Περιεκτικότητα διαλύματος ονομάζουμε την ποσότητα της διαλυμένης ουσίας που περιέχεται σε ορισμένη μάζα ή όγκο διαλύματος.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεκτικότητα διαλύματος ονομάζουμε την ποσότητα της διαλυμένης ουσίας που περιέχεται σε ορισμένη μάζα ή όγκο διαλύματος."

Transcript

1 Διαλύματα Περιεκτικότητες 11 Αν ο καθηγητής Χημείας έδινε στους μαθητές του τη δυνατότητα να παρασκευάσουν στο Εργαστήριο Χημείας, ο καθένας χωριστά, ένα υδατικό διάλυμα ζάχαρης, είναι προφανές ότι το διάλυμα που θα παρασκεύαζε ο καθένας θα διέφερε, από τα διαλύματα των άλλων, στις ποσότητες τόσο του διαλύτη όσο και της διαλυμένης ουσίας (της ζάχαρης). Η πιθανότητα δύο μαθητές να παρασκευάσουν διαλύματα με την ίδια ποσοτική σύσταση είναι αμελητέα. Περιεκτικότητα ονομάζουμε την ποσότητα της διαλυμένης ουσίας που περιέχεται σε ορισμένη μάζα ή όγκο. Η περιεκτικότητα ενός μείγματος μπορεί να εκφραστεί με πολλούς τρόπους και ορισμένοι από αυτούς έχουν διδαχθεί στο Γυμνάσιο. Θα υπενθυμίσουμε ορισμένους από αυτούς. 1. Περιεκτικότητα στα εκατό βάρος προς βάρος ( w/w) H w/w περιεκτικότητα ενός μας δίνει τα g της διαλυμένης ουσίας που περιέχονται σε κάθε 100 g. Π.χ. υδατικό διάλυμα αλατιού 7 w/w σημαίνει ότι : 7 g αλάτι περιέχονται σε κάθε 100 g. ( 7 g αλάτι + 93 g νερό 100 g ). ή ισοδύναμα : 3,5 g αλάτι περιέχονται στα 50 g. ή ισοδύναμα : 14 g αλάτι περιέχονται στα 200 g. ή ισοδύναμα : 70 g αλάτι περιέχονται στα 1000 g. Παρατηρείστε ότι ο λόγος ά έ ί ά ύ είναι σταθερός, δηλαδή : σταθερό Επομένως για κάθε διάλυμα θα ισχύει : Είναι προφανές ότι ισχύει η σχέση : μάζα μάζα διαλύτη (νερού) + μάζα διαλυμένης ουσίας και ως μαθηματική σχέση : m mδιαλύτη + m Π.χ. αν διαλύσουμε 20 g NaCl σε 180 g νερό, θα προκύψει υδατικό διάλυμα NaCl μάζας 200 g, του οποίου η περιεκτικότητα θα είναι 10 w/w.

2 Άσκηση1: g NaCl (μαγειρικού άλατος) διαλύονται σε 180 g νερού και προκύπτει υδατικό διάλυμα NaCl. Ποια η w/w περιεκτικότητα του που προέκυψε; mδ τος mnacl + mνερού mδ τος 20 g g mδ τος 200 g Έστω x w/w η περιεκτικότητα του. Δηλαδή x g άλατος θα περιέχονται σε 100 g. Λόγω της ομοιογένειας του ισχύει η σχέση. ί ύ, oπότε : x 10 w/w η περιεκτικότητα του. Άσκηση2: Ένα υδατικό διάλυμα ζάχαρης έχει περιεκτικότητα 8 w/w. Να υπολογίσετε τη μάζα της ζάχαρης που περιέχεται σε 250 g του. Έστω x g ζάχαρης στα 250 g. Λόγω της ομοιογένειας του ισχύει η σχέση, oπότε : x 20 g ζάχαρης. Άσκηση3: Ορισμένη ποσότητα ζάχαρης διαλύθηκε σε νερό και πήραμε 160 g υδατικού ζάχαρης με περιεκτικότητα 5 w/w. Να υπολογίσετε τη μάζα της ζάχαρης και τη μάζα του νερού που χρησιμοποιήσαμε. Έστω x g ζάχαρης θα περιέχονται στα 160 g που παρασκευάσαμε. Από την σχέση με αντικατάσταση προκύπτει : 2x 16 x 8 g ζάχαρης. Όμως : m + mδ τη mδ τος 8 g + m δ τη 160 g m δ τη m δ τη 152 g νερό

3 2. Περιεκτικότητα στα εκατό βάρος προς όγκο ( w/v) 13 H w/v περιεκτικότητα ενός μας δίνει τα g της διαλυμένης ουσίας που περιέχονται σε κάθε 100 ml. Π.χ. υδατικό διάλυμα αλατιού 8 w/v σημαίνει ότι : 8 g αλάτι περιέχονται σε κάθε 100 ml. ή ισοδύναμα : 4 g αλάτι περιέχονται στα 50 ml. ή ισοδύναμα : 16 g αλάτι περιέχονται στα 200 ml. ή ισοδύναμα : 80 g αλάτι περιέχονται στα 1000 ml ( 1 L ). Παρατηρείστε στα παραδείγματα ότι για κάθε διάλυμα ο λόγος ά έ ί ό ύ είναι σταθερός, δηλαδή : σταθερό Επομένως για κάθε διάλυμα θα ισχύει : Άσκηση4: 20 g ζάχαρης διαλύονται σε νερό και προκύπτουν 200 ml υδατικού ζάχαρης. Ποια η w/v περιεκτικότητα του που προέκυψε; Έστω x w/v η περιεκτικότητα του. Δηλαδή. x g άλατος θα περιέχονται σε 100 ml Από την σχέση με αντικατάσταση παίρνουμε : 10x 100 x 10 x 10 w/v η περιεκτικότητα του. Άσκηση5: Ένα υδατικό διάλυμα ζάχαρης έχει περιεκτικότητα 8 w/v. Να υπολογίσετε τη μάζα της ζάχαρης που περιέχεται σε 80 ml του. Έστω x g ζάχαρης στα 80 ml. Λόγω της ομοιογένειας του ισχύει η σχέση, oπότε : 25x x 160 x x 6,4, δηλαδή 6,4 g ζάχαρης περιέχονται σε 80 ml.

4 3. Περιεκτικότητα στα εκατό όγκο προς όγκο ( v/v) 3α. Για διαλύματα υγρών ουσιών σε υγρό διαλύτη ( π.χ. αιθυλικής αλκοόλης σε νερό ) 14 H v/v περιεκτικότητα ενός μας δίνει τα ml της υγρής διαλυμένης ουσίας που περιέχονται σε κάθε 100 ml. Π.χ. υδατικό διάλυμα αιθυλικής αλκοόλης 40 v/v σημαίνει ότι : 40 ml αιθυλικής αλκοόλης περιέχονται σε κάθε 100 ml. ή ισοδύναμα : 20 ml αιθυλικής αλκοόλης περιέχονται στα 50 ml. ή ισοδύναμα : 80 ml αιθυλικής αλκοόλης περιέχονται στα 200 ml. ή ισοδύναμα : 400 ml αιθυλικής αλκοόλης περιέχονται στα 1000 ml. (αιθυλική αλκοόλη είναι η χημικά δραστική ουσία που περιέχεται στα αλκοολούχα ποτά) H v/v περιεκτικότητα ενός αναφέρεται και ως βαθμοί ( ο ) ή vol. Π.χ. υδατικό διάλυμα οξικού οξέος (κοινώς ξίδι) 6 v/v ή 6 ο ή 6 vol σημαίνει ότι : 6 ml οξικού οξέος περιέχονται σε κάθε 100 ml. ή ισοδύναμα : 3 ml οξικού οξέος περιέχονται στα 50 ml. ή ισοδύναμα : 12 ml οξικού οξέος περιέχονται στα 200 ml. ή ισοδύναμα : 60 ml οξικού οξέος περιέχονται στα 1000 ml ( 1 L ). (οξικό οξύ είναι η χημικά δραστική ουσία που περιέχεται στο κοινό ξίδι) Π.χ. κρασί 12 vol ή 12 ο ή 12 v/v σημαίνει ότι : 12 ml αιθυλικής αλκοόλης περιέχονται σε κάθε 100 ml κρασιού. ή ισοδύναμα : 6 ml αιθυλικής αλκοόλης περιέχονται στα 50 ml. ή ισοδύναμα : 24 ml αιθυλικής αλκοόλης περιέχονται στα 200 ml. ή ισοδύναμα : 120 ml αιθυλικής αλκοόλης περιέχονται στα 1000 ml. Παρατηρείστε ότι ο λόγος : όγκος διαλυμένης ουσίας προς όγκος, είναι σταθερός : σταθερό, επομένως

5 15 Διαλύματα 3β. Για αέρια διαλύματα δηλ. για μείγματα αερίων H v/v περιεκτικότητα ενός αερίου μείγματος μας δίνει τα ml του κάθε αερίου που περιέχονται στο μείγμα για κάθε 100 ml αερίου μείγματος. (ο ατμοσφαιρικός αέρας είναι μείγμα πολλών αερίων, κυρίως αζώτου και οξυγόνου) Π.χ. ο ατμοσφαιρικός αέρας περιέχει 78 v/v άζωτο, 21 v/v οξυγόνο, σημαίνει ότι : ml αερίου αζώτου και 21 ml αερίου οξυγόνου περιέχονται σε κάθε 100 ml αέρα. ή ισοδύναμα : 39 ml αερίου αζώτου και 10,5 ml αερίου οξυγόνου περιέχονται στα 50 ml αέρα. ( ) ή ισοδύναμα : 156 ml αερίου αζώτου και 42 ml αερίου οξυγόνου περιέχονται στα 200 ml αέρα. ( ) ή ισοδύναμα : 780 ml αερίου αζώτου και 210 ml αερίου οξυγόνου περιέχονται στα 1000 ml αέρα L αερίου αζώτου και 21 L αερίου οξυγόνου περιέχονται σε κάθε 100 L αέρα. ή ισοδύναμα : 39 L αερίου αζώτου και 10,5 L αερίου οξυγόνου περιέχονται στα 50 L αέρα. ( ) ή ισοδύναμα : 156 L αερίου αζώτου και 42 L αερίου οξυγόνου περιέχονται στα 200 L αέρα. ( ) ή ισοδύναμα : 780 L αερίου αζώτου και 210 L αερίου οξυγόνου περιέχονται στα 1000 L αέρα. ( ) ( ) Οι υπολειπόμενοι όγκοι αντιστοιχούν σε άλλα αέρια που υπάρχουν στον αέρα σε μικρά ποσοστά, όπως CO2, He, υδρατμοί,... Σημαντική Παρατήρηση Όταν ένα διάλυμα ( ομογενές μείγμα γενικά ) διαιρείται σε τμήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ,..., τα επί μέρους τμήματα που προκύπτουν θα έχουν την ίδια περιεκτικότητα με το αρχικό διάλυμα. Παράδειγμα : Διαθέτουμε 500 g ζάχαρης με περιεκτικότητα 8 w/w. Χωρίζουμε το διάλυμα αυτό σε δύο μέρη Ι και ΙΙ. Το μέρος Ι έχει μάζα 300 g και το μέρος ΙΙ έχει μάζα 200 g. Και τα δύο μέρη Ι και ΙΙ έχουν περιεκτικότητα 8 w/w. Διαφέρουν μεταξύ τους στην ποσότητα της ζάχαρης που περιέχουν. Το μέρος Ι περιέχει 24 g ζάχαρης και το μέρος ΙΙ περιέχει 16 g ζάχαρης.

6 16 Άσκηση6: Μία φιάλη κρασί γράφει στην ετικέτα του ότι το κρασί που περιέχει είναι 700 ml. Επί πλέον έχει την ένδειξη 12 vol. α. Να υπολογιστεί πόσα ml καθαρής αιθυλικής αλκοόλης περιέχονται στη φιάλη. β. Ένα άτομο στο γεύμα του κατανάλωσε 250 ml από το περιεχόμενο της φιάλης. Πόσα ml καθαρής αιθυλικής αλκοόλης πέρασαν στο αίμα του; α. Έστω x ml αιθυλικής αλκοόλης στα 700 ml κρασιού που περιέχει η φιάλη. 12 vol σημαίνει 12 v/v, δηλ. σε 100 ml κρασιού περιέχονται 12 ml καθαρής αιθυλικής αλκοόλης. Λόγω της ομοιογένειας του κρασιού ισχύει η σχέση : αιθυλ.αλκοόλης, οπότε : x 7 12 x 84 ml καθαρή αιθυλική αλκοόλη. β. Έστω y ml αιθυλικής αλκοόλης στα 250 ml κρασιού που καταναλώθηκε. Λόγω ομοιογένειας του η περιεκτικότητα του κρασιού σε αιθυλική αλκοόλη δεν αλλάζει. Οπότε : y 5 6 y 30. Δηλαδή : y 30 ml καθαρής αιθυλικής αλκοόλης πέρασαν στο αίμα του ατόμου. Άσκηση7: Η περιεκτικότητα του ατμοσφαιρικού αέρα είναι 21 v/v σε οξυγόνο και 78 v/v σε άζωτο. Να βρεθεί πόσα cm 3 οξυγόνου και πόσα cm 3 αζώτου περιέχονται σε 40 cm 3 ατμοσφαιρικού αέρα. Έστω x cm 3 ο όγκος του οξυγόνου και y cm 3 ο όγκος του αζώτου στα 40 cm 3 αέρα. Λόγω της ομοιογένειας του ατμοσφαιρικού αέρα ισχύει η σχέση αερίου μείγματος, οπότε : Α. Για το οξυγόνο : 5x x 42 x x 8,4 cm 3 οξυγόνο. Β. Για το άζωτο : 5y y 156 y y 31,2 cm 3 άζωτο.

7 Άσκηση8: 17 Ένα κλειστό δοχείο περιέχει αέριο μείγμα (Μ1) το οποίο αποτελείται από 4 L αέριο υδρογόνο και 6 L αέριο μεθάνιο. α. Ποια η v/v περιεκτικότητα του μείγματος Μ1 στο κάθε αέριο; β. Εισάγουμε στο δοχείο 6 L αερίου ηλίου και προκύπτει αέριο μείγμα Μ2. Να υπολογιστεί η v/v περιεκτικότητα του μείγματος Μ2 για κάθε συστατικό του. α. Μείγμα Μ1: Όγκος V M1 4 L + 6 L 10 L. Λόγω της ομοιογένειας του μείγματος Μ1 ισχύει η σχέση ί, οπότε : Υδρογόνο : ό x 4 10 x 40 v/v η περιεκτικότητα του υδρογόνου στο μείγμα Μ1. Μεθάνιο : ί y 6 10 y 60 v/v η περιεκτικότητα του μεθανίου στο μείγμα Μ1. β. Μείγμα Μ2: Όγκος V M2 4 L + 6 L + 6 L 16 L. Έστω φ v/v σε υδρογόνο, z v/v σε μεθάνιο και ω v/v σε ήλιο οι περιεκτικότητες του Μ2. Λόγω της ομοιογένειας του μείγματος Μ2 ισχύει η σχέση ί, οπότε : Υδρογόνο : ό φ 25 v/v η περιεκτικότητα του υδρογόνου στο μείγμα Μ2. Μεθάνιο : ί 2z z 75 z z 37,5 z 37,5 v/v η περιεκτικότητα του μεθανίου στο μείγμα Μ2. Ήλιο : ηλίου 2ω ω 75 ω ω 37,5 ω 37,5 v/v η περιεκτικότητα του ηλίου στο μείγμα Μ2.

8 18 Διαλύματα Για πολύ αραιά διαλύματα χρησιμοποιούνται οι περιεκτικότητες : 1. ppm : μας δίνει τα μέρη της διαλυμένης ουσίας που περιέχονται σε 1 εκατομμύριο μέρη. 2. ppb : μας δίνει τα μέρη της διαλυμένης ουσίας που περιέχονται σε 1 δισεκατομμύριο μέρη. Αραίωση υδατικού Αραίωση ονομάζουμε την προσθήκη καθαρού διαλύτη στο διάλυμα. V 1, π 1 V V 2, π 2 Σχηματικά : + Δ1 διαλύτης Δ2 Μεταβολές στα μεγέθη ( λόγω αραίωσης του Δ1 ) Α. Πριν την αραίωση Διάλυμα Δ1 : όγκος V1, μάζα mδ1 Διαλυμένη ουσία : m1 Περιεκτικότητα : π1 Προσθήκη διαλύτη ( νερό ) : όγκου V, μάζας mδ Β. Μετά την αραίωση Διάλυμα Δ2 : όγκος V2 V1 + V μάζα mδ2 mδ1 + mδ, περιεκτικότητα δ/νης ουσίας π2 Διαλυμένη ουσία : δεν μεταβάλλεται, m2 m1 Περιεκτικότητα : μικραίνει, δηλ. π2 < π1

9 Άσκηση9: Διάλυμα Δ1: 19 Σε 40 g υδατικού Δ1 νιτρικού οξέος HNO3, με περιεκτικότητα 10 w/w προσθέτουμε 10 g νερό και προκύπτει διάλυμα Δ2. Να υπολογίσετε τη w/w περιεκτικότητα του Δ2. Λόγω της ομοιογένειας του Δ1 ισχύει η σχέση Οπότε : x 4 x 4 g HNO3 περιέχεται στα 40 g του Δ1. Η ίδια ποσότητα νιτρικού οξέος (4 g) θα περιέχεται και στο διάλυμα Δ2. Διάλυμα Δ2 : Θα έχει μάζα :. ί mδ2 mδ mδ mδ2 50 g Δ2. Στο διάλυμα Δ2 θα περιέχονται 4 g νιτρικό οξύ (HNO3). Έστω y w/w η περιεκτικότητα του Δ2 στο νιτρικό οξύ. ύ Λόγω της ομοιογένειας του Δ2 ισχύει η σχέση. ί ύ Οπότε : y 2 4 y 8 y 8 w/w η περιεκτικότητα του Δ2 στο νιτρικό οξύ. Άσκηση10: Διαθέτουμε 40 g υδατικού (Δ1) νιτρικού οξέος (HNO3) με περιεκτικότητα 5 w/w. Πόσα g νερό πρέπει να προσθέσουμε στο Δ1 ώστε να προκύψει διάλυμα Δ2 με περιεκτικότητα 4 w/w. Διάλυμα Δ1: Λόγω ομοιογένειας του Δ1 ισχύει η σχέση. ί Διάλυμα Δ2: Οπότε : x 2 x 2 g νιτρικό οξύ (HNO3) περιέχεται στα 40 g του Δ1. Η ίδια ποσότητα HNO3 (2 g) θα περιέχεται και στο διάλυμα Δ2. Έστω y g νερό θα προσθέσουμε στο διάλυμα Δ1. Το διάλυμα Δ2 που θα προκύψει θα έχει μάζα: mδ2 mδ1 + y mδ2 (40 + y) g. ύ Στο διάλυμα Δ2 θα περιέχονται 2 g HNO3. Λόγω της ομοιογένειας του Δ2 ισχύει η σχέση. ί ύ Οπότε : 40 + y y 50 y 10. Δηλαδή y 10 g νερού πρέπει να προσθέσουμε στα 40 g του Δ1.

10 20 Άσκηση11: Σε 40 ml υδατικού ζάχαρης με περιεκτικότητα 10 w/v (Δ1) προσθέτουμε 10 ml νερό και προκύπτει διάλυμα Δ2. Να υπολογίσετε τη w/v περιεκτικότητα του Δ2. Διάλυμα Δ1: Λόγω της ομοιογένειας του Δ1 ισχύει η σχέση ά Οπότε : x 4 x 4 g ζάχαρης στο Δ1 Δηλαδή 4 g ζάχαρης θα περιέχονται και στο διάλυμα Δ2. Διάλυμα Δ2: Θα έχει όγκο : VΔ2 VΔ VΔ VΔ2 50 ml ο όγκος του Δ2. Στα 50 ml του Δ2 θα περιέχονται 4 g ζάχαρης. Έστω y w/v η περιεκτικότητα του Δ2 στη ζάχαρη. Λόγω της ομοιογένειας του Δ2 ισχύει η σχέση ά Οπότε : y 2 4 y 8 y 8 w/v η περιεκτικότητα του Δ2 στη ζάχαρη. Άσκηση12: Διάλυμα Δ1: Διαθέτουμε 40 ml υδατικού (Δ1) NaCl με περιεκτικότητα 5 w/v. Πόσα ml νερό πρέπει να προσθέσουμε στο Δ1 ώστε να προκύψει διάλυμα Δ2 με περιεκτικότητα 4 w/v. Λόγω της ομοιογένειας του Δ1 ισχύει η σχέση Οπότε : x 2 x 2 g NaCl περιέχονται στα 40 ml του Δ1. Διάλυμα Δ2 : θα περιέχει 2 g NaCl Έστω y ml νερό θα προσθέσουμε στο διάλυμα Δ1. Το διάλυμα Δ2 που θα προκύψει θα έχει όγκο : VΔ2 VΔ1 + y VΔ2 (40 + y) ml. Λόγω της ομοιογένειας του Δ2 ισχύει η σχέση Οπότε : 40 + y y 50 y 10. Δηλαδή y 10 ml νερού πρέπει να προσθέσουμε στα 40 ml του Δ1. ( Δηλαδή το διάλυμα Δ2 θα έχει όγκο ml ).

11 21 Συμπύκνωση Συμπύκνωση ονομάζουμε την μεταβολή που έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της περιεκτικότητας ενός. Η συμπύκνωση ενός μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Ι. Με προσθήκη καθαρής ουσίας, πέραν της ήδη διαλυμένης ουσίας που περιέχει το διάλυμα. ΙΙ. Με θέρμανση του και εξάτμιση ορισμένης μάζας του διαλύτη. Ι. Συμπύκνωση με προσθήκη καθαρής ουσίας σε ένα διάλυμα Σχηματικά : Μεταβολές στα μεγέθη ( λόγω συμπύκνωσης του Δ1 ) Α. Πριν την συμπύκνωση Διάλυμα Δ1 : όγκος, μάζα Διαλυμένη ουσία : 1 Περιεκτικότητα : π Β. Προστιθήκη καθαρής ουσίας ( ίδια με τη διαλυμένη ) : προστιθέμενη μάζα : πρ Γ. Μετά την συμπύκνωση Διάλυμα Δ2 : όγκος, μάζα Δ2 Δ1 + πρ, περιεκτικότητα δ νης ουσίας π Διαλυμένη ουσία : Μεταβάλλεται : πρ Περιεκτικότητα : αυξάνει, δηλ. π > π

12 22 Άσκηση13: Πόσα g καθαρού υδροξειδίου του νατρίου ( ΝaΟΗ ) πρέπει να προσθέσουμε σε 150 g υδατικού Δ1, ΝaΟΗ 20 w/w ώστε να πάρουμε διάλυμα Δ2 με περιεκτικότητα 25 w/w. Διάλυμα Δ1: 20 w/w σημαίνει : στα 100 g Δ1 20 g ΝaΟΗ στα 150 g Δ1 x g ΝaΟΗ x x 30 g ΝaΟΗ στο διάλυμα Δ1 ( i ) Έστω y g η ζητούμενη μάζα καθαρού ΝaΟΗ που πρέπει να προσθέσουμε στο διάλυμα Δ1. Διάλυμα Δ2: θα έχει μάζα mδ2 mδ1 + mπρ mδ2 (150 + y) g Δ2 και θα περιέχει ΝaΟΗ μάζας : m2 m1 + mπρ m2 (30 + y) g NaOH 25 w/w σημαίνει : στα 100 g Δ2 25 g ΝaΟΗ στα (150 + y) g >> (30 + y) g ΝaΟΗ y 4(30 + y) y y y y 3y 30 y 10 g καθαρού ΝaΟΗ. ΙΙ. Συμπύκνωση με εξάτμιση διαλύτη από ένα διάλυμα Σχηματικά : V 1, π 1 V 2, π 2 εξάτμιση Δ1 διαλύτη Δ2 θέρμανση Δ1 Α. Πριν την συμπύκνωση Διάλυμα Δ1 : όγκος V1, μάζα mδ1 Διαλυμένη ουσία : m1 Περιεκτικότητα : π Το διάλυμα Δ1 θερμαίνεται μέχρι βρασμού, οπότε εξατμίζεται μόνον ένα μέρος του διαλύτη. Β. Εξάτμιση διαλύτη με βρασμό του Δ1 : έστω mεξ η εξατμιζόμενη μάζα διαλύτη. Γ. Διάλυμα Δ2 : όγκος V2, μάζα mδ2 mδ1 mεξ, περιεκτικότητα δ νης ουσίας π Διαλυμένη ουσία : Δεν μεταβάλλεται. m2 m1 Περιεκτικότητα : αυξάνει, δηλ. π > π

13 23 Άσκηση14: Διάλυμα Δ1: Πόσα g νερού πρέπει να απομακρυνθούν με βρασμό 200 g υδατικού Δ1, ζάχαρης 10 w/w, ώστε να πάρουμε διάλυμα Δ2 με περιεκτικότητα 16 w/w σε ζάχαρη; 10 w/w σημαίνει : στα 100 g Δ1 10 g ζάχαρη στα 200 g Δ1 x g ζάχαρη x x 20 g ζάχαρης στο Δ1 ( i ) Διάλυμα Δ2: ( η ζάχαρη δεν εξατμίζεται με βρασμό του ). Έστω ότι με το βρασμό θα απομακρυνθούν y g νερού Μάζα του Δ2 : mδ2 mδ1 y 200 y g Δ2 Το διάλυμα Δ2 θα περιέχει : x 20 g ζάχαρης. 16 w/w σημαίνει : στα 100 g Δ2 16 g ζάχαρης στα (200 y) g >> 20 g ζάχαρης 200 y 125 y 75 Άρα πρέπει να εξατμιστούν y 75 g νερού από το διάλυμα Δ1 Ανάμειξη διαλυμάτων της ίδιας ουσίας Σχηματικά : V 1, π 1 V 2, π 2 V 3, π 3 + ανάμειξη Δ1 Δ2 Δ3 Α. Διάλυμα Δ1 : όγκος, μάζα mδ1 Διαλυμένη ουσία : μάζα : m1 Περιεκτικότητα : π 1 Β. Διάλυμα Δ2 : όγκος, μάζα mδ2 Διαλυμένη ουσία : μάζα : m2 Περιεκτικότητα : π Γ. Διάλυμα Δ3 : όγκος V3 V1 + V2, μάζα mδ3 mδ1 + mδ2 Διαλυμένη ουσία : μάζα : m3 m1 + m2 Περιεκτικότητα : π με τιμή της π μεταξύ των τιμών π και π

14 24 Άσκηση15: Πόσα g Δ1, ΝaΟΗ 20 w/w πρέπει να αναμίξουμε με 300 g Δ2, ΝaΟΗ 10 w/w ώστε να πάρουμε τελικό διάλυμα Δ3, 18 w/w Διάλυμα Δ1: Έστω x g η ζητούμενη μάζα του Δ1, στο οποίο θα περιέχονται, έστω, m1 g ΝaΟΗ. 20 w/w σημαίνει : στα 100 g Δ1 20 g ΝaΟΗ στα x g Δ1 ; m1 g ΝaΟΗ x 5m 1 g Δ1 ( i ) Διάλυμα Δ2: 10 w/w σημαίνει : στα 100 g Δ2 στα 300 g Δ2 10 g ΝaΟΗ y g ΝaΟΗ y 30 g ΝaΟΗ Διάλυμα Δ3: η μάζα του Δ3 θα είναι ( x ) g και θα περιέχει ( m ) g ΝaΟΗ. 18 w/w σημαίνει : στα 100 g Δ3 18 g ΝaΟΗ. στα ( x ) g Δ3 ( m ) g ΝaΟΗ x 50m m 1 9x 50m 1 9x ( ) 50m 1 9 5m m 1 45m m m g NaOH στο διάλυμα Δ1. Οπότε από τη σχέση ( i ) : x 5 m 1 x x g Δ1. Άσκηση16: Πόσα L ΗΝΟ3 8 w/v (Δ1), πρέπει να αναμίξουμε με 60 ml ΗΝΟ3 3 w/v (Δ2) για να πάρουμε διάλυμα (Δ3), 5 w/v σε ΗΝΟ3 ; Διάλυμα: Δ1: Έστω x ml ο ζητούμενος όγκος του Δ1, ο οποίος θα περιέχει, έστω, m1 g ΗΝΟ 3. 8 w/v σημαίνει : στα 100 ml Δ1 8 g ΗΝΟ3 στα x ml Δ1 m1 g ΗΝΟ3 m 1 g ΝaΟΗ x 12,5m1 ml Δ1 ( i ) Διάλυμα: Δ2: 3 w/v σημαίνει : στα 100 ml Δ2 3 g ΗΝΟ3 στα 60 ml Δ2 y g ΗΝΟ3 y 1,8 g ΗΝΟ 3 Διάλυμα: Δ3: Ο όγκος του Δ3 θα είναι ( x + 60 ) ml και θα περιέχει ( m1 + 1,8 ) g ΗΝΟ3. 5 w/v σημαίνει : στα 100 ml Δ3 5 g ΗΝΟ 3 στα ( x + 60 ) ml Δ3 ( m1 + 1,8 ) g ΗΝΟ 3,, x m m1 x m1 x 24 ( ) 20m1 12,5m1 24 7,5m1 24 m1 3,2 m1 3,2 g ΗΝΟ3 στο διάλυμα Δ1. Οπότε από τη σχέση ( i ) : x 12,5m1 x 12,5 3,2 x 40 ml Δ1.

15 Άσκηση17: 25 Διάλυμα H2SO4 10 w/w και διάλυμα H2SO4 50 w/w αναμιγνύονται με αναλογία μαζών 3:1. Ποια η w/w περιεκτικότητα του που προκύπτει; Έστω m Δ1 g η μάζα του Δ1 και m Δ2 g η μάζα του Δ2. Σύμφωνα με την εκφώνηση : mδ1 3mΔ2 ( i ) Διάλυμα Δ1: 10 w/w σημαίνει : στα 100 g Δ1 10 g H2SO4 στα mδ1 g Δ1 x g H2SO4 x 0,1mΔ1 ( ) x 0,3mΔ2 g H2SO4 ( ii ) Διάλυμα Δ2: 50 w/w σημαίνει : στα 100 g Δ2 50 g H2SO4 στα mδ2 g Δ2 y g H2SO4 y 0,5mΔ2 g H2SO4 ( iii ) Διάλυμα Δ3: Η μάζα του Δ3 θα είναι : mδ3 mδ2 + mδ1 ( ) mδ3 4mΔ2 ( iv ) Το διάλυμα Δ3 θα περιέχει : x + y 0,3mΔ2 + 0,5mΔ2 0,8mΔ2 g H2SO4 Έστω φ w/w : στα 100 g Δ3 φ g H2SO4 στα 4mΔ2 g Δ3 0,8mΔ2 g H2SO4,, 0,2 φ 20 w/w

16 Προβλήματα για λύση Ορισμένη μάζα υδροξειδίου του νατρίου (NaOH) διαλύεται σε ορισμένη ποσότητα νερού και προκύπτει υδατικό διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου με μάζα 400 g και με περιεκτικότητα 8 w/w. Να υπολογίσετε: α. την μάζα του υδροξειδίου του νατρίου που χρησιμοποιήσαμε. ( Απ. 32 g ) β. την μάζα του νερού στην οποία διαλύσαμε το υδροξείδιο του νατρίου.( Απ. 368 g ) g νιτρικού οξέος ( ΗΝΟ3 ) διαλύονται σε ορισμένη ποσότητα νερού και προκύπτει διάλυμα ΗΝΟ3 με περιεκτικότητα 5 w w. Να υπολογίσετε τη μάζα του νερού που χρησιμοποιήθηκε. ( Aπ. 380 g ) 3. Σε 160 L Δ1, ΝaΟΗ 10 w v προσθέτουμε ορισμένο όγκο νερού και το διάλυμα Δ2 που προκύπτει έχει περιεκτικότητα 8 w v. Να υπολογίσετε τον όγκο του νερού που προσθέσαμε στο διάλυμα Δ1. ( Aπ. 40 L ) 4. Σε πόσα L Δ1 ΗΝΟ3 15 w v πρέπει να προσθέσουμε 40 L νερό, για να πάρουμε διάλυμα Δ2, ΗΝΟ3 10 w/v ; ( Aπ. 80 L ) 5. Πόσα g νερού πρέπει να προσθέσουμε σε 80 g Δ1, ΚΟΗ 8 w w ώστε να προκύψει διάλυμα Δ2 με περιεκτικότητα 5 w w ; ( Aπ. 48 g νερού ) 6. Σε 45 g νερού διαλύουμε 15 g NaOH και προκύπτει διάλυμα Δ1 όγκου 50 ml. Να υπολογίσετε : α. τη πυκνότητα (ρ) του Δ1. ( Απ. ρ1,2 g/ml ) β. τη w/w περιεκτικότητα του Δ1. ( Απ. 25 w w ) γ. τη w/v περιεκτικότητα του Δ1. ( Απ. 30 w v ) ε. με πόσα ml νερό πρέπει να αραιώσουμε το διάλυμα Δ1 ώστε να πάρουμε διάλυμα Δ2 με συγκέντρωση 25 w/v ; ( Απ. 10 L νερό ) 7. Πόσα g θειικού οξέος (Η 2SO 4) πρέπει να προσθέσουμε σε 200 g Δ1, Η 2SO 4 με περιεκτικότητα 10 w w, για να προκύψει διάλυμα Δ2 με περιεκτικότητα 25 w w σε θειικό οξύ; ( Aπ. 40 g ) 8. Διαθέτουμε διάλυμα Δ1, NaOH ΝaΟΗ 4 w/w, μάζας 200 g. Στο διάλυμα Δ1 προσθέτουμε ορισμένη μάζα καθαρού NaOH και στη συνέχεια θερμαίνουμε μέχρι βρασμού ώστε να εξατμιστεί ίση ακριβώς μάζα νερού, οπότε προκύπτει διάλυμα Δ2, NaOH ΝaΟΗ 10 w/w. Να βρείτε την μάζα του νερού που απομακρύναμε με τον βρασμό. ( Απ. 12 g ). 9. Αναμειγνύουμε 200 g Δ1 θειικού οξέος 10 w w, με 300 g Δ2 θειικού οξέος 20 w w. Ποια η w w περιεκτικότητα του Δ3 που προέκυψε από την ανάμειξη; ( Aπ. 16 w/w ) 10. Πόσα g Δ1 θειικού οξέος 10 w w, πρέπει να αναμείξουμε με 300 g Δ2 θειικού οξέος 20 w w, για να προκύψει διάλυμα Δ3 περιεκτικότητας 16 w w; ( Aπ. 200 g ) 11. Πόσα L Δ1 θειικού οξέος 10 w v, πρέπει να αναμείξουμε με 300 L Δ2 θειικού οξέος 20 w v, ώστε να προκύψει διάλυμα Δ3 περιεκτικότητας 16 w v; ( Aπ. 200 L ) 12. Διάλυμα Δ1 νιτρικού καλίου ( ΚΝΟ 3 ) όγκου 200 L, περιεκτικότητας 8 w v, αναμειγνύεται με 300 L Δ2 νιτρικού καλίου περιεκτικότητας 20 w v και προκύπτει διάλυμα Δ3. Πόσα ml καθαρό νερό πρέπει να προσθέσουμε στο διάλυμα Δ3 για να πάρουμε διάλυμα Δ4 περιεκτικότητας 12,5 w/v; ( 108 ml ) 13. Σε 200 g Δ1 ζάχαρης 5 w/w προσθέτουμε 4 g καθαρής ζάχαρης και προκύπτει διάλυμα Δ2. Πόσα g νερό πρέπει να προσθέσουμε στο διάλυμα Δ2 ή να απομακρύνουμε με βρασμό, ώστε να πάρουμε διάλυμα Δ3 με περιεκτικότητα 8 w w; (Απ. 29 g νερού πρέπει να απομακρύνουμε ) 14. Διάλυμα H2SO4 έχει περιεκτικότητα 20 w v και πυκνότητα 1,25 g L. Ποια η w w περιεκτικότητα του ; (Απ. 16 w/w) 15. Πόσα L Η2SΟ4 3 w v (διάλυμα Δ1), πρέπει να αναμείξουμε με 80 L Η2SΟ4 10 w v (διάλυμα Δ1), για να πάρουμε διάλυμα Η2SΟ4 8 w v (διάλυμα Δ3); (Aπ. 32 L)

Συγκέντρωση ή μοριακότητα κατά όγκο ή Molarity διαλύματος

Συγκέντρωση ή μοριακότητα κατά όγκο ή Molarity διαλύματος 79 Συγκέντρωση ή μοριακότητα κατά όγκο ή Molarity διαλύματος Molarity ( Μ ) ή μοριακότητα κατ όγκο: μας δίνει τα mol της διαλυμένης ουσίας που περιέχονται σε 1000 ml ( = 1 L ) διαλύματος. Π.χ. υδατικό

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Α Λυκείου. Διαλύματα

Χημεία Α Λυκείου. Διαλύματα Διαλύματα Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων ουσιών, οι οποίες αποούν τα συστατικά του διαλύματος. Από τα συστατικά αυτά, εκείνο που έχει την ίδια φυσική κατάσταση με αυτή του διαλύματος

Διαβάστε περισσότερα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Μάθημα 6 6.1. SOS: Τι ονομάζεται διάλυμα, Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων καθαρών ουσιών. Παράδειγμα: Ο ατμοσφαιρικός αέρας

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

1 Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 1 Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΗΛΙΑΣ ΝΟΛΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2012 Διαλύματα Διάλυμα ονομάζεται κάθε ομογενές μείγμα δύο ή περισσοτέρων συστατικών. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Για την επίλυση αυτής της άσκησης, αλλά και όλων των παρόμοιων χρησιμοποιούμε ιδιότητες των αναλογιών (χιαστί)

Για την επίλυση αυτής της άσκησης, αλλά και όλων των παρόμοιων χρησιμοποιούμε ιδιότητες των αναλογιών (χιαστί) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Οι ασκήσεις διαλυμάτων που αφορούν τις περιεκτικότητες % w/w, % w/v και % v/v χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: α) Ασκήσεις όπου πρέπει να βρούμε ή

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση διαλύματος

Συγκέντρωση διαλύματος Συγκέντρωση διαλύματος 22-1. SOS Ερώτηση: τι ονομάζουμε μοριακότητα κατ όγκο ή Molarity (Μολάριτι); Η μοριακότητα κατ' όγκο ή συγκέντρωση ή Molarity, εκφράζει τα mol διαλυμένης ουσίας που περιέχονται σε

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις. 2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 3-1. Τι ονομάζεται περιεκτικότητα ενός διαλύματος; Είναι μία έκφραση που δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά σωματίδια - Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης

Δομικά σωματίδια - Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης Δομικά σωματίδια - Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης 1. Πόσα πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια περιέχει καθένα από τα επόμενα άτομα: 7 26 112 3 12 47 Li, Mg, Ag. 7 3Li : Ο ατομικός αριθμός (Ζ) είναι 3

Διαβάστε περισσότερα

Διάλυμα, είναι κάθε ομογενές μίγμα δύο ή περισσότερων ουσιών.

Διάλυμα, είναι κάθε ομογενές μίγμα δύο ή περισσότερων ουσιών. Διάλυμα, είναι κάθε ομογενές μίγμα δύο ή περισσότερων ουσιών. Διαλύτης: Είναι το συστατικό του διαλύματος που έχει την ίδια φυσική κατάσταση με το διάλυμα. Όταν περισσότερα από ένα συστατικά έχουν την

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Χημείας Α Λυκείου - Κεφάλαιο 1 ο

Σημειώσεις Χημείας Α Λυκείου - Κεφάλαιο 1 ο ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Γενικά για τα διαλύματα Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων ουσιών, οι οποίες αποτελούν τα συστατικά του διαλύματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ I (Ar, Mr, mol, N A, V m, νόμοι αερίων)

ΧΗΜΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ I (Ar, Mr, mol, N A, V m, νόμοι αερίων) ΧΗΜΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ I (Ar, Mr, mol, N A, V m, νόμοι αερίων) 1. Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές. i. H σχετική ατομική μάζα μετριέται σε γραμμάρια. ii. H σχετική ατομική μάζα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ιάλυµα ονοµάζουµε το οµογενές µίγµα δύο ή περισσοτέρων ουσιών. Στο Γυµνάσιο εξετάζουµε µόνο τα διαλύµατα εκείνα που αποτελούνται από δύο ουσίες. Η µία

Διαβάστε περισσότερα

Μίγματα - Διαλύματα:

Μίγματα - Διαλύματα: ΧΗΜΕΙΑ: Εισαγωγή στην Χημεία - από το νερό στο άτομο- από το μακρόκοσμο στον μικρόκοσμο 49 Μίγματα - Διαλύματα: Μίγματα: Τι είναι τα μίγματα; Μίγματα ονομάζονται τα υλικά που αποτελούνται από δύο ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος εκφράσεις περιεκτικότητας

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος εκφράσεις περιεκτικότητας 2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος εκφράσεις περιεκτικότητας 2.3.1 Περιεκτικότητα διαλύματος στα εκατό κατά βάρος προς βάρος (% w/w) 2.3.2 Περιεκτικότητα διαλύματος στα εκατό κατά βάρος προς όγκο (%w/v) 2.3.3

Διαβάστε περισσότερα

1 o ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ-ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ - Τι πρέπει να γνωρίζουμε

1 o ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ-ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ - Τι πρέπει να γνωρίζουμε 1 o ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ-ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ - Τι πρέπει να γνωρίζουμε 1. Βασικά μεγέθη και μονάδες αυτών που θα χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές Ασκήσεις στις περιεκτικότητες των διαλυμάτων

Εργαστηριακές Ασκήσεις στις περιεκτικότητες των διαλυμάτων Εργαστηριακές Ασκήσεις στις περιεκτικότητες των διαλυμάτων ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1 η Κατηγορία δραστηριοτήτων ΣΤΟΧΟΙ Να διαπιστώσουν οι μαθητές ότι πολλά υλικά καθημερινής χρήσης είναι διαλύματα. Να κατανοήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΑΛΥΜΑΤΑ Οι ασκήσεις διαλυµάτων που αφορούν τις περιεκτικότητες % w/w, % w/v και % v/v χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: α) Ασκήσεις όπου πρέπει να βρούµε ή να

Διαβάστε περισσότερα

Α = Ζ + Ν ΑΤΟΜΟ. ΙΣΟΤΟΠΑ είναι. ΝΕΤΡΟΝΙΑ (n) ΠΥΡΗΝΑΣ

Α = Ζ + Ν ΑΤΟΜΟ. ΙΣΟΤΟΠΑ είναι. ΝΕΤΡΟΝΙΑ (n) ΠΥΡΗΝΑΣ ΚΕΦ.1: 3. ΔΟΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΤΟΜΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΠΡΩΤΟΝΙΑ (p + ) ΝΕΤΡΟΝΙΑ (n) 1.3.1 Να βρείτε τον αριθμό πρωτονίων νετρονίων και ηλεκτρονίων που υπάρχουν στα παρακάτω άτομα ή ιόντα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ (e - ) ΠΡΟΣΟΧΗ 1) Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ (Μolarity)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ (Μolarity) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ (Μolarity) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Σημειώστε με Σωστό ή Λάθος. i) Η συγκέντρωση ενός διαλύματος είναι ίδια για ολόκληρο το διάλυμα ή για ένα μέρος αυτού. ii) Σε 50 ml διαλύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ 1.1. Ένα υδατικό διάλυμα αλατιού (NaCl) έχει περιεκτικότητα 15%w/v. Αυτό σημαίνει : α) Σε 100g διαλύματος περιέχονται 15g NaCl β) Σε 100mL διαλύματος περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-24) να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-24) να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-24) να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 6. Τα ιόντα είναι: α. ηλεκτρικά φορτισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες ασφαλείας-βασικοί μικροβιολογικοί χειρισμοί-συγκεντρώσεις διαλυμάτων Παναγούλιας Ιωάννης, MSc,PhD

Κανόνες ασφαλείας-βασικοί μικροβιολογικοί χειρισμοί-συγκεντρώσεις διαλυμάτων Παναγούλιας Ιωάννης, MSc,PhD Άσκηση «Κανόνες ασφαλείας-βασικοί μικροβιολογικοί χειρισμοί-συγκεντρώσεις διαλυμάτων» Eρωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 1. Σε 380gr Η 2 Ο προσθέτουμε 20gr NaOH και προκύπτει διάλυμα όγκου 320mL. To % w/w του διαλύματος

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις. ΘΕΜΑ ο Α ΛΥΚΕΙΟΥ-ΧΗΜΕΙΑ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.. Η πυκνότητα ενός υλικού είναι 0 g / cm. Η πυκνότητά του σε g/ml είναι: a. 0,00 b., c. 0,0 d. 0,000. Ποιο από

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά σωματίδια - Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης

Δομικά σωματίδια - Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης Δομικά σωματίδια - Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης 1. Πόσα πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια περιέχει καθένα από τα επόμενα άτομα: 7 26 112 3 12 47 Li, Mg, Ag. 7 3Li : Ο ατομικός αριθμός (Ζ) είναι 3

Διαβάστε περισσότερα

Τι ονομάζουμε χημικό στοιχείο; Δώστε ένα παράδειγμα. Ερώτηση θεωρίας. Τι ονομάζουμε χημική ένωση; Δώστε ένα παράδειγμα. Ερώτηση θεωρίας.

Τι ονομάζουμε χημικό στοιχείο; Δώστε ένα παράδειγμα. Ερώτηση θεωρίας. Τι ονομάζουμε χημική ένωση; Δώστε ένα παράδειγμα. Ερώτηση θεωρίας. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23-04-2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ 1 1.1 Τα πρωτόνια που περιέχονται στον πυρήνα του στοιχείου Χ είναι κατά 1 λιγότερα

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στο Πρώτο Κεφάλαιο 2/11/2014

Διαγώνισμα στο Πρώτο Κεφάλαιο 2/11/2014 Χημεία Α Λυκείου Διαγώνισμα στο Πρώτο Κεφάλαιο 2/11/2014 1 ο Θέμα.... Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.8 επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 1.1. Ποιο από τα επόμενα σωματίδια δεν έχει ηλεκτρικό φορτίο; α)το πρωτόνιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ: Υπολογισμοί με διαλύματα- 1

ΑΣΚΗΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ: Υπολογισμοί με διαλύματα- 1 ΑΣΚΗΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ: Υπολογισμοί με διαλύματα- 1 Επί τοις 100 (%) διαλύματα είναι αυτά που έχουν παρασκευαστεί στη βάση του πόσα «μέρη» διαλυτού υπάρχουν διαλυμένα σε 100 μέρη διαλύματος. Ονοματολογία:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια. Οι μεταξύ τους μεταβολές εξαρτώνται από τη θερμοκρασία και την πίεση και είναι οι παρακάτω: ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΞΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Η συγκέντρωση συμβολίζεται γενικά με το σύμβολο C ή γράφοντας τον μοριακό τύπο της διαλυμένης ουσίας ανάμεσα σε αγκύλες, π.χ. [ΝΗ 3 ] ή [Η 2 SO 4 ]. Σε κάθε περίπτωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΜΑ 1ο Για τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α3 να μεταφέρετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα μόνο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Χημεία. Νίκος Ξεκουκουλωτάκης Επίκουρος Καθηγητής

Γενική Χημεία. Νίκος Ξεκουκουλωτάκης Επίκουρος Καθηγητής Γενική Χημεία Νίκος Ξεκουκουλωτάκης Επίκουρος Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Γραφείο Κ2.125, τηλ.: 28210-37772 e-mail:nikosxek@gmail.com Περιεχόμενα Διαλύματα Γραμμομοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου 1 ο Κεφάλαιο Όλα τα θέματα του 1 ου Κεφαλαίου από τη Τράπεζα Θεμάτων 25 ερωτήσεις Σωστού Λάθους 30 ερωτήσεις ανάπτυξης Επιμέλεια: Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Τζαμτζής Αθανάσιος Σελίδα 1

Συντάκτης: Τζαμτζής Αθανάσιος Σελίδα 1 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Παρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης Αραίωση διαλυμάτων ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο ΓΕΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1 2

Διαβάστε περισσότερα

1. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:

1. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 42 Κεφάλαιο 1ο 1. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: α) Το... κάθε υδατικού διαλύματος οξέος παίρνει τιμές... από 7. β) Όσο πιο πολλά κατιόντα... περιέχονται σε ορισμένο όγκο διαλύματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Διαλύματα Παρασκευή Διαλυμάτων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Διαλύματα Παρασκευή Διαλυμάτων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Διαλύματα Παρασκευή Διαλυμάτων Ιωάννης Πούλιος Ιωάννης Ζιώγας Αθανάσιος Κούρας Ευαγγελία Μανώλη ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα

Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα 23-1. Τι εκφράζουν οι συντελεστές μιας χημικής αντίδρασης; Οι συντελεστές σε μία χημική εξίσωση καθορίζουν την αναλογία mol των αντιδρώντων και προϊόντων στην αντίδραση.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ_Α_ΧΗΜ_0_2215 ΓΗ_Α_ΧΗΜ_0_2530 ΓΗ_Α_ΧΗΜ_0_2532 ΓΗ_Α_ΧΗΜ_0_2742

ΓΗ_Α_ΧΗΜ_0_2215 ΓΗ_Α_ΧΗΜ_0_2530 ΓΗ_Α_ΧΗΜ_0_2532 ΓΗ_Α_ΧΗΜ_0_2742 Προβλήματα 1. ΓΗ_Α_ΧΗΜ_0_15 Σε νερό διαλύεται ορισμένη ποσότητα ΗNO 3. Το διάλυμα που παρασκευάστηκε έχει συγκέντρωση 0,7 Μ (διάλυμα Δ1). α) Να υπολογίσετε την περιεκτικότητα % w/v του διαλύματος Δ1 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (με Αρ. Πρωτ. 150022/Δ2/15-9-2016) Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. 1.1 Γνωριμία με το εργαστήριο του Χημικού Από τον εργαστηριακό οδηγό να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΕ Τρικάλων. Πειραματική Δοκιμασία στη Χημεία. Τοπικός Μαθητικός Διαγωνισμός. Τρίκαλα, Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

ΕΚΦΕ Τρικάλων. Πειραματική Δοκιμασία στη Χημεία. Τοπικός Μαθητικός Διαγωνισμός. Τρίκαλα, Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012 1 Τοπικός Μαθητικός Διαγωνισμός 11η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών EUSO 2013 11Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ EUSO 2013 ΕΚΦΕ Τρικάλων Πειραματική Δοκιμασία στη Χημεία Τοπικός Μαθητικός Διαγωνισμός Τρίκαλα,

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Τζαμτζής Αθανάσιος Σελίδα 1

Συντάκτης: Τζαμτζής Αθανάσιος Σελίδα 1 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Παρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης Αραίωση διαλυμάτων ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο ΓΕΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1 2

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων.

Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων. Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων. A. Εύρεση συγκέντρωσης c. A. Δίνονται τα mol της διαλυμένης ουσίας και ο όγκος του διαλύματος: n C, C σε Μ, V σε λίτρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Διαμοριακές Δυνάμεις-Καταστάσεις της ύλης-προσθετικές ιδιότητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Διαμοριακές Δυνάμεις-Καταστάσεις της ύλης-προσθετικές ιδιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Διαμοριακές Δυνάμεις-Καταστάσεις της ύλης-προσθετικές ιδιότητες 1. Η τάση ατμών ενός υγρού εξαρτάται: i. Από την ποσότητα του υγρού ii. Τη θερμοκρασία iii. Τον όγκο του δοχείου iv. Την εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2η. Παρασκευή Αραίωση διαλύματος

Άσκηση 2η. Παρασκευή Αραίωση διαλύματος Άσκηση 2η Παρασκευή Αραίωση διαλύματος 2 Θεωρητικό μέρος Η ύλη διαχωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες: Τις καθαρές ουσίες (στοιχεία, χημικές ενώσεις) Τα μίγματα (δύο ή περισσότερες καθαρές ουσίες) Τα μίγματα

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της διαλυτότητας στο νερό στερεών ουσιών - Φύλλο εργασίας

Προσδιορισμός της διαλυτότητας στο νερό στερεών ουσιών - Φύλλο εργασίας Προσδιορισμός της διαλυτότητας στο νερό στερεών ουσιών - Φύλλο εργασίας Γνωστικό αντικείμενο: Τάξη Διδακτική ενότητα Απαιτούμενος χρόνος Διαλυτότητα ουσιών σε υγρούς διαλύτες B Γυμνασίου Ενότητα 2: ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

συγκέντρωση 0,1 Μ; (μονάδες 8)

συγκέντρωση 0,1 Μ; (μονάδες 8) 1.Διαθέτουμε 200 ml υδατικού διαλύματος KΟΗ συγκέντρωσης 0,5 Μ (διάλυμα Δ1). Να υπολογισθούν: α) Η μάζα (g) του KΟΗ που περιέχεται στο διάλυμα Δ1. β) Ο όγκος (ml) του νερού που πρέπει να προστεθεί στο

Διαβάστε περισσότερα

(Θεωρία-Λυμένες Ασκήσεις) Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

(Θεωρία-Λυμένες Ασκήσεις) Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ (Θεωρία-Λυμένες Ασκήσεις) Εργαστηριακές Ασκήσεις Βιολογίας I Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Παξινού Ευγενία 1o ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΙΑ Η ύλη μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατομικός και ο μαζικός του

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

Xημεία β γυμνασίου. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Xημεία β γυμνασίου. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Xημεία β γυμνασίου Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Ένα υγρό βρέθηκε με τη βοήθεια του ζυγού ότι έχει μάζα 22g και με τη βοήθεια ογκομετρικού κυλίνδρου ότι έχει όγκο 20 ml. Η πυκνότητά του είναι: α. 1,1

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί

Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί Σε κάθε χημική αντίδραση οι ποσότητες των χημικών ουσιών που αντιδρούν και παράγονται έχουν ορισμένη σχέση μεταξύ τους, η οποία καθορίζεται από τους συντελεστές των ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

Σωματίδιο (σύμβολο) Θέση Σχετικό φορτίο

Σωματίδιο (σύμβολο) Θέση Σχετικό φορτίο XHMEIA-NOTES Μάζα: είναι το μέτρο της αντίστασης που παρουσιάζει ένα σώμα ως προς την μεταβολή της ταχύτητάς του και εκφράζεται το ποσό της ύλης που περιέχεται σε μια ουσία. Όργανο μέτρησης: Ζυγός Όγκος:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο 2.1. Α) Το στοιχείο X έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατομικός και ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Χ. (μονάδες 6) Β) α) Να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση της ύλης Διαλύματα Περιεκτικότητες διαλυμάτων. Χημεία Α Λυκείου Διδ. Εν. 1.5 π. Ευάγγελος Μαρκαντώνης 2 ο ΓΕΛ Αργυρούπολης

Ταξινόμηση της ύλης Διαλύματα Περιεκτικότητες διαλυμάτων. Χημεία Α Λυκείου Διδ. Εν. 1.5 π. Ευάγγελος Μαρκαντώνης 2 ο ΓΕΛ Αργυρούπολης Ταξινόμηση της ύλης Διαλύματα Περιεκτικότητες διαλυμάτων Χημεία Α Λυκείου Διδ. Εν. 1.5 π. Ευάγγελος Μαρκαντώνης 2 ο ΓΕΛ Αργυρούπολης Μακροσκοπική ταξινόμηση της ύλης ΥΛΗ Καθορισµένη (καθαρή) ουσία όχι

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις διαλυμάτων. Επαναληπτικές ασκήσεις Α' Λυκείου 1

Ασκήσεις διαλυμάτων. Επαναληπτικές ασκήσεις Α' Λυκείου 1 Επαναληπτικές ασκήσεις Α' Λυκείου 1 Ασκήσεις διαλυμάτων. 1. Διαλύουμε πλήρως 20 g σε 20 g H 2 O και προκύπτει διάλυμα Α. Να υπολογιστεί η % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος. μάζα Δ/τος = 1 + 2 20 + 20

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1 η ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΑΛΑΤΑ

ENOTHTA 1 η ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΑΛΑΤΑ ENOTHTA 1 η ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΑΛΑΤΑ 1. Να συμπληρώσετε την επόμενη πρόταση με μία από τις επιλογές i, ii, iii που προτείνονται. Η λεμονάδα είναι όξινη γιατί περιέχει : i. γαλακτικό οξύ, ii. Κιτρικό οξύ, iii.

Διαβάστε περισσότερα

n=c*v=0.7*0.1=0.07mol =4,41g Άρα σε 100 ml διαλύματος υπάρχουν 4,41g ΗNO3 και συνεπώς η ζητούμενη περιεκτικότητα είναι: 4,41 % w/v.

n=c*v=0.7*0.1=0.07mol =4,41g Άρα σε 100 ml διαλύματος υπάρχουν 4,41g ΗNO3 και συνεπώς η ζητούμενη περιεκτικότητα είναι: 4,41 % w/v. Άσκηση 1 Σε νερό διαλύεται ορισμένη ποσότητα ΗNO 3. Το διάλυμα που παρασκευάστηκε έχει συγκέντρωση 0,7Μ (διάλυμα Δ1). 1) Να υπολογίσετε την περιεκτικότητα % w/v του διαλύματος Δ1 σε ΗNO 3. 2) Σε 50 ml

Διαβάστε περισσότερα

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17 2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Στοιχείο Ατομικός αριθμός Μαζικός αριθμός Αριθμός ηλεκτρονίων Αριθμός πρωτονίων Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ: ΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ: ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ: ΙΑΛΥΜΑΤΑ Οι ασκήσεις διαλυµάτων που αφορούν τις περιεκτικότητες % w/w, % w/v και % v/v χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: α) Ασκήσεις όπου πρέπει να βρούµε ή να µετατρέψουµε διάφορες περιεκτικότητες.

Διαβάστε περισσότερα

1 C 8 H /2 O 2 8 CO H 2 O

1 C 8 H /2 O 2 8 CO H 2 O ΧΗΜΕΙΙΑ Β ΛΥΚΕΙΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ (από τράπεζα θεµάτων) ΑΣΚΗΣΗ 1 Σε εργαστήριο ελέγχου καυσίµων πραγµατοποιήθηκαν τα παρακάτω πειράµατα: α) Ένα δείγµα C 8 H 18 µε µάζα 1,14 g κάηκε πλήρως µε την απαιτούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΞΕΩΝ Αλλάζουν το χρώμα των δεικτών. Αντιδρούν με μέταλλα και παράγουν αέριο υδρογόνο (δες απλή αντικατάσταση) Αντιδρούν με ανθρακικά άλατα και παράγουν αέριο CO2. Έχουν όξινη

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Α

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Α 71 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Α Οι μάζες των ατόμων και των μορίων είναι πολύ μικρές και δεν ενδείκνυται για τον υπολογισμό τους η χρήση των συνηθισμένων μονάδων μάζας ( Kg ή g ) γιατί προκύπτουν αριθμοί

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Θεοδοσία Τσαβλίδου, Μαρίνος Ιωάννου

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Θεοδοσία Τσαβλίδου, Μαρίνος Ιωάννου ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01 03 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Θεοδοσία Τσαβλίδου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 1.1 Τι ονομάζουμε χημική αντίδραση; Πότε μια χημική αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/04/2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Το νερό ως διαλύτης - μείγματα

2.2 Το νερό ως διαλύτης - μείγματα 1 2.2 Το νερό ως διαλύτης - μείγματα 2.2-1. Τι ονομάζεται μείγμα; Μείγμα ονομάζεται κάθε σύστημα που προκύπτει από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων ουσιών. Τα περισσότερα υλικά στη φύση είναι μίγματα. 2.2-2.

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαστηριακή άσκηση. Παρασκευή Αραίωση. διαλύματος. Δρ. Άρης Γιαννακάς - Ε.ΔΙ.Π.

1 η Εργαστηριακή άσκηση. Παρασκευή Αραίωση. διαλύματος. Δρ. Άρης Γιαννακάς - Ε.ΔΙ.Π. 1 η Εργαστηριακή άσκηση Παρασκευή Αραίωση διαλύματος 1 Θεωρητικό Μέρος Εισαγωγικές έννοιες Όπως είναι γνωστό η ύλη διαχωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες: Τις καθαρές ουσίες (στοιχεία, χημικές ενώσεις)

Διαβάστε περισσότερα

Το ph των ρυθμιστικών διαλυμάτων δεν μεταβάλλεται με την αραίωση. ... όλα τα οργανικά οξέα είναι ασθενή, έχουν δηλ. βαθμό ιοντισμού α < 1 και Κa =

Το ph των ρυθμιστικών διαλυμάτων δεν μεταβάλλεται με την αραίωση. ... όλα τα οργανικά οξέα είναι ασθενή, έχουν δηλ. βαθμό ιοντισμού α < 1 και Κa = 1 Α. Μεταβολή ph με αραίωση υδατικού διαλύματος Η αραίωση υδατικού διαλύματος (δηλαδή η προσθήκη καθαρού διαλύτη) οδηγεί σε μετατόπιση του ph προς την τιμή 7. Το ph των ρυθμιστικών διαλυμάτων δεν μεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ: 1.2

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ: 1.2 ΕΝΟΤΗΤΑ: 1.2 Η ύλη συναντάται σε τρεις φυσικές καταστάσεις: Στερεή: έχει καθορισμένη μάζα, σχήμα και όγκο. Υγρή: έχει καθορισμένη μάζα και όγκο, ενώ σχήμα κάθε φορά παίρνει το σχήμα του δοχείου που το

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία: Μεταθετικές αντιδράσεις - Σχετική ατομική μάζα - Σχετική μοριακή μάζα - mole

Χημεία: Μεταθετικές αντιδράσεις - Σχετική ατομική μάζα - Σχετική μοριακή μάζα - mole Χημικές αντιδράσεις - Σχετική ατομική μάζα - Σχετική μοριακή μάζα - mole 46 Να γραφούν οι αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης με τις οποίες μπορούν να παρασκευαστούν: α ΗΒr β Pb(OH) γ KNO α Το HBr είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Να αντιστοιχίσετε το προϊόν της στήλης Ι με την πρώτη ύλη της στήλης ΙΙ. Ι ΙΙ Προϊόν Πρώτη ύλη 1. μακαρόνια α. ξύλο 2. πλαστικά β. λιγνίτης 3. ηλεκτρική ενέργεια γ. βωξίτης

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις A1 A5, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις A1 A5, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Μάθημα/Τάξη: Χημεία Γ Λυκείου Κεφάλαιο: Κεφάλαια 3,4,5(μέχρι Ε.Κ.Ι) Ονοματεπώνυμο Μαθητή: Ημερομηνία: 10-12-2018 Επιδιωκόμενος Στόχος: 75/100 Θέμα A Στις ερωτήσεις A1 A5, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

mol L (µονάδες 10) ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες: A r (Η)=1, A r (Ο)=16, A r (Νa)=23.

mol L (µονάδες 10) ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες: A r (Η)=1, A r (Ο)=16, A r (Νa)=23. Σε νερό διαλύεται ορισµένη ποσότητα NaOH και το διάλυµα που παρασκευάζεται έχει συγκέντρωση 0,4 (διάλυµα 1). α) Να υπολογίσετε τη µάζα (σε g) του NaOH που περιέχεται σε 100 του διαλύµατος 1. β) 50 διαλύµατος

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΟΞΕΑ. Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/)

KΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΟΞΕΑ. Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/) KΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΟΞΕΑ Λυμένες ασκήσεις 1. Σ ένα μπουκάλι περιέχεται 1 L κρασιού 11,5 (11,5% v/v). Το κρασί αυτό μετατρέπεται με οξική ζύμωση σε ξίδι σε ποσοστό 75%. Να υπολογιστεί η μάζα του CH 3 COOH που παράγεται.

Διαβάστε περισσότερα

Διαλυτότητα. Μάθημα 7

Διαλυτότητα. Μάθημα 7 Διαλυτότητα 7.1. SOS: Τι ονομάζουμε διαλυτότητα μιας χημικής ουσίας σε ορισμένο διαλύτη; Διαλυτότητα είναι η μέγιστη ποσότητα της χημικής ουσίας που μπορεί να διαλυθεί σε ορισμένη ποσότητα του διαλύτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων Χημεία Α Λυκείου

Τράπεζα Θεμάτων Χημεία Α Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων Χημεία Α Λυκείου ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 11 ερωτήσεις με απάντηση Επιμέλεια: Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός 1. Σε ορισμένη ποσότητα ζεστού νερού διαλύεται

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2 ο Γυμνάσιο Καματερού 1 ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 1. Πόσα γραμμάρια είναι: ι) 0,2 kg, ii) 5,1 kg, iii) 150 mg, iv) 45 mg, v) 0,1 t, vi) 1,2 t; 2. Πόσα λίτρα είναι: i) 0,02 m 3, ii) 15 m 3, iii) 12cm

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα: 1 - ΦΕ-Χημεία Β Λ.-Αλκοόλες-Επιμέλεια: Παναγιώτης Κουτσομπόγερας. Όνομα & Επώνυμο : Τάξη: B Ημερομηνία: ΑΛΚΟΟΛΕΣ

Σελίδα: 1 - ΦΕ-Χημεία Β Λ.-Αλκοόλες-Επιμέλεια: Παναγιώτης Κουτσομπόγερας. Όνομα & Επώνυμο : Τάξη: B Ημερομηνία: ΑΛΚΟΟΛΕΣ Σελίδα: 1 - ΦΕ-Χημεία Β Λ.-Αλκοόλες-Επιμέλεια: Παναγιώτης Κουτσομπόγερας Όνομα & Επώνυμο : Τάξη: B Ημερομηνία: ΑΛΚΟΟΛΕΣ Σελίδα: 2 - ΦΕ-Χημεία Β Λ.-Αλκοόλες-Επιμέλεια: Παναγιώτης Κουτσομπόγερας Δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Η σωστή επανάληψη με τον καθηγητή στην οθόνη σου. Το School Doctor σε προετοιμάζει δίνοντας σου τα SOS!

Η σωστή επανάληψη με τον καθηγητή στην οθόνη σου. Το School Doctor σε προετοιμάζει δίνοντας σου τα SOS! Η σωστή επανάληψη με τον καθηγητή στην οθόνη σου. Το School Doctor σε προετοιμάζει δίνοντας σου τα SOS! Τύπωσε και λύσε τις ασκήσεις ακριβώς όπως την λύνει ο καθηγητής μας στο διπλανό βίντεο. Φωτογράφησε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA (35/100) ΤΑΞΗ: Β Γυμνασίου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8/6/2015. ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Αριθμητικά:.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1. έως Α5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1. έως Α5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

Φάσμα group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. μαθητικό φροντιστήριο

Φάσμα group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. μαθητικό φροντιστήριο σύγχρονο Φάσμα group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. μαθητικό φροντιστήριο Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καθηγητής: ΟΜΑΔΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΦΑΣΜΑ Τάξη: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ημερομηνία: 08/12/2018

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Σχολική Χρονιά ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΤΑΞΗ Β. Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Σχολική Χρονιά ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΤΑΞΗ Β. Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Σχολική Χρονιά 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΤΑΞΗ Β Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας:... Τμήμα:... :... Βαθμός/Ολογράφως:... Χρόνος: 2 ώρες Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO 2014 ΧHMEIA. 7 Δεκεμβρίου 2013 ΛΥΚΕΙΟ :... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ:

ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO 2014 ΧHMEIA. 7 Δεκεμβρίου 2013 ΛΥΚΕΙΟ :... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ: ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO 2014 ΧHMEIA 7 Δεκεμβρίου 2013 ΛΥΚΕΙΟ :.... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: 1.. 2.. 3.. ΜΟΝΑΔΕΣ: 1 η δραστηριότητα Οι σκόνες μιλούνε. Στη δραστηριότητα αυτή θα ταυτοποιήσετε καθεμία από τις πέντε

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Α ΛΥΚΕΙΟΥ 21 / 04 / ΘΕΜΑ Α A1. γ - 5 μονάδες

Χημεία Α ΛΥΚΕΙΟΥ 21 / 04 / ΘΕΜΑ Α A1. γ - 5 μονάδες Α ΛΥΚΕΙΟΥ 21 / 04 / 2019 Χημεία ΘΕΜΑ Α A1. γ - 5 μονάδες A2. β - 5 μονάδες A3. γ - 5 μονάδες A4. δ - 5 μονάδες A5. δ - 5 μονάδες ΘΕΜΑ Β Β1. Να χαρακτηρίσετε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις ως ΣΩΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 018 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ xhmeiastokyma.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ xhmeiastokyma. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α5 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία. Σελίδα 1 από 6. γ. Ν 2 Ο 5. Μονάδες 5

Χημεία. Σελίδα 1 από 6. γ. Ν 2 Ο 5. Μονάδες 5 Α ΛΥΚΕΙΟΥ 21 / 04 / 2019 Χημεία ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. A1. Σε ποια από τις επόμενες

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

2 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ A. Παρασκευή Υδατικών Διαλυμάτων & μονάδες μέτρησης Για τη παρασκευή υδατικών διαλυμάτων στο εργαστήριο Βιοχημείας, χρησιμοποιείται ύδωρ τριών κατηγοριών. 1. Απιονισμένο (παραλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 018 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:... ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 05 /06 /15 ΔΙΑΡΚΕΙΑ : Χημεία Βιολογία 2 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA. ΜΕΡΟΣ Α ( 10 μονάδες) Να απαντήσετε ΣΕ ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις. Κάθε ορθή ερώτηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες.

XHMEIA. ΜΕΡΟΣ Α ( 10 μονάδες) Να απαντήσετε ΣΕ ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις. Κάθε ορθή ερώτηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ Βαθμός.... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 09/06/15 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ..... ΤΑΞΗ : Β Γυμνασίου ΥΠΟΓΡΑΦΗ... ΧΡΟΝΟΣ : 2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2ο Ποιες είναι οι ιδιότητες των μετάλλων; Ποιο μέρος του περιοδικού πίνακα καταλαμβάνουν τα μέταλλα; Σχολικό βιβλίο

ΘΕΜΑ 2ο Ποιες είναι οι ιδιότητες των μετάλλων; Ποιο μέρος του περιοδικού πίνακα καταλαμβάνουν τα μέταλλα; Σχολικό βιβλίο ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/11/2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Ποια είναι η μορφή του σύγχρονου περιοδικού πίνακα; Τι ονομάζουμε ομάδα και τι περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

1. Το ανιόν S 2 έχει 18 ηλεκτρόνια και 16 νετρόνια. Ο μαζικός αριθμός του στοιχείου αυτού είναι: α. 18 β. 34 γ. 32 δ. 36

1. Το ανιόν S 2 έχει 18 ηλεκτρόνια και 16 νετρόνια. Ο μαζικός αριθμός του στοιχείου αυτού είναι: α. 18 β. 34 γ. 32 δ. 36 1. Το ανιόν S 2 έχει 18 ηλεκτρόνια και 16 νετρόνια. Ο μαζικός αριθμός του στοιχείου αυτού είναι: α. 18 β. 34 γ. 32 δ. 36 2. Το στοιχείο Α έχει ατομικό αριθμό Ζ Α =19 και το στοιχείο Β έχει ατομικό αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους.

Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους. ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους. Διαλύτης: η ουσία που βρίσκεται σε μεγαλύτερη αναλογία

Διαβάστε περισσότερα