ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις για τους κανόνες τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις για τους κανόνες τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών"

Transcript

1 ΕΡΕΥΝΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ερμηνευτικές παρατηρήσεις για τους κανόνες τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών Σχόλια στα νέα άρθρα 39 και 39Α' Κ.Φ.Ε., όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τα άρθρα 1 και 2 Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122Α'/ ) «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις» Ι. Αυτοτελείς παρατηρήσεις επί των επιμέρους διατάξεων του Βασιλείου Δουμουλάκη, δικηγόρου, LL.M.* 1) Σχετικά με την παράγραφο 1 του νέου άρθρου 39 Κ.Φ.Ε. Η παράγραφος 1 του νέου άρθρου 39 Κ.Φ.Ε. ταυτίζεται νοηματικά με την παράγραφο 1 του προϊσχύοντος άρθρου 39 Κ.Φ.Ε. με εξαίρεση το ότι πλέον αφορά μόνο στις ενδοομιλικές συναλλαγές μεταξύ ημεδαπών επιχειρήσεων, ενώ οι ενδοομιλικές συναλλαγές μεταξύ αλλοδαπής και ημεδαπής επιχείρησης καταλαμβάνονται πλέον από την παράγραφο 2 του νέου άρθρου 39 Κ.Φ.Ε. Ορθά δε γίνεται πλέον λόγος για «συμβάσεις», καθώς ο όρος περιόριζε το πεδίο εφαρμογής της προϊσχύουσας διάταξης μόνο στις νομικά δεσμευτικές συμφωνίες. Η νέα διατύπωση της παραγράφου 1 καταλαμβάνει και νομικά μη δεσμευτικές συμφωνίεςσυναλλαγές-συμπράξεις μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Ορθά επίσης ενσωματώθηκε στη νέα διάταξη η περίπτωση β' της παραγράφου 5 του προϊσχύοντος άρθρου 39 Κ.Φ.Ε., με αποτέλεσμα να μην αποτελεί πλέον στοιχείο που φέρει το βάρος να (αντ)αποδείξει η ελεγχόμενη επιχείρηση, αλλά προϋπόθεση του πραγματικού της παραγράφου 1 του άρθρου 39 Κ.Φ.Ε., την οποία έχει το βάρος να αποδείξει η φορολογική αρχή. Ταυτόχρονα όμως αντικαταστάθηκε ορθά η λέξη «σκοπός» (υποκειμενικό στοιχείο δύσκολο να αποδειχθεί) με τη λέξη «αποτέλεσμα», που σημαίνει ότι η διαπίστωση της αποφυγής άμεσων ή έμμεσων φόρων λόγω της αδικαιολόγητης υπερτιμολόγησης ή υποτιμολόγησης αντικειμενικοποιείται και συνεπώς γίνεται πιο εύκολη. Με άλλα λόγια, η φορολογική αρχή δεν φέρει το βάρος να αποδείξει ότι η αδικαιολόγητη υπερτιμολόγηση ή υποτιμολόγηση έγινε με σκοπό την αποφυγή των άμεσων ή έμμεσων φόρων, αλλά (απλώς) ότι είχε ως αποτέλεσμα την αποφυγή τους. 2) Σχετικά με την παράγραφο 2 του νέου άρθρου 39 Κ.Φ.Ε. Η παράγραφος 2 του νέου άρθρου 39 Κ.Φ.Ε. φαίνεται από άποψη διατύπωσης εν μέρει προβληματική. Καταρχήν, θα πρέπει να εξηγηθεί από το νομοθέτη η διαφορετική διατύπωση σε σχέση με τη διατύπωση της παραγράφου 1. Προκαλεί απορία το γιατί χρησιμοποιείται εδώ η έκφραση «με οικονομικούς όρους διαφορετικούς από εκείνους που θα είχαν συμφωνηθεί μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων» έναντι της νομοτεχνικά εύστοχης έκφρασης «σε ποσό αδικαιολόγητα ανώτερο ή κατώτερο από εκείνο που θα είχε συμφωνηθεί [ ] κάτω από τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά» που χρησιμοποιείται στην παράγραφο 1. Επιπλέον, η διάταξη φαίνεται να είναι πρόχειρα διατυπωμένη: Η φράση «τα κέρδη τα οποία [ ] θα είχαν πραγματοποιηθεί [ ] θεωρούνται κέρδος [ ], με το οποίο

2 προσαυξάνονται τα καθαρά της κέρδη» πρέπει οπωσδήποτε να τροποποιηθεί. Η διατύπωση της νέας παραγράφου 1 («η προκύπτουσα διαφορά [ ] θεωρείται κέρδος [ ]. Η διαφορά αυτή προσαυξάνει τα καθαρά κέρδη») είναι, συνολικά, διατυπωμένη εύστοχα και εκλεπτυσμένα και για τον λόγο αυτό είναι προφανώς καλύτερη και προτιμότερη. Αντίθετα με τη νέα παράγραφο 1, στην οποία τίθεται πλέον, όπως προαναφέρθηκε, ως προϋπόθεση εφαρμογής της η διαπίστωση πως η αδικαιολόγητη υπερτιμολόγηση ή υποτιμολόγηση είχε ως αποτέλεσμα την αποφυγή άμεσων ή έμμεσων φόρων, η νέα παράγραφος 2 όχι μόνο δεν περιέχει αυτή την προϋπόθεση, αλλά πολύ περισσότερο δεν προβλέπει καν δικαίωμα ανταπόδειξης για την ελεγχόμενη επιχείρηση. Η διαπίστωση αυτή προκαλεί προβληματισμό: Ως γνωστόν, η προσθήκη μιας προϋπόθεσης στο πραγματικό ενός κανόνα δικαίου δυσχεραίνει την εφαρμογή του. Εν προκειμένω όμως αυτό σημαίνει ότι είναι δυσκολότερο να ελεγχθούν ημεδαπές επιχειρήσεις που προβαίνουν σε αδικαιολόγητες υπερτιμολογήσεις ή υποτιμολογήσεις μεταξύ τους (παράγραφος 1) παρά ημεδαπές επιχειρήσεις που προβαίνουν σε αδικαιολόγητες υπερτιμολογήσεις ή υποτιμολογήσεις με συνδεδεμένες με αυτές αλλοδαπές επιχειρήσεις (παράγραφος 2). Στη θεωρία επισημάνθηκε νωρίς 1 πως η διαφοροποίηση είναι προβληματική από άποψη κοινοτικού δικαίου προσθέτω: και από τη σκοπιά του άρθρου 4 παρ. 5 Σ. Έστω κι αν πάντως επί της ουσίας το πρόβλημα δεν είναι μεγάλο, καθώς είναι δύσκολο να υπάρξει περίπτωση αδικαιολόγητης υπερτιμολόγησης ή υποτιμολόγησης που να μην έχει ως αποτέλεσμα την αποφυγή άμεσων ή έμμεσων φόρων, πρέπει να τονιστεί πως η όποια αντίθεση της διάταξης με το Σύνταγμα ή το κοινοτικό δίκαιο ξεκινά από τη βιαστική και πρόχειρη διατύπωση της παραγράφου 2 του νέου άρθρου 39 Κ.Φ.Ε. 2. 3) Σχετικά με την παράγραφο 3 του νέου άρθρου 39 Κ.Φ.Ε. Η παράγραφος 3 του νέου άρθρου 39 Κ.Φ.Ε. ορθά ορίζει τη «σύνδεση» μεταξύ δύο επιχειρήσεων με ενιαίο και ταυτόχρονα με τον ευρύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να καταλαμβάνεται κάθε δυνατή περίπτωση «σύνδεσης» μεταξύ επιχειρήσεων 3. Ουσιαστικά, ενσωματώνει τις δύο περιπτώσεις σύνδεσης της παραγράφου 2 του προϊσχύοντος άρθρου 39 Κ.Φ.Ε. σε μία ενιαία περίπτωση και ταυτόχρονα αίρει τη διάκριση ανάμεσα σε σύνδεση ημεδαπών επιχειρήσεων μεταξύ τους και σε σύνδεση ημεδαπής και αλλοδαπής επιχείρησης που μόνο σύγχυση δημιουργούσε, ρυθμίζοντας πλέον ενιαία κάθε δυνατή περίπτωση σύνδεσης. Επιπλέον, με τη νέα διάταξη διορθώνονται τα δύο προβλήματα αντισυνταγματικότητας που βάρυναν την περίπτωση α' της παραγράφου 2 του προϊσχύοντος άρθρου 39 Κ.Φ.Ε. 4. Από τη μια μεριά, ενώ η προϊσχύουσα διάταξη ρύθμιζε μόνο την περίπτωση που ημεδαπή εταιρεία τελεί υπό τον έλεγχο αλλοδαπής κι όχι και την αντίστροφη, η νέα διάταξη κάνει πλέον γενικά λόγο για «σύνδεση» μεταξύ επιχειρήσεων, καταλαμβάνοντας έτσι και τη μέχρι σήμερα αρρύθμιστη περίπτωση. Από την άλλη μεριά, αντικαθίσταται η λέξη «εταιρεία» με την ορθή λέξη «επιχείρηση», με αποτέλεσμα, ενώ η προϊσχύουσα διάταξη άφηνε εκτός πεδίου εφαρμογής της τις ατομικές επιχειρήσεις, η νέα να καταλαμβάνει πλέον και αυτές. 4) Σχετικά με την παράγραφο 4 του νέου άρθρου 39 Κ.Φ.Ε. Η παράγραφος 4 του νέου άρθρου 39 Κ.Φ.Ε. ουσιαστικά ταυτίζεται με την παράγραφο 3 του προϊσχύοντος άρθρου 39 Κ.Φ.Ε. Κακώς απαλείφθηκε η τελευταία φράση «στις λοιπές φορολογίες», που αποτελούσε μια καλή διευκρίνιση για την ορθή κατανόηση (ερμηνεία) και οριοθέτηση της διάταξης έναντι της παραγράφου 1, ώστε να αποφεύγονται συγχύσεις. 5) Σχετικά με τις παραγράφους 5 και 6 του νέου άρθρου 39 Κ.Φ.Ε. Είναι οι δύο διατάξεις που εισάγουν σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του νέου άρθρου 39Α Κ.Φ.Ε. (η οποία ορθά αναφέρεται σε «επιχείρηση» κι όχι μόνο σε «εταιρείες», όπως εσφαλμένα κάνει το άρθρο 26 παρ. 1 Ν. 3728/2008, ώστε να καταλάβει και τις ατομικές

3 επιχειρήσεις) την υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών από άποψη φορολογικού δικαίου. Προκαλεί απορία το γεγονός ότι η υποχρέωση τεκμηρίωσης αφορά μόνο στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις της παραγράφου 2 του νέου άρθρου 39 Κ.Φ.Ε., δηλαδή επιβάλλεται σε ημεδαπή επιχείρηση μόνο στην περίπτωση που υπάρχει σύνδεση μεταξύ ημεδαπής και αλλοδαπής επιχείρησης κι όχι και στην περίπτωση που υπάρχει σύνδεση μεταξύ ημεδαπών επιχειρήσεων. Η ρύθμιση φαίνεται προβληματική από συνταγματική άποψη και ειδικότερα ενόψει του άρθρου 4 παρ. 1 Σ. Εύλογα θα μπορούσε κανείς να εκφράσει επιφυλάξεις και για τη συμφωνία της διάταξης με το κοινοτικό δίκαιο 5 και συγκεκριμένα με τα άρθρα 43 και 48 ΣυνθΕΚ (ελευθερία εγκατάστασης), αλλά και με τα άρθρα 87 και 88 ΣυνθΕΚ (κρατικές ενισχύσεις). Ειδικότερα, με τη νέα διάταξη ημεδαπές επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες με επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε άλλη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζονται δυσμενέστερα απ ό,τι ημεδαπές επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες με ημεδαπές επιχειρήσεις (οι πρώτες επιβαρύνονται με υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών τους συναλλαγών, ενώ οι δεύτερες εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής). Αυτή η δυσμενής διάκριση των πρώτων θίγει την ελευθερία εγκατάστασης αλλοδαπών επιχειρήσεων από άλλη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω θυγατρικών τους επιχειρήσεων στην ημεδαπή και από τη σκοπιά των κρυμμένων κρατικών ενισχύσεων ευνοεί στην Ελλάδα τις ημεδαπές μητρικές έναντι των αλλοδαπών μητρικών που είναι εγκατεστημένες σε άλλη χώραμέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 6) Σχετικά με την παράγραφο 8 του νέου άρθρου 39 Κ.Φ.Ε. Ορθά η νέα διάταξη έχει διευρυνθεί έτσι, ώστε να καταλαμβάνει όχι μόνο τα δικαιώματα ή τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις από ημεδαπές, αλλά και αυτά που καταβάλλονται από αλλοδαπές επιχειρήσεις σε ημεδαπές. Ορθή είναι και η απάλειψη της φράσης «[χρησιμοποίηση] στην Ελλάδα», με αποτέλεσμα την αντίστοιχη περαιτέρω διεύρυνση της διάταξης. Ορθή φαίνεται και η εφαρμογή της διάταξης και στα έξοδα διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης και αναδιοργάνωσης. Προβληματικό φαίνεται, αντίθετα, όπως ήδη επισημάνθηκε στη θεωρία 6, από άποψη κοινοτικού δικαίου προσθέτω: και από τη σκοπιά του άρθρου 4 παρ. 5 Σ το γεγονός πως η νέα διάταξη (όπως και η προϊσχύουσα) δεν εφαρμόζεται και στην περίπτωση που τα δικαιώματα ή οι αποζημιώσεις καταβάλλονται από ημεδαπή σε ημεδαπή επιχείρηση, αλλά μόνο στην περίπτωση που διενεργείται καταβολή μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων. ΙΙ. Συνολική εκτίμηση των νέων διατάξεων Με τις νέες διατάξεις ο νομοθέτης προέβη σε ορισμένες ορθές διορθώσεις (κατ ακριβολογία: βελτιώσεις) μιας διάταξης ηλικίας 29 ετών 7. Ο πυρήνας όμως και η ουσία της διάταξης του άρθρου 39 Κ.Φ.Ε. δεν άλλαξαν. Η θέσπιση υποχρέωσης σε βάρος των ημεδαπών επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες με αλλοδαπές για την παροχή στοιχείων και πληροφοριών τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών τους συναλλαγών δεν προσθέτει επί της ουσίας κάτι σημαντικό. Ο Ν. 3728/2008 σε συνδυασμό με την Υπουργική Απόφαση Α2-8092/2008 (και, ειδικότερα, με το άρθρο 2 αυτής) επιβάλλει ήδη σχετική και, μάλιστα, από άποψη περιεχομένου παρόμοια 8 (στην ουσία δε ίδια) υποχρέωση. Το νέο άρθρο 39Α Κ.Φ.Ε. θεσπίζει «δυνατότητα»-δικαίωμα για τις παραπάνω ημεδαπές/ελεγχόμενες επιχειρήσεις να εκπληρώνουν την υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών τους μέσω των φακέλων τεκμηρίωσης που αυτό προβλέπει, επιτρέποντας συνεπώς σ αυτές να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο για την εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης, υπονοώντας έτσι προφανώς (και) τη χρήση των φακέλων τεκμηρίωσης

4 σύμφωνα με τον Ν. 3728/2008. Με αυτό τον τρόπο η σύνδεση του άρθρου 26 Ν. 3728/2008 με το άρθρο 39 Κ.Φ.Ε. επισημοποιείται πλέον με τα νέα άρθρα 39 και 39Α Κ.Φ.Ε. Ήταν επόμενο: Πώς θα μπορούσε να επιβληθεί στις επιχειρήσεις η σύνταξη άλλου φακέλου τεκμηρίωσης κατά το άρθρο 26 Ν. 3728/2008 και άλλου κατά τα άρθρα 39 και 39Α Κ.Φ.Ε. 9, χωρίς να τίθεται, πέρα από ο,τιδήποτε άλλο, θέμα παραβίασης της οικονομικής τους ελευθερίας (άρθρο 5 παρ. 1 και 3 Σ); Αλλά, σε τελευταία ανάλυση, και από καθαρά πρακτική-ψυχρά λογική σκοπιά: Δεν φαίνεται να προκύπτει από κάπου γιατί μια επιχείρηση που δε θα έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τεκμηρίωσης που απορρέουν γι αυτή από τον Ν. 3728/2008 σε συνδυασμό με τη σχετική Υπουργική Απόφαση Α2-8092/2008 θα ανταποκριθεί αντιθέτως στις αντίστοιχες υποχρεώσεις της από τη φορολογική νομοθεσία, ώστε ενόψει ενός τέτοιου τάχα ενδεχόμενου να επιβάλλεται η σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης και κατά τα άρθρα 39 και 39Α Κ.Φ.Ε. 10. Η θέσπιση περισσότερων της μιας υποχρεώσεων τεκμηρίωσης με την ταυτόχρονη απειλή αντίστοιχων προστίμων για την περίπτωση μη συμμόρφωσης αντίστοιχα με καθεμιά απ αυτές ως μέσο πίεσης στις επιχειρήσεις, για να συμμορφωθούν με μία έστω απ αυτές, δεν φαίνεται προτιμότερη από τη θέσπιση μίας μόνο υποχρέωσης τεκμηρίωσης με την απειλή, για την περίπτωση μη συμμόρφωσης μ αυτή, ενός μόνο προστίμου ενδεχομένως μεγαλύτερου, αν το θεωρεί σκόπιμο ο νομοθέτης και εφόσον βεβαίως αυτό είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 εδ. δ' Σ). Η σύνδεση του άρθρου 39 Κ.Φ.Ε. και του άρθρου 26 Ν. 3728/2008 είναι πάντως, ούτως ή άλλως, αναμφίβολα δεδομένη: Κι αν ακόμα οι αγορανομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης δε διαπιστώνουν ότι συντρέχει περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης της παραγράφου 1 του άρθρου 26 Ν. 3728/2008, ώστε να υποχρεούνται, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 26 Ν. 3728/2008, να ενημερώσουν άμεσα τις αρμόδιες φορολογικές αρχές, τίποτα δεν απαγορεύει στις τελευταίες να ζητήσουν, στα πλαίσια φορολογικού ελέγχου, στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης σε κάθε περίπτωση, όσα έχουν αυτές στα χέρια τους, ακόμα δηλαδή κι αν οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις δεν υποβάλλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης κατάσταση των ενδοομιλικών συναλλαγών ή δεν θέσουν στη διάθεση των αγορανομικών υπηρεσιών τον φάκελο τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών, καθώς και μέσα που χρησιμοποιούν αυτές για τον έλεγχο των αδικαιολόγητων υπερτιμολογήσεων ή υποτιμολογήσεων. Πρόσθετα μέσα μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν, όχι όμως κατ ανάγκη διαφορετικά 11. Πολύ περισσότερο όμως στο πλαίσιο της παραγράφου 9 του άρθρου 26 Ν. 3728/2008 τίποτα δεν αποκλείει αντιθέτως: από κάθε άποψη επιβάλλεται να αποστέλλονται στις φορολογικές αρχές όλα τα στοιχεία που θα έχουν στα χέρια τους οι αγορανομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης. Κι αυτό είναι εύλογο. Η πρόβλεψη της παραγράφου 9 του άρθρου 26 Ν. 3728/2008 για άμεση ενημέρωση των αρμόδιων φορολογικών αρχών, προκειμένου αυτές να εφαρμόσουν τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας και να επιβάλουν τις προβλεπόμενες φορολογικές κυρώσεις σε περίπτωση που οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης διαπιστώσουν από τον έλεγχο των στοιχείων του φακέλου τεκμηρίωσης και των καταστάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 26 Ν. 3728/2008 παράβαση της υποχρέωσης της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, αποτελεί τη «γέφυρα» για το πέρασμα στο άρθρο 39 Κ.Φ.Ε. Με αυτόν τον τρόπο θα ενεργοποιείται ουσιαστικά «αυτόματα» το άρθρο 39 Κ.Φ.Ε., καθώς η φορολογική αρχή θα παίρνει στα χέρια της μία έτοιμη περίπτωση αδικαιολόγητων υπερτιμολογήσεων ή υποτιμολογήσεων, χωρίς να χρειάζεται επί της ουσίας να ελέγξει αυτή κάτι επιπλέον. Τι σημαίνει αυτό; Το διευκρινίζω αμέσως. Είναι σαφές ότι με το άρθρο 26 Ν. 3728/2008 «μετακυλίεται» ουσιαστικά από τη φορολογική αρχή στις επιχειρήσεις το βάρος επίκλησης-προσκόμισης και απόδειξης πραγματικών γεγονότων που εξειδικεύουν τις αόριστες νομικές έννοιες του πραγματικού του νέου άρθρου 39 παρ. 1 και 2 Κ.Φ.Ε., κυρίως της συμφωνίας των ενδοομιλικών τιμολογήσεων με την αρχή

5 των ίσων αποστάσεων ( arm s length principle ) όχι βέβαια με την έννοια κάποιας νομικής αντιστροφής του βάρους απόδειξης, το οποίο είναι αυτονόητο πως εξακολουθεί να το φέρει η φορολογική αρχή, αλλά σίγουρα πάντως στα πλαίσια μιας συνεργασίας του φορολογουμένου με τη φορολογική αρχή με ταυτόχρονη θέσπιση κύρωσης σε περίπτωση πλημμελούς εκπλήρωσης ή μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης του φορολογουμένου για συνεργασία, κι έτσι είναι ευκολότερο να πληρωθεί το πραγματικό της διάταξης, ώστε η φορολογική αρχή να επιβάλει τις έννομες συνέπειές της. Και ναι μεν είναι αυτονόητο ότι οι αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες δεν θα δεσμεύονται από την κρίση των υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ύπαρξη αδικαιολόγητης υπερτιμολόγησης ή υποτιμολόγησης, αλλά αντίθετα θα έχουν την υποχρέωση να αποφανθούν αιτιολογημένα από τη δική τους μεριά επί του ζητήματος αυτού, εκτιμώντας τα πραγματικά περιστατικά και υπάγοντάς τα στην αόριστη νομική έννοια των αδικαιολόγητων υπερτιμολογήσεων ή υποτιμολογήσεων (κάνοντας δηλαδή εφαρμογή του κανόνα δικαίου του άρθρου 39 Κ.Φ.Ε.) 12. Αυτό όμως δεν αναιρεί το γεγονός ότι στην ουσία και πέρα από το τυπικό μέρος του ζητήματος όλη τη δουλειά θα την έχουν κάνει οι υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, τόσο σε ό,τι αφορά στην εξέταση και εκτίμηση των κρίσιμων στοιχείων, όσο και αναφορικά με την κρίσιμη και δύσκολη υπαγωγή. Δυσκολεύομαι να σκεφτώ περίπτωση που οι κατ εξοχήν ειδικές στο συγκεκριμένο θέμα, από άποψη αντικειμένου, αγορανομικές υπηρεσίες θα διαπιστώσουν το «αδικαιολόγητο» των ενδοομιλικών τιμολογήσεων, ενώ οι φορολογικές θα το αρνηθούν δεν το αποκλείω γιατί σε τελευταία ανάλυση πρόκειται για ανθρώπινη κρίση, αλλά είναι προφανές πως είναι πολύ δύσκολο από λογική άποψη να συμβεί. Ούτε η εδώ υποστηριζόμενη άποψη ούτε η αντίστοιχη που διατύπωσα πριν από λίγο καιρό 13 αρνούνται την κυριαρχική αρμοδιότητα των φορολογικών αρχών για τα φορολογικά ζητήματα του transfer pricing. Είναι αυτονόητο ότι αυτές θα εκφέρουν αυτοτελή κρίση για την εκάστοτε κρίσιμη περίπτωση που θα τεθεί υπόψη τους από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, ανεξάρτητη από την κρίση των τελευταίων. Όμως, στην ουσία θα πρόκειται για «έτοιμη» υπόθεση, για «αυτόματη» εφαρμογή του άρθρου 39 Κ.Φ.Ε. Είναι «προκλητική» σχετικά η διατύπωση της παραγράφου 9 του άρθρου 26 Ν. 3728/2008 και είναι προφανές τι υπονοεί αυτή ήδη από την ανάγνωση (γράμμα) της διάταξης. Ο νομοθέτης αποκαλύπτει τον στόχο της συγκεκριμένης διάταξης, χωρίς να τηρήσει το παραμικρό τυπικό, γιατί από ουσιαστική άποψη δεν υπάρχει λόγος η τελολογική ερμηνεία θα αποκάλυπτε ούτως ή άλλως το αυτονόητο πρόσχημα: προβλέπεται η άμεση ενημέρωση των αρμόδιων φορολογικών αρχών για την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων και την επιβολή των φορολογικών κυρώσεων. Η υποχρέωση για άμεση ενημέρωση των φορολογικών αρχών υπονοεί ότι η υπόθεση είναι έτοιμη και για τον λόγο αυτό δεν χρειάζεται καμιά χρονοτριβή-δισταγμός αμφιβολίας. Η υποχρέωση για άμεση ενημέρωση των φορολογικών αρχών για την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων υπονοεί ότι οι φορολογικές αρχές δεν έχουν ουσιαστικό λόγο να προβούν (και) σε απόδειξη, εξετάζοντας τα κρίσιμα πραγματικά περιστατικά και εκτιμώντας τις αποδείξεις, γιατί η υπόθεση είναι έτοιμη ως προς αυτό το σκέλος και αρκεί απλή υπαγωγή των αποδειχθέντων κρίσιμων πραγματικών γεγονότων στον εφαρμοστέο κανόνα δικαίου του άρθρου 39 Κ.Φ.Ε. (αρκεί δηλαδή απλώς εφαρμογή του άρθρου 39 Κ.Φ.Ε.). Η υποχρέωση για άμεση ενημέρωση των φορολογικών αρχών για την επιβολή των φορολογικών κυρώσεων υπονοεί ότι από πρακτική σκοπιά είναι ουσιαστικά αδύνατο να καταλήξουν σε αντίθετη άποψη οι φορολογικές αρχές. Ο νομοθέτης δεν κάνει λόγο ούτε καν για «ενδεχόμενη» επιβολή των φορολογικών κυρώσεων τόσο σίγουρο το θεωρεί πως αυτές θα επιβληθούν ως εκ της δεδομένης κρίσης των υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης περί της ύπαρξης αδικαιολόγητης υπερτιμολόγησης ή υποτιμολόγησης! Ειρήσθω εν παρόδω πως η προβλεπόμενη μέχρι πριν την τροποποίηση του άρθρου 39 Κ.Φ.Ε. δυνατότητα ανταπόδειξης από τη μεριά της ελεγχόμενης επιχείρησης του μαχητού τεκμηρίου πως η αδικαιολόγητη υπερτιμολόγηση ή υποτιμολόγηση έγινε με σκοπό την αποφυγή των άμεσων ή έμμεσων φόρων δεν σήμαινε ότι η παράβαση της υποχρέωσης της

6 παραγράφου 1 του άρθρου 26 Ν. 3728/2008 δεν συνεπάγεται ουσιαστικά αυτομάτως και ταυτόχρονη παράβαση του άρθρου 39 Κ.Φ.Ε. 14. Το αποσαφηνίζω: Όπως ήδη τονίστηκε και παραπάνω 15, ο σκοπός αποφυγής των άμεσων ή έμμεσων φόρων μέσω της αδικαιολόγητης υπερτιμολόγησης ή υποτιμολόγησης κατά το προϊσχύον άρθρο 39 Κ.Φ.Ε. δεν συνιστούσε προϋπόθεση εφαρμογής της διάταξης, δηλαδή δεν συνιστούσε στοιχείο-προϋπόθεση του πραγματικού της παραγράφου 1 του άρθρου 39 Κ.Φ.Ε., την οποία θα έπρεπε να αποδείξει η φορολογική αρχή, αλλά τεκμαιρόταν μαχητά, δηλαδή η ελεγχόμενη επιχείρηση είχε δικαίωμα ανταπόδειξης σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 5 του άρθρου 39 Κ.Φ.Ε., είχε με λίγα λόγια το βάρος (αντ)απόδειξης ότι η αδικαιολόγητη υπερτιμολόγηση ή υποτιμολόγηση δεν έγινε με σκοπό την αποφυγή των άμεσων ή των έμμεσων φόρων. Καμία έκπληξη: δεν φαίνεται εύλογο να υφίσταται φορολογικό πλεονέκτημα για μια επιχείρηση λόγω αδικαιολόγητης υπερτιμολόγησης ή υποτιμολόγησης σε συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση και να μην έχει γίνει αυτό αντιληπτό από την ελεγχόμενη επιχείρηση αλλά, κι αν ακόμα είχε γίνει μεταγενέστερα αντιληπτό, θα αναμενόταν από την επιχείρηση να είχε προβεί σε διόρθωση. Με αυτά τα δεδομένα ο σκοπός αποφυγής των άμεσων ή έμμεσων φόρων δεν συνιστούσε στην πραγματικότητα πρόσθετη προϋπόθεση-περιορισμό στην ταυτόχρονη παράβαση του άρθρου 39 Κ.Φ.Ε. σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης της παραγράφου 1 του άρθρου 26 Ν. 3728/2008, ώστε να μπορεί τελικά να υποστηριχθεί βάσιμα πως αυτή (η παράβαση του άρθρου 39 Κ.Φ.Ε.) επερχόταν ουσιαστικά αυτομάτως. Σημειωτέον παρενθετικά ότι αυτό που τεκμαιρόταν από το προϊσχύον άρθρο 39 Κ.Φ.Ε. ήταν ο σκοπός αποφυγής των άμεσων ή έμμεσων φόρων μέσω και λόγω της αδικαιολόγητης υπερτιμολόγησης ή υποτιμολόγησης κι όχι η αξιολόγηση της ως εκ της αδικαιολόγητης υπερτιμολόγησης ή υποτιμολόγησης προκύπτουσας διαφοράς ως κέρδος της ελεγχόμενης επιχείρησης. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η ύπαρξη τεκμηρίου δε δηλωνόταν πανηγυρικά στο άρθρο 39 Κ.Φ.Ε., αλλά υπονοούνταν από την πρόβλεψη δικαιώματος ανταπόδειξης υπέρ της ελεγχόμενης επιχείρησης σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 5 του άρθρου 39 Κ.Φ.Ε. Η φράση της παραγράφου 1 του άρθρου 39 Κ.Φ.Ε. «η προκύπτουσα διαφορά θεωρείται κατά τεκμήριο κέρδος» δεν υποδήλωνε τεκμήριο, αλλά πλάσμα δικαίου 16. Η νομολογία, αντίθετα, κατά πάσα πιθανότητα παρασυρμένη από την άστοχη διατύπωση των προϊσχυόντων διατάξεων των άρθρων 55 παρ. 1 Ν. 1041/1980 και 39 παρ. 1 Κ.Φ.Ε. («θεωρείται κατά τεκμήριο κέρδος»), θεωρούσε πως πρόκειται για τεκμήριο 17. Η παρερμηνεία αυτή οφείλεται προφανώς στην εσφαλμένη κατανόηση της έννοιας του τεκμηρίου 18 και του πλάσματος δικαίου 19. Τονίζω και πάλι: το μοναδικό τεκμήριο του προϊσχύοντος άρθρου 39 Κ.Φ.Ε. λάνθανε στην περίπτωση β' της παραγράφου 5 του άρθρου 39 Κ.Φ.Ε., όπου δε δηλωνόταν πανηγυρικά, αλλά υπονοούνταν από την πρόβλεψη δικαιώματος ανταπόδειξης υπέρ της ελεγχόμενης επιχείρησης ότι η αδικαιολόγητη υπερτιμολόγηση ή υποτιμολόγηση δεν έγινε με σκοπό την αποφυγή των άμεσων ή των έμμεσων φόρων, κάτι που καταρχήν τεκμαιρόταν από την αδικαιολόγητη υπερτιμολόγηση ή υποτιμολόγηση. Με τη νέα διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 39 Κ.Φ.Ε. η αποφυγή των άμεσων ή των έμμεσων φόρων μέσω της αδικαιολόγητης υπερτιμολόγησης ή υποτιμολόγησης αποτελεί πλέον προϋπόθεση του πραγματικού της διάταξης, τη συνδρομή της οποίας συνεπώς πρέπει να αποδείξει η φορολογική αρχή, ταυτόχρονα όμως η λέξη «σκοπός» (υποκειμενικό στοιχείο δύσκολο να αποδειχθεί) έχει αντικατασταθεί με τη λέξη «αποτέλεσμα», που σημαίνει ότι η διαπίστωση της αποφυγής άμεσων ή έμμεσων φόρων λόγω της αδικαιολόγητης υπερτιμολόγησης ή υποτιμολόγησης αντικειμενικοποιείται και συνεπώς γίνεται πιο εύκολη. Από την άλλη μεριά, η νέα παράγραφος 2 του άρθρου 39 Κ.Φ.Ε. δεν θέτει την προϋπόθεση αυτή. Όπως ήδη τονίστηκε και παραπάνω 20, η διαφοροποίηση αυτή της παραγράφου 2 φαίνεται προβληματική από άποψη κοινοτικού και συνταγματικού δικαίου. Πέρα απ αυτό, πάντως, δεν (πρέπει να) προξενεί έκπληξη η συνολική κατάργηση του δικαιώματος (αντ)απόδειξης των ελεγχόμενων με το άρθρο 39 Κ.Φ.Ε. επιχειρήσεων πως η αδικαιολόγητη υπερτιμολόγηση ή υποτιμολόγηση δεν έγινε με πρόθεση αποφυγής των άμεσων ή των έμμεσων φόρων: δεν μπορεί να νοηθεί επιχείρηση του επιπέδου των ελεγχόμενων από το άρθρο 39 (ιδιαίτερα δε από τη νέα παράγραφο 2) Κ.Φ.Ε. και το άρθρο 26 Ν. 3728/2008 που να προβαίνει σε αδικαιολόγητες υπερτιμολογήσεις ή υποτιμολογήσεις με συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, αλλά να μην αποσκοπεί στα φορολογικά πλεονεκτήματα που

7 προκύπτουν από αυτή τη μεθόδευση, ώστε να έχει στην πράξη νόημα η θέσπιση ενός δικαιώματος ανταπόδειξης. Υπό αυτό το πρίσμα δεν πρέπει τελικά να προξενεί απορία το γεγονός πως ο νομοθέτης με τις νέες διατάξεις δείχνει να υποβαθμίζει το στοιχείο της αποφυγής των άμεσων ή έμμεσων φόρων μέσω και λόγω της αδικαιολόγητης υπερτιμολόγησης ή υποτιμολόγησης. ΙΙΙ. Σύνοψη συμπερασμάτων Συνοψίζω σε τέσσερα (4) σημεία τα συμπεράσματα της παραπάνω ανάλυσής μου: (1) Με τις νέες διατάξεις βελτιώνεται το άρθρο 39 Κ.Φ.Ε., που στην ουσία του ίσχυσε για 29 χρόνια. Από νομοτεχνικής άποψης έγιναν ορθές παρεμβάσεις στη βασική διάταξη της παραγράφου 1 δεν ισχύει όμως το ίδιο για την ανεπιτυχώς διατυπωμένη και προβληματική νέα παράγραφο 2. Εύστοχη είναι και η διατύπωση της νέας παραγράφου 3, που προσδιορίζει τη «σύνδεση» μεταξύ των επιχειρήσεων, αντιμετωπίζοντάς την πλέον ενιαία και αίροντας ταυτόχρονα προβλήματα συνταγματικής φύσης, που ενείχε η προηγούμενη διατύπωση. (2) Αντιθέτως, προβληματικές είναι οι νέες παράγραφοι 5 και 6 που σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του νέου άρθρου 39Α Κ.Φ.Ε. εισάγουν την υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών από άποψη φορολογικού δικαίου. Η διατύπωσή τους ενέχει πρόβλημα αντισυνταγματικότητας, αλλά και αντίθεσης με το κοινοτικό δίκαιο. Προκαλεί απορία το γεγονός πως, μολονότι και η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής διαπίστωσε ενδεχόμενο πρόβλημα αντίθεσης με το κοινοτικό δίκαιο, οι διατάξεις ψηφίστηκαν χωρίς καμιά τροποποίηση. (3) Κατά τα λοιπά πάντως οι μεταβολές δεν είναι επί της ουσίας πολύ σημαντικές και δε θα μπορούσαν να είναι άλλωστε. Ειδικά η χρησιμότητα του νέου άρθρου 39Α Κ.Φ.Ε. πρέπει να αντιμετωπιστεί τουλάχιστο με σκεπτικισμό ενόψει των ήδη υφιστάμενων ρυθμίσεων του άρθρου 26 Ν. 3728/2008 και της Υπουργικής Απόφασης Α2-8092/2008 και κυρίως του γεγονότος ότι το περιεχόμενο των φακέλων τεκμηρίωσης σύμφωνα με τη νέα διάταξη είναι παραπλήσιο με το περιεχόμενο των αντίστοιχων φακέλων σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Μια γενική παραπομπή στις τελευταίες μαζί με τις όποιες διαφοροποιήσεις έκρινε απαραίτητες ο φορολογικός νομοθέτης για την εξυπηρέτηση των σκοπών του φαίνεται πως θα ήταν προτιμότερη λύση. (4) Είναι αυτονόητο ότι οι φορολογικές αρχές εξακολουθούν να έχουν κυριαρχική αρμοδιότητα για τα φορολογικά ζητήματα του transfer pricing, αυτό όμως δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να σημαίνει πως εμποδίζεται-απαγορεύεται η συνεργασία τους με τις αγορανομικές υπηρεσίες. Ίσα-ίσα επιβάλλεται οι πρώτες να ζητούν και να χρησιμοποιούν στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι τελευταίες, όπως άλλωστε επιτρέπεται πλέον και το αντίστροφο με την άρση του φορολογικού απορρήτου για τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, προκειμένου αυτές να μπορούν να ελέγχουν αποτελεσματικά τη συμμόρφωση των ελεγχόμενων επιχειρήσεων με τις διατάξεις του άρθρου 26 Ν. 3728/ r * Βλ. σελ επ. παρόντος τεύχους ** Δικηγόρος (Αθήνα), LL.M. (Αμβούργο), LL.M. (Κολωνία). Είμαι ευγνώμων για αντιρρήσεις σχετικά με το παρόν άρθρο 1. Βλ. Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής στην Έκθεσή της επί του Νομοσχεδίου «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις», σελ Βλ. τις αντιρρήσεις μου αμέσως παραπάνω.

8 3. Αν και δημιουργείται η εντύπωση ότι η διάταξη δεν καλύπτει και την περίπτωση σύνδεσης του άρθρου 42ε παρ. 5 εδ. γ' περ. α' υποπερ. δδ' Ν. 2190/1920 («Για την εφαρμογή αυτού του Νόμου συνδεδεμένες επιχειρήσεις είναι: (α') Οι επιχειρήσεις εκείνες, μεταξύ των οποίων υπάρχει σχέση μητρικής επιχείρησης προς θυγατρική. Σχέση μητρικής επιχείρησης προς θυγατρική υπάρχει, όταν μία επιχείρηση (μητρική): (δδ') έχει την εξουσία να ασκεί ή πράγματι ασκεί κυριαρχική επιρροή ή έλεγχο σε άλλη επιχείρηση (θυγατρική επιχείρηση)») πρβλ. και την Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής (υποσ. 1), σελ. 4. Σχετικά πρβλ. και την ερμηνεία της παραπάνω διάταξης του Ν. 2190/1920, για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 26 Ν. 3728/2008 και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης Α2-8092/2008, από την ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης Α2-2233/2009, σελ Βλ. διεξοδικά Δουμουλάκη, Σύγκριση πεδίου εφαρμογής άρθρου 39 Κ.Φ.Ε. (υπερτιμολογήσεις και υποτιμολογήσεις) και άρθρου 26 Ν. 3728/2008 (κανόνες τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών), Δ.Φ.Ν. 2009, 613 ( ). 5. Ορθά, στο μεταξύ, και η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής (υποσ. 1), σελ Βλ. Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής (υποσ. 1), σελ Πρβλ. την αρχική («πρόγονο» του προϊσχύοντος άρθρου 39 Κ.Φ.Ε.) ρύθμιση του άρθρου 55 Ν. 1041/ Ορθά και η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής (υποσ. 1), σελ Πρβλ. και τον απόλυτα δικαιολογημένο και ορθό ευρύτερο προβληματισμό της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής (υποσ. 1), σελ. 5, ότι «προς αποφυγή ερμηνευτικών αμφισβητήσεων, ενδεχομένως θα ήταν σκόπιμο, ως προς την τήρηση των φακέλων τεκμηρίωσης, να γίνεται παραπομπή στις διατάξεις του Ν. 3728/2008», «δεδομένου ότι οι επιβαλλόμενες [από το νέο άρθρο 39Α Κ.Φ.Ε.] υποχρεώσεις τήρησης φακέλων τεκμηρίωσης είναι περίπου όμοιες με αυτές που προβλέπονται από το άρθρο 26 του Ν. 3728/2008». Και η Σαββαΐδου (Κανόνες τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών, Δ.Φ.Ν. 2009, 922 (946)) είχε προτείνει να επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται οι φάκελοι τεκμηρίωσης σύμφωνα με το άρθρο 26 Ν. 3728/2008 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης Α2-8092/2008 ταυτόχρονα όμως είχε τοποθετηθεί αντίθετα σε μια συνολική παραπομπή στις αγορανομικές διατάξεις -αν και κατά τα λοιπά είναι οριακή (και συνεπώς ασαφής -και ασταθής) η διάκριση μεταξύ μη επιτρεπτού της παραπομπής των φορολογικών διατάξεων στις αγορανομικές (946) και επιτρεπτού (και μάλιστα αναγκαίου) της λήψης υπόψη των τελευταίων κατά την τροποποίηση του άρθρου 39 Κ.Φ.Ε. (949). 10. Πρβλ. τον προβληματισμό της Σαββαΐδου (υποσ. 9), Δ.Φ.Ν. 2009, 922 (934) σχετικά με το τι θα γίνει αν οι υπόχρεες επιχειρήσεις δεν υποβάλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης κατάσταση των ενδοομιλικών τους συναλλαγών ή το φάκελο τεκμηρίωσης ή το Υπουργείο δε ζητήσει απ αυτές το φάκελο τεκμηρίωσης. Τελικά, όμως, η ίδια δίνει πιο κάτω (946) από μόνη της τη λύση -αν και διστακτικά («θα μπορούσε να επιτραπεί [ ] η χρησιμοποίηση»)- της χρησιμοποίησης από τις φορολογικές αρχές των φακέλων τεκμηρίωσης που ήδη υποχρεούνται να τηρούν οι επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 26 Ν. 3728/2008 σε συνδυασμό με την Υπουργική Απόφαση Α2-8092/ Contra -εσφαλμένα- η Σαββαΐδου (υποσ. 9), Δ.Φ.Ν. 2009, 922 ( ). 12. Ορθή η -κατά τα λοιπά όμως αυτονόητη- σκέψη της Σαββαΐδου (υποσ. 9), Δ.Φ.Ν. 2009, 922 ( ). 13. Βλ. Δουμουλάκη (υποσ. 4), Δ.Φ.Ν. 2009, 613 (621, 623). 14. Contra -εσφαλμένα- η Σαββαΐδου (υποσ. 9), Δ.Φ.Ν. 2009, 922 (933). 15. Υπό Ι 1.

9 16. Ορθά οι μειοψηφίες των ΟλΣτΕ 1402/1987, ΔιοικΔνη 1988, 38 (39) ΟλΣτΕ 1405/1987, ΕλΔνη 1988, 391 (392). 17. Πάγια νομολογία: ΟλΣτΕ 1402/1987, ΔιοικΔνη 1988, 38 (38-39) με μειοψηφία ΟλΣτΕ 1405/1987, ΕλΔνη 1988, 391 (391, 392) με μειοψηφία στην πρώτη απόφαση (ΟλΣτΕ 1402/1987) παραπέμπουν ευθέως οι: ΣτΕ 784 και 785/1988, ΛΟΓΙΣΤΗΣ 1988, 1218 (1218) ΣτΕ 786/1988, ΔιΔικ 1989, 721 (721) ΣτΕ 3498/1991, Δ.Φ.Ν. 1992, 1398 ( ) ΔΠρΘεσ/νίκης 1395/2005, Αρμ 2006, 945 (946, 947) με παρατηρήσεις Ευαγ. Παπαδημητρίου ίδια και η ΣτΕ 4464/1997, ΔιΔικ 1999, 458 (458) = ΛΟΓΙΣΤΗΣ 1999, 1221 (1221) πρβλ. και ΔΕφΑθ 3460/1989, Δ.Φ.Ν. 1990, 231 (231) με παρατηρήσεις Κ. Γιαννόπουλου. 18. Από κάτι γνωστό ο νομοθέτης συνάγει συμπέρασμα για κάτι άγνωστο. 19. Ο νομοθέτης εξομοιώνει για δικούς του σκοπούς μια νομική κατάσταση με μια άλλη εκ πρώτης όψεως ανόμοια. 20. Υπό Ι Βλ. άρθρο 39 Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ Α' 122/ ) «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις», με το οποίο προστίθεται νέα περίπτωση ια' στην παράγραφο 5 του άρθρου 85 Κ.Φ.Ε. («[Κατ εξαίρεση επιτρέπεται, αποκλειστικά και μόνο:] ια) Η χορήγηση στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 39 και 39Α σε ειδικά εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης, προκειμένου για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των υπόχρεων εταιρειών με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 3728/2008 (ΦΕΚ 258 Α')»).

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. α) ημεδαπής μητρικής εταιρείας με ημεδαπές ή/και αλλοδαπές θυγατρικές,

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. α) ημεδαπής μητρικής εταιρείας με ημεδαπές ή/και αλλοδαπές θυγατρικές, ΕΡΕΥΝΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Σύγκριση πεδίου εφαρμογής άρθρου 39 Κ.Φ.Ε. (υπερτιμολογήσεις και υποτιμολογήσεις) και άρθρου 26 Ν. 3728/2008 (κανόνες τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών)

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγραφή της αξίωσης επιστροφής Φ.Π.Α.

Η παραγραφή της αξίωσης επιστροφής Φ.Π.Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘEMATA Η παραγραφή της αξίωσης επιστροφής Φ.Π.Α. του Βασιλείου Δουμουλάκη, δικηγόρου, LL.M.* Ι. Δημοσίου δικαίου αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού Στο άρθρο 34 Ν. 2859/2000 («Κώδικας Φ.Π.Α.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016 ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Αθήνα ΠΟΛ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016 ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Αθήνα ΠΟΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Aθήνα, Τ:2107292365-6, F:2107290942, E: th@thesisltd.com, Url:www.thesisltd.

ΘΕΣΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Aθήνα, Τ:2107292365-6, F:2107290942, E: th@thesisltd.com, Url:www.thesisltd. ΘΕΣΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Aθήνα, Τ:2107292365-6, F:2107290942, E: th@thesisltd.com, Url:www.thesisltd.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2013 Σημείωση: Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Μεθοδολογία και περιεχόμενο σύνταξης του Φακέλου Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές

Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9 η : Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση τις διατάξεις των ν.4172/2013 και ν.4174/2013.

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση τις διατάξεις των ν.4172/2013 και ν.4174/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ 237 Digesta 2015 Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ Κυριάκος Π. Παπανικολάου Λέκτωρ Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. Κωνσταντίνος Ν. Χριστογιάννης Πρόξενος Ελλάδας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 17 Ιουνίου 2016

ΠΟΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 17 Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Tαχ. Δ/νση : Καραγεώργη

Διαβάστε περισσότερα

Το πλαίσιο ενδοοµιλικών συναλλαγών, ενισχυµένο µε πρόσθετες οδηγίες του ΟΟΣΑ, µοχλός χάραξης στρατηγικής επενδύσεων και αποφυγής διπλής φορολογίας

Το πλαίσιο ενδοοµιλικών συναλλαγών, ενισχυµένο µε πρόσθετες οδηγίες του ΟΟΣΑ, µοχλός χάραξης στρατηγικής επενδύσεων και αποφυγής διπλής φορολογίας Το πλαίσιο ενδοοµιλικών συναλλαγών, ενισχυµένο µε πρόσθετες οδηγίες του ΟΟΣΑ, µοχλός χάραξης στρατηγικής επενδύσεων και αποφυγής διπλής φορολογίας 1 Γιάννης Γιαννόπουλος Διευθυντής Φορολογικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΜΟΝΟΥ ΕΔΑΦΙΟ Ζ ΤΟΥ Ν.4093/2012 Μετάταξη- Μεταφορά Με την υποπαράγραφο Ζ1 εισάγεται η δυνατότητα μετάταξης μόνίμου και αορίστου χρόνου προσωπικού από και προς κεντρικές και περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Λήξη ισχύος διοικητικής πράξης, ανάκληση διοικητικής πράξης. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Λήξη ισχύος διοικητικής πράξης, ανάκληση διοικητικής πράξης. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Λήξη ισχύος διοικητικής πράξης, ανάκληση διοικητικής πράξης Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 734 Προς: κ Νίκο Βασιλάκο. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Πανεπιστημίου 69 και Αιόλου, 105 64, Αθήνα. Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.Κώδικας : ΑΘΗΝΑ. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.Κώδικας : ΑΘΗΝΑ. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Αθήνα, 25/7/2016 ΠΟΛ.: 1112 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Tax Flash Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Φεβρουάριος 2015 Με τις Εγκυκλίους 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 δόθηκαν σημαντικές διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας : Ερµηνεία του Άρθρο 78 παρ. 5 του Συντάγµατος (Εξαίρεση από την απαγόρευση της κανονιστικής φορολογικής αρµοδιότητας).

Θέµα εργασίας : Ερµηνεία του Άρθρο 78 παρ. 5 του Συντάγµατος (Εξαίρεση από την απαγόρευση της κανονιστικής φορολογικής αρµοδιότητας). Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα «Συνταγµατικό ίκαιο», 2003

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. ιεύθυνση Γραµµατείας Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3409 Προς Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ) Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα Email: kanonismos@adae.gr. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 78Υ7Η-ΡΡ2 Αθήνα, ΠΟΛ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 78Υ7Η-ΡΡ2 Αθήνα, ΠΟΛ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 78Υ7Η-ΡΡ2 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 64Μ3Η-2ΦΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 64Μ3Η-2ΦΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: 64Μ3Η-2ΦΚ Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2016 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2016 COM(2016) 459 final 2016/0219 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/170/ΕΕ, ώστε να αφαιρεθεί η Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ Συνταγματικά προβλήματα έχουν εντοπίσει νομικοί στην καταβολή της έκτακτης εισφοράς για το έτος 2011. Ως πρώτο βήμα για την προστασία των φορολουμένων νομικοί έχουν συντάξει ένα κείμενο, το οποίο τιτλοφορείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : Ω7ΞΥΗ-ΤΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ : Ω7ΞΥΗ-ΤΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Ω7ΞΥΗ-ΤΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β' 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛ 1260 1. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Στυλιανός-Ιωάννης Γ. Κουτνατζής Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Δικηγόρος [MK legal] Δ.Ν. (FU-Berlin), LL.M. (Harvard) Δημ. Σούτσου 9, 11521,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: 7ΛΣΙΗ-ΧΟΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Δεύτερη Γραπτή Εργασία. Διοικητικό Δίκαιο. Θέμα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Δεύτερη Γραπτή Εργασία. Διοικητικό Δίκαιο. Θέμα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΕΟ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 10 - Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος: 2015/16 Γενικές οδηγίες για την εργασία Δεύτερη Γραπτή Εργασία Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2015/ΤΕΥΧΟΣ 5. Θεόδωρος Π. Φορτσάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, τ. πρύτανης ΕΚΠΑ

ΕΤΟΣ 2015/ΤΕΥΧΟΣ 5. Θεόδωρος Π. Φορτσάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, τ. πρύτανης ΕΚΠΑ ΕΤΟΣ 2015/ΤΕΥΧΟΣ 5 Θεόδωρος Π. Φορτσάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, τ. πρύτανης ΕΚΠΑ Πέτρος Γ. Πανταζόπουλος, Διδάκτωρ Νομικής Σχόλης ΕΚΠΑ, Επιστημονικός Συνεργάτης Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ H ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίσεις ελέγχου της συνταγματικότητα των νόμων

Διακρίσεις ελέγχου της συνταγματικότητα των νόμων Διακρίσεις ελέγχου της συνταγματικότητα των νόμων Λίνα Παπαδοπούλου Επ Καθ Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή, ΑΠΘ [Σύνδεση με τα προηγούμενα] Η τυπική υπεροχή του Σ ως θεμέλιο του ελέγχου της συνταγματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφεροµένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή µέτρο που λαµβάνεται σε βάρος των δικαιωµάτων ή συµφερόντων του.

προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφεροµένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή µέτρο που λαµβάνεται σε βάρος των δικαιωµάτων ή συµφερόντων του. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6 η : Αρχή της αναλογικότητας Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /NΣΕΙΣ: Αθήνα 7 Μαΐου 2009. Αριθµ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /NΣΕΙΣ: Αθήνα 7 Μαΐου 2009. Αριθµ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /NΣΕΙΣ: -ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ -ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡ/ΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του καταλόγου μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2011 σχετικά με την επιβολή ειδικού φόρου τράπεζας και με τη δημιουργία ανεξάρτητου ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2011/29) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα... Εισαγωγικές παρατηρήσεις... 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα... Εισαγωγικές παρατηρήσεις... 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Προλογικό σημείωμα...... VII Εισαγωγικές παρατηρήσεις............ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οι υποχρεώσεις εχεμύθειας και μη ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ανωτάτη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων. ΑΝΑΦΟΡΑ των

ΠΡΟΣ: Ανωτάτη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων. ΑΝΑΦΟΡΑ των ΠΡΟΣ: Ανωτάτη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων ΑΝΑΦΟΡΑ των 1. Ανδρέας Λάππας του Χαράλαμπου 2. Μαρία Ευαγγελία Γκιζελή του Χαράλαμπου 3. Μελανία Βασιλειάδου του Κυριάκου, 4. Παναγιώτη Κωτσιόπουλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Με το παρόν σχέδιο νόμου επιδιώκεται η ουσιαστική αλλαγή των διάσπαρτων κανόνων που ισχύουν μέχρι σήμερα για την άσκηση μιας οικονομικής δραστηριότητας και αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜATA: A -Β

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ

Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ Μία πρώτη αποτίμηση της ως τώρα νομολογίας Δημήτρης Σ. Νικηφόρος ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου & Πολιτικής Επιστήμης (ΑΠΘ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Όριο ηλικίας για τον διορισμό προσωπικού των κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών

Θέμα: Όριο ηλικίας για τον διορισμό προσωπικού των κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2008 Αρ. Πρωτ.: 601 Προς τον: Υπουργό Εσωτερικών κύριο Π. Παυλόπουλο Βασιλίσσης Σοφίας 15, 106.74 ΑΘΗΝΑ Θέμα: Όριο ηλικίας για τον διορισμό προσωπικού των κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES Αριθ. Πρωτ.20534/ΣΜ/λµ ΑΘΗΝΑ, 4 Ιουνίου 2009 Π Ρ Ο Σ Το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7ΤΑΠΗ-ΔΡ8 ΦΕΚ: Β 377/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιολάντα Κουκουλέτσου Νομικός Σύμβουλος ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γιολάντα Κουκουλέτσου Νομικός Σύμβουλος ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του ΕΚ και του ΕΣ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών Γιολάντα Κουκουλέτσου

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών το άρθρο που δηµοσιεύθηκε στη «Ναυτεµπορική» 5.2.2014, µε τίτλο «Αυτοτελής φορολόγηση αφορολόγητων αποθεµατικών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011

Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011 Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011 2 Φορολογικό Πιστοποιητικό Η διαδικασία, ο τρόπος και ο τύπος του φορολογικού πιστοποιητικού καθορίστηκαν µε την υπουργική απόφαση ΠΟΛ 1159/22.7.2011. Με τον ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.: ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ Πληροφορίες: Φ. Φανάρα, Ε. Καπούτσου Τηλέφωνο: , 312 ΦΑΞ:

Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.: ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ Πληροφορίες: Φ. Φανάρα, Ε. Καπούτσου Τηλέφωνο: , 312 ΦΑΞ: ΑΔΑ: ΩΣΠ2Η-Α3Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/ Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/27.7.2015 Αθήνα, 27.7.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 1155 ΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΤΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. (Μέλος Τεχνικής Εξειδίκευσης και Τρίτος Τεχνικός Υποστηρικτής (Δάνεια Εμπειρία))

Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. (Μέλος Τεχνικής Εξειδίκευσης και Τρίτος Τεχνικός Υποστηρικτής (Δάνεια Εμπειρία)) Έργο: Αξιοποίηση Εθνικών Λιμένων Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. Φάση: Πρώτη Φάση (Στάδιο προεπιλογής) Ημερομηνία: 4 Απριλίου 2014 Θέμα: Απαντήσεις σε διευκρινιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103808079 FAX 2103828958 Κινητό 6977650982 ΠΡΟΣ Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία Η

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Η έννομη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26-04-2004 ΑΠ: 877 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΘΕΜΑ: Όροι για την νόµιµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005)

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005) Βοηθός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: 2009-2010 ΘΕΜΑ: «Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΥΤΡΟΥ ΛΥΔΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 2. Ο Κανονισμός της βουλής 3. Η αρχή της αυτονομίας 4. Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0027(COD) της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0027(COD) της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2013/0027(COD) 2.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 13-05-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1154 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Προς την Επιχείρηση ΑΒΓ με ΑΦΜ και τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης του Υπουργείου Οικονομικών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Προς την Επιχείρηση ΑΒΓ με ΑΦΜ και τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης του Υπουργείου Οικονομικών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Α.1 Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Ανεξάρτητου Νόμιμου Ελεγκτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013). Προς την

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2008

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑTA Β, A Ταχ. Δ/νση :Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλ. :210 3375204,3375203,3375063 FAX

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Υπαλλήλων (μονίμων και αορίστου χρόνου), σχετικά με την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και την εφεδρεία».

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Υπαλλήλων (μονίμων και αορίστου χρόνου), σχετικά με την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και την εφεδρεία». Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Μ Α Ρ Ι Α Σ - Μ Α Γ Δ Α Λ Η Ν Η Σ Β. Τ Σ Ι Π Ρ Α & Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ω Ν Μαυρομματαίων 11, T.K.106 82 Τηλ. 3302240 Fax: 3302323 e-mail: mtsipra@otenet.gr ΘΕΜΑ: «Ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 678/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 678/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 678/2014 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί Έλεγχοι Εταιρειών Παλινωδίες της Διοίκησης

Φορολογικοί Έλεγχοι Εταιρειών Παλινωδίες της Διοίκησης Φορολογικοί Έλεγχοι Εταιρειών Παλινωδίες της Διοίκησης Α.Ε. Α.Ε. 1. Χαρτόσημο Δανείων ΘΕΜΑΤΑ 2. ΦΣΚ σε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Υπέρ το Άρτιο 3. Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα 4. Ασφάλεια Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α'66/ ), περί κατοικίας και αλλαγής κατοικίας.

Θέµα: Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α'66/ ), περί κατοικίας και αλλαγής κατοικίας. Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘEMΑΤΩΝ I. ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Λάρισα, 17 Οκτωβρίου 2014 T:#211#770#0#670! F:#211#770#0#671! E:!info@gmlaw.gr! W:!www.gmlaw.gr! Πινδάρου!7,!10671!Αθήνα! Δοµή Εισήγησης I. Άρση περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash Νόμος 4336/2015

Tax Flash Νόμος 4336/2015 Tax Flash Νόμος 4336/2015 Αύγουστος 2015 Στις 14 Αυγούστου 2015 ψηφίστηκε στη Βουλή ο Νόμος 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Α

Διαβάστε περισσότερα

TRANSFER PRICING 2015

TRANSFER PRICING 2015 TRANSFER PRICING 2015 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ή ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ή ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΚΡΙΒΟΥΣ/ΑΤΕΛΟΥΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Το άρθρο 56 του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 15 και 17 του ν. 2836/ (ΦΕΚ 168 Α)».

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 15 και 17 του ν. 2836/ (ΦΕΚ 168 Α)». ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Αυγούστου 2000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.1069991/3422/478/0014 Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ. 1221 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Ε Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγραφή της αξίωσης επιστροφής ΦΠΑ,

Η παραγραφή της αξίωσης επιστροφής ΦΠΑ, ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ του Βασιλείου Δουμουλάκη* δικηγόρου Η παραγραφή της αξίωσης επιστροφής ΦΠΑ, μετά τον Ν.3842/2010 και την απόφαση ΟλΣτΕ 953/2011 για την παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Γιώργου Σ.-Π. Κατρούγκαλου, αν. καθηγητή ΔΠΘ, κατοίκου, ως εκ της υπηρεσίας του, Κομοτηνής, οδός Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 COM(2013) 733 final 2011/0195 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα