Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί"

Transcript

1 Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Σύστημα Μέτρησης Δεξαμενής Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας ATEX Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί

2

3 Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Rosemount TankRadar REX Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Toc-ii 1. Γενικές Απαιτήσεις Οδηγίες Ασφαλείας Πυρίμαχα Περιβλήματα /Περιβλήματα Ασφαλή από Έκρηξη Μη Αναγνωρισμένα Ανταλλακτικά Τεχνικές Προστασίας από Έκρηξη Ενδογενής Ασφάλεια Πυρίμαχα/Προστασία έναντι έκρηξης Αυξημένη Ασφάλεια Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Οδηγία ATEX Μονάδα Ραντάρ Μετρητής Δεξαμενής με Ραντάρ Κάρτα Διασύνδεσης Πομπού (TIC) Κάρτα Πολυπλεξίας Θερμοκρασίας (TMC) Κάρτα Προσαρμογέα Αρτηρίας Πεδίου Βάσης (FFA) Μονάδα Λήψης Δεδομένων (DAU) Μονάδα Τηλεχειριζόμενης Οθόνης 40 (RDU 40) Ασφαλής Σύνδεση της Δεξαμενής με Ραντάρ REX Καλωδίωση Ενσωματωμένο Κουτί Σύνδεσης, JBi Κουτί Σύνδεσης που παρέχεται από τον Πελάτη Γείωση TOC-i

4 Rosemount TankRadar REX Περιεχόμενα Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Αυτό το έγγραφο παραθέτει ειδικές απαιτήσεις οι οποίες πρέπει να τηρούνται για να διασφαλιστεί η ασφαλής εγκατάσταση και χρήση του Rosemount Δεξαμενή με Ραντάρ REX σε επικίνδυνες περιοχές. Τυχόν παραλείψεις ίσως θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και η Rosemount Tank Radar AB δεν θα φέρει καμία ευθύνη αν δεν τηρηθούν οι απαιτήσεις που παρατίθενται παρακάτω. TOC-ii

5 Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Rosemount Tank Radar REX Ειδικές 1 Γενικές Απαιτήσεις 1. Γενικές Απαιτήσεις 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας Ο μετρητής REX 3900 πρέπει να εγκατασταθεί από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό σύμφωνα με τις οδηγίες που το συνοδεύουν και σε συμφωνία με τον ισχύοντα κανονισμό. Η κατάληξη X στον κωδικό έγκρισης (π.χ. Baseefa 03ATEX0071X) υποδεικνύει ότι ισχύουν ειδικές συνθήκες για ασφαλή χρήση. Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη τροφοδοσία ρεύματος συμφωνεί με την ένδειξη στο μετρητή REX Επιλέξτε την ονομαστική τιμή της εξωτερικής ασφάλειας σύμφωνα με την κατηγορία της θερμοκρασίας της περιοχής (T1-T6) και τη μέγιστη προβλεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος για να αποφύγετε την υπερθέρμανση του καλωδίου W11 (0,5 mm 2 ), δείτε το Σχήμα 3-1. Παράδειγμα: η μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση ρεύματος (σφάλμα) σε εγκατάσταση T4 με θερμοκρασία περιβάλλοντος 70 C είναι 7,5 A σύμφωνα με το πιστοποιητικό PTB 97 ATEX 1047 U του στεγανοποιητικού τμήματος από μόλυβδο. 1-1

6 Rosemount Tank Radar REX Ειδικές 1 Γενικές Απαιτήσεις Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας 1.2 Πυρίμαχα Περιβλήματα /Περιβλήματα Ασφαλή από Έκρηξη Τα πυρίμαχα περιβλήματα και τα περιβλήματα που είναι ασφαλή από έκρηξη των Μετρητών Δεξαμενής με Ραντάρ (RTG) δεν πρέπει να ανοίγουν όσο είναι ενεργοποιημένα. Η Rosemount Tank Radar AB δεν θα αναλάβει καμία ευθύνη για τοπικούς κανονισμούς που ορίζουν περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται το άνοιγμα των πυρίμαχων περιβλημάτων ενώ είναι ενεργοποιημένα. Πυρίμαχο περίβλημα RTG3930_Flameproof.eps Σχήμα 1-1. Μετρητής Δεξαμενής με Ραντάρ με πυρίμαχο περίβλημα. 1.3 Μη Αναγνωρισμένα Ανταλλακτικά. Οποιαδήποτε αντικατάσταση με μη αναγνωρισμένα ανταλλακτικά ενδέχεται να θέσει την ασφάλεια σε κίνδυνο. Η Rosemount Tank Radar AB δεν θα αναλάβει καμία ευθύνη για βλάβες, ατυχήματα κλπ που θα προκληθούν από μη αναγνωρισμένα ανταλλακτικά. Τα αναγνωρισμένα ανταλλακτικά πρέπει να φέρουν στο σώμα τους ή στη συσκευασία τους ετικέτα με την επωνυμία της Rosemount Tank Radar AB και τον κωδικό ταυτοποίησης. 1-2

7 Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Rosemount Tank Radar REX Ειδικές 2 Τεχνικές Προστασίας από Έκρηξη 2. Τεχνικές Προστασίας από Έκρηξη Ο εξοπλισμός της Δεξαμενής με Ραντάρ REX χρησιμοποιείται συχνά σε περιοχές όπου γίνεται διαχείριση εύφλεκτων υλικών και όπου ενδεχομένως να υπάρχει ατμόσφαιρα εκρηκτικού αερίου, δηλαδή σε επικίνδυνες περιοχές. Για την προστασία του περιβάλλοντος και του προσωπικού, πρέπει να ληφθούν προστατευτικά μέτρα ώστε να μη προκληθεί ανάφλεξη της ατμόσφαιρας. Συνεπώς, ο εξοπλισμός σε επικίνδυνες περιοχές πρέπει να προστατεύεται από εκρήξεις. Ανά τα χρόνια αναπτύχθηκαν διάφορες τεχνικές προστασίας ενάντια στις εκρήξεις. Η Ενδογενής Ασφάλεια, τα πυρίμαχα περιβλήματα/περιβλήματα ασφαλή από έκρηξη και η Αυξημένη Ασφάλεια είναι διαφορετικές τεχνικές. Οι βασικές αρχές της προστασίας από έκρηξη είναι οι εξής: Τα εύφλεκτα υλικά ομαδοποιούνται ανάλογα με την ενέργεια που απαιτείται για την ανάφλεξή τους. Ο εξοπλισμός που βρίσκεται σε επικίνδυνες περιοχές ταξινομείται ανάλογα με τη μέγιστη θερμοκρασία επιφανείας που μπορεί να παράγει και πρέπει να είναι ασφαλισμένος από τα εύφλεκτα αέρια που ενδέχεται να υπάρχουν. Οι επικίνδυνες περιοχές ταξινομούνται ανάλογα με την πιθανότητα ύπαρξης εκρηκτικής ατμόσφαιρας και αυτό υπαγορεύει αν πρέπει ή όχι να χρησιμοποιηθεί μια συγκεκριμένη τεχνική προστασίας από έκρηξη. 2.1 Ενδογενής Ασφάλεια Η Ενδογενής Ασφάλεια, IS, βασίζεται στην αρχή του περιορισμού την ηλεκτρικής ενέργειας που υπάρχει σε κυκλώματα επικίνδυνων περιοχών έτσι ώστε τυχόν σπινθήρες ή θερμές επιφάνειες, που ενδεχομένως να προκύψουν ως αποτέλεσμα ηλεκτρικών βλαβών σε εξαρτήματα, να μην μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη. Η Ενδογενής Ασφάλεια είναι η μόνη αποδεκτή τεχνική για τις επικίνδυνες περιοχές της Ζώνης 0. Για παράδειγμα, η μέτρηση θερμοκρασίας με το DAU είναι ενδογενώς ασφαλής. Σημείωση! Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και ειδικές ικανότητες για τον εντοπισμό βλαβών σε ενδογενώς ασφαλή κυκλώματα. Τα όργανα για τον εντοπισμό βλαβών σε ενδογενώς ασφαλή κυκλώματα πρέπει να έχουν εγκριθεί για την προβλεπόμενη χρήση. 2-1

8 Rosemount Tank Radar REX Ειδικές 2 Τεχνικές Προστασίας από Έκρηξη Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας 2.2 Πυρίμαχα/Προστασία έναντι έκρηξης Τα πυρίμαχα/ περιβλήματα ασφαλή από έκρηξη μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν η έκρηξη επιτρέπεται στο εσωτερικό του περιβλήματος εφόσον όμως δεν εξαπλώνεται προς τα έξω. Το περίβλημα πρέπει να είναι αρκετά ισχυρό για να αντέχει την πίεση και πρέπει να έχει μικρά κενά για να επιτρέπει τη διαφυγή της πίεσης χωρίς την ανάφλεξη της ατμόσφαιρας έξω από τον εξοπλισμό. Σημείωση! Το πυρίμαχο/ασφαλές από έκρηξη περίβλημα δεν πρέπει να ανοίγει όσο η μονάδα τροφοδοτείται με ρεύμα ή όταν υπάρχει στην ατμόσφαιρα εκρηκτικό αέριο. Τα φθαρμένα περιβλήματα πρέπει να αποσύρονται. Πρέπει να υπάρχουν και να είναι καλά σφιγμένες όλες οι βίδες σύσφιγξης του καλύμματος. 2.3 Αυξημένη Ασφάλεια Αυτός ο τύπος προστασίας προορίζεται για προϊόντα στα οποία δεν προκαλούνται ηλεκτρικά τόξα ούτε σπινθήρες σε φυσιολογική λειτουργία ή σε συνθήκες βλάβης και στα οποία αποτρέπονται οι υψηλές θερμοκρασίες επιφανείας. Η Αυξημένη Ασφάλεια επιτυγχάνεται με αύξηση των τιμών μόνωσης και των διαστημάτων επιφανειακής εκφόρτισης και των ελεύθερων διαστημάτων σε σημείο μεγαλύτερο από αυτό που χρειάζεται για τη φυσιολογική λειτουργία, παρέχοντας έτσι έναν παράγοντα ασφαλείας έναντι βλάβης. Οι ηλεκτρικές συνδέσεις γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατό να χαλαρώσουν από μόνες τους. 2-2

9 Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Rosemount Tank Radar REX Ειδικές 2 Τεχνικές Προστασίας από Έκρηξη 2.4 Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Οδηγία ATEX Μονάδα Ραντάρ Η Μονάδα Ραντάρ REX έχει πιστοποιηθεί ότι συμμορφώνεται με την Οδηγία 94/9/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου όπως αυτή δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με αριθμό φύλλου L 100/1. MainLabel_RadarUnit.eps Σχήμα 2-1. Ετικέτα πιστοποίησης ATEX για τη Μονάδα Ραντάρ 2015 (που χρησιμοποιήθηκε στη σειρά 3900 μετρητών δεξαμενής με ραντάρ). Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται σαν μέρος της ετικέτας της μονάδας ραντάρ: Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή (Rosemount Tank Radar AB). Σήμανση Συμβατότητας CE Πλήρης αριθμός μοντέλου Ο σειριακός αριθμός της συσκευής Έτος κατασκευής Σήμανση για προστασία από έκρηξη: EEx d IIB T6 (-40 C Ta +70 C) Αριθμός πιστοποιητικού Baseefa(2001) ATEX: Baseefa03ATEX0071X Ειδικές Συνθήκες για Ασφαλή Χρήση (X): Οι Μονάδες Ραντάρ τύπου TH δεν πρέπει να στερεώνονται απευθείας πάνω στη δεξαμενή. Οι ανταλλακτικές βίδες σύσφιγξης του καλύμματος πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας τουλάχιστον A4-80. Τα καλώδια που είναι μονίμως συνδεδεμένα πρέπει να τερματίζονται καταλλήλως και να προστατεύονται από τυχόν συγκρούσεις. 2-3

10 Rosemount Tank Radar REX Ειδικές 2 Τεχνικές Προστασίας από Έκρηξη Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Μετρητής Δεξαμενής με Ραντάρ Ο Μετρητής Δεξαμενής με Ραντάρ 3900 (Μονάδα ραντάρ τύπου TH με κεραία πιστοποιημένη για τη Ζώνη 0) έχει πιστοποιηθεί ότι συμμορφώνεται με την Οδηγία 94/9/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου όπως αυτή δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με αριθμό φύλλου L 100/1. Η σειρά 3900 των Μετρητών Δεξαμενής με Ραντάρ προορίζεται για τοποθέτηση απευθείας πάνω στη δεξαμενή. MainLabel_RTG3900.eps Σχήμα 2-2. Ετικέτα πιστοποίησης ATEX για τη Σειρά 3900 του Μετρητή Δεξαμενής με Ραντάρ. Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται σαν μέρος της ετικέτας του μετρητή της δεξαμενής με ραντάρ: Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή (Rosemount Tank Radar AB). Σήμανση Συμβατότητας CE Πλήρης αριθμός μοντέλου Ο σειριακός αριθμός της συσκευής Έτος κατασκευής Σήμανση για προστασία από έκρηξη: EEx d IIB T6 (-40 C Ta +70 C) Aριθμός πιστοποιητικού Baseefa(2001) ATEX: Baseefa03ATEX0071X Ειδικές Συνθήκες για Ασφαλή Χρήση (X): Οι ανταλλακτικές βίδες σύσφιγξης του καλύμματος πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας τουλάχιστον A4-80. Τα καλώδια που είναι μονίμως συνδεδεμένα πρέπει να τερματίζονται καταλλήλως και να προστατεύονται από τυχόν συγκρούσεις. 2-4

11 Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Rosemount Tank Radar REX Ειδικές 2 Τεχνικές Προστασίας από Έκρηξη Κάρτα Διασύνδεσης Πομπού (TIC) ATEX_TIC_label.eps Σχήμα 2-3. Ετικέτα πιστοποίησης για την Κάρτα Διασύνδεσης Πομπού (TIC). Η Κάρτα Διασύνδεσης Πομπού (TIC) είναι τοποθετημένη μέσα στο πυρίμαχο περίβλημα. Είναι απαραίτητη για τις ενδογενώς ασφαλείς εισόδους, όπως οι βρόχοι ρεύματος 4-20 ma και η τοπική μονάδα οθόνης. Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται σαν μέρος της ετικέτας του TIC: Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή (Rosemount Tank Radar AB). Σήμανση Συμβατότητας CE: Έτος κατασκευής Σήμανση για προστασία από έκρηξη: [EEx ia] IIC (-40 C Ta +85 C) Αριθμός Πιστοποιητικού για Εξέταση του Τύπου Baseefa(2001) ATEX EC: Baseefa03ATEX0050U Πρόγραμμα Περιορισμών Η Κάρτα Διασύνδεσης Πομπού πρέπει να τοποθετείται μέσα σε περίβλημα το οποίο να παρέχει ασφάλεια τάξης τουλάχιστον IP20. Οι συνδέσεις μηδενικής τάσης (0V) πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους και παράλληλα με ένα σημείο γείωσης Ενδογενούς Ασφάλειας (I.S.) σύμφωνα με τη EN , όταν το εξάρτημα είναι εγκατεστημένο στο σύστημα. Οι διατάξεις για τις συνδέσεις σε εξωτερικά κυκλώματα για επικίνδυνες και μη επικίνδυνες περιοχές πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Άρθρου 6.3 of EN 50020:2002. Σημείωση! Για τις ηλεκτρικές παραμέτρους (Ενδογενής Ασφάλεια - I.S.) ανατρέξτε στο παράρτημα του Πιστοποιητικού για Εξέταση του Τύπου EC Baseefa03ATEX0050U. 2-5

12 Rosemount Tank Radar REX Ειδικές 2 Τεχνικές Προστασίας από Έκρηξη Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Κάρτα Πολυπλεξίας Θερμοκρασίας (TMC) ATEX_TMC_label.eps Σχήμα 2-4. Ετικέτα πιστοποίησης για την Κάρτα Πολυπλεξίας Θερμοκρασίας (TMC). Η Κάρτα Πολυπλεξίας Θερμοκρασίας (TMC) είναι τοποθετημένη μέσα στο πυρίμαχο περίβλημα. Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση έως και 6 αισθητήρων θερμοκρασίας στο μετρητή REX Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται σαν μέρος της ετικέτας του TMC: Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή (Rosemount Tank Radar AB). Σήμανση Συμβατότητας CE: Έτος κατασκευής Σήμανση για προστασία από έκρηξη: [EEx ia] IIC (-40 C Ta +85 C) Αριθμός Εξέτασης του Τύπου Baseefa(2001) ATEX EC: Baseefa03ATEX0050U Πρόγραμμα Περιορισμών Η Κάρτα Πολυπλεξίας Θερμοκρασίας πρέπει να τοποθετείται μέσα σε περίβλημα το οποίο να παρέχει ασφάλεια τάξης τουλάχιστον IP20. Οι συνδέσεις μηδενικής τάσης (0V) πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους και παράλληλα με ένα σημείο γείωσης ενδογενούς ασφάλειας (I.S.) σύμφωνα με τη EN , όταν το εξάρτημα είναι εγκατεστημένο στο σύστημα. Οι διατάξεις για τις συνδέσεις σε εξωτερικά κυκλώματα για επικίνδυνες και μη επικίνδυνες περιοχές πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Άρθρου 6.3 of EN 50020:2002. Σημείωση! Για τις ηλεκτρικές παραμέτρους (Ενδογενής Ασφάλεια - I.S.) ανατρέξτε στο παράρτημα του Πιστοποιητικού για Εξέταση του Τύπου EC Baseefa03ATEX0050U. 2-6

13 Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Rosemount Tank Radar REX Ειδικές 2 Τεχνικές Προστασίας από Έκρηξη Κάρτα Προσαρμογέα Αρτηρίας Πεδίου Βάσης (FFA) ATEX_FFA_label.eps Σχήμα 2-5. Ετικέτα πιστοποίησης για την Κάρτα Προσαρμογέα Αρτηρίας Πεδίου Βάσης (FFA). Η Κάρτα Προσαρμογέα Αρτηρίας Πεδίου Βάσης (FFA) είναι τοποθετημένη μέσα στο πυρίμαχο περίβλημα. Είναι σε σύζευξη με τον Πίνακα Επικοινωνίας Αρτηρίας Πεδίου (BAS01ATEX1385U), που χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση με ενδογενή ασφαλή Αρτηρία Πεδίου. Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται σαν μέρος της ετικέτας του FFA: Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή (Rosemount Tank Radar AB). Σήμανση Συμβατότητας CE: Έτος κατασκευής Σήμανση για προστασία από έκρηξη: [EEx ia] IIC (-40 C Ta +85 C) Αριθμός Πιστοποιητικού για Εξέταση του Τύπου EC Baseefa(2001) ATEX: Baseefa04ATEX0119U Πρόγραμμα Περιορισμών Η Κάρτα Προσαρμογέα Αρτηρίας Πεδίου Βάσης πρέπει να είναι τοποθετημένη μέσα σε ένα περίβλημα το οποίο να παρέχει ασφάλεια τάξης τουλάχιστον IP20. Αν η Κάρτα Προσαρμογέα Αρτηρίας Πεδίου Βάσης είναι τοποθετημένη σε μια επικίνδυνη περιοχή πρέπει να τοποθετηθεί μέσα σε ένα κατάλληλα πιστοποιημένο πυρίμαχο περίβλημα. Οι διατάξεις για τις συνδέσεις σε εξωτερικά κυκλώματα για επικίνδυνες και μη επικίνδυνες περιοχές πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Άρθρου 6.3 of EN 50020:2002. Η Κάρτα Προσαρμογέα Αρτηρίας Πεδίου Βάσης θεωρείται ότι είναι κατάλληλη για χρήση όταν βρίσκεται σε μία συσκευή Eex d με Θερμοκρασία Περιβάλλοντος της τάξης των (-40 C Ta +85 C). Σημείωση! Για τις ηλεκτρικές παραμέτρους (Ενδογενής Ασφάλεια - I.S.) ανατρέξτε στο παράρτημα του Πιστοποιητικού για Εξέταση του Τύπου Baseefa04ATEX0119U. 2-7

14 Rosemount Tank Radar REX Ειδικές 2 Τεχνικές Προστασίας από Έκρηξη Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Μονάδα Λήψης Δεδομένων (DAU) Label_SDAU_973.eps Σχήμα 2-6. Ετικέτα πιστοποίησης ATEX για τη Μονάδα Λήψης Δεδομένων. Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται σαν μέρος της ετικέτας για τη Μονάδα Λήψης Δεδομένων (DAU): Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή (Rosemount Tank Radar AB). Σήμανση Συμβατότητας CE Πλήρης αριθμός μοντέλου Ο σειριακός αριθμός της συσκευής Έτος κατασκευής Σήμανση για προστασία από έκρηξη: EEx ia IIB T4 (-40 C Ta +65 C) Φίνακας 1: X20 Ακίδα 6 αναφορικά με την Ακίδα 7 U i =14 V I i =334 ma P i =1,17 W L i =C i =0 X20 Ακίδα 5 αναφορικά με την Ακίδα 7 U i =6 V I i =60 ma P i =0,08 W L i =C i =0 X21 (Για σύνδεση μέχρι και 14 RTD) U 0 =6 V I 0 =394 ma P 0 =1,25 W U i =6 V I i =10 ma P i =0,02 W L i =0 C i =13,5 μf Αριθμός Πιστοποιητικού για Εξέταση του Τύπου Baseefa(2001) ATEX EC: Baseefa03ATEX

15 Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Rosemount Tank Radar REX Ειδικές 2 Τεχνικές Προστασίας από Έκρηξη Μονάδα Τηλεχειριζόμενης Οθόνης 40 (RDU 40) ATEX_RDU40_label.eps Σχήμα 2-7. Ετικέτα έγκρισης για τη Μονάδα Τηλεχειριζόμενης Οθόνης RDU40. Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται σαν μέρος της ετικέτας για τη Μονάδα Τηλεχειριζόμενης Οθόνης 40 (RDU 40): Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή (Rosemount Tank Radar AB). Σήμανση Συμβατότητας CE: Έτος κατασκευής Σήμανση για προστασία από έκρηξη: EEx ib IIC T4 (-40 C Ta +70 C) Αριθμός πιστοποιητικού Sira ATEX: Sira 00 ATEX 2062 Οι ακόλουθες οδηγίες ισχύουν για τον εξοπλισμό που καλύπτεται από τον αριθμό πιστοποιητικού Sira 00ATEX2062: 1 Ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εύφλεκτα αέρια και ατμούς με ομάδες IIC, IIB και IIA και με τάξεις θερμοκρασίας T1, T2, T3 και T4. 2 Ο εξοπλισμός έχει πιστοποιηθεί μόνο για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος στην περιοχή -40 C ως +70 C και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί έξω από αυτό το εύρος των θερμοκρασιών. 3 Η εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό. 4 Η επισκευή αυτού του εξοπλισμού θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό. 5 Σήμανση πιστοποιητικού όπως περιγράφεται λεπτομερώς στους αριθμούς των σχεδίων και

16 Rosemount Tank Radar REX Ειδικές 2 Τεχνικές Προστασίας από Έκρηξη Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας 2-10

17 Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Rosemount Tank Radar REX Ειδικές 3 Ασφαλής Σύνδεση της Δεξαμενής με 3. Ασφαλής Σύνδεση της Δεξαμενής με Ραντάρ REX 3.1 Καλωδίωση Τα καλώδια που είναι μονίμως συνδεδεμένα πρέπει να τερματίζονται καταλλήλως και να προστατεύονται από τυχόν συγκρούσεις. Στο μετρητή REX αυτό θα πρέπει να ισχύει για τις εξόδους των καλωδίων W11 και W12. Cabling.eps Με Ενδογενή Ασφάλεια W12 W11 Χωρίς Ενδογενή Ασφάλεια Σχήμα 3-1. Περίβλημα με έξοδο W11 και W Ενσωματωμένο Κουτί Σύνδεσης, JBi Σημείωση! Το κάλυμμα του Ενσωματωμένου Κουτιού Σύνδεσης δεν πρέπει να ανοίγεται όσο είναι ενεργοποιημένο. Η ενδογενώς ασφαλής καλωδίωση στην εσωτερική Πλακέτα TIC/TMC στην έξοδο W12, πρέπει να απομονώνεται επαρκώς από τη μη ενδογενώς ασφαλής καλωδίωση προς την έξοδο W Κουτί Σύνδεσης που παρέχεται από τον Πελάτη Το κουτί σύνδεσης που παρέχεται από τον πελάτη, το οποίο χρησιμεύει στη σύνδεση της εξόδου W11 με την καλωδίωση του πελάτη, πρέπει να έχει πιστοποιηθεί για χρήση σε επικίνδυνη περιοχή. Οι διαρροές που προέρχονται από το Μετρητή Δεξαμενής με Ραντάρ προς το κουτί σύνδεσης πρέπει να προστατεύονται σύμφωνα με τον εθνικό κανονισμό. Η ενδογενώς ασφαλής καλωδίωση στην εσωτερική Πλακέτα TIC/TMC στην έξοδο W12, πρέπει να απομονώνεται επαρκώς από τη μη ενδογενώς ασφαλής καλωδίωση προς την έξοδο W

18 Rosemount Tank Radar REX Ειδικές 3 Ασφαλής Σύνδεση της Δεξαμενής με Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας 3.4 Γείωση Το περίβλημα πρέπει να γειωθεί σύμφωνα με τον εθνικό κανονισμό. Κανονικά αυτό σημαίνει ότι ο ακροδέκτης γείωσης του πυρίμαχου περιβλήματος είναι συνδεδεμένος με ένα δίκτυο εξισορρόπησης δυναμικού, συνήθως στο κέλυφος της δεξαμενής. TH3900_GroundLug.eps Σχήμα 3-2. Ακροδέκτης γείωσης. Αν το περίβλημα είναι συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο εξισορρόπησης δυναμικού ή στη δεξαμενή, δεν πρέπει να συνδεθεί η γείωση στην τροφοδοσία ρεύματος. Αν το περίβλημα δεν έχει γειωθεί εξωτερικά, θα πρέπει να συνδεθεί η προστατευτική γείωση στην τροφοδοσία ρεύματος. 3-2

19

20 Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Τοπικός αντιπρόσωπος της Rosemount Tank Gauging: Emerson Process Management Rosemount Tank Gauging Box SE Göteborg ΣOYHΔIA Tel (International): Fax (International): Copyright Rosemount Tank Radar AB. Aριθμός. Aναφοράς.:..

Οδηγία. MI 019-179 Οκτώβριος 2005. Πληροφορίες για την ασφάλεια προϊόντων ροής

Οδηγία. MI 019-179 Οκτώβριος 2005. Πληροφορίες για την ασφάλεια προϊόντων ροής Οδηγία MI 019-179 Οκτώβριος 2005 Πληροφορίες για την ασφάλεια προϊόντων ροής MI 019-179 Οκτώβριος 2005 Περιεχόµενα 1. Γενικές προειδοποιήσεις... 1 Προειδοποίηση τοπικών κωδίκων... 1 Προειδοποίηση ATEX...

Διαβάστε περισσότερα

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21271186_0115* Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 01/2015 21271186/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07 REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K Οδηγίες χρήσης εκδοχή 07 Τίτλος Είδος τεκμηρίωσης Εκδότης Νομική επιφύλαξη Πνευματικά δικαιώματα Εμπορικό σήμα REFUsol Ηλιακός μετατροπέας Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ LREQ15B7Y1R LREQ20B7Y1R LREQ15B7Y1R LREQ20B7Y1R ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 1 2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 3 Για τα μοντέλα LREQ15, LREQ20...3 3. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές γείωσης & ισοδυναμικών συνδέσεων

Εφαρμογές γείωσης & ισοδυναμικών συνδέσεων Εφαρμογές γείωσης & ισοδυναμικών συνδέσεων Απαγωγή στατικού ηλεκτρισμού από χώρους με κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης Αποτελεσματική απαγωγή στατικού ηλεκτρισμού μέσω γείωσης και ισοδυναμικών συνδέσεων Η παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 03/2013 20091931 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα 1 Γενικές οδηγίες... 7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Β.17081/2964/96

Αριθ. Β.17081/2964/96 Αριθ. Β.17081/2964/96 ΦΕΚ 157/Β/13-03-1996 Συσκευές και συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες ατµόσφαιρες. ΟI ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S.

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36

Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36 Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36 Οδηγίες εγκατάστασης MC-BOX-36-IA-IGR105010 IMGR-MC-BOX-36 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Μονοκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ. LGxxxS1C(W,K)-G3 LGxxxS8C(W,K)-G3 LGxxxN1C(W,K)-G3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Μονοκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ. LGxxxS1C(W,K)-G3 LGxxxS8C(W,K)-G3 LGxxxN1C(W,K)-G3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μονοκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ LGxxxS1C(W,K)-G3 LGxxxS8C(W,K)-G3 LGxxxN1C(W,K)-G3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ασφάλεια... 4 Πριν και μετά την εγκατάσταση... 6 Πριν από την εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

ÄKTA oligopilot plus. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά

ÄKTA oligopilot plus. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά ÄKTA oligopilot plus Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση από τα Αγγλικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 1.1 Σημαντικές πληροφορίες για τον χρήστη... 1.2 Πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς...

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκινητήρες χαμηλής τάσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας

Ηλεκτροκινητήρες χαμηλής τάσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας Ηλεκτροκινητήρες χαμηλής τάσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σελίδα www.abb.com/motors&generators > Motors (Ηλεκτροκινητήρες)

Διαβάστε περισσότερα

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon 210 66 65 552 Επιτοίχιος λέβητας αερίου VUW GR 242/3-3B VUW GR 242/3-5B VUW GR 282/3-3B VUW GR 282/3-5B VUW

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Οδηγός χρήσης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Οδηγός χρήσης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Οδηγός χρήσης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Η Danfoss δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για πιθανά σφάλματα στους καταλόγους, τα φυλλάδια και το λοιπό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης Λέβητες Πετρελαίου Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης ΜΟΝΤΕΛΟ LST-58K Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση του συστήματος. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, το εγχειρίδιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης

ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Επιτοίχιος Λέβητας Συµπύκνωσης Αερίου για Θέρµανση & Ζεστό Νερό Χρήσης. Navien NCN-21D(A) Navien NCN-25D(A) Navien NCN-32D(A) Navien NCN-37D(A) 37D(A) Φυλάξτε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR

Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR Οδηγίες λειτουργίας Ελληνική μετάφραση Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Powador Argus 16S DCS 24S DCS Περιεχόμενα 1 Γενικές υποδείξεις...

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια προϊόντων και ειδική πληροφόρηση περί κανονισμών για τα προϊόντα έξυπνων υποσταθμών της GE Digital Energy

Ασφάλεια προϊόντων και ειδική πληροφόρηση περί κανονισμών για τα προϊόντα έξυπνων υποσταθμών της GE Digital Energy GE Digital Energy Ασφάλεια προϊόντων και ειδική πληροφόρηση περί κανονισμών για τα προϊόντα έξυπνων υποσταθμών της GE Digital Energy Κωδικός δημοσίευσης GE: GET-8563 Copyright 2014 GE Multilin Inc. GE

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. στιγμιαίας παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. και ανοξείδωτο μικρό μπόιλερ

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. στιγμιαίας παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. και ανοξείδωτο μικρό μπόιλερ Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και στιγμιαίας παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και ανοξείδωτο μικρό μπόιλερ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Περιεχόμενα Γενικές υποδείξεις... 4.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση 11/2013 20145942 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Logamatic RC200

Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Logamatic RC200 Μονάδα χειρισμού EMS plus 6 720 807 337-00.1O Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Logamatic RC200 6 720 807 355 (2013/06) Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048 Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048 Τεχνική περιγραφή SI5048-TB-TGR110340 TBGR-SI5048 Έκδοση 4.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Γενικές παρατηρήσεις ασφαλείας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Γενικές παρατηρήσεις ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια, καθώς και στην προστασία του συστήματος και του περιβάλλοντος εργασίας σας από ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-el-13 98-108800.03 Έκδοση 1.3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S

COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S 6 720 648 132-00.2I Αντλία θερμότητας αέρα/νερού Split COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS /E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS /E -S Οδηγίες εγκατάστασης Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα