ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Το Τµήµα Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου αποτελεί Τµήµα της Σχολής Επιστηµών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής η οποία εδρεύει στην πρωτεύουσα του Νοµού Λακωνίας, τη Σπάρτη. Το Τµήµα Νοσηλευτικής ιδρύθηκε µε το νόµο 3391/2005/ΦΕΚ Α' 240 (άρθρο 10) και άρχισε να λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος Οργανώνει και προσφέρει σύγχρονες σπουδές στο χώρο της Νοσηλευτικής επιστήμης, προσαρμοσμένες στις ευρύτερες επιστημονικές, επαγγελματικές και κοινωνικές επιταγές της εποχής μας. Οι ειδικοί στόχοι της σύγχρονης Νοσηλευτικής είναι η προαγωγή της ευεξίας, η πρόληψη της ασθένειας, η αποκατάσταση της υγείας και η διευκόλυνση της επιτυχούς αντιμετώπισης των προβλημάτων υγείας. Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αποσκοπεί στην ολοκληρωμένη μόρφωση επιστημόνων νοσηλευτών, δίδοντας έμφαση στην επαρκή και σύγχρονη θεωρητική και πρακτική τους κατάρτιση. Πρωταρχικός στόχος είναι η δημιουργία άξιων στελεχών υγείας και για το λόγο αυτό οι φοιτητές και οι φοιτήτριες υποστηρίζονται πολύπλευρα με πρόγραμμα σπουδών, το οποίο ανταποκρίνεται στις ατομικές κλίσεις και τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του κάθε φοιτητή και φοιτήτριας. Το περιεχόμενο της θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης αναφέρεται στη φροντίδα υγείας (πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση) του υγιούς ή ασθενούς ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας. Επιπλέον, το Τμήμα Νοσηλευτικής, για την ισχυροποίηση της σύνδεσης νοσηλευτικής εκπαίδευσης, έρευνας, διοίκησης και πράξης, αποβλέπει: α) Στο συνδυασμό παραδοσιακών γνωστικών αντικειμένων με τις νέες διαστάσεις ανάπτυξης, εκπαίδευσης και της νοσηλευτικής επιστήμης. β) Στον εμπλουτισμό ερευνητικού περιβάλλοντος για καθηγητές και φοιτητές, συμβάλλοντας κατ αυτόν τον τρόπο στην ισχυροποίηση της σύνδεσης νοσηλευτικής εκπαίδευσης, έρευνας και πράξης. H Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περιλαμβάνεται στα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος Σπουδών ως μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό, αποτελώντας έτσι μία από τις προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου. Σκοπός της Πρακτικής άσκησης είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η πρώτη γνωριμία των φοιτητών με τις συνθήκες της Αγοράς Εργασίας. 1

2 ΔΡΑΣΕΙΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Οι δράσεις του Τμήματος στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης του ΕΠΕΔΒΜ στοχεύουν στο να βελτιώσουν και αναβαθμίσουν ποιοτικά τόσο τον σχεδιασμό όσο και τα αποτελέσματα εφαρμογής του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης. Ο στόχος αυτός ιεραρχείται ως ιδιαίτερα σημαντικός. Και τούτο διότι, το Τμήμα Νοσηλευτικής εκτός από την προαγωγή της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και έρευνας, έχει ως αποστολή του την προαγωγή της Nοσηλευτικής Επιστήμης, την παροχή στους φοιτητές και τις φοιτήτριες των απαραίτητων εφοδίων που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία,τη συμβολή στην ανάπτυξη των Υπηρεσιών Υγείας σε συνδυασμό με τις σύγχρονες μορφές διαχείρισης των Συστημάτων Υγείας και τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Συνεπώς, η εκπαίδευση στο Τμήμα Νοσηλευτικής δεν μπορεί να εξαντλείται στο θεωρητικό επίπεδο, αλλά να συμπληρώνεται με πρακτικές ασκήσεις έτσι ώστε οι φοιτητές/τριες να δοκιμάζουν στην πράξη τα γνωστικά τους εφόδια. Στο πλαίσιο αυτό, η Πρακτική Άσκηση αποτελεί οργανικό στοιχείο των σπουδών του Τμήματος και ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε πεδία και αντικείμενα πρακτικών ασκήσεων που ενισχύουν την ακαδημαϊκή και ερευνητική ταυτότητα του Τμήματος και την απασχολησιμότητα των μελλοντικών πτυχιούχων του. Οι προτεινόμενες δράσεις συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης μέσα από μια σειρά καινοτομικούς στόχους, όπως: - η αντιστοίχηση του διεπιστημονικού εύρους των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος Νοσηλευτικής με το μεγαλύτερο δυνατό φάσμα φορέων υποδοχής της πρακτικής άσκησης των φοιτητών/τριών - μια αντιστοίχηση που συμβάλλει στην ενίσχυση των προϋποθέσεων απασχολησιμότητας των πτυχιούχων του Τμήματος, - η διεύρυνση των φορέων υποδοχής της Πρακτικής Άσκησης, που αποτελεί και κριτήριο αξιολόγησής της, - η προετοιμασία των φοιτητών για την πρακτική τους άσκηση σε συνθήκες προσομοίωσης των συνθηκών στους φορείς υποδοχής της πρακτικής τους άσκησης, που αποτελεί και έναν από τους όρους ομαλής μελλοντικής τους ένταξής στην αγορά εργασίας, - η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της πρακτικής άσκησης για την αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος, στην κατεύθυνση της εναρμόνισής του με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, - η δημιουργία δομών αμφίδρομης επικοινωνίας του Τμήματος και των φορέων υποδοχής πρακτικής άσκησης/δυνητικής αγοράς εργασίας («Μητρώο συνεργαζόμενων φορέων», «Ιστοσελίδα», «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος», ad hoc δράσεις ενημέρωσης-επικοινωνίας για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων υποδοχής της), - η σύνδεση, μέσω αυτών των δομών, της Πράξης της Πρακτικής Άσκησης με το Γραφείο Διασύνδεσης και τη ΔΑΣΤΑ που διασφαλίζει ορθολογικές συνέργειες, αποτρέπει επικαλύψεις Πράξεων, εξασφαλίζει οικονομίες κλίμακας, και δημιουργεί όρους διαφάνειας του προγράμματος μέσα από τη δημοσιότητα και προσβασιμότητά του. Καινοτομικότητα της Πράξης. Οι προτεινόμενες δράσεις Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος στοχεύουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της, μέσα από την συστηματοποίηση και τυποποίηση του πλαισίου συνεργασίας με φορείς υποδοχής της και τη συνολική διαδικασία προβολής και συνεχούς διεύρυνσής της (Π.Ε.2). Οι δράσεις διάχυσης της πληροφόρησης και των αποτελεσμάτων της Πρακτικής Άσκησης θα 2

3 διασφαλίσουν την δικτύωσή της με ομοειδή η συγγενή Τμήματα άλλων Ιδρυμάτων, την αγορά εργασίας και τοπικούς πιστοποιημένους φορείς προώθησης της απασχόλησης (Π.Ε.7). Βασικά καινοτομικά στοιχεία στις προτεινόμενες δράσεις μπορεί να θεωρηθούν: - Το εύρος των διαφορετικών φορέων υποδοχής στους οποίους οι φοιτητές/τριες θα εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση. - Η προετοιμασία των φοιτητών πριν ξεκινήσουν την εκπόνηση της πρακτικής τους άσκησης, ειδικότερα η προσομοίωση των σχετικών σεμιναρίων στο πραγματικό περιβάλλον και στις πραγματικές συνθήκες εργασίας των φορέων υποδοχής. - Ο συστηματικός όσο και αμφίδρομος χαρακτήρας στη σχέση του Τμήματος και των φορέων υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης καθ όλη τη διάρκεια του Προγράμματός της. - Το λεπτομερειακό σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας και της αποτελεσματικής υλοποίησης του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, που ανατροφοδοτεί τους τρόπους οργάνωσης και εφαρμογής του σε βάθος χρόνος - Η αξιοποίηση της εμπειρίας και των εφαρμογών της Πρακτικής Άσκησης για ενδεχόμενες τροποποιήσεις του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος σε κατευθύνσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. - Η δυνατότητα που παρέχεται στους φορείς υποδοχής της Πρακτικής Άσκησης να αναπτύξουν στο εσωτερικό τους δομές και διαδικασίες κατάρτισης και εκπαίδευσης στον ίδιο τον εργασιακό χώρο. Συντονισμός και συνέργεια των Δράσεων της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος με τις Δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) και τις άλλες επιμέρους συνεργαζόμενες Πράξεις (Προσκλήσεις 2785/ και 2786/ ) στα πλαίσια του ΕΠΕΔΒΜ Συνέργεια και συμπληρωματικότητα των δράσεων της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος με άλλες πράξεις. Οι δράσεις της Πρακτικής Άσκησης σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε κατά την υλοποίησή τους να επιτυγχάνεται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ο συντονισμός και η συνέργια με δράσεις της ΔΑΣΤΑ και του Γραφείου Διασύνδεσης. Στην κατεύθυνση αυτή ιδιαίτερα κρίσιμη σημασία έχει η αμοιβαία προσβασιμότητα στα δεδομένα και ο συντονισμός των ενεργειών της Πρακτικής Άσκησης, του Γραφείου Διασύνδεσης και της ΔΑΣΤΑ μέσα από την ανάπτυξη ιστοσελίδας πρακτικής άσκησης στο Τμήμα, αλλά και ο κόμβος Γραφείου Διασύνδεσης που προγραμματίζεται να δημιουργηθεί στην έδρα του Τμήματος στα πλαίσια του ΕΠΕΔΒΜ Οι δράσεις της προτεινόμενης Πράξης Πρακτικής Άσκησης βρίσκονται σε άμεση συνέργεια και συμπληρωματικότητα με το Γραφείο Διασύνδεσης, ιδιαίτερα με δράσεις του συμβουλευτικής υποστήριξης και επαγγελματικού προσανατολισμού των φοιτητών, συμβουλευτικής καθοδήγησής τους και ενημέρωσής τους για τις συνθήκες της αγοράς εργασίας και τις δυνατότητες απασχόλησής τους ( π.χ., Ημέρες Καριέρας ). Κρισιμότητα του προβλήματος που αντιμετωπίζεται με την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης και βαθμός κάλυψης των αναγκών. Η εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών που θα καλύψουν με επάρκεια θέσεις εργασίας στους τομείς του αντικειμένου της Νοσηλευτικής αποτελεί βασικό στόχο στη φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών του Τμήματος. Για την επίτευξη του στόχου αυτού η Πρακτική Άσκηση αποκτά κρίσιμη σημασία καθώς αποτελεί το πεδίο όπου η αποκτηθείσα θεωρητική επιστημονική γνώση δοκιμάζεται, συμπληρώνεται και αφομοιώνεται με δραστηριοποίηση των 3

4 φοιτητών και διδασκόντων του Τμήματος σε έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό φορέων που σχεδιάζουν και υλοποιούν στην πράξη δημόσιες πολιτικές και παρεμβάσεις κοινωνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Με την Πρακτική Άσκηση, επίσης, οι φοιτητές/τριες διευρύνουν το φάσμα των γνωστικών εφοδίων και δεξιοτήτων τους διευκολύνονται στον ορθολογικότερο προγραμματισμό των επαγγελματικών τους στοχεύσεων (προσανατολισμός στην αναζήτησης εργασίας, συνέχιση σπουδών για εξειδίκευση σε αντικείμενα με αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας) εξοικειώνονται με το εργασιακό περιβάλλον και τις εργασιακές σχέσεις όπως διαμορφώνονται σε φορείς συναφείς προς τα αντικείμενα σπουδών τους προετοιμάζονται καλύτερα για την ομαλή τους ένταξη στην αγορά εργασίας αξιοποιούν καλύτερα τις δυνατότητές τους μέσω της ανάπτυξης των ιδιαίτερων δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων τους, που είναι κριτήρια για την κατανομή τους στις επιμέρους/συγκεκριμένες πρακτικές ασκήσεις Από την πλευρά του, το επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος διευρύνει το φάσμα των φορέων εφαρμογής και συμπαραγωγής της γνώσης πέραν του ακαδημαϊκού χώρου, πράγμα που αποτελεί ιδιαίτερη ανάγκη για ένα Τμήμα που σχετίζεται άμεσα με εφαρμοζόμενες πολιτικές. Τέλος, οι φορείς υποδοχής της Πρακτικής Άσκησης έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν νέες παραμέτρους στον προγραμματισμό και την υλοποίηση της δράσης τους, αξιοποιώντας την επιστημονική γνώση και τις καινοτομικές εφαρμογές που αποτελούν σταθερό στόχο στο σχεδιασμό των πρακτικών ασκήσεων. Από την άποψη αυτή, οι εφαρμογές αυτές, πέραν της κοινωνικής τους ωφελιμότητας, έχουν και την προστιθέμενη αξία της μελλοντικής επιχειρηματικής τους αξιοποίησης. Προσδιορισμός ευρύτερων κοινωνικών και οικονομικών ωφελειών και επιπτώσεων της Πράξης. Η υλοποίηση του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης αναμένεται να έχει επωφελή αποτελέσματα: - για τους φοιτητές του Τμήματος, με την αύξηση των ευκαιριών και πιθανοτήτων μελλοντικής απασχόλησής τους, μέσω της επικοινωνίας και επιμελούς και ορθής συνεργασίας τους με τους φορείς υποδοχής των πρακτικών ασκήσεών τους - για τους φορείς δημόσιου - ιδιωτικού Τομέα και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πέραν των φορέων υποδοχής των πρακτικών ασκήσεων), οι οποίοι θα μπορούν να αξιοποιήσουν ένα καταρτισμένο στην πράξη δυναμικό ελαχιστοποιώντας το κόστος ενσωμάτωσής του στο εργασιακό περιβάλλον - για το Τμήμα Νοσηλευτικής και συνολικότερα για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, διευρύνοντας τις επαφές τους με φορείς εφαρμογής της γνώσης και, έτσι αναπτύσσοντας τις ικανότητές τους να συνάπτει με αυτούς συμφωνίες για ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς σκοπούς - για ευρύτερες ομάδες-κοινά (ασθενείς,ιατροί, νοσηλευτές, εκπαιδευτικοί, ΑμεΑ, μετανάστες, και άλλες κοινωνικά ευπαθείς ομάδες), που θα μπορούν να αξιοποιούν καινοτομίες εκπαιδευτικού ή κοινωνικού χαρακτήρα, οι οποίες θα αναπτυχθούν και εφαρμοστούν κατά της διάρκεια της πρακτικής άσκησης των φοιτητών/τριών. - για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, δεδομένου ότι η προαγωγή της ευεξίας, η πρόληψη της ασθένειας, η αποκατάσταση της υγείας και η διευκόλυνση της επιτυχούς αντιμετώπισης των προβλημάτων υγείας συντελούν στην προαγωγή της υγείας του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας, στην εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού, στη διεύρυνση των παροχών υγείας του γενικού πληθυσμού, και στην αειφόρο ανάπτυξη Η αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας του προσωπικού του Τμήματος αλλά και το ότι μια σειρά δράσεων θα υλοποιηθούν αποκλειστικά ή κατά το κύριο μέρος τους στις εγκαταστάσεις του Τμήματος που παρέχει την απαιτούμενη υλικοτεχνική και ηλεκτρονική υποδομή και καλύπτει μια 4

5 σειρά από λειτουργικά έξοδα (κόστος χρήσης fax, τηλεφώνων και Διαδίκτυο), είναι παράγοντες που μειώνουν τον προϋπολογισμό της πρότασης καταδεικνύοντας τη διατηρησιμότητα της Πρακτικής Άσκησης και μετά το Συμβολή της Πράξης στην αντιμετώπιση προβλημάτων των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών. Αναμένεται ότι αυτή καθαυτή η συμμετοχή των ασκούμενων φοιτητών/τριών του Τμήματος στη δραστηριότητα των φορέων υποδοχής της Πρακτικής Άσκησης, καθώς και η έμφαση που δίνεται, να αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια της άσκησης καινοτομικές εφαρμογές στον τομέα δραστηριοποίησης αυτών των φορέων, θα έχουν θετικά αποτελέσματα στον εργασιακό χώρο με την ενίσχυση της νοσηλευτικής διαδικασίας, την εμπειρία της εφαρμογής και την ανάπτυξη των επαγγελματικών ενδιαφερόντων με στόχο την διεύρυνση της επαγγελματικής αποκατάστασης των φοιτητών. Εξασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ). Η ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή στις δράσεις της Πρακτικής Άσκησης των ΑμεΑ, διασφαλίζεται με τη θέσπιση κριτηρίου προτεραιότητας επιλογής τους κατά τη φάση της κατανομής των υποψηφίων για πρακτική άσκηση (Π.Ε.3). Παράλληλα λαμβάνεται πρόνοια εξασφάλισης των προϋποθέσεων απρόσκοπτης συμμετοχής ασκούμενων ΑμεΑ στις δραστηριότητες της διεξαγωγής της Πρακτικής Άσκησης με τη δημιουργία κατάλληλων για το σκοπό αυτό συνθηκών (χώρος πρακτικής άσκησης, μετακινήσεις, κλπ., βλ. Π.Ε.5). Παράλληλα, πρόκειται να αξιοποιηθεί ο κώδικας δεοντολογίας για ΑμεΑ που προβλέπεται να διαμορφωθεί από το Γραφείο Διασύνδεσης. Όλο αυτό το πλαίσιο καθώς και η ορθή εφαρμογή του είναι πολύ περισσότερο απαραίτητα στο Τμήμα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής δεδομένου ότι η Πρακτική Άσκηση έχει θεσπιστεί ως υποχρεωτική. Προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών και μη διάκριση. Βασικός στόχος στην αποστολή του Τμήματος Νοσηλευτικής είναι η συμβολή του στην ανάπτυξη και την πρόοδο μιας κοινωνίας χωρίς διακρίσεις, χωρίς αποκλεισμούς και με σεβασμό των ανθρώπινων και κοινωνικών δικαιωμάτων. Προκειμένου για την Πρακτική Άσκηση, ένα πρώτο μέσο υλοποίησης αυτού του στόχου είναι η υποχρεωτική διεξαγωγή της εξίσου από όλους και όλες τους φοιτητές και φοιτήτριες, με γνώμονα τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα και τις επιδόσεις τους. Ειδικά δε κατά την επιλογή και κατανομή των υποψήφιων για πρακτική άσκηση καθιερώνεται κριτήριο προτεραιότητας επιλογής (θετική διάκριση) για άτομα με αυξημένο κίνδυνο άνισης μεταχείρισης, διακρίσεων και αποκλεισμού λόγω φυλής, εθνικής καταγωγής, θρησκείας κλπ. Πρόβλεψη για την τήρηση των κοινοτικών κανόνων για την πληροφόρηση, τη δημοσιότητα και τη διάχυση των αποτελεσμάτων της Πράξης της Πρακτικής Άσκησης. Στο έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό αναγγελίας των εκάστοτε συγκεκριμένων ενεργειών δημοσιότητας και ενημέρωσης των δυνητικά ωφελούμενων και της κοινής γνώμης για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (βλ.π.ε.7) εμφανίζεται ο φορέας διεξαγωγής της Π.Α. (Τμήμα), το Ίδρυμα στο οποίο ανήκει, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο οποίο αυτή υπάγεται, οι πηγές και φορείς συγχρηματοδότησής της, η χρονική διάρκεια του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, και κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για την ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με την ταυτότητα και το πλαίσιο του προγράμματος. Στις ενέργειες ενημέρωσης περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, η διενέργεια ημερίδων και συνεδρίων, η παραγωγή έντυπου υλικού, η διοργάνωση διαβουλεύσεων με οργανισμούς υποδοχής της πρακτικής άσκησης και φορείς της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. 5

6 Βασικοί στόχοι αυτών των δράσεων είναι η διεύρυνση των φορέων υποδοχής της πρακτικής άσκησης και η αναζήτηση τρόπων και μηχανισμών αποτελεσματικότερης και λειτουργικότερης προσαρμογής της στις ιδιαίτερες ανάγκες των πληθυσμών-στόχων της (φοιτητές/τριες και φορείς υποδοχής) Ύπαρξη επαρκών μηχανισμών ποιοτικού ελέγχου και αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος στα πλαίσια του ΕΠΕΔΒΜ Ο έλεγχος και η βελτίωση της ποιότητας των δράσεων της προτεινόμενης Πρακτικής Άσκησης και η αξιολόγηση του τρόπου υλοποίησης τους και των αποτελεσμάτων τους διασφαλίζονται μέσω των διαδικασιών και εργαλείων. Μέσω αυτών παρέχεται η δυνατότητα: - κατάρτισης δεικτών παρακολούθησης του προγράμματος για τη βελτίωση των δράσεων του και τον έλεγχο αξιόπιστης ποσοτικοποίησης των στόχων του, -αμφίδρομης επικοινωνίας της πρακτικής άσκησης του Τμήματος και της αγοράς εργασίας, - δικτύωσης της πρακτικής άσκησης του Τμήματος με αντίστοιχες ομοειδών ή συγγενών Τμημάτων άλλων ΑΕΙ, - άμεσης πρόσβασης του Γραφείου Διασύνδεσης στην οργάνωση, την πορεία υλοποίησης και τα αποτελέσματα της πρακτικής άσκησης του Τμήματος, - συνεχούς παρακολούθησης και συντονισμού της υλοποίησης του προγράμματος καθώς και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του από τη ΔΑΣΤΑ, - διασφάλισης όρων διαφάνειας και δημοσιότητας του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης. Σύντομη Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Νοσηλευτικής Η οργάνωση της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/φοιτητριών του Τμήματος Νοσηλευτικής διαρθρώνεται στις ακόλουθες φάσεις. 1. Σε μία πρώτη φάση, γίνεται διερεύνηση σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους οποίους συνεργάζεται το Τμήμα για να διαπιστωθεί η διαθεσιμότητά τους να υποδεχθούν ασκούμενους φοιτητές/φοιτήτριες, και συνάπτεται μία πρώτη συμφωνία μαζί τους. 2. Στη συνέχεια, οριστικοποιείται το πλαίσιο συνεργασίας του Τμήματος με τους φορείς στους οποίους θα πραγματοποιηθεί η Πρακτική Άσκηση, με τη συγκεκριμενοποίηση των όρων, των κανόνων και των διαδικασιών αυτής της συνεργασίας. Ταυτόχρονα, προβάλλεται η Π.Α. στο εσωτερικό του Τμήματος, με ενημέρωση των φοιτητών, όσο και έξω από αυτό, με πρόσκληση ενδιαφέροντος και σε πρόσθετους φορείς, προκειμένου να διευρυνθεί το πεδίο υποδοχής και υποστήριξης της Π.Α. των φοιτητών/φοιτητριών. Σταθερός στόχος είναι, οι φορείς να καλύπτουν πεδία που βρίσκονται σε συνάφεια με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. 3. Στη φάση αυτή, καθορίζονται τα κριτήρια και η μεθοδολογία για την κατανομή των φοιτητών/φοιτητριών στους φορείς υποδοχής της Π.Α. και με βάση αυτά γίνονται οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις των ασκούμενων. Τα κριτήρια αυτά καθορίζονται με βάση δείκτες που αφορούν στην 6

7 ακαδημαϊκή επάρκεια, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα των αιτούντων, καθώς και την τυχόν προηγούμενη εργασιακή εμπειρία τους. 4.Ακολουθεί η ειδική προετοιμασία των φοιτητών/φοιτητριών για να μπορέσουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της πρακτικής τους άσκησης. 5.Στη συνέχεια διεξάγεται η Π.Α., με τη συστηματική παρακολούθησή της από τους επόπτες/μέλη ΔΕΠ της Π.Α που έχει ορίσει το Τμήμα. 6.Συγκροτείται μηχανισμός συνεχούς παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος της Π.Α. για την αποτελεσματική και συνεπή υλοποίηση των στόχων του και τη βελτιστοποίηση της ποιότητάς του, με βάση την ετήσια αποτίμησή του. Με το σύστημα αυτό αξιολογούνται οι φοιτητές, οι φορείς υποδοχής των Πρακτικών Ασκήσεων και το προσωπικό του Τμήματος που εμπλέκεται στις διαδικασίες τους. Επίσης, με το σύστημα αυτό, ελέγχονται και αξιολογούνται η λειτουργικότητα και η ποιότητα όλων των διαδικασιών που διαρθρώνουν το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης (για παράδειγμα, τρόποι δημοσιοποίησης της πρακτικής άσκησης, μέθοδος κατανομής των ασκούμενων, διαδικασίες παρακολούθησης της πρακτικής άσκησης). 7. Ανάπτυξη ιστοσελίδας πρακτικής άσκησης στην κεντρική ιστοσελίδα του Τμήματος για τη δικτύωση και επικοινωνία με άλλες Πράξεις του ΕΠΕΔΒΜ (Γραφείο Διασύνδεσης, ΔΑΣΤΑ), με φορείς υποδοχής της πρακτικής άσκησης, καθώς και με ομοειδή ή συγγενή Τμήματα άλλων ΑΕΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ της ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Κάθε χρόνο με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους οι φοιτητές συμπληρώνουν μία Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για να εκπονήσουν Πρακτική Άσκηση και την καταθέτουν στην Γραμματεία Η Γραμματεία του τμήματος προετοιμάζει τον κατάλογο με τους φορείς - επιχειρήσεις που δύναται να δεχθούν φοιτητές/φοιτήτριες για την Πρακτική Άσκηση και στέλνει στους φορείς την απαραίτητη αλληλογραφία,υπό την επίβλεψη του Τμηματικού Ακαδημαϊκού υπευθύνου του Τμήματος, στην οποία επισυνάπτονται φυλλάδια με την περιγραφή του Τμήματος Νοσηλευτικής. Οι φοιτητές αποκτούν οπωσδήποτε, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ., Τραπεζικό Λογαριασμό και ΙΒΑΝ για την κατάθεση της αποζημίωσης Πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης, Αριθµό Μητρώου ΙΚΑ, από το ΙΚΑ της περιοχής της Πρακτικής Άσκησης, εάν δεν έχουν ήδη, (µε την ακόλουθη διαδικασία: εντός (9) εννέα ηµερών υποβάλλουν αίτηση µαζί µε 1) αστυνοµική ταυτότητα, 2) αριθµό φορολογικού µητρώου 4) την επιστολή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, βεβαίωσης για έναρξη ΠΑ). Η Τμηματική Υπευθυνος μετά την συλλογή την των απαντήσεων από τους φορείς πραγματοποιεί συνάντηση με τους φοιτητές και ενημερώνει για την κατανομή των φοιτητών στους φορείς και ενημερώνει για τους όρους τις προϋποθέσεις και την συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μ.Τσιρώνη, η οποία εποπτεύει τις πρακτικές ασκήσεις και κατανέμει τους ασκούμενους σε σχέδια πρακτικής άσκησης και σε φορείς υποδοχής. Επιπλέον η Υπεύθυνη επιφορτίζεται με την επικοινωνία με τους φορείς υποδοχής, τη σύνταξη των ενδιάμεσων και τελικών Εκθέσεων Αξιολόγησης του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης και εμπλέκεται στην οργάνωση και υλοποίηση όλων των Π.Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Τα μέλη ΔΕΠ διοργανώνουν τα επιμέρους σχέδια πρακτικής άσκησης και εποπτεύουν τους/τις ασκούμενους/ες σε αυτά, διεξάγουν σεμινάρια προετοιμασίας των ασκούμενων, συμμετέχουν στην 7

8 Επιτροπή επιλογής τους, συντάσσουν τις Εκθέσεις Πρακτικής Άσκησης, και μεριμνούν για τη συνεχή διεύρυνση των φορέων παροχής πρακτικής άσκησης ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Η Διοικητική Υποστήριξη θα γίνεται από την Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής και οι Διοικητικοί Υπάλληλοι θα συμμετέχουν στη διοικητική και διαχειριστική υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης και το συντονισμό των εμπλεκόμενων μερών, αφού η Πρακτική Άσκηση είναι Υποχρεωτικό κατ επιλογή μάθημα με διδακτικές μονάδες στον Οδηγό Σπουδών και συνυπολογιζόμενο ως γνωστικό αντικείμενο στο Πτυχίο του φοιτητή. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ της ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Κάθε φοιτητής λίγο πριν την αποχώρησή του από τον φορέα πραγματοποίησης στην οποία ασκείται θα πρέπει να συλλέξει: την Βεβαίωση πραγµατοποίησης Πρακτικής Άσκησης από τον φορέα- επιχείρηση στην οποία ασκήθηκε, σε επιστολόχαρτο της εταιρείας, όπου αναφέρονται το ονοµατεπώνυµο του φοιτητή, ο χρόνος ενασχόλησής του, ο επιβλέπων και το τµήµα όπου απασχολήθηκε. το Έντυπο αποτίµησης πρακτικής του Επιβλέποντα και να τα παραδώσει στην γραµµατεία του τµήµατος µαζί µε το Έντυπο αποτίµησης πρακτικής του φοιτητή τις αποδείξεις εισιτηρίων & εισιτήρια µετάβασης & επιστροφής (λεωφορείο πλοίο) εάν η απασχόληση είναι σε θέση εκτός τόπου διαµονής τους ή του Ν. Λακωνίας. Με την συλλογή όλων των απαραίτητων εγγράφων από πλευράς γραµµατείας δίδεται εντολή στο γραφείο του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τις πληρωµές. Στο πλαίσιο των απαιτήσεων του µαθήµατος της Πρακτικής Άσκησης, οι φοιτητές/τριες συγγράφουν Τεχνική Έκθεση στην οποία παρουσιάζονται η επιχείρηση, οι κύριες δραστηριότητές της, τα θέµατα ενασχόλησης των φοιτητών, οι δραστηριότητές τους και οι αποκτηθείσες εµπειρίες από την Πρακτική Άσκηση. Γίνονται συναντήσεις ενηµέρωσης των φοιτητών για τον τρόπο συγγραφής και παρουσίασης της Τεχνικής Έκθεσης. Παρουσιάζεται δε η όλη εµπειρία παρουσία ακροατηρίου συµφοιτητών και µελών ΔΕΠ του τµήµατος και δίδεται ο τελικός βαθµός του µαθήµατος. Με την συλλογή των αποτιµήσεων (φοιτητών και επιβλεπόντων) και την παράδοση των Τεχνικών Εκθέσεων γίνεται σύνθεση των αποτελεσµάτων αποτίµησης της Πρακτικής Άσκησης και συντάσσεται έκθεση απολογισµού δραστηριοτήτων / υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης από τον Επιστηµονικό Τμηματικό Υπεύθυνο. Η έκθεση παρουσιάζεται στην Γενική Συνέλευση του Τµήµατος και είναι διαθέσιµη στις εταιρείες που το επιθυµούν. Οι παρουσιάσεις των φοιτητών (σε λογισµικό MS PowerPoint) και οι τεχνικές εκθέσεις είναι επίσης διαθέσιµες. 8

9 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Επιστημονικός Tμηματικός Υπεύθυνος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Τσιρώνη Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Νοσηλευτικής Ορθίας Αρτέμιδος και Πλαταιών Σπάρτη Γραμματειακή Υποστήριξη: κα Ψυχογιού Νικολέττα Τηλ : Φαξ: Ηλεκτρονική 9

10 10

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά εξάμηνα: εαρινό 2007/8 χειμερινό 2008/9 Βόλος Φεβρουάριος 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-40 Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών Ακαδημαϊκό Έτος: 2003-4 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Γραπτής Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 112392/04 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 1813Β Μέγεθος κειμένου: 351,209 KB Αριθ. 112392/04 (ΦΕΚ 1813 Β /8-12-04) :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 ΥΥΠΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΘΝΙ ΙΚΗΣΣ ΠΑΙΔΕΕΙ ΙΑΣΣ & ΘΡΡΗΣΣΚΕΕΥΥΜΑΤΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 ΕΕπι ιχχεει ιρρηη σσι ι αακκόό Πρρόόγγρρααμμμμαα ΕΕκκπααί ίδδεευυσσηη Κααι ι δδι ιαα ββί ίοουυ μμάάθθηησσηη

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ

1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ 1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ Η εθνική στρατηγική ανάπτυξης της εκπαίδευσης, που περιγράφεται στο ΚΠΣ, αποτέλεσε τη βάση για το σχεδιασμό του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επιχειρεί να αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΆ...5 2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΣΧΈΔΙΟ...6 2.1 Στόχοι...6 Η ΠΡΟΒΟΛΉ ΤΗΣ ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΠΣ Νίκος Ναγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κώστας Ρόντος, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΠΣ Νίκος Ναγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κώστας Ρόντος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΠΣ) Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή, http://www.soc.aegean.gr/index.php/gr-metaptixiaka-ps/gr-etkas ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΠΣ Νίκος Ναγόπουλος, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2009-2010 ΠΑΤΡΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2010-2011 ΠΑΤΡΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 2 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 9

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Υπεύθυνη Έργου: Μπότσιου Κωνσταντίνα, Αναπληρώτρια Πρύτανη, Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Ομάδα Έργου: Παπαδιαμαντάκη Γιούλη, Επίκουρη Καθηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Βόλος Έκδοση 2,0 Μάιος 2013 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013 1 Σχέδιο Νέου Οργανογράμματος Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008 Έγκριση Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 3 Ιουλίου 2009 ΜΕΛΗ ΤΗΣ OMEA

Διαβάστε περισσότερα

"Encouraging Corporate Best Behavior" Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε.

Encouraging Corporate Best Behavior Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. "Encouraging Corporate Best Behavior" Οδηγός Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Σύνταξη και Επιμέλεια Οδηγού ΕΚΕ: Ένωση Εταιρειών CMR CYPRONETWORK MARKETING RESEARCH LTD - ΜΕDA Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2012 ΚΟΖΑΝΗ 1 2 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 5 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 6 1.1. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Το παρόν σχέδιο νόμου έχει ως σκοπό, με βάση τις αρχές και τους στόχους της δημόσιας πολιτικής διά βίου μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Ακαδημαϊκών ετών 2009-13. Οκτώβριος 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Ακαδημαϊκών ετών 2009-13. Οκτώβριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ακαδημαϊκών ετών 2009-13 Οκτώβριος 2014 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Έκθεση Αυτο-Αξιολόγησης 2009-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 5 Α. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Οδηγός Πρακτικής Άσκησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Οδηγός Πρακτικής Άσκησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Οδηγός Πρακτικής Άσκησης 1 2 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Επιµέλεια: ρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ι.ΓΕΡΟΝΤΙ ΗΣ Aναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΚΟΖΑΝΗ 1 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 4 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.5 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 Αγ. Σπυρίδωνας Αιγάλεω ΤΕΙ Αθήνας Τμήμα Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας. aπολογισμός. ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α

Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας. aπολογισμός. ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας aπολογισμός 2009-2012 ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α aπολογισμός 2009-2012 Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό

Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα