ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΟΛΟΣ & ΘΕΑΤΡΟΝ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» ΤΟΥ Ι.Μ.Ε. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΟΛΟΣ & ΘΕΑΤΡΟΝ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» ΤΟΥ Ι.Μ.Ε. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ"

Transcript

1 ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΟΛΟΣ & ΘΕΑΤΡΟΝ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» ΤΟΥ Ι.Μ.Ε. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΟΛΟΣ & ΘΕΑΤΡΟΝ» ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΟΛΟΣ & ΘΕΑΤΡΟΝ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΟΛΟΣ & ΘΕΑΤΡΟΝ»

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Κεφάλαιο Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Άρθρο 1 ο - ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 Άρθρο 2 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 4 Άρθρο 3 ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ... 5 Κεφάλαιο B ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ... 6 Άρθρο 4 ο - ΝΟΜΙΚΟ, ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 6 Άρθρο 5 ο - ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 6 ο - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ... 7 Άρθρο 7 ο - ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ... 9 Άρθρο 8 ο - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Άρθρο 9 ο - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άρθρο 10 ο - ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άρθρο 11 ο - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Άρθρο 12 ο - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Κεφάλαιο Γ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Άρθρο 13 - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Άρθρο 14 - ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Αναλυτική Προκήρυξη Σελίδα 2 από σελίδες 19

3 Κ ε φ ά λ α ι ο Α Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Άρθρο 1 ο - ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1.1. Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (Ι.Μ.Ε.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με κοινωφελή, πολιτιστικό, μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, που εδρεύει στην Αθήνα και βρίσκεται υπό την εποπτεία του Υπουργού Οικονομικών, η σύσταση του οποίου κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ Νόμου σύμφωνα με το άρθρο 54 του Νόμου 2169/ 1993, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΚ 149 Α/ Σκοπός του Ιδρύματος είναι η συνεχής και δυναμική αξιοποίηση της διαχρονικής ιστορίας και του πολιτισμού του Μείζονος Ελληνισμού, σκοπός ο οποίος εκπληρώνεται μέσω της αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας και της σύγχρονης γνώσης για την επικοινωνία. Στα πλαίσια αυτά, το Ι.Μ.Ε. έχει αναπτύξει την Εικονική Πραγματικότητα σε ένα μέσο, που έχει αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον του κοινού για τον Ελληνικό Πολιτισμό προσθέτοντας παράλληλα μια νέα διάσταση στην ακαδημαϊκή και επιστημονική έρευνα. Κατά την διάρκεια των παρελθόντων χρόνων τα συναρπαστικά Virtual Exhibits του, Η «Κιβωτός» και η «Μαγική Οθόνη», έχουν προσελκύσει εκατοντάδες επισκεπτών κάθε χρόνο στο Πολιτιστικό Κέντρο, Ελληνικός Κόσμος, στην Αθήνα, οι οποίοι έχουν σημαντικά πολλαπλασιαστεί μετα την λειτουργία των κτιρίων ΘΟΛΟΣ και ΘΕΑΤΡΟΝ για την παρακολούθηση των παραστάσεων και προβολών που λαμβάνουν χώρα καθημερινά στις αίθουσες των κτιρίων αυτών. Το Ίδρυμα, αφού προχώρησε στον σχεδιασμό και στην κατασκευή οικοδομικού συγκροτήματος που αποτελείται από τα κτίρια «Θέατρον» και «Θόλος», ήδη σχεδιάζει την κατασκευή του συνόλου των κτιριακών εγκαταστάσεων και τις διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου που συνολικά θα αποτελέσουν το «Πολιτιστικό Κέντρο» Με ίδια μέσα και με την συνδρομή Τεχνικού και Ειδικών Συμβούλων Αναλυτική Προκήρυξη Σελίδα 3 από σελίδες 19

4 προχώρησε στην εκπόνηση γενικού σχεδίου διάταξης των κτιριακών και υπαίθριων εγκαταστάσεων (Master Plan) του Πολιτιστικού Κέντρου «Ελληνικός Κόσμος», στην Μελέτη του Ερευνητικού Κέντρου και βρίσκονται σε εξέλιξη οι μελέτες του συνόλου των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού Κέντρου. Άρθρο 2 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2.1. Στην περιοχή των κτηρίων ΘΟΛΟΣ και ΘΕΑΤΡΟΝ, και μεταξύ αυτών, του συγκροτήματος γραφείων, του κτηρίου Κ1 και της κτιστής περίφραξης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών οριοθετείται ο υπό μελέτη χώρος του Αίθριου Για τον λόγο αυτό Προκηρύσσει με την παρούσα διαγωνισμό μελετών - «Αρχιτεκτονικό διαγωνισμό», για την επιλογή της καλλίτερης λύσης, από Αρχιτεκτονική άποψη) σχετικά με τον σχεδιασμό και την διαμόρφωση του Αίθριου, μεταξύ των κτιρίων «ΘΟΛΟΣ» και «ΘΕΑΤΡΟΝ». Ο διαγωνισμός χαρακτηρίζεται «Διαγωνισμός Προσχεδίων», κατά την έννοια της παρ. 1.2., του 7 ου άρθρου, της απόφασης Ε 27960/ 1665/70 Υπ.Δ.Ε Το ΙΜΕ επιφυλάσσεται να αναθέσει στο μέλλον, την μελέτη σύμφωνα με τις προβλέψεις της 3 ης παρ. του 31 ου άρθρου της Οδηγίας Ε.Ε. 18/ Στο επισυναπτόμενο τεύχος στην παρούσα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, αναλυτικά περιγράφεται το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού περιλαμβάνοντας: Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή του προς Μελέτη Έργου, περιγραφή των Απαιτήσεων του Κυρίου του Έργου και των βασικών αρχών σχεδιασμού. Στοιχεία της αρχιτεκτονικής και στατικής μελέτης (Κατόψεις και τομές, κλπ) του υπόγειου χώρου και των κτιρίων πέριξ του εν λόγω αίθριου χώρου, που δίδονται με την παρούσα στους διαγωνιζόμενους. Περιγραφή των στοιχείων που θα υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους για την παρουσίαση της πρότασής τους. Αναλυτική Προκήρυξη Σελίδα 4 από σελίδες 19

5 Άρθρο 3 ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ 3.1. Το Ίδρυμα έχει εκτιμήσει, με βάση μία σειρά παραγόντων, μεταξύ των οποίων κυρίαρχο ρόλο έχουν οι εκτιμήσεις του για το ποσοτικό μέγεθος του Έργου, οι ποιοτικές και αισθητικές του επιλογές που προσδιορίζουν το υψηλό επίπεδο της κατασκευής καθώς και τον μεσοπρόθεσμο οικονομικό του προγραμματισμό και τους διατιθέμενους πόρους, το συνολικό κόστος κατασκευής των ως άνω περιγραφόμενων εργασιών (Διαμόρφωση αίθριου χώρου κτιρίων Θόλος & Θέατρον) στο ποσόν του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ ( ), μη συμπεριλαμβανομένων στο 3.2. Βραβεία ποσό αυτό του εργολαβικού οφέλους και του Φ.Π.Α. Η μη υπέρβαση, κατά την φάση της κατασκευής, του ως άνω ποσού, αποτελεί, βασικό επιδιωκόμενο στόχο των προτάσεων που θα υποβληθούν στον παρόντα διαγωνισμό, παράλληλα με την ολόπλευρη ικανοποίηση των αισθητικών και λειτουργικών απαιτήσεων του Κ.τ.Ε. Το στοιχείο αυτό θα αποτυπωθεί και θα αποκτήσει συμβατικό χαρακτήρα, συνοδευόμενο από τις αντίστοιχες δεσμεύσεις στην σύμβαση ανάθεσης της μελέτης, που ενδεχόμενα θα συναφθεί, σε περίπτωση που θα το επιλέξει ο Κ.τ.Ε. Από την διαδικασία θα αναδειχτούν οι τρείς (3) καλλίτερες λύσεις οι οποίες και θα βραβευτούν με τα παρακάτω ποσά: ο Βραβείο: τέσσερεις χιλιάδες ευρώ (4.000,00 ) ο Βραβείο: τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000,00 ) ο Βραβείο: δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00 ) Η προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης για το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού, προσαυξημένη και κατά το σύνολο των βραβείων που μπορεί να απονεμηθούν, σύμφωνα με την παρούσα, είναι κάτω από το όριο που ορίζεται στο 67 ο άρθρο, της οδηγίας 2004/ 18/ ΕΕ, πάνω από το οποίο οι διατάξεις της Οδηγίας τυγχάνουν υποχρεωτικής εφαρμογής. Αναλυτική Προκήρυξη Σελίδα 5 από σελίδες 19

6 Κ ε φ ά λ α ι ο B Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Το Ι.Μ.Ε. προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους μελετητές να υποβάλουν μελέτη, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα αναλυτική προκήρυξη. Άρθρο 4 ο - ΝΟΜΙΚΟ, ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 4.1. Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (Ι.Μ.Ε.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με πλήρη διοικητική και διαχειριστική αυτοτέλεια. Δυνάμει του ιδρυτικού του νόμου (ν. 2169/ 1993, ΦΕΚ 149 Α/ ), όπως ισχύει σήμερα, εξαιρείται ρητά από το δημόσιο τομέα και δεν υπάγεται στις διατάξεις περί δημοσίων Συμβάσεων Το Ι.Μ.Ε. έχει εγκρίνει, στην με αρ. 52, συνεδρίασή του, της , και εφαρμόζει κανονισμό «ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΕ).» Ο ως άνω κανονισμός τροποποιήθηκε και επικαιροποιήθηκε στην με αριθμό 129 / , συνεδρίαση του Δ.Σ. και διαμορφώθηκε όπως ισχύει σήμερα (από εδώ και κάτω αποκαλούμενος συνοπτικά και «κανονισμός»). Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικές προβλέψεις μεταξύ της παρούσας αναλυτική προκήρυξης και του κανονισμού, ισχυρότερες θεωρούνται οι διατάξεις της παρούσας Ο κανονισμός «ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΕ)», διατίθεται σε κάθε ενδιαφερόμενο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στην Ελληνική Γλώσσα Σύμφωνα με το 1 ο άρθρο του Κανονισμού, οι διατάξεις του είναι εναρμονισμένες με τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας 04/ 18/ Ε.Ε., για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, καθώς και με τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου, και ιδίως τις αρχές της μη νόθευσης του ελεύθερου ανταγωνισμού, της διαφάνειας και της ανάθεσης ίσων Αναλυτική Προκήρυξη Σελίδα 6 από σελίδες 19

7 ευκαιριών σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Πέραν των ανωτέρω, όπου στην παρούσα και τα λοιπά συμβατικά τεύχη γίνεται τυχόν μνεία επί μέρους διατάξεων του Εθνικού Θεσμικού πλαισίου (Ν. 3316/ 05, υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, απόφαση Ε 27960/ 1665/ 70 Υπ.Δ.Ε. [ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ] (ΦΕΚ - 684/ Β/ ), διευκρινίζεται ρητά ότι αυτές θα έχουν τον χαρακτήρα αναφοράς σε συμβατικά κείμενα, δεδομένου ότι η σύμβαση είναι ιδιωτική και δεν υπάγεται υποχρεωτικά στις διατάξεις αυτές. Άρθρο 5 ο - ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5.1. Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού, η παρούσα αναλυτική προκήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη και στοιχεία, εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. του Ι.Μ.Ε. στην 143/ συνεδρίασή του Ο παρόν Διαγωνισμός είναι «ανοιχτός διαγωνισμός μελετών», σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου , του 7 ου άρθρου του κανονισμού Χαρακτηρίζεται «διαγωνισμός προσχεδίων» κατά την έννοια της παρ του 7 ου άρθρου, της απόφασης Ε 27960/ 1665/ 70 και «πανελλήνιος» κατά την έννοια της παρ. 2. του 6 ου άρθρου, της απόφασης Ε 27960/ 1665/ 70. Ευλόγως, μετά την ένταξη της χώρας στην Ε.Ε., στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν υποψήφιοι από όλες τις χώρες μέλη της Ε.Ε., δυνάμει της παρ. 2.α., του 66 ου άρθρου της Οδηγίας 04/ 18/ ΕΕ. (UIA). Άρθρο 6 ο - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 6.1. Εργοδότης/ Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή είναι το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (Ι.Μ.Ε.). Οδός : Πουλοπούλου 38 Ταχ. Κωδ. : Αθήνα Τηλ. : Telefax : Αναλυτική Προκήρυξη Σελίδα 7 από σελίδες 19

8 Ιστοσελίδα : Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Μ.Ε. θα ασκεί κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης καθήκοντα ανάλογα με εκείνα της Προϊσταμένης Αρχής, για λογαριασμό του Ι.Μ.Ε Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό/ Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι Υπηρεσία Συντονισμού Έργων του ΙΜΕ (ΥΣΕ - ΙΜΕ) και αρμόδιος για τον διαγωνισμό είναι η Κατερίνα Τζωάννου, που εδρεύει στην ως άνω διεύθυνση Το πρόγραμμα και τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού προετοιμάστηκαν από στελέχη του ΙΜΕ καθώς και από στελέχη του Τεχνικού του Συμβούλου, ΚΙΩΝ Α.Τ.Ε Η παραλαβή των μελετών, και σύνταξη του καταλόγου των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που συγκροτείται ως εξής: Τζωάννου Κατερίνα, Πολιτικός Μηχανικός, στέλεχος του ΙΜΕ, πρόεδρος, με αναπληρωτή τον: Αξιώτη Αθανάσιο, Πολιτικό Μηχανικό, στέλεχος του Τεχνικού Συμβούλου, Μπάλτσας Ευστάθιος, Μηχανολόγος Μηχανικός, στέλεχος του Τεχνικού Συμβούλου, με αναπληρωτή τον: Σπυρόπουλο Κωνσταντίνο, Τοπογράφο Μηχανικό, στέλεχος του Τεχνικού Συμβούλου Μαυρίκη Αγγελική, στέλεχος του ΙΜΕ, με αναπληρωτή την: Τσιγγούνη Σοφία, στέλεχος του ΙΜΕ, 6.6. Οι προτάσεις και σχέδια θα αξιολογηθούν από πενταμελή κριτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, με την ακόλουθη σύνθεση: Δύο (2) Στελέχη της Διοίκησης του ΙΜΕ (Μέλη Δ.Σ., Διευθυντές, Προϊστάμενοι τμημάτων Υπηρεσιών, στελέχη του ΤΣ, κλπ). Αναλυτική Προκήρυξη Σελίδα 8 από σελίδες 19

9 Δύο (2) Αρχιτέκτονες Μηχανικούς 25ετούς εμπειρίας και Έναν (1) Πολιτικό Μηχανικό, με εξειδίκευση στις Στατικές Μελέτες, 25ετούς εμπειρίας Η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με απόφαση του Δ.Σ./ ΙΜΕ αποτελείται από τους παρακάτω: Φωτιάδης Μιχάλης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, πρόεδρος, με αναπληρωτή την: Βολωνάση Φαίδρα, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Ρωμανός Αριστείδης, Αρχιτέκτων Μηχανικό, με αναπληρωτή την: Λαφαζάνη Μαρία, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Δρακόπουλος Γιώργος, Πολιτικός Μηχανικός, με αναπληρωτή την: Τζωάννου Κατερίνα, Πολιτικό Μηχανικό, Γιάτσιος Θρασύβουλος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Διευθυντής Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος του ΙΜΕ, με αναπληρωτή τον: Γιαννούλη Γιώργο, οικονομολόγο, Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Συντονισμού Έργων (ΥΣΕ) του ΙΜΕ, Θλιβέρης Χρήστος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, στέλεχος του ΤΣ με αναπληρωτή τον: Μπάλτσα Ευστάθιο, Μηχανολόγο Μηχανικό, στέλεχος του ΤΣ 6.8. Περισσότερες πληροφορίες, συμπληρωματικά στοιχεία κ.λπ. διατίθενται στην ανωτέρω διεύθυνση, στην οποία μπορεί να απευθυνθεί κάθε ενδιαφερόμενος, για διευκρινιστικές ερωτήσεις, παρατηρήσεις κ.λπ Στην ως άνω διεύθυνση θα υποβληθούν οι μελέτες. Άρθρο 7 ο - ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 7.1. Δεκτές θα γίνονται οι υποβολές μελετών από τους εξής: Διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Έλληνες και αλλοδαποί προερχόμενοι από τις χώρες μέλη της Ε.Ε., που διαθέτουν τουλάχιστον 5ετή μελετητική εμπειρία, από την κτήση του πτυχίου τους. Αναλυτική Προκήρυξη Σελίδα 9 από σελίδες 19

10 Ελληνικά Γραφεία Μελετών που είναι εγγεγραμμένα στα αντίστοιχα Μητρώα στην κατηγορία 07 - Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες σε οποιαδήποτε τάξη, που διαθέτουν στο δυναμικό τους, τουλάχιστον έναν αρχιτέκτονα μελετητή με την αναφερόμενη στην παρ εμπειρία Αλλοδαπά γραφεία μελετών, καταχωρημένα στα οικεία επαγγελματικά μητρώα, εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., ή γραφεία μελετών, που έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία των ως άνω χωρών και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαθέτουν στο δυναμικό τους, τουλάχιστον έναν αρχιτέκτονα μελετητή με την αναφερόμενη στην παρ εμπειρία Κοινοπραξίες, συμπράξεις ή ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων με οποιονδήποτε συνδυασμό, που καλύπτουν την αναφερόμενη στην παρ απαίτηση. Στις περιπτώσεις αυτές οι συμμετέχοντες δύνανται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό χωρίς ιδιαίτερη νομική μορφή, οφείλουν όμως να ορίσουν κοινό εκπρόσωπο Επισημαίνεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού του ιδίου και των σχημάτων που συμμετέχει, είτε μόνο μεμονωμένα, είτε μόνο ως μέλος ενός μόνο μιας μελετητικής επιχείρησης, κοινοπραξίας, σύμπραξης ή ένωσης Σε περίπτωση κοινοπραξίας, ένωσης ή σύμπραξης, στην φάση υποβολής των μελετών προσχεδίων, στην παρούσα διαδικασία, αρκεί κοινή Επιστολή σύστασης κοινοπραξίας, ένωσης ή σύμπραξης Φυσικών ή Νομικών Προσώπων (όχι απαραίτητα συμβολαιογραφικό έγγραφο). Στην επιστολή θα ορίζεται και κοινός εκπρόσωπος της ένωσης ή Αναλυτική Προκήρυξη Σελίδα 10 από σελίδες 19

11 σύμπραξης, για την φάση του διαγωνισμού, αναπληρωτής του, και θα ορίζεται και κοινή διεύθυνση επικοινωνίας, (ταχυδρομική και ηλεκτρονική), τηλέφωνο, φαξ κ.λπ Οι υποψήφιοι θα εξασφαλίσουν οπωσδήποτε την συνεργασία ενός τουλάχιστον στατικού μελετητή, ανάλογης εμπειρίας, ο οποίος θα συντάξει σύντομη Τεχνική Έκθεση, που θα έχει και χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης, απευθυνόμενη προς τον Κ.τ.Ε., με την οποία θα τεκμηριώνεται και δηλώνεται ότι η προτεινόμενη αρχιτεκτονική λύση, είναι εφικτή τεχνικοοικονομικά από στατική άποψη, (στα πλαίσια των υφισταμένων νόμων, κανονισμών και περιορισμών, διαθέσιμων υλικών και δόκιμων μεθόδων κατασκευής και εντός των οικονομικών ορίων που αναφέρονται στην παρ. 3.1 της παρούσας. Η ως άνω Τεχνική Έκθεση Υπεύθυνη Δήλωση θα συμπεριληφθεί στην μελέτη του υποψηφίου Εφόσον κριθεί αναγκαίο από τους υποψηφίους, για την αρτιότερη και πληρέστερη εκπόνηση της μελέτης/ πρότασης, οι υποψήφιοι θα μπορούν με δικής τους πρωτοβουλία να συνεργασθούν με Ειδικούς Συμβούλους, των οποίων αντίστοιχες εκθέσεις θα συμπεριληφθούν στην μελέτη, στα θέματα: Τεχνητού φωτισμού και φωτισμού ανάδειξης Ενεργειακού σχεδιασμού/ σκίασης Φυτοτεχνικής διαμόρφωσης, κ.λπ Οι υποψήφιοι θα πρέπει να λάβουν υπ όψη ότι εάν, μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, ο ΚτΕ επιλέξει να αναθέσει την εκπόνηση της μελέτης σε κάποιον από τους βραβευθέντες υποψηφίους, αυτός θα κληθεί να αποδείξει ότι δεν συντρέχει λόγος μη ανάθεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 13 ο άρθρο του Κανονισμού Από το διαγωνισμό αποκλείονται τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής, που δηλώνεται στην παρ. 6.7 της παρούσας, καθώς επίσης και πρόσωπα που συνδέονται με τα μέλη της, κατά την έννοια του 73 ου άρθρου της οδηγίας Αναλυτική Προκήρυξη Σελίδα 11 από σελίδες 19

12 2004/ 18/ ΕΕ. Ομοίως αποκλείονται τα τεχνικά στελέχη του ΙΜΕ και του Τεχνικού του Συμβούλου ΚΙΩΝ Α.Τ.Ε. Άρθρο 8 ο - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 8.1. Περίληψη της παρούσας δημοσιοποιείται με την αποστολή της στην υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και δημοσίευσή της σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, σύμφωνα με το 9 ο άρθρο του κανονισμού Η παρούσα αναλυτική προκήρυξη θα διατίθεται από τα γραφεία του Ι.Μ.Ε. μέχρι την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2009, ώρα 15:00. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού η αναλυτική προκήρυξη, το παράρτημα της, τα σχέδια που το συνοδεύουν, φωτογραφίες των υφιστάμενων κτιρίων και του υπό μελέτη χώρου, φωτορεαλιστική απεικόνιση σε video των μελλοντικών εγκαταστάσεων του κέντρου πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, θα είναι αναρτημένα στο site Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής με τους υποψηφίους, οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν τα πλήρη στοιχεία του νομίμου ή (σε περίπτωση σύμπραξης) κοινού εκπροσώπου τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό τηλεομοιοτυπίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), με επιστολή τους προς το Ι.Μ.Ε., η οποία κατατίθεται με την παραλαβή της αναλυτικής προκήρυξης. Η παραλαβή της αναλυτικής προκήρυξης και η υποβολή των στοιχείων τους, από τους υποψηφίους διαγωνιζόμενους αποτελεί ταυτόχρονα και δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό. Διαγωνιζόμενοι που θα θελήσουν να πάρουν μέρος χωρίς την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας δεν θα γίνονται δεκτοί από την επιτροπή του διαγωνισμού Το Ι.Μ.Ε. μπορεί να επικοινωνεί με τον εκπρόσωπο με ταχυμεταφορέα ή τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με ευθύνη του εκπροσώπου Αναλυτική Προκήρυξη Σελίδα 12 από σελίδες 19

13 ως προς την παραλαβή των μηνυμάτων Διευκρινίσεις και απαντήσεις σε σχέση με την παρούσα και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, θα παρέχονται από το ΙΜΕ, έως και την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2010 στην ηλεκτρονική διεύθυνση σε ερωτήματα που θα υποβληθούν μέχρι και την Τρίτη 12 Ιανουαρίου Άρθρο 9 ο - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 9.1. Η κατάθεση των προτάσεων(διεξαγωγή του διαγωνισμού) θα γίνει την 16 η Φεβρουαρίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. (λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των μελετών), στα γραφεία του Ι.Μ.Ε., στη διεύθυνση που ορίζεται στην παρ. 6.1 της παρούσας Οι υποψήφιοι μελετητές, υποβάλουν τις μελέτες τους σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσης προκήρυξης ως εξής: Τον αναφερόμενο στην παρ φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με τις προβλέψεις του 16 ου άρθρου του Κανονισμού, χωρίς εξυπακούεται να λαμβάνονται υπ όψη τα αναφερόμενα στο άρθρο αυτό για την Τεχνική και την Οικονομική Προσφορά. Ο φάκελος θα φέρει την επιγραφή: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΟΛΟΣ & ΘΕΑΤΡΟΝ» και θα αναγράφονται ευκρινώς: η επωνυμία του διαγωνιζομένου, το όνομα του νομίμου εκπροσώπου (κοινού εκπροσώπου, στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας), καθώς και η πλήρης επαγγελματική διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax, ) Χωριστό σφραγισμένο φάκελο υποβολής Μελέτης (τον αναφερόμενο στην παρ ) που υποβάλλεται αποκλειστικά με ταχυδρομείο ή Αναλυτική Προκήρυξη Σελίδα 13 από σελίδες 19

14 courier στο πρωτόκολλο του ΙΜΕ. Ο φάκελος αποστέλλεται οπωσδήποτε χωριστά (από άλλο ταχυδρομικό γραφείο, με άλλον αριθμό αποστολής κ.λπ.) από τον φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής εάν και αυτός υποβάλλεται ταχυδρομικά. Ο φάκελος υποβολής Μελέτης δεν θα φέρει καμία ένδειξη του αποστολέα. Στο επάνω αριστερό μέρος του φακέλου, θα αναγράφεται πενταψήφιος κωδικός αριθμός, που επιλέγει ελεύθερα ο διαγωνιζόμενος, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την ανώνυμη αξιολόγηση της μελέτης. Σε περίπτωση που περισσότεροι υποψήφιοι επιλέξουν τον ίδιο αριθμό, η επιτροπή θα προσθέσει μετά τον αριθμό γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου προκειμένου να διακρίνονται οι μελέτες Οι ως άνω φάκελοι θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, Επιστολή με τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου, στην οποία δηλώνεται η πρόθεσή του να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό Τεύχος σύντομης παρουσίασης του υποψηφίου (Ιστορικό, εμπειρία, επαγγελματική τεκμηρίωση εγγραφή σε επαγγελματικά μητρώα, καταστατικό, μέλη Δ.Σ., σε περίπτωση Α.Ε. κ.λπ. οικονομικά στοιχεία, στοιχεία προσωπικού) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση του συνόλου των συμβατικών στοιχείων και όρων της παρούσας διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων και των αναφερομένων στην παρ της παρούσας, τα οποία και αποδέχεται Χωριστό, ερμητικά κλειστό και σφραγισμένο (με βουλοκέρι) φάκελο, στον οποίο θα περιληφθούν: Δήλωση με τον πενταψήφιο κωδικός αριθμό που επέλεξε ο υποψήφιος. Αναλυτική Προκήρυξη Σελίδα 14 από σελίδες 19

15 Ο αριθμός αυτός θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε ο ίδιος με τον αναγραφόμενο έξω από τον φάκελο της Μελέτης και στα επί μέρους στοιχεία και σχέδια της Μελέτης Η αναφερόμενη στην παρ. 7.2 της παρούσας Τεχνική Έκθεση Δήλωση Δήλωση με τους ειδικούς συμβούλους - συνεργάτες που τυχόν αξιοποιήθηκαν για την σύνταξη της μελέτης Σύντομα βιογραφικά και στοιχεία εμπειρίας των συνεργατών, συμπεριλαμβανομένου και του στατικού μελετητή ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σ αυτόν περιλαμβάνονται τα αναφερόμενα στο Παράρτημα της παρούσας Τεχνικά στοιχεία και σχέδια Όλα τα στοιχεία της Μελέτης θα είναι επισημασμένα με τον πενταψήφιο κωδικό του υποψηφίου και μόνον Στον φάκελο αυτόν και στα επί μέρους στοιχεία τους δεν πρέπει να περιλαμβάνεται, επί ποινή αποκλεισμού, κανένα άλλο στοιχείο δηλωτικό της ταυτότητας του υποψηφίου. Άρθρο 10 ο - ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ως επίσημη γλώσσα, για τον παρόντα διαγωνισμό, ορίζεται η ελληνική Όλα τα έγγραφα, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά που θα υποβληθούν στα πλαίσια των προβλέψεων του παρόντος διαγωνισμού θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, άλλως θα υποβληθούν συνοδευόμενα με μεταφράσεις στην Ελληνική Η σύμβαση που τυχόν θα υπογραφεί, εάν το ΙΜΕ επιλέξει να αναθέσει την μελέτη, θα είναι συντεταγμένη στην Ελληνική γλώσσα. Άρθρο 11 ο - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Παραλαβή Δικαιολογητικών Συμμετοχής, σύνταξη καταλόγου υποψηφίων. Αναλυτική Προκήρυξη Σελίδα 15 από σελίδες 19

16 Οι φάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής παραλαμβάνονται και ανοίγονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίασή της, στην οποία μπορούν να παραβρίσκονται οι υποψήφιοι ή οι νόμιμοι ή κοινοί εκπρόσωποι τους Η Επιτροπή ελέγχει την πληρότητα των φακέλων Οι αναφερόμενοι στην παρ , μονογράφονται στην εξωτερική τους όψη από όλα τα μέλη της Επιτροπής και φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος, με ευθύνη του Προέδρου της Κατόπιν η Επιτροπή ελέγχει το κατά πόσον οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία, και συγκροτεί κατάλογο υποψηφίων, τον οποίο συμπεριλαμβάνει σε σχετικό πρακτικό της, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ του Κανονισμού Κατά του πρακτικού της Επιτροπής χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις προβλέψεις του 19 ου άρθρου της παρούσας Μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου υποψηφίων η επιτροπή Διαγωνισμού ανοίγει τους σφραγισμένους φακέλους του άρθρου της παρούσας των υποψηφίων που αποκλείστηκαν και επιστρέφει στους αποκλεισθέντες τους φακέλους-δέματα των μελετών τους Στη συνέχεια, η Επιτροπή διαγωνισμού μεταβιβάζει τα πρακτικά της, καθώς και τους φακέλους του άρθρου της παρούσας, στον Πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής Αξιολόγηση των Μελετών Η Κριτική Επιτροπή θα προβεί στην αξιολόγηση εντός τριών (3) ημερών από την οριστικοποίηση του καταλόγου υποψηφίων. Εκτιμάται ότι η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί εντός τριάντα ημερών (30) από την έναρξη της Η Κριτική Επιτροπή, συνέρχεται σε συνεδρίαση, μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου των υποψηφίων και ενεργεί κατ αναλογία με τα αναφερόμενα στις παρ. 5 έως 9 του 14 ου άρθρου της Αναλυτική Προκήρυξη Σελίδα 16 από σελίδες 19

17 απόφασης Ε27960/ 1665/ 70, ΥπΔΕ Κατά την πρώτη συνεδρίασή της, παραλαμβάνει του φακέλους δέματα των Μελετών τα οποία αποσφραγίζονται. Συντάσσεται πρακτικό με τον αριθμό των μελετών και ελέγχεται η πληρότητα των φακέλων Η Επιτροπή εξετάζει τις μελέτες και τις αξιολογεί συγκριτικά, έχοντας την δυνατότητα να αποκλείσει από την παραπέρα κρίση όσες μελέτες κρίνει αδόκιμες, μη επαρκώς εμπεριστατωμένες ή υπολείπονται των απαιτήσεων της αναλυτική προκήρυξης Στην συνέχεια η ολομέλεια της Επιτροπής, συνεχίζοντας το έργο της για τις εναπομένουσες μελέτες τις εξετάζει ουσιαστικά κρίνοντας, αξιολογώντας από λειτουργική, μορφολογική, κατασκευαστική, οικονομική, και αισθητική πλευρά το καλύτερο αποτέλεσμα Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έχει την ευθύνη του συντονισμού και της οργάνωσης του τρόπου κρίσης της Επιτροπής Στο τελικό στάδιο της κρίσης η Επιτροπή κατατάσσει τις μελέτες ανάλογα με τον βαθμό επάρκειας ως προς τα ζητούμενα από την προκήρυξη και εκδίδει τις τελικές αποφάσεις απονομής των βραβείων, επαίνων και διακρίσεων. Στα πρακτικά δικαιολογούνται πλήρως οι αποφάσεις της Επιτροπής με αναφορά στα κριτήρια επιλογής και στο περιεχόμενο, στα πλεονεκτήματα και στο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά κάθε μίας από τις αξιολογούμενες μελέτες. Ειδικότερα αναλύονται τα πλεονεκτήματα των βραβευμένων μελετών έναντι των άλλων Η Επιτροπή, σε δημόσια συνεδρίασή της, για την ημέρα και ώρα της οποίας ενημερώνονται οι μελετητές που συμμετέχουν νομίμως στην διαδικασία, από τον πρόεδρο της επιτροπής, τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την σύγκλισή της, ανακοινώνει την κρίση της, θέτοντας στην διάθεση των ενδιαφερόμενων τις μελέτες και κατόπιν αποσφραγίζει του φακέλους της παρ και ταυτίζει τις μελέτες. Αναλυτική Προκήρυξη Σελίδα 17 από σελίδες 19

18 Κατόπιν διαβιβάζει στο Δ.Σ., την έκθεση και την απόφαση υπογεγραμμένα από όλους τους κριτές, από την οποία προκύπτει η κατάταξη των προτάσεων και οι νικητές του διαγωνισμού Η Κριτική Επιτροπή μπορεί κατά την κρίση της να προτείνει να μην απονεμηθούν κάποια ή/ και το σύνολο των βραβείων, εάν αξιολογήσει ότι δεν υφίστανται μελέτες που να ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις του Κ.τ.Ε., κατ αναλογία με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4, του 14 ου άρθρου της απόφασης Ε27960/ 1665/ 70, ΥπΔΕ Ομοίως η Κριτική Επιτροπή μπορεί να συστήσει στον Κ.τ.Ε. την εξαγορά και άλλων μελετών, πέραν των βραβευθέντων. Η εξαγορά των ανωτέρω μελετών δεν είναι υποχρεωτική για τον Κ.τ.Ε.. Για τυχόν εξαγορά απαιτείται προηγουμένως η συγκατάθεση του μελετητή, κατ αναλογία με τα προβλεπόμενα στην παρ. 8, του 14 ου άρθρου της απόφασης Ε27960/ 1665/ 70, ΥπΔΕ Άρθρο 12 ο - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Το Δ.Σ. του ΙΜΕ σε συνεδρίαση του επικυρώνει την απόφαση της Κριτικής Επιτροπής, καλεί τους νικητές του διαγωνισμού στην απονομή των βραβείων Με την απονομή των βραβείων τα σχέδια και οι μελέτες που βραβεύονται, εξαγοράζονται και περιέρχονται πλήρως στην κυριότητα του Κ.τ.Ε Επισημαίνεται ότι η Απόφαση της Κριτικής Επιτροπής είναι οριστική και υποχρεωτική δια τον Κ.τ.Ε. Κ ε φ ά λ α ι ο Γ Λ Ο Ι Π Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Άρθρο 13 - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Μετά την ανακοίνωση των βραβείων από το ΙΜΕ οι μελέτες θα μπορούν να παρουσιασθούν σε Έκθεση που θα διοργανωθεί με ευθύνη του ΙΜΕ Οι βραβευμένες μελέτες είναι δυνατό να παρουσιαστούν σε σχετικές Αναλυτική Προκήρυξη Σελίδα 18 από σελίδες 19

19 εκθέσεις ή άλλες ανάλογες εκδηλώσεις. Άρθρο 14 - ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Τα βραβευθέντα και εξαγορασθέντα σχέδια αποτελούν, συμφώνως ιδιοκτησία του Ι.Μ.Ε Οι συντάξαντες τις αντίστοιχες μελέτες διατηρούν την πατρότητά τους Σε περίπτωση που το Ίδρυμα επιλέξει να αναθέσει την εκπόνηση της μελέτης, με βάση κάποια από τις βραβευθείσες και εξαγορασθείσες μελέτες, θα διαπραγματευθεί με τον αντίστοιχο μελετητή, σύμφωνα με την 3 η παρ. του 31 ου άρθρου της Οδηγίας 04/ 18/ ΕΕ Σε περίπτωση που η διαπραγμάτευση δεν ευοδωθεί, το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει σε άλλον μελετητή την εκπόνηση μελέτης, με βάση τα βραβευθέντα και εξαγορασθέντα σχέδια. Ο Πρόεδρος Λάζαρος Εφραίμογλου Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2009 Εγκρίθηκε στην141/ , συνεδρίαση του Δ.Σ. το Ι.Μ.Ε. Αναλυτική Προκήρυξη Σελίδα 19 από σελίδες 19

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GPS ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ E-ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε Ρ Γ Ο : «Ακαδηµία Πλάτωνος Η Πολιτεία και ο Πολίτης» ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 5: «Υπηρεσίες µετάφρασης, επιµέλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ι ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Ε Ρ Γ Ο : «Ακαδηµία Πλάτωνος Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών» ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1.1 Ο Διαγωνισμός διεξάγεται από τη «Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.» (ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.), η οποία θα αναφέρεται στο εξής ως «Διοργανώτρια Αρχή».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας»

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Μπόγλης Αργύριος Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22806 Email: info@fdparnonas.gr ΑΔΑ: 7ΡΛΦ46Ψ8ΒΞ-Τ0Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Σχέδιο Θεσµικού πλαισίου - Κανονισµού για τον καθορισµό των Εθνικών διαδικασιών διεξαγωγής διαγωνισµών µελετών στον τοµέα της αρχιτεκτονικής.

Θέµα: Σχέδιο Θεσµικού πλαισίου - Κανονισµού για τον καθορισµό των Εθνικών διαδικασιών διεξαγωγής διαγωνισµών µελετών στον τοµέα της αρχιτεκτονικής. Π ρ ο ς ΥΠ.Ε.ΧΩ. Ε. - ΥΠ.ΕΘ.Ο. Θέµα: Σχέδιο Θεσµικού πλαισίου - Κανονισµού για τον καθορισµό των Εθνικών διαδικασιών διεξαγωγής διαγωνισµών µελετών στον τοµέα της αρχιτεκτονικής. Σύµφωνα µε το Π.. 346/30-9-98

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΜΚ

Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΜΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΜΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού»

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΕΡΓΟ Γ ΚΠΣ: «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προβολή & διαφήμιση του

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Παραγωγή υλικών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης»

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Παραγωγή υλικών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Πανταζή Αικατερίνη Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22806 Email: info@fdparnonas.gr ΑΔΑ: 7ΣΗΜ46Ψ8ΒΞ-6ΣΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Εξοπλισμός 5 Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Περιφέρεια»

«Εξοπλισμός 5 Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Περιφέρεια» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S07/052012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S07/052012 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S07/052012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Ασφαλιστικής Κάλυψης κατά παντός κινδύνου Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της Ε.Ε.Τ.Τ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002507556 2014-12-29

14PROC002507556 2014-12-29 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Τύπος Α. Για μελέτες που ανατίθενται κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/05 1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Τύπος Α. Για μελέτες που ανατίθενται κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/05 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση: Βικέλα 4, 59100 Βέροια Αριθμ. Μελέτης: 65 / 2014 Κ.Α.: 30.7411.039 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ Η Μ Ο Σ Χ Α Ν Ι Ω Ν ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΣΚΙΑΔΙΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ Η Μ Ο Σ Χ Α Ν Ι Ω Ν ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΣΚΙΑΔΙΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ Η Μ Ο Σ Χ Α Ν Ι Ω Ν ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΣΚΙΑΔΙΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΨΕΩΝ ΣΤΟ ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ Π Ρ Ο Κ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002371414 2014-10-30

14PROC002371414 2014-10-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ταχ. Δ/νση : Ν.Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών 70013 Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες : κ. Β. Γκαγκαουδάκη Τηλέφωνο : +30 2810 391500 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΚΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το Υποέργο με α/α 2 και τίτλο: υλοποίησης ενεργειών κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

21/10/2013 21/10/2013

21/10/2013 21/10/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ Τ.Κ. 81400, Τηλέφωνο : 22540 20055. 20093 FAX: 22540 20055 E-mail : dtylimnou@gmail.com Μύρινα 21-10-2013 Αρ. Πρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάρος, 09/10/2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμός Προκήρυξης: 63/2009 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Παροικία ΠΑΡΟΣ Τ.Κ. 844 00 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002907673 2015-07-13

15PROC002907673 2015-07-13 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.13 12:07:27 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΡΠΧ46Ψ845-ΕΞΕ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα