ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS"

Transcript

1 ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Προτάσεις για δράση! Πως επιχειρήσεις, κυβέρνηση αλλά και οι διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών µπορούν να βοηθήσουν τους νέους ανθρώπους να ξεκινήσουν την δική τους επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις, η κυβέρνηση, αλλά και άλλοι κοινωνικοί φορείς, όλο και περισσότερο αναγνωρίζουν ότι η υποστήριξη της νεανικής επιχειρηµατικότητας µπορεί να αποφέρει θεαµατικά αποτελέσµατα στην µείωση της νεανικής ανεργίας και ώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης. Αναπτύσσοντας την θέση αυτή, αναφέρουµε παρακάτω τα βασικά χαρακτηριστικά της νεανικής επιχειρηµατικότητας: Αποτελεί οικονοµική αλλά και κοινωνική επιταγή η αντιµετώπιση του προβλήµατος της νεανικής ανεργίας ιδιαίτερα σε περιόδους οικονοµικής κρίσης. Η ενίσχυση της νεανικής επιχειρηµατικότητας αποδίδει σηµαντικά οφέλη τόσο στον ίδιο τον νέο επιχειρηµατία όσο και στην ευρύτερη οικονοµία και κοινωνία. Η επιχειρηµατικότητα δεν είναι κατάλληλη για τον καθένα, αλλά για πολλούς µπορεί να δώσει µία εναλλακτική, µακρινή και δύσκολη διαδροµή για να ξεφύγουν από την φτώχεια. Η άνθηση της επιχειρηµατικότητας δεν αποτελεί ευθύνη ενός µόνο κοινωνικού τοµέα. Απαιτεί αφοσιωµένες και συλλογικές ενέργειες από όλους τους κοινωνικούς τοµείς. Οι νέοι άνθρωποι θα πρέπει να ενθαρρύνονται και να στηρίζονται έµπρακτα ώστε να επωφελούνται από τις πολλαπλές επιχειρηµατικές ευκαιρίες που δηµιουργούνται καθηµερινά. Το ερώτηµα λοιπόν είναι το ποίος είναι ο ποιό αποτελεσµατικός τρόπος υποστήριξης της νεανικής επιχειρηµατικότητας ; Προσπαθώντας να απαντήσει στο ερώτηµα αυτό, η διεθνής κοινότητα της Παγκόσµιας Εβδοµάδας Επιχειρηµατικότητας µετά την ολοκλήρωση του πρόσφατου συνεδρίου της, προωθεί µέσω της ΟΕΣΥΝΕ, οικοδεσπότη φορέα του θεσµού για την Ελλάδα, τις παρακάτω προτάσεις προς τις επιχειρήσεις, την κυβέρνηση και τις µη κυβερνητικές οργανώσεις τις κοινωνίας των πολιτών:

2 Προτάσεις προς Επιχειρήσεις 1. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους εργαζοµένους τους να παρέχουν συµβουλευτική υποστήριξη στους νέους που ξεκινούν την δικιά τους επιχείρηση. Με την δηµιουργία δικτύων µεταξύ νέων επιχειρηµατιών και ήδη ανεπτυγµένων εταιριών µπορούµε να επιφέρουµε πολλαπλά οφέλη. Η αξία της συµβουλευτικής υποστήριξης και δικτύωσης θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα από έναν νέο επιχειρηµατία. Επιπλέον οι επιχειρήσεις σε στάδιο εκκίνησης παρέχουν ώθηση στην τοπική τους οικονοµία, µεγαλώνοντας το συνολικό µέγεθος της αγοράς και συνεισφέροντας δυνητικά στα κανάλια προµήθειας και διανοµής των ήδη ανεπτυγµένων επιχειρήσεων. 2. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να παρέχουν προγράµµατα εργασιακής εµπειρίας µαζί µε µαθητεία και εκπαίδευση, ώστε να ενδυναµώσουν την τοπική επιχειρηµατική κουλτούρα. Για όσους αφήνουν το επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα, µία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις αποτελεί η κατανόηση, και τα κατάλληλα εφόδια για τον κόσµο της εργασίας. Ιδέες έγκαιρες και άµεσες µπορούν να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση όσων αναζητούν εργασία ή είναι νέοι εργαζόµενοι. Ο ιδιωτικός τοµέας µπορεί να παίξει έναν πολύ σηµαντικό ρόλο προς αυτήν την κατεύθυνση. 3. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποστηρίζουν την ανάπτυξη αποτελεσµατικών εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών όπου θα διδάσκονται τα οφέλη και οι ευκαιρίες από την αυτό-απασχόληση και την επιχειρηµατικότητα. Κατά την διάρκεια µετάβασης από το σχολικό στο εργασιακό περιβάλλον, οι επιχειρήσεις µπορούν να κάνουν µία πολύ σηµαντική συνεισφορά στον σχεδιασµό των εκπαιδευτικών πολιτικών όπου θα διασφαλίζεται ότι όσοι ολοκληρώνουν το επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα, έχουν τις ικανότητες και τα προσόντα που απαιτούν οι µελλοντικές θέσεις εργασίας και επιχειρήσεις. 4. Οι επιχειρήσεις πρέπει να δηµιουργήσουν συνεργασίες µε συνδέσµους νέων επιχειρηµατιών για την ενδυνάµωση της λειτουργικής τους ικανότητας και αποτελεσµατικότητας. Οι επιχειρήσεις που συνεργάζονται µε συνδέσµους νέων επιχειρηµατιών µπορούν να δηµιουργήσουν ένα σηµαντικό αντίκτυπο στις τοπικές τους κοινωνίες τις οποίες υπηρετούν και στις οποίες ζουν οι εργαζόµενοι τους. Μέσα από την ανταλλαγή εµπειριών και εξειδικευµένης γνώσης, οι εταιρίες µπορούν να δηµιουργήσουν αισθητή διαφορά στις υπηρεσίες που µπορούν να προσφερθούν από τους συνδέσµους νέων επιχειρηµατιών.

3 5. Οι τράπεζες και οι εταιρίες επιχειρηµατικών συµµετοχών πρέπει να συνεργάζονται µε συλλογικούς κοινωνικούς φορείς για την διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων ανθρώπων στις διάφορες πηγές χρηµατοδότησης. Οι τράπεζες και οι εταιρίες επιχειρηµατικών συµµετοχών πολλές φορές δεν µπορούν ή δεν επιθυµούν να προσεγγίσουν ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες που είναι αδύνατον να βρουν χρηµατοδότηση όπως είναι οι νέοι επιχειρηµατίες. Οι Σύνδεσµοι Νέων Επιχειρηµατιών και άλλοι συλλογικοί φορείς που έχουν ιδρυθεί για να βοηθήσουν τους νέους επιχειρηµατίες δεν έχουν την οικονοµική και διαχειριστική επάρκεια ώστε να χρηµατοδοτήσουν τα πρώτα βήµατα των µελών τους. Οι τράπεζες αλλά και οι εταιρίες επιχειρηµατικών συµµετοχών µπορούν να συνεργαστούν µε τους παραπάνω συλλογικούς φορείς που κατανοούν καλύτερα το επίπεδο ρίσκου των νέων επιχειρηµατιών, και µε τον τρόπο αυτό να διευρύνουν τις υπηρεσίες τους σε νέες κοινωνικές οµάδες οι οποίες αποτελούν και την κινητήριο δύναµη της βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης. Προτάσεις προς Κυβέρνηση 1. Η κυβέρνηση µε την τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να δουλέψουν από κοινού ώστε να υλοποιείται ή ίδρυση και καταγραφή µίας νέας επιχείρησης όσο ποιό άµεσα και αποτελεσµατικά γίνεται, χρησιµοποιώντας καινοτόµες πρακτικές του ιδιωτικού τοµέα. Ο χρόνος και το κόστος ίδρυσης µιας νέας επιχείρησης αποτελούν αιτίες που αποτρέπουν πολλές φορές τους νέους διότι τους λείπει η αυτοπεποίθηση για επιµονή απέναντι στα εµπόδια της δηµόσιας διοίκησης. 2. Η Κυβέρνηση µαζί µε την Πανεπιστηµιακή κοινότητα θα πρέπει να συµπεριλάβουν την αυτό-απασχόληση ως µία βιώσιµη εναλλακτική λύση µέσα στα προγράµµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού και σταδιοδροµίας. Υπάρχει ακόµα η παράδοση να συµβουλεύουµε τους νέους που αναζητούν µία θέση εργασίας, να την αναζητούν σε µία µεγάλη εταιρία του ιδιωτικού τοµέα ή στο δηµόσιο. Τα πλεονεκτήµατα όµως από την δηµιουργία νέων µικρών επιχειρήσεων δεν προωθούνται ουσιαστικά µέχρι σήµερα και ούτε η αποτελεσµατικότητα των ήδη ανεπτυγµένων νέων επιχειρήσεων παρουσιάζεται ως η κινητήριος δύναµη για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη και µείωση της ανεργίας. 3. Η Κυβέρνηση πρέπει να χρησιµοποιήσει τις ήδη υπάρχουσες δοµές όπως τα Επιµελητήρια και άλλα επιχειρηµατικά δίκτυα και συλλογικούς φορείς για να στηρίξει την ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηµατικότητας. Τα επιχειρηµατικά δίκτυα είναι πολύτιµα για τις επιχειρήσεις σε όλη την διάρκεια του επιχειρηµατικού κύκλου ζωής τους αλλά ειδικότερα κατά το στάδιο εκκίνησης. εδοµένων των

4 οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτικών ωφελειών ενός πληθυσµού νέων επιχειρηµατιών, πρέπει να είναι µέσα στα βασικά ενδιαφέροντα της κυβέρνησης η προώθηση και υποστήριξη της νεανικής επιχειρηµατικότητας µέσα από την χρήση και των ήδη υφιστάµενων δοµών και δικτύων. 4. Η Κυβέρνηση πρέπει να ενθαρρύνει σχολεία, πανεπιστήµια και κέντρα επαγγελµατικής κατάρτισης όσον αφορά τη διοργάνωση διαγωνισµών επιχειρηµατικών σχεδίων µε στόχο την προώθηση καινοτόµων επιχειρηµατικών ιδεών. Οι διαγωνισµοί επιχειρηµατικών σχεδίων έχουν δείξει ότι αποτελούν έναν αποδοτικό και ευχάριστο τρόπο για την εισαγωγή µίας ποικιλίας επιχειρηµατικών θεµάτων στους νέους. Οι διαγωνισµοί µπορούν να δηµιουργήσουν ακόµα ποιο χειροπιαστά αποτελέσµατα εάν δοθεί η ευκαιρία στους νικητές να κάνουν την επιχειρηµατική τους ιδέα, πραγµατικότητα. 5. Η Κυβέρνηση πρέπει να δώσει άµεση προτεραιότητα σε επενδύσεις καινοτόµων, και µε διεθνή ευρεσιτεχνία επιχειρήσεων. Αυτές είναι οι επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν άµεσα την νεανική ανεργία, µειώνουν το κόστος επιδότησης της ανεργίας και αυξάνουν τα έσοδα του κράτους από την φορολόγηση των παραπάνω, ραγδαία αναπτυσσόµενων, επιχειρήσεων. Η στόχευση των επενδύσεων σε καινοτόµες νέες επιχειρήσεις µε διεθνή ευρεσιτεχνία µπορεί να δηµιουργήσει µακροχρόνια οφέλη στην κυβέρνηση, µε την δραστική µείωση της νεανικής ανεργίας και των επιδοµάτων ανεργίας, ενώ ταυτόχρονα θα βελτιώσει την διεθνή εικόνα της χώρας µε όσα θετικά επακόλουθα συνεπάγεται το γεγονός αυτό. Προτάσεις προς οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 1. Οι διάφορες οργανώσεις προώθησης της νεανικής επιχειρηµατικότητας πρέπει να εµπλέκουν το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και να προωθούν το πνεύµα και την νοοτροπία της επιχειρηµατικότητας. Οι διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που έχουν ειδίκευση στην υποστήριξη της νεανικής επιχειρηµατικότητας, διαδραµατίζουν έναν πολύτιµο ρόλο µε το να επικοινωνούν τα δυνητικά οφέλη από την έναρξη µίας επιχείρησης στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 2. Οι µη κυβερνητικοί οργανισµοί που εργάζονται φαινοµενικά σε διαφορετικά πεδία, θα πρέπει να προσδιορίσουν και να αναπτύξουν συνέργιες ώστε να µπορέσουν να επιτύχουν µεγαλύτερα επίπεδα υποστήριξης της νεανικής επιχειρηµατικότητας. Ο συνδυασµός γνώσης και εξειδίκευσης των διαφόρων µη κυβερνητικών οργανώσεων µπορεί να προκαλέσει µεταµορφωτικό αποτέλεσµα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Ακόµα και όταν η συµπληρωµατικότητα δύο οργανισµών δεν είναι αρχικά ορατή, µπορεί να επιτευχθεί χρήσιµη

5 συνεργασία ειδικότερα στην αντιµετώπιση των πολύπλοκων αιτιών του σοβαρού κοινωνικού προβλήµατος της νεανικής ανεργίας. 3. Οι διάφοροι οργανισµοί της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να προσφέρουν ευκαιρίες εθελοντικής εργασίας ώστε οι νέοι άνθρωποι να έχουν την δυνατότητα προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Οι οργανισµοί που ιδρύονται µέσα από την κοινωνία των πολιτών χωρίς οικονοµικούς πόρους θα πρέπει να ωφελούνται άµεσα από την εθελοντική προσφορά των νέων ανέργων. Ταυτόχρονα η εθελοντική εργασία ως κοινωνική προσφορά εξοπλίζει τους νέους ανθρώπους µε χρήσιµες ικανότητες ώστε να µπορέσουν να συνεχίσουν τον δρόµο προς την απασχόληση ή την επιχειρηµατικότητα. 4. Οι µη κυβερνητικές οργανώσεις θα πρέπει να δηµιουργούν επιµορφωτικά προγράµµατα επιχειρηµατικής εκπαίδευσης, και δεξιοτήτων ζωής, βασισµένα σε άτυπη και βιωµατική µάθηση και προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Είναι πολύ σηµαντικό να υπάρχει συνεχής εκπαίδευση ικανοτήτων η οποία θα υποστηρίζεται από κατάλληλες κάθε φορά δράσεις στις υπάρχοντες αλλά και µελλοντικές νέες επιχειρήσεις των αποµακρυσµένων περιοχών. 5. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις θα πρέπει να στοχεύουν στην υποστήριξη των νέων για την προώθηση των επιχειρηµατικών ευκαιριών από την οικονοµία των χαµηλών εκποµπών άνθρακα. ηµιουργείται ολοένα και περισσότερη ζήτηση για αποτελεσµατικά έργα προστασίας του περιβάλλοντος. Πολλά από αυτά αποτελούν πρόκληση για νέες επιχειρηµατικές δραστηριότητες όπως ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, διαχείριση αποβλήτων, κ.α. Επιπλέον είναι γνωστό ότι οι νέοι άνθρωποι έχουν πολύ µεγαλύτερη ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος και της κλιµατικής αλλαγής. Επίλογος Η νεανική ανεργία αποτελεί µια σηµαντική πρόκληση, και όλες οι προβλέψεις δείχνουν την ανάγκη για άµεση, δυναµική και συντονισµένη δράση. Η επιχειρηµατικότητα αποτελεί έναν µακροπρόθεσµο δρόµο διαφυγής από την φτώχεια για πολλούς άνεργους νέους, και κάθε τµήµα του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου µπορεί να βοηθήσει µε τον δικό του τρόπο την υποστήριξη της. Τα πραγµατικά οφέλη γίνονται αντιληπτά όταν όλα τα τµήµατα του κοινωνικού συνόλου εργάζονται συλλογικά για την δηµιουργία επιχειρηµατικής κουλτούρας, µε ευκαιρίες ανοικτές προς τους νέους ανθρώπους:

6 Για τους νέους βοηθά να επιτύχουν οικονοµική ανεξαρτησία µε ταυτόχρονη κοινωνική συνεισφορά, και αύξηση της αυτοεκτίµησης τους. Για τις εταιρίες, υποστηρίζει την ανάπτυξη δυναµικών µικρών επιχειρήσεων, δίνοντας ώθηση της ζήτησης στις τοπικές οικονοµίες δυναµώνοντας την κοινωνική συµµετοχή. Για την κοινωνία, µειώνει το κόστος που σχετίζεται µε την νεανική ανεργία, βοηθάει την εξάπλωση της ευηµερίας, µειώνει την αποχή των νέων από τα κοινά, και βοηθά στην εξοµάλυνση των κοινωνικών συγκρούσεων. Για την κυβέρνηση, µειώνει τα επιδόµατα ανεργίας και αυξάνει τα έσοδα από την φορολόγηση των επιχειρήσεων. Προσφέρει ευκαιρίες εκµετάλλευσης του ταλέντου, ενθουσιασµού και της ενέργειας των νέων ανθρώπων. Πηγές: 1. Global Entrepreneurship Conference, Dubai, UAE, March 9-10, OECD Policy Guidance note: Employment, Promoting Pro-Poor Growth; Employment; Global Employment Trends Update, ILO, May Global Employment Trends for Youth, ILO, October SME Statistics 2007, DBIS 6. Microenterprise Business State-Level Analysis, , The Association for Enterprise Opportunity 7. Resolutions adopted by the International Labour Conference at its 93 rd Session, Geneva, June2005