F O S A L U M 8 0 W P

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "F O S A L U M 8 0 W P"

Transcript

1 ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος (MSDS) Αναθεώρηση 3 η : 17/07/08 1. Ταυτότητα προϊόντος Ονοµασία προϊόντος ραστική ουσία: Κωδικός GIFAP: Χρήση: Παρασκευαστής: Υπεύθυνος για τις παρεχόµενες πληροφορίες: Τηλ. ανάγκης (Κέντρο ηλητηριάσεων): F O S A L U M 8 0 W P Fosetyl-Al 80% β/β WP (βρέξιµη σκόνη) Μυκητοκτόνο (γεωργική χρήση) ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ Φλέµινγκ 15, Μαρούσι Τηλ.: (210) (εργάσιµες ώρες) ιεύθυνση Εγκρίσεων & Πειραµατισµού της ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ, (εργάσιµες ώρες) (επί 24ώρου βάσεως) 2. Προσδιορισµός επικινδυνότητας (σύµφωνα µε τις οδηγίες 1999/45/ΕΚ και 67/548/ΕΟΚ και τις τροποποιήσεις τους) Περιγραφή κινδύνου: Ερεθιστικό Πληροφορίες που αφορούν ειδικούς κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον: Για τον άνθρωπο: Ερεθίζει τα µάτια. Για το περιβάλλον: Κανένας γνωστός 3. Σύνθεση / Πληροφορίες για τα συστατικά του προϊόντος Χηµική περιγραφή/ Σύνθεση/ Πληροφορίες σύµφωνα µε τις οδηγίες 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ α/α % β/β Αριθµός CAS Συστατικά 1 80% Aluminium tris-o-ethylphodphonate (κοινή ονοµασία: fosetyl-al) 2 >1% - <5% Sodium dibutylnapthalene sulfate >1% - <5% Sodium dodecyl sulphate α/α Αριθµός ΕΕ Αριθ. Παρ/τος Ι Σύµβολα Φράσεις κινδύνου (EINECS) (οδ. 67/548/ΕΚ) Xi R Xn R Xn R21/22, R36/38 4. Μέτρα πρώτων βοηθειών Συµπτώµατα και επιδράσεις: Ερεθίζει τα µάτια. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό βλεννογόνων και δέρµατος. Πρώτες βοήθειες Γενικά: Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αδιαθεσίας ζητείστε τη συµβουλή γιατρού. Εισπνοή: Μεταφέρατε τον παθόντα στο καθαρό αέρα και κρατείστε τον ξαπλωµένο και ζεστό. Σε περίπτωση εµφάνισης συµπτωµάτων ζητήστε ιατρική βοήθεια. Επαφή µε τα µάτια: Ρίξτε αµέσως άφθονο νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Μετά τα πρώτα 5 λεπτά αφαιρέστε τυχόν φακούς επαφής, αν είναι δυνατόν, και συνεχίστε το ξέπλυµα. Συµβουλευτείτε οφθαλµίατρο. Αν χρειαστεί χορηγήστε αναλγητικά. Επαφή µε το δέρµα: Βγάλτε αµέσως τα µολυσµένα ρούχα. Πλύνετε το δέρµα µε άφθονο νερό και σαπούνι. Κατάποση: Ξεπλύνατε το στόµα µε νερό Μην προκαλείτε εµετό. Κρατείστε τον παθόντα Πληροφορίες για το γιατρό: ξαπλωµένο και ζεστό. Ζητείστε αµέσως ιατρική συµβουλή. εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συµπτωµατική θεραπεία. 1 από 1

2 5. Μέτρα για την αντιµετώπιση πυρκαγιάς Μέσα πυρόσβεσης: Ξηρή χηµική σκόνη, αφρός, διοξείδιο του άνθρακα (αποφύγετε τη χρήση νερού υπό πίεση) Ακατάλληλα µέσα πυρόσβεσης: Κανένα γνωστό Ιδιαίτεροι κίνδυνοι έκθεσης: Εκλυόµενες επικίνδυνες ουσίες Σε περίπτωση πυρκαγιάς εκλύονται επικίνδυνα αέρια όπως διάσπασης/ καύσης µονοξείδιο του άνθρακα (CO) και οξείδια του αζώτου Προστατευτικά µέσα: Αυτοδύναµη αναπνευστική συσκευή, κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία ανθεκτική στις υψηλές θερµοκρασίες και συσκευή προστασίας µατιών/ προσώπου. Άλλες πληροφορίες: Αποµακρύνατε ανθρώπους και ζώα. Αποφύγετε την εισπνοή καπνού και τοξικών αερίων. Μην αφήνετε τα υγρά πυρόσβεσης να εισέλθουν στην αποχέτευση και σε οποιοδήποτε πέρασµα ή επιφάνεια νερού. 6. Μέτρα σε περίπτωση που το προϊόν χυθεί τυχαία Ατοµικές προφυλάξεις: Εξασφαλίστε τον καλό αερισµό του χώρου. Αποφύγετε τη δηµιουργία σκόνης. Αν δηµιουργηθεί σκόνη φορέστε µάσκα για σκόνες. Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια και το δέρµα. Για την ατοµική προστασία βλέπε και σηµείο 8. Προφυλάξεις για το περιβάλλον: Μην αφήνετε να εισχωρήσει το προϊόν στο σύστηµα αποχέτευσης και σε περάσµατα ή επιφάνειες νερού. Μέθοδοι καθαρισµού: Αποφύγετε τη δηµιουργία σκόνης (καταβρέξτε το χυµένο προϊόν). Συλλέξτε και τοποθετείστε το σε κατάλληλα δοχεία που να κλείνουν ερµητικά για ανάκτηση ή απόρριψη σύµφωνα µε τους τοπικούς κανονισµούς. Ξεπλύνατε τις µολυσµένες επιφάνειες µε νερό. Μη µολύνετε τα νερά µε τα ξεπλύµατα. 7. Χειρισµός και Αποθήκευση Χειρισµός: Αποθήκευση: Πρόληψη πυρκαγιάς και έκρηξης: - Άλλες πληροφορίες: - Εξασφαλίστε καλό αερισµό. Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια, το δέρµα και το ρουχισµό. Αποφεύγετε την εισπνοή της σκόνης. Όταν το χρησιµοποιείτε µην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Για την ατοµική προστασία βλέπε σηµείο 8. Να αποθηκεύεται στην αρχική καλά κλεισµένη συσκευασία του σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόµενο. Μακριά από παιδιά, τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. 8. Περιορισµός έκθεσης / ατοµική προστασία Όρια έκθεσης: εν έχουν καθοριστεί Μέτρα για περιορισµό της έκθεσης Περιορισµός επαγγελµατικής έκθεσης: Παρέχετε επαρκή αερισµό. Αλλάζετε καθηµερινά το ρουχισµό εργασίας. Αναπνευστική προστασία: Μισή µάσκα µε φίλτρο σωµατιδίων. Προστασία χεριών: Φοράτε γάντια για χηµικά. Προστασία µατιών: Φοράτε γυαλιά ασφαλείας Προστασία σώµατος: Φοράτε φόρµα εργασίας από ανθεκτικό βαµβακερό ή συνθετικό ύφασµα και µπότες. Μετά την εργασία: Καθαρίστε καλά τον µολυσµένο εξοπλισµό. Πλυθείτε προσεκτικά µε άφθονο νερό και σαπούνι. Αλλάξτε ρουχισµό. Τα ρούχα της δουλειάς φυλάσσονται και πλένονται χωριστά. Περιορισµός περιβαλλοντικής έκθεσης: 2 από 2

3 9. Φυσικές και Χηµικές ιδιότητες Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. Αποφύγετε τη διασπορά τους στο περιβάλλον. Γενικές πληροφορίες Φυσική κατάσταση: Στερεό (σκόνη) Χρώµα: Λευκό Οσµή: Χαρακτηριστική Πληροφορίες για την υγεία, την ασφάλεια & το περιβάλλον: ph: 3.8 (1% σε νερό) Σηµείο ζέσεως/διακύµανση: εν έχει εφαρµογή Σηµείο ανάφλεξης: Μη διαθέσιµο Αναφλεξιµότητα: εν είναι αναφλέξιµο Θερµοκρασία αυτανάφλεξης: εν αυταναφλέγεται Εκρηκτικές ιδιότητες: εν είναι εκρηκτικό Οξειδωτικές ιδιότητες: εν έχει οξειδωτικές ιδιότητες Φαινόµενο ειδικό βάρος: 0.37 g/cm 3 ιαλυτότητα στο νερό: Στο νερό σχηµατίζει αιώρηµα Συντελεστής κατανοµής σε οκτανόλη/νερό [της δραστικής ουσίας Κow (ΡΗ 4) Ιξώδες: Μη εφαρµόσιµο Πυκνότητα ατµών: Μη διαθέσιµο Τάση ατµών [(του δρώντος συστατικού <0.013mPa στους 25 ο C Άλλες πληροφορίες: Σηµείο τήξης [του δρώντος συστατικού 215 o C 10. Σταθερότητα και ικανότητα αντίδρασης Συνθήκες προς αποφυγή: Υλικά προς αποφυγή: Επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης: Ακραία όξινες και αλκαλικές Κανένα γνωστό Κανένα γνωστό στις συνιστώµενες συνθήκες αποθήκευσης και χειρισµού. Υπό συνθήκες πυρκαγιάς εκλύονται τοξικά αέρια. 3 από 3

4 11. Πληροφορίες για την τοξικότητα Το προϊόν ερεθίζει τα µάτια. εν είναι τοξικό στον άνθρωπο από στόµατος, δέρµατος, εισπνοής και δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση σε επαφή µε το δέρµα. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στους βλεννογόνους και το δέρµα. 12. Οικολογικές πληροφορίες Οικοτοξικότητα Το προϊόν δεν είναι επικίνδυνο για τα ψάρια και γενικά τους υδρόβιους οργανισµούς ούτε για τις µέλισσες και τα πουλιά Οικοτοξικολογικά δεδοµένα για τη δραστική ουσία (fosetyl-al) Ψάρια: Οξεία τοξικότητα, LC 50 (96h): mg/l (bluegill sun), mg/l (rainbow trout) άφνια Οξεία τοξικότητα, 48h-LC50: >100 mg/l Φύκη: Πουλιά: Μέλισσες: EC50 (90h) 21.9 mg/l (Scenedesmus pannonicus) Οξεία τοξικότητα, LD 50 : >8000 mg/kg (bobwhite quail) ιαιτητική LC 50 (5d) >20000 ppm (bobwhite quail) ιαιτητική LC 50 (5d) >20000 ppm (mallards ducks) Οξεία τοξικότητα LD 50 (96h, στόµατος): >461.8 µg/µέλισσα LD 50 (επαφή): >1000 µg/µέλισσα Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόµησης: Φυτά: Στα φυτά το fosetyl-al µεταβολίζεται µε υδρολυτική σπάσιµο του ethylester δεσµού. Κύριος µεταβολίτης το φωσφορικό οξύ Έδαφος/περιβάλλον: Τόσο υπό αερόβιες όσο και υπό αναερόβιες συνθήκες ο χρόνος ηµιζωής του fosetyl-al στο έδαφος είναι πολύ µικρός (DT 50 υπό αερόβιες συνθήκες από 20 λεπτά ως 1.5 ώρα). Εξάλλου σε µικροβιολογικά δραστήρια συστήµατα νερού/ιζήµατος το fosetyl-al διασπάται γρήγορα µε DT ώρες. 13. Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση: Απόρριψη/ καταστροφή Προϊόν: Συσκευασίες: Απόρριψη σύµφωνα µε τους τοπικούς κανονισµούς. Αν οι ποσότητες προς καταστροφή είναι µεγάλες επικοινωνήστε µε τον παρασκευαστή, έµπορο ή τοπικό αντιπρόσωπο. Τα κενά µέσα συσκευασίας (σακούλες, σάκοι) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυµα (τα νερά του ξεπλύµατος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και µαζί µε τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουµένως µε σκίσιµο, για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σηµεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας 14. Μεταφορά Οδική µεταφορά ADR/RID Θαλάσσια µεταφορά IMDG Θαλάσσιος ρυπαντής: ΟΧΙ 4 από 4

5 Αεροπορική µεταφορά IATA 15. Πληροφορίες που επιβάλλονται από την νοµοθεσία Σήµανση σύµφωνα µε τις οδηγίες 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/EΚ Σύµβολο(α) ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ (Xi) Φράσεις κινδύνου (R): Φράσεις ασφάλειας (S) R36: Ερεθίζει τα µάτια. S1/2 Φυλάξτε το κλειδωµένο και µακριά από παιδιά. S13 Φυλάξτε το µακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. S20/21 Όταν το χρησιµοποιείτε µην τρώτε, µην πίνετε, µην καπνίζετε. S22/23 Μην αναπνέετε τη σκόνη και τα εκνεφώµατα S39 Χρησιµοποιείται συσκευή πραστασίας µατιών και προσώπου S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύντε αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή S51 Να χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζόµενο χώρο 16. Άλλες πληροφορίες Οι παραπάνω πληροφορίες αφορούν µόνο το προϊόν που περιγράφεται σε αυτό το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας. Είναι έγκυρες και σωστές σύµφωνα µε τις παρούσες γνώσεις µας και συµπληρώθηκαν και δίνονται µε καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση. Παραµένει αποκλειστική ευθύνη του χρήστη να επιβεβαιώσει ότι αυτές οι πληροφορίες είναι επαρκείς και κατάλληλες για τη συγκεκριµένη χρήση που προορίζει το προϊόν. Πηγές πληροφοριών: 1. Ο φάκελος για την έγκριση κυκλοφορίας του προϊόντος 2. Η έγκριση κυκλοφορίας του προϊόντος Πλήρες κείµενο φράσεων R που αποδίδονται στα συστατικά του προϊόντος (σηµείο 3): R21/22 Επιβλαβές σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση κατάποσης R36/38: Ερεθίζει τα µάτια και το δέρµα. Ιστορικό Έκδοση 1 η Ηµεροµηνία σύνταξης: Ηµεροµηνία 1 ης αναθεώρησης: Ηµεροµηνία 2 ης αναθεώρησης: Ηµεροµηνία 3 ης αναθεώρησης: Λόγος 3 ης αναθεώρησης: ιόρθωση µικρολαθών 5 από 5