ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. " 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ Διάρκεια του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικότητας Ι.Ε.Κ....4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α...4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β...7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ Πρακτικό Μέρος: Κατάλογος Στοχοθεσίας Πρακτικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων (Στοχοθεσία Εξεταστέας Ύλης Πρακτικού Μέρους) Σελίδα 2 από 23

3 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. Οι εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Τεχνικός Διακόσμησης» διεξάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της αριθμ. 2944/2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. Β 1098/2014), η οποία εκδόθηκε βάσει της διάταξης της παρ. 5, του άρθρου 25, του Ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. Α 193/2013), όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ. 1, του άρθρου 11, του Ν. 4229/ 2014 (Φ.Ε.Κ. Α 8/2014) και ισχύει. 2. Διάρκεια του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Η διάρκεια εξέτασης του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Τεχνικός Διακόσμησης» καθορίζεται σε τρεις (3) ώρες. Σελίδα 3 από 23

4 3. Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικότητας Ι.Ε.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Τι πρέπει να γνωρίζουµε µε ακρίβεια, για να έχουµε τη δυνατότητα ορθής επιλογής δοµικών υλικών, για µία κατασκευή; 2. Τι ονοµάζουµε φυσικούς λίθους; 3. Τα πετρώµατα ανάλογα µε τη γεωλογική τους προέλευση σε ποιές κατηγορίες διακρίνονται; (Να αναφέρετε ονοµαστικά). 4. Τι ονοµάζουµε στρωτά πετρώµατα; Ποιας κατηγορίας πετρώµατα (ανάλογα µε τη γεωλογική τους προέλευση) είναι συνήθως στρωτά και ποια άστρωτα; 5. Ο γρανίτης α) από ποια ορυκτά αποτελείται β) τι σκληρότητα έχει στην κλίµακα του Μohs και γιατί γ) σε τι χρωµατισµούς υπάρχει δ) από τι εξαρτάται η ποιότητά του και ε) που χρησιµοποιείται ανάλογα µε το µέγεθος των κόκκων του 6. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα κυριώτερα είδη φυσικών λίθων που προέρχονται από υδατογενή (στρωσιγενή) πετρώµατακαι είναι κατάλληλοι για δοµική χρήση. 7. Οι ασβεστόλιθοι περιέχουν κυρίως ανθρακικό ασβέστιο. Ανάλογα µε τις προσµείξεις που µπορεί να έχουν σε άλλα υλικά πώς ονοµάζονται; 8. Ποια είναι τα µέτρα (ονοµαστικά) που πρέπει να λαµβάνονται πριν τη δόµηση και µετά απ αυτή για την εξασφάλιση µεγαλύτερης διάρκειας ζωής στους λίθους; 9. Ποια είναι (ονοµαστικά) τα είδη των φυσικών αδρανών (φυσικού τεµαχισµού των λίθων); 10. Πώς παρασκευάζεται η µαρµαρόσκονη και πού χρησιµοποιείται στην οικοδοµική και διακόσµηση; 11. Για την παρασκευή τούβλων και γενικά κεραµικών υλικών ακολουθείται µια παραγωγική διαδικασία. Να αναφέρετε τα στάδια αυτής της διαδικασίας ονοµαστικά. 12. α) Ποιοι τεχνητοί λίθοι ονοµάζονται πυρότουβλα β) Σε ποιές κατηγορίες διακρίνονται τα πυρότουβλα ανάλογα µε τη συµπεριφορά τους στις χηµικές επιδράσεις (ονοµαστικά) γ) Ποια είναι τα κυριώτερα είδη πυροτούβλων (ονοµαστικά) δ) Για τη δόµηση των πυρότουβλων τι είδος κονιάµατος χρησιµοποιείται και ε) Πού χρησιµοποιούνται τα πυρότουβλα 13. Κατά τον έλεγχο των κεραµιδιών τι πρέπει να λαµβάνεται υπόψη; (ποιοτικά χαρακτηριστικά). 14. Οι τσιµεντόλιθοι: α) Από ποια υλικά παρασκευάζονται και ποιές είναι οι αναλογίες των υλικών αυτών; β) Πού χρησιµοποιούνται στη δόµηση; Σελίδα 4 από 23

5 15. α) Τι ονοµάζουµε κονίες; β) Τι ονοµάζουµε φυσικές και τι τεχνητές κονίες; γ) Να αναφέρετε από δύο παραδείγµατα φυσικών και δύο τεχνητών κονιών. 16. Η πηλοκονία α) Είναι φυσική ή τεχνητή κονία; β) Είναι αερική ή υδραυλική κονία; και γ) Ποιοι τεχνητοί λίθοι και υλικά παρασκευάζονται απ αυτή; Να αναφέρετε πέντε (5) παραδείγµατα. 17. Πώς γίνεται το σβήσιµο του καµένου ασβέστη και πώς λέγεται το νέο υλικό που δηµιουργείται; 18. Ποιες κατηγορίες υδρασβέστη έχουµε και από που προέρχεται η κάθε µια κατηγορία; 19. Να αναφέρετε τις πρώτες ύλες και τα στάδια παρασκευής του τσιµέντου; 20. α) Τι κονίες είναι οι ποζουλάνες, αερικές ή υδραυλικές ; β) Πού υπάρχουν στην Ελλάδα; γ) Πού χρησιµοποιείται η θηραϊκή γη στη δόµηση; 21. α) Ανάλογα µε τη µηχανική αντοχή τους τα λεπτά κονιάµατα σε ποιες οµάδες χωρίζονται; Να αναφέρετε ένα (1) παράδειγµα για την κάθε οµάδα. β) Ποιες είναι (ονοµαστικά) οι γενικές χρήσεις των κονιαµάτων αυτών. γ) Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχουν τα λεπτοκονιάµατα για να θεωρούνται κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται; Να αναφέρετε ονοµαστικά. 22. Ποια κονιάµατα ονοµάζονται ειδικά; Να αναφέρετε ονοµαστικά τα κυριώτερα απ αυτά. 23. Τι ονοµάζουµε «σκυρόδεµα εν κενώ» και ποια τα πλεονεκτήµατά του έναντι του κοινού οπλισµένου σκυροδέµατος; 24. α) Να αναφέρετε ονοµαστικά τις σπουδαιότερες κατηγορίες των ειδικών σκυροδεµάτων. β) Ποιες είναι οι χρήσεις των ειδικών σκυροδεµάτων στην οικοδοµική; 25. Από ποιες οικογένειες δένδρων εξάγεται η δομική ξυλεία; Να αναφέρετε ονομαστικά δύο (2) είδη δένδρων από κάθε οικογένεια που συναντώνται συχνότερα. 26. Να αναφέρετε ονοµαστικά πέντε (5) παραδείγµατα τροπικών δένδρων που το ξύλο τους χρησιµοποιείται στην Ελλάδα στη δόµηση και διακόσµηση. 27. Να αναφέρετε ονοµαστικά µε ποιές µεθόδους γίνεται η τεχνητή ξήρανση του ξύλου. 28. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις µορφές της πριστής (πριονιστής) ξυλείας. 29. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα κυριότερα ελαττώµατα του ξύλου. 30. Να αναφέρετε τέσσερις (4) τρόπους συντήρησης του ξύλου 31. Να αναφέρετε ονοµαστικά τους κυριώτερους παράγοντες που επιδρούν δυσµενώς στοξύλο. 32. Να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά καλής ποιότητας του ξύλου. 33. α) Από τι υλικά και µε ποιό τρόπο γενικά κατασκευάζεται η τεχνητή ξυλεία; β) Σε τι µορφές συναντάµε την τεχνητή ξυλεία; γ) Για ποιο λόγο κατασκευάστηκε η τεχνητή ξυλεία; 34. Από πού προέρχεται το χαρτί και πού χρησιµοποιείται στην οικοδοµική και διακόσµηση; 35. α) Πώς κατασκευάζονται οι µοριοσανίδες (Novοpan); β) Ανάλογα µε την πυκνότητα τους σε τι κατηγορίες χωρίζονται; γ) Πού χρησιµοποιείται το επενδεδυµένο και µη επενδεδυµένο µε µελαµίνη ή καπλαµά Novopan στην Σελίδα 5 από 23

6 οικοδοµική και διακόσµηση; 36. Πώς κατασκευάζονται οι ινοσανίδες; 37. Τα μεταλλεύματα του σιδήρου διακρίνονται σε κάποια είδη, ανάλογα με το ορυκτό που περιέχουν στο μεγαλύτερο ποσοστό. Να αναφέρετε ονομαστικά τα είδη αυτά. 38. α) Ποια είναι τα κράµατα του σιδήρου; β) Από τι συστατικά αποτελείται το κάθε κράµα; 39. α) Με ποιο τρόπο παρασκευάζονται οι ειδικοί χυτοσίδηροι; β) Σε ποιες οµάδες διακρίνονται οι ειδικοί χυτοσίδηροι ανάλογα µε τη µέθοδο παρασκευής και το είδος των υλών που προστίθενται; 40. Ποια είναι η σύνθεση του χάλυβα (χηµική σύσταση) και µε ποιο τρόπο λαµβάνεται από τον κοινό χυτοσίδηρο; 41. Από ποιο µετάλλευµα λαµβάνεται το αλουµίνιο και ποια η σύσταση αυτού του µεταλλεύµατος; 42. Ποιες είναι οι βασικές συστατικές ουσίες του γυαλιού; 43. Για την κατασκευή δοµικών υλικών από γυαλί ποιές µέθοδοι ακολουθούνται για τη µορφοποίηση της υαλόµαζας (υαλοζύµης); (Να αναφέρετε ονοµαστικά). 44. Ποιοι υαλοπίνακες ονοµάζονται ανάγλυφοι ή διαµαντέ και ποιοι ονοµάζονται σύνθετοι υαλοπίνακες; 45. Τι ονοµάζονται οπλισµένοι υαλοπίνακες και πού χρησιµοποιούνται στην οικοδοµική και διακόσµηση; 46. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα συστατικά από τα οποία αποτελούνται τα πλαστικά υλικά. 47. Ποια είναι τα µειονεκτήµατα των διαφώτιστων φύλλων (από πλαστικό) σε σύγκριση µε το γυαλί; 48. Τι ονοµάζουµε χρώµατα; 49. Τι ονοµάζουµε βερνίκια; 50. Ποια είναι τα κύρια στάδια της προετοιµασίας µιας επιφάνειας για να χρωµατιστεί ή βερνικωθεί; 51. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις επιχρώσεις (βαφές) που εφαρµόζονται πάνω σε ξύλινα στοιχεία (θύρες,παράθυρα κ.λ.π). 52. α) Το βαµβάκι και το λινό σε ποια κατηγορία φυσικών υφασµάτων υπάγονται; β) Τι γνωρίζετε για την προέλευση του λινού; 53. Τι γνωρίζετε για την προέλευση του µεταξιού και το κόστος του; 54. Ποια είναι τα ζωικά υφάσµατα; Σελίδα 6 από 23

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 1. Τα πετρώµατα, ανάλογα µε την ορυκτολογική τους σύσταση, σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται; Εξηγήστε την έννοια της κάθε µιας κατηγορίας και να αναφέρετε από ένα παράδειγµα. 2. α) Τα πυριγενή πετρώµατα σε ποιές κατηγορίες διακρίνονται; β) Να αναφέρετε τρία (3) παραδείγµατα φυσικών λίθων που προέρχονται από πυριγενή πετρώµατα και είναι κατάλληλοι για δοµική χρήση. 3. Ο οφίτης ή σερπαντίτης α) Πώς ονοµάζεται κοινώς; β) Στην Ελλάδα πού υπάρχει ; γ) Τι χρώµα έχει; δ) Ποιες είναι οι χρήσεις του στην οικοδοµική και διακόσµηση; και ε) Τι ονοµάζεται οφιτασβεστίτης; 4. Οι σχιστόλιθοι είναι φυσικοί λίθοι α) Από ποια πετρώµατα προέρχονται; β) Τι χρώµα έχουν; γ) Ποιο είναι το συνηθισµένο πάχος των πλακών στο οποίο σχίζονται; δ) Πού χρησιµεύουν στη δόµηση και διακόσµηση; 5. Ο γνεύσιος και ο µαρµαρυγιακός σχιστόλιθος α) Τι χρώµα έχουν; β) Σε τι µορφή διατίθενται; γ) Έχουν µεγάλη ή µικρή σκληρότητα; και δ) Ποιες είναι οι εφαρµογές τους στη δόµηση και διακόσµηση; 6. Ποιές είναι οι µορφές επεξεργασίας των φυσικών λίθων και ειδικότερα των µαρµάρων; Εξηγήστε σύντομα την κάθε µορφή επεξεργασίας. 7. Ανάλογα µε τον προορισµό τους και τις κατεργασίες που έχουν υποστεί, οι φυσικοί λίθοι διακρίνονται σε κάποια είδη. Να αναφέρετε ονοµαστικά αυτά τα είδη. 8. Ποια είναι η πρώτη ύλη µε την οποία κατασκευάζονται οι τεχνητοί λίθοι γενικά; Ποια πλεονεκτήµατα έχουν οι τεχνητοί λίθοι έναντι των φυσικών λίθων. 9. α) Να αναφέρετε τα γενικά χαρακτηριστικά των τούβλων (σχήµα,χρώµα,από τι εξαρτάται το χρώµα) β) Σε τι κατηγορίες διακρίνονται (ονοµαστικά); και γ) Ποιες είναι οι χρήσεις των τούβλων της κάθε κατηγορίας; 10. α) Από ποια υλικά κατασκευάζονται οι κισσηρόπλινθοι (κισσηρόλιθοι) και οι ογκόλιθοι; β) Ποιές είναι οι χρήσεις τους στη δόµηση; 11. Τι ονοµάζουµε αερικές και τι υδραυλικές κονίες; Να αναφέρετε από δύο παραδείγµατα για την κάθε µια περίπτωση. 12. Ποια είδη τεχνητού τσιµέντου γνωρίζετε; Να αναφέρετε ονοµαστικά. 13. Τι ονοµάζεται: α) Πλαστικός γύψος; β) Αδρανής; Σελίδα 7 από 23

8 γ) Τραχύς ή άνυδρος γύψος; 14. Από ποια υλικά αποτελούνται τα ασβεστοκονιάµατα και ποιές είναι οι χρήσεις τους; 15. Ποια είναι τα κυριώτερα από τα ειδικά ασβεστοκονιάµατα και από ποια υλικά παρασκευάζονται; 16. α) Ποιές είναι οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή του σκυροδέµατος; β) Να αναφέρετε ονοµαστικά τις κυριώτερες ιδιότητες του σκυροδέµατος; 17. Από ποια υλικά παρασκευάζεται το άοπλο σκυρόδεµα και πού χρησιµοποιείται στη δόµηση; 18. Να αναφέρετε τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το σκυρόδεµα ανάλογα µε τη ρευστότητά του. Ποια η χρήση της κάθε κατηγορίας; 19. α) Τι ονοµάζουµε οπλισµένο σκυρόδεµα και ποιές είναι οι χρήσεις του στην οικοδοµική. β) Τι είναι το προεντεταµένο σκυρόδεµα και πού χρησιµοποιείται στην οικοδοµική; 20. α) Η λευκή ονοµαζόµενη ξυλεία από ποιο δένδρο εξάγεται; β) Πού χρησιµοποιείται αυτή η ξυλεία στην οικοδοµική και διακόσµηση; 21. α) Η ρυς σε ποια από τις δύο κατηγορίες ανήκει: 1. Μαλακή ξυλεία 2. Σκληρή ξυλεία β) Τι χρώµα έχει γ) Πού χρησιµοποιείται στην οικοδοµική και διακόσµηση; 22. Η οξυά α) Τι χρώµα έχει; β) Είναι σκληρό ή µαλακό ξύλο; γ) Πού χρησιµοποιείται στην οικοδοµική και διακόσµηση; 23. α) Από πού προέρχεται ο φελλός; β) Τι ιδιότητες έχει; γ) Πού χρησιµοποιείται στην οικοδοµική και διακόσµηση; 24. Πώς κατασκευάζεται η φορµάικα και πού χρησιµοποιείται στην οικοδοµική και διακόσµηση; 25. Πώς κατασκευάζονται τα φύλλα αντικολλητής ξυλείας (κόντρα-πλακέ) και πού χρησιµοποιούνται; 26. Ποια είναι τα κυριώτερα κράµατα µετάλλων που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των δοµικών µεταλλικών υλικών; 27. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα κυριώτερα δοµικά υλικά της σιδηροβιοµηχανίας που παράγονται µε τη µέθοδο της ελάσεως; 28. Από τα µέταλλα: σίδηρος, χάλυβας,αλουµίνιο α) Ποιο οξειδώνεται ελάχιστα στις συνηθισµένες θερµοκρασίες και ποιο ταχύτατα στις υψηλές θερµοκρασίες; β) Ποιο µέταλλο χρησιµοποιείται σαν προστατευτικό κάλυµα άλλων υλικών; γ) Ποιο µέταλλο έχει δυσκολία στην εν θερµώ συγκόλλησή του; δ) Ποιο µέταλλο είναι ελαφρότερο; 29. α) Ποια είναι η σύσταση του ντουραλουµινίου; β) Ποια ιδιότητά του είναι ιδιαίτερα αναπτυγµένη και ποια όχι; γ) Πού χρησιµοποιείται το ντουραλουµίνιο στην οικοδοµική; 30. Ποια είναι τα κράµατα του χαλκού και ποια η σύστασή τους; Σελίδα 8 από 23

9 31. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις κατηγορίες γυαλιού σε ό,τι αφορά στις εφαρµογές του. 32. Πώς κατασκευάζονται τα υαλότουβλα και πού χρησιµοποιούνται στην οικοδοµική και διακόσµηση; 33. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις κατηγορίες των πλαστικών α) Με βάση την προέλευσή τους (δηλ. το είδος των πρώτων υλών) και β) Με βάση τη χρήση τους 34. Τα επίπεδα ή αυλακωτά φύλλα από πλαστικό α) Από τι υλικά κατασκευάζονται; β) Τι ιδιότητες έχουν; γ) Πού χρησιµοποιούνται στην οικοδοµική; 35. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα συνηθέστερα πλαστικά υλικά επικάλυψης δαπέδων. 36. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα των διαφώτιστων φύλλων (από πλαστικό) σε σύγκριση µε το γυαλί; 37. Για την ορθή επιλογή ενός χρώµατος τι πρέπει να γνωρίζουµε; 38. Ανάλογα µε τη σύστασή τους τα χρώµατα διακρίνονται σε κάποιες κατηγορίες. Ποιές είναι αυτές; ( Να αναφέρετε ονοµαστικά) 39. Να αναφέρετε τρία (3) παραδείγµατα φυσικών ανόργανων χρωστικών, τρία (3) παραδείγµατα τεχνητών ανόργανων χρωστικών, ένα (1) παράδειγµα φυσικών οργανικών χρωστικών και ένα (1) παράδειγµα τεχνητών οργανικών χρωστικών. 40. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις επιχρώσεις (βαφές) που εφαρµόζονται στους εσωτερικούς ή εξωτερικούς τοίχους οικοδοµών. 41. Αναφερθείτε, συνοπτικά, στο µαλλοµέταξο και στο µαταξοβάµβακο. 42. Αναφερθείτε, συνοπτικά, στα συνθετικά υφάσµατα. Σελίδα 9 από 23

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 1. Από ποια στοιχεία εξαρτώνται οι χρήσεις των λίθων στη δοµική και διακόσµηση; 2. Πού χρησιµοποιούνται οι πορώδεις και που οι συµπαγείς ασβεστόλιθοι στη δόµηση και διακόσµηση; 3. α) Ποια είναι η χηµική σύσταση του µαρµάρου; β) Να αναφέρετε ονοµαστικά 2 λευκά µάρµαρα, 1 µαύρο και 1 κοκκινωπό γ) Η αντοχή των έγχρωµων µαρµάρων στην τριβή και η σκληρότητά τους, σε αντίθεση µε τα λευκά µάρµαρα, πού οφείλεται; δ) Πού χρησιµοποιούνται τα µάρµαρα στη δόµηση και διακόσµηση; ε) Σε ποια ιδιότητα οφείλεται η µεγάλη αντοχή των µαρµάρων στο χρόνο; 4. α) Να αναφέρετε ονοµαστικά τις ιδιότητες των φυσικών λίθων β) Πού χρησιµοποιούνται οι φυσικοί λίθοι στη δόµηση και διακόσµηση; 5. Ποιες είναι οι χρήσεις του υδρασβέστη στην οικοδοµική; 6. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις ιδιότητες του τσιµέντου. 7. Ποιες είναι οι χρήσεις του τσιµέντου στην οικοδοµική ; 8. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις ιδιότητες του γύψου. 9. Ποιες είναι οι κυριώτερες χρήσεις του γύψου ; 10. Ποιες είναι οι χρήσεις της Σουηδικής ξυλείας στην οικοδοµική και διακόσµηση; 11. Πού χρησιµοποιείται το δεσποτάκι (Μελιός ή Φράξος) και που το µαόνι στην οικοδοµική και διακόσµηση; 12. Πού χρησιµοποιείται στην οικοδοµική η στρογγυλή και πού η πελεκητή ξυλεία και από ποια δένδρα προέρχεται η κάθε µία απ αυτές; 13. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις ιδιότητες που πρέπει να εξεταστούν σε ένα ξύλο για να χρησιµοποιηθεί στη δόµηση και διακόσµηση. 14. Πού χρησιµοποιείται στην οικοδοµική και διακόσµηση το M.D.F.; 15. Να αναφέρετε τις φυσικές -χηµικές τις µηχανικές και τεχνολογικές ιδιότητες των µετάλλων. 16. Ποιές είναι οι χρήσεις του κοινού χυτοσιδήρου στην οικοδοµική; 17. Ποιές είναι οι χρήσεις του αλουµινίου στην οικοδοµική και διακόσµηση; 18. Ποιες οι είναι χρήσεις του χαλκού και των κραµάτων του στη δόµηση και διακόσµηση; 19. Ποιες είναι οι χρήσεις του ψευδαργύρου στη δόµηση; 20. Ποιες είναι οι χρήσεις του µολύβδου στη δόµηση; 21. Ποιες είναι οι χρήσεις του κασσίτερου στη δόµηση; 22. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις φυσικές και µηχανικές ιδιότητες του γυαλιού. 23. Πού χρησιµοποιούνται οι κοινοί υαλοπίνακες και πού οι υαλοπίνακες απλής ή διπλής λειάνσεως στη δοµική και τη διακόσµηση; 24. Πού χρησιµοποιείται το κρύσταλλο από µολυβδούχο γυαλί (ή µολυβδοκρύσταλλο) και πού οι θαµποί υαλοπίνακες (µατ) στην οικοδοµική και διακόσµηση; 25. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις φυσικές ιδιότητες των πλαστικών υλικών καθώς και τις µηχανικές ιδιότητες αυτών. 26. Τα λεπιδωτά (πολύφυλλα) ελάσµατα από πλαστικό που χρησιµοποιούνται στην οικοδοµική και διακόσµηση. 27. Ποιές είναι οι χρήσεις των ακρυλικών φύλλων (PLEXIGLASS-πλεξιγκλάς) στην οικοδοµική και Σελίδα 10 από 23

11 διακόσµηση. 28. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις σπουδαιότερες ιδιότητες των χρωµάτων και των βερνικών. 29. α) Ποια είναι η χρησιµότητα των διαλυτών κατά την παρασκευή ενός χρώµατος ή βερνικιού; β) Ποιο διαλυτικό χρησιµοποιούµε στα ελαιοχρώµατα; 30. Ποιες είναι οι ιδιότητες του βαµβακιού; 31. Ποιες είναι οι ιδιότητες του µαλλιού; 32. Ποιες είναι οι ιδιότητες του µεταξιού; 33. Πού χρησιµοποιείται η καρυδιά και το Τικ (teak) στην οικοδοµική και διακόσµηση; 34. Πού χρησιµοποιούνται οι πηχοσανίδες; Σελίδα 11 από 23

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 1. Στη ζωγραφική της παλαιολιθικής εποχής: α) Ποια θέµατα χρησιµοποιούνται; β) Με ποιό τρόπο απεικονίζονται οι διάφορες µορφές; 2. Ποια είναι τα κύρια γνωρίσµατα των αναγλύφων των Ασσυρίων της Μεσοποταµίας; 3. Αρχιτεκτονική της Μεσοποταµίας: α) Ποια είναι τα χαρακτηριστικότερα οικοδοµήµατα; β) Ποια είναι τα κύρια γνωρίσµατα αυτής της αρχιτεκτονικής; 4. Αιγυπτιακή Γλυπτική: τι έχετε να παρατηρήσετε σχετικά µε τα υλικά, το µέγεθος, τη στάση, την κίνηση, τη µορφή και την έκφραση των ολογλύφων; 5. Αιγυπτιακή Ζωγραφική: α) ποιός είναι ο χαρακτήρας της; β) Σε ποιές επιφάνειες αναπτύσσεται ; γ) Ποια είναι τα θέµατά της; 6. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αιγυπτιακής ζωγραφικής; 7. Αιγυπτιακή Αρχιτεκτονική: α) Ποιοι είναι οι χαρακτηριστικοί τύποι οικοδοµηµάτων; β) Ποια είναι τα κύρια γνωρίσµατα αυτής της αρχιτεκτονικής; 8. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της αιγυπτιακής τέχνης στο σύνολό της; 9. Αναφερθείτε, συνοπτικά, στην Μινωική αρχιτεκτονική. 10. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της Μινωικής ζωγραφικής; 11. Ποια είναι η σχέση µεταξύ της Αιγυπτιακής ζωγραφικής και της Μινωικής ζωγραφικής; 12. Αναφερθείτε, συνοπτικά, στο Μυκηναϊκό ανάκτορο και το Μέγαρο. 13. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της Μυκηναϊκής Αγγειογραφίας και Αγγειοπλαστικής; 14. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της Αγγειογραφίας και Αγγειοπλαστικής της Γεωµετρικής περιόδου; 15. α) Ποιοι είναι οι χαρακτηριστικότεροι τύποι αγαλµάτων της Αρχαϊκής εποχής και β) Ποια είναι, συνοπτικά, τα γνωρίσµατά τους; 16. Ποιοι είναι οι ρυθµοί της αρχαϊκής αρχιτεκτονικής και ποια είναι, πολύ συνοπτικά, τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τον καθένα; 17. α) Ποιοι είναι οι ρυθµοί της αρχαϊκής αγγειογραφίας; β) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του καθενός; γ) Ποιο είναι το θεµατολόγιο; 18. Συγκρίνατε τη µινωική µε την µυκηναϊκή αρχιτεκτονική σε ό,τι αφορά σ την οργάνωση των χώρων. 19. Τι εννοούµε µε τον όρο "κλασσικό µέτρο"; 20. Αναφερθείτε στα χαρακτηριστικά της Γλυπτικής της ελληνικής κλασικής περιόδου µέσα από τους σηµαντικότερους γλύπτες και τα έργα τους. 21. Αρχιτεκτονική ελληνικής κλασικής περιόδου: α) Ποιους ρυθµούς έχει να επιδείξει; Σελίδα 12 από 23

13 β) Ποια χαρακτηριστικά οικοδοµήµατα κτίζονται αυτή την περίοδο; 22. Στην Αγγειογραφία της ελληνικής κλασικής περιόδου: α) Ποιος ρυθµός κυριαρχεί; β) Ποια είναι τα θέµατα της; 23. Ελληνιστική Γλυπτική: α) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της σε ό,τι αφορά τη µορφή και την έκφραση των γλυπτών; β) Ποια είναι τα είδη-τύποι των γλυπτών; γ) Να αναφέρετε ένα παράδειγµα από κάθε είδος-τύπο. 24. Ποια είναι, συνοπτικά, τα χαρακτηριστικά της Ζωγραφικής και του Ψηφιδωτού της ελληνιστικής περιόδου; 25. Ποια είναι συνοπτικά, τα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής της ελληνιστικής περιόδου; 26. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ρωµαϊκής Αρχιτεκτονικής και γιατί αναπτύχθηκε τόσο; 27. Ποιος από τους τρεις κύριους ρυθµούς της αρχιτεκτονικής χρησιµοποιήθηκε πιο πολύ από τους Ρωµαίους και γιατί; 28. Ποια είναι, συνοπτικά, η σχέση της ρωµαϊκής τέχνης µε την ελληνική τέχνη που προηγήθηκε; 29. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της µνηµειακής ρωµαικής γλυπτικής και µέσα από ποια είδη-τύπους γλυπτών εκφράζονται; 30. Γιατί αναπτύχθηκε και αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους ρωµαίους το γλυπτό πορτραίτο; 31. α) Ποια είναι τα θέµατα και τα χαρακτηριστικά της ρωµαϊκής ζωγραφικής και του ψηφιδωτού; β) Ποια είναι η σχέση τους µε την ελληνιστική παράδοση; 32. Εκτός από τις µεγάλες τέχνες (Ζωγραφική και Αρχιτεκτονική), ποιες άλλες µορφές τέχνης αναπτύχθηκαν στη βυζαντινή περίοδο και ποιες εφαρµογές είχαν; 33. Την Πρωτοχριστιανική περίοδο οι παραστάσεις περιορίζονται σε σύµβολα. Ποια είναι αυτά; 34. Να αναφέρετε µερικές χριστιανικές προβυζαντινές ζωγραφικές παραστάσεις µε έντονη την επιρροή των αρχαίων προτύπων. 35. Πώς αντιµετωπίζεται η φύση και ο ορατός κόσµος στη Βυζαντινή ζωγραφική; 36. Πώς αντιµετωπίζεται το προσωπικό συναίσθηµα στη Βυζαντινή ζωγραφική; 37. Περιγράψτε, συνοπτικά, τον τύπο του βυζαντινού ναού "σταυροειδής µε τρούλο". 38. Πώς διακοσµούνται εσωτερικά και εξωτερικά οι βυζαντινοί ναοί; 39. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της Ρωµανικής αρχιτεκτονικής; 40. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της Γοτθικής αρχιτεκτονικής; 41. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της Γοτθικής γλυπτικής; 42. Ποια είναι, συνοπτικά, η σχέση µετξύ της γλυπτικής και της αρχιτεκτονικής στη γοτθική περίοδο; 43. Τι είναι τα "βιτρώ" και ποια θέση κατέχουν στους γοτθικούς ναούς; 44. Σε ποια ή ποιες από τις τρεις διαστάσεις του χώρου δίνει έµφαση η Ρωµανική και σε ποιες η Γοτθική αρχιτεκτονική; 45. α) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της Αρχιτεκτονικής της Αναγέννησης; β) Να αναφέρετε έναν εκπρόσωπο και ένα έργο του. 46. α) Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του Μιχαήλ Αγγελου, ως ζωγράφου και ως γλύπτη β) Να αναφέρετε ένα ζωγραφικό και ένα γλυπτό του έργο. 47. α) Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του Λεονάρδο ντα Βίντσι, ως ζωγράφου; Σελίδα 13 από 23

14 β) Να αναφέρετε δύο έργα του. 48. Ποια είναι, συνοπτικά, τα γενικά χαρακτηριστικά της Ζωγραφικής της Αναγέννησης; 49. Ποια είναι, συνοπτικά, η σχέση της τέχνης της Αναγέννησης µε την τέχνη των εποχών που προηγήθηκαν (Μεσαίωνα και Αρχαιότητας); 50. Η τέχνη της Αναγέννησης από ποιες πηγές αντλεί τα θέµατά της; 51. α) Ποια είναι τα κύρια γνωρίσµατα της ζωγραφικής του Μανιερισµού; β) Αναφέρατε έναν εκπρόσωπο. 52. α) Ποια είναι η σχέση του οµήνικου Θεοτοκόπουλου (Ελ Γκρέκο) µε το ρεύµα του Μανιερισµού και ποιο είναι το δικό του προσωπικό στυλ; β) Να αναφέρετε ένα έργο του. 53. α) Ποια είναι, συνοπτικά, τα κύρια γνωρίσµατα της της Αρχιτεκτονικής του Μανιερισµού; β) Να αναφέρετε έναν εκπρόσωπο. 54. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της ζωγραφικής της Αναγέννησης των Βορείων Χωρών της Ευρώπης (Φλαµανδίας, Ολλανδίας, Γερµανίας); 55. Πώς βλέπουν και αποτυπώνουν στα έργα τους τον κόσµο οι καλλιτέχνες της Αναγέννησης της Ιταλίας και πώς οι καλλιτέχνες της Αναγέννησης των Βορείων Χωρών; 56. Στη διακόσµηση ρυθµού Μπαρόκ των οροφών, θόλων και τρούλων των κτιρίων εφαρµόζεται µε µεγάλη επιτυχία ο «ψευδαισθητισµός». Τι εννοούµε µε τον όρο αυτό; 57. α)ποια είναι τα χαρακτηριστικά της Ζωγραφικής του Ιταλικού Μπαρόκ; β) Να αναφέρετε έναν εκπρόσωπο και ένα έργο του. 58. α)ποια είναι τα χαρακτηριστικά της Αρχιτεκτονικής Μπαρόκ του Ιταλού Μποροµίνι; β) Να αναφέρετε ένα γνωστό έργο του. 59. Υπάρχει σχέση µεταξύ αρχιτεκτονικής, γλυπτικής, ζωγραφικής στους ναούς ρυθµού Μπαρόκ;. 60. α)ποια είναι τα χαρακτηριστικά της Ζωγραφικής του Ολλανδικού Μπαρόκ; β) Να αναφέρετε έναν εκπρόσωπο και ένα έργο του. 61. α)ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του στύλ Ροκοκό, σε όλους τους τοµείς της τέχνης; β) Να αναφέρετε έναν εκπρόσωπο. 62. Ποια είναι η σχέση της Νεοκλασικής τέχνης µε την Αρχαιότητα; 63. α)ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Νεοκλασικής Ζωγραφικής; β) Να αναφέρετε έναν από τους σηµαντικότερους εκπροσώπους της και ένα γνωστό έργο. 64. Ποια είναι, συνοπτικά, τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την Νεοκλασική Αρχιτεκτονική; 65. α) Ποια στοιχεία της αρχαιότητας µπορείτε να αναγνωρίσετε στην Νεοκλασική Γλυπτική; β)ποιος είναι ο κυριότερος Ιταλός εκπρόσωπός της και ποιο είναι το γνωστότερο έργο του; 66. Ποιο κίνηµα στην τέχνη διαδέχτηκε ο Ροµαντισµός και ποια είναι τα βασικά γνωρίσµατα του Ροµαντισµού; 67. α) Ποια είναι τα εκφραστικά µέσα που χρησιµοποιεί ο Γάλλος ροµαντικός ζωγράφος Ευγένιος Ντελακρουά; β) Ποιό µήνυµα εκπέµπουν, συνοπτικά, τα έργα του; 68. Αναφερθείτε, συνοπτικά, στο πολύ γνωστό ανάγλυφο «Η Μασσαλιώτιδα» στην Αψίδα του Θριάµβου στο Παρίσι, του Γάλλου ροµαντικού γλύπτη Φρανσουά Ρυντ. 69. α) Τι εννοούµε µε τον όρο «Ρεαλισµός», στη Ζωγραφική του 19ου αιώνα; Σελίδα 14 από 23

15 β) Ποια είναι η θεµατογραφία του; 70. α) Τι εννοούµε µε τον όρο «Νατουραλισµός», στη Ζωγραφική του 19ου αιώνα; β) Ποια είναι η θεµατογραφία του; 71. α) Τι εννοούµε µε τον όρο «Ιµπρεσιονισµός», στη Ζωγραφική του 19ου αιώνα; β) Ποια είναι η θεµατογραφία του; 72. Ποιος είναι ο ρόλος του φωτός στο έργο των ιµπρεσιονιστών ζωγράφων; 73. Αναφερθείτε στον εκπρόσωπο του ρεαλισµού, ζωγράφο Ονορέ Ντοµιέ. 74. Αναφερθείτε στο σπουδαιότερο ιµπρεσιονιστή ζωγράφο Κλώντ Μονέ. 75. Τι εννοούµε µε τον όρο «Μεταϊµπρεσιονισµός»; 76. α) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του έργου του «µεταϊµπρεσιονιστή» Ζώρζ Σερά; β) Να αναφέρετε ένα αντιπροσωπευτικό του έργο. 77. α) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του έργου του «µεταϊµπρεσιονιστή» Πώλ Γκογκέν; β) Να αναφέρετε ένα έργο του. 78. α) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του έργου του «µεταϊµπρεσιονιστή» Βαν Γκογκ; β) Να αναφέρετε ένα έργο του. 79. α) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του έργου του «µεταϊµπρεσιονιστή» Πώλ Σεζάν; β) Να αναφέρετε ένα έργο του. 80. Να αναφέρετε, πολύ συνοπτικά, µε ποιο ξεχωριστό τρόπο χρησιµοποιείται το χρώµα από τους µεταϊµπρεσιονιστές Σερά, Γκωγκέν, Βαν Γκογκ και Σεζάν, στα έργα τους. 81. Ποιος είναι ο χαρακτήρας του στυλ της Αρ Νουβώ (Art Nouveau) και σε ποιους τοµείς καλλιτεχνικής δραστηριότητας εµφανίστηκε. 82. Αναφερθείτε, γενικά, στην τέχνη της Αρ Νουβώ (Art Nouveau). 83. Σύντοµη αναφορά στην Γαλλική Αρ Νουβώ (Art Nouveau). 84. Σύντοµη αναφορά στη Βελγική Αρ Νουβώ (Art Nouveau). 85. Σύντοµη αναφορά στον Ισπανό Αντόνιο Γκαουντί. 86. α) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Εξπρεσιονισµού, ως ρεύµα στην τέχνη των αρχών του 20 ου αιώνα; β) Να αναφέρετε έναν εκπρόσωπο. 87. α) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Φωβισµού ως ρεύµα στην τέχνη των αρχών του 20 ου αιώνα; β) Να αναφέρετε έναν εκπρόσωπο 88. α) Γιατί ο κυβισµός στην πρώτη φάση του ονοµάζεται και Αναλυτικός; β) Ποιοι είναι οι δύο κυριότεροι καλλιτέχνες που τον δηµιούργησαν; 89. α) Ποια είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά της ωγραφικής του Κυβισµού. β) Πού βρίσκονται οι µορφοπλαστικές της αφετηρίες; 90. Ποιο είναι το καθοριστικό στοιχείο στα έργα των καλλιτεχνών του φουτουρισµού και πώς αυτό εκφράζεται; 91. Ποια είναι τα καλλιτεχνικά κινήµατα των αρχών του 20 ου αιώνα, ποια είναι η σχέση τους µε το παρελθόν και ποια η προσφορά τους στην τέχνη; (συνοπτικά) 92. α) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής των πολυόροφων κτιρίων του Σικάγο; β) Ποιος είναι ο σπουδαιότερος εκπρόσωπός της; 93. Αναφερθείτε στο έργο της πρώτης περιόδου του αµερικανού αρχιτέκτονα Φράνκ Λόυντ Ράϊτ. Σελίδα 15 από 23

16 94. Αναφερθείτε στην ολλανδική οµάδα «Ντε Στιλ» (De Stijl) και τις αρχές της. 95. Ποια είναι η επίδραση της οµάδας «Ντε Στιλ» στην τέχνη του Μεσοπολέµου, συνοπτικά. 96. Αναφερθείτε, συνοπτικά, στη µορφή και τα υλικά των επίπλων του ολλανδού Γκέριτ Ρίτβελντ. 97. Σε ποιες καινοτοµίες στηρίχτηκε η λειτουργία της σχολής Μπαουχάουζ (Bauhaus); 98. Αναφερθείτε, συνοπτικά, στη µορφή και τα υλικά των επίπλων του Μ. Μπρόγιερ, στο Μπαουχάουζ. 99. Τα κύρια γνωρίσµατα του κτιρίου του Μπαουχάουζ του Γκρόπιους, έγιναν σχεδόν παγκόσµια χαρακτηριστικά των προοδευτικών αρχιτεκτόνων. Ποια είναι αυτά; 100. Ποιες είναι οι αντιλήψεις του Λε Κορµπιζιέ για την αρχιτεκτονική µορφή ; 101. Ποια είναι η άποψη του Λε Κορµπιζιέ για την επίπλωση των χώρων των κτιρίων; 102. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις µορφολογικές κατευθύνσεις - πόλους της αρχιτεκτονικής στην περίοδο του µεσοπολέµου Ποιες είναι οι βασικές θέσεις της πρωτοποριακής "µοντέρνας" αρχιτεκτονικής της περιόδου του µεσοπολέµου; 104. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ''Κονστρουκτιβισµού''; 105. Ποια είναι τα γνωρίσµατα του Ντανταϊσµού; 106. Ποια είναι τα γνωρίσµατα του Σουρεαλισµού; 107. Τι εννοούµε µε τον όρο Αφηρηµένη ή Ανεικονική Τέχνη; 108. Συγκρίνατε τον Αφηρηµένο Εξπρεσιονισµό του Βασίλι Καντίνσκι µε τη Γεωµετρική Αφαίρεση του Πιτ Μόντριαν Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ρεύµατος "Νέος Πραγµατισµός" στη Γερµανία του µεσοπολέµου; 110. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά στην τέχνη µετά το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο; 111. Ποιες καινούργιες διατυπώσεις στην τέχνη εισάγει ο σύγχρονος αµερικανός ζωγράφος Τζάκσον Πόλοκ µε τη " υναµική Ζωγραφική"; 112. Τι εκφράζει ο όρος "Νεοπαραστατική Τέχνη" στη σύγχρονη εποχή; 113. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της Ποπ Αρτ; 114. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της Οπ Αρτ; 115. Ποιος είναι ο στόχος του µεταπολεµικού Ρεαλισµού και γιατί εµφανίζεται µε πολλά πρόσωπα; 116. Τι εννούµε µε τον όρο "Τέχνη των δρόµων", ποιος είναι ο σκοπός της στην µεταπολεµική Ευρώπη κυρίως και ποιες είναι οι αφετηρίες της; 117. Ποια στοιχεία ορίζουν το σύγχρονο έργο του πρωτεργάτη της Μοντέρνας αρχιτεκτονικής Μιές βαν ντερ Ρόε; 118. Ποιες είναι οι βασικές θέσεις της "οργανικής" αρχιτεκτονικής, κατ εξοχήν εκπρόσωπος της οποίας είναι ο Φρανκ Λόυντ Ράιτ; 119. α) Η ελληνική λαϊκή τέχνη ποιους κλάδους ανέπτυξε; β) Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της; γ) Ποιες επιρροές δέχτηκε; (συνοπτικά) α) Ποιος είναι ο χαρακτήρας της ελληνικής λαϊκής ζωγραφικής; β) Ποια είναι η θεµατογραφία της; 121. α) Ποιες είναι οι εφαρµογές της ελληνικής λαϊκής λιθογλυπτικής; β) Ποια είναι τα θέµατά της και ποια τα χαρακτηριστικά τους; 122. Αναφερθείτε στην νεοελληνική κασέλα ή σεντούκι, σε ό,τι αφορά τη χρήση και τη διακόσµησή της. Σελίδα 16 από 23

17 123. Αναφερθείτε στην ελληνική λαϊκή υφαντική ως προς τη χρήση, τα υλικά, τα χρώµατα, τα θέµατα και τη διάταξή τους Αναφερθείτε στην νεοελληνική µεταλλοτεχνία σε ό,τι αφορά τη διακόσµηση των χάλκινων σκευών Ποιοι είναι οι πρωταρχικοί τύποι κατοικίας της ηπειρωτικής και νησιωτικής (Αιγαίου) ανώνυµης ελληνικής αρχιτεκτονικής; 126. Τι είναι το χαγιάτι και ποια η λειτουργία του, στην παραδοσιακή µας αρχιτεκτονική; 127. Τι είναι το σαχνισί και ποια η αναγκαιότητά του, στην παραδοσιακή µας αρχιτεκτονική; 128. Να αναφέρετε, συνοπτικά, τι είδους εσωτερική διακόσµηση έχουν τα αρχοντικά σπίτια της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας Τι έχετε να παρατηρήσετε σχετικά µε την επίπλωση των αρχοντικών της Βόρειας Ελλάδας; 130. Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες στους οποίους οφείλονται οι τυπολογικές και µορφολογικές παραλλαγές κατά περιοχές, της παραδοσιακής µας αρχιτεκτονικής; 131. Αναφερθείτε, συνοπτικά, στον τύπο και τη µορφή του σπιτιού της Σαντορίνης Αναφερθείτε, συνοπτικά, στα υλικά και τη µορφή των πρώτων επίπλων του Φινλανδού Άλβαρ Αλτο Αναφερθείτε, συνοπτικά, στα κύρια χαρακτηριστικά των επίπλων του στυλ Αρ Ντεκό (Art Deco). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 1. α) Από ποιες επιµέρους ιευθύνσεις αποτελείται µια µεγάλη εργοληπτική εταιρεία; β) Ποιες είναι οι αρµοδιότητες της κάθε ιεύθυνσης; 2. Ποιες είναι οι αρµοδιότητες της Τεχνικής ιεύθυνσης µιας εργοληπτικής εταιρείας; Να αναφέρετε συνοπτικά τι γνωρίζετε για κάθε µία απ αυτές. 3. Να αναφερθούν τα είδη δαπανών που έχει µια εργοληπτική εταιρεία. 4. Ποιες οι υποχρεώσεις των εργοδοτών και των εργαζοµένων για την καλή και ασφαλή λειτουργία ενός εργοταξίου; 5. Να αναφέρετε τα µέτρα προστασίας που πρέπει να λαµβάνονται για την ασφαλή χρήση των µηχανηµάτων στο εργοτάξιο. 6. Να αναφέρετε τα "ατοµικά µέτρα προστασίας" που πρέπει να λαµβάνονται για την εξάλειψη των κινδύνων σε ένα εργοτάξιο. 7. Να αναφέρετε συνοπτικά τις διατάξεις του νοµοθετήµατος σχετικά µε τα ικριώµατα (σκαλωσιές). 8. Ποια τα είδη δηµοπρασιών (διαγωνισµών); 9. Τι περιλαµβάνει η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων; 10. Τι περιλαµβάνει η Τεχνική Περιγραφή ενός έργου; 11. Τις σχέσεις ανάµεσα στα πρόσωπα και τα στοιχεία ενός δηµοσίου έργου, ρυθµίζει η σύµβαση κατασκευής. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τι καθορίζει η σύµβαση αυτή. Σελίδα 17 από 23

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ 1. α) Τι είναι εργοτάξιο; β) Τι χρειάζεται ένα εργοτάξιο για να λειτουργήσει σωστά; 2. Οι εργολήπτες καταφεύγουν συχνά στη λύση του υπεργολάβου. Να αναφερθούν οι θετικές και οι αρνητικές επιπτώσεις αυτής της επιλογής. 3. Σε ποιές κατηγορίες χωρίζονται τα δηµόσια έργα και ποια ακριβώς έργα περιλαµβάνει κάθε µία από τις κατηγορίες αυτές. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ 1. Τι είναι προµέτρηση ενός έργου και ποιός ο σκοπός της; 2. Τι περιλαµβάνει το αναλυτικό τιµολόγιο οικοδοµικών έργων; (ΑΤΟΕ) 3. ίδεται κάτοψη µονόχωρης εξοχικής κατοικίας, καθώς και σχηµατική τοµή. Να γίνει προµέτρηση της φέρουσας περιµετρικής µπατικής οπτοπλινθοδοµής.(πάχος πλινθοδοµής=0,20m) Σελίδα 18 από 23

19 4. ίδεται η κάτοψη και η τοµή Α-Α αποθήκης. Να γίνει προµέτρηση της φέρουσας περιµετρικής οπτοπλινθοδοµής. (Πάχος µπατικής οπτοπλινθοδοµής=0,20m) 5. ίδεται κάτοψη λουτρού καθώς και σχηµατική τοµή. Να υπολογιστούν τα τετραγωνικά µέτρα κεραµικών πλακιδίων που θα επικαλύψουν το δάπεδο και τους τοίχους του χώρου. (Τα πλακίδια τοίχου θα τοποθετηθούν µέχρι την οροφή). Σελίδα 19 από 23

20 6. Γίνεται γενική εκσκαφή χώρου (ΑΒΓ ΕΖΗΘΙΚΛΜΑ). Να υπολογιστεί ο όγκος του ορύγµατος. 7. ίδεται κυκλικό σκάµα πισίνας µε ακτίνα R=3,00m και βάθος h=1,80m. α) Να προµετρηθεί ο όγκος του ορύγµατος β) Να υπολογιστούν τα τετραγωνικά µέτρα πλακιδίων για το εσωτερικό της (δαπέδου και παρειών), µε πρόβλεψη έκχυσης µπετόν στο δάπεδο και στις παρειές πάχους 20 εκατοστών. ιευκρινήσεις: 1. Με τον όρο "παρειά" εννοούµε την εσωτερική κυλινδρική επιφάνεια. 2. Με τον όρο "έκχυση" εννοούµε το "ρίξιµο" του µπετόν στα καλούπια. Σελίδα 20 από 23

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η 1. Τι γνωρίζετε για το ηµερολόγιο ενός έργου; 2. Τι καλείται συµβατικό χρονοδιάγραµµα; 3. Να συνταχθεί χρονοδιάγραµµα εκτελέσεως εργασιών ενός οικοδοµικού έργου. Οι απαραίτητες εργασίες για την πραγµατοποίηση αυτού είναι οι εξής: Εγκατάσταση εργοταξίου - Εκσκαφές Φέροντας οργανισµός - Οπτοπλινθοδοµές Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Υδραυλικές εγκαταστάσεις- Επιχρίσµατα - Κουφώµατα - άπεδα- Χρωµατισµοί- Τελειώµατα- ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου. Ο χρόνος εκτελέσεως των εργασιών να µην ξεπερνά το ένα έτος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ 1. Τι είναι προµελέτη ενός έργου και τι περιλαµβάνει; 2. Τι είναι οριστική µελέτη ενός έργου και τι περιλαµβάνει; 3. Τι περιλαµβάνει η προσωρινή και τι η οριστική παραλαβή ενός έργου; 4. Να αναφέρετε περιληπτικά τι περιλαµβάνει το πρωτόκολλο κακοτεχνίας - καθυστερήσεων και θεοµηνίας. 5. Τι γνωρίζετε για τις ποινικές ρήτρες στις συµβάσεις των έργων; 4. Πρακτικό Μέρος: Κατάλογος Στοχοθεσίας Πρακτικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων (Στοχοθεσία Εξεταστέας Ύλης Πρακτικού Μέρους) Για την πιστοποίηση της επαγγελματικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι της ειδικότητας Τεχνικός Διακόσµησης, εξετάζονται σε γενικά θέματα επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαμβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού μέρους της ειδικότητας. Α. Για την αποτύπωση χώρων και αντικειµένων πρέπει να είναι ικανοί: Α1. Να λαµβάνουν πλήρεις διαστάσεις χώρων και αντικειµένων κατόπιν µετρήσεων και να τις µεταφέρουν στο χαρτί µέσω συστηµάτων ορθών προβολών, υπό διάφορες κλίµακες. Α2. Να χρησιµοποιούν τα απαραίτητα υλικά και όργανα σχεδίασης. Α3. Να εφαρµόζουν τις αρχές του Γραµµικού σχεδίου (π.χ. διαστασιολόγηση, διαγραµµίσεις, πάχη γραµµών κλπ.) Β. Για την ανάπτυξη και σύνταξη σχεδίων ορθών προβολών, αξονοµετρικών και προοπτικών µε βάση σκαριφήµατα που δίνονται από τους αρµόδιους µελετητές, πρέπει να είναι ικανοί: Β1. Να χρησιµοποιούν τα υλικά και όργανα σχεδίασης. Β2. Να χρησιµοποιούν τις κλίµακες σχεδίασης. Β3. Να χρησιµοποιούν ανθρωποµετρικά και εργονοµικά µεγέθη. Β4. Να χρησιµοποιούν τα συστήµατα ορθών προβολών, τηρώντας τις αρχές του Γραµµικού σχεδίου. Σελίδα 21 από 23

22 Β5. Να χρησιµοποιούν το αξονοµετρικό και προοπτικό σχέδιο. Β6. Να εφαρµόζουν τη σκιαγραφία σε όλα τα είδη σχεδίου. Γ. Για την ανάπτυξη και σύνταξη κατασκευαστικών σχεδίων, σε όλες τις κλίµακες επίπλων και ειδικών κατασκευών, µε βάση δεδοµένα σκαριφήµατα, πρέπει να είναι ικανοί: Γ1. Να απεικονίζουν τα κατασκευαστικά στοιχεία στο χαρτί, υπό κλίµακα και µε ελεύθερο χέρι (σκαρίφηµα), εφαρµόζοντας τα διάφορα υλικά. Γ2. Να εφαρµόζουν τα ανθρωποµετρικά και εργονοµικά µεγέθη σε σχέδια επίπλων και ειδικών κατασκευών.. Για την τελική παρουσίαση της δεδοµένης από τους αρµόδιους µελέτης α) συντάσσοντας σχέδια ορθών προβολών, αξονοµετρικά, προοπτικά, χρησιµοποιώντας όλες τις δυνατές µεθόδους παρουσίασης (έγχρωµα ή µη σχέδια κλπ.) β) κατασκευάζοντας προπλάσµατα χώρων (µακέτες), χρησιµοποιώντας διάφορα υλικά, σύµφωνα µε τον τύπο προπλάσµατος που έχει επιλεγεί πρέπει να είναι ικανοί: 1. Να εφαρµόζουν τα συστήµατα ορθών προβολών, τηρώντας τις αρχές του Γραµµικού σχεδίου. 2. Να εφαρµόζουν το αξονοµετρικό και προοπτικό σχέδιο. 3. Να εφαρµόζουν τη σκιαγραφία σε όλα τα είδη σχεδίου. 4. Να εφαρµόζουν µεθόδους έγχρωµης παρουσίασης σχεδίων. 5. Να χρησιµοποιούν την κατάλληλη κλίµακα για την κατασκευή του προπλάσµατος ανάλογα µε το είδος και το µέγεθος του έργου. 6. Να χρησιµοποιούν υλικά εύκολα στη χρήση τους για την κατασκευή προπλασµάτων, σύµφωνα µε τον τύπο προπλάσµατος που έχει επιλεγεί. Ε. Για να ελέγχουν την ποιότητα των εργασιών και να φροντίζουν για την πιστή εφαρµογή της οριστικής µελέτης πρέπει να είναι ικανοί: Ε1. Να δίνουν βασικές κατασκευαστικές λύσεις σε θέµατα και προβλήµατα που προκύπτουν στην πορεία του έργου. Ζ. Για να κάνουν µετρήσεις και να συντάσσουν κοστολογικούς πίνακες, πρέπει να είναι ικανοί: Ζ1. Να χρησιµοποιούν τα όργανα και µεθόδους µέτρησης. Ζ2. Να λαµβάνουν πλήρεις διαστάσεις αντικειµένων και χώρων κατόπιν µετρήσεων και να τις µεταφέρουν στο χαρτί µέσω συστηµάτων ορθών προβολών, υπό διάφορες κλίµακες. Η. Για να χειρίζονται σχεδιαστικά προγράµµατα µέσω Η/Υ πρέπει να γνωρίζουν: Η1. Έλεγχο του περιβάλλοντος σχεδίασης (χρήση καννάβου, ορθογωνική σχεδίαση κλπ) Η2. Σχεδίαση απλών γεωµετρικών σχηµάτων: πολυγωνική γραµµή, κύκλος, τόξο, κανονικό πολύγωνο, έλλειψη κλπ. Η3. Στοιχειώδη επεξεργασία σχεδιαστικών αντικειµένων: µετατόπιση, αντιγραφή, στροφή, οµοιοθεσία (scale), συµµετρία κλπ. Η4. Άντληση πληροφοριών για το σχέδιο: αποστάσεις, γωνίες, είδη και χαρακτηριστικά σχεδιαστικών οντοτήτων καθώς και χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος σχεδίασης. Η5. Χρήση επιπέδων (layers) χρωµάτων, τύπων γραµµής. H6. Στοιχειώδης έλεγχος απεικόνισης (εντολές ZOOM και PAM). Η7. ηµιουργία και χρήση απλών συµβόλων (blocks). Σελίδα 22 από 23

23 Η8. ηµιουργία απλών τρισδιάστατων µοντέλων (π.χ. κυλίνδρων, πυραµίδας, πρίσµατος κλπ.). Η9. ηµιουργία αξονοµετρικών και προοπτικών απόψεων του µοντέλου (εντολές V.point και D.view). Η10. Χρήση συσκευών εκτύπώςης για εκτύπώςη και σχεδιαγράφηση (Plotting) ενός σχεδίου. Σελίδα 23 από 23

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ" 1 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (JOB PROFILE)...3 2. ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (DUTIES)...4

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ"

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (JOB PROFILE)...3 2. ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (DUTIES)...4 3. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί µαθαίνουµε Ιστορία της Τέχνης;

Γιατί µαθαίνουµε Ιστορία της Τέχνης; Γιατί µαθαίνουµε Ιστορία της Τέχνης; Α. για ευρύτερη πνευµατική καλλιέργεια Β. για ανάπτυξη καλλιτεχνικού αισθητηρίου Γ. για ανάπτυξη της προσωπικότητας. για διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΣΑΠΦΩ ΜΟΡΤΑΚΗ

Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΣΑΠΦΩ ΜΟΡΤΑΚΗ Α' ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/02/2015 Α. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις κυκλώνοντας τη σωστή απάντηση. (σύνολο 6 μονάδες) 1. Στη ζωφόρο του Παρθενώνα απεικονίζεται:

Διαβάστε περισσότερα

Λογισµικό: Εικαστικά Α - Στ Δηµοτικού (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ελλάδας)

Λογισµικό: Εικαστικά Α - Στ Δηµοτικού (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ελλάδας) Λογισµικό: Εικαστικά Α - Στ Δηµοτικού (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ελλάδας) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εικόνα 1 Πατώντας Έναρξη βρισκόµαστε στο κεντρικό µενού του λογισµικού (εικ. 2) Εικόνα 2 1 1. Χώροι 1.1. Παίκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ" ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΛΊΘΟΙ- ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ μέρος Α

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΛΊΘΟΙ- ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ μέρος Α ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΛΊΘΟΙ- ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ μέρος Α Πρώτες ύλες Οι πρώτες ύλες για την παρασκευή των τεχνητών δοµικών λίθων είναι : άργιλοι για αργιλικά ή κεραµικά δοµικά στοιχεία, καολίνης για προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα

Πνευματικά Δικαιώματα Πνευματικά Δικαιώματα Το παρόν είναι πνευματική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορά τα πνευματικά δικαιώματα. Απαγορεύεται ρητώς η δημιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ Κατανάλωση ς Ορισμός της έννοιας της εμπεριεχόμενης ή ενσωματωμένης ς (embodied energy) «Η που χρησιμοποιείται στην παραγωγή των

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Στοιχεία Μηχανολογικού Σχεδίου

1.2 Στοιχεία Μηχανολογικού Σχεδίου 1.2 Στοιχεία Μηχανολογικού Σχεδίου Τα µηχανολογικά σχέδια, ανάλογα µε τον τρόπο σχεδίασης διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: Σκαριφήµατα Κανονικά µηχανολογικά σχέδια Προοπτικά σχέδια Σχηµατικές παραστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Σελίδα 1 από 8 Μάθηµα: «Ιστορία Ενδυµασίας Ι». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το µάθηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1.01 Γενικές εσκαφές γαιώδεις κ.μ 3,22 22 70.84 1.02 Γενικές εσκαφές ημιβραχώδεις κ.μ 3,22 0 0 1.03 Γενικές εσκαφές βραχώδεις κ.μ 11,74 0 0 1.04 Εσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ Ηµεροµηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία µε. Ζωγραφική και Μαθηµατικά

Ερευνητική Εργασία µε. Ζωγραφική και Μαθηµατικά Ερευνητική Εργασία - Ζωγραφική και Μαθηµατικά Ηλίας Νίνος Ερευνητική Εργασία µε θέµα: Μαθηµατικά και Τέχνη Υποθέµα: Μαθηµατικά και Ζωγραφική Οµάδα: Μαρία Βαζαίου- Ηρώ Μπρούφα- Μαθηµατικά εννοούµε την επιστήµη

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials, Third Edition, Pearson Education, 2007 1 Κεραµικάκαιγυαλιά Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ Ηµεροµηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ (108) Ηµεροµηνία και

Διαβάστε περισσότερα

4.1 γενικά. Ο άνθρακας είναι: Το πρώτο στοιχείο της 14 ης οµάδας τουπεριοδικούπίνακα.

4.1 γενικά. Ο άνθρακας είναι: Το πρώτο στοιχείο της 14 ης οµάδας τουπεριοδικούπίνακα. 4. Οάνθρακας 4.1 γενικά Ο άνθρακας είναι: Το πρώτο στοιχείο της 14 ης οµάδας τουπεριοδικούπίνακα. οάνθρακας Στη φύση βρίσκεται ελεύθερος µε τη µορφή: 1. των γαιανθράκων 2. του διαµαντιού και 3. του γραφίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2008 (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π/2008) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ: Α. Κτιριακά - Οικοδομική

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2008 (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π/2008) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ: Α. Κτιριακά - Οικοδομική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2008 (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π/2008) Κλάδοι Ειδικότητες: ΠΕ 12.01 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕ 17.01 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών. Ειδικότητα : Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση και Σχεδιασμός Αντικειμένων. Κωδικός:

Οδηγός Σπουδών. Ειδικότητα : Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση και Σχεδιασμός Αντικειμένων. Κωδικός: Οδηγός Σπουδών Ειδικότητα : Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση και Σχεδιασμός Αντικειμένων Κωδικός: 24-01-08-1 Έκδοση: Α, Απρίλιος 2017 Περιεχόμενα 1. Γενικές Πληροφορίες... 3 1.1. Ονομασία Ειδικότητας...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΛΑΪΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΙΑΣΤΟΛΗ - ΣΥΣΤΟΛΗ Όταν θερµαίνεται το ξύλο αυξάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινή Τεχνη. Περίοδοι της χριστιανικής ζωγραφικής:

Βυζαντινή Τεχνη. Περίοδοι της χριστιανικής ζωγραφικής: Βυζαντινή Τεχνη Περίοδοι της χριστιανικής ζωγραφικής: 1. Παλιαοχριστιανική Τέχνη και Πρωτοβυζαντινή περίοδος (4ος-7ος αιώνας) 2. Εικονομαχία και βυζαντινή τέχνη (8ος-12ος αιώνας) 3. Περίοδος των Παλαιολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ Η κεραμική, μια πανάρχαια τέχνη, χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη το αργιλόχωμα. Όταν αναμείξουμε το αργιλόχωμα με νερό θα προκύψει μία πλαστική μάζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) 1.1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Epoxy Aqua Paint. Epoxy Aqua Primer. Ειδικά Χρώματα. Εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών

Epoxy Aqua Paint. Epoxy Aqua Primer. Ειδικά Χρώματα. Εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών Ειδικά Χρώματα Epoxy Aqua Paint Εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών Εποξειδικό τελικό χρώμα νερού δύο συστατικών, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, κατάλληλο για την προστασία τσιμεντένιων, μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών δεν παρουσίασε μεταβολή, ενώ από την αντίστοιχη σύγκριση των

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών δεν παρουσίασε μεταβολή, ενώ από την αντίστοιχη σύγκριση των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς,, 23 Φεβρουαρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Ιανουάριος 2017 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Δεκέμβριος 2016, ετήσια μείωση 0,5%

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Δεκέμβριος 2016, ετήσια μείωση 0,5% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 24 Ιανουαρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Δεκέμβριος 2016, ετήσια μείωση 0,5% Ο Γενικός Δείκτης Τιμών

Διαβάστε περισσότερα

Το κτίριο περιγράφεται σχηµατικά από το τρίπτυχο: δοµή, µορφή, περιεχόµενο

Το κτίριο περιγράφεται σχηµατικά από το τρίπτυχο: δοµή, µορφή, περιεχόµενο Το κτίριο περιγράφεται σχηµατικά από το τρίπτυχο: δοµή, µορφή, περιεχόµενο Τύπος είναι µια επαναλαµβανόµενη αναγνωρίσιµη οργανωτική δοµή. εν έχει διαστάσεις και κλίµακα. Βρίσκεται σε διαλεκτική σχέση µε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Κράµατα. Χάλυβας. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χάλυβες κατασκευών. Χάλυβας σκυροδέµατος. Χυτοσίδηρος. Ορείχαλκος.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Κράµατα. Χάλυβας. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χάλυβες κατασκευών. Χάλυβας σκυροδέµατος. Χυτοσίδηρος. Ορείχαλκος. 47 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Χηµικές ενώσεις χαρακτηριστικό των οποίων είναι ο µεταλλικός δεσµός. Είναι καλοί αγωγοί της θερµότητας και του ηλεκτρισµού και όταν στιλβωθούν αντανακλούν το

Διαβάστε περισσότερα

Ακρόπολη 447 π.χ. Παλάτι του Μίνωα (Κνωσός) Πύλη των λεόντων (Μυκήνες) Κατασκευασμένη από πεντελικό μάρμαρο και ασβεστόλιθο.

Ακρόπολη 447 π.χ. Παλάτι του Μίνωα (Κνωσός) Πύλη των λεόντων (Μυκήνες) Κατασκευασμένη από πεντελικό μάρμαρο και ασβεστόλιθο. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ το αρχαιότερο δομικό υλικό 1) Σύγχρονα υλικά (σκυρόδεμα και χάλυβας) περιόρισαν τη χρήση της. 2) Η τρωτότητα της υπό σεισμικές δυνάμεις κατέστησαν ακατάλληλη ως δομικό σύστημα. την Σήμερα η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Σε οικόπεδο που βρίσκεται στην οδό Δαναΐδων στον Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού στην Αθήνα πρόκειται να ανεγερθεί τριώροφη οικοδομή µε υπόγειο και στέγη. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κοστολόγηση Κατασκευής Προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: «Τεχνικό Σχέδιο». Η διδασκαλία του µαθήµατος του Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 37 ΔΑΦΝΗ ΤΗΛ.210-9758619 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ-ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 1+0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Οκτώβριος 2016 (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Οκτώβριος 2016 (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 23 Νοεµβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Οκτώβριος 2016 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. 1.1 Ο κόσμος των υλικών

Εισαγωγή. 1.1 Ο κόσμος των υλικών Εισαγωγή 1 1 Εισαγωγή Βατάλης Αργύρης 1.1 Ο κόσμος των υλικών Tα υλικά αποτελούν μέρος της βάσης όλων των τεχνολογικών εξελίξεων. Όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες και το επίπεδο ζωής επηρεάζονται σε μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΥΑΛΙ Σημειώσεις μαθήματος Τεχνολογίας Υλικών Β εξαμήνου. Εισηγήτρια Μάρθα Δημητρακά

ΤΟ ΓΥΑΛΙ Σημειώσεις μαθήματος Τεχνολογίας Υλικών Β εξαμήνου. Εισηγήτρια Μάρθα Δημητρακά ΤΟ ΓΥΑΛΙ Σημειώσεις μαθήματος Τεχνολογίας Υλικών Β εξαμήνου. Εισηγήτρια Μάρθα Δημητρακά Το γυαλί σημαίνει διαφάνεια. Σημείο συνάντησης των αναγκών του ανθρώπου, να χτίσει και να επικοινωνήσει. Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εκλεκτισµός & Μοντερνίστικες Τάσεις

Εκλεκτισµός & Μοντερνίστικες Τάσεις Εκλεκτισµός & Μοντερνίστικες Τάσεις (Η άρνηση των Ιστορικων ρυθµών) Ο Ιστορισµός ένα ρεύµα που αναπτύσσεται κατά το 19ο αι και χαρακτηρίζεται από υιοθέτηση και επαναδιαπραγµάτευση γνώριµων τεχνοτροπιών

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά υλικά αρχιτεκτονικών μορφών

Δομικά υλικά αρχιτεκτονικών μορφών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Δομικά υλικά αρχιτεκτονικών μορφών 1. Ιστορική αναδρομή στην τεχνολογία παρασκευής - χρήσης του υλικού στην αρχαιολογία και τέχνη (4 ώρες θεωρία) 2. Αναγνώριση - διάγνωση τεχνικών κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 5 Ο Ο Ι Κ Ο Ο Μ Ι Κ Α Ε Ρ Γ Α Ρ Λ Ε Ω Ν Ι Α Σ Α Ν Θ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(Θ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(Θ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(Θ) Ενότητα 2: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ανθυμίδης Κωνσταντίνος Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΝΩΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΝΩΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΝΩΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΗΣΗ Συνήθως η γνήσια τεχνική φρέσκο διαπιστώνεται μόνο σε ορισμένα τμήματα των τοιχογραφιών διαφόρων ζωγράφων. Στην τοιχογραφία με βάση το φρέσκο και διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων μεταβολών (%) Δείκτη Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών (2010=100,0)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων μεταβολών (%) Δείκτη Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 23 Νοεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Οκτώβριος 2017, ετήσια αύξηση 1,1% Ο Γενικός Δείκτης Τιμών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Παραγωγής Επίπλου ΙΙ. Μαστρογιώργος Αθανάσιος

Τεχνολογία Παραγωγής Επίπλου ΙΙ. Μαστρογιώργος Αθανάσιος Τεχνολογία Παραγωγής Επίπλου ΙΙ Μαστρογιώργος Αθανάσιος Συνοπτική παρουσίαση υλικών-υλικά μεγάλων διαστάσεων υπό μορφή πάνελ MDF(Medium Density Fibreboard) Το MDF(Medium Density Fibreboard)(Ινοσανίδα Μέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Νοέμβριος 2016, ετήσια μείωση 1,0%

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Νοέμβριος 2016, ετήσια μείωση 1,0% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Νοέμβριος 2016, ετήσια μείωση 1,0% Ο Γενικός Δείκτης Τιμών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΙΟΥΝΙΟΣ 2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΙΟΥΝΙΟΣ 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

info@newgenesis.gr www.newgenesis.gr http://kataskeves.com.gr/contact-us

info@newgenesis.gr www.newgenesis.gr http://kataskeves.com.gr/contact-us www.kataskeves.com.gr H έκθεση Κατασκευές Κύπρος διοργανώνεται για µία ακόµη φορά στο EXPOCYPRUS µετά την εξαιρετική επιτυχία της προηγούµενης διοργάνωσης. Η έκθεση ξεπέρασε τους 23.000 επισκέπτες κοινό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Ιανουάριος 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Ιανουάριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Ιανουάριος 2013 Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής Νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 11 m2 85 πάχους 36 έως 38mm µεθ'αρµογλυφών (αυλακιών, καλεµιών) δια κοινού τσιµέντου και άµµου λευκού µαρµάρου Κουφώµατα

ΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 11 m2 85 πάχους 36 έως 38mm µεθ'αρµογλυφών (αυλακιών, καλεµιών) δια κοινού τσιµέντου και άµµου λευκού µαρµάρου Κουφώµατα Κατασκευή κτιρίου ηµοτικής Βιβλιοθήκης ΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Περιγραφή Εργασίας Εργασίες µε τιµές Μονάδος Αρχιτεκτονικά Τοιχοποιία ΥποΟµάδα η Αργολιθοδοµαί δι' ασβεστοτσιµεντοκονιάµατος τσιµέντου άνευ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΣΧΕΔΙΟ (Ελεύθερο και Προοπτικό) και που ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ελληνικός ορυκτός πλούτος

Ο Ελληνικός ορυκτός πλούτος Ο Ελληνικός ορυκτός πλούτος Οι πρώτες ύλες που υπάρχουν στο υπέδαφος μιας χώρας αποτελούν τον ορυκτό της πλούτο. Ο ορυκτός πλούτος περιλαμβάνει τα μεταλλεύματα, ορυκτά καύσιμα και τα προϊόντα λατομείου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το πρόβλημα του σεισμού στην Ελλάδα ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑ 09-09-1999 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑ 09-09-1999 ΠΑΡΝΗΘΑ 09-09-1999 ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ 1130.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ α. Το παρόν άρθρο αφορά στις γενικές απαιτήσεις για την κατασκευή ξύλινων ερµαρίων, ιµατιοθηκών και πάγκων καθώς επίσης και την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Μεταβολή Μεταβολή Μερίδιο 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 04/12 11/12 2012 Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΝΙΕΣ. Υλικά που όταν αναμιχθούν και. (συνήθως νερό) γίνονται εύπλαστος πολτός με συγκολητικές ιδιότητες.

ΚΟΝΙΕΣ. Υλικά που όταν αναμιχθούν και. (συνήθως νερό) γίνονται εύπλαστος πολτός με συγκολητικές ιδιότητες. ΚΟΝΙΕΣ Υλικά που όταν αναμιχθούν και υποστούν κατεργασία με ρευστό (συνήθως νερό) γίνονται εύπλαστος πολτός με συγκολητικές ιδιότητες. ΔΙΑΚΡΙΣΗ (α) Αερικές -Πήξη και σκλήρυνση σε ατμοσφαιρικό αέρα - Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Baumit Συστήµατα επίχρισης για εσωτερικούς χώρους

Baumit Συστήµατα επίχρισης για εσωτερικούς χώρους Baumit Συστήµατα επίχρισης για εσωτερικούς χώρους Σοβάδες για εσωτερικούς χώρους Για όλους τους χώρους Οικονοµικοί Εύκολοι στη χρήση Για όλες τις περιοχές εφαρµογής Άνεση σε όλους τους χώρους H Baumit

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΕΡΟΥΣΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΕΡΟΥΣΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΕΡΟΥΣΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ Μ. Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός Μ. ιασάκου Χηµικός Μηχανικός Γ. Παναγιώκας Γεωλόγος ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η φέρουσα οπλισµένη τοιχοποιία µε λιθοσώµατα σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Σεπτέµβριος 2014 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ - ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ - ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2003 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ - ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Απρίλιος 2015 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 92/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 24.394,10 + ΦΠΑ 23% 5.610,64 ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίµων. Μεταλλική Συσκευασία. Εισαγωγή

Συσκευασία Τροφίµων. Μεταλλική Συσκευασία. Εισαγωγή Συσκευασία Τροφίµων Μεταλλική Συσκευασία Εισαγωγή Συνηθέστερα χρησιµοποιούµενα µέταλλα: Σίδηρος (σαν ανοξείδωτος χάλυβας σε σκεύη και εξοπλισµό) Κασσίτερος (λευκοσίδηρος σε συνδυασµό µε σίδηρο στις κονσέρβες

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ ΘΕΜΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΟΝΟΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ (ΙΔΙΟΤΗΤΑ):

Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ ΘΕΜΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΟΝΟΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ (ΙΔΙΟΤΗΤΑ): Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ ΘΕΜΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΟΝΟΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ (ΙΔΙΟΤΗΤΑ): ΤΥΠΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΡΟΤΟΜΗ ΟΜΑΔΑ ΓΛΥΠΤΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑΣ ΕΦΙΠΠΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑΣ ΓΛΥΠΤΟ ΛΑΜΠΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Ιουνίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Μάιος 2014 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 23 Αυγούστου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Ιούλιος 20 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1. Αντικείµενο. 2.Περιγραφη Κτιριων Συγκροτήµατος. 2.Α. Κυρίως κτίριο 2.Α.1. Βορειοανατολική Όψη - Νοτιοδυτική Όψη

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1. Αντικείµενο. 2.Περιγραφη Κτιριων Συγκροτήµατος. 2.Α. Κυρίως κτίριο 2.Α.1. Βορειοανατολική Όψη - Νοτιοδυτική Όψη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αντικείµενο H µελέτη αφορά τις εργασίες αποκατάστασης όψεων και αφορούν τη στερέωση των µαρµάρων που είναι επενδεδυµένες οι εξωτερικές πλευρές του συγκροτήµατος. 2.Περιγραφη Κτιριων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 24 Απριλίου 2003 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΟΜΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μελέτη Βαζαίου Σοφία Μούσιου Σταυρούλα Καριτσά Κερασούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Σεπτέµβριος 2013 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1 Book 1.indb 1 2/9/ :17:35 µµ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1 Book 1.indb 1 2/9/ :17:35 µµ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΟΛΓΑ ΖΙΡΩ, πτυχιούχος Α.Σ.Κ.Τ., Μ.Α. Ιστορίας της Τέχνης, ΠΕ8 ΕΛΕΝΗ ΜΕΡΤΖΑΝΗ, πτυχιούχος Α.Σ.Κ.Τ., ΠΕ8 Δρ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΙΔΟΥ, Αν. καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ Περιοχή ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ & Περιοχή ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Μάθημα: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 1 ιδάσκοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Ιανουάριος 2015 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Κεραµικά &µέταλλα σε επαφή. Η κατάσταση στην Ελλάδα

Κεραµικά &µέταλλα σε επαφή. Η κατάσταση στην Ελλάδα Γενικό Χηµείο του Κράτους, Β Χηµική Υπηρεσία Αθήνας Κεραµικά &µέταλλα σε επαφή µε τρόφιµα: Η κατάσταση στην Ελλάδα ανάη Θεοφίλου, Προϊσταµένη Τµήµατος Μετάλλων & Ανόργανων Υλών Το Γ.Χ.Κ. πραγµατοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Θεωρία 7 Hassan Fathy

Ιστορία και Θεωρία 7 Hassan Fathy Ιστορία και Θεωρία 7 Hassan Fathy In Nature, no two men are alike. Even if they are twins and physically identical, they will differ in their dreams. The architecture of the house emerges from the dream;

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά με τον ιμπρεσιονισμό

σχετικά με τον ιμπρεσιονισμό Impressionism and Postimpressionism Ιμπρεσιονισμός και Μεταϊμπρεσσιονισμός Monet Van Gogh Σχέδιο Εργασίας: Μεγάλοι Ζωγράφοι Μαρία Κασαπίδη Ιούνιος 2007 σχετικά με τον ιμπρεσιονισμό Ο Ιμπρεσιονισμός είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 Από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Ιούλιος 2016 (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Ιούλιος 2016 (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 23 Αυγούστου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Ιούλιος 2016 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Νεοκλασική μορφολογία και βασικές αρχές δόμησης

Νεοκλασική μορφολογία και βασικές αρχές δόμησης Νεοκλασική μορφολογία και βασικές αρχές δόμησης Βασικές αρχές της αρχιτεκτονικής του νεοκλασικισμού 1. Το δομικό σύστημα που χρησιμοποιείται είναι αυτό της «δοκού επί στύλου», δηλ. κατακόρυφοι φέροντες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (355) Μάθημα: ΣXEΔΙΟ ΕΠΙΠΛOY ΚΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ. Roto Fentro. Σύγχρονος σχεδιασµός Τέλεια λειτουργία.

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ. Roto Fentro. Σύγχρονος σχεδιασµός Τέλεια λειτουργία. ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ Roto Fentro Σύγχρονος σχεδιασµός Τέλεια λειτουργία. FENTRO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ. Fentro : Eνα ευέλικτο πρόγραµµα µηχανισµών παντζουριών πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Φεβρουάριος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Φεβρουάριος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Μαρτίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών αυξήθηκε κατά 4,2% το Φεβρουάριο 2011, σε σύγκριση με

Διαβάστε περισσότερα

Ulrich Rückriem. Σκιές της πέτρας ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ulrich Rückriem. Σκιές της πέτρας ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ulrich Rückriem Σκιές της πέτρας ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισµού Eκπαιδευτικό Πρόγραµµα για Μαθητές ηµοτικού Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

"Τύποι ξύλινων δομικών κατασκευών - πιστοποίηση οικοδομικής ξυλείας, CE πιστοποίηση σε προϊόντα ξύλου H

Τύποι ξύλινων δομικών κατασκευών - πιστοποίηση οικοδομικής ξυλείας, CE πιστοποίηση σε προϊόντα ξύλου H "Τύποι ξύλινων δομικών κατασκευών - πιστοποίηση οικοδομικής ξυλείας, CE πιστοποίηση σε προϊόντα ξύλου H Δρ Μιχάλης Σκαρβέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, υπεύθυνος Εργαστηρίου Τεχνολογίας & Συντήρησης Ξυλοκατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Εγγειοβελτιωτικά Έργα

Σημειώσεις Εγγειοβελτιωτικά Έργα 4. ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ 4.1. Γενικά Για τη μελέτη ενός δικτύου κλειστών αγωγών πρέπει να υπολογιστούν οι απώλειες ενέργειας λόγω τριβών τόσο μεταξύ του νερού και των τοιχωμάτων του αγωγού όσο και μεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις

Κατηγορίες αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις Κατηγορίες αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις Τα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις ανήκουν στην κατηγορία των ειδικών βιομηχανικών αποβλήτων. Ο όρος «απόβλητα κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 38/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΙΓΗΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΛ/ΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚ/ΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 38/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΙΓΗΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΛ/ΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚ/ΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 38/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΙΓΗΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΛ/ΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚ/ΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΧΡΩΜΑΤΩΝ-ΣΙΔΗΡΟΥ-ΞΥΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα καλούπια. Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη

Τα καλούπια. Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη Τόµος Α 2.2 Τα καλούπια Τα στοιχεία των καλουπιών για την κατασκευή δοµικών στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος, χωρίζονται σε τέσσερεις κατηγορίες: 1. Επιφανειακά στοιχεία ή πετσώµατα 2. Οριζόντια φέροντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ ΙI ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ ΙI ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ' Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ( Εικαστική και Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (Ο.Α.Κ) ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (Ο.Α.Κ) ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (Ο.Α.Κ) ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) [σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

«Η θάλασσα μάς ταξιδεύει» The sea travels us e-twinning project 2014-2015. Έλληνες ζωγράφοι. Της Μπιλιούρη Αργυρής. (19 ου -20 ου αιώνα)

«Η θάλασσα μάς ταξιδεύει» The sea travels us e-twinning project 2014-2015. Έλληνες ζωγράφοι. Της Μπιλιούρη Αργυρής. (19 ου -20 ου αιώνα) «Η θάλασσα μάς ταξιδεύει» The sea travels us e-twinning project 2014-2015 Έλληνες ζωγράφοι (19 ου -20 ου αιώνα) Της Μπιλιούρη Αργυρής Η ιστορία της ζωγραφικής στην νεοελληνική ζωγραφική Η Ελληνική ζωγραφική

Διαβάστε περισσότερα