ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ""

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ" 1 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (JOB PROFILE) ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (DUTIES) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Το θεωρητικό µέρος των εξετάσεων ιαδικασία... 9 α) Σκοπός... 9 β) Περιεχόµενο εξέτασης... 9 γ) ιαδικασία εξέτασης... 9 δ) ιάρκεια εξετάσεων Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης Το πρακτικό µέρος των εξετάσεων ιαδικασία α) Σκοπός β) Περιεχόµενο εξέτασης γ) ιαδικασία εξέτασης δ) ιάρκεια εξετάσεων Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ...17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ Σελίδα 2 από 39

3 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (JOB PROFILE) Οι κάτοχοι ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ έχουν πιστοποιήσει γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελµατικές ικανότητες που τους καθιστούν ικανούς να εργασθούν στον κλάδο της ιακόσµησης: α) σε εξαρτηµένες εργασίες σαν στελέχη γραφείων µελετών και κατασκευών καθώς και εταιριών παραγωγής ή εφαρµογής υλικών και συστηµάτων διακόσµησης. β) σε κατάλληλες θέσεις (εφόσον προβλέπονται ανάλογες θέσεις) στον ηµόσιο φορέα, σε Τράπεζες, Οργανισµούς κλπ. γ) σαν ελεύθεροι επαγγελµατίες, σε συνεργασία πάντα µε γραφεία µελετών και εφαρµογών έργων διακόσµησης. Σελίδα 3 από 39

4 2. ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (DUTIES) Οι απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ είναι ικανοί να εκτελούν τις ακόλουθες κύριες επαγγελµατικές δραστηριότητες: 1. Κάνουν αποτυπώσεις χώρων και αντικειµένων 2. Αναπτύσσουν και συντάσσουν σχέδια ορθών προβολών (κατόψεις, όψεις, τοµές), αξονοµετρικά και προοπτικά σχέδια, µε βάση σκαριφήµατα που δίνονται από τους αρµόδιους µελετητές. 3. Αναπτύσσουν και συντάσσουν κατασκευαστικά σχέδια σε όλες τις κλίµακες αντικειµένων, επίπλων και ειδικών κατασκευών εσωτερικών χώρων µε βάση δεδοµένα σκαριφήµατα από τους αρµόδιους µελετητές. 4. Αναλαµβάνουν την τελική παρουσίαση της µελέτης: α) συντάσσοντας σχέδια ορθών προβολών, αξονοµετρικά προοπτικά, χρησιµοποιώντας όλες τις δυνατές µεθόδους παρουσίασης (έγχρωµα ή µη σχέδια κλπ.) β)κατασκευάζοντας προπλάσµατα χώρων, (µακέτες), χρησιµοποιώντας υλικά εύκολα στη χρήση. 5. Συντάσσουν τον προγραµµατισµό του έργου (τεχνικό, χρονικό, οικονοµικό). 6. Αναλύουν τις εργασίες κατασκευής, οργανώνουν τα συνεργεία κατασκευής κατά τοµείς δουλειάς και τα συντονίζουν. 7. Κάνουν µετρήσεις και συντάσσουν τους κοστολογικούς πίνακες. 8. Ελέγχουν την εφαρµογή του προγραµµατισµού του έργου (χρονικού και οικονοµικού) 9. Ελέγχουν την ποιότητα των εργασιών και φροντίζουν για την πιστή εφαρµογή της οριστικής µελέτης. 10. Χειρίζονται σχεδιαστικά προγράµµατα µέσω Η/Υ. 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2.1. Για την αποτύπώςη χώρων και αντικειµένων πρέπει: Να γνωρίζουν και να εφαρµόζουν σχέδια ορθών προβολών τηρώντας τις αρχές του Γραµµικού σχεδίου (πχ. διαστασιολόγηση, διαγραµµίσεις κλπ.) καθώς και σχέδιο µε ελεύθερο χέρι (κυρίως σκαριφήµατα) Να αναγνωρίζουν τα δοµικά στοιχεία και υλικά του χώρου και των αντικειµένων, καθώς και τον Σελίδα 4 από 39

5 σχεδιαστικό συµβολισµό τους Να λαµβάνουν πλήρεις διαστάσεις των χώρων και των αντικειµένων κατόπιν µετρήσεων Να γνωρίζουν τα υλικά και όργανα σχεδίασης καθώς και τη χρήση τους Να γνωρίζουν την χρήση των κλιµάκων Να µεταφέρουν στο χαρτί µέσω σχεδίων ορθών προβολών, το χώρο µε τις διαστάσεις του Για την ανάπτυξη και σύνταξη σχεδίων ορθών προβολών, αξονοµετρικών και προοπτικών µε βάση σκαριφήµατα που δίνονται από τους αρµόδιους µελετητές πρέπει: Να γνωρίζουν τα υλικά και όργανα σχεδίασης καθώς και τη χρήση τους Να γνωρίζουν τη χρήση των κλιµάκων Να γνωρίζουν και να εφαρµόζουν τα σχέδια ορθών προβολών, τηρώντας τις Γραµµικού σχεδίου (πχ. διαστασιολόγηση, διαγραµµίσεις κλπ.) αρχές του Να γνωρίζουν τα ανθρωποµετρικά και εργονοµικά µεγέθη Να γνωρίζουν αξονοµετρικό και προοπτικό σχέδιο Να εφαρµόζουν την σκιαγραφία σε όλα τα είδη σχεδίου. 2.3 Για την ανάπτυξη και σύνταξη κατασκευαστικών σχεδίων, σε όλες τις κλίµακες επίπλων και ειδικών κατασκευών, µε βάση δεδοµένα σκαριφήµατα πρέπει: Να γνωρίζουν τις ιδιότητες και εφαρµογές των υλικών καθώς και τον συµβολισµό τους σχεδιαστικά Να µπορούν να απεικονίζουν κατασκευαστικά στοιχεία υπό κλίµακα και µε ελεύθερο χέρι Να εφαρµόζουν τα εργονοµικά και ανθρωποµετρικά µεγέθη, σε σχέδια επίπλων και σε ειδικές κατασκευές Για την τελική παρουσίαση της δεδοµένης από τους αρµόδιους, µελέτης α) συντάσσοντας σχέδια ορθών προβολών, αξονοµετρικά, προοπτικά χρησιµοποιώντας όλες τις δυνατές µεθόδους παρουσίασης(έγχρωµα ή µη σχέδια κλπ.), β) κατασκευάζοντας προπλάσµατα χώρων (µακέτες), χρησιµοποιώντας διάφορα υλικά, σύµφωνα µε τον τύπο προπλάσµατος που έχει επιλεγεί πρέπει: Να γνωρίζουν τη χρήση οργάνων σχεδίασης Να εφαρµόζουν τα συστήµατα ορθών προβολών, τηρώντας τους κανόνες του Γραµµικού σχεδίου Να εφαρµόζουν το αξονοµετρικό και προοπτικό σχέδιο Να εφαρµόζουν τη σκιαγραφία σε όλα τα είδη σχεδίου. Σελίδα 5 από 39

6 Να γνωρίζουν ελεύθερο σχέδιο Να εφαρµόζουν διάφορες µεθόδους έγχρωµης παρουσίασης σχεδίων: Ακουαρέλας, µαρκαδόρου, ξυλοµπογιάς, παστέλ, ράστερ αερογράφου, κολλάζ, µικτές τεχνικές Να χρησιµοποιούν την κατάλληλη κλίµακα για την κατασκευή του προπλάσµατος, ανάλογα µε το είδος και το µέγεθος του έργου Να γνωρίζουν τις ιδιότητες και τη χρήση υλικών κατασκευής προπλασµάτων, ώστε να µπορούν εύκολα να αποδώσουν το έργο τρισδιάστατα, σύµφωνα µε τον τύπο µακέτας που έχει επιλεγεί (π.χ. έγχρωµη ή όχι, ογκοµετρική, πιστή αποτύπωση του χώρου κλπ.) Να εφαρµόζουν τις γνώσεις τους πάνω στο ύφος και το στυλ που ακολουθείται στην αρχική ιδέα, συµπληρώνοντας τα σχέδια ή το πρόπλασµα µε περισσότερα στοιχεία Για να συντάσσουν τον προγραµµατισµό του έργου (τεχνικό, χρονικό, οικονοµικό) πρέπει να γνωρίζουν: Να αναλύουν και να καθορίζουν τις εργασίες κατά ειδικότητα Να ιεραρχούν τις εργασίες χρονικά (σειρά προτεραιότητας) Να προβλέπουν τη χρονική διάρκεια κάθε φάσης και το χρόνο για την περάτωση του έργου Τους κανονισµούς ασφαλείας εργασίας Να εκτιµούν το κόστος εργασιών Να συντάσσουν τον προϋπολογισµό του έργου µε βάση την οριστική µελέτη Για να αναλύουν τις εργασίες κατασκευής, να οργανώνουν τα συνεργεία κατασκευής κατά τοµείς δουλειάς και να τα συντονίζουν, πρέπει να γνωρίζουν: Να αναλύουν και να καθορίζουν τις εργασίες κατά ειδικότητα Να ιεραρχούν τις εργασίες κατασκευής κατά σειρά προτεραιότητας Να προγραµµατίζουν χρονικά τη δουλειά των συνεργείων, βάση του προγραµµατισµού του έργου Να αξιολογούν τον αριθµό των µελών κάθε συνεργείου, µε βάση την ηµερήσια µέση απόδοση Για να κάνουν µετρήσεις και να συντάσσουν τους κοστολογικούς πίνακες πρέπει να γνωρίζουν: Να κάνουν προµετρήσεις βάσει των σχεδίων της µελέτης Να κάνουν επιµετρήσεις του έργου, των ειδών εργασίας, των υλικών και επιφανειών κατά µονάδα µέτρησης Να χρησιµοποιούν τα βασικά όργανα και µεθόδους µέτρησης Να λαµβάνουν πλήρεις διαστάσεις αντικειµένων και χώρων. Σελίδα 6 από 39

7 Να αξιολογούν τα στοιχεία δαπανών του έργου Να υπολογίζουν τις ποσότητες και τις τιµές µονάδος µε βάση το τιµολόγιο της σύµβασης Για να ελέγχουν την εφαρµογή του προγραµµατισµού του έργου (χρονικού και οικονοµικού) πρέπει να γνωρίζουν: Να συντάσσουν τον προγραµµατισµό του έργου Να παρακολουθούν και να ελέγχουν βάση διαγραµµάτων GANTT την πρόοδο του έργου, την απόδοση των εργαζοµένων και την απασχόληση εργαλείων, µηχανηµάτων και µηχανών Να δίνουν τις προδιαγραφές κάθε εργασίας στα συνεργεία Για να ελέγχουν την ποιότητα των εργασιών και να φροντίζουν για την πιστή εφαρµογή της οριστικής µελέτης πρέπει: Να γνωρίζουν τα υλικά που εφαρµόζονται στη δόµηση και διακόσµηση, τις ιδιότητες και τις χρήσεις τους Να είναι ικανοί να δίνουν κατασκευαστικές λύσεις σε θέµατα και προβλήµατα που προκύπτουν στην πορεία του έργου Να γνωρίζουν τις κατάλληλες ενέργειες που πρέπει να κάνουν για την τήρηση του προγράµµατος του έργου Για να χειρίζονται σχεδιαστικά προγράµµατα µέσω Η/Υ πρέπει: Να γνωρίζουν τη χρήση των ηλεκτρονικών µέσων για σχεδίαση, επεξεργασία του σχεδίου, οργάνωση της διαδικασίας, σχεδίαση µε τη χρήση των νέων δυνατοτήτων που παρέχει το ηλεκτρονικό σχεδιαστήριο (snap, layer, χρωµάτων, blocks, και τρισδιάστατη σχεδίαση). Σελίδα 7 από 39

8 3. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Για την απόκτηση του ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας Τεχνικός ιακόσµησης πρέπει να ικανοποιηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) Επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση της βεβαίωσης επαγγελµατικής κατάρτισης. β) Επιτυχία στο Θεωρητικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. γ) Επιτυχία στο Πρακτικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. Για το σκοπό αυτό, στη Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ., συγκροτείται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) που έχει ως έργο την ευθύνη για την οµαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, την εποπτεία, κατεύθυνση και συντονισµό του έργου των Π.Ε.Ε.Π. Κατά τις εξεταστικές περιόδους συγκροτούνται Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.). Οι Π.Ε.Ε.Π. έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρµογή των διαδικασιών των σχετικών µε τις εξετάσεις στην περιφέρειά τους µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του Ο.Ε.Ε.Κ. και τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. Η Πιστοποίηση Επαγγελµατικής Κατάρτισης βασίζεται σε τελικές εξετάσεις Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο µε βάση τον ισχύοντα, κατά την διεξαγωγή των εξετάσεων, Κανονισµό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας. Οι ενδιαφερόµενοι που απέτυχαν, µπορούν να συµµετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης χωρίς περιορισµό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται. Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει την επιτυχία του στο µέρος αυτό για τρία (3) συνεχή έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων συµµετέχει µόνο στις εξετάσεις του µέρους στο οποίο απέτυχε. Η τριετία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων των εξετάσεων στην έδρα της αρµόδιας Π.Ε.Ε.Π. και λήγει την ηµέρα συµπλήρωσης τριών (3) ηµερολογιακών ετών. Αν µέσα στο χρονικό διάστηµα των τριών (3) ετών δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιµασία, υποχρεούται πλέον να συµµετέχει εκ νέου και στα δύο (2) µέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό) µε βάση τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισµό Κατάρτισης της ειδικότητάς του. Σελίδα 8 από 39

9 3.1. Το θεωρητικό µέρος των εξετάσεων ιαδικασία α) Σκοπός Με τη διαδικασία των εξετάσεων του Θεωρητικού Μέρους επιδιώκεται να διαπιστωθεί αν ο απόφοιτος του Ι.Ε.Κ. κατέχει και είναι ικανός να χρησιµοποιεί, σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές εφαρµογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλµατος. β) Περιεχόµενο εξέτασης Η γραπτή δοκιµασία γίνεται µε ερωτήσεις που προκύπτουν από το περιεχόµενο της προβλεπόµενης στοχοθεσίας του Θεωρητικού Μέρους και µπορεί να περιέχει θέµατα από όλα τα γνωστικά αντικείµενα (µαθήµατα) που περιέχονται στην εξεταζόµενη θεµατική ενότητα ή µέρος αυτών. Τα γραπτά είναι ανώνυµα κατά τη συλλογή και βαθµολόγηση µετά από επικάλυψη των ονοµάτων των υποψηφίων. γ) ιαδικασία εξέτασης Το πρόγραµµα εξέτασης για το Θεωρητικό Μέρος καταρτίζεται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και µετά από απόφαση του.σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. ανακοινώνεται από την οικεία Π.Ε.Ε.Π. Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. µεταβιβάζει τα θέµατα των γραπτών εξετάσεων στις επιτροπές των εξεταστικών κέντρων µε τον προσφορότερο και ασφαλέστερο κατά την κρίση της τρόπο. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέµατα που έχουν δοθεί για επεξεργασία. Μετά την εξάντληση του χρονικού ορίου αποχώρησης οι υποψήφιοι παραδίδουν τα γραπτά τους στους επιτηρητές οι οποίοι παρουσία του υποψηφίου καλύπτουν το µέρος του γραπτού που φέρει τα στοιχεία του υποψηφίου, µε αδιαφανές κάλυµµα (αυτοκόλλητο). Κάθε γραπτό δοκίµιο αξιολογείται από δυο (2) βαθµολογητές. Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση την βαθµολογική κλίµακα από Ως επιτυχών στο Θεωρητικό Μέρος θεωρείται αυτός που βαθµολογήθηκε µε βαθµό δέκα (10) έως είκοσι (20). Ο τελικός βαθµός προκύπτει από το άθροισµα των βαθµών των δυο (2) βαθµολογητών διαιρούµενος δια του δυο (2). Σε περίπτωση αναβαθµολόγησης ισχύει ο βαθµός του αναβαθµολογητή. Η βαθµολόγηση γίνεται µε ακέραιο βαθµό. Αν µετά τη διαίρεση του αθροίσµατος των βαθµών των δυο (2) βαθµολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθµός, ο βαθµός αυτός στρογγυλοποιείται στον αµέσως επόµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι >= 0.5) ή προηγούµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι < 0.5) ακέραιο βαθµό. Γραπτό δοκίµιο των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, αναβαθµολογείται µόνο στην περίπτωση που η διαφορά βαθµολογίας µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθµολογητή είναι µεγαλύτερη των τριών (3) µονάδων, από µέλος της οικείας οµάδας αναβαθµολογητών το οποίο ορίζει η Επιτροπή του Βαθµολογικού Κέντρου. Σελίδα 9 από 39

10 Επανεξέταση ή αναβαθµολόγηση πέραν της ανωτέρω προβλεπόµενης δεν επιτρέπεται. Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιµίων γίνεται µε αντικειµενική και δίκαιη κρίση και δεν απαιτείται αιτιολόγηση από τον βαθµολογητή ή τον αναβαθµολογητή. δ) ιάρκεια εξετάσεων Η εξέταση του Θεωρητικού Μέρους διαρκεί τρεις (3) ώρες Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Θεωρητικό Μέρος, οι υποψήφιοι της ειδικότητας Τεχνικός ιακόσµησης εξετάζονται σε γενικά θέµατα επαγγελµατικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του Θεωρητικού Μέρους της ειδικότητας. Α. Για την αποτύπώση χώρων και αντικειµένων πρέπει να γνωρίζει: Α1. Τα δοµικά στοιχεία και υλικά, καθώς και να αναγνωρίζει το συµβολισµό τους. Β. Για την ανάπτυξη και σύνταξη σχεδίων ορθών προβολών, αξονοµετρικών και προοπτικών µε βάση σκαριφήµατα που δίνονται από τους αρµόδιους µελετητές πρέπει να γνωρίζει: Β1. Όλα τα δοµικά στοιχεία και υλικά, καθώς και να αναγνωρίζει το συµβολισµό τους. Γ. Για την ανάπτυξη και σύνταξη κατασκευαστικών σχεδίων σε όλες τις κλίµακες επίπλων και ειδικών κατασκευών, µε βάση δεδοµένα σκαριφήµατα πρέπει να γνωρίζει: Γ1. Για τις ιδιότητες και εφαρµογές των υλικών καθώς και το συµβολισµό τους.. Για την τελική παρουσίαση της δεδοµένης από τους αρµόδιους µελέτης α) συντάσσοντας σχέδια ορθών προβολών, αξονοµετρικά, προοπτικά, χρησιµοποιώντας όλες τις δυνατές µεθόδους παρουσίασης (έγχρωµα ή µη σχέδια). β) κατασκευάζοντας προπλάσµατα χώρων (µακέτες) χρησιµοποιώντας διάφορα υλικά, σύµφωνα µε του τύπο προπλάσµατος, που έχει αποφασισθεί πρέπει να γνωρίζει: 1. Τα στοιχεία της Ιστορίας Τέχνης και Αρχιτεκτονικής που επέδρασαν στη διαµόρφωση και εξέλιξη της ιακόσµησης µέχρι σήµερα. Ε. Για να συντάσσουν τον προγραµµατισµό του έργου (τεχνικό, χρονικό, Σελίδα 10 από 39

11 οικονοµικό) πρέπει να γνωρίζουν: Ε1. Να αναλύουν, να καθορίζουν τις εργασίες και να τις ιεραρχούν χρονικά, καθορίζοντας έτσι το χρόνο για την περάτωση του έργου. Ε2. Τους κανονισµούς ασφαλείας εργασίας. Ε3. Να εκτιµούν το κόστος εργασιών και υλικών. Ε4. Να κάνουν τον προϋπολογισµό του έργου. ΣΤ. Για να αναλύουν τις εργασίες κατασκευής, να οργανώνουν τα συνεργεία κατασκευής κατά τοµείς εργασιών και να τα συντονίζουν πρέπει να γνωρίζουν: ΣΤ1. Να καθορίζουν τις εργασίες κατά ειδικότητα, ιεραρχώντας τις κατά σειρά προτεραιότητας. ΣΤ2. Να οργανώνουν τα συνεργεία, να προγραµµατίζουν την δουλειά τους χρονικά, να αξιολογούν την ηµερησία απόδοση του κάθε συνεργείου και να υπολογίζουν το αναγκαίο αριθµό µελών του. Ζ. Για να κάνουν µετρήσεις και να συντάσσουν τους κοστολογικούς πίνακες πρέπει να γνωρίζουν: Ζ1. Να αξιολογούν τα στοιχεία δαπανών του έργου. Ζ2. Να κάνουν µετρήσεις του έργου, των ειδών εργασίας, των υλικών και επιφανειών κατά µονάδα µέτρησης. Ζ3. Να υπολογίζουν τις ποσότητες και τις τιµές µονάδος µε βάση το τιµολόγιο της σύµβασης. Η. Για να ελέγχουν την εφαρµογή του προγραµµατισµού του έργου (χρονικού, οικονοµικού) πρέπει να γνωρίζουν: Η1. Να συντάσσουν τον προγραµµατισµό του έργου. Η2. Να παρακολουθούν και ελέγχουν βάση διαγραµµάτων GANTT την πρόοδο του έργου, την απόδοση των εργαζοµένων και την απασχόληση εργαλείων, µηχανηµάτων και µηχανών. Η3. Να δίνουν τις προδιαγραφές κάθε εργασίας στα συνεργεία. Θ. Για να ελέγχουν την ποιότητα των εργασιών και να φροντίζουν για την πιστή εφαρµογή της οριστικής µελέτης πρέπει να γνωρίζουν: Σελίδα 11 από 39

12 Θ1. Τα υλικά, τις ιδιότητες τις χρήσεις και τις εφαρµογές τους. Σελίδα 12 από 39

13 3.2 Το πρακτικό µέρος των εξετάσεων ιαδικασία α) Σκοπός Κατά τη δοκιµασία του Πρακτικού Μέρους ελέγχονται οι επαγγελµατικές ικανότητες και δεξιότητες του εξεταζοµένου, όπως αυτές περιγράφονται στη Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile), στη στοχοθεσία εξεταστέας ύλης του επαγγέλµατος και τα επιµέρους επαγγελµατικά καθήκοντα του Κανονισµού Κατάρτισης της ειδικότητας. β) Περιεχόµενο εξέτασης Η εξέταση των υποψηφίων στο Πρακτικό Μέρος γίνεται σε εργαστήρια των Ι.Ε.Κ. ή σε εργαστηριακούς ή εργασιακούς χώρους, όπου οι υποψήφιοι πραγµατοποίησαν την πρακτική ή εργαστηριακή τους άσκηση κατά την περίοδο της Kατάρτισής τους ή σε εργαστήρια άλλων µονάδων (εκπαιδευτικών ή επαγγελµατικών) που κατά την κρίση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. καλύπτουν τις απαιτήσεις αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέµατα που περιλαµβάνονται στην στοχοθεσία των δεξιοτήτων και ικανοτήτων της ειδικότητας και µπορούν να πραγµατοποιηθούν στους επιλεγµένους χώρους αξιολόγησης. Στο εργαστήριο µπορούν ταυτόχρονα να εξετάζονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, µε διαφορετικά θέµατα και ανάλογα µε τη δυνατότητα των συγκεκριµένων χώρων. Οι εξεταστές βρίσκονται στον ίδιο χώρο και µετά την πάροδο εύλογου χρόνου ελέγχουν τις πραγµατοποιηθείσες ασκήσεις και τα αποτελέσµατα των έργων και εφόσον κρίνουν ότι αυτό χρειάζεται ή απαιτείται από το είδος εξέτασης, προχωρούν και σε προφορικές ερωτήσεις - διευκρινίσεις επί του εκτελεσθέντος έργου. Κάθε υποψήφιος εξετάζεται και βαθµολογείται από τρεις εξεταστές οι οποίοι ορίζονται από τον Ο.Ε.Ε.Κ., ύστερα από πρόταση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. και εκπροσωπούν τον Ο.Ε.Ε.Κ. και τους κοινωνικούς εταίρους σε περιφερειακό επίπεδο. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών εφόσον οι δύο (2) από τους τρεις (3) εξεταστές τον χαρακτηρίσουν επιτυχόντα. γ) ιαδικασία εξέτασης Το πρόγραµµα εξέτασης του Πρακτικού Μέρους για κάθε ειδικότητα ανακοινώνεται από την Π.Ε.Ε.Π. Η διάρκεια του εξεταστικού προγράµµατος της πρακτικής δοκιµασίας εξαρτάται από τον αριθµό των υποψηφίων σε κάθε περιφέρεια και τη διατιθέµενη υποδοµή. Οι υποψήφιοι προσέρχονται στο συγκεκριµένο εργαστήριο ή εργασιακό χώρο την ηµέρα και ώρα που έχει οριστεί για την εξέτασή τους. Οι υποψήφιοι µπορούν να εξετάζονται σε περισσότερα από ένα εργαστήρια αν η ειδικότητα και η δέσµη των εξεταζοµένων θεµάτων το επιτρέπουν κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής. Σελίδα 13 από 39

14 δ) ιάρκεια εξετάσεων Το Πρακτικό Μέρος εξετάζεται για τρεις (3) ώρες Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι της ειδικότητας Τεχνικός ιακόσµησης, εξετάζονται σε γενικά θέµατα επαγγελµατικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού µέρους της ειδικότητας. Α. Για την αποτύπωση χώρων και αντικειµένων πρέπει να είναι ικανοί: Α1. Να λαµβάνουν πλήρεις διαστάσεις χώρων και αντικειµένων κατόπιν µετρήσεων και να τις µεταφέρουν στο χαρτί µέσω συστηµάτων ορθών προβολών, υπό διάφορες κλίµακες. Α2. Να χρησιµοποιούν τα απαραίτητα υλικά και όργανα σχεδίασης. Α3. Να εφαρµόζουν τις αρχές του Γραµµικού σχεδίου (π.χ. διαστασιολόγηση, διαγραµµίσεις, πάχη γραµµών κλπ.) Β. Για την ανάπτυξη και σύνταξη σχεδίων ορθών προβολών, αξονοµετρικών και προοπτικών µε βάση σκαριφήµατα που δίνονται από τους αρµόδιους µελετητές, πρέπει να είναι ικανοί: Β1. Να χρησιµοποιούν τα υλικά και όργανα σχεδίασης. Β2. Να χρησιµοποιούν τις κλίµακες σχεδίασης. Β3. Να χρησιµοποιούν ανθρωποµετρικά και εργονοµικά µεγέθη. Β4. Να χρησιµοποιούν τα συστήµατα ορθών προβολών, τηρώντας τις αρχές του Γραµµικού σχεδίου. Β5. Να χρησιµοποιούν το αξονοµετρικό και προοπτικό σχέδιο. Β6. Να εφαρµόζουν τη σκιαγραφία σε όλα τα είδη σχεδίου. Γ. Για την ανάπτυξη και σύνταξη κατασκευαστικών σχεδίων, σε όλες τις κλίµακες επίπλων και ειδικών κατασκευών, µε βάση δεδοµένα σκαριφήµατα, πρέπει να είναι ικανοί: Γ1. Να απεικονίζουν τα κατασκευαστικά στοιχεία στο χαρτί, υπό κλίµακα και µε ελεύθερο χέρι (σκαρίφηµα), εφαρµόζοντας τα διάφορα υλικά. Γ2. Να εφαρµόζουν τα ανθρωποµετρικά και εργονοµικά µεγέθη σε σχέδια επίπλων και ειδικών κατασκευών. Σελίδα 14 από 39

15 . Για την τελική παρουσίαση της δεδοµένης από τους αρµόδιους µελέτης α) συντάσσοντας σχέδια ορθών προβολών, αξονοµετρικά, προοπτικά, χρησιµοποιώντας όλες τις δυνατές µεθόδους παρουσίασης (έγχρωµα ή µη σχέδια κλπ.) β) κατασκευάζοντας προπλάσµατα χώρων (µακέτες), χρησιµοποιώντας διάφορα υλικά, σύµφωνα µε τον τύπο προπλάσµατος που έχει επιλεγεί πρέπει να είναι ικανοί: 1. Να εφαρµόζουν τα συστήµατα ορθών προβολών, τηρώντας τις αρχές του Γραµµικού σχεδίου. 2. Να εφαρµόζουν το αξονοµετρικό και προοπτικό σχέδιο. 3. Να εφαρµόζουν τη σκιαγραφία σε όλα τα είδη σχεδίου. 4. Να εφαρµόζουν µεθόδους έγχρωµης παρουσίασης σχεδίων. 5. Να χρησιµοποιούν την κατάλληλη κλίµακα για την κατασκευή του προπλάσµατος ανάλογα µε το είδος και το µέγεθος του έργου. 6. Να χρησιµοποιούν υλικά εύκολα στη χρήση τους για την κατασκευή προπλασµάτων, σύµφωνα µε τον τύπο προπλάσµατος που έχει επιλεγεί. Ε. Για να ελέγχουν την ποιότητα των εργασιών και να φροντίζουν για την πιστή εφαρµογή της οριστικής µελέτης πρέπει να είναι ικανοί: Ε1. Να δίνουν βασικές κατασκευαστικές λύσεις σε θέµατα και προβλήµατα που προκύπτουν στην πορεία του έργου. Ζ. Για να κάνουν µετρήσεις και να συντάσσουν κοστολογικούς πίνακες, πρέπει να είναι ικανοί: Ζ1. Να χρησιµοποιούν τα όργανα και µεθόδους µέτρησης. Ζ2. Να λαµβάνουν πλήρεις διαστάσεις αντικειµένων και χώρων κατόπιν µετρήσεων και να τις µεταφέρουν στο χαρτί µέσω συστηµάτων ορθών προβολών, υπό διάφορες κλίµακες. Η. Για να χειρίζονται σχεδιαστικά προγράµµατα µέσω Η/Υ πρέπει να γνωρίζουν: Η1. Έλεγχο του περιβάλλοντος σχεδίασης (χρήση καννάβου, ορθογωνική σχεδίαση κλπ) Η2. Σχεδίαση απλών γεωµετρικών σχηµάτων: πολυγωνική γραµµή, κύκλος, τόξο, κανονικό πολύγωνο, έλλειψη κλπ. Η3. Στοιχειώδη επεξεργασία σχεδιαστικών αντικειµένων: µετατόπιση, αντιγραφή, στροφή, οµοιοθεσία (scale), συµµετρία κλπ. Σελίδα 15 από 39

16 Η4. Άντληση πληροφοριών για το σχέδιο: αποστάσεις, γωνίες, είδη και χαρακτηριστικά σχεδιαστικών οντοτήτων καθώς και χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος σχεδίασης. Η5. Χρήση επιπέδων (layers) χρωµάτων, τύπων γραµµής. H6. Στοιχειώδης έλεγχος απεικόνισης (εντολές ZOOM και PAM). Η7. ηµιουργία και χρήση απλών συµβόλων (blocks). Η8. ηµιουργία απλών τρισδιάστατων µοντέλων (π.χ. κυλίνδρων, πυραµίδας, πρίσµατος κλπ.). Η9. ηµιουργία αξονοµετρικών και προοπτικών απόψεων του µοντέλου (εντολές V.point και D.view). Η10. Χρήση συσκευών εκτύπώςης για εκτύπώςη και σχεδιαγράφηση (Plotting) ενός σχεδίου. Σελίδα 16 από 39

17 4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Τι πρέπει να γνωρίζουµε µε ακρίβεια, για να έχουµε τη δυνατότητα ορθής επιλογής δοµικών υλικών, για µία κατασκευή; 2. Τι ονοµάζουµε φυσικούς λίθους; 3. Τα πετρώµατα ανάλογα µε τη γεωλογική τους προέλευση σε ποιές κατηγορίες διακρίνονται; (Να αναφέρετε ονοµαστικά). 4. Τι ονοµάζουµε στρωτά πετρώµατα; Ποιας κατηγορίας πετρώµατα (ανάλογα µε τη γεωλογική τους προέλευση) είναι συνήθως στρωτά και ποια άστρωτα; 5. Ο γρανίτης α) από ποια ορυκτά αποτελείται β) τι σκληρότητα έχει στην κλίµακα του Μohs και γιατί γ) σε τι χρωµατισµούς υπάρχει δ) από τι εξαρτάται η ποιότητά του και ε) που χρησιµοποιείται ανάλογα µε το µέγεθος των κόκκων του 6. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα κυριώτερα είδη φυσικών λίθων που προέρχονται από υδατογενή (στρωσιγενή) πετρώµατακαι είναι κατάλληλοι για δοµική χρήση. 7. Οι ασβεστόλιθοι περιέχουν κυρίως ανθρακικό ασβέστιο. Ανάλογα µε τις προσµείξεις που µπορεί να έχουν σε άλλα υλικά πώς ονοµάζονται; 8. Ποια είναι τα µέτρα (ονοµαστικά) που πρέπει να λαµβάνονται πριν τη δόµηση και µετά απ αυτή για την εξασφάλιση µεγαλύτερης διάρκειας ζωής στους λίθους; 9. Ποια είναι (ονοµαστικά) τα είδη των φυσικών αδρανών (φυσικού τεµαχισµού των λίθων); 10.Πώς παρασκευάζεται η µαρµαρόσκονη και πού χρησιµοποιείται στην οικοδοµική και διακόσµηση; 11. Για την παρασκευή τούβλων και γενικά κεραµικών υλικών ακολουθείται µια παραγωγική διαδικασία. Να αναφέρετε τα στάδια αυτής της διαδικασίας ονοµαστικά. 12. α) Ποιοι τεχνητοί λίθοι ονοµάζονται πυρότουβλα β) Σε ποιές κατηγορίες διακρίνονται τα πυρότουβλα ανάλογα µε τη συµπεριφορά τους στις χηµικές επιδράσεις (ονοµαστικά) γ) Ποια είναι τα κυριώτερα είδη πυροτούβλων (ονοµαστικά) δ) Για τη δόµηση των πυρότουβλων τι είδος κονιάµατος χρησιµοποιείται και Σελίδα 17 από 39

18 ε) Πού χρησιµοποιούνται τα πυρότουβλα 13. Κατά τον έλεγχο των κεραµιδιών τι πρέπει να λαµβάνεται υπόψη; (ποιοτικά χαρακτηριστικά). 14. Οι τσιµεντόλιθοι: α) Από ποια υλικά παρασκευάζονται και ποιές είναι οι αναλογίες των υλικών αυτών; β) Πού χρησιµοποιούνται στη δόµηση; 15. α) Τι ονοµάζουµε κονίες; β) Τι ονοµάζουµε φυσικές και τι τεχνητές κονίες; γ) Να αναφέρετε από δύο παραδείγµατα φυσικών και δύο τεχνητών κονιών. 16. Η πηλοκονία α) Είναι φυσική ή τεχνητή κονία; β) Είναι αερική ή υδραυλική κονία; και γ) Ποιοι τεχνητοί λίθοι και υλικά παρασκευάζονται απ αυτή; Να αναφέρετε πέντε (5) παραδείγµατα. 17. Πώς γίνεται το σβήσιµο του καµένου ασβέστη και πώς λέγεται το νέο υλικό που δηµιουργείται; 18. Ποιες κατηγορίες υδρασβέστη έχουµε και από που προέρχεται η κάθε µια κατηγορία; 19. Να αναφέρετε τις πρώτες ύλες και τα στάδια παρασκευής του τσιµέντου; 20. α) Τι κονίες είναι οι ποζουλάνες, αερικές ή υδραυλικές ; β) Πού υπάρχουν στην Ελλάδα; γ) Πού χρησιµοποιείται η θηραϊκή γη στη δόµηση; 21. α) Ανάλογα µε τη µηχανική αντοχή τους τα λεπτά κονιάµατα σε ποιες οµάδες χωρίζονται; Να αναφέρετε ένα (1) παράδειγµα για την κάθε οµάδα. β) Ποιες είναι (ονοµαστικά) οι γενικές χρήσεις των κονιαµάτων αυτών. γ) Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχουν τα λεπτοκονιάµατα για να θεωρούνται κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται; Να αναφέρετε ονοµαστικά. 22. Ποια κονιάµατα ονοµάζονται ειδικά; Να αναφέρετε ονοµαστικά τα κυριώτερα απ αυτά. 23. Τι ονοµάζουµε «σκυρόδεµα εν κενώ» και ποια τα πλεονεκτήµατά του έναντι του κοινού οπλισµένου σκυροδέµατος; 24. α) Να αναφέρετε ονοµαστικά τις σπουδαιότερες κατηγορίες των ειδικών σκυροδεµάτων. β) Ποιες είναι οι χρήσεις των ειδικών σκυροδεµάτων στην οικοδοµική; Σελίδα 18 από 39

19 25. Από ποιες οικογένειες δένδρων εξάγεται η δοµική ξυλεία; Να αναφέρετε ονοµαστικά δύο (2) είδη δένδρων από κάθε οικογένεια που συναντώνται συχνότερα. 26. Να αναφέρετε ονοµαστικά πέντε (5) παραδείγµατα τροπικών δένδρων που το ξύλο τους χρησιµοποιείται στην Ελλάδα στη δόµηση και διακόσµηση. 27. Να αναφέρετε ονοµαστικά µε ποιές µεθόδους γίνεται η τεχνητή ξήρανση του ξύλου. 28. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις µορφές της πριστής (πριονιστής) ξυλείας. 29. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα κυριότερα ελαττώµατα του ξύλου. 30. Να αναφέρετε τέσσερις (4) τρόπους συντήρησης του ξύλου 31. Να αναφέρετε ονοµαστικά τους κυριώτερους παράγοντες που επιδρούν δυσµενώς στοξύλο. 32. Να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά καλής ποιότητας του ξύλου. 33. α) Από τι υλικά και µε ποιό τρόπο γενικά κατασκευάζεται η τεχνητή ξυλεία; β) Σε τι µορφές συναντάµε την τεχνητή ξυλεία; γ) Για ποιο λόγο κατασκευάστηκε η τεχνητή ξυλεία; 34. Από πού προέρχεται το χαρτί και πού χρησιµοποιείται στην οικοδοµική και διακόσµηση; 35. α) Πώς κατασκευάζονται οι µοριοσανίδες (Novοpan); β) Ανάλογα µε την πυκνότητα τους σε τι κατηγορίες χωρίζονται; γ) Πού χρησιµοποιείται το επενδεδυµένο και µη επενδεδυµένο µε µελαµίνη ή καπλαµά Novopan στην οικοδοµική και διακόσµηση; 36. Πώς κατασκευάζονται οι ινοσανίδες; 37. Τα µεταλλεύµατα του σιδήρου διακρίνονται σε κάποια είδη, ανάλογα µε το ορυκτό που περιέχουν στο µεγαλύτερο ποσοστό. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα είδη αυτά. 38. α) Ποια είναι τα κράµατα του σιδήρου; β) Από τι συστατικά αποτελείται το κάθε κράµα; 39. α) Με ποιο τρόπο παρασκευάζονται οι ειδικοί χυτοσίδηροι; β) Σε ποιες οµάδες διακρίνονται οι ειδικοί χυτοσίδηροι ανάλογα µε τη µέθοδο παρασκευής και το είδος των υλών που προστίθενται; 40. Ποια είναι η σύνθεση του χάλυβα (χηµική σύσταση) και µε ποιο τρόπο λαµβάνεται από τον κοινό χυτοσίδηρο; 41. Από ποιο µετάλλευµα λαµβάνεται το αλουµίνιο και ποια η σύσταση αυτού του µεταλλεύµατος; 42. Ποιες είναι οι βασικές συστατικές ουσίες του γυαλιού; Σελίδα 19 από 39

20 43. Για την κατασκευή δοµικών υλικών από γυαλί ποιές µέθοδοι ακολουθούνται για τη µορφοποίηση της υαλόµαζας (υαλοζύµης); (Να αναφέρετε ονοµαστικά). 44. Ποιοι υαλοπίνακες ονοµάζονται ανάγλυφοι ή διαµαντέ και ποιοι ονοµάζονται σύνθετοι υαλοπίνακες; 45. Τι ονοµάζονται οπλισµένοι υαλοπίνακες και πού χρησιµοποιούνται στην οικοδοµική και διακόσµηση; 46. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα συστατικά από τα οποία αποτελούνται τα πλαστικά υλικά. 47. Ποια είναι τα µειονεκτήµατα των διαφώτιστων φύλλων (από πλαστικό) σε σύγκριση µε το γυαλί; 48. Τι ονοµάζουµε χρώµατα; 49. Τι ονοµάζουµε βερνίκια; 50. Ποια είναι τα κύρια στάδια της προετοιµασίας µιας επιφάνειας για να χρωµατιστεί ή βερνικωθεί; 51. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις επιχρώσεις (βαφές) που εφαρµόζονται πάνω σε ξύλινα στοιχεία (θύρες,παράθυρα κ.λ.π). 52. α) Το βαµβάκι και το λινό σε ποια κατηγορία φυσικών υφασµάτων υπάγονται; β) Τι γνωρίζετε για την προέλευση του λινού; 53. Τι γνωρίζετε για την προέλευση του µεταξιού και το κόστος του; 54. Ποια είναι τα ζωικά υφάσµατα; Σελίδα 20 από 39

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 1. Τα πετρώµατα, ανάλογα µε την ορυκτολογική τους σύσταση, σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται; Εξηγήστε την έννοια της κάθε µιας κατηγορίας και να αναφέρετε από ένα παράδειγµα. 2. α) Τα πυριγενή πετρώµατα σε ποιές κατηγορίες διακρίνονται; β) Να αναφέρετε τρία (3) παραδείγµατα φυσικών λίθων που προέρχονται από πυριγενή πετρώµατα και είναι κατάλληλοι για δοµική χρήση. 3. Ο οφίτης ή σερπαντίτης α) Πώς ονοµάζεται κοινώς; β) Στην Ελλάδα πού υπάρχει ; γ) Τι χρώµα έχει; δ) Ποιες είναι οι χρήσεις του στην οικοδοµική και διακόσµηση; και ε) Τι ονοµάζεται οφιτασβεστίτης; 4. Οι σχιστόλιθοι είναι φυσικοί λίθοι α) Από ποια πετρώµατα προέρχονται; β) Τι χρώµα έχουν; γ) Ποιο είναι το συνηθισµένο πάχος των πλακών στο οποίο σχίζονται; δ) Πού χρησιµεύουν στη δόµηση και διακόσµηση; 5. Ο γνεύσιος και ο µαρµαρυγιακός σχιστόλιθος α) Τι χρώµα έχουν; β) Σε τι µορφή διατίθενται; γ) Έχουν µεγάλη ή µικρή σκληρότητα; και δ) Ποιες είναι οι εφαρµογές τους στη δόµηση και διακόσµηση; 6. Ποιές είναι οι µορφές επεξεργασίας των φυσικών λίθων και ειδικότερα των µαρµάρων; Εξηγήστε σύντοµα την κάθε µορφή επεξεργασίας. 7. Ανάλογα µε τον προορισµό τους και τις κατεργασίες που έχουν υποστεί, οι φυσικοί λίθοι διακρίνονται σε κάποια είδη. Να αναφέρετε ονοµαστικά αυτά τα είδη. 8. Ποια είναι η πρώτη ύλη µε την οποία κατασκευάζονται οι τεχνητοί λίθοι γενικά; Ποια πλεονεκτήµατα έχουν οι τεχνητοί λίθοι έναντι των φυσικών λίθων. Σελίδα 21 από 39

22 9. α) Να αναφέρετε τα γενικά χαρακτηριστικά των τούβλων (σχήµα,χρώµα,από τι εξαρτάται το χρώµα) β) Σε τι κατηγορίες διακρίνονται (ονοµαστικά); και γ) Ποιες είναι οι χρήσεις των τούβλων της κάθε κατηγορίας; 10. α) Από ποια υλικά κατασκευάζονται οι κισσηρόπλινθοι (κισσηρόλιθοι) και οι ογκόλιθοι; β) Ποιές είναι οι χρήσεις τους στη δόµηση; 11. Τι ονοµάζουµε αερικές και τι υδραυλικές κονίες; Να αναφέρετε από δύο παραδείγµατα για την κάθε µια περίπτωση. 12. Ποια είδη τεχνητού τσιµέντου γνωρίζετε; Να αναφέρετε ονοµαστικά. 13. Τι ονοµάζεται: α) Πλαστικός γύψος; β) Αδρανής; γ) Τραχύς ή άνυδρος γύψος; 14. Από ποια υλικά αποτελούνται τα ασβεστοκονιάµατα και ποιές είναι οι χρήσεις τους; 15. Ποια είναι τα κυριώτερα από τα ειδικά ασβεστοκονιάµατα και από ποια υλικά παρασκευάζονται; 16. α) Ποιές είναι οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή του σκυροδέµατος; β) Να αναφέρετε ονοµαστικά τις κυριώτερες ιδιότητες του σκυροδέµατος; 17. Από ποια υλικά παρασκευάζεται το άοπλο σκυρόδεµα και πού χρησιµοποιείται στη δόµηση; 18. Να αναφέρετε τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το σκυρόδεµα ανάλογα µε τη ρευστότητά του. Ποια η χρήση της κάθε κατηγορίας; 19. α) Τι ονοµάζουµε οπλισµένο σκυρόδεµα και ποιές είναι οι χρήσεις του στην οικοδοµική. β) Τι είναι το προεντεταµένο σκυρόδεµα και πού χρησιµοποιείται στην οικοδοµική; 20. α) Η λευκή ονοµαζόµενη ξυλεία από ποιο δένδρο εξάγεται; β) Πού χρησιµοποιείται αυτή η ξυλεία στην οικοδοµική και διακόσµηση; 21. α) Η ρυς σε ποια από τις δύο κατηγορίες ανήκει: 1. Μαλακή ξυλεία 2. Σκληρή ξυλεία β) Τι χρώµα έχει γ) Πού χρησιµοποιείται στην οικοδοµική και διακόσµηση; Σελίδα 22 από 39

23 22. Η οξυά α) Τι χρώµα έχει; β) Είναι σκληρό ή µαλακό ξύλο; γ) Πού χρησιµοποιείται στην οικοδοµική και διακόσµηση; 23. α) Από πού προέρχεται ο φελλός; β) Τι ιδιότητες έχει; γ) Πού χρησιµοποιείται στην οικοδοµική και διακόσµηση; 24. Πώς κατασκευάζεται η φορµάικα και πού χρησιµοποιείται στην οικοδοµική και διακόσµηση; 25. Πώς κατασκευάζονται τα φύλλα αντικολλητής ξυλείας (κόντρα-πλακέ) και πού χρησιµοποιούνται; 26. Ποια είναι τα κυριώτερα κράµατα µετάλλων που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των δοµικών µεταλλικών υλικών; 27. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα κυριώτερα δοµικά υλικά της σιδηροβιοµηχανίας που παράγονται µε τη µέθοδο της ελάσεως; 28. Από τα µέταλλα: σίδηρος, χάλυβας,αλουµίνιο α) Ποιο οξειδώνεται ελάχιστα στις συνηθισµένες θερµοκρασίες και ποιο ταχύτατα στις υψηλές θερµοκρασίες; β) Ποιο µέταλλο χρησιµοποιείται σαν προστατευτικό κάλυµα άλλων υλικών; γ) Ποιο µέταλλο έχει δυσκολία στην εν θερµώ συγκόλλησή του; δ) Ποιο µέταλλο είναι ελαφρότερο; 29. α) Ποια είναι η σύσταση του ντουραλουµινίου; β) Ποια ιδιότητά του είναι ιδιαίτερα αναπτυγµένη και ποια όχι; γ) Πού χρησιµοποιείται το ντουραλουµίνιο στην οικοδοµική; 30. Ποια είναι τα κράµατα του χαλκού και ποια η σύστασή τους; 31. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις κατηγορίες γυαλιού σε ό,τι αφορά στις εφαρµογές του. 32. Πώς κατασκευάζονται τα υαλότουβλα και πού χρησιµοποιούνται στην οικοδοµική και διακόσµηση; 33. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις κατηγορίες των πλαστικών α) Με βάση την προέλευσή τους (δηλ. το είδος των πρώτων υλών) και β) Με βάση τη χρήση τους 34. Τα επίπεδα ή αυλακωτά φύλλα από πλαστικό Σελίδα 23 από 39

24 α) Από τι υλικά κατασκευάζονται; β) Τι ιδιότητες έχουν; γ) Πού χρησιµοποιούνται στην οικοδοµική; 35. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα συνηθέστερα πλαστικά υλικά επικάλυψης δαπέδων. 36. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα των διαφώτιστων φύλλων (από πλαστικό) σε σύγκριση µε το γυαλί; 37. Για την ορθή επιλογή ενός χρώµατος τι πρέπει να γνωρίζουµε; 38. Ανάλογα µε τη σύστασή τους τα χρώµατα διακρίνονται σε κάποιες κατηγορίες. Ποιές είναι αυτές; ( Να αναφέρετε ονοµαστικά) 39. Να αναφέρετε τρία (3) παραδείγµατα φυσικών ανόργανων χρωστικών, τρία (3) παραδείγµατα τεχνητών ανόργανων χρωστικών, ένα (1) παράδειγµα φυσικών οργανικών χρωστικών και ένα (1) παράδειγµα τεχνητών οργανικών χρωστικών. 40. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις επιχρώσεις (βαφές) που εφαρµόζονται στους εσωτερικούς ή εξωτερικούς τοίχους οικοδοµών. 41. Αναφερθείτε, συνοπτικά, στο µαλλοµέταξο και στο µαταξοβάµβακο. 42. Αναφερθείτε, συνοπτικά, στα συνθετικά υφάσµατα. Σελίδα 24 από 39

25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 1. Από ποια στοιχεία εξαρτώνται οι χρήσεις των λίθων στη δοµική και διακόσµηση; 2. Πού χρησιµοποιούνται οι πορώδεις και που οι συµπαγείς ασβεστόλιθοι στη δόµηση και διακόσµηση; 3. α) Ποια είναι η χηµική σύσταση του µαρµάρου; β) Να αναφέρετε ονοµαστικά 2 λευκά µάρµαρα, 1 µαύρο και 1 κοκκινωπό γ) Η αντοχή των έγχρωµων µαρµάρων στην τριβή και η σκληρότητά τους, σε αντίθεση µε τα λευκά µάρµαρα, πού οφείλεται; δ) Πού χρησιµοποιούνται τα µάρµαρα στη δόµηση και διακόσµηση; ε) Σε ποια ιδιότητα οφείλεται η µεγάλη αντοχή των µαρµάρων στο χρόνο; 4. α) Να αναφέρετε ονοµαστικά τις ιδιότητες των φυσικών λίθων β) Πού χρησιµοποιούνται οι φυσικοί λίθοι στη δόµηση και διακόσµηση; 5. Ποιες είναι οι χρήσεις του υδρασβέστη στην οικοδοµική; 6. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις ιδιότητες του τσιµέντου. 7. Ποιες είναι οι χρήσεις του τσιµέντου στην οικοδοµική ; 8. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις ιδιότητες του γύψου. 9. Ποιες είναι οι κυριώτερες χρήσεις του γύψου ; 10. Ποιες είναι οι χρήσεις της Σουηδικής ξυλείας στην οικοδοµική και διακόσµηση; 11. Πού χρησιµοποιείται το δεσποτάκι (Μελιός ή Φράξος) και που το µαόνι στην οικοδοµική και διακόσµηση; 12. Πού χρησιµοποιείται στην οικοδοµική η στρογγυλή και πού η πελεκητή ξυλεία και από ποια δένδρα προέρχεται η κάθε µία απ αυτές; 13. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις ιδιότητες που πρέπει να εξεταστούν σε ένα ξύλο για να χρησιµοποιηθεί στη δόµηση και διακόσµηση. 14. Πού χρησιµοποιείται στην οικοδοµική και διακόσµηση το M.D.F.; 15. Να αναφέρετε τις φυσικές -χηµικές τις µηχανικές και τεχνολογικές ιδιότητες των µετάλλων. 16. Ποιές είναι οι χρήσεις του κοινού χυτοσιδήρου στην οικοδοµική; 17. Ποιές είναι οι χρήσεις του αλουµινίου στην οικοδοµική και διακόσµηση; 18. Ποιες οι είναι χρήσεις του χαλκού και των κραµάτων του στη δόµηση και διακόσµηση; 19. Ποιες είναι οι χρήσεις του ψευδαργύρου στη δόµηση; Σελίδα 25 από 39

26 20. Ποιες είναι οι χρήσεις του µολύβδου στη δόµηση; 21. Ποιες είναι οι χρήσεις του κασσίτερου στη δόµηση; 22. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις φυσικές και µηχανικές ιδιότητες του γυαλιού. 23. Πού χρησιµοποιούνται οι κοινοί υαλοπίνακες και πού οι υαλοπίνακες απλής ή διπλής λειάνσεως στη δοµική και τη διακόσµηση; 24. Πού χρησιµοποιείται το κρύσταλλο από µολυβδούχο γυαλί (ή µολυβδοκρύσταλλο) και πού οι θαµποί υαλοπίνακες (µατ) στην οικοδοµική και διακόσµηση; 25. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις φυσικές ιδιότητες των πλαστικών υλικών καθώς και τις µηχανικές ιδιότητες αυτών. 26. Τα λεπιδωτά (πολύφυλλα) ελάσµατα από πλαστικό που χρησιµοποιούνται στην οικοδοµική και διακόσµηση. 27. Ποιές είναι οι χρήσεις των ακρυλικών φύλλων (PLEXIGLASS-πλεξιγκλάς) στην οικοδοµική και διακόσµηση. 28. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις σπουδαιότερες ιδιότητες των χρωµάτων και των βερνικών. 29. α) Ποια είναι η χρησιµότητα των διαλυτών κατά την παρασκευή ενός χρώµατος ή βερνικιού; β) Ποιο διαλυτικό χρησιµοποιούµε στα ελαιοχρώµατα; 30. Ποιες είναι οι ιδιότητες του βαµβακιού; 31. Ποιες είναι οι ιδιότητες του µαλλιού; 32. Ποιες είναι οι ιδιότητες του µεταξιού; 33. Πού χρησιµοποιείται η καρυδιά και το Τικ (teak) στην οικοδοµική και διακόσµηση; 34. Πού χρησιµοποιούνται οι πηχοσανίδες; Σελίδα 26 από 39

27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Στη ζωγραφική της παλαιολιθικής εποχής: α) Ποια θέµατα χρησιµοποιούνται; β) Με ποιό τρόπο απεικονίζονται οι διάφορες µορφές; 2. Ποια είναι τα κύρια γνωρίσµατα των αναγλύφων των Ασσυρίων της Μεσοποταµίας; 3. Αρχιτεκτονική της Μεσοποταµίας: α) Ποια είναι τα χαρακτηριστικότερα οικοδοµήµατα; β) Ποια είναι τα κύρια γνωρίσµατα αυτής της αρχιτεκτονικής; 4. Αιγυπτιακή Γλυπτική: τι έχετε να παρατηρήσετε σχετικά µε τα υλικά, το µέγεθος, τη στάση, την κίνηση, τη µορφή και την έκφραση των ολογλύφων; 5. Αιγυπτιακή Ζωγραφική: α) ποιός είναι ο χαρακτήρας της; β) Σε ποιές επιφάνειες αναπτύσσεται ; γ) Ποια είναι τα θέµατά της; 6. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αιγυπτιακής ζωγραφικής; 7. Αιγυπτιακή Αρχιτεκτονική: α) Ποιοι είναι οι χαρακτηριστικοί τύποι οικοδοµηµάτων; β) Ποια είναι τα κύρια γνωρίσµατα αυτής της αρχιτεκτονικής; 8. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της αιγυπτιακής τέχνης στο σύνολό της; 9. Αναφερθείτε, συνοπτικά, στην Μινωική αρχιτεκτονική. 10. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της Μινωικής ζωγραφικής; 11. Ποια είναι η σχέση µεταξύ της Αιγυπτιακής ζωγραφικής και της Μινωικής ζωγραφικής; 12. Αναφερθείτε, συνοπτικά, στο Μυκηναϊκό ανάκτορο και το Μέγαρο. 13. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της Μυκηναϊκής Αγγειογραφίας και Αγγειοπλαστικής; 14.Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της Αγγειογραφίας και Αγγειοπλαστικής της Γεωµετρικής περιόδου; 15.α) Ποιοι είναι οι χαρακτηριστικότεροι τύποι αγαλµάτων της Αρχαϊκής εποχής και β) Ποια είναι, συνοπτικά, τα γνωρίσµατά τους; Σελίδα 27 από 39

28 16. Ποιοι είναι οι ρυθµοί της αρχαϊκής αρχιτεκτονικής και ποια είναι, πολύ συνοπτικά, τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τον καθένα; 17. α) Ποιοι είναι οι ρυθµοί της αρχαϊκής αγγειογραφίας; β) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του καθενός; γ) Ποιο είναι το θεµατολόγιο; 18. Συγκρίνατε τη µινωική µε την µυκηναϊκή αρχιτεκτονική σε ό,τι αφορά στην οργάνωση των χώρων. 19. Τι εννοούµε µε τον όρο "κλασσικό µέτρο"; 20. Αναφερθείτε στα χαρακτηριστικά της Γλυπτικής της ελληνικής κλασικής περιόδου µέσα από τους σηµαντικότερους γλύπτες και τα έργα τους. 21. Αρχιτεκτονική ελληνικής κλασικής περιόδου: α) Ποιους ρυθµούς έχει να επιδείξει; β) Ποια χαρακτηριστικά οικοδοµήµατα κτίζονται αυτή την περίοδο; 22. Στην Αγγειογραφία της ελληνικής κλασικής περιόδου: α) Ποιος ρυθµός κυριαρχεί; β) Ποια είναι τα θέµατα της; 23. Ελληνιστική Γλυπτική: α) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της σε ό,τι αφορά τη µορφή και την έκφραση των γλυπτών; β) Ποια είναι τα είδη-τύποι των γλυπτών; γ) Να αναφέρετε ένα παράδειγµα από κάθε είδος-τύπο. 24. Ποια είναι, συνοπτικά, τα χαρακτηριστικά της Ζωγραφικής και του Ψηφιδωτού της ελληνιστικής περιόδου; 25. Ποια είναι συνοπτικά, τα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής της ελληνιστικής περιόδου; 26. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ρωµαϊκής Αρχιτεκτονικής και γιατί αναπτύχθηκε τόσο; 27. Ποιος από τους τρεις κύριους ρυθµούς της αρχιτεκτονικής χρησιµοποιήθηκε πιο πολύ από τους Ρωµαίους και γιατί; 28. Ποια είναι, συνοπτικά, η σχέση της ρωµαϊκής τέχνης µε την ελληνική τέχνη που προηγήθηκε; 29. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της µνηµειακής ρωµαικής γλυπτικής και µέσα από ποια είδη-τύπους γλυπτών εκφράζονται; 30. Γιατί αναπτύχθηκε και αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους ρωµαίους το γλυπτό πορτραίτο; Σελίδα 28 από 39

29 31. α) Ποια είναι τα θέµατα και τα χαρακτηριστικά της ρωµαϊκής ζωγραφικής και του ψηφιδωτού; β) Ποια είναι η σχέση τους µε την ελληνιστική παράδοση; 32. Εκτός από τις µεγάλες τέχνες (Ζωγραφική και Αρχιτεκτονική), ποιες άλλες µορφές τέχνης αναπτύχθηκαν στη βυζαντινή περίοδο και ποιες εφαρµογές είχαν; 33. Την Πρωτοχριστιανική περίοδο οι παραστάσεις περιορίζονται σε σύµβολα. Ποια είναι αυτά; 34. Να αναφέρετε µερικές χριστιανικές προβυζαντινές ζωγραφικές παραστάσεις µε έντονη την επιρροή των αρχαίων προτύπων. 35. Πώς αντιµετωπίζεται η φύση και ο ορατός κόσµος στη Βυζαντινή ζωγραφική; 36. Πώς αντιµετωπίζεται το προσωπικό συναίσθηµα στη Βυζαντινή ζωγραφική; 37. Περιγράψτε, συνοπτικά, τον τύπο του βυζαντινού ναού "σταυροειδής µε τρούλο". 38. Πώς διακοσµούνται εσωτερικά και εξωτερικά οι βυζαντινοί ναοί; 39. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της Ρωµανικής αρχιτεκτονικής; 40. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της Γοτθικής αρχιτεκτονικής; 41. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της Γοτθικής γλυπτικής; 42. Ποια είναι, συνοπτικά, η σχέση µετξύ της γλυπτικής και της αρχιτεκτονικής στη γοτθική περίοδο; 43. Τι είναι τα "βιτρώ" και ποια θέση κατέχουν στους γοτθικούς ναούς; 44.Σε ποια ή ποιες από τις τρεις διαστάσεις του χώρου δίνει έµφαση η Ρωµανική και σε ποιες η Γοτθική αρχιτεκτονική; 45. α) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της Αρχιτεκτονικής της Αναγέννησης; β) Να αναφέρετε έναν εκπρόσωπο και ένα έργο του. 46. α) Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του Μιχαήλ Αγγελου, ως ζωγράφου και ως γλύπτη β) Να αναφέρετε ένα ζωγραφικό και ένα γλυπτό του έργο. 47.α) Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του Λεονάρδο ντα Βίντσι, ως ζωγράφου; β) Να αναφέρετε δύο έργα του. 48. Ποια είναι, συνοπτικά, τα γενικά χαρακτηριστικά της Ζωγραφικής της Αναγέννησης; 49. Ποια είναι, συνοπτικά, η σχέση της τέχνης της Αναγέννησης µε την τέχνη των εποχών που προηγήθηκαν (Μεσαίωνα και Αρχαιότητας); 50. Η τέχνη της Αναγέννησης από ποιες πηγές αντλεί τα θέµατά της; Σελίδα 29 από 39

30 51.α) Ποια είναι τα κύρια γνωρίσµατα της ζωγραφικής του Μανιερισµού; β) Αναφέρατε έναν εκπρόσωπο. 52. α) Ποια είναι η σχέση του οµήνικου Θεοτοκόπουλου (Ελ Γκρέκο) µε το ρεύµα του Μανιερισµού και ποιο είναι το δικό του προσωπικό στυλ; β) Να αναφέρετε ένα έργο του. 53. α) Ποια είναι, συνοπτικά, τα κύρια γνωρίσµατα της της Αρχιτεκτονικής του Μανιερισµού; β) Να αναφέρετε έναν εκπρόσωπο. 54. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της ζωγραφικής της Αναγέννησης των Βορείων Χωρών της Ευρώπης (Φλαµανδίας, Ολλανδίας, Γερµανίας); 55. Πώς βλέπουν και αποτυπώνουν στα έργα τους τον κόσµο οι καλλιτέχνες της Αναγέννησης της Ιταλίας και πώς οι καλλιτέχνες της Αναγέννησης των Βορείων Χωρών; 56. Στη διακόσµηση ρυθµού Μπαρόκ των οροφών, θόλων και τρούλων των κτιρίων εφαρµόζεται µε µεγάλη επιτυχία ο «ψευδαισθητισµός». Τι εννοούµε µε τον όρο αυτό; 57. α)ποια είναι τα χαρακτηριστικά της Ζωγραφικής του Ιταλικού Μπαρόκ; β) Να αναφέρετε έναν εκπρόσωπο και ένα έργο του. 58. α)ποια είναι τα χαρακτηριστικά της Αρχιτεκτονικής Μπαρόκ του Ιταλού Μποροµίνι; β) Να αναφέρετε ένα γνωστό έργο του. 59. Υπάρχει σχέση µεταξύ αρχιτεκτονικής, γλυπτικής, ζωγραφικής στους ναούς ρυθµού Μπαρόκ;. 60. α)ποια είναι τα χαρακτηριστικά της Ζωγραφικής του Ολλανδικού Μπαρόκ; β) Να αναφέρετε έναν εκπρόσωπο και ένα έργο του. 61. α)ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του στύλ Ροκοκό, σε όλους τους τοµείς της τέχνης; β) Να αναφέρετε έναν εκπρόσωπο. 62. Ποια είναι η σχέση της Νεοκλασικής τέχνης µε την Αρχαιότητα; 63. α)ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Νεοκλασικής Ζωγραφικής; β) Να αναφέρετε έναν από τους σηµαντικότερους εκπροσώπους της και ένα γνωστό έργο..64. Ποια είναι, συνοπτικά, τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την Νεοκλασική Αρχιτεκτονική; 65. α) Ποια στοιχεία της αρχαιότητας µπορείτε να αναγνωρίσετε στην Νεοκλασική Γλυπτική; β)ποιος είναι ο κυριότερος Ιταλός εκπρόσωπός της και ποιο είναι το γνωστότερο έργο του; 66. Ποιο κίνηµα στην τέχνη διαδέχτηκε ο Ροµαντισµός και ποια είναι τα βασικά γνωρίσµατα του Σελίδα 30 από 39

31 Ροµαντισµού; 67. α) Ποια είναι τα εκφραστικά µέσα που χρησιµοποιεί ο Γάλλος ροµαντικός ζωγράφος Ευγένιος Ντελακρουά; β) Ποιό µήνυµα εκπέµπουν, συνοπτικά, τα έργα του; 68. Αναφερθείτε, συνοπτικά, στο πολύ γνωστό ανάγλυφο «Η Μασσαλιώτιδα» στην Αψίδα του Θριάµβου στο Παρίσι, του Γάλλου ροµαντικού γλύπτη Φρανσουά Ρυντ. 69. α) Τι εννοούµε µε τον όρο «Ρεαλισµός», στη Ζωγραφική του 19ου αιώνα; β) Ποια είναι η θεµατογραφία του; 70. α) Τι εννοούµε µε τον όρο «Νατουραλισµός», στη Ζωγραφική του 19ου αιώνα; β) Ποια είναι η θεµατογραφία του; 71. α) Τι εννοούµε µε τον όρο «Ιµπρεσιονισµός», στη Ζωγραφική του 19ου αιώνα; β) Ποια είναι η θεµατογραφία του; 72. Ποιος είναι ο ρόλος του φωτός στο έργο των ιµπρεσιονιστών ζωγράφων; 73. Αναφερθείτε στον εκπρόσωπο του ρεαλισµού, ζωγράφο Ονορέ Ντοµιέ. 74. Αναφερθείτε στο σπουδαιότερο ιµπρεσιονιστή ζωγράφο Κλώντ Μονέ. 75. Τι εννοούµε µε τον όρο «Μεταϊµπρεσιονισµός»; 76. α) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του έργου του «µεταϊµπρεσιονιστή» Ζώρζ Σερά; β) Να αναφέρετε ένα αντιπροσωπευτικό του έργο. 77. α) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του έργου του «µεταϊµπρεσιονιστή» Πώλ Γκογκέν; β) Να αναφέρετε ένα έργο του. 78. α) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του έργου του «µεταϊµπρεσιονιστή» Βαν Γκογκ; β) Να αναφέρετε ένα έργο του. 79. α) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του έργου του «µεταϊµπρεσιονιστή» Πώλ Σεζάν; β) Να αναφέρετε ένα έργο του. 80. Να αναφέρετε, πολύ συνοπτικά, µε ποιο ξεχωριστό τρόπο χρησιµοποιείται το χρώµα από τους µεταϊµπρεσιονιστές Σερά, Γκωγκέν, Βαν Γκογκ και Σεζάν, στα έργα τους. 81. Ποιος είναι ο χαρακτήρας του στυλ της Αρ Νουβώ (Art Nouveau) και σε ποιους τοµείς καλλιτεχνικής δραστηριότητας εµφανίστηκε. 82. Αναφερθείτε, γενικά, στην τέχνη της Αρ Νουβώ (Art Nouveau). Σελίδα 31 από 39

32 83. Σύντοµη αναφορά στην Γαλλική Αρ Νουβώ (Art Nouveau). 84. Σύντοµη αναφορά στη Βελγική Αρ Νουβώ (Art Nouveau). 85. Σύντοµη αναφορά στον Ισπανό Αντόνιο Γκαουντί. 86. α) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Εξπρεσιονισµού, ως ρεύµα στην τέχνη των αρχών του 20 ου αιώνα; β) Να αναφέρετε έναν εκπρόσωπο. 87. α) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Φωβισµού ως ρεύµα στην τέχνη των αρχών του 20 ου αιώνα; β) Να αναφέρετε έναν εκπρόσωπο 88. α) Γιατί ο κυβισµός στην πρώτη φάση του ονοµάζεται και Αναλυτικός; β) Ποιοι είναι οι δύο κυριότεροι καλλιτέχνες που τον δηµιούργησαν; 89. α) Ποια είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά της ωγραφικής του Κυβισµού. β) Πού βρίσκονται οι µορφοπλαστικές της αφετηρίες; 90. Ποιο είναι το καθοριστικό στοιχείο στα έργα των καλλιτεχνών του φουτουρισµού και πώς αυτό εκφράζεται; 91. Ποια είναι τα καλλιτεχνικά κινήµατα των αρχών του 20 ου αιώνα, ποια είναι η σχέση τους µε το παρελθόν και ποια η προσφορά τους στην τέχνη; (συνοπτικά) 92. α) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής των πολυόροφων κτιρίων του Σικάγο; β) Ποιος είναι ο σπουδαιότερος εκπρόσωπός της; 93. Αναφερθείτε στο έργο της πρώτης περιόδου του αµερικανού αρχιτέκτονα Φράνκ Λόυντ Ράϊτ. 94. Αναφερθείτε στην ολλανδική οµάδα «Ντε Στιλ» (De Stijl) και τις αρχές της. 95. Ποια είναι η επίδραση της οµάδας «Ντε Στιλ» στην τέχνη του Μεσοπολέµου, συνοπτικά. 96. Αναφερθείτε, συνοπτικά, στη µορφή και τα υλικά των επίπλων του ολλανδού Γκέριτ Ρίτβελντ. 97. Σε ποιες καινοτοµίες στηρίχτηκε η λειτουργία της σχολής Μπαουχάουζ (Bauhaus); 98. Αναφερθείτε, συνοπτικά, στη µορφή και τα υλικά των επίπλων του Μ. Μπρόγιερ, στο Μπαουχάουζ. 99. Τα κύρια γνωρίσµατα του κτιρίου του Μπαουχάουζ του Γκρόπιους, έγιναν σχεδόν παγκόσµια χαρακτηριστικά των προοδευτικών αρχιτεκτόνων. Ποια είναι αυτά; 100.Ποιες είναι οι αντιλήψεις του Λε Κορµπιζιέ για την αρχιτεκτονική µορφή ; 101.Ποια είναι η άποψη του Λε Κορµπιζιέ για την επίπλωση των χώρων των κτιρίων; 102.Να αναφέρετε ονοµαστικά τις µορφολογικές κατευθύνσεις - πόλους της αρχιτεκτονικής στην Σελίδα 32 από 39

33 περίοδο του µεσοπολέµου. 103.Ποιες είναι οι βασικές θέσεις της πρωτοποριακής "µοντέρνας" αρχιτεκτονικής της περιόδου του µεσοπολέµου; 104.Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ''Κονστρουκτιβισµού''; 105.Ποια είναι τα γνωρίσµατα του Ντανταϊσµού; 106. Ποια είναι τα γνωρίσµατα του Σουρεαλισµού; 107. Τι εννοούµε µε τον όρο Αφηρηµένη ή Ανεικονική Τέχνη; 108. Συγκρίνατε τον Αφηρηµένο Εξπρεσιονισµό του Βασίλι Καντίνσκι µε τη Γεωµετρική Αφαίρεση του Πιτ Μόντριαν. 109.Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ρεύµατος "Νέος Πραγµατισµός" στη Γερµανία του µεσοπολέµου; 110. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά στην τέχνη µετά το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο; 111. Ποιες καινούργιες διατυπώσεις στην τέχνη εισάγει ο σύγχρονος αµερικανός ζωγράφος Τζάκσον Πόλοκ µε τη " υναµική Ζωγραφική"; 112. Τι εκφράζει ο όρος "Νεοπαραστατική Τέχνη" στη σύγχρονη εποχή; 113.Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της Ποπ Αρτ; 114.Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της Οπ Αρτ; 115.Ποιος είναι ο στόχος του µεταπολεµικού Ρεαλισµού και γιατί εµφανίζεται µε πολλά πρόσωπα; 116. Τι εννούµε µε τον όρο "Τέχνη των δρόµων", ποιος είναι ο σκοπός της στην µεταπολεµική Ευρώπη κυρίως και ποιες είναι οι αφετηρίες της; 117. Ποια στοιχεία ορίζουν το σύγχρονο έργο του πρωτεργάτη της Μοντέρνας αρχιτεκτονικής Μιές βαν ντερ Ρόε; 118. Ποιες είναι οι βασικές θέσεις της "οργανικής" αρχιτεκτονικής, κατ εξοχήν εκπρόσωπος της οποίας είναι ο Φρανκ Λόυντ Ράιτ; 119. α) Η ελληνική λαϊκή τέχνη ποιους κλάδους ανέπτυξε; β) Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της; γ) Ποιες επιρροές δέχτηκε; (συνοπτικά). 120.α) Ποιος είναι ο χαρακτήρας της ελληνικής λαϊκής ζωγραφικής; β) Ποια είναι η θεµατογραφία της; 121. α) Ποιες είναι οι εφαρµογές της ελληνικής λαϊκής λιθογλυπτικής; β) Ποια είναι τα θέµατά της και ποια τα χαρακτηριστικά τους; Σελίδα 33 από 39

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. " 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική περιγραφή επαγγέλµατος (Job Profile)...3 2. Ανάλυση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων (Task analysis)...4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙ ΙΚΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙ ΙΚΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική περιγραφή επαγγέλµατος (Job Profile)...3 2. Ανάλυση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile)...3 2. Ανάλυση Επαγγελµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile)...3 2. Aνάλυση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων (Task Analysis)...4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική περιγραφή του επαγγέλµατος (Job Profile)...3 1.1 Τοµέας ραστηριοτήτων... 3 1.2 Επαγγελµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΜΟΔΑΣ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΜΟΔΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΜΟΔΑΣ" 2 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική περιγραφή επαγγέλματος (Job Profile)...4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙ ΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙ ΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile)...3 2. Ανάλυση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΌΡΑΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΌΡΑΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΌΡΑΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ" 1 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1.Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile)...3 2.Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙ ΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙ ΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile)...3 2. Ανάλυση Επαγγελµατικών ραστηριοτήτων (Task

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile)...3 2. Ανάλυση Επαγγελµατικών

Διαβάστε περισσότερα

E.O.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΚΟΜΜΩΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΜΗΣ"

E.O.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΜΜΩΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΜΗΣ E.O.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΚΟΜΜΩΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΜΗΣ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική περιγραφή επαγγέλματος (Job Profile)...4 2. Ανάλυση Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (Job Profile)...3 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Task

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙ ΙΚΟΣ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - SPA"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - SPA ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙ ΙΚΟΣ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - SPA" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile)...3 2. Ανάλυση Επαγγελµατικών ραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ"

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλματος (Job Profile)...4 3. Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ" 2 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική περιγραφή επαγγέλματος (Job Profile)...3 2. Ανάλυση επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile)...3 2.Ανάλυση Επαγγελµατικών ραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΒΟΗΘΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΒΟΗΘΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (Job Profile)...4 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Task

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile)...3 2. Ανάλυση Επαγγελµατικών ραστηριοτήτων (Task Analysis)...4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (Job Profile)...4

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ"

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (JOB PROFILE)...3 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ"

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική περιγραφή επαγγέλματος (Job Profile)...3 2. Aνάλυση Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1.Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile)...3 2.Ανάλυση Επαγγελµατικών ραστηριοτήτων (Task

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ"

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλματος (Job Profile)...3 ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ"

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλματος (Job Profile)...3 Τομέας δραστηριοτήτων...3 Επαγγελματικά Καθήκοντα...3 2. Αναλυτική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ"

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική περιγραφή επαγγέλματος (Job Profile)...3 2. Ανάλυση επαγγελματικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 (ΜΕΤΑΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟ) ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγέλματος (Job Profile)... 3 2. Ανάλυση Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΣΕ ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΑ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΣΕ ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΣΕ ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΑ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile)...4 2. Ανάλυση Επαγγελµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ " ΙΑΣΩΣΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΙΑΣΩΣΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ " ΙΑΣΩΣΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job profile)...3 2. Ανάλυση Επαγγελµατικών ραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ»

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ» Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 0 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. [Καταχωρούνται τα στοιχεία εκείνα που αφορούν τις κύριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα