ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ""

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ" 1 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (JOB PROFILE) ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (DUTIES) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Το θεωρητικό µέρος των εξετάσεων ιαδικασία... 9 α) Σκοπός... 9 β) Περιεχόµενο εξέτασης... 9 γ) ιαδικασία εξέτασης... 9 δ) ιάρκεια εξετάσεων Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης Το πρακτικό µέρος των εξετάσεων ιαδικασία α) Σκοπός β) Περιεχόµενο εξέτασης γ) ιαδικασία εξέτασης δ) ιάρκεια εξετάσεων Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ...17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ Σελίδα 2 από 39

3 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (JOB PROFILE) Οι κάτοχοι ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ έχουν πιστοποιήσει γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελµατικές ικανότητες που τους καθιστούν ικανούς να εργασθούν στον κλάδο της ιακόσµησης: α) σε εξαρτηµένες εργασίες σαν στελέχη γραφείων µελετών και κατασκευών καθώς και εταιριών παραγωγής ή εφαρµογής υλικών και συστηµάτων διακόσµησης. β) σε κατάλληλες θέσεις (εφόσον προβλέπονται ανάλογες θέσεις) στον ηµόσιο φορέα, σε Τράπεζες, Οργανισµούς κλπ. γ) σαν ελεύθεροι επαγγελµατίες, σε συνεργασία πάντα µε γραφεία µελετών και εφαρµογών έργων διακόσµησης. Σελίδα 3 από 39

4 2. ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (DUTIES) Οι απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ είναι ικανοί να εκτελούν τις ακόλουθες κύριες επαγγελµατικές δραστηριότητες: 1. Κάνουν αποτυπώσεις χώρων και αντικειµένων 2. Αναπτύσσουν και συντάσσουν σχέδια ορθών προβολών (κατόψεις, όψεις, τοµές), αξονοµετρικά και προοπτικά σχέδια, µε βάση σκαριφήµατα που δίνονται από τους αρµόδιους µελετητές. 3. Αναπτύσσουν και συντάσσουν κατασκευαστικά σχέδια σε όλες τις κλίµακες αντικειµένων, επίπλων και ειδικών κατασκευών εσωτερικών χώρων µε βάση δεδοµένα σκαριφήµατα από τους αρµόδιους µελετητές. 4. Αναλαµβάνουν την τελική παρουσίαση της µελέτης: α) συντάσσοντας σχέδια ορθών προβολών, αξονοµετρικά προοπτικά, χρησιµοποιώντας όλες τις δυνατές µεθόδους παρουσίασης (έγχρωµα ή µη σχέδια κλπ.) β)κατασκευάζοντας προπλάσµατα χώρων, (µακέτες), χρησιµοποιώντας υλικά εύκολα στη χρήση. 5. Συντάσσουν τον προγραµµατισµό του έργου (τεχνικό, χρονικό, οικονοµικό). 6. Αναλύουν τις εργασίες κατασκευής, οργανώνουν τα συνεργεία κατασκευής κατά τοµείς δουλειάς και τα συντονίζουν. 7. Κάνουν µετρήσεις και συντάσσουν τους κοστολογικούς πίνακες. 8. Ελέγχουν την εφαρµογή του προγραµµατισµού του έργου (χρονικού και οικονοµικού) 9. Ελέγχουν την ποιότητα των εργασιών και φροντίζουν για την πιστή εφαρµογή της οριστικής µελέτης. 10. Χειρίζονται σχεδιαστικά προγράµµατα µέσω Η/Υ. 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2.1. Για την αποτύπώςη χώρων και αντικειµένων πρέπει: Να γνωρίζουν και να εφαρµόζουν σχέδια ορθών προβολών τηρώντας τις αρχές του Γραµµικού σχεδίου (πχ. διαστασιολόγηση, διαγραµµίσεις κλπ.) καθώς και σχέδιο µε ελεύθερο χέρι (κυρίως σκαριφήµατα) Να αναγνωρίζουν τα δοµικά στοιχεία και υλικά του χώρου και των αντικειµένων, καθώς και τον Σελίδα 4 από 39

5 σχεδιαστικό συµβολισµό τους Να λαµβάνουν πλήρεις διαστάσεις των χώρων και των αντικειµένων κατόπιν µετρήσεων Να γνωρίζουν τα υλικά και όργανα σχεδίασης καθώς και τη χρήση τους Να γνωρίζουν την χρήση των κλιµάκων Να µεταφέρουν στο χαρτί µέσω σχεδίων ορθών προβολών, το χώρο µε τις διαστάσεις του Για την ανάπτυξη και σύνταξη σχεδίων ορθών προβολών, αξονοµετρικών και προοπτικών µε βάση σκαριφήµατα που δίνονται από τους αρµόδιους µελετητές πρέπει: Να γνωρίζουν τα υλικά και όργανα σχεδίασης καθώς και τη χρήση τους Να γνωρίζουν τη χρήση των κλιµάκων Να γνωρίζουν και να εφαρµόζουν τα σχέδια ορθών προβολών, τηρώντας τις Γραµµικού σχεδίου (πχ. διαστασιολόγηση, διαγραµµίσεις κλπ.) αρχές του Να γνωρίζουν τα ανθρωποµετρικά και εργονοµικά µεγέθη Να γνωρίζουν αξονοµετρικό και προοπτικό σχέδιο Να εφαρµόζουν την σκιαγραφία σε όλα τα είδη σχεδίου. 2.3 Για την ανάπτυξη και σύνταξη κατασκευαστικών σχεδίων, σε όλες τις κλίµακες επίπλων και ειδικών κατασκευών, µε βάση δεδοµένα σκαριφήµατα πρέπει: Να γνωρίζουν τις ιδιότητες και εφαρµογές των υλικών καθώς και τον συµβολισµό τους σχεδιαστικά Να µπορούν να απεικονίζουν κατασκευαστικά στοιχεία υπό κλίµακα και µε ελεύθερο χέρι Να εφαρµόζουν τα εργονοµικά και ανθρωποµετρικά µεγέθη, σε σχέδια επίπλων και σε ειδικές κατασκευές Για την τελική παρουσίαση της δεδοµένης από τους αρµόδιους, µελέτης α) συντάσσοντας σχέδια ορθών προβολών, αξονοµετρικά, προοπτικά χρησιµοποιώντας όλες τις δυνατές µεθόδους παρουσίασης(έγχρωµα ή µη σχέδια κλπ.), β) κατασκευάζοντας προπλάσµατα χώρων (µακέτες), χρησιµοποιώντας διάφορα υλικά, σύµφωνα µε τον τύπο προπλάσµατος που έχει επιλεγεί πρέπει: Να γνωρίζουν τη χρήση οργάνων σχεδίασης Να εφαρµόζουν τα συστήµατα ορθών προβολών, τηρώντας τους κανόνες του Γραµµικού σχεδίου Να εφαρµόζουν το αξονοµετρικό και προοπτικό σχέδιο Να εφαρµόζουν τη σκιαγραφία σε όλα τα είδη σχεδίου. Σελίδα 5 από 39

6 Να γνωρίζουν ελεύθερο σχέδιο Να εφαρµόζουν διάφορες µεθόδους έγχρωµης παρουσίασης σχεδίων: Ακουαρέλας, µαρκαδόρου, ξυλοµπογιάς, παστέλ, ράστερ αερογράφου, κολλάζ, µικτές τεχνικές Να χρησιµοποιούν την κατάλληλη κλίµακα για την κατασκευή του προπλάσµατος, ανάλογα µε το είδος και το µέγεθος του έργου Να γνωρίζουν τις ιδιότητες και τη χρήση υλικών κατασκευής προπλασµάτων, ώστε να µπορούν εύκολα να αποδώσουν το έργο τρισδιάστατα, σύµφωνα µε τον τύπο µακέτας που έχει επιλεγεί (π.χ. έγχρωµη ή όχι, ογκοµετρική, πιστή αποτύπωση του χώρου κλπ.) Να εφαρµόζουν τις γνώσεις τους πάνω στο ύφος και το στυλ που ακολουθείται στην αρχική ιδέα, συµπληρώνοντας τα σχέδια ή το πρόπλασµα µε περισσότερα στοιχεία Για να συντάσσουν τον προγραµµατισµό του έργου (τεχνικό, χρονικό, οικονοµικό) πρέπει να γνωρίζουν: Να αναλύουν και να καθορίζουν τις εργασίες κατά ειδικότητα Να ιεραρχούν τις εργασίες χρονικά (σειρά προτεραιότητας) Να προβλέπουν τη χρονική διάρκεια κάθε φάσης και το χρόνο για την περάτωση του έργου Τους κανονισµούς ασφαλείας εργασίας Να εκτιµούν το κόστος εργασιών Να συντάσσουν τον προϋπολογισµό του έργου µε βάση την οριστική µελέτη Για να αναλύουν τις εργασίες κατασκευής, να οργανώνουν τα συνεργεία κατασκευής κατά τοµείς δουλειάς και να τα συντονίζουν, πρέπει να γνωρίζουν: Να αναλύουν και να καθορίζουν τις εργασίες κατά ειδικότητα Να ιεραρχούν τις εργασίες κατασκευής κατά σειρά προτεραιότητας Να προγραµµατίζουν χρονικά τη δουλειά των συνεργείων, βάση του προγραµµατισµού του έργου Να αξιολογούν τον αριθµό των µελών κάθε συνεργείου, µε βάση την ηµερήσια µέση απόδοση Για να κάνουν µετρήσεις και να συντάσσουν τους κοστολογικούς πίνακες πρέπει να γνωρίζουν: Να κάνουν προµετρήσεις βάσει των σχεδίων της µελέτης Να κάνουν επιµετρήσεις του έργου, των ειδών εργασίας, των υλικών και επιφανειών κατά µονάδα µέτρησης Να χρησιµοποιούν τα βασικά όργανα και µεθόδους µέτρησης Να λαµβάνουν πλήρεις διαστάσεις αντικειµένων και χώρων. Σελίδα 6 από 39

7 Να αξιολογούν τα στοιχεία δαπανών του έργου Να υπολογίζουν τις ποσότητες και τις τιµές µονάδος µε βάση το τιµολόγιο της σύµβασης Για να ελέγχουν την εφαρµογή του προγραµµατισµού του έργου (χρονικού και οικονοµικού) πρέπει να γνωρίζουν: Να συντάσσουν τον προγραµµατισµό του έργου Να παρακολουθούν και να ελέγχουν βάση διαγραµµάτων GANTT την πρόοδο του έργου, την απόδοση των εργαζοµένων και την απασχόληση εργαλείων, µηχανηµάτων και µηχανών Να δίνουν τις προδιαγραφές κάθε εργασίας στα συνεργεία Για να ελέγχουν την ποιότητα των εργασιών και να φροντίζουν για την πιστή εφαρµογή της οριστικής µελέτης πρέπει: Να γνωρίζουν τα υλικά που εφαρµόζονται στη δόµηση και διακόσµηση, τις ιδιότητες και τις χρήσεις τους Να είναι ικανοί να δίνουν κατασκευαστικές λύσεις σε θέµατα και προβλήµατα που προκύπτουν στην πορεία του έργου Να γνωρίζουν τις κατάλληλες ενέργειες που πρέπει να κάνουν για την τήρηση του προγράµµατος του έργου Για να χειρίζονται σχεδιαστικά προγράµµατα µέσω Η/Υ πρέπει: Να γνωρίζουν τη χρήση των ηλεκτρονικών µέσων για σχεδίαση, επεξεργασία του σχεδίου, οργάνωση της διαδικασίας, σχεδίαση µε τη χρήση των νέων δυνατοτήτων που παρέχει το ηλεκτρονικό σχεδιαστήριο (snap, layer, χρωµάτων, blocks, και τρισδιάστατη σχεδίαση). Σελίδα 7 από 39

8 3. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Για την απόκτηση του ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας Τεχνικός ιακόσµησης πρέπει να ικανοποιηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) Επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση της βεβαίωσης επαγγελµατικής κατάρτισης. β) Επιτυχία στο Θεωρητικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. γ) Επιτυχία στο Πρακτικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. Για το σκοπό αυτό, στη Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ., συγκροτείται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) που έχει ως έργο την ευθύνη για την οµαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, την εποπτεία, κατεύθυνση και συντονισµό του έργου των Π.Ε.Ε.Π. Κατά τις εξεταστικές περιόδους συγκροτούνται Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.). Οι Π.Ε.Ε.Π. έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρµογή των διαδικασιών των σχετικών µε τις εξετάσεις στην περιφέρειά τους µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του Ο.Ε.Ε.Κ. και τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. Η Πιστοποίηση Επαγγελµατικής Κατάρτισης βασίζεται σε τελικές εξετάσεις Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο µε βάση τον ισχύοντα, κατά την διεξαγωγή των εξετάσεων, Κανονισµό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας. Οι ενδιαφερόµενοι που απέτυχαν, µπορούν να συµµετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης χωρίς περιορισµό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται. Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει την επιτυχία του στο µέρος αυτό για τρία (3) συνεχή έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων συµµετέχει µόνο στις εξετάσεις του µέρους στο οποίο απέτυχε. Η τριετία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων των εξετάσεων στην έδρα της αρµόδιας Π.Ε.Ε.Π. και λήγει την ηµέρα συµπλήρωσης τριών (3) ηµερολογιακών ετών. Αν µέσα στο χρονικό διάστηµα των τριών (3) ετών δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιµασία, υποχρεούται πλέον να συµµετέχει εκ νέου και στα δύο (2) µέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό) µε βάση τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισµό Κατάρτισης της ειδικότητάς του. Σελίδα 8 από 39

9 3.1. Το θεωρητικό µέρος των εξετάσεων ιαδικασία α) Σκοπός Με τη διαδικασία των εξετάσεων του Θεωρητικού Μέρους επιδιώκεται να διαπιστωθεί αν ο απόφοιτος του Ι.Ε.Κ. κατέχει και είναι ικανός να χρησιµοποιεί, σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές εφαρµογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλµατος. β) Περιεχόµενο εξέτασης Η γραπτή δοκιµασία γίνεται µε ερωτήσεις που προκύπτουν από το περιεχόµενο της προβλεπόµενης στοχοθεσίας του Θεωρητικού Μέρους και µπορεί να περιέχει θέµατα από όλα τα γνωστικά αντικείµενα (µαθήµατα) που περιέχονται στην εξεταζόµενη θεµατική ενότητα ή µέρος αυτών. Τα γραπτά είναι ανώνυµα κατά τη συλλογή και βαθµολόγηση µετά από επικάλυψη των ονοµάτων των υποψηφίων. γ) ιαδικασία εξέτασης Το πρόγραµµα εξέτασης για το Θεωρητικό Μέρος καταρτίζεται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και µετά από απόφαση του.σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. ανακοινώνεται από την οικεία Π.Ε.Ε.Π. Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. µεταβιβάζει τα θέµατα των γραπτών εξετάσεων στις επιτροπές των εξεταστικών κέντρων µε τον προσφορότερο και ασφαλέστερο κατά την κρίση της τρόπο. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέµατα που έχουν δοθεί για επεξεργασία. Μετά την εξάντληση του χρονικού ορίου αποχώρησης οι υποψήφιοι παραδίδουν τα γραπτά τους στους επιτηρητές οι οποίοι παρουσία του υποψηφίου καλύπτουν το µέρος του γραπτού που φέρει τα στοιχεία του υποψηφίου, µε αδιαφανές κάλυµµα (αυτοκόλλητο). Κάθε γραπτό δοκίµιο αξιολογείται από δυο (2) βαθµολογητές. Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση την βαθµολογική κλίµακα από Ως επιτυχών στο Θεωρητικό Μέρος θεωρείται αυτός που βαθµολογήθηκε µε βαθµό δέκα (10) έως είκοσι (20). Ο τελικός βαθµός προκύπτει από το άθροισµα των βαθµών των δυο (2) βαθµολογητών διαιρούµενος δια του δυο (2). Σε περίπτωση αναβαθµολόγησης ισχύει ο βαθµός του αναβαθµολογητή. Η βαθµολόγηση γίνεται µε ακέραιο βαθµό. Αν µετά τη διαίρεση του αθροίσµατος των βαθµών των δυο (2) βαθµολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθµός, ο βαθµός αυτός στρογγυλοποιείται στον αµέσως επόµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι >= 0.5) ή προηγούµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι < 0.5) ακέραιο βαθµό. Γραπτό δοκίµιο των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, αναβαθµολογείται µόνο στην περίπτωση που η διαφορά βαθµολογίας µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθµολογητή είναι µεγαλύτερη των τριών (3) µονάδων, από µέλος της οικείας οµάδας αναβαθµολογητών το οποίο ορίζει η Επιτροπή του Βαθµολογικού Κέντρου. Σελίδα 9 από 39

10 Επανεξέταση ή αναβαθµολόγηση πέραν της ανωτέρω προβλεπόµενης δεν επιτρέπεται. Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιµίων γίνεται µε αντικειµενική και δίκαιη κρίση και δεν απαιτείται αιτιολόγηση από τον βαθµολογητή ή τον αναβαθµολογητή. δ) ιάρκεια εξετάσεων Η εξέταση του Θεωρητικού Μέρους διαρκεί τρεις (3) ώρες Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Θεωρητικό Μέρος, οι υποψήφιοι της ειδικότητας Τεχνικός ιακόσµησης εξετάζονται σε γενικά θέµατα επαγγελµατικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του Θεωρητικού Μέρους της ειδικότητας. Α. Για την αποτύπώση χώρων και αντικειµένων πρέπει να γνωρίζει: Α1. Τα δοµικά στοιχεία και υλικά, καθώς και να αναγνωρίζει το συµβολισµό τους. Β. Για την ανάπτυξη και σύνταξη σχεδίων ορθών προβολών, αξονοµετρικών και προοπτικών µε βάση σκαριφήµατα που δίνονται από τους αρµόδιους µελετητές πρέπει να γνωρίζει: Β1. Όλα τα δοµικά στοιχεία και υλικά, καθώς και να αναγνωρίζει το συµβολισµό τους. Γ. Για την ανάπτυξη και σύνταξη κατασκευαστικών σχεδίων σε όλες τις κλίµακες επίπλων και ειδικών κατασκευών, µε βάση δεδοµένα σκαριφήµατα πρέπει να γνωρίζει: Γ1. Για τις ιδιότητες και εφαρµογές των υλικών καθώς και το συµβολισµό τους.. Για την τελική παρουσίαση της δεδοµένης από τους αρµόδιους µελέτης α) συντάσσοντας σχέδια ορθών προβολών, αξονοµετρικά, προοπτικά, χρησιµοποιώντας όλες τις δυνατές µεθόδους παρουσίασης (έγχρωµα ή µη σχέδια). β) κατασκευάζοντας προπλάσµατα χώρων (µακέτες) χρησιµοποιώντας διάφορα υλικά, σύµφωνα µε του τύπο προπλάσµατος, που έχει αποφασισθεί πρέπει να γνωρίζει: 1. Τα στοιχεία της Ιστορίας Τέχνης και Αρχιτεκτονικής που επέδρασαν στη διαµόρφωση και εξέλιξη της ιακόσµησης µέχρι σήµερα. Ε. Για να συντάσσουν τον προγραµµατισµό του έργου (τεχνικό, χρονικό, Σελίδα 10 από 39

11 οικονοµικό) πρέπει να γνωρίζουν: Ε1. Να αναλύουν, να καθορίζουν τις εργασίες και να τις ιεραρχούν χρονικά, καθορίζοντας έτσι το χρόνο για την περάτωση του έργου. Ε2. Τους κανονισµούς ασφαλείας εργασίας. Ε3. Να εκτιµούν το κόστος εργασιών και υλικών. Ε4. Να κάνουν τον προϋπολογισµό του έργου. ΣΤ. Για να αναλύουν τις εργασίες κατασκευής, να οργανώνουν τα συνεργεία κατασκευής κατά τοµείς εργασιών και να τα συντονίζουν πρέπει να γνωρίζουν: ΣΤ1. Να καθορίζουν τις εργασίες κατά ειδικότητα, ιεραρχώντας τις κατά σειρά προτεραιότητας. ΣΤ2. Να οργανώνουν τα συνεργεία, να προγραµµατίζουν την δουλειά τους χρονικά, να αξιολογούν την ηµερησία απόδοση του κάθε συνεργείου και να υπολογίζουν το αναγκαίο αριθµό µελών του. Ζ. Για να κάνουν µετρήσεις και να συντάσσουν τους κοστολογικούς πίνακες πρέπει να γνωρίζουν: Ζ1. Να αξιολογούν τα στοιχεία δαπανών του έργου. Ζ2. Να κάνουν µετρήσεις του έργου, των ειδών εργασίας, των υλικών και επιφανειών κατά µονάδα µέτρησης. Ζ3. Να υπολογίζουν τις ποσότητες και τις τιµές µονάδος µε βάση το τιµολόγιο της σύµβασης. Η. Για να ελέγχουν την εφαρµογή του προγραµµατισµού του έργου (χρονικού, οικονοµικού) πρέπει να γνωρίζουν: Η1. Να συντάσσουν τον προγραµµατισµό του έργου. Η2. Να παρακολουθούν και ελέγχουν βάση διαγραµµάτων GANTT την πρόοδο του έργου, την απόδοση των εργαζοµένων και την απασχόληση εργαλείων, µηχανηµάτων και µηχανών. Η3. Να δίνουν τις προδιαγραφές κάθε εργασίας στα συνεργεία. Θ. Για να ελέγχουν την ποιότητα των εργασιών και να φροντίζουν για την πιστή εφαρµογή της οριστικής µελέτης πρέπει να γνωρίζουν: Σελίδα 11 από 39

12 Θ1. Τα υλικά, τις ιδιότητες τις χρήσεις και τις εφαρµογές τους. Σελίδα 12 από 39

13 3.2 Το πρακτικό µέρος των εξετάσεων ιαδικασία α) Σκοπός Κατά τη δοκιµασία του Πρακτικού Μέρους ελέγχονται οι επαγγελµατικές ικανότητες και δεξιότητες του εξεταζοµένου, όπως αυτές περιγράφονται στη Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile), στη στοχοθεσία εξεταστέας ύλης του επαγγέλµατος και τα επιµέρους επαγγελµατικά καθήκοντα του Κανονισµού Κατάρτισης της ειδικότητας. β) Περιεχόµενο εξέτασης Η εξέταση των υποψηφίων στο Πρακτικό Μέρος γίνεται σε εργαστήρια των Ι.Ε.Κ. ή σε εργαστηριακούς ή εργασιακούς χώρους, όπου οι υποψήφιοι πραγµατοποίησαν την πρακτική ή εργαστηριακή τους άσκηση κατά την περίοδο της Kατάρτισής τους ή σε εργαστήρια άλλων µονάδων (εκπαιδευτικών ή επαγγελµατικών) που κατά την κρίση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. καλύπτουν τις απαιτήσεις αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέµατα που περιλαµβάνονται στην στοχοθεσία των δεξιοτήτων και ικανοτήτων της ειδικότητας και µπορούν να πραγµατοποιηθούν στους επιλεγµένους χώρους αξιολόγησης. Στο εργαστήριο µπορούν ταυτόχρονα να εξετάζονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, µε διαφορετικά θέµατα και ανάλογα µε τη δυνατότητα των συγκεκριµένων χώρων. Οι εξεταστές βρίσκονται στον ίδιο χώρο και µετά την πάροδο εύλογου χρόνου ελέγχουν τις πραγµατοποιηθείσες ασκήσεις και τα αποτελέσµατα των έργων και εφόσον κρίνουν ότι αυτό χρειάζεται ή απαιτείται από το είδος εξέτασης, προχωρούν και σε προφορικές ερωτήσεις - διευκρινίσεις επί του εκτελεσθέντος έργου. Κάθε υποψήφιος εξετάζεται και βαθµολογείται από τρεις εξεταστές οι οποίοι ορίζονται από τον Ο.Ε.Ε.Κ., ύστερα από πρόταση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. και εκπροσωπούν τον Ο.Ε.Ε.Κ. και τους κοινωνικούς εταίρους σε περιφερειακό επίπεδο. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών εφόσον οι δύο (2) από τους τρεις (3) εξεταστές τον χαρακτηρίσουν επιτυχόντα. γ) ιαδικασία εξέτασης Το πρόγραµµα εξέτασης του Πρακτικού Μέρους για κάθε ειδικότητα ανακοινώνεται από την Π.Ε.Ε.Π. Η διάρκεια του εξεταστικού προγράµµατος της πρακτικής δοκιµασίας εξαρτάται από τον αριθµό των υποψηφίων σε κάθε περιφέρεια και τη διατιθέµενη υποδοµή. Οι υποψήφιοι προσέρχονται στο συγκεκριµένο εργαστήριο ή εργασιακό χώρο την ηµέρα και ώρα που έχει οριστεί για την εξέτασή τους. Οι υποψήφιοι µπορούν να εξετάζονται σε περισσότερα από ένα εργαστήρια αν η ειδικότητα και η δέσµη των εξεταζοµένων θεµάτων το επιτρέπουν κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής. Σελίδα 13 από 39

14 δ) ιάρκεια εξετάσεων Το Πρακτικό Μέρος εξετάζεται για τρεις (3) ώρες Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι της ειδικότητας Τεχνικός ιακόσµησης, εξετάζονται σε γενικά θέµατα επαγγελµατικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού µέρους της ειδικότητας. Α. Για την αποτύπωση χώρων και αντικειµένων πρέπει να είναι ικανοί: Α1. Να λαµβάνουν πλήρεις διαστάσεις χώρων και αντικειµένων κατόπιν µετρήσεων και να τις µεταφέρουν στο χαρτί µέσω συστηµάτων ορθών προβολών, υπό διάφορες κλίµακες. Α2. Να χρησιµοποιούν τα απαραίτητα υλικά και όργανα σχεδίασης. Α3. Να εφαρµόζουν τις αρχές του Γραµµικού σχεδίου (π.χ. διαστασιολόγηση, διαγραµµίσεις, πάχη γραµµών κλπ.) Β. Για την ανάπτυξη και σύνταξη σχεδίων ορθών προβολών, αξονοµετρικών και προοπτικών µε βάση σκαριφήµατα που δίνονται από τους αρµόδιους µελετητές, πρέπει να είναι ικανοί: Β1. Να χρησιµοποιούν τα υλικά και όργανα σχεδίασης. Β2. Να χρησιµοποιούν τις κλίµακες σχεδίασης. Β3. Να χρησιµοποιούν ανθρωποµετρικά και εργονοµικά µεγέθη. Β4. Να χρησιµοποιούν τα συστήµατα ορθών προβολών, τηρώντας τις αρχές του Γραµµικού σχεδίου. Β5. Να χρησιµοποιούν το αξονοµετρικό και προοπτικό σχέδιο. Β6. Να εφαρµόζουν τη σκιαγραφία σε όλα τα είδη σχεδίου. Γ. Για την ανάπτυξη και σύνταξη κατασκευαστικών σχεδίων, σε όλες τις κλίµακες επίπλων και ειδικών κατασκευών, µε βάση δεδοµένα σκαριφήµατα, πρέπει να είναι ικανοί: Γ1. Να απεικονίζουν τα κατασκευαστικά στοιχεία στο χαρτί, υπό κλίµακα και µε ελεύθερο χέρι (σκαρίφηµα), εφαρµόζοντας τα διάφορα υλικά. Γ2. Να εφαρµόζουν τα ανθρωποµετρικά και εργονοµικά µεγέθη σε σχέδια επίπλων και ειδικών κατασκευών. Σελίδα 14 από 39

15 . Για την τελική παρουσίαση της δεδοµένης από τους αρµόδιους µελέτης α) συντάσσοντας σχέδια ορθών προβολών, αξονοµετρικά, προοπτικά, χρησιµοποιώντας όλες τις δυνατές µεθόδους παρουσίασης (έγχρωµα ή µη σχέδια κλπ.) β) κατασκευάζοντας προπλάσµατα χώρων (µακέτες), χρησιµοποιώντας διάφορα υλικά, σύµφωνα µε τον τύπο προπλάσµατος που έχει επιλεγεί πρέπει να είναι ικανοί: 1. Να εφαρµόζουν τα συστήµατα ορθών προβολών, τηρώντας τις αρχές του Γραµµικού σχεδίου. 2. Να εφαρµόζουν το αξονοµετρικό και προοπτικό σχέδιο. 3. Να εφαρµόζουν τη σκιαγραφία σε όλα τα είδη σχεδίου. 4. Να εφαρµόζουν µεθόδους έγχρωµης παρουσίασης σχεδίων. 5. Να χρησιµοποιούν την κατάλληλη κλίµακα για την κατασκευή του προπλάσµατος ανάλογα µε το είδος και το µέγεθος του έργου. 6. Να χρησιµοποιούν υλικά εύκολα στη χρήση τους για την κατασκευή προπλασµάτων, σύµφωνα µε τον τύπο προπλάσµατος που έχει επιλεγεί. Ε. Για να ελέγχουν την ποιότητα των εργασιών και να φροντίζουν για την πιστή εφαρµογή της οριστικής µελέτης πρέπει να είναι ικανοί: Ε1. Να δίνουν βασικές κατασκευαστικές λύσεις σε θέµατα και προβλήµατα που προκύπτουν στην πορεία του έργου. Ζ. Για να κάνουν µετρήσεις και να συντάσσουν κοστολογικούς πίνακες, πρέπει να είναι ικανοί: Ζ1. Να χρησιµοποιούν τα όργανα και µεθόδους µέτρησης. Ζ2. Να λαµβάνουν πλήρεις διαστάσεις αντικειµένων και χώρων κατόπιν µετρήσεων και να τις µεταφέρουν στο χαρτί µέσω συστηµάτων ορθών προβολών, υπό διάφορες κλίµακες. Η. Για να χειρίζονται σχεδιαστικά προγράµµατα µέσω Η/Υ πρέπει να γνωρίζουν: Η1. Έλεγχο του περιβάλλοντος σχεδίασης (χρήση καννάβου, ορθογωνική σχεδίαση κλπ) Η2. Σχεδίαση απλών γεωµετρικών σχηµάτων: πολυγωνική γραµµή, κύκλος, τόξο, κανονικό πολύγωνο, έλλειψη κλπ. Η3. Στοιχειώδη επεξεργασία σχεδιαστικών αντικειµένων: µετατόπιση, αντιγραφή, στροφή, οµοιοθεσία (scale), συµµετρία κλπ. Σελίδα 15 από 39

16 Η4. Άντληση πληροφοριών για το σχέδιο: αποστάσεις, γωνίες, είδη και χαρακτηριστικά σχεδιαστικών οντοτήτων καθώς και χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος σχεδίασης. Η5. Χρήση επιπέδων (layers) χρωµάτων, τύπων γραµµής. H6. Στοιχειώδης έλεγχος απεικόνισης (εντολές ZOOM και PAM). Η7. ηµιουργία και χρήση απλών συµβόλων (blocks). Η8. ηµιουργία απλών τρισδιάστατων µοντέλων (π.χ. κυλίνδρων, πυραµίδας, πρίσµατος κλπ.). Η9. ηµιουργία αξονοµετρικών και προοπτικών απόψεων του µοντέλου (εντολές V.point και D.view). Η10. Χρήση συσκευών εκτύπώςης για εκτύπώςη και σχεδιαγράφηση (Plotting) ενός σχεδίου. Σελίδα 16 από 39

17 4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Τι πρέπει να γνωρίζουµε µε ακρίβεια, για να έχουµε τη δυνατότητα ορθής επιλογής δοµικών υλικών, για µία κατασκευή; 2. Τι ονοµάζουµε φυσικούς λίθους; 3. Τα πετρώµατα ανάλογα µε τη γεωλογική τους προέλευση σε ποιές κατηγορίες διακρίνονται; (Να αναφέρετε ονοµαστικά). 4. Τι ονοµάζουµε στρωτά πετρώµατα; Ποιας κατηγορίας πετρώµατα (ανάλογα µε τη γεωλογική τους προέλευση) είναι συνήθως στρωτά και ποια άστρωτα; 5. Ο γρανίτης α) από ποια ορυκτά αποτελείται β) τι σκληρότητα έχει στην κλίµακα του Μohs και γιατί γ) σε τι χρωµατισµούς υπάρχει δ) από τι εξαρτάται η ποιότητά του και ε) που χρησιµοποιείται ανάλογα µε το µέγεθος των κόκκων του 6. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα κυριώτερα είδη φυσικών λίθων που προέρχονται από υδατογενή (στρωσιγενή) πετρώµατακαι είναι κατάλληλοι για δοµική χρήση. 7. Οι ασβεστόλιθοι περιέχουν κυρίως ανθρακικό ασβέστιο. Ανάλογα µε τις προσµείξεις που µπορεί να έχουν σε άλλα υλικά πώς ονοµάζονται; 8. Ποια είναι τα µέτρα (ονοµαστικά) που πρέπει να λαµβάνονται πριν τη δόµηση και µετά απ αυτή για την εξασφάλιση µεγαλύτερης διάρκειας ζωής στους λίθους; 9. Ποια είναι (ονοµαστικά) τα είδη των φυσικών αδρανών (φυσικού τεµαχισµού των λίθων); 10.Πώς παρασκευάζεται η µαρµαρόσκονη και πού χρησιµοποιείται στην οικοδοµική και διακόσµηση; 11. Για την παρασκευή τούβλων και γενικά κεραµικών υλικών ακολουθείται µια παραγωγική διαδικασία. Να αναφέρετε τα στάδια αυτής της διαδικασίας ονοµαστικά. 12. α) Ποιοι τεχνητοί λίθοι ονοµάζονται πυρότουβλα β) Σε ποιές κατηγορίες διακρίνονται τα πυρότουβλα ανάλογα µε τη συµπεριφορά τους στις χηµικές επιδράσεις (ονοµαστικά) γ) Ποια είναι τα κυριώτερα είδη πυροτούβλων (ονοµαστικά) δ) Για τη δόµηση των πυρότουβλων τι είδος κονιάµατος χρησιµοποιείται και Σελίδα 17 από 39

18 ε) Πού χρησιµοποιούνται τα πυρότουβλα 13. Κατά τον έλεγχο των κεραµιδιών τι πρέπει να λαµβάνεται υπόψη; (ποιοτικά χαρακτηριστικά). 14. Οι τσιµεντόλιθοι: α) Από ποια υλικά παρασκευάζονται και ποιές είναι οι αναλογίες των υλικών αυτών; β) Πού χρησιµοποιούνται στη δόµηση; 15. α) Τι ονοµάζουµε κονίες; β) Τι ονοµάζουµε φυσικές και τι τεχνητές κονίες; γ) Να αναφέρετε από δύο παραδείγµατα φυσικών και δύο τεχνητών κονιών. 16. Η πηλοκονία α) Είναι φυσική ή τεχνητή κονία; β) Είναι αερική ή υδραυλική κονία; και γ) Ποιοι τεχνητοί λίθοι και υλικά παρασκευάζονται απ αυτή; Να αναφέρετε πέντε (5) παραδείγµατα. 17. Πώς γίνεται το σβήσιµο του καµένου ασβέστη και πώς λέγεται το νέο υλικό που δηµιουργείται; 18. Ποιες κατηγορίες υδρασβέστη έχουµε και από που προέρχεται η κάθε µια κατηγορία; 19. Να αναφέρετε τις πρώτες ύλες και τα στάδια παρασκευής του τσιµέντου; 20. α) Τι κονίες είναι οι ποζουλάνες, αερικές ή υδραυλικές ; β) Πού υπάρχουν στην Ελλάδα; γ) Πού χρησιµοποιείται η θηραϊκή γη στη δόµηση; 21. α) Ανάλογα µε τη µηχανική αντοχή τους τα λεπτά κονιάµατα σε ποιες οµάδες χωρίζονται; Να αναφέρετε ένα (1) παράδειγµα για την κάθε οµάδα. β) Ποιες είναι (ονοµαστικά) οι γενικές χρήσεις των κονιαµάτων αυτών. γ) Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχουν τα λεπτοκονιάµατα για να θεωρούνται κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται; Να αναφέρετε ονοµαστικά. 22. Ποια κονιάµατα ονοµάζονται ειδικά; Να αναφέρετε ονοµαστικά τα κυριώτερα απ αυτά. 23. Τι ονοµάζουµε «σκυρόδεµα εν κενώ» και ποια τα πλεονεκτήµατά του έναντι του κοινού οπλισµένου σκυροδέµατος; 24. α) Να αναφέρετε ονοµαστικά τις σπουδαιότερες κατηγορίες των ειδικών σκυροδεµάτων. β) Ποιες είναι οι χρήσεις των ειδικών σκυροδεµάτων στην οικοδοµική; Σελίδα 18 από 39

19 25. Από ποιες οικογένειες δένδρων εξάγεται η δοµική ξυλεία; Να αναφέρετε ονοµαστικά δύο (2) είδη δένδρων από κάθε οικογένεια που συναντώνται συχνότερα. 26. Να αναφέρετε ονοµαστικά πέντε (5) παραδείγµατα τροπικών δένδρων που το ξύλο τους χρησιµοποιείται στην Ελλάδα στη δόµηση και διακόσµηση. 27. Να αναφέρετε ονοµαστικά µε ποιές µεθόδους γίνεται η τεχνητή ξήρανση του ξύλου. 28. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις µορφές της πριστής (πριονιστής) ξυλείας. 29. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα κυριότερα ελαττώµατα του ξύλου. 30. Να αναφέρετε τέσσερις (4) τρόπους συντήρησης του ξύλου 31. Να αναφέρετε ονοµαστικά τους κυριώτερους παράγοντες που επιδρούν δυσµενώς στοξύλο. 32. Να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά καλής ποιότητας του ξύλου. 33. α) Από τι υλικά και µε ποιό τρόπο γενικά κατασκευάζεται η τεχνητή ξυλεία; β) Σε τι µορφές συναντάµε την τεχνητή ξυλεία; γ) Για ποιο λόγο κατασκευάστηκε η τεχνητή ξυλεία; 34. Από πού προέρχεται το χαρτί και πού χρησιµοποιείται στην οικοδοµική και διακόσµηση; 35. α) Πώς κατασκευάζονται οι µοριοσανίδες (Novοpan); β) Ανάλογα µε την πυκνότητα τους σε τι κατηγορίες χωρίζονται; γ) Πού χρησιµοποιείται το επενδεδυµένο και µη επενδεδυµένο µε µελαµίνη ή καπλαµά Novopan στην οικοδοµική και διακόσµηση; 36. Πώς κατασκευάζονται οι ινοσανίδες; 37. Τα µεταλλεύµατα του σιδήρου διακρίνονται σε κάποια είδη, ανάλογα µε το ορυκτό που περιέχουν στο µεγαλύτερο ποσοστό. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα είδη αυτά. 38. α) Ποια είναι τα κράµατα του σιδήρου; β) Από τι συστατικά αποτελείται το κάθε κράµα; 39. α) Με ποιο τρόπο παρασκευάζονται οι ειδικοί χυτοσίδηροι; β) Σε ποιες οµάδες διακρίνονται οι ειδικοί χυτοσίδηροι ανάλογα µε τη µέθοδο παρασκευής και το είδος των υλών που προστίθενται; 40. Ποια είναι η σύνθεση του χάλυβα (χηµική σύσταση) και µε ποιο τρόπο λαµβάνεται από τον κοινό χυτοσίδηρο; 41. Από ποιο µετάλλευµα λαµβάνεται το αλουµίνιο και ποια η σύσταση αυτού του µεταλλεύµατος; 42. Ποιες είναι οι βασικές συστατικές ουσίες του γυαλιού; Σελίδα 19 από 39

20 43. Για την κατασκευή δοµικών υλικών από γυαλί ποιές µέθοδοι ακολουθούνται για τη µορφοποίηση της υαλόµαζας (υαλοζύµης); (Να αναφέρετε ονοµαστικά). 44. Ποιοι υαλοπίνακες ονοµάζονται ανάγλυφοι ή διαµαντέ και ποιοι ονοµάζονται σύνθετοι υαλοπίνακες; 45. Τι ονοµάζονται οπλισµένοι υαλοπίνακες και πού χρησιµοποιούνται στην οικοδοµική και διακόσµηση; 46. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα συστατικά από τα οποία αποτελούνται τα πλαστικά υλικά. 47. Ποια είναι τα µειονεκτήµατα των διαφώτιστων φύλλων (από πλαστικό) σε σύγκριση µε το γυαλί; 48. Τι ονοµάζουµε χρώµατα; 49. Τι ονοµάζουµε βερνίκια; 50. Ποια είναι τα κύρια στάδια της προετοιµασίας µιας επιφάνειας για να χρωµατιστεί ή βερνικωθεί; 51. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις επιχρώσεις (βαφές) που εφαρµόζονται πάνω σε ξύλινα στοιχεία (θύρες,παράθυρα κ.λ.π). 52. α) Το βαµβάκι και το λινό σε ποια κατηγορία φυσικών υφασµάτων υπάγονται; β) Τι γνωρίζετε για την προέλευση του λινού; 53. Τι γνωρίζετε για την προέλευση του µεταξιού και το κόστος του; 54. Ποια είναι τα ζωικά υφάσµατα; Σελίδα 20 από 39

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 1. Τα πετρώµατα, ανάλογα µε την ορυκτολογική τους σύσταση, σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται; Εξηγήστε την έννοια της κάθε µιας κατηγορίας και να αναφέρετε από ένα παράδειγµα. 2. α) Τα πυριγενή πετρώµατα σε ποιές κατηγορίες διακρίνονται; β) Να αναφέρετε τρία (3) παραδείγµατα φυσικών λίθων που προέρχονται από πυριγενή πετρώµατα και είναι κατάλληλοι για δοµική χρήση. 3. Ο οφίτης ή σερπαντίτης α) Πώς ονοµάζεται κοινώς; β) Στην Ελλάδα πού υπάρχει ; γ) Τι χρώµα έχει; δ) Ποιες είναι οι χρήσεις του στην οικοδοµική και διακόσµηση; και ε) Τι ονοµάζεται οφιτασβεστίτης; 4. Οι σχιστόλιθοι είναι φυσικοί λίθοι α) Από ποια πετρώµατα προέρχονται; β) Τι χρώµα έχουν; γ) Ποιο είναι το συνηθισµένο πάχος των πλακών στο οποίο σχίζονται; δ) Πού χρησιµεύουν στη δόµηση και διακόσµηση; 5. Ο γνεύσιος και ο µαρµαρυγιακός σχιστόλιθος α) Τι χρώµα έχουν; β) Σε τι µορφή διατίθενται; γ) Έχουν µεγάλη ή µικρή σκληρότητα; και δ) Ποιες είναι οι εφαρµογές τους στη δόµηση και διακόσµηση; 6. Ποιές είναι οι µορφές επεξεργασίας των φυσικών λίθων και ειδικότερα των µαρµάρων; Εξηγήστε σύντοµα την κάθε µορφή επεξεργασίας. 7. Ανάλογα µε τον προορισµό τους και τις κατεργασίες που έχουν υποστεί, οι φυσικοί λίθοι διακρίνονται σε κάποια είδη. Να αναφέρετε ονοµαστικά αυτά τα είδη. 8. Ποια είναι η πρώτη ύλη µε την οποία κατασκευάζονται οι τεχνητοί λίθοι γενικά; Ποια πλεονεκτήµατα έχουν οι τεχνητοί λίθοι έναντι των φυσικών λίθων. Σελίδα 21 από 39

22 9. α) Να αναφέρετε τα γενικά χαρακτηριστικά των τούβλων (σχήµα,χρώµα,από τι εξαρτάται το χρώµα) β) Σε τι κατηγορίες διακρίνονται (ονοµαστικά); και γ) Ποιες είναι οι χρήσεις των τούβλων της κάθε κατηγορίας; 10. α) Από ποια υλικά κατασκευάζονται οι κισσηρόπλινθοι (κισσηρόλιθοι) και οι ογκόλιθοι; β) Ποιές είναι οι χρήσεις τους στη δόµηση; 11. Τι ονοµάζουµε αερικές και τι υδραυλικές κονίες; Να αναφέρετε από δύο παραδείγµατα για την κάθε µια περίπτωση. 12. Ποια είδη τεχνητού τσιµέντου γνωρίζετε; Να αναφέρετε ονοµαστικά. 13. Τι ονοµάζεται: α) Πλαστικός γύψος; β) Αδρανής; γ) Τραχύς ή άνυδρος γύψος; 14. Από ποια υλικά αποτελούνται τα ασβεστοκονιάµατα και ποιές είναι οι χρήσεις τους; 15. Ποια είναι τα κυριώτερα από τα ειδικά ασβεστοκονιάµατα και από ποια υλικά παρασκευάζονται; 16. α) Ποιές είναι οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή του σκυροδέµατος; β) Να αναφέρετε ονοµαστικά τις κυριώτερες ιδιότητες του σκυροδέµατος; 17. Από ποια υλικά παρασκευάζεται το άοπλο σκυρόδεµα και πού χρησιµοποιείται στη δόµηση; 18. Να αναφέρετε τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το σκυρόδεµα ανάλογα µε τη ρευστότητά του. Ποια η χρήση της κάθε κατηγορίας; 19. α) Τι ονοµάζουµε οπλισµένο σκυρόδεµα και ποιές είναι οι χρήσεις του στην οικοδοµική. β) Τι είναι το προεντεταµένο σκυρόδεµα και πού χρησιµοποιείται στην οικοδοµική; 20. α) Η λευκή ονοµαζόµενη ξυλεία από ποιο δένδρο εξάγεται; β) Πού χρησιµοποιείται αυτή η ξυλεία στην οικοδοµική και διακόσµηση; 21. α) Η ρυς σε ποια από τις δύο κατηγορίες ανήκει: 1. Μαλακή ξυλεία 2. Σκληρή ξυλεία β) Τι χρώµα έχει γ) Πού χρησιµοποιείται στην οικοδοµική και διακόσµηση; Σελίδα 22 από 39

23 22. Η οξυά α) Τι χρώµα έχει; β) Είναι σκληρό ή µαλακό ξύλο; γ) Πού χρησιµοποιείται στην οικοδοµική και διακόσµηση; 23. α) Από πού προέρχεται ο φελλός; β) Τι ιδιότητες έχει; γ) Πού χρησιµοποιείται στην οικοδοµική και διακόσµηση; 24. Πώς κατασκευάζεται η φορµάικα και πού χρησιµοποιείται στην οικοδοµική και διακόσµηση; 25. Πώς κατασκευάζονται τα φύλλα αντικολλητής ξυλείας (κόντρα-πλακέ) και πού χρησιµοποιούνται; 26. Ποια είναι τα κυριώτερα κράµατα µετάλλων που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των δοµικών µεταλλικών υλικών; 27. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα κυριώτερα δοµικά υλικά της σιδηροβιοµηχανίας που παράγονται µε τη µέθοδο της ελάσεως; 28. Από τα µέταλλα: σίδηρος, χάλυβας,αλουµίνιο α) Ποιο οξειδώνεται ελάχιστα στις συνηθισµένες θερµοκρασίες και ποιο ταχύτατα στις υψηλές θερµοκρασίες; β) Ποιο µέταλλο χρησιµοποιείται σαν προστατευτικό κάλυµα άλλων υλικών; γ) Ποιο µέταλλο έχει δυσκολία στην εν θερµώ συγκόλλησή του; δ) Ποιο µέταλλο είναι ελαφρότερο; 29. α) Ποια είναι η σύσταση του ντουραλουµινίου; β) Ποια ιδιότητά του είναι ιδιαίτερα αναπτυγµένη και ποια όχι; γ) Πού χρησιµοποιείται το ντουραλουµίνιο στην οικοδοµική; 30. Ποια είναι τα κράµατα του χαλκού και ποια η σύστασή τους; 31. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις κατηγορίες γυαλιού σε ό,τι αφορά στις εφαρµογές του. 32. Πώς κατασκευάζονται τα υαλότουβλα και πού χρησιµοποιούνται στην οικοδοµική και διακόσµηση; 33. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις κατηγορίες των πλαστικών α) Με βάση την προέλευσή τους (δηλ. το είδος των πρώτων υλών) και β) Με βάση τη χρήση τους 34. Τα επίπεδα ή αυλακωτά φύλλα από πλαστικό Σελίδα 23 από 39

24 α) Από τι υλικά κατασκευάζονται; β) Τι ιδιότητες έχουν; γ) Πού χρησιµοποιούνται στην οικοδοµική; 35. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα συνηθέστερα πλαστικά υλικά επικάλυψης δαπέδων. 36. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα των διαφώτιστων φύλλων (από πλαστικό) σε σύγκριση µε το γυαλί; 37. Για την ορθή επιλογή ενός χρώµατος τι πρέπει να γνωρίζουµε; 38. Ανάλογα µε τη σύστασή τους τα χρώµατα διακρίνονται σε κάποιες κατηγορίες. Ποιές είναι αυτές; ( Να αναφέρετε ονοµαστικά) 39. Να αναφέρετε τρία (3) παραδείγµατα φυσικών ανόργανων χρωστικών, τρία (3) παραδείγµατα τεχνητών ανόργανων χρωστικών, ένα (1) παράδειγµα φυσικών οργανικών χρωστικών και ένα (1) παράδειγµα τεχνητών οργανικών χρωστικών. 40. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις επιχρώσεις (βαφές) που εφαρµόζονται στους εσωτερικούς ή εξωτερικούς τοίχους οικοδοµών. 41. Αναφερθείτε, συνοπτικά, στο µαλλοµέταξο και στο µαταξοβάµβακο. 42. Αναφερθείτε, συνοπτικά, στα συνθετικά υφάσµατα. Σελίδα 24 από 39

25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 1. Από ποια στοιχεία εξαρτώνται οι χρήσεις των λίθων στη δοµική και διακόσµηση; 2. Πού χρησιµοποιούνται οι πορώδεις και που οι συµπαγείς ασβεστόλιθοι στη δόµηση και διακόσµηση; 3. α) Ποια είναι η χηµική σύσταση του µαρµάρου; β) Να αναφέρετε ονοµαστικά 2 λευκά µάρµαρα, 1 µαύρο και 1 κοκκινωπό γ) Η αντοχή των έγχρωµων µαρµάρων στην τριβή και η σκληρότητά τους, σε αντίθεση µε τα λευκά µάρµαρα, πού οφείλεται; δ) Πού χρησιµοποιούνται τα µάρµαρα στη δόµηση και διακόσµηση; ε) Σε ποια ιδιότητα οφείλεται η µεγάλη αντοχή των µαρµάρων στο χρόνο; 4. α) Να αναφέρετε ονοµαστικά τις ιδιότητες των φυσικών λίθων β) Πού χρησιµοποιούνται οι φυσικοί λίθοι στη δόµηση και διακόσµηση; 5. Ποιες είναι οι χρήσεις του υδρασβέστη στην οικοδοµική; 6. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις ιδιότητες του τσιµέντου. 7. Ποιες είναι οι χρήσεις του τσιµέντου στην οικοδοµική ; 8. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις ιδιότητες του γύψου. 9. Ποιες είναι οι κυριώτερες χρήσεις του γύψου ; 10. Ποιες είναι οι χρήσεις της Σουηδικής ξυλείας στην οικοδοµική και διακόσµηση; 11. Πού χρησιµοποιείται το δεσποτάκι (Μελιός ή Φράξος) και που το µαόνι στην οικοδοµική και διακόσµηση; 12. Πού χρησιµοποιείται στην οικοδοµική η στρογγυλή και πού η πελεκητή ξυλεία και από ποια δένδρα προέρχεται η κάθε µία απ αυτές; 13. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις ιδιότητες που πρέπει να εξεταστούν σε ένα ξύλο για να χρησιµοποιηθεί στη δόµηση και διακόσµηση. 14. Πού χρησιµοποιείται στην οικοδοµική και διακόσµηση το M.D.F.; 15. Να αναφέρετε τις φυσικές -χηµικές τις µηχανικές και τεχνολογικές ιδιότητες των µετάλλων. 16. Ποιές είναι οι χρήσεις του κοινού χυτοσιδήρου στην οικοδοµική; 17. Ποιές είναι οι χρήσεις του αλουµινίου στην οικοδοµική και διακόσµηση; 18. Ποιες οι είναι χρήσεις του χαλκού και των κραµάτων του στη δόµηση και διακόσµηση; 19. Ποιες είναι οι χρήσεις του ψευδαργύρου στη δόµηση; Σελίδα 25 από 39

26 20. Ποιες είναι οι χρήσεις του µολύβδου στη δόµηση; 21. Ποιες είναι οι χρήσεις του κασσίτερου στη δόµηση; 22. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις φυσικές και µηχανικές ιδιότητες του γυαλιού. 23. Πού χρησιµοποιούνται οι κοινοί υαλοπίνακες και πού οι υαλοπίνακες απλής ή διπλής λειάνσεως στη δοµική και τη διακόσµηση; 24. Πού χρησιµοποιείται το κρύσταλλο από µολυβδούχο γυαλί (ή µολυβδοκρύσταλλο) και πού οι θαµποί υαλοπίνακες (µατ) στην οικοδοµική και διακόσµηση; 25. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις φυσικές ιδιότητες των πλαστικών υλικών καθώς και τις µηχανικές ιδιότητες αυτών. 26. Τα λεπιδωτά (πολύφυλλα) ελάσµατα από πλαστικό που χρησιµοποιούνται στην οικοδοµική και διακόσµηση. 27. Ποιές είναι οι χρήσεις των ακρυλικών φύλλων (PLEXIGLASS-πλεξιγκλάς) στην οικοδοµική και διακόσµηση. 28. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις σπουδαιότερες ιδιότητες των χρωµάτων και των βερνικών. 29. α) Ποια είναι η χρησιµότητα των διαλυτών κατά την παρασκευή ενός χρώµατος ή βερνικιού; β) Ποιο διαλυτικό χρησιµοποιούµε στα ελαιοχρώµατα; 30. Ποιες είναι οι ιδιότητες του βαµβακιού; 31. Ποιες είναι οι ιδιότητες του µαλλιού; 32. Ποιες είναι οι ιδιότητες του µεταξιού; 33. Πού χρησιµοποιείται η καρυδιά και το Τικ (teak) στην οικοδοµική και διακόσµηση; 34. Πού χρησιµοποιούνται οι πηχοσανίδες; Σελίδα 26 από 39

27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Στη ζωγραφική της παλαιολιθικής εποχής: α) Ποια θέµατα χρησιµοποιούνται; β) Με ποιό τρόπο απεικονίζονται οι διάφορες µορφές; 2. Ποια είναι τα κύρια γνωρίσµατα των αναγλύφων των Ασσυρίων της Μεσοποταµίας; 3. Αρχιτεκτονική της Μεσοποταµίας: α) Ποια είναι τα χαρακτηριστικότερα οικοδοµήµατα; β) Ποια είναι τα κύρια γνωρίσµατα αυτής της αρχιτεκτονικής; 4. Αιγυπτιακή Γλυπτική: τι έχετε να παρατηρήσετε σχετικά µε τα υλικά, το µέγεθος, τη στάση, την κίνηση, τη µορφή και την έκφραση των ολογλύφων; 5. Αιγυπτιακή Ζωγραφική: α) ποιός είναι ο χαρακτήρας της; β) Σε ποιές επιφάνειες αναπτύσσεται ; γ) Ποια είναι τα θέµατά της; 6. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αιγυπτιακής ζωγραφικής; 7. Αιγυπτιακή Αρχιτεκτονική: α) Ποιοι είναι οι χαρακτηριστικοί τύποι οικοδοµηµάτων; β) Ποια είναι τα κύρια γνωρίσµατα αυτής της αρχιτεκτονικής; 8. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της αιγυπτιακής τέχνης στο σύνολό της; 9. Αναφερθείτε, συνοπτικά, στην Μινωική αρχιτεκτονική. 10. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της Μινωικής ζωγραφικής; 11. Ποια είναι η σχέση µεταξύ της Αιγυπτιακής ζωγραφικής και της Μινωικής ζωγραφικής; 12. Αναφερθείτε, συνοπτικά, στο Μυκηναϊκό ανάκτορο και το Μέγαρο. 13. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της Μυκηναϊκής Αγγειογραφίας και Αγγειοπλαστικής; 14.Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της Αγγειογραφίας και Αγγειοπλαστικής της Γεωµετρικής περιόδου; 15.α) Ποιοι είναι οι χαρακτηριστικότεροι τύποι αγαλµάτων της Αρχαϊκής εποχής και β) Ποια είναι, συνοπτικά, τα γνωρίσµατά τους; Σελίδα 27 από 39

28 16. Ποιοι είναι οι ρυθµοί της αρχαϊκής αρχιτεκτονικής και ποια είναι, πολύ συνοπτικά, τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τον καθένα; 17. α) Ποιοι είναι οι ρυθµοί της αρχαϊκής αγγειογραφίας; β) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του καθενός; γ) Ποιο είναι το θεµατολόγιο; 18. Συγκρίνατε τη µινωική µε την µυκηναϊκή αρχιτεκτονική σε ό,τι αφορά στην οργάνωση των χώρων. 19. Τι εννοούµε µε τον όρο "κλασσικό µέτρο"; 20. Αναφερθείτε στα χαρακτηριστικά της Γλυπτικής της ελληνικής κλασικής περιόδου µέσα από τους σηµαντικότερους γλύπτες και τα έργα τους. 21. Αρχιτεκτονική ελληνικής κλασικής περιόδου: α) Ποιους ρυθµούς έχει να επιδείξει; β) Ποια χαρακτηριστικά οικοδοµήµατα κτίζονται αυτή την περίοδο; 22. Στην Αγγειογραφία της ελληνικής κλασικής περιόδου: α) Ποιος ρυθµός κυριαρχεί; β) Ποια είναι τα θέµατα της; 23. Ελληνιστική Γλυπτική: α) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της σε ό,τι αφορά τη µορφή και την έκφραση των γλυπτών; β) Ποια είναι τα είδη-τύποι των γλυπτών; γ) Να αναφέρετε ένα παράδειγµα από κάθε είδος-τύπο. 24. Ποια είναι, συνοπτικά, τα χαρακτηριστικά της Ζωγραφικής και του Ψηφιδωτού της ελληνιστικής περιόδου; 25. Ποια είναι συνοπτικά, τα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής της ελληνιστικής περιόδου; 26. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ρωµαϊκής Αρχιτεκτονικής και γιατί αναπτύχθηκε τόσο; 27. Ποιος από τους τρεις κύριους ρυθµούς της αρχιτεκτονικής χρησιµοποιήθηκε πιο πολύ από τους Ρωµαίους και γιατί; 28. Ποια είναι, συνοπτικά, η σχέση της ρωµαϊκής τέχνης µε την ελληνική τέχνη που προηγήθηκε; 29. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της µνηµειακής ρωµαικής γλυπτικής και µέσα από ποια είδη-τύπους γλυπτών εκφράζονται; 30. Γιατί αναπτύχθηκε και αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους ρωµαίους το γλυπτό πορτραίτο; Σελίδα 28 από 39

29 31. α) Ποια είναι τα θέµατα και τα χαρακτηριστικά της ρωµαϊκής ζωγραφικής και του ψηφιδωτού; β) Ποια είναι η σχέση τους µε την ελληνιστική παράδοση; 32. Εκτός από τις µεγάλες τέχνες (Ζωγραφική και Αρχιτεκτονική), ποιες άλλες µορφές τέχνης αναπτύχθηκαν στη βυζαντινή περίοδο και ποιες εφαρµογές είχαν; 33. Την Πρωτοχριστιανική περίοδο οι παραστάσεις περιορίζονται σε σύµβολα. Ποια είναι αυτά; 34. Να αναφέρετε µερικές χριστιανικές προβυζαντινές ζωγραφικές παραστάσεις µε έντονη την επιρροή των αρχαίων προτύπων. 35. Πώς αντιµετωπίζεται η φύση και ο ορατός κόσµος στη Βυζαντινή ζωγραφική; 36. Πώς αντιµετωπίζεται το προσωπικό συναίσθηµα στη Βυζαντινή ζωγραφική; 37. Περιγράψτε, συνοπτικά, τον τύπο του βυζαντινού ναού "σταυροειδής µε τρούλο". 38. Πώς διακοσµούνται εσωτερικά και εξωτερικά οι βυζαντινοί ναοί; 39. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της Ρωµανικής αρχιτεκτονικής; 40. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της Γοτθικής αρχιτεκτονικής; 41. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της Γοτθικής γλυπτικής; 42. Ποια είναι, συνοπτικά, η σχέση µετξύ της γλυπτικής και της αρχιτεκτονικής στη γοτθική περίοδο; 43. Τι είναι τα "βιτρώ" και ποια θέση κατέχουν στους γοτθικούς ναούς; 44.Σε ποια ή ποιες από τις τρεις διαστάσεις του χώρου δίνει έµφαση η Ρωµανική και σε ποιες η Γοτθική αρχιτεκτονική; 45. α) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της Αρχιτεκτονικής της Αναγέννησης; β) Να αναφέρετε έναν εκπρόσωπο και ένα έργο του. 46. α) Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του Μιχαήλ Αγγελου, ως ζωγράφου και ως γλύπτη β) Να αναφέρετε ένα ζωγραφικό και ένα γλυπτό του έργο. 47.α) Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του Λεονάρδο ντα Βίντσι, ως ζωγράφου; β) Να αναφέρετε δύο έργα του. 48. Ποια είναι, συνοπτικά, τα γενικά χαρακτηριστικά της Ζωγραφικής της Αναγέννησης; 49. Ποια είναι, συνοπτικά, η σχέση της τέχνης της Αναγέννησης µε την τέχνη των εποχών που προηγήθηκαν (Μεσαίωνα και Αρχαιότητας); 50. Η τέχνη της Αναγέννησης από ποιες πηγές αντλεί τα θέµατά της; Σελίδα 29 από 39

30 51.α) Ποια είναι τα κύρια γνωρίσµατα της ζωγραφικής του Μανιερισµού; β) Αναφέρατε έναν εκπρόσωπο. 52. α) Ποια είναι η σχέση του οµήνικου Θεοτοκόπουλου (Ελ Γκρέκο) µε το ρεύµα του Μανιερισµού και ποιο είναι το δικό του προσωπικό στυλ; β) Να αναφέρετε ένα έργο του. 53. α) Ποια είναι, συνοπτικά, τα κύρια γνωρίσµατα της της Αρχιτεκτονικής του Μανιερισµού; β) Να αναφέρετε έναν εκπρόσωπο. 54. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της ζωγραφικής της Αναγέννησης των Βορείων Χωρών της Ευρώπης (Φλαµανδίας, Ολλανδίας, Γερµανίας); 55. Πώς βλέπουν και αποτυπώνουν στα έργα τους τον κόσµο οι καλλιτέχνες της Αναγέννησης της Ιταλίας και πώς οι καλλιτέχνες της Αναγέννησης των Βορείων Χωρών; 56. Στη διακόσµηση ρυθµού Μπαρόκ των οροφών, θόλων και τρούλων των κτιρίων εφαρµόζεται µε µεγάλη επιτυχία ο «ψευδαισθητισµός». Τι εννοούµε µε τον όρο αυτό; 57. α)ποια είναι τα χαρακτηριστικά της Ζωγραφικής του Ιταλικού Μπαρόκ; β) Να αναφέρετε έναν εκπρόσωπο και ένα έργο του. 58. α)ποια είναι τα χαρακτηριστικά της Αρχιτεκτονικής Μπαρόκ του Ιταλού Μποροµίνι; β) Να αναφέρετε ένα γνωστό έργο του. 59. Υπάρχει σχέση µεταξύ αρχιτεκτονικής, γλυπτικής, ζωγραφικής στους ναούς ρυθµού Μπαρόκ;. 60. α)ποια είναι τα χαρακτηριστικά της Ζωγραφικής του Ολλανδικού Μπαρόκ; β) Να αναφέρετε έναν εκπρόσωπο και ένα έργο του. 61. α)ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του στύλ Ροκοκό, σε όλους τους τοµείς της τέχνης; β) Να αναφέρετε έναν εκπρόσωπο. 62. Ποια είναι η σχέση της Νεοκλασικής τέχνης µε την Αρχαιότητα; 63. α)ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Νεοκλασικής Ζωγραφικής; β) Να αναφέρετε έναν από τους σηµαντικότερους εκπροσώπους της και ένα γνωστό έργο..64. Ποια είναι, συνοπτικά, τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την Νεοκλασική Αρχιτεκτονική; 65. α) Ποια στοιχεία της αρχαιότητας µπορείτε να αναγνωρίσετε στην Νεοκλασική Γλυπτική; β)ποιος είναι ο κυριότερος Ιταλός εκπρόσωπός της και ποιο είναι το γνωστότερο έργο του; 66. Ποιο κίνηµα στην τέχνη διαδέχτηκε ο Ροµαντισµός και ποια είναι τα βασικά γνωρίσµατα του Σελίδα 30 από 39

31 Ροµαντισµού; 67. α) Ποια είναι τα εκφραστικά µέσα που χρησιµοποιεί ο Γάλλος ροµαντικός ζωγράφος Ευγένιος Ντελακρουά; β) Ποιό µήνυµα εκπέµπουν, συνοπτικά, τα έργα του; 68. Αναφερθείτε, συνοπτικά, στο πολύ γνωστό ανάγλυφο «Η Μασσαλιώτιδα» στην Αψίδα του Θριάµβου στο Παρίσι, του Γάλλου ροµαντικού γλύπτη Φρανσουά Ρυντ. 69. α) Τι εννοούµε µε τον όρο «Ρεαλισµός», στη Ζωγραφική του 19ου αιώνα; β) Ποια είναι η θεµατογραφία του; 70. α) Τι εννοούµε µε τον όρο «Νατουραλισµός», στη Ζωγραφική του 19ου αιώνα; β) Ποια είναι η θεµατογραφία του; 71. α) Τι εννοούµε µε τον όρο «Ιµπρεσιονισµός», στη Ζωγραφική του 19ου αιώνα; β) Ποια είναι η θεµατογραφία του; 72. Ποιος είναι ο ρόλος του φωτός στο έργο των ιµπρεσιονιστών ζωγράφων; 73. Αναφερθείτε στον εκπρόσωπο του ρεαλισµού, ζωγράφο Ονορέ Ντοµιέ. 74. Αναφερθείτε στο σπουδαιότερο ιµπρεσιονιστή ζωγράφο Κλώντ Μονέ. 75. Τι εννοούµε µε τον όρο «Μεταϊµπρεσιονισµός»; 76. α) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του έργου του «µεταϊµπρεσιονιστή» Ζώρζ Σερά; β) Να αναφέρετε ένα αντιπροσωπευτικό του έργο. 77. α) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του έργου του «µεταϊµπρεσιονιστή» Πώλ Γκογκέν; β) Να αναφέρετε ένα έργο του. 78. α) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του έργου του «µεταϊµπρεσιονιστή» Βαν Γκογκ; β) Να αναφέρετε ένα έργο του. 79. α) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του έργου του «µεταϊµπρεσιονιστή» Πώλ Σεζάν; β) Να αναφέρετε ένα έργο του. 80. Να αναφέρετε, πολύ συνοπτικά, µε ποιο ξεχωριστό τρόπο χρησιµοποιείται το χρώµα από τους µεταϊµπρεσιονιστές Σερά, Γκωγκέν, Βαν Γκογκ και Σεζάν, στα έργα τους. 81. Ποιος είναι ο χαρακτήρας του στυλ της Αρ Νουβώ (Art Nouveau) και σε ποιους τοµείς καλλιτεχνικής δραστηριότητας εµφανίστηκε. 82. Αναφερθείτε, γενικά, στην τέχνη της Αρ Νουβώ (Art Nouveau). Σελίδα 31 από 39

32 83. Σύντοµη αναφορά στην Γαλλική Αρ Νουβώ (Art Nouveau). 84. Σύντοµη αναφορά στη Βελγική Αρ Νουβώ (Art Nouveau). 85. Σύντοµη αναφορά στον Ισπανό Αντόνιο Γκαουντί. 86. α) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Εξπρεσιονισµού, ως ρεύµα στην τέχνη των αρχών του 20 ου αιώνα; β) Να αναφέρετε έναν εκπρόσωπο. 87. α) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Φωβισµού ως ρεύµα στην τέχνη των αρχών του 20 ου αιώνα; β) Να αναφέρετε έναν εκπρόσωπο 88. α) Γιατί ο κυβισµός στην πρώτη φάση του ονοµάζεται και Αναλυτικός; β) Ποιοι είναι οι δύο κυριότεροι καλλιτέχνες που τον δηµιούργησαν; 89. α) Ποια είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά της ωγραφικής του Κυβισµού. β) Πού βρίσκονται οι µορφοπλαστικές της αφετηρίες; 90. Ποιο είναι το καθοριστικό στοιχείο στα έργα των καλλιτεχνών του φουτουρισµού και πώς αυτό εκφράζεται; 91. Ποια είναι τα καλλιτεχνικά κινήµατα των αρχών του 20 ου αιώνα, ποια είναι η σχέση τους µε το παρελθόν και ποια η προσφορά τους στην τέχνη; (συνοπτικά) 92. α) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής των πολυόροφων κτιρίων του Σικάγο; β) Ποιος είναι ο σπουδαιότερος εκπρόσωπός της; 93. Αναφερθείτε στο έργο της πρώτης περιόδου του αµερικανού αρχιτέκτονα Φράνκ Λόυντ Ράϊτ. 94. Αναφερθείτε στην ολλανδική οµάδα «Ντε Στιλ» (De Stijl) και τις αρχές της. 95. Ποια είναι η επίδραση της οµάδας «Ντε Στιλ» στην τέχνη του Μεσοπολέµου, συνοπτικά. 96. Αναφερθείτε, συνοπτικά, στη µορφή και τα υλικά των επίπλων του ολλανδού Γκέριτ Ρίτβελντ. 97. Σε ποιες καινοτοµίες στηρίχτηκε η λειτουργία της σχολής Μπαουχάουζ (Bauhaus); 98. Αναφερθείτε, συνοπτικά, στη µορφή και τα υλικά των επίπλων του Μ. Μπρόγιερ, στο Μπαουχάουζ. 99. Τα κύρια γνωρίσµατα του κτιρίου του Μπαουχάουζ του Γκρόπιους, έγιναν σχεδόν παγκόσµια χαρακτηριστικά των προοδευτικών αρχιτεκτόνων. Ποια είναι αυτά; 100.Ποιες είναι οι αντιλήψεις του Λε Κορµπιζιέ για την αρχιτεκτονική µορφή ; 101.Ποια είναι η άποψη του Λε Κορµπιζιέ για την επίπλωση των χώρων των κτιρίων; 102.Να αναφέρετε ονοµαστικά τις µορφολογικές κατευθύνσεις - πόλους της αρχιτεκτονικής στην Σελίδα 32 από 39

33 περίοδο του µεσοπολέµου. 103.Ποιες είναι οι βασικές θέσεις της πρωτοποριακής "µοντέρνας" αρχιτεκτονικής της περιόδου του µεσοπολέµου; 104.Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ''Κονστρουκτιβισµού''; 105.Ποια είναι τα γνωρίσµατα του Ντανταϊσµού; 106. Ποια είναι τα γνωρίσµατα του Σουρεαλισµού; 107. Τι εννοούµε µε τον όρο Αφηρηµένη ή Ανεικονική Τέχνη; 108. Συγκρίνατε τον Αφηρηµένο Εξπρεσιονισµό του Βασίλι Καντίνσκι µε τη Γεωµετρική Αφαίρεση του Πιτ Μόντριαν. 109.Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ρεύµατος "Νέος Πραγµατισµός" στη Γερµανία του µεσοπολέµου; 110. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά στην τέχνη µετά το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο; 111. Ποιες καινούργιες διατυπώσεις στην τέχνη εισάγει ο σύγχρονος αµερικανός ζωγράφος Τζάκσον Πόλοκ µε τη " υναµική Ζωγραφική"; 112. Τι εκφράζει ο όρος "Νεοπαραστατική Τέχνη" στη σύγχρονη εποχή; 113.Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της Ποπ Αρτ; 114.Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της Οπ Αρτ; 115.Ποιος είναι ο στόχος του µεταπολεµικού Ρεαλισµού και γιατί εµφανίζεται µε πολλά πρόσωπα; 116. Τι εννούµε µε τον όρο "Τέχνη των δρόµων", ποιος είναι ο σκοπός της στην µεταπολεµική Ευρώπη κυρίως και ποιες είναι οι αφετηρίες της; 117. Ποια στοιχεία ορίζουν το σύγχρονο έργο του πρωτεργάτη της Μοντέρνας αρχιτεκτονικής Μιές βαν ντερ Ρόε; 118. Ποιες είναι οι βασικές θέσεις της "οργανικής" αρχιτεκτονικής, κατ εξοχήν εκπρόσωπος της οποίας είναι ο Φρανκ Λόυντ Ράιτ; 119. α) Η ελληνική λαϊκή τέχνη ποιους κλάδους ανέπτυξε; β) Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της; γ) Ποιες επιρροές δέχτηκε; (συνοπτικά). 120.α) Ποιος είναι ο χαρακτήρας της ελληνικής λαϊκής ζωγραφικής; β) Ποια είναι η θεµατογραφία της; 121. α) Ποιες είναι οι εφαρµογές της ελληνικής λαϊκής λιθογλυπτικής; β) Ποια είναι τα θέµατά της και ποια τα χαρακτηριστικά τους; Σελίδα 33 από 39

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. " 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί µαθαίνουµε Ιστορία της Τέχνης;

Γιατί µαθαίνουµε Ιστορία της Τέχνης; Γιατί µαθαίνουµε Ιστορία της Τέχνης; Α. για ευρύτερη πνευµατική καλλιέργεια Β. για ανάπτυξη καλλιτεχνικού αισθητηρίου Γ. για ανάπτυξη της προσωπικότητας. για διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΣΑΠΦΩ ΜΟΡΤΑΚΗ

Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΣΑΠΦΩ ΜΟΡΤΑΚΗ Α' ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/02/2015 Α. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις κυκλώνοντας τη σωστή απάντηση. (σύνολο 6 μονάδες) 1. Στη ζωφόρο του Παρθενώνα απεικονίζεται:

Διαβάστε περισσότερα

Λογισµικό: Εικαστικά Α - Στ Δηµοτικού (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ελλάδας)

Λογισµικό: Εικαστικά Α - Στ Δηµοτικού (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ελλάδας) Λογισµικό: Εικαστικά Α - Στ Δηµοτικού (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ελλάδας) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εικόνα 1 Πατώντας Έναρξη βρισκόµαστε στο κεντρικό µενού του λογισµικού (εικ. 2) Εικόνα 2 1 1. Χώροι 1.1. Παίκτης

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Σελίδα 1 από 8 Μάθηµα: «Ιστορία Ενδυµασίας Ι». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το µάθηµα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο (Ν. 2009/92, παρ.

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο (Ν. 2009/92, παρ. ΑΔΑ: Β4ΓΠΟΡΗΛ-ΨΩΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ» οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο (Ν. 2009/92, παρ.4β, άρθρο 6) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (Job Profile)...3 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Task Analysis)...4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης;

1. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης; http://www.eoppep.gr 1. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης; Οι απόφοιτοι δημοσίων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., όλων των ειδικοτήτων - ακόμα και ειδικοτήτων που

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα

Πνευματικά Δικαιώματα Πνευματικά Δικαιώματα Το παρόν είναι πνευματική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορά τα πνευματικά δικαιώματα. Απαγορεύεται ρητώς η δημιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 2 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Σελίδα 1 από 11 Μάθηµα: «Τεχνολογία Ραφής Υφάσµατος» Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ (108) Ηµεροµηνία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΣΧΕΔΙΟ (Ελεύθερο και Προοπτικό) και που ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ " ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ KAI ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ KAI ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ " ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ KAI ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile)....3 2. Ανάλυση Επαγγελµατικών ραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile)...3 2. Aνάλυση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων (Task Analysis)...4

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία µε. Ζωγραφική και Μαθηµατικά

Ερευνητική Εργασία µε. Ζωγραφική και Μαθηµατικά Ερευνητική Εργασία - Ζωγραφική και Μαθηµατικά Ηλίας Νίνος Ερευνητική Εργασία µε θέµα: Μαθηµατικά και Τέχνη Υποθέµα: Μαθηµατικά και Ζωγραφική Οµάδα: Μαρία Βαζαίου- Ηρώ Μπρούφα- Μαθηµατικά εννοούµε την επιστήµη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ Ηµεροµηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το πρόβλημα του σεισμού στην Ελλάδα ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑ 09-09-1999 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑ 09-09-1999 ΠΑΡΝΗΘΑ 09-09-1999 ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τους υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1 ης περιόδου 2014

Οδηγίες για τους υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1 ης περιόδου 2014 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Οδηγίες για τους υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1 ης περιόδου 2014 Συμβουλευτείτε τις παρακάτω Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ. "ΕΙ ΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Marketing)"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΙ ΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Marketing) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙ ΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Marketing)" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική περιγραφή επαγγέλµατος (Job Profile)...3 2. Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile)...3 2. Ανάλυση Επαγγελµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙ ΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙ ΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile)...3 2. Ανάλυση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Δικαιολογητικά συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Δικαιολογητικά συμμετοχής. Αριθμ. 2944/14 (ΦΕΚ 1098 Β/30-04-2014) : Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Σχέδιο Υφάσµατος Χρώµα Ι». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη Τυπικής Εκπαίδευσης

Μεθοδολογία για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη Τυπικής Εκπαίδευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία Μεθοδολογία για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη

Διαβάστε περισσότερα

ECVET Αναλυτικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης ανά Ενότητα ΠΡΟΤΥΠΟ. Μαθησιακά Αποτελέσµατα. Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόµενος αναµένεται να:

ECVET Αναλυτικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης ανά Ενότητα ΠΡΟΤΥΠΟ. Μαθησιακά Αποτελέσµατα. Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόµενος αναµένεται να: Όνοµα Οργανισµού: ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Τίτλος Προγράµµατος: Τεχνικός Μηχανοτρονικής Όνοµα και κωδικός µαθήµατος: Μηχανολογικό Σχέδιο / Ενότητα 3 Τύπος µαθήµατος (π.χ. κύριο, επιλεγόµενο): Βασικής επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ' Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ( Εικαστική και Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙ ΙΚΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙ ΙΚΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική περιγραφή επαγγέλµατος (Job Profile)...3 2. Ανάλυση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΙΑΣΤΟΛΗ - ΣΥΣΤΟΛΗ Όταν θερµαίνεται το ξύλο αυξάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Παραπεμπτική ονομάζεται η εξέταση στην οποία υποβάλλονται οι μαθητές, οι οποίοι κατά την εξαγωγή του ετήσιου τελικού αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ Ηµεροµηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Στοιχεία Μηχανολογικού Σχεδίου

1.2 Στοιχεία Μηχανολογικού Σχεδίου 1.2 Στοιχεία Μηχανολογικού Σχεδίου Τα µηχανολογικά σχέδια, ανάλογα µε τον τρόπο σχεδίασης διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: Σκαριφήµατα Κανονικά µηχανολογικά σχέδια Προοπτικά σχέδια Σχηµατικές παραστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1. Εξεταζόμενοι με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα πανελλήνια εξεταζόμενα μαθήματα της τελευταίας τάξης του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο Τεχνικός Δομικών Έργων αποτελεί την ενδιάμεση κατηγορία ανάμεσα στους μελετητές, στους κατασκευαστές και στο εργοτεχνικό προσωπικό που μετέχει στην κατασκευή του έργου.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. 1.1 Ο κόσμος των υλικών

Εισαγωγή. 1.1 Ο κόσμος των υλικών Εισαγωγή 1 1 Εισαγωγή Βατάλης Αργύρης 1.1 Ο κόσμος των υλικών Tα υλικά αποτελούν μέρος της βάσης όλων των τεχνολογικών εξελίξεων. Όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες και το επίπεδο ζωής επηρεάζονται σε μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Κράµατα. Χάλυβας. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χάλυβες κατασκευών. Χάλυβας σκυροδέµατος. Χυτοσίδηρος. Ορείχαλκος.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Κράµατα. Χάλυβας. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χάλυβες κατασκευών. Χάλυβας σκυροδέµατος. Χυτοσίδηρος. Ορείχαλκος. 47 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Χηµικές ενώσεις χαρακτηριστικό των οποίων είναι ο µεταλλικός δεσµός. Είναι καλοί αγωγοί της θερµότητας και του ηλεκτρισµού και όταν στιλβωθούν αντανακλούν το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Γνωριμία, συζήτηση Περιγραφή του μαθήματος, στόχοι Παρουσίαση σχεδίων διαφόρων μορφών φωτογραφίες -3 Διαγνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση 1.ΟΜΑ ΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στη οµαδική µέθοδο οι µαθητές θα γνωρίσουν την οργάνωση και τον τεχνολογικό εξοπλισµό των βιοµηχανικών µονάδων, τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιούν, τις διαδικασίες παραγωγής των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Τ.ΕΦ. -ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Δρ. Κάρμεν Μέντρεα ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος A Τάξη 2 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα (Θεωρία) Αθήνα, Απρίλιος 2001 ΜΑΘΗΜΑ: «Ποιοτικός Έλεγχος Υφάσµατος» Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΛΑΪΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Εκλεκτισµός & Μοντερνίστικες Τάσεις

Εκλεκτισµός & Μοντερνίστικες Τάσεις Εκλεκτισµός & Μοντερνίστικες Τάσεις (Η άρνηση των Ιστορικων ρυθµών) Ο Ιστορισµός ένα ρεύµα που αναπτύσσεται κατά το 19ο αι και χαρακτηρίζεται από υιοθέτηση και επαναδιαπραγµάτευση γνώριµων τεχνοτροπιών

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Σπουδές στην Αρχιτεκτονική»

«Οι Σπουδές στην Αρχιτεκτονική» ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ «Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αρχιτεκτόνων Καθηγητής Μιχαήλ Ε. Νομικός «Οι Σπουδές στην Αρχιτεκτονική» Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ :ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΩΣΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ :ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΩΣΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ :ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΩΣΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 0 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ :ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΩΣΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (355) Μάθημα: ΣXEΔΙΟ ΕΠΙΠΛOY ΚΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: (40 8 1. 2. 3. 4. 5.

: (40 8 1. 2. 3. 4. 5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Δεκέμβριος 2016, ετήσια μείωση 0,5%

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Δεκέμβριος 2016, ετήσια μείωση 0,5% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 24 Ιανουαρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Δεκέμβριος 2016, ετήσια μείωση 0,5% Ο Γενικός Δείκτης Τιμών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ"

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλματος (Job Profile)...3 ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΜΑ: «EΚΘΕΣΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1. Εισαγωγή Ο παρών κανονισμός λειτουργίας εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΥΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ. Α. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΧΥΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ. Α. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΧΥΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ. Α. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. Γ.-ΦΟΙΒΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά υλικά αρχιτεκτονικών μορφών

Δομικά υλικά αρχιτεκτονικών μορφών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Δομικά υλικά αρχιτεκτονικών μορφών 1. Ιστορική αναδρομή στην τεχνολογία παρασκευής - χρήσης του υλικού στην αρχαιολογία και τέχνη (4 ώρες θεωρία) 2. Αναγνώριση - διάγνωση τεχνικών κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά με τον ιμπρεσιονισμό

σχετικά με τον ιμπρεσιονισμό Impressionism and Postimpressionism Ιμπρεσιονισμός και Μεταϊμπρεσσιονισμός Monet Van Gogh Σχέδιο Εργασίας: Μεγάλοι Ζωγράφοι Μαρία Κασαπίδη Ιούνιος 2007 σχετικά με τον ιμπρεσιονισμό Ο Ιμπρεσιονισμός είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π.Δ. 123/1987 -ΦΕΚ 68 Α'/20-5-1987 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.ιι του άρθρ.5, της παρ.9 του άρθρ.8,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ Η κεραμική, μια πανάρχαια τέχνη, χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη το αργιλόχωμα. Όταν αναμείξουμε το αργιλόχωμα με νερό θα προκύψει μία πλαστική μάζα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Το εξεταστικό δοκίµιο αποτελείται από 2 µέρη (Α και Β), 5 σελίδες Α4

Το εξεταστικό δοκίµιο αποτελείται από 2 µέρη (Α και Β), 5 σελίδες Α4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΣΧΕ ΙΟ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΧΕ ΙΟ ΜΟ ΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΤΕΤΑΡΤΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική περιγραφή επαγγέλµατος (Job Profile)...3 2. Ανάλυση επαγγελµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΚΟΜΜΩΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΜΗΣ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΜΜΩΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΜΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΚΟΜΜΩΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΜΗΣ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική περιγραφή επαγγέλµατος (Job Profile)...4 2. Ανάλυση Επαγγελµατικών ραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος A Τάξη 2 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 ΜΑΘΗΜΑ: «Ποιοτικός Έλεγχος Υφάσµατος» Εργαστήριο Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Νοέμβριος 2016, ετήσια μείωση 1,0%

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Νοέμβριος 2016, ετήσια μείωση 1,0% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Νοέμβριος 2016, ετήσια μείωση 1,0% Ο Γενικός Δείκτης Τιμών

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials, Third Edition, Pearson Education, 2007 1 Κεραµικάκαιγυαλιά Τα

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Το κτίριο περιγράφεται σχηµατικά από το τρίπτυχο: δοµή, µορφή, περιεχόµενο

Το κτίριο περιγράφεται σχηµατικά από το τρίπτυχο: δοµή, µορφή, περιεχόµενο Το κτίριο περιγράφεται σχηµατικά από το τρίπτυχο: δοµή, µορφή, περιεχόµενο Τύπος είναι µια επαναλαµβανόµενη αναγνωρίσιµη οργανωτική δοµή. εν έχει διαστάσεις και κλίµακα. Βρίσκεται σε διαλεκτική σχέση µε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε 95.10.10 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1 / 18-02-2009 95 10 10 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1.01 Γενικές εσκαφές γαιώδεις κ.μ 3,22 22 70.84 1.02 Γενικές εσκαφές ημιβραχώδεις κ.μ 3,22 0 0 1.03 Γενικές εσκαφές βραχώδεις κ.μ 11,74 0 0 1.04 Εσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ) ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Αυτό το παράρτηµα διπλώµατος ακολουθεί το υπόδειγµα που ανέπτυξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Σεπτέµβριος 2014 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική περιγραφή επαγγέλµατος (Job Profile)...3 2. Ανάλυση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων (Task analysis)...4

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό για το Νέο Λύκειο

Ενημερωτικό για το Νέο Λύκειο Ενημερωτικό για το Νέο Λύκειο Α τάξη Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως.

Διαβάστε περισσότερα

Π..123/87 (ΦΕΚ 68 Α'/ ) : Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων που ρυθµίζουν θέµατα σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

Π..123/87 (ΦΕΚ 68 Α'/ ) : Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων που ρυθµίζουν θέµατα σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Π..123/87 (ΦΕΚ 68 Α'/20-5-87) : Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων που ρυθµίζουν θέµατα σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.ιι του άρθρ.5, της παρ.9 του άρθρ.8, της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΡ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΡ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Σχεδίαση με τη χρήση Η/Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΡ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Ορισμοί: Σχέδιο (sketch/schizzo): από την αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 5 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μάθηµα: «Σχεδιασµός Ετοίµων Ενδυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου Μαντάνη 2

Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου Μαντάνη 2 Ρεκόρ επαγγελµατικής αποκατάστασης των αποφοίτων του Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας πριν ακόµη από τη λήψη του πτυχίου τους! Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ [δύο (2) ώρες την εβδομάδα]

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ [δύο (2) ώρες την εβδομάδα] ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ [δύο (2) ώρες την εβδομάδα] Εισαγωγικό σημείωμα Οι οδηγίες που ακολουθούν αναφέρονται στο μάθημα «Τεχνικό», που διδάσκεται στην Α τάξη ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και είναι μάθημα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πέτερ Μπρέγκελ ( ):

Πέτερ Μπρέγκελ ( ): ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Πέτερ Μπρέγκελ (1525 1569) Πέτερ Μπρέγκελ (1525 1569): Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους Ολλανδούς ζωγράφους και χαράκτες της εποχής του, πρωτοπόρος της Βορειοευρωαπαϊκής Αναγέννησης. Ασχολήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙ ΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙ ΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile)...6 1.1. Ασφαλιστικές Εταιρίες... 6 1.2. Ασφαλιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2008 (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π/2008) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ: Α. Κτιριακά - Οικοδομική

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2008 (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π/2008) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ: Α. Κτιριακά - Οικοδομική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2008 (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π/2008) Κλάδοι Ειδικότητες: ΠΕ 12.01 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕ 17.01 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΝΙΕΣ. Υλικά που όταν αναμιχθούν και. (συνήθως νερό) γίνονται εύπλαστος πολτός με συγκολητικές ιδιότητες.

ΚΟΝΙΕΣ. Υλικά που όταν αναμιχθούν και. (συνήθως νερό) γίνονται εύπλαστος πολτός με συγκολητικές ιδιότητες. ΚΟΝΙΕΣ Υλικά που όταν αναμιχθούν και υποστούν κατεργασία με ρευστό (συνήθως νερό) γίνονται εύπλαστος πολτός με συγκολητικές ιδιότητες. ΔΙΑΚΡΙΣΗ (α) Αερικές -Πήξη και σκλήρυνση σε ατμοσφαιρικό αέρα - Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2009 2010

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2009 2010 Κατατακτήριες 2009-2010 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα: 13.04.2009 Αρ.Πρωτ. 496 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2009 2010 Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΌΡΑΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΌΡΑΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΌΡΑΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ" 1 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1.Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile)...3 2.Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ ΘΕΜΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΟΝΟΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ (ΙΔΙΟΤΗΤΑ):

Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ ΘΕΜΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΟΝΟΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ (ΙΔΙΟΤΗΤΑ): Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ ΘΕΜΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΟΝΟΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ (ΙΔΙΟΤΗΤΑ): ΤΥΠΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΡΟΤΟΜΗ ΟΜΑΔΑ ΓΛΥΠΤΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑΣ ΕΦΙΠΠΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑΣ ΓΛΥΠΤΟ ΛΑΜΠΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. Αθήνα, 17 Αυγούστου 2007 Α.Π.:οικ.16928/2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. Αθήνα, 17 Αυγούστου 2007 Α.Π.:οικ.16928/2007 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Τµήµα Μεταναστευτικής Πολιτικής Τµήµα Κοινωνικής Ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΜΗΣΗ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΟΤΜΗΣΗ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΜΗΣΗ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Είναι ο αποχωρισµός τµήµατος ελάσµατος κατά µήκος µιας ανοικτής ή κλειστής γραµµής µέσω κατάλληλου εργαλείου (Σχ. 1). Το εργαλείο απότµησης αποτελείται από το έµβολο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1) Α Π Ο Φ Ο Ι Τ Ο Ι Α.Ε.Ι. ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ξάνθη, 22-6-2015 Αρ. Πρωτ.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1) Α Π Ο Φ Ο Ι Τ Ο Ι Α.Ε.Ι. ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ξάνθη, 22-6-2015 Αρ. Πρωτ. ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ξάνθη, 22-6-2015 Αρ. Πρωτ. 1860 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνονται τα κάτωθι στους αποφοίτους των Ανωτάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγί ες γία την παρα δοση καί παρουσί αση της α σκησης του εργαστηρί ου Αρχίτεκτονίκη Εσωτ. Χωρων: Χωροί Γραφεί ων & Φωτίσμο ς.

Οδηγί ες γία την παρα δοση καί παρουσί αση της α σκησης του εργαστηρί ου Αρχίτεκτονίκη Εσωτ. Χωρων: Χωροί Γραφεί ων & Φωτίσμο ς. Οδηγί ες γία την παρα δοση καί παρουσί αση της α σκησης του εργαστηρί ου Αρχίτεκτονίκη Εσωτ. Χωρων: Χωροί Γραφεί ων & Φωτίσμο ς. (αφορά στα τμήματα Γ3 & Γ5) Τα παρακάτω αφορούν στην παράδοση του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ιάλεξη 1 η komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος Τρίτη, 7 Σεπτεµβρίου,, 2004 ΠΠΜ 220 Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1

ιάλεξη 1 η komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος Τρίτη, 7 Σεπτεµβρίου,, 2004 ΠΠΜ 220 Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1 ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιάλεξη 1 η Εισαγωγή στη Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Τρίτη, 7 Σεπτεµβρίου,, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk ΠΠΜ 220

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ - ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ - ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ - ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Πότε µπορεί να βγει ένας υποψήφιος από την αίθουσα Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται στους εξεταζόµενους να βγουν από την αίθουσα εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο. Α Λυκείου

Το Νέο Λύκειο. Α Λυκείου ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΓΝΩΣΗ» Το Νέο Λύκειο Στους µαθητές που θα φοιτήσουν φέτος (2013-2014) στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρµόζεται η νέα δοµή του Λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση θα µετράει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ «Υπαίθρια Θεατρική Σκηνή»

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ «Υπαίθρια Θεατρική Σκηνή» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 6ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΘΕΜΑ 6Α ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Διδάσκοντες : Ε. Αλεξάνδρου,

Διαβάστε περισσότερα

«Η θάλασσα μάς ταξιδεύει» The sea travels us e-twinning project 2014-2015. Έλληνες ζωγράφοι. Της Μπιλιούρη Αργυρής. (19 ου -20 ου αιώνα)

«Η θάλασσα μάς ταξιδεύει» The sea travels us e-twinning project 2014-2015. Έλληνες ζωγράφοι. Της Μπιλιούρη Αργυρής. (19 ου -20 ου αιώνα) «Η θάλασσα μάς ταξιδεύει» The sea travels us e-twinning project 2014-2015 Έλληνες ζωγράφοι (19 ου -20 ου αιώνα) Της Μπιλιούρη Αργυρής Η ιστορία της ζωγραφικής στην νεοελληνική ζωγραφική Η Ελληνική ζωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ. Roto Fentro. Σύγχρονος σχεδιασµός Τέλεια λειτουργία.

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ. Roto Fentro. Σύγχρονος σχεδιασµός Τέλεια λειτουργία. ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ Roto Fentro Σύγχρονος σχεδιασµός Τέλεια λειτουργία. FENTRO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ. Fentro : Eνα ευέλικτο πρόγραµµα µηχανισµών παντζουριών πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ **********

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ********** ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ********** ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑ: : ΠΕΡΙΟ ΟΙ: ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα