Περί Προγραμματισμού και Γλωσσών Προγραμματισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περί Προγραμματισμού και Γλωσσών Προγραμματισμού"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Περί Προγραμματισμού και Γλωσσών Προγραμματισμού Προγράμματα και Λειτουργικά Συστήματα Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι ηλεκτρονικές συσκευές (όπως είναι και ένα ραδιόφωνο) που επιτρέπουν την επέκταση της λειτουργικότητάς τους. Το ραδιόφωνο έχει συγκεκριμένες και προκαθορισμένες δυνατότητες. Μπορεί να επιλέγει ραδιοφωνική συχνότητα (και κατά συνέπεια ραδιοφωνικό σταθμό) και να ρυθμίζει την ένταση του ήχου. Για να το πετύχει αυτό, το ραδιόφωνο διαθέτει δύο, αντίστοιχα, χειριστήρια. Σε αντίθεση με το ραδιόφωνο, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής επιτρέπει την προσθήκη δυνατοτήτων που εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. Για παράδειγμα, μπορούμε να προσθέσουμε: ένα πρόγραμμα που να υπολογίζει τη μισθοδοσία του προσωπικού μιας επιχείρησης, ένα πρόγραμμα με το οποίο να δημιουργούμε αρχιτεκτονικά διαγράμματα (σχέδια για τη μορφή που θα έχουν κάποια κτίρια) και ένα πρόγραμμα για να γράφουμε και να μορφοποιούμε κείμενα. Ένα τέτοιο πρόγραμμα (επεξεργαστή κειμένου) χρησιμοποίησε και ο συγγραφέας του παρόντος βιβλίου για να φτάσει στο αποτέλεσμα που τώρα ε- σείς διαβάζετε. Το βασικό συμπέρασμα από τα παραπάνω είναι ότι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές δεν κάνουν μόνο μια εργασία (ή περισσότερες) προκαθορισμένες ερ-

2 18 Java για όλους γασίες αλλά μπορούν να επεκτείνουν τη χρησιμότητά τους. Η επέκταση αυτή επιτυγχάνεται με την προσθήκη προγραμμάτων. Το ερώτημα που προκύπτει είναι τι είναι αυτά τα προγράμματα και πώς προστίθενται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή μας. Πριν απαντήσουμε σε αυτό θα αναφερθούμε στα χειριστήρια και στις συσκευές που διαθέτουν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και στον τρόπο που λειτουργούν. Τα χειριστήρια των ηλεκτρονικών υπολογιστών διακρίνονται σε δύο είδη: συσκευές εισόδου και συσκευές εξόδου. Με τις συσκευές εισόδου μπορούμε να υποδείξουμε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τι πρέπει να κάνει και να παρέχουμε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τα δεδομένα που απαιτούνται. Με βάση τα μέχρι τώρα παραδείγματα μπορούμε να υποδείξουμε ότι πρέπει να εκδώσει τη μηνιαία μισθοδοσία (δηλαδή να ζητήσουμε να λειτουργήσει ή όπως συνηθίζεται να λέγεται να εκτελέσει το πρόγραμμα μισθοδοσίας). Αν απαιτούνται δεδομένα που δεν διαθέτει ο υπολογιστής τότε αυτά μπορούν να τροφοδοτηθούν στον υπολογιστή και πάλι από τις συσκευές εισόδου. Για παράδειγμα, μπορούμε να τροφοδοτήσουμε τις ώρες που εργάσθηκε υπερωριακά ο κάθε υπάλληλος στη διάρκεια του μήνα για τον οποίο εκδίδεται η μισθοδοσία. Τα μέχρι τώρα παραδείγματά μας είναι σχεδόν βέβαιο ότι παραπέμπουν στο πληκτρολόγιο το οποίο είναι μία συσκευή (κυρίως) για την είσοδο χαρακτήρων και ψηφίων. Μια άλλη τέτοια συσκευή είναι το ποντίκι (mouse). Για την έξοδο αποτελεσμάτων, μπορούμε να αναφέρουμε την οθόνη και τον εκτυπωτή. Υπάρχουν πολλές ακόμα συσκευές για το χειρισμό των ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά δεν θα επεκταθούμε. Αναφέρουμε εντελώς επιγραμματικά την αναγκαιότητα συσκευών διατήρησης πληροφορίας (συνηθίζεται να λέγονται συσκευές αποθήκευσης πληροφορίας). Τέτοιες συσκευές είναι οι μαγνητικοί δίσκοι (σκληροί δίσκοι), οι δισκέτες (εύκαμπτοι μαγνητικοί δίσκοι), τα CD και οι συσκευές flash disk. Στο παράδειγμα του προγράμματος μισθοδοσίας, τα βασικά στοιχεία των υπαλλήλων (όνομα, βασικός μισθός, κλπ) διατηρούνται σε κάποια μονάδα αποθήκευσης πληροφορίας. Κατά την εκτέλεση του προγράμματος μισθοδοσίας, ανακαλούνται από το σκληρό δίσκο τα βασικά στοιχεία του υπαλλήλου (όνομα και βασικός μισθός), συνδυάζονται με τα δεδομένα εισόδου (ώρες υπερωριακής απασχόλησης του υπαλλήλου) και με κατάλληλους υ- πολογισμούς (επεξεργασία) προκύπτει το αποτέλεσμα (ο μισθός που πρέπει να καταβληθεί) το οποίο εμφανίζεται (στην οθόνη) ή εκτυπώνεται (στον εκτυπωτή). Ένα δεύτερο συμπέρασμα προκύπτει από τα παραπάνω. Η λειτουργία των ηλεκτρονικών υπολογιστών βασίζεται στο τρίπτυχο: είσοδος επεξεργασία έξοδος. Αν συνδυάσουμε όλα τα προηγούμενα μπορούμε να

3 Κεφ. 1 Περί προγραμματισμού και γλωσσών προγραμματισμού 19 συνοψίσουμε σε: οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι επεκτεινόμενες ηλεκτρονικές συσκευές που κάθε νέα λειτουργία που αποκτούν καθοδηγείται από ένα πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιεί τις συσκευές εισόδου και εξόδου καθώς και αποθηκευτικές συσκευές προκειμένου να επιτελέσει μια προσαρμοσμένη εκδοχή του βασικού τρίπτυχου και να οδηγήσει στην έκδοση των αποτελεσμάτων. Το λειτουργικό σύστημα είναι ένα ακόμα πρόγραμμα αλλά με ιδιαίτερο ρόλο. Σκοπός του λειτουργικού συστήματος είναι να συνδυάζει και να ελέγχει σε ένα ενιαίο σύνολο όλες τις συσκευές που αναφέραμε καθώς και να αποτελεί το μέσο με τη βοήθεια του οποίου μπορούμε να προσθέτουμε νέα προγράμματα (νέες λειτουργίες) στον ηλεκτρονικό υπολογιστή μας. Τα προγράμματα κατασκευάζονται από ανθρώπους και αποτελούνται από ιδιαίτερα απλοϊκές εντολές που γίνονται σε δυαδικό επίπεδο (βλέπε παρακάτω γλώσσα μηχανής). Όμως επειδή οι απλοϊκές εντολές (π.χ. πρόσθεσε δύο δυαδικούς αριθμούς, ανακάλεσε ένα δυαδικό χαρακτήρα byte από την κύρια μνήμη) θα οδηγούσαν σε τεράστια έκταση προγραμμάτων (δύσκολα σε συντήρηση) επινοήθηκαν οι γλώσσες υψηλού επιπέδου που επιτρέπουν περισσότερο σύνθετες ενέργειες σε μία εντολή. Για παράδειγμα μπορούμε, με μια εντολή να ανακαλέσουμε (από την περιφερειακή μνήμη το σκληρό δίσκο) όλα τα στοιχεία ενός υπαλλήλου, με μια άλλη εντολή να υπολογίσουμε το μισθό του υπαλλήλου (λαμβάνοντας υπόψη βασικό μισθό, ώρες υπερωριακής απασχόλησής του και ωριαία αμοιβή για τις ώρες υπερωρίας) και με μία τρίτη εντολή να εκτυπώσουμε το έντυπο μισθοδοσίας που αφορά τον υπάλληλο. Σε τέτοιες γλώσσες (γλώσσες τρίτης γενιάς) επικεντρώνουμε την προσοχή μας στην επόμενη ενότητα. Γλώσσες προγραμματισμού και εργαλεία ανάπτυξης προγραμμάτων Προκειμένου να γίνει κατανοητή η αναγκαιότητα μιας γλώσσας προγραμματισμού καθώς και να ενταχθεί αυτή στο σύνολο των λειτουργιών (και α- ντίστοιχων εργαλείων) που απαιτούνται για την ανάπτυξη λογισμικού στην πλατφόρμα (υπό την αιγίδα) ενός λειτουργικού συστήματος (όπως είναι το DOS, το Unix, το Linux, κλπ), θα εξετάσουμε ορισμένες σχετικές βασικές έννοιες. Οι έννοιες που θα εξετάσουμε είναι: γλώσσα μηχανής, συμβολική γλώσσα (assembly language), γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου, πηγαίο πρόγραμμα, object (ή αντικειμενικό) αρχείο, εκτελέσιμο πρόγραμμα,

4 20 Java για όλους συμβολομεταφραστής (assembler), macro-assembler, μεταγλωττιστής (compiler), βιβλιοθήκη (library) και συνδέτης (linker). Γλώσσα μηχανής (machine language) Το σύνολο οδηγιών που αναγνωρίζει και μπορεί να εκτελέσει μία μηχανή (ένας επεξεργαστής) ονομάζεται γλώσσα μηχανής. Κάθε οδηγία συνίσταται από τον κώδικα εντολής (ή λειτουργίας ή πράξης, instruction code) και τους όρους ή τελεστέους (operands) της πράξης. Τόσο ο κώδικας λειτουργίας όσο και οι όροι της πράξης είναι δυαδικοί αριθμοί. Συμβολική γλώσσα (assembly language) Συμβολική γλώσσα είναι μια γλώσσα που χρησιμοποιεί κατάλληλα μνημονικά σύμβολα αντί για δυαδικούς αριθμούς που καταλαβαίνει ο επεξεργαστής του Η/Υ. Ένας στοιχειώδης συμβολομεταφραστής (ή συναρμολογητής assembler) αναλαμβάνει να μετατρέψει (μεταφράσει) τα μνημονικά σύμβολα στους δυαδικούς αριθμούς που καταλαβαίνει ο επεξεργαστής του Η/Υ, δηλαδή μετατρέπει τη συμβολική γλώσσα μηχανής σε γλώσσα μηχανής. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα ωρίμανσης των συμβολικών γλωσσών προγραμματισμού. Μπορούμε να συναντήσουμε συμβολικές γλώσσες που χρησιμοποιούν μνημονικά ονόματα του κώδικα εντολής και οκταδική ή δεκαεξαδική αναπαράσταση των θέσεων μνήμης για τα δεδομένα ή τα αποτελέσματα (τελεστέους), συμβολικές γλώσσες που χρησιμοποιούν μνημονικά ονόματα του κώδικα εντολής και δεκαδική αναπαράσταση των τελεστέων αλλά ακόμα και συμβολικές γλώσσες που χρησιμοποιούν μνημονικά ονόματα τόσο για τον κώδικα εντολής, όσο και για τους τελεστέους. Ανεξάρτητα από τα επίπεδα ωρίμανσης, οι εντολές σε μια συμβολική γλώσσα δεν απαλλάσουν τον προγραμματιστή από τον προγραμματισμό σε χαμηλό επίπεδο καθώς δεν παρέχουν «έτοιμες λύσεις» για παραστάσεις και χειρισμό ακεραίων και πραγματικών αριθμών, παραστάσεις και χειρισμό λογικών τιμών. Προφανώς, δεν παρέχουν «έτοιμες λύσεις» για παραστάσεις και χειρισμό πιο σύνθετων τύπων (ακολουθίες χαρακτήρων ή συμβολοσειρές, πίνακες, δομές που ορίζει ο χρήστης). Είναι προφανές από τα παραπάνω ότι τα προγράμματα σε συμβολική γλώσσα μηχανής ήταν απόλυτα συνυφασμένα με τη γλώσσα μηχανής και δεν μπορούσαν να μεταφερθούν σε άλλους Η/Υ, παρά μόνο εάν οι Η/Υ

5 Κεφ. 1 Περί προγραμματισμού και γλωσσών προγραμματισμού 21 στους οποίους μεταφέρονταν είχαν την ίδια γλώσσα μηχανής (πρακτικά είχαν τον ίδιο επεξεργαστή). Γλώσσα υψηλού επιπέδου Οι γλώσσες υψηλού επιπέδου σχεδιάσθηκαν για να απαλλάξουν τα προγράμματα από τον περιορισμό εξάρτησής τους από τον επεξεργαστή των Η/Υ και επιπλέον για να αυξήσουν την παραγωγικότητα των προγραμματιστών. Για το σκοπό αυτό, οι γλώσσες υψηλού επιπέδου παρέχουν «έτοιμες λύσεις» για παραστάσεις και χειρισμό ακεραίων και πραγματικών αριθμών, παραστάσεις και χειρισμό λογικών τιμών. Παρέχουν «εύκολες λύσεις» για παραστάσεις και χειρισμό συμβολοσειρών, πινάκων και δομές που ορίζει ο χρήστης. Παρέχουν επίσης δομές ελέγχου ροής προγράμματος (υπό συνθήκη εκτέλεση, επαναληπτική εκτέλεση κλπ) και εντολές εισόδου-εξόδου. Ο- ρισμένες από τις γλώσσες υψηλού επιπέδου προσφέρουν μεγαλύτερη (έναντι άλλων γλωσσών) πρόσβαση και αξιοποίηση των λειτουργιών που επιτελεί το σύστημα Η/Υ (permit access to system-level functions). Την ιδιότητα αυτή διαθέτει και η γλώσσα προγραμματισμού C που την παραθέτουμε ως κλασικό παράδειγμα διαδικαστικής γλώσσας υψηλού επιπέδου. Σε επόμενο κεφάλαιο μιλάμε για τον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό. Στον τελευταίο εντάσσονται οι γλώσσες C++, Smalltalk και Java. Η Java είναι η γλώσσα την οποία αναπτύσσουμε σε αυτό το βιβλίο. Παρόλα αυτά στο παρόν κεφάλαιο εστιάζουμε στις διαδικαστικές γλώσσες υψηλού επιπέδου και τα παραδείγματά μας θα είναι σε γλώσσα C. Πηγαίο πρόγραμμα Ένα σύνολο από εντολές που ακολουθούν τους συντακτικούς κανόνες μίας γλώσσας προγραμματισμού (είτε υψηλού επιπέδου, είτε σε συμβολική γλώσσα μηχανής), συνταγμένο (συνήθως) με ένα συντάκτη κειμένου (όπως ο vi που παρέχει το λειτουργικό σύστημα Unix ή όπως το notepad που παρέχει το λειτουργικό σύστημα Windows) και αποθηκευμένο σε ένα αρχείο του λειτουργικού συστήματος, ονομάζεται πηγαίο πρόγραμμα ή απλά πηγαίο. Object αρχείο Ένα σύνολο από εντολές σε γλώσσα μηχανής, αποθηκευμένο σε ένα αρχείο του λειτουργικού συστήματος ονομάζεται object αρχείο. Ένα object αρχείο, παρότι έχει εντολές σε γλώσσα μηχανής την οποία «καταλαβαίνει» ο επεξεργαστής του Η/Υ, δεν μπορεί να εκτελεσθεί από τον Η/Υ γιατί (συνήθως)

6 22 Java για όλους περιέχει εξωτερικές αναφορές (επικλήσεις) λειτουργιών (συνήθως αναφορές στις «έτοιμες λύσεις» που παρέχουν οι γλώσσες υψηλού επιπέδου) των οποίων οι εντολές σε γλώσσα μηχανής είναι αποθηκευμένες σε άλλα αρχεία του λειτουργικού συστήματος (βιβλιοθήκες ή άλλα object αρχεία). Εκτελέσιμο πρόγραμμα Ένα σύνολο από εντολές σε γλώσσα μηχανής, αποθηκευμένο σε ένα αρχείο του λειτουργικού συστήματος, το οποίο είναι «έτοιμο προς εκτέλεση» από τον επεξεργαστή του Η/Υ ονομάζεται εκτελέσιμο αρχείο. Η έκφραση «έτοιμο προς εκτέλεση» υποδηλώνει ότι στο εκτελέσιμο αρχείο έχουν συγκεντρωθεί και διασυνδεθεί κατάλληλα οι αντικειμενικοί κώδικες (γλώσσα μηχανής), τόσο του αρχικού προγράμματος, όσο και των εξωτερικών αναφορών (βιβλιοθήκες, κλπ). Συμβολομεταφραστής (assembler) Ένα εργαλείο (εκτελέσιμο πρόγραμμα) που μεταφράζει ένα πηγαίο από συμβολική γλώσσα σε γλώσσα μηχανής, ονομάζεται συμβολομεταφραστής (assembler). Macro-assembler Πολλοί συμβολομεταφραστές (assemblers) υποστηρίζουν μακροεντολές (macros), δηλαδή σύμβολα που ορίζονται από τον προγραμματιστή και α- ντιστοιχούν σε (ονοματίζουν και προσδιορίζουν) μια σειρά από γραμμές εντολών στη συμβολική γλώσσα μηχανής. Αυτοί οι συμβολομεταφραστές ονομάζονται και μάκρο-συμβολομεταφραστές (macro-assemblers). Οι μακροεντολές επίσης μπορεί να αντιστοιχούν σε μια ακολουθία από δεδομένα (που βρίσκονται μέσα στο πηγαίο). Μετά τη δήλωση μιας μακροεντολής (με τη χρήση της κατάλληλης ψευδολειτουργίας), το όνομά της μπορεί να χρησιμοποιείται αντί μιας πραγματικής εντολής της συμβολικής γλώσσας. Οταν ο assembler επεξεργάζεται μια τέτοια εντολή, την αντικαθιστά με το σύνολο των εντολών, στη συμβολική γλώσσα, τις οποίες η μακροεντολή προσδιορίζει. Με τον τρόπο αυτό προγράμματα σε συμβολική γλώσσα (assembly language programs) μοιάζουν να είναι πολύ μικρότερα (απαιτούν λιγότερες γραμμές πηγαίου κώδικα όπως γίνεται με τις γλώσσες υψηλού επιπέδου). Αρκετοί macro-assemblers επιτρέπουν επίσης τη δήλωση σύνθετων δομών δεδομένων. Ορισμένοι επίσης, παρέχουν προκαθορισμένες μακροεντολές (macros) για την κλήση λειτουργιών του συστήματος (system calls).

7 Κεφ. 1 Περί προγραμματισμού και γλωσσών προγραμματισμού 23 Compiler (μεταγλωττιστής) Ένα εργαλείο (εκτελέσιμο πρόγραμμα) που μεταφράζει ένα πηγαίο πρόγραμμα από κάποια γλώσσα υψηλού επιπέδου σε γλώσσα μηχανής (object code), για να συνδεθεί στη συνέχεια με βιβλιοθήκες (που επιλύουν τις εξωτερικές αναφορές) και να γίνει εκτελέσιμο, ονομάζεται μεταγλωττιστής (compiler). Στην απλούστερη μορφή του, ένας μεταγλωττιστής ολοκληρώνει το έργο του με την παραγωγή του object file. Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι μεταγλωττιστές, παρέχουν και τις υπόλοιπες ενέργειες (βήματα) μέχρι τη δημιουργία του τελικού εκτελέσιμου αρχείου. Δηλαδή, πέρα από τη μετάφραση του πηγαίου προγράμματος σε object file εκτελούν και τα βήματα του φορτωτή (linker ή library loader, εξετάζεται παρακάτω). Βιβλιοθήκη (library) Βιβλιοθήκη (library) είναι μια συλλογή υποπρογραμμάτων (ή λειτουργιών επιμέρους ενεργειών που εκτελούνται σε ένα πρόγραμμα) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλα προγράμματα. Υπάρχουν δύο τύποι από βιβλιοθήκες: πηγαίου κώδικα και αντικειμενικού (object) κώδικα. Οι βιβλιοθήκες πηγαίου κώδικα είναι συλλογές από αρχεία, όπου κάθε αρχείο είναι (συνήθως) ένα μικρό πρόγραμμα. Με τη βοήθεια ενός συντάκτη (γνωστού και ως εκδότη) κειμένου (όπως ο vi στο Unix ή όπως το notepad στα Windows) μπορούμε να ενσωματώσουμε (άμεσα ή έμμεσα) ένα πηγαίο αρχείο στο δικό μας πηγαίο πρόγραμμα. Αυτή είναι μία απλή αλλά, σε κάποιες περιπτώσεις, επιβαρυντική αντιμετώπιση. Οι βιβλιοθήκες αντικειμενικού κώδικα (object libraries) είναι συλλογές από μεταγλωττισμένα υποπρογράμματα τα οποία μπορούν να συνδεθούν με άλλα προγράμματα. Οι εξωτερικές αναφορές ενός προγράμματος στις μεταγλωττισμένες λειτουργίες προγραμμάτων (που βρίσκονται στις βιβλιοθήκες) επιλύονται από τους linkers (ή library loaders ή link editors) που εξετάζονται στη συνέχεια. Μπορούμε να πούμε ότι οι βιβλιοθήκες αντικειμενικού (object) κώδικα είναι περισσότερο αξιόπιστες λύσεις για την επαναχρησιμοποίηση κώδικα, σε σχέση με τις βιβλιοθήκες πηγαίου κώδικα. Συνδέτης (linker, library loader, link editor) Συνδέτης (linker) ονομάζεται ένα εργαλείο (εκτελέσιμο πρόγραμμα) που μας επιτρέπει να συνδέσουμε (ενοποιήσουμε) σε ένα εκτελέσιμο αρχείο, τόσο τον δικό μας αντικειμενικό κώδικα (αυτόν που προέρχεται από τη μεταγλώττιση του δικού μας πηγαίου προγράμματος), όσο και τον αντικειμε-

8 24 Java για όλους νικό κώδικα που εξυπηρετεί (ανταποκρίνεται) στις εξωτερικές αναφορές που κάνει το δικό μας πρόγραμμα. Συνοπτικά, ο συνδέτης είναι ένα εργαλείο που παράγει το εκτελέσιμο πρόγραμμα. Ο κώδικας που εξυπηρετεί τις εξωτερικές αναφορές του προγράμματός μπορεί να ευρίσκεται σε αλλα α- ντικειμενικά (object) αρχεία ή σε βιβλιοθήκες (object libraries). Το εργαλείο αυτό ονομάζεται επίσης library loader και link editor. Στο λειτουργικό σύστημα Unix παρέχεται το εργαλείο ld, το οποίο συνδυάζει μετατοπίσημα αντικειμενικά αρχεία (relocatable object files), εκτελεί τη μετατόπισή τους (performs relocation) και επιλύει τις εξωτερικές αναφορές (resolves external symbols). Παραδείγματα χρήσης μεταγλωττιστή και linker στο Unix Το πρώτο μας παράδειγμα χρησιμοποιεί τον προκαθορισμένο μεταγλωττιστή της γλώσσας C για να δημιουργήσει αρχικά το αντικειμενικό αρχείο (first.o) και στη συνέχεια (με τη βοήθεια της εντολής ld) να το συνδέσει με τη runtime βιβλιοθήκη της C (που βρίσκεται στο object αρχείο /lib/crt0.o) και τη standard βιβλιοθήκη της C (που βρίσκεται στο object αρχείο /lib/libc.a). Το αποτέλεσμα αποθηκεύεται στο εκτελέσιμο αρχείο first (χωρίς κατάληξη): % cc c first.c % ld o first /lib/crt0.o first.o lc Το επόμενο παράδειγμα επιτυγχάνει το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα, με τη βοήθεια του μεταγλωττιστή αλλά και της εντολής mv που παρέχει το λειτουργικό σύστημα. Η πρώτη εντολή παράγει το εκτελέσιμο αρχείο με όνομα a.out (το οποίο είναι το προκαθορισμένο όνομα εκτελέσιμου που δημιουργεί ο μεταγλωττιστής cc). Η δεύτερη εντολή μετονομάζει το αρχείο a.out σε first (χωρίς κατάληξη): % cc first first.c % mv a.out first Η επόμενη εντολή επιτυγχάνει το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα με τη χρήση των επιπρόσθετων δυνατοτήτων φορτώματος (loading) που παρέχει ο μεταγλωτιστής: % cc -o first first.c

9 Κεφ. 1 Περί προγραμματισμού και γλωσσών προγραμματισμού 25 Το επόμενο παράδειγμα χρησιμοποιεί σε βήματα (σε δύο εντολές) τον GNU C μεταγλωττιστή για να δημιουργήσει το εκτελέσιμο πρόγραμμα hello (χωρίς κατάληξη) από το πηγαίο hello.c: % gcc -c hello.c % gcc hello.o -o hello Η επόμενη εντολή δημιουργεί το εκτελέσιμο αρχείο myprogram (χωρίς κατάληξη), με τη χρήση του προκαθορισμένου μεταγλωττιστή της γλώσσας C. Στην εντολή αυτή συνδυάζεται το αντικειμενικό μας πρόγραμμα (myprogram.o, που έχει δημιουργηθεί σε κάποιο προγενέστερο βήμα), η runtime βιβλιοθήκη της C (/lib/crt0.o, αυτόματα από την εντολή cc), η standard βιβλιοθήκη της C (/lib/libc.a, αυτόματα από την εντολή cc) και οι βιβλιοθήκες /lib/libmylib.a /lib/libx11.a (που προσδιορίζονται από το χρήστη): % cc -o myprogram myprogram.o -lmylib -lx11 Παράδειγμα χρήσης μεταγλωττιστή και linker στο DOS Το πρώτο μας παράδειγμα στο DOS χρησιμοποιεί το μεταγλωττιστή της Turbo C (tcc) για να δημιουργήσει αρχικά το αντικειμενικό αρχείο (first.obj) και στη συνέχεια (με τη βοήθεια του Turbo Linker, tlink) να το συνδέσει με object αρχείο lib/c0s.obj και τη βιβλιοθήκη lib/cs.lib. Το αποτέλεσμα αποθηκεύεται στο εκτελέσιμο αρχείο first.exe: C:\TC>tcc -ms -c -ofirst.obj first.c C:\TC>tlink /x first.obj lib\c0s.obj, first.exe,, lib\cs.lib Η επόμενη εντολή επιτυγχάνει το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα, με τη χρήση των επιπρόσθετων δυνατοτήτων φορτώματος (loading) που παρέχει ο μεταγλωτιστής της Turbo C (tcc): C:\TC>tcc first.c Ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα Δημιουργούμε (π.χ. με το notepad) ένα αρχείο κειμένου με όνομα trapezio.c και το επόμενο περιεχόμενο: 1. #include <stdio.h>

10 26 Java για όλους 2. main () { 3. float mikri_vasi; 4. float megali_vasi; 5. float ypsos; 6. float emvado; mikri_vasi = 40.0; 9. megali_vasi = 50.0; 10. ypsos = 29.5; emvado = ((mikri_vasi + megali_vasi) / 2.0) * ypsos; printf( Το εμβαδό του τραπεζίου είναι %g\n, emvado); 15. } Μεταγλωττίζουμε: C:\TC>tcc trapezio.c Εκτελούμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. Εισαγωγή στον προγραμματισμό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. Εισαγωγή στον προγραμματισμό ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία εξίσου σημαντικά στάδια. Τον ακριβή προσδιορισμό του προβλήματος. Την ανάπτυξη του αντίστοιχου αλγορίθμου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο Με τι ασχολείται ο προγραμματισμός; Ο προγραμματισμός ασχολείται με την διατύπωση του αλγορίθμου σε κατανοητή μορφή από τον Η/Υ, δηλ. τη δημιουργία του προγράμματος, του συνόλου των εντολών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23 Περιεχόμενα Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση...... 23 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 25 O στόχος του βιβλίου και σε ποιους απευθύνεται... 27 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 27 Εκπαίδευση από απόσταση... 29 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C Φροντιστήρια Σύντομη Ιστορία της C Η γλώσσα προγραμματισμού C δημιουργήθηκε από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs το 1972 όταν αυτός και ο Ken Thompson ασχολούνταν με τον σχεδιασμό του λειτουργικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB Γιάννης Καλατζής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB ` ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΘΕΩΡΙΑ 2011 Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει τις βασικές αρχές προγραμματισμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών, χωρίς καμία προαπαιτούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. 1.1 Γλωσσικοί Επεξεργαστές

Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. 1.1 Γλωσσικοί Επεξεργαστές Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Οι γλώσσες προγραμματισμού είναι σημειογραφίες που περιγράφουν υπολογισμούς στους ανθρώπους και στις μηχανές. Ο κόσμος όπως τον γνωρίζουμε, εξαρτάται από τις γλώσσες προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέµατα Μουσικού Προγραµµατισµού

Ειδικά Θέµατα Μουσικού Προγραµµατισµού Τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Παράρτηµα Ρεθύµνου Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σηµειώσεις Μαθήµατος Ειδικά Θέµατα Μουσικού Προγραµµατισµού Χρυσούλα Αλεξανδράκη - Ρέθυµνο 2009 Πρόλογος Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών / ΤΕΙ Λάρισας, Προγραμματισμός Ι

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών / ΤΕΙ Λάρισας, Προγραμματισμός Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ( Γλώσσα Προγραμματισμού C ) Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μεθοδολογία Ανάπτυξης Εμπορικών Εφαρμογών 1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η μεθοδολογία ανάπτυξης μιας εμπορικής εφαρμογής δίνει την δυνατότητα στην ομάδα εργασίας να έχει τον πλήρη έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Εισαγωγή Κώστας Στεργίου Τι είναι ο Η/Υ; Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πτυχιακή εργασία του : ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Επιβλέπων : ρ. Μηχ. Αριστοµένης Αντωνιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αλγόριθμοι Γλώσσες PASCAL και C ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΒΑΔΑ Φυσικού M.Sc. Computer Science Univ. of Wisconsin Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στατική Ανάλυση Εφαρμογών Έξυπνων Καρτών Java Card

Στατική Ανάλυση Εφαρμογών Έξυπνων Καρτών Java Card Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής Στατική Ανάλυση Εφαρμογών Έξυπνων Καρτών Java Card Επιβλέπων Kαθηγητής: Κατσαρός Παναγιώτης Επιμέλεια: Αλμαλιώτης Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος 20092010 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ EJNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTHMIO AJHNWN TMHMA PLHROFORIKHS KAI THLEPIKOINWNIWN SHMEIWSEIS ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ PANAGIWTHS STAMATOPOULOS AJHNA 2014 1 Περιεχόμενο του μαθήματος Γενικά περί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΕΙΘ Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Γεώργιος Σταλίδης, Καθηγητής Εφαρμογών Δεκέμβριος 2011 1 ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Σύγχρονη τεχνολογία και ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Pascal

Σημειώσεις για την Pascal Σημειώσεις για την Pascal 10 Νοεμβρίου 2013 1 Γλώσσες προγραμματισμού Οι σύγχρονοι μικροεπεξεργαστές μπορούν μεταξύ άλλων να εκτελούν αριθμητικές και λογικές πράξεις και να διαβάζουν και γράφουν στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις θεωρίας για το μάθημα "Κατανεμημένα Συστήματα Ελέγχου"

Σημειώσεις θεωρίας για το μάθημα Κατανεμημένα Συστήματα Ελέγχου ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Σημειώσεις θεωρίας για το μάθημα "Κατανεμημένα Συστήματα Ελέγχου" Χειμερινό εξάμηνο 2008-2009 Χ. Οικονομάκος 1 Κεφάλαιο 1: Τεχνολογίες Λογισμικού Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3 Κεφάλαιο 3 Οργάνωση και Λειτουργία Επεξεργαστών Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να περιγράψει την εσωτερική οργάνωση των υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές

Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές Η έννοια της μεταβλητής Γενικά μπορούμε να πούμε ότι η έννοια της μεταβλητής στον προγραμματισμό είναι άμεσα συνδεδεμένη με την έννοια που αυτή έχει σε μαθηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ασύρματου Δικτύου Αισθητήρων στο Λειτουργικό Σύστημα Linux

Οδηγός Ασύρματου Δικτύου Αισθητήρων στο Λειτουργικό Σύστημα Linux ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Οδηγός Ασύρματου Δικτύου Αισθητήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΡΟΜΗΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΡΟΜΗΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΡΟΜΗΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΙΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΕΜ 561) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή - Εκκίνηση - Βοήθεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή - Εκκίνηση - Βοήθεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή - Εκκίνηση - Βοήθεια 1. Νέες Τεχνολογίες Πληροφορική Υπολογιστές Στις μέρες μας καθημερινά ακούμε να μιλάνε για τους υπολογιστές, την πληροφορική, τις νέες τεχνολογίες και την Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Α.2. Στοιχεία χρήσης του Λειτουργικού Συστήµατος Windows XP

Α.2. Στοιχεία χρήσης του Λειτουργικού Συστήµατος Windows XP Α.2. Στοιχεία χρήσης του Λειτουργικού Συστήµατος Windows XP Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ι ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ι Γιαννόπουλος Πλούταρχος Κανιτάκη Ειρήνη - Μαργαρίτα Λάππα Γερτρούδη -Μαρία ΑΘΗΝΑ 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας Ενότητα 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Το.NET Framework και η C# To Visual Studio 1.0.0 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα