Περί Προγραμματισμού και Γλωσσών Προγραμματισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περί Προγραμματισμού και Γλωσσών Προγραμματισμού"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Περί Προγραμματισμού και Γλωσσών Προγραμματισμού Προγράμματα και Λειτουργικά Συστήματα Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι ηλεκτρονικές συσκευές (όπως είναι και ένα ραδιόφωνο) που επιτρέπουν την επέκταση της λειτουργικότητάς τους. Το ραδιόφωνο έχει συγκεκριμένες και προκαθορισμένες δυνατότητες. Μπορεί να επιλέγει ραδιοφωνική συχνότητα (και κατά συνέπεια ραδιοφωνικό σταθμό) και να ρυθμίζει την ένταση του ήχου. Για να το πετύχει αυτό, το ραδιόφωνο διαθέτει δύο, αντίστοιχα, χειριστήρια. Σε αντίθεση με το ραδιόφωνο, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής επιτρέπει την προσθήκη δυνατοτήτων που εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. Για παράδειγμα, μπορούμε να προσθέσουμε: ένα πρόγραμμα που να υπολογίζει τη μισθοδοσία του προσωπικού μιας επιχείρησης, ένα πρόγραμμα με το οποίο να δημιουργούμε αρχιτεκτονικά διαγράμματα (σχέδια για τη μορφή που θα έχουν κάποια κτίρια) και ένα πρόγραμμα για να γράφουμε και να μορφοποιούμε κείμενα. Ένα τέτοιο πρόγραμμα (επεξεργαστή κειμένου) χρησιμοποίησε και ο συγγραφέας του παρόντος βιβλίου για να φτάσει στο αποτέλεσμα που τώρα ε- σείς διαβάζετε. Το βασικό συμπέρασμα από τα παραπάνω είναι ότι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές δεν κάνουν μόνο μια εργασία (ή περισσότερες) προκαθορισμένες ερ-

2 18 Java για όλους γασίες αλλά μπορούν να επεκτείνουν τη χρησιμότητά τους. Η επέκταση αυτή επιτυγχάνεται με την προσθήκη προγραμμάτων. Το ερώτημα που προκύπτει είναι τι είναι αυτά τα προγράμματα και πώς προστίθενται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή μας. Πριν απαντήσουμε σε αυτό θα αναφερθούμε στα χειριστήρια και στις συσκευές που διαθέτουν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και στον τρόπο που λειτουργούν. Τα χειριστήρια των ηλεκτρονικών υπολογιστών διακρίνονται σε δύο είδη: συσκευές εισόδου και συσκευές εξόδου. Με τις συσκευές εισόδου μπορούμε να υποδείξουμε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τι πρέπει να κάνει και να παρέχουμε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τα δεδομένα που απαιτούνται. Με βάση τα μέχρι τώρα παραδείγματα μπορούμε να υποδείξουμε ότι πρέπει να εκδώσει τη μηνιαία μισθοδοσία (δηλαδή να ζητήσουμε να λειτουργήσει ή όπως συνηθίζεται να λέγεται να εκτελέσει το πρόγραμμα μισθοδοσίας). Αν απαιτούνται δεδομένα που δεν διαθέτει ο υπολογιστής τότε αυτά μπορούν να τροφοδοτηθούν στον υπολογιστή και πάλι από τις συσκευές εισόδου. Για παράδειγμα, μπορούμε να τροφοδοτήσουμε τις ώρες που εργάσθηκε υπερωριακά ο κάθε υπάλληλος στη διάρκεια του μήνα για τον οποίο εκδίδεται η μισθοδοσία. Τα μέχρι τώρα παραδείγματά μας είναι σχεδόν βέβαιο ότι παραπέμπουν στο πληκτρολόγιο το οποίο είναι μία συσκευή (κυρίως) για την είσοδο χαρακτήρων και ψηφίων. Μια άλλη τέτοια συσκευή είναι το ποντίκι (mouse). Για την έξοδο αποτελεσμάτων, μπορούμε να αναφέρουμε την οθόνη και τον εκτυπωτή. Υπάρχουν πολλές ακόμα συσκευές για το χειρισμό των ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά δεν θα επεκταθούμε. Αναφέρουμε εντελώς επιγραμματικά την αναγκαιότητα συσκευών διατήρησης πληροφορίας (συνηθίζεται να λέγονται συσκευές αποθήκευσης πληροφορίας). Τέτοιες συσκευές είναι οι μαγνητικοί δίσκοι (σκληροί δίσκοι), οι δισκέτες (εύκαμπτοι μαγνητικοί δίσκοι), τα CD και οι συσκευές flash disk. Στο παράδειγμα του προγράμματος μισθοδοσίας, τα βασικά στοιχεία των υπαλλήλων (όνομα, βασικός μισθός, κλπ) διατηρούνται σε κάποια μονάδα αποθήκευσης πληροφορίας. Κατά την εκτέλεση του προγράμματος μισθοδοσίας, ανακαλούνται από το σκληρό δίσκο τα βασικά στοιχεία του υπαλλήλου (όνομα και βασικός μισθός), συνδυάζονται με τα δεδομένα εισόδου (ώρες υπερωριακής απασχόλησης του υπαλλήλου) και με κατάλληλους υ- πολογισμούς (επεξεργασία) προκύπτει το αποτέλεσμα (ο μισθός που πρέπει να καταβληθεί) το οποίο εμφανίζεται (στην οθόνη) ή εκτυπώνεται (στον εκτυπωτή). Ένα δεύτερο συμπέρασμα προκύπτει από τα παραπάνω. Η λειτουργία των ηλεκτρονικών υπολογιστών βασίζεται στο τρίπτυχο: είσοδος επεξεργασία έξοδος. Αν συνδυάσουμε όλα τα προηγούμενα μπορούμε να

3 Κεφ. 1 Περί προγραμματισμού και γλωσσών προγραμματισμού 19 συνοψίσουμε σε: οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι επεκτεινόμενες ηλεκτρονικές συσκευές που κάθε νέα λειτουργία που αποκτούν καθοδηγείται από ένα πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιεί τις συσκευές εισόδου και εξόδου καθώς και αποθηκευτικές συσκευές προκειμένου να επιτελέσει μια προσαρμοσμένη εκδοχή του βασικού τρίπτυχου και να οδηγήσει στην έκδοση των αποτελεσμάτων. Το λειτουργικό σύστημα είναι ένα ακόμα πρόγραμμα αλλά με ιδιαίτερο ρόλο. Σκοπός του λειτουργικού συστήματος είναι να συνδυάζει και να ελέγχει σε ένα ενιαίο σύνολο όλες τις συσκευές που αναφέραμε καθώς και να αποτελεί το μέσο με τη βοήθεια του οποίου μπορούμε να προσθέτουμε νέα προγράμματα (νέες λειτουργίες) στον ηλεκτρονικό υπολογιστή μας. Τα προγράμματα κατασκευάζονται από ανθρώπους και αποτελούνται από ιδιαίτερα απλοϊκές εντολές που γίνονται σε δυαδικό επίπεδο (βλέπε παρακάτω γλώσσα μηχανής). Όμως επειδή οι απλοϊκές εντολές (π.χ. πρόσθεσε δύο δυαδικούς αριθμούς, ανακάλεσε ένα δυαδικό χαρακτήρα byte από την κύρια μνήμη) θα οδηγούσαν σε τεράστια έκταση προγραμμάτων (δύσκολα σε συντήρηση) επινοήθηκαν οι γλώσσες υψηλού επιπέδου που επιτρέπουν περισσότερο σύνθετες ενέργειες σε μία εντολή. Για παράδειγμα μπορούμε, με μια εντολή να ανακαλέσουμε (από την περιφερειακή μνήμη το σκληρό δίσκο) όλα τα στοιχεία ενός υπαλλήλου, με μια άλλη εντολή να υπολογίσουμε το μισθό του υπαλλήλου (λαμβάνοντας υπόψη βασικό μισθό, ώρες υπερωριακής απασχόλησής του και ωριαία αμοιβή για τις ώρες υπερωρίας) και με μία τρίτη εντολή να εκτυπώσουμε το έντυπο μισθοδοσίας που αφορά τον υπάλληλο. Σε τέτοιες γλώσσες (γλώσσες τρίτης γενιάς) επικεντρώνουμε την προσοχή μας στην επόμενη ενότητα. Γλώσσες προγραμματισμού και εργαλεία ανάπτυξης προγραμμάτων Προκειμένου να γίνει κατανοητή η αναγκαιότητα μιας γλώσσας προγραμματισμού καθώς και να ενταχθεί αυτή στο σύνολο των λειτουργιών (και α- ντίστοιχων εργαλείων) που απαιτούνται για την ανάπτυξη λογισμικού στην πλατφόρμα (υπό την αιγίδα) ενός λειτουργικού συστήματος (όπως είναι το DOS, το Unix, το Linux, κλπ), θα εξετάσουμε ορισμένες σχετικές βασικές έννοιες. Οι έννοιες που θα εξετάσουμε είναι: γλώσσα μηχανής, συμβολική γλώσσα (assembly language), γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου, πηγαίο πρόγραμμα, object (ή αντικειμενικό) αρχείο, εκτελέσιμο πρόγραμμα,

4 20 Java για όλους συμβολομεταφραστής (assembler), macro-assembler, μεταγλωττιστής (compiler), βιβλιοθήκη (library) και συνδέτης (linker). Γλώσσα μηχανής (machine language) Το σύνολο οδηγιών που αναγνωρίζει και μπορεί να εκτελέσει μία μηχανή (ένας επεξεργαστής) ονομάζεται γλώσσα μηχανής. Κάθε οδηγία συνίσταται από τον κώδικα εντολής (ή λειτουργίας ή πράξης, instruction code) και τους όρους ή τελεστέους (operands) της πράξης. Τόσο ο κώδικας λειτουργίας όσο και οι όροι της πράξης είναι δυαδικοί αριθμοί. Συμβολική γλώσσα (assembly language) Συμβολική γλώσσα είναι μια γλώσσα που χρησιμοποιεί κατάλληλα μνημονικά σύμβολα αντί για δυαδικούς αριθμούς που καταλαβαίνει ο επεξεργαστής του Η/Υ. Ένας στοιχειώδης συμβολομεταφραστής (ή συναρμολογητής assembler) αναλαμβάνει να μετατρέψει (μεταφράσει) τα μνημονικά σύμβολα στους δυαδικούς αριθμούς που καταλαβαίνει ο επεξεργαστής του Η/Υ, δηλαδή μετατρέπει τη συμβολική γλώσσα μηχανής σε γλώσσα μηχανής. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα ωρίμανσης των συμβολικών γλωσσών προγραμματισμού. Μπορούμε να συναντήσουμε συμβολικές γλώσσες που χρησιμοποιούν μνημονικά ονόματα του κώδικα εντολής και οκταδική ή δεκαεξαδική αναπαράσταση των θέσεων μνήμης για τα δεδομένα ή τα αποτελέσματα (τελεστέους), συμβολικές γλώσσες που χρησιμοποιούν μνημονικά ονόματα του κώδικα εντολής και δεκαδική αναπαράσταση των τελεστέων αλλά ακόμα και συμβολικές γλώσσες που χρησιμοποιούν μνημονικά ονόματα τόσο για τον κώδικα εντολής, όσο και για τους τελεστέους. Ανεξάρτητα από τα επίπεδα ωρίμανσης, οι εντολές σε μια συμβολική γλώσσα δεν απαλλάσουν τον προγραμματιστή από τον προγραμματισμό σε χαμηλό επίπεδο καθώς δεν παρέχουν «έτοιμες λύσεις» για παραστάσεις και χειρισμό ακεραίων και πραγματικών αριθμών, παραστάσεις και χειρισμό λογικών τιμών. Προφανώς, δεν παρέχουν «έτοιμες λύσεις» για παραστάσεις και χειρισμό πιο σύνθετων τύπων (ακολουθίες χαρακτήρων ή συμβολοσειρές, πίνακες, δομές που ορίζει ο χρήστης). Είναι προφανές από τα παραπάνω ότι τα προγράμματα σε συμβολική γλώσσα μηχανής ήταν απόλυτα συνυφασμένα με τη γλώσσα μηχανής και δεν μπορούσαν να μεταφερθούν σε άλλους Η/Υ, παρά μόνο εάν οι Η/Υ

5 Κεφ. 1 Περί προγραμματισμού και γλωσσών προγραμματισμού 21 στους οποίους μεταφέρονταν είχαν την ίδια γλώσσα μηχανής (πρακτικά είχαν τον ίδιο επεξεργαστή). Γλώσσα υψηλού επιπέδου Οι γλώσσες υψηλού επιπέδου σχεδιάσθηκαν για να απαλλάξουν τα προγράμματα από τον περιορισμό εξάρτησής τους από τον επεξεργαστή των Η/Υ και επιπλέον για να αυξήσουν την παραγωγικότητα των προγραμματιστών. Για το σκοπό αυτό, οι γλώσσες υψηλού επιπέδου παρέχουν «έτοιμες λύσεις» για παραστάσεις και χειρισμό ακεραίων και πραγματικών αριθμών, παραστάσεις και χειρισμό λογικών τιμών. Παρέχουν «εύκολες λύσεις» για παραστάσεις και χειρισμό συμβολοσειρών, πινάκων και δομές που ορίζει ο χρήστης. Παρέχουν επίσης δομές ελέγχου ροής προγράμματος (υπό συνθήκη εκτέλεση, επαναληπτική εκτέλεση κλπ) και εντολές εισόδου-εξόδου. Ο- ρισμένες από τις γλώσσες υψηλού επιπέδου προσφέρουν μεγαλύτερη (έναντι άλλων γλωσσών) πρόσβαση και αξιοποίηση των λειτουργιών που επιτελεί το σύστημα Η/Υ (permit access to system-level functions). Την ιδιότητα αυτή διαθέτει και η γλώσσα προγραμματισμού C που την παραθέτουμε ως κλασικό παράδειγμα διαδικαστικής γλώσσας υψηλού επιπέδου. Σε επόμενο κεφάλαιο μιλάμε για τον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό. Στον τελευταίο εντάσσονται οι γλώσσες C++, Smalltalk και Java. Η Java είναι η γλώσσα την οποία αναπτύσσουμε σε αυτό το βιβλίο. Παρόλα αυτά στο παρόν κεφάλαιο εστιάζουμε στις διαδικαστικές γλώσσες υψηλού επιπέδου και τα παραδείγματά μας θα είναι σε γλώσσα C. Πηγαίο πρόγραμμα Ένα σύνολο από εντολές που ακολουθούν τους συντακτικούς κανόνες μίας γλώσσας προγραμματισμού (είτε υψηλού επιπέδου, είτε σε συμβολική γλώσσα μηχανής), συνταγμένο (συνήθως) με ένα συντάκτη κειμένου (όπως ο vi που παρέχει το λειτουργικό σύστημα Unix ή όπως το notepad που παρέχει το λειτουργικό σύστημα Windows) και αποθηκευμένο σε ένα αρχείο του λειτουργικού συστήματος, ονομάζεται πηγαίο πρόγραμμα ή απλά πηγαίο. Object αρχείο Ένα σύνολο από εντολές σε γλώσσα μηχανής, αποθηκευμένο σε ένα αρχείο του λειτουργικού συστήματος ονομάζεται object αρχείο. Ένα object αρχείο, παρότι έχει εντολές σε γλώσσα μηχανής την οποία «καταλαβαίνει» ο επεξεργαστής του Η/Υ, δεν μπορεί να εκτελεσθεί από τον Η/Υ γιατί (συνήθως)

6 22 Java για όλους περιέχει εξωτερικές αναφορές (επικλήσεις) λειτουργιών (συνήθως αναφορές στις «έτοιμες λύσεις» που παρέχουν οι γλώσσες υψηλού επιπέδου) των οποίων οι εντολές σε γλώσσα μηχανής είναι αποθηκευμένες σε άλλα αρχεία του λειτουργικού συστήματος (βιβλιοθήκες ή άλλα object αρχεία). Εκτελέσιμο πρόγραμμα Ένα σύνολο από εντολές σε γλώσσα μηχανής, αποθηκευμένο σε ένα αρχείο του λειτουργικού συστήματος, το οποίο είναι «έτοιμο προς εκτέλεση» από τον επεξεργαστή του Η/Υ ονομάζεται εκτελέσιμο αρχείο. Η έκφραση «έτοιμο προς εκτέλεση» υποδηλώνει ότι στο εκτελέσιμο αρχείο έχουν συγκεντρωθεί και διασυνδεθεί κατάλληλα οι αντικειμενικοί κώδικες (γλώσσα μηχανής), τόσο του αρχικού προγράμματος, όσο και των εξωτερικών αναφορών (βιβλιοθήκες, κλπ). Συμβολομεταφραστής (assembler) Ένα εργαλείο (εκτελέσιμο πρόγραμμα) που μεταφράζει ένα πηγαίο από συμβολική γλώσσα σε γλώσσα μηχανής, ονομάζεται συμβολομεταφραστής (assembler). Macro-assembler Πολλοί συμβολομεταφραστές (assemblers) υποστηρίζουν μακροεντολές (macros), δηλαδή σύμβολα που ορίζονται από τον προγραμματιστή και α- ντιστοιχούν σε (ονοματίζουν και προσδιορίζουν) μια σειρά από γραμμές εντολών στη συμβολική γλώσσα μηχανής. Αυτοί οι συμβολομεταφραστές ονομάζονται και μάκρο-συμβολομεταφραστές (macro-assemblers). Οι μακροεντολές επίσης μπορεί να αντιστοιχούν σε μια ακολουθία από δεδομένα (που βρίσκονται μέσα στο πηγαίο). Μετά τη δήλωση μιας μακροεντολής (με τη χρήση της κατάλληλης ψευδολειτουργίας), το όνομά της μπορεί να χρησιμοποιείται αντί μιας πραγματικής εντολής της συμβολικής γλώσσας. Οταν ο assembler επεξεργάζεται μια τέτοια εντολή, την αντικαθιστά με το σύνολο των εντολών, στη συμβολική γλώσσα, τις οποίες η μακροεντολή προσδιορίζει. Με τον τρόπο αυτό προγράμματα σε συμβολική γλώσσα (assembly language programs) μοιάζουν να είναι πολύ μικρότερα (απαιτούν λιγότερες γραμμές πηγαίου κώδικα όπως γίνεται με τις γλώσσες υψηλού επιπέδου). Αρκετοί macro-assemblers επιτρέπουν επίσης τη δήλωση σύνθετων δομών δεδομένων. Ορισμένοι επίσης, παρέχουν προκαθορισμένες μακροεντολές (macros) για την κλήση λειτουργιών του συστήματος (system calls).

7 Κεφ. 1 Περί προγραμματισμού και γλωσσών προγραμματισμού 23 Compiler (μεταγλωττιστής) Ένα εργαλείο (εκτελέσιμο πρόγραμμα) που μεταφράζει ένα πηγαίο πρόγραμμα από κάποια γλώσσα υψηλού επιπέδου σε γλώσσα μηχανής (object code), για να συνδεθεί στη συνέχεια με βιβλιοθήκες (που επιλύουν τις εξωτερικές αναφορές) και να γίνει εκτελέσιμο, ονομάζεται μεταγλωττιστής (compiler). Στην απλούστερη μορφή του, ένας μεταγλωττιστής ολοκληρώνει το έργο του με την παραγωγή του object file. Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι μεταγλωττιστές, παρέχουν και τις υπόλοιπες ενέργειες (βήματα) μέχρι τη δημιουργία του τελικού εκτελέσιμου αρχείου. Δηλαδή, πέρα από τη μετάφραση του πηγαίου προγράμματος σε object file εκτελούν και τα βήματα του φορτωτή (linker ή library loader, εξετάζεται παρακάτω). Βιβλιοθήκη (library) Βιβλιοθήκη (library) είναι μια συλλογή υποπρογραμμάτων (ή λειτουργιών επιμέρους ενεργειών που εκτελούνται σε ένα πρόγραμμα) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλα προγράμματα. Υπάρχουν δύο τύποι από βιβλιοθήκες: πηγαίου κώδικα και αντικειμενικού (object) κώδικα. Οι βιβλιοθήκες πηγαίου κώδικα είναι συλλογές από αρχεία, όπου κάθε αρχείο είναι (συνήθως) ένα μικρό πρόγραμμα. Με τη βοήθεια ενός συντάκτη (γνωστού και ως εκδότη) κειμένου (όπως ο vi στο Unix ή όπως το notepad στα Windows) μπορούμε να ενσωματώσουμε (άμεσα ή έμμεσα) ένα πηγαίο αρχείο στο δικό μας πηγαίο πρόγραμμα. Αυτή είναι μία απλή αλλά, σε κάποιες περιπτώσεις, επιβαρυντική αντιμετώπιση. Οι βιβλιοθήκες αντικειμενικού κώδικα (object libraries) είναι συλλογές από μεταγλωττισμένα υποπρογράμματα τα οποία μπορούν να συνδεθούν με άλλα προγράμματα. Οι εξωτερικές αναφορές ενός προγράμματος στις μεταγλωττισμένες λειτουργίες προγραμμάτων (που βρίσκονται στις βιβλιοθήκες) επιλύονται από τους linkers (ή library loaders ή link editors) που εξετάζονται στη συνέχεια. Μπορούμε να πούμε ότι οι βιβλιοθήκες αντικειμενικού (object) κώδικα είναι περισσότερο αξιόπιστες λύσεις για την επαναχρησιμοποίηση κώδικα, σε σχέση με τις βιβλιοθήκες πηγαίου κώδικα. Συνδέτης (linker, library loader, link editor) Συνδέτης (linker) ονομάζεται ένα εργαλείο (εκτελέσιμο πρόγραμμα) που μας επιτρέπει να συνδέσουμε (ενοποιήσουμε) σε ένα εκτελέσιμο αρχείο, τόσο τον δικό μας αντικειμενικό κώδικα (αυτόν που προέρχεται από τη μεταγλώττιση του δικού μας πηγαίου προγράμματος), όσο και τον αντικειμε-

8 24 Java για όλους νικό κώδικα που εξυπηρετεί (ανταποκρίνεται) στις εξωτερικές αναφορές που κάνει το δικό μας πρόγραμμα. Συνοπτικά, ο συνδέτης είναι ένα εργαλείο που παράγει το εκτελέσιμο πρόγραμμα. Ο κώδικας που εξυπηρετεί τις εξωτερικές αναφορές του προγράμματός μπορεί να ευρίσκεται σε αλλα α- ντικειμενικά (object) αρχεία ή σε βιβλιοθήκες (object libraries). Το εργαλείο αυτό ονομάζεται επίσης library loader και link editor. Στο λειτουργικό σύστημα Unix παρέχεται το εργαλείο ld, το οποίο συνδυάζει μετατοπίσημα αντικειμενικά αρχεία (relocatable object files), εκτελεί τη μετατόπισή τους (performs relocation) και επιλύει τις εξωτερικές αναφορές (resolves external symbols). Παραδείγματα χρήσης μεταγλωττιστή και linker στο Unix Το πρώτο μας παράδειγμα χρησιμοποιεί τον προκαθορισμένο μεταγλωττιστή της γλώσσας C για να δημιουργήσει αρχικά το αντικειμενικό αρχείο (first.o) και στη συνέχεια (με τη βοήθεια της εντολής ld) να το συνδέσει με τη runtime βιβλιοθήκη της C (που βρίσκεται στο object αρχείο /lib/crt0.o) και τη standard βιβλιοθήκη της C (που βρίσκεται στο object αρχείο /lib/libc.a). Το αποτέλεσμα αποθηκεύεται στο εκτελέσιμο αρχείο first (χωρίς κατάληξη): % cc c first.c % ld o first /lib/crt0.o first.o lc Το επόμενο παράδειγμα επιτυγχάνει το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα, με τη βοήθεια του μεταγλωττιστή αλλά και της εντολής mv που παρέχει το λειτουργικό σύστημα. Η πρώτη εντολή παράγει το εκτελέσιμο αρχείο με όνομα a.out (το οποίο είναι το προκαθορισμένο όνομα εκτελέσιμου που δημιουργεί ο μεταγλωττιστής cc). Η δεύτερη εντολή μετονομάζει το αρχείο a.out σε first (χωρίς κατάληξη): % cc first first.c % mv a.out first Η επόμενη εντολή επιτυγχάνει το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα με τη χρήση των επιπρόσθετων δυνατοτήτων φορτώματος (loading) που παρέχει ο μεταγλωτιστής: % cc -o first first.c

9 Κεφ. 1 Περί προγραμματισμού και γλωσσών προγραμματισμού 25 Το επόμενο παράδειγμα χρησιμοποιεί σε βήματα (σε δύο εντολές) τον GNU C μεταγλωττιστή για να δημιουργήσει το εκτελέσιμο πρόγραμμα hello (χωρίς κατάληξη) από το πηγαίο hello.c: % gcc -c hello.c % gcc hello.o -o hello Η επόμενη εντολή δημιουργεί το εκτελέσιμο αρχείο myprogram (χωρίς κατάληξη), με τη χρήση του προκαθορισμένου μεταγλωττιστή της γλώσσας C. Στην εντολή αυτή συνδυάζεται το αντικειμενικό μας πρόγραμμα (myprogram.o, που έχει δημιουργηθεί σε κάποιο προγενέστερο βήμα), η runtime βιβλιοθήκη της C (/lib/crt0.o, αυτόματα από την εντολή cc), η standard βιβλιοθήκη της C (/lib/libc.a, αυτόματα από την εντολή cc) και οι βιβλιοθήκες /lib/libmylib.a /lib/libx11.a (που προσδιορίζονται από το χρήστη): % cc -o myprogram myprogram.o -lmylib -lx11 Παράδειγμα χρήσης μεταγλωττιστή και linker στο DOS Το πρώτο μας παράδειγμα στο DOS χρησιμοποιεί το μεταγλωττιστή της Turbo C (tcc) για να δημιουργήσει αρχικά το αντικειμενικό αρχείο (first.obj) και στη συνέχεια (με τη βοήθεια του Turbo Linker, tlink) να το συνδέσει με object αρχείο lib/c0s.obj και τη βιβλιοθήκη lib/cs.lib. Το αποτέλεσμα αποθηκεύεται στο εκτελέσιμο αρχείο first.exe: C:\TC>tcc -ms -c -ofirst.obj first.c C:\TC>tlink /x first.obj lib\c0s.obj, first.exe,, lib\cs.lib Η επόμενη εντολή επιτυγχάνει το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα, με τη χρήση των επιπρόσθετων δυνατοτήτων φορτώματος (loading) που παρέχει ο μεταγλωτιστής της Turbo C (tcc): C:\TC>tcc first.c Ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα Δημιουργούμε (π.χ. με το notepad) ένα αρχείο κειμένου με όνομα trapezio.c και το επόμενο περιεχόμενο: 1. #include <stdio.h>

10 26 Java για όλους 2. main () { 3. float mikri_vasi; 4. float megali_vasi; 5. float ypsos; 6. float emvado; mikri_vasi = 40.0; 9. megali_vasi = 50.0; 10. ypsos = 29.5; emvado = ((mikri_vasi + megali_vasi) / 2.0) * ypsos; printf( Το εμβαδό του τραπεζίου είναι %g\n, emvado); 15. } Μεταγλωττίζουμε: C:\TC>tcc trapezio.c Εκτελούμε:

Εισαγωγή. Διαλέξεις στο μάθημα: Μεταφραστές Γιώργος Μανής

Εισαγωγή. Διαλέξεις στο μάθημα: Μεταφραστές Γιώργος Μανής Εισαγωγή Διαλέξεις στο μάθημα: Μεταφραστές Γιώργος Μανής Μεταγλωττιστής Αρχικό πρόγραμμα (source program) Μεταγλωττιστής Τελικό πρόγραμμα (object program) Διαγνωστικά μηνύματα Μεταγλωττιστής Παίρνει σαν

Διαβάστε περισσότερα

<<ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΜCs>> 1

<<ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΜCs>> 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Το πρόγραμμα αποτελείται από μια σειρά οδηγιών, που ονομάζονται εντολές, για την εκτέλεση τέτοιου είδους πράξεων, καθώς επίσης και από ένα σύνολο πρόσθετων οδηγιών ελέγχου, που

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 2.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 2.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός 1 2.3.1 Αναφορά σε γλώσσες προγραμματισμού και «Προγραμματιστικά Υποδείγματα» 2.3.1.1 Πρόγραμμα και Γλώσσες Προγραμματισμού Πρόγραμμα: σύνολο εντολών που χρειάζεται να δοθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μεταφραστές Εισαγωγή Διδάσκων: Επικ. Καθ. Γεώργιος Μανής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ,ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- ΣΜΟΥ

ΕΙΔΗ,ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- ΣΜΟΥ Κεφάλαιο 7 ΕΙΔΗ,ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- ΣΜΟΥ Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε διαφορές μεταξύ γλωσσών μηχανής και γλωσσών χαμηλού επιπέδου. Οι γλώσσες μηχανής κωδικοποιούν τις εντολές τους με ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Τύποι δεδομένων και εμφάνιση στοιχείων...33

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Τύποι δεδομένων και εμφάνιση στοιχείων...33 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος του συγγραφέα... 13 Πρόλογος του καθηγητή Τιμολέοντα Σελλή... 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εργαλεία γλωσσών προγραμματισμού...17 1.1 Γλώσσες προγραμματισμού τρίτης γεννεάς... 18 τι είναι η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολική γλώσσα Εκπαιδευτικού Υπολογιστή - Λογισμικό Υπολογιστών

Συμβολική γλώσσα Εκπαιδευτικού Υπολογιστή - Λογισμικό Υπολογιστών Συμβολική γλώσσα Εκπαιδευτικού Υπολογιστή - Λογισμικό Υπολογιστών Πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής του ΕΚΥ Θέση μνήμης Περιεχόμενα μνήμης Εντολή (assembly) 0 0001 000000000011 lda 3 1 0011 000000000100 ada

Διαβάστε περισσότερα

Δομημένος Προγραμματισμός

Δομημένος Προγραμματισμός Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Δομημένος Προγραμματισμός Ενότητα 1: Εισαγωγή Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Μεταφραστές

Κεφάλαιο 2: Μεταφραστές Κεφάλαιο 2: Μεταφραστές Αρχές Γλωσσών και Προγραμματισμού Λειτουργία Μετάφρασης ΑΡΧΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Source) L A ΓΛΩΣΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ (Implementation) L Y ΤΕΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Target) L T Αρχικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Διαδικαστικά Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/f30/ Υποχρεωτική παρακολούθηση: Παρασκευή 14:00 16:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 2 Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης Υπολογιστών. Κοντογιάννης Βασίλειος ΠΕ19

Κεφ. 2 Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης Υπολογιστών. Κοντογιάννης Βασίλειος ΠΕ19 Κεφ. 2 Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης Υπολογιστών Κεφ. 2 Θεωρητική Επιστήμη Υπολογιστών 2.3.1.1 Έννοια προγράμματος Τι είναι πρόγραμμα και τι προγραμματισμός; Πρόγραμμα είναι το σύνολο εντολών που χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Μαλούτα Θεανώ Σελίδα 1

Μαλούτα Θεανώ Σελίδα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 6 ο ( Ενότητες 2.3 ) 1.Τι είναι πρόγραμμα; 2. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των γλωσσών υψηλού επιπέδου σε σχέση με τις γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ερωτήσεις Ανάπτυξης

Α. Ερωτήσεις Ανάπτυξης οµηµένος Προγραµµατισµός-Κεφάλαιο 7 Σελίδα 1 α ό 10 ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Είδη, Τεχνικές και Περιβάλλοντα Προγραµµατισµού Α. Ερωτήσεις Ανάπτυξης 1. Τι ονοµάζουµε γλώσσα προγραµµατισµού;

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγλωττιστής. Μεταφραστές. Γλώσσες. Είδη Μεταγλωττιστών. Μεταγλωττιστής Τελικό πρόγραµµα (object program) Εισαγωγή Αρχικό πρόγραµµα (source program)

Μεταγλωττιστής. Μεταφραστές. Γλώσσες. Είδη Μεταγλωττιστών. Μεταγλωττιστής Τελικό πρόγραµµα (object program) Εισαγωγή Αρχικό πρόγραµµα (source program) Μεταφραστές Εισαγωγή (source program) Τελικό πρόγραµµα (object program) Γιώργος Μανής Γλώσσες Είδη Μεταγλωττιστών Αρχική γλώσσα Γλώσσα υλοποίησης Τελική γλώσσα Απλοί µεταγλωττιστές Αντίστροφοι µεταγλωττιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων, Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα

Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων, Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων, Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα Ενότητες βιβλίου: 6.4, 6.7 Ώρες διδασκαλίας: 1 Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων Στο βιβλίο γίνεται αναφορά σε μία τεχνική για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Περιβάλλοντα Ανάπτυξης Εφαρμογών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Περιβάλλοντα Ανάπτυξης Εφαρμογών. Α Γενικού Λυκείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Περιβάλλοντα Ανάπτυξης Εφαρμογών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Περιβάλλοντα Ανάπτυξης Εφαρμογών. Α Γενικού Λυκείου 49 Διδακτικές ενότητες 6.1 Γλώσσες και εργαλεία προγραμματισμού 6.2 Σύγχρονα προγραμματιστικά περιβάλλοντα Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν την ανάγκη ύπαρξης τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας Κεφάλαιο 1 1. Τα δεδομένα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όταν υποβάλλονται σε 2. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών μιας επιχείρησης είναι πρόβλημα 3. Για την επίλυση ενός προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον προγραμματισμό

Εισαγωγή στον προγραμματισμό Ενότητες: Εισαγωγή στον προγραμματισμό Η έννοια του προγράμματος Ιστορική αναδρομή Φυσικές και τεχνητές γλώσσες Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων Ιεραρχική Σχεδίαση Τμηματικός Προγραμματισμός Δομημένος προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον κεφ.6 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον κεφ.6 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον κεφ.6 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Μάριος Αραποστάθης Καθηγητής πληροφορικής Βαρβάκειου Λύκειου http://users.sch.gr/mariosarapostathis 6.1 Η έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Βιβλιογραφία "C Προγραμματισμός", Deitel & Deitel, Πέμπτη Έκδοση, Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές. Σημειώσεις Μαθήματος Υπεύθυνος: Δρ Άρης Παπακώστας,

Μικροεπεξεργαστές. Σημειώσεις Μαθήματος Υπεύθυνος: Δρ Άρης Παπακώστας, Μικροεπεξεργαστές Σημειώσεις Μαθήματος 2013-14 Υπεύθυνος: Δρ Άρης Παπακώστας, Η γλώσσα assembly είναι μια γλώσσα προγραμματισμού χαμηλού επιπέδου για συγκεκριμένους υπολογιστές ή άλλη προγραμματιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον ANSI

Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον ANSI Εργαστήριο 1ο Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον ANSI Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με την περιγραφή της διαδικασίας μεταγλώττισης ενός προγράμματος C κάνοντας χρήση του μεταγλωττιστή gcc σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 7.1. Ανάπτυξη Προγράµµατος Τι είναι το Πρόγραµµα; Το Πρόγραµµα: Είναι ένα σύνολο εντολών για την εκτέλεση ορισµένων λειτουργιών από τον υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 1 ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Μάθημα 1ο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων α εξάμηνο Β. Φερεντίνος Ορισμός Wikipedia.org 2 Δομημένος προγραμματισμός (structured programming) ή διαδικαστικός προγραμματισμός (procedural

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 : Είδη, Τεχνικές, και Περιβάλλοντα Προγραµµατισµού

Κεφάλαιο 7 : Είδη, Τεχνικές, και Περιβάλλοντα Προγραµµατισµού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 7 : Είδη, Τεχνικές, και Περιβάλλοντα Προγραµµατισµού ( Απαντήσεις & Λύσεις Βιβλίου) 1. Σκοποί κεφαλαίου Κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Κατηγορίες γλωσσών προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός Ι Εισαγωγή Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Τµήµα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Προγραµµατισµός Ι Νικόλαος Δ. Τσελίκας

Προγραµµατισµός Ι Εισαγωγή Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Τµήµα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Προγραµµατισµός Ι Νικόλαος Δ. Τσελίκας Εισαγωγή Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Τµήµα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Νικόλαος Δ. Τσελίκας Νικόλαος Προγραµµατισµός Δ. Τσελίκας Ι Αναδροµή Σύντοµη Αναδροµή Η γλώσσα προγραµµατισµού C είναι µία γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών Ενότητα 2: Mεταφραστές Καθ. Γιάννης Γαροφαλάκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Λειτουργία Μετάφρασης ΑΡΧΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Source) L A ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. 03/01/09 Χαράλαμπος Τζόκας 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. 03/01/09 Χαράλαμπος Τζόκας 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 03/01/09 Χαράλαμπος Τζόκας 1 Πρόγραμμα - Προγραμματισμός Πρόγραμμα: Σύνολο εντολών που πρέπει να δοθούν στον Υπολογιστή, ώστε να υλοποιηθεί ο αλγόριθμος της επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στη C Λίγα λόγια για την C Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Dennis Richie στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Bell Labs). Η

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Γλώσσες Προγραμματισμού

Πληροφορική 2. Γλώσσες Προγραμματισμού Πληροφορική 2 Γλώσσες Προγραμματισμού 1 2 Γλώσσες προγραμματσιμού Επιτρέπουν την κωδικοποίηση των αλγορίθμων Η εκτέλεση ενός προγράμματος θα πρέπει να δίνει τα ίδια αποτελέσματα με την νοητική εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εισαγωγή στην Πληροφορική Ενότητα 8: Λειτουργικά Συστήματα Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάπτυξης Λογισμικού

Διαδικασία Ανάπτυξης Λογισμικού Διαδικασία Ανάπτυξης Λογισμικού Ανάλυση Απαιτήσεων (προϋποθέτει κατανόηση του προβλήματος και τη συλλογή πληροφοριών και των απαιτήσεων από το σύστημα) Σχεδιασμός (ορισμός διεργασιών για να ικανοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ii ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή - Βασικές έννοιες....1 1.1 Εσωτερική παράσταση δεδομένων....2 1.1.1 Παράσταση θέσης....3 1.1.2 Μετατροπές μεταξύ συστημάτων διαφορετικών βάσεων....5 1.1.3 Οι αριθμητικές

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 3: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Μάθημα 3: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Μάθημα 3: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 3.1 Περιφερειακές μονάδες και τμήμα επεξεργασίας Στην καθημερινή μας ζωή ερχόμαστε συνέχεια σε επαφή με υπολογιστές. Ο υπολογιστής είναι μια συσκευή που επεξεργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 1 Δοκιμή Έλεγχος Αλγορίθμου Για να

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εισαγωγή στην Πληροφορική Ενότητα 6: Αλγόριθμοι / Προγραμματισμός Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗ. Ο προγραμματισμός ασχολείται με το σύνολο των εντολών που δίνονται στον υπολογιστή ώστε να υλοποιείται ο αλγόριθμος.

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗ. Ο προγραμματισμός ασχολείται με το σύνολο των εντολών που δίνονται στον υπολογιστή ώστε να υλοποιείται ο αλγόριθμος. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗ Ο προγραμματισμός ασχολείται με το σύνολο των εντολών που δίνονται στον υπολογιστή ώστε να υλοποιείται ο αλγόριθμος 1 2 3 Εικόνα 43: Διάφορες πλακέτες υπολογιστών Μέσα σε δύο

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ηλίας Σακελλαρίου Δομή Γλώσσες Προγραμματισμού Εισαγωγικά Γλώσσα Μηχανής Γλώσσες υψηλού επιπέδου Μεταγλωττιστές

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά περί υπολογιστών

Γενικά περί υπολογιστών 4 Γενικά περί υπολογιστών Υπολογιστής είναι ένα τεχνητό κατασκεύασμα που έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται ένα σύνολο από δεδομένα που του δίνονται και να παράγει τα απαιτούμενα αποτελέσματα. Το είδος

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ. Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο. Μέρος 1 ό. ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής

Προγραμματισμός Η/Υ. Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο. Μέρος 1 ό. ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Προγραμματισμός Η/Υ Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο Μέρος 1 ό ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ιανουάριος 2011 Καλογιάννης Γρηγόριος Επιστημονικός/ Εργαστηριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Προγραµµατισµός Η/Υ Ο προγραµµατισµός είναι η διατύπωση του αλγορίθµου σε µορφή κατανοητή από τον Η/Υ ώστε να τον εκτελέσει («τρέξει» όπως λέµε στην ορολογία της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη C

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη C Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη C 1.1 Ιστορία της C Η γλώσσα προγραμματισμού C δημιουργήθηκε στα εργαστήρια Bell στις αρχές της δεκαετίας του 70 για να μεταφερθεί το λειτουργικό σύστημα Unix από ένα σύστημα DEC

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1 Περιεχόµενα I Βασικές Γνώσεις 1 1 Μοντελοποίηση Προγραµµάτων 3 1.1 Ψευδογλώσσα....................... 6 1.2 Διαγράµµατα Ροής..................... 6 1.3 Παραδείγµατα σε Ψευδογλώσσα και Διαγράµµατα Ροής.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: Βασικά Στοιχεία της C++ Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2η: Αλγόριθμοι και Προγράμματα

Διάλεξη 2η: Αλγόριθμοι και Προγράμματα Διάλεξη 2η: Αλγόριθμοι και Προγράμματα Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Βασίζεται σε διαφάνειες του Κ Παναγιωτάκη Πρατικάκης (CSD) Αλγόριθμοι και Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο Με τι ασχολείται ο προγραμματισμός; Ο προγραμματισμός ασχολείται με την διατύπωση του αλγορίθμου σε κατανοητή μορφή από τον Η/Υ, δηλ. τη δημιουργία του προγράμματος, του συνόλου των εντολών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Πολλαπλά Αρχεία. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Πολλαπλά Αρχεία. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Πολλαπλά Αρχεία Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Πολλαπλά Αρχεία Όταν γράφουμε μεγάλα προγράμματα θέλουμε να έχουμε ανεξάρτητα κομμάτια κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο όρος είναι συντομογραφία του όρου «Αυτόματος, Ηλεκτρονικός Ψηφιακός Υπολογιστής Γενικού Σκοπού» [1]. Αυτόματος Μετά την έναρξη της λειτουργίας του εργάζεται μόνος του εκτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης

Κεφάλαιο 7. ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης Κεφάλαιο 7 1. Σε τι διαφέρει ο Η/Υ από τις υπόλοιπες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές; Που οφείλεται η δυνατότητά του να κάνει τόσο διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Το λειτουργικό σύστημα. Προγραμματισμός II 1

Το λειτουργικό σύστημα. Προγραμματισμός II 1 Το λειτουργικό σύστημα Προγραμματισμός II 1 lalis@inf.uth.gr Συστήματα υπολογιστών Ειδικού σκοπού συστήματα για μια συγκεκριμένη εφαρμογή περιορισμένοι υπολογιστικοί / αποθηκευτικοί πόροι δεν τίθεται θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 6.1 Η έννοια του προγράμματος Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, τρία σημαντικά στάδια: 1. Τον ακριβή προσδιορισμό του προβλήματος. 2. Την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Μεταγλώτιση, σύνδεση

ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Μεταγλώτιση, σύνδεση ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Μεταγλώτιση, σύνδεση Αρης Ευθυμίου Ανακοινώσεις! Βαθμοί: 1ης εργαστηριακής άσκησης Βαθμός 0 χωρίς σχόλια δεν έχω πάρει την άσκηση! ελέγξτε μήπως δεν το στέλνετε στο σωστό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ο Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 1

Κεφάλαιο 6 ο Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 1 Κεφάλαιο 6 ο Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 1 Ποιες γλώσσες αναφέρονται ως φυσικές και ποιες ως τεχνητές; Ως φυσικές γλώσσες αναφέρονται εκείνες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονόμου Βαγγέλησ Διάλεξη Νο 2. Δομημένοσ Προγραμματιςμόσ - Διάλεξη 2

Οικονόμου Βαγγέλησ Διάλεξη Νο 2. Δομημένοσ Προγραμματιςμόσ - Διάλεξη 2 Οικονόμου Βαγγέλησ Διάλεξη Νο 2 Δομημένοσ Προγραμματιςμόσ - Διάλεξη 2 1 Η έννοια τησ μεταβλητήσ έδωςε λύςη ςτο πρόβλημα τησ αναφοράσ ςτην κύρια μνήμη του υπολογιςτή. Οι γλώςςεσ προγραμματιςμού υποςτηρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ακαδημαϊκό έτος: 2010-2011 Επιμέλεια Ξενοφών Βασιλάκος Περιεχόμενα Φροντιστηρίου 1. Εισαγωγή 2. Εντολές Εκχώρησης και Τελικές μεταβλητές 3. Μεταγλώττιση και διερμηνεία των

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C

Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C Χαρακτηριστικά της C Ιδιαίτερα δημοφιλής Έχει χρησιμοποιηθεί για τον προγραμματισμό ευρέος φάσματος συστημάτων και εφαρμογών Γλώσσα μετρίου επιπέδου Φιλοσοφία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια αλληλουχία κατάλληλων οδηγιών(εντολών) που εκτελεί ο υπολογιστής για την επίλυση ενός προβλήματος.

Είναι μια αλληλουχία κατάλληλων οδηγιών(εντολών) που εκτελεί ο υπολογιστής για την επίλυση ενός προβλήματος. Û ØÓÒ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ø Ñ ¾ Ç Ö ÐÓ ØÛÒ ÙÔÓÐÓ ØôÒ Ο υπολογιστής είναι εργαλείο επίλυσης προβλημάτων λόγω: ταχύτητας υπολογισμού και μεγέθους μνήμης γενικής χρησιμότητας μέσω της έννοιας του προγραμματισμού. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 18/10/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 18/10/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 18/10/07 Αλγόριθμος: Βήμα προς βήμα διαδικασία για την επίλυση κάποιου προβλήματος. Το πλήθος των βημάτων πρέπει να είναι πεπερασμένο. Αλλιώς: Πεπερασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΙΣ

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΙΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΙΣ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Πληροφορική I "Προγραμματισμός" B. Φερεντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει τρία εξίσου σημαντικά στάδια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει τρία εξίσου σημαντικά στάδια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει τρία εξίσου σημαντικά στάδια. Τον ακριβή προσδιορισμό του προβλήματος. Την ανάπτυξη του αντίστοιχου αλγορίθμου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δρ. Κόννης Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Προγραμματισμός Στόχοι 1 Να περιγράψουμε τις έννοιες του Υπολογιστικού Προβλήματος και του Προγράμματος/Αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

Δομημένος Προγραμματισμός

Δομημένος Προγραμματισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Δομημένος Προγραμματισμός Ενότητα: Εισαγωγή στη C θεωρία Δ. Ε. Μετάφας Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχ. Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 Τμήμα θεωρίας: Α.Μ. 8, 9 Κάθε Πέμπτη, 11πμ-2μμ, ΑΜΦ23. Διδάσκων: Ντίνος Φερεντίνος Γραφείο 118 email: kpf3@cornell.edu Μάθημα: Θεωρία + προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των ΗΥ

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των ΗΥ Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των ΗΥ 2.3.1.1. Παπαγιάννη Νάσια Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ 1 περιλαμβάνει: Η έννοια του προγράμματος Επίλυση προβλήματος 1. Ακριβή προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Εισαγωγή στην FORTRAN. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Εισαγωγή στην FORTRAN. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Εισαγωγή στην FORTRAN Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 Fortran FORmula TRANslation: (Μία από τις πρώτες γλώσσες τρίτης γενιάς) Εκδόσεις FORTRAN (1957) FORTRAN II (1958) FORTRAN III

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολική Γλώσσα στον ΑΒΑΚΑ

Συμβολική Γλώσσα στον ΑΒΑΚΑ Συμβολική Γλώσσα στον ΑΒΑΚΑ Τα προγράμματα που είναι γραμμένα σε γλώσσα μηχανής (machine language) περιέχουν τόσο τις εντολές όσο και τις διευθύνσεις μνήμης γραμμένες σε αριθμητική μορφή και μάλιστα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. Εισαγωγή στον προγραμματισμό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. Εισαγωγή στον προγραμματισμό ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία εξίσου σημαντικά στάδια. Τον ακριβή προσδιορισμό του προβλήματος. Την ανάπτυξη του αντίστοιχου αλγορίθμου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ C. Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ C. Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ C Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Περιεχόµενα Εισαγωγή Πρόγραµµα Φάσεις Υλοποίησης µε χρήση του εργαλείου DEV C + + οµή Προγράµµατος Η συνάρτηση main Μεταβλητές Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Υπολογιστών (Software) ΜΥΥ-106 Εισαγωγή Η/Υ και Πληροφορική

Λογισμικό Υπολογιστών (Software) ΜΥΥ-106 Εισαγωγή Η/Υ και Πληροφορική Λογισμικό Υπολογιστών (Software) ΜΥΥ-106 Εισαγωγή Η/Υ και Πληροφορική Αλγόριθμος Κάθε υπολογισμός αποτελείται από μια σειρά, καλά καθορισμένων, σχετικά απλών, βημάτων Η μέθοδος υπολογισμού ονομάζεται αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: http://eclass.sch.gr/courses/el594100/ Η έννοια του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5.1 Εισαγωγή στους αλγορίθμους 5.1.1 Εισαγωγή και ορισμοί Αλγόριθμος (algorithm) είναι ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών οι οποίες εκτελούν κάποιο ιδιαίτερο έργο. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Εισαγωγή Κώστας Στεργίου Τι είναι ο Η/Υ; Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος

Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος http://www.teiser.gr/icd/staff/lantzos lantzos@teiser.gr 1 Πώς δημιουργούμε πρόγραμμα Η/Υ; 1. Ανάλυση του προβλήματος 2. Επινόηση & Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Υπολογιστών

Προγραμματισμός Υπολογιστών Προγραμματισμός Υπολογιστών Βασικές γνώσεις Κ. Βασιλάκης, ΣΤΕΦ, ΤΕΙ Κρήτης Η Πληροφορική και τα εργαλεία της Παροχή έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης. Καταχώριση στοιχείων Αποθήκευση Επεξεργασία ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Όπως για όλες τις επιστήμες, έτσι και για την επιστήμη της Πληροφορικής, ο τελικός στόχος της είναι η επίλυση προβλημάτων. Λύνονται όμως όλα τα προβλήματα;

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Προγραμματισμός Υπολογιστή. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 7 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 1 Προγραμματισμός Υπολογιστή. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 7 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 1 Προγραμματισμός Υπολογιστή Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 7.1 Η προγραμματιζόμενη μηχανή Από τις βασικότερες διαφορές ανάμεσα στον υπολογιστή και στις περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές είναι η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγλωττιστές. Γιώργος Δημητρίου. Μάθημα 11 ο. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Μεταγλωττιστές. Γιώργος Δημητρίου. Μάθημα 11 ο. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Γιώργος Δημητρίου Μάθημα 11 ο Γεννήτορας Τελικού Κώδικα Ο γεννήτορας τελικού κώδικα είναι το πιο κρίσιμο τμήμα του μεταγλωττιστή και αντιμετωπίζει πολύπλοκα προβλήματα Βέλτιστη χρήση της αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Εισαγωγή στον προγραµµατισµό Η έννοια του προγράµµατος Ο προγραµµατισµός ασχολείται µε τη δηµιουργία του προγράµµατος, δηλαδή του συνόλου εντολών που πρέπει να δοθούν στον υπολογιστή ώστε να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (HARDWARE)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (HARDWARE) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (HARDWARE) 1.1 Το Υπολογιστικό Σύστημα(Σελ. 9,10,11) 1.1Α) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σ/Λ 1. Οι σύγχρονοι υπολογιστές σχεδιάζονται με βάση την αρχιτεκτονική φον

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις του εργαστηριακού μαθήματος Πληροφορική ΙΙ. Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού

Σημειώσεις του εργαστηριακού μαθήματος Πληροφορική ΙΙ. Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού Σημειώσεις του εργαστηριακού μαθήματος Πληροφορική ΙΙ Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, Εαρινό εξάμηνο Οι σημειώσεις βασίζονται στα συγγράμματα: A byte of Python (ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Στόχοι του μαθήματος Μετά το τέλος του μαθήματος οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση: Να περιγράφουν τι είναι πρόγραμμα Να εξηγούν την αναγκαιότητα για τη δημιουργία γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ Σκοπός της Άσκησης Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ. Λογισμικό. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος

Προγραμματισμός Η/Υ. Λογισμικό. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Προγραμματισμός Η/Υ Λογισμικό ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Αλληλεπίδραση Συστημάτων Χρήστες Λογισμικό Εφαρμογών Λειτουργικό Σύστημα Επιπλέον

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γεώργιος Παπαϊωάννου ( )

Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γεώργιος Παπαϊωάννου ( ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γεώργιος Παπαϊωάννου (2013-16) gepap@aueb.gr Περιγραφή: Εισαγωγή στη C++ Ιστορικά στοιχεία για τη C/C++ Ένα βασικό πρόγραμμα Μεταγλώττιση ενός προγράμματος Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2016

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4: Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας

Μάθημα 4: Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Μάθημα 4: Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας 4.1 Γενικά Ο υπολογιστής επεξεργάζεται δεδομένα ακολουθώντας βήμα βήμα, τις εντολές ενός προγράμματος. Το τμήμα του υπολογιστή, που εκτελεί τις εντολές και συντονίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κύριο ΤΑΣΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ του ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Α1.

Διαβάστε περισσότερα

Το λειτουργικό σύστημα. Προγραμματισμός II 1

Το λειτουργικό σύστημα. Προγραμματισμός II 1 Το λειτουργικό σύστημα Προγραμματισμός II 1 lalis@inf.uth.gr Συστήματα υπολογιστών Ειδικού σκοπού συστήματα για μια συγκεκριμένη εφαρμογή η εφαρμογή είναι γνωστή εκ των προτέρων περιορισμένοι υπολογιστικοί

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγλωττιστές Ενότητα 1: Εισαγωγή

Μεταγλωττιστές Ενότητα 1: Εισαγωγή Μεταγλωττιστές Ενότητα 1: Εισαγωγή Αγγελική Σγώρα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 1 - Εισαγωγή Χρήστος Γκουμόπουλος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Στόχοι Μαθήματος H ανάπτυξη ικανοτήτων και η απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Δομημένος Προγραμματισμός

Δομημένος Προγραμματισμός Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Δομημένος Προγραμματισμός Ενότητα 2: Τύποι μεταβλητών Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του Arduino IDE

Εγκατάσταση του Arduino IDE ΑΣΠΑΙΤΕ Συλλογή και Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Πώς να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Ανάπτυξης (IDE), για το προγραμματισμό του Arduino. Χρησιμοποιώντας το

Διαβάστε περισσότερα

6. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό

6. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό 6. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό 6.1 Η έννοια του προγράµµατος. 6.2 Ιστορική αναδροµή. 6.2.1 Γλώσσες µηχανής. ΗΜ04-Θ1Α 1. Ένα πρόγραµµα σε γλώσσα µηχανής είναι µια ακολουθία δυαδικών ψηφίων. 5. Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Λ.Σ. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική

Υποστήριξη Λ.Σ. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Υποστήριξη Λ.Σ. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Επικοινωνία με περιφερειακά Αρτηρία εισόδου-εξόδου, διευθύνσεις, εγγραφές αναγνώσεις Διαδικασία εξόδου έλεγχος κατάστασης περιφερειακού περίμενε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Λογισμικό Συστήματος. Κλειώ Σγουροπούλου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Λογισμικό Συστήματος. Κλειώ Σγουροπούλου Λογισμικό Συστήματος Κλειώ Σγουροπούλου Λογισμικό συστήματος Λειτουργικό σύστημα Μεταφραστές γλώσσας (translators) Διερμηνείς (interpreters) Μεταγλωττιστές (compilers) Εκδότες (editors) Φορτωτές (loaders)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα