LEXIGRAF DEVELOPMENT OF ΑΝ AUTOMATED MUL filingual LEXICOGRAPHY DESKTOP PUBLISHING TOOL SUMMARY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LEXIGRAF DEVELOPMENT OF ΑΝ AUTOMATED MUL filingual LEXICOGRAPHY DESKTOP PUBLISHING TOOL SUMMARY"

Transcript

1 LEXGRAF ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΟ DESKTOP PUBLSHNG Γιάννης Χατζόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πλατφόρμα λογισμικού LeχiGraf αναπτύχθηκε υπό τα MS WNDOWS για να αυτοματοποιήσει τη σύνταξη πολύγλωσσων και δίγλωσσων έντυπων λεξικών ορολογίας. Μπορεί να υποστηρίξει 2-8 γλώσσες ταυτοχρόνως (single byte σετ χαρακτήρων για την 16bit έκδοση, UNCODE υπό ανάπτυξη για την 32bit). Λειτουργεί ως ενοποιημένο περιβάλλον διαχείρισης πολυγλωσσικής ορολογίας και aυτοματοποιημένου desktop publishing. Προσφέρει άμεση μετάβαση από την πρωτογενή συλλογή ορολογίας προς την τυπογραφική πρέσα ή ενδιαμέσως προς πλατφόρμες ηλεκτρονικών λεξικών ορολογίας (CD-ROM). Τα έντυπα πολυγλωσσικό λεξικά ορολογίας που παράγει το LexiGraf υλοποιούνται με την τεχνική του ευρετηρίου όρων. Με συνδυασμούς των διαθέσιμων γλωσσών ανά ζεύγη, αυτομάτως προκύπτουν δίγλωσσα λεξικά ορολογίας. Λειτουργεί σε δίκτυο Η/Υ, συνδυαστικά με δημοφιλή πακέτα επιτραπέζιων εκδοτικών συστημάτων (πχ. Ouark-Xpress) κατά το πρότυπο διασύνδεσης ΧΤΑGΙ RTF. Μπορεί, όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες. να δεχθεί είσοδο λεξιλογικής πληροφορίας από λογισμικό οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR). Η ανάmuξη του LexiGra1 πραγματοποιήθηκε για να καλυφθούν οι μηχανογραφικές ανάγκες του Γενικού Τμήματος Ξένων Γλωσσών του ΑΠΘ κατά την εκπόνηση ενός τετράγλωσσου λεξικού ορολογίας θετικών επιστημών (Αγγλ/ Γαλλι' Γερμ/ Ελλην όρων/ γλώσσα) + 9 δίγλωσσων λεξικών (επιλεγμένοι συνδυασμοί των παραπάνω γλωσσών ανά ζεύγη) + δευτερογενής ηλεκτρονική έκδοση του τετράγλωσσου λεξικού. URL LEXGRAF DEVELOPMENT OF ΑΝ AUTOMATED MUL filngual LEXCOGRAPHY DESKTOP PUBLSHNG TOOL Yiannis Hatzopoulos SUMMARY The LexiGraf software base has been deνe\oped under MS Windows to assist the creation of multilingual and bilίngua\ terminology dιctionaries in print. Any language combination sυpported by MS WindowsTM can be accommodated to a maximum of Β \anguages (sing\e byte language sets on\y for the 16bit νersion LexiGraf, Unicode 32bΙt νersion under development). The system offers direct transition from the terminology collection to the printing press; proνides termino\ogy management services, LAN use and excellent quality output to typesetters for subsequent printing press reproduction. Multilingual dictionaries pτoduced by LexiGraf deploy a term reference index technique, 59

2 whίch allows their direct implementation in 2 volumes. regardless of requested number of languages By combining available languages into pairs bilingual dictionaries are automatically produced, ready for the printing press. Recently introduced features include process integration with OCR products for updating existing terminology resources and connectιon layers with popular DTP software products (X1ag/ATF protocol). The resulting database files can be utilised for electronic media publishing undertakings. Currently LexiGraf is being used in the Aristotle University- Thessalonikι Greece on a 4 language (Engl/ French/ German/Greek terms/ language) natural sciences dictionary + 9 bilιngual ones +- electronic versions. URL Keywords: Desktop publishing, multilingual lexicography. bilingual lexicography science termιnology, electronic dιctionaries Ο. ΑΝτι ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Ελληνική γλώσσα ομιλείται από ανθρώπους σε όλη τη γη. Λόγω του μικρού αυτού αριθμού, η πολυγλωσσική τεκμηρίωση της ελληνικής επιστημονικής ορολογίας είναι ανεπαρκής, παρότι οι ανάγκες επικοινωνίας της επιστημονικής μας κοινότητας σε ένα ανοικτό διεθνές περιβάλλον αυξάνονται καθημερινά. Η πλατφόρμα LexiGraf αναπτύχθηκε για να καλύψει τις ανάγκες μηχανογράφησης κατά την εκπόνηση ενός έντυπου τετράγλωσσου λεξικού ορολογίας θετικών επιστημών (Αγγλ/Γαλλ!Γερμ/Ελλην. '50,000 όρων/γλwσσα) στο Γενικό Τμήμα Ξένων Γλωσσών του Α.Π.Θ. (κκ Στεπανιάν, Χαρσούλη, Ζάχου, Κωνσταντίνου τηλ fax ), μίας σειράς έντυπων δίγλωσσων λεξικwν ορολογίας, όπως προκύπτουν από συνδυασμούς των παραπάνω γλωσσών ανά ζεύγη, καθwς και μiας συνοδευτικής έκδοσης CD-ROM του τετράγλωσσου λεξικού. Το LexiGraf αναπτύχθηκε ως εξειδικευμένο εργαλείο διαχείρισης πολυγλωσσικών βάσεων ορολογίας και aυτοματοποιημένου Desktop publishing. ώστε να πραγματοποιηθεί η μετάβαση από την πρωτογενή συλλογή ορολογίας προς την τυπογραφική πρέσα ή δευτερογενώς προς το πιεστήριο CD-ROM με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Κατά την ανάmυξη λήφθηκε μέριμνα, ώστε το λογισμικό να είναι σε θέση να καλύψει μελλοντικές ανάγκες (πρόσθετες γλώσσες, νέες προδιαγραφές σελιδοποίησης, ανοικτή διασύνδεση με άλλα πακέτα λογισμικού, εισαγωγή πληροφορίας από διάφορες πηγές, αξιοποίηση τεχνολογίας δικτύων κοκ) 60

3 Freπch lerπrπ.j. (3errrιan ιerιlnl35 (::! Ε J r,οrιγrι-ι~) ErtglιSh ΙerιΥΠ "- dιscιplιπe ci.:j..oe.ι~ιcξtιorι carrj Νο \ ' \ ~' -_-_ι_d_~o_~7_hy_d_)_ ---=-----;--10_24_--1 :oukιnent <m-... toιr~n_lielc: c/n1elle Stιoeπιung <f> 3reek ιemπι.3.< (~ ~-~ΓιΟnJ ΓΠ< :ι 1. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Το λεξιλογικό υλικό το οποίο κληθήκαμε να επεξεργαστούμε με το LexiGraf ήταν ήδη aποδελτιωμένο σε περίπου χειρόγραφες καρτέλες. Παρακάτω διακρίνουμε μία τυπική καρτέλα aποδελτίωσης με αγγλικό λήμμα + συνώνυμα, γνωστικό αντικείμενο, αύξοντα αριθμό, γαλλική μετάφραση + συνώνυμα, γερμανική μετάφραση + συνώνυμα, ελληνική μετάφραση + συνώνυμα. Γραμματικοί προσδιορισμοί συμπεριλαμβάνονταν όπου κρίθηκε αναγκαίο. Η γλώσσα κλειδί ήταν η αγγλική. Σκοπός μας ήταν να αναπτύξουμε ένα περιβάλλον λογισμικού, στο οποίο αφού τροφοδοτηθούν οι διαθέσιμοι ορολογικοί πόροι (termιnological resources) σε PCs με δακτυλογράφηση (data-entry) ή οποιονδήποτε άλλο ενδεδειγμένο τρόπο, να είμαστε σε θέση με το πάτημα ενός κουμπιού να ολοκληρώνουμε αυτομάτως τη διαδοχή των εργασιών: ταξινόμηση/ επεξεργασία/ σελιδοποίηση/ desktoρ-ρυblishing, ώστε να λαμβάνουμε χωρίς πρόσθετη εργασία έτοιμα προς μαζική αναπαραγωγή πολύγλωσσα και δίγλωσσα έντυπα λεξικά. Με μία παρόμοια διαδικασία οδηγούμαστε σε εφαρμογές ηλεκτρονικών λεξικών. Τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία περιλαμβάνονταν στην συγκεκριμένη συλλογή πολύγλωσσης ορολογίας ήταν τα ακόλουθα:

4 acoustics adνanced mathematics aerospace engineering algebra analytical chemistry analytical mathe-matics astronomy astrophysics t-- - atomic physics biochemistry calculus chemical engineering climatology communications computer science control systems ι-- crystallography electricity elec-tro-magnetism - electronics engineering fluid mechanics food engineering geochemistry geodesy geography geology ge-ometry -- geophysics hydrology inorganic chemistry mapping material technol-ogy mechanical engineerιng mechanics 1 metallurgy meteorology -- ι-- mineralogy mining eng1-neering - nuclear physics nucleonics -- oceanology optics ordnance organic chemistry paleobotany particle physics petroleum engineering petrology - physical chemistry --~---- plasma physics quantum mechanics relativity set theory solid state physics spectros-copy ---- statistical mechan ics statistics systems engi-neering thermodynamics vectoring - --~ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΑ ΛΕΞΙΚΑ ΜΕ EYPETHPA ΟΡΩΝ Η τεχνική του ευρετηρίου όρων αποτελεi την πλέον διαδεδομένη δομή σύνταξης έντυπων πολυγλωσσικών λεξικών ορολογiας. Εξαιρετικά δείγματα έχουν κυκλοφορήσει οι εταιρείες HatierTM, LongmanTM, ElseνierTM και LangenscheidtτM. Ανάλογα πολύγλωσσα λεξικά αποτελούνται από δύο διακριτά τμήματα/ τόμους. Στον πρώτο τόμο παρατίθενται οι μεταφράσεις των όρων σε όλες τις γλώσσες του λεξικού, ταξινομημένες ως προς την αντιστοιχία τους στη γλώσσα κλειδί. Κάθε όρος στην γλώσσα κλειδί 'διευθυνσιοδοτείται' μέσα στο πολύγλωσσο λεξικό με έναν ειδικό αλφάριθμο ή αύξοντα αριθμό. Ο δεύτερος τόμος του λεξικού περιέχει χωριστά ευρετήρια όρων για κάθε μία γλώσσα - πλην της γλώσσας κλειδιού - τα οποία παραπέμπουν στις καταχωρήσεις του πρώτου τόμου, χρησιμοποιώντας τον προαναφερθέντα αλφάριθμο. Η μεθοδολογία είναι εντελώς παρόμοια με την ύπαρξη ευρετηρίου όρων σε οποιοδήποτε βιβλίο, και μας επιτρέπει πρόσβαση από και προς οποιαδήποτε γλώσσα σε ένα συμπαγές τελικό έντυπο πρ6ίόν. Τα έντυπα πολύγλωσσα λεξικά ορολογiας, λόγω του τυπικά υψηλού τους κόστους απευθύνονται κυρίως σε επαγγελματiες μεταφραστές και βιβλιοθήκες. Στην περίπτωσή μας επιλέχθηκε από την πρώτη στιγμή να μορφοποιηθεί το διαθέσιμο λεξιλογικό υλικό και να κυκλοφορήσει στην αγορά ως έντυπο πολύγλωσσο λεξικό για τους ακόλουθους λόγους: 62

5 Χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες των σύγχρονων Η/Υ, προϋπολογίσθηκε ότι το λεξικογραφικό υλικό θο έφτανε στον καταναλωτή σε έντυπη μορφή με μία λιανική τιμή που δεν θα ξεπερνούσε κατά πολύ το κόστος φωτοαντιγραφής του. ΑΙprιaπιιrrιeπ.-::: / "'"χ Multllingual dictionary - Volume Α1 Μ Μ12 Z7U Freπcι-;,retiJΓeη,;e.\'"JdeX Volume 11 Ήταν αναμενόμενο ότι πολλοί από τους ενδιαφερόμενους λαθροαντιγραφείς, λόγω και του μεγάλου μεγέθους της έντυπης έκδοσης(' 1500 σελ.) δεν θα είχαν σοβαρό λόγο να προτιμήσουν την φωτοαντιγραφή από τη νόμιμη αγορά. Στην περίπτωση αρχικής κυκλοφορίας των λεξικών σε CD-ROM, το κόστος της πειρατικής αναπαραγωγής θα ήταν μόλις το 10 15% της λιανικής τιμής, οπότε θα υπήρχε ισχυρότατο πρόβλημα απώλειας εσόδων για τον εκδότη. Τα έντυπα λεξικά αρκετά συχνά προτιμώνται από βιβλιοθήκες, έναντι των CD-ROM λόγω του ότι δεν απαιτούν Η/Υ για τη χρήση τους. Άρα είναι προφανές ότι τα λεξικά σε CD-ROM και τα έντυπα πολύγλωσσα λεξικά, είναι δύο διαφορετικά προϊόντα, τα οποία έχουν τη δική τους ξεχωριατrj θέση στην αγορά μας. Γι αυτούς τους λόγους, οι χρήστες του LexιGraf επέλεξαν να προηγηθεί η κυκλοφορία του υλικού τους σε έντυπη μορφή και στη συνέχεια σε ηλεκτρονική. 63

6 3. ΔΙΓΛΩΣΣΑ ΛΕΞΙΚΑ Συνδυάζοντας ο Η/Υ τις διαθέσιμες γλώσσες ανά ζεύγη, μπορεί αυτομάτως να δημιουργήσει δίγλωσσα έντυπα λεξικά ορολογίας. Αν κατά την υλοποίηση ομαδοποιηθούν οι όροι σύμφωνα με τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία ανήκουν, μπορούν να υλοποιηθούν έντυπα δίγλωσσα λεξικά συγκεκριμένων επιστημονικών κλάδων μέσα από μία ανομοιογενή συλλογή πολυγλωσσικής ορολογίας. (πχ ελληνο - γαλλικό λεξικό μαθηματικών, ελληνο -αγγλικό φυσικής κοκ). Αυτά τα είδη των λεξικών, λόγω της χαμηλής τους τιμής, της ευκολίας και της ταχύτητας υλοποίησης εμφανίζουν ιδιαίτερα θετικές δυνατότητες απορρόφησης από την αγορά μας. 4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Καθώς η αγορά των ηλεκτρονικών εκδόσεων ωριμάζει σταδιακά και στην Ελλάδα- με παρόλληλη εξέλιξη της τεχνολογίας προστασίας κατά της παράνομης αντιγραφής CD ROM - δημιουργείται αυξανόμενο εμπορικό ενδιαφέρον για την κυκλοφορία CD-ROM πολύγλωσσων λεξικών ορολογίας, απευθυνόμενων στο γενικό επιστημονικό κοινό. Ανταποκρινόμενο στις εξελίξεις. το LexiGraf υποστηρίζει τη μεταφορά των πολύγλωσσων δεδομένων ορολογίας του σε οποιαδήποτε από τις μηχανές (software engιnes) δημιουργίας ηλεκτρονικών λεξικών που κυκλοφορούν στη διεθνή αγορά. Ταυτοχρόνως, τα ίδια αυτό λεξιλογικά δεδομένα μπορούν να αξιοποιηθούν για τον εμπλουτισμό γνωσιολογικών βάσεων δεδομένων σε εφαρμογές αυτόματης ή επιβοηθούμενης μετόφρασης (translation memory software). δημιουργώντας πρόσθετα έσοδα για τους ιδιοκτήτες των δεδομένων ορολογίας. 5. Η ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣτΟ LEXGRAF Η ροή εργασιών στο LexiGraf χωρίζεται σε τρία διακριτά στάδια: Είσοδος πολυγλωσσικής ορολογίας στο σύστημα Επεξεργασία Εξοδος επεξεργασμένης ορολογίας προς περιφερειακές συσκευές ή προς άλλα πακέτα λογισμικού. Η ορολογία εισέρχεται στο σύστημα με διάφορους τρόπους, ενδεχομένως χρησιμοποιώντας υφιστόμενες ηλεκτρονικές συλλογές πολύγλωσσης ορολογίας, ομάδες δακτυλογρόφων (data entry oρerators). ή με εισαγωγή πληροφορίας χρησιμοποιώντας μηχανισμούς οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων OCR από ήδη υπάρχοντα έντυπα λεξικά. Η τελευταία αυτή δυνατότητα εξαρτάται καθοριστικά από την ικανότητα του εκάστοτε χρησιμοποιούμενου πακέτου OCR να επεξεργαστεί την

7 1 Αφού πραγματοποιηθεί η είσοδος λεξιλογικής πληροφορίας στο LexiGraf, από εκεί και πέρα στο σύστημα το ίδιο επεξεργάζεται, ταξινομεί και μορφοποιεί το υλικό προς πολύγλωσσο ή δίγλωσσα έντυπα λεξικά μέσα σε λίγα λεπτά. τ ο αποτέλεσμα της επεξεργασίας είναι αρχεία Η/Υ, κωδικοποιημένα κατά Χtag ή RτF. τα οποία περιέχουν σελιδοποιημένο το υλικό μας, αναγνώσιμο από λογισμικό Desktop Pυblishing, και στη συνέχεια άμεσα διαθέσιμο για φωτοστοιχειοθεσία σε ειδικές μηχανές φωτοστοιχειοθεσίας Postscripl. (Xtag είναι τύπος αρχείων του πακέτου DTP Oυark Xρress", de-facto πρότυπο στο χώρο του DTP, RΠ Rich Text Format είναι παρόμοια κωδικοποίηση της MίcrosottίM που υποστηρίζεται από πολλά πακέτα λογισμικού, τόσο σε WindowsTM/PC όσο και σε Macintosh"'). Scannedtε::xt iφπ Net-workof PCs Paperbased tι?lπiimlo,ύ collectiof'_ manualdata m>.ry LeriGraf Νο 1223 Ι1inera:Water HineL al~ιasse:r F.aurπi11era.: ( ι.:pto81 anguages) Uιsel"rlnter i ιι/ J ) ''yfesetting fijm oiictiona... ]' pages Χάρη σε αυτήν την προσέγγιση μπορούμε να προσθέσουμε οποιοδήποτε στοιχείο μέσα στο κείμενο των λεξικών μας (πχ εικόνες. σχεδιαγράμματα. τύπους οργανικής χημείας). να αλλciξουμε το στυλ σελιδοποίησης (layoυt) σε δευτερόλεπτα και να πραγματοποιήσουμε διορθώσεις ταχύτατα. Καθώς τα συστήματα MacintoshTM είναι το στάνταρντ στον εκδοτικό χώρο, τα δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν από την πλατφόρμα PC προς την πλατφόρμα Mac με ευκολία χάρη στα πρότυπα Xtag/RτF. 6. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤVΞΗΣ ΤΟΥ LEXGRAF Η έκδοση 2.1 και 2.2 του LexiGraf αναπτύχθηκε με την Turbo Pascal for Windows + Paradox Engine 3.01 της BorlandTM (16bil) υπό τα MS-WNDOWS. Οι λειτουργίες διαχείρισης βάσεων δεδομένων παρέχονται από το Paradox με την τεχνική file-sharing. Το σύστημα μπορεί να υποστηρίξει ως 20 χρήστες σε τοπικό δίκτυο. Υπό ανάπτυξη 65

8 βρίσκεται η έκδοση LexiGraf 3.0 (32bit) χρησιμοποιώντας την De/phi + Borland lnterbase. Είναι μία εφαρμογή client/serνer, η οποία υποστηρίζει UNCODE και έχει αυξημένες επιδόσεις σε σχέση με την 16bit έκδοση. Θα συνεργόζεται με SGML import fιlters, και θα προσφέρει μία αυτοματοποιημένη 'μηχανή' δημιουργίας τόσο έντυπων, όσο και ηλεκτρονικών λεξικών. 7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣτΟ LEXGRAF Το LexiGraf υποστηρίζει τρία βασικά επίπεδα πρόσβασης στο δίκτυο: 1. Data entry operator access-leνel 2. Lexicography administrator access-leνel 3. Support proνision access-leνel. Κατά την εξέλιξη του συγκεκριμένου project κατέστη προφανές ότι ήταν εξαιρετικά δαπανηρό και δύσκολο να προσληφθούν δακτυλογρόφοι (data-entry operators), οι οποίοι θα ήταν σε θέση να χειριστούν όλες τις γλώσσες που υποστήριζε το LeχiGraf ταυτοχρόνως. Ας μην ξεχνάμε ότι η πηγαία μας πληροφορία βρισκόταν aποδελτιωμένη σε χειρόγραφες καρτέλες, άρα έπρεπε να βασιστούμε στην ανθρώπινη εργασία για να τροφοδοτήσουμε το σύστημα με ορολογία. Γι' αυτό το λόγο το LeχiGraf χωρίστηκε σε τρία διακριτά τμήματα (modυ/es). DATA ΕΝΤRγ MODULE: Αυτόνομο κομμότι του LeχiGraf, το οποίο χειρίζονται οι δακτυλογράφοι-χειριστές (data-entry operators) του συστήματος. Μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα σε κάποιο απομακρυσμένο service bureau, off-line ή on-line σε τοπικό δίκτυο. Επιτρέπει στους δακτυλογράφους (data-entry operators) να δουλεύουν χωριστό την κάθε μία γλώσσα, ανεξόρτητα από τη συνολική εξέλιξη της δουλειάς των συναδέλφων τους. Αν δουλεύουμε το σύστημα off-lιne, τα λεξικογραφικά δεδομένα ενσωματώνονται με μεταφορές φακέλων/αρχείων σε κάποιο κεντρικό PC (remote leχicography serνer) σε τακτό χρονικά διαστήματα. Η προσέγγιση βοηθάει στη μείωση του κόστους εισαγωγής πληροφορίας στο σύστημα, διότι ο φόρτος εργασίας μπορεί να καταμεριστεί ισομερώς σε πολλούς operators, οι οποίοι μπορούν να δουλεύουν μία μόνο γλwσσα, σε διαφορετικούς χώρους και ώρες, χωρίς αυτό να δημιουργεί οποιοδήποτε πρόβλημα στην εξέλιξη του project. ΠRMNOLQGγ MPORT/EXPORT: Αυτόνομο κομμότι του LeχiGraf, το οποίο αναλαμβόνει τη μεταφορό πληροφορίας από και προς τον 'έξω' κόσμο (πχ. είσοδος από ηλεκτρονικές λίστες ορολογίας, διασύνδεση με λογισμικό OCR, αντίγραφα ασφαλείας (back-υp) των δεδομένων, εξαγωγή δεδομένων προς γεννήτριες εφαρμογές ηλεκτρονικών λεξικwν κοκ) 66

9 ,~;:ι,, - - l' Γ Ι' Nlti!Κt:~γας 1 r_~f)ι,&,[{_.~~σ MPT&\!b11f;' ~~_;,W(ι)',σιi\ν '_:ΛΖ.<_Φ::5:[i)nΗrμςς ι _ ιl jj ι - ι - itli" ' ~~~ c:1j;;~~ύij~~- A'{'{~LOCC ;,~~fl,"if,'::!: --:Ξ:ό-οcο~-c~όρος i "'<'Eli-~c [r_"''"~ ~ Ο> 'Π~ l ftλ'!'(:ρι ~ος ~ "' tf~"l"'"ί~~ _[i{oj:jukhj ηι;;ω:.ιι~.jιi)u ' ~~-~,;-J.\.JJ~-"'_ iηocn..αcrι:r: [πe_~~zdrις_ Γ~~-"-.Jι~--~Σ ;..ι_-~ίι~tt_;.l~~ f..flilmml~-~"fin _--:1 '!ο -- _ ~η::jc'!j'i-!'(j;'j'ίlμ~: ; -~-~a:~~~δ!~,jίj~ /::,όχιιμl{)χ: 6_~φ;1ς 1Γc;,i.)Jrκό.,.,,_65;«..~ iι:ih.\)oj[βc'ljηα. ~.; ' ΓVWG'lH(, J:"t":K i --;:~,r_;;;,s,;._~ --- ~'""-"'" ''"' 1-Δ~OCCiuώ~;._~c: -- :5n%.1ι:Είο\:~ζ _ Π{;)~cβ:~::irης Jlitr.:,"'-K3',): ΙΠ'>..,.f'-,.f\~Y'"'~N ΛihιΜ.v:,""-η:.ι~:ι _j -,,,, ~Ω ~~>i'j:~;ρμξ: ~-[~~j~>:r:.λf:i~if-!'0: 1 jδ:ι,;ι;"";t"''~ ' '""::;<(llqe AΞ.(J :5:ρi3'dlo:.!.; :ι"'" τ:::ιιο:._~.;;β~ίι.::τφ; \ 'Γιι-ΝΛΙV.-~Σ ~,r:"ml"'- Y[N\.~lh /~.'-ιi/!mj:~\' ;)~~ 1 ;?~J.::ι;~-:,1/\1; '_' li ' 1,/<>_:[i Q [χι-_./},(! -(~ΛΓ < ζ][<},--) Ίl,-~]{>,,11,~_Ι:~ ι\ 1 c :<ά!ρας ljlo~~~,;~ &...; ~ν. Μ~~μα 1---:---i ι Μ'~"' ι\ρος ~,~...:J;:yu'Ol{. Π.Ειtf.':;:,,,,ΙJ<'βήηοης J Γ ~ 'Ι~ΊΓΟΧ δ- ~~:;ι:..~όιjcsμος Ι.~~~rκτη;.-{j~g!)Ι.D-- / O"QJ1,iω,..,-jrμιol" ΓbJ~!Quώμαιί;- -~, δiχ'j:jo!ι~j~]-1:;.ιγ[j)οο;&:;,:ο:τ[ς lίhil'\rιζfi,1: E.:v,~~-:rr-ι~:<.oιr; Λ:-{'JίΜ~ζ-~~k'Ν LEXCOGRAPHY DTP MODULE: Κομμάτι του LexiGraf, το οποίο ολοκληρώνει την επεξεργασία DΤΡ/σελιδοποίησης των πολύγλωσσων και δίγλωσσων λεξικών μας. Παράγει αυτομάτως λεξικογραφικά αρχεία σελιδοποίησης, κωδικοποιημένα κατά XTAG/RτF, τα οποία μπορούν να διαβαστούν από επαγγελματικά επιτραπέζια εκδοτικά συστήματα (desktop pυblishing software). Από εκεί δημιουργούνται τα φιλμ φωτοστοιχειοθεσίας, τα οποία χρησιμοποιούνται για την τυπογραφική αναπαραγωγή των λεξικών μας. Μέσα στα λήμματα μας μπορούμε να συμπεριλάβουμε γραμματικούς προσδιορισμούς, χημικούς τύπους ή παρενθετικούς προσδιορισμούς. Όλη αυτή η πρόσθετη πληροφορία αναγνωρίζεται από το LeχιGraf αυτομάτως και δεν επηρεάζει την ορθή ταξινόμηση των λημμάτων σε όλες τις γλώσσες. Επιπλέον, στη φάση του aυτοματοποιημένου DTP, το LexiGraf αυτομάτως αλλάζει τη μορφή (tyρefacing/ style) των συγκεκριμένων προσδιορισμών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τμήματος DTP της εκδοτικής εταιρείας που αναλαμβάνει να κυκλοφορήσει τα λεξικά που προκύπτουν (παραμετροποίηση του DTP). Για την ταξινόμηση των λημμάτων, λόγω του μεταβλητού αριθμού γλωσσών που καλείται να χειριστεί το LexiGraf, δε χρησιμοποιήσαμε τις ρουτίνες ταξινόμησης του λειτουργικού συστήματος MS WindowsTM. Κάθε γλώσσα που υποστηρίζεται διαθέτει ένα εσωτερικό module κανόνων αλφαβήτισης/ ταξινόμησης, 67

10 Εξετάζοντας το πηγαίο λεξικογραφικό υλικό που κληθήκαμε να επεξεργαστούμε, έγινε αμέσως προφανές ότι υπήρχαν μεμονωμένοι όροι σε κάποιες από τις γλώσσες, οι οποίοι θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως αδόκιμοι-επεξηγηματικοί (κυρίως στην ελληνική γλώσσα). Ανάλογη πληροφορία έχει θέση σε ένα πολύγλωσσο λεξικό ορολογίας ως ερμηνεία, αλλά όχι σε ένα πχ. ελληνο-αγγλικό λεξικό (οι αδόκιμοι όροι δεν ευρετηριάζονται). Γι' αυτό το λόγο λήφθηκε ειδική μέριμνα ώστε οι αδόκιμοι ή οι επεξηγηματικοί όροι να υπόκεινται σε κατάλληλους χειρισμούς αυτομάτως από το LexiGraf. Παράλληλα, στην περίπτωση που θα διαπιστώσει κάποιο κενό στην απόδοση μίας ερμηνείας σε μία γλώσσα, το λογισμικό μας αυτομάτως αποκρύπτει τη συγκεκριμένη πολύγλωσση ορολογική οντότητα από ένα πολύγλωσσο λεξικό (δε δικαιολογείται η ύπαρξη κενών αποδόσεων σε ένα πολύγλωσσο λεξικό). Η ίδια αυτή πληροφορία θα αξιοποιηθεί κατά τη σύνταξη ενός δίγλωσσου λεξικού, εφόσον το ζεύγος των εμπλεκόμενων γλωσσών είναι συμπληρωμένο, έστω αν οι υπόλοιπες γλώσσες είναι κενές. Ταυτοχρόνως, το LexiGraf μας προειδοποιεί για την ύπαρξη διπλοκαταχωρήσεων στην ορολογία μας, λαμβάνοντας υπόψιν και το γνωστικό αντικείμενο των όρων. 8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜ/ΟΥΡΓ/ΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ Η δημιουργία έντυπων λεξικών στο LexiGraf εμπεριέχει τα ακόλουθα στάδια: Εισαγωγή πολύγλωσσης ορολογίας στο σύστημα. Επεξεργασία και ταξινόμηση του υλικού από τους Η/Υ. Αποθήκευση των λεξικών (πολύγλωσσων και δίγλωσσων) στο σκληρό δίσκο του Η/Υ με μορφή proprietary μακροεντολών (L-Tags) Μετάφραση των L-Tags προς XTAGS/RΠ και τροφοδοσία του υλικού σε επαγγελματικά συστήματα DTP (με πλήρη παραμετροποίηση). Εκτύπωση των λεξικών μας σε high-end typesetters. Αφού τροφοδοτηθούν οι βάσεις δεδομένων του LexiGraf με πολυγλωσσική ορολογία, το λογισμικό μας σαρώνει τα περιεχόμενα της γλώσσας κλειδιού για να δημιουργήσει και να καταγράψει τους αλφαρίθμους/ αύξοντες αριθμούς που θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη των λεξικών-ευρετηρίων, τα οποία συμπληρώνουν το πολύγλωσσο. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η εργασία, ο διαχειριστής λεξικογράφησης (dictionary administrator) μπορεί να επιλέξει αν θα δημιουργήσει κάποιο πολύγλωσσο ή δίγλωσσο λεξικό με βάση τη διατιθέμενη συλλογή ορολογίας. Το αποτέλεσμα της διεργασίας αυτής καταγράφεται στο σκληρό δίσκο του Η/Υ κωδικοποιημένο κατά L-tags. Η πληροφορία αυτή μπορεί να δρομολογηθεί σε κάποιον εκτυπωτή, ώστε να έχουμε σε πολύ σύντομο χρόνο ένα δοκίμιο του υλικού μας, πάνω στο οποίο μπορούμε να εντοπίοουμε τυχόν σφάλματα. Η διόρθωση/ αποκατάσταση των σφαλμάτων μπορεί να γίνει με εύκολο τρόπο από τους χειριστές του συστήματος. 68

11 Αν επιθυμούμε να έχουμε την τελική ποιότητα στην οποία θα φτάσει το υλικό στον εκδότη μας, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να περάσουμε τα κωδικοποιημένα κατά L-Tags λεξικά μας μέσα από το ειδικό φίλτρο Χtag/RΠ του LexiGraf, ώστε να λάβουμε φακέλους αναγνώσιμους από επαγγελματικό λογισμικό DTP. Αν επιλέξουμε να οδηγηθούμε προς εφαρμογή λεξικού σε CD-ROM. θα χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία MPORT/EΧPORT του LexiGraf για να οδηγήσουμε τα δεδομένα μας σε κάποια από τις γεννήτριες εφαρμογές ηλεκτρονικών λεξικών που κυκλοφορούν στην αγορά. Στην περίπτωση υλοποίησης δίγλωσσου λεξικού, θα επιλέξουμε το ζεύγος των γλωσσών που θέλουμε και στη συνέχεια θα κληθούμε να συμπληρώσουμε μία παραμετρική λίστα γνωστικών αντικειμένων, με βάση την οποία θα συνταχθεί το συγκεκριμένο λεξικό (λεξικό κλάδων). Η εξέλιξη της διαδικασίας ακολουθεί παρόμοια πορεία με αυτήν που περιγράψαμε. 9. ΧΡΗΣτΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ LEXGRAF Μείωση του χρόνου μετάβασης από την πρωτογενή συλλογή ορολογίας προς το τελικό έντυπο ή ηλεκτρονικό προ"ίόν. Ευελιξία στην υλοποίηση πολλών διαφορετικών προϊόντων που σχετίζονται με το χώρο της ορολογίας, ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς την κάθε δεδομένη στιγμή. Απαλοιφή των εξόδων DTP και αυτοματοποίηση της λεξικογραφικής επεξεργασίας. Μείωση του χρόνου και του κόστους υλοποίησης ενημερωμένων λεξικογραφικών εκδόσεων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λεξικογραφικά project που εξελίσσονται παραλλήλως. Δεν απαιτεί εξειδίκευση στη χρήση του. Γιάννης Χρ. Χατζόπουλος Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Υψηλάντοu 3 Σίνδος τηλ / fax , κιν , 69

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και λύσεις εκτύπωσης Universal Printing Solutions

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και λύσεις εκτύπωσης Universal Printing Solutions Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και λύσεις εκτύπωσης Universal Printing Solutions Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Βασίλης Τσέτογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ (Φρυγίας 30 Καβάλα, τηλ. 2510-241735, e-mail:vatset@panafonet.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής και

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Το λογισμικό θησαυρών μπορεί να προορίζεται για έναν υπολογιστή ή για μεγάλο σύστημα, μπορεί να αφορά στην κατασκευή και συντήρηση του θησαυρού ή στην

Διαβάστε περισσότερα

epublishing Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

epublishing Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης epublishing 2000-2010 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών Αθήνα 2012 Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς Σαχίνη Ε., Μάλλιου Ν., Χούσος Ν., Καραϊσκος Δ. (2012), Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ Σπύρος Δόικας translatum@translatum.gr ΑΠΘ Τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Python & NLTK: Εισαγωγή

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Python & NLTK: Εισαγωγή ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Python & NLTK: Εισαγωγή Εισαγωγή Γιατί Python? Παρουσίαση NLTK Πηγές και χρήσιμα εργαλεία Φροντιστήριο σε Python Στο φροντιστήριο: Εισαγωγή στην Python Ζητήματα προγραμματισμού για

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό - Προγράμματα

Λογισμικό - Προγράμματα Λογισμικό - Προγράμματα Πρόγραμμα είναι ένα σύνολο εντολών, βάση των οποίων ο υπολογιστής εκτελεί μια συγκεκριμένη εργασία Λογισμικό (Software) Το σύνολο των προγραμμάτων Προγράμματα Προγράμματα συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά του ebeam Complete. Ό, τι χρειάζεται η σύγχρονη αίθουσα διδασκαλίας

Χαρακτηριστικά του ebeam Complete. Ό, τι χρειάζεται η σύγχρονη αίθουσα διδασκαλίας Χαρακτηριστικά του ebeam Complete Ένα ebeam, Δύο Χρήσεις Πίνακας Ψηφιακής Αντιγραφής ή Διαδραστικός Ασπροπίνακας; Οι πίνακες με την δυνατότητα της ψηφιακής αντιγραφής (Copyboards) καταγράφουν τις σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων Τι είναι Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων Η Διαχείριση Εκτυπώσεων (Managed Print Services) είναι μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη outsource υπηρεσία, δηλαδή η ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γ. Κοκκινάκης, Ε. Δερματάς, Ε. Κουτσογεωργοπούλου Η ομάδα γλωσσικής τεχνολογίας του ΕΕΤ ανέπτυξε πρόσφατα τρία ηλεκτρονικά λεξικά της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Το DSS, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης ψηφιοποίησης εγγράφων, αφού εκτός από την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, αρχειοθετεί και μία σειρά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΜ Document Imaging Solution

ΜΜ Document Imaging Solution ΜΜ Document Imaging Solution Λαμβάνοντας υπόψη ότι η τροφοδοσία ενός ηλεκτρονικού συστήματος με τις απαραίτητες πληροφορίες μπορεί να αποτελεί και μέχρι το 70% των λειτουργικών εξόδων της λύσης, με την

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

EBSCOhost Research Databases

EBSCOhost Research Databases Η EBSCOhost είναι ένα online σύστημα αναζήτησης σε έναν αριθμό βάσεων δεδομένων, στις οποίες είναι συμβεβλημένο κάθε φορά το ίδρυμα. Διαθέτει πολύγλωσσο περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) με προεπιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

IEEE Xplore, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.

IEEE Xplore, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. IEEE Xplore, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. Μέσω της υπηρεσίας IEEE Xplore παρέχεται πρόσβαση στα περιεχόμενα, στις περιλήψεις και στα πλήρη κείμενα (full text) άρθρων από επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιήγηση στις δυνατότητες του λογισμικού και στον τρόπο χρήσης του ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική Μνήμη (Virtual Μemory)

Εικονική Μνήμη (Virtual Μemory) ΗΥ 431 Αρχιτεκτονική Παραλλήλων Συστημάτων Διάλεξη 16 Εικονική Μνήμη (Virtual Μemory) Νίκος Μπέλλας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Απλό πείραμα int *data = malloc((1

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης

Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης Ενότητα: Λειτουργικά Συστήµατα, Συστήµατα Batch και Time Sharing Γεώργιος Σκιάνης Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Σελίδα 2 1. Περιεχόµενα ενότητας...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας

Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας ΒΗΜΑ 1 Εφεδρικό Αντίγραφο Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν εφαρμόσουμε τον οδηγό εγκατάστασης στον Η/Υ μας κρατούμε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 7 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πρόλογος... 7 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 7 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α Δομή και λειτουργία προσωπικού υπολογιστή...11 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β Δομή και χρήση λειτουργικών συστημάτων DOS, UNIX και λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA - CCE - 002 Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Επεξεργασία Κειμένου - Word Δημιουργία Εγγράφου Προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας κειμένου & αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργαλεία CASE Computer Assisted Systems Engineering Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Εργαλεία CASE

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική. Μάθημα Κατεύθυνσης

Πληροφορική. Μάθημα Κατεύθυνσης Πληροφορική Μάθημα Κατεύθυνσης Σκοπός Μαθήματος Οι μαθητές που θα ακολουθήσουν το μάθημα αυτό θα είναι ικανοί να λύνουν προβλήματα με αλγοριθμικό τρόπο, ακολουθούν τα βήματα του κύκλου ανάπτυξης, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση της Access Κεφάλαιο 2: Βάσεις δεδομένων και δομικά στοιχεία της Access

Εισαγωγή Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση της Access Κεφάλαιο 2: Βάσεις δεδομένων και δομικά στοιχεία της Access ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...15 Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση της Access 2002...17 Τι είναι το Office XP;...17 Τεχνικές απαιτήσεις του Office XP...17 Πρόσθετα απαιτούμενα για την αξιοποίηση εξειδικευμένων χαρακτηριστικών...18

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργίας Ενεργειών

Δημιουργίας Ενεργειών Δημιουργίας Ενεργειών Περιεχόμενα Δημιουργία Ενεργειών (Επικοινωνίας, Ραντεβού)... 3 Καταχώρηση Επικοινωνίας και Ραντεβού... 4 Βασικά Στοιχεία... 7 Πεδία Χρήστη... 8 Υπομνήματα... 8 Μεταβολή Ενέργειας...

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιγμα (και κλείσιμο) της εφαρμογής Εγγράφου Κειμένου

Άνοιγμα (και κλείσιμο) της εφαρμογής Εγγράφου Κειμένου 3.1.1.1 Άνοιγμα (και κλείσιμο) της εφαρμογής Εγγράφου Κειμένου Ως επί το πλείστον δεν υπάρχουν διαφορές στη χρήση του Εγγράφου Κειμένου στα λειτουργικά Windows ή Linux. Η σημαντικότερη διαφορά παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

InfoPark Cashier Station

InfoPark Cashier Station InfoPark Cashier Station Βασική περιγραφή δυνατοτήτων Εφαρμογής InfoPark Διαχείριση ωριαίων και μονίμων πελατών Αυτόματη Χρονοχρέωση αυτοκινήτου Έκδοση μηχανογραφικής Αποδείξεως Παροχής Online Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Επεξεργασίας και Τηλεπεξεργασίας

Σχεδιασμός Επεξεργασίας και Τηλεπεξεργασίας Ενότητα 9 Σχεδιασμός Επεξεργασίας και Τηλεπεξεργασίας Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 9-1 Στόχοι & αντικείμενο ενότητας Σχεδιασμός επεξεργασίας Επεξεργασία κατά δεσμίδες

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 Βάση Δεδομένων: Με το όρο Βάση Δεδομένων εννοούμε ένα σύνολο δεδομένων που είναι οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) 2.1.1 Εισαγωγή στη διαχείριση αρχείων Οι Η/Υ αποθηκεύουν τα δεδομένα και τα επεξεργάζονται. Εφαρμογή Προγράμματος C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\leitourgika.doc Λ.Σ. File System Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Περιεχόμενα Παρουσίαση μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Γενική περιγραφή των διαδικασιών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Linux Terminal Server Project

Linux Terminal Server Project Linux Terminal Server Project Ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης των τερματικών κοινού της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Κολοβός Φίλιππος filippos@uom.gr Ευάγγελος Μπάνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1. Να αναφέρετε μερικές από τις σημαντικότερες εξελίξεις και εφευρέσεις στην ιστορία των συστημάτων επικοινωνίας. Η ανακάλυψη του κινητού τυπογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Η εφαρμογή ψηφιοποίησης των ληξιαρχικών πράξεων RollMan (RollManager) δημιουργήθηκε από την εταιρία ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους Δήμους. Από

Διαβάστε περισσότερα

ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el

ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el Σαράντος Καπιδάκης 1, Στέλιος Πιπερίδης 2, Πένυ Λαμπροπούλου 2, Μαρία Γαβριηλίδου 2 ( 1 Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2 Ε.Κ. Αθηνά / ΙΕΛ)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Περιεχόμενα Εισαγωγή στην εφαρμογή... 2 Βασική Σελίδα (Activity)... 3 Ρυθμίσεις... 3 Πελάτες... 6 Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Αποθήκη... 11 Αναζήτηση προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

Διαβάστε περισσότερα

8 Τρόποι με τους οποίους το 3D Printing αλλάζει ριζικά τη Βιομηχανική Παραγωγή

8 Τρόποι με τους οποίους το 3D Printing αλλάζει ριζικά τη Βιομηχανική Παραγωγή 8 Τρόποι με τους οποίους το 3D Printing αλλάζει ριζικά τη Βιομηχανική Παραγωγή Τα τελευταία χρόνια πολλοί επιστήμονες αλλά και επαγγελματίες του τομέα ΙΤ, έχουν τοποθετηθεί, συχνά με αντικρουόμενες απόψεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Draft version Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ... 5 1.1. Πρόσβαση... 5 1.2. Χρήστες... 5 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΜΑ... 6 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5.1 Εισαγωγή Το πρακτικό κομμάτι της πτυχιακής μας εργασίας αφορά την δημιουργία μιας λειτουργικής ιστοσελίδας με την χρήση της πλατφόρμας του Weebly, που αποτελεί μια σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4ο. Προγράμματα

Μάθημα 4ο. Προγράμματα Μάθημα 4ο Προγράμματα Σελίδα 47 από 106 4.1 Εγκατάσταση προγραμμάτων Όπως έχουμε πει στο πρώτο μάθημα (Σημειώσεις 1ου Μαθήματος 1.3.3.Β σελ. 12) τα προγράμματα ή αλλιώς εφαρμογές αποτελούν μέρος του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) Κ. Παρασκευόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Θεσσαλονίκη 2004 1. Μερικά κλασσικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 01-1

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 01-1 Εισαγωγή Τι είναι τα πολυμέσα; Χαρακτηριστικά των μέσων Ιδιότητες συστημάτων πολυμέσων Δομή συστημάτων πολυμέσων Δικτυακά συστήματα πολυμέσων Μετάδοση πολυμέσων Απαιτήσεις πολυμέσων Ποιοι εμπλέκονται στα

Διαβάστε περισσότερα

Κορυφαίες λειτουργίες

Κορυφαίες λειτουργίες Κορυφαίες λειτουργίες Περιεχόμενα Κοινή χρήση συσκευής USB στο δίκτυο...3 Κοινή χρήση εκτυπωτή USB...5 Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του υπολογιστή Mac με το Time Machine...6 Εφαρμογή NETGEAR genie...8

Διαβάστε περισσότερα

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων Δημήτριος Αθανασίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 00_PROLOGOS_PERIEXOMENA.indd i 3/12/2010 2:57:24 μμ τίτλος: Η Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων συγγραφέας:

Διαβάστε περισσότερα

Optional : Parallel, Wireless LAN, Gigabit Ethernet, USB Host

Optional : Parallel, Wireless LAN, Gigabit Ethernet, USB Host ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ LASER ΕΚΤΥΠΩΤΗ SP 4310N Μοναδική Ποιότητα Εκτύπωσης µε Απεριόριστες υνατότητες Η RICOH σας παρουσιάζει τον standalone δικτυακό εκτυπωτή SP 4310N ιδανικό για οµάδες εργασίας σε µια εταιρία.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Κεφάλαιο 1ο 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπρογραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε)

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας συλλέγει, τεκμηριώνει, αποθηκεύει και διατηρεί ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας και εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM

LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM Σύστημα Διαχείρισης των Πληροφοριών του Εργαστηρίου (LIMS) Κωνσταντίνος Παπανώτας Τεχνικός Διευθυντής Εργαστηρίων Appert A.E. Επικεφαλής Αξιολογητής Ε.ΣΥ.Δ. LIMS

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές BT100. Πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές ΒΤ100 S W E E X.

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές BT100. Πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές ΒΤ100 S W E E X. BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Sweex Bluetooth Adapter. Με αυτό τον προσαρμογέα μπορείτε να

Διαβάστε περισσότερα

2, µε τίτλο: «Υλοποίηση Εργαλείων Ανάπτυξης ιαχείρισης Σώµατος Κειµένων και Αυτόµατης Εξαγωγής Ορολογίας».

2, µε τίτλο: «Υλοποίηση Εργαλείων Ανάπτυξης ιαχείρισης Σώµατος Κειµένων και Αυτόµατης Εξαγωγής Ορολογίας». ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ» στο πλαίσιο του ΜΕΤΡΟΥ 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Κοινωνία της Πληροφορίας» ΕΡΓΟ - 9: ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης της Συµφωνίας εκδ. 1.0 σε Microsoft Windows. Ιούλιος 2002

Οδηγίες εγκατάστασης της Συµφωνίας εκδ. 1.0 σε Microsoft Windows. Ιούλιος 2002 Οδηγίες εγκατάστασης της Συµφωνίας εκδ. 1.0 σε Microsoft Windows Ιούλιος 2002 I. Εισαγωγή Η Συµφωνία είναι ένας επόµενης (2ης) γενιάς ορθογραφικός διορθωτής κειµένων για την ελληνική γλώσσα, ο οποίος ενσωµατώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις Προσθήκες Δυνατοτήτων στην νέα έκδοση του Biomember

Τροποποιήσεις Προσθήκες Δυνατοτήτων στην νέα έκδοση του Biomember Τροποποιήσεις Προσθήκες Δυνατοτήτων στην νέα έκδοση του Biomember Οκτώβριος 2013 1. ΕΟΠΥΥ Προστέθηκε η δυνατότητα διασύνδεσης με την εφαρμογή e- ΔΑΠΥ του ΕΟΠΥΥ. Σε αυτήν την φάση ο ΕΟΠΥΥ έχει ανοίξει την

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft PowerPoint 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR Τηλέφωνο: 2810-211111 Διαδικασία εισόδου στο opensms Η πρόσβαση στην πλατφόρμα του opensms πραγματοποιείται με την εισαγωγή του Ονόματος χρήστη και του

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αξιόγραφων

Διαχείριση Αξιόγραφων Διαχείριση Αξιόγραφων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Διαχείρισης Αξιόγραφων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Μία μέθοδος προσομοίωσης ψηφιακών κυκλωμάτων Εξελικτικής Υπολογιστικής

Μία μέθοδος προσομοίωσης ψηφιακών κυκλωμάτων Εξελικτικής Υπολογιστικής Μία μέθοδος προσομοίωσης ψηφιακών κυκλωμάτων Εξελικτικής Υπολογιστικής Βασισμένο σε μια εργασία των Καζαρλή, Καλόμοιρου, Μαστοροκώστα, Μπαλουκτσή, Καλαϊτζή, Βαλαή, Πετρίδη Εισαγωγή Η Εξελικτική Υπολογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Πίνακας ελέγχου 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 30/02 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό χρήσης. 3 5 Απασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διασύνδεση Αναλογικών & Ψηφιακών Συστηµάτων

Κεφάλαιο 5 Διασύνδεση Αναλογικών & Ψηφιακών Συστηµάτων Κεφάλαιο 5 Διασύνδεση Αναλογικών & Ψηφιακών Συστηµάτων Αναλογικές & Ψηφιακές Διατάξεις Control Systems Laboratory Τα διάφορα μεγέθη των φυσικών διεργασιών τα μετράμε με αισθητήρες που ουσιαστικά παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Χρήστος Στασινός ουλεύοντας με τη Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Κάθε γνήσιο αντίγραφο έχει την υπογραφή του συγγραφέα Έκδοση 1η, Copyright 1998 Έκδοση 2η, Copyright 2007 ISBN: 978-960-8105-97-3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Για Τη Δημιουργία Ψηφιακής Υπογραφής

Οδηγίες Για Τη Δημιουργία Ψηφιακής Υπογραφής Οδηγίες Για Τη Δημιουργία Ψηφιακής Υπογραφής Για να δημιουργήσετε τη δική σας Ψηφιακή Υπογραφή χρησιμοποιώντας την υπηρεσία που σας παρέχει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, μεταβείτε στη διεύθυνση http://www.sch.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ Ρένα Μπαρδάνη, Διευθύντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ Deree - The American College of Greece, Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα, τα σήματα της τροχαίας.

Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα, τα σήματα της τροχαίας. Δεδομένα Πληροφορίες Δεδομένα: Μια ομάδα από σύμβολα, αριθμούς, λέξεις που αντιπροσωπεύουν κάτι και θα χρησιμοποιηθούν σε μια επεξεργασία. Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης αιτήσεων για μεταπτυχιακό

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης αιτήσεων για μεταπτυχιακό ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης αιτήσεων για μεταπτυχιακό ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Α.Μ.: 56/05 Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Σατρατζέμη Μαρία, Καθηγήτρια Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Σκοπός του έργου Σκοπός του έργου είναι: 1. η δημιουργία μιας on line εφαρμογής διαχείρισης ενός επιστημονικού λεξικού κοινωνικών όρων 2. η παραγωγή ενός ικανοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας ΈλεναΜάντζαρη, Γλωσσολόγος, Ms.C. ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ: Ανάπτυξη Υποδοµής Γλωσσικής Τεχνολογίας για το Βιοϊατρικό Τοµέα Τι είναι η οντολογία; Μιαοντολογίαείναιέναλεξικόόρωνπου διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα παρουσίασης

Περιεχόμενα παρουσίασης Περιεχόμενα παρουσίασης Βιβλιομετρικοί δείκτες. Βιβλιομετρικές μελέτες Μεθοδολογία Αριθμός Δημοσιεύσεων Αριθμός Αναφορών Δείκτης Απήχησης. Σχετικός Δείκτης Απήχησης. % Υψηλής Απήχησης Θεματικές Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Manual Χρήσης της εφαρμογής PK Data Software 1.2

Manual Χρήσης της εφαρμογής PK Data Software 1.2 Manual Χρήσης της εφαρμογής PK ipad Σας προσκαλούμε στο πιο σύγχρονο εργαλείο τιμολόγησης των ασφαλιστικών πακέτων της Εθνικής Ασφαλιστικής για tablet. Created & Developed by: PK Data Software 1.2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙ.ΑΠ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙ.ΑΠ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙ.ΑΠ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η Διαχείριση Εργασιών ΔΙ.Α.Π. αποτελεί μία επέκταση της υφιστάμενης Εφαρμογής Διαχείρισης Έργων & Πληρωμών. Η Εφαρμογή Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού. Η διαδικασία περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση των εκτυπωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ημερολογίου

Διαχείριση Ημερολογίου Διαχείριση Ημερολογίου Περιεχόμενα Προβολή Ημερολογίου... 3 Προβολές και Εμφάνιση Ημερολογίου... 4 Τρόποι εμφάνισης εκκρεμοτήτων... 6 Ενέργειες μέσα από το ημερολόγιο... 7 Δυνατότητες Εκτύπωσης και Εξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Κεφάλαιο 4Α: Αναπαράσταση πληροφορίας Κεφάλαιο 4Β: Επεξεργαστές που χρησιµοποιούνται σε PCs Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά ζητήματα μιας βάσης δεδομένων

Βασικά ζητήματα μιας βάσης δεδομένων Τριαντάφυλλος Πριμηκύρης* Βασικά ζητήματα μιας βάσης δεδομένων Τι είναι μια βάση δεδομένων; Ας ξεκινήσουμε με κάτι πολύ απλό! Όλοι έχετε έναν τηλεφωνικό κατάλογο. Ο κατάλογος αυτός είναι μια χειροκίνητη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4 Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Στόχοι Παρουσίαση μοντέλων παραγωγής λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων παραγωγής λογισμικού και πότε μπορούν να χρησιμοποιούνται Γενική περιγραφή των μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα