ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC PSYCHIATRIC ASSOCIATION

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC PSYCHIATRIC ASSOCIATION"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC PSYCHIATRIC ASSOCIATION Προς Τον κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθήνα 21 Ιανουαρίου 2009 Αρ. Πρωτ. 695 (Υπόψη του Αντιεισαγγελέα κ. Αν. Κανελλόπουλου) Κοιν. 1. Κύριο Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Άρτας 2. Κύριο Νίκο Μπιλανάκη Αξιότιµε κ. Αντιεισαγγελέα, Με αφορµή την µε αριθµό 19308/ αναφορά του συναδέλφου µας κ. Νίκου Μπιλανάκη προς τον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Άρτας, θεωρούµε αναγκαίο και εξαιρετικά επείγον να επαναλάβουµε και να συµπληρώσουµε όσα κατά την συνάντηση στο Γραφείο σας την οι εκπρόσωποί µας κ. Νίκος Τζαβάρας και Χαρίλαος Βαρουχάκης είχαν την ευκαιρία και την τιµή να σας εκθέσουν. 1. Η Ε.Ψ.Ε. εκφράζει την απογοήτευση και τη βαθιά ανησυχία της από τη διαπίστωση ότι καίριες διατάξεις του Νόµου 2071/92, 27 ολόκληρα χρόνια µετά την ψήφισή του, εξακολουθούν να παραβιάζονται ή να συναντούν ποικίλα προβλήµατα και στρεβλώσεις κατά την εφαρµογή τους. Τη διαπίστωση αυτή βασίζει σε συγκλίνουσες και από πολλές πλευρές πληροφορίες, όπως και σε εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη. 2. Ο Νόµος 2071/92 ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του Συντάγµατος της χώρας µας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτές διατυπώνονται στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση των ικαιωµάτων του Ανθρώπου, στις σχετικές Αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου των ικαιωµάτων του Ανθρώπου και στις Συστάσεις της Επιτροπής Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης (π.χ. Πρόταση της 22 Φεβρουαρίου 1983) 3. Ο Νόµος 2071/92 έτυχε πολύ ευµενούς κριτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιµωρίας (C.P.T.) 4. H C.P.T. από πολλών ετών έχει διαπιστώσει, κατά τις επισκέψεις της στα Ελληνικά Ψυχιατρεία, την εκτεταµένη παραβίαση του Νόµου, και έχει συστήσει επανειληµµένα στις Ελληνικές Κυβερνήσεις την πλήρη και συνεπή εφαρµογή

2 του ως µέτρου που θα βελτίωνε την απαράδεκτη κατάσταση που περιέγραφε µε πολύ σκληρές εκφράσεις στις σχετικές Εκθέσεις της. Οι Ελληνικές Κυβερνήσεις όµως παρά τις υποσχέσεις προς την Επιτροπή δεν ανταποκρίθηκαν στις δεσµεύσεις τους. 5. Η Ε.Ψ.Ε. διαπιστώνει και κατανοεί ότι υπάρχουν και αντικειµενικές αιτίες που δυσκολεύουν την πλήρη εφαρµογή του Νόµου. Πιστεύει όµως επίσης ότι η κατάσταση θα µπορούσε να βελτιωθεί σε πολύ µεγάλο βαθµό, αν υπήρχε µεγαλύτερη συνεργασία και αµοιβαία κατανόηση όλων των εµπλεκοµένων στην εφαρµογή του Νόµου και κυρίως των νοµικά και ηθικά υπευθύνων, δηλαδή των ψυχιάτρων αφενός και των λειτουργών της ικαιοσύνης αφετέρου. 6. Η Ε.Ψ.Ε. θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εγκατασταθεί αυτή η συνεργασία και είναι βέβαιη (ιδία δε µετά τη συνάντηση µαζί σας) ότι ανάλογη ανταπόκριση θα υπάρξει και από την άλλη πλευρά. Η Ε.Ψ.Ε. εξ άλλου θα καταθέσει στο Υπουργείο Υγείας και θα κοινοποιήσει σε όλους τους Αρµόδιους Φορείς τις προτάσεις της για τον τρόπο µε τον οποίο (ίσως δε και µε νοµοθετικές παρεµβάσεις) οι αντικειµενικές δυσκολίες που διαπιστώνονται κατά την εφαρµογή του Νόµου θα πάψουν να υπάρχουν. 7. Επί των ειδικοτέρων θεµάτων που θίγει η αναφορά του κ. Μπιλανάκη αλλά και άλλων συναφών η άποψη της Ε.Ψ.Ε. είναι ότι όπου παρουσιάζεται πρόβληµα ερµηνείας ή αδυναµίας για οποιοδήποτε λόγο να εφαρµοστεί ο Νόµος θα πρέπει οι εµπλεκόµενοι λειτουργοί της Υγείας και της ικαιοσύνση να ενεργούν σύµφωνα µε το γράµµα αλλά και το πνεύµα του και, επίσης, τις επιταγές της συνείδησής τους. Και για µεν το πνεύµα του Νόµου η Ε.Ψ.Ε. πιστεύει ότι όλες οι διατάξεις του τείνουν στο να παρασχεθούν στον φερόµενο ως ψυχικά πάσχοντα άνθρωπο όλες ανεξαιρέτως οι προβλεπόµενες δικαστικές και ιατρικές εγγυήσεις προκειµένου ο πολίτης αυτό, µόνο όταν αυτό επιβάλλει το θεραπευτικό του συµφέρον, να εγκλεισθεί ακούσια σε κατάλληλη Μονάδα Ψυχικής Υγείας και ακούσια εν συνεχεία να υποβληθεί σε νοσηλεία και θεραπεία. Και για δε τις επιταγές της συνείδησης η Ε.Ψ.Ε. θέλει να επισηµάνει µε έµφαση ότι υπέρτατο κριτήριο κατά την άσκηση του ιατρικού λειτουργήµατος είναι το θεραπευτικό συµφέρον του πάσχοντα, το οποίο και υπηρετείται µόνο όταν οι ιατρικοί και δικαστικοί λειτουργοί που παρεµβάλλονται στην διαδικασία και σε όλα τα στάδιά της ανταποκρίνονται µε συνέπεια και υπευθυνότητα στα καθήκοντα που τους αναθέτει ο Νόµος αλλά και ασκούν τα αντίστοιχα δικαιώµατα που τους αναγνωρίζει χωρίς τον κίνδυνο να εµπλακούν σε προσωπικές περιπέτειες. Με βάση αυτή τη γενική τοποθέτηση οι απόψεις της Ε.Ψ.Ε. είναι: 1. Ο Εισαγγελέας έχει το δικαίωµα να διατάξει την ακούσια εισαγωγή του πολίτη µόνο όταν συντρέχουν όλες ανεξαιρέτως οι προβλεπόµενες από το Νόµο προϋποθέσεις µεταξύ των οποίων η ουσιαστικότερη είναι οι δύο αιτιολογηµένες ιατρικές γνωµατεύσεις που συµφωνούν για την ανάγκη της ακούσιας εισαγωγής. Ο εισαγγελέας δεν έχει δικαίωµα να διατάξει την ακούσια εισαγωγή εάν οι συντάξαντες τις γνωµατεύσεις διαφωνούν επί του καίριου αυτού ζητήµατος. Σε µια τέτοια περίπτωση ο εισαγγελέας περιορίζεται να παραπέµψει την υπόθεση στο πρωτοδικείο που αποφασίζει τελικά αφού λάβει υπόψη του και τη γνώµη τρίτου ψυχιάτρου, τις απόψεις

3 του ίδιου του πολίτη του οποίου ζητείται η εισαγωγή όπως και του νοµικού του συµβούλου. Είναι λοιπόν ανάγκη να διορθωθούν τάχιστα ορισµένα προφανή τυπογραφικά λάθη που υπάρχουν στο δηµοσιευµένο στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης κείµενο του Νόµου που φαίνεται ότι εξακολουθούν να παραµένουν παρά τις επίµονες προσπάθειες του κ. Βαρουχάκη, που υπήρξε µέλος της σχετικής Νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής, να διορθωθούν. Μεταξύ αυτών είναι η λέξη «µπορεί» που υπάρχει στο επίσηµο κείµενο και που πρέπει να αντικατασταθεί από τη λέξη «χωρίς» που υπάρχει στο κείµενο της Επιτροπής. Η λέξη «µπορεί» εκτός του ότι καθιστά το επίσηµο κείµενο ασύντακτο και εκτός του ότι έχει από προφανή αβλεψία τεθεί στη θέση της λέξης «χωρίς» είναι εντελώς αντίθετη στο όλο πνεύµα που διατρέχει τις άλλες διατάξεις του Νόµου αλλά και το γράµµα τους. 2. Ο Εισαγγελέας έχει επίσης το δικαίωµα να διατάξει την ακούσια µεταφορά σε δηµόσια ψυχιατρική κλινική και την ακούσια εξέταση του φερόµενου ως ασθενή, όταν αυτός αρνείται να εξεταστεί, όχι όµως και την εισαγωγή του. 3. Η παραµονή του φεροµένου ως ασθενή στην κλινική σε µια τέτοια περίπτωση διαρκεί µόνο όσο χρειάζεται για να συνταχθούν οι δύο γνωµατεύσεις και πάντως, σύµφωνα µε ρητή διάταξη του Νόµου, ποτέ περισσότερο από 48 ώρες. Η εισαγωγή του αρρώστου και προ παντός η ακούσια υποβολή του σε θεραπεία νοµιµοποιείται µόνο όταν οι γιατροί γνωµατεύσουν ότι επιβάλλεται η ακούσια νοσηλεία του και µόνο όταν ακολουθήσει νέα εντολή του Εισαγγελέα που θα διατάσσει την εισαγωγή. Η Ε.Ψ.Ε. εντούτοις λαµβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες αντικειµενικές δυσκολίες θα ανεχόταν κατ οικονοµία την ακούσια νοσηλεία του αρρώστου χωρίς την νέα διαταγή του Εισαγγελέα, αλλά για βραχύ µόνο χρονικό διάστηµα και µόνο σε περίπτωση που η ανάγκη της νοσηλείας είναι επείγουσα. Σε µια τέτοια περίπτωση οι γιατροί οφείλουν όµως να ενηµερώσουν αµέσως και εγγράφως τον εισαγγελέα για τους ιατρικούς λόγους που τους αναγκάζουν να παραβλέψουν το Νόµο και για την υποχρέωσή του να αποστείλει κατεπειγόντως την εντολή του για την εισαγωγή του αρρώστου. 4. Σύµφωνα µε το Νόµο οι υπηρεσίες στον ασθενή παρέχονται από Μονάδες Ψυχικής Υγείας (στις οποίες περιλαµβάνονται και οι Ιδιωτικές Ψυχιατρικές Κλινικές) του Τοµέα στον οποίο κατοικεί. Η πρόβλεψη αυτή, κατά τα διδάγµατα και τις παραδοχές της Επιστήµης εξυπηρετεί το πραγµατικό θεραπευτικό συµφέρον του ασθενή γιατί εξασφαλίζει ότι δεν θα αποµακρυνθεί από το οικογενειακό, φιλικό, εργασιακό και εν γένει κοινωνικό του περιβάλλον. Ο Νόµος εντούτοις προβλέπει και εξαιρέσεις όπως π.χ. σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης ή έλλειψης κατάλληλης για τον ασθενή Μονάδας στον Τοµεά της κατοικίας του. Επειδή το υπέρτατο κριτήριο, σύµφωνα µε τις πάγιες αρχές και παραδόσεις της Ιατρικής αλλά και σύµφωνα µε το πνεύµα του Νόµου, είναι το αληθές θεραπευτικό συµφέρον του αρρώστου η Ε.Ψ.Ε. πιστεύει ότι ο ασθενής δικαιούται να νοσηλευτεί και εκτός του Τοµέα της κατοικίας του ακόµη και σε Ιδιωτική Ψυχιατρική Κλινική όταν αυτό επιτάσσει το θεραπευτικό του συµφέρον. Περί αυτού αρµοδιότεροι να κρίνουν είναι οι εξετάσαντες τον ασθενή ψυχίατροι που και µπορούν να γνωµοδοτήσουν σχετικά αφού λάβουν υπόψη του όλα τα στοιχεία και τους εν γένει παράγοντες στις συγκεκριµένες

4 συνθήκες και για τον συγκεκριµένο ασθενή, µεταξύ βέβαια των οποίων είναι και η βούληση του ίδιου του ασθενή ή αυτού που κατά τεκµήριο εκφράζει τη βούλησή του όταν εκείνος λόγω της ψυχικής του κατάστασης δεν είναι σε θέση να τη δηλώσει. Για τους λόγους αυτούς η Ε.Ψ.Ε. προτείνει εφ όσον υπάρξει αίτηµα νοσηλείας του ασθενή σε ιδιωτική Ψυχιατρική Κλινική ή σε άλλη Μονάδα ψυχικής υγείας εκτός του τόπου κατοικίας του να τεθεί πρόσθετο σχετικό ερώτηµα από τον εισαγγελέα προς τους ψυχιάτρους που θα κληθούν να εξετάσουν τον ασθενή ώστε σε περίπτωση που αποφανθούν ότι απαιτείται ακούσια νοσηλεία να απαντήσουν και επί του ερωτήµατος εάν αυτή θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί σε άλλη Μονάδα Ψυχικής Υγείας ακόµη και εκτός του Τοµέα της κατοικίας του, χωρίς εξ αυτού να θίγεται το θεραπευτικό συµφέρον του. 5. Ο Νόµος δεν προβλέπει την υποχρεωτική παρέµβαση της Αστυνοµίας ούτε για την µεταφορά του ασθενούς προς εξέταση, ούτε για τη µεταφορά του προς εισαγωγή. Η παρέµβαση της Αστυνοµίας επεβλήθη εξ ανάγκης αλλά δεν είναι λίγες οι παρενέργειες που διαπιστώνονται (ασθενείς µεταφερόµενοι σιδηροδέσµιοι ως παραβάτες του Νόµου, ασθενείς παραµένοντες ακόµη και επί µέρες σε κρατητήρια στερούµενοι της αναγκαίας θεραπείας, καθιέρωση και γενίκευση της Αστυνοµικής παρέµβασης ακόµη και σε περιπτώσεις που δεν χρειάζεται, γενικευµένη παραβίαση της πρόβλεψης του Νόµου για µεταφορά του ασθενή «υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν το σεβασµό στην προσωπικότητα και την αξιοπρέπειά του»). Η Ε.Ψ.Ε. πιστεύει ότι η συντελεσθείσα ανάπτυξη των Υγειονοµικών Υπηρεσιών της Χώρας επιτρέπει την εµπλοκή αυτών ακριβώς των Υπηρεσιών στις διαδικασίες µεταφοράς, γεγονός που όχι µόνο θα ήταν απολύτως σύµφωνο µε το πνεύµα του Νόµου αλλά και συµβατό µε το θεραπευτικό συµφέρον του ασθενή. Τέτοιες Υπηρεσίες θα µπορούσαν να παράσχουν το Ε.Κ.Α.Β. (και µάλιστα µε ειδικευµένους ψυχιατρικούς νοσηλευτές), τα Κέντρα Υγείας διαθέτοντας τα ασθενοφόρα τους, οι ίδιες οι δηµόσιες Μονάδες Ψυχικής Υγείας οργανώνοντας ειδική Υπηρεσία για την εξέταση του ασθενή οίκοι και τη µεταφορά του αν κριθεί αναγκαία, οι ίδιες οι Ιδιωτικές Ψυχιατρικές Κλινικές οργανώνοντας µε ίδια µέσα την µεταφορά. Αν όλες αυτές οι Υπηρεσίες οργανωθούν η παρέµβαση της Αστυνοµίας θα µπορούσε συν τω χρόνω να συρρικνωθεί, να περιοριστεί στην αρχή µόνο στις περιπτώσεις που ο ασθενής προβαίνει ήδη σε πράξεις βίας ή καταστροφής και τελικά να εκλείψει τελείως. 6. Ο Νόµος δέχεται την υποβολή του αρρώστου σε ακούσια εισαγωγή και νοσηλεία. Εποµένως και την επιβολή των αναγκαίων περιοριστικών της ελευθερίας µέτρων που όµως προϋποθέτουν την ύπαρξη της κατάλληλης και επαρκούς σε υλικά µέσα και σε προσωπικό υποδοµής. Εάν η υποδοµή αυτή µε ευθύνη άλλων δεν υφίσταται δεν νοείται η απόδοση οποιασδήποτε ευθύνης στο προσωπικό της Μονάδας και στο Νοσοκοµείο, εάν ο ακούσια εισαχθείς ασθενής διαφύγει και δεν υποβληθεί έτσι στη θεραπεία που πρέπει. 7. Με ρητή διάταξη του Νόµου ορίζεται ότι το Πρωτοδικείο συνεδριάζει µέσα σε 10 µέρες από την ηµέρα που διατάχθηκε η εισαγωγή του αρρώστου. Εποµένως απόφαση που εκδόθηκε µετά και µάλιστα πολύ µετά από αυτή την προθεσµία είναι προφανώς ανίσχυρη. Εξ άλλου µε ρητή διάταξη προβλέπεται ότι η ακούσια νοσηλεία διακόπτεται όταν πάψουν να ισχύουν

5 οι προϋποθέσεις που την είχαν καταστήσει αναγκαία. Είναι ευθύνη και δικαίωµα των γιατρών και µόνο να κρίνουν εάν εξακολουθούν ή όχι να υφίστανται αυτές οι προϋποθέσεις. Μετά τιµής Ν. Τζαβάρας Χ. Βαρουχάκης Πρόεδρος Ε.Ψ.Ε. Μέλος Εξελεγκτικής Επιτροπής Ε.Ψ.Ε. Παπαδιαµαντοπούλου 11, Αθήνα Τηλ.: , Fax: Website: 11, Papadiamantopoulou Str., Athens, Greece Tel: , Fax: Website:

Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για την Ακούσια Νοσηλεία Ψυχικά Ασθενών

Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για την Ακούσια Νοσηλεία Ψυχικά Ασθενών ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για την Ακούσια

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Εκθεση. Της Οµάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της πορείας της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης

Πρώτη Εκθεση. Της Οµάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της πορείας της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης Πρώτη Εκθεση Της Οµάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της πορείας της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης Μετά από πρόταση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας που έγινε αποδεκτή από το Συνήγορο του Πολίτη συγκροτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» ικαιώµατα Ψυχικώς Πασχόντων ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ «ΨΥΧΑΡΓΩΣ Β ΦΑΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού στη νηπιακή ηλικία. Ο ρόλος του Συνηγόρου του Παιδιού

Η προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού στη νηπιακή ηλικία. Ο ρόλος του Συνηγόρου του Παιδιού Η προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού στη νηπιακή ηλικία. Ο ρόλος του Συνηγόρου του Παιδιού Γιώργος Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα ικαιώµατα του Παιδιού Εισαγωγή Τα δικαιώµατα των ανηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

Προς τον Ειδικό Γραµµατέα Σωφρονιστικής Πολιτικής Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων

Προς τον Ειδικό Γραµµατέα Σωφρονιστικής Πολιτικής Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων Βοηθοί Συνήγοροι του Πολίτη: Βασίλης Καρύδης Γιάννης Σακέλλης Ειδικοί Επιστήµονες: Ειρήνη Κυριακάκη Φωτεινή Παντελίδου Αθήνα, 12.12.2011 Αρ. Φακ.: 17943/09/2.3 Προς τον Ειδικό Γραµµατέα Σωφρονιστικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ. (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6)

Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ. (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6) Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6) Θέµα: οµές προστασίας και φιλοξενίας παιδιών και εφήβων µε ψυχικές διαταραχές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών Απώλεια ασφαλιστικών δικαιωμάτων με υπαιτιότητα της διοίκησης ΥΓΕΙΑ Λειτουργία μονάδων υγείας Ειδικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ εκπαιδευth

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ εκπαιδευth ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ εκπαιδευth ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικογένεια και σχολείο

Οικογένεια και σχολείο ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Ανατροφή και επικοινωνία Αστική κατάσταση και οικογενειακή ενότητα ΣΧΟΛΕΙΟ Πρόσβαση στην εκπαίδευση Λειτουργία σχολείων και ποιότητα εκπαίδευσης Σχολικό περιβάλλον και ανεκτικότητα Εκ των πραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α. Γενικά: Οι νομοθετικές μεταρρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ. Υπόθεση RAHIMI κατά Ελλάδας. (Προσφυγή υπ αρ. 8687/08) Απόφαση

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ. Υπόθεση RAHIMI κατά Ελλάδας. (Προσφυγή υπ αρ. 8687/08) Απόφαση ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Υπόθεση RAHIMI κατά Ελλάδας (Προσφυγή υπ αρ. 8687/08) Απόφαση Στρασβούργο, 5 Απριλίου 2011 Η απόφαση αυτή είναι θα γίνει οριστική υπό τις προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση της Εθνικής Συµµετοχής επισήµανση των κυριότερων γεγονότων από όλα τα τµήµατα της Μελέτης, µε ιδιαίτερη έµφαση στα στοιχεία που µπορεί να

Επισκόπηση της Εθνικής Συµµετοχής επισήµανση των κυριότερων γεγονότων από όλα τα τµήµατα της Μελέτης, µε ιδιαίτερη έµφαση στα στοιχεία που µπορεί να Κατάχρηση του δικαιώµατος για οικογενειακή επανένωση: γάµοι συµφέροντος και ψευδείς δηλώσεις πατρότητας Εθνική Συµµετοχή: Ελλάδα Ευρωπαϊκό ίκτυο Μετανάστευσης 2012 1 ΜΕΛΕΤΗ Ε Μ 2012 Κατάχρηση του δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΥΠΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΥΠΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΤΥΠΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΑΙΣΙΟ I. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ II. ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Βελτιώσεις της Ποινικής Νοµοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Συµβολή του Συνηγόρου του Πολίτη στον ηµόσιο ιάλογο για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Συµβολή του Συνηγόρου του Πολίτη στον ηµόσιο ιάλογο για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Εισαγωγή Συµβολή του Συνηγόρου του Πολίτη στον ηµόσιο ιάλογο για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (µε αφορµή την παρουσίαση Σχεδίου Νόµου από το Υπ.Ε.Π.Θ.) Μάιος 2008 Στις 2 Απριλίου 2008 το Υπουργείο Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού. Πόρισµα

Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού. Πόρισµα Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού Πόρισµα (Άρθρο 4 6 ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις») Συνθήκες λειτουργίας της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας για παιδιά µε αναπηρίες «Κέντρο Περίθαλψης

Διαβάστε περισσότερα

To ζήτηµα της διαπίστωσης της ανηλικότητας των ασυνόδευτων ανηλίκων

To ζήτηµα της διαπίστωσης της ανηλικότητας των ασυνόδευτων ανηλίκων 6 Οκτωβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ****/49832/2014 Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», Άρθρο 3 5) To ζήτηµα της διαπίστωσης της ανηλικότητας των

Διαβάστε περισσότερα

κρατους-πολιτη Σχέσεις Σχεσεις κράτους πολίτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

κρατους-πολιτη Σχέσεις Σχεσεις κράτους πολίτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σχέσεις Σχεσεις κράτους πολίτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 99 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 100 Η οικονομική κρίση: προβλήματα και ευκαιρίες 102 Οικονομικές δραστηριότητες και σχέσεις κράτους πολιτών 102 Το δημόσιο ως αποδέκτης της επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα ανθρώπινα δικαιώματα σου. Ένας οδηγός για ηλικιωμένα άτομα

Τα ανθρώπινα δικαιώματα σου. Ένας οδηγός για ηλικιωμένα άτομα Τα ανθρώπινα δικαιώματα σου Ένας οδηγός για ηλικιωμένα άτομα Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 P a g e Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 Εισαγωγή... 5 Χρησιμοποιώντας αυτόν τον οδηγό...

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Μπιτούνης, Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δηµήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. Γραµµατέας: Ηλιάνα Κούτρα

Ιωάννης Μπιτούνης, Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δηµήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. Γραµµατέας: Ηλιάνα Κούτρα ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 21 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 5 Η ΚΑΙ 6 Η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 5 Η ΚΑΙ 6 Η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 5 Η ΚΑΙ 6 Η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΣΚΛΗΡΗΣ, ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ Ή ΤΑΠΕΙΝΩΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ή ΤΙΜΩΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη 11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα ΠΕ και Ε Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια Η έκδοση χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: Παραβίαση αρχών χρηστής διοίκησης και μεροληπτική στάση ΝΠΔΔ σε βάρος πολιτών

ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: Παραβίαση αρχών χρηστής διοίκησης και μεροληπτική στάση ΝΠΔΔ σε βάρος πολιτών Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6) Θέμα: Παραβίαση αρχών χρηστής διοίκησης και μεροληπτική στάση ΝΠΔΔ σε βάρος πολιτών Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κων/νος Παπαδηµητρίου Υποψήφιος διδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών Απόφοιτος Εθνικής Σχολής ηµόσιας ιοίκησης Α. Ορολογία/Αποσαφήνιση εννοιών: ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ, Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Όπως έχει αποδειχθεί ιστορικά, η διασφάλιση του σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου 1. Τα άρθρα 1, πλην των παρ. 2, 5 και

Διαβάστε περισσότερα