ESL5320LO HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 FR LAVE-VAISSELLE NOTICE D'UTILISATION 20 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 39

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ESL5320LO HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 FR LAVE-VAISSELLE NOTICE D'UTILISATION 20 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 39"

Transcript

1 ESL5320LO HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 FR LAVE-VAISSELLE NOTICE D'UTILISATION 20 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 39

2 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI SIGURNOSNE UPUTE OPIS PROIZVODA UPRAVLJAČKA PLOČA PROGRAMI POSTAVKE OPCIJE PRIJE PRVE UPORABE SVAKODNEVNA UPORABA SAVJETI ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE RJEŠAVANJE PROBLEMA TEHNIČKI PODACI MISLIMO NA VAS Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan, projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate. Dobrodošli u Electrolux. Posjetite našu internetsku stranicu za: Dobivanje savjeta o korištenju, prospekata, rješavanju problema, servisnim informacija: Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis: Kupovinu dodatne opreme, potrošnog materijala i originalnih rezervnih dijelova za vaš uređaj: /shop BRIGA O KUPCIMA I SERVIS Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova. Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj. Informacije možete pronaći na nazivnoj pločici. Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije Opće informacije i savjeti Ekološke informacije Zadržava se pravo na izmjene.

3 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako nepravilno postavljanje i uporaba uređaja uzrokuje ozljede i oštećenja. Upute uvijek čuvajte s uređajem, za buduće potrebe. 1.1 Opća sigurnost HRVATSKI 3 Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu u kućanstvu i za slične namjene kao što su: farme, čajne kuhinje koje upotrebljavaju zaposleni u prodavaonicama, uredima i drugim radnim prostorima; klijenti u hotela, motela, bed&breakfast ustanova i drugih vrsta smještaja. Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja. Radni tlak vode (minimalni i maksimalni) mora biti između 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (Mpa) Pridržavajte se postavke maksimalnog broja od 13 mjesta. Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili ovlašteni servisni centar ili slična kvalificirana osoba mora ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost. Noževe i pribor s oštrim vrhovima u košaru za pribor za jelo stavite vrhom okrenutim prema dolje ili u vodoravan položaj. Ne držite vrata uređaja otvorena bez nadzora kako biste spriječili pad preko njih. Prije održavanja, uređaj isključite i utikač izvucite iz utičnice mrežnog napajanja. Za čišćenje uređaja ne koristite raspršivanje vode i pare. Ventilacijski otvor na dnu (ako postoji) ne smije biti prekriven tepihom. Uređaj se treba priključiti na vodovodnu mrežu pomoću isporučenog novog kompleta cijevi. Stari komplet cijevi ne smije se ponovno upotrijebiti.

4 4 1.2 Sigurnost djece i slabijih osoba Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti. Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem. Sve deterdžente čuvajte izvan dohvata djece. Djecu i kućne ljubimce držite podalje od vrata uređaja dok su otvorena. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez nadzora. 2. SIGURNOSNE UPUTE 2.1 Postavljanje Odstranite svu ambalažu Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj. Uređaj nemojte postavljati na mjesta na kojima je temperatura manja od 0 C. Pridržavajte se uputa za instalaciju isporučenih s uređajem. Provjerite je li uređaj postavljen ispod i blizu sigurnih konstrukcija. 2.2 Spajanje na električnu mrežu UPOZORENJE! Opasnost od požara i strujnog udara. Uređaj mora biti uzemljen. Provjerite podudaraju li se električni podaci na nazivnoj pločici s električnim napajanjem. Ako to nije slučaj, kontaktirajte električara. Uvijek koristite pravilno ugrađenu utičnicu sa zaštitom od strujnog udara. Ne koristite adaptere s više utičnica i produžne kabele. Pazite da ne oštetite utikač i kabel napajanja. Ako je potrebno zamijeniti električni kabel, to mora izvršiti ovlašteni servisni centar. Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu tek po završetku postavljanja. Provjerite postoji li pristup utikaču nakon postavljanja. Ne povlačite kabel napajanja kako biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek uhvatite i povucite utikač. Ovaj je uređaj usklađen s direktivama EU. Zamo za UK i Irsku. Uređaj ima glavni osigurač od 13 ampera. Ako je potrebno zamijeniti osigurač u utikaču, koristite osigurač od 13 amp. ASTA (BS1362). 2.3 Spajanje na dovod vode Pripazite da ne oštetite crijeva za vodu. Prije priključivanja uređaja na nove cijevi ili cijevi koje se dugo nisu koristile neka voda teče sve dok ne postane potpuno čista. Prilikom prve upotrebe uređaja provjerite da nema curenja.

5 HRVATSKI 5 Crijevo za dovod vode ima sigurnosni ventil i oblogu s unutarnjim glavnim vodom. UPOZORENJE! Opasan napon. Ako je crijevo za dovod vode oštećeno, odmah iskopčajte utikač iz utičnice električne mreže. Za zamjenu crijeva za dovod vode kontaktirajte ovlašteni servisni centar. 2.4 Koristite Ne sjedajte i ne stojite na otvorenim vratima. Deterdženti za perilicu posuđa su opasni. Pridržavajte se sigurnosnih uputa na ambalaži deterdženta. Ne pijte i ne igrajte se s vodom u uređaju. Ne vadite posuđe iz uređaja prije završetka programa. Na posuđu može ostati deterdženta. Uređaj može ispuštati vruću paru ako otvorite vrata dok je program u tijeku. Zapaljive predmete ili predmete namočene zapaljivim sredstvima ne stavljajte u uređaj, pored ili na njega. 2.5 Servisiranje Za popravak uređaja kontaktirajte ovlašteni servisni centar. Preporučujemo korištenje isključivo originalnih rezervnih dijelova. Kada kontaktirate ovlašteni servisni centar, provjerite imate li sljedeće informacije, dostupne na nazivnoj pločici. Model: PNC: Serijski broj: 2.6 Odlaganje UPOZORENJE! Opasnost od ozljede ili gušenja. Uređaj isključite iz električne mreže. Prerežite električni kabel i bacite ga. Uklonite bravicu vrata kako biste spriječili da se djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.

6 6 3. OPIS PROIZVODA Gornja mlaznica 2 Donja mlaznica 3 Filtri 4 Nazivna pločica 5 Spremnik soli 6 Ventilacijski otvor 7 Spremnik sredstva za ispiranje 8 Spremnik za deterdžent 9 Košara za pribor za jelo 10 Donja košara 11 Gornja košara 3.1 Beam-on-Floor Beam-on-Floor je svjetlo koje se prikazuje na kuhinjskom podu ispod vrata uređaja. Kada program započne, uključuje se crveno svjetlo i ostaje uključeno za vrijeme trajanja programa. Kada program završi, uključuje se zeleno svjetlo. 4. UPRAVLJAČKA PLOČA Kada je uređaj u kvaru, crvena svjetlo trepće. Svjetlo Beam-on-Floor se isključuje kada je uređaj isključen Tipka za uključivanje/isključivanje 2 Prikaz

7 HRVATSKI 7 3 Tipka Delay 4 Tipka programa (gore) 5 Tipka programa (dolje) 6 Tipka Multitab 7 Tipka TimeManager 8 Tipka Reset 9 Indikatori 4.1 Indikatori Indikator Zaslon Indikator za sol. On je uvijek isključen dok program radi. Indikator sredstva za ispiranje. On je uvijek isključen dok program radi. 5. PROGRAMI Program Stupanj zaprljanosti Vrsta punjenja Faze programa Opcije P1 1) Normalno zaprljano Posuđe i pribor za jelo Predpranje Pranje 50 C Ispiranja Sušenje TimeManager Multitab P2 2) Sve Posuđe, pribor za jelo, tave i posude Predpranje Pranje od 45 C do 70 C Ispiranja Sušenje Multitab P3 3) Jako zaprljano Posuđe, pribor za jelo, tave i posude Predpranje Pranje 70 C Ispiranja Sušenje TimeManager Multitab P4 4) Svježe zaprljano posuđe Posuđe i pribor za jelo Pranje 60 C ili 65 C Ispiranja Multitab

8 8 Program P5 5) Stupanj zaprljanosti Vrsta punjenja Faze programa Sve Predpranje Opcije 1) Pomoću ovog programa možete najučinkovitije iskoristiti vodu i uštedjeti energiju za uobičajeno zaprljano posuđe i pribor za jelo. (Ovo je standardni program za ustanove za testiranje). 2) Uređaj prepoznaje stupanj zaprljanosti i količinu predmeta u košarama. Automatski prilagođava temperaturu i količinu vode, potrošnju energije i trajanje programa. 3) Ovaj program ima fazu ispiranja s visokom temperaturom za bolje higijenske rezultate. Tijekom faze ispiranja temperatura ostaje na 70 C najmanje 10 minuta. 4) Ovim programom možete prati svježe zaprljano posuđe. Daje sjajne rezultate pranja u kratkom vremenu. 5) Ovim programom možete brzo ispirati posuđe kako bi se spriječilo da se ostaci hrane zalijepe na posuđe te stvaranje mirisa u uređaju. Uz ovaj program nemojte koristiti deterdžent. 5.1 Potrošnja Program 1) Razina (l) Snaga (kwh) Trajanje (min) P P P P P ) Tlak i temperatura vode, oscilacije u napajanju električne mreže, opcije te količina posuđa mogu promijeniti vrijednosti. 5.2 Informacije za ustanove za testiranje Za sve potrebne informacije po pitanju karakteristika testiranja pošaljite poruku elektronskom poštom: Zapišite broj proizvoda (PNC) koji se nalazi na nazivnoj pločici.

9 6. POSTAVKE 6.1 Način rada za odabir programa i korisnički način rada Kad je uređaj u načinu rada za odabir programa, moguće je postaviti program te ući u korisnički način rada. U korisničkom načinu rada možete promijeniti sljedeće postavke: Razinu omekšivača vode u skladu s tvrdoćom vode. Uključivanje ili isključivanje zvučnog signala za završetak programa. Isključivanje spremnika sredstva za ispiranje kad želite koristiti opciju Multitab bez sredstva za ispiranje. Te postavke biti će spremljene dok ih ponovno ne promijenite. Način postavljanja načina rada za odabir programa Uređaj je u načinu rada za odabir programa kad zaslon prikazuje broj programa P1. Kad uključite uređaj, obično je u načinu rada za odabir programa. Ipak, ako se to ne dogodi, na sljedeći način možete postaviti način rada za odabir programa: Pritisnite i držite Reset dok je uređaj u načinu rada 'Odabir programa'. 6.2 Omekšivač vode HRVATSKI 9 Omekšivač vode uklanja minerale iz vode koji bi imali štetan utjecaj na rezultate pranja i na uređaj. Što je više tih minerala, to je voda tvrđa. Tvrdoća vode mjeri se sljedećim ekvivalentnim ljestvicama. Omekšivač vode treba podesiti u skladu s tvrdoćom vode na vašem području. Podatke možete dobiti od lokalnog vodoopskrbnog poduzeća. Važno je postaviti ispravnu razinu omekšivača vode kako bi se osigurali dobri rezultati pranja. Tvrdoća vode Njemački stupnjevi ( dh) Francuski stupnjevi ( fh) mmol/l Clarke stupnjevi Razina omekšivača vode ) <4 <7 <0.7 < 5 1 2) 1) Tvorničke postavke. 2) Nemojte koristiti sol na ovoj razini.

10 10 Kako podesiti razinu omekšivača vode Uređaj mora biti u načinu rada za odabir programa. 1. Za unos korisničkog načina rada, istovremeno pritisnite i zadržite dok indikatori, i ne počnu bljeskati, a zaslon je prazan. 2. Pritisnite. Isključuju se indikatori i. Indikator nastavlja bljeskati. Na zaslonu se prikazuje trenutačna postavka: npr. = razina Pritišćite za promjenu postavke. 4. Pritisnite tipku za uključivanje/ isključivanje za potvrdu postavke. 6.3 Spremnik sredstva za ispiranje Sredstvo za ispiranje pomaže u sušenju posuđa bez mrlja i pruga. Sredstvo za ispiranje automatski se otpušta tijekom faze vrućeg ispiranja. Uporaba sredstva za ispiranje i kombiniranih tableta s deterdžentom Kada aktivirate opciju Multitab, spremnik sredstva za ispiranje nastavlja ispuštati sredstvo za ispiranje. Ipak, možete deaktivirati spremnik sredstva za ispiranje. U tom slučaju rezultati možda neće biti zadovoljavajući. S isključenim spremnikom sredstva za ispiranje, indikator sredstva za ispiranje uvijek je isključen. Kako isključiti spremnik sredstva za ispiranje Uređaj mora biti u načinu rada za odabir programa. 1. Za unos korisničkog načina rada, istovremeno pritisnite i zadržite i i dok indikatori, i ne počnu bljeskati, a zaslon je prazan. 2. Pritisnite. Isključuju se indikatori i. Indikator nastavlja bljeskati. Na zaslonu se prikazuje trenutačna postavka. = uključen spremnik sredstva za ispiranje. = isključen spremnik sredstva za ispiranje. 3. Pritisnite za promjenu postavke. 4. Pritisnite tipku za uključivanje/ isključivanje za potvrdu postavke. 6.4 Zvučni signali Zvučni signali oglašavaju se kad dođe do kvara uređaja. Zvučne signale nije moguće isključiti. Zvučni signal oglašava se i po završetku programa. Po zadanim postavkama, taj zvučni signal je isključen ali ga je moguće uključiti. Način uključivanja zvučnog signala završetka programa Uređaj mora biti u načinu rada za odabir programa. 1. Za unos korisničkog načina rada, istovremeno pritisnite i zadržite dok indikatori, i ne počnu bljeskati, a zaslon je prazan. 2. Pritisnite. Isključuju se indikatori i. Indikator nastavlja bljeskati. Na zaslonu se prikazuje trenutačna postavka: = Zvučni signal je isključen. = Zvučni signal je uključen. 3. Pritisnite za promjenu postavke. 4. Pritisnite tipku za uključivanje/ isključivanje za potvrdu postavke. i

11 7. OPCIJE Željene opcije moraju se aktivirati svaki put prije početka programa. Nije moguće uključiti ili isključiti opcije dok program radi. Nisu sve opcije međusobno kompatibilne. Ako ste odabrali nekompatibilne opcije, uređaj će automatski deaktivirati jednu ili više njih. Ostati će uključeni samo indikatori još uvijek uključenih opcija. 7.1 Multitab Tu opciju aktivirajte kad koristite kombinirane tablete s deterdžentom koje sadrže funkcije soli, sredstva za ispiranje i deterdženta. Također mogu sadržavati i druga sredstva za čišćenje ili ispiranje. Ta opcija isključuje ispuštanje soli. Indikator soli se ne uključuje. Uporabom te opcije, trajanje programa produženo je kako bi se uporabom kombiniranih tableta s deterdžentom poboljšali rezultati čišćenja i sušenja. 8. PRIJE PRVE UPORABE 1. Provjerite odgovara li trenutna postavka omekšivača vode tvrdoći vode. Ako nije, prilagodite razinu omekšivača vode. 2. Napunite spremnik za sol. 3. Napunite spremnik sredstva za ispiranje. 4. Otvorite slavinu. 5. Pokrenite program za uklanjanje svih zaostalih ostataka koji mogu biti u uređaju. Ne koristite deterdžent i ne punite košare. Kada pokrenete program uređaju će možda trebati 5 minuta kako bi se smola napunila u omekšivač vode. Izgleda da uređaj ne radi. Faza pranja započinje tek kada se ovaj postupak dovrši. Postupak će se povremeno ponavljati. Multitab nije trajna opcija i mora se odabrati za svaki ciklus. Kako uključiti Multitab Pritisnite. Uključuje se odgovarajući indikator. 7.2 TimeManager Ova opcija povećava tlak i temperaturu vode. Faze pranja i sušenja su kraće. Ukupno trajanje programa smanjuje se za približno 50%. Rezultati programa su isti kao i kod uobičajenog trajanja programa. Rezultati sušenja mogu se smanjiti. Kako uključiti TimeManager Pritisnite TimeManager, uključuje se pripadajući indikator. Ako opcija nije primjenjiva na program, odgovarajući indikator se ne uključuje ili brzo bljeska nekoliko sekundi, a zatim se isključuje. Na zaslonu se prikazuje ažurirano trajanje programa. 8.1 Spremnik za sol POZOR! Upotrebljavajte samo sol izričito namijenjenu za perilice posuđa. HRVATSKI 11 Sol se koristi za nadopunu smole u omekšivač vode te kako bi se osigurali dobri rezultati pranja u svakodnevnoj uporabi.

12 12 Kako puniti spremnik za sol 1. Okrenite poklopac spremnika za sol u smjeru suprotnom od smjera kazaljki na satu i skinite ga. 2. Stavite 1 litru vode u spremnik za sol (samo prvi put). 3. Napunite spremnik za sol solju za perilicu posuđa. 8.2 Kako napuniti spremnik sredstva za ispiranje A D B C A B 4. Uklonite sol oko otvora spremnika za sol. MAX C D 5. Okrenite čep spremnika za sol u smjeru kazaljke na satu kako biste ga zatvorili. Voda i sol mogu izlaziti iz spremnika za sol tijekom punjenja. Opasnost od korozije. Kako biste je spriječili, nakon punjenja spremnika za sol pokrenite program. POZOR! Koristite isključivo sredstva za ispiranje posebno napravljena za perilice posuđa. 1. Pritisnite tipku (D) za otvaranje poklopca (C). 2. Ulijte sredstvo za ispiranje u spremnik (A) dok tekućina ne dosegne razinu napunjenosti 'max'. 3. Proliveno sredstvo za ispiranje uklonite upijajućom krpom kako biste spriječili stvaranje prevelike količine pjene. 4. Zatvorite poklopac. Provjerite da se tipka za otpuštanje zaključava na mjestu. Možete okrenuti birač ispuštene količine (B) između položaja 1 (najmanja količina) i položaja 4 ili 6 (najveća količina).

13 9. SVAKODNEVNA UPORABA 1. Otvorite slavinu. 2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje. Provjerite je li uređaj u načinu rada 'Odabir programa'. Ako je indikator soli uključen, napunite spremnik za sol. Ako je indikator sredstva za ispiranje uključen, napunite spremnik sredstva za ispiranje. 3. Napunite košare. 4. Dodajte deterdžent. Ako koristite kombinirane tablete s deterdžentom, uključite opciju Multitab. 5. Postavite i pokrenite odgovarajući program koji odgovara vrsti i zaprljanosti punjenja. 9.1 Upotreba deterdženta D A B C A 30 B 20 D 1. Pritisnite tipku (B) za otvaranje poklopca (C). 2. Stavite deterdžent u prašku ili tablete u odjeljak (A). 3. Ako program pranja ima fazu pretpranja, stavite malu količinu deterdženta u spremnik (D). 4. Zatvorite poklopac. Provjerite da se tipka za otpuštanje zaključava na mjestu. C 9.2 Odabir i pokretanje programa Funkcija Auto Off HRVATSKI 13 Ova funkcija smanjuje potrošnju energije automatski deaktivirajući uređaj dok ne radi. Ta funkcije se uključuje: 5 minuta nakon završetka programa. Nakon 5 minuta ako program nije započeo. Pokretanje programa 1. Vrata uređaja držite odškrinuta. 2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje. Provjerite je li uređaj u načinu rada 'Odabir programa'. 3. Pritiščite ili dok se na zaslonu ne prikaže broj programa kojeg želite pokrenuti.. Na zaslonu će se prikazati broj programa na

14 14 otprilike 3 sekunde, a zatim trajanje programa. 4. Postavite odgovarajuće opcije. 5. Za pokretanje programa zatvorite vrata uređaja. Pokretanje programa s odgodom početka 1. Postavite program. 2. Pritišćite sve dok se na zaslonu ne prikaže vrijeme odgode koje želite postaviti (od 1 do 24 sata). Uključuje se indikator odgode. 3. Za pokretanje odbrojavanja zatvorite vrata uređaja. Dok traje odbrojavanje, moguće je produžiti vrijeme odgode ali ne i promijeniti odabir programa i opcija. Kada odbrojavanje završi, program se pokreće. Otvaranje vrata dok uređaj radi Ako otvorite vrata dok je program u tijeku, uređaj se zaustavlja. Kada zatvorite vrata, uređaj nastavlja raditi od točke u kojoj je prekinuo rad. Ako se vrata otvore dulje od 30 sekundi tijekom faze sušenja, program u tijeku će se prekinuti. Poništavanje odgode početka tijekom odbrojavanja Kada poništite odgodu početka, morate ponovno postaviti program i opcije. Pritisnite i držite pritisnutim Reset dok uređaj ne uđe u način rada odabir programa. Poništavanje programa Pritisnite i držite pritisnutim Reset dok uređaj ne uđe u način rada odabir programa. Prije pokretanja novog programa provjerite nalazi li se deterdžent u spremniku za deterdžent. Završetak programa Kad je program pranja završen, zaslon prikazuje 0: Pritisnite tipku za uključivanje/ isključivanje ili pričekajte dok funkcija Auto Off automatski ne isključi uređaj. 2. Zatvorite slavinu. 10. SAVJETI 10.1 Općenito Sljedeći savjeti omogućit će optimalne rezultate pranja i sušenja u svakodnevnoj upotrebi te pomoći u očuvanju okoliša. Veće naslage hrane s posuđa bacite u kantu za smeće. Ne ispirite posuđe ručno prije stavljanja u perilicu. Kada je to potrebno, uključite program predpranja (ako je dostupan) ili odaberite program s fazom predpranja. Uvijek upotrijebite cijeli prostor košara. Kada punite uređaj pazite da voda iz mlaznica može potpuno dohvatiti i oprati posuđe. Pazite da se predmeti međusobno ne dodiruju ili ne prekrivaju. Možete odvojeno upotrebljavati deterdžent za perilice posuđa, sredstvo za ispiranje i sol za perilice posuđa ili možete upotrebljavati kombinirane tablete (npr. "3 u 1", "4 u 1", "Sve u 1"). Poštujte upute na pakiranju. Postavite program koji odgovara vrsti i zaprljanosti punjenja. Pomoću programa ECO možete najučinkovitije iskoristiti vodu i uštedjeti energiju za uobičajeno zaprljano posuđe i pribor za jelo.

15 10.2 Upotreba soli, sredstva za ispiranje i deterdženta Upotrebljavajte samo sol, sredstvo za ispiranje i deterdžent za perilice posuđa. Ostali proizvodi mogu prouzročiti oštećenja na uređaju. Kombinirane tablete obično su prikladne za područja gdje je tvrdoća vode do 21 dh. U područjima gdje je ta granica premašena potrebno je uz kombinirane tablete koristiti sredstvo za ispiranje i sol za perilice posuđa. Ipak, u područjima s vrlo tvrdom vodom preporučujemo uporabu samo deterdženta (u prašku, gelu, tabletama bez dodatnih funkcija), sredstva za ispiranje i soli za perilice posuđa odvojeno, za optimalne rezultate pranja i sušenja. Ako upotrebljavate kombinirane tablete, možete odabrati opciju Multitab (ako je dostupna). Ta opcija poboljšava rezultate čišćenja i sušenja kod upotrebe kombiniranih tableta. Deterdžent u tabletama ne otapa se do kraja prilikom korištenja kratkih programa. Kako bi se spriječila pojava tragova deterdženta na posuđu preporučujemo upotrebu sredstva za pranje u tabletama samo za duže programe pranje. Nemojte koristiti više od točne količine deterdženta. Pogledajte upute na pakiranju deterdženta Što treba napraviti kada prestanete upotrebljavati kombinirane tablete s deterdžentom Prije nego što započnete odvojeno upotrebljavati deterdžent, sol i sredstvo za ispiranje napravite sljedeće: 1. Postavite najvišu razinu omekšivača vode. 2. Provjerite jesu li spremnik za sol i spremnik sredstva za ispiranje puni. 3. Pokrenite najkraći program s fazom ispiranja. Ne dodajite deterdžent i ne punite košare. 4. Kada program završi, podesite omekšivač vode prema tvrdoći vode u vašem području. 5. Podesite ispuštenu količinu sredstva za ispiranje Punjenje košara Uređaj koristite isključivo za pranje predmeta namijenjenih za pranje u perilici. U uređaj ne stavljajte predmete od drveta, roga, aluminija, kositra i bakra. Nemojte u uređaj stavljati predmete koji mogu apsorbirati vodu (spužve, kućanske krpe). Uklonite preostalu hranu s predmeta. Smekšajte preostalu zagorenu hranu na predmetima. Stavite šuplje predmete (šalice, čaše i lonce) otvorom okrenutim prema dolje. Provjerite da se pribor i posuđe međusobno ne preklapa. Žlice pomiješajte s drugim priborom. Stakleni predmeti ne smiju se međusobno dodirivati. Male predmete položite u košaru za pribor za jelo. Lagano posuđe stavite u gornju košaru. Pazite da se posuđe ne miče. Prije početka programa provjerite mogu li se mlaznice slobodno kretati Prije pokretanja programa Provjerite sljedeće: HRVATSKI 15 Filtri su čisti i pravilno postavljeni. Poklopac spremnika za sol je čvrsto zatvoren. Mlaznice nisu začepljene.

16 16 U uređaju ima soli za perilicu posuđa i sredstava za ispiranje (osim ako ne upotrebljavate kombinirane tablete s deterdžentom). Položaj predmeta u košarama je ispravan. Program odgovara vrsti i zaprljanosti punjenja. Upotrebljava se odgovarajuća količina deterdženta. 11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE 10.6 Pražnjenje košara 1. Ostavite posuđe da se ohladi prije nego ga izvadite iz uređaja. Vrući predmeti mogu se lako oštetiti. 2. Prvo ispraznite donju košaru, zatim gornju košaru. Po završetku programa voda se još uvijek može zadržati na bokovima i na vratima uređaja. UPOZORENJE! Prije održavanja, uređaj isključite i utikač izvucite iz utičnice mrežnog napajanja. Nečisti filtri i začepljene mlaznice smanjuju rezultate pranja. Redovno ih provjeravajte i ako je potrebno očistite ih Čišćenje filtara Sustav filtra sastoji se od 3 dijela. C 2. Izvadite filtar (C) iz filtra (B). 3. Skinite plosnati filtar (A). B A 4. Operite filtre. 1. Okrenite filtar (B) u smjeru suprotnom od smjera kazaljki na satu i skinite ga.

17 HRVATSKI 17 POZOR! Neispravan položaj filtara može uzrokovati slabe rezultate pranja i oštećenje uređaja. 5. Provjerite da u ili oko ruba dna nema ostataka hrane ili prljavštine. 6. Vratite plosnati filtar na mjesto (A). Osigurajte da je pravilno postavljen ispod 2 vodilice. 7. Sastavite filtre (B) i (C). 8. Vratite filtar (B) u plosnati filtar (A). Okrenite ga u smjeru kazaljki na satu dok se ne zaključa Čišćenje mlaznica Ne uklanjajte mlaznice. Ako se otvori u mlaznicama začepe, uklonite ostatke zaprljanja tankim oštrim predmetom Vanjsko čišćenje Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Koristite isključivo neutralni deterdžent. Nikada ne koristite abrazivna sredstva, jastučiće za ribanje ili otapala Unutrašnje čišćenje Mekom i vlažnom krpom pažljivo očistite uređaj uključujući i gumenu brtvu na vratima. Ako redovito upotrebljavate program kratkog trajanja, može doći do taloženja masnoća i kamenca unutar uređaja. Kako bi se to spriječilo, preporučujemo da najmanje 2 puta mjesečno pokrenete program s dugim trajanjem. 12. RJEŠAVANJE PROBLEMA Ako se uređaj ne pokreće ili se zaustavlja tijekom rada. Prije nego

18 18 kontaktirate ovlašteni servis, provjerite možete li problem riješiti sami, pomoću informacija u tablici. Kod nekih kvarova zaslon prikazuje šifru alarma. Problem i šifra alarma Moguće rješenje Ne možete uključiti uređaj. Provjerite je li kabel glavnog napajanja uključen u utičnicu. Provjerite da u kutiji s osiguračima nema oštećenog osigurača. Program ne započinje s radom. Uređaj se ne puni vodom. Na zaslonu se prikazuje. Uređaj ne izbacuje vodu. Na zaslonu se prikazuje. Uključen je uređaj za zaštitu od poplave. Na zaslonu se prikazuje. Provjerite jesu li vrata uređaja zatvorena. Ako je postavljena odgoda početka, poništite postavku ili pričekajte završetak odbrojavanja. Uređaj je započeo postupak punjenja smole u omekšivač vode. Postupak traje približno 5 minuta. Provjerite je li slavina otvorena. Provjerite da tlak dovoda vode nije prenizak. Ovu informaciju potražite kod lokalnog distributera vode. Provjerite da slavina nije začepljena. Provjerite da filtar u dovodnom crijevu nije začepljen. Provjerite da dovodno crijevo nije prignječeno ili savijeno. Provjerite da sifon nije začepljen. Provjerite da odvodno crijevo nije prignječeno ili savijeno. Zatvorite slavinu za vodu i obratite se ovlaštenom servisu. Kad ste provjerili uređaj, isključite ga pa ponovno uključite. Ako i dalje dolazi do kvara, obratite se servisnom centru. Za šifre alarma koje nisu opisane u tablici, kontaktirajte ovlašteni servisni centar Rezultati pranja i sušenja nisu zadovoljavajući Problem Bijele crte i mrlje ili plavičasti slojevi na čašama i posuđu. Na čašama i posuđu ostaju mrlje i osušene kapljice vode. Moguće rješenje Ispuštena količina sredstva za ispiranje je prevelika. Postavite birač sredstva za ispiranje u niži položaj. Količina deterdženta bila je prevelika. Ispuštena količina sredstva za ispiranje nije dovoljna. Postavite birač sredstva za ispiranje u viši položaj. Uzrok može biti kvaliteta sredstva za ispiranje.

19 HRVATSKI 19 Problem Moguće rješenje Posuđe je mokro. Program nema fazu sušenja ili ima fazu sušenja s niskom temperaturom. Spremnik sredstva za ispiranje je prazan. Uzrok može biti kvaliteta sredstva za ispiranje. Uzrok može biti kvaliteta kombiniranog deterdženta u tabletama. Isprobajte drugu marku ili aktivirajte spremnik sredstva za ispiranje i koristite sredstvo za ispiranje zajedno s kombiniranim deterdžentom u tabletama. Ostale moguće uzroke potražite u poglavlju "Savjeti i preporuke". 13. TEHNIČKI PODACI Dimenzije Širina/visina/dubina (mm) 596 / / 555 Spajanje na električnu mrežu Napon (V) ) Frekvencija (Hz) 50 Tlak dovoda vode Min./maks. bar (MPa) 0.5 (0.05) / 8 (0.8) Dovod vode Hladna ili topla voda2) maks. 60 C Kapacitet Broj kompleta posuđa 13 Potrošnja energije Način rada 'Left On' (W) 0.99 Potrošnja energije Način rada 'Off' (W) ) Pogledajte nazivnu pločicu za ostale vrijednosti. 2) Ako topla voda dolazi iz alternativnog izvora energije (npr., solarni paneli, energija vjetra), upotrijebite toplu vodu kako biste smanjili potrošnju energije. 14. BRIGA ZA OKOLIŠ Reciklirajte materijale sa simbolom. Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada od električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje označene simbolom ne bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu službu.

20 20 TABLE DES MATIÈRES 1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DESCRIPTION DE L'APPAREIL PANNEAU DE COMMANDE PROGRAMMES RÉGLAGES OPTIONS AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION UTILISATION QUOTIDIENNE CONSEILS ENTRETIEN ET NETTOYAGE EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES...38 NOUS PENSONS À VOUS Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été conçu sur mesure pour vous. Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction. Bienvenue chez Electrolux. Visitez notre site Internet pour : Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations : Enregistrez votre produit pour obtenir un meilleur service : Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre appareil : /shop SERVICE APRÈS-VENTE Utilisez toujours des pièces d'origine. Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série. Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique. Avertissement/Consignes de sécurité Informations générales et conseils Informations en matière de protection de l'environnement Sous réserve de modifications.

21 1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour vous y référer ultérieurement. 1.1 Consignes générales de sécurité FRANÇAIS 21 Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique et des utilisations telles que : bâtiments de ferme, cuisines réservées aux employés dans les magasins, bureaux et autres lieux de travail ; pour une utilisation privée, par les clients, dans des hôtels et autres lieux de séjour. Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil. La pression de l'eau en fonctionnement (minimale et maximale) doit se situer entre 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (Mpa) Respectez le nombre maximum de 13 couverts. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. Placez les couteaux et les couverts avec des bouts pointus dans le panier à couverts avec les pointes tournées vers le bas ou en position horizontale. Ne laissez pas la porte de l'appareil ouverte sans surveillance pour éviter tout risque de chute. Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise secteur. Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil. Les orifices d'aération situés à la base (si présents) ne doivent pas être obstrués par de la moquette. L'appareil doit être raccordé au réseau de distribution d'eau en utilisant les ensembles de raccordement neufs

22 22 fournis avec l'appareil, il convient de ne pas réutiliser des ensembles de raccordement usagés. 1.2 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d expérience ou de connaissance, s ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendées. Les enfants ne doivent pas jouer avec l appareil. Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants. Tenez les enfants et les animaux éloignés de la porte de l'appareil lorsque celle-ci est ouverte. Le nettoyage et l entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. 2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 2.1 Installation Retirez l'intégralité de l'emballage N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé. N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 0 C. Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil. Vérifiez que l'appareil est installé sous et à proximité de structures sûres. 2.2 Branchement électrique AVERTISSEMENT! Risque d'incendie ou d'électrocution. L'appareil doit être relié à la terre. Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau. Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien. Utilisez toujours une prise de courant de sécurité correctement installée. N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de rallonges. Veillez à ne pas endommager la fiche secteur ni le câble d'alimentation. Le remplacement du cordon d'alimentation de l'appareil doit être effectué par notre service après-vente. Ne connectez la fiche d'alimentation secteur à la prise de courant secteur qu'à la fin de l'installation. Assurezvous que la fiche d'alimentation est accessible une fois l'appareil installé. Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation électrique pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche. Cet appareil est conforme aux directives CEE. Pour le Royaume-Uni et l'irlande uniquement. L'appareil est livré avec

23 FRANÇAIS 23 une fiche secteur de 13 ampères. Si vous devez changer le fusible de la fiche secteur, utilisez un fusible 13 A approuvé ASTA (BS 1362). 2.3 Raccordement à l'arrivée d'eau Veillez à ne pas endommager les tuyaux de circulation d'eau. Avant de brancher l'appareil à des tuyaux neufs ou n'ayant pas servi depuis longtemps, laissez couler l'eau jusqu'à ce qu'elle soit propre. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, assurez-vous de l'absence de fuites. Le tuyau d'arrivée d'eau comporte une vanne de sécurité et une gaine avec un câble d'alimentation intérieur. AVERTISSEMENT! Tension dangereuse. Si le tuyau d'arrivée d'eau est endommagé, débranchez immédiatement la fiche de la prise secteur. Contactez le service aprèsvente pour remplacer le tuyau d'arrivée d'eau. 2.4 Utilisation Ne montez pas sur la porte ouverte de votre appareil ; ne vous asseyez pas dessus. Les produits de lavage pour lavevaisselle sont dangereux. Suivez les consignes de sécurité figurant sur l'emballage du produit de lavage. Ne buvez pas l'eau de l'appareil ; ne jouez pas avec. N'enlevez pas la vaisselle de l'appareil avant la fin du programme. Il peut rester du produit de lavage sur la vaisselle. De la vapeur chaude peut s'échapper de l'appareil si vous ouvrez la porte pendant le déroulement d'un programme. Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur celui-ci. 2.5 Maintenance Contactez votre service après-vente pour faire réparer l'appareil. N'utilisez que des pièces de rechange d'origine. Avant de contacter le service, assurezvous de disposer des informations suivantes (qui se trouvent sur la plaque signalétique). Modèle : PNC : Numéro de série : 2.6 Mise au rebut AVERTISSEMENT! Risque de blessure ou d'asphyxie. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique. Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au rebut. Retirez le dispositif de verrouillage de la porte pour empêcher les enfants et les animaux de s'enfermer dans l'appareil.

24 24 3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL Bras d'aspersion intermédiaire 2 Bras d'aspersion inférieur 3 Filtres 4 Plaque de calibrage 5 Réservoir de sel régénérant 6 Fente d'aération 7 Distributeur de liquide de rinçage 8 Distributeur de produit de lavage 9 Panier à couverts 10 Panier du bas 11 Panier du haut 3.1 Beam-on-Floor Le faisceau Beam-on-Floor est une lumière projetée sur le sol, sous la porte de l'appareil. Lorsque le programme démarre, le faisceau rouge s'allume et reste allumé pendant toute la durée du programme. Lorsque le programme est terminé, le faisceau devient vert. 4. PANNEAU DE COMMANDE En cas de dysfonctionnement de l'appareil, le faisceau rouge clignote. Le faisceau Beam-on-Floor s'éteint lorsque vous arrêtez l'appareil Touche Marche/Arrêt 2 Affichage

25 FRANÇAIS 25 3 Touche Delay 4 Touche Programme (haut) 5 Touche Programme (bas) 6 Touche Multitab 7 Touche TimeManager 8 Touche Reset 9 Voyants 4.1 Voyants Voyant Description Voyant du réservoir de sel régénérant. Ce voyant est toujours éteint pendant le déroulement du programme. Voyant du réservoir de liquide de rinçage. Ce voyant est toujours éteint pendant le déroulement du programme. 5. PROGRAMMES Programme P1 1) P2 2) P3 3) P4 4) Degré de salissure Type de vaisselle Normalement sale Vaisselle et couverts Tous les modèles Vaisselle, casseroles, couverts et vaisselle Très sale Vaisselle, casseroles, couverts et vaisselle Vaisselle fraîchement salie Vaisselle et couverts Phases du programme Prélavage Lavage 50 C Rinçage Déshumidification Prélavage Lavage de 45 C à 70 C Rinçage Déshumidification Prélavage Lavage 70 C Rinçage Déshumidification Lavage 60 C ou 65 C Rinçage Options TimeManager Multitab Multitab TimeManager Multitab Multitab

26 26 Programme Degré de salissure Type de vaisselle Phases du programme Options P5 5) Tous les modèles Prélavage 1) Ce programme vous permet d'optimiser votre consommation d'eau et d'énergie pour la vaisselle et les couverts normalement sales. (Il s'agit du programme standard pour les instituts de tests.) 2) L'appareil détecte le degré de salissure et la quantité de vaisselle dans les paniers. Il règle automatiquement la température ainsi que le volume d'eau, la consommation d'énergie et la durée du programme. 3) Ce programme comprend une phase de rinçage à haute température, pour des résultats plus hygiéniques. Au cours de la phase de rinçage, la température reste à 70 C pendant au moins 10 minutes. 4) Ce programme permet de laver une charge de vaisselle fraîchement salie. Il offre de bons résultats de lavage en peu de temps. 5) Avec ce programme, vous pouvez rincer rapidement les plats pour éviter aux résidus alimentaires d'accrocher les plats et aux odeurs d'envahir l'appareil. N'utilisez pas de produit de lavage avec ce programme. 5.1 Valeurs de consommation Programme 1) Eau (l) Consommation électrique (kwh) Durée (min) P P P P P ) Les valeurs de consommation peuvent changer en fonction de la pression et de la température de l'eau, des variations de l'alimentation électrique, de la quantité de vaisselle chargée ainsi que des options sélectionnées. 5.2 Informations pour les instituts de test Pour toute information relative aux performances de test, envoyez un courrier électronique à l'adresse : Notez le numéro du produit (PNC) indiqué sur la plaque signalétique.

27 6. RÉGLAGES 6.1 Mode de sélection de programme et mode utilisateur Lorsque l'appareil est en mode de sélection de programme, il est possible de régler un programme et d'entrer dans le mode utilisateur. En mode utilisateur, les réglages suivants peuvent être modifiés : Niveau de l'adoucisseur d'eau en fonction de la dureté de l'eau. Activation ou désactivation du signal sonore de fin de programme. Désactivation du distributeur de liquide de rinçage lorsque vous souhaitez utiliser l'option Multitab sans liquide de rinçage. Ces réglages seront sauvegardés jusqu'à ce que vous les modifiez à nouveau. Comment régler le mode Programmation L'appareil est en mode Programmation lorsque le numéro de programmep1 s'affiche. Lorsque vous allumez l'appareil, il est généralement en mode Programmation. Cependant, si ce n'est pas le cas, vous pouvez régler le mode Programmation de la façon suivante : Maintenez la touche Reset enfoncée jusqu'à ce que l'appareil passe en mode Programmation. 6.2 Adoucisseur d'eau FRANÇAIS 27 L'adoucisseur d'eau élimine les minéraux de l'arrivée d'eau qui pourraient avoir un impact négatif sur les résultats de lavage et sur l'appareil. Plus la teneur en minéraux est élevée, plus l'eau est dure. La dureté de l'eau est mesurée en échelles d'équivalence. L'adoucisseur doit être réglé en fonction du degré de dureté de l'eau de votre région. Votre compagnie des eaux peut vous indiquer la dureté de l'eau dans votre région. Il est important de régler l'adoucisseur d'eau sur un niveau adéquat pour vous garantir de bons résultats de lavage. Dureté de l'eau Degrés allemands ( dh) Degrés français ( fh) mmol/l Degrés Clarke Réglage du niveau de l'adoucisseur d'eau )

28 28 Degrés allemands ( dh) Degrés français ( fh) mmol/l Degrés Clarke Réglage du niveau de l'adoucisseur d'eau <4 <7 <0.7 < 5 1 2) 1) Réglages d'usine. 2) N'utilisez pas de sel à ce niveau. Comment régler le niveau de l'adoucisseur d'eau L'appareil doit être en mode Programmation. 1. Pour entrer en mode utilisateur, maintenez les touches et enfoncées jusqu'à ce que les voyants, et se mettent à clignoter et que plus rien ne s'affiche. 2. Appuyez sur la touche. Les voyants et s'éteignent. Le voyant continue à clignoter. L'affichage indique le réglage actuel : Par ex., = niveau Appuyez sur la touche à plusieurs reprises pour modifier le réglage. 4. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour confirmer le réglage. 6.3 Distributeur de liquide de rinçage Le liquide de rinçage permet de sécher la vaisselle sans laisser de traînées ni de taches. Le liquide de rinçage est automatiquement ajouté au cours de la phase de rinçage chaud. Utilisation du liquide de rinçage et des pastilles tout-en-un Lorsque vous activez l'option Multitab, le distributeur de liquide de rinçage continue à libérer le liquide de rinçage. Vous pouvez cependant désactiver le distributeur de liquide de rinçage. Dans ce cas, les résultats de séchage risquent d'être insatisfaisants. Lorsque le distributeur de liquide de rinçage est désactivé, le voyant de contrôle du liquide de rinçage est toujours éteint. Comment désactiver le distributeur de liquide de rinçage L'appareil doit être en mode Programmation. 1. Pour passer au mode utilisateur, appuyez simultanément sur et et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que les voyants, et commencent à clignoter et que l'écran se vide. 2. Appuyez sur la touche. Les voyants et s'éteignent. Le voyant continue à clignoter. L'affichage indique le réglage actuel. = distributeur de liquide de rinçage activé. = distributeur de liquide de rinçage désactivé. 3. Appuyez sur pour modifier le réglage. 4. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour confirmer le réglage. 6.4 Signaux sonores Les signaux sonores se déclenchent en cas d''anomalie de fonctionnement de l'appareil. Il est impossible de désactiver ces signaux sonores. Un signal sonore retentit également lorsque le programme est terminé. Par défaut, ce signal sonore est désactivé, mais il est possible de l'activer.

29 FRANÇAIS OPTIONS Comment activer le signal sonore de fin de programme L'appareil doit être en mode Programmation. 1. Pour entrer en mode utilisateur, maintenez les touches et enfoncées jusqu'à ce que les voyants, et se mettent à clignoter et que plus rien ne s'affiche. 2. Appuyez sur la touche. 7.1 Multitab Vous devez activer les options souhaitées à chaque fois avant de lancer un programme. Vous ne pouvez pas activer ni désactiver d'options pendant le déroulement d'un programme. Certaines options ne sont pas compatibles entre elles. Si vous avez choisi des options incompatibles, l'appareil en désactivera automatiquement une ou plusieurs. Seuls les voyants correspondant aux options encore actives resteront allumés. Activez cette option lorsque vous utilisez des pastilles tout en 1 contenant le sel régénérant, le liquide de rinçage et le produit de lavage. Elles peuvent également contenir d'autres agents de lavage ou de rinçage. Cette option désactive la libération du sel régénérant. Le voyant du sel régénérant ne s'allume pas. En utilisant cette option, la durée du programme est prolongée, pour améliorer les résultats de lavage et de séchage offerts par les pastilles Tout en 1. Les voyants et s'éteignent. Le voyant continue à clignoter. L'affichage indique le réglage actuel : = Signal sonore désactivé. = Signal sonore activé. 3. Appuyez sur pour modifier le réglage. 4. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour confirmer le réglage. Multitab n'est pas une option permanente et doit être sélectionnée à chaque cycle. Comment activer l'option Multitab Appuyez sur la touche. Le voyant correspondant s'allume. 7.2 TimeManager Cette option augmente la pression et la température de l'eau. Les phases de lavage et de séchage sont réduites. La durée totale du programme diminue d'environ 50 %. Les résultats de lavage seront les mêmes qu'avec la durée normale du programme. Les résultats de séchage peuvent être moins satisfaisants. Activation de l'option TimeManager Appuyez sur la touche TimeManager, le voyant correspondant s'allume. Si cette option n'est pas compatible avec le programme, le voyant correspondant ne s'allume pas ou clignote rapidement pendant quelques secondes puis s'éteint. L'affichage indique la durée actualisée du programme.

30 30 8. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION 1. Assurez-vous que le réglage actuel de l'adoucisseur d'eau est compatible avec la dureté de l'arrivée d'eau. Si ce n'est pas le cas, réglez le niveau de l'adoucisseur d'eau. 2. Remplissez le réservoir de sel régénérant. 3. Remplissez le distributeur de liquide de rinçage. 4. Ouvrez le robinet d'eau. 5. Lancez un programme pour éliminer tous les résidus qui peuvent toujours se trouver à l'intérieur de l'appareil. N'utilisez pas de produit de lavage et ne chargez pas les paniers. Lorsque vous démarrez un programme, l'appareil peut prendre 5 minutes pour recharger la résine dans l'adoucisseur d'eau. Pendant ce temps, l'appareil semble ne pas fonctionner. La phase de lavage ne démarre qu'une fois cette procédure achevée. La procédure sera répétée régulièrement. 8.1 Réservoir de sel régénérant ATTENTION! Utilisez uniquement du sel régénérant conçu pour les lave-vaisselle. Le sel permet de recharger la résine dans l'adoucisseur d'eau et de garantir de bons résultats de lavage en utilisation quotidienne. Remplissage du réservoir de sel régénérant 1. Tournez le couvercle du réservoir de sel régénérant vers la gauche et retirez-le. 2. Versez 1 litre d'eau dans le réservoir de sel régénérant (uniquement la première fois). 3. Remplissez le réservoir avec du sel régénérant. 4. Enlevez le sel qui se trouve autour de l'ouverture du réservoir de sel régénérant. 5. Tournez le couvercle du réservoir de sel régénérant vers la droite pour refermer le réservoir. De l'eau et du sel peuvent sortir du réservoir de sel régénérant lorsque vous le remplissez. Risque de corrosion. Afin d'éviter cela, après avoir rempli le réservoir de sel régénérant, démarrez un programme. 8.2 Comment remplir le distributeur de liquide de rinçage A D B C

31 FRANÇAIS 31 A MAX B Vous pouvez tourner le sélecteur de quantité délivrée (B) entre la position 1 (quantité minimale) et la position 4 ou 6 (quantité maximale). C D ATTENTION! Utilisez uniquement du liquide de rinçage spécialement conçu pour les lave-vaisselle. 1. Appuyez sur le bouton d'ouverture (D) pour ouvrir le couvercle (C). 2. Versez le liquide de rinçage dans le distributeur (A) jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau «max». 3. Si le liquide de rinçage déborde, épongez-le avec un chiffon absorbant pour éviter tout excès de mousse. 4. Fermez le couvercle. Assurez-vous que le bouton d'ouverture se verrouille correctement. 9. UTILISATION QUOTIDIENNE 1. Ouvrez le robinet d'eau. 2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour allumer l'appareil. Assurez-vous que l'appareil est en mode Programmation. Si le voyant du réservoir de sel régénérant est allumé, remplissez le réservoir. Si le voyant du liquide de rinçage est allumé, remplissez le distributeur de liquide de rinçage. 3. Chargez les paniers. 4. Ajoutez le produit de lavage. Si vous utilisez des pastilles de détergent tout en 1, activez l'option Multitab. 5. Réglez et lancez le programme adapté au type de vaisselle et au degré de salissure. 9.1 Utilisation du produit de lavage D A B C

32 20 32 A 30 B D lancer. Le numéro du programme s'affiche pendant environ 3 secondes, puis la durée du programme s'affiche. 4. Sélectionnez les options compatibles. 5. Fermez la porte de l'appareil pour démarrer le programme. 1. Appuyez sur le bouton d'ouverture (B) pour ouvrir le couvercle (C). 2. Versez le produit de lavage, en poudre ou en tablette, dans le compartiment (A). 3. Si le programme comporte une phase de prélavage, versez une petite quantité de produit de lavage dans le compartiment (D). 4. Fermez le couvercle. Assurez-vous que le bouton d'ouverture se verrouille correctement. C 9.2 Réglage et départ d'un programme Fonction Auto Off Cette fonction réduit la consommation d'énergie en éteignant automatiquement l'appareil lorsqu'il ne fonctionne pas. La fonction s'active : 5 minutes après la fin du programme de lavage. Au bout de 5 minutes si le programme n'a pas démarré. Départ d'un programme 1. Laissez la porte de l'appareil entrouverte. 2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour allumer l'appareil. Assurez-vous que l'appareil est en mode Programmation. 3. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche ou jusqu'à ce que l'affichage indique le numéro du programme que vous souhaitez Démarrage d'un programme avec départ différé 1. Sélectionnez un programme. 2. Appuyez sur à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'affichage indique le délai choisi pour le départ différé (de 1 à 24 heures). Le voyant du départ différé s'allume. 3. Fermez la porte de l'appareil pour démarrer le décompte. Pendant un décompte, il est possible d'allonger le délai du départ différé, mais pas de changer le programme et les options. Lorsque le décompte est terminé, le programme démarre. Ouverture de la porte au cours du fonctionnement de l'appareil Si vous ouvrez la porte lorsqu'un programme est en cours, l'appareil s'arrête. Lorsque vous refermez la porte, l'appareil reprend là où il a été interrompu. Durant la phase de séchage, si la porte est ouverte pendant plus de 30 secondes, le programme en cours s'arrête. Annulation du départ différé au cours du décompte Lorsque vous annulez le départ différé, vous devez régler de nouveau le programme et les options. Appuyez sur Reset jusqu'à ce que l'appareil soit en mode de sélection du programme.

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 20 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 41 Mosogatógép FAVORIT IM0P

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 20 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 41 Mosogatógép FAVORIT IM0P HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 20 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 41 Mosogatógép FAVORIT 66602 IM0P 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4

Διαβάστε περισσότερα

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 20 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 41 Mosogatógép FAVORIT IM0P. preciz.

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 20 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 41 Mosogatógép FAVORIT IM0P. preciz. HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 20 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 41 Mosogatógép FAVORIT 66602 IM0P 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT55500WO FAVORIT55500MO HR EL HU SL. Upute za uporabu 2 Οδηγίες Χρήσης 20 Használati útmutató 39 Navodila za uporabo 58

FAVORIT55500WO FAVORIT55500MO HR EL HU SL. Upute za uporabu 2 Οδηγίες Χρήσης 20 Használati útmutató 39 Navodila za uporabo 58 FAVORIT55500WO FAVORIT55500MO HR EL HU SL Upute za uporabu 2 Οδηγίες Χρήσης 20 Használati útmutató 39 Navodila za uporabo 58 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4 3. OPIS

Διαβάστε περισσότερα

ESF6511LOX ESF6511LOW

ESF6511LOX ESF6511LOW ESF6511LOX ESF6511LOW...... HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 16 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 33 LV TRAUKU MAZGĀJAMĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 48 MAŠĪNA LT INDAPLOVĖ

Διαβάστε περισσότερα

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 23 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 46 Mosogatógép FAVORIT IM0P

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 23 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 46 Mosogatógép FAVORIT IM0P HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 23 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 46 Mosogatógép FAVORIT 66602 IM0P 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4

Διαβάστε περισσότερα

ESL5320LO. HR Perilica posuđa Upute za uporabu 2 FR Lave-vaisselle Notice d'utilisation 22 EL Πλυντήριο πιάτων Οδηγίες Χρήσης 44

ESL5320LO. HR Perilica posuđa Upute za uporabu 2 FR Lave-vaisselle Notice d'utilisation 22 EL Πλυντήριο πιάτων Οδηγίες Χρήσης 44 ESL5320LO HR Perilica posuđa Upute za uporabu 2 FR Lave-vaisselle Notice d'utilisation 22 EL Πλυντήριο πιάτων Οδηγίες Χρήσης 44 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from

Downloaded from FAVORIT 65042 I FR EL LAVE-VAISSELLE ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ NOTICE D'UTILISATION ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 22 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 2 www.aeg.com SOMMAIRE 4 CONSIGNES DE SÉCURITÉ 6 DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT W0P FAVORIT M0P. FR Notice d'utilisation 2 EL Οδηγίες Χρήσης 18 HUHasználati útmutató 34

FAVORIT W0P FAVORIT M0P. FR Notice d'utilisation 2 EL Οδηγίες Χρήσης 18 HUHasználati útmutató 34 FAVORIT 65410 W0P FAVORIT 65410 M0P FR Notice d'utilisation 2 EL Οδηγίες Χρήσης 18 HUHasználati útmutató 34 2 www.aeg.com SOMMAIRE 1. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.................................................

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 65410 FR LAVE-VAISSELLE NOTICE D'UTILISATION 2

FAVORIT 65410 FR LAVE-VAISSELLE NOTICE D'UTILISATION 2 FAVORIT 65410 FR LAVE-VAISSELLE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 23 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 43 2 SOMMAIRE 4 CONSIGNES DE SÉCURITÉ 6 DESCRIPTION DE L'APPAREIL 7 BANDEAU

Διαβάστε περισσότερα

PT MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 ES LAVAVAJILLAS MANUAL DE INSTRUCCIONES 63

PT MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 ES LAVAVAJILLAS MANUAL DE INSTRUCCIONES 63 FAVORIT 78400 VI HR PERILICA POSUĐA EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ UPUTE ZA UPORABU ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 21 PT MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 ES LAVAVAJILLAS MANUAL DE INSTRUCCIONES 63 2 SADRŽAJ 4 INFORMACIJE

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 65410 FR LAVE-VAISSELLE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 27 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 52

FAVORIT 65410 FR LAVE-VAISSELLE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 27 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 52 FAVORIT 65410 FR LAVE-VAISSELLE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 27 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 52 2 POUR DES RÉSULTATS PARFAITS Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous

Διαβάστε περισσότερα

FSB52610Z. FR Notice d'utilisation 2 Lave-vaisselle DE Benutzerinformation 25 Geschirrspüler EL Οδηγίες Χρήσης 48 Πλυντήριο πιάτων USER MANUAL

FSB52610Z. FR Notice d'utilisation 2 Lave-vaisselle DE Benutzerinformation 25 Geschirrspüler EL Οδηγίες Χρήσης 48 Πλυντήριο πιάτων USER MANUAL FSB52610Z FR Notice d'utilisation 2 Lave-vaisselle DE Benutzerinformation 25 Geschirrspüler EL Οδηγίες Χρήσης 48 Πλυντήριο πιάτων USER MANUAL 2 www.aeg.com TABLE DES MATIÈRES 1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ...3

Διαβάστε περισσότερα

MARQUE: CALOR REFERENCE: CF 3610CO SO CURLS CODIC:

MARQUE: CALOR REFERENCE: CF 3610CO SO CURLS CODIC: MARQUE: CALOR REFERENCE: CF 3610CO SO CURLS CODIC: 4083105 FR EN DE NL IT ES PT EL TR NO SV DA FI AR SO CURLS FA Lire attentivement le mode d emploi ainsi que les consignes de sécurité FR avant toute utilisation.

Διαβάστε περισσότερα

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. ZDI22001XA EN User Manual 2 Dishwasher FR Notice d'utilisation 16 Lave-vaisselle EL Οδηγίες Χρήσης 31 Πλυντήριο πιάτων SAFETY INFORMATION Before the installation and

Διαβάστε περισσότερα

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. ZDI22001XA EN User Manual 2 Dishwasher FR Notice d'utilisation 18 Lave-vaisselle EL Οδηγίες Χρήσης 35 Πλυντήριο πιάτων SAFETY INFORMATION Before the installation and

Διαβάστε περισσότερα

Perilica posuđa Dishwasher Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Maşină de spălat vase Pomivalni stroj

Perilica posuđa Dishwasher Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Maşină de spălat vase Pomivalni stroj HR Upute za uporabu 2 EN User manual 1 EL Οδηγίες Χρήσης 26 HU Használati útmutató 0 RO Manual de utilizare 53 SL Navodila za uporabo 65 Perilica posuđa Dishwasher Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Maşină de

Διαβάστε περισσότερα

Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Skalbimo mašina WMB 61231PTMS

Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Skalbimo mašina WMB 61231PTMS Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Skalbimo mašina WMB 61231PTMS 1 onsignes importantes de sécurité ette section contient des consignes relatives à la sécurité qui vous aideront à prévenir les risques

Διαβάστε περισσότερα

FR Notice d'utilisation 2 Lave-vaisselle DE Benutzerinformation 21 Geschirrspüler EL Οδηγίες Χρήσης 40 Πλυντήριο πιάτων FAVORIT56312IM0

FR Notice d'utilisation 2 Lave-vaisselle DE Benutzerinformation 21 Geschirrspüler EL Οδηγίες Χρήσης 40 Πλυντήριο πιάτων FAVORIT56312IM0 FR Notice d'utilisation 2 Lave-vaisselle DE Benutzerinformation 21 Geschirrspüler EL Οδηγίες Χρήσης 40 Πλυντήριο πιάτων FAVORIT56312IM0 2 TABLE DES MATIÈRES 1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ... 3 2. INSTRUCTIONS

Διαβάστε περισσότερα

EWT 1276ELW. HR Perilica rublja Upute za uporabu 2 EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης 26 HU Mosógép Használati útmutató 52

EWT 1276ELW. HR Perilica rublja Upute za uporabu 2 EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης 26 HU Mosógép Használati útmutató 52 EWT 1276ELW HR Perilica rublja Upute za uporabu 2 EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης 26 HU Mosógép Használati útmutató 52 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. SIGURNOSNE INFORMACIJE... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Διαβάστε περισσότερα

EWT 1276EOW. HR Perilica rublja Upute za uporabu 2 EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης 26 HU Mosógép Használati útmutató 52

EWT 1276EOW. HR Perilica rublja Upute za uporabu 2 EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης 26 HU Mosógép Használati útmutató 52 EWT 1276EOW HR Perilica rublja Upute za uporabu 2 EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης 26 HU Mosógép Használati útmutató 52 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Διαβάστε περισσότερα

Perilica posuđa Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép

Perilica posuđa Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép HR Upute za uporabu 2 GR Οδηγίες Χρήσης 18 HU Használati útmutató 36 Perilica posuđa Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép ZDIS102 Sadržaj Informacije o sigurnosti 2 Upravljačka ploča _ 3 Programi pranja 4 Uporaba

Διαβάστε περισσότερα

Perilica posuđa Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép

Perilica posuđa Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép HR Upute za uporabu 2 GR Οδηγίες Χρήσης 19 HU Használati útmutató 37 Perilica posuđa Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép ZDTS102 Sadržaj Informacije o sigurnosti 2 Upravljačka ploča _ 3 Programi pranja 5 Uporaba

Διαβάστε περισσότερα

EW6F428B. HR Perilica rublja Upute za uporabu 2 EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης 34

EW6F428B. HR Perilica rublja Upute za uporabu 2 EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης 34 EW6F428B HR Perilica rublja Upute za uporabu 2 EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης 34 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. SIGURNOSNE INFORMACIJE... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4 3. POSTAVLJANJE... 5 4. OPIS PROIZVODA...

Διαβάστε περισσότερα

EWP 107100 W EWP 127100 W... FR LAVE-LINGE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 30

EWP 107100 W EWP 127100 W... FR LAVE-LINGE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 30 EWP 107100 W EWP 127100 W...... FR LAVE-LINGE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 30 2 electrolux SOMMAIRE Electrolux. Thinking of you. Partagez notre imagination sur www.electrolux.com

Διαβάστε περισσότερα

Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Lavatrice WMI 71241

Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Lavatrice WMI 71241 Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Lavatrice WMI 71241 1 Avertissements Sécurité générale Ne jamais installer votre appareil sur un sol en moquette. Dans le cas contraire, le manque d écoulement d air

Διαβάστε περισσότερα

EWP W... FR LAVE-LINGE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 29 INSTRUCCIONES

EWP W... FR LAVE-LINGE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 29 INSTRUCCIONES EWP 147100 W...... FR LAVE-LINGE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 29 ES LAVADORA MANUAL DE INSTRUCCIONES 58 2 electrolux SOMMAIRE Electrolux. Thinking of you. Partagez notre imagination

Διαβάστε περισσότερα

ESI5545LOX. EN Dishwasher User Manual 2 FR Lave-vaisselle Notice d'utilisation 22 EL Πλυντήριο πιάτων Οδηγίες Χρήσης 45

ESI5545LOX. EN Dishwasher User Manual 2 FR Lave-vaisselle Notice d'utilisation 22 EL Πλυντήριο πιάτων Οδηγίες Χρήσης 45 ESI5545LOX EN Dishwasher User Manual 2 FR Lave-vaisselle Notice d'utilisation 22 EL Πλυντήριο πιάτων Οδηγίες Χρήσης 45 2 www.electrolux.com CONTENTS 1. SAFETY INFORMATION...3 2. SAFETY INSTRUCTIONS...4

Διαβάστε περισσότερα

EC3200AOW2. FR Congélateur coffre 2 EL Οριζόντιος καταψύκτης 15 IT Congelatore a pozzo 29

EC3200AOW2. FR Congélateur coffre 2 EL Οριζόντιος καταψύκτης 15 IT Congelatore a pozzo 29 EC3200AOW2 FR Congélateur coffre 2 EL Οριζόντιος καταψύκτης 15 IT Congelatore a pozzo 29 2 www.electrolux.com TABLE DES MATIÈRES 1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ... 3 2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ... 4 3. FONCTIONNEMENT...6

Διαβάστε περισσότερα

FR Notice d'utilisation 2 Congélateur EL Οδηγίες Χρήσης 18 Καταψύκτης IT Istruzioni per l uso 35 Congelatore A82700GNX0 A82700GNW0

FR Notice d'utilisation 2 Congélateur EL Οδηγίες Χρήσης 18 Καταψύκτης IT Istruzioni per l uso 35 Congelatore A82700GNX0 A82700GNW0 FR Notice d'utilisation 2 Congélateur EL Οδηγίες Χρήσης 18 Καταψύκτης IT Istruzioni per l uso 35 Congelatore A82700GNX0 A82700GNW0 2 TABLE DES MATIÈRES 1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ... 3 2. INSTRUCTIONS DE

Διαβάστε περισσότερα

notice d'utilisation Οδηγίες Χρήσης

notice d'utilisation Οδηγίες Χρήσης notice d'utilisation Οδηγίες Χρήσης Congélateur coffre Οριζόντιος καταψύκτης ECN30109W 2 electrolux SOMMAIRE Electrolux. Thinking of you. Partagez notre imagination sur www.electrolux.com Consignes de

Διαβάστε περισσότερα

A82700GNW0 A82700GNX0. FR Notice d'utilisation 2 EL Οδηγίες Χρήσης 22 IT Istruzioni per l uso 40

A82700GNW0 A82700GNX0. FR Notice d'utilisation 2 EL Οδηγίες Χρήσης 22 IT Istruzioni per l uso 40 A82700GNW0 A82700GNX0 FR Notice d'utilisation 2 EL Οδηγίες Χρήσης 22 IT Istruzioni per l uso 40 2 www.aeg.com SOMMAIRE 1. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ................................................. 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Notice d'utilisation Εγχειρίδιο χρήσης

Notice d'utilisation Εγχειρίδιο χρήσης Notice d'utilisation Εγχειρίδιο χρήσης Lave-linge - Plateau séchant Πλυντήριο ρούχων - Στεγνωτήρας CALIMA EWM 147410 W 2 electrolux Sommaire Electrolux. Thinking of you. Partagez notre imagination sur

Διαβάστε περισσότερα

La Déduction naturelle

La Déduction naturelle La Déduction naturelle Pierre Lescanne 14 février 2007 13 : 54 Qu est-ce que la déduction naturelle? En déduction naturelle, on raisonne avec des hypothèses. Qu est-ce que la déduction naturelle? En déduction

Διαβάστε περισσότερα

A82700GNW0 A82700GNX0 FR CONGÉLATEUR NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 23 IT CONGELATORE ISTRUZIONI PER L USO 42

A82700GNW0 A82700GNX0 FR CONGÉLATEUR NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 23 IT CONGELATORE ISTRUZIONI PER L USO 42 A82700GNW0 A82700GNX0 FR CONGÉLATEUR NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 23 IT CONGELATORE ISTRUZIONI PER L USO 42 2 www.aeg.com SOMMAIRE 4 CONSIGNES DE SÉCURITÉ 8 DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT54500VI0 FR Notice d'utilisation 2 DE Benutzerinformation 18 EL Οδηγίες Χρήσης 34 HUHasználati útmutató 50

FAVORIT54500VI0 FR Notice d'utilisation 2 DE Benutzerinformation 18 EL Οδηγίες Χρήσης 34 HUHasználati útmutató 50 FAVORIT54500VI0 FR Notice d'utilisation 2 DE Benutzerinformation 18 EL Οδηγίες Χρήσης 34 HUHasználati útmutató 50 2 www.aeg.com SOMMAIRE 1. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.................................................

Διαβάστε περισσότερα

Lave-linge Manuel d utilisation

Lave-linge Manuel d utilisation Lave-linge Manuel d utilisation WMB 81021 M FR EL LT Numéro de document = 2820522017_FR/03-09-15.(12:37) e produit a été fabriqué conformément aux conditions écologiques les plus récentes. 1 onsignes importantes

Διαβάστε περισσότερα

EC3200AOW... FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 33

EC3200AOW... FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 33 EC3200AOW...... FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 33 2 www.electrolux.com SOMMAIRE 1. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.............................................

Διαβάστε περισσότερα

EDH3498RDE. HR Sušilica Upute za uporabu 2 EL Στεγνωτήριο Οδηγίες Χρήσης 22 RO Uscător de rufe Manual de utilizare 44

EDH3498RDE. HR Sušilica Upute za uporabu 2 EL Στεγνωτήριο Οδηγίες Χρήσης 22 RO Uscător de rufe Manual de utilizare 44 EDH3498RDE HR Sušilica Upute za uporabu 2 EL Στεγνωτήριο Οδηγίες Χρήσης 22 RO Uscător de rufe Manual de utilizare 44 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 5 3. OPIS PROIZVODA...

Διαβάστε περισσότερα

Lave-linge. Mosógép Skalbimo mašina. Πλυντήριο Ρούχων WMB 81244 LA

Lave-linge. Mosógép Skalbimo mašina. Πλυντήριο Ρούχων WMB 81244 LA Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Skalbimo mašina WMB 81244 LA 1 onsignes importantes de sécurité ette section contient des consignes relatives à la sécurité qui vous aideront à prévenir les risques

Διαβάστε περισσότερα

Lave-linge. Mosógép Skalbimo mašina. Πλυντήριο Ρούχων WMB 71021M

Lave-linge. Mosógép Skalbimo mašina. Πλυντήριο Ρούχων WMB 71021M Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Skalbimo mašina WMB 71021M 1 onsignes importantes de sécurité ette section contient des consignes relatives à la sécurité qui vous aideront à prévenir les risques de

Διαβάστε περισσότερα

EC3200AOW... FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 23 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 41

EC3200AOW... FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 23 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 41 EC3200AOW...... FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 23 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 41 2 www.electrolux.com SOMMAIRE CONSIGNES DE SÉCURITÉ......................................................

Διαβάστε περισσότερα

Lave-linge Manuel d utilisation Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη WMB PTMS WMB PTM

Lave-linge Manuel d utilisation Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη WMB PTMS WMB PTM Lave-linge Manuel d utilisation Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató Skalbimo mašina Vartotojo vadovas WMB 61231 PTMS WMB 61231 PTM Numéro de document 2820521901_FR / 02-09-14.(17:01)

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

SOMMAIRE AVERTISSEMENTS IMPORTANTS. Consignes générales de sécurité

SOMMAIRE AVERTISSEMENTS IMPORTANTS. Consignes générales de sécurité HSLCM6W-11 SOMMAIRE Avertissements importants 2 Environnement 4 Installation 5 Description de l'appareil 7 Bandeau de commande 7 Avant d'utiliser le sèche-linge pour la première fois 8 Programmes de séchage

Διαβάστε περισσότερα

HR Upute za uporabu 2 Ploča za kuhanje EL Οδηγίες Χρήσης 18 Εστίες HU Használati útmutató 36 Főzőlap HK365407XB

HR Upute za uporabu 2 Ploča za kuhanje EL Οδηγίες Χρήσης 18 Εστίες HU Használati útmutató 36 Főzőlap HK365407XB HR Upute za uporabu 2 Ploča za kuhanje EL Οδηγίες Χρήσης 18 Εστίες HU Használati útmutató 36 Főzőlap HK365407XB 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4 3. OPIS PROIZVODA...

Διαβάστε περισσότερα

WMB WMB S. Lave-linge. Πλυντήριο Ρούχων. Mosógép Skalbimo mašina

WMB WMB S. Lave-linge. Πλυντήριο Ρούχων. Mosógép Skalbimo mašina Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Skalbimo mašina WMB 51021 WMB 51021 S 1 onsignes importantes de sécurité ette section contient des consignes relatives à la sécurité qui vous aideront à prévenir les

Διαβάστε περισσότερα

notice d'utilisation Οδηγίες Χρήσης manual de instrucciones

notice d'utilisation Οδηγίες Χρήσης manual de instrucciones notice d'utilisation Οδηγίες Χρήσης manual de instrucciones Four encastrable multifonction vapeur Εντοιχιζόμενος φούρνος ατμού Horno integrado/de vapor EOB97300 2 electrolux SOMMAIRE Electrolux. Thinking

Διαβάστε περισσότερα

EC1105AOW1... FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 16 TR SANDIK TİPİ DONDURUCU KULLANMA KILAVUZU 28

EC1105AOW1... FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 16 TR SANDIK TİPİ DONDURUCU KULLANMA KILAVUZU 28 EC1105AOW1...... FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 16 TR SANDIK TİPİ DONDURUCU KULLANMA KILAVUZU 28 2 www.electrolux.com SOMMAIRE 1. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.............................................

Διαβάστε περισσότερα

Lave-linge Manuel d utilisation Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató Skalbimo mašina Vartotojo vadovas

Lave-linge Manuel d utilisation Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató Skalbimo mašina Vartotojo vadovas WMB 91243 L Lave-linge Manuel d utilisation Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Numéro de document 2820522463_FR / 23-08-12.(15:04) 1 onsignes

Διαβάστε περισσότερα

Business Order. Order - Placing. Order - Confirming. Formal, tentative

Business Order. Order - Placing. Order - Confirming. Formal, tentative - Placing Nous considérons l'achat de... Formal, tentative Nous sommes ravis de passer une commande auprès de votre entreprise pour... Nous voudrions passer une commande. Veuillez trouver ci-joint notre

Διαβάστε περισσότερα

WMB M. Lave-linge. Πλυντήριο Ρούχων. Mosógép Skalbimo mašina

WMB M. Lave-linge. Πλυντήριο Ρούχων. Mosógép Skalbimo mašina Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Skalbimo mašina WMB 81021 M 1 onsignes importantes de sécurité ette section contient des consignes relatives à la sécurité qui vous aideront à prévenir les risques de

Διαβάστε περισσότερα

WMB M WMB M. Lave-linge. Πλυντήριο Ρούχων. Mosógép Skalbimo mašina

WMB M WMB M. Lave-linge. Πλυντήριο Ρούχων. Mosógép Skalbimo mašina Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Skalbimo mašina WMB 61231 M WMB 61031 M 1 onsignes importantes de sécurité ette section contient des consignes relatives à la sécurité qui vous aideront à prévenir les

Διαβάστε περισσότερα

25-in-1 Rice & Multi-Cooker

25-in-1 Rice & Multi-Cooker FR EN NL DE EL ES PT IT RU 25-in-1 Rice & Multi-Cooker www.groupseb.com 1 5 2 3 6 4 7 8 9 12 10 13 11 14 15 16 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 13a 13b 13c 13d 13e 13f 13g 13h 1

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from 25-in-1 Rice & Multi-Cooker.

Downloaded from   25-in-1 Rice & Multi-Cooker. FR EN NL DE EL ES PT IT RU 25-in-1 Rice & Multi-Cooker www.groupseb.com 1 5 2 3 6 4 7 8 9 12 10 13 11 14 15 16 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 13a 13b 13c 13d 13e 13f 13g 13h 1

Διαβάστε περισσότερα

Lave-linge. Mosógép Skalbimo mašina. Πλυντήριο Ρούχων WMB LM WMB LM WMB LMA WMB LMB

Lave-linge. Mosógép Skalbimo mašina. Πλυντήριο Ρούχων WMB LM WMB LM WMB LMA WMB LMB Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Skalbimo mašina WMB 81041 LM WMB 81241 LM WMB 81241 LMA WMB 81241 LMB 1 onsignes importantes de sécurité ette section contient des consignes relatives à la sécurité

Διαβάστε περισσότερα

Lave-linge Pyykinpesukone Waschmaschine Πλυντήριο Ρούχων WNF 8447 AE 40 WNF 8467 ACE 40 WNF 8427 ACE 40

Lave-linge Pyykinpesukone Waschmaschine Πλυντήριο Ρούχων WNF 8447 AE 40 WNF 8467 ACE 40 WNF 8427 ACE 40 Lave-linge Pyykinpesukone Waschmaschine Πλυντήριο Ρούχων WNF 8447 AE 40 WNF 8467 AE 40 WNF 8427 AE 40 Manuel d utilisation Käyttöopas Bedienungsanleitung Εγχειρίδιο Χρήστη 1 onsignes importantes de sécurité

Διαβάστε περισσότερα

Zakelijke correspondentie Bestelling

Zakelijke correspondentie Bestelling - plaatsen Εξετάζουμε την αγορά... Formeel, voorzichtig Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δώσουμε την παραγγελία μας στην εταιρεία σας για... Θα θέλαμε να κάνουμε μια παραγγελία. Επισυνάπτεται η παραγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ERT1506FOW... FR RÉFRIGÉRATEUR NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΨΥΓΕΊΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 21 TR SOĞUTUCU KULLANMA KILAVUZU 36

ERT1506FOW... FR RÉFRIGÉRATEUR NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΨΥΓΕΊΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 21 TR SOĞUTUCU KULLANMA KILAVUZU 36 ERT1506FOW...... FR RÉFRIGÉRATEUR NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΨΥΓΕΊΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 21 TR SOĞUTUCU KULLANMA KILAVUZU 36 2 www.electrolux.com SOMMAIRE 1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ..............................................

Διαβάστε περισσότερα

Réfrigérateur. Manuel d'utilisation FR AR RDNE610K21T RDNE600K20X RDNE480K20W RDNE500K21S RDNE500K21W RDNE550K21W RDNE550K21S EWWERQWEW

Réfrigérateur. Manuel d'utilisation FR AR RDNE610K21T RDNE600K20X RDNE480K20W RDNE500K21S RDNE500K21W RDNE550K21W RDNE550K21S EWWERQWEW Réfrigérateur Manuel d'utilisation RDNE500K21S RDNE500K21W RDNE550K21W RDNE550K21S RDNE610K21T RDNE600K20X RDNE480K20W FR AR EWWERQWEW Veuillez d abord lire ce manuel d utilisation! Chère cliente, cher

Διαβάστε περισσότερα

Réfrigérateur. Manuel d'utilisation FR ENEL GNE60521X GNE60520X REM60S EWWERQWEW

Réfrigérateur. Manuel d'utilisation FR ENEL GNE60521X GNE60520X REM60S EWWERQWEW Réfrigérateur Manuel d'utilisation GNE60521X GNE60520X REM60S EWWERQWEW FR ENEL Veuillez d abord lire ce manuel d utilisation! Chère cliente, cher client, Nous aimerions que vous soyez entièrement satisfait

Διαβάστε περισσότερα

Climatiseur. Manuel de l utilisateur AM***NN4*CH***

Climatiseur. Manuel de l utilisateur AM***NN4*CH*** Climatiseur Manuel de l utilisateur AM***NN4*CH*** Merci d'avoir choisi un climatiseur Samsung. Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement le contenu de ce manuel et conservez-le pour pouvoir

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη GK9380 Ελληνικα Πρώτη Έκδοση Μάιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

EHH6340XOK. HR Ploča za kuhanje Upute za uporabu 2 EL Εστίες Οδηγίες Χρήσης 19 PT Placa Manual de instruções 38

EHH6340XOK. HR Ploča za kuhanje Upute za uporabu 2 EL Εστίες Οδηγίες Χρήσης 19 PT Placa Manual de instruções 38 EHH6340XOK HR Ploča za kuhanje Upute za uporabu 2 EL Εστίες Οδηγίες Χρήσης 19 PT Placa Manual de instruções 38 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4 3.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη M12AD M52AD GK9559 Πρώτη Έκδοση Ιούλιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Votre système de traite vous parle, écoutez-le!

Votre système de traite vous parle, écoutez-le! Le jeudi 28 octobre 2010 Best Western Hôtel Universel, Drummondville Votre système de traite vous parle, écoutez-le! Bruno GARON Conférence préparée avec la collaboration de : Martine LABONTÉ Note : Cette

Διαβάστε περισσότερα

Climatiseur. Manuel de l utilisateur AM***NNN*CH***

Climatiseur. Manuel de l utilisateur AM***NNN*CH*** Climatiseur Manuel de l utilisateur AM***NNN*CH*** Merci d'avoir choisi un climatiseur Samsung. Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement le contenu de ce manuel et conservez-le pour pouvoir

Διαβάστε περισσότερα

Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Skalbimo mašina WMB 51021 S WMB 51021 WMB 50821 WMB 51221

Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Skalbimo mašina WMB 51021 S WMB 51021 WMB 50821 WMB 51221 Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Skalbimo mašina WMB 51021 S WMB 51021 WMB 50821 WMB 51221 1 Avertissements Sécurité générale N installez jamais votre appareil sur un sol recouvert de moquette. Dans

Διαβάστε περισσότερα

... FR RÉFRIGÉRATEUR/ EN3850COW NOTICE D'UTILISATION 2 CONGÉLATEUR EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 22 PL CHŁODZIARKO-

... FR RÉFRIGÉRATEUR/ EN3850COW NOTICE D'UTILISATION 2 CONGÉLATEUR EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 22 PL CHŁODZIARKO- EN3850COW...... FR RÉFRIGÉRATEUR/ NOTICE D'UTILISATION 2 CONGÉLATEUR EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 22 PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 ZAMRAŻARKA RO FRIGIDER CU CONGELATOR MANUAL DE UTILIZARE

Διαβάστε περισσότερα

EN3452JOX HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 36

EN3452JOX HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 36 EN3452JOX HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 36 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4 3.

Διαβάστε περισσότερα

Réfrigérateur/congélateur Ψυγειοκαταψύκτης Combinado Frigorífico-congelador

Réfrigérateur/congélateur Ψυγειοκαταψύκτης Combinado Frigorífico-congelador FR Notice d'utilisation 2 EL Οδηγίες Χρήσης 18 PT Manual de instruções 32 ES Manual de instrucciones 45 Réfrigérateur/congélateur Ψυγειοκαταψύκτης Combinado Frigorífico-congelador ZRB34312WA ZRB34312XA

Διαβάστε περισσότερα

LAVATHERM 8DEC68S. HR Upute za uporabu 2 Sušilica EL Οδηγίες Χρήσης 24 Στεγνωτήριο HU Használati útmutató 49 Szárítógép USER MANUAL

LAVATHERM 8DEC68S. HR Upute za uporabu 2 Sušilica EL Οδηγίες Χρήσης 24 Στεγνωτήριο HU Használati útmutató 49 Szárítógép USER MANUAL LAVATHERM 8DEC68S HR Upute za uporabu 2 Sušilica EL Οδηγίες Χρήσης 24 Στεγνωτήριο HU Használati útmutató 49 Szárítógép USER MANUAL 2 www.aeg.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI...3 2. SIGURNOSNE UPUTE...5

Διαβάστε περισσότερα

LAVATHERM 8DEC68S. HR Upute za uporabu 2 Sušilica EL Οδηγίες Χρήσης 24 Στεγνωτήριο HU Használati útmutató 49 Szárítógép USER MANUAL

LAVATHERM 8DEC68S. HR Upute za uporabu 2 Sušilica EL Οδηγίες Χρήσης 24 Στεγνωτήριο HU Használati útmutató 49 Szárítógép USER MANUAL LAVATHERM 8DEC68S HR Upute za uporabu 2 Sušilica EL Οδηγίες Χρήσης 24 Στεγνωτήριο HU Használati útmutató 49 Szárítógép USER MANUAL 2 www.aeg.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Διαβάστε περισσότερα

LAVATHERM 96699IH HRUpute za uporabu 2 EL Οδηγίες Χρήσης 28 ROManual de utilizare 57

LAVATHERM 96699IH HRUpute za uporabu 2 EL Οδηγίες Χρήσης 28 ROManual de utilizare 57 LAVATHERM 96699IH HRUpute za uporabu 2 EL Οδηγίες Χρήσης 28 ROManual de utilizare 57 2 www.aeg.com SADRŽAJ 1. SIGURNOSNE UPUTE................................................... 3 2. OPIS PROIZVODA......................................................

Διαβάστε περισσότερα

S71440TSW0 FR Notice d'utilisation 2 EL Οδηγίες Χρήσης 21 IT Istruzioni per l uso 41

S71440TSW0 FR Notice d'utilisation 2 EL Οδηγίες Χρήσης 21 IT Istruzioni per l uso 41 S71440TSW0 FR Notice d'utilisation 2 EL Οδηγίες Χρήσης 21 IT Istruzioni per l uso 41 2 www.aeg.com SOMMAIRE 1. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ................................................. 3 2. FONCTIONNEMENT........................................................

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγειοκαταψύκτης Réfrigérateur/congélateur Combinado Frigorífico-congelador

Ψυγειοκαταψύκτης Réfrigérateur/congélateur Combinado Frigorífico-congelador EL Οδηγίες Χρήσης 2 FR Notice d'utilisation 16 PT Manual de instruções 33 ES Manual de instrucciones 46 Ψυγειοκαταψύκτης Réfrigérateur/congélateur Combinado Frigorífico-congelador ZRB34312WA ZRB34312XA

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET Goran Stančić SIGNALI I SISTEMI Zbirka zadataka NIŠ, 014. Sadržaj 1 Konvolucija Literatura 11 Indeks pojmova 11 3 4 Sadržaj 1 Konvolucija Zadatak 1. Odrediti konvoluciju

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ERT1506FOW... FR RÉFRIGÉRATEUR NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΨΥΓΕΊΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 21 TR SOĞUTUCU KULLANMA KILAVUZU 37

ERT1506FOW... FR RÉFRIGÉRATEUR NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΨΥΓΕΊΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 21 TR SOĞUTUCU KULLANMA KILAVUZU 37 ERT1506FOW...... FR RÉFRIGÉRATEUR NOTICE D'UTILISATION 2 EL ΨΥΓΕΊΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 21 TR SOĞUTUCU KULLANMA KILAVUZU 37 2 www.electrolux.com SOMMAIRE 1. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.............................................

Διαβάστε περισσότερα

SADRŽAJ MISLIMO NA VAS BRIGA O KUPCIMA I SERVIS

SADRŽAJ MISLIMO NA VAS BRIGA O KUPCIMA I SERVIS EC4201AOW HR Zamrzivač škrinja Upute za uporabu 2 EL Οριζόντιος καταψύκτης Οδηγίες Χρήσης 16 HU Fagyasztóláda Használati útmutató 31 NO Fryseboks Bruksanvisning 46 PL Zamrażarka skrzyniowa Instrukcja obsługi

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. (Σχολείο).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. (Σχολείο). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών Πιλοτική Εφαρμογή 2011-12 Εξετάσεις Γυμνασίου Δείγμα εξέτασης στη Γαλλική ΕΠΙΠΕΔΟ Α1+ στην 6βαθμη κλίμακα

Διαβάστε περισσότερα

Mode d emploi. Sommaire DSG 5731 LAVE-VAISSELLE. Fiche de produit, 2

Mode d emploi. Sommaire DSG 5731 LAVE-VAISSELLE. Fiche de produit, 2 Mode d emploi LAVE-VAISSELLE FR DE PL Français, 1 Deutsch, 14 Polski, 27 CS SK EL Sommaire Fiche de produit, 2 Précautions et conseils, 3 Sécurité générale Mise au rebut Economies et respect de l environnement

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση Στέγαση. Στέγαση - Ενοικίαση. Θα ήθελα να ενοικιάσω ένα. Για να δηλώσετε ότι θέλετε να ενοικιάσετε κάτι.

Μετανάστευση Στέγαση. Στέγαση - Ενοικίαση. Θα ήθελα να ενοικιάσω ένα. Για να δηλώσετε ότι θέλετε να ενοικιάσετε κάτι. - Ενοικίαση γαλλικά Je voudrais louer. Για να δηλώσετε ότι θέλετε να ενοικιάσετε κάτι une chambre un appartement un studio une maison individuelle une maison jumelée une maison mitoyenne Combien coûte

Διαβάστε περισσότερα

Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Pralka automatyczna WMB 91242 LC

Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Pralka automatyczna WMB 91242 LC Lave-linge Πλυντήριο Ρούχων Mosógép Pralka automatyczna WMB 91242 L 1 Avertissements Sécurité générale Ne jamais installer votre appareil sur un sol en moquette. Dans le cas contraire, le manque d écoulement

Διαβάστε περισσότερα

Lave-linge Manuel d utilisationl

Lave-linge Manuel d utilisationl Lave-linge Manuel d utilisationl WMB 81042 PTLM FR EL LT Numéro de document= 2820522957/ 26-08-15.(14:30) e produit a été fabriqué conformément aux conditions écologiques les plus récentes. 1 onsignes

Διαβάστε περισσότερα

Lave-linge Manuel d utilisation Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató Skalbimo mašina Vartotojo vadovas

Lave-linge Manuel d utilisation Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató Skalbimo mašina Vartotojo vadovas WMB 81042 PTLM Lave-linge Manuel d utilisation Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Numéro de document 2820522957_FR / 16-05-12.(16:26) 1 onsignes

Διαβάστε περισσότερα

Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom

Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom - Ouverture Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom Αγαπητέ κύριε, Formel, destinataire masculin,

Διαβάστε περισσότερα

Refrigerateur-Congelateur Refrigerator-Freezer Kühl-Gefrier Ψυγειοκαταψύκτης RCNA400E32W

Refrigerateur-Congelateur Refrigerator-Freezer Kühl-Gefrier Ψυγειοκαταψύκτης RCNA400E32W Refrigerateur-Congelateur Refrigerator-Freezer Kühl-Gefrier Ψυγειοκαταψύκτης RCNA400E32W Veuillez d abord lire ce manuel d utilisation! Cher client, Nous espérons que votre produit, qui a été fabriqué

Διαβάστε περισσότερα

Pourriez-vous confirmer Μπορείτε la date παρακαλώ d'expédition να επιβε et le prix par fax? αποστολής και την τιμή με Votre commande sera que possible

Pourriez-vous confirmer Μπορείτε la date παρακαλώ d'expédition να επιβε et le prix par fax? αποστολής και την τιμή με Votre commande sera que possible 订单 - 配售 Nous considérons l'achat Εξετάζουμε de... την αγορά... 正式, 试探性 Nous sommes ravis de passer Είμαστε une στην commande ευχάριστη θέσ auprès de votre entreprise παραγγελία pour... μας στην εταιρε

Διαβάστε περισσότερα

EC2800AOW... EN CHEST FREEZER USER MANUAL 2 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 20 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 41

EC2800AOW... EN CHEST FREEZER USER MANUAL 2 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 20 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 41 EC2800AOW...... EN CHEST FREEZER USER MANUAL 2 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 20 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 41 2 www.electrolux.com CONTENTS SAFETY INFORMATION.........................................................

Διαβάστε περισσότερα

Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :

Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations : ERT1000AOW FR EL LT RU Réfrigérateur ψυγείο Šaldytuvas Холодильник Manuel d utilisation Οδηγίες Χρήσης Naudojimo instrukcija Руководство пользователя 2 18 32 46 2 www.electrolux.com SOMMAIRE INFORMATIONS

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα έπιπλο µπάνιου που δηµιουργήθηκε και κατασκευάστηκε από το Groupe Parisot και ελπίζουµε να σας ικανοποιήσει

Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα έπιπλο µπάνιου που δηµιουργήθηκε και κατασκευάστηκε από το Groupe Parisot και ελπίζουµε να σας ικανοποιήσει Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα έπιπλο µπάνιου που δηµιουργήθηκε και κατασκευάστηκε από το Groupe Parisot και ελπίζουµε να σας ικανοποιήσει απόλυτα. Στερέωση του επίπλου στον τοίχο Προσοχή,

Διαβάστε περισσότερα

Zaštita okoliša. Sadržaj

Zaštita okoliša. Sadržaj SL EL HR Zahvaljujemo Vam na odabiru Candy perilice rublja. Uvjereni smo da će Vas nova perilica rublja vjerno služiti kroz dugi niz godina, za pranje svih vaših odjevnih predmeta, uključujući i osjetljivo

Διαβάστε περισσότερα

Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:

Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information: EN3853MOX EN Fridge Freezer User Manual 2 FR Réfrigérateur/congélateur Notice d'utilisation 12 EL Ψυγειοκαταψύκτης Οδηγίες Χρήσης 23 RO Frigider cu congelator Manual de utilizare 35 TR Buzdolabı Kullanma

Διαβάστε περισσότερα

Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:

Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information: EC4200AOW1 EN Chest Freezer User Manual 2 FR Congélateur coffre Notice d'utilisation 14 EL Οριζόντιος καταψύκτης Οδηγίες Χρήσης 27 IT Congelatore a pozzo Istruzioni per l uso 41 2 www.electrolux.com CONTENTS

Διαβάστε περισσότερα

PRIMJER 3. MATLAB filtdemo

PRIMJER 3. MATLAB filtdemo PRIMJER 3. MATLAB filtdemo Prijenosna funkcija (IIR) Hz () =, 6 +, 3 z +, 78 z +, 3 z +, 53 z +, 3 z +, 78 z +, 3 z +, 6 z, 95 z +, 74 z +, z +, 9 z +, 4 z +, 5 z +, 3 z +, 4 z 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter USB Charger Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter Compact charger for devices chargeable via USB For example ipod, iphone, MP3 player, etc. Output voltage: 5V; up to 1.2A; short-circuit

Διαβάστε περισσότερα