Από την ανάπτυξη των θεμάτων ημερήσιας διάταξης συνοψίζονται τα ακόλουθα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Από την ανάπτυξη των θεμάτων ημερήσιας διάταξης συνοψίζονται τα ακόλουθα."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Αρ. 26) της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» κατά την 6 η Συνεδρίαση της 10 ης Δεκεμβρίου 2013 Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», η οποία συγκροτήθηκε, κατ εξουσιοδότηση του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/ ), με την υπ' αριθ /2140/ (ΦΕΚ Β/569/2008) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ /οικ / όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β/1160/ ), συνήλθε σε 6 η συνεδρίαση στην Αθήνα στις 10 Δεκεμβρίου 2013, κατόπιν της υπ' αριθ /οικ / πρόσκλησης της Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης, Γενικής Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, κ. Άννας Δαλλαπόρτα. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης διαπιστώθηκε απαρτία, καθώς παρέστησαν 27 μέλη με δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα. Στον ίδιο πίνακα παρουσιάζονται τα μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου που παρέστησαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης. Από την ανάπτυξη των θεμάτων ημερήσιας διάταξης συνοψίζονται τα ακόλουθα. 1. Έγκριση ημερήσιας διάταξης Η ημερήσια διάταξη εγκρίθηκε από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης. 2. Έγκριση πρακτικών της 5 ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης Τα πρακτικά της 5 ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης (Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2012) εγκρίθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης. 3. Εισήγηση Προέδρου της Επ Πα του ΕΠΑΝΑΔ Η Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, κα Άννα Δαλλαπόρτα, αναφέρθηκε στη σημασία του Ε.Π. στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών κατά την περίοδο της κοινωνικοοικονομικής κρίσης, μέσα από την ανάσχεση της ανεργίας και την υποστήριξη των εργαζομένων, των ανέργων και των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Παρουσίασε το ρυθμό υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, κάνοντας αναφορά στο ποσοστό απορρόφησης και στον αριθμό των ωφελουμένων από τις δράσεις του ΕΠ, επισημαίνοντας ότι για την επιτάχυνση της υλοποίησης και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των παρεμβάσεών του Ε.Π, αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες απλοποίησης του διαχειριστικού πλαισίου (υιοθέτηση του voucher) και απλοποίησης του συστήματος πληρωμών, με τη χρησιμοποίηση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Σε στρατηγικό επίπεδο, χρηματοδοτήθηκαν παρεμβάσεις με διττό χαρακτήρα, αφενός για την 6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, Αθήνα 10/12/2013 1

2 ανακούφιση ιδιαίτερα ευάλωτων ομάδων πληθυσμού και αφετέρου ενεργητικές πολιτικές, με ενεργοποίηση του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Ειδικότερα, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις, όπως το Πρόγραμμα «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών», τα Τοπικά Σύμφωνα για την Απασχόληση και οι Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες, η δημιουργία δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας, η υιοθέτηση για πρώτη φορά του θεσμού της συμβουλευτικής υποστήριξης, μέσω mentoring, η στήριξη της απειλούμενης εργασίας μέσω της κάλυψης των εργοδοτικών εισφορών και η ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων με προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής. Ως προς την πορεία υλοποίησης των συστημικών παρεμβάσεων, επισημάνθηκε η πρόοδος που έχει συντελεστεί αναφορικά κυρίως με την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και την αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ. Αναφορά έγινε επίσης, στην αναθεώρηση του Ε.Π., και στις βασικές αρχές αυτής, στις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του «Σχεδίου Δράσης για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων» και στην εξέλιξη αναφορικά με το στρατηγικό σχέδιο για τους Ρομά. Τέλος, η Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης αναφέρθηκε στην προετοιμασία της 5ης Προγραμματικής Περιόδου στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, στην έμφαση που θα δοθεί στην απλούστευση των διαδικασιών, στον προσανατολισμό του Υπουργείου Εργασίας αναφορικά με την υλοποίηση των σχετικών με την κοινωνική ένταξη δράσεων από τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και στην επικείμενη αποστολή νέου ερωτηματολογίου προς όλους τους εμπλεκομένους φορείς, με σκοπό τον προσδιορισμό στοχευμένων δράσεων ώριμων προς ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που θα προκύψει κατά τη νέα προγραμματική περίοδο. 4. Εισήγηση Διοικητή ΟΑΕΔ Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ κ. Θ. Αμπατζόγλου, επεσήμανε τη δυσκολία επίτευξης θεαματικών αποτελεσμάτων αναφορικά με την ενίσχυση της απασχόλησης, λόγω του γενικότερου μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Υπογράμμισε ότι η συνεισφορά στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας επιτυγχάνεται με τη σταδιακή μετάβαση από την ενίσχυση της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, πχ μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα προς την υποστήριξη βιώσιμων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Αναφορικά με τη Συστημική Παρέμβαση σχετικά με την αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ, επεσήμανε ότι ολοκληρώθηκε η α φάση του σχεδιασμού με τη συνεδρίαση της Steering Committee, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης της ΓΔ Απασχόλησης και της task force για την Ελλάδα, και εμπειρογνώμονες από ΔΥΑ τριών άλλων κρατών (H.Βασίλειο, Γερμανία, Σουηδία) και έχει ξεκινήσει η β φάση της υλοποίησης, η οποία θα επικεντρωθεί σε 5 άξονες (εκσυγχρονισμός διαδικασιών ρόλων και πολιτικών, αναβάθμιση υπηρεσιών, εργαλείων και έναρξη διαδικασίας συμπράξεων, αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων, αναβάθμιση μαθητείας και επιμόρφωση των εργαζομένων του Οργανισμού). Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο Πρόγραμμα Εγγυήσεων για τη Νεολαία, το οποίο περιλαμβάνει τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την παρακολούθηση των ΝΕΕΤ, ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των νέων σε περιφερειακό επίπεδο και ολοκληρωμένες δράσεις σύνδεσης της συμβουλευτικής, της κατάρτισης της μαθητείας, της πρακτικής άσκησης και της απασχόλησης. Τέλος, αναφορικά με τη νέα Προγραμματική Περίοδο αναφέρθηκε στους μειωμένους πόρους ΕΚΤ σε σχέση με την Περίοδο και υπογράμμισε ότι στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 8, θα πρέπει να συνεχιστούν τα υλοποιούμενα προγράμματα για τη στήριξη της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, με την επισήμανση ότι έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη σταδιακή μετατόπιση του βάρους σε πιο ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Στο 6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, Αθήνα 10/12/2013 2

3 πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 10 θα πρέπει να ενισχυθεί ο θεσμός της μαθητείας, ενώ στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 11 να υποστηριχθεί η περαιτέρω αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ. 5. Εισήγηση Γενικής Γραμματέα Ισότητας Η Γενική Γραμματέας Ισότητας κα Β. Κόλλια, αναφέρθηκε στο ρόλο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στη χάραξη της εθνικής πολιτικής για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και στην παρακολούθηση της εφαρμογής των δράσεων ισότητας στις δράσεις ΕΣΠΑ. Υπογράμμισε τη σημασία της γυναικείας επιχειρηματικότητας, καθώς και των παρεμβάσεων ενδυνάμωσης και ενίσχυσης των δεξιοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε τόσο στις δράσεις που υλοποιούνται μέσω της εκχώρησης πόρων από το Ε.Π., όσο και στις λοιπές θετικές δράσεις υπέρ γυναικών που υλοποιούνται από το Ε.Π. (εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, προγράμματα επιχειρηματικότητας για γυναίκες). Τέλος, αναφορικά με τη νέα Προγραμματική Περίοδο τόνισε την ανάγκη για ανάδειξη των θεμάτων ισότητας σε άμεση σύνδεση με τους στόχους της ΕΕ2020 και τις εθνικές προτεραιότητες και ζήτησε να συμπεριληφθεί η Γενική Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στα όργανα που έχουν συσταθεί για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση του Συστήματος Εγγυήσεων για τη Νεολαία. 6. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης Ο επικεφαλής της αρμόδιας μονάδας για την Ελλάδα, κ. F. Busz, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία μεταξύ Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Αρχών και επεσήμανε την πρόοδο που σημείωσε το Ε.Π. στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη Επ.Πα σε επίπεδο νομικών δεσμεύσεων και απορρόφησης. Ωστόσο αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η πρόοδος του οικονομικού αντικειμένου βασίζεται στην υλοποίηση του ΘΑΠ 3, αναγνωρίζοντας όμως τις ιδιαίτερες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Επιπλέον, επεσήμανε ότι θα πρέπει να επιταχυνθεί η υλοποίηση των Συστημικών Παρεμβάσεων, ιδιαίτερα στους τομείς που οι μεταρρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, όπως η αναβάθμιση του ΣΕΠΕ, η κοινωνική οικονομία και η αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ, ως προς την οποία επιβεβαίωσε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα. Αναφέρθηκε επίσης, στη σημασία των δράσεων προσαρμοστικότητας του ΘΑΠ2, των δράσεων ένταξης των ΡΟΜΑ και της πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων. Τέλος, υπογράμμισε τη σημαντική πρόοδο του Τομέα Υγείας. Ο κ. F. Busz υπογράμμισε την ανάγκη για τον προγραμματισμό τεχνικής συνάντησης σχετικά με την πορεία υλοποίησης του Μνημονίου Andor - Λυκουρέντζου μετά και από την υποβολή του σχετικού φακέλου στις υπηρεσίες της Επιτροπής. Για την υλοποίηση του Μνημονίου κρίνεται σημαντική η υπογραφή των Συμφώνων μεταξύ των πιστοποιημένων δομών και του Υπουργείου Υγείας για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας παράλληλα με την οριστικοποίηση και υλοποίηση των προδιαγραφών ποιότητας. Σε ότι αφορά στο μείζον ζήτημα της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, η αξιολόγηση του πρώτου κύκλου της δράσης "Κουπόνι πρόσβασης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας" και ο τυχόν ανασχεδιασμός της στη βάση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση / επέκταση της δράσης. Η εκπρόσωπος της Ε.Επιτροπής, κα Μ.Χατζηαντώνη, τόνισε με τη σειρά της τη θεαματική πρόοδο υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του Ε.Π. Αναφέρθηκε στην αναμόρφωση του ΣΕΠΕ, με την επικείμενη επανυποβολή του Σχεδίου Δράσης, στην αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ, επισημαίνοντας ότι αποτελεί το σημαντικότερο στοίχημα που πρέπει να ολοκληρωθεί ενόψει και της Νέας Προγραμματικής Περιόδου, στη χρησιμότητα μίας τεχνικής συνάντησης για να εξεταστεί από κοινού με την 6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, Αθήνα 10/12/2013 3

4 Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρόοδος όσον αφορά στα θέματα του ΕΟΠΠΕΠ, στην επιλογή του Υπουργείου Εργασίας ως αρμόδιου οργάνου για το Σύστημα Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας και στο Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, τονίζοντας ότι το νέο αυτό σύστημα αποτελεί μια σημαντική πηγή πληροφόρησης για τις ροές μισθωτής εργασίας, δεν συνεπάγεται εντούτοις ολοκλήρωση της συστημικής παρέμβασης για την ανίχνευση των αναγκών της αγοράς εργασίας. Τέλος ζήτησε πληροφορίες σχετικά με τη Συστημική Παρέμβαση για τη δημιουργία μηχανισμού για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ενσωμάτωσης και κοινωνικής προστασίας, τονίζοντας ότι η υλοποίηση της εν λόγω συστημικής παρέμβασης δεν έχει προχωρήσει ικανοποιητικά μέχρι σήμερα παρότι θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική και επιπρόσθετα η ύπαρξη επαρκούς βάσης στοιχείων για την ανάπτυξη πολιτικών μείωσης της φτώχειας και παρακολούθησης των εξελίξεων αποτελεί εκ των προτέρων αιρεσιμότητα για τη νέα προγραμματική περίοδο. 7. Πορεία υλοποίησης και αναθεώρηση του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Ο Προϊστάμενος της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», κ. Π. Οικονομάκος, παρουσίασε την πορεία υλοποίησης των βασικών δεικτών (Προσκλήσεις Εντάξεις Νομικές Δεσμεύσεις Δαπάνες) του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε σχέση με την προηγούμενη Επιτροπή Παρακολούθησης (Νοέμβριος 2012) και με τα πρόσφατα στοιχεία υλοποίησης Δεκεμβρίου 2013, ενώ παράλληλα τόνισε τη συνθετότητα, την πολυπλοκότητα και τη δυσκολία διαχείρισης του Ε.Π., λόγω του μεγάλου πλήθους των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, των Δικαιούχων και των ενταγμένων πράξεων και υποέργων αυτών. Πρόσθετα αναφέρθηκε στις βασικές αρχές αναθεώρησης του Ε.Π., καθώς και στην πρόταση αναθεώρησης σε επίπεδο Θεματικών Αξόνων Προτεραιότητας, βάσει της οποίας ενισχύθηκε ο Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 3 από την άντληση πόρων από άλλα δύο ΕΠ του ΕΚΤ αλλά και από εσωτερικές ανακατανομές. Στη συνέχεια προχώρησε στην παρουσίαση της προόδου υλοποίησης έκαστου Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας του ΕΠ, εστιάζοντας 1. στα βασικά ποσοτικά δεδομένα υλοποίησης κάθε άξονα, 2. στις βασικές συνιστώσες και παραμέτρους που συνθέτουν το πλαίσιο αναφοράς του Άξονα και των σχετικών πολιτικών και προτεραιοτήτων που εξυπηρετεί και 3. στην εξέλιξη των ποιοτικών δεδομένων υλοποίησης, μέσω της συνοπτικής παρουσίασης των κύριων κατηγοριών παρεμβάσεων που υλοποιούνται και των βασικών δεικτών φυσικού αντικειμένου. Παράλληλα, έγινε αναφορά στα τέσσερα έργα προτεραιότητας που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Π. και για τα οποία η πορεία υλοποίησης είναι ομαλή και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το Κατόπιν, αναφέρθηκε στον κανόνα Ν+2, για τον οποίο επισημάνθηκε ότι έχει ήδη επιτευχθεί από το αίτημα πληρωμής του Οκτωβρίου 2013, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι η ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ θα συμβάλλει στην κάλυψη του κανόνα του Ν+2 και για άλλα δύο (2) Ε.Π. του ΕΚΤ με τη δήλωση δαπανών ύψους 100 εκ ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης. Τέλος, αναφερόμενος στην πρόσφατη πανελλαδική διαφημιστική καμπάνια του ΕΣΠΑ, που προβλήθηκε στο πλαίσιο της εισήγησής του και στην οποία οι τρεις εκ των τεσσάρων συνολικά προβαλλόμενων δράσεων αποτελούν δράσεις του ΕΠΑΝΑΔ, τόνισε τη σημασία του Ε.Π. στην στήριξη του πολίτη την παρούσα περίοδο κρίσης, και ιδίως στην επίτευξη του βασικού ζητούμενου που συνοψίζεται ως ακολούθως: Στη βέλτιστη αξιοποίηση & διαχείριση των κοινοτικών πόρων και παράλληλα στην άμεση και 6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, Αθήνα 10/12/2013 4

5 ουσιαστική στήριξη του πολίτη, ειδικά την παρούσα περίοδο που λόγω των αυξημένων κοινωνικών αναγκών, η δυνατότητα άμεσων παρεμβάσεων είναι επιτακτική και δεν επιτρέπονται χρονικές μεταθέσεις ή και αναστολές στην εφαρμογή τους. 8. Ειδική Υπηρεσία Συστημικών Παρεμβάσεων Η Προϊσταμένη της ΕΥΣΥ, κα Μερόπη Κομνηνού, παρουσίασε την πορεία υλοποίησης των Συστημικών Παρεμβάσεων και ειδικότερα αναφέρθηκε στο σύστημα αντιμετώπισης της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, το οποίο ολοκληρώνεται σε επίπεδο σχεδιασμού, στην αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ, η οποία δύναται να επεκταθεί και στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο, στο Σύστημα Πιστοποίησης Εκροών (ΕΟΠΠΕΠ) και στο Σύστημα Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας. Τέλος, περιέγραψε αναλυτικά τις εξελίξεις αναφορικά με τη Συστημική Παρέμβαση σχετικά με τη δημιουργία μηχανισμού για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ενσωμάτωσης και κοινωνικής προστασίας, ενώ αναφέρθηκε και στη συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα για τον καθορισμό συστήματος για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και στην προσεχή πιλοτική εφαρμογή του σε δυο Περιφέρειες. 9. Τομέας Υγείας Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο Προϊστάμενος της ΕΥΤΥΚΑ κ. Γ. Ζερβός, παρουσίασε τη διαχρονική εξέλιξη της πορείας εφαρμογής του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 5 και την ανταπόκριση στις δεσμεύσεις που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης που έχει κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρακολουθείται μέσω μηνιαίων αναφορών. Επιπλέον, παρουσίασε τη στοχοθεσία για το επόμενο έτος και αναφέρθηκε στη Στρατηγική του Τομέα Υγείας, η οποία διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες που προκύπτουν λόγω της οικονομικής κρίσης, τις μνημονιακές δεσμεύσεις του Υπουργείου Υγείας και τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Επίσης παρουσιάστηκε η στρατηγική του Υπουργείου Υγείας για τους τομείς της ΠΦΥ και της Ψυχικής Υγείας, που εκπονήθηκαν το τρέχον έτος. 10.Τομέας Υγείας Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, κα Φ. Κουλούρη, παρουσίασε αναλυτικά την πρόοδο επίτευξης των συμφωνηθέντων στο Μνημόνιο Συνεργασίας Andor-Λυκουρέντζου για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση. 11.Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου Αξιολόγησης Η κα Μ. Θεοδωροπούλου, στέλεχος της ΕΥΣΕΚΤ, παρουσιάζοντας το Σχέδιο Αξιολόγησης ΕΚΤ, αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση του δεύτερου Σχεδίου Αξιολόγησης ΕΚΤ για την Προγραμματική Περίοδο και στην κατάρτιση του τρίτου Σχεδίου, το οποίο περιλαμβάνει μελέτες που θα διεξαχθούν στο διάστημα , δηλαδή μέχρι το τέλος της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου. Στη συνέχεια παρουσίασε τα επόμενα βήματα και, τέλος, αναφέρθηκε στις έρευνες πεδίου στο πλαίσιο των On Going Αξιολογήσεων των Ε.Π που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. Η εκπρόσωπος της Ε.Επιτροπής, κα Μ.Χατζηαντώνη, υπογράμμισε ότι τα πορίσματα των μελετών θα πρέπει να αξιοποιούνται, πχ με την ενσωμάτωσή τους σε επόμενες προκηρύξεις δράσεων και πρότεινε την αξιολόγηση των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, τόσο του πρώτου, όσο και του δεύτερου κύκλου (μνημονιακή υποχρέωση) για την οποία υπήρξε δέσμευση της Γενικής Γραμματέα και της ΕΥΔ πως θα πραγματοποιηθεί. 6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, Αθήνα 10/12/2013 5

6 12. Νέοι: πρωταρχική προτεραιότητα πολιτικής για την Προγραμματική Περίοδο Η Προϊσταμένη της ΕΥΣΕΚΤ, κα Σ. Παπούλια, παρουσίασε στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τη θέση των νέων στην αγορά εργασίας, τα οποία επιβεβαιώνουν την ανάδειξη της αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων ως πρωταρχικής προτεραιότητας πολιτικής για την Προγραμματική Περίοδο Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε την πορεία υλοποίησης του «Σχεδίου Δράσης για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων», με προϋπολογισμό 622 εκ. ευρώ και ωφελούμενους νέους, καθώς και τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο (έγκριση Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των νέων, εφαρμογή σύστασης για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία). Ειδικά σε ό,τι αφορά το Σύστημα Εγγυήσεων για τη Νεολαία, μέσω του οποίου θα διατεθούν επιπρόσθετα στη χώρα μας ευρώ, παρουσίασε τις προτεραιότητες πολιτικής και το πλαίσιο διαδικασιών. 13.Λοιπά θέματα Η Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, κα Άννα Δαλλαπόρτα, επεσήμανε ότι απαιτούνται αλλαγές στη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης αφενός λόγω συγχώνευσης οργανισμών και αφετέρου λόγω αναγκών που έχουν προκύψει από τη συμμετοχή νέων φορέων στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των δράσεων του Ε.Π. Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2013 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΝΑ ΔΑΛΛΑΠΟΡΤΑ 6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, Αθήνα 10/12/2013 6

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2013-2015

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2013-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2013-2015 ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 5 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΑΘΗΝΑ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 1. Σύγκληση

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Γ.1: Έκθεση Αξιολόγησης για την υποβολή πρότασης αναθεώρησης του Προγράμματος

Παραδοτέο Γ.1: Έκθεση Αξιολόγησης για την υποβολή πρότασης αναθεώρησης του Προγράμματος υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του έργου ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON-GOING) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 3 Σεπτεμβρίου 2012 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Ε..Π.. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007 2013 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL. 2014GR05M9OP001 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL. 2014GR05M9OP001 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση CCI Title OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL Version 1.1 First year 2014 Last year 2020 Eligible from Eligible until EC decision number EC decision date MS amending decision

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 2007-2013 Εθνική Αρχή Συντονισµού Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Μονάδα Α / Α ΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Δ: Οργάνωσης & Υποστήριξης Ταχ. Δ/νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. Κωδ.: 106 77 Αθήνα Πληροφορίες: Θεώνη

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.

Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco. Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ «Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εξειδίκευση και αποτίμηση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως αυτές Μελέτη Ανασχεδιασμού των

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2014-2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β

«Μελέτη για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2014-2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ «Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 Ιούνιος 2007 1 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή 4 2 Τροποποίηση των Γενικών

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.

Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco. Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ «Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Β45ΑΛ-Θ2Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 http://www.attikis.gr/ Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Έκθεση για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. 2007 2013 Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502 Fax : 2810-335040 E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ. ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.: 5285 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός Υποστήριξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αλυκές Ποταμού

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο 2: α. Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης. Ιούνιος 2015. Φαρμακίδου 10, 34100, Χαλκίδα Τηλ. 22210 86050 Fax.

Παραδοτέο 2: α. Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης. Ιούνιος 2015. Φαρμακίδου 10, 34100, Χαλκίδα Τηλ. 22210 86050 Fax. Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειακή Στρατηγική Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης, Καταπολέμησης της Φτώχειας & κάθε μορφής Διακρίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Ενότητα Α: Κοινωνικοοικονομική Κατάσταση και Τάσεις Η ελληνική οικονομία συνέχισε να αναπτύσσεται κυρίως λόγω επέκτασης της ιδιωτικής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 2014 2020 ΔΕΚEMΒΡΙΟΣ 2014 v.1.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ταυτότητα Επιχειρησιακού Προγράμματος...8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...9

Διαβάστε περισσότερα