ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη διπλωματική και προξενική προστασία των πολιτών της Ένωσης στις τρίτες χώρες Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Εισηγητής: Ιωάννης Βαρβιτσιώτης DT\ doc PE v01-00

2 Ι. Ανάλυση της παρούσας κατάστασης στον τομέα της διπλωματικής και προξενικής προστασίας 1. Δεν είναι άσκοπο να υπενθυμισθεί ότι η διπλωματική και προξενική προστασία μπορεί να αφορά μεμονωμένες ή συλλογικές περιπτώσεις, και ασκείται σε «ομαλή» περίοδο (ευρωπαίοι κάτοικοι στις τρίτες χώρες ή σε ταξίδι στις τρίτες χώρες) ή σε περίοδο κρίσης και/ή καταστροφής. Όμως τα κράτη μέλη δεν διαθέτουν όλα μόνιμη και προσβάσιμη αντιπροσωπεία σε κάθε μία από τις τρίτες χώρες, και η ευρωπαϊκή παρουσία μέσω των αντιπροσωπειών της Επιτροπής θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη σε μια κοινή προσπάθεια αμοιβαιοποίησης των πόρων: αξίζει να θυμηθούμε ότι μόνο τρεις χώρες στον κόσμο (Κίνα, Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες) διαθέτουν διπλωματική και προξενική αντιπροσωπεία σε κάθε μία από τις χώρες μέλη της ΕΕ, ότι σε 107 χώρες υπάρχουν 10 χώρες που αντιπροσωπεύονται κατ ανώτατο όριο και ότι σε ορισμένους προορισμούς με ιδιαίτερη προτίμηση, όπως οι Μαλδίβες, αυτή η αντιπροσώπευση είναι ανύπαρκτη Μάλιστα η Επιτροπή αναφέρει ότι έχει επιπλέον διαπιστώσει ελλείψεις μετά από ορισμένες πρόσφατες καταστροφές (το τσουνάμι, ο Λίβανος και άλλες), οι οποίες δυσκόλεψαν την παροχή επείγουσας βοήθειας σ αυτές τις τρίτες χώρες. Μπροστά στα όρια αυτών των προξενικών και διπλωματικών δικτύων των κρατών μελών, (σε συνδυασμό με την έκρηξη του αριθμού των πολιτών της Ένωσης οι οποίοι ταξιδεύουν 180 εκατομμύρια εισιτήρια πωλήθηκαν το 2006 ή οι οποίοι κατοικούν εκτός της Ένωσης), πρέπει να ειπωθεί σαφώς ότι το σημερινό κοινοτικό κεκτημένο έχει εξελιχθεί ελάχιστα περιοριζόμενο στην απόφαση 95/553/ΕΚ και στις ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο της COCON, η ομάδα εργασίας στο πλαίσιο του Συμβουλίου της ΕΕ που είναι επιφορτισμένη με την προξενική συνεργασία και η οποία έχει στόχο την οργάνωση των ανταλλαγών πληροφοριών σχετικά με τις καλές πρακτικές των κρατών μελών. 2. Ξεκινώντας από αυτές τις πρακτικές πτυχές, η Επιτροπή διατύπωσε τις προτάσεις της στην Πράσινη Βίβλο της, βασιζόμενη στο άρθρο 20. Πράγματι, δυνάμει του άρθρου 20 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εάν ένας πολίτης της Ένωσης βρίσκεται σε μια τρίτη χώρα όπου το δικό του κράτος μέλος δεν διαθέτει πρεσβεία ή προξενικό γραφείο, απολαύει προστασίας εκ μέρους των αρχών οιουδήποτε άλλου κράτους μέλους που αντιπροσωπεύεται επί τόπου, υπό τους ίδιους όρους με εκείνους που το εν λόγω κράτος εφαρμόζει στους δικούς του υπηκόους. Αυτή η προστασία η οποία, όπως βλέπουμε, βασίζεται στην αρχή της μη διάκρισης και περιλαμβάνει στο κείμενο τόσο τη διπλωματική όσο και την προξενική προστασία αφορά κατά κύριο λόγο τη σύλληψη ή την κράτηση, το ατύχημα ή τη σοβαρή ασθένεια, την πράξη βίας που υφίσταται ένας πολίτης και/ή το θάνατό του, τη βοήθεια σε περίπτωση κινδύνου ή τον επαναπατρισμό. Εξάλλου, προβλέπει διαδικασίες για χρηματικές προκαταβολές στους πολίτες που βρίσκονται σε δυσκολία. Η COCON πρόσφατα είχε εκπονήσει, τον Ιούνιο του 2006, μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την προστασία των ευρωπαίων πολιτών στις PE v /5 DT\ doc

3 τρίτες χώρες 1 οι οποίες έδιδαν έμφαση στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών με απώτερο στόχο τη στενή συνεργασία. Η Επιτροπή σκοπεύει να προχωρήσει περαιτέρω με αυτή τη «Πράσινη Βίβλο» και να θέσει τις βάσεις ενός πραγματικού εναρμονισμένου θεμελιώδους δικαιώματος στη διπλωματική και προξενική προστασία για καθένα από τους ευρωπαίους πολίτες. 3. Οι βασικοί λόγοι που έχουν οδηγήσει την Επιτροπή να υποβάλει σημεία προβληματισμού επί του εν λόγω θέματος είναι διάφοροι: * το άρθρο 46 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο οποίος καθιέρωσε το δικαίωμα στην προξενική και διπλωματική προστασία ως θεμελιώδες δικαίωμα του ευρωπαίου πολίτη * η προβλεπόμενη αναθεώρηση μετά από 5 έτη της απόφασης 95/553/ΕΚ, η οποία τέθηκε σε ισχύ το Μάιο του 2002 * η προοπτική της 5ης έκθεσης σχετικά με την ιθαγένεια της Ένωσης που θα υποβάλει η Επιτροπή, ευκαιρία για την αναγγελία πρωτοβουλιών σχετικών με το δικαίωμα στη διπλωματική και προξενική προστασία * τέλος η ανάγκη καθορισμού των σχέσεων της προξενικής και διπλωματικής προστασίας με άλλους τομείς (πολιτική προστασία, παρέμβαση στις κρίσεις, ανθρωπιστική βοήθεια), όπως τονίζεται στην έκθεση BARNIER της 9ης Μαΐου Προτείνει λοιπόν σημεία προκειμένου να βελτιωθεί η ενημέρωση των πολιτών οι οποίοι συχνά αγνοούν όλα τα δικαιώματά τους επί του εν λόγω θέματος και να υπάρξει προβληματισμός για την έκταση της προστασίας που θα πρέπει να τους εξασφαλισθεί, τις δομές και τους πόρους που θα πρέπει να διαθέτει η Ένωση στον εν λόγω τομέα και τις σχέσεις που θα αναπτυχθούν με τις αρχές των τρίτων χωρών, διότι θεωρεί ότι το άρθρο 20 παρέμεινε ένα «υποανάπτυκτο δικαίωμα» σε σύγκριση με άλλα δικαιώματα των πολιτών τα οποία καθιερώνονται από την ΕΕ. Ο σκοπός είναι λοιπόν να θεσπισθεί μία μακροπρόθεσμη φιλόδοξη στρατηγική, στο πλαίσιο της οποίας η ενημέρωση και η επικοινωνία θα είναι τα στοιχεία «κλειδιά». II. Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο Μπροστά στη βολονταριστική στάση της Επιτροπής η οποία «αρνείται να ερμηνεύσει το άρθρο 20 προς τα κάτω» (FRATTINI), και για την οποία δεν πρόκειται για μια διακυβερνητική συνεργασία αλλά για την άσκηση ενός πραγματικού δικαιώματος, πρέπει ωστόσο να υπενθυμισθεί ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και στο πλαίσιο του οποίου εντάσσεται η πρόταση της Επιτροπής μέχρι σήμερα έχει ερμηνευθεί περισσότερο περιοριστικά: όντως είτε πρόκειται για τη διπλωματική είτε για την προξενική προστασία, οι νομικοί και τα κράτη μέλη θεωρούσαν πάντοτε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα τομέα ο οποίος ανήκει στο «διακυβερνητικό» πεδίο και συνεπώς μέχρι σήμερα διέπεται από τη «Σύμβαση της Βιέννης» του 1963, και όχι από το άρθρο 1 Έγγρ /06 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της DT\ doc 3/5 PE v01-00

4 20 της Συνθήκης. Ωστόσο, μεταξύ της διπλωματικής και της προξενικής προστασίας υπάρχουν διαφορές φύσεως, δομής, και διαφορές σχετικές με τη θέση σε λειτουργία αυτών των διαδικασιών, διότι εάν η προξενική προστασία μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις τουλάχιστον, να είναι υποχρεωτική, στη διπλωματική προστασία βρισκόμαστε πάντοτε στο πλαίσιο μιας διακριτικής αρμοδιότητας και, εν πάση περιπτώσει, παραμένουμε πάντοτε στο πλαίσιο μιας σχέσης κράτους προς κράτος. Χωρίς να υπολογίσουμε ότι σ αυτό προστίθεται ένας ψυχολογικός παράγοντας ο οποίος οδηγεί τα περισσότερα κράτη μέλη στο να σκεφθούν μόνον τους πολίτες τους, δεν είναι δυνατόν να παραπεμφθεί σε άλλες αρχές (ακόμη και κοινοτικές) σε περίπτωση κρίσης. III. Προς την καθιέρωση ενός συμβολικού δικαιώματος της ευρωπαϊκής ιθαγένειας Ο εισηγητής τάσσεται απόλυτα υπέρ της πολιτικής προοπτικής της Επιτροπής, θεωρώντας ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, η ευρωπαϊκή ιθαγένεια αποτελεί ιθαγένεια η οποία απορρέει από την ιθαγένεια των κρατών μελών, ότι η διπλωματική και προξενική προστασία προσφέρει μια ευκαιρία για την απεικόνιση και την καθιέρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη και της ευρωπαϊκής ιθαγένειας που περιλαμβάνονται στο αποθανόν Σύνταγμα και για την επαναφορά της οπωσδήποτε στη νέα θεσμική αρχιτεκτονική που θα προκύψει. Με άλλα λόγια πρέπει να προσπαθήσουμε από τώρα να εναρμονίσουμε αυτή τη διπλωματική και προξενική προστασία, απαραίτητο βήμα της αναγκαίας «κοινοτικοποίησης του πυλώνα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων» που θα επιτρέψει την εντατικοποίηση της συνεργασίας σε όλα τα μέτωπα. Και εάν κατά τη γνώμη των νομικών (ακόμη και εκείνων οι οποίοι διάκεινται απόλυτα ευνοϊκά υπέρ της προσέγγισης της Επιτροπής), η ισχύς του άρθρου 20 της Συνθήκης ΕΚ και της απόφασης του 1995 σήμερα περιορίζεται στην προξενική προστασία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή, χωρίς να αφήσουν να τους κοπεί η φόρα, πρέπει να αναλάβουν πλήρως την κατάσταση δημιουργώντας χωρίς καθυστέρηση τις συνθήκες που θα επιτρέψουν την αναθεώρηση της απόφασης του 1995 προς την κατεύθυνση μιας επέκτασης και της προσθήκης σ αυτήν χωρίς ασάφειες της «διπλωματικής προστασίας». Το διακύβευμα της καθιέρωσης μιας ευρωπαϊκής διπλωματικής και προξενικής προστασίας είναι θεμελιώδες: αυτή η προστασία πρέπει σταδιακά να επιβληθεί ως πραγματικό δικαίωμα το οποίο πρέπει να μπορούν να επικαλούνται κατά ενιαίο τρόπο όλοι οι πολίτες της Ένωσης. Η Ένωση πρέπει συνεπώς, χωρίς καθυστέρηση, να δημιουργήσει αυτό το δικαίωμα και να του δώσει σαφή ουσία, κατά τρόπον που να του αφαιρέσει τις μεταπτώσεις και τις ανισότητες μεταχείρισης και προστασίας που απορρέουν από τη διακριτική αρμοδιότητα των προξενείων. Ο εισηγητής, ένθερμος οπαδός της πολιτικής προοπτικής μιας πλήρως υλοποιημένης PE v /5 DT\ doc

5 ιθαγένειας, θεωρεί ότι οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής που περιέχονται στην «Πράσινη Βίβλο» της πρέπει να υποστηριχθούν πάραυτα και ξεκάθαρα και μάλιστα συμπληρωματικά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: η συγκεκριμένη πρωτοβουλία που θα πρέπει να αναλάβει η Επιτροπή το φθινόπωρο θα ενισχυθεί και θα εμπλουτισθεί περισσότερο και θα της επιτρέψει να προτείνει στο Συμβούλιο την έγκριση κοινών εννοιών και δεσμευτικών κατευθυντήριων γραμμών ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει η απαραίτητη διαδικασία εναρμόνισης. Στο πνεύμα της έκθεσης Barnier, η εν λόγω πρωτοβουλία θα πρέπει εξάλλου να προχωρήσει στην καταγραφή όλων των δημόσιων και ιδιωτικών μέσων που διατίθενται και κινητοποιούνται στον εν λόγω τομέα, καθώς και στην υλοποίηση ποικίλων συνεργασιών μεταξύ των πολυάριθμων φορέων οι οποίοι έχουν εκδηλώσει προθυμία (στην απάντησή τους για διαβούλευση με την Επιτροπή) να αναλάβουν στην όλη εργασία το μερίδιο που τους αναλογεί (κράτη μέλη, αλλά και τα επίτιμα προξενεία, οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, οι ΜΚΟ). IV. Συμπέρασμα: Το σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να στείλει ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα, που θα το εμπλέκει αποφασιστικά υπέρ της συγκεκριμένης επιβεβαίωσης της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, και να ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής οι οποίες προσπαθούν να θέσουν τις βάσεις μιας ορθολογικοποιημένης αρχιτεκτονικής μέσω μιας άμεσης αμοιβαιοποίησης των μέσων και μιας εντατικοποίησης του επιμερισμού των άριστων πρακτικών : σ αυτό το πλαίσιο, η επιμόρφωση και η χρησιμοποίηση της τεχνολογίας (αυτή η πρόκληση της «ευρωπαϊκής» διπλωματικής και προξενικής προστασίας αξίζει πράγματι μια σημαντικότερη προσπάθεια σ αυτούς τους δύο τομείς από ό,τι συγκριτικά η έναρξη λειτουργίας της ενιαίας αγοράς ) θα αποδειχθούν αποφασιστικής σημασίας. DT\ doc 5/5 PE v01-00

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Κείμενα Εργασίας 2008/18 Working Papers

Διαβάστε περισσότερα

III. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. και δικαιοσύνης. (2007/C 103 E/01)

III. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. και δικαιοσύνης. (2007/C 103 E/01) 8.5.2007 C 103E/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (EK) αριθ. 4/2007 που καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 5 Μαρτίου 2007 για την έκδοση της απόφασης αριθ. / /ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ http://www.imepo.gr

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ http://www.imepo.gr ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, που ψηφίστηκε στο Άµστερνταµ το 1997 και τέθηκε σε ισχύ το 1999, υπάγει τη µεταναστευτική πολιτική στη σφαίρα αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4, L 150/168 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.5.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 516/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση KANONIΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση KANONIΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 26.5.2004 COM(2004) 391 τελικό 2004/0127 (CNS) Πρόταση KANONIΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά µε το καθεστώς διέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

(Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 4.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/1 IV (Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

L 172/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2012

L 172/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2012 L 172/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 531/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουνίου 2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 10.1.2007 COM(2007) 1 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ {SEC(2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 155/17 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.6.2011 COM(2011) 370 τελικό 2011/0172 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOINΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ANAKOINΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ COM 95 (508) EL ANAKOINΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ: ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ 1.Εισαγωγή και συνοπτική παρουσίαση_ 1.1 Η Τέταρτη και Έβδοµη Οδηγία για το Εταιρικό ίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµικοί σχηµατισµοί και κοινωνικό πεδίο

Θεσµικοί σχηµατισµοί και κοινωνικό πεδίο ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL Μέτρο 1.1: ιευκόλυνση της πρόσβασης και της επιστροφής στην αγορά εργασίας Α.Σ. E-QUALITY «Ανάπτυξη Συστήµατος Ποιότητας Υπηρεσιών Συµβουλευτικής Στήριξης και Απασχόλησης» Θεσµικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 15.11.2005 COM(2005) 569 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

προς : το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (Βρυξέλλες, 17-18 Ιουνίου 2004) Δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 : Αναλυτική έκθεση

προς : το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (Βρυξέλλες, 17-18 Ιουνίου 2004) Δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 : Αναλυτική έκθεση ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2004 (11.06) (OR. en) 10219/04 CADREFIN 11 ΕΚΘΕΣΗ της : Προεδρίας προς : το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (Βρυξέλλες, 17-18 Ιουνίου 2004) Θέµα : Δηµοσιονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Επιτροπή Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2005 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ. Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης

ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ. Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης Πέµπτη 17 Ιανουαρίου 2008 Αρ. ελτίου: 02 ΕΤΟΣ: 9 ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΠΑΓΩΓΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ ΟΔΗΓΟΣ Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΠΑΓΩΓΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. (αναδιατύπωση)

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. (αναδιατύπωση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.7.2012 COM(2012) 360 final 2012/0175 (COD)C7-0180/12 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (αναδιατύπωση)

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Οδηγία 2005/85/ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 2010 Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΑΜΠΕΡΕ 15 ΚΑΙ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1999 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο πραγµατοποίησε ειδική σύνοδο στο Τάµπερε στις 15 και 16 Οκτωβρίου µε θέµα τη δηµιουργία ενός χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 25.5.2000 COM(2000) 318 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ elearning Να σκεφτούµε την εκπαίδευση του αύριο ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1. Ο ΕΠΕΙΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.10.2013 COM(2013) 710 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 περί κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 12.1. COM (1999) 719 Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα εγγύησης στον τοµέα των ασφαλίσεων: παρούσα κατάσταση και προσανατολισµός των µελλοντικών εργασιών (Έγγραφο συζήτησης)

Συστήµατα εγγύησης στον τοµέα των ασφαλίσεων: παρούσα κατάσταση και προσανατολισµός των µελλοντικών εργασιών (Έγγραφο συζήτησης) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ Εσωτερική Αγορά ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Ασφαλίσεις MARKT/2517/02 EL Orig. EN Συστήµατα εγγύησης στον τοµέα των ασφαλίσεων: παρούσα κατάσταση και προσανατολισµός των µελλοντικών εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.9.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 243/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 810/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα