ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

Transcript

1 ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ...5 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ...6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ Β...11 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΓΟΡΑΣ/ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Περιγραφή Αντικειµένου Εργασιών Κύριες Εγκαταστάσεις Ακίνητη Περιουσία ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑ ΟΥ...40 Α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑ ΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ...41 Β. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΣ ΚΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑ ΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ...57 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ...61 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ...64 I. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΗΣ II. ΈΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Β ΚΑΙ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...64 IV. ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ V. ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ...64 VI. ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ( ) ΣΕ ΕΥΡΩ...64 VII. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΕ ΕΥΡΩ...64 VIII. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2004 ΣΕ ΕΥΡΩ...64 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σελίδα 2

3 ΜΕΡΟΣ Α ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος Αντιπρόεδρος Μέλη Αστέριος άϊος του ηµητρίου Εµµανουήλ Γιτόπουλος του Θωµά ηµήτριος άϊος του Αστερίου Κωνσταντίνος Κουκούντζος του Νικολάου Στέργιος Γεωργαλής του Νικολάου ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σελίδα 3

4 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας ανακοινώσουµε ότι η Εταιρία συνέχισε την ανοδική της πορεία κατά την χρήση του 2004 παρά το αρνητικό περιβάλλον µέσα στο οποίο δραστηριοποιήθηκε. Η Αγροτική Οικονοµία στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη επηρεάστηκε αρνητικά κυρίως από την µείωση της ζήτησης λόγω της οικονοµικής ύφεσης, αλλά και την µεγάλη αστάθεια στις καιρικές συνθήκες. Επιπλέον λόγω της µεγάλης αύξησης της τιµής του πετρελαίου έχουµε τεράστια αύξηση στις τιµές των α υλών γεγονός που επηρέασε αρνητικά την ζήτηση. Παρά το αρνητικό περιβάλλον η εταιρία παρουσιάζοντας νέα προϊόντα τα οποία προσφέρουν καινοτοµίες στην εδαφοκάλυψη των καλλιεργειών κατόρθωσε να διατηρήσει τα επίπεδα του κύκλου εργασιών της και να επιτύχει ανάπτυξη µέσω επιθετικών προωθήσεων των προϊόντων της στην Ελληνική και ιεθνή Αγορά. Η Εταιρία κατέχει σηµαντική θέση στην Ελληνική Αγορά την οποία συνεχώς ενισχύει διαθέτοντας συγκριτικό πλεονέκτηµα. Οι δυνατότητες όµως ανάπτυξης της εταιρίας, µε όπλο τα πρωτοποριακά προϊόντα που παράγει, είναι στην Ευρωπαϊκή αγορά. Έτσι τα τελευταία χρόνια αποτελεί σταθερή επιλογή της Εταιρίας ο προσανατολισµός κυρίως προς τις αγορές των χωρών που αποτελούν την Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά. Παράλληλα ξεκίνησαν προσπάθειες εξαγωγών και προς άλλες χώρες ( Ισραήλ, Νότιος Αφρική, Η.Π.Α., Βαλκάνια κ.λ.π.) Στα πλαίσια αυτά ο κύκλος εργασιών εξωτερικού αποτελεί το 38% του συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρίας στη χρήση 2004, πιστεύουµε δε ότι τα επόµενα χρόνια θα αυξηθεί σηµαντικά. Με συνεχή έρευνα για την ανάπτυξη νέων και κατοχυρωµένων προϊόντων, νέες επενδύσεις και αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναµικό µε συνεχή εκπαίδευση και εµπλουτισµό θα διατηρήσουµε το συγκριτικό πλεονέκτηµα στην Εσωτερική και ιεθνή Αγορά. Παράλληλα και µε δεδοµένη την άριστη χρηµατοοικονοµική διάρθρωση της εταιρίας, επενδύουµε και στον ξενοδοχειακό κλάδο, ιδρύοντας ξενοδοχειακή µονάδα στην Θεσσαλονίκη. Από την επένδυση αυτή, η εταιρία αναµένει σηµαντικά οικονοµικά οφέλη. Θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς µου ευχαριστίες στην ιοίκηση, το Προσωπικό, τους Μετόχους και του Πελάτες µας για την εµπιστοσύνη µε την οποία µας περιβάλλουν. Η οµαδική δουλειά θα µας οδηγήσει στην επίτευξη υψηλότερων στόχων. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Αστέριος. άϊος ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σελίδα 4

5 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/44 Σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία «ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2005 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14 µ.µ. στα γραφεία της εταιρίας στο 12 ο χιλ. επαρχ. οδού Βέροιας Νάουσας. Θ ΕΜΑΤΑ Η Μ ΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΕΩΣ 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων µετά του πιστοποιητικού ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών και της επεξηγηµατικής έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου που αφορούν την εταιρική χρήση 1/1/ /12/ Έγκριση του τρόπου διάθεσης των κερδών ύψους ,27 ευρώ της χρήσης 2004 και καταβολής µερίσµατος εκ 0,02 ευρώ ανά µετοχή. 3. Απαλλαγή των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων και της διαχείρισης της ως άνω χρήσης. 4. Έγκριση αµοιβής των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου και της ιοικήσεως για τη χρήση 2004 και προέγκριση αµοιβής για τη χρήση Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή για την χρήση 1/1/ /12/2005 και καθορισµός της αµοιβής αυτών. 6. Παροχή ειδικής εγκρίσεως, κατ αρθρ. 23 α ν. 2190/1920, προς σύναψη συµβάσεως χρησιδανείου µε τον Αστέριο άϊο, Πρόεδρο του.σ. και /ντα Σύµβουλο της εταιρίας, για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης καταστηµάτων ιδιοκτησίας του προς την εταιρία για την ίδρυση και λειτουργία Ξενοδοχειακής Μονάδας. 7. ιάφορα θέµατα και ανακοινώσεις. Οι Κύριοι Μέτοχοι που επιθυµούν να µετάσχουν στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει, πέντε (5) πλήρεις ηµέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, να προσκοµίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά στα γραφεία της εταιρίας στο 12 ο χιλ Βέροιας-Νάουσας Τ.Θ.9 ΤΚ Νάουσα τηλ : α) Τις βεβαιώσεις δέσµευσης των µετοχών τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.,σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν.2396/96 και β) Τυχόν εξουσιοδοτήσεις για την εκπροσώπησή τους. ΝΑΟΥΣΑ 30 Μ α ί ου 2005 Με εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ. ΑΪΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σελίδα 5

6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1974 : Σύσταση της Εταιρίας στη Βέροια µε τη µορφή της οµόρρυθµου εταιρίας µε την επωνυµία «ΑΪΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΦΥΛΛΟΠΛΑΣΤ Ο.Ε.» και αντικείµενο την παραγωγή πλαστικών σάκων : Μετατροπή της Εταιρίας σε Ανώνυµο Εταιρία µε την επωνυµία «Ν. ΑΪΟΣ ΦΥΛΛΟΠΛΑΣΤ Α.Β.Ε.Ε.» και αντικείµενο την παραγωγή και πώληση πλαστικών προϊόντων για αγροτικές εφαρµογές. Σηµαντική επέκταση στην παραγωγή ειδικών πλαστικών καλυµµάτων για ξήρανση καπνού και σταφίδας και παραγωγή εδικών φύλλων κάλυψης θερµοκηπίων. Προµήθεια και Εγκατάσταση της πρώτης γραµµής παραγωγής ειδικών φύλλων πολυαιθυλενίου µε δυνατότητα παραγωγής ανισόπαχου φύλλου : Παραγωγή και διάθεση πλαστικών φύλλων πολυαιθυλενίου για την κάλυψη και προστασία αµπελιών επιτραπέζιων σταφυλιών. Επέκταση των εγκαταστάσεων της Εταιρίας µε την ολοκλήρωση κατασκευής βιοµηχανοστασίου έκτασης τ.µ. περίπου : Τροποποίηση της επωνυµίας της Εταιρίας σε ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. (στο εξής ή «Εταιρία» ή «ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.»), η οποία και διατηρείται έως σήµερα : Συνεργασία µε την Ισραηλινή εταιρία Plastro Gvat για την παραγωγή του αυτορυθµιζόµενου σταλλακτηφόρου σωλήνα (KATIF) : Ανάπτυξη νέας τεχνογνωσίας από το τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξής. Παραγωγή νέων προϊόντων όπως ειδικών λεπτών πλαστικών φύλλων πολυαιθυλενίου υπό την κατοχυρωµένη επωνυµία DALIN, τα οποία χρησιµοποιούνται στην χαµηλή κάλυψη φυτικών καλλιεργειών (π.χ σπαραγγιών, βαµβακιού, καρπουζιού κ.τ.λ.) : Πραγµατοποίηση επενδυτικού προγράµµατος απόκτησης δύο (2) σύγχρονων γραµµών παραγωγής πλαστικών φύλλων της σειράς DALIN : Ολοκλήρωση της κατασκευής χώρου για την κάλυψη των παραγωγικών και αποθηκευτικών αναγκών της, συνολικής έκτασης τ.µ περίπου : ιάθεση των προϊόντων DALIN στην αγορά της Κεντρικής Ευρώπης και κυρίως στην αγορά της Γερµανίας : Ολοκλήρώση επενδυτικού προγράµµατος της Εταιρίας για την απόκτηση, εγκατάσταση και λειτουργία πλήρους αυτοµατοποιηµένης γραµµής παραγωγής φύλλων πολυαιθυλενίου τριών (3) στρώσεων και την ολοκλήρωση παραγωγικών εγκαταστάσεων συνολικού εµβαδού τ.µ περίπου : Απόφαση για την εισαγωγή των µετοχών της Εταιρίας στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. και εφαρµογή επενδυτικού προγράµµατος που αφορά την απόκτηση µίας νέας γραµµής παραγωγής ειδικών φύλλων πολυαιθυλενίου, µε σύγχρονη τεχνολογική υποστήριξη. Προσαρµογή / αντικατάσταση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, του περιφερειακού εξοπλισµού και του λογισµικού ώστε να είναι συµβατά µε το πρόβληµα του έτους 2000 (Y2K). ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σελίδα 6

7 2000 : Εισαγωγή των µετοχών της Εταιρίας στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. Ανάπτυξη νέων προϊόντων και παράλληλα κατοχύρωση τους µε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας : Συνέχιση του επενδυτικού προγράµµατος. Έρευνα και ανάπτυξη νέων κατοχυρωµένων προϊόντων και εισαγωγή αυτών στην Εγχώρια και Ευρωπαϊκή Αγορά : Η εταιρία έχει εισάγει και εφαρµόζει διαδικασίες πιστοποιηµένες κατά ISO 9001:2000 για τον σχεδιασµό, παραγωγή και διάθεση πλαστικών φύλλων για ειδική αγροτική και γενική εφαρµογή, καθώς επίσης και την παραγωγή και διάθεση πλαστικών σωλήνων άρδευσης. Η πιστοποίηση έγινε από την TUV. Ολοκληρώθηκε η επένδυση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων-αποθηκευτικών παραγωγικών χώρων και κοινόχρηστων χώρων προσωπικού, µέσα στη χρήση 2002 αντί του 2003 που είχε αρχικά προγραµµατισθεί : Η εταιρία διευρύνει τις εξαγωγές της κατά 15,3% σε απόλυτα µεγέθη, µε την συµµετοχή των εξαγωγών να υπερβαίνει το 36% του συνολικού κύκλου εργασιών. Ο κύριος όγκος των εξαγωγών κατευθύνεται προς τις χώρες της Ε.Ε., ενώ εγκαινιάζονται και σηµαντικές εξαγωγές προς το Ισραήλ µε εξαιρετικές προοπτικές : Η εταιρία διευρύνει τις εξαγωγές της και η συµµετοχή των εξαγωγών υπερβαίνει πλέον το 38% του συνολικού κύκλου εργασιών. Ο κύριος όγκος των εξαγωγών κατευθύνεται προς τις χώρες της Ε.Ε., ενώ διευρύνονται οι εξαγωγές προς τις Βαλκανικές Χώρες ( κυρίως Αλβανία ) και εγκαινιάζονται εξαγωγές προς την Αίγυπτο και Νότιο Αφρική. Πραγµατοποιείται αγορά ακινήτου στην Θεσσαλονίκη επί των οδών Λεωφόρου Νίκης Χρυσοστόµου Σµύρνης όπου η εταιρία σκοπεύει να ιδρύσει ξενοδοχειακή µονάδα. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σελίδα 7

8 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΝ (χιλιάδες ) Κύκλος Εργασιών: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ* Από Βιοµηχανική ραστηριότητα , , ,25 Από Εµπορική ραστηριότητα 417,46 303,73 137,26 Σύνολο Κύκλου Εργασιών , , ,51 Μικτό Κέρδος 3.273, , ,59 (% επί του συνολικού κύκλου εργασιών) 27,56% 29,40% 33,22% Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης 43,3 80,93 37,98 Σύνολο 3.317, , ,57 Λειτουργικό Αποτέλεσµα 2.343, , ,08 (% επί του συνολικού κύκλου εργασιών) 19,73% 19,69% 22,64% Έσοδα Χρεογράφων 137,06 130,58 87,71 Κέρδη Πωλήσεως Συµµετοχών και Χρεωγ/φων 74, ,38 464,73 Έξοδα & Ζηµιές Συµµετοχών και Χρεωγ/φων (432,57) (2.304,94) (446,93) Έκτακτα Αποτελέσµατα (675,06) (26,77) 0,60 Κέρδη προ Φόρων 1.144, , ,84 (% επί του συνολικού κύκλου εργασιών) 9,64% 10,06% 9,99% Μείον : Φόρος Χρήσης και λοιποί Φόροι 526,26 529,02 265,50 Μείον : Αµοιβές.Σ Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και αµοιβές.σ 618,48 681, ,34 (% επί του Συνολικού Κύκλου Εργασιών) 5,2% 5,7% 7,9% Μείον : Φόροι Φορολογικού Ελέγχου προηγούµενων Χρήσεων ,96 Aναµορφωµένα Καθαρά Αποτελέσµατα προ Φόρων (3.473,69) 211,11 526,51 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, αµοιβές.σ. και Φόρους Φορολογικού ελέγχου προηγούµενων Χρήσεων 618,48 681,00 876,38 Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, αµοιβές.σ. και Φόρους Φορολογικού ελέγχου προηγούµενων Χρήσεων (3.963,95) (317,91) 131,05 Αριθµός Μετοχών Τέλους Χρήσης Λογιστική Aξία Mετοχής (σε ) 1,30 1,30 1,35 Κέρδη ανά Μετοχή (σε ) προ φόρων 0,076 0,080 0,085 Κέρδη ανά Μετοχή (σε ) µετά από φόρους 0,041 0,045 0,058 Μέρισµα ανά Μετοχή (σε ) 0,02 0,06 0,02 Αναµορφωµ Κέρδη ανά Μετ (σε )προ φόρων - 0,014 0,035 Αναµορφωµ Κέρδη ανά Μετ (σε )µετά φόρων 0,0087 Τυχόν αποκλίσεις στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις των επιµέρους ποσών. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σελίδα 8

9 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (1) (ποσά σε χιλιάδες ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 99,7 55,6 0,76 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις (Αξία Κτήσης) , , ,27 Μείον : Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 6.036, , ,95 Αναπόσβεστες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 5.212, , ,32 Συµµετοχές & Λοιπές Μακ/σµες Απαιτήσεις 16,0 16,1 27,05 Κυκλοφορούν Ενεργητικό , , ,38 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 170,5 427,8 248,96 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,47 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδια Κεφάλαια , , ,94 Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων ,00 Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 3.173, , ,83 Σύνολο Υποχρεώσεων 3.173, , ,83 Προβλέψεις 55,4 59,8 74,19 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 13,0 14,3 11,51 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , ,47 Aναµορφωµένα Ίδια Kεφάλαια , , ,61 3.Αριθµός Μετοχών Τέλους Χρήσης Λογιστική Aξία Mετοχής (σε ) 1,30 1,30 1,35 Μέρισµα ανά µετοχή (σε ) 0,02 0,06 0,02 Αναµορφωµένη Λογιστική Aξία Mετοχής (σε ) 0,99 1,21 1,29 (1) Τυχόν αποκλίσεις στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις των επιµέρους ποσών. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σελίδα 9

10 ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ Περιθώριο Μικτού Κέρδους 27,56% 29,40% 33,22% Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (προ φόρων) 12,72% 10,06% 9,99% Γενική Ρευστότητα 5,43 4,52 2,44 Άµεση Ρευστότητα 4,66 3,42 1,87 Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 0,16 0,21 0,87 Τραπεζικός ανεισµός/ Ίδια Κεφάλαια 0, Περιθώριο Μικτού Κέρδους ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΚΤΩΝ Μικτό Κέρδος χρήσης / Κύκλος Εργασιών Χρήσης Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (προ φόρων) Κέρδη προ Φόρων Χρήσης / Κύκλο Εργασιών Χρήσης (Κυκλοφορούν Ενεργητικό + Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού)/ (Σύνολο Γενική Ρευστότητα = Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων + Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού) (Κυκλοφορούν Ενεργητικό + Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού Άµεση Ρευστότητα = Αποθέµατα) / (Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις+ Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού) Ξένα / Ίδια Κεφάλαια = Συνολικές Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια = (Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις + Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις + Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού ) / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Μακροπρόθεσµα άνεια Τραπεζών + Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις προς Τράπεζες + Τραπεζικές Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση) / Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σελίδα 10

11 ΜΕΡΟΣ Β ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ (Άρθρο 16 Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αρ. 5/204/ ) ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σελίδα 11

12 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Στο παρόν Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλα τα στοιχεία, οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία της εταιρίας ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. (στο εξής ή «Εταιρία» ή «ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.») σύµφωνα µε το Άρθρο 16 της Απόφασης 5/204/ (ΦΕΚ 1487Β / ) του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της τροποποίησής της µε την Απόφαση 1/319/ του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί Κανόνων Συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους στο Χ.Α.Α. και των συνδεδεµένων µε αυτές προσώπων. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας: 12ο χιλ. Εθνικής Οδού Βέροιας - Ναούσης, υπεύθυνος ο κος Βασίλειος Ζιώγας, Οικονοµικός ιευθυντής & Προϊστάµενος Λογιστηρίου τηλ Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο είναι: ο κ. Αστέριος άϊος, Πρόεδρος.Σ. και ιευθύνων Σύµβουλος, της ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12ο Χιλ. Οδού Βέροιας-Ναούσης, τηλ , ο κ. Βασίλειος Ζιώγας, Οικονοµικός ιευθυντής & Προϊστάµενος Λογιστηρίου, της ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12ο Χιλ. Οδού Βέροιας-Ναούσης, τηλ , Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα Μέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος ελτίου και, µαζί µε τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι : όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο είναι πλήρη και αληθή, δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο. κατά την δεν υπήρχαν πάσης φύσεως επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας. Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές Η Εταιρία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές. Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2002 διενήργησε ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής κ. Ευθύµιος Αναγνώστου (Aρ. Μ. ΣΟΕΛ 12781) της εταιρίας «Κοινοπραξία Ορκωτών Ελεγκτών Α.Ε. (Μέλος της BKR International)» (διεύθυνση: Ι. Σούτσου 12, Αθήνα, τηλ ), ενώ τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2003 διενήργησε ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής κ. Γεώργιος Κουτρουµάνης (Aρ. Μ. ΣΟΕΛ 13611) της εταιρίας «Κοινοπραξία Ορκωτών Ελεγκτών Α.Ε. (Μέλος της BKR International)» (διεύθυνση: Ι. Σούτσου 12, Αθήνα, τηλ ). Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2004 διενήργησε ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής κ. Ευθύµιος Αναγνώστου (Aρ. Μ. ΣΟΕΛ 12781) της εταιρίας «Κοινοπραξία Ορκωτών Ελεγκτών Α.Ε. (Μέλος της BKR International)» (διεύθυνση: Ι. Σούτσου 12, Αθήνα, τηλ ). Το Πιστοποιητικό Ελέγχου της χρήσης 2004 δηµοσιεύεται στο Παράρτηµα του παρόντος ελτίου, µαζί µε τον αντίστοιχο Ισολογισµό. Συγκεκριµένα ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής παρατηρεί για την χρήση του 2004: Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα και την Κατάσταση Ταµιακών Ροών της Ανώνυµης Εταιρείας «ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε» της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η εκεµβρίου Ο έλεγχος µας, έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και που είναι σύµφωνοι µε τις βασικές αρχές των ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η Εταιρεία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η Εταιρεία εφάρµοσε ορθά το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση και το κόστος παραγωγής που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σελίδα 12

13 προσδιορίσθηκε σύµφωνα µε τις παραδεγµένες αρχές λογισµού του κόστους. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της Εκθέσεως ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, µε τις σχετικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Το Προσάρτηµα περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παραγρ. 1 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920. Από τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 1) Με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, έγινε στην παρούσα χρήση αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων και κτιρίων και των συσσωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων, εξαιτίας της οποίας αυξήθηκε η αξία κτήσεως των γηπέδων και κτιρίων κατά ,01 και οι συσσωρευµένες αποσβέσεις των κτιρίων κατά ,27 και προέκυψε διαφορά αναπροσαρµογής ποσού ,74 που καταχωρήθηκε στο λογαριασµό των ιδίων κεφαλαίων ΑΙΙΙ2 «ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων». Οι αποσβέσεις της χρήσεως 2004 υπολογίσθηκαν στην αναπροσαρµοσµένη αξία των κτιρίων και είναι µεγαλύτερες, από εκείνες που θα προέκυπταν αν δεν είχε γίνει η αναπροσαρµογή, κατά ,00. 2) Η εταιρεία, αποτίµησε κατά την 31/12/2004, τις µετοχές (σχεδόν στο σύνολό τους) του χαρτοφυλακίου της που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, καθώς και τα µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων, στην αξία κτήσεως αυτών. Εάν η αποτίµηση γινόταν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43, παραγρ. 6 του κωδ. Ν. 2190/1920, η αξία αυτών θα ήταν µειωµένη συνολικά κατά ,89. Με τη διαφορά αυτή θα έπρεπε να διενεργηθεί η σχετική «Πρόβλεψη για υποτιµήσεις χρεογράφων» µε ισόποση επιβάρυνση των αποτελεσµάτων χρήσεως. 3) Μεταξύ των «Απαιτήσεων» του Ενεργητικού του Ισολογισµού περιλαµβάνονται και ακίνητα υπόλοιπα πελατών ποσού ,26 και χρεωστών διάφορων ποσού 8.804,11, ήτοι συνόλου απαιτήσεων σε καθυστέρηση ,37. Για τις πιθανές ζηµίες από επισφαλείς απαιτήσεις της, η εταιρία έχει σχηµατίσει µέχρι την 31/12/2004 σχετική πρόβλεψη ποσού ,50, η οποία εµφανίζεται στον ισολογισµό στο σκέλος του Ενεργητικού αφαιρετικά από το λογαριασµό.ιι.1 «Πελάτες» και κρίνεται επαρκής. 4) Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά (τακτικός έλεγχος) από τα ΕΘ.Ε.Κ. για τις διαχειριστικές χρήσεις που έκλεισαν µέχρι και την 31/12/2002 και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία της άπαντες οι βεβαιωθέντες για τις ελεγµένες χρήσεις φόροι καθώς και τα τυχόν πρόστιµα και προσαυξήσεις. Παραµένει όµως ανέλεγκτη για τις διαχειριστικές χρήσεις που αρχίζουν από 1/1/2003 µέχρι και την παρούσα και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της, για τις χρήσεις αυτές, δεν έχουν καταστεί οριστικές. Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας, απεικονίζουν µαζί µε το Προσάρτηµα και την Κατάσταση Ταµιακών Ροών, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την 31 η εκεµβρίου 2004 και τα αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία, καθώς και τις Ταµιακές Ροές από τις δραστηριότητες της εταιρίας για τη χρήση αυτή βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση, εκτός από την περίπτωση της ανωτέρω παρατηρήσεώς µας αριθµ. (1). Σηµειώσεις Εταιρίας 1.Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µε την αριθµ. 2/179/ απόφαση συνεδριάσεως του.σ. αυτής, παρέσχε την άδεια για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας µε δηµόσια εγγραφή µε σκοπό την εισαγωγή των µετοχών της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Η ηµόσια Εγγραφή πραγµατοποιήθηκε την 15η, 16η και 17η Μαρτίου 2000 και η πιστοποίηση της ανωτέρω αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου έγινε την 28η Μαρτίου Επίσης το.σ. του Χρηµατιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίαση της 30ης Μαρτίου 2000 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των µετοχών της εταιρίας ( κοινές ονοµαστικές µετοχές) στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Η διαπραγµάτευση των µετοχών της εταιρίας ξεκίνησε την 20η Απριλίου Από την εν λόγω αύξηση αντλήθηκαν κεφάλαια (Συνολικά ,38 µείον έξοδα έκδοσης ,75) καθαρού ποσού ,63. 2.Εντός του 2ου τριµήνου 2004, ολοκληρώθηκε η χρήση (διάθεση) των αντληθέντων κεφαλαίων συνολικού ποσού ,63, που προέκυψαν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας µε ηµόσια Εγγραφή, σύµφωνα µε τις εκτιθέµενες από την εταιρία γνωστοποιήσεις στην από 16 Ιουλίου 2004 συνταχθείσα για το σκοπό αυτό " ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ", καθώς και την µε ηµεροµηνία 26 Ιουλίου 2004 σχετική "ΒΕΒΑΙΩΣΗ" του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή που τη συνοδεύει. 3.Επί των παγίων της εταιρίας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. 4. εν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας. 5.Ο µέσος αριθµός του απασχολούµενου στην εταιρία προσωπικού κατά την 31/12/2004 ανερχόταν σε 50 άτοµα. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σελίδα 13

14 6.Η ανάλυση των πωλήσεων της εταιρίας σύµφωνα µε την 4ψήφια ταξινόµηση των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας του ΣΤΑΚΟ 91 στη χρήση 1/1-31/12/2004, έχει ως κάτωθι: ΣΤΑΚΟ Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και ειδών καθορισµένης µορφής ,32 ΣΤΑΚΟ Χονδρικό εµπόριο χηµικών προϊόντων ,80 Σύνολο ,12 7.Η τελευταία αναπροσαρµογή των ακινήτων της εταιρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 (όπως ισχύει) έγινε στη χρήση Φορολογικοί Έλεγχοι Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2002 για φόρο εισοδήµατος, Φ.Π.Α. και λοιπούς παρακρατούµενους φόρους (φόρο µισθωτών υπηρεσιών, φόρο ελευθέρων επαγγελµατιών, φόρο αποζηµιώσεως απολυοµένων και λοιπούς), τα δε οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Ο τελευταίος φορολογικός έλεγχος διενεργήθηκε από το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο, ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2004 και αφορούσε τις χρήσεις 2000, 2001 και 2002, όπου προέκυψαν συνολικές λογιστικές διαφορές ύψους ,31 για τις οποίες καταλογίσθηκαν πρόσθετοι φόροι και πρόστιµα συνολικού ύψους ,00 και καταβλήθηκε ολοσχερώς στην χρήση του 2004 ποσό ύψους ,00, λόγω έκπτωσης 5%. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (σε ) Χρήση Λογιστικές ιαφορές Ελέγχου Κύριος Φόρος Φόρος Συγκέν/σης Κεφαλαίου 2000 Προσαυξήσεις & Πρόστιµα Συνολικό ΠοσόΦόρων Καταβολής , , , , , , , , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σελίδα 14

15 2. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΓΟΡΑΣ/ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 2.1. Γενικά Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε και διαιρείται σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,30 η καθεµία. Κάθε µετοχή της Εταιρίας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το ΚΝ 2190/1920 (στο εξής ο «Νόµος») και το Καταστατικό της Εταιρίας, το οποίο όµως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόµος. Η κατοχή του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του καταστατικού της Εταιρίας και των νοµίµων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων. Το καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων µετόχων. Οι µετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Οι µέτοχοι συµµετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρίας σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατάξεις του Καταστατικού. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή παρακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µετόχου. Οι µέτοχοι ενασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη ιοίκηση της Εταιρίας µόνο µέσω των Γενικών Συνελεύσεων. Οι µέτοχοι έχουν προνόµιο προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παράγραφος 5 του Κωδικοποιηµένου Νόµου 2190/1920. Οι δανειστές του µετόχου και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρίας, ούτε να ζητήσουν τη διανοµή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναµιχθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή τη διαχείρισή της. Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόµιµη κατοικία την έδρα της Εταιρίας ως προς τις σχέσεις του µε αυτή και υπόκειται στην Ελληνική Νοµοθεσία. Κάθε διαφορά µεταξύ της Εταιρίας αφ ενός και των µετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρία ενάγεται µόνον ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της. Κάθε µετοχή παρέχει το δικαίωµα µίας ψήφου. Συγκύριοι µετοχής, για να έχουν το δικαίωµα ψήφου, πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρία εγγράφως ένα κοινό εκπρόσωπο για τη µετοχή αυτή, ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση, µέχρι δε τον καθορισµό αυτόν αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωµάτων τους. Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας είτε αυτοπροσώπως, είτε µέσω πληρεξουσίου. Για να µετάσχει µέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν την ορισθείσα ηµεροµηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης να καταθέσει στην Εταιρία, τα ακόλουθα έγγραφα: Α. Όσοι από τους µετόχους (κάτοχοι αποϋλοποιηµένων µετοχών) έχουν χειριστή (Τράπεζα ή Α.Χ.Ε.) θα πρέπει να δεσµεύσουν τις µετοχές τους µέσω του χειριστή τους και να προσκοµίσουν στην Εταιρία τη σχετική βεβαίωση δέσµευσης µετοχών για τη συµµετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, που εκδίδει το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, µαζί µε τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Β. Όσοι από τους µετόχους (κάτοχοι αποϋλοποιηµένων µετοχών) δεν έχουν χειριστή, αλλά είναι εγγεγραµένοι στον ειδικό λογαριασµό της µερίδας του οποίου χειριστής είναι το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, θα πρέπει να δεσµεύσουν τις µετοχές τους µε σχετική δήλωση απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και να προσκοµίσουν στην Εταιρία την πιο πάνω βεβαίωση, µαζί µε τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Στη συνέχεια η Εταιρία χορηγεί στο µέτοχο σχετική απόδειξη για την είσοδό του στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συµµορφώνονται µε τα παραπάνω θα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο µε την άδειά της. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σελίδα 15

16 Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωµα: 1. να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας το διορισµό ενός ή περισσοτέρων ελεγκτών για τον έλεγχο της Εταιρίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 40, 40ε του Ν.2190/1920, και 2. να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Το ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να συγκαλέσει τη Συνέλευση αυτή εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης στον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου. Στην αίτηση οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αναφέρουν τα θέµατα για τα οποία καλείται να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει, δέκα (10) ηµέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών της Εκδότριας Εταιρίας. Μέρισµα δικαιούται κάθε µέτοχος κατά την ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων ή οποτεδήποτε οριστεί. Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται στους µετόχους εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής γνωστοποιείται στους µετόχους µε ανακοινώσεις στον ηµερήσιο Τύπο. Τα µερίσµατα που δεν ζητήθηκαν για µία πενταετία αφότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται υπέρ του ηµοσίου. Σε ότι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των µετοχών, προκειµένου να συµµετέχει ο µέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Εταιρίας και τη διαδικασία πληρωµής του µερίσµατος θα εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήµατος Άυλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει Φορολογία Μερισµάτων Σύµφωνα µε τη ισχύουσα Νοµοθεσία (Ν.2238/1994, άρθρο 109), οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες (πλην Τραπεζών) οι µετοχές των οποίων είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών βαρύνονται µε φόρο 35% επί των φορολογητέων κερδών τους πριν από οποιαδήποτε διανοµή. Έτσι τα µερίσµατα διανέµονται από τα ήδη φορολογηθέντα στο νοµικό πρόσωπο κέρδη και εποµένως ο µέτοχος δεν έχει καµία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των µερισµάτων που εισπράττει. Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης του Ισολογισµού από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας Πληροφορίες σχετικά µε ηµόσιες Προσφορές Αγοράς/ Ανταλλαγής Μετοχών Η Εταιρία κατά την χρήση 2004 δεν προέβη σε ηµόσια Προσφορά Αγοράς / Ανταλλαγής µετοχών άλλης εταιρίας. Κατά το ίδιο διάστηµα δεν έλαβε χώρα από τρίτους δηµόσια πρόταση αγοράς ή ανταλλαγής µετοχών της Εταιρίας. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σελίδα 16

17 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ 3.1. Γενικές Πληροφορίες Η Εταιρία συστάθηκε το 1974 υπό την µορφή οµόρρυθµης εταιρίας µε την επωνυµία «ΑΪΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΦΥΛΛΟΠΛΑΣΤ Ο.Ε.» ενώ την µετατράπηκε σε Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία «Ν. ΑΪΟΣ ΦΥΛΛΟΠΛΑΣΤ Α.Β.Ε.Ε.» σύµφωνα µε την υπ αριθµ.2530/ πράξη του συµβολαιογράφου Νάουσας κ. Πολύδωρου Μπιλιούρη. Η Ανώνυµη Εταιρία προήλθε από την µετατροπή της οµόρρυθµης εταιρίας µε την εισφορά της καθαρής της θέσης και ταυτόχρονη καταβολή µετρητών (ΦΕΚ 2784/ ). Η Εταιρία αρχικά ήταν εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της Νοµαρχίας Ηµαθίας µε ΑΡ.Μ.Α.Ε /52/Β/86/14. Στη συνέχεια, µε την εισαγωγή των µετοχών της Εταιρίας στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. ενεγράφη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραµµατεία Εµπορίου / Γενική ιεύθυνση Εσωτ. Εµπορίου αριθµ. Πρωτ. Κ2-5926/ ) µε ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/86/44. Η διάρκειά της σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Κωδικοποιηµένου Καταστατικού της ορίσθηκε έως την Σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο, η διάρκεια της µπορεί να παραταθεί ή να συντµηθεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, που λαµβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 14 παράγ. β και 15 του κωδικοποιηµένου Καταστατικού. Έδρα της Εταιρίας είναι ο νοµός Ηµαθίας και ειδικότερα το 12ο χιλ. Οδού Βέροιας Νάουσας όπου και βρίσκονται τα γραφεία και οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της Εταιρίας σε ιδιόκτητο χώρο. Σύµφωνα µε την από Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 3263/ ) η επωνυµία της Εταιρίας διαµορφώθηκε σε «ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.» (ξενόγλωσση επωνυµία «DAIOS PLASTICS S.A.»), όπως ισχύει σήµερα. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Κωδικοποιηµένου Καταστατικού της, η Εταιρία, µπορεί µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της, να ιδρύει Υποκαταστήµατα και σε άλλες πόλεις του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού. Η ίδια απόφαση του.σ. θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, την φύση και την έκταση των εργασιών των υποκαταστηµάτων και τα καθήκοντα, τις αρµοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και γενικά τους όρους λειτουργίας τους. Για την επίλυση κάθε διαφοράς της Εταιρίας µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο αποκλειστικά αρµόδια είναι τα ικαστήρια της Νάουσας και Βέροιας, ενώπιον των οποίων η Εταιρία δωσιδικεί. Με την επιφύλαξη αντίθετων διατάξεων του Νόµου, τα ικαστήρια της έδρας της Εταιρίας είναι κατά τόπο αρµόδια, ακόµα και στην περίπτωση όπου, λόγω ειδικής δωσιδικίας του Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας, θα µπορούσε αυτή να εναχθεί σε ικαστήρια κείµενα εκτός της έδρας της. Ο σκοπός της Εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Κωδικοποιηµένου Καταστατικού της έχει ως εξής: 1. Σκοπός της Εταιρίας είναι: α) Η βιοµηχανική παραγωγή και πώληση αγαθών β) Η αντιπροσώπευση εµπορικών οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού, η αντιπροσώπευση βιοµηχανιών και βιοτεχνιών του εσωτερικού και εξωτερικού ως προς τα παραγόµενα απ αυτές, είδη, η πώληση των εµπορευµάτων απ ευθείας ή δι αντιπροσώπων. Ειδικά, η Εταιρία θα παράγει και θα πωλεί (στο εσωτερικό και εξωτερικό), µεταξύ των άλλων, και πάσης φύσεως προϊόντα και εµπορεύµατα από πλαστικές ύλες παντός τύπου. γ) Η παροχή εµπορικών υπηρεσιών, ή η αντιπροσώπευση εταιριών του εσωτερικού και εξωτερικού µε αντικείµενο την παροχή τέτοιων υπηρεσιών. δ) Απόκτηση µετοχών και άλλων τίτλων ελληνικών και αλλοδαπών επιχειρήσεων οποιασδήποτε νοµικής µορφής, εισηγµένων ή µη στο Χρηµατιστήριο, και Συµµετοχή σε Αµοιβαία Κεφάλαια. 2. Προς επιδίωξη του ανωτέρω σκοπού της, η Εταιρία µπορεί: α) Να ιδρύει ή µισθώνει και να εκµεταλλεύεται βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σελίδα 17

18 β) Να συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρία παρεµφερούς ή µη σκοπού υπό οποιονδήποτε εταιρικό τύπο και να εξαγοράζει οποιαδήποτε τέτοια επιχείρηση ή εταιρία, γ) Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, καθ οιονδήποτε τρόπο, δ) Να ιδρύει υποκαταστήµατα ή πρακτορεία οπουδήποτε, ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση (ηµεδαπή ή αλλοδαπή). Σηµειώνεται ότι από την ίδρυση της Εταιρίας, ο σκοπός της έχει διευρυνθεί όσον αφορά της περιπτώσεις 1β, 1γ, 1δ και 2β ανωτέρω, σύµφωνα µε την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας της (ΦΕΚ 6682/ ). Επίσης µε την Γενική Συνέλευση κατά την συνεδρίαση της 19 ης Ιανουαρίου 2005 εγκρίθηκε ο µ όφωνα και παµ ψηφεί µε ποσοστό 81,52% η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρίας µε την προσθήκη των κάτωθι παραγράφων : «ε) Η οικονοµική εκµετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων. στ) Η οικονοµική εκµετάλλευση ξενοδοχειακών µονάδων πάσης φύσεως και κατηγορίας. Καθώς και µονάδων ή καταστηµάτων εστίασης ή διασκέδασης.» «Προς επιδίωξη του ανωτέρω σκοπού της, η εταιρεία µπορεί:. στ) Να αγοράζει, πωλεί,εκµισθώνει, µισθώνει ακίνητα πάσης φύσεως. ζ) Να αγοράζει, ιδρύει, µισθώνει, εκµισθώνει, πωλεί ξενοδοχειακές µονάδες πάσης φύσεως καθώς και µονάδες ή καταστήµατα εστίασης ή διασκέδασης.» Έτσι µετά την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρίας, το άρθρο 3 περί του σκοπού της εταιρίας διαµορφώνεται πλέον ως εξής : 1. Σκοπός της Εταιρίας είναι: α) Η βιοµηχανική παραγωγή και πώληση προϊόντων, β) Η αντιπροσώπευση εµπορικών οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού, η αντιπροσώπευση βιοµηχανιών και βιοτεχνιών του εσωτερικού και εξωτερικού ως προς τα, παραγόµενα απ αυτές, είδη, η πώληση των εµπορευµάτων απ ευθείας ή δι αντιπροσώπων. Ειδικά η εταιρεία θα παράγει και θα πωλεί (στο εσωτερικό και εξωτερικό), µεταξύ των άλλων, και πάσης φύσεως προιόντα και εµπορεύµατα από πλαστικές ύλες παντός τύπου. γ) Η παροχή εµπορικών υπηρεσιών, ή η αντιπροσώπευση εταιριών του εσωτερικού και εξωτερικού µε αντικείµενο την παροχή τέτοιων υπηρεσιών. δ) Aπόκτηση µετοχών και άλλων τίτλων ελληνικών και αλλοδαπών επιχειρήσεων οποιασδήποτε νοµικής µορφής, εισηγµένων ή µή στο Χρηµατιστήριο, και Συµµετοχή σε Αµοιβαία Κεφάλαια.. ε) Η οικονοµική εκµετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων. στ) Η οικονοµική εκµετάλλευση ξενοδοχειακών µονάδων πάσης φύσεως και κατηγορίας. καθώς και µονάδων ή καταστηµάτων εστίασης ή διασκέδασης. 2.Προς επιδίωξη του ανωτέρω σκοπού της, η εταιρεία µπορεί: α) Να ιδρύει ή µισθώνει και εκµεταλλεύεται βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, β) Να συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρία παρεµφερούς ή µη σκοπού υπό οποιονδήποτε εταιρικό τύπο και να εξαγοράζει οποιαδήποτε τέτοια επιχείρηση ή εταιρία γ) Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, καθ οιονδήποτε τρόπο, δ) Να ιδρύει υποκαταστήµατα ή πρακτορεία οπουδήποτε, ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση (ηµεδαπή ή αλλοδαπή), στ) Να αγοράζει, πωλεί,εκµισθώνει, µισθώνει ακίνητα πάσης φύσεως. ζ) Να αγοράζει, ιδρύει, µισθώνει, εκµισθώνει, πωλεί ξενοδοχειακές µονάδες πάσης φύσεως καθώς και µονάδες ή καταστήµατα εστίασης ή διασκέδασης.» ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σελίδα 18

19 Η Εταιρία σήµερα αποτελεί µια βιοµηχανία παραγωγής πλαστικών φύλλων που χρησιµοποιούνται σε πλήθος αγροτικών εφαρµογών. Η ποικιλία των παραγόµενων προϊόντων της Εταιρίας περιλαµβάνει ειδικά πλαστικά φύλλα για χαµηλή κάλυψη σπαραγγιών, βαµβακιού, καρπουζιών, εξειδικευµένα φύλλα πολυαιθυλενίου για ξήρανση καπνού, σταφίδας κ.τ.λ., φύλλα κάλυψης αµπελώνων, φύλλα κάλυψης θερµοκηπίων, πλαστικά φύλλα κάλυψης γενικών χρήσεων, εύκαµπτους πλαστικούς σωλήνες κ.τ.λ. Η Εταιρία εκτός των άλλων εµπορεύεται και χηµικά προϊόντα που χρησιµοποιούνται ως πρώτες ύλες στην παραγωγική διαδικασία άλλων βιοµηχανιών π.χ πολυαιθυλένιο. Η Εταιρία δραστηριοποιείται κυρίως στην παραγωγή και πώληση προϊόντων πλαστικού, ελαστικού και το αντικείµενο της εµπίπτει στην κατηγορία «Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες» µε κωδ. 25 σύµφωνα µε την ανάλυση της ΕΣΥΕ (ΣΤΑΚΟ 91, ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 94). Αναλυτικότερα κατά τη χρήση 2004 ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας εµπίπτει στις εξής κατηγορίες: «Κατασκευή Πλαστικών Πλακών, Φύλλων, Σωλήνων κι Ειδών Καθορισµένης Μορφής» µε κωδ και «Χονδρικό εµπόριο Χηµικών Προϊόντων» µε κωδ Επίσης στην τρέχουσα χρήση του 2005 πρστίθεται η κατηγορία ΣΤΑΚΟ Ξενοδοχεία και µοτέλ µε εστιατόριο. Σηµειώνεται ότι ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία αποτελεί ένα συνεχώς αναπτυσσόµενο κλάδο εντάσεως παγίου εξοπλισµού. Παράλληλα στο πλαίσιο που τίθεται από τη νέα διατύπωση του καταστατικού της, και µετά από έρευνα των τάσεων της αγοράς στο χώρο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της θεσσαλονίκης, η εταιρία προτίθεται να ιδρύσει ξενοδοχειακή µονάδα η οποία θα λειτουργεί ως υποκατάστηµα µε έδρα Θεσσαλονίκη επί των οδών Λεωρόφου Νίκης Χρυσοστόµου Σµύρνης, µε στόχο την προσέλκυση υψηλού εισοδηµατικού επιπέδου πελατών. Η υπό ίδρυση ξενοδοχειακή µονάδα θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά : Kατηγορία: DE LUXE Συνολική επιφάνεια τετρ.µέτρα περίπου. υναµικότητα: 48 σουίτες ( Η µικρότερη 40 τ.µ. και η µεγαλύτερη 300 τ.µ.) Λοιπές εκµεταλλεύσεις.: Εστιατόριο : υναµικότητας καθισµάτων. Καφέ : 80 Μπαρ : 20 Αίθουσα Συνεδρίου: 100 Ιδιόκτητο υπόγειο parking Spa Γυµναστήριο Η έναρξη λειτουργίας της µονάδας αναµένεται τον Σεπτέµβριο του 2005 Ο κύκλος εργασιών από την εκµετάλλευση της ξενοδοχειακής µονάδας αναµένεται να ανέρχεται σε ετήσια βάση στο ποσόν των Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας: 12ο χιλ. Εθνικής Οδού Βέροιας - Ναούσης, υπεύθυνος ο κος Βασίλειος Ζιώγας, Οικονοµικός ιευθυντής & Προϊστάµενος Λογιστηρίου τηλ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σελίδα 19

20 3.2. Πληροφορίες σχετικά µε τη ραστηριότητα της Εταιρίας Περιγραφή Αντικειµένου Εργασιών Η ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. δραστηριοποιείται κυρίως στην: παραγωγή και χονδρική πώληση πλαστικών φύλλων πολυαιθυλενίου τα οποία χρησιµοποιούνται σε πολλαπλές αγροτικές εφαρµογές. παραγωγή και χονδρική πώληση σωλήνων πολυαιθυλενίου στάγδην άρδευσης εµπορία Α Υλών για βιοτεχνίες πλαστικών. Η Εταιρία στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της χρησιµοποιεί διπλώµατα ευρεσιτεχνίας τα οποία προστατεύουν τα προϊόντα της, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσει διαρκώς νέα προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας και τρόπους καλλιέργειας φυτικών προϊόντων σε συνεργασία µε τους πελάτες της. Οι κυριότερες κατηγορίες προϊόντων που παράγει ή εµπορεύεται η Εταιρία είναι οι παρακάτω: Βιοµηχανική ραστηριότητα : Πλαστικά φύλλα για Αγροτικές Εφαρµογές Ειδικά φύλλα πολυαιθυλενίου (υψηλής τεχνολογίας) Τα προϊόντα αυτά χρησιµοποιούνται στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις για την χαµηλή κάλυψη και προστασία φυτικών καλλιεργειών όπως σπαράγγια, βαµβάκι, καρπούζι κ.λ.π. Τα φύλλα αυτά βασίζονται στο πολυαιθυλένιο, και ανάλογα µε τις συνθήκες παραγωγής και µε την χρήση βελτιωτικών (masterbatches) αποκτούν πολύτιµες ιδιότητες για την καλλιέργεια των παραπάνω φυτικών προϊόντων. Επισηµαίνεται ότι, οι ιδιαίτερες ιδιότητες που αποκτούν τα φύλλα πολυαιθυλενίου είναι αποτέλεσµα της τεχνογνωσίας που ανέπτυξε η Εταιρία στα πλαίσια της διαρκούς εξέλιξης της παραγωγικής της διαδικασίας και της µεγιστοποίησης των αποτελεσµάτων για τους πελάτες της. Η σειρά των ως άνω προϊόντων διαθέτει το σήµα Dalin και περιέχει πλήθος εξειδικευµένων πλαστικών φύλλων τα οποία µπορούν να διατεθούν σε ποικίλες µορφές προσδίδοντας πολύτιµες - ποιοτικά - ιδιότητες στα καλλιεργούµενα φυτικά προϊόντα. Ειδικά σταθεροποιηµένα φύλλα (προϊόντα πολυαιθυλενίου κάλυψης καπνών, σταφυλιών, σταφίδας και θερµοκηπίων) Τα προϊόντα αυτά παράγονται µε διαφοροποιηµένη παραγωγική διαδικασία, η οποία τους προσδίδει τις απαραίτητες για τις τελικές τους χρήσεις ιδιότητες, έχοντας ως βασική πρώτη ύλη το πολυαιθυλένιο, και χρησιµοποιούνται για την κάλυψη και προστασία αµπελώνων, για την κάλυψη και ξήρανση καπνών και σταφίδας, και για την κάλυψη θερµοκηπίων. Σηµειώνεται ότι η Εταιρία διαθέτει στους πελάτες της ένα ολοκληρωµένο προϊόν, που δεν περιορίζεται µόνον στα πλαστικά φύλλα αλλά επεκτείνεται και σε προϊόντα εξαρτήµατα όπως αεραγωγούς θέρµανσης θερµοκηπίων, πλαστικά παράθυρα θερµοκηπίων κ.τ.λ, αλλά και υπηρεσίες που αφορούν στην εφαρµογή και τοποθέτηση των φύλλων αυτών καθώς και στην αποδοτικότερη χρήση τους. Τα ειδικά σταθεροποιητικά φύλλα διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Ιδιαίτερα ανθεκτικά στον ήλιο και τον άνεµο, Επιτυγχάνουν οµοιόµορφη ξήρανση των προϊόντων καπνού και σταφίδας, εν «διατηρούν» σκόνη και υγρασία. Φύλλα Πολυαιθυλενίου Γενικής Χρήσης Τα προϊόντα αυτά επίσης παράγονται µε βάση το πολυαιθυλένιο, ενώ δύναται να χρησιµοποιηθούν σε ποικίλες εφαρµογές, για τις οποίες δεν απαιτούνται προϊόντα ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων, όπως σε διάφορες αστικές και οικοδοµικές εργασίες, σε γενικές αγροτικές εφαρµογές, και ως υλικά συσκευασίας από διάφορες βιοµηχανίες και βιοτεχνίες. Εύκαµπτοι Σωλήνες διαφόρων τύπων ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σελίδα 20

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

PRESIDENT HOTEL ATHENS

PRESIDENT HOTEL ATHENS HP PRESIDENT HOTEL ATHENS ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 5/204/14.11.2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.666.667 ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7 3.2 Φορολογία μερισμάτων 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7 3.2 Φορολογία μερισμάτων 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΕΛ. 4 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9 ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9 ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9 ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 11 ΜΕΡΟΣ Α. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2001 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2001 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 17.3.2006

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

CPI AE ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005-2006

CPI AE ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005-2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 4 I. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ II. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο 2002 Μάιος 2003

Ετήσιο ελτίο 2002 Μάιος 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. Ετήσιο ελτίο 2002 Μάιος 2003 τηλεφωνία computers ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ είδη γραφείου home cinema INTERNET BUSINESS TO BUSINESS δώρα ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ SERVICE ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.Τ. EPSILON NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

31 2014 .3556/2007, 4) EBITDA

31 2014 .3556/2007, 4)         EBITDA ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «GLOBAL SOFT A.E.» στις 22 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Περιεχόµενα I. ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σελίδα Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συµβουλίου 3 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 4 26 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

4.000.000 4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000 4.000.000 ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση

1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση 1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση 26 4. Στοιχεία αγορών X.A. 32 5. Απολογισμός εργασιών

Διαβάστε περισσότερα