Συσχέτιση βαθµού βλάβης και κόστους αποκατάστασης των κατασκευών από το σεισµό της Αθήνας της 7 ης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συσχέτιση βαθµού βλάβης και κόστους αποκατάστασης των κατασκευών από το σεισµό της Αθήνας της 7 ης"

Transcript

1 Συσχέτιση βαθµού βλάβης και κόστους αποκατάστασης των κατασκευών από το σεισµό της Αθήνας της 7 ης Α.Ι. Καραµπίνης ρ πολιτικός µηχανικός. Καθηγητής ΠΘ*, Α.. Μπαλτζοπούλου ρ πολιτικός µηχανικός. Επίκουρη καθηγήτρια ΠΘ, *Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης ( ΠΘ), Ξάνθη Τοµέας οµικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης ( ΠΘ), Ξάνθη Λέξεις κλειδιά: Σεισµική διακινδύνευση, τρωτότητα. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σε 3723 κατασκευές στην περιοχή των Αχαρνών µε βλάβες από το σεισµό της Αθήνας της 7 ης , εξετάζονται στοιχεία τρωτότητας και διακινδύνευσης του κτιριακού αποθέµατος σε διάφορες περιπτώσεις κτιρίων. Συγκεκριµένα διερευνάται η συσχέτιση επιπέδου βλάβης και κόστους επεµβάσεων αποκατάστασης ή/και ενίσχυσης σε διάφορους δοµικούς τύπους, όπως αυτοί καθορίζονται από κρίσιµα δοµικά χαρακτηριστικά (αντισεισµικός κανονισµός σχεδιασµού, είδος φέροντα οργανισµού, ύψος κτιρίου κλπ) και αξιολογούνται τα αποτελέσµατα. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στοιχεία από τις βλάβες στις κατασκευές από το σεισµό της Αθήνας της 7 ης , µε µέγεθος 5.9 R και µακροσεισµική ένταση στις πλειόσειστες περιοχές, IX της δωδεκαβάθµιας τροποποιηµένης κλίµακας Mercalli, αποτελούν χρήσιµα δεδοµένα για τη βαθµονόµηση της επιρροής επί µέρους δοµικών χαρακτηριστικών στη σεισµική τρωτότητα. Ειδικότερα µπορούν να χρησιµοποιηθούν: - Στην εκτίµηση της επίδρασης βασικών δοµικών χαρακτηριστικών (όπως το είδος του φέροντα οργανισµού, ο αντισεισµικός κανονισµός σχεδιασµού, το ύψος του κτιρίου, η απουσία τοιχοπληρώσεων στο ισόγειο κ.α.) στα επίπεδα δοµικής βλάβης που εµφανίζουν οι αντίστοιχες κατηγορίες κτιρίων (τρωτότητα δοµικών τύπων). - Στη συσχέτιση του επιπέδου δοµικής βλάβης µε το κόστος αποκατάστασης. Μετά το σεισµό της Αθήνας ο χαρακτηρισµός των βλαβών από τις επιτροπές του πρωτοβαθµίου αλλά και του δευτεροβαθµίου ελέγχου (στα κτίρια που χαρακτηρίσθηκαν κόκκινα ή κίτρινα στον πρωτοβάθµιο έλεγχο) έγινε σύµφωνα µε σχετικές οδηγίες (ΟΑΣΠ 1997) οι οποίες αφορούσαν στο µετασεισµικό έλεγχο καταλληλότητας των κτιρίων για χρήση. Περιλάµβαναν τρία επίπεδα βλάβης σύµφωνα µε την ακόλουθη (ποιοτική) περιγραφή βλαβών: - Πράσινο (Π): Κτίριο κατάλληλο για χρήση που δεν έχει βλάβες ή κτίριο του οποίου η αντισεισµική ικανότητα δεν έχει µειωθεί. Ενδεικτικά µπορεί να εµφανίζει τριχοειδείς µη διαγώνιες ρωγµές σε οριζόντια στοιχεία του φέροντα οργανισµού από οπλισµένο σκυρόδεµα ή ελαφρές ρωγµές στους τοίχους πλήρωσης. - Κίτρινο (Ρ): Κτίριο προσωρινά ακατάλληλο για χρήση. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται κατασκευές που η αντισεισµική τους ικανότητα έχει µειωθεί (ή που για λόγους ασφαλείας δεν πρέπει να χρησιµοποιηθούν µέχρι να αρθούν επικινδυνότητες που παρουσιάζονται σε στοιχεία όψεων ή σε άλλα µη φέροντα στοιχεία). Ακολουθεί επανέλεγχος των κτιρίων κατά το 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

2 δευτεροβάθµιο µετασεισµικό έλεγχο. Στα κτίρια αυτά παρατηρούνται ελαφρές ή σοβαρές βλάβες στο φέροντα οργανισµό και βλάβες στους τοίχους πλήρωσης. - Κόκκινο (Κ): Κτίριο ακατάλληλο για χρήση. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται κατασκευές που έχουν υποστεί πολύ σοβαρές βλάβες (φέροντα στοιχεία ή και κόµβοι έχουν µεγάλες βλάβες και παραµορφώσεις και υπάρχει πιθανότητα οι κατασκευές αυτές ή τµήµατα τους να καταρρεύσουν ξαφνικά). Τα κτίρια αυτά εκκενώνονται, απαγορεύεται η χρήση τους και λαµβάνονται µέτρα ασφαλείας. Επανελέγχονται κατά το δευτεροβάθµιο µετασεισµικό έλεγχο και σε περίπτωση ίδιου χαρακτηρισµού συντάσσεται πρωτόκολλο επικινδύνως ετοιµόρροπου κτίσµατος από τριµελή επιτροπή µηχανικών και κατεδαφίζονται. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και τα κτίρια που κατέρρευσαν ολικά ή µερικά στη διάρκεια του σεισµού. Ειδικότερα στις κατασκευές που κατέρρευσαν ή κρίθηκαν επικινδύνως ετοιµόρροπες και κατεδαφίσθηκαν, εκδόθηκαν βεβαιώσεις ανακατασκευής ή αυτοστέγασης και χορηγήθηκε στεγαστική συνδροµή (ΣΣ). Οι διατάξεις οι οποίες εφαρµόσθηκαν στην περίπτωση του σεισµού της 7 ης προέβλεπαν ότι η χορήγηση στεγαστικής συνδροµής για την αποκατάσταση των ζηµιών σε κτίρια αφορούσε στις παρακάτω περιπτώσεις: Στην ανακατασκευή των κτιρίων που έχουν πληγεί από το σεισµό και έχουν καταρρεύσει ή κρίνονται επικινδύνως ετοιµόρροπα. Στην αυτοστέγαση µε αγορά έτοιµου κτιρίου (κατοικίας, διαµερίσµατος, επαγγελµατικού χώρου), στην περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου. Στην αποκατάσταση των βλαβών στα φέροντα στοιχεία των κτιρίων ή και στην ενίσχυσή τους. Στην καθαίρεση και επανακατασκευή των τοίχων πλήρωσης που παρουσιάζουν σοβαρές ή βαριές βλάβες. Τα παραπάνω στοιχεία κόστους, µε τις όποιες δεσµεύσεις τους, οι οποίες αναφέρονται στη συνέχεια, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για µία πρώτη αποτίµηση ορισµένων συνιστωσών διακινδύνευσης που αφορούν στα βασικά δοµικά στοιχεία του κτιριακού αποθέµατος. Στην παρούσα δεν λαµβάνονται υπόψη οι άλλες συνιστώσες της διακινδύνευσης όπως οι ανθρώπινες απώλειες (θάνατοι, τραυµατισµοί), οι απώλειες στο περιεχόµενο των κτιρίων, οι έµµεσες απώλειες από αναστολή ή διακοπή λειτουργιών κ.α. Το τεκµαρτό κόστος για την ανακατασκευή κτιρίων ή την αυτοστέγαση (στεγαστική συνδροµή) προσδιοριζόταν σύµφωνα µε την επιφάνεια και τη χρήση του κτιρίου που κατέρρευσε ή κρίθηκε επικινδύνως ετοιµόρροπο (ΥΑΣ 1999) αλλά και µε περιορισµούς άνω ή κάτω ορίων στο µέγεθος της ιδιοκτησίας και εποµένως δεν µπορεί να αποτελέσει µοναδική εκτιµήτρια άµεσης συσχέτισης δοµικών χαρακτηριστικών και κόστους αποκατάστασης. Όµως στοιχεία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για µια ποιοτική µάλλον εκτίµηση του αναµενόµενου τεκµαρτού συνολικού κόστους διακινδύνευσης που αφορά στο τµήµα "αποκατάσταση" των βλαβών. Για τη σύγκριση µε τις µέσες τιµές τεκµαρτού κόστους της εργασίας, αναφέρονται οι διατάξεις στεγαστικής συνδροµής που ίσχυσαν στο σεισµό της Αθήνας. Στα κτίρια µε χρήση κατοικία που είχαν βαριές βλάβες και κατεδαφίσθηκαν, προβλεπόταν στεγαστική συνδροµή 382 ευρώ (130,000 δρχ.) ανά m 2 µε ανώτατο όριο επιφάνειας τα 120 m 2 ανά ιδιοκτησία και µε ευνοϊκότερες διατάξεις για τις µικρές ιδιοκτησίες (<50 m 2 ). Για τους βοηθητικούς χώρους των κατοικιών η στεγαστική συνδροµή καθοριζόταν σε 235 ευρώ (80,000 δρχ.) ανά m 2. Για την επισκευή ή και την ενίσχυσή των κτιρίων η στεγαστική συνδροµή καθοριζόταν από τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό των µελετών επισκευής ή ενίσχυσης µε αντίστοιχους περιορισµούς άνω ορίων. Τα ανώτατα όρια σε κτίρια κατοικιών που είχαν υποστεί βλάβες στα φέροντα και µη φέροντα στοιχεία τους, ήταν 191 ευρώ (65,000 δρχ.) ανά m 2 και µέχρι συνολικού εµβαδού 120 m 2 ανά ιδιοκτησία. Σε κτίρια ίδιας χρήσης που παρουσίασαν σοβαρές ή βαριές βλάβες σε µη φέρουσα τοιχοποιία (κατάρρευση ή διαµπερείς ρηγµατώσεις), για την αποκατάσταση των οποίων έγινε καθαίρεση και ανακατασκευή των τοίχων πλήρωσης και δεν είχαν βλάβες σε φέροντα στοιχεία, η στεγαστική συνδροµή ήταν 65 ευρώ (22,000 δρχ.) ανά m 2 και µέχρι τα 120 m 2. Tο βασικό θεσµικό πλαίσιο προδιαγραφών για τη σύνταξη των µελετών επισκευής/ενίσχυσης (ΥΠΕΧΩ Ε 1999a) καθορίστηκε στις και τροποποιήθηκε στις (ΥΑΣ 2001). Στις σχετικές αποφάσεις καθοριζόταν οι διαδικασίες ελέγχου της στατικής µελέτης (εάν υπήρχε) και της κατασκευής αποτύπωση και διάκριση βλαβών, σε βλάβες τοπικού χαρακτήρα, οπότε αρκούσε η 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

3 επισκευή ή σε βλάβες γενικού χαρακτήρα, οπότε απαιτείτο πέραν της επισκευής και ενίσχυση του φέροντα οργανισµού µε επανυπολογισµό της κατασκευής και διαστασιολόγηση των ενισχύσεων. Οι επεµβάσεις έγιναν σύµφωνα µε αντίστοιχες οδηγίες (ΥΠΕΧΩ Ε & ΟΑΣΠ 1999) και ο προϋπολογισµός προέκυπτε από τιµές µονάδας συµβατικού τιµολογίου (ΥΠΕΧΩ Ε 1999b) και προµέτρηση εργασιών. Ο προϋπολογισµός επισκευής / ενίσχυσης εγκρινόταν µετά από έλεγχο µηχανικών του ΤΑΣ µε τους περιορισµούς άνω ορίων στεγαστικής συνδροµής που προαναφέρθηκαν (ΥΑΣ 1999) και περιλάµβανε και την σχετική αµοιβή µηχανικού. Η µέση αντιπροσωπευτική τιµή κόστους ανακατασκευής την περίοδο αυτή στην Αττική εκτιµάται σε 528 ευρώ (180,000 δρχ.) ανά m 2 και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αναγωγή της συµβατικής τιµής κόστους ανακατασκευής 382 ευρώ/m 2 (130,000 δρχ./m 2 ) σε πραγµατικές τιµές (ΤΕΕ 2001). 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στην εργασία παρουσιάζονται στοιχεία από 3723 κατασκευές της ευρύτερης περιοχής των Αχαρνών (πλειόσειστη περιοχή) οι οποίες παρουσίασαν βλάβες στο σεισµό της 7 ης Τα στοιχεία αντλήθηκαν από τα αρχεία του τοµέα αποκατάστασης σεισµοπλήκτων Αχαρνών και την υπηρεσία αποκατάστασης σεισµοπλήκτων και αφορούσαν περιπτώσεις 2793 κτιρίων που επισκευάσθηκαν ή ενισχύθηκαν και 930 κτιρίων που κατεδαφίσθηκαν, οι οποίες είχαν κατατεθεί στον ΤΑΣ Αχαρνών µέχρι τον Φεβρουάριο του Τα στοιχεία χρησιµοποιούνται προκειµένου να διερευνηθούν : - Η επίδραση βασικών δοµικών χαρακτηριστικών στις εµφανισθείσες βλάβες και συνακόλουθα στην τρωτότητα των κτιρίων. - Η συσχέτιση του επιπέδου δοµικής βλάβης µε το κόστος αποκατάστασης δοµικών τύπων κτιρίων. To επίπεδο βλάβης των κατασκευών αποτιµήθηκε ποιοτικά χρησιµοποιώντας τον χαρακτηρισµό των επιτροπών δευτεροβαθµίου µετασεισµικού ελέγχου, ενώ το κόστος επισκευής / ενίσχυσης ή ανακατασκευής σύµφωνα µε το εγκεκριµένο συµβατικό αναγόµενο στη µονάδα της συνολικής επιφάνειας (ευρώ/m 2 ). Χρησιµοποιήθηκαν οι χαρακτηρισµοί βλαβών των σχετικών επιτροπών (Κόκκινο-Κ, Κίτρινο-Ρ, Πράσινο-Π), ενώ το είδος του δοµικού συστήµατος κατατάχθηκε σύµφωνα µε τα δελτία αυτοψιών (ΟΑΣΠ 1997). Η συσχέτιση των δεδοµένων κόστους, δοµικών χαρακτηριστικών και επιπέδου βλάβης αφορούσε σε 1912 από 2793 κτίρια που επισκευάσθηκαν ή ενισχύθηκαν και σε 626 από 930 κτίρια που κατεδαφίσθηκαν (617 ΑΝ / 9 ΑΥ), στα οποία ενδιέφεραν µόνο τα δοµικά χαρακτηριστικά και η χρήση, ήτοι συνολικά σε 2538 κτίρια από τα Αναλυτικά στα συλλεχθέντα στοιχεία περιλαµβάνονται: O εγκεκριµένος προϋπολογισµός. Η συνολική επιφάνεια. Ο χαρακτηρισµός βλάβης. Το είδος του φέροντα οργανισµού. Ο αριθµός ορόφων. Το έτος κατασκευής. Η χρήση του δοµήµατος. 3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ Στα Σχήµατα 1-8 παρουσιάζονται τα διαγράµµατα κόστους/m 2, δοµικών χαρακτηριστικών και επιπέδου βλάβης. Στην εργασία λαµβάνεται ως κόστος ανακατασκευής για την αναγωγή του µέσου κόστους επεµβάσεων, ο µέσος όρος (334 ευρώ/m 2 ) όλων των τιµών κόστους ανακατασκευής 919 κατασκευών του ΤΑΣ Αχαρνών µε βαριές βλάβες και στοιχεία εγκεκριµένου προϋπολογισµού στεγαστικής συνδροµής και επιφάνειας (919 από 930). Η µεγαλύτερη τιµή στα κτίρια µε βαριές βλάβες καθορίζεται κυρίως από τις µικρές ιδιοκτησίες (µε επιφάνεια µικρότερη από 50 m 2 ) ενώ η µικρότερη τιµή από τις µεγάλες ιδιοκτησίες. Η σχετική διακύµανση του κόστους (µέγιστη και ελάχιστη τιµή) φαίνεται στους Πίνακες 1, 2, 8. 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

4 Από το σύνολο των συλλεχθέντων στοιχείων (3723 κατασκευές) προκύπτει ότι σε ποσοστό 75% (2793 κατασκευές) τα υπόψη κτίρια επισκευάσθηκαν ή και ενισχύθηκαν ενώ σε ποσοστό 25% (930 κτίρια) κατεδαφίσθηκαν. Η κατανοµή του πλήθους (2793) των κτιρίων που επισκευάσθηκαν/ενισχύθηκαν κατά περιοχή είναι στο ήµο Αχαρνών 62.8%, Θρακοµακεδόνων 12.4%, Μεταµόρφωσης 9.1%, Κηφισιάς 8.2%, λοιπές περιοχές 7,6%. Η κατανοµή του πλήθους (930) των κτιρίων που κατεδαφίσθηκαν κατά περιοχή είναι : ήµος Αχαρνών 77.4%, Κηφισιάς 7.5%, Θρακοµακεδόνων 4.8%, Μεταµόρφωσης 4.7%, λοιπές περιοχές ΤΑΣ 5.5%. Ως προς το συµβατικό κόστος, το οποίο έχει προκύψει σε όλες τις αναλύσεις ως µέσος όρος µέσων τιµών κόστους ανά οικοδοµή, από το Σχήµα 1 και τον Πίνακα 1 εµφανίζεται ότι: Σε κτίρια µε µέτριες βλάβες (1586 κατασκευές) το µέσο συµβατικό κόστος επεµβάσεων ήταν 67 ευρώ/m 2 ίσο µε το 2 περίπου του µέσου κόστους ανακατασκευής 919 κατασκευών, η µέση τιµή του οποίου κυµάνθηκε στα 334 ευρώ/m 2. Να σηµειωθεί ότι η συνολική επιφάνεια των 1586 κατασκευών µε µέτριες βλάβες ήταν 452,658 m 2 και ο συνολικός εγκεκριµένος προϋπολογισµός επισκευών / ενισχύσεων 28,190,433 ευρώ. Στις 919 κατασκευές µε βαριές βλάβες η συνολική επιφάνεια ήταν 174,906 m 2 και ο συνολικός εγκεκριµένος προϋπολογισµός ανακατασκευών 51,904,399 ευρώ. Αντίστοιχα σε κτίρια µε ελαφρές βλάβες (51 κατασκευές), το µέσο κόστος επισκευής ήταν 40 ευρώ/m 2 ίσο µε το 12% του µέσου κόστους ανακατασκευής. Στις κατασκευές αυτές η συνολική επιφάνεια ήταν 12,610 m 2 και ο συνολικός εγκεκριµένος προϋπολογισµός επισκευών 414,427 ευρώ. Το δείγµα των κατασκευών µε ελαφρές βλάβες είναι σχετικά µικρό γιατί δεν περιλαµβάνονται οι κατασκευές που κρίθηκαν κατάλληλες για χρήση στον πρωτοβάθµιο έλεγχο, αλλά στη συνέχεια εκδόθηκαν άδειες επισκευής. Σε 2151 κατασκευές που επισκευάσθηκαν ή και ενισχύθηκαν µε χαρακτηρισµό βλάβης κίτρινο ή πράσινο, το συνολικό µέσο συµβατικό κόστος ήταν ευρώ/m 2 και κατανέµετο κατά περιοχή όπως φαίνεται στο Σχήµα 2 και τον Πίνακα 2. Το εύρος διακύµανσης µέσου κόστους ανά δήµο µε µεγαλύτερο κόστος στην κοινότητα Θρακοµακεδόνων και µικρότερο στο δήµο Μεταµόρφωσης, αναγόµενο ως προς το κόστος ανακατασκευής είναι 7.2%=(75-51) 100/334. Επιµέρους συσχετίσεις στοιχείων κόστους/m 2 και χαρακτηρισµού βλάβης, είδους φέροντα οργανισµού, ύψους κτιρίων, περιόδου κατασκευής (ΑΚ σχεδιασµού) φαίνονται στα Σχήµατα 3-6 από όπου εµφανίζεται ότι: α. Κατασκευές οι οποίες παρουσίασαν βαριές βλάβες και κατεδαφίσθηκαν ή κατέρρευσαν στη διάρκεια του σεισµού (Κ): Σε σύνολο 197 κατασκευών, 44% εντάσσονταν στην κατηγορία "χωρίς σαφή περιγραφή του δοµικού συστήµατος", 24.4 % είχαν µεικτό φέροντα οργανισµό (οπλισµένο σκυρόδεµα και φέρουσα τοιχοποιία), µόνο 24% είχαν φέροντα οργανισµό από οπλισµένο σκυρόδεµα και 7.6 % από φέρουσα τοιχοποιία (Σχ. 3). Σε σύνολο 369 κατασκευών, 87.5% ήταν µονώροφα ή διώροφα και 12.5% µέσου ύψους (3-5 όροφοι) (Σχ. 4). Από αντίστοιχη διερεύνηση για το ίδιο σεισµικό συµβάν (Καραµπίνης 2003) η οποία όµως αφορούσε µόνο σε κατασκευές ωπλισµένου σκυροδέµατος, από σύνολο 584 κατασκευών που κατέρρευσαν στη διάρκεια του σεισµού (110 κατασκευές) ή είχαν βαριές βλάβες και κατεδαφίστηκαν (474 κατασκευές), ποσοστό 56.7% ήταν χαµηλού ύψους (331 κτίρια), 42% ήταν µέσου ύψους (245 κτίρια) και µόνο 1.3% των κτιρίων (8 κτίρια) είχαν ύψος έξι ορόφων. Σε σύνολο 48 κατασκευών, 5 είχε σχεδιασθεί µε τον αντισεισµικό κανονισµό του 1959, 4 είχαν κατασκευασθεί πριν το 1959, 8.3% την περίοδο και µόνον 2.1% µετά το 1995 (Σχ. 5). Από την αντίστοιχη διερεύνηση (Καραµπίνης 2003) σε σύνολο 110 κατασκευών ωπλισµένου σκυροδέµατος που κατέρρευσαν στη διάρκεια του σεισµού, 6 είχε σχεδιασθεί µε τον αντισεισµικό κανονισµό του 1959, 36.4% είχαν κατασκευασθεί πριν το 1959 και 3.6% την περίοδο Σε σύνολο 113 κατασκευών, είχαν χρήση κατοικία σε ποσοστό 86% (Σχ. 6). 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

5 β. Κατασκευές µε µέτριες βλάβες (Ρ) που επισκευάσθηκαν ή και ενισχύθηκαν: Από σύνολο 1493 κατασκευών, σε ποσοστό 78% είχαν φέροντα οργανισµό από οπλισµένο σκυρόδεµα, 13% είχαν µεικτό φέροντα οργανισµό, 7% από φέρουσα τοιχοποιία και 2% εντάσσονται στην κατηγορία "χωρίς σαφή περιγραφή του δοµικού συστήµατος". Το µεγαλύτερο κόστος 95 ευρώ/m 2 είχαν οι κατασκευές "χωρίς σαφή περιγραφή του δοµικού συστήµατος" και το µικρότερο κόστος 62 ευρώ/m 2 οι κατασκευές µε µεικτό φέροντα οργανισµό. Το εύρος διακύµανσης µεγαλύτερου - µικρότερου κόστους ανάλογα µε το είδος του φέροντα οργανισµού, αναγόµενο στο κόστος ανακατασκευής είναι 9.8% (95-62) 100/334 (Σχ. 3). Από σύνολο 1548 κατασκευών, σε ποσοστό 62.5% ήταν χαµηλού ύψους (1-2 όροφοι), 37.1% ήταν µέσου ύψους (3-5 όροφοι) και µόνο 0.4% είχαν µεγάλο ύψος. Το µεγαλύτερο κόστος 68 ευρώ/m 2 είχαν οι κατασκευές µε χαµηλό ύψος και το µικρότερο κόστος 32 ευρώ/m 2 οι κατασκευές µε µεγάλο ύψος, ποσό που αντιστοιχεί σε εύρος διακύµανσης (ως προς το κόστος ανακατασκευής) 10.8% (Σχ. 4). Από σύνολο 1486 κατασκευών, σε ποσοστό 1 είχαν κατασκευασθεί χωρίς αντισεισµικό κανονισµό, 68% σχεδιάσθηκαν µε τον αντισεισµικό κανονισµό του 1959 την περίοδο 60-85, 19% µε τις πρόσθετες διατάξεις την περίοδο και µόνο 3% µετά το Το µεγαλύτερο κόστος 71 ευρώ/m 2 είχαν οι κατασκευές χωρίς αντισεισµικό κανονισµό και το µικρότερο κόστος 53 ευρώ/m 2 οι κατασκευές που σχεδιάσθηκαν µε τον ΝΕΑΚ, ποσό που αντιστοιχεί σε εύρος διακύµανσης (ως προς το κόστος ανακατασκευής) 5.4% (Σχ. 5). Από σύνολο 1464 κατασκευών, είχαν χρήση κατοικία σε ποσοστό 82% µε µέσο κόστος 64 ευρώ/m 2. γ. Στις κατασκευές µε ελαφρές βλάβες (Π) που επισκευάσθηκαν το κόστος (Σχ. 3 6) επηρεάζεται από: Το είδος του φέροντα οργανισµού κατά 4.8%. Το ύψος των κτιρίων κατά 3.3%. Τον αντισεισµικό κανονισµό σχεδιασµού κατά 8%. Τη χρήση των κτιρίων κατά 1.6%. Η διακύµανση του κόστους κατά επίπεδο βλάβης για κάθε κατηγορία κτιρίων, όπως αυτή προσδιορίζεται από το είδος του φέροντα οργανισµού, το ύψος των κτιρίων, τον αντισεισµικό κανονισµό και τη χρήση φαίνεται αντίστοιχα στα Σχήµατα 3-6. Σε δείγµα 1610 κτιρίων (Πίν. 7) που επισκευάσθηκαν ή και ενισχύθηκαν (Ρ ή Π): 21% ήταν µικρού µεγέθους (µονώροφα ή διώροφα και συνολική επιφάνεια έως 150 m 2 ). 44% ήταν µεσαίου µεγέθους (έως τριώροφα ή/και συνολική επιφάνεια έως 300 m 2 ). 35% ήταν µεγάλου µεγέθους (αριθµός ορόφων > 3 ή/και συνολική επιφάνεια µεγαλύτερη των 300 m2). Σε 369 κτίρια (Πίν. 7) µε βαριές βλάβες που κατεδαφίσθηκαν (Κ): 65% ήταν µικρού µεγέθους. 18% ήταν µεσαίου µεγέθους. 17% ήταν µεγάλου µεγέθους. Στο ήµο Αχαρνών σε δείγµα 734 κατασκευών µε φέροντα οργανισµό από οπλισµένο σκυρόδεµα και µέτριες βλάβες το µέσο κόστος επεµβάσεων είναι 67 ευρώ/m 2 (Σχ. 7). Το εύρος διακύµανσης µεγαλύτερου κόστους (70 ευρώ/m 2 ) στην περίοδο και του κόστους (54 ευρώ/m 2 ) µετά το 1995 είναι 4.8% (70-54) 100/334. Το παραπάνω δείγµα επιµερίσθηκε κατά περίοδο κατασκευής και κατηγορία ύψους και έγιναν συσχετίσεις κόστους και πλήθους, που αφορούν σε δείκτες κόστους επεµβάσεων δοµικών τύπων κτιρίων (Σχ. 8). Στο Σχήµα 7 παρατίθενται για σύγκριση τα αντίστοιχα στοιχεία κόστους 140 κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα µε µέτριες βλάβες από την περιοχή των Λιοσίων, τα οποία περιλαµβάνονται σε σχετική εργασία των συγγραφέων (Καραµπίνης & Μπαλτζοπούλου 2006) µε βασικό στόχο την ανάλυση και τον προσδιορισµό των κρίσιµων αιτίων βλάβης. Παρατηρείται ότι το µέσο κόστος των κατασκευών στην περιοχή των Λιοσίων είναι αυξηµένο σε σύγκριση µε τις κατασκευές του δήµου Αχαρνών. Η αυξηµένη τιµή οφείλεται αφ ενός στην επιλογή του δείγµατος των Λιοσίων το οποίο 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

6 περιλάµβανε κυρίως κτίρια µε βλάβες γενικού χαρακτήρα, στις διαφορές της σεισµικής έντασης στις δύο κατηγορίες κατασκευών, αλλά και στη σηµαντική γενικότερα διασπορά των τιµών κόστους. 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Παρουσιάζονται στοιχεία βλάβης και τεκµαρτού κόστους αποκατάστασης ενίσχυσης από 3723 κατασκευές της πλειόσειστης περιοχής των Αχαρνών οι οποίες παρουσίασαν βλάβες στο σεισµό της 7 ης Από το σύνολο των συλλεχθέντων στοιχείων προκύπτει ότι σε ποσοστό 75% τα υπόψη κτίρια επισκευάσθηκαν ή και ενισχύθηκαν (2793 κτίρια) ενώ σε ποσοστό 25% (930 κτίρια) κατεδαφίσθηκαν. - Η κατανοµή του πλήθους (930) των κτιρίων που κατεδαφίσθηκαν κατά περιοχή είναι : ήµος Αχαρνών 77.4%, Κηφισιάς 7.5%, Θρακοµακεδόνων 4.8%, Μεταµόρφωσης 4.7%, λοιπές περιοχές ΤΑΣ 5.5%. Η αντίστοιχη κατανοµή του πλήθους (2793) των κτιρίων που επισκευάσθηκαν/ενισχύθηκαν είναι στο δήµο Αχαρνών 62.8%, Θρακοµακεδόνων 12.4%, Μεταµόρφωσης 9.1%, Κηφισιάς 8.2%, λοιπές περιοχές 7.6%. - Σε 2151 κατασκευές που επισκευάσθηκαν ή και ενισχύθηκαν, το συνολικό µέσο συµβατικό κόστος ήταν ευρώ/m 2. Το µεγαλύτερο µέσο τεκµαρτό κόστος επεµβάσεων εµφανίζεται στην κοινότητα Θρακοµακεδόνων (75 ευρώ/m 2 ) και το µικρότερο στο δήµο Μεταµόρφωσης (51 ευρώ/m 2 ). - Το µέσο τεκµαρτό κόστος επεµβάσεων 1586 κατασκευών στην περιοχή των Αχαρνών µε µέτριες βλάβες (χαρακτηρισµός κίτρινο) είναι 67 ευρώ/m 2, ίσο µε το 2 του µέσου κόστους ανακατασκευής 919 κατασκευών (334 ευρώ/m 2 ), όπως προέκυψε από 919 κατασκευές. - Το µέσο τεκµαρτό κόστος επισκευής σε 51 κατασκευές µε ελαφρές βλάβες στην περιοχή των Αχαρνών είναι 40 ευρώ/m 2 ίσο µε το 12% του µέσου τεκµαρτού κόστους ανακατασκευής. - Οι κατασκευές µε βαριές βλάβες που κατεδαφίσθηκαν ήταν χαµηλού ύψους (1-2 όροφοι) σε ποσοστό 87.5% από σύνολο 369 κτιρίων, όπως και αυτές που επισκευάσθηκαν σε ποσοστό 62.5% από σύνολο 1548 κτιρίων. Οι κατασκευές µε µεγάλο ύψος (6 και άνω όροφοι) αποτελούν πολύ µικρό ποσοστό των κτιρίων µε µέτριες βλάβες (0.4%) και εµφανίζουν µικρότερο τεκµαρτό κόστος επεµβάσεων σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα κτίρια µέσου (3-5 όροφοι) και χαµηλού ύψους. - Στην κατηγορία των κατασκευών µε βαριές βλάβες (197 κατασκευές) οι κατασκευές από ωπλισµένο σκυρόδεµα ήταν το µικρότερο ποσοστό (24%). Η συσχέτιση κόστους και είδους φέροντα οργανισµού δείχνει ότι οι κατασκευές αυτές δεν αποτελούν το δοµικό σύστηµα µε το µεγαλύτερο κόστος. - Από 1486 κατασκευές (όλα τα είδη δοµικού συστήµατος) µε µέτριες βλάβες στο φέροντα οργανισµό, στα κτίρια που κατασκευάσθηκαν χωρίς αντισεισµικό κανονισµό το κόστος ήταν 71 ευρώ/m 2 ενώ στα κτίρια που σχεδιάσθηκαν µε το ΝΕΑΚ 53 ευρώ/m 2. Το µειωµένο κόστος επεµβάσεων και το µικρό ποσοστό των σύγχρονων κτιρίων, που κατασκευάσθηκαν µετά το 1995 στις κατασκευές µε βλάβες (2.1% στα 48 κτίρια µε βαριές βλάβες, 3.2% στα κτίρια µε µέτριες βλάβες και 6.1% στα 49 κτίρια µε ελαφρές βλάβες) είναι ενδεικτικά της µειωµένης τρωτότητας των κατασκευών που σχεδιάσθηκαν µε τους σύγχρονους κανονισµούς. - Από 734 κατασκευές ωπλισµένου σκυροδέµατος στο δήµο Αχαρνών µε µέτριες βλάβες στο φέροντα οργανισµό, το µέσο κόστος στα κτίρια που σχεδιάσθηκαν µε τον αντισεισµικό κανονισµό του 1959 ήταν 70 ευρώ/m 2 ενώ στα κτίρια µετά το 1995, 67 ευρώ/m 2. - Οι συγκρίσεις µέσου κόστους στις παραπάνω Κατασκευές Ωπλισµένου Σκυροδέµατος (67 ευρώ/m 2 ) στο δήµο Αχαρνών και 140 ΚΩΣ στην περιοχή των Λιοσίων (103 ευρώ/m 2 ), δείχνουν αυξηµένο κόστος στις κατασκευές των Λιοσίων το οποίο οφείλεται κυρίως στο µεγάλο ποσοστό κτιρίων (83.5 %) µε βλάβες γενικού χαρακτήρα. - Η διασπορά των τιµών του κόστους επεµβάσεων σε κατασκευές που κατατάσσονται στο ίδιο επίπεδο βλάβης από άποψη καταλληλότητας για χρήση, είναι ιδιαίτερα σηµαντική και οφείλεται στη µεγάλη διαφοροποίηση του δείκτη βλάβης φερόντων και µη στοιχείων. 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

7 Τα στοιχεία τρωτότητας και διακινδύνευσης διατέθηκαν ευγενικά στο Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του ΠΘ, από τον Τοµέα Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων Αχαρνών και από την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων και αποτελούν δεδοµένα σχετικής µεταπτυχιακής διατριβής (Κούτσας 2004). ΑΝΑΦΟΡΕΣ Καραµπίνης, Α. Ι Αποτίµηση Σεισµικής Συµπεριφοράς Κατασκευών από Ωπλισµένο Σκυρόδε- µα -Τρωτότητα και ιακινδύνευση. 14 ο Συνέδριο Σκυροδέµατος, Βιβλίο Εισηγήσεων, τόµος Α, , Κως Οκτωβρίου Καραµπίνης, Α. Ι. Μπαλτζοπούλου, Α Παράµετροι τρωτότητας και κόστους αποκατάστασης σε κατασκευές µε βλάβες από το σεισµό της Αθήνας της 7 ης ο Συνέδριο Σκυροδέµατος, Αλεξανδρούπολη Οκτώβριος Κούτσας, Χ.Α ιερεύνηση του βαθµού συσχέτισης βλάβης και κόστους αποκατάστασης σε κατασκευές µε βλάβες από σεισµό. Μεταπτυχιακή διατριβή, Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασµό Έργων από Ωπλισµένο Σκυρόδεµα, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών,.Π.Θ., Ξάνθη, Φεβρουάριος ΟΑΣΠ, Οδηγίες και Έντυπα για τη ιενέργεια Άµεσου Πρωτοβάθµιου Μετασεισµικού ελέγχου Καταλληλότητας των Κτιρίων για Χρήση. Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, Οµάδα Εργασίας ΤΕΕ αρ. Ι Εκτίµηση Σεισµικής Τρωτότητας των Κτιρίων, Τελική Έκθεση. Αθήνα. ΥΑΣ Απόφαση ΥΑΣ 5140/ΤΠ32/ , Παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων για την αποκατάσταση των ζηµιών σε κατοικίες και κτιριακές εγκαταστάσεις που προκλήθηκαν από το σεισµό της 7ης Σεπτεµβρίου 1999 σε περιοχές του Νοµού Αττικής. ΥΑΣ Απόφαση ΥΑΣ 330/ΑΖ5β/ , Τροποποίηση και συµπλήρωση της Υπουργικής Απόφασης 5172/ΑΖ5β/ ΥΠΕΧΩ Ε 1999a. Απόφαση 5172/ΑΖ5β/ Υφυπουργού ΠΕΧΩ Ε, Καθορισµός ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη των µελετών αποκατάστασης των κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από το σεισµό της 7/9/99 και έκδοση των σχετικών οικοδοµικών αδειών επισκευής /ενίσχυσης. ΥΠΕΧΩ Ε 1999b. Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩ Ε 5171/ΑΖ 9Β/ , Τιµολόγιο εργασιών για επισκευή κτιρίων µε φέροντα οργανισµό από οπλισµένο σκυρόδεµα, για τον υπολογισµό της δαπάνης και των αντίστοιχων παροχών στους σεισµόπληκτους του Νοµού Αττικής που επλήγησαν από το σεισµό της 7ης Σεπτεµβρίου ΥΠΕΧΩ Ε & ΟΑΣΠ Συνοπτικές Οδηγίες για Επισκευή του Φέροντος Οργανισµού Κτιρίων από Οπλισµένο Σκυρόδεµα µε Βλάβες από Σεισµό, Αθήνα. 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

8 Πίνακας 1. Συσχέτιση χαρακτηρισµού βλάβης και τεκµαρτού κόστους ανακατασκευών ή επεµβάσεων σε 2556 κατασκευές (ΤΑΣ Αχαρνών). Χαρακτηρισµός βλάβης Πλήθος κατ. Κόστος/m 2 Μεγαλύτερη τιµή Μικρότερη τιµή (Κ) (Ρ) (Π) (Κ) Κτίριο µε βαριές βλάβες, ακατάλληλο για χρήση, "κόκκινο". (Ρ) Κτίριο µε µέτριες βλάβες, προσωρινά ακατάλληλο για χρήση, "κίτρινο". (Π) Κτίριο µε ελαφρές βλάβες, κατάλληλο για χρήση, "πράσινο". Κόστος/m (Κ) (Ρ) (Π) Σχήµα 1. ιακύµανση του κόστους συναρτήσει του βαθµού βλάβης σε 2556 κατασκευές. Πίνακας 2. Τιµές του µέσου τεκµαρτού κόστους επισκευής / ενίσχυσης ανά δήµο ή κοινότητα σε 2151 κατασκευές. ΤΑΣ Αχαρνών / άδειες ΕΠ/ΕΝ Πλήθος Κόστος/m 2 Μεγαλύτερη τιµή Μικρότερη τιµή Σύνολο ΤΑΣ Αχαρνών ήµος Αχαρνών Κοινότητα Θρακοµακεδόνων ήµος Κηφισιάς ήµος Μεταµόρφωσης Λοιποί δήµοι ΤΑΣ Αχαρνών ΤΑΣ Αχαρνών Αχαρνές Θρακοµακεδόνες Κηφισιά Μ εταµόρφωση Λοιποί δήµοι Σχήµα 2. Τεκµαρτό κόστος επισκευής /ενίσχυσης ανά δήµο ή κοινότητα, σε 2151 κατασκευές µε ελαφρές ή µέτριες βλάβες. 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

9 Πίνακας 3. Συσχέτιση του είδους του δοµικού συστήµατος και του τεκµαρτού κόστους, συναρτήσει του χαρακτηρισµού βλάβης. Σ Μ K Α Χαρακτηρισµός βλάβης Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Είδος φέροντα οργανισµού Κόστος/m 2 * Κόστος/m 2 Κόστος/m 2 Σ % % % 41.3 Μ % % % 31.2 Κ % % % 47.3 Α % Σύνολο Κατασκευών (ΣΚ) Κατασκευές µε φέροντα οργανισµό από οπλισµένο σκυρόδεµα. Κατασκευές µε µεικτό φέροντα οργανισµό (κατακόρυφα στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα και φέρουσα τοιχοποιία). Κατασκευές µε κατακόρυφα στοιχεία από φέρουσα τοιχοποιία και οριζόντια διαφράγµατα από πλάκες οπλισµένου σκυροδέµατος ή ξύλο ή µέταλλο. Κατασκευές χωρίς σαφή περιγραφή του δοµικού συστήµατος. ΣΚ % 24.4% 7.6% 44.2% 78.2% 12.7% 7.1% 2. Σ Μ Κ Α 67.3% ΣΚ 1493 ΣΚ % 18.4% ΣΚ 197 ΣΚ Σ Μ Κ Α Σχήµα 3. Τεκµαρτό κόστος συναρτήσει του είδους του δοµικού συστήµατος σε 1739 κατασκευές. ΣΚ 49 0 Πίνακας 4. Συσχέτιση ύψους κτιρίων και του τεκµαρτού κόστους συναρτήσει του χαρακτηρισµού βλάβης. Χαρακτηρισµός βλάβης Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Αριθµός ορόφων Κόστος/m 2 * Κόστος/m 2 Κόστος/m όροφοι % % όροφοι % % και άνω όροφοι % * Στις Σύνολο κατασκευές Κατασκευών µε βαριές (ΣΚ) βλάβες 1967 το κόστος 369 δεν 100. συσχετίζεται µε το 1548 βαθµό της % βλάβης % ΣΚ % 1-2 όροφοι 3-5 όροφοι 6 και άνω όροφοι 62.5% ΣΚ % 0.4% 74. ΣΚ ΣΚ ΣΚ όροφοι 3-5 όροφοι 6 και άνω όροφοι Σχήµα 4. Τεκµαρτό κόστος συναρτήσει του αριθµού των ορόφων σε 1967 κατασκευές. ΣΚ 50 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

10 Πίνακας 5. Επιρροή του αντισεισµικού κανονισµού σχεδιασµού στο τεκµαρτό κόστος, συναρτήσει του χαρακτηρισµού βλάβης. Χαρακτηρισµός βλάβης Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Περίοδος κατασκευής Κόστος/m 2 * Κόστος/m 2 Κόστος/m 2 Έως το % % % % % % % 48.2 Μετά το % % % 21.5 Σύνολο Κατασκευών (ΣΚ) % ΣΚ ΣΚ % 2.1% 9.9% 67.6% 19.3% 3.2% Έως το Μετά το % 49. ΣΚ % 6.1% Έως το Μετά το Σχήµα 5. Επιρροή του αντισεισµικού κανονισµού σχεδιασµού στο τεκµαρτό κόστος σε 1583 κατασκευές. ΣΚ 48 ΣΚ 1486 ΣΚ 49 Πίνακας 6. Συσχέτιση χρήσης και τεκµαρτού κόστους, συναρτήσει του χαρακτηρισµού βλάβης. Χαρακτηρισµός βλάβης Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Χρήση Κόστος/m 2 * Κόστος/m 2 Κόστος/m 2 Κατοικία % % 40.6 Άλλη χρήση* % % 35.4 Σύνολο Κατασκευών (ΣΚ) Άλλη χρήση*. Μεικτές χρήσεις όπως κατοικία κατάστηµα ή κατοικία γραφείο, βιοτεχνία, κατάστηµα κα % Κατοικία Άλλη χρήση 14% 82% ΣΚ 113 ΣΚ % 86% ΣΚ 51 14% Σχήµα 6. Τεκµαρτό κόστος συναρτήσει της χρήσης ΣΚ Κατοικία Άλλη χρήση ΣΚ 1464 ΣΚ Πίνακας 7. Κατάταξη των κτιρίων µε βλάβες σύµφωνα µε το µέγεθός τους. ΤΑΣ Αχαρνών Μικρό µέγεθος (µ) Μεσαίο µέγεθος (µμ) Μεγάλο µέγεθος (Μ) 1610 άδειες ΕΠ / ΕΝ 340 (21%) 701 (44%) 569 (35%) 369 βεβαιώσεις ΑΝ / ΑΥ 241 (65%) 67 (18%) 61 (17%) Σύνολο: (29%) 768 (39%) 630 (32%) Κτίρια ενός ή δύο ορόφων και έως 150 m 2 συνολικά θεωρήθηκαν µικρού µεγέθους (µ). Κτίρια έως τριών ορόφων ή/και έως 300 m 2 συνολικά θεωρήθηκαν µεσαίου µεγέθους (µμ). Κτίρια µε περισσότερους από 3 ορόφους ή/και µεγαλύτερα από 300 m 2 συνολικά θεωρήθηκαν µεγάλου µεγέθους (Μ). 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

11 Πίνακας 8. Σύγκριση τεκµαρτού κόστους επισκευής / ενίσχυσης σε 874 κατασκευές ωπλισµένου σκυροδέµατος µε µέτριες βλάβες διαφορετικών περιοχών. ήµος Αχαρνών ΤΑΣ Λιοσίων Κόστος/m 2 Πλήθος Μεγαλύτερη Μικρότερη Περίοδος κατασκευής τιµή τιµή Κόστος/m 2 Πλήθος Μέσο κόστος Έως το Μετά το ήµος Αχαρνών ΤΑΣ Λιοσίων Μέσο κόστος Έως το Μετά το Σχήµα 7. Συσχέτιση του τεκµαρτού κόστους επισκευής / ενίσχυσης σε 874 κατασκευές ωπλισµένου σκυροδέµατος διαφορετικών περιοχών. Πίνακας 9. Συσχέτιση περιόδου κατασκευής (ΑΚ), ύψους κτιρίου και τεκµαρτού κόστους, σε 734 κτίρια µε φέροντα οργανισµό από ωπλισµένο σκυρόδεµα και µέτριες βλάβες, στο δήµο Αχαρνών. Περίοδος κατασκευής-ύψος κτιρίου Πλήθος Κόστος/m 2 Έως το1959, 1-2 όροφοι (ΧΥ) % Έως το 1959, 3-5 όροφοι (ΜΥ) % , 1-2 όροφοι (ΧΥ) % , 3-5 όροφοι (ΜΥ) % , 1-2 όροφοι (ΧΥ) % , 3-5 όροφοι (ΜΥ) % , 6 και άνω όροφοι (ΥΥ) 2 1.1% Μετά το 1995, 1-2 όροφοι (ΧΥ) % Μετά το 1995, 3-5 όροφοι (ΜΥ) % Μετά το 1995, 6 και άνω όροφοι (ΥΥ) 2 6.9% Έως το Έως το 1959, ΧΥ 1959, ΜΥ , ΧΥ , ΜΥ , ΧΥ , ΜΥ Μετά το Μετά το Μετά το 1995, ΥΥ1995, ΧΥ 1995, ΜΥ 1995, ΥΥ Σχήµα 8. Τεκµαρτό κόστος σε κτίρια από ωπλισµένο σκυρόδεµα, µε µέτριες βλάβες. 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

Ο σεισµός της Λευκάδας στις 14 Αυγούστου ιερεύνηση της σεισµικής τρωτότητας των κατασκευών

Ο σεισµός της Λευκάδας στις 14 Αυγούστου ιερεύνηση της σεισµικής τρωτότητας των κατασκευών Ο σεισµός της Λευκάδας στις Αυγούστου 3. ιερεύνηση της σεισµικής τρωτότητας των κατασκευών Α.Ι. Καραµπίνης ρ. Πολιτικός Μηχανικός. Καθηγητής ΠΘ*, karabin@civil.duth.gr. Α.. Μπαλτζοπούλου ρ. Πολιτικός Μηχανικός.

Διαβάστε περισσότερα

Παράµετροι τρωτότητας και κόστους αποκατάστασης σε κατασκευές µε βλάβες από το σεισµό της Αθήνας της 7 ης

Παράµετροι τρωτότητας και κόστους αποκατάστασης σε κατασκευές µε βλάβες από το σεισµό της Αθήνας της 7 ης Παράµετροι τρωτότητας και κόστους αποκατάστασης σε κατασκευές µε βλάβες από το σεισµό της Αθήνας της 7 ης - 9-1999 Α.Ι. Καραµπίνης ρ πολιτικός µηχανικός. Καθηγητής ΠΘ*, karabin@civil.duth.gr. Α.. Μπαλτζοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Συμπεριφορά Κτιριακών Κατασκευών σε Σεισμική Δράση www.oasp.gr Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Μετά την εκδήλωση ενός καταστροφικού σεισμού Κλιμάκια μηχανικών των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση της Σεισμικής Διακινδύνευσης και Κόστος Επεμβάσεων σε Αστικό Περιβάλλον

Αποτίμηση της Σεισμικής Διακινδύνευσης και Κόστος Επεμβάσεων σε Αστικό Περιβάλλον ΕΠΕΣ Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος «Κατασκευές από Σκυρόδεμα» Θεσσαλονίκη, 10-12 Νοεμβρίου 2016 Αποτίμηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 18 Οκτωβρίου 1999 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ/5172/αζ 5 β ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τµήµα : Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµονόµηση της Α φάσης του προσεισµικού ελέγχου (Ταχύς Οπτικός Έλεγχος)

Βαθµονόµηση της Α φάσης του προσεισµικού ελέγχου (Ταχύς Οπτικός Έλεγχος) Βαθµονόµηση της Α φάσης του προσεισµικού ελέγχου (Ταχύς Οπτικός Έλεγχος) Α.Ι. Καραµπίνης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής, Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Ψιμούλης Α. Παναγιωτης και Τσιλιμπάρης Ν. Ευθύμιος ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ψιμούλης Α. Παναγιωτης και Τσιλιμπάρης Ν. Ευθύμιος ΕΙΣΑΓΩΓΗ 10 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 04», Μάρτιος 2004 Εργασία Νο19 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 6o Φοιτητικό συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2», Φεβρουάριος 2 Εργασία Νο 14 ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΜΠΟΥΝΤΡΗ ΑΛΙΚΗ Περίληψη Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση Σεισµικής Τρωτότητας και ιακινδύνευσης Κατασκευών Building Vulnerability and Seismic Risk

Αποτίµηση Σεισµικής Τρωτότητας και ιακινδύνευσης Κατασκευών Building Vulnerability and Seismic Risk Αποτίµηση Σεισµικής Τρωτότητας και ιακινδύνευσης Κατασκευών Building Vulnerability and Seismic Risk Αθανάσιος Καραµπίνης 1 Λέξεις κλειδιά: Σεισµός, Κατασκευές, ιακινδύνευση ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρουσιάζονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Περίληψη Στη παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα επικρατέστερα αίτια που οδήγησαν σε βλάβες ή και κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗΣ 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 2106 Εκτίµηση Σεισµικής ιακινδύνευσης Κτιρίων. Εφαρµογή στην πόλη της Ξάνθης Estimate of the Seismic Risk

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 19 Νοεµβρίου 1999 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ/6940 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τµήµα : Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση της οµικής Βλάβης Κτιρίων Οπλισµένου Σκυροδέµατος µε Οικονοµικές Απώλειες: Βαθµονόµηση βάσει δεδοµένων από το σεισµό της Αθήνας ( )

Συσχέτιση της οµικής Βλάβης Κτιρίων Οπλισµένου Σκυροδέµατος µε Οικονοµικές Απώλειες: Βαθµονόµηση βάσει δεδοµένων από το σεισµό της Αθήνας ( ) Συσχέτιση της οµικής Βλάβης Κτιρίων Οπλισµένου Σκυροδέµατος µε Οικονοµικές Απώλειες: Βαθµονόµηση βάσει δεδοµένων από το σεισµό της Αθήνας (7-9-1999) Α.Ι.Κάππος ρ Πολιτικός Μηχανικός. Καθηγητής Α.Π.Θ. Β.Α.Λεκίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 14/7/1993 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 14/7/1993 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ. Εργασία Νο 13 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 14/7/1993 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ. ΚΑΜΠΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΖΙΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Περίληψη Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 1218 / 3902Π07Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Προϊσταµένη Τµηµ. Εκπαίδευσης Ενηµέρωσης Ο.Α.Σ.Π. e-mail: akourou@oasp.gr

Προϊσταµένη Τµηµ. Εκπαίδευσης Ενηµέρωσης Ο.Α.Σ.Π. e-mail: akourou@oasp.gr Στέγαση του Πληθυσµού µετά από ένα σεισµό ρ Α. Κούρου Προϊσταµένη Τµηµ. Εκπαίδευσης Ενηµέρωσης Ο.Α.Σ.Π. e-mail: akourou@oasp.gr Ηµερίδα: «Πρόληψη και Ετοιµότητα για τη Διαχείριση της Έκτακτης Ανάγκης σε

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµονόµηση και Συσχέτιση της οµικής Βλάβης Κτιρίων Ωπλισµένου Σκυροδέµατος µε Οικονοµικές Απώλειες

Βαθµονόµηση και Συσχέτιση της οµικής Βλάβης Κτιρίων Ωπλισµένου Σκυροδέµατος µε Οικονοµικές Απώλειες Βαθµονόµηση και Συσχέτιση της οµικής Βλάβης Κτιρίων Ωπλισµένου Σκυροδέµατος µε Οικονοµικές Απώλειες A.Κ. Ελευθεριάδου Πολιτικός Μηχανικός MSc, Υποψήφια ιδάκτωρ*, aelefthe@civil.duth.gr. Α.Ι. Καραµπίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, 16/11/2012 1 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισµός ΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις και διαδικασία για την κρίση των ασύµφορων για επισκευή κτισµάτω επλήγησαν από το σεισµό της 7ης Σεπτεµβρίου 1999.

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις και διαδικασία για την κρίση των ασύµφορων για επισκευή κτισµάτω επλήγησαν από το σεισµό της 7ης Σεπτεµβρίου 1999. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Αθήνα, 26 Ιουλίου 2001 Αρ. Πρωτ.:οικ. 7280/Β 53γ Τµήµα Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΑΣΠ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΕΛΕΤΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΑΣΠ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΑΣΠ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Περίληψη Αθήνα, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Σεισµός Αθήνας, σεισµός Θεσσαλονίκης, δοµική βλάβη, µέθοδοι επεµβάσεων, οικονοµικές απώλειες, οικονοµικές εκτιµήσεις.

Λέξεις κλειδιά: Σεισµός Αθήνας, σεισµός Θεσσαλονίκης, δοµική βλάβη, µέθοδοι επεµβάσεων, οικονοµικές απώλειες, οικονοµικές εκτιµήσεις. Συσχέτιση της οµικής Βλάβης Κτιρίων Ο/Σ µε Οικονοµικές Απώλειες: Βαθµονόµηση βάσει δεδοµένων από τους σεισµούς της Αθήνας (1999) και της Θεσσαλονίκης (1978) A.Ι. Κάππος Καθηγητής Τµήµ. Πολιτ. Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) Ιανουάριος 2012 Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ 1. Κατά την Οµάδα του ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ, τα περί των µελετών επάρκειας θα πρέπει να συνοδεύονται και από τα περί των

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΤΙΚΟΣ ΤΑΧΥΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. Στέφανος ρίτσος. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών

ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΤΙΚΟΣ ΤΑΧΥΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. Στέφανος ρίτσος. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών ΤΑΧΥΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Στέφανος ρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, Νοέµβριος 2005 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισµός ΕΑΚ 2000

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύς οπτικός προσεισµικός έλεγχος κτιρίων Α.Π.Θ.

Ταχύς οπτικός προσεισµικός έλεγχος κτιρίων Α.Π.Θ. Ταχύς οπτικός προσεισµικός έλεγχος κτιρίων Α.Π.Θ. Κ. Χ. Στυλιανίδης, Α. Ι. Κάππος, Γ. Γ. Πενέλης Καθηγητής Α.Π.Θ. Χ. Ε. Ιγνατάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθµιος προσεισµικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΑΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 84 ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 59 ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΑΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 84 ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 59 ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Σχεδιασμός κτιρίου με ΕΑΚ, Κανονισμό 84 και Κανονισμό 59 και αποτίμηση με ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΑΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 84 ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 59 ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (ANTIKEIMENO ) ΣΚΟΠΟΣ Ο - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 1.1. (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ)) ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Κανονισμού Σχόλια τ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (ANTIKEIMENO ) ΣΚΟΠΟΣ Ο - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 1.1. (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ)) ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Κανονισμού Σχόλια τ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ KANEΠE ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΒΛΑΧΟΣ ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (ANTIKEIMENO ) ΣΚΟΠΟΣ Ο - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ Εφαρµογή ευτεροβάθµιου Προσεισµικού Ελέγχου σε Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΕΡ ΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµονόµηση της ιαδικασίας Προσεισµικού Ελέγχου σε Κατασκευές Ωπλισµένου Σκυροδέµατος

Βαθµονόµηση της ιαδικασίας Προσεισµικού Ελέγχου σε Κατασκευές Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ΗΜΟΚΡIΤΕIΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας οµικών Κατασκευών Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος /ντής: Καθηγητής Αθανάσιος Ι. Καραµπίνης Οργανισµός Αντισεισµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (ANTIKEIMENO ) ΣΚΟΠΟΣ - ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 1.1. (AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ) ΣΚΟΠΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (ANTIKEIMENO ) ΣΚΟΠΟΣ - ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 1.1. (AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ) ΣΚΟΠΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (ANTIKEIMENO ) ΣΚΟΠΟΣ - ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 1.1. (AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ) ΣΚΟΠΟΣ 1.1.1. Σκοπός του Κανονισµού Σκοπός του παρόντος Κανονισµού είναι η θεσµοθέτηση κριτηρίων για την

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014. Συμπεριφορά Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων

Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014. Συμπεριφορά Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων ΗΜΕΡΙΔΑ, Θεσσαλονίκη 2/7/2014 Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014 Συμπεριφορά Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων Σαλονικιός Θωμάς, Κύριος Ερευνητής, Μονάδα Έρευνας ΙΤΣΑΚ, ΟΑΣΠ Λεκίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 9 Ιουλίου 2008 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 9 Ιουλίου 2008 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 9 Ιουλίου 2008 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 5371 / B11 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα: Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΟΙ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΕΠΕ

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΟΙ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΕΠΕ ΤΕΕ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιωτοπούλου Διονυσία Προϊσταμένη Τμήματος Αντισεισμικής Τεχνολογίας Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών Τ Ε Ε Τ Κ Μ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2/7/2014 ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2014 Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ 1999) ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ 1999) ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 6ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών», Φεβρουάριος ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ 1999) ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΡΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Δεκεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ. 5053 /B9 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ταξινόμηση των δεικτών βλάβης για κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2007 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2007 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2007 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ 7206 / Β11Π07Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή κρίσιμων παραμέτρων στη σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία με ή χωρίς διαφράγματα από οπλισμένο σκυρόδεμα

Επιρροή κρίσιμων παραμέτρων στη σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία με ή χωρίς διαφράγματα από οπλισμένο σκυρόδεμα Επιρροή κρίσιμων παραμέτρων στη σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία με ή χωρίς διαφράγματα από οπλισμένο σκυρόδεμα Θεοδώρα Καραμάνου Πολιτικός Μηχανικός, theodorkara@gmail.com Αλκυόνη Σαρρή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Στέφανος ρίτσος. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών. ΤΕΕ υτικής Ελλάδος, ΕΠΑΝΤΥΚ, Πάτρα 19/12/07

ΤΑΧΥΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Στέφανος ρίτσος. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών. ΤΕΕ υτικής Ελλάδος, ΕΠΑΝΤΥΚ, Πάτρα 19/12/07 ΤΑΧΥΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Στέφανος ρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών ΤΕΕ υτικής Ελλάδος, ΕΠΑΝΤΥΚ, Πάτρα 19/12/07 1 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές 1995 Νέος Ελληνικός

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Ι Τ Σ Ο Σ ΟΠΤΙΚΟΣ ΤΑΧΥΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ Νέος Ελληνικός Κανονισμός ΕΑΚ 2000 ΕΚΩΣ 2000.

Ρ Ι Τ Σ Ο Σ ΟΠΤΙΚΟΣ ΤΑΧΥΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ Νέος Ελληνικός Κανονισμός ΕΑΚ 2000 ΕΚΩΣ 2000. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΑΧΥΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισμός ΕΑΚ 2000 ΕΚΩΣ 2000 Στέφανος ρίτσος Αυξημένες Σεισμικές ράσεις: Τμήμα Πολιτικών Σ. Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2003 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ554/β5β ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τµήµα : Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 1217/0900Σ07Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2900Σ07A ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ν Α Υ Π Λ Ι Ο : Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α, Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ο ρ γ ά ν ω σ η : Τ Ε Ε Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ, Σ χ ο λ ή Α ρ χ ι τ ε κ τ ό ν ω ν Ε Μ Π Ναύπλιο 8 Οκτωβρίου 2016 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑΣ 7/9/99

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑΣ 7/9/99 Εργασία Νο 11 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑΣ 7/9/99 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η συστηματική καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Αθήνα,1.12.09 Αρ. Πρωτ.:οικ.8445/B11

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέος Ελληνικός Κανονισµός. Νέες Κατασκευές. Αυξηµένες Σεισµικές Δράσεις:

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέος Ελληνικός Κανονισµός. Νέες Κατασκευές. Αυξηµένες Σεισµικές Δράσεις: Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ ΕΑΚ Σ 2000 Ο Σ ΕΚΩΣ 2000 Στέφανος Δρίτσος Αυξηµένες Σεισµικές Δράσεις: ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, 16/11/2012 1 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ (8/6/2008) ΜΕ ΔΥΟ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΒΛΑΒΗΣ

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ (8/6/2008) ΜΕ ΔΥΟ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΒΛΑΒΗΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ (8/6/2008) ΜΕ ΔΥΟ ΚΛΙΜΑΚΕΣ Α.Κ. Ελευθεριάδου 1, Α. Δ. Μπαλτζοπούλου 2, Θ.Χ. Ρουσάκης 1 Α.Ι. Καραμπίνης 1 1. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει η απόφαση για τον συμψηφισμό προστίμων για αυθαίρετα

Τι προβλέπει η απόφαση για τον συμψηφισμό προστίμων για αυθαίρετα Τι προβλέπει η απόφαση για τον συμψηφισμό προστίμων για αυθαίρετα Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος η Κοινή Υπουργική Απόφαση, βάσει της οποίας θα μπορεί να γίνεται ο συμψηφισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συµπλήρωση της Υπουργικής Απόφασης 5172/AZ5β/ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συµπλήρωση της Υπουργικής Απόφασης 5172/AZ5β/ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τµήµα : Αποκατάστασης Ζηµιών Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 196-198 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 9 Ιουλίου 2008 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 9 Ιουλίου 2008 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 9 Ιουλίου 2008 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 5371 / B11 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα: Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά και Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Συνάντηση Εργασίας (workshop)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ)

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός.»

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση προσεισμικού και μετασεισμικού ελέγχου δημοσίων κτιρίων Ληξουρίου

Συσχέτιση προσεισμικού και μετασεισμικού ελέγχου δημοσίων κτιρίων Ληξουρίου Συσχέτιση προσεισμικού και μετασεισμικού ελέγχου δημοσίων κτιρίων Ληξουρίου Αναστάσιος Σέξτος Κοσμάς Στυλιανίδης Ημερίδα: Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014 Θεσσαλονίκη, 2/7/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999 ) ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999 ) ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999 ) ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΡΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σεισμικής Διακινδύνευσης σε Μεγάλο Αστικό Κέντρο Μητροπολιτική Περιοχή της Αθήνας

Μελέτη Σεισμικής Διακινδύνευσης σε Μεγάλο Αστικό Κέντρο Μητροπολιτική Περιοχή της Αθήνας ΕΠΕΣ Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος «Κατασκευές από Σκυρόδεμα» Θεσσαλονίκη, 10-1 Νοεμβρίου 016 Μελέτη Σεισμικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr Στο ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012, δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΘΕΚΛΑ ΘΩΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Άμεση και προσωρινή στέγαση πληγέντων Σεισμός Ευπαθή στοιχεία: πληθυσμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Γεωλόγος Τμήμα Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης - Πρόληψης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΩΝ (ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΑΧΕΩΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΩΝ (ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΑΧΕΩΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΩΝ (ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΑΧΕΩΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΥΛΟΥΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Περίληψη: Στα πλαίσια της εργασίας αυτής, θα προχωρήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 15o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 25-27 27 Οκτ. 2006 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Άνθιμος Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 2516/2009 Θέμα:[Παράνομος χαρακτηρισμός διατηρητέου κτιρίου ως επικίνδυνα ετοιμόρροπης οικοδομής]

ΣτΕ 2516/2009 Θέμα:[Παράνομος χαρακτηρισμός διατηρητέου κτιρίου ως επικίνδυνα ετοιμόρροπης οικοδομής] ΣτΕ 2516/2009 Θέμα:[Παράνομος χαρακτηρισμός διατηρητέου κτιρίου ως επικίνδυνα ετοιμόρροπης οικοδομής] Περίληψη Η πράξη χαρακτηρισμού οικοδομής ως επικίνδυνα ετοιμόρροπης εκδίδεται με διαφορετική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ. ο ΕΠΙΠΕΔΟ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ. Σχέση με τη Συνολική Δόμηση Τα Κτίρια που (από το 2 ο Επίπεδο Ελέγχου) Προέκυψε ότι

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ. ο ΕΠΙΠΕΔΟ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ. Σχέση με τη Συνολική Δόμηση Τα Κτίρια που (από το 2 ο Επίπεδο Ελέγχου) Προέκυψε ότι ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΤΥΚ Το Ανέφικτο του Ακριβούς Ελέγχου Όλων των Κτιρίων Αντικαθίσταται με μία Εφικτή Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ιωάννης ΒΛΑΧΟΣ 1 Σάββας ΒΛΑΧΟΣ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ιωάννης ΒΛΑΧΟΣ 1 Σάββας ΒΛΑΧΟΣ 2 Συσχέτιση των Οικονοµικών Απωλειών λόγω Σεισµού µε τα οµικά Χαρακτηριστικά των Κατασκευών Correlation of financial losses due to earthquake with the structural characteristics of buildings Ιωάννης ΒΛΑΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΣΕΙΣΜ/ΚΤΩΝ Τμήμα : Προγραμματισμού Ταχ.Δ/νση : Ι. Κόνιαρη 43 & Λ. Κατσώνη Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Λευκάδα Ηλεία. Ηµερίδα. ικανότητας οικοδοµικών κατασκευών

Λευκάδα Ηλεία. Ηµερίδα. ικανότητας οικοδοµικών κατασκευών ΤΕΕ-Θράκης Εργαστήρια Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, Δοµικών Υλικών και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ Ηµερίδα Σεισµική αποτίµηση και αναβάθµιση της φέρουσας ικανότητας οικοδοµικών κατασκευών Προσεισµικός

Διαβάστε περισσότερα

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς Απρίλιος 2014 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 15233 Χαλάνδρι, Αθήνα Copyright 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7Μ6Φ465ΧΘΞ-Π7Ξ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 30 Μαΐου 2017 Αρ. Πρωτ. : ΔΑΕΦΚ/οικ /A321

ΑΔΑ: 7Μ6Φ465ΧΘΞ-Π7Ξ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 30 Μαΐου 2017 Αρ. Πρωτ. : ΔΑΕΦΚ/οικ /A321 ΑΔΑ: 7Μ6Φ465ΧΘΞ-Π7Ξ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα

Ενημερωτικό Σημείωμα Ενημερωτικό Σημείωμα Αθήνα, 8 Αυγούστου 2013 Σεισμός 7-8-2013: Μετάβαση Επιχειρησιακού Κλιμακίου του Ο.Α.Σ.Π. στη Φθιώτιδα Μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Richter που έπληξε

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ημερίδα TEE/TKM: ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Γεωλόγος Τμήμα Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης - Πρόληψης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μεταβατική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Σε οικόπεδο που βρίσκεται στην οδό Δαναΐδων στον Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού στην Αθήνα πρόκειται να ανεγερθεί τριώροφη οικοδομή µε υπόγειο και στέγη. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 42945 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4283 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 6116/Α321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29441 11 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2820 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 3165 /A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΚΜ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ» «ΠΡΟΣΕΙΜΙΚΟΣ ΛΙΝΤΑ ΠΕΛΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΑΣΠ &

ΤΕΕ ΤΚΜ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ» «ΠΡΟΣΕΙΜΙΚΟΣ ΛΙΝΤΑ ΠΕΛΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΑΣΠ & ΤΕΕ ΤΚΜ «ΠΡΟΣΕΙΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ» ΛΙΝΤΑ ΠΕΛΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΑΣΠ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΠΣ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1900-2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22525 6 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2059 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ.3057/Α321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ηµερίδα TEE/TKM: ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστηµίου Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί που διέπουν τις προσθήκες κατασκευών από σκυρόδεμα και φέρουσα τοιχοποιία. Προτάσεις

Κανονισμοί που διέπουν τις προσθήκες κατασκευών από σκυρόδεμα και φέρουσα τοιχοποιία. Προτάσεις ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ HELLENIC SOCIETY OF EARTHQUAKE ENGINEERING Κανονισμοί που διέπουν τις προσθήκες κατασκευών από σκυρόδεμα και φέρουσα τοιχοποιία. Προτάσεις Βαδαλούκας Γιώργος Παπαχρηστίδης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση µεθόδων πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου µε κριτήριο τη συµπεριφορά των κτιρίων σε συγκεκριµένους σεισµούς

Αξιολόγηση µεθόδων πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου µε κριτήριο τη συµπεριφορά των κτιρίων σε συγκεκριµένους σεισµούς Αξιολόγηση µεθόδων πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου µε κριτήριο τη συµπεριφορά των κτιρίων σε συγκεκριµένους σεισµούς Κ. Χ. Στυλιανίδης, Α. Ι. Κάππος, Γ. Γ. Πενέλης Καθηγητής ΑΠΘ Χ. Ε. Ιγνατάκης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Προσεισμικού Ελέγχου

Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Προσεισμικού Ελέγχου Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Προσεισμικού Ελέγχου Το Δελτίο Προσεισμικού Ελέγχου αποτελείται από ένα φύλλο που συμπληρώνεται και στις δύο όψεις. Τα στοιχεία του Δελτίου κατανέμονται σε 5 Ενότητες. Η συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ1-82Ρ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 21 Φεβρουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ 1578 /A321

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ1-82Ρ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 21 Φεβρουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ 1578 /A321 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα : Προγραμματισμού (α) Ταχ. Δ/νση : Ιπποκράτους 196-198

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 5. Ομάδα Μελέτης: «Επεξεργασία Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ)» Ημερομηνία:

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 5. Ομάδα Μελέτης: «Επεξεργασία Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ)» Ημερομηνία: Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 5 Ομάδα Μελέτης: «Επεξεργασία Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ)» Ημερομηνία: 8-7-2013 Στην Αθήνα, στις 8-7-2013, ημέρα Δευτέρα, από ώρα 13:30 έως 14:30, συνήλθε η ομάδα μελέτης: «Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα