ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Περίληψη Στη παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα επικρατέστερα αίτια που οδήγησαν σε βλάβες ή και κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος, έτσι όπως προέκυψαν από τα στατιστικά δεδομένα που έχουν καταγραφεί από σεισμούς του παρελθόντος στον Ελλαδικό χώρο. Από τα συμπεράσματα που θα προκύψουν θα είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε την διαδικασία σχεδιασμού και ανέγερσης νέων κτιρίων καθώς και τη διαδικασία του πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου (ταχύς οπτικός έλεγχος ΤΟΕ ) ώστε να προσδιορίζουμε πιο αποτελεσματικά ποιες κατασκευές θα είναι πιο τρωτές σε ένα μελλοντικό σεισμό και να προβαίνουμε στην προσεισμική τους ενίσχυση με σκοπό πάντα να φτάσουμε την επιθυμητή στάθμη επιτελεστικότητας..εισαγωγη Με γνώμονα ότι στην Ελλάδα απελευθερώνεται το % της σεισμικής ενέργειας που απελευθερώνεται συνολικά στην Ευρώπη και του ότι οι σεισμοί της τελευταίας ετίας απέδειξαν ότι ένα σημαντικό ποσοστό των κατασκευών παρουσιάζει χαμηλή αντισεισμική ικανότητα θέτουν ένα ζήτημα μέγιστης εθνικής σημασίας το οποίο χρήζει άμεση διερεύνηση. Τα μετασεισμικά αποτελέσματα ισχυρών σεισμών που συνέβησαν στην χώρα μας, κυρίως στα αστικά κέντρα όπου υπάρχει ένα εύρος από κτιριακά έργα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν την σεισμική συμπεριφορά του δομικού πλούτου της εκάστοτε πληγής σας περιοχής. Τα συμπεράσματα αυτά εάν αξιοποιηθούν ανάλογα μπορούν να δώσουν χρήσιμες πληροφορίες σε μια Πολιτεία, ώστε να είναι σε θέση να υπολογίζει την σεισμική τρωτότητα και την αντίστοιχη διακινδύνευση (seismic risk) αναμενόμενων σεισμών. Έτσι θα μπορεί να γνωρίζει το μέγεθος των κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων που θα προκύψουν μετά από έναν ισχυρό σεισμό και να λάβει προσεισμικά και μετασεισμικά μέτρα που θα διασφαλίσουν την ακεραιότητα των πολιτών και τον πλούτου της χώρας. Για τον λόγω αυτό στην παρούσα εργασία επελέγησαν τρεις σεισμοί που προκάλεσαν βλάβες σε υφιστάμενες κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα (ΟΣ). Οι δύο από αυτούς τους σεισμούς αναφέρονται στη ζώνη σεισμικότητας ΙΙ (ΕΑΚ) και είναι ο σεισμός του Αιγίου τον Ιούνιο του 99 (. κλίμακα ρίχτερ) και ο σεισμός που έπληξε την Αθήνα τον Σεπτέμβρη του 999 (.9 κλίμακα ρίχτερ). Ο τρίτος αφορά την ζώνη σεισμικότητας ΙΙΙ (ΕΑΚ) και είναι ο σεισμός στο νησί της Λευκάδος τον Αύγουστο του (. κλίμακα ρίχτερ). Για τους σεισμούς της Αθήνας και της Λευκάδας θα δούμε και μια αξιολόγηση της Α φάσης του προσεισμικού ελέγχου (ΟΑΣΠ 99) [] με την βοήθεια των στατιστικών δεδομένων από τους σεισμούς αυτούς. Η επιλογή να επικεντρωθούμε στα κτίρια από ΟΣ οφείλεται στο γεγονός ότι τα αποτελέσματα της Β φάσης του ΕΠΑΝΤΥΚ [] δείχνουν ότι το ποσοστό τον κτιρίων από ΟΣ υπερτερούν αυτόν από τούβλα\τσιμεντόλιθους (Σχήμα) και επίσης εάν τα συγκρίνουμε από την άποψη του όγκου υπάρχει μια ισχυρή επικράτηση του ΟΣ. Η σεισμική τρωτότητα αναφέρεται σε επίπεδο κτιρίου δηλαδή στη προδιάθεση ενός κτιρίου να υποστεί βλάβες όταν υπόκειται σε σεισμική διέγερση []. Η σεισμική διακινδύνευση αναφέρεται σε επίπεδο κοινωνικού συνόλου, δηλαδή στο σύνολο των συνεπειών ενός σεισμού που είναι είτε άμεσες (βλάβες στις υποδομές, τραυματισμοί ή απώλεια ζωής) είτε έμμεσες (πλήγμα στις οικονομικές δραστηριότητες) []. Επομένως η σεισμική διακινδύνευση εξαρτάται από σεισμική τρωτότητα των κατασκευών μιας περιοχής. ο Φοιτητικό Συνέδριο: Επισκευές Κατασκευών Πάτρα, Φεβρουάριος

2 Καπογιαννόπουλος Δημήτρης % % % % Μπετόν Μέταλλο Ξύλο Τούβουλα-Τσιμεντόλιθοι Πέτρα Αλλα Υλικά Δε δηλώθηκε % % % Σχήμα: Υλικό κατασκευής φέροντος οργανισμού κτιρίων (Επικράτεια-Απογραφή ) [].ΣΕΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΟΥ Ο σεισμός του Αιγίου είναι ο πρώτος που συνέβη σε μια πόλη όπου υπήρχαν τριών ειδών κτίρια όσον αφορά τον αντισεισμικό κανονισμό, αυτά που κατασκευαστήκαν προ του 99 χωρίς αντισεισμικό κανονισμό, κατόπιν αυτά με τον αντισεισμικό κανονισμό του 99 και αυτά με τα πρόσθετα άρθρα του 9. Με την βοήθεια των παρακάτω γραφημάτων (Γράφημα,, & ) θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε ποια δομικά στοιχεία έπαιξαν τον κυρίαρχο ρόλο στην τρωτότητα των κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα της πόλης του Αιγίου []. 9, 9, πάσινο,,, γωνία Θέση στο οικοδομικό τετράγωνο μέση Γράφημα : Σχέση βλαβών και θέσης στο οικοδομικό τετράγωνο [] 9, 9,,,,9 9,,, χωρίς ΑΚ ΑΚ 99 πρόσθετα άρθρα 9 Αντισεισμικός Κανονισμός Γράφημα : Σχέση Αντισεισμικού Κανονισμού (ΑΚ) και βλαβών [] ο Φοιτητικό Συνέδριο: Επισκευές Κατασκευών Πάτρα, Φεβρουάριος,

3 9,,9,,,,, ~ ~ ~ Αριθμός οροφών Γράφημα : Σχέση αριθμού ορόφων και βλαβών [],9 9 9, 9,,9,,,,,,, 9,,,,,, pilotis κανονικό pilotis κανονικό pilotis κανονικό χωρίς ΑΚ ΑΚ 99 Πρόσθετα άρθρα 9 Αντισεισμικός κανονισμός και βαθμός τοιχοπλήρωσης Γράφημα : Σχέση βαθμού τοιχοπλήρωσης του ισογείου και βλαβών [].ΣΕΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ Ο σεισμός της Αθήνας του 999 αποτελεί μια πολύ σημαντική πηγή στοιχείων για την σεισμική συμπεριφορά των κτιρίων. Πρώτον διότι έπληξε την πρωτεύσου της χώρας μας, οπού εκεί υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του οικιστικού πλούτου της Ελλάδος και δεύτερον διότι περιέχει ένα μεγάλο εύρος κατασκευών τα οποία δοκιμάστηκαν από την ίδια σεισμική ένταση. Τα στοιχεία από τα οποία προέκυψαν τα παρακάτω διαγράμματα προέρχονται από δυο στατιστικά δείγματα της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών (Καραμπινής κ.α. ) []: ον ) κτίρια που κατέρρευσαν (Γράφημα, & ), ον ) που υπέστησαν διαφορετικού βαθμού και έκτασης βλάβες (, κόκκινες, κίτρινες και πράσινες) (Γράφημα ). % % % %,%,% %,% %,9% % %,%,%,9% % % % κοντά υποστυλώματα pilotis ανοιχτά ισόγεια γωνιακά εσωτερικά μη καννονικότητα σε κάτοψη Στοιχεία κατασκευών μη καννονικότητα σε τομή Γράφημα :Ποσοστά από τα κτίρια που κατέρρευσαν συνάρτηση των δομικών χαρακτηριστικών ο Φοιτητικό Συνέδριο: Επισκευές Κατασκευών Πάτρα, Φεβρουάριος

4 Καπογιαννόπουλος Δημήτρης % %,% % % %,% % % %,%,% %,%,% % ισόγειο ισόγειο+ ισόγειο+ ισόγειο+ ισόγειο+ ισόγειο+ Aριθμός ορόφων Γράφημα :Ποσοστά από τα κτίρια που κατέρρευσαν συνάρτηση του αριθμού ορόφων % %,% % %,% % % %,% % εώς Έτος κατασκευής Γράφημα :Ποσοστά από τα κτίρια που κατέρρευσαν συνάρτηση του έτους κατασκευής Γράφημα :Συσχέτιση του βαθμού βλάβης με τα βασικά δομικά χαρακτηριστικά σε κατασκευές ΟΣ [] ο Φοιτητικό Συνέδριο: Επισκευές Κατασκευών Πάτρα, Φεβρουάριος,

5 .ΣΕΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ Ο λόγος αναφοράς στον σεισμό της Λευκάδος το είναι κυρίως ότι βρίσκεται στην δυσμενέστερη ζώνη σεισμικότητας (ΙΙΙ κατά ΕΑΚ) μαζί με τους άλλους δυο νομούς της Κεφαλληνίας και της Ζακύνθου, όπου υπάρχουν τουριστικές εγκαταστάσεις οι οποίες φιλοξενούν ένα μεγάλο πλήθος τουριστών από όλο των κόσμο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι σε όλους μας γνωστά τα αποτελέσματα (ανθρώπινες απώλειες) από την κατάρρευση μέρους ενός ξενοδοχείου στον σεισμό του Αιγίου το 99. Τα στοιχεία από τα οποία προέρχεται το παρακάτω γράφημα (Γράφημα 9) αφορούν κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος από την πόλη της Λευκάδος []. % %,% % % 9,%,% 9,%,%,% % %,% 9,%,%,%,%,%,%,%,% %,%,%,%,%,%,% οροφα οροφα οροφα οροφα pilotis κλειστό ισόγειο,% Δομικά Χαρακτηριστικά,%,%,%,%,%,%,%,% πριν το μετά το 99 Γράφημα 9:Διακύμανση βαθμού βλάβης σε κατασκευές ΟΣ [].ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ Με την βοήθεια των παραπάνω στατιστικών δεδομένων είμαστε πλέον σε θέση να προσδιορίσουμε ποια είναι τα επικρατέστερα δομικά χαρακτηριστικά που επιδρούν δυνητικά στην σεισμική συμπεριφορά των κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος. Κυρίαρχο ρόλο στις περισσότερες κατασκευές έπαιξε η χρονολογία μελέτης, δηλαδή με ποιόν αντισεισμικό κανονισμό σχεδιάστηκαν. Τα κτίρια που κατασκευάστηκαν χωρίς αντισεισμικό κώδικα καθώς και εκείνα που ακολουθούσαν τον ΑΚ99 παρουσιάζουν αυξημένη τρωτότητα σε σχέση με εκείνα που κτιστήκαν με τα πρόσθετα άρθρα του 9 (έτος σταθμός ) (Γράφημα,, & 9). Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι για τα κτίρια που κατασκευάστηκαν μετά το 9 έκτος από την εισαγωγή των πρόσθετων άρθρων είχαμε και την βελτίωση των υπολογιστικών εργαλείων (χρήση Η\Υ) που αναβάθμισαν σε μεγάλο βαθμό τις μελέτες. Όμως παρατηρούμε ότι όσον αφορά τους αντισεισμικούς κανονισμούς η σεισμική ικανότητα των κατασκευών βελτιώνεται αισθητά με την εισαγωγή του ΝΕΑΚ99 (Γράφημα 9). Ένας άλλος παράγοντας που καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την σεισμική ικανότητα μιας κατασκευής είναι τα στοιχεία υπερκαταπόνησης (pilotis, κοντά υποστυλώματα). Παρατηρούμε ότι και στους τρεις παραπάνω σεισμούς η απουσία τοιχοπληρώσεων στην στάθμη ισογείου (pilotis) οδήγησε σε δημιουργία μαλακού ορόφου. Αυτό είχε ως συνέπεια την ανάπτυξη μεγάλου βαθμού βλαβών ακόμα και καταρρεύσεων και ειδικότερα όταν τα ο Φοιτητικό Συνέδριο: Επισκευές Κατασκευών Πάτρα, Φεβρουάριος

6 Καπογιαννόπουλος Δημήτρης κτίρια αυτά είχαν μελετηθεί με παλαιότερους κανονισμούς (Γράφημα ). Επίσης η ύπαρξη κοντών υποστυλωμάτων αποτέλεσε ένα αδύνατο σημείο των κατασκευών το οποίο μείωσε σε σημαντικό βαθμό την αποτελεσματικότητα τους στην εδαφική κίνηση. Στην χώρα μας επειδή ακολουθείτε το συνεχές σύστημα οικοδόμησης, μια ακόμη παράμετρος που καθόρισε την συμπεριφορά των κτιρίων στους παραπάνω σεισμούς ήταν η αλληλεπίδραση παρακείμενων κατασκευών (κρούση). Ειδικότερα τα κτίρια που βρίσκονταν στην γωνία οικοδομικών τετραγώνων παρουσίασαν μεγαλύτερη τρωτότητα από τα ενδιάμεσα (Γράφημα &). Βέβαια είναι γνωστό ότι η πλειοψηφία των γωνιακών κτιρίων έχουν κάτοψη σε σχήμα L (οριζόντια μη κανονικότητα) που σε συνδυασμό με την αλληλεπίδραση με παρακείμενες κατασκευές οδηγούν σε δυσμενή αποτελέσματα. Όπως είδαμε και προηγουμένως η μη κανονικότητα αυξάνει την τρωτότητα των κτιρίων. Αυτή μπορεί να είναι είτε οριζόντια (μορφή κτιρίου σε κάτοψη L, Π, Τ) είτε καθ ύψος (ρετιρέ, προσθήκες, δώματα). Τα στατιστικά δεδομένα των παραπάνω σεισμών (Γράφημα &) το αποδεικνύουν. Και για τις τρεις σεισμικές δονήσεις παρατηρείται ότι οι βλάβες αυξάνονται με την αυξήσει του αριθμού τον ορόφων. Τα κτίρια με πάνω από τρεις ορόφους παρουσιάζουν μεγαλύτερη τρωτότητα από τα υπόλοιπα (Γράφημα, & 9). Ένα άλλο φαινόμενο που καθόρισε τον βαθμό των βλαβών είναι εάν το δομικό σύστημα ήταν πλαισιωτό ή μεικτό. Το Γράφημα δείχνει ότι τα κτίρια με πλαισιωτό δομικό σύστημα λόγω της πλάστιμης συμπεριφοράς τους παρουσίασαν λιγότερες αλλά σημαντικού βαθμού και έκτασης βλάβες απ ότι αυτές με μεικτό δομικό σύστημα. Μια τελευταία παράμετρος που έλαβε μέρος στην σεισμική συμπεριφορά των κατασκευών και δεν είναι προφανή από τα στατιστικά δεδομένα είναι η ύπαρξη πρανών τόσο στην περίπτωση του σεισμού του Αιγίου (πρανές που χωρίζει την πόλη του Αιγίου από την ακτή) όσο και της Αθήνας (ρεύμα Χελιδονούς)..ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΤΟΕ) Είναι γεγονός από τα παραπάνω ότι η αντισεισμική θωράκιση της χώρας μας κρίνεται απαραίτητη. Όμως επειδή η αναβάθμιση του δομικού αποθέματος με νέες κατασκευές που συμπεριφέροντε πιο αποτελεσματικά στους σεισμούς γίνεται με αργούς ρυθμούς (-% ετήσιος αριθμός ανανέωσης) πρέπει να προχωρήσουμε στην ενίσχυση των υφιστάμενων κτιρίων. Ειδικότερα αν αναλογιστούμε ότι πολλά από τα κτίρια που ίσως χρειάζονται προσεισμική ενίσχυση ανήκουν στην κατηγορία με κατασκευές υψηλής σεισμικής διακινδύνευσης (όπως νοσοκομεία, σχολεία, κ.λ.π.). Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί από τον ΟΑΣΠ μια μέθοδος πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου [] βασισμένη στην Αμερικάνικη FEMA προσαρμοσμένη όμως κατάλληλα στα ελληνικά δεδομένα. Η μέθοδος αυτή μας βοηθάει να προσδιορίζουμε την τρωτότητα των κτιρίων με την διαδικασία του ταχέως οπτικού ελέγχου (ΤΟΕ), η οποία περιλαμβάνει τη συμπληρώσει ενός έντυπου [] με τα στοιχεία της εκάστοτε κατασκευής. Το έντυπο αυτό περιέχει στοιχεία για την ταυτότητα του κτιρίου καθώς και στοιχεία που αφορούν τα δομικά του χαρακτηριστικά τα οποία λαμβάνουν μέρος στην σεισμική του συμπεριφορά. Από την επεξεργασία των στοιχείων αυτών για τα οποία έχει οριστεί κάποιος συντελεστής μειωτικός ή αυξητικός προκύπτει η δομική βαθμολογία (ΔΒ) του κτιρίου, εάν η ΔΒ είναι μικρότερη κάποιου ορίου (του. όπως έχει οριστεί από Καραμπίνης και Συνεργάτες ()) το κτίριο θεωρείται ότι δεν καλύπτει τον ΕΑΚ και απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση (Β και Γ φάση του προσεισμικού ελέγχου). Όμως για να εξετάσουμε την αξιοπιστία της παραπάνω μεθόδου (ΤΟΕ) είναι απαραίτητο να την εφαρμόσουμε σε κτίρια που έχουν είδη υποστεί βλάβες από σεισμούς του παρελθόντος και έτσι να δούμε κατά πόσο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Έτσι παρακάτω παρουσιάζεται μια εφαρμογή του ΤΟΕ στα στατιστικά δεδομένα από τα ο Φοιτητικό Συνέδριο: Επισκευές Κατασκευών Πάτρα, Φεβρουάριος,

7 κτίρια (Γράφημα ) που υπέστησαν διαφορετικού βαθμού και έκτασης βλάβες (9,, και 9 ) στον σεισμό της Αθήνας(999) [] καθώς και σε 9 κτίρια (Γράφημα-) εκ των οποίων τα από ΟΣ που έπαθαν σοβαρές βλάβες στον σεισμό της Λευκάδος () []. Από την εφαρμογή της Α φάσης του προσεισμικού ελέγχου (ΤΟΕ) στα κτίρια ΟΣ (Γράφημα -) προκύπτει ότι: Από τις κατασκευές που κατέρρευσαν το % είχε δομική βαθμολογία ΔΒ<., από τα κτίρια που χαρακτηρίστηκαν με το % παρουσίασε ΔΒ<., για τα κτίρια με μέσου βαθμού βλάβες () το % των κατασκευών είχε ΔΒ. και τα κτίρια με χρώμα το % παρουσίασε ΔΒ. (Γράφημα ). Από τα κτίρια με πλαισιωτό δομικό σύστημα τα 9 (,%) είχαν ΔΒ<. και τα (,%) είχαν ΔΒ. (Γράφημα ). Από τις κατασκευές με δυαδικό δομικό σύστημα οι (,%) είχαν ΔΒ<. και οι 9 (,%) είχαν ΔΒ. (Γράφημα ). Στα κτίρια με piloti είχαμε: () με ΔΒ<. σε ποσοστό %, () με ΔΒ<. σε ποσοστό %, () με ΔΒ<. σε ποσοστό %, () με ΔΒ<. σε ποσοστό % (Γράφημα ). Στις κατασκευές με κοντά υποστυλώματα είχαμε: (9) με ΔΒ<. σε ποσοστό %, () με ΔΒ<. σε ποσοστό %, (), () με ΔΒ<. σε ποσοστό % (Γράφημα ). Σε 9 κτίρια με μη οριζόντια κανονικότητα είχαμε: (9) με ΔΒ<. σε ποσοστό %, () με ΔΒ<. σε ποσοστό %, (), () με ΔΒ<. σε ποσοστό % (Γράφημα ). Στα 9 κτίρια με μη κανονικότητα καθ ύψος είχαμε: () με ΔΒ. σε ποσοστό 9%, () με ΔΒ. σε ποσοστό %, () με ΔΒ. σε ποσοστό %, () με ΔΒ<. σε ποσοστό % (Γράφημα ). Επομένως συμπεραίνουμε ότι για το παραπάνω στατιστικό δείγμα ( κτίρια) η εφαρμογή του ΤΟΕ στις περισσότερες περιπτώσεις προσεγγίζει ικανοποιητικά την πραγματικότητα και μας οδηγεί στις κατασκευές όπου απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση. Όμως είναι απαραίτητη η βελτιστοποίηση των συντελεστών από τους οποίους προκύπτει η δομική βαθμολογία (ΔΒ) ώστε να μην προκύπτουν κτίρια με ΔΒ. (δηλαδή δεν χρήζουν περεταίρω διερεύνηση) τα οποία είτε θα καταρρεύσουν είτε θα παρουσιάσουν μεγάλου (κόκκινες) ή μικρού (κίτρινες) βαθμού βλάβες, όπως φαίνεται στο Γράφημα, σε μια ενδεχόμενη ισχυρή εδαφική κίνηση. Για τις 9 κατασκευές, όπου στο Γράφημα, παρουσιάζεται η συσχέτιση του βαθμού βλάβης με τη δομική βαθμολογία, προκύπτει από την εφαρμογή της Α φάσης του προσεισμικού ελέγχου (ΤΟΕ) ότι: Όλα τα κτίρια έχουν ΔΒ<. ακόμα και αυτά που έπαθαν μικρής έκτασης βλάβες (πράσινες). Όμως η πλειοψηφεία των κατασκευών που έχουν χαρακτηριστεί ως πράσινες έχουν ΔΒ. (Γράφημα ). Είναι προφανές ότι ενώ προβλέπονται ικανοποιητικά σε αυτό το δείγμα (9 κτίρια) οι κατασκευές οι οποίες θα υποστούν μεγάλου και μεσαίου βαθμού βλάβες παρατηρείται ότι υπάρχουν και αρκετές που δεν εμφάνισαν τέτοια τάση στην πραγματικότητα. Αυτό οφείλεται στο ότι η δομική βαθμολογία των κτιρίων αυτών μειώνεται σε μεγάλο βαθμό λόγω του ότι ανήκουν στη ζώνη σεισμικότητας ΙΙΙ (ΕΑΚ). Έτσι είναι απαραίτητος ένας επαναπροσδιορισμός κάποιων συντελεστών ώστε να έχουμε μια σαφέστερη εικόνα της πραγματικότητας. ο Φοιτητικό Συνέδριο: Επισκευές Κατασκευών Πάτρα, Φεβρουάριος

8 Καπογιαννόπουλος Δημήτρης -, -, -, -,,,,,,,,, 9 9 Γράφημα :Κατανομή των τιμών της Δομικής Βαθμολογίας στο σύνολο των κατασκευών με δομικό σύστημα από ΟΣ [] 9 -,,,,,,, Γράφημα : σε κτίρια με πλαισιωτό δομικό σύστημα [] -, -, -,,,,,,,, Γράφημα : σε κτίρια με δυαδικό δομικό σύστημα [] 9 9 -, -,,,,,,,, Γράφημα : σε κτίρια με piloti [] ο Φοιτητικό Συνέδριο: Επισκευές Κατασκευών Πάτρα, Φεβρουάριος,

9 -, -,,,,,,,, Γράφημα : σε κτίρια με κοντά υποστυλώματα [] -, -,,,,,,,, Γράφημα : σε κτίρια με οριζόντια μη κανονικότητα [] -, -, -,,,,,,, Γράφημα :Δομική βαθμολογία σε κτίρια με μη κανονικότητα καθ ύψος [] -, -, -, -, -,,,,, Γράφημα : Συσχέτιση βαθμού βλάβης και δομικής βαθμολογίας [] ο Φοιτητικό Συνέδριο: Επισκευές Κατασκευών Πάτρα, Φεβρουάριος

10 Καπογιαννόπουλος Δημήτρης Αριθμός κτιρίων ΩΣ ΩΣ ΩΣ ΩΣ ΩΣΦΤ ΩΣΞ ΩΣΞ Ξ ΛΞ Δομικός τύπος Γράφημα : Κατανομή βαθμού βλάβης ανά δομικό τύπο κατασκευής []* * ΩΣ: πλαισιακό δομικό σύστημα ΟΣ με περίοδο κατασκευής από 99-9 ΩΣ: μικτό δομικό σύστημα ΟΣ με περίοδο κατασκευής από 99-9 ΩΣ:μικτό δομικό σύστημα ΟΣ με περίοδο κατασκευής από 99-9 και επαρκή τοιχώματα ΩΣ: πλαισιακό δομικό σύστημα ΟΣ με περίοδο κατασκευής από 9-99 Ξ: κατασκευές από ξύλο ΛΞ: κατασκευές από λιθοδομή και ξύλο Αριθμός κτιρίων 9 pilotis κοντά χωρίς ΑΚ παταρι οριζόντια μη στρέψη κρούση υποστυλώματα κανονικότητα Γράφημα 9: Συσχέτιση βασικών δομικών χαρακτηριστικών και βαθμού βλάβης [] Αριθμός κτιρίων όροφος όροφοι όροφοι όροφοι Αριθμός ορόφων Γράφημα : Συσχέτιση αριθμού ορόφων και βαθμού βλάβης [] ο Φοιτητικό Συνέδριο: Επισκευές Κατασκευών Πάτρα, Φεβρουάριος,

11 .ΣΥΝΟΨΙΣ- ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Όπως φάνηκε από τα παραπάνω η χώρα μας βρίσκεται πάντα υπό την απειλή ενός ισχυρού κτυπήματος του εγκέλαδου ο οποίος θα προκαλέσει έντονα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα με χειρότερο την απώλεια ζωής. Παρόλο που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ένα μεγάλο βήμα για την πρόβλεψη των σεισμών με την μέθοδο VAN (Παναγιώτης Βαρώτσος, Καίσαρ Αλεξόπουλος και Κωνσταντίνος Νομικός) πράγμα που ίσως στο μέλλον μας βοηθήσει να μειώσουμε σε μεγάλο βαθμό τις ανθρώπινες απώλειες χωρίς όμως με αυτό να καταφέρουμε να αποτρέψουμε τις κατασκευών με χαμηλή αντισεισμική ικανότητα, που οδηγούν σχεδόν πάντα σε μεγάλα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα. Επομένως το κύριο πρόβλημα δεν είναι ο σεισμός αλλά η ανεπαρκή αντισεισμική συμπεριφορά των κτιρίων στην εδαφική κίνηση. Αυτό άλλωστε προκύπτει και από έρευνα του ΤΕΕ [] όπου το % των κτιρίων που ανεγέρθηκαν πριν από το 9 χρειάζονται προσεισμική ενίσχυση ενώ εκείνα που είναι πιο ευάλωτα στις σεισμικές δονήσεις είναι αυτά με φέροντα οργανισμό από τοιχοποιία. Έτσι με την βοήθεια των συμπερασμάτων από σεισμούς του παρελθόντος πρέπει να εξελίξουμε την διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής νέων κτιρίων καθώς και τις μεθόδους υπολογισμού της σεισμικής τρωτότητας και διακινδύνευσης ώστε να μπορούμε να ξεχωρίσουμε ποιες υφιστάμενες κατασκευές έχουν ανάγκη από προληπτική προσεισμική ενίσχυση. Για τον λόγω αυτό θα πρέπει η χώρα μας να υποστηρίξει με ενδιαφέρων και να ενισχύσει τις προσπάθειες που γίνονται σήμερα μέσω του προγράμματος ΕΠΑΝΤΥΚ καθώς και να αγκαλιάσει κάθε προσπάθεια που γίνεται σήμερα στα Πανεπιστήμια της χώρας πάνω στην αντισεισμική θωράκιση με ότι αυτό συνεπάγετε (αντισεισμικές κατασκευές, σεισμολογία κ.λ.π.) ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τόσο προσεισμικά όσο και μετασεισμικά το φαινόμενο του σεισμού ενισχύοντας έτσι το θεσμό της «πολιτικής προστασίας»..βιβλιογραφια [] Καραντώνη Φ.Β., Φαρδής Μ.Ν., : Ανάλυση βλαβών κτιρίων από σκυρόδεμα στο σεισμό του Αιγίου (99), ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, - Οκτωβρίου. [] Καραμπίνης Α.Ι.,: Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα τρωτότητα και διακινδύνευση, ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Κως, - Οκτωβρίου. [] Καραμπίνης Α.Ι., Μπαλτζοπούλου Α.Δ., Ρουσάκης Θ.Χ., : Ο σεισμός της Λευκάδος στις Αυγούστου. Διερεύνηση της σεισμικής τρωτότητας των κατασκευών, ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, - Οκτωβρίου. [] Καραμπίνης Α.Ι.,: Βαθμονόμηση της Α φάσης του προσεισμικού ελέγχου (Ταχύς Οπτικός Έλεγχος, ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Κως, - Οκτωβρίου. [] Η θωράκιση κοστίζει αλλά αντέχει, Άρθρο από Δόμηση & Κατασκευαστές, τεύχος, Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος [] Β φάση ΕΠΑΝΤΥΚ (Εθνικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Υφισταμένων Κατασκευών) [] (Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας). ο Φοιτητικό Συνέδριο: Επισκευές Κατασκευών Πάτρα, Φεβρουάριος

ΤΑΧΥΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Στέφανος ρίτσος. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών. ΤΕΕ υτικής Ελλάδος, ΕΠΑΝΤΥΚ, Πάτρα 19/12/07

ΤΑΧΥΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Στέφανος ρίτσος. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών. ΤΕΕ υτικής Ελλάδος, ΕΠΑΝΤΥΚ, Πάτρα 19/12/07 ΤΑΧΥΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Στέφανος ρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών ΤΕΕ υτικής Ελλάδος, ΕΠΑΝΤΥΚ, Πάτρα 19/12/07 1 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές 1995 Νέος Ελληνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, 16/11/2012 1 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισµός ΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΩΝ (ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΑΧΕΩΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΩΝ (ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΑΧΕΩΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΩΝ (ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΑΧΕΩΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΥΛΟΥΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Περίληψη: Στα πλαίσια της εργασίας αυτής, θα προχωρήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διονυσία Παναγιωτοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc

Ο.Α.Σ.Π. ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διονυσία Παναγιωτοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc Ο.Α.Σ.Π. ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Διονυσία Παναγιωτοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc Προϊστάμενος Τμήματος Αντισεισμικής Τεχνολογίας Ο.Α.Σ.Π. email: dpanagiot@oasp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΧΕΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Περίληψη Τα τελευταία χρόνια σε πολλές χώρες όπου υπάρχει μεγάλος σεισμικός κίνδυνος εφαρμόζεται ο προσεισμικός έλεγχος κτιρίων, με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Συμπεριφορά Κτιριακών Κατασκευών σε Σεισμική Δράση www.oasp.gr Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Μετά την εκδήλωση ενός καταστροφικού σεισμού Κλιμάκια μηχανικών των

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέος Ελληνικός Κανονισµός. Νέες Κατασκευές. Αυξηµένες Σεισµικές Δράσεις:

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέος Ελληνικός Κανονισµός. Νέες Κατασκευές. Αυξηµένες Σεισµικές Δράσεις: Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ ΕΑΚ Σ 2000 Ο Σ ΕΚΩΣ 2000 Στέφανος Δρίτσος Αυξηµένες Σεισµικές Δράσεις: ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, 16/11/2012 1 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιωτοπούλου Διονυσία Προϊσταμένη Τμήματος Αντισεισμικής Τεχνολογίας Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ(Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α.)

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ(Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α.) Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ(Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α.) ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ Ν.4178/2013 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α, ΑΡΘΡΟ 11, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός δράσεων σε τοπικό επίπεδο

Προγραµµατισµός δράσεων σε τοπικό επίπεδο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ της ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε Π Α Ν Τ Υ Κ Προγραµµατισµός δράσεων σε τοπικό επίπεδο παρουσίαση : Φώτιος Τσίρλης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΚΜ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ» «ΠΡΟΣΕΙΜΙΚΟΣ ΛΙΝΤΑ ΠΕΛΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΑΣΠ &

ΤΕΕ ΤΚΜ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ» «ΠΡΟΣΕΙΜΙΚΟΣ ΛΙΝΤΑ ΠΕΛΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΑΣΠ & ΤΕΕ ΤΚΜ «ΠΡΟΣΕΙΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ» ΛΙΝΤΑ ΠΕΛΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΑΣΠ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΠΣ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1900-2004)

Διαβάστε περισσότερα

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά και Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Συνάντηση Εργασίας (workshop)

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Προσεισμικού Ελέγχου

Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Προσεισμικού Ελέγχου Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Προσεισμικού Ελέγχου Το Δελτίο Προσεισμικού Ελέγχου αποτελείται από ένα φύλλο που συμπληρώνεται και στις δύο όψεις. Τα στοιχεία του Δελτίου κατανέμονται σε 5 Ενότητες. Η συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Η αντισεισμική δόμηση των κτιρίων αποτελεί αναμφισβήτητα τον κύριο και καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου.

Η αντισεισμική δόμηση των κτιρίων αποτελεί αναμφισβήτητα τον κύριο και καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αντισεισμική δόμηση των κτιρίων αποτελεί αναμφισβήτητα τον κύριο και καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου. Στη χώρα μας, η οποία παρουσιάζει την υψηλότερη σεισμική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) Ιανουάριος 2012 Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ 1. Κατά την Οµάδα του ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ, τα περί των µελετών επάρκειας θα πρέπει να συνοδεύονται και από τα περί των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.» (Α 79).

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.» (Α 79). Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.»

Διαβάστε περισσότερα

Λευκάδα Ηλεία. Ηµερίδα. ικανότητας οικοδοµικών κατασκευών

Λευκάδα Ηλεία. Ηµερίδα. ικανότητας οικοδοµικών κατασκευών ΤΕΕ-Θράκης Εργαστήρια Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, Δοµικών Υλικών και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ Ηµερίδα Σεισµική αποτίµηση και αναβάθµιση της φέρουσας ικανότητας οικοδοµικών κατασκευών Προσεισµικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ: Ελεγχος Σεισµικής Τρωτότητας Κτιρίων σε 1 ο, 2 ο και 3 ο Επίπεδο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΛΕΟΝ

ΣΤΟΧΟΣ: Ελεγχος Σεισµικής Τρωτότητας Κτιρίων σε 1 ο, 2 ο και 3 ο Επίπεδο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΛΕΟΝ Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών ΣΤΟΧΟΣ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Ελεγχος Σεισµικής Τρωτότητας Κτιρίων σε ο, ο και 3 ο Επίπεδο καθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση σεισµικής ικανότητας κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος µε τη µέθοδο της ασαφούς λογικής

Αποτίµηση σεισµικής ικανότητας κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος µε τη µέθοδο της ασαφούς λογικής Αποτίµηση σεισµικής ικανότητας κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος µε τη µέθοδο της ασαφούς λογικής Α.. Μαντάς Φοιτητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών Σ.Η. ρίτσος Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Βάση δεδομένων Access Εξαγωγή σε Excel και επεξεργασία

Βάση δεδομένων Access Εξαγωγή σε Excel και επεξεργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Βάση δεδομένων Access Εξαγωγή σε Excel και επεξεργασία Χρήση προγράμματος για καταχώρηση δελτίων Το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Παράµετροι τρωτότητας και κόστους αποκατάστασης σε κατασκευές µε βλάβες από το σεισµό της Αθήνας της 7 ης

Παράµετροι τρωτότητας και κόστους αποκατάστασης σε κατασκευές µε βλάβες από το σεισµό της Αθήνας της 7 ης Παράµετροι τρωτότητας και κόστους αποκατάστασης σε κατασκευές µε βλάβες από το σεισµό της Αθήνας της 7 ης - 9-1999 Α.Ι. Καραµπίνης ρ πολιτικός µηχανικός. Καθηγητής ΠΘ*, karabin@civil.duth.gr. Α.. Μπαλτζοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αξιοπιστίας πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών

Αξιολόγηση αξιοπιστίας πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών Αξιολόγηση πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών Evaluation of reliability of the first level preearthquake assessment of reinforced concrete

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου

ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου 2 TOE Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων Περίληψη: Το TOE αποτελεί ένα εργαλείο τακτοποίησης των αυθαιρέτων και πραγµατοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχεία αποτίμηση τρωτότητας κτηριακού αποθέματος δημόσιας χρήσεως

Ταχεία αποτίμηση τρωτότητας κτηριακού αποθέματος δημόσιας χρήσεως ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ Ταχεία αποτίμηση τρωτότητας κτηριακού αποθέματος δημόσιας χρήσεως ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των Σταματίου Θ. Κωνσταντίνα Τσάφου Γ. Στέλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Καπετανά Παναγιώτα Περίληψη Κατά τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι προσεισμικού ελέγχου κτιρίων, με στόχο την εκτίμηση της

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ περιλαµβάνει: Εισαγωγή Σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ)

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός.»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014. Συμπεριφορά Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων

Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014. Συμπεριφορά Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων ΗΜΕΡΙΔΑ, Θεσσαλονίκη 2/7/2014 Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014 Συμπεριφορά Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων Σαλονικιός Θωμάς, Κύριος Ερευνητής, Μονάδα Έρευνας ΙΤΣΑΚ, ΟΑΣΠ Λεκίδης

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση τρωτότητας κτιρίων µε ταχύ οπτικό έλεγχο

Εκτίµηση τρωτότητας κτιρίων µε ταχύ οπτικό έλεγχο Εκτίµηση τρωτότητας κτιρίων µε ταχύ οπτικό έλεγχο Γ. Α. Χαλκιά Πολιτικός Μηχανικός Π. E. Καπετανά Φοιτήτρια Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Π.Π Σ. Η. ρίτσος Αν. Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Π. Π

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών Τ Ε Ε Τ Κ Μ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2/7/2014 ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2014 Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ. ο ΕΠΙΠΕΔΟ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ. Σχέση με τη Συνολική Δόμηση Τα Κτίρια που (από το 2 ο Επίπεδο Ελέγχου) Προέκυψε ότι

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ. ο ΕΠΙΠΕΔΟ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ. Σχέση με τη Συνολική Δόμηση Τα Κτίρια που (από το 2 ο Επίπεδο Ελέγχου) Προέκυψε ότι ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΤΥΚ Το Ανέφικτο του Ακριβούς Ελέγχου Όλων των Κτιρίων Αντικαθίσταται με μία Εφικτή Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επιρροή του βαθμού σύνδεσης μεταξύ εγκάρσιων τοίχων στη σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία Συγκρίσεις με το δευτεροβάθμιο έλεγχο κατά ΟΑΣΠ. ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

για την αναπαράσταση του δομικού πλούτου των Ο.Τ.Α. της χώρας και της σεισμικής τρωτότητας σε επίπεδο οικοδομικών τετραγώνων

για την αναπαράσταση του δομικού πλούτου των Ο.Τ.Α. της χώρας και της σεισμικής τρωτότητας σε επίπεδο οικοδομικών τετραγώνων Ανάπτυξη λογισμικού Σ.Γ.Π. για την αναπαράσταση του δομικού πλούτου των Ο.Τ.Α. της χώρας και της σεισμικής τρωτότητας σε επίπεδο οικοδομικών τετραγώνων Ερευνητικό Πρόγραμμα Εθνικό ΜετσόβιοΠολυτεχνείο Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ. 2003 Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΜΕ pushover ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

STEEL-EARTH - Εφαρμογές βασισμένες στο χάλυβα σε σεισμικά ευάλωτες περιοχές

STEEL-EARTH - Εφαρμογές βασισμένες στο χάλυβα σε σεισμικά ευάλωτες περιοχές STEEL-EARTH - Εφαρμογές βασισμένες στο χάλυβα σε σεισμικά ευάλωτες περιοχές 1 Σκοπός Ακρωνύμιο: STEEL-EARTH Πηγή προγράμματος: RFCS Διάρκεια προγράμματος: 18 μήνες Ημερομηνία έναρξης: 01-07-2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα

Ενημερωτικό Σημείωμα Ενημερωτικό Σημείωμα Αθήνα, 8 Αυγούστου 2013 Σεισμός 7-8-2013: Μετάβαση Επιχειρησιακού Κλιμακίου του Ο.Α.Σ.Π. στη Φθιώτιδα Μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Richter που έπληξε

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Άσκηση 1η: Αξιολόγηση σεισμογενών περιοχών της Ελλάδας Διονύσης Γιαννακόπουλος Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση της Σεισμικής Διακινδύνευσης και Κόστος Επεμβάσεων σε Αστικό Περιβάλλον

Αποτίμηση της Σεισμικής Διακινδύνευσης και Κόστος Επεμβάσεων σε Αστικό Περιβάλλον ΕΠΕΣ Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος «Κατασκευές από Σκυρόδεμα» Θεσσαλονίκη, 10-12 Νοεμβρίου 2016 Αποτίμηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ Εφαρμογή της μεθόδου Pushover κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. για τη διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων σε υφιστάμενο κτίριο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωση Δελτίου Καταγραφής του Κτιριακού Αποθέματος

Συμπλήρωση Δελτίου Καταγραφής του Κτιριακού Αποθέματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Συμπλήρωση Δελτίου Καταγραφής του Κτιριακού Αποθέματος Πριν την έξοδο στο πεδίο Προετοιμασία σκαριφήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΟΙ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΕΠΕ

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΟΙ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΕΠΕ ΤΕΕ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.4.6. Οικιστικό απόθεμα

Α.4.6. Οικιστικό απόθεμα Α.4.6. Οικιστικό απόθεμα Κατά την απογραφή κατοικιών της Ε.Σ.Υ.Ε. το 2000, το οικιστικό απόθεμα του Δήμου Τρικκαίων αποτελείται από: 13.129 οικοδομές (στοιχεία από 15.343 κτίρια 25.074 κατοικίες και 24.385

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας και της Σεισμικής Τράπεζας στην Αντισεισμική Προστασία

Συμβολή του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας και της Σεισμικής Τράπεζας στην Αντισεισμική Προστασία Συμβολή του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας και της Σεισμικής Τράπεζας στην Αντισεισμική Προστασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας της Σχολής Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεισµός της Αϊτής 2010 Haiti earthquake (In Greek Language)

Ο σεισµός της Αϊτής 2010 Haiti earthquake (In Greek Language) Geotechnical & Structural Engineering Services A Partnership for Civil Engineering Works www.geostatic.eu info@geostatic.eu Dr Constantine Sachpazis Civil & Geotechnical Engineer, Member of I.C.E. B.Eng,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΑΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ... 1 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ταξινόμηση των δεικτών βλάβης για κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα

Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΠΜΕ Ρέθυμνο,, 27 Απριλίου 2009 Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα Μ. Καββαδάς, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Κατά τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 2184Β, 20-12-1999) και

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ (Ο.Α.Σ.Π.)

Η ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ (Ο.Α.Σ.Π.) Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) 1 «Αξιολόγηση και Αποτίμηση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για σεισμό» Η ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ (Ο.Α.Σ.Π.) ΑΘΗΝΑ 01-03-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Παρουσίαση στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων ΑΘΗΝΑ 25-04-2013 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016)

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016) 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016) Μάρτιος 2016 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι, Αθήνα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ / ΟΑΣΠ / ΣΠΜΕ ΑΘΗΝΑ, 31 αϊου 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 9: Έλεγχοι ασφάλειας Μ.Ν.Φαρδής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Κεφάλαιο 9: Σκοπός Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ(Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α.)

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ(Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α.) Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ(Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α.) α) Για κάθε αυτοτελές και ανεξάρτητο κτίριο (από στατική και αντισεισμική άποψη) αντιστοιχεί αμφιμονοσήμαντα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισµική Προστασία. ραστηριότητες ΤΕΕ Συνοπτική παρουσίαση µε ενσωµατωµένη όλη τη διαθέσιµη πληροφορία σε ηλεκτρονική µορφή

Αντισεισµική Προστασία. ραστηριότητες ΤΕΕ Συνοπτική παρουσίαση µε ενσωµατωµένη όλη τη διαθέσιµη πληροφορία σε ηλεκτρονική µορφή Αντισεισµική Προστασία Θεµατική προσέγγιση ραστηριότητες ΤΕΕ Συνοπτική παρουσίαση µε ενσωµατωµένη όλη τη διαθέσιµη πληροφορία σε ηλεκτρονική µορφή Εκδηλώσεις Μελέτες Πρόσφατες παρεµβάσεις Υποστηρικτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σεισμικής Διακινδύνευσης σε Μεγάλο Αστικό Κέντρο Μητροπολιτική Περιοχή της Αθήνας

Μελέτη Σεισμικής Διακινδύνευσης σε Μεγάλο Αστικό Κέντρο Μητροπολιτική Περιοχή της Αθήνας ΕΠΕΣ Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος «Κατασκευές από Σκυρόδεμα» Θεσσαλονίκη, 10-1 Νοεμβρίου 016 Μελέτη Σεισμικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (M=6.2, 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003)

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (M=6.2, 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003) ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (M=6.2, 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003) ΙΣΧΥΡΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Α., ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Π., ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ Κ. ΣΠΥΡΑΚΟΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (GIS) στη διαχείριση καταστροφών

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (GIS) στη διαχείριση καταστροφών Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (GIS) στη διαχείριση καταστροφών Χρίστος Χαλκιάς ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ - ΜΠΣ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΏΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

κανονισμών που αφορούν σε ειδικές περιπτώσεις

κανονισμών που αφορούν σε ειδικές περιπτώσεις ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ Τμήμα : γ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΟΡΟΦΟΥ, ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ

ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΟΡΟΦΟΥ, ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ Έλεγχος επάρκειας και ενίσχυση 3οροφου κτιρίου με πυλωτή και υπόγειο, λόγω προσθήκης ορόφου, ηλικίας μεγαλύτερης των 25 ετών. ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΟΡΟΦΟΥ, ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΚΑΛΟΕΙΔΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως βασικό στόχο τη σύγκριση μεθόδων ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΕΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ETEK) Τ.Κ. 21826 1513 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΕΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ETEK) Τ.Κ. 21826 1513 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ETEK) Τ.Κ. 21826 1513 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 (ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΕΚ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΕΚ Μέλη Επιτροπής Πολιτικοί Μηχανικοί:

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική παρουσίαση δράσεων ΕΠΑΝΤΥΚ (Εθνικό Πρόγραµµα Αντισεισµικής Ενίσχυσης Υφισταµένων Κατασκευών)

Συνοπτική παρουσίαση δράσεων ΕΠΑΝΤΥΚ (Εθνικό Πρόγραµµα Αντισεισµικής Ενίσχυσης Υφισταµένων Κατασκευών) Συνοπτική παρουσίαση δράσεων ΕΠΑΝΤΥΚ (Εθνικό Πρόγραµµα Αντισεισµικής Ενίσχυσης Υφισταµένων Κατασκευών) Από τον Μανόλη Βουγιούκα, Πολιτικό Μηχανικό, µέλος της Επιτελικής Επιτροπής της α φάσης (ΑΝΤΥΚ) και

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια

Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια Διενέργεια ελέγχου στατικής επάρκειας ή δελτίο δομικής τρωτότητας σε χιλιάδες ιδιοκτήτες αυθαιρέτων επιβάλει η υπουργική απόφαση, που

Διαβάστε περισσότερα

Κλίμακες Σεισμικής Βλάβης σε Κατασκευές Ωπλισμένου Σκυροδέματος

Κλίμακες Σεισμικής Βλάβης σε Κατασκευές Ωπλισμένου Σκυροδέματος Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. 3 2010 Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 3 41 Κλίμακες Σεισμικής Βλάβης σε Κατασκευές Ωπλισμένου Σκυροδέματος Α. Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Α. Ι. ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ : ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ : ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Εργασία Νο 1 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ : ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΑΡΚΑΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί να γίνει μια συστηματική παρουσίαση των πλέον σημαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ (Ο.Α.Σ.Π.)

Η ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ (Ο.Α.Σ.Π.) Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κ. Μ. Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτων Αναγκών σε Σεισμό»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ιωάννης ΒΛΑΧΟΣ 1 Σάββας ΒΛΑΧΟΣ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ιωάννης ΒΛΑΧΟΣ 1 Σάββας ΒΛΑΧΟΣ 2 Συσχέτιση των Οικονοµικών Απωλειών λόγω Σεισµού µε τα οµικά Χαρακτηριστικά των Κατασκευών Correlation of financial losses due to earthquake with the structural characteristics of buildings Ιωάννης ΒΛΑΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κλίμακες Σεισμικής Βλάβης σε Κατασκευές Ωπλισμένου Σκυροδέματος

Κλίμακες Σεισμικής Βλάβης σε Κατασκευές Ωπλισμένου Σκυροδέματος Κλίμακες Σεισμικής Βλάβης σε Κατασκευές Ωπλισμένου Σκυροδέματος Α.Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επιστημονικός συνεργάτης εργαστηρίου ΩΣ/Δ.Π.Θ. Α.Ι. ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)

OΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) OΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Χρύσα Προϊσταμένη Τμ. Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Προσεισμικός και Μετασεισμικός Έλεγχος Κτηρίων»

«Προσεισμικός και Μετασεισμικός Έλεγχος Κτηρίων» 1. ΗΜΕΡ. ΕΝΑΡΞΗΣ: 21 Σεπτεμβρίου 2016 - ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ: 23 Σεπτεμβρίου 2016 2. ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τετάρτη 21/09/2016 9:00 17:30 Πέμπτη 22/09/2016 9:00 17:30 Παρασκευή 23/09/2016 9:00 16:15 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 1981 ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΔΥΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ.

ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 1981 ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΔΥΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 1981 ΚΑΙ ΤΟΥ 1999. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 1, Βασίλης ΛΕΚΙΔΗΣ 2, Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 3, Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 4, Ισσάμ ΣΟΥΣ 5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 1, Βασίλης ΛΕΚΙΔΗΣ 2, Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 3, Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 4, Ισσάμ ΣΟΥΣ 5 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1985 Προσεισμικός Έλεγχος Δημοσίων κτιρίων στην Πόλη των Γρεβενών στο Πλαίσιο Συστήματος Διαχείρισης Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ακίνητο κατά το άρθρο 948 Α.Κ. είναι το έδαφος και τα συστατικά του μέρη. Κινητό είναι ότι δεν είναι ακίνητο. Ως έδαφος νοείται ορισμένο τμήμα της επιφάνειας της γης που πληρεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΒΛΑΧΟΣ ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μέλος.Σ. του Ο.Α.Σ.Π. Εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε. ΣΑΜΟΣ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Ηανάγκηαντιµετώπισηςτου

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. στην Ελλάδα. Flashback on Regulatory Framework concerning Engineering Design in Greece

Αναδρομή. στην Ελλάδα. Flashback on Regulatory Framework concerning Engineering Design in Greece Geotechnical & Structural Engineering Services A Partnership for Civil Engineering Works www.geostatic.eu info@geostatic.eu Αναδρομή στο κανονιστικό πλαίσιο σχεδιασμού τεχνικών έργων στην Ελλάδα Flashback

Διαβάστε περισσότερα

Αχιλλοπούλου Β. Δήμητρα

Αχιλλοπούλου Β. Δήμητρα Διεύθυνση Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Τηλέφωνα +30 2541028031 Αχιλλοπούλου Β. Δήμητρα Βιογραφικό σημείωμα Προσωπικές πληροφορίες: Πλάτωνος 33, 67100 Ξάνθη (Ελλάδα) dimitrachill@hotmail.com, dimiachi@civil.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8 Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες και Χ.Ι. Αθανασιάδου Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Κ. Πλάνου Πολιτικός Μηχανικός Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων

Παρουσίαση στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων Παρουσίαση στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων Αθήνα 25/4/2013 Για τον ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ, Δρ. Νικόλαος Θεοδουλίδης, Διευθυντής Ερευνών ΙΤΣΑΚ: Ίδρυση, Αποστολή Tο ΙΤΣΑΚ ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σεισµός της 8 ης Ιουνίου 2008 (Μ 6.5), των Νοµών Αχαϊας & Ηλείας ΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΤΣΑΚ

Σεισµός της 8 ης Ιουνίου 2008 (Μ 6.5), των Νοµών Αχαϊας & Ηλείας ΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΤΣΑΚ Σεισµός της 8 ης Ιουνίου 28 (Μ 6.5), των Νοµών Αχαϊας & Ηλείας ΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΤΣΑΚ Το ίκτυο Επιταχυνσιογράφων του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισµολογίας και Αντισεισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της μελέτης Παρουσίαση της μελέτης A. Έλεγχος για «απλά» κτίρια από τοιχοποιία B. Στατική επίλυση φέρουσας τοιχοποιίας C. Στατική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση Σεισµικής Συµπεριφοράς Κατασκευών από Ωπλισµένο Σκυρόδεµα - Τρωτότητα και ιακινδύνευση

Αποτίµηση Σεισµικής Συµπεριφοράς Κατασκευών από Ωπλισµένο Σκυρόδεµα - Τρωτότητα και ιακινδύνευση Αποτίµηση Σεισµικής Συµπεριφοράς Κατασκευών από Ωπλισµένο Σκυρόδεµα - Τρωτότητα και ιακινδύνευση Α.Ι. Καραµπίνης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής, Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, Τµήµα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 8 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 21 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ 9 ου ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 7/9/1999. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)

Η ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) Η ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού

Διαβάστε περισσότερα