Ψιμούλης Α. Παναγιωτης και Τσιλιμπάρης Ν. Ευθύμιος ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ψιμούλης Α. Παναγιωτης και Τσιλιμπάρης Ν. Ευθύμιος ΕΙΣΑΓΩΓΗ"

Transcript

1 10 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 04», Μάρτιος 2004 Εργασία Νο19 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ Ψιμούλης Α. Παναγιωτης και Τσιλιμπάρης Ν. Ευθύμιος Περίληψη Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί μέθοδος προσεισμικού ελέγχου με στόχο την εκτίμηση την επάρκειας των κτιρίων, τα οποία έχουν δομηθεί υπό διαφορετικούς κανονισμούς και διάφορους δομικούς τύπους, σε σεισμική. Το πρώτο στάδιο αποτελεί ο Ταχύς Οπτικός Έλεγχος από τον οποίο προκύπτει η Δομική Βαθμολογία η οποία καθορίζει την ανεπάρκεια της κατασκευής (όσο μικρότερη προκύπτει τόσο αυξάνεται η πιθανότητα κατάρρευσης). Με βάση τα στοιχεία (βλάβες, κόστη επισκευής, βαθμολογία ΤΟΕ) των βλαμμένων κτιρίων στην Φωκίδα από το σεισμό του Αιγίου (1995) έγινε συσχέτιση της Δομικής Βαθμολογίας των κτιρίων αυτών με την συμπεριφορά τους κατά τον σεισμό. Η επεξεργασία έδειξε ότι υπάρχει ικανοποιητική συσχέτιση της Δομικής Βαθμολογίας και του βαθμού βλάβης. Επιπλέον έγινε επεξεργασία του κόστους επισκευής(συνολικού και των επιμέρους τεχνικών) των κτιρίων το οποίο έδειξε ότι κυρίαρχη τεχνική επισκευής αποτελούν οι μανδύες σκυροδέματος το οποίο οφείλεται πιθανότατα στην έλλειψη εμπειρίας μηχανικών και συνεργείων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σε πολλές περιοχές τα έργα του πολιτικού μηχανικού δοκιμάζονται από σεισμικές δράσεις θέτοντας συχνά σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Συνεπώς η αντισεισμικός σχεδιασμός των κτιρίων αποτελεί την κύρια μέθοδο αντιμετώπισης του σεισμού. Όμως πολλά κτίρια, είτε επειδή έχουν κατασκευασθεί υπό παλαιότερους κανονισμούς που δεν υπολόγιζαν τον παράγοντα σεισμό αρκετά κατά την μελέτη είτε επειδή έχουν κάποιες σχεδιαστικές ιδιομορφίες, είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στον σεισμό. Γι αυτό, σε σεισμογενείς χώρες (Ιαπωνία, Αμερική, Ιταλία κα) έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι προσεισμικού ελέγχου κτιρίων με σκοπό την εκτίμηση του επιπέδου της ασφάλειας που παρέχουν τα κτίρια, τα οποία έχουν κατασκευασθεί υπό διάφορους κανονισμούς και διαφορετικούς δομικούς τύπους. Σκοπό έχουν την αξιολόγηση του κτιρίου όσο αφορά τον αντισεισμικό του σχεδιασμό και την ενίσχυση της αν κριθεί ανεπαρκή για την σεισμική του ικανότητα. Η Ελλάδα, που έχει χαρακτηριστεί η πιο σεισμογενής χώρα της Ευρώπης, δοκιμάζεται συχνά από σεισμούς μεγάλου μεγέθους οι οποίοι έχουν σοβαρές επιπτώσεις στα κτίρια. Αυτό οφείλεται στο ότι ο πρώτος Αντισεισμικός Κανονισμός εφαρμόστηκε το 1959 ενώ η πρώτη του τροποποίηση έγινε μόλις το 1985 με αποτέλεσμα πολλά από τα κτίρια να έχουν σχεδιαστεί με μικρό σεισμικό συντελεστή ή και χωρίς καθόλου αντισεισμικό σχεδιασμό. Γι αυτό το λόγο κρίθηκε απαραίτητος ο προσεισμικός έλεγχος σε δημόσια και κοινωφελούς χρήσης κτίρια ο οποίος θα ανταποκρινόταν στους κανονισμούς και τις συνθήκες δόμησης της Ελλάδας. Ιδιαίτερα σημαντικό για την αξιολόγηση του προσεισμικού έλεγχου είναι η καταγραφή της συμπεριφοράς των κατασκευών μετά από ισχυρούς σεισμούς και η συσχέτιση της με τους διάφορους κανονισμούς και τους δομικούς τύπους. Για το λόγο αυτό συλλέχθηκαν δεδομένα από την συμπεριφορά των κτιρίων (με φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος) από στο σεισμό του Αιγίου (1995). O σεισμός έγινε στις 15/06/1995 με επίκεντρο 15 χλμ. ΒΒΑ του Αιγίου, 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με πολλές επιπτώσεις στην περιοχή του Αιγίου (περίπου 25 νεκροί, καταρρεύσεις και βλάβες κτιρίων) και στην 19-1

2 Ψιμούλης Παναγιώτης-Τσιλιμπάρης Ευθύμιος νότια περιοχή της Φωκίδας. Στα πλαίσια της εργασίας έγινε καταγραφή των βλαβών και των κοστών επισκευής όλων των κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα που είχαν υποστεί βλάβες στη Νότια Φωκίδα και συσχέτιση τους με την βαθμολογία που προκύπτει από τον προσεισμικό έλεγχο. Επιπλέον έγινε επεξεργασία του κόστους επισκευής και των επιμέρους τεχνικών αποκατάστασης των βλαβών. ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΑΣΠ (2000) Το 1998 ο ΟΑΣΠ ανέθεσε σε επιστημονική ομάδα την θέσπιση του ελληνικού προσεισμικού ελέγχου. Στηριζόμενοι στο Αμερικάνικο προσεισμικό έλεγχο κατέληξαν σε ένα κανονιστικό πλαίσιο αναφοράς το οποία ανταποκρίνεται στις ελληνικές συνθήκες (ΟΑΣΠ, 2000). Ο προσεισμικός έλεγχος αποτελείται από τρία στάδια ελέγχου: 1. Τον Πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο ή Ταχύ Οπτικό Έλεγχο (ΤΟΕ), που έχουμε ταχεία καταγραφή και αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας των κτιρίων με μη καταστροφικές μεθόδους. 2. Τον Δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο για την προσεγγιστική αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας με μη καταστροφικές μεθόδους ελέγχοντας τις ποιότητες τον υλικών για όσα κτίρια προκύψουν ανεπαρκή όσο αφορά την σεισμική ικανότητα από τον ΤΟΕ. 3. Την αναλυτική αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας και σύνταξη μελέτης αποκατάστασης-ενίσχυσης, για όσα κτίρια προκύψει σεισμική ανεπάρκεια από τον δευτεροβάθμιο έλεγχο. Η εργασία αυτή περιορίστηκε στην αξιολόγηση του πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου το οποίο αποτελεί και ουσιαστικό βήμα για την περαιτέρω έλεγχο της σεισμικής επάρκειας των κτιρίων. Ο πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος υιοθέτησε πολλά στοιχεία από τον αντίστοιχο αμερικάνικο. Ο Ταχύς Οπτικός Έλεγχος έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι απλοποιημένος και τυποποιημένος ώστε να μπορεί κάποιος έμπειρος μηχανικός (με τις κατάλληλες οδηγίες) γρήγορα κι εύκολα να αξιολογεί την σεισμική επάρκεια του κτιρίου χρησιμοποιώντας μη καταστροφικές μεθόδους. Για το λόγο αυτό τα στοιχεία καταγράφονται σε Δελτίο Ελέγχου με μονοσήμαντο τρόπο έτσι ώστε να είναι εξίσου γρήγορη και η επεξεργασία τους. Το Δελτίο Ελέγχου είναι ένα έντυπο το οποίο αποτελείται από 5 ενότητες καταγράφοντας τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κτιρίου. Στη πρώτη ενότητα συμπληρώνονται στοιχεία για την ταυτότητα του κτιρίου, όσο αφορά τη τοποθεσία και τη χρήση του. Στη δεύτερη ενότητα καταγράφονται τεχνικά χαρακτηριστικά του κτιρίου όπως έτος κατασκευής, αριθμός ορόφων, συνολική δομημένη επιφάνεια κ.α. Στη τρίτη ενότητα σημειώνονται τα σεισμολογικά και γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής βασισμένοι στον ΝΕΑΚ. Στην τέταρτη ενότητα κατατάσσεται το κτίριο στο κατάλληλο δομικό τύπο ανάλογα με τον τύπο του φέροντα οργανισμού και τον ισχύων κανονισμό κατά την περίοδο της μελέτης (πιν.1).στην πέμπτη ενότητα καταγράφονται τα στοιχεία τρωτότητας του κτιρίου δηλαδή κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (μαλακός όροφος, προηγούμενες σεισμικές επιβαρύνσεις, οριζόντια μη κανονικότητα, ενδεχόμενο στρέψης κ.α.) τα οποία δυσχεραίνουν την συμπεριφορά του κτιρίου κατά τη σεισμική δράση. Με βάση την συμπλήρωση του εντύπου στην συνέχεια ακολουθεί η βαθμολόγηση των κτιρίων. Έτσι το κτίριο με βάση την κατάταξη του σε ένα από τους 7 δομικούς τύπους του οπλισμένου σκυροδέματος παίρνει την αρχική βαθμολογία (ΑΒΣΚ). Η βαθμολογία αυτή μειώνεται ανάλογα από την ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας και βασικά δομικά 19-2

3 10 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 04», Μάρτιος 2004 χαρακτηριστικά καταλήγοντας στην βασική βαθμολογία (ΒΒΣΚ πιν.2). Η τελική δομική βαθμολογία θα καθοριστεί από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ιδιομορφίες του κτιρίου που δυσχεραίνουν την συμπεριφορά του κτιρίου κατά την σεισμική δραστηριότητα με συνέπεια την περαιτέρω μείωση της βασικής βαθμολογίας (πιν.3). Πινακας 1: Δομικός τύπος κτιρίου ΔΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΣ1 ΟΣ2 ΟΣ3 ΟΣ4 ΟΣ5 ΟΣ6 ΟΣ7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Κτίριο με πλαισιακό φέροντα οργανισμό από Ο.Σ. Κτίριο με μικτό φέροντα οργανισμό από Ο.Σ.(υποστηλώματα και τοιχώματα) Κτίριο με μικτό φέροντα οργανισμό από Ο.Σ.(υποστηλώματα και τοιχώματα επαρκή ώστε να απαλάσσεται του Α/Σ υπολογισμού) Κτίριο με πλαισιακό φέρων οργανισμό από Ο.Σ. Κτίριο με μικτό φέροντα οργανισμό από Ο.Σ.(υποστηλώματα και τοιχώματα) Κτίριο με πλαισιακό φέροντα οργανισμό από Ο.Σ. Κτίριο με μικτό φέροντα οργανισμό από Ο.Σ.(υποστηλώματα και τοιχώματα) ΚΑΝΙΝΟΣΜΟΣ Αντισεισμικός Κανονισμός 1959 Κανονισμό Σκυροδέματος 1954 Αντισεισμικός Κανονισμός 1959 Κανονισμό Σκυροδέματος 1954 Αντισεισμικός Κανονισμός 1959 Κανονισμό Σκυροδέματος 1954 Α.Κ με πρόσθετα άρθρα 1985 Kανονισμό Σκυροδέματος 1954 Α.Κ. με πρόσθετα άρθρα 1985 Κανονισμό Σκυροδέματος 1954 Νέος Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός Νέος Ελληνικός Κανονισμός Ο.Σ. Νέος Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός Νέος Ελληνικός Κανονισμός Ο.Σ. Πινακας 2: Αρχική και βασική βαθμολογία δομικών τύπων Δομικός Τύπος (Πίν. 1) Αρχική Βαθμολογία (ΑΒΣΚ) Ζώνη σεισμικής Επικινδυνότητας Ι ΙΙ III/IV Βασικά Δομικά Χαρακτηριστικά PILOTIS ή/και κοντά υποστηλώματα Κανονική Διάταξη τοιχοπλήρωσης ΟΣ1 3,0 0-0,5-1,5-1,5 0,5 ΟΣ2 3,5 0-1,0-1,5-1,5 0,5 ΟΣ3 4,0 0-1,0-1,5-1,0 - ΟΣ4 4,0 0-1,0-1,5-1,5 0,5 ΟΣ5 4,0 0-1,0-1,5-0,5 0,5 ΟΣ6 5,0 0-0,5-1,5-0,5 - ΟΣ7 5,0 0-0,5-1,5-0,5 - Βασική Βαθμολογία (ΒΒΣΚ) 19-3

4 Ψιμούλης Παναγιώτης-Τσιλιμπάρης Ευθύμιος ΔΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (βλέπε Πίνακα 1) Βασική Βαθμολογία (όπως προκύπτει από Πίνακα 2) Πίνακας 3: Τελική Δομική Βαθμολογία ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΟΣ1 ΟΣ2 ΟΣ3 ΟΣ4 ΟΣ5 ΟΣ6 ΟΣ7 Χωρίς αντισεισμικό Κανονισμό -0,5-0, Κακή Κατάσταση -0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 Προηγούμενες Επιβαρύνσεις -1,0-1,0-1,0-0,5-0,5-0,5-0,5 Μεγάλο ύψος -1,0-1,0-1,0-0,5-0,5-0,5-0,5 Μη κανονικότητα καθ' ύψος -1,0-1,0-1,0-0,5-0,5-0,5-0,5 Οριζόντια μη κανονικότητα -1,0-1,0-1,0-0,5-0,5-0,5-0,5 Στρέψη -0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 Κρούση με γειτονικά -0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 - - Έδαφος ΕΔ 2-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3 Έδαφος ΕΔ 3-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6 Έδαφος ΕΔ 3 και άνω των 5 ορόφων ΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8 Στο σεισμό του Αιγίου δεν υπήρξαν πολλές βλάβες σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα στην περιοχή της Φωκίδος καθώς τα νότια παράλια, τα οποία επλήγησαν κυρίως από την σεισμική δράση, είναι αραιοκατοικημένα και ο δομικός τύπος του μεγαλύτερου ποσοστού των κατασκευών είναι φέρουσα τοιχοποιία. Έτσι το πλήθος του δείγματος ανέρχεται στα 26 κτίρια, τα οποία είναι κυρίως κατοικίες. Τα δεδομένα στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τα αρχεία του ΤΑΣ Άμφισσας. Ειδικότερα κατεγράφησαν: ο συνολικός προϋπολογισμός για την επισκευή/ενίσχυση των κτιρίων, το κόστος κάθε επιμέρους εργασίας και τεχνικής επισκευής που ακολουθήθηκε, ο χαρακτηρισμός των βλαβών (με βάση Πιν.4) και ο προσεισμικός έλεγχος. Ο προσεισμικός έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία των αρχείων και στα σχέδια και φωτογραφίες των κτιρίων. Πρέπει να σημειωθεί ότι για τον προσεισμικό έλεγχο σε ορισμένες περιπτώσεις έγινε και επί τόπου καταγραφή για την επαλήθευση και την πιστοποίηση της ακριβής συμπλήρωσης του Δελτίου Ελέγχου. Ενδεικτικά παρατίθεται η καταγραφή του προϋπολογισμού και ενός κτιρίου στον πίνακα 5 Πίνακας 4: Χαρακτηρισμός βλαβών Κατηγορία Κωδικός Χαρακτηρισμός Σήμανση Ι 11 Χωρίς Βλαβες Μία πράσινη γραμμη (Πρασινο) 12 Ελαφριές Βλάβες Δύο πράσινες γραμμες II 21 Μεσαιές Βλάβες Μία κίτρινη γραμμη 19-4

5 10 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 04», Μάρτιος 2004 (Kίτρινο) 22 Σοβαρές Βλάβες Δύο κίτρινες γραμμες ΙΙΙ 31 Βαριές Βλάβες Μία κόκκινη γραμμη (Κόκκινο) 32 Κατάρρευση Δύο κόκκινες γραμμες Πίνακας 5 Πην. Κοζίδου Κατοικία(2 όροφοι) Εμβαδόν=189,6 Κατηγορία Βλάβης:Κόκκινο Βαθμολογία (ΤΟΕ) -2,1 Προϋπολογισμός σε Φέροντα Στοιχεία Ρητινενέσεις Έγχυτο Σκυρόδεμα Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Μεταλλικοί Μανδύες 0 Προσθήκη Νέων Στοιχείων Επικόλληση Μεταλλικών Ελασμάτων Λοιπά Σύνολο= Προϋπολογισμός σε Μη Φέροντα Στοιχεία Σύνολο= Συνολικός Προϋπολογισμός= Κόστος/μέτρο2= 44197,32 Το συγκεκριμένο κτίριο κατασκευάστηκε το 1974 (ΟΣ1), έχει μαλακό όροφο ενώ ανήκει σε ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας III συνεπώς η βασική βαθμολογία που συγκεντρώνει είναι 0,6. Επίσης, ο πρώτος όροφος ήταν μικρότερης κάλυψης από το ισόγειο άρα δεν έχει κανονικότητα καθ ύψος (-1,0) ενώ με βάση την τεχνική έκθεση του μηχανικού προέκυπτε ενδεχόμενο στρέψης του κτιρίου (-0,5). Συνεπώς η τελικά δομική βαθμολογία είναι -2,1. Τα υπόλοιπα κτίρια βαθμολογήθηκαν κατά τον ίδιο τρόπο με βάση τους άνω πίνακες. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Αρχικά έγινε προσπάθεια συσχέτισης του κόστους επισκευής κάθε κτιρίου με την βαθμολογία που συγκεντρώνει με βάση τον πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο (σχ.1). Στην παραπάνω ανάλυση αναμενόμενη είναι η αύξηση του κόστους επισκευής για κτίρια με χαμηλή βαθμολογία. Στα παραπάνω δεδομένα κόστους επισκευής και 19-5

6 Ψιμούλης Παναγιώτης-Τσιλιμπάρης Ευθύμιος 2,5 Δομική Βαθμολογία 1,5 0,5-0,5-1,5-2, Kόστος επισκευής (δρχ/μ ) 2 Σχήμα 1: Συσχέτιση Δομικής Βαθμολογίας με το κόστος επισκευής βαθμολογίας προσαρμόστηκε γραμμική παρεμβολή που όμως δεν παρουσιάζει καλή συσχέτιση (χαμηλός συντελεστής συσχέτισης). Παρόλα αυτά από τη γραμμική αυτή παρεμβολή είναι ενδεικτική η τάση αύξησης του κόστους επισκευής σε κατασκευές με χαμηλή βαθμολογία προσεισμικού ελέγχου. Η κακή προσαρμογή της ευθείας πιθανότατα οφείλεται στο μικρό δείγμα που εξετάστηκε και στο υψηλό κόστος επισκευής σε κατασκευές που είχαν υποστεί μικρές βλάβες (δηλαδή είχαν χαρακτηριστεί με πράσινο) λόγω της επισκευής και των βλαβών των μη φερόντων στοιχείων τους. Στην συνέχεια συσχετίστηκε η βαθμολογία του προσεισμικού ελέγχου με τις κατηγορίες των βλαβών με τις οποίες χαρακτηρίζονται οι κατασκευές. Επειδή όμως είναι μικρό το δείγμα, ανεξαρτητοποιήθηκε από το πλήθος των κτιρίων που εμπίπτουν σε κάθε τιμή της Δομικής Βαθμολογίας υπολογίζοντας τις ποσοστιαίες συμμετοχές για κάθε κατηγορία βλάβης για την αντίστοιχη κατηγορία Δομικής βαθμολογίας. Στη συνέχεια έγιναν τα διαγράμματα της ποσοστιαίας συμμετοχής κάθε κατηγορίας βλάβης συναρτήσει της βαθμολογίας (σχ.2). Στις παραπάνω αναλύσεις προσαρμόστηκε γραμμική παρεμβολή η οποία ήταν καλή στην πράσινη και κόκκινη κατηγορία. Δηλαδή προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κτιρίων που συγκεντρώνουν υψηλή βαθμολογία ανήκουν στην πράσινη κατηγορία βλάβης. Αντιθέτως όσο χαμηλώνει η τιμή της βαθμολογίας τόσο αυξάνεται το ποσοστό των κτιρίων που ανήκουν στην κόκκινη κατηγορία 100 Ποσοστό (%) 80 R = 0, ,5-1,5-0,5 0,5 1,5 Δομική Βαθμολογία α) 19-6

7 10 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 04», Μάρτιος Ποσοστό (%) β) 0-2,5-2 -1,5-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 Δομική Βαθμολογία Σχήμα2:α)Συσχέτιση βαθμολογίας με ποσοστό συμμετοχής κτιρίων κατηγορίας Ι(πράσινα) β)συσχέτιση βαθμολογίας με ποσοστό συμμετοχής κτιρίων κατηγορίας ΙΙ(κίτρινα) 100 Ποσοστό (%) R = -0,72 γ) 0-2,5-2 -1,5-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 Δομική Βαθμολογία Σχήμα2:γ)Συσχέτιση βαθμολογίας με ποσοστό συμμετοχής κτιρίων κατηγορίας III(κόκκινα). Στην κατηγορία των μέτριων βλαβών (κίτρινα) δεν παρουσιάζεται γραμμική συσχέτιση καθώς το ποσοστό των κτιρίων, που υπέστησαν βλάβες, είναι μοιρασμένο σε διάφορες τιμές της βαθμολογίας. Άρα αν ενισχύαμε μία ομάδα κτιρίων με κριτήριο ένα χαμηλό όριο δομικής βαθμολογίας, θα ενισχυόντουσαν περισσότερα κτίρια που είχαν βαριές βλάβες κατά τον σεισμό (κόκκινα) σε σχέση με αυτά που θα ενισχυόντουσαν αν το κριτήριο ήταν τυχαία επιλογή (Στυλιανίδης et al, 2003). ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Στην συνέχεια της εργασίας έγινε επεξεργασία των δεδομένων του προυπολογισμού των επεμβάσεων σύμφωνα με τις μελέτες των μηχανικών. Στο σχήμα 3 παρουσιάζεται η συσχέτιση του κόστους των επεμβάσεων,οι οποίες έχουν διαχωριστεί σε φέρουσες και μη φέρουσες, σε σχέση με κάθε κατηγορία βλάβης. Για να είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη ο διαχωρισμός γίνεται σε ποσοστιαίες μονάδες (%). 19-7

8 Ψιμούλης Παναγιώτης-Τσιλιμπάρης Ευθύμιος ,10 Φέρουσες Επεμβάσεις Μη Φέρουσες Επεμβάσεις Ποσοστό (%) ,68 48,32 54,44 45, ,90 Πράσινα 1 Κίτρινα 2 Κόκκινα 3 Σχήμα3:Συσχέτιση κόστους επεμβάσεων ανάλογα με το βαθμό βλάβης Στο διάγραμμα αυτό μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό ότι οι κατασκευές που υπάγονται στην κατηγορία βλαβών «Πράσινο» παρουσιάζουν εξαιρετικά μικρό κόστος για φέρουσες επεμβάσεις καθώς οι βλάβες της κατηγορίας είναι σε μη φέροντα οργανισμό και κυρίως τοπικού χαρακτήρα. Αντίθετα για τα κτίρια που υπάγονται στις άλλες δύο κατηγορίες το ποσοστό δαπανών για φέρουσες επεμβάσεις είναι σημαντικά αυξημένο (περίπου το μισό του συνολικού κόστους επέμβασης). Σε δεύτερο στάδιο έγινε προσπάθεια συσχέτισης του κόστους επέμβασης σε σχέση με το πλήθος των ορόφων. Στο σχήμα 4 απεικονίζονται οι μέσοι όροι του συνολικού κόστους επέμβασης (ανά τετραγωνικό μέτρο) ανάλογα με το πλήθος των ορόφων της κάθε κατασκευής. Όπως είναι φανερό υπάρχει μία τάση σταδιακής μείωσης του κόστους όσο αυξάνονται οι όροφοι του κτιρίου. Αυτό είναι λογικό αν αναλογιστούμε ότι ανάλογα με το πλήθος των ορόφων αυξάνεται και η συνολική δομημένη επιφάνεια ως προς την οποία ανάγουμε το κόστος. Το κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο είναι σαφώς υψηλότερο στα μονώροφα, στα διώροφα και στα τριώροφα κτίρια. Η τιμή του κόστους ανά τετραγωνικό μέτρο μειώνεται σημαντικά για τρεις ορόφους. Οι τιμές κόστους για τα κτίρια τεσσάρων και έξι ορόφων δεν είναι αντιπροσωπευτικές, καθώς το δείγμα σε αυτές τις κατηγορίες ήταν μικρό, με μόλις μια κατασκευή ανά κατηγορία ορόφων. Στο δείγμα δεν υπήρχε καμία κατασκευή πέντε ορόφων. 19-8

9 10 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 04», Μάρτιος Πλήθος Ορόφων Δρχ / τ.μ Σχήμα 4: Κόστος επισκευής ανά τετραγωνικό μέτρο σε σχέση με το πλήθος ορόφων Στην συνέχεια εξετάζονται οι τεχνικές επεμβάσεων με βάση το κόστος που προκύπτει από την μελέτη κάθε άδειας. Το είδος των τεχνικών επεμβάσεων που επιλέχθηκαν κάθε φορά ποικίλει ανάλογα με την βλάβη που έχει υποστεί η κατασκευή, από τις αδυναμίες της κατασκευής που πρέπει να αντιμετωπιστούν (αντοχή, ευκαμψία κα) και την εμπειρία του μηχανικού που πραγματοποιεί την μελέτη. Στον πίνακα 6 παρουσιάζεται το ποσοστό του κόστους ανά τεχνικής επέμβασης που χρησιμοποιήθηκε για το σύνολο του δείγματος. Από τον πίνακα αυτό φαίνεται οτι η κύρια μέθοδος επέμβασης είναι οι μανδύες από οπλισμένο ή έγχυτο σκυρόδεμα (~70%) με το εκτοξευόμενο να προτιμάται σαφώς (50%). Επιπλέον στο σχήμα 5 γίνεται μια σύγκριση όσον αφορά το ποσοστό κόστους κάθε τεχνικής επέμβασης σε σχέση με βάση το βαθμό βλάβης. Οι τιμές αφορούν το ποσοστό του κόστους κάθε τεχνικής επέμβασης σε σχέση με το συνολικό κόστος των επεμβάσεων σε φέροντα στοιχεία της αντίστοιχης κατηγορίας βλάβης και όχι τις απόλυτες τιμές, ώστε τα μεγέθη να είναι συγκρίσιμα. Παρατηρείται από το σχήμα ότι για τα κτίρια της πρώτης κατηγορίας βλάβης (πράσινα) η μόνη τεχνική επέμβασης είναι οι ρητινενέσεις το οποίο είναι λογικό αν αναλογιστούμε ότι τα φέροντα στοιχεία δεν έχουν υποστεί σημαντικές βλάβες εκτός ίσως Πινακας 6: Κατανομή κόστους ανά τεχνική Είδος Επέμβασης Ποσοστό (%) Ρητινενέσεις 8,720 Έγχυτο Σκυρόδεμα 19,842 Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα 50,530 Μεταλλικοί Μανδύες 2,718 Προσθ. Νέων Στοιχείων 5,360 Επικόλληση Μεταλλικών Ελασμάτων 2,989 Λοιπά 9,

10 Ψιμούλης Παναγιώτης-Τσιλιμπάρης Ευθύμιος Ποσοστό Πράσινα Κίτρινα Κόκκινα Ρητινενέσεις Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Προσθ. Νέων Στοιχείων Λοιπά Έγχυτο Σκυρόδεμα Μεταλλικοί Μανδύες Επικόλληση Μετ. Ελασμάτων Σχήμα 5: Ποσοστό κόστους επισκευής ανά είδος τεχνικής και ανά βαθμό βλάβης από κάποιες ρωγμές. Αντιθέτως στα κτίρια των άλλων δύο κατηγοριών (κίτρινα, κόκκινα) είναι έντονη η χρήση μανδύων από σκυρόδεμα με προτίμηση αυτούς από εκτοξευόμενο για οι υπόλοιπες τεχνικές δεν είχαν σημαντική εφαρμογή. Σημαντικός παράγοντας στην επιλογή της τεχνικής επέμβασης είναι η εμπειρία του μηχανικού που θα αναλάβει την μελέτη αλλά και τα συνεργεία τα οποία θα αναλάβουν την αποπεράτωση των εργασιών. Στο σχήμα 6 παρατηρείται ότι οι μηχανικοί που εργάζονταν στην περιοχή της Φωκίδας προτίμησαν σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις την τεχνική του μανδύα είτε έγχυτου είτε εκτοξευόμενου σκυροδέματος ενώ υπολείπεται κατά πολύ η τεχνική των ρητινενέσεων. Αντιθέτως οι μηχανικοί που εργάζονταν σε άλλες περιοχές (πχ Αθήνα, Πάτρα) προτίμησαν και αυτοί την λύση του μανδύα από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα αλλά εφάρμοσαν και άλλες τεχνικές επεμβάσεων (μεταλλικοί μανδύες, προσθήκη νέων στοιχείων κα). Αυτό πιθανότατα οφείλεται στην εμπειρία των μηχανικών ή και στην 19-10

11 10 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 04», Μάρτιος 2004 Ποσοστό Μηχανικοί άλλης προέλευσης Ρητινενέσεις Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Προσθ. Νέων Στοιχείων Λοιπά 1 2 Μηχανικοί ευρύτερης περιοχής Έγχυτο Σκυρόδεμα Μεταλλικοί Μανδύες Επικόλληση Μετ. Ελασμάτων Σχήμα 6: Κατανομή κόστους τεχνικής επέμβασης σε σχέση με τον τόπο εργασίας του μηχανικού κατάρτιση των συνεργείων που αναλαμβάνουν την αποπεράτωση της επέμβασης. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τον ίδιο σεισμό στο Αίγιο οι μανδύες από οπλισμένο σκυρόδεμα είχαν μικρότερη εφαρμογή ενώ ευρεία εφαρμογή είχαν οι μεταλλικοί μανδύες και τα μεταλλικά ελάσματα σε συνδυασμό με μανδύες από σκυρόδεμα (πιθανότατα έτσι αντιμετώπισαν κάποια ιδιαίτερη αδυναμία των κατασκευών) το οποίο δείχνει καλύτερη γνώση του αντικειμένου τόσο των μηχανικών όσο και των συνεργείων ( Καρέλας et al, 1997). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από τις παραπάνω αναλύσεις των στοιχείων του δείγματος παρατηρείται ότι ο πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος είναι αποδοτικός για την πρόληψη μεγάλου πλήθους κτιρίων καθώς γρήγορα και με χαμηλό κόστος μπορεί ένας μέσος μηχανικός να αξιολογήσει ποια κτίρια κρίνονται αρχικά τουλάχιστον ανεπαρκή και χρειάζονται περαιτέρω εξέταση. Όμως παρουσιάζει αδυναμία στην έκφραση των παραγόντων τρωτότητας η οποία γίνεται με ποιοτικό τρόπο ενώ παράγοντες όπως η ποιότητα της κατασκευής ή τυχόν υποδιαστασιολόγηση της δεν λαμβάνονται υπόψη. Από τις αναλύσεις των προϋπολογισμών των επεμβάσεων επισκευής προκύπτει οτι το κόστος επισκευής μειώνεται όσο αυξάνεται το πλήθος των κτιρίων. Σημαντικότερη διαπίστωση όμως αποτελεί ότι υπάρχει μία προτίμηση όσο αφορά το είδος της τεχνικής στην επέμβαση, ίσως εξαιτίας της απειρίας των μηχανικών (πιθανότατα ελλειπή ενημέρωση νέων τεχνικών επεμβάσεων) ή και των συνεργείων με αποτέλεσμα η επιλογή της τεχνικής να μην είναι η αποδοτικότερη από πλευράς κόστους αλλά και επισκευής / ενίσχυσης της κατασκευής

12 Ψιμούλης Παναγιώτης-Τσιλιμπάρης Ευθύμιος ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται στο προσωπικό του ΤΑΣ Άμφισσας και ειδικότερα στον μηχανικό Λ. Φουσέκη για την συνεχή βοήθεια και υποστήριξη τους κατά την συλλογή των στοιχείων. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. ΟΑΣΠ (2000). Τεχνική Εκθεση Προσεισμικού έλεγχου, Αθήνα. 2. Καρέλας Ν, Δρίτσος Σ, Μαντιάρα Π., Καμπιτάκη Μ. (1997). «Τεχνικές αποκατάστασης κτιρίων στη Πάτρα μετά το σεισμό του 1993» 4 ο Διεθνές Συνέδριο για την συντήρηση μνημείων της Μεσογείου, έκδοση ΤΕΕ τόμος 2 3. Στυλιανίδης Κ.Χ., Κάππος Α.Ι, Πενέλης Γ.Γ., Ιγνατάκης Χ.Ε.(2003). «Αξιολόγηση μεθόδων αποκατάστασης προσεισμικού ελέγχου με κριτήριο τη συμπεριφορά των κτιρίων σε συγκεκριμένους σεισμούς» 14 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος, Κως,

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 6o Φοιτητικό συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2», Φεβρουάριος 2 Εργασία Νο 14 ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΜΠΟΥΝΤΡΗ ΑΛΙΚΗ Περίληψη Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΩΝ (ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΑΧΕΩΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΩΝ (ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΑΧΕΩΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΩΝ (ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΑΧΕΩΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΥΛΟΥΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Περίληψη: Στα πλαίσια της εργασίας αυτής, θα προχωρήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Περίληψη Στη παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα επικρατέστερα αίτια που οδήγησαν σε βλάβες ή και κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διονυσία Παναγιωτοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc

Ο.Α.Σ.Π. ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διονυσία Παναγιωτοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc Ο.Α.Σ.Π. ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Διονυσία Παναγιωτοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc Προϊστάμενος Τμήματος Αντισεισμικής Τεχνολογίας Ο.Α.Σ.Π. email: dpanagiot@oasp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 14/7/1993 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 14/7/1993 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ. Εργασία Νο 13 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 14/7/1993 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ. ΚΑΜΠΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΖΙΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Περίληψη Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιωτοπούλου Διονυσία Προϊσταμένη Τμήματος Αντισεισμικής Τεχνολογίας Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεισµός της Λευκάδας στις 14 Αυγούστου ιερεύνηση της σεισµικής τρωτότητας των κατασκευών

Ο σεισµός της Λευκάδας στις 14 Αυγούστου ιερεύνηση της σεισµικής τρωτότητας των κατασκευών Ο σεισµός της Λευκάδας στις Αυγούστου 3. ιερεύνηση της σεισµικής τρωτότητας των κατασκευών Α.Ι. Καραµπίνης ρ. Πολιτικός Μηχανικός. Καθηγητής ΠΘ*, karabin@civil.duth.gr. Α.. Μπαλτζοπούλου ρ. Πολιτικός Μηχανικός.

Διαβάστε περισσότερα

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Συμπλήρωση Δελτίου Ενότητες Δ, Ε

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Συμπλήρωση Δελτίου Ενότητες Δ, Ε Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Συμπλήρωση Δελτίου Ενότητες Δ, Ε Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού &Προστασίας Ο.Α.Σ.Π.) Ενημερωτικό Σεμινάριο για Μηχανικούς με θέμα: «ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά και Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Συνάντηση Εργασίας (workshop)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, 16/11/2012 1 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισµός ΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ(Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α.)

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ(Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α.) Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ(Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α.) ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ Ν.4178/2013 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α, ΑΡΘΡΟ 11, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΚΜ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ» «ΠΡΟΣΕΙΜΙΚΟΣ ΛΙΝΤΑ ΠΕΛΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΑΣΠ &

ΤΕΕ ΤΚΜ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ» «ΠΡΟΣΕΙΜΙΚΟΣ ΛΙΝΤΑ ΠΕΛΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΑΣΠ & ΤΕΕ ΤΚΜ «ΠΡΟΣΕΙΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ» ΛΙΝΤΑ ΠΕΛΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΑΣΠ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΠΣ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1900-2004)

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση βαθµού βλάβης και κόστους αποκατάστασης των κατασκευών από το σεισµό της Αθήνας της 7 ης

Συσχέτιση βαθµού βλάβης και κόστους αποκατάστασης των κατασκευών από το σεισµό της Αθήνας της 7 ης Συσχέτιση βαθµού βλάβης και κόστους αποκατάστασης των κατασκευών από το σεισµό της Αθήνας της 7 ης - 9-1999 Α.Ι. Καραµπίνης ρ πολιτικός µηχανικός. Καθηγητής ΠΘ*, karabin@civil.duth.gr. Α.. Μπαλτζοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµονόµηση της Α φάσης του προσεισµικού ελέγχου (Ταχύς Οπτικός Έλεγχος)

Βαθµονόµηση της Α φάσης του προσεισµικού ελέγχου (Ταχύς Οπτικός Έλεγχος) Βαθµονόµηση της Α φάσης του προσεισµικού ελέγχου (Ταχύς Οπτικός Έλεγχος) Α.Ι. Καραµπίνης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής, Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση προσεισμικού και μετασεισμικού ελέγχου δημοσίων κτιρίων Ληξουρίου

Συσχέτιση προσεισμικού και μετασεισμικού ελέγχου δημοσίων κτιρίων Ληξουρίου Συσχέτιση προσεισμικού και μετασεισμικού ελέγχου δημοσίων κτιρίων Ληξουρίου Αναστάσιος Σέξτος Κοσμάς Στυλιανίδης Ημερίδα: Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014 Θεσσαλονίκη, 2/7/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΧΕΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Περίληψη Τα τελευταία χρόνια σε πολλές χώρες όπου υπάρχει μεγάλος σεισμικός κίνδυνος εφαρμόζεται ο προσεισμικός έλεγχος κτιρίων, με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύς οπτικός προσεισµικός έλεγχος κτιρίων Α.Π.Θ.

Ταχύς οπτικός προσεισµικός έλεγχος κτιρίων Α.Π.Θ. Ταχύς οπτικός προσεισµικός έλεγχος κτιρίων Α.Π.Θ. Κ. Χ. Στυλιανίδης, Α. Ι. Κάππος, Γ. Γ. Πενέλης Καθηγητής Α.Π.Θ. Χ. Ε. Ιγνατάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθµιος προσεισµικός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Συμπεριφορά Κτιριακών Κατασκευών σε Σεισμική Δράση www.oasp.gr Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Μετά την εκδήλωση ενός καταστροφικού σεισμού Κλιμάκια μηχανικών των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΤΙΚΟΣ ΤΑΧΥΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. Στέφανος ρίτσος. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών

ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΤΙΚΟΣ ΤΑΧΥΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. Στέφανος ρίτσος. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών ΤΑΧΥΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Στέφανος ρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, Νοέµβριος 2005 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισµός ΕΑΚ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Ι Τ Σ Ο Σ ΟΠΤΙΚΟΣ ΤΑΧΥΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ Νέος Ελληνικός Κανονισμός ΕΑΚ 2000 ΕΚΩΣ 2000.

Ρ Ι Τ Σ Ο Σ ΟΠΤΙΚΟΣ ΤΑΧΥΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ Νέος Ελληνικός Κανονισμός ΕΑΚ 2000 ΕΚΩΣ 2000. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΑΧΥΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισμός ΕΑΚ 2000 ΕΚΩΣ 2000 Στέφανος ρίτσος Αυξημένες Σεισμικές ράσεις: Τμήμα Πολιτικών Σ. Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Η αντισεισμική δόμηση των κτιρίων αποτελεί αναμφισβήτητα τον κύριο και καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου.

Η αντισεισμική δόμηση των κτιρίων αποτελεί αναμφισβήτητα τον κύριο και καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αντισεισμική δόμηση των κτιρίων αποτελεί αναμφισβήτητα τον κύριο και καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου. Στη χώρα μας, η οποία παρουσιάζει την υψηλότερη σεισμική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ 1999) ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ 1999) ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 6ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών», Φεβρουάριος ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ 1999) ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΡΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Στέφανος ρίτσος. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών. ΤΕΕ υτικής Ελλάδος, ΕΠΑΝΤΥΚ, Πάτρα 19/12/07

ΤΑΧΥΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Στέφανος ρίτσος. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών. ΤΕΕ υτικής Ελλάδος, ΕΠΑΝΤΥΚ, Πάτρα 19/12/07 ΤΑΧΥΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Στέφανος ρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών ΤΕΕ υτικής Ελλάδος, ΕΠΑΝΤΥΚ, Πάτρα 19/12/07 1 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές 1995 Νέος Ελληνικός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Προσεισμικού Ελέγχου

Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Προσεισμικού Ελέγχου Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Προσεισμικού Ελέγχου Το Δελτίο Προσεισμικού Ελέγχου αποτελείται από ένα φύλλο που συμπληρώνεται και στις δύο όψεις. Τα στοιχεία του Δελτίου κατανέμονται σε 5 Ενότητες. Η συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή κρίσιμων παραμέτρων στη σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία με ή χωρίς διαφράγματα από οπλισμένο σκυρόδεμα

Επιρροή κρίσιμων παραμέτρων στη σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία με ή χωρίς διαφράγματα από οπλισμένο σκυρόδεμα Επιρροή κρίσιμων παραμέτρων στη σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία με ή χωρίς διαφράγματα από οπλισμένο σκυρόδεμα Θεοδώρα Καραμάνου Πολιτικός Μηχανικός, theodorkara@gmail.com Αλκυόνη Σαρρή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 15o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 25-27 27 Οκτ. 2006 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Άνθιμος Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέος Ελληνικός Κανονισµός. Νέες Κατασκευές. Αυξηµένες Σεισµικές Δράσεις:

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέος Ελληνικός Κανονισµός. Νέες Κατασκευές. Αυξηµένες Σεισµικές Δράσεις: Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ ΕΑΚ Σ 2000 Ο Σ ΕΚΩΣ 2000 Στέφανος Δρίτσος Αυξηµένες Σεισµικές Δράσεις: ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, 16/11/2012 1 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ( ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999)

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ( ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999) 6ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2», Φεβρουάριος 2 Εργασία Νο 8 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ( ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999)

Διαβάστε περισσότερα

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ταξινόμηση των δεικτών βλάβης για κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αξιοπιστίας πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών

Αξιολόγηση αξιοπιστίας πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών Αξιολόγηση πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών Evaluation of reliability of the first level preearthquake assessment of reinforced concrete

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014. Συμπεριφορά Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων

Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014. Συμπεριφορά Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων ΗΜΕΡΙΔΑ, Θεσσαλονίκη 2/7/2014 Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014 Συμπεριφορά Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων Σαλονικιός Θωμάς, Κύριος Ερευνητής, Μονάδα Έρευνας ΙΤΣΑΚ, ΟΑΣΠ Λεκίδης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ)

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός.»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ (Ο.Α.Σ.Π.)

Η ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ (Ο.Α.Σ.Π.) Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) 1 «Αξιολόγηση και Αποτίμηση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για σεισμό» Η ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ (Ο.Α.Σ.Π.) ΑΘΗΝΑ 01-03-2013

Διαβάστε περισσότερα

Βάση δεδομένων Access Εξαγωγή σε Excel και επεξεργασία

Βάση δεδομένων Access Εξαγωγή σε Excel και επεξεργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Βάση δεδομένων Access Εξαγωγή σε Excel και επεξεργασία Χρήση προγράμματος για καταχώρηση δελτίων Το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΑΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 84 ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 59 ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΑΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 84 ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 59 ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Σχεδιασμός κτιρίου με ΕΑΚ, Κανονισμό 84 και Κανονισμό 59 και αποτίμηση με ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΑΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 84 ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 59 ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ περιλαµβάνει: Εισαγωγή Σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 5. Ομάδα Μελέτης: «Επεξεργασία Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ)» Ημερομηνία:

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 5. Ομάδα Μελέτης: «Επεξεργασία Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ)» Ημερομηνία: Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 5 Ομάδα Μελέτης: «Επεξεργασία Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ)» Ημερομηνία: 8-7-2013 Στην Αθήνα, στις 8-7-2013, ημέρα Δευτέρα, από ώρα 13:30 έως 14:30, συνήλθε η ομάδα μελέτης: «Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.» (Α 79).

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.» (Α 79). Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) Ιανουάριος 2012 Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ 1. Κατά την Οµάδα του ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ, τα περί των µελετών επάρκειας θα πρέπει να συνοδεύονται και από τα περί των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ Εφαρμογές δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου σε κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΙΟΥΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ημερίδα TEE/TKM: ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

Προσεισµικός έλεγχος Νοσοκοµείων και Σχολείων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Προσεισµικός έλεγχος Νοσοκοµείων και Σχολείων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Προσεισµικός έλεγχος Νοσοκοµείων και Σχολείων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κ. Χ. Στυλιανίδης, Α. Ι. Κάππος, Γ. Γ. Πενέλης Καθηγητής ΑΠΘ Χ. Ε. Ιγνατάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Χ. Ζ. Καρακώστας Εντεταλµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου

ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου 2 TOE Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων Περίληψη: Το TOE αποτελεί ένα εργαλείο τακτοποίησης των αυθαιρέτων και πραγµατοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση µεθόδων πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου µε κριτήριο τη συµπεριφορά των κτιρίων σε συγκεκριµένους σεισµούς

Αξιολόγηση µεθόδων πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου µε κριτήριο τη συµπεριφορά των κτιρίων σε συγκεκριµένους σεισµούς Αξιολόγηση µεθόδων πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου µε κριτήριο τη συµπεριφορά των κτιρίων σε συγκεκριµένους σεισµούς Κ. Χ. Στυλιανίδης, Α. Ι. Κάππος, Γ. Γ. Πενέλης Καθηγητής ΑΠΘ Χ. Ε. Ιγνατάκης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑΣ 7/9/99

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑΣ 7/9/99 Εργασία Νο 11 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑΣ 7/9/99 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η συστηματική καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ Εφαρµογή ευτεροβάθµιου Προσεισµικού Ελέγχου σε Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΕΡ ΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ν Α Υ Π Λ Ι Ο : Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α, Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ο ρ γ ά ν ω σ η : Τ Ε Ε Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ, Σ χ ο λ ή Α ρ χ ι τ ε κ τ ό ν ω ν Ε Μ Π Ναύπλιο 8 Οκτωβρίου 2016 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΣΤΥΛΩΝ - ΚΟΜΒΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Χρηματοδότης: Ο.Α.Σ.Π. Ε.Υ.: Α. Γ. Τσώνος, Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές επισκευής - ενίσχυσης κτιρίων Ο.Σ.

Στρατηγικές επισκευής - ενίσχυσης κτιρίων Ο.Σ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο.Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διαδικασία επιλογής της στρατηγικής επέμβασης, δηλαδή της βασικής προσέγγισης που υιοθετείται

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση της οµικής Βλάβης Κτιρίων Οπλισµένου Σκυροδέµατος µε Οικονοµικές Απώλειες: Βαθµονόµηση βάσει δεδοµένων από το σεισµό της Αθήνας ( )

Συσχέτιση της οµικής Βλάβης Κτιρίων Οπλισµένου Σκυροδέµατος µε Οικονοµικές Απώλειες: Βαθµονόµηση βάσει δεδοµένων από το σεισµό της Αθήνας ( ) Συσχέτιση της οµικής Βλάβης Κτιρίων Οπλισµένου Σκυροδέµατος µε Οικονοµικές Απώλειες: Βαθµονόµηση βάσει δεδοµένων από το σεισµό της Αθήνας (7-9-1999) Α.Ι.Κάππος ρ Πολιτικός Μηχανικός. Καθηγητής Α.Π.Θ. Β.Α.Λεκίδης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επιρροή του βαθμού σύνδεσης μεταξύ εγκάρσιων τοίχων στη σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία Συγκρίσεις με το δευτεροβάθμιο έλεγχο κατά ΟΑΣΠ. ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 8 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 21 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ 9 ου ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 7/9/1999. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Άσκηση 1η: Αξιολόγηση σεισμογενών περιοχών της Ελλάδας Διονύσης Γιαννακόπουλος Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση σεισµικής ικανότητας κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος µε τη µέθοδο της ασαφούς λογικής

Αποτίµηση σεισµικής ικανότητας κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος µε τη µέθοδο της ασαφούς λογικής Αποτίµηση σεισµικής ικανότητας κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος µε τη µέθοδο της ασαφούς λογικής Α.. Μαντάς Φοιτητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών Σ.Η. ρίτσος Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Καπετανά Παναγιώτα Περίληψη Κατά τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι προσεισμικού ελέγχου κτιρίων, με στόχο την εκτίμηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ Αποτίμηση διώροφης Κατοικίας και Έλεγχος Επάρκειας για την Προσθήκη δύο επιπλέον Ορόφων ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ (Ο.Α.Σ.Π.)

Η ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ (Ο.Α.Σ.Π.) Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κ. Μ. Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτων Αναγκών σε Σεισμό»

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς Απρίλιος 2014 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 15233 Χαλάνδρι, Αθήνα Copyright 2012

Διαβάστε περισσότερα

Παράµετροι τρωτότητας και κόστους αποκατάστασης σε κατασκευές µε βλάβες από το σεισµό της Αθήνας της 7 ης

Παράµετροι τρωτότητας και κόστους αποκατάστασης σε κατασκευές µε βλάβες από το σεισµό της Αθήνας της 7 ης Παράµετροι τρωτότητας και κόστους αποκατάστασης σε κατασκευές µε βλάβες από το σεισµό της Αθήνας της 7 ης - 9-1999 Α.Ι. Καραµπίνης ρ πολιτικός µηχανικός. Καθηγητής ΠΘ*, karabin@civil.duth.gr. Α.. Μπαλτζοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα

Ενημερωτικό Σημείωμα Ενημερωτικό Σημείωμα Αθήνα, 8 Αυγούστου 2013 Σεισμός 7-8-2013: Μετάβαση Επιχειρησιακού Κλιμακίου του Ο.Α.Σ.Π. στη Φθιώτιδα Μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Richter που έπληξε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΑΣΠ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΕΛΕΤΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΑΣΠ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΑΣΠ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Περίληψη Αθήνα, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η. Ερευνητικό πρόγραμμα - μελέτη :

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η. Ερευνητικό πρόγραμμα - μελέτη : Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ερευνητικό πρόγραμμα - μελέτη : Ανάπτυξη προτύπων αριθμητικών παραδειγμάτων για την υποστήριξη της ορθής εφαρμογής του EAK 2000 και τον έλεγχο προγραμμάτων Η/Υ και Νέου κανονιστικού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ: Ελεγχος Σεισµικής Τρωτότητας Κτιρίων σε 1 ο, 2 ο και 3 ο Επίπεδο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΛΕΟΝ

ΣΤΟΧΟΣ: Ελεγχος Σεισµικής Τρωτότητας Κτιρίων σε 1 ο, 2 ο και 3 ο Επίπεδο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΛΕΟΝ Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών ΣΤΟΧΟΣ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Ελεγχος Σεισµικής Τρωτότητας Κτιρίων σε ο, ο και 3 ο Επίπεδο καθ.

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός δράσεων σε τοπικό επίπεδο

Προγραµµατισµός δράσεων σε τοπικό επίπεδο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ της ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε Π Α Ν Τ Υ Κ Προγραµµατισµός δράσεων σε τοπικό επίπεδο παρουσίαση : Φώτιος Τσίρλης

Διαβάστε περισσότερα

Δευτεροβάθμιος προσεισμικός έλεγχος κτηρίων ΑΠΘ

Δευτεροβάθμιος προσεισμικός έλεγχος κτηρίων ΑΠΘ Δευτεροβάθμιος προσεισμικός έλεγχος κτηρίων ΑΠΘ A. Κάππος, Γ. Πενέλης & Κ. Στυλιανίδης Καθηγητές Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Π. Μέργος Υπ. Διδάκτωρ Τμήματος Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωση Δελτίου Καταγραφής του Κτιριακού Αποθέματος

Συμπλήρωση Δελτίου Καταγραφής του Κτιριακού Αποθέματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Συμπλήρωση Δελτίου Καταγραφής του Κτιριακού Αποθέματος Πριν την έξοδο στο πεδίο Προετοιμασία σκαριφήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Εφαρμογής του ΚΑΝΕΠΕ - Εργαστηριακή έρευνα

Ειδικά Θέματα Εφαρμογής του ΚΑΝΕΠΕ - Εργαστηριακή έρευνα Ειδικά Θέματα Εφαρμογής του ΚΑΝΕΠΕ - Εργαστηριακή έρευνα Σαλονικιός Θωμάς, Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, Κύριος Ερευνητής ΟΑΣΠ Μ.Ε. ΙΤΣΑΚ Σαλονικιός Θωμάς, Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 3. Ομάδα Μελέτης: «Επεξεργασία Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ)» Ημερομηνία:

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 3. Ομάδα Μελέτης: «Επεξεργασία Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ)» Ημερομηνία: Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 3 Ομάδα Μελέτης: «Επεξεργασία Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ)» Ημερομηνία: 11-4-2013 Στην Αθήνα, στις 11 Απριλίου 2013, ημέρα Πέμπτη, από ώρα 13:30 έως 14:30, συνήλθε η ομάδα μελέτης: «Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

«Η συμβολή των τοιχοπληρώσεων στην αντίσταση διατηρητέου κτιρίου από Ο/Σ έναντι σεισμού»

«Η συμβολή των τοιχοπληρώσεων στην αντίσταση διατηρητέου κτιρίου από Ο/Σ έναντι σεισμού» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 16 Ο Συνέδριο Σκυροδέματος «Η συμβολή των τοιχοπληρώσεων στην αντίσταση διατηρητέου κτιρίου από Ο/Σ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΤΕΕ/ΤΚΜ «Περιπτώσεις Εφαρμογής του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) - Παραδείγματα».

Ημερίδα ΤΕΕ/ΤΚΜ «Περιπτώσεις Εφαρμογής του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) - Παραδείγματα». Ημερίδα ΤΕΕ/ΤΚΜ «Περιπτώσεις Εφαρμογής του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) - Παραδείγματα». Παρουσίαση «Έρευνα Υφιστάμενης Αντοχής Κατασκευών βάσει των Απαιτήσεων του ΚΑΝΕΠΕ Διακεκριμένα Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργασία Νο 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Περίληψη Στη παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

Λευκάδα Ηλεία. Ηµερίδα. ικανότητας οικοδοµικών κατασκευών

Λευκάδα Ηλεία. Ηµερίδα. ικανότητας οικοδοµικών κατασκευών ΤΕΕ-Θράκης Εργαστήρια Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, Δοµικών Υλικών και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ Ηµερίδα Σεισµική αποτίµηση και αναβάθµιση της φέρουσας ικανότητας οικοδοµικών κατασκευών Προσεισµικός

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµονόµηση της ιαδικασίας Προσεισµικού Ελέγχου σε Κατασκευές Ωπλισµένου Σκυροδέµατος

Βαθµονόµηση της ιαδικασίας Προσεισµικού Ελέγχου σε Κατασκευές Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ΗΜΟΚΡIΤΕIΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας οµικών Κατασκευών Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος /ντής: Καθηγητής Αθανάσιος Ι. Καραµπίνης Οργανισµός Αντισεισµικού

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.

2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Εργασία Νο 12 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Περίληψη Στην εργασία επιχειρείται μια απόπειρα μεθοδολογικής αντιμετώπισης της αποκατάστασης κτιρίων, που έχουν υποστεί βλάβες. Αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία

Επισκευή κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία Επισκευή κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία 2 Επισκευή κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία 1. Εισαγωγή Τον τελευταίο χρόνο(2013) εκδόθηκαν μια σειρά ΦΕΚ με ενιαία αντιμετώπιση κτιρίων τα οποία έχουν υποστεί βλάβες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (ANTIKEIMENO ) ΣΚΟΠΟΣ Ο - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 1.1. (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ)) ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Κανονισμού Σχόλια τ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (ANTIKEIMENO ) ΣΚΟΠΟΣ Ο - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 1.1. (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ)) ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Κανονισμού Σχόλια τ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ KANEΠE ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΒΛΑΧΟΣ ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (ANTIKEIMENO ) ΣΚΟΠΟΣ Ο - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Παρουσίαση στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων ΑΘΗΝΑ 25-04-2013 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σύστημα διαχείρισης του δομικού πλούτου και της σεισμικής διακινδύνευσης κτιρίων

Ένα σύστημα διαχείρισης του δομικού πλούτου και της σεισμικής διακινδύνευσης κτιρίων Ένα σύστημα διαχείρισης του δομικού πλούτου και της σεισμικής διακινδύνευσης κτιρίων Εφαρμογή στην πόλη της Κοζάνης Νάκος Βύρωνας Τζελέπης Νίκος Ζαχαρής Βαγγέλης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΔΙΣΚΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΔΙΣΚΩΝ Ενίσχυση κατασκευής ως σύνολο με τη μέθοδο των μετατεταγμένων κατακόρυφων δίσκων ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Περίληψη Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ηµερίδα TEE/TKM: ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστηµίου Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα εφαρμογής KAN.ΕΠΕ. Αποτίμηση και ενίσχυση χώρου εκπαιδευτηρίων

Θέματα εφαρμογής KAN.ΕΠΕ. Αποτίμηση και ενίσχυση χώρου εκπαιδευτηρίων Θέματα εφαρμογής KAN.ΕΠΕ. Αποτίμηση και ενίσχυση χώρου εκπαιδευτηρίων Κωνσταντίνος Βαδαλούκας Δρ. Αριστείδης Παπαχρηστίδης 3DR Engineering Software Ltd. STRUDL Europe Ltd. 23 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών Τ Ε Ε Τ Κ Μ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2/7/2014 ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2014 Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προσεισμικό και τον έλεγχο αυθαιρέτων

Προσεισμικό και τον έλεγχο αυθαιρέτων ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ευθύνες Μηχανικών σε σχέση με τον Προσεισμικό και τον έλεγχο αυθαιρέτων ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΒΛΑΧΟΣ Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. μέλος Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜA

ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜA ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜA ΧΑΣΑΠΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ Περίληψη Στην εργασία επιχειρείται μια αναλυτική παρουσίαση ταξινομήσεως βλαβών από σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί που διέπουν τις προσθήκες κατασκευών από σκυρόδεμα και φέρουσα τοιχοποιία. Προτάσεις

Κανονισμοί που διέπουν τις προσθήκες κατασκευών από σκυρόδεμα και φέρουσα τοιχοποιία. Προτάσεις ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ HELLENIC SOCIETY OF EARTHQUAKE ENGINEERING Κανονισμοί που διέπουν τις προσθήκες κατασκευών από σκυρόδεμα και φέρουσα τοιχοποιία. Προτάσεις Βαδαλούκας Γιώργος Παπαχρηστίδης

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)

OΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) OΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Χρύσα Προϊσταμένη Τμ. Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016)

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016) 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016) Μάρτιος 2016 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι, Αθήνα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΟΙ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΕΠΕ

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΟΙ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΕΠΕ ΤΕΕ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΑ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΑΙΤΙΑ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 7ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών -01», Μάρτιος 2001 ΑΙΤΙΑ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Εργασία Νο 4 Ε. ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΥ Σ. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί να γίνει μία συστηματική

Διαβάστε περισσότερα