ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 65 ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ Μύρων Μαυρικάκης Καθηγητής Παθολογίας Παν/μίου Αθηνών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συστάσεις Ευρωπαικής Ρευματολογικής Εταιρίας για την αντιμετώπιση της οξείας και της χρόνιας ουρικής αρθρίτιδας. Παλαιότερα και νεώτερα υποουριχαιμικά φάρμακα. Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο και Κύηση: Κύηση και αντιρευματικά φάρμακα: Στειρότης-Γονιμότης: Συστάσεις Ιταλικής Ρευματολογικής Εταιρίας για την αντιμετώπιση της ψωριασικής αρθρίτιδος. Πρώιμη Ρευματοειδής Αρθρίτις. Συστάσεις Γαλλικής Ρευματολογικής Εταιρίας για έναρξη αγωγής πρώιμου ρευματοειδούς αρθρίτιδος. Κάπνισμα και ρευματοειδής αρθρίτις. Φάρμακα για την αντιμετώπιση της νόσου Αδαμαντιάδη. Ραγοειδίτις και Ρευματικές Παθήσεις. Αλγόριθμος θεραπευτικής αντιμετώπισης ραγοειδίτιδος απο ρευματικά νοσήματα ανθεκτικής στα κορτικοστεροειδή. Νεώτερες θεραπευτικές παρεμβάσεις στον Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο. Νεώτερες απόψεις της αγωγής των αγγειίτιδων. ΟΥΡΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΣ Η ουρική αρθρίτις προσβάλλει το 1-2% των ενηλίκων και είναι η πλέον συχνή φλεγμονώδης αρθρίτις στους άνδρες. Η συχνότης της αυξάνεται με την ηλικία σε ποσοστά μέχρι και 7% στους άνδρες άνω των 65 ετών και μέχρι 3% σε γυναίκες άνω των 85 ετών και αποτελεί επομένως συχνή ρευματολογική οντότητα. Η Ευρωπαϊκή Ρευματολογική Εταιρεία έχει προτείνει συστάσεις στηριζόμενες σε Evidence Based Προτάσεις που είναι οι ακόλουθες (Zhang W και συν.2006). 1. Η κατάλληλη αγωγή απαιτεί μη φαρμακευτικούς και φαρμακευτικούς χειρισμούς ανάλογα με τους ειδικούς παράγοντες κινδύνου, την κλινική φάση της νόσου και τους γενικούς παράγοντες κινδύνου. 2. Απαιτείται εκπαίδευση του ασθενούς, ως προς τον τρόπο ζωής (Απώλεια βάρους, δίαιτα και αποχή απο οινοπνευματώδη-κυρίως μπύρα). 3. Η συνύπαρξη υπερλιπιδαιμίας, υπέρτασης, σακχαρώδους διαβήτη, παχυσαρκίας και καπνίσματος πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπ όψιν και να αντιμετωπίζονται κατάλληλα. 4. Κολχικίνη per os ή Μ.Σ.Α.Φ., είναι τα φάρμακα εκλογής για συστηματική θεραπεία των κρίσεων. Επί απουσία αντενδείξεων ένα Μ.Σ.Α.Φ. αποτελεί καλή επιλογή. 5. Υψηλές δόσεις κολχικίνης, προκαλούν ανεπιθύμητες ενέργειες και χαμηλές δόσεις της τάξεως 0,5 mgrx3 ημερησίως, μπορεί να επαρκούν για μερικούς ασθενείς σε κρίση. 6. Ενδοαρθρικά κορτικοειδή και ενέσεις στεροειδούς μακράς διάρκειας, είναι δραστικά και ασφαλή σε οξείες κρίσεις. 7. Θεραπεία μείωσης των ουρικών, ενδείκνυται στους ασθενείς με υποτροπιάζουσες οξείες κρίσεις, αρθροπάθεια, τόφους ή ακτινολογικές αλλοιώσεις. 8. Η επιτυχία μείωσης των ουρικών, είναι να διατηρείται το ουρικό οξύ το αίματος μέχρι τα 360

2 66 Μύρων Μαυρικάκης μmol/l. 9. Η αλλοπουρινόλη, είναι κατάλληλη για μακροχρόνια μείωση του ουρικού οξέος. Πρέπει να αρχίζει σε μικρές δόσεις 100 mgr ημερησίως και να αυξάνεται ανα 100 mgr κάθε δύο εβδομάδες αν χρειασθεί. Η δόση πρέπει να προσαρμόζεται κατάλληλα σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία. Αν εμφανισθεί τοξικότης, εναλλακτικές λύσεις αποτελούν άλλοι αναστολείς της οξειδάσης της ξανθίνης, ουρικοζορικά φάρμακα ή απευαισθητοποίηση στην αλλοπουρινόλη. 10. Ουρικοζουρικά φάρμακα, όπως η προβενεσίδη, σουλφιπυραζόνη δύνανται να χρησιμοποιηθούν σε ασθενείς με φυσιολογική νεφρική λειτουργία και χωρίς νεφρολιθίαση. Η βενζβρωμαρόνη, δύναται να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια νεφρική ανεπάρκεια έχοντας κίνδυνο ηπατοτοξικότητας. 11. Η προφύλαξη εναντίον των κρίσεων κατά τους πρώτους μήνες αγωγής μείωσης του ουρικού οξέος, δύναται να επιτευχθεί με κολχικίνη 0,5-1 mgr ημερησίως ή με ενα Μ.Σ.Α.Φ. συν γαστροπροστασία εφ όσον ενδείκνυται. 12. Αν η ουρική αρθρίτις συνοδεύεται με διουρητική αγωγή, συνίσταται διακοπή του διουρητικού εφ όσον γίνεται. Σε συνύπαρξη υπέρτασης και υπερλιπιδαιμίας, συνίσταται η χρήση λοζαρτάνης και φενοφιμπράτης καθ οτι αμφότερα έχουν ουρικοζουρικήν δράσιν (Neogi T και συν.2006) (Becker Μ και συν. 2006). Ειδικότερα για τα παλαιότερα αλλά και νεώτερα φάρμακα κατά της ουρικής αρθρίτιδας ισχύουν τα ακόλουθα (Joseph-Ridge N και συν. 2006). 1) Αλλοπουρινόλη: Δύναται να προκαλέσει κρίση ουρικήs αρθρίτιδος στην έναρξη της αγωγής. Η τοξικότης είναι συχνότερη, αν συγχορηγούνται διουρητικά ή αμπικιλλίνη. Δεν πρέπει να συγχορηγείται με αντιπηκτικά, θεοφυλλίνη, αζαθειοπρίμη. 2) Προβενεσίδη: Δύναται να προκαλέσει κρίση κατα την έναρξη της αγωγής. Δεν χορηγείται σε νεφρική ανεπάρκεια με κάθαρση κρεατινίνης <50 ml. Δρα στους υποεκκρίνοντες ουρικό οξύ. 3) Βενζβρωμαρόνη: Δρα στους υποεκκρίνοντες ουρικό οξύ. Δύναται να προκαλέσει οξεία κρίση κι έχει ηπατοτοξικότητα. 4) Οξυπουρινόλη: Όπως και η αλλοπουρινόλη. Χορηγείται σε ασθενείς που δεν ανέχονται την αλλοπουρινόλη. 5) Φεμπουξοστάτη: (Febuxostat) Μη πουρινικός εκλεκτικός αναστολεύς της οξειδάσης της ξανθίνης. Δρα και στους υπερπαράγοντες και στους υποεκκρίνοντες ουρικό όξυ. Χορηγείται άπαξ ημερησίως per os. Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης, σε ηπατική ή νεφρική δυσπραγία. Είναι ασφαλής και δραστική σε πολλές μακροχρόνιες δοκιμές. 6) Ρασμπουρικάση (Rasburicase): Ισχυρή ανασυνδυασμένη οξειδάση του ουρικού οξέος, που καταλύει την ενζυματική οξείδωση του ουρικού οξέος. Χρήσιμη στο σύνδρομο λύσεως του όγκου. Χορηγείται ενδοφλέβια. Δύναται να προκαλέσει κρίση ουρικής ουρθρίτιδας. Αναπτύσσονται αντισώματα κατά αυτής και δυνατόν να να προκαλέσει βαρειές αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις, αιμόλυση και μεθαιμοσφαιριναιμία, ιδίως σε άτομα με ανεπάρκεια της G-6-PD. Η μακροχρόνια ασφάλεια είναι άγνωστη. 7) Πουρικάση (Puricase): Δραστική ανασυνδυασμένη χοίρειος οξειδάση του ουρικού οξέος. Χρήσιμη στο σύνδρομο λύσης του όγκου και σε λίαν ανθεκτικές μορφές ουρικής αρθρίτιδος. Χορηγείται ενδομυικά. Δύναται να προκαλέσει κρίση ουρικής αρθρίτιδος και αλλεργικές αντιδράσεις. Πλήρη δεδομένα ασφάλειας δεν υπάρχουν. 8) Φενοφιμπράτη: Αυξάνει την κάθαρση του ουρικού οξέος. Η ικανότητα μείωσης του ουρικού του ορού είναι σαφώς ηπιότερη εκείνης της αλλοπουρινόλης και φεμπουξοστάτης. Δίδεται απο του στόματος σε αθενείς με ουρική αρθρίτιδα και δυσλιπιδαιμία. 9) Λοσαρτάνη: Είναι ασθενέστερο ουρικοζουρικό της προβενεσίδης. Μειώνει την επαναρρόφηση

3 Νεότερες Εξελίξεις στην Αντιμετώπιση των Ρευματικών Παθήσεων 67 του ουρικού οξέος και χορηγείται σε ασθενείς με ουρική αθρίτιδα και υπέρταση. 10) Ε3040: Μέλος νέας τάξεως αντιφλεγμονωδών παραγόντων, που μειώνει τα επίπεδα του ουρικού οξέος του αίματος: Ευρίσκεται στο στάδιο της έρευνας. 11) Υ-700. Νέος αναστολεύς της οξειδάσης της ξανθίνης, ισχυρότερος της αλλοπουρινόλης. Θεωρείται ασφαλής σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια. Ευρίσκεται στο στάδιο της έρευνας. 12) Σκοπολεκτίνη: Παράγων με ασθενή ουρικολυτική και ισχυρή ουρικοζουρική δράση. Ευρίσκεται στο στάδιο της έρευνας (Becker M και συν. 2005) (Vogt B 2005) (FDA office of orphan products development : Pegylated mammalian uricase May 31, 2005) (Savient Pharm. Inc: 2005) (Wortmann R 2005). Η χρόνια χρήση κορτικοστεροειδών πιθανώς διευκολύνει την ανάπτυξη ουρικών τόφων (Vazquer-Mellado J και συν. 2006). Η σωστή και μακροχρόνια μείωση των ουρικών συνοδεύεται με μακροχρόνιες περιόδους ελεύθερες συμπτωμάτων (Perez-Ruiz F και συν.2006). Πρόσφατα υποστηρίζεται ότι, όλα τα διουρητικά δεν ευθύνονται ιδιαίτερα για την πρόκληση ουρικής αρθρίτιδας και οτι η νεφρική κατακράτηση των ουρικών εξαρτάται απο το είδος του διουρητικού (Pascual E και Perdiguero M 2006) (Janssens H και συν.2006). Κύηση και αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο-κύηση και αντιρευματικά φάρμακα-νεώτερες απόψεις. Οι πρόσφατες συστάσεις για την αντιμετώπιση του αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου στην κύηση μετά απο πολλές θεραπευτικές δοκιμές συνιστούν τα ακόλουθα (Perti M και Qazi U 2006). Γυναίκες με προηγηθείσα θρόμβωση: Μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη ή ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους. Μετά την εγκυμοσύνη επάνοδος σε ουαρφαρίνη. Γυναίκες με αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα, χωρίς ιστορικό αυτόματων αποβολών ή θρομβοεμβολικού επεισοδίου. Χαμηλές δόσεις ασπιρίνης. Μετά την εγκυμοσύνη συνέχιση της αγωγής με ασπιρίνη. Γυναίκες με μέσο προς υψηλό τίτλο αντικαρδιολιπινικών αντισωμάτων, αντισωμάτων έναντι β2-γλυκοπρωτεΐνης ένα, ή θετικό αντιπηκτικό λύκου και 2-3 αυτόματες αποβολές του πρώτου τριμήνου ή θάνατο του εμβρύου ή πρόωρο τοκετό οφειλόμενο σε πλακουντιακή ανεπάρκεια. Χαμηλές δόσεις ασπιρίνης και μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη ή ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους και εν συνεχεία μικρές δόσεις ασπιρίνης εφ όρου ζωής (Noble L και συν.2005) ( Jeremic K και συν.2005) ( Finazzi G και συν.2005). Στο 40 ο Διεθνές Συνέδριο Ορμονών Φύλου, Κυήσεως και Ρευματικών νόσων τα συμπεράσματα και οι συστάσεις που προτάθηκαν έχουν ως ακολούθως: 1. Αναφορικά με την γονιμότητα τα Μ.Σ.Α.Φ. παρεμβαίνουν στην ανάπτυξη του ωοθυλακίου και στην ανάπτυξη του φαλλοπιανού πόρου ώστε δυνατόν να μειώσουν τη γονιμότητα σε μικρό σχετικά βαθμό. 2. Η σουλφασαλαζίνη μειώνει την ανδρική γονιμότητα. 3. Μεταξύ των ανοσοκατασταλτικών, η μεθοτρεξάτη και κυκλωφοσφαμίδη μειώνει την παραγωγή του ανδρικού σπέρματος και η κυκλοφωσφαμίδη είναι θανατηφόρος για το ωάριο. Η αζαθειοπρίμη, 6-μερκαπτοπουρίνη και η κυκλοσπορίνη, υποστηρίζεται οτι δεν επηρεάζει τη γονιμότητα. 4. Για το μυκοφαινολικό δεν υφίστανται δεδομένα. 5. Απο τους βιολογικούς παράγοντες, δεδομένα υπάρχουν μόνο για το infliximab και υποστηρίζεται οτι δεν επηρεάζει την γονιμότητα. 6. Μερικοί συγγραφείς συνιστούν τη χρήση αγωνιστών της ορμόνης ελευθέρωσης γοναδοτροπίνης για προφύλαξη επι λήψεως κυκλοφωσφαμίδης (Locksin M 2006) (Qstensen M και συν. 2006) (Somers EC και συν.2005) (Mahadevan U και συν.2005) (Hyrick K και συν.2006) (Berman J και συν.2005) (Girardi G και συν.2006).

4 68 Μύρων Μαυρικάκης ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΣ Η ιταλική Ρευματολογική Εταιρεία έχει εκδόσει προσφάτως οδηγίες-συστάσεις για την αντιμετώπιση της ψωριασικής αρθρίτιδας με anti-tnf που έχουν ως ακολούθως Salvarani C και συν.2006): 1. Ψωριασική Αρθρίτις με περιφερική προσβολή. ΤΝF-a θεραπεία σε ασθενείς με περιφερική υμενίτιδα, εάν δεν έχουν ανταποκριθεί ή δεν α νέχονται σε πλήρη δόση τουλάχιστον 2 Μ.Σ.Α.Φ. επι 3 μήνες ή τουλάχιστον σε δύο ενδαρθρικές ενέσεις κορτικοειδούς σε μονοαρθρική ή ολιγοαρθρική μορφή, καθώς επίσης και σε δύο τροποποιητικά φάρμακα (Μεθοτρεξάτη, κυκλοσπορίνη, σουλφασαλαζίνη, λεφλουνομίδη), σε μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό και να έχουν μια τουλάχιστον διογκωμένη άρθρωση. 2. Ψωριασική Ενθεσοπάθεια: Όπως και στην περιφερική ψωριασική αρθρίτιδα, αλλά να έχουν ευαισθησία στις φλεγμαίνουσες ενθέσεις και παθολογική κλίμακα Likert και δείκτη BASDAI. 3. Ψωριασική Σπονδυλίτις. Αντι- TNFα θεραπεία συνίσταται σε ασθενείς με προσβολή του αξονικού σκελετού (Σπονδυλική Στήλη-Ιερολαγόνιες), όταν δεν έχουν ανταποκριθεί επί τρίμηνο σε δύο τουλάχιστον ΜΣΑΦ και στις μέγιστες επιτρεπόμενες ημερήσιες δόσεις και έχουν την σύμφωνη γνώμη του ειδικού και δείκτη BASDAI 40 mm. Το θεραπευτικό αποτέλεσμα και για τους τρεις αντι-tnfa παράγοντες είναι θετικό σε υψηλό ποσοστό. ( Kavanaugh A και συν.2006) ( Kavanaugh Α και συν.2006) ( Griffiths C και συν.2006) ( Mease P και συν.2005) ( Covelli M και συν.2005). Παραδόξως, σε μερικούς ασθενείς η χορήγηση αντι-tnf παραγόντων είναι δυνατόν να επιδεινώσει ή και να προκαλέσει ψωρίαση (Matthews C και συν.2006) ( Ritchlin C και Tausck F 2006) ( Rahman P και συν.2006). Υποστηρίζεται οτι σε βαρειές μορφές ψωριασικής αρθρίτιδος η αλλογενής μεταμόσχευση προγονικών κυττάρων έχει καλά αποτελέσματα (Woods A and Mant M 2006) (Kary S και συν.2006). ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΣ ΠΡΩΙΜΟΥ ΕΝΑΡΞΕΩΣ Οι θεραπείες για την πρώιμη ρευματοειδή αρθρίτιδα θα πρέπει να βοηθήσουν στην ύφεση της νόσου, ώστε να αποφευχθούν οι ανεπιθύμητες ενέργειες της νόσου. Οι ασθενείς αυτοί πρέπει να παρακολουθούνται συχνά από τον ίδιο ρευματολόγο, ώστε να προσαρμόζει την αγωγή εξατομικευμένα. Οι περισσότεροι συγγραφείς συνιστούν θεραπεία συνδυασμού με μεθοτρεξάτη, σουλφασαλαζίνη, υδροξυχλωροκίνη, και κορτιζόνη, σαν πρώτη αγωγή σε ασθενείς που εμφανίζουν ενεργό πρώιμη πολυαρθρίτιδα. Ασθενείς που εμφανίζουν ηπιότερη πολυαρθρίτιδα πρέπει να αρχίζουν αγωγή με μεθοτρεξάτη και χαμηλές δόσεις κορτιζόνης (5 mg/24h). Βιολογικοί παράγοντες συνιστώνται, εάν οι ασθενείς δεν ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία συνδυασμού κατά τους πρώτους 7 μήνες (Sokka T και συν. 2006). Ορισμένοι συγγραφείς σε πρώιμη διαβρωτική ρευματοειδή αρθρίτιδα συνιστούν αγωγή με αντι- TNF παράγοντα ή συνδυασμό με κορτικοειδή per os (Infliximab) (Sfikakis P και συν.2004) (Bodaghi B και συν.2005). ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Δια τον συστηματικόν ερυθηματώδη λύκο οι νεώτερες απόψεις που αφορούν την παθογένεσή του και που αφορούν ορισμένες κυτταροκίνες κλειδιά προτείνουν νεότερες θεραπευτικές παρεμβάσεις που αφορούν την χρήση αναστολέων της ιντερφερόνης-α,της ιντερλευκίνης 6 και 10. τη χρήση διεγέρτου των β-λεμφοκυττάρων ή τη χρήση παράγοντος ενεργοποιητού των β-λεμφοκυττάρων (Blys ή BAFF). (Kirou K και συν.2006) (Stohl W 2004) (Human genome Sciences Press release 2006). Πρόσφατες μελέτες υποστηρίζουν οτι κατευθυνόμενοι στους υποδοχείς του Fcγ τμήματος των IgG ανοσοσφαιρινών και αναστέλλοντας την δράσιν τους δυνάμεθα να περιορίσουμε τη βλάβη που προκαλείται σε θέσεις εναπόθεσης ανοσοσυμπλεγμάτων (Kirou και συν.2006). Τέλος πιστεύεται

5 Νεότερες Εξελίξεις στην Αντιμετώπιση των Ρευματικών Παθήσεων 69 οτι οι πεπτιδικοί ανταγωνιστές των υποδοχέων των C5a και C3a κλασμάτων προλαμβάνουν τη στρατολόγηση και ενεργοποίηση των ουδετεροφίλων και μονοκυττάρων ώστε να παρεμποδίζεται και να περιορίζεται η φλεγμονή και ιστική βλάβη που διαμεσολαβείται απο ανοσοσυμπλέγματα. Πιστεύεται οτι μελλοντικά η τροποποίηση της δράσης του συμπληρώματος στον συστηματικό ερυθηματώδη λύκο θα αποτελεί δραστική αγωγή (Manderson AP και συν.2004) (Atkinson C και συν.2005) (Kirou K και συν.2006). Προσφάτως απο τα μέχρι τώρα αναφερόμενα δεδομένα, υποστηρίζεται οτι, στις μελλοντικές θεραπευτικές παρεμβάσεις για τη δερματομυοσίτιδα και πολυμυοσίτιδα η χρήση anti-tnfa παραγόντων και αντι-cd20 μονοκλωνικών αντισωμάτων θα αποτελεί καλή αγωγή στις ανθεκτικές σε άλλες αγωγές μορφές της νόσου. Τέλος, τις αγγειίτιδες (γιγαντοκυτταρική αρτηριίτις, ρευματική πολυμυαλγία, αρτηριίτις Takayasu, οζώδης πολυαρτηρίτις με ηπατίτιδα Β, νόσος Kawasaki, κοκκιωμάτωση Wegener, μικροσκοπική πολυαγγειίτις, σύνδρομο Churg-Strauss, αγγείιτις ρευματοειδούς αρθρίτιδος, κρυοσφαιριναιμία με ηπατίτιδα C, αγγειίτιδα στη νόσο Αδαμαντιάδη) ή εφαρμογή των αντι-tnf παραγόντων ευρίσκεται υπό διερεύνηση αν και έχουν αναφερθεί περιπτώσεις με καλά αποτελέσματα καθώς επίσης και με αντι CD20 μονοκλωνικά αντισώματα (Molloy E και συν.2006), (Wegener s Granulomatosis Etanercept trial), (Koening C and Langford C 2006), (Liang P and Hoffman CS 2005), (Rossa AD και συν.2005), (Burns JC και συν.2005), (Armstrong DJ και συν. 2005), (Richette P and Bardin T 2005), (Samuels and Spiera R 2006). ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Η οστεοαρθρίτις είναι η πλέον συχνή ρευματολογική νόσος. Η συχνότητά της αυξάνεται με την ηλικία και από πλευράς ημεραργιών και κόστους αναφορικά με την αντιμετώπισή της αποτελεί σοβαρό κοινωνικοοικονομικό πρόβλημα. Η πρόληψη και η σωστή αντιμετώπιση αποτελεί βασικό μέλημα. Και για την πρόληψη και για την αναστολή η επιβράδυνση της εξέλιξης έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα φάρμακα χαρακτηριζόμενα ως χονδρόπροστατευτικά ή χονδροαναπλαστικά. Εξ αυτών οι πλέον τεκμηριωμένες μελέτες αφορούν την θειϊκήν γλυκοζαμίνη που μακροχρόνιες παρατηρήσεις (3-5) ετών έχουν αποδείξει ότι μειώνει τον ρυθμό παραγωγής οστεοφύτων αλλά και καθυστερεί σημαντικά τον βαθμό στένωσης του μεσαρθρίου διαστήματος των πάσχουσων από οστεοαρθρίτιδα αρθρώσεων. Τα αποτελέσματα έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα περιοδικά (Lancet, azcg, int.medicine) όπου πράγματι η θειϊκη γλυκοζαμίνη (VIARTRYL) πλην των προαναφερθέντων μειώνει τη συχνότητα της επιτέλεσης ορθοπεδικών χειρουργικών επεμβάσεων. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. ARMSTRONG DJ et al (2005). Successful treatment of rheumatoid vasculitis-associated footdrop with infliximad. J. Rheum. 32: ATKISON C et al (2005). Targeted complement inhibition by C3d recognition ameliorates tissue injury without apparent increase of susceptibility of infection. J. Clin Invest. 115: BAKI K et al (2006). Bechet s disease with life- threatening haemoptoe and pulmonary aneurysms: complete remission after infiximab treatment. Ann. Rheum. Dis. 65: BECKER MA et al (2005). Febuxostat, a novel nonpurine selective inhibitor of xanthine oxidase. A clinical trial examining safety and efficacy in patients with hyperuricemia and gout. Arthr. Rheum. 52: BECKER MA at al(2005). Febuxostat, a novel nonpurine selective inhibitor of xanthine oxidase. A clinical trial examining safety and efficacy in patients with gout. Arthr. Rheum. 52: BERMAN J et al (2005). TNF-a is a crtical effector and a target for therapy in antiphospholipid

6 70 Μύρων Μαυρικάκης antibody induced pregnancy loss. J Immunol 174: BODAGHI B et al (2005). Theurapetic use of infliximab in sight-threating uveitis: retrospective analysis of efficacy, safety and limiting factors. Ann. Rheum. Dis. 64: BREEDVELD F et al (2006) The premier study. A multicenter Randοmized, Double-Blind Clinical Trialof combination therapy with adalimubad plus MTX versus MTX alone or adalimubad alone with early, aggressive RA who had not had previous MTX treatment. Arthr. Rheum. 54: BURNS JC et al (2005). Infliximab treatment for refractory Kawasaki syndrome. J. Peiatr. 146: COVELLI M et al (2005). Repeated infusions of low-dose infliximab plus MTX in psoriatic arthritis. Clin. Exp. Rheumatol 23: Di MARTINO ST (2006). Newer Theurapetic Approaches: Inflammatory Muscle Disorders. Rheum. Dis. Clin N. Am 32:121.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΟΣ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΟΣ 107 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΟΣ Σύγχρονες Απόψεις Μύρωνας Μαυρικάκης Καθηγητής Παθολογίας Παν/μίου Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ρευματοειδής Αρθρίτις (ΡΑ) είναι μία χρόνια φλεγμονώδης συμμετρική πολυαρθρίτις,

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική προσέγγιση της νεανικής ιδιοπαθούς αρθρίτιδας

Θεραπευτική προσέγγιση της νεανικής ιδιοπαθούς αρθρίτιδας Ανασκόπηση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(2):123-148 Θεραπευτική προσέγγιση της νεανικής ιδιοπαθούς αρθρίτιδας Κ. Θ. ΤEμπος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα (ΝΙΑ) (Juvenile Idiopathic Arthritis-JIA)

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιροποίηση των συστάσεων για τη χρήση των βιολογικών παραγόντων στη Ρευματοειδή Αρθρίτιδα και τις Σπονδυλαρθρίτιδες

Επικαιροποίηση των συστάσεων για τη χρήση των βιολογικών παραγόντων στη Ρευματοειδή Αρθρίτιδα και τις Σπονδυλαρθρίτιδες Συστάσεις ΕΡΕ EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2008,19(4):291-310 Επικαιροποίηση των συστάσεων για τη χρήση των βιολογικών παραγόντων στη Ρευματοειδή Αρθρίτιδα και τις Σπονδυλαρθρίτιδες Π. Ι. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΦΛΟΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ *

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ * ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ * * ιαµορφώθηκαν απο την Επιστηµονική Οµάδα του ΕΟΦ και µε τις παρατηρήσεις της Ελληνικής Ρευµατολογικής Εταιρείας έγιναν αποδεκτά µε οµόφωνη

Διαβάστε περισσότερα

Iοί ηπατίτιδας B και C και ρευματοειδής αρθρίτιδα

Iοί ηπατίτιδας B και C και ρευματοειδής αρθρίτιδα Ηπατίτιδα Β Η ηπατίτιδα Β είναι λοιμώδης νόσος του ήπατος που προκαλείται από τον ιό της ηπατίτιδας Β και προσβάλλει τον άνθρωπο 3-7. Η νόσος έχει προκαλέσει επιδημίες σε μέρη της Ασίας και της Αφρικής

Διαβάστε περισσότερα

Θυρεοειδική οφθαλµοπάθεια

Θυρεοειδική οφθαλµοπάθεια 12 Θυρεοειδική οφθαλµοπάθεια Θ. ΚΑΛΤΣΑΣ Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού, Νοσοκομείο «Παναγία» Θεσσαλονίκη ΕΙΣΑΓΩΓΗ θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια αποτελεί τη συχνότερη εξωθυρεοειδική εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Aνταγωνιστές του παράγοντα νέκρωσης των όγκων: Θεραπευτικές εφαρμογές εκτός ψωρίασης. Μέρος Α

Aνταγωνιστές του παράγοντα νέκρωσης των όγκων: Θεραπευτικές εφαρμογές εκτός ψωρίασης. Μέρος Α Aνταγωνιστές του παράγοντα νέκρωσης των όγκων: Θεραπευτικές εφαρμογές εκτός ψωρίασης. Μέρος Α Θεραπευτική Καραμπίδου Κ. Καλαποθάκου Κ. Αυγερινού Γ. Σταυρόπουλος Π.Γ. Α Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ : Νεότερα Δεδομένα

ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ : Νεότερα Δεδομένα 99 ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ : Νεότερα Δεδομένα Μιχ. Τζιβράς Αν. καθηγητής Παθολόγος-Γαστρεντερολόγος Οι στόχοι θεραπείας στις Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Εντερικές Νόσους (ΙΦΕΝ) είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της έκφρασης του CD154 (CD40L) στα Τ λεμφοκύτταρα ασθενών με. ψωριασική αρθρίτιδα

Μελέτη της έκφρασης του CD154 (CD40L) στα Τ λεμφοκύτταρα ασθενών με. ψωριασική αρθρίτιδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Μελέτη της έκφρασης του CD154 (CD40L) στα Τ λεμφοκύτταρα ασθενών με ψωριασική αρθρίτιδα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΟΥΣΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα: από τη διάγνωση στη θεραπεία

Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα: από τη διάγνωση στη θεραπεία Ανασκόπηση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2008,19(1):41-53 Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα: από τη διάγνωση στη θεραπεία Α. Κουτρούμπας Λ. Ι. Σακκάς Περίληψη Η αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα ταξινομείται στις οροαρνητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙ Α. Φλεγµονώδης αρθρίτιδα προκαλούµενη από την. µονονατρίου µέσα στην άρθρωση

ΟΥΡΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙ Α. Φλεγµονώδης αρθρίτιδα προκαλούµενη από την. µονονατρίου µέσα στην άρθρωση ΟΥΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΟΞΕΙΑ ΟΥΡΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΟΥΡΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙ Α Φλεγµονώδης αρθρίτιδα προκαλούµενη από την καθίζηση κρυστάλλων ουρικού µονονατρίου µέσα στην άρθρωση ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ ΟΥΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ Ασυµπτωµατική υπερουριχαιµία

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ www.pediatric-rheumathology.printo.it ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΣΑΦ: Μη Στεροειδή Αντιφλεγµονώδη Φάρµακα Είναι συµπτωµατικά, αντιφλεγµονώδη, αντιπυρετικά και αναλγητικά φάρµακα. Συµπτωµατικά σηµαίνει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Enbrel 25 mg κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φιαλίδιο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Βγείτε από την πίεση, χωρίς απώλειες.

Βγείτε από την πίεση, χωρίς απώλειες. Βγείτε από την πίεση, χωρίς απώλειες. Αποτελεσµατική αντιµετώπιση της υπέρτασης και των συγγενών δυσλειτουργιών. LOSARTAN POTASSIUM + HYDROCHLOROTHIAZIDE 3 επικαλυµµένα δισκία (1 + 12,5) mg/tab 3 επικαλυµµένα

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα

Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα 4 ο (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ÇΠρόληψη & Αντιμετώπιση Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου: Πρακτικές ΟδηγίεςÈ Ξενοδοχείο Amalia Nαύπλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία: METHOTREXATE/PFIZER Δισκία 2,5 mg/tab Διάλυμα για ένεση/έγχυση 1000 mg/40 ml bottle 1.2 Σύνθεση: Δραστική ουσία: Methotrexate

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοφλεγμονώδη νοσήματα της παιδικής ηλικίας: Μη φλεγμονοσωμοπάθειες

Αυτοφλεγμονώδη νοσήματα της παιδικής ηλικίας: Μη φλεγμονοσωμοπάθειες Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, 3 253 Αυτοφλεγμονώδη νοσήματα της παιδικής ηλικίας: Μη φλεγμονοσωμοπάθειες Π. Πρατσίδου-Γκέρτση Παιδιατρικό Ανοσολογικό και Ρευματολογικό Κέντρο Αναφοράς Α' Παιδιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ LECTURE... Η σημασία και η αξιολόγηση της ανεύρεσης αυτοαντισωμάτων σε ασυμπτωματικά (υγιή) άτομα και συγγενείς πασχόντων ...

ΔΙΑΛΕΞΗ LECTURE... Η σημασία και η αξιολόγηση της ανεύρεσης αυτοαντισωμάτων σε ασυμπτωματικά (υγιή) άτομα και συγγενείς πασχόντων ... 320 Α. Τσιρογιαννη ΔΙΑΛΕΞΗ LECTURE... Η σημασία και η αξιολόγηση της ανεύρεσης αυτοαντισωμάτων σε ασυμπτωματικά (υγιή) άτομα και συγγενείς πασχόντων ËÝîåéò åõñåôçñßïõ Αυτοαντισώματα, ασυμπτωματικά άτομα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TRIATEC (ραμιπρίλη) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TRIATEC (ραμιπρίλη) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TRIATEC (ραμιπρίλη) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TRIATEC 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο Triatec 2,5 περιέχει 2,5 mg ραμιπρίλη. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Συντονιστής: Σπήλιος Μανωλακόπουλος Ευάγγελος Χολόγγιτας και Δημήτριος Σαμωνάκης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Συντονιστής: Σπήλιος Μανωλακόπουλος Ευάγγελος Χολόγγιτας και Δημήτριος Σαμωνάκης ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Συντονιστής: Σπήλιος Μανωλακόπουλος Ευάγγελος Χολόγγιτας και Δημήτριος Σαμωνάκης Αθήνα, 2013 1 Πρόλογος Η αυτοάνοση ηπατίτιδα (ΑΗ) αποτελεί μια άγνωστης αιτιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (SPC)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (SPC) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: METHOTREXATE/PFIZER 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ α) Δισκία 2,5 mg/tab: Κάθε δισκίο περιέχει 2,5mg Methotrexate

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Συντονιστής: Σπήλιος Μανωλακόπουλος Ευάγγελος Χολόγγιτας και Δημήτριος Σαμωνάκης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Συντονιστής: Σπήλιος Μανωλακόπουλος Ευάγγελος Χολόγγιτας και Δημήτριος Σαμωνάκης ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Συντονιστής: Σπήλιος Μανωλακόπουλος Ευάγγελος Χολόγγιτας και Δημήτριος Σαμωνάκης Αθήνα, 2013 1 Πρόλογος Η αυτοάνοση ηπατίτιδα (ΑΗ) αποτελεί μια άγνωστης αιτιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ρευματολογία ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ KAI EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ρευματολογία ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ KAI EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ www.ere.gr Ελληνική ρευματολογία ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ KAI EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 4654 ΚΩΔ.ΕΝΤΥΠΟΥ 013697 - ISSN 1105-6452 ENTYΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MEDROL 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ONOMAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MEDROL 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (σε δραστικά συστατικά) Κάθε δισκίο περιέχει Methylprednisolone* 4 mg 16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Cimzia 200 mg ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Η κάθε προγεμισμένη σύριγγα περιέχει 200

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Remicade 100 mg κόνις για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ρευματολογία ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ KAI EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ρευματολογία ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ KAI EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ www.ere.gr Ελληνική ρευματολογία ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ KAI EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 4654 ΚΩΔ.ΕΝΤΥΠΟΥ 013697 - ISSN 1105-6452 ENTYΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

PRADAXA - ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ

PRADAXA - ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ Ο παρόν οδηγός συνταγογράφησης δεν υποκαθιστά την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος (ΠΧΠ) του PRADAXA η οποία βρίσκεται στο τέλος του παρόντος εντύπου. Οι υποδείξεις που δίδονται σε αυτό τον οδηγό συνταγογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο ρόλος της λεπτίνης στην παθογένεια της ρευματοειδούς

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοανοσία και εγκυµοσύνη 1

Αυτοανοσία και εγκυµοσύνη 1 25 Αυτοανοσία και εγκυµοσύνη 1 ΣΤ.Χ. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, 2 Ι. ΗΛΙΑΣ 1 Ενδοκρινολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Επιστημονική Υπεύθυνη Τμήματος Ενδοκρινολογίας-Διαβήτου και Μεταβολισμού, Νοσοκομείο-Μαιευτήριο Αθηνών «Έλενα

Διαβάστε περισσότερα