ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5"

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ...2 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΚΥΡΟ ΕΤΗΣΕΙΣ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΤΑΙΓΙ ΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ...5 ΣΦΟ ΡΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ...6 ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ...6

2 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Περιγράφονται απαιτούµενα προληπτικά µέτρα για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. Αυτά απορρέουν από τους περισσότερους νόµους που έχουν θεσπιστεί για την ασφάλεια και υγεία στα εργοτάξια. 2. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ Θα περιφραχτεί το εργοτάξιο. Όλοι οι εργαζόµενοι θα είναι ενηµερωµένοι για τους ενδεχόµενους κινδύνους, τα µέτρα ασφάλειας και υγείας. Ανά διαστήµατα θα επιθεωρούνται οι εργαζόµενοι στις θέσεις εργασίας τους. Κάθε άτοµο στο εργοτάξιο πρέπει να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας και υγείας. Θα λαµβάνει τις απαραίτητες προφυλάξεις για την προσωπική του ασφάλεια και για την ασφάλεια οποιουδήποτε ατόµου. Επίσης θα απέχει από οποιαδήποτε πράξη µπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον ίδιο ή άλλο άτοµο. ε θα ανατίθεται δουλειά σε κάποιον, ο οποίος δεν είναι σωµατικά και πνευµατικά κατάλληλος. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς γνώσεις για το αντικείµενο εργασίας του. Οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν κράνος ασφαλείας. εν είναι απαραίτητη η χρήση του στα εργοταξιακά γραφεία και στις καµπίνες των φορτηγών, µηχανηµάτων κι οχηµάτων. Όλα τα άτοµα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήµατα και ενδύµατα. Επίσης θα φορούν τα ΜΑΠ µε βάση την εργασία που κάνουν. Κανένα άτοµο δε θα ξεκινά την εργασία του αν δεν είναι κατάλληλα ντυµένο. Οι εργαζόµενοι δεν επιτρέπεται να φορούν φαρδιά ξεκούµπωτα ρούχα, σορτς, και να είναι γυµνοί από τη µέση και πάνω. Οι εργαζόµενοι θα χρησιµοποιούν σωστά τον ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό τους και µετά τη χρήση του θα τον τακτοποιούν στη θέση του. Απαγορεύονται φωτιές µε σκοπό τη θέρµανση. Απαγορεύεται το κάπνισµα σε περιοχές µε εύφλεκτα υλικά και κοντά σε ηλεκτροφόρους αγωγούς. Απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ στους χώρους του εργοταξίου. Απαγορεύεται η είσοδος κι η παραµονή στο χώρο εργασίας, καθώς κι η εργασία σε περίπτωση µέθης του εργαζοµένου. Απαγορεύεται η ανάπαυση σε επικίνδυνους χώρους. Οι εργαζόµενοι δε θα θέτουν σε λειτουργία, δε θα αλλάζουν ή µετατοπίζουν τους µηχανισµούς των µηχανών, εργαλείων, συσκευών κι εγκαταστάσεων και θα χρησιµοποιούν σωστά τους µηχανισµούς ασφαλείας. Επίσης θα γνωρίζουν που βρίσκονται οι διακόπτες ασφαλείας. Κανένα άτοµο δεν επιτρέπεται να αποµακρύνει, να τροποποιεί ή να χαλάσει οποιαδήποτε σήµανση ή εξοπλισµό ασφαλείας. Οι εργαζόµενοι θα χρησιµοποιούν σωστά τις συσκευές, µηχανές, µηχανήµατα, εργαλεία και µεταφορικά µέσα. Ο εξοπλισµός του εργοταξίου θα χρησιµοποιείται από εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Οι εργαζόµενοι θα αναφέρουν οποιαδήποτε ανασφαλή κατάσταση εργασίας και θα απευθυνθούν για βοήθεια αν δε µπορούν να ελέγξουν την κατάσταση µόνοι τους. Όλοι οι εργαζόµενοι θα γνωρίζουν τις οδούς κυκλοφορίας, τη θέση Α βοηθειών κλπ. Το εργοτάξιο θα διατηρείται νοικοκυρεµένο και καθαρό. Θα υπάρχει θέση για την απόθεση των απορριµµάτων και θέση για την αποθήκευση υλικών. Επίσης τα άχρηστα υλικά θα αποµακρύνονται από το εργοτάξιο ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Η ασφαλής προσέγγιση κι έξοδος πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλες τις θέσεις εργασίας. Επίσης θα απαγορεύεται η είσοδος σε τρίτους. Όλοι οι επισκέπτες στο εργοτάξιο θα συνοδεύονται από άτοµο που γνωρίζει τους χώρους του εργοταξίου και θα συµµορφώνονται µε τις οδηγίες του. Οι ράµπες κυκλοφορίας θα έχουν πλάτος 60εκ. Επίσης στην περίπτωση που η διάβαση είναι υπερυψωµένη τουλάχιστον 75εκ, θα υπάρχει πλευρικά στηθαίο. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ Περιγράφονται τα απαιτούµενα προληπτικά µέτρα για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων που σχετίζονται µε τα µηχανήµατα, σύµφωνα µε τα Π.. 305/96, Ν.1430/1984, Π /1981, Π.. 778/80, ΚΟΚ, Ν. 2052/92, Ν. 682/99 και Π.. 292/ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Ασταθής έδραση µηχανήµατος Συγκρούσεις των οχηµάτων µε οχήµατα, άτοµα ή εµπόδια

3 Βλάβες συστηµάτων κίνησης ανεξέλεγκτη κίνηση Υπερφόρτωση µηχανήµατος Κίνδυνος πυρκαγιάς Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από µηχανήµατα µε κινητά µέρα που εργάζονται κοντά σε ηλεκτροφόρους αγωγούς Έκθεση σε επιβλαβείς παράγοντες (σκόνη, θόρυβος, καυσαέρια κλπ) Ελαττωµατικός εξοπλισµός Όλα τα µηχανήµατα του έργου (ΜΕ) πρέπει να έχουν άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας χρήση ΜΕ. Για την κυκλοφορία και τη χρήση των µηχανηµάτων απαιτείται έγκριση τύπου. Πρέπει να είναι πληρωµένα τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας. Πρέπει να έχουν ασφάλιση µε βάση τις πινακίδες ΜΕ κι όχι τον αριθµό πλαισίου τους. Πρέπει να τηρείται το βιβλίο Συντήρησης του µηχανήµατος. Θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Θα γίνονται τα προβλεπόµενα servis. Τα µηχανήµατα εσωτερικής καύσης θα ρυθµίζονται ώστε η καύση να είναι τέλεια και ο θόρυβος που προκαλούν ο ελάχιστος. Τα ΜΕ πρέπει να παρέχουν ασφάλεια κατά τη χρήση τους. Οι χειριστές των µηχανηµάτων πρέπει να έχουν την απαιτούµενη άδεια και την εκπαίδευση κι εµπειρία. Επίσης πρέπει να είναι ενήλικες. Επιπλέον δεν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση ο χειρισµός του µηχανήµατος από άλλο άτοµο. Οι χειριστές πρέπει να γνωρίζουν όλες τις ενδείξεις λειτουργίας κι ασφάλειας των µηχανηµάτων τους. Επιπλέον στο κάθε µηχάνηµα θα υπάρχει το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας, συντήρησης κι ασφάλειας στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα ΜΕ πρέπει να χρησιµοποιούνται βάσει των διαστάσεων και του βάρους τους, που πρέπει να είναι εντός των µεγίστων επιτρεποµένων ορίων. Αν κάποιο στοιχείο του µηχανήµατος υπερβαίνει τα όρια, απαιτείται ειδική άδεια διέλευσης ΜΕ για την κυκλοφορία του. Όλα τα ΜΕ πρέπει να φέρουν για λόγους ασφαλείας : - Στέγαστρο προστασίας του χειριστή - Φάρο µε κίτρινο φως - Πυροσβεστήρα - Αναγκαία φώτα - Αναγκαίους καθρέπτες - Τρίγωνο ακινητοποίησης και τρίγωνο βραδυπορίας Επιπλέον - Όταν το µήκος του µηχανήµατος υπερβαίνει τα 13 µέτρα, απαιτούνται πινακίδες αναγνώρισης οχήµατος µεγάλου µήκους. - Όταν το βάρος λειτουργίας του µηχανήµατος υπερβαίνει τους 7,5 τόνους απαιτούνται πινακίδες αναγνώρισης βαρέος οχήµατος. Τα αυτοκίνητα έγχυσης σκυροδέµατος και γενικά όλα τα µηχανήµατα µε κινητά µέρη πρέπει να βρίσκονται µακριά από ηλεκτροφόρους αγωγούς. Κοντά στις θέσεις εκσκαφής τα µηχανήµατα θα τηρούν τους ισχύοντες κανονισµούς κυκλοφορίας, δηλαδή θα ακολουθούν συγκεκριµένη πορεία κατά την εργασία τους. Επίσης δε θα εµποδίζουν επί τόπου εργασίες κι άλλα µηχανήµατα. Στις θέσεις εγκατάστασης λειτουργίας ή κυκλοφορίας των µηχανηµάτων η κίνηση του προσωπικού θα γίνεται µέσω ασφαλών διαβάσεων. Η έδραση των µηχανηµάτων θα είναι σταθερή. Θα είναι όσο το δυνατόν οριζόντια κι ασφαλής. Μετά την παύση εργασίας, τα µηχανήµατα θα αφήνονται χωρίς φορτίο, µε όλα τα στοιχεία τους ακινητοποιηµένα πλήρως, τα συστήµατα ακινητοποίησης τοποθετηµένα στη θέση ΕΝΤΟΣ, οι κινητήρες στη θέση ΕΚΤΟΣ και οι κάδοι τροφοδοσίας, ανυψωτικοί ιστοί κλπ σε θέσεις που δε δηµιουργούν κίνδυνο. Η τροφοδοσία τους µε καύσιµα, η αλλαγή λαδιών κλπ θα γίνεται σε ασφαλείς θέσεις. ε θα µεταφέρονται άτοµα µε τα µηχανήµατα. ε θα χρησιµοποιούνται ελαττωµατικά µηχανήµατα. Επίσης δε θα προβαίνουν σε πρόχειρες επιδιορθώσεις και γενικά σε επισκευές µη κατάλληλα άτοµα. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Περιγράφονται τα απαιτούµενα προληπτικά µέτρα για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων, που σχετίζονται µε τις καθαιρέσεις, σύµφωνα µε τα Π.. 305/96 και Π /1981.

4 2. ΚΙΝ ΥΝΟΙ Πτώσεις εργαζοµένων στα σηµεία των καθαιρέσεων Τραυµατισµοί από πτώσεις υλικών κι αντικειµένων Έκθεση σε υψηλές ή πολύ χαµηλές θερµοκρασίες Κίνδυνοι εξαιτίας της άγνοιας των υφιστάµενων δικτύων κοινής ωφελείας Κίνδυνοι που συνδέονται µε τη χρήση µηχανηµάτων και εργαλείων Οι εργαζόµενοι φορούν τα ΜΑΠ που προβλέπονται. Επισηµαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η χρήση ωτοασπίδων για ένταση θορύβου >85db. Οι αγωγοί ΟΚΩ θα εντοπίζονται, θα προστατεύονται και θα στηρίζονται µε ασφάλεια. Τα µηχανήµατα θα τηρούν τους ισχύοντες κανόνες ασφαλούς λειτουργίας. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ Περιγράφονται τα απαιτούµενα προληπτικά µέτρα για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων που σχετίζονται µε τη µεταφορά κι απόθεση υλικών, σύµφωνα µε τα Π.. 305/96, Π.. 397/1994 και Π / ΚΙΝ ΥΝΟΙ Μετατόπιση υλικού κατά τη µεταφορά µε µηχάνηµα λόγω ανεπαρκούς πρόσδεσης Αστοχία συσκευασίας φορτίου Μεταφορά βαρέων ή ογκωδών αντικειµένων Μεταφορά αντικειµένων σε ανώµαλο έδαφος Πτώση υλικών λόγω υπερστοίβασης, κακής τοποθέτησης κλπ Τα µέσα πρόσδεσης των φορτίων σε όχηµα πρέπει να είναι ικανά να αποτρέψουν µετατόπιση φορτίου σε περίπτωση απότοµου φρεναρίσµατος. Κατά τη χειρονακτική µεταφορά φορτίου, το µεταφερόµενο υλικό δεν πρέπει να είναι υπερβολικά βαρύ ή υπερβολικά µεγάλο. Επίσης να µην είναι πολύ ογκώδες και γενικά να µην προκαλεί δυσχέρειες στο µεταφορέα. Επισηµαίνεται ότι ο µεταφορέας θα φορά κλειστά κι αντιολισθητικά υποδήµατα. Η µεταφορά χειρονακτικά σιδηρού οπλισµού θα πραγµατοποιείται µακριά από ηλεκτροφόρους αγωγούς. Μείωση κατά το δυνατόν της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων, υποκατάσταση ή έστω υποβοήθησή της µε µηχανικά µέσα. Εκπαίδευση των εργαζοµένων για τα µέτρα ασφαλείας: - Πιάνουµε γερά το φορτίο - Για να σηκώσουµε ένα φορτίο, λυγίζουµε τα γόνατα, κρατάµε ίσια την πλάτη µας και σηκώνουµε το φορτίο µε τα πόδια - Πριν την έναρξη, παίρνουµε βαθιά αναπνοή, για να στηρίξουµε τη σπονδυλική στήλη - Κρατάµε το φορτίο κοντά στο σώµα - Αποφεύγουµε την περιστροφή του κορµού και τις απότοµες κινήσεις - εν µεταφέρουµε φορτίο που µας κλείνει το οπτικό πεδίο. Το δάπεδο που θα γίνονται οι µεταφορές θα είναι οµαλό, χωρίς εµπόδια και γενικά δε θα παρουσιάζει κινδύνους πρόσκρουσης των ποδιών κατά το βάδισµα. Απαγορεύεται η µεταφορά υλικών, προµηθειών και βαρέων εργαλείων µαζί µε το προσωπικό στα οχήµατα µεταφοράς του προσωπικού. ε θα τραβιέται βαρύ φορτίο µε την πλάτη γυρισµένη στο κενό. Κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση υλικών θα εξασφαλίζονται τα οχήµατα από τυχαία κίνηση. Επίσης θα απαγορεύεται η παραµονή ανθρώπων εντός της τροχιάς διακίνησης υλικών. Οι αποβάθρες και οι ράµπες φόρτωσης και εκφόρτωσης θα ανταποκρίνονται στις διαστάσεις του µεταφερόµενου φορτίου. Θα λαµβάνεται ιδιαίτερη φροντίδα κατά τη στοίβαση υλικών. Απαγορεύεται η απόληψη σωλήνων, κ.λ.π. από τα πλάγια των σωρών. Κατά την αποθήκευση των σωλήνων πρέπει να λαµβάνονται µέτρα προς αποφυγή κύλισης. Κατά την αποθήκευση επιµηκών ράβδων πρέπει να λαµβάνονται µέτρα προς αποφυγή κατολίσθησης ή πτώσης. Αν η αποθήκευση γειτνιάζει µε χώρους εργασίας ή κυκλοφορίας, θα λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα προστασίας, όπως περιφράγµατα, σανιδώµατα, προστατευτικά δίκτυα κ.λ.π. Θα αφήνονται διάδροµοι µεταξύ των αποθηκευτικών υλικών, ώστε να διευκολύνεται το έργο

5 επέµβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς. ΣΚΥΡΟ ΕΤΗΣΕΙΣ Περιγράφονται τα απαιτούµενα προληπτικά µέτρα για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων που σχετίζονται µε τις σκυροδετήσεις, σύµφωνα µε τα Π.. 305/96, Π /1981, Ν. 1768/85 και Π.. 377/ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Πτώσεις εργαζοµένων από ύψος Τραυµατισµοί από την έγχυση σκυροδέµατος Τραυµατισµοί από τον εξοπλισµό Πτώσεις χρησιµοποιούµενων υλικών κατά τη µεταφορά τους Έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες (σκόνη, θόρυβος, καυσαέρια κλπ) Απαγορεύονται άτοµα µη έχοντα εργασία στο χώρο σκυροδέτησης εν πρέπει να βρίσκονται εργαζόµενοι κοντά στο χώρο έγχυσης του σκυροδέµατος κατά την εργασία του. Για τις βαρέλες και τις πρέσες απαιτείται πέραν των απαιτήσεων περί κυκλοφορίας- : - να τοποθετούνται οι πρέσες σε οριζόντια θέση και να σταθεροποιούνται - να υπάρχει συνεχής οπτική επαφή του χειριστή µε το βραχίονα και το σωλήνα εγχύσεως, αλλιώς χρειάζεται κουµανταδόρος - η πρέσα πρέπει να συντηρείται ώστε να αποφεύγεται µπλοκάρισµα του σωλήνα. Αν συµβεί αυτό, πρέπει να σταµατάει η εργασία - το ξέπλυµα της βαρέλας µετά τη χρήση δεν θα γίνεται στο εργοτάξιο Η ανάπτυξη της µπούµας δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή µε εναέρια δίκτυα ενέργειας ή τηλεπικοινωνίας Απαγορεύεται να βρίσκονται εργαζόµενοι κάτω από τον ξυλότυπο κατά τη σκυροδέτηση Κατά τη φάση της σκυροδέτησης θα επιθεωρούνται συνεχώς οι ξυλότυποι. Αν παρατηρηθεί καθίζηση, παραµόρφωση ή οποιαδήποτε υπόνοια αστοχίας, θα σταµατάει αµέσως η σκυροδέτηση και δεν θα ξαναρχίζει αν δεν ενισχυθεί ή επισκευαστεί άµεσα ο ξυλότυπος. Οι εργαζόµενοι θα φορούν τον ακόλουθο εξοπλισµό για προστασία από την επαφή µε το σκυρόδεµα και από τους κραδασµούς: - προστατευτικά υποδήµατα, κράνη και ρούχα εργασίας - ζώνες ασφαλείας, κατά τη συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση ξυλοτύπου αν δεν υπάρχει άλλη εξασφάλιση έναντι πτώσης - προστατευτικά γυαλιά για τη µεταφορά του λάστιχου εκτόξευσης σκυροδέµατος κατά τη σκυροδέτηση - κατάλληλα γάντια στη χρήση του εξοπλισµού δόνησης. Πρέπει να λαµβάνονται επαρκή προληπτικά µέτρα για την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που οφείλονται στο εύθραυστο ή στην προσωρινή αστάθεια ενός έργου. 1. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΙΓΙ ΕΣ Καθηµερινά ελέγχεται η πρόγνωση του καιρού για τις επόµενες 2-3 µέρες, κυρίως πριν από Σαββατοκύριακο ή αργία. Αν αναµένονται ισχυρές βροχοπτώσεις, λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα, π.χ.: - Προστασία /αντιστήριξη έργων - Αποµάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης. - Αποµάκρυνση της λάσπης από τους δρόµους προσπέλασης σε εργοτάξιο - ηµιουργία αναχωµάτων - Ετοιµότητα µε αµµόσακους για χρήση - Τοποθέτηση αντλιών - Μεταφορά µηχανηµάτων σε ασφαλή θέση - Μεταφορά κινητών αντικειµένων/ εξοπλισµού - Επιβεβαίωση ότι οι ηλεκτρικές µηχανές είναι γειωµένες.

6 - Ενίσχυση της αγκύρωσης των προσωρινών πινακίδων 1. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΦΟ ΡΟΙ ΑΝΕΜΟΙ - Συµπύκνωση των προϊόντων καθαίρεσης για να αποτραπεί η µετατόπισή τους µε τον αέρα. - Εξασφάλιση (πχ δέσιµο) όλων των υλικών κι εξαρτηµάτων που µπορεί να προκαλέσουν ατύχηµα, αν παρασυρθούν. - Ελαφριά αντικείµενα να αποµακρύνονται από τις θέσεις του έργου. - Τυχόν επικίνδυνα υλικά να είναι σε εσωτερικούς χώρους. 1. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Για την πρόληψη της πυρκαγιάς πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω κανόνες: Θα τηρείται καθαρό το εργοτάξιο. Θα αποµακρύνονται άχρηστα κι εύφλεκτα υλικά. Τα άχρηστα υλικά θα συγκεντρώνονται σε κατάλληλες θέσεις κι από εκεί θα αποµακρύνονται το ταχύτερο από το εργοτάξιο. Θα απαγορεύεται το κάπνισµα. Το έργο θα είναι προσπελάσιµο από πυροσβεστικά οχήµατα. Οι εργαζόµενοι θα είναι ενηµερωµένοι για τη θέση του εξοπλισµού πυρόσβεσης, καθώς και τον τρόπο χρησιµοποίησής του. Θα χρησιµοποιείται το ενδεδειγµένο µέσο πυρόσβεσης, µε βάση το καιγόµενο υλικό.

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ )

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 - Εγκύκλιος: 130159/07-05-1997 του Υπουργείου Εργασίας) ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Είδος έργου και χρήση αυτού:

Διαβάστε περισσότερα

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004 Α. ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συµπληρωθούν µετά την υπογραφή της σύµβασης και την ανάληψη του έργου από συγκεκριµένο ανάδοχο. Θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Α.Υ.) ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μελέτης : 126/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 Τηλ: 27570-22807, Fax: 27570-23230 Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αντιγόνη Γ. Μπίσκα Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc Τεχνική Επιθεωρήτρια Εργασίας, ΚΕΠΕΚ Κ. ΕΛΛΑΔΟΣ Δημήτριος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Α. Υ. Τεύχος 1. Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας

Σ. Α. Υ. Τεύχος 1. Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ Πληροφ. : Α. Παπαδάκη Α. Παπανδρέου 100, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821029141 Fax: 2821051540

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 3. Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4. ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση

ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK" (Φ.Ε.Κ. 212/Α/29-8-1996) O ΠPOE

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Η Ευρώπη για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚO ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ ΥΓΙΕΙΝHΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας.

Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας. Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος της μελέτης είναι ο εντοπισμός κ η αναγνώριση της πάσης φύσης μορφής και αιτιολογίας κινδύνων καθώς κ την υποβολή προτάσεων για την λήψη αναγκαίων μέτρων που θα περιορίσουν ή θα εξαλείψουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Διαμορφώσεις μικρής κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίων και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς, Σκ. Μαριών ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Τ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

MODELS TOUCAN 1100 GREEK. U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417

MODELS TOUCAN 1100 GREEK. U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417 MODELS TOUCAN 1100 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417 C.E. JLG Industries, Kilmartin Place,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOE PIKO IATAΓMA 16/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/EOK" (Φ.E.K.

ΠPOE PIKO IATAΓMA 16/1996 Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/EOK (Φ.E.K. ΠPOE PIKO IATAΓMA 16/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/EOK" (Φ.E.K. 10/A/18-1-1996) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ Ο Φακελος ασφαλειας και υγειας του εργου περιλάµβανει το µητρωο του εργου και οδηγιες και χρησιµα στοιχεια σε θεµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τµήµα 1 Τµήµα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\A8011-8023\cons\tefxi\MAPS.doc 8011-8023/4904/B10 Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές

Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές ιεθνές Γραφείο Εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2001 ιεθνές Γραφείο Εργασίας (.Γ.Ε.) Κώδικας Πρακτικής του.γ.ε Ασφάλεια και υγεία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3) ΕΡΓΟ :ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΘΕΣΗ : ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 46/2013 ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ: ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ονοματεπώνυμο ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Εγχειρίδιο Λειτουργίας Z-45 25 Z-45 25J Z-51 30J IC Power CE με Πληροφορίες Συντήρησης Fourth Edition First Printing Part No. 114340GK Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τέταρτη έκδοση Πρώτη Εκτύπωση Σημαντικό Διαβάστε,

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ»

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ» Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ» ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10 IPC 08.10 - Οδηγίες λειτουργίας g 51192351 08.10 Πρόλογος Για τον ασφαλή χειρισµό του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων απαιτούνται γνώσεις, τις οποίες µπορείτε να αποκτήσετε µε τη βοήθεια των προκείµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00

Διαβάστε περισσότερα