Αποτίµηση οδικής ασφάλειας για το ιευρωπαϊκό Οδικό ίκτυο της Ελλάδας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποτίµηση οδικής ασφάλειας για το ιευρωπαϊκό Οδικό ίκτυο της Ελλάδας"

Transcript

1 Αποτίµηση οδικής ασφάλειας για το ιευρωπαϊκό Οδικό ίκτυο της Ελλάδας Road Safety Assessment - Greek TEN-Road ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος, MSc, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝ ΡΟΥΛΙ ΑΚΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος, MSc, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης, από πλευράς οδικής ασφάλειας. Η παρούσα έρευνα αφορά το χαρακτηρισµένο ως διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο της Ελλάδας και δίνει έµφαση στα τµήµατα του δικτύου όπου συµβαίνουν θανατηφόρα οδικά ατυχήµατα. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει την επικινδυνότητα του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου και να αποτιµήσει την οδική ασφάλεια, σε συνάρτηση µε τη χρήση του. Συνεπώς, υπολογίζεται ο δείκτης των θανατηφόρων οδικών ατυχηµάτων ανά διανυθέντα οχηµατο-χιλιόµετρα, για κάθε οδικό τµήµα. Αποτέλεσµα της παρούσας εργασίας είναι η δηµιουργία του Χάρτη Επικινδυνότητας, ο οποίος δείχνει τον κίνδυνο θανατηφόρου ατυχήµατος που διατρέχουν οι οδηγοί ανά οδικό τµήµα του υπό εξέταση οδικού δικτύου. ABSTRACT: Greece is ranked at the last places of Europe, in terms of road safety. The present study is about the characterised as trans-european road network of Greece and it emphasizes at the road sections where fatal accidents occur. The aim of this research is to examine the risk of trans-european road network and assess road safety, relevant to its usage. Thus, the risk rate of fatal accidents per vehicle-kilometres travelled, for every road section, has been calculated. The outcome of this work is the creation of a Risk Map, showing the calculated risk rate on individual road sections across the examined road network. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα οδικά ατυχήµατα είναι σύνηθες φαινόµενο στις οδούς της Ελλάδας. Η παρούσα έρευνα αφορά το υπεραστικό οδικό δίκτυο της χώρας και πιο συγκεκριµένα το χαρακτηρισµένο ως ιευρωπαϊκό Οδικό ίκτυο που βρίσκεται στην επικράτεια της Ελλάδας. Η εν λόγω έρευνα αποτιµά το επίπεδο της παρεχόµενης οδικής ασφάλειας στους χρήστες του εξεταζόµενου οδικού δικτύου. Στόχος της έρευνας αποτελεί η εξέταση της επικινδυνότητας του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου της Ελλάδας και η απεικόνιση της µε γραφικό τρόπο σε χάρτη, ο οποίος θα είναι εύκολα κατανοητός από όλους τους ενδιαφερόµενους. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη δηµιουργία ενός Χάρτη Επικινδυνότητας, ο οποίος απεικονίζει µε διαφορετικές χρωµατικές αποχρώσεις την επικινδυνότητα του κάθε οδικού τµήµατος. 1

2 Ο προσδιορισµός των οδικών τµηµάτων πραγµατοποιείται µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται (α) η ελαχιστοποίηση της ετήσιας διακύµανσης του αριθµού ατυχηµάτων, (β) η οµοιογένεια των κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών και (γ) η οµοιοµορφία της υποδοµής. Ο διαµορφωµένος Χάρτης παρουσιάζει την επικινδυνότητα του εξεταζοµένου οδικού δικτύου βάσει του δείκτη θανατηφόρων οδικών ατυχηµάτων ανά διανυθέντα οχηµατοχιλιόµετρα. Εκτιµάται ότι, η εν λόγω έρευνα µπορεί να αποτελέσει ένα εύχρηστο και πολύτιµο εργαλείο για τον οιονδήποτε, ειδικό ή µη, ώστε να µπορεί να επιλέξει την ασφαλέστερη διαδροµή και να είναι περισσότερο προσεκτικός κατά την οδήγηση σε επικίνδυνα τµήµατα του δικτύου. Επιπροσθέτως, η επιλογή οδικών τµηµάτων όπου οι επεµβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας έχουν τις µέγιστες ωφέλειες στους χρήστες, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω της αξιοποίησης της παρεχόµενης πληροφορίας. Η παρούσα έρευνα έχει υλοποιηθεί σε συνεργασία µε το διεθνή µη-κερδοσκοπικό οργανισµό EuroRAP AISBL, την ΕΛΠΑ και το Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς. 2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2.1. Επικινδυνότητα Οδών Στην πιο απλή µορφή τους οι χάρτες επικινδυνότητας παρουσιάζουν την πυκνότητα ή το συνολικό αριθµό ατυχηµάτων κατά µήκος µιας οδού. Εντούτοις, τα αποτελέσµατα που προκύπτουν κατά αυτόν τον τρόπο ανάλυσης δεν είναι εξαρτηµένα από τον αριθµό των οχηµάτων που χρησιµοποιούν το εξεταζόµενο τµήµα ή κόµβο, δεδοµένου ότι τα ατυχήµατα αυξάνουν µε την κυκλοφορία (σε συνθήκες µη κορεσµού). Συνήθως, οι πολίτες ενδιαφέρονται για τη δική τους ατοµική πιθανότητα εµπλοκής σε ατύχηµα. Ο κύριος στόχος χαρτογράφησης της ατοµικής επικινδυνότητας είναι η πληροφόρηση των χρηστών της οδού για το που και σε ποιο βαθµό πρέπει να προσέξουν την οδήγηση τους ώστε να µειωθεί η πιθανότητα εµπλοκής τους σε ατύχηµα Χάρτης Αποτίµησης Οδικής Ασφάλειας Οι Χάρτες Επικινδυνότητας δεν απεικονίζουν κατά πόσο η συµπεριφορά ενός χρήστη µπορεί να επηρεάσει την πιθανότητα εµπλοκής του σε οδικό ατύχηµα ή κατά πόσο ο χρήστης µπορεί να κάνει κάποιο λάθος και να γλιτώσει χωρίς σοβαρό τραυµατισµό. Αντιθέτως, οι Χάρτες Επικινδυνότητας απεικονίζουν τη σχετική επικινδυνότητα ενός χρήστη της οδού ή της κοινωνίας ως σύνολο σε σχέση µε την εµπλοκή σε θανατηφόρο οδικό ατύχηµα. Είναι ευνόητο ότι η επικινδυνότητα µειώνεται εφόσον οι χρήστες συµπεριφέρονται σύµφωνα µε τους κανόνες ασφαλείας (τηρώντας τα όρια ταχύτητας, µη οδηγώντας σε κατάσταση µέθης, µη χρησιµοποιώντας το κινητό τηλέφωνο, κ.λπ.). Ο Χάρτης Αποτίµησης Οδικής Ασφάλειας, που διαµορφώθηκε ως αποτέλεσµα της παρούσας έρευνας, χρησιµοποιώντας έναν κατάλληλα κωδικοποιηµένο χρωµατισµό, απεικονίζει τον κίνδυνο / πιθανότητα εµπλοκής σε θανατηφόρο ατύχηµα κατά µήκος ενός οδικού τµήµατος. Παράλληλα, ο Χάρτης Αποτίµησης Οδικής Ασφάλειας είναι σχεδιασµένος µε τέτοιο τρόπο ώστε να συµβάλει στο σχεδιασµό εθνικής στρατηγικής για την οδική ασφάλεια, σε συνδυασµό πάντα µε άλλες δράσεις. Επιπλέον, ο συγκεκριµένος Χάρτης, µέσω ενός παγκόσµιου δικτύου συνεργαζόµενων οργανισµών, δηµιουργείται και σε πολλά άλλα κράτη. Οπότε, χρησιµοποιώντας ακριβώς την ίδια µεθοδολογία και προδιαγραφές, οι παραγόµενοι χάρτες είναι άµεσα συγκρίσιµοι. 3. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Η µεθοδολογία που εφαρµόστηκε αφορά στην οδική ασφάλεια ενός δικτύου, µέσω διαχωρισµού του σε τµήµατα (για καλύτερη αποτίµηση της επικινδυνότητας) και όχι µέσω µεµονωµένων επικινδύνων/ µελανών σηµείων (black spots), για καλύτερη απόδοση της επικινδυνότητας. 2

3 3.1. Χρονική Περίοδος Έρευνας Η χρονική περίοδος για την οποία αποτιµάται η οδική ασφάλεια στην παρούσα έρευνα είναι η τριετία Συνεπώς, όλα τα στοιχεία (υποδοµής, κυκλοφορίας και ατυχηµάτων) αφορούν τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο ιαχωρισµός Οδικών Αξόνων σε Τµήµατα Καθώς είτε τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά είτε τα κυκλοφοριακά δεδοµένα διαφοροποιούνται κατά µήκος των οδικών αξόνων, κρίθηκε ότι ο διαχωρισµός τους σε οδικά τµήµατα µε παρόµοια γεωµετρικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά θα ανταποκρίνεται καλύτερα στο παρεχόµενο επίπεδο οδικής ασφάλειας. Tο εξεταζόµενο δίκτυο χωρίστηκε σε οδικά τµήµατα µε τέτοιο τρόπο ώστε, να παρουσιάζουν οµοιοµορφία όσον αφορά στα στοιχεία της υποδοµής (αριθµός λωρίδων κυκλοφορίας, διαχωρισµένο οδόστρωµα, κ.λπ.) και της κυκλοφορίας (π.χ. κυκλοφοριακός φόρτος). Αυτό επιτυγχάνεται σύµφωνα µε τα παρακάτω: Χαρακτηριστικά σηµεία: Τα τµήµατα διαµορφώνονται σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά σηµεία µιας οδού (πόλεις, σηµεία ενδιαφέροντος, κ.λπ.). Κύριοι Κόµβοι: Τα τµήµατα µεταξύ κύριων κόµβων είναι καθορισµένα και χρησιµοποιώντας σχετικό αλγόριθµο το οδικό δίκτυο χωρίζεται σε τµήµατα τα οποία βρίσκονται µεταξύ διαδοχικών κύριων κόµβων. Γειτονικά µικρά τµήµατα: Τα τµήµατα µπορεί να ενσωµατώνουν γειτονικά µικρότερα τµήµατα, της τάξης του ενός χιλιοµέτρου, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις στα δεδοµένα κυκλοφορίας και ατυχηµάτων. Οµοιογένεια: o Η γεωµετρία της οδού και η κυκλοφορία δεν µεταβάλλονται σηµαντικά κατά µήκος του τµήµατος. o Όλο το τµήµα ανήκει στην ίδια οδό, ώστε τα δεδοµένα να προκύπτουν από τη χρήση του αριθµού της οδού και τις συντεταγµένες αρχής και τέλους του τµήµατος. o Ο σχεδιασµός και η λειτουργία είναι όσο το δυνατό πιο οµοιογενή γίνεται, ώστε οι δείκτες επικινδυνότητας να αντικατοπτρίζουν κατά µέσο όρο όλα τα µέρη του οδικού τµήµατος. o Τα τµήµατα δεν αποτελούνται από διαφορετικές διατοµές οδού (π.χ. τµήµατα µε κεντρικό στηθαίο και χωρίς, ή τµήµατα µε µία και δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση). o Τα τµήµατα σε αυτοκινητοδρόµους ξεκινούν και τελειώνουν σε κόµβους αυτοκινητοδρόµων. Τα υπόλοιπα τµήµατα ξεκινούν και τελειώνουν είτε σε κόµβους κύριων οδών είτε σε κόµβους αυτοκινητοδρόµων. Συνήθως, η διακύµανση των ατυχηµάτων είναι αρκετά µεγάλη στα µικρά τµήµατα. Επιπλέον, σε περιπτώσεις όπου ένα τµήµα περιλαµβάνει ένα µικρού µήκους τµήµα µεταξύ κόµβων, ο αριθµός των ατυχηµάτων µπορεί να µην αντιπροσωπεύει το µέσο όρο διότι τα ατυχήµατα στους κόµβους είναι συνήθως περισσότερα από ό,τι σε ολόκληρο το τµήµα. Σύµφωνα µε έρευνα του TRL, για οδικά τµήµατα µε έντονη κυκλοφορία, και για χρονική περίοδο τουλάχιστον τριών ετών, τα οδικά τµήµατα πρέπει να έχουν µήκος τουλάχιστον πέντε χιλιοµέτρων για να εξαχθούν αξιόπιστα συµπεράσµατα για την επικινδυνότητα τους. Σε αυτοκινητόδροµους και κύριες οδούς το ελάχιστο µήκος των τµηµάτων θα πρέπει να είναι 10 χιλιόµετρα. Συνεπώς, στο πλαίσιο της ανάλυσης το ελάχιστο µήκος καθορίστηκε στα 10 χιλιόµετρα για τους αυτοκινητόδροµους και 5 χιλιόµετρα για τις λοιπές οδούς. Σε περιπτώσεις που δεν ήταν δυνατόν να ενωθούν µικρά τµήµατα χρειάστηκε να ληφθούν υπόψη και να αξιολογηθούν και άλλα στοιχεία, τα οποία αναφέρονται παρακάτω. Στην πράξη όλες οι προαναφερόµενες συνθήκες δε µπορούν να εφαρµοστούν σε όλες τις περιπτώσεις, ιδίως σε οδούς µε χαµηλές τεχνικές προδιαγραφές και έντονες διακυµάνσεις στην κυκλοφορία. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτήθηκε να γίνει κάποιο είδος συµβιβασµού των παραπάνω συνθηκών, εφόσον πρώτα είχαν εγκριθεί από την ερευνητική οµάδα. Για παράδειγµα: Ο κυκλοφοριακός φόρτος σε διαφορετικά σηµεία εντός ενός οδικού τµήµατος µπορεί να διαφέρει έως και οχήµατα ανά ηµέρα. Σε τέτοιες περιπτώσεις 3

4 χρησιµοποιήθηκε ο µέσος κυκλοφοριακός φόρτος του συνολικού οδικού τµήµατος. Οδοί µε και χωρίς κεντρική νησίδα µπορούν να ενσωµατωθούν σε ένα «µικτό» τµήµα. Για να περιοριστεί ο αριθµός των «µικτών» τµηµάτων επικράτησε ο χαρακτηρισµός του τµήµατος να γίνεται µε βάση τον τύπο διατοµής που υπάρχει σε ποσοστό µεγαλύτερο από 80% του συνολικού τµήµατος. Ενσωµάτωση µικρών τµηµάτων σε µεγαλύτερα παρόλο που δεν είναι οµοιογενή Οδικά Ατυχήµατα Η ανάλυση πραγµατοποιήθηκε βάσει των θανατηφόρων ατυχηµάτων, λόγω του ότι τα ατυχήµατα µε σοβαρούς ή ελαφρούς τραυµατισµούς έχει διαπιστωθεί ότι παρουσιάζουν σηµαντικά προβλήµατα καταγραφής. Ωστόσο, υπήρχε ο κίνδυνος η ανάλυση µόνο µε θανατηφόρα ατυχήµατα να οδηγούσε σε λιγότερο αξιόπιστα αποτελέσµατα µε µεγάλη διακύµανση. Αυτός ο κίνδυνος, εξέλειψε µε την ακολουθούµενη µεθοδολογία ανάλυσης. Σε αυτό το σηµείο αξίζει να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο της έρευνας χρησιµοποιήθηκε ο αριθµός ατυχηµάτων (ο αριθµός συµβάντων) και όχι ο αριθµός θυµάτων (ο αριθµός των ατόµων που σκοτώθηκαν). Επιπλέον, επισηµαίνεται ότι παρόλα τα διάφορα προβλήµατα που παρουσιάζονται µε την ελλιπή καταγραφή των οδικών ατυχηµάτων, σε όλα τα κράτη, η καταγραφή των θανατηφόρων είναι πιο αξιόπιστη από την καταγραφή των ατυχηµάτων µε τραυµατισµούς ή µόνο µε υλικές ζηµιές. Για να είναι αξιόπιστα τα αποτελέσµατα της ανάλυσης έπρεπε οι αριθµοί των ατυχηµάτων να είναι σχετικά µεγάλοι ώστε να περιορίζονται οι τυχόν µεγάλες διακυµάνσεις ανά έτος. Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη αξιοπιστία των αποτελεσµάτων απαιτήθηκε να εξεταστούν τα ατυχήµατα µιας περιόδου τουλάχιστον τριών ετών (Abbess C., Jarret D., and Wright C.C., 1981). Έρευνες έχουν αποδείξει ότι υπάρχει µεγάλη συσχέτιση µεταξύ του ετήσιου αριθµού των οδικών ατυχηµάτων όταν συγκρίνονται σε σχέση µε το χρόνο. Εντούτοις, η µεταβλητότητα της συχνότητας µπορεί να γίνει µεγάλη σε περίπτωση όπου τα ατυχήµατα είναι λιγότερα από 20 ατυχήµατα ανά οδικό τµήµα για χρονική περίοδο 3 ετών (Lynam et al., 2003). Συνεπώς, ο στόχος ήταν κάθε τµήµα να παρουσιάζει τουλάχιστον 20 θανατηφόρα ατυχήµατα κατά την εξεταζόµενη τριετή περίοδο, αν και αυτό δεν ήταν πάντοτε εφικτό. Σε περιπτώσεις όπου ο αριθµός ατυχηµάτων ήταν χαµηλός, το οδικό τµήµα αναφοράς αυξήθηκε, ενσωµατώνοντας άλλα γειτονικά τµήµατα (τα οποία όµως πληρούσαν τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά). Για την ανάλυση απαιτήθηκε η ακριβής τοποθεσία των ατυχηµάτων η οποία εξαρτάται από την ποιότητα των δεδοµένων ατυχηµάτων. Σε περιπτώσεις που δεν ήταν δυνατή η εύρεση της ακριβούς τοποθεσίας ενός ατυχήµατος πραγµατοποιήθηκε ειδική συνεννόηση µε τις αρµόδιες τοπικές αρχές. Επιπροσθέτως, αξιοποιήθηκαν και άλλα πεδία των ελτίων Οδικών Τροχαίων Ατυχηµάτων ( ΟΤΑ), πέραν της χιλιοµετρικής θέσης του συµβάντος, όπως για παράδειγµα το είδος της περιοχής και της οδού, τύπος οδού, κ.λπ Συλλογή Στοιχείων - Εξοπλισµός Η εφαρµογή του προγράµµατος αποτίµησης οδικής ασφάλειας αφορά στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο της Ελλάδας. Σήµερα, ένα µέρος του εν λόγω δικτύου είναι αυτοκινητόδροµοι ή υπό ανακατασκευή σε αυτοκινητόδροµο. Όµως, ένα µεγάλο τµήµα αποτελείται από οδούς µίας λωρίδας κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση µε ενιαίο οδόστρωµα. Εντούτοις, έλλειψη στοιχείων παρουσιάζεται στην πλειονότητα των εξεταζόµενων οδικών αξόνων. Η πηγή των στοιχείων των οδικών ατυχηµάτων είναι το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς που παρείχε τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Τα συλλεγέντα στοιχεία επεξεργάστηκαν και ως προς τα λάθη που ενδεχοµένως να περιελάµβαναν (ακριβής θέση ατυχήµατος, έλλειψη συµπληρωµένων πεδίων ΟΤΑ, κ.λπ.). Στη συνέχεια, τα ατυχήµατα χωροθετήθηκαν επί των εξεταζόµενων οδικών αξόνων. Όσον αφορά στα κυκλοφοριακά στοιχεία, για κάποια οδικά τµήµατα υπήρχαν στοιχεία, τα οποία και παρασχέθηκαν από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδοµών, 4

5 Μεταφορών και ικτύων. Μολαταύτα, υπήρξαν τµήµατα στα οποία δεν υπήρχαν διαθέσιµα πρόσφατα κυκλοφοριακά στοιχεία και γι αυτό πραγµατοποιήθηκαν σε αυτά σχετικές κυκλοφοριακές µετρήσεις. Οι µετρήσεις έλαβαν χώρα κατά το έτος 2010 και ολοκληρώθηκαν το Φεβρουάριο του Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν µε αυτόµατα καταγραφικά µηχανήµατα τύπου MetroCount 5600 plus. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων περιλαµβάνουν κυκλοφοριακούς φόρτους και σύνθεση της κυκλοφορίας. Όλα τα συλλεγέντα κυκλοφοριακά στοιχεία (από Υπηρεσίες ή µετρήσεις) µετατράπηκαν, βάσει διορθωτικών συντελεστών, σε στοιχεία των ετών αναφοράς ( ) Κυκλοφοριακός Φόρτος Ο κυκλοφοριακός φόρτος χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα για να υπολογιστεί ο βαθµός έκθεσης σε θανατηφόρο οδικό ατύχηµα. Συγκεντρώθηκαν δεδοµένα της Ετήσιας Μέσης Ηµερήσιας Κυκλοφορίας (ΕΜΗΚ) του κάθε τµήµατος εκφρασµένη σε οχήµατα ανά ηµέρα και για τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας. Είναι ευνόητο ότι τα στοιχεία κυκλοφοριακού φόρτου έπρεπε να αφορούν την ίδια περίοδο αξιολόγησης των ατυχηµάτων. Συνεπώς, χρησιµοποιήθηκε ο µέσος όρος της µέσης ηµερήσιας κυκλοφορίας ανά έτος της εξεταζόµενης χρονικής περιόδου (τριετία αναφοράς). Όπως αναφέρεται και ανωτέρω, σε τµήµατα που δεν υπήρχαν διαθέσιµα στοιχεία κυκλοφοριακού φόρτου χρειάστηκε να γίνουν σχετικές επί τόπου µετρήσεις. Λαµβάνοντας υπ όψη την εποχή όπου έγιναν οι µετρήσεις επιλέχτηκε ο κατάλληλος συντελεστής της κυκλοφορίας που ανήγαγε τις µετρήσεις σε ΕΜΗΚ στα αντίστοιχα έτη αναφοράς της ανάλυσης Χαρακτηριστικά Χάρτη Επικινδυνότητας Η επικινδυνότητα κάθε οδικού τµήµατος παρουσιάζεται χρωµατικά. Τα διάφορα επίπεδα επικινδυνότητας κατηγοριοποιούνται σε πέντε διακριτές κατηγορίες. Το κάθε επίπεδο επικινδυνότητας παρουσιάζεται χρωµατικά µε διαφορετικό χρώµα. Η χρωµατική απόχρωση που χρησιµοποιείται για το σχεδιασµό του Χάρτη Επικινδυνότητας φαίνεται στον Πίνακας 1. Πίνακας 1: Επίπεδα επικινδυνότητας Χαµηλή: Μειωµένη: Μέση: Αυξηµένη: Υψηλή: Η χρωµατική απόχρωση κάθε επιπέδου επικινδυνότητας επιλέχθηκε µε τέτοιο τρόπο ώστε να: βασίζεται στη σηµασία συγκεκριµένων χρωµάτων (το µαύρο και το κόκκινο σηµαίνουν κίνδυνο) ώστε να υπάρχει ανταπόκριση από το ευρύ κοινό, και να εξασφαλίζεται ότι η παρεχόµενη πληροφορία είναι ξεκάθαρη και διακριτή όταν παρουσιάζεται από τα διάφορα µέσα (ηλεκτρονικά και έντυπα) Κατηγοριοποίηση Τµηµάτων Η επικινδυνότητα ανά οχηµατόχιλιοµετρο (Ε) σε ένα οδικό τµήµα εκφράζεται ως ο αριθµός των θανατηφόρων ατυχηµάτων ανά ένα δισεκατοµµύριο διανυόµενα οχηµατοχιλιόµετρα σύµφωνα µε τον κατωτέρω µαθηµατικό τύπο: Ε = Θανατηφόρα Ατυχήματα Μήκος x ΕΜΗΚ x 365 x έτη εξεταζόμενης περιόδου 1 δισεκατομμύριο Τα όρια των επιπέδων επικινδυνότητας τα οποία ορίστηκαν από την έρευνα, και είναι σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα του οργανισµού EuroRAP (EuroRAP202, RAP Road Risk Mapping Manual ), παρουσιάζονται στον επόµενο Πίνακα 2. 5

6 Πίνακας 2: Όρια κατηγοριών επικινδυνότητας Κατηγορία επικινδυνότητας είκτης Θανατηφόρα Ατυχ./ 10 9 οχηµατό-χλµ Χαµηλή 0 to 2,4 Μειωµένη 2,4 to 9,7 Μέση 9,7 to 16,7 Αυξηµένη 16,7 to 28,4 Υψηλή >28,4 Στο Χάρτη που ακολουθεί, παρουσιάζεται το χαρακτηρισµένο ως διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο και η αποτίµηση του επιπέδου οδικής ασφάλειάς σε αυτό, σύµφωνα µε την αποτίµηση της επικινδυνότητας κάθε οδικού τµήµατος. Επισηµαίνεται ότι, η γκρι απόχρωση αφορά τµήµατα του οδικού δικτύου τα οποία δεν έχουν αποτιµηθεί από πλευράς οδικής ασφάλειας στην παρούσα έρευνα. Έτσι, ανάλογα τον υπολογιζόµενο δείκτη Ε το κάθε οδικό τµήµα κατατάσσεται στην κατηγορία επικινδυνότητας που ανήκει σύµφωνα µε τον Πίνακα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4.1. Χάρτης Αποτίµησης Οδικής Ασφάλειας Οι χάρτες επικινδυνότητας που βασίζονται σε δείκτες ατυχηµάτων αποτιµούν τη συνδυαστική επιρροή όλων των παραγόντων κινδύνου. Συνεπώς, δεν αποτιµάται µεµονωµένα η συµπεριφορά κάθε χρήστη εάν οδηγεί µε µικρότερη ή µεγαλύτερη επικινδυνότητα από το µέσο όρο. Ο Χάρτης αποτίµησης της οδικής ασφάλειας που είναι το αποτέλεσµα της παρούσας έρευνας, δείχνει το σχετικό κίνδυνο κάθε µεµονωµένου χρήστη ή του συνόλου των χρηστών, να εµπλακεί σε θανατηφόρο ατύχηµα. είχνει την πιθανότητα εµπλοκής σε θανατηφόρο για κάθε µεµονωµένο χρήστη ο οποίος χρησιµοποιεί ένα συγκεκριµένο οδικό τµήµα. Η σηµαντικότητα της έγκειται στο γεγονός ότι δείχνει στους οδηγούς το που πρέπει να επιστήσουν την προσοχή τους ώστε να µειωθεί η κίνδυνος εµπλοκής τους σε ατύχηµα. Επιπλέον, µε αυτόν τον τρόπο οι χρήστες µπορούν εµπειρικά να κατανοήσουν τις αιτίες κινδύνου στις οδούς. Στην παραγωγή του Χάρτη, λαµβάνεται υπόψη η επιρροή της κυκλοφορίας εκφρασµένη σε διανυθέντα οχηµατο-χιλιόµετρα. 6

7 Σχήµα 1: Χάρτης Αποτίµησης Επικινδυνότητας του ιευρωπαϊκού Οδικού ικτύου της Ελλάδας 7

8 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η παρούσα έρευνα µπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσµατικό εργαλείο διότι µετατρέπει την επιστήµη της οδικής ασφάλειας σε µορφή κατανοητή στο ευρύ κοινό παρέχοντας του κατανοητές πληροφορίες πάνω στην ασφάλεια των οδικών υποδοµών. Αυτό βοηθάει στο να δηµιουργηθούν δίαυλοι επικοινωνίας µεταξύ των ειδικών και του κοινού. Με αυτόν τον τρόπο, το κοινό µπορεί να είναι σε θέση να κατανοήσει τις προκλήσεις και τις δυνατότητες για βελτίωση της οδικής ασφάλειας καθώς επίσης να δείξει την υποστήριξη του για περισσότερες επενδύσεις σε αυτόν τον τοµέα. Είναι σηµαντικό για τους χρήστες να γνωρίζουν πως αλλάζει η επικινδυνότητα κατά µήκος του δικτύου από το Χάρτη Επικινδυνότητας, βοηθώντας τους, ενδεχοµένως, να κατανοήσουν εµπειρικά γιατί κάποιες οδοί είναι ασφαλέστεροι από κάποιες άλλες. Επίσης, µε τη βοήθεια του συγκεκριµένου Χάρτη, οι χρήστες γίνονται πιο προσεκτικοί όταν πρόκειται να χρησιµοποιήσουν ένα επικίνδυνο οδικό τµήµα. Παράλληλα, για τους υπευθύνους φορείς λειτουργίας και διαχείρισης των οδών ο Χάρτης Επικινδυνότητας µπορεί να φανεί χρήσιµο εργαλείο στην εξαγωγή συµπερασµάτων για την αναγκαιότητα και την έκταση βελτιώσεων. Συνεπώς, η εν λόγω έρευνα, πάντα σε συνδυασµό µε άλλες δράσεις, µπορεί να συµβάλει αποφασιστικά στη µείωση των θανατηφόρων και αντίστοιχα των λοιπών οδικών ατυχηµάτων γενικότερα. Ο Χάρτης Επικινδυνότητας προκύπτει από στοιχεία θανατηφόρων ατυχηµάτων, κυκλοφοριακών φόρτων και τεχνικών χαρακτηριστικών της υποδοµής και θα πρέπει να ενηµερώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα ώστε οι χρήστες να έχουν στη διάθεση τους την ανάλυση των πιο πρόσφατων διατιθέµενων στοιχείων. Η παρούσα έρευνα έχει προγραµµατιστεί να επεκταθεί και σε ευρύτερο οδικό δίκτυο, αλλά και να αναθεωρηθεί, συµπεριλαµβάνοντας στοιχεία οδικών ατυχηµάτων και κυκλοφοριακών φόρτων της τριετίας ( ). 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ Abbess C., Jarret D., and Wright C.C. (1981). Accidents at Blackspots: Estimating the Effect of Remedial Treatment with Special Reference to the Regression-to-Mean Effect, Traffic Engineering and Control, Vol.22 n.10. Crafer, A. (1995). Review of road safety audit procedures. Occasional Paper. London: Institution of Highways and Transportation. Elvik R., Høye A., Vaa T., M. Sørensen (2009). The Handbook of Road Safety Measures (Second Edition). ETSC (1996). Low-cost road and traffic engineering measures for casualty reduction, Brussels: European Transport Safety Council. ETSC (1997). Road Safety Audit and Safety Impact Assessment. EuroRAP Risk Rate Mapping (2009) Quality Manual, Τechnical Specification for Creating EuroRAP Risk Rate Maps. EuroRAP202 (2010). RAP Road Risk Mapping Manual (version 4). Guerts K., Wets G. Brijs T., Vonhoof K. (2004). Identification and Ranking of Black Spots: Sensitivity Analysis. Howe, J.D.G.F. (1972). A review of rural traffic-counting methods in developing countries. Laboratory Report LR427. Crowthorne. TRL Limited. Jordan P.W. (1994). Road safety audit: the AUSTROADS approach. Road and Transport Research 3(1). Lynam et al. (2003). European Road Assessment Programme Pilot Phase Technical Report ( 5). 8

9 Miranda-Moreno L. F., Fu L., Saccomanno F. F., Labbe A. (2005). Alternative Risk Models for Ranking Locations for Safety Improvement. Wong S.C, Leung B. S. Y., Becky P. Y., Hung W. T., Hong K. (2002). A Qualitative Assessment Methodology for Road Safety Policy Strategies (Hong Kong). Συγκοινωνιακές Λύσεις (2011). ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι. «Τεχνική Υποστήριξη των αρµοδίων Εθνικών Αρχών για την εµπρόθεσµη συµπλήρωση της βάσης δεδοµένων ΟMC/TENTec για τους οδικούς άξονες και τα λιµάνια που ανήκουν στα ιευρωπαϊκά ίκτυα Μεταφορών ( Ε -Μ) στην Ελλάδα». 9

Αξιολόγηση Οδικής Ασφάλειας του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου της Ελλάδας

Αξιολόγηση Οδικής Ασφάλειας του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου της Ελλάδας Αξιολόγηση Οδικής Ασφάλειας του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου της Ελλάδας Road Safety Assessment of Greek TEN-T Roads Μανώλης Ανδρουλιδάκης, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ, manolis@t-s.gr Ευάγγελος Μπέλλος, MAKE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ Ο -Β-10: Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ Ο -Β-10: Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ Ο υπολογισµός του δείκτη αφορά στη διαχρονική συγκέντρωση και αξιοποίηση στοιχείων ατυχηµάτων για την εκπόνηση µελετών αξιολόγησης του επιπέδου οδικής ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα

υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα Γ. Γιαννής Ι. Γκόλιας Ε. Παπαδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο υπολογισμός των δεικτών οδικής ασφάλειας αφορά στην παρακολούθηση των συνθηκών ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού. Ο υπολογισμός των δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο υπολογισμός των δεικτών οδικής ασφάλειας αφορά στην παρακολούθηση των συνθηκών ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού. Ο υπολογισμός των δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία καταγραφής-αποτίμησης υποδομής-προτάσεων αναβάθμισης οδικής ασφάλειας Η Περίπτωση του Οδικού Τμήματος Ερέτρια-Χαλκίδα

Μεθοδολογία καταγραφής-αποτίμησης υποδομής-προτάσεων αναβάθμισης οδικής ασφάλειας Η Περίπτωση του Οδικού Τμήματος Ερέτρια-Χαλκίδα Μεθοδολογία καταγραφής-αποτίμησης υποδομής-προτάσεων αναβάθμισης οδικής ασφάλειας Η Περίπτωση του Οδικού Τμήματος Ερέτρια-Χαλκίδα Methodology for recording, infrastructure assessment and safety improvements

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ)

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια των έργων υποδομής στην Ελλάδα

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια των έργων υποδομής στην Ελλάδα Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας Αθήνα, 9-10 Φεβρουαρίου 2012 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια των έργων υποδομής στην Ελλάδα Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Οδικό τροχαίο ατύχηµα είναι αιφνίδιο και ζηµιογόνο γεγονός, που προκαλείται από τη λειτουργία του οχήµατος και προξενεί βλάβη σε πρόσωπα ή πράγµατα.

Οδικό τροχαίο ατύχηµα είναι αιφνίδιο και ζηµιογόνο γεγονός, που προκαλείται από τη λειτουργία του οχήµατος και προξενεί βλάβη σε πρόσωπα ή πράγµατα. Το θέµα στο οποίο θα αναφερθούµε σήµερα, είναι τα τροχαία ατυχήµατα, τα αίτια που τα προκαλούν, οι συνέπειες από αυτά και οι προτάσεις της Τροχαίας για τη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων. Πριν µπούµε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ζ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ζ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ, ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Συγκριτική διερεύνηση των παραµέτρων που επηρεάζουν την επικινδυνότητα στους Ελληνικούς αυτοκινητοδρόµους»

«Συγκριτική διερεύνηση των παραµέτρων που επηρεάζουν την επικινδυνότητα στους Ελληνικούς αυτοκινητοδρόµους» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ «Συγκριτική διερεύνηση των παραµέτρων που επηρεάζουν την επικινδυνότητα στους Ελληνικούς αυτοκινητοδρόµους»

Διαβάστε περισσότερα

Οδική ασφάλεια. Ενότητα 4: Πρόβλεψη συγκρούσεων σε επαρχιακές οδούς πολλαπλών λωρίδων Διάλεξη 4.1: Μεθοδολογία

Οδική ασφάλεια. Ενότητα 4: Πρόβλεψη συγκρούσεων σε επαρχιακές οδούς πολλαπλών λωρίδων Διάλεξη 4.1: Μεθοδολογία Οδική ασφάλεια Ενότητα 4: Πρόβλεψη συγκρούσεων σε επαρχιακές οδούς πολλαπλών λωρίδων Διάλεξη 4.1: Μεθοδολογία Ευτυχία Ναθαναήλ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εισαγωγή Η μέθοδος πρόβλεψης παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Παπαντωνίου Παναγιώτης και Πετρέλλης Νικόλαος Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισµικό εκπόνησης οικονοµοτεχνικών µελετών COBA. Η δυνατότητα εφαρµογής του στην Ελλάδα.

Το λογισµικό εκπόνησης οικονοµοτεχνικών µελετών COBA. Η δυνατότητα εφαρµογής του στην Ελλάδα. Το λογισµικό εκπόνησης οικονοµοτεχνικών µελετών COBA. Η δυνατότητα εφαρµογής του στην Ελλάδα. Κ.Μ. Ευθυµίου Πολιτικός µηχανικός, Msc. Λέξεις κλειδιά: COBA, οικονοµοτεχνική µελέτη ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ. Απόστολος Ζιακόπουλος

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ. Απόστολος Ζιακόπουλος 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Απόστολος Ζιακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Σ. ΜΠΟΥΡΝΕΛΑΚΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Σ. ΜΠΟΥΡΝΕΛΑΚΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΝΗΣΙ ΑΣ ΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια

Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Σεµινάριο Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2001 Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια ρ. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Ιωάννης Δημητρόπουλος Βίλυ Βεγήρη Στέλιος Καζάκος 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΔ-Β-10: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΔ-Β-10: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο υπολογισμός των δεικτών οδικής ασφάλειας αφορά στην παρακολούθηση των συνθηκών ασφαλείας τόσο του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού όσο και του εναλλακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ SUNFLOWER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ SUNFLOWER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αθήνα, 5-6 Νοεµβρίου 2009 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ SUNFLOWER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Γιώργος Γιαννής Πέτρος Ευγενικός Ελεονώρα Παπαδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΙΧ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΙΧ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος Ενηµερωτική συγκέντρωση για θέµατα Ασφάλισης Κλάδου Αυτοκινήτων και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχηµάτων 2 Φεβρουαρίου 2006, Αθήνα ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΙΧ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Γιώργος Πισπιρίγκος Επιβλέπων: Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αθήνα, Ιούλιος 2011 ΣΤΟΧΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια του Σχεδιασμού των Οδών

Aσφάλεια του Σχεδιασμού των Οδών 3ο ΠανελλήνιοΣυνέδριοΟδοποιίας Αθήνα, 9-10 Φεβρουαρίου 2012 Aσφάλεια του Σχεδιασμού των Οδών Γεώργιος Κανελλαΐδης, Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΡΩΝ ΠΕΖΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ Ο ΟΥΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΡΩΝ ΠΕΖΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ Ο ΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΡΩΝ ΠΕΖΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ Ο ΟΥΣ ΤΟΥΡΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων:Γιώργος. Γιαννής, Επίκ.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επιπτώσεων Τροχονοµικής Επιτήρησης Ταχύτητας Κυκλοφορίας στην Οδική Ασφάλεια

Αξιολόγηση Επιπτώσεων Τροχονοµικής Επιτήρησης Ταχύτητας Κυκλοφορίας στην Οδική Ασφάλεια Αξιολόγηση Επιπτώσεων Τροχονοµικής Επιτήρησης Ταχύτητας Κυκλοφορίας στην Οδική Ασφάλεια Speed Enforcement Effectiveness on Road Safety ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝ ΡΟΥΛΙ ΑΚΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ρεϊτζοπούλου Α. Όλγα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιρροή της κυκλοφορίας των βαρέων οχηµάτων στα οδικά ατυχήµατα στην Ελλάδα

Η επιρροή της κυκλοφορίας των βαρέων οχηµάτων στα οδικά ατυχήµατα στην Ελλάδα Η επιρροή της κυκλοφορίας των βαρέων οχηµάτων στα οδικά ατυχήµατα στην Ελλάδα Ι.Γκόλιας Γ.Γιαννής Ε.Παπαδηµητρίου ΕΜΠ - Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά και μέτρα μείωσης οδικών ατυχημάτων

Χαρακτηριστικά και μέτρα μείωσης οδικών ατυχημάτων Ημερίδα με τίτλο: Προαγωγή Κουλτούρας Οδικής Ασφάλειας Χαρακτηριστικά και μέτρα μείωσης οδικών ατυχημάτων Παναγιώτης Παπαντωνίου, Ειδικός Γραμματέας ΣΕΣ Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής ΕΜΠ Ηράκλειο, 29 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ Ο ΗΓΗΣΗΣ

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ Ο ΗΓΗΣΗΣ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ Ο ΗΓΗΣΗΣ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές

Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές Ε.Παπαδηµητρίου Γ.Γιαννής Ι.Γκόλιας ΕΜΠ - Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής 5ο ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία και δείκτες απόδοσης στη λειτουργία και συντήρηση των Ελληνικών αυτοκινητοδρόμων

Στατιστικά στοιχεία και δείκτες απόδοσης στη λειτουργία και συντήρηση των Ελληνικών αυτοκινητοδρόμων Στατιστικά στοιχεία και δείκτες απόδοσης στη λειτουργία και συντήρηση των Ελληνικών αυτοκινητοδρόμων Αριστοφάνης Παπαδημητρίου HELLASTRON - Επικεφαλής COPER ΙV Διευθυντής Λειτουργίας και Συντήρησης Αττικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη µεθοδολογίας για τη χωροθέτηση κατά µήκος των οδικών αξόνων των υπηρεσιών επέµβασης στον τόπο του ατυχήµατος

Ανάπτυξη µεθοδολογίας για τη χωροθέτηση κατά µήκος των οδικών αξόνων των υπηρεσιών επέµβασης στον τόπο του ατυχήµατος Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, 21-22 Φεβρουαρίου 2002 Ανάπτυξη µεθοδολογίας για τη χωροθέτηση κατά µήκος των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟ. Δανάη Βουτσινά

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟ. Δανάη Βουτσινά Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟ Δανάη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΔΑΟΥ) Μαίρη Ανθούλη Μάρτιος 2017

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΔΑΟΥ) Μαίρη Ανθούλη Μάρτιος 2017 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΔΑΟΥ) Μαίρη Ανθούλη Μάρτιος 2017 Έλεγχος Οδικής Ασφάλειας στο Διευρωπαϊκό και Εθνικό Οδικό δίκτυο της χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της επιρροής των διαφημιστικών πινακίδων στον αριθμό των οδικών ατυχημάτων

Διερεύνηση της επιρροής των διαφημιστικών πινακίδων στον αριθμό των οδικών ατυχημάτων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής Διερεύνηση της επιρροής των διαφημιστικών πινακίδων στον αριθμό των οδικών ατυχημάτων Γιώργος Γιαννής Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά και μέτρα μείωσης οδικών ατυχημάτων

Χαρακτηριστικά και μέτρα μείωσης οδικών ατυχημάτων Ημερίδα με τίτλο: Εκπαιδευτές οδήγησης και κυκλοφοριακής Αγωγής: Ο πρωτογενής τομέας στην παραγωγή οδικής ασφάλειας Χαρακτηριστικά και μέτρα μείωσης οδικών ατυχημάτων Παναγιώτης Παπαντωνίου, Διδάκτωρ Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ Α. Ανάλυση Υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλης Σάββα Εκτελεστικός Μηχανικός Τμήμα Δημοσίων Έργων Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων

Αριστοτέλης Σάββα Εκτελεστικός Μηχανικός Τμήμα Δημοσίων Έργων Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων Αριστοτέλης Σάββα Εκτελεστικός Μηχανικός Τμήμα Δημοσίων Έργων Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων 09-10-2014 1. Τμήμα Δημοσίων Έργων Δομή & Τύπος Εργασιών 2. Η Εξέλιξη των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων ΤΕΥΧΟΣ 3

Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων ΤΕΥΧΟΣ 3 Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων ΤΕΥΧΟΣ 3 Μητρώο Αυτοκινητοδρόµου για τη Στοιχειώδη Συντήρηση Συντακτική οµάδα - Επιµέλεια:, Επιµέλεια: Ιωάννα Καρακαϊδού, Αναπληρωτής ιευθυντής ιεύθυνσης Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής

Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Με την επίσημη υποστήριξη: Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Διημερίδα ITS Hellas «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Eξελίξεις στην Ελλάδα» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ

Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ Φωτεινή Κεχαγιά Πολιτικός Μηχανικός, Υποψ. ιδάκτωρ Α.Π.Θ. Αντώνιος Κιµούνδρης Λέκτορας Τµ. Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Γεώργιος Τσώχος Καθηγητής Τµ. Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδική ασφάλεια. Ενότητα 7: Εκτίμηση επιπτώσεων επεμβάσεων στον αριθμό των συγκρούσεων: Διασταυρώσεις Ασκήσεις Ενότητας 7

Οδική ασφάλεια. Ενότητα 7: Εκτίμηση επιπτώσεων επεμβάσεων στον αριθμό των συγκρούσεων: Διασταυρώσεις Ασκήσεις Ενότητας 7 Οδική ασφάλεια Ενότητα 7: Εκτίμηση επιπτώσεων επεμβάσεων στον αριθμό των συγκρούσεων: Διασταυρώσεις Ασκήσεις Ενότητας 7 Ευτυχία Ναθαναήλ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 η Άσκηση Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας Αθήνα, 9-10 Φεβρουαρίου 2012

3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας Αθήνα, 9-10 Φεβρουαρίου 2012 Αθήνα, 9-10 Φεβρουαρίου Παράμετροι Επιρροής της Πρόθεσης των Ελλήνων Οδηγών να Πληρώσουν για την Αποφυγή Οδικών Ατυχημάτων Γ. Γιαννής, Μ. Ανδρουλιδάκης, Α. Σαλάτα Αντικείμενο Η οικονομική αποτίμηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

στη Συμπεριφορά του Οδηγού Αξιοποιώντας Λεπτομερή Δεδομένα

στη Συμπεριφορά του Οδηγού Αξιοποιώντας Λεπτομερή Δεδομένα Προτυποποίηση της επιρροής της Χρήσης Κινητού Τηλεφώνου στη Συμπεριφορά του Οδηγού Αξιοποιώντας Λεπτομερή Δεδομένα από Αισθητήρες Έξυπνων Κινητών Τηλεφώνων Αναστασία Αργυροπούλου Επιβλέπων: Γιώργος Γιαννής,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ταχυτήτων. partner logo

Διαχείριση ταχυτήτων. partner logo Διαχείριση ταχυτήτων «Πρώτη Προτεραιότητα: Οδική Ασφάλεια» Κρήτη, 9-18 Νοεμβρίου 2013 Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αλεξάνδρα Λαΐου, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ Πέτρος Ευγενικός, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ

Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ Ελληνική Λέσχη Περιήγησης και Αυτοκινήτου (ΕΛΠΑ) Εταιρεία Υποστήριξης Θυµάτων Τροχαίων Ατυχηµάτων (ΕΥΘΥΤΑ) Συµπόσιο Οδική Ασφάλεια και Τουρισµός 12 Μαΐου 2000 Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ρ. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ Ο ΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΜΑΡΑΓ Α ΓΕΡ.

Διαβάστε περισσότερα

«ιερεύνηση της επιρροής της αλλαγής της καλοκαιρινής ώρας, στην Οδική Ασφάλεια» ιπλωµατική Εργασία. Τίτλος: ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

«ιερεύνηση της επιρροής της αλλαγής της καλοκαιρινής ώρας, στην Οδική Ασφάλεια» ιπλωµατική Εργασία. Τίτλος: ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ιπλωµατική Εργασία Τίτλος: «ιερεύνηση της επιρροής της αλλαγής της καλοκαιρινής ώρας, στην Οδική Ασφάλεια» ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Επιβλέπων: Γεώργιος Γιαννής ΑΘΗΝΑ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000 Ερέθισµα για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών 2ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, 26 & 27 Φεβρουαρίου 2004 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002 Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, 21-22 Φεβρουαρίου 2002 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια του Σχεδιασμού της Οδικής Υποδομής

Ασφάλεια του Σχεδιασμού της Οδικής Υποδομής Ασφάλεια του Σχεδιασμού της Οδικής Υποδομής Γεώργιος Κανελλαΐδης, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής Προσέγγιση Ασφαλούς Συστήματος Απαιτείται η προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Actions for Vulnerable, Elderly, Novice drivers and road Users in Europe for Traffic Safety AVENUE

Actions for Vulnerable, Elderly, Novice drivers and road Users in Europe for Traffic Safety AVENUE Actions for Vulnerable, Elderly, Novice drivers and road Users in Europe for Traffic Safety AVENUE Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσεων για την Οδική Ασφάλεια 2010-2013 1o στην αξιολόγηση από την Ειδική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Οδική ασφάλεια. Ενότητα 1: Εισαγωγή Διάλεξη 1.2: Εισαγωγή στη μεθοδολογία εκτίμησης συχνότητας συγκρούσεων

Οδική ασφάλεια. Ενότητα 1: Εισαγωγή Διάλεξη 1.2: Εισαγωγή στη μεθοδολογία εκτίμησης συχνότητας συγκρούσεων Οδική ασφάλεια Ενότητα 1: Εισαγωγή Διάλεξη 1.2: Εισαγωγή στη μεθοδολογία εκτίμησης συχνότητας συγκρούσεων Ευτυχία Ναθαναήλ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Στόχος Αναδρομή Ανασκόπηση του εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Παράµετροι Επιρροής της Πρόθεσης των Ελλήνων Οδηγών Για την Αποφυγή Οδικών Ατυχηµάτων

Παράµετροι Επιρροής της Πρόθεσης των Ελλήνων Οδηγών Για την Αποφυγή Οδικών Ατυχηµάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Παράµετροι Επιρροής της Πρόθεσης των Ελλήνων Οδηγών Για την Αποφυγή Οδικών Ατυχηµάτων Αποστολία Σαλάτα,

Διαβάστε περισσότερα

Οδική ασφάλεια. Ενότητα 5: Πρόβλεψη συγκρούσεων σε αστικές και περιαστικές αρτηρίες Διάλεξη 5.1: Μεθοδολογία

Οδική ασφάλεια. Ενότητα 5: Πρόβλεψη συγκρούσεων σε αστικές και περιαστικές αρτηρίες Διάλεξη 5.1: Μεθοδολογία Οδική ασφάλεια Ενότητα 5: Πρόβλεψη συγκρούσεων σε αστικές και περιαστικές αρτηρίες Διάλεξη 5.1: Μεθοδολογία Ευτυχία Ναθαναήλ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Επεξηγήσεις Αστικές περιοχές: μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα

ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα Γ. Γιαννής, Λέκτορας ΕΜΠ Ι. Γκόλιας, Καθηγητής ΕΜΠ Ε. Παπαδηµητρίου, Πολιτικός Μηχανικός - Ερευνήτρια ΕΜΠ Λέξεις κλειδιά: βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Φρόσω Γ. Κοντοδήµα και Ξένια Γ. Καρεκλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΙΚΥΚΛΩΝ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΙΚΥΚΛΩΝ Ηµερίδα Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Τα δίκυκλα στις αστικές περιοχές Νοέµβριος 1996 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΙΚΥΚΛΩΝ ρ. Ιωάννης Γκόλιας, ρ. Γιώργος Γιαννής Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Επιτροπή Ασφαλίσεων Μεταφορών και Σκαφών της Ενώσεως, µέσα στα πλαίσια της στατιστικής παρακολούθησης των µεγεθών των κλάδων ασφάλισης που

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Νικόλαος Ηλιού Αναπλ. Καθηγητής Πανεπ. Θεσσαλίας neliou@civ.uth.gr Το πρόβλημα την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Οι τεχνικές λύσεις και η εφαρµογή τους για τη µείωση του αριθµού των οδικών ατυχηµάτων και των συνεπειών τους

Οι τεχνικές λύσεις και η εφαρµογή τους για τη µείωση του αριθµού των οδικών ατυχηµάτων και των συνεπειών τους Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών 1 ο Ιατροκοινωνικό Συνέδριο Τροχαία Ατυχήµατα: Πρόληψη - Αντιµετώπιση - Αποκατάσταση Βλαβών Νωτιαίου Μυελού Αθήνα, 28-30 Σεπτεµβρίου 2002 Οι τεχνικές λύσεις και η εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 10000 9000 8000 ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΝΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας & Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια και την Πρόληψη και Μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων (Ι.Ο.ΑΣ.

Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας & Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια και την Πρόληψη και Μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων (Ι.Ο.ΑΣ. Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας & Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια και την Πρόληψη και Μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» «Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ» Νεμέσεως 2, 112 53 Αθήνα, Τηλ.: 210-8620150,

Διαβάστε περισσότερα

Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών

Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών. Μπιλιώνης Γ. Γιαννής - Μ. Καρλαύτης Τοµέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδοµής Σχολή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Σύστημα. Έκτακτης Ανάγκης. eκληση. Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 25/10/2011

Αυτόματο Σύστημα. Έκτακτης Ανάγκης. eκληση. Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 25/10/2011 Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Υπόβαθρο και Παρουσίαση του έργου eκληση Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ομή της παρουσίασης Στόχοι της εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδική ασφάλεια. Ευτυχία Ναθαναήλ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Οδική ασφάλεια. Ευτυχία Ναθαναήλ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Οδική ασφάλεια Ενότητα 4: Πρόβλεψη συγκρούσεων σε επαρχιακές οδούς πολλαπλών λωρίδων Διάλεξη 4.2: Εξισώσεις απόδοσης ασφάλειας Συντελεστές μεταβολής ατυχημάτων Ευτυχία Ναθαναήλ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδοµής ΚΑΛΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδοµής ΚΑΛΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδοµής ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Ο ΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΥΦΗ ΤΩΝ ΟΔΟΔΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΥΦΗ ΤΩΝ ΟΔΟΔΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΥΦΗ ΤΩΝ ΟΔΟΔΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Χριστοδούλου Αντρέας Λεμεσός 2014 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μείωση του ορίου ηλικίας των βαρέων φορτηγών θα οδηγήσει σε άμεση και δραστική μείωση του αριθμού ατυχημάτων και νεκρών στην Ελλάδα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μείωση του ορίου ηλικίας των βαρέων φορτηγών θα οδηγήσει σε άμεση και δραστική μείωση του αριθμού ατυχημάτων και νεκρών στην Ελλάδα Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 7 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αποδεικνύει ότι τα βαρέα οχήματα: εμπλέκονται σε ατυχήματα που προκαλούν το % των νεκρών στο σύνολο των τροχαίων ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική Κρίση και Οδικά Ατυχήµατα

Οικονοµική Κρίση και Οδικά Ατυχήµατα ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΗµερΙδα ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΕΝΟΤΗΤΑΣ Οικονοµική Κρίση και Οδικά Ατυχήµατα Ιωάννης Χανδάνος, Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πλατφόρµας ιαχείρισης Επαγγελµατικών Κινδύνων & Εκπαίδευσης Εργαζοµένων

Ανάπτυξη Πλατφόρµας ιαχείρισης Επαγγελµατικών Κινδύνων & Εκπαίδευσης Εργαζοµένων Ανάπτυξη Πλατφόρµας ιαχείρισης Επαγγελµατικών Ανάπτυξη Πλατφόρµας ιαχείρισης Επαγγελµατικών Κινδύνων & Εκπαίδευσης Εργαζοµένων Εµπειρία από την εφαρµογή σε Λατοµεία αδρανών υλικών 4η Φάση: Λήψη µέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Ένας χρόνος πριν τη Γέφυρα Ένας χρόνος µετά την Περιµετρική

Ένας χρόνος πριν τη Γέφυρα Ένας χρόνος µετά την Περιµετρική Όµιλος Καλοφωλιά - Εφηµερίδα Εξπρές Σύγχρονες Μεταφορές και Επικοινωνίες Κερδίζοντας τη µάχη της ανάπτυξης Πάτρα, 15 Νοεµβρίου 2003 Ένας χρόνος πριν τη Γέφυρα Ένας χρόνος µετά την Περιµετρική Γιώργος Γιαννής,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΠΕ-Ε-1: ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΕ ΡΥΠΟΥΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΠΕ-Ε-1: ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΕ ΡΥΠΟΥΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον βαθμό συμβολής του άξονα, ως μια γραμμική πηγή εκπομπής ρύπων, στην επιβάρυνση της ατμόσφαιρας των περιοχών απ' όπου διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Προκλήσεις στην Ασφάλεια των Μοτοσυκλετιστών στην Ευρώπη

Σύγχρονες Προκλήσεις στην Ασφάλεια των Μοτοσυκλετιστών στην Ευρώπη Σύγχρονες Προκλήσεις στην Ασφάλεια των Μοτοσυκλετιστών στην Ευρώπη 14ο Σεμινάριο Οδικής Ασφάλειας Μοτοσυκλέτες: Οδηγούμε, δεν παίζουμε με τη ζωή μας Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου Αστυνομίας Κύπρου 29 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάζεται ο βαθµός στον οποίο οι παρακάτω. που αποδέχεται ο πεζός και στην επιλογή του να διασχίσει ή όχι την οδό

Εξετάζεται ο βαθµός στον οποίο οι παρακάτω. που αποδέχεται ο πεζός και στην επιλογή του να διασχίσει ή όχι την οδό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟ ΕΧΕΤΑΙ Ο ΠΕΖΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΙΑΣΧΙΣΕΙ ΑΣΤΙΚΗ Ο Ο ΕΚΤΟΣ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Γραμματεία Διυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 19/03/2014 Πόσα παιδιά (

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Ημερίδα για την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Γιώργος Γιαννής, Κώστας Αντωνίου, Ματθαίος Καρλαύτης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Μακροσκοπική διερεύνηση της επιρροής της αστυνόµευσης στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας

Μακροσκοπική διερεύνηση της επιρροής της αστυνόµευσης στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Μακροσκοπική διερεύνηση της επιρροής της αστυνόµευσης στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας Ιωάννης Κ. Αγαπάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC)

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Κόµβοι αποτελούν κρίσιµα σηµεία του οδικού δικτύου. Είναι τα σηµεία όπου οι

Διαβάστε περισσότερα

Οι τεχνικές λύσεις και η εφαρµογή τους για τη µείωση του αριθµού των οδικών ατυχηµάτων και των συνεπειών τους

Οι τεχνικές λύσεις και η εφαρµογή τους για τη µείωση του αριθµού των οδικών ατυχηµάτων και των συνεπειών τους Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Τραύµατος - Α' Χειρουργικής Κλινικής Πανεπιστηµίου Αθηνών Τραύµα στη Νέα Χιλιετία Αθήνα, 8-9 Ιουνίου 2001 Οι τεχνικές λύσεις και η εφαρµογή τους για τη µείωση του αριθµού των

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένη προσέγγιση ανάλυσης επικινδυνότητας του οδικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής της πόλης του Βόλου

Ολοκληρωµένη προσέγγιση ανάλυσης επικινδυνότητας του οδικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής της πόλης του Βόλου 1 Ολοκληρωµένη προσέγγιση ανάλυσης επικινδυνότητας του οδικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής της πόλης του Βόλου Ευτυχία Ναθαναήλ Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός, Λέκτορας Παν. Θεσσαλίας Χρήστος Νανούρης Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εργαλείων αξιολόγησης και βέλτιστων πρακτικών για την ανάπτυξη και διαχείριση ασφαλούς οδικής υποδοµής το ερευνητικό έργο RIPCORD-ISEREST.

Ανάπτυξη εργαλείων αξιολόγησης και βέλτιστων πρακτικών για την ανάπτυξη και διαχείριση ασφαλούς οδικής υποδοµής το ερευνητικό έργο RIPCORD-ISEREST. 1 Ανάπτυξη εργαλείων αξιολόγησης και βέλτιστων πρακτικών για την ανάπτυξη και διαχείριση ασφαλούς οδικής υποδοµής το ερευνητικό έργο RIPCORD-ISEREST. Γαϊτανίδου Ευαγγελία Εθνικό Κέντρο Ερευνας και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟ ΝΙΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟ ΝΙΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟ ΝΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώσες της Σιδηροδροµικής Γραµµής

Συνιστώσες της Σιδηροδροµικής Γραµµής 4 Συνιστώσες της Σιδηροδροµικής Γραµµής 4.1. Εισαγωγή Ο σιδηρόδροµος ως µέσο µεταφοράς ορίζεται από δύο συνιστώσες: Το τροχαίο υλικό και τη σιδηροδροµική υποδοµή. Με τον όρο τροχαίο υλικό εννοούµε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματοποίηση Δυναμικής Σήμανσης Σήμανση στις προσβάσεις σηράγγων

Συστηματοποίηση Δυναμικής Σήμανσης Σήμανση στις προσβάσεις σηράγγων Συστηματοποίηση Δυναμικής Σήμανσης Σήμανση στις προσβάσεις σηράγγων 1 Για τη σήμανση των προσβάσεων στην Ελλάδα εφαρμόζεται το κεφάλαιο 20 των ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, μέρος 1 Με αυτές τις οδηγίες αντιμετωπίζεται η σήμανση

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις χρήσης εξελιγµένων συστηµάτων πληροφόρησης στις οδικές µεταφορές

Επιπτώσεις χρήσης εξελιγµένων συστηµάτων πληροφόρησης στις οδικές µεταφορές 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας Επιπτώσεις χρήσης εξελιγµένων συστηµάτων πληροφόρησης στις οδικές µεταφορές Ι.Σπυροπούλου, Γ.Γιαννής, Ι.Γκόλιας, Μ.Καρλαύτης Δρ. Συγκοινωνιολόγος Λέκτορας Καθηγητής Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα