Μεθοδολογία καταγραφής-αποτίμησης υποδομής-προτάσεων αναβάθμισης οδικής ασφάλειας Η Περίπτωση του Οδικού Τμήματος Ερέτρια-Χαλκίδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεθοδολογία καταγραφής-αποτίμησης υποδομής-προτάσεων αναβάθμισης οδικής ασφάλειας Η Περίπτωση του Οδικού Τμήματος Ερέτρια-Χαλκίδα"

Transcript

1 Μεθοδολογία καταγραφής-αποτίμησης υποδομής-προτάσεων αναβάθμισης οδικής ασφάλειας Η Περίπτωση του Οδικού Τμήματος Ερέτρια-Χαλκίδα Methodology for recording, infrastructure assessment and safety improvements Case Study Eretria-Chalkis Στέλιος Ευσταθιάδης, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ, Ευάγγελος Μπέλλος, MAKE ROADS SAFE HELLAS, Μανώλης Ανδρουλιδάκης, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ, Steve Lawson, ROAD SAFETY FOUNDATION, Περίληψη Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου SENSoR, πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση οδικής ασφάλειας οδικών υποδομών χιλιομέτρων του Διευρωπαϊκού οδικού δικτύου της Ελλάδας. Η παρούσα έρευνα εστιάζει στην περίπτωση του οδικού τμήματος Ερέτρια-Χαλκίδα, στο οποίο πραγματοποιείται λεπτομερής ανάλυση της αυτοψίας και του ελέγχου οδικής ασφάλειας που πραγματοποιήθηκε. Ως αποτέλεσμα της εφαρμοσμένης έρευνας που πραγματοποιήθηκε, εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για την οδική υποδομή, τις ελλείψεις και προβλήματα, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και τις συγκεκριμένες θέσεις όπου αυτά πρέπει να πραγματοποιηθούν. Λέξεις κλειδιά: Αξιολόγηση οδικών υποδομών, Αξιολόγηση με Αστέρια, Επισκόπηση οδού, Επενδυτικό Σχέδιο Ασφαλέστερων Οδών, Θέσεις επεμβάσεων. Abstract Under the scope of the European project SENSoR, kms of the basic Greek road network has been assessed, in terms of road safety. This research focuses on the case study of the Eretria-Chalkida road section. The road inspection along with the road safety analysis are presented. Useful conclusions are drawn for the road infrastructure, deficiencies, the locations and the countermeasures that should be implemented. Key words: Road infrastructure assessment, Star Rating, Road inspection, Safer Roads Investment Plan, Countermeasure locations.

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην παρούσα έρευνα αξιολογούνται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι χρήστες της υποδομής και προσδιορίζονται οι πιθανές βελτιώσεις, οι οποίες μπορούν να επιφέρουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, από πλευράς οδικής ασφάλειας, ανάλογα με τα διαθέσιμα κονδύλια. Για να επιτευχθεί αυτό, χρησιμοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα και η μεθοδολογία του Διεθνούς Προγράμματος Οδικής Αξιολόγησης irap (International Road Assessment Programme). Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας παρουσιάζουν τις θέσεις στις οποίες μπορούν να γίνουν αποτελεσματικές βελτιώσεις, συνήθως τόσο απλές όσο η εγκατάσταση ενός στηθαίου ασφαλείας, η τοποθέτηση σήμανσης, ή η απομάκρυνση εμποδίων που περιορίζουν την ορατότητα, αλλά και πιο πολύπλοκες όπως η κατασκευή διαχωριστικής νησίδας ή η διαπλάτυνση του οδοστρώματος, κ.α. Η παρούσα εργασία εστιάζει στο οδικό τμήμα Ερέτρια-Χαλκίδα της Εθνικής Οδού 44, η οποία είναι ο κεντρικός οδικός άξονας της Εύβοιας. Στόχος αποτελεί η αξιολόγηση της οδικής υποδομής του συγκεκριμένου τμήματος και η διαμόρφωση ενός προγράμματος βελτίωσης με προτεινόμενες επεμβάσεις σε συγκεκριμένες θέσεις. Το συγκεκριμένο τμήμα επιλέχθηκε καθώς αποτελεί τμήμα του χαρακτηρισμένου Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου, διέρχεται μέσα από οικισμούς με έντονη κινητικότητα και πραγματοποιούνται πολλά ατυχήματα. Η εργασία έχει υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό irap στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου SENSoR (South East Neighbourhood Safe Routes) και πραγματοποιήθηκε από τους διαπιστευμένος συνεργάτες του irap: το μελετητικό γραφείο «ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ», τον οργανισμό ROAD SAFETY FOUNDATION, την RACC και τον Μη-Κερδοσκοπικό Οργανισμό MAKE ROADS SAFE HELLAS (που ήταν και ο Συντονιστής του έργου SENSoR). Με πολύτιμα στοιχεία συνέβαλλαν το Υπουργείο Υ.ΜΕ.ΔΙ., ο Δ. Ερέτριας, το Ι.Ο.ΑΣ. 'Πάνος Μυλωνάς' και η ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Η μεθοδολογία και τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιήθηκαν έχουν αναπτυχθεί από το Διεθνές Πρόγραμμα Οδικής Αξιολόγησης irap. Το irap είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος οργανισμός αφιερωμένος στη διάσωση ανθρώπινων ζωών μέσω ασφαλέστερων οδών. Οι προτάσεις μέτρων βελτίωσης της υποδομής χαρακτηρίζονται ως 'επενδυτικά σχέδια' καθώς η εφαρμογή τους έχει ως απόρροια τη μείωση των σοβαρά τραυματιών και νεκρών, ανάλογα με το κάθε μέτρο που εφαρμόζεται. Καθώς ο κάθε νεκρός ή σοβαρά τραυματίας αποτελεί ένα οικονομικό κεφάλαιο για την κοινωνία, η διάσωσή τους επιφέρει ένα οικονομικό όφελος. Οπότε, οποιοδήποτε κόστος υλοποίησης επεμβάσεων επί της οδού έχει ως όφελος συγκεκριμένη μείωση των σοβαρά τραυματιών και νεκρών, άρα μπορεί να χαρακτηρισθεί ως επένδυση. Ο κύριος σκοπός της μεθόδου RAP είναι η βελτίωση της ασφάλειας των χρηστών μιας οδού προτείνοντας αποδοτικά επενδυτικά σχέδια. Η μέθοδος δείχνει ότι η σοβαρότητα ενός τροχαίου ατυχήματος μπορεί να μειωθεί μέσω της παρέμβασης στην ακολουθία των γεγονότων που εξελίσσονται κατά τη διάρκεια του ατυχήματος. Όπως είναι γνωστό, ένας τραυματισμός από τροχαίο ατύχημα οφείλεται σε μια αλληλουχία γεγονότων, ξεκινώντας από ένα αρχικό συμβάν και οδηγεί σε μία επικίνδυνη

3 κατάσταση. Η βασική ιδέα είναι να γίνει παρέμβαση σε οποιοδήποτε σημείο αυτής της αλληλουχίας, προκειμένου να μειωθεί, σε ανεκτό επίπεδο, η κινητική ενέργεια όλων των χρηστών της οδού που εμπλέκονται στο ατύχημα. Το αρχικό βήμα για την εφαρμογή της μεθόδου είναι η επιθεώρηση και η καταγραφή των στοιχείων της υποδομής του εξεταζόμενου οδικού τμήματος. Σε αυτή τη διαδικασία καταγράφονται όλα τα στοιχεία της οδού που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια αλλά και του περιβάλλοντος της οδού. Το περιβάλλον της οδού επηρεάζει δύο παραμέτρους της έρευνας, κατά πρώτον την ασφάλεια των χρηστών (από εκτροπές, κ.λπ.) αλλά και το κόστος των μελλοντικά προτεινόμενων βελτιώσεων. Η καταγραφή οδηγεί στην ποσοτικοποίηση της ασφάλειας που ένα οδικό τμήμα προσφέρει στους χρήστες του. Αυτή η ποσοτικοποίηση της ασφάλειας κατηγοριοποιείται σε πέντε βαθμίδες (από 1-επικίνδυνη οδός έως 5-ασφαλέστερη οδός). Αυτή η βαθμονόμηση αποσκοπεί στον εντοπισμό των πιο αποδοτικών μέτρων, τα οποία θα βελτιώσουν την βαθμονόμηση οδικής ασφάλειας της υποδομής. Το βασικό αποτέλεσμα της εργασίας είναι το Επενδυτικό Σχέδιο Ασφαλέστερης Οδού (ΕΣΑΟ), το οποίο περιλαμβάνει όλα τα μέτρα τα οποία αποδεδειγμένα παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και μεγιστοποιούν την αποδοτικότητα των επενδύσεων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους (κόστος κατασκευής και συντήρησης). Συνεπώς, το ΕΣΑΟ θεωρείται ένα πολύτιμο εργαλείο για την υπεύθυνη υπηρεσία συντήρησης και λειτουργίας της οδού, τον Κύριο του Έργου και τους ενδιαφερόμενους φορείς, προκειμένου να αποφασίσουν για τις πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές επενδύσεις για την οδική ασφάλεια. 2.1 Αξιολόγηση της Ασφάλειας των Οδικών Υποδομών Η αξιολόγηση της οδικής ασφάλειας απαιτεί Επιθεωρήσεις Οδικής Ασφάλειας των τμημάτων του οδικού δικτύου και τη διαδικασία αξιολόγησης τους. Στη συγκεκριμένη έρευνα, η επιθεώρηση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ενός ειδικά εξοπλισμένου διαπιστευμένου οχήματος και στη συνέχεια το μαγνητοσκοπημένο υλικό της οδού χρησιμοποιήθηκε για την κωδικοποίηση και καταγραφή όλων των στοιχείων της υποδομής. Εν συνεχεία, υπολογίστηκε ο Βαθμός Προστασίας της Οδού, αναφερόμενος ως RPS (Road Protection Score). Ο RPS είναι ένας καθαρός δείκτης, ο οποίος απεικονίζει την ασφάλεια της υποδομής για κάθε ξεχωριστό χρήστη του οδικού δικτύου και υπολογίζεται για υπο-τμήματα μήκους 100 μέτρων. Ως χρήστες του οδικού δικτύου θεωρούνται οι επιβάτες αυτοκινήτων, οι μοτοσικλετιστές, οι ποδηλάτες και οι πεζοί. Έτσι, για κάθε χρήστη και για κάθε υποτμήμα ο αντίστοιχος RPS είναι: RPS = RPS = L * S * OS * EFI * MT n,u n,u,c n,u,c n,u,c n,u,c n,u,c n,u,c c c (1) όπου n: είναι ο αριθμός του υπο-τμήματος u: ο τύπος του χρήστη του οδικού δικτύου c: το είδος του ατυχήματος στο οποίο ο χρήστης u μπορεί να εμπλακεί Έχουν ληφθεί υπόψη οι ακόλουθες μεταβλητές: L: η πιθανότητα να προκληθεί ένα ατύχημα i S: η σοβαρότητα ενός ατυχήματος i

4 OS: ο βαθμός με τον οποίο η επικινδυνότητα αλλάζει σχετικά με τη Λειτουργική Ταχύτητα για το συγκεκριμένο είδος ατυχήματος i EFI: ο βαθμός που δείχνει κατά πόσο η πιθανότητα εμπλοκής ενός ατόμου σε ατύχημα τύπου i επηρεάζεται από τη χρήση της οδού από άλλον οδηγό (External Flow Influence) MT: η δυνατότητα ενός οχήματος να περάσει στο αντίθετο ρεύμα (Median Traversability). 2.2 Η Διαδικασία Αξιολόγησης και Κατηγοριοποίησης Ο στόχος της αξιολόγησης και κατηγοριοποίησης σε 5 βαθμίδες είναι η απεικόνιση της προσφερόμενης ασφάλειας σε κάθε τύπο χρήστη u. Το σύστημα αξιολόγησης και κατηγοριοποίησης χρησιμοποιεί την τυπική διεθνή πρακτική αναγνώρισης της καλύτερης κατηγορίας με 5-αστέρια και τη χειρότερη με 1-αστέρι (κλίμακα 5 αστεριών, όπως π.χ. στο EuroNCAP ή στα ξενοδοχεία). Συνεπώς, μία οδός 5-αστέρων είναι μία οδός όπου η πιθανότητα εμπλοκής σε ατύχημα, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό, είναι πολύ χαμηλή. Η Αξιολόγηση με Αστέρια καθορίζεται από τον υπολογισμό κάθε RPS και εν συνεχεία στην αντιστοίχηση της εκάστοτε κατηγορίας. Τα όρια κάθε κατηγορίας είναι διαφορετικά για κάθε κατηγορία χρήστη της οδού και έχουν καθοριστεί βάσει της μεταβλητότητας του RPS σε σχέση με τα στοιχεία της υποδομής. Η όλη διαδικασία οδηγεί στον καθορισμό της μεταβολής του RPS σε σχέση με τη θέση (απόσταση από την αρχή) της υπό εξέταση οδού. Το τελικό αποτέλεσμα της Αξιολόγησης είναι οι σχετικοί Χάρτες (Χάρτες Αξιολόγησης, στους οποίους φαίνονται τα n οδικά τμήματα με διαφορετικό χρώμα, ανάλογα με την αξιολόγηση τους στην κλίμακα 5-αστέρων (5-αστέρια πράσινο και 1-αστέρι μαύρο). 2.3 Ανάπτυξη Επενδυτικού Σχεδίου Ασφαλέστερης Οδού (ΕΣΑΟ) Η ανάπτυξη του καταλληλότερου ΕΣΑΟ προϋποθέτει την εκτίμηση του αριθμού των νεκρών και των σοβαρών τραυματισμών, σε ετήσια βάση, που μπορούν να αποφευχθούν για κάθε οδικό τμήμα όταν εφαρμόζεται ένα πακέτο μέτρων/βελτιώσεων. Ο αριθμός των νεκρών υπολογίζεται ως εξής: F= n Fn,u,c u c (2) όπου n: ο αύξων αριθμός του οδικού υπο-τμήματος από την αρχή του τμήματος u: ο τύπος του χρήστη του οδικού δικτύου c: το είδος του ατυχήματος στο οποίο ο χρήστης u μπορεί να εμπλακεί, και F: ο αριθμός των νεκρών που μπορούν να αποφευχθούν σε μία χρονική περίοδο 20 ετών, εάν οι συγκεκριμένες προτεινόμενες επεμβάσεις εφαρμοσθούν, στο σύνολό τους. Ο αριθμός των νεκρών σχετίζεται με τέσσερις βασικούς παράγοντες: τη βαθμολογία της ασφάλειας του συγκεκριμένου οδικού τμήματος,

5 την κυκλοφορία των χρηστών u, την αύξηση των νεκρών, η οποία δείχνει την τάση των θανάτων από τροχαία ατυχήματα και τον συντελεστή εξομάλυνσης, ο οποίος εισάγει τον πραγματικό αριθμό των νεκρών στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα. Ο υπολογισμός του συγκεκριμένου συντελεστή προϋποθέτει τη διαθεσιμότητα στοιχείων ατυχημάτων. Η εκτίμηση του αριθμού σοβαρών τραυματισμών που μπορούν να αποφευχθούν σε ένα οδικό υπο-τμήμα είναι συνάρτηση της τιμής F n,u,c και της αναλογίας του πραγματικού αριθμού των σοβαρών τραυματισμών με τον αντίστοιχο αριθμό των νεκρών. Σε περίπτωση έλλειψης των κατάλληλων δεδομένων, θα πρέπει να γίνει εκτίμηση του αριθμού αυτού ή να χρησιμοποιηθεί η αναλογία 10 σοβαροί τραυματισμοί για κάθε 1 νεκρό (McMahon et al). Το επόμενο βήμα για τον καθορισμό του ΕΣΑΟ είναι ο προσδιορισμός των καταλληλότερων μέτρων. Τα μέτρα είναι οι βελτιώσεις, τις οποίες πρέπει να εφαρμόσουν οι αρμόδιες αρχές ώστε να μειωθούν οι νεκροί και οι σοβαροί τραυματισμοί. Κάθε επέμβαση (μέτρο βελτίωσης) χαρακτηρίζεται από την αποτελεσματικότητά του για κάθε οδικό τμήμα 100 μέτρων. Η αποτελεσματικότητα εξαρτάται από τον αριθμό των νεκρών και των σοβαρών τραυματισμών που μπορούν να αποφευχθούν στο συγκεκριμένο τμήμα και από τον RPS του τμήματος πριν και μετά την εφαρμογή του μέτρου. Αξίζει να αναφερθεί ότι σε περίπτωση πολλαπλών μέτρων σε συγκεκριμένο οδικό τμήμα, η συνολική αποτελεσματικότητα δεν είναι το άθροισμα της αποτελεσματικότητας του κάθε μέτρου. Αντιθέτως, ένας συντελεστής απομείωσης εφαρμόζεται, ο οποίος διορθώνει τη συνολική αποτελεσματικότητα. Η διαδικασία επιλογής των πιο κατάλληλων μέτρων είναι η βάση της τεχνοοικονομικής ανάλυσης του επενδυτικού σχεδίου και αποσκοπεί στον υπολογισμό της Αναλογίας Οφέλους- Κόστους, δείκτης BCR (Benefit-Cost Ratio). Το οικονομικό όφελος θεωρείται το όφελος της αποφυγής νεκρού ή σοβαρού τραυματία. Το κόστος κάθε μέτρου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες κατασκευής και συντήρησης για μια περίοδο 20 ετών και/ή πιθανά κόστη αντικατάστασης. Όλα τα οφέλη/κόστη πρέπει είναι εκφρασμένα σε πραγματικές τιμές, λαμβάνοντας υπ όψιν την οικονομική ζωή του κάθε μέτρου. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι ο υπολογισμός του Δείκτη Κόστους-Οφέλους για κάθε μέτρο που εφαρμόζεται σε ένα συγκεκριμένο οδικό τμήμα. Το ΕΣΑΟ πραγματοποιείται για μια περίοδο 20 ετών και παρουσιάζει τη λίστα με τις πιο αποδοτικές βελτιώσεις που μπορούν να μειώσουν την πιθανότητα τροχαίου με νεκρό ή σοβαρά τραυματία, για όλους τους χρήστες μιας οδού. Με αυτόν τον τρόπο, το ΕΣΑΟ δίνει τη δυνατότητα στις αρμόδιες υπηρεσίες να καθορίζουν σωστά τις προτεραιότητες για τη συντήρηση και αναβάθμιση των οδικών υποδομών. 3. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Η καταγραφή του εξεταζόμενου οδικού τμήματος έγινε στις 18 Σεπτεμβρίου Η όλη διαδικασία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα πρότυπα του irap. Κατά τη διάρκεια της έρευνας οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές και δεν παρουσιάστηκαν οποιεσδήποτε τεχνικές δυσκολίες.

6 3.1 Εξοπλισμός Το όχημα, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή του οδικού τμήματος, είναι εξοπλισμένο με κάμερες υψηλής ανάλυσης (τρεις κάμερες στο μπροστινό μέρος που καταγράφουν το οδικό περιβάλλον πανοραμικά, με εύρος ). Οι κάμερες είναι τοποθετημένες στην οροφή του οχήματος σε ειδικές αδιάβροχες θήκες και συνδέονται με έναν υπολογιστή εγκατεστημένο στο εσωτερικό του οχήματος. Οι κάμερες ελέγχονται μέσω πληκτρολογίου και οθόνης από τον ερευνητή που κάθεται στη θέση του συνοδηγού. Επίσης, για να υπάρχει η κατάλληλη γεω-αναφορά των φωτογραφιών που συλλέγονται, υπάρχει διασύνδεση του υπολογιστή και των καμερών με GPS, ενώ όλο το σύστημα λειτουργεί με το λογισμικό Hawkeye της ARRB. Οδηγώντας συλλέχτηκαν ψηφιακές φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης (1280x960) ανά 10 μέτρα, βάση του διασυνδεμένου οδόμετρου. Κάθε ψηφιακή φωτογραφία περιλαμβάνει δεδομένα όπως η απόσταση κατά μήκος της οδού (σε σχέση με την προκαθορισμένη αρχή), γεωγραφικό μήκος και πλάτος, ημερομηνία, ώρα, κ.λπ. 3.2 Κωδικοποίηση Δεδομένων Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής του οδικού δικτύου, ξεκίνησε η διαδικασία της κωδικοποίησης των βίντεο-φωτογραφιών. Η κωδικοποίηση είναι η διαδικασία κατά την οποία προσδιορίζονται τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά-στοιχεία της οδού που έχουν συλλεχθεί από τις φωτογραφίες (ανά 10 μ.) και ομαδοποιούνται σε υπο-τμήματα των 100 μέτρων. Η κωδικοποίηση αφορά πάνω από 40 παραμέτρους του οδικού περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του irap Κυκλοφοριακός Φόρτος Στοιχεία κυκλοφοριακών φόρτων χρησιμοποιούνται στο μοντέλο του irap, ως πολλαπλασιαστής, για να υπολογιστεί ο αριθμός νεκρών και σοβαρών τραυματισμών που μπορούν να αποφευχθούν. Οι πηγές των κυκλοφοριακών φόρτων στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν οι εξής: Βάση Δεδομένων του TEN/tec, Δήμος Ερέτριας και επί τόπου έρευνα του Μελετητή Κυκλοφορία Πεζών και Ποδηλάτων Το μοντέλο του λογισμικού ViDA απαιτεί την εισαγωγή δεδομένων για τρία είδη κυκλοφορίας πεζών για κάθε τμήμα 100 μέτρων του εξεταζόμενου δικτύου: Φόρτος αιχμής πεζών που διασχίζουν την οδό Φόρτος αιχμής πεζών κατά μήκος της οδού από την αριστερή (του οδηγού) πλευρά Φόρτος αιχμής πεζών κατά μήκος της οδού από τη δεξιά (του συνοδηγού) πλευρά Τέτοιου είδους στοιχεία είναι δύσκολο να βρεθούν, καθώς δεν υπάρχουν σχετικές μετρήσεις. Για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα, χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλες εκτιμήσεις βάσει της

7 μεθοδολογίας RAP. Έτσι, οι φόρτοι των πεζών εκτιμώνται βάσει των κωδικοποιημένων στοιχείων όπως χρήσει γης, είδος περιοχής, κ.λπ. Στη συγκεκριμένη εργασία δεν πραγματοποιήθηκε ανάλυση για ποδηλάτες. Αυτό διότι, στο εξεταζόμενο οδικό τμήμα η χρήση από ποδηλάτες είναι αμελητέα Ταχύτητα κυκλοφορίας Το επίπεδο της πιθανότητας θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού λόγω τροχαίου ατυχήματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ταχύτητα των οχημάτων. Η μέθοδος RAP υποστηρίζει ότι στις αξιολογήσεις οδικής ασφάλειας πρέπει να χρησιμοποιείται η λειτουργική ταχύτητα (ταχύτητα κυκλοφορίας) της οδού. Η λειτουργική ταχύτητα ορίζεται ως η μεγαλύτερη τιμή μεταξύ του ορίου ταχύτητας και της V 85 (85η ποσοστιαία ταχύτητα - η ταχύτητα που δεν ξεπερνάει το 85% της κυκλοφορίας). Η ταχύτητα κυκλοφορίας είναι μία από τις 52 μεταβλητές που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της παρεχόμενης ασφάλειας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μετά από επί τόπου παρατηρήσεις και δειγματοληπτικές μετρήσεις, υπολογίσθηκε η λειτουργική ταχύτητα, η οποία είναι η μέση τιμή της V 85 των επιμέρους οδικών υπο-τμημάτων Δεδομένα Ατυχημάτων Χρησιμοποιήθηκε ο αριθμός όλων των ατυχημάτων του ελληνικού Διευρωπαϊκού δικτύου που εξετάστηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου SENSoR. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε ο αριθμός των νεκρών και των σοβαρών τραυματιών για την επιλογή των κατάλληλων μέτρων και την οικονομική ανάλυση. Η έρευνα εστιάστηκε στα σοβαρά τροχαία ατυχήματα, δηλαδή, στα ατυχήματα τα οποία επιφέρουν θάνατο ή/και σοβαρό τραυματισμό. Για κάθε είδος χρήστη εξετάστηκαν διαφορετικές κατηγορίες ατυχημάτων. Έτσι: Για τους επιβάτες οχημάτων εξετάστηκαν οι εκτροπές, οι μετωπικές συγκρούσεις και τα ατυχήματα σε ισόπεδες διασταυρώσεις. Για τους μοτοσικλετιστές εξετάστηκαν οι εκτροπές, οι μετωπικές συγκρούσεις και τα ατυχήματα σε ισόπεδες διασταυρώσεις. Για τους πεζούς εξετάστηκαν οι παρασύρσεις κατά μήκος της οδού και οι παρασύρσεις κάθετα, κατά τη διάβαση, της οδού. Η πηγή όλων των τροχαίων ατυχημάτων είναι η βάση δεδομένων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής Κόστος Βελτιώσεων Για να δημιουργηθεί το Επενδυτικό Σχέδιο Ασφαλέστερων Οδών πρέπει να εκτιμηθούν τα κόστη των διάφορων βελτιώσεων. Αυτό θα επιτρέψει τον προσδιορισμό της Αναλογίας Οφέλους-Κόστους για κάθε βελτίωση. Τα κόστη πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα σχετικά κόστη σχεδιασμού, υλικών, κατασκευής, καθώς και συντήρησης για ολόκληρο τον κύκλο ζωής του έργου. Η έρευνα εστιάζει στις παρεμβάσεις που σώζουν ζωές. Πιο συγκεκριμένα:

8 Για τους επιβάτες οχημάτων δίνεται βαρύτητα κυρίως: στο ασφαλές πλευρικό περιβάλλον, στο μεσαίο διαχωριστικό στηθαίο και στους κυκλικούς κόμβους. Για τους μοτοσικλετιστές δίνεται βαρύτητα κυρίως: στις λωρίδες δικυκλιστών, στο ασφαλές πλευρικό περιβάλλον και στο μεσαίο διαχωριστικό στηθαίο. Για τους πεζούς δίνεται βαρύτητα κυρίως: στις διαβάσεις πεζών, στους διαδρόμους κίνησης πεζών (πεζοδρόμια, κ.λπ.) και στη διαχείριση της ταχύτητας Οικονομικά Στοιχεία 1. Περίοδος ανάλυσης Τα οικονομικά οφέλη του Επενδυτικού Σχεδίου Ασφαλέστερης Οδού για αυτήν την εργασία υπολογίστηκαν για χρονική περίοδο 20 ετών. 2. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Το βασικό στοιχείο του Επενδυτικού Σχεδίου Ασφαλέστερων Οδών είναι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε τοπικό νόμισμα. Η τιμή για αυτήν την παράμετρο προήλθε από την Παγκόσμια Οικονομική Βάση Δεδομένων (World Economic Outlook Database) του ΔΝΤ του Οκτωβρίου Συνεπώς, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα για το 2014 είναι Ευρώ. 3. Προεξοφλητικό επιτόκιο και ελάχιστο ελκυστικό ποσοστό απόδοσης Πρόκειται για μια τεχνική που χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για να εκτιμηθεί το κόστος και τα οφέλη που συμβαίνουν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των Καθαρών Παρουσών Αξιών (Net Present Values - NPV) και τους προϋπολογισμούς που απαιτούνται στο πλαίσιο του λογισμικού ViDA του irap. Το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και σε πολλές ασκήσεις προσομοίωσης επενδυτικού σχεδίου ορίζεται σε συνεννόηση με τον χρηματοδότη. Συνήθως, το προεξοφλητικό επιτόκιο κυμαίνεται από 4% έως 12%, που χρησιμοποιείται τελευταία σε έργα μεταφορών της Παγκόσμιας Τράπεζας. Για τη συγκεκριμένη έρευνα, η τιμή που χρησιμοποιήθηκε για το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι 9%. 4. Αξία ανθρώπινης ζωής Το ποσό αυτό αντανακλά το κοινωνικό κόστος ενός θανάτου σε τροχαίο ατύχημα. Σύμφωνα με τον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, η αξία ανθρώπινης ζωής στην Ελλάδα εκτιμάται στα Ευρώ. 5. Αξία σοβαρού τραυματισμού Το ποσό αυτό αντανακλά το κοινωνικό κόστος ενός σοβαρού τραυματισμού σε τροχαίο ατύχημα. Για τη συγκεκριμένη μελέτη το irap συνέστησε να χρησιμοποιηθεί το ένα τέταρτο της Αξίας ανθρώπινης ζωής (βλ. McMahon and Dahdah, 2008). Έτσι, η αξία σοβαρού τραυματισμού εκτιμήθηκε στα Ευρώ.

9 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αφού κωδικοποιήθηκαν τα στοιχεία της υποδομής, εισήχθησαν στο διαδικτυακό λογισμικό ViDA ούτως ώστε να εξαχθούν τα αποτελέσματα αξιολόγησης της οδικής ασφάλειας του εξεταζόμενου δικτύου. Η Αξιολόγηση με Αστέρια βασίζεται στην ατομική πιθανότητα εμπλοκής σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα για τρεις ομάδες χρηστών: επιβάτες οχημάτων, πεζοί και μοτοσικλετιστές. Όπως αναφέρεται παραπάνω, δεν πραγματοποιήθηκε ανάλυση για ποδηλάτες, λόγω της πολύ μικρής χρήσης του ποδηλάτου στο συγκεκριμένο τμήμα. Συνεπώς, παρήχθησαν τρεις διαφορετικές αξιολογήσεις. 4.1 Η Κατάσταση Σήμερα Το οδικό τμήμα, το οποίο εξετάζεται, αποτελεί μέρος της Εθνικής Οδού 44 (Χαλκίδας- Αλιβερίου-Καρύστου). Το οδόστρωμα δεν είναι διαχωρισμένο, έχει μήκος 18,8χλμ και η κυκλοφορία κυμαίνεται από έως οχήματα ανά ημέρα. Κατόπιν της ανάλυσης των καταγεγραμμένων στοιχείων προέκυψαν οι σχετικές χρήσιμες πληροφορίες για το εξεταζόμενο οδικό τμήμα. Τις λεπτομέρειες των οδικών στοιχείων μπορεί κάποιος να τις δει στην ιστοσελίδα του ViDA (http://vida.irap.org/en-gb). Τα συνολικά αποτελέσματα Αξιολόγησης με Αστέρια (Star Ratings) για το οδικό τμήμα της έρευνας, παρουσιάζονται στο Σχήμα 1 και στον Πίνακα 1, που ακολουθούν. Σχήμα 1: Χάρτης Αξιολόγησης με Αστέρια για επιβάτες οχημάτων για το οδικό τμήμα Ερέτρια-Χαλκίδα (ViDA TM )

10 Πίνακας 1: Αποτελέσματα Αξιολόγησης με Αστέρια για το οδικό τμήμα Ερέτρια-Χαλκίδα Επιβάτες Οχημάτων Μοτοσικλετιστές Πεζοί Βαθμολογία Μήκος (χλμ) Ποσοστό Μήκος (χλμ) Ποσοστό Μήκος (χλμ) Ποσοστό 5 Αστέρια 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 4 Αστέρια 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 3 Αστέρια 0,1 1% 0,0 0% 0,0 0% 2 Αστέρια 3,5 19% 1,9 10% 1,0 5% 1 Αστέρι 15,2 81% 16,9 90% 17,8 95% Μη εφαρμόσιμη 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% Σύνολο 18,8 100% 18,8 100% 18,8 100% Τα αποτελέσματα για το συγκεκριμένο τμήμα δεν είναι καθόλου ικανοποιητικά. Το μεγαλύτερο μέρος (81%) του οδικού τμήματος αξιολογήθηκε με 1 αστέρι για τους επιβάτες οχημάτων. Για να φανεί η κατανομή της επικινδυνότητας κατά μήκος της οδού, χρησιμοποιείται ένα ειδικό εργαλείο του ViDA, το "Risk Worm" (Σχήμα 2). Πρόκειται για ένα γράφημα που βοηθάει στο γρήγορο εντοπισμό των θέσεων υψηλής επικινδυνότητας. Οι «αιχμές» στο γράφημα συνήθως συνδέονται με διασταυρώσεις, απότομες στροφές ή άλλους παράγοντες που αυξάνουν σημαντικά την επικινδυνότητα της οδού. Σχήμα 2: Διάγραμμα αξιολόγησης οδικής ασφάλειας κατά μήκος του τμήματος Ερέτρια-Χαλκίδα (ViDA TM )

11 Παρατηρώντας τα στατιστικά στοιχεία, των κωδικοποιημένων στοιχείων κατά μήκος του τμήματος, μπορεί να προσδιοριστεί ο λόγος για τη συνολικά κακή αξιολόγηση. 77% του τμήματος καταγράφηκε με μέτρια ποιότητα οδοστρώματος και 10% με κακή. Επίσης, η διαγράμμιση καταγράφηκε ως κακή ουσιαστικά στο σύνολο (99%) της οδού και τα ερείσματα απουσιάζουν στο 93% του εξεταζόμενου τμήματος. Τα επικίνδυνα αντικείμενα στα άκρα της οδού είναι ένας άλλος σημαντικός λόγος της κακής αξιολόγησης. Δέντρα, πινακίδες και στύλοι (χωρίς προστασία) υπάρχουν στο 59% της οδού, ενώ μόλις στο 5% του τμήματος υπάρχει μεταλλικό προστατευτικό στηθαίο και στις δύο πλευρές. 4.2 Επενδυτικό Σχέδιο Ασφαλέστερης Οδού (ΕΣΑΟ) Το βασικό αποτέλεσμα της μεθόδου RAP είναι το Επενδυτικό Σχέδιο Ασφαλέστερης Οδού. Το ΕΣΑΟ παρουσιάζει όλα τα μέτρα τα οποία αποδεδειγμένα παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια και μεγιστοποιούν το όφελος έναντι του κόστους των προγραμματισμένων επενδύσεων. Το κόστος των μέτρων συγκρίνεται με την αξία των αποφευχθέντων θανάτων και σοβαρών τραυματισμών και υπολογίζεται η Αναλογία Οφέλους-Κόστους (BCR) για κάθε μέτρο. Το ελάχιστο όριο για το BCR ορίστηκε ίσο με 1. Με την εφαρμογή του ΕΣΑΟ του συγκεκριμένου οδικού τμήματος, θα αποφευχθούν 56 θάνατοι και σοβαροί τραυματισμοί κατά τη διάρκεια της 20ετούς εξεταζόμενης περιόδου. Το ύψος του κόστους όλων των μέτρων ανέρχεται περίπου στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Ο Δείκτης Κόστους-Οφέλους του εν λόγω επενδυτικού σχεδίου είναι ίσος με 2. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα 10 κορυφαία μέτρα του ΕΣΑΟ από πλευράς αποφευχθέντων θανάτων και σοβαρών τραυματισμών (Fatal & Serious Injuries - FSI). Πίνακας 2: Τα σημαντικότερα προτεινόμενα μέτρα για το οδικό τμήμα Ερέτρια-Χαλκίδα (ViDA TM )

12 Σύμφωνα με το ΕΣΑΟ, στα σημαντικότερα μέτρα συγκαταλέγονται τα στηθαία ασφαλείας στα άκρα της οδού, η αποκατάσταση του οδοστρώματος, η βελτίωση της διαγράμμισης, ερείσματα, πρόσθετη λωρίδα, η βελτίωση σήμανσης σε διασταυρώσεις, κ.λπ. Κάθε προτεινόμενο μέτρο πρέπει να εφαρμοστεί σε συγκεκριμένες θέσεις, τις οποίες καθορίζει το λογισμικό ViDA ΤΜ. Η στήλη FSI's saved (Fatal & Serious Injuries saved), παρουσιάζει τον αριθμό των σωζόμενων ζωών και σοβαρών τραυματισμών λόγω τροχαίων ατυχημάτων στο εν λόγω οδικό τμήμα. Η στήλη BCR (Benefit to Cost Ratio) εκφράζει την αναλογία Οφέλους- Κόστους, εφαρμογής του εκάστοτε μέτρου. Η τεκμηρίωση των επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια για κάθε προτεινόμενη επέμβαση (countermeasure) βρίσκεται στον ιστότοπο στην ενότητα 'Treatments', η οποία βασίζεται στα αποτελέσματα της διεθνούς έρευνας και στοιχείων. 4.3 Μετά την Εφαρμογή των Προτεινόμενων Μέτρων Βελτίωσης Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του συγκεκριμένου οδικού τμήματος, μετά την εφαρμογή των μέτρων παρουσιάζονται στον επόμενο Πίνακα. Πίνακας 3: Αξιολόγηση μετά την εφαρμογή του ΕΣΑΟ Επιβάτες Οχημάτων Μοτοσικλετιστές Πεζοί Βαθμολογία Μήκος (χλμ) Ποσοστό Αλλαγή Μήκος (χλμ) Ποσοστό Αλλαγή Μήκος (χλμ) Ποσοστό Αλλαγή 5 Αστέρια 1,7 9% +9% ±0,0 0% ±0% 0,0 0% ±0% 4 Αστέρια 6,5 35% +35% 1,6 9% +9% 0,0 0% ±0% 3 Αστέρια 10,3 55% +54% 11,9 63% +63% 0,3 2% +2% 2 Αστέρια 0,3 2% -17% 5,0 27% +17% 13,5 72% +67% 1 Αστέρι 0,0 0% -81% 0,3 2% -88% 5,0 27% -68% Μη εφαρμόσιμη 0,0 0% ±0% 0,0 0% ±0% 0,0 0% ±0% Σύνολο 18,8 100% 18,8 100% 18,8 100% Είναι εμφανές ότι το ΕΣΑΟ θα βελτίωνε σημαντικά το εξεταζόμενο οδικό τμήμα. Για τους επιβάτες οχημάτων, το ποσοστό των υπο-τμημάτων με 1 Αστέρι (υψηλής επικινδυνότητας) θα απουσίαζε τελείως, ενώ τα υπο-τμήματα με 5 Αστέρια θα είναι στο 9% του συνόλου. Με ένα συνολικό ποσοστό 98% του μήκους της οδού από 3 Αστέρια και πάνω, το αποτέλεσμα θεωρείται χωρίς αμφιβολία εντυπωσιακό. Επίσης, υπάρχουν βελτιώσεις και στην ασφάλεια των μοτοσικλετιστών και των πεζών. Εντούτοις, η επιρροή του ΕΣΑΟ σε αυτές τις ομάδες χρηστών είναι μικρότερη σε σχέση με τους επιβάτες οχημάτων.

13 Στα Σχήματα που ακολουθούν παρουσιάζονται οι αξιολογήσεις μετά την εφαρμογή των μέτρων του ΕΣΑΟ Σχήμα 3: Χάρτης Αξιολόγησης για επιβάτες οχημάτων μετά την εφαρμογή του ΕΣΑΟ (ViDA TM ) Σχήμα 4: Διάγραμμα αξιολόγησης οδικής ασφάλειας κατά μήκος του τμήματος Ερέτρια-Χαλκίδα, μετά την εφαρμογή του ΕΣΑΟ (ViDA TM )

14 Στον Πίνακα 4, που ακολουθεί, φαίνονται οι θέσεις στις οποίες πρέπει να εφαρμοστούν τέσσερα από τα πιο σημαντικά μέτρα του ΕΣΑΟ, για τα πρώτα 2 χιλιόμετρα του τμήματος. Πίνακας 4: Ακριβείς θέσεις εφαρμογής μέτρων ΕΣΑΟ (πρώτα 2 χλμ ViDA TM ) Σημειώνεται ότι, καθώς όλη η κωδικοποίηση έχει ενσωματωθεί στο λογισμικό ViDA TM, υπάρχει η δυνατότητα οποιασδήποτε λεπτομερούς ανάλυσης και αξιολόγησης του εξεταζόμενου οδικού τμήματος. Έτσι, υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της αποτελεσματικότητας όχι μόνο του συνόλου αλλά μέρους των προτεινομένων μέτρων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας. Επιπλέον, μπορεί να επιλεχθεί είτε ο συνδυασμός των πιο αποδοτικών είτε των πιο οικονομικών μέτρων. Τέλος, ανάλογα με τα διαθέσιμα κονδύλια για κατασκευή, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής των μέτρων που μπορούν να εφαρμοσθούν με το συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Στο Σχήμα 5 που ακολουθεί, φαίνονται οι ακριβείς θέσεις στις οποίες πρέπει να εφαρμοστεί ένα από τα πιο σημαντικά μέτρα του ΕΣΑΟ, η απομάκρυνση πλευρικών εμποδίων.

15 Σχήμα 5: Ακριβείς θέσεις εφαρμογής ΕΣΑΟ για το μέτρο Απομάκρυνσης Εμποδίων (ViDA TM )

16 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στο εξεταζόμενο οδικό τμήμα Ερέτρια-Χαλκίδα παρατηρήθηκαν πολλές ελλείψεις και προβλήματα, όσον αφορά στα στοιχεία υποδομής τα οποία σχετίζονται με την οδική ασφάλεια. Στοιχεία προστασίας από ατυχήματα, όπως προστατευτικά στηθαία και διασταυρώσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές απουσιάζουν, ενώ η συντήρηση είναι ελλιπής. Παράλληλα, οι ευάλωτοι χρήστες του οδικού δικτύου είναι εκτεθειμένοι σε διάφορους κινδύνους, καθώς δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές για αυτούς. Κατόπιν της καταγραφής του οδικού τμήματος και στη συνέχεια με τη χρήση του ειδικού λογισμικού ανάλυσης ViDA, κατέστη δυνατός ο εντοπισμός των θέσεων όπου με την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων μπορεί να αναβαθμιστεί αποτελεσματικά η οδική ασφάλεια του εξεταζόμενου τμήματος. Τα αποτελέσματα αξιολόγησης της οδικής ασφάλειας αφορούν διαφορετικές κατηγορίες χρηστών της οδικής υποδομής: επιβάτες οχημάτων, μοτοσικλετιστές και πεζούς. Ουσιαστικά όλο το οδικό τμήμα (99%) αξιολογήθηκε με λιγότερο από 3-αστέρια (σε κλίμακα από 1- επικίνδυνο έως 5-ασφαλέστερο). Το irap έχει αναπτύξει πιστοποιημένα πρωτόκολλα που εφαρμόζονται για τη δημιουργία «Επενδυτικών Σχεδίων Ασφαλέστερων Οδών» (ΕΣΑΟ). Τα ΕΣΑΟ χρησιμοποιώντας πάνω από 90 διαφορετικά μέτρα, επιλέγουν τα καταλληλότερα και αποδοτικότερα, ώστε να δώσουν τη δυνατότητα επιλογής σε αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο εξεταζόμενο οδικό τμήμα. Επιπλέον, τα ΕΣΑΟ καταδεικνύουν πως μπορούν να σωθούν όσο το δυνατό περισσότερες ζωές με τα διαθέσιμα επενδυτικά κεφάλαια, στοχεύοντας σε αποδοτικά μέτρα σε θέσεις υψηλού κινδύνου. Το εκτιμώμενο κόστος της αναβάθμισης και αποκατάστασης κατά μήκος όλου του οδικού τμήματος θεωρείται ότι είναι περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ και ο Δείκτης Κόστους-Οφέλους θα είναι ίσος με 2. Η μείωση των θυμάτων από τροχαία ατυχήματα θα είναι γύρω στο 55%, περίπου 56 θάνατοι και σοβαροί τραυματισμοί αναμένεται να αποφευχθούν, εφόσον εφαρμοσθούν οι προτάσεις βελτίωσης του ΕΣΑΟ. Ωστόσο, επειδή τα διαθέσιμα κεφάλαια για τη βελτίωση της οδού μπορεί να είναι περιορισμένα, εργαλεία της ανάλυσης μπορούν να εφαρμοστούν για να επιλεγούν για βελτίωση είτε τα πιο αποδοτικά μέτρα ή αυτά που μπορούν με τα διαθέσιμα κονδύλια. Αντίστοιχα, μπορεί να οριστεί υψηλότερο όριο BCR ώστε να επιλέγονται μέτρα που παρέχουν μεγαλύτερες αποδόσεις με μικρότερο κεφάλαιο. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να κατανεμηθούν και να αξιοποιηθούν με τον βέλτιστο τρόπο οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι. Τα σημαντικότερα προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνουν στηθαία ασφαλείας στα όρια του καταστρώματος, αποκατάσταση οδοστρώματος, βελτίωση της οριζόντιας σήμανσης, μέτρα κατά της ολισθηρότητας, δημιουργία ερεισμάτων και βελτίωση διαγράμμισης και σήμανσης σε διαβάσεις. Κάθε προτεινόμενο μέτρο προτείνεται να εφαρμοσθεί σε συγκεκριμένες θέσεις, οι οποίες προσδιορίζονται επακριβώς από το λογισμικό ViDA ΤΜ. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία αποτελεί ένα γρήγορο εργαλείο προσδιορισμού του επιπέδου οδικής ασφάλειας της εξεταζόμενης οδού, των προβλημάτων και ελλείψεών της, καθώς και των επεμβάσεων που απαιτούνται. Συνεπώς, είναι ένα εργαλείο λήψης αποφάσεων, για το είδος και τη θέση των επεμβάσεων που θα εφαρμοσθούν. Για την υλοποίησή τους, απαιτείται λεπτομερής μελέτη, στα σημεία / τμήματα που θα επιλεγούν να πραγματοποιηθούν οι επεμβάσεις.

17 6. ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Alfaro, J-L., Chapuis, F. & Fabre, F. (1994). Cost 313: Socio-economic costs of road accidents. Report EUR EN. Brussels: Commission of the European Community. Elvik R., Høye A., Vaa T. & Sørensen M. (2009). The Handbook of Road Safety Measures, (Second Edition). UK: Emerald Group Publishing Limited ETSC (1996). Low-cost road and traffic engineering measures for casualty reduction, Brussels: European Transport Safety Council. ETSC (1997). Road Safety Audit and Safety Impact Assessment. Brussels: European Transport Safety Council. ETSC (2013). Back on track to reach the EU 2020 Road Safety Target? - 7th Road Safety PIN Report. Brussels: European Transport Safety Council. ETSC (2014). Ranking EU Progress on Road Safety - 8th Road Safety Performance Index Report. Brussels: European Transport Safety Council. EuroRAP (2010). RAP Road Risk Mapping Manual (version 4). Brussels: European Road Assessment Program EuroRAP (2011). Crash rate Star Rating comparisons. Brussels: European Road Assessment Program irap (2013). irap Methodology Fact Sheet 7- Star Rating bands. Brussels: International Road Assessment Program irap (2014). irap Road Attribute Risk Factors Operating and Mean Speeds. McMahon K., Dahdah S. (2008). The True Cost of Road Crashes Valuing life and the cost of a serious injury. International Road Assessment Programme (irap) McInerney R., Fletcher M. (2013). Relationship between Star Ratings and crash cost per kilometre traveled: the Bruce Highway, Australia. International Road Assessment Programme (irap). Miller, T.R. (2000). Variations between countries in values of statistical life. Journal of Transport Economics and Policy, 34 (2), Miranda-Moreno L. F., Fu L., Saccomanno F. F., Labbe A. (2005). Alternative Risk Models for Ranking Locations for Safety Improvement. SENSoR Project (2014). Star Rating Roads for Safety - Results for Consultation with Stakeholders GREECE. WHO (2013). Global status report on road safety 2013: supporting a decade of action. Luxembourg: World Health Organization. Wardrop J. G., Charlesworth G. (1954). A method of estimating speed and flow of traffic from a moving vehicle. Wong S.C, Leung B. S. Y., Becky P. Y., Hung W. T., Hong K. (2002). A Qualitative Assessment Methodology for Road Safety Policy Strategies. Hong Kong. Συγκοινωνιακές Λύσεις (2011). ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Τεχνική Υποστήριξη των αρμοδίων Εθνικών Αρχών για την εμπρόθεσμη συμπλήρωση της βάσης δεδομένων ΟMC/TENTec για τους οδικούς άξονες και τα λιμάνια που ανήκουν στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) στην Ελλάδα».

Κατάταξη εθνικών οδών από πλευράς ασφάλειας βάσει διεθνών πρωτοκόλλων

Κατάταξη εθνικών οδών από πλευράς ασφάλειας βάσει διεθνών πρωτοκόλλων Κατάταξη εθνικών οδών από πλευράς ασφάλειας βάσει διεθνών πρωτοκόλλων Ευάγγελος Μπέλλος, MAKE ROADS SAFE HELLAS, Στέλιος Ευσταθιάδης, Μανώλης Ανδρουλιδάκης, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Steve Lawson, ROAD SAFETY

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Οδικής Ασφάλειας του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου της Ελλάδας

Αξιολόγηση Οδικής Ασφάλειας του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου της Ελλάδας Αξιολόγηση Οδικής Ασφάλειας του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου της Ελλάδας Road Safety Assessment of Greek TEN-T Roads Μανώλης Ανδρουλιδάκης, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ, manolis@t-s.gr Ευάγγελος Μπέλλος, MAKE

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση οδικής ασφάλειας για το ιευρωπαϊκό Οδικό ίκτυο της Ελλάδας

Αποτίµηση οδικής ασφάλειας για το ιευρωπαϊκό Οδικό ίκτυο της Ελλάδας Αποτίµηση οδικής ασφάλειας για το ιευρωπαϊκό Οδικό ίκτυο της Ελλάδας Road Safety Assessment - Greek TEN-Road ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος, MSc, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο υπολογισμός των δεικτών οδικής ασφάλειας αφορά στην παρακολούθηση των συνθηκών ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού. Ο υπολογισμός των δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Προκλήσεις στην Ασφάλεια των Μοτοσυκλετιστών στην Ευρώπη

Σύγχρονες Προκλήσεις στην Ασφάλεια των Μοτοσυκλετιστών στην Ευρώπη Σύγχρονες Προκλήσεις στην Ασφάλεια των Μοτοσυκλετιστών στην Ευρώπη 14ο Σεμινάριο Οδικής Ασφάλειας Μοτοσυκλέτες: Οδηγούμε, δεν παίζουμε με τη ζωή μας Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου Αστυνομίας Κύπρου 29 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά και μέτρα μείωσης οδικών ατυχημάτων

Χαρακτηριστικά και μέτρα μείωσης οδικών ατυχημάτων Ημερίδα με τίτλο: Προαγωγή Κουλτούρας Οδικής Ασφάλειας Χαρακτηριστικά και μέτρα μείωσης οδικών ατυχημάτων Παναγιώτης Παπαντωνίου, Ειδικός Γραμματέας ΣΕΣ Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής ΕΜΠ Ηράκλειο, 29 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Νικόλαος Ηλιού Αναπλ. Καθηγητής Πανεπ. Θεσσαλίας neliou@civ.uth.gr Το πρόβλημα την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές και μέτρα μείωσης των οδικών ατυχημάτων στους Δήμους της Πρωτεύουσας

Πολιτικές και μέτρα μείωσης των οδικών ατυχημάτων στους Δήμους της Πρωτεύουσας Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης Μεταφορές στους Δήμους της Αττικής. Προβλήματα και προοπτικές Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2012 Πολιτικές και μέτρα μείωσης των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο υπολογισμός των δεικτών οδικής ασφάλειας αφορά στην παρακολούθηση των συνθηκών ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού. Ο υπολογισμός των δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ : ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΡΙΟ» Τ.Ε.Κ.Μ., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ατζέμη Μαρία Τοπ. Μηχανικός, MSC PM ιευθύντρια Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας

ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας Επιτροπή Κυκλοφορίας και Στάθμευσης ΣΕΣ Στέλιος Ευσταθιάδης Θανάσης Τσιάνος Πέπη Δημοπούλου Δώρα Ζησιμοπούλου Αλεξάνδρα Κονδύλη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ταχυτήτων. partner logo

Διαχείριση ταχυτήτων. partner logo Διαχείριση ταχυτήτων «Πρώτη Προτεραιότητα: Οδική Ασφάλεια» Κρήτη, 9-18 Νοεμβρίου 2013 Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αλεξάνδρα Λαΐου, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ Πέτρος Ευγενικός, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά και μέτρα μείωσης οδικών ατυχημάτων

Χαρακτηριστικά και μέτρα μείωσης οδικών ατυχημάτων Ημερίδα με τίτλο: Εκπαιδευτές οδήγησης και κυκλοφοριακής Αγωγής: Ο πρωτογενής τομέας στην παραγωγή οδικής ασφάλειας Χαρακτηριστικά και μέτρα μείωσης οδικών ατυχημάτων Παναγιώτης Παπαντωνίου, Διδάκτωρ Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα και πολιτικές μείωσης των ατυχημάτων στο αστικό οδικό δίκτυο

Μέτρα και πολιτικές μείωσης των ατυχημάτων στο αστικό οδικό δίκτυο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Κυκλοφοριακά Θέματα Δήμων Λεκανοπεδίου Αττικής Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2011 Μέτρα και πολιτικές μείωσης των ατυχημάτων στο αστικό οδικό δίκτυο Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Οδική ασφάλεια. Ενότητα 1: Εισαγωγή Διάλεξη 1.2: Εισαγωγή στη μεθοδολογία εκτίμησης συχνότητας συγκρούσεων

Οδική ασφάλεια. Ενότητα 1: Εισαγωγή Διάλεξη 1.2: Εισαγωγή στη μεθοδολογία εκτίμησης συχνότητας συγκρούσεων Οδική ασφάλεια Ενότητα 1: Εισαγωγή Διάλεξη 1.2: Εισαγωγή στη μεθοδολογία εκτίμησης συχνότητας συγκρούσεων Ευτυχία Ναθαναήλ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Στόχος Αναδρομή Ανασκόπηση του εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδική ασφάλεια. Ενότητα 4: Πρόβλεψη συγκρούσεων σε επαρχιακές οδούς πολλαπλών λωρίδων Διάλεξη 4.1: Μεθοδολογία

Οδική ασφάλεια. Ενότητα 4: Πρόβλεψη συγκρούσεων σε επαρχιακές οδούς πολλαπλών λωρίδων Διάλεξη 4.1: Μεθοδολογία Οδική ασφάλεια Ενότητα 4: Πρόβλεψη συγκρούσεων σε επαρχιακές οδούς πολλαπλών λωρίδων Διάλεξη 4.1: Μεθοδολογία Ευτυχία Ναθαναήλ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εισαγωγή Η μέθοδος πρόβλεψης παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

Οδική ασφάλεια ευάλωτων χρηστών της οδού

Οδική ασφάλεια ευάλωτων χρηστών της οδού Οδική ασφάλεια ευάλωτων χρηστών της οδού «Πρώτη Προτεραιότητα: Οδική Ασφάλεια» Κρήτη, 9-18 Νοεμβρίου 2013 Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αλεξάνδρα Λαΐου, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Ασφάλειας Οδικών Υποδομών

Διαχείριση της Ασφάλειας Οδικών Υποδομών Διεθνές Συνέδριο Οδικές Συγκρούσεις, Τραυματισμός και Αποκατάσταση Ηράκλειο, 22-23 Οκτωβρίου 2015 Διαχείριση της Ασφάλειας Οδικών Υποδομών Γιώργος Γιαννής, Αλεξάνδρα Λαΐου Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 319, 29.11.2008, σ. 59. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Γιώργος Πισπιρίγκος Επιβλέπων: Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αθήνα, Ιούλιος 2011 ΣΤΟΧΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιρροή της κυκλοφορίας των βαρέων οχηµάτων στα οδικά ατυχήµατα στην Ελλάδα

Η επιρροή της κυκλοφορίας των βαρέων οχηµάτων στα οδικά ατυχήµατα στην Ελλάδα Η επιρροή της κυκλοφορίας των βαρέων οχηµάτων στα οδικά ατυχήµατα στην Ελλάδα Ι.Γκόλιας Γ.Γιαννής Ε.Παπαδηµητρίου ΕΜΠ - Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλης Σάββα Εκτελεστικός Μηχανικός Τμήμα Δημοσίων Έργων Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων

Αριστοτέλης Σάββα Εκτελεστικός Μηχανικός Τμήμα Δημοσίων Έργων Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων Αριστοτέλης Σάββα Εκτελεστικός Μηχανικός Τμήμα Δημοσίων Έργων Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων 09-10-2014 1. Τμήμα Δημοσίων Έργων Δομή & Τύπος Εργασιών 2. Η Εξέλιξη των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Οδική ασφάλεια. Ευτυχία Ναθαναήλ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Οδική ασφάλεια. Ευτυχία Ναθαναήλ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Οδική ασφάλεια Ενότητα 4: Πρόβλεψη συγκρούσεων σε επαρχιακές οδούς πολλαπλών λωρίδων Διάλεξη 4.2: Εξισώσεις απόδοσης ασφάλειας Συντελεστές μεταβολής ατυχημάτων Ευτυχία Ναθαναήλ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ

Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ Ελληνική Λέσχη Περιήγησης και Αυτοκινήτου (ΕΛΠΑ) Εταιρεία Υποστήριξης Θυµάτων Τροχαίων Ατυχηµάτων (ΕΥΘΥΤΑ) Συµπόσιο Οδική Ασφάλεια και Τουρισµός 12 Μαΐου 2000 Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ρ. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα και λύσεις για την οδική ασφάλεια των παιδιών στον αναπτυγμένο κόσμο

Προβλήματα και λύσεις για την οδική ασφάλεια των παιδιών στον αναπτυγμένο κόσμο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Προβλήματα και λύσεις για την οδική ασφάλεια των παιδιών στον αναπτυγμένο κόσμο Δήμος Παύλου, Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO 1η Νοεμβρίου 2012 Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO Από την 1η Νοεμβρίου 2012 θα ισχύουν διάφορες αλλαγές στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας της ΝΝΟ. Πολλές από αυτές τις αλλαγές είναι απλά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια των έργων υποδομής στην Ελλάδα

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια των έργων υποδομής στην Ελλάδα Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας Αθήνα, 9-10 Φεβρουαρίου 2012 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια των έργων υποδομής στην Ελλάδα Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της επιρροής των διαφημιστικών πινακίδων στον αριθμό των οδικών ατυχημάτων

Διερεύνηση της επιρροής των διαφημιστικών πινακίδων στον αριθμό των οδικών ατυχημάτων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής Διερεύνηση της επιρροής των διαφημιστικών πινακίδων στον αριθμό των οδικών ατυχημάτων Γιώργος Γιαννής Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Αλεβίζου Μ. Παρασκευή

Αλεβίζου Μ. Παρασκευή Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αλεβίζου Μ. Παρασκευή Επιβλέπων: Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΜΜ

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΜΜ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΜΜ ΣΤΟΧΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ : ΛΩΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΟΔΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Αύξηση της ταχύτητας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ Ο ΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΜΑΡΑΓ Α ΓΕΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτήρηση οδικής ασφάλειας

Επιτήρηση οδικής ασφάλειας Επιτήρηση οδικής ασφάλειας «Πρώτη Προτεραιότητα: Οδική Ασφάλεια» Κρήτη, 9-18 Νοεμβρίου 2013 Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αλεξάνδρα Λαΐου, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ Πέτρος Ευγενικός, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Η οδική ασφάλεια στην Ελλάδα και στις τουριστικές περιοχές της

Η οδική ασφάλεια στην Ελλάδα και στις τουριστικές περιοχές της Οδική Ασφάλεια και Τουρισμός Ασφαλή ταξίδια στην Πελοπόννησο Βραχάτι Κορινθίας, 19/3/2016 Η οδική ασφάλεια στην Ελλάδα και στις τουριστικές περιοχές της Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής ΕΜΠ, www.nrso.ntua.gr/geyannis

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 Στρατηγικός Στόχος 2010: Η μείωση των νεκρών κατά 100. Τακτικές επίτευξης στόχου: Αναδιάταξη τοπικών (ανά Νομό) προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Χάραξη κόμβου. 10/11/09 Μάθημα Θέμα Οδοποιίας

Χάραξη κόμβου. 10/11/09 Μάθημα Θέμα Οδοποιίας Χάραξη κόμβου 10/11/09 Μάθημα Θέμα Οδοποιίας 1 Τύποι ισόπεδων κόμβων Με τρία σκέλη Με τέσσερα σκέλη Με πάνω από τέσσερα σκέλη 10/11/09 Μάθημα Θέμα Οδοποιίας 2 Απλή διασταύρωση τύπου Τ Προσφέρεται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αποτελέσματα για διαβούλευση με φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αποτελέσματα για διαβούλευση με φορείς ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αποτελέσματα για διαβούλευση με φορείς http://sensorproject.eu/ Το έργο SENSoR Σχετικά με το SENSOR Οι οδικές υποδομές κάθε χώρας δεν εξυπηρετούν μόνο τη βασική

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Οδική Ασφάλεια στον Αστικό Χώρο Αθήνα, 23 Ιανουαρίου Α. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης

Προτάσεις για την Οδική Ασφάλεια στον Αστικό Χώρο Αθήνα, 23 Ιανουαρίου Α. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης Προτάσεις για την Οδική Ασφάλεια στον Αστικό Χώρο Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2011 Α. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης Α1. Η οδική ασφάλεια στον ελληνικό αστικό χώρο αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα αφού στην χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ Α. Ανάλυση Υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ Α.3 ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Μετά την απόφαση ΔΜΕΟ/ο/612 της 16-2-2011, με την οποία εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυ-επίπεδη στατιστική ανάλυση της πιθανότητας και της σοβαρότητας ατυχήματος αξιοποιώντας κυκλοφοριακά και μετεωρολογικά δεδομένα υψηλής ευκρίνειας

Πολυ-επίπεδη στατιστική ανάλυση της πιθανότητας και της σοβαρότητας ατυχήματος αξιοποιώντας κυκλοφοριακά και μετεωρολογικά δεδομένα υψηλής ευκρίνειας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής Πολυ-επίπεδη στατιστική ανάλυση της πιθανότητας και της σοβαρότητας ατυχήματος αξιοποιώντας κυκλοφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002 Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, 21-22 Φεβρουαρίου 2002 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά για την ασφάλεια στους Ελληνικούς Δρόμους

Στατιστικά για την ασφάλεια στους Ελληνικούς Δρόμους Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 28 Μαΐου 2013 Στατιστικά για την ασφάλεια στους Ελληνικούς Δρόμους Γιώργος Γιαννής, Κώστας Αντωνίου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση συστημάτων πληροφορικής στην οδική υποδομή

Χρήση συστημάτων πληροφορικής στην οδική υποδομή ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Χρήση συστημάτων πληροφορικής στην οδική υποδομή Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές

Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές Ε.Παπαδηµητρίου Γ.Γιαννής Ι.Γκόλιας ΕΜΠ - Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής 5ο ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία ΙΙ. Ανάλυση κυκλοφοριακής ικανότητας σε υπεραστικές οδούς περισσοτέρων των δύο λωρίδων κυκλοφορίας

Οδοποιία ΙΙ. Ανάλυση κυκλοφοριακής ικανότητας σε υπεραστικές οδούς περισσοτέρων των δύο λωρίδων κυκλοφορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Οδοποιία ΙΙ Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ antoniou@central.ntua.gr Ιωάννα Σπυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4.1 Γενικά (1) Η σωστή επιλογή της θέσης των πληροφοριακών πινακίδων είναι βασικής σηµασίας για την έγκαιρη παρατήρηση της πληροφοριακής σήµανσης καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

12-13 Μαρτίου 2015 Αθήνα. Εντοπισμός δυνητικών θέσεων τροχαίων ατυχημάτων σε υφιστάμενο οδικό δίκτυο αναφορικά με τη γεωμετρία της οδού

12-13 Μαρτίου 2015 Αθήνα. Εντοπισμός δυνητικών θέσεων τροχαίων ατυχημάτων σε υφιστάμενο οδικό δίκτυο αναφορικά με τη γεωμετρία της οδού 12-13 Μαρτίου 2015 Αθήνα Εντοπισμός δυνητικών θέσεων τροχαίων ατυχημάτων σε υφιστάμενο οδικό δίκτυο αναφορικά με τη γεωμετρία της οδού Κωνσταντίνος Αποστολέρης Πολιτικός Μηχανικός, MSc Φώτης Μερτζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Μεθόδων Αξιολόγησης Συστημάτων Ασφαλείας

Ανασκόπηση Μεθόδων Αξιολόγησης Συστημάτων Ασφαλείας Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας 25-26 Οκτωβρίου, 2012, Βόλος Ανασκόπηση Μεθόδων Αξιολόγησης Συστημάτων Ασφαλείας Γ. Γιαννής, Π. Ευγενικός,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια

Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Σεµινάριο Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2001 Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια ρ. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ» 1. Προδιαγραφές Μελέτης Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων για την οριστική μελέτη τετρασκελούς

Διαβάστε περισσότερα

Οδική ασφάλεια. Ενότητα 5: Πρόβλεψη συγκρούσεων σε αστικές και περιαστικές αρτηρίες Διάλεξη 5.1: Μεθοδολογία

Οδική ασφάλεια. Ενότητα 5: Πρόβλεψη συγκρούσεων σε αστικές και περιαστικές αρτηρίες Διάλεξη 5.1: Μεθοδολογία Οδική ασφάλεια Ενότητα 5: Πρόβλεψη συγκρούσεων σε αστικές και περιαστικές αρτηρίες Διάλεξη 5.1: Μεθοδολογία Ευτυχία Ναθαναήλ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Επεξηγήσεις Αστικές περιοχές: μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Η οδική ασφάλεια στην Ελλάδα. ΗσυμβολήκαιοιπροτάσειςτουΣΕΣ

Η οδική ασφάλεια στην Ελλάδα. ΗσυμβολήκαιοιπροτάσειςτουΣΕΣ Παρουσίαση ενώπιον της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής του Κοινοβουλίου για την Οδική Ασφάλεια. Η οδική ασφάλεια στην Ελλάδα. ΗσυμβολήκαιοιπροτάσειςτουΣΕΣ Βασίλης Μ. Χαλκιάς Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Στο τμήμα Χαλκίδα-Ερέτρια οι παρασύρσεις πεζών, ιδίως τους θερινούς μήνες, είναι φαινόμενο σχετικά συχνό.

Στο τμήμα Χαλκίδα-Ερέτρια οι παρασύρσεις πεζών, ιδίως τους θερινούς μήνες, είναι φαινόμενο σχετικά συχνό. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο νομός ΕύβοΓας διαθέτει ένα εξαιρετικά φτωχό οδικό δίκτυο, με χαμηλή γεωμετρία, πολύ παλιό, με συνεχείς διελεύσεις μέσα από οικισμούς και κατά συνέπεια με χαμηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC)

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Κόµβοι αποτελούν κρίσιµα σηµεία του οδικού δικτύου. Είναι τα σηµεία όπου οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μείωση του ορίου ηλικίας των βαρέων φορτηγών θα οδηγήσει σε άμεση και δραστική μείωση του αριθμού ατυχημάτων και νεκρών στην Ελλάδα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μείωση του ορίου ηλικίας των βαρέων φορτηγών θα οδηγήσει σε άμεση και δραστική μείωση του αριθμού ατυχημάτων και νεκρών στην Ελλάδα Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 7 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αποδεικνύει ότι τα βαρέα οχήματα: εμπλέκονται σε ατυχήματα που προκαλούν το % των νεκρών στο σύνολο των τροχαίων ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Ιωάννης Δημητρόπουλος Βίλυ Βεγήρη Στέλιος Καζάκος 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩ- ΡΩΝ ΕΡΓΟ: Κατασκευή (4) σύγχρονων κόμβων στο Δήμο Βόλου 1.Δημαρχείο (Δη μητριάδος, Λαμπράκη και Ιάσωνος) 2.Τελωνείο (Λαμπράκη- Παπαδια μάντη)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Δημήτρης Μαργαρίτης ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ Email: dmarg@certh.gr Web: www.hit.certh.gr Ευάγγελος Μπεκιάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΔΑΟΥ) Μαίρη Ανθούλη Μάρτιος 2017

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΔΑΟΥ) Μαίρη Ανθούλη Μάρτιος 2017 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΔΑΟΥ) Μαίρη Ανθούλη Μάρτιος 2017 Έλεγχος Οδικής Ασφάλειας στο Διευρωπαϊκό και Εθνικό Οδικό δίκτυο της χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Οδική ασφάλεια. Ευτυχία Ναθαναήλ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Οδική ασφάλεια. Ευτυχία Ναθαναήλ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Οδική ασφάλεια Ενότητα 5: Πρόβλεψη συγκρούσεων σε αστικές και περιαστικές αρτηρίες Διάλεξη 5.2: Εξισώσεις απόδοσης ασφάλειας Συντελεστές μεταβολής ατυχημάτων Ευτυχία Ναθαναήλ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Σ. ΜΠΟΥΡΝΕΛΑΚΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Σ. ΜΠΟΥΡΝΕΛΑΚΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΝΗΣΙ ΑΣ ΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β. Ψαριανός, Καθηγ. ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας ΤΡΙΠΟΛΗ

Β. Ψαριανός, Καθηγ. ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας ΤΡΙΠΟΛΗ Β. Ψαριανός, Καθηγ. ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερίδα Οδικής ΤΡΙΠΟΛΗ 22.11.2008 -22.11.2008 2 -22.11.2008 3 -22.11.2008 4 -22.11.2008 5 -22.11.2008 6 ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου

Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου Τι εξυπακούει ο τραγικός αριθμός των 26000 νεκρών στην Ε.Ε.; 14 Αυγούστου 2005 η πτώση του αεροπλάνου της εταιρείας Ήλιος, επέφερε το θάνατο σε 121 ανθρώπους και βύθισε την Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής

Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Με την επίσημη υποστήριξη: Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Διημερίδα ITS Hellas «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Eξελίξεις στην Ελλάδα» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚO ΣΧEΔIO OΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛEΙΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚO ΣΧEΔIO OΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛEΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚO ΣΧEΔIO OΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛEΙΑΣ 01 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚO ΣΧΈΔΙO OΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛEΙΑΣ Προτάσεις ΝΔ για Στρατηγικό Σχέδιο Oδικής Ασφάλειας και Συμπεριφοράς Η μείωση θανάτων από οδικά ατυχήματα κατά 50% σε μια δεκαετία.

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 3.1 Γενικά Στο µέρος αυτό δίδονται κατευθυντήριες οδηγίες και γενικοί κανόνες για τη συλλογή και καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚO ΣΧEΔIO OΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛEΙΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚO ΣΧEΔIO OΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛEΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚO ΣΧEΔIO OΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛEΙΑΣ 01 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚO ΣΧΈΔΙO OΔΙΚΗΣΑΣΦΑΛEΙΑΣ Προτάσεις ΝΔ για Στρατηγικό Σχέδιο Oδικής Ασφάλειας και Συμπεριφοράς Η μείωση θανάτων από οδικά ατυχήματα κατά 50% σε μια δεκαετία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Με βάση την κατεύθυνση της κυκλοφορίας στη λωρίδα : κατά τη ροή της κυκλοφορίας και αντίθετα στη ροή της κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία ΙΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ. Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ

Οδοποιία ΙΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ. Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Οδοποιία ΙΙ Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ antoniou@central.ntua.gr ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΔΜΕΟ) ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780 Αθήνα Ζωγράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ Πρωτοβουλίες-Δράσεις Οδικής Ασφάλειας σε περίοδο οικονομικής κρίσης Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ Σοφία Βαρδάκη, Δρ. Συγκοινωνιολόγος ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδική ασφάλεια. Ενότητα 7: Εκτίμηση επιπτώσεων επεμβάσεων στον αριθμό των συγκρούσεων: Διασταυρώσεις Ασκήσεις Ενότητας 7

Οδική ασφάλεια. Ενότητα 7: Εκτίμηση επιπτώσεων επεμβάσεων στον αριθμό των συγκρούσεων: Διασταυρώσεις Ασκήσεις Ενότητας 7 Οδική ασφάλεια Ενότητα 7: Εκτίμηση επιπτώσεων επεμβάσεων στον αριθμό των συγκρούσεων: Διασταυρώσεις Ασκήσεις Ενότητας 7 Ευτυχία Ναθαναήλ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 η Άσκηση Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠάνταστηνυπηρεσίατουΠολίτη

ΠάνταστηνυπηρεσίατουΠολίτη ΠάνταστηνυπηρεσίατουΠολίτη 1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Η ΠΡΟΛΗΨΗ των ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ είναι ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ 2 ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝΤΑΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία ΙΙI (Σχεδιασμός & Λειτουργία κόμβων)

Οδοποιία ΙΙI (Σχεδιασμός & Λειτουργία κόμβων) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Οδοποιία ΙΙI (Σχεδιασμός & Λειτουργία κόμβων) Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ antoniou@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΙΚΥΚΛΩΝ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΙΚΥΚΛΩΝ Ηµερίδα Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Τα δίκυκλα στις αστικές περιοχές Νοέµβριος 1996 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΙΚΥΚΛΩΝ ρ. Ιωάννης Γκόλιας, ρ. Γιώργος Γιαννής Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια των έργων υποδομής στην Ελλάδα

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια των έργων υποδομής στην Ελλάδα Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια των έργων υποδομής στην Ελλάδα Development of a methodology for road safety impact assessment of infrastructure projects in Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΙΧ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΙΧ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος Ενηµερωτική συγκέντρωση για θέµατα Ασφάλισης Κλάδου Αυτοκινήτων και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχηµάτων 2 Φεβρουαρίου 2006, Αθήνα ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΙΧ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Έμφαση στη βελτίωση των Υποδομών

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Έμφαση στη βελτίωση των Υποδομών ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Έμφαση στη βελτίωση των Υποδομών Σέργιος Λαμπρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ 1 Η οδική ασφάλεια αποτελεί μεγάλο και διαχρονικό πρόβλημα της Χώρας μας. Για την συστηματική αντιμετώπισή

Διαβάστε περισσότερα

10 παραδείγματα-ασκήσεις. υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης

10 παραδείγματα-ασκήσεις. υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης 10 παραδείγματα-ασκήσεις υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης Σύνοψη Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται λυμένα παραδείγματα-ασκήσεις με στόχο την καλύτερη κατανόηση των μεθοδολογιών υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Intersection Control

Intersection Control Κυκλοφοριακή Ικανότητα Σηµατοδοτούµενων κόµβων Intersecton Control Traffc Control Sgnals hgh volume streets Pedestran Sgnals Full Sgnals Warrants nclude volume, peds, accdents, lanes, operatng speeds,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC)

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Κόµβοι αποτελούν το νευραλγικό µέρος του οδικού δικτύου. Είναι τα σηµεία όπου

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Στάσεις Λεωφορείων Στάσεις κατά μήκος της γραμμής Στάσεις στα σημεία συμβολής δύο ή περισσοτέρων λεωφορειακών γραμμών (πιθανά σημεία μετεπιβίβασης).

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ)

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) Made by Nikouba!!! Οι ρυθµιστικές πινακίδες επιβάλλουν στον οδηγό την τήρηση ορισµένων κανόνων κυκλοφορίας (π.χ. απαγόρευση στροφής, υποχρεωτική πορεία, όριο ταχύτητας κλπ.).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Μαριάνθη Μέρμυγκα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Μαριάνθη Μέρμυγκα ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήθελα να ευχαριστήσω ολόψυχα τον κ. Γιώργο Γιαννή, Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. για την ανάθεση της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας, για την καθοδήγηση που μου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σμαράγδα Γερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ. Ναταλία Βρακά

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ. Ναταλία Βρακά ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ναταλία Βρακά Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Οδικό τροχαίο ατύχηµα είναι αιφνίδιο και ζηµιογόνο γεγονός, που προκαλείται από τη λειτουργία του οχήµατος και προξενεί βλάβη σε πρόσωπα ή πράγµατα.

Οδικό τροχαίο ατύχηµα είναι αιφνίδιο και ζηµιογόνο γεγονός, που προκαλείται από τη λειτουργία του οχήµατος και προξενεί βλάβη σε πρόσωπα ή πράγµατα. Το θέµα στο οποίο θα αναφερθούµε σήµερα, είναι τα τροχαία ατυχήµατα, τα αίτια που τα προκαλούν, οι συνέπειες από αυτά και οι προτάσεις της Τροχαίας για τη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων. Πριν µπούµε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 30 Αυγούστου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 30 Αυγούστου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Αυγούστου 3 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιούνιος 3 Κατά το μήνα Ιούνιο του έτους 3, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήματα, που συνέβησαν σε ολόκληρη

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας Επιθεώρηση συντήρησης σε υφιστάμενες οδούς

Κατάλογος Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας Επιθεώρηση συντήρησης σε υφιστάμενες οδούς Κατάλογος Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας Επιθεώρηση συντήρησης σε υφιστάμενες οδούς Αντικείμενο Ελέγχου Ναι Όχι Παρατηρήσεις 1 Χάραξη της οδού και διατομή 1.1 Ορατότητα και μήκη ορατότητας To διαθέσιμο μήκος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ

ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ Μαριάνθη Μέρμυγκα Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Οδική ασφάλεια. Ενότητα 2: Στατιστικά στοιχεία οδικής ασφάλειας Διάλεξη 2: Στατιστικά στοιχεία οδικής ασφάλειας

Οδική ασφάλεια. Ενότητα 2: Στατιστικά στοιχεία οδικής ασφάλειας Διάλεξη 2: Στατιστικά στοιχεία οδικής ασφάλειας Οδική ασφάλεια Ενότητα 2: Στατιστικά στοιχεία οδικής ασφάλειας Διάλεξη 2: Στατιστικά στοιχεία οδικής ασφάλειας Ευτυχία Ναθαναήλ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Θάνατοι στην Ευρώπη Εικόνα 2.1:

Διαβάστε περισσότερα