ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ""

Transcript

1 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ - ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΣΚΕΨΕΙΣ, ΑΠΟΨΕΙΣ, ΚΡΙΤΙΚΗ Εισηγητής : Ν.Β.Καβουλάκος ΤΕΚΕΜ ΕΠΕ Ιωάννινα, 7 & 8/12/2001 "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.

2 HΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ - ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΣΚΕΨΕΙΣ, ΑΠΟΨΕΙΣ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Έκθεση αναφέρεται στα κριτήρια με τα οποία διαμορφώθηκε η εισήγηση της ειδικής επιτροπής της ΕΟ για τα θέματα των διαφόρων συστημάτων εγκαταστάσεων στις οδο όπως προέκυψαν από συγκρίσεις προς τα εφαρμοζόμενα σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες όπως εμφανίζονται συνοπτικά και ειδικά για μη αστικές οδο στο συνημμένο σχετικό πίνακα. 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Τα ατυχήματα που έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό σε οδικές και οι συγκεντρωμένες από αυτά πληροφορίες, εμπειρίες και οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν οδηγήσει σε διατύπωση νέων εθνικών κανονισμών σε πολλές χώρες, όπως η Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, Ελβετία, Αγγλία κλπ. 1.2 Από την μελέτη των πιο πάνω στοιχείων και την συνεκτίμηση των Ελληνικών δεδομένων, η ΕΟΑΕ συγκρότησε μια επιτροπή ειδικών για την σύνταξη προτάσεων για τα αναγκαία για την εξυπηρέτηση των σηράγγων συστήματα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, η οποία αφού έλαβε υπ όψη της τόσο τις διεθνείς απόψεις όσο και τα ελληνικά δεδομένα, όπως τη βαθμιαία ανάπτυξη της κυκλοφορίας, τους τύπους των κυκλοφορούντων οχημάτων, τη συχνότητα ατυχημάτων κλπ, επέλεξε και εισηγήθηκε προς την ΕΟΑΕ το είδος και την έκταση κάθε μέτρου ή εγκατάστασης που θα έπρεπε να προβλεφθούν για. Αυτές τις εισηγήσεις της επιτροπής θα προσπαθήσω να παρουσιάσω και αιτιολογήσω πιο κάτω. Πρώτα-πρώτα όμως θέλω να αναφερθώ σε κάποιες από τις εμπειρίες που έχουν συλλεγεί από τα τελευταία μεγάλα ατυχήματα στις ευρωπαϊκές οδο. α. Το κρισιμότερο στοιχείο για την ελαχιστοποίηση των συνεπειών ενός ατυχήματος είναι ο χρόνος και η ορθότητα αντιδράσεως των συστημάτων επιτήρησης και λειτουργίας των σηράγγων, των εγκλωβισμένων ατόμων και του προσωπικού διάσωσης. Για την ελαχιστοποίηση του χρόνου αντίδρασης των συστημάτων και προσώπων απαιτείται ορθή και άριστη ποιότητα συστημάτων, άριστη εκπαίδευση προσωπικού λειτουργίας και διάσωσης και άριστη ενημέρωση διερχομένων από για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν σε περίπτωση ατυχημάτων. β. Τα διάφορα συστήματα των σηράγγων γενικά φαίνεται ότι λειτουργούν αρκετά αξιόπιστα, τουλάχιστον κατά τα πρώτα στάδια της εκδήλωσης της φωτιάς και αν εφαρμοσθούν σωστά οι προβλεπόμενες ενέργειες, τόσο από πλευράς προσωπικού λειτουργίας και διάσωσης όσο και από τους διερχόμενους, είναι βέβαιο ότι θα περιοριζόντουσαν οι συνέπειες των ατυχημάτων. Διημερίδα "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ" Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητής : Ν.Β.Καβουλάκος Σελίδα 1 από 12 7 & 8 Δεκεμβρίου 2001

3 γ. Η εφαρμογή ειδικών μέτρων ασφαλείας για οχήματα μεγάλου μεγέθους ή μεταφέροντα επικίνδυνα υλικά, όπως απαγόρευση διέλευσης, συνοδεία από οχήματα ασφαλείας, μικρή ταχύτητα, μεγάλες αποστάσεις από άλλα οχήματα κλπ, θα αποτελούσε σωστό μέτρο για περιορισμό των ατυχημάτων. δ. Ο έλεγχος της λειτουργίας και της εφαρμογής μέτρων ασφαλείας, είναι βέβαιο ότι πρέπει να συντονίζεται από ένα κέντρο διοίκησης. ε. Το δημιουργούμενο στα πρώτα στάδια του ατυχήματος (φωτιά) στρώμα καπνού βρίσκεται κοντά στην οροφή και εμποδίζει την καλή ορατότητα φωτεινών πινακίδων ή άλλων στοιχείων των εγκαταστάσεων, όταν βρίσκονται ψηλά. στ. Η πρόβλεψη καταφυγίων μέσα στις είναι μάλλον δύσκολη υπόθεση, τόσο από άποψη κόστους κατασκευής όσο και κόστους συντήρησής τους σε άριστη κατάσταση. Ενώ η γενίκευση της κατασκευής δίδυμων σηράγγων μονής κατεύθυνσης ή τουλάχιστον πρόβλεψη βοηθητικών σηράγγων διαφυγής είναι πολύ πιο ασφαλής λύση στο θέμα της ασφάλειας των σηράγγων και της διάσωσης των εγκλωβισμένων ατόμων. 2. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Με βάση λοιπόν όσα αναφέρθησαν πιο πάνω, διατυπώθηκαν οι εισηγήσεις της επιτροπής τις οποίες θα παρουσιάσουμε πιο κάτω, κατά σύστημα/εγκατάσταση. 2.1 Διασυνδετήριες Οι απόψεις της ΕΟΑΕ για πρόβλεψη κατασκευής γενικά δίδυμων σηράγγων μιας κατεύθυνσης με διασυνδετήριες ανα m διαφυγής φαίνεται ότι έχει αποδειχθεί σωστή, με βάση τα μεγάλα πρόσφατα ατυχήματα στις διάφορες Ευρωπαϊκές. Η λύση της μονής κατεύθυνσης σηράγγων δεν εξασφαλίζει μόνο εύκολες και ασφαλείς διαφυγές των εγκλωβισμένων σε περίπτωση ατυχήματος, αλλά και πολύ απλούστερες και ασφαλέστερες λειτουργίες των εγκαταστάσεων ασφαλείας όπως αερισμού κλπ και των επεμβάσεων των υπηρεσιών διάσωσης Εκείνο που προτάθηκε σαν πρόσθετη πρόβλεψη είναι η κατασκευή για μεγαλύτερες των 2000m ανα 1000m περίπου μεγαλύτερων διασυνδετήριων σηράγγων που να επιτρέπουν τη διέλευση οχημάτων των υπηρεσιών διάσωσης, πρακτική που προβλέπεται από σχετικές οδηγίες άλλων κρατών (Γερμανία, Αυστρία κλπ). 2.2 Εγκατάσταση φωτισμού Η εγκατάσταση φωτισμού καλύπτει το φωτισμό ημέρας, το φωτισμό νύκτας, το φωτισμό ανάγκης και το φωτισμό ασφαλείας και προβλέπεται για όλες τις μήκους πάνω από 25m Ο φωτισμός μελετάται σύμφωνα με τις υποδείξεις των CIE και CEN. Διημερίδα "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ" Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητής : Ν.Β.Καβουλάκος Σελίδα 2 από 12 7 & 8 Δεκεμβρίου 2001

4 2.2.3 Η εγκατάσταση του φωτισμού πρέπει να διαρθρώνεται έτσι ώστε σε περίπτωση ατυχημάτων, αφ ενός μεν ο φωτισμός ασφαλείας να παραμένει σε λειτουργία όσο το δυνατόν περισσότερο (ανθεκτικά σώματα και καλωδιώσεις), αφ ετέρου μέρος του να βρίσκεται σε χαμηλή στάθμη (~1,30m από το οδόστρωμα) ώστε να παραμένει ορατός για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μετά από ατύχημα Η ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων φωτισμού θα πρέπει να διασφαλίζει κατά το δυνατόν την περιορισμένη καταστροφή της σε περίπτωση ατυχημάτων. 2.3 Καλωδιώσεις Οι καλωδιώσεις τροφοδότησης των εγκαταστάσεων μέσα στις αποτελούν ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του συνολικού κόστους των εγκαταστάσεων αλλά και ένα στοιχείο που απαιτείται να εξασφαλίζει μεγάλη αξιοπιστία και ελάχιστο κόστος συντήρησης Η επιλογή του κατάλληλου τύπου καλωδίων που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μέσα σε πρέπει να λαβαίνει υπ όψη της τα ακόλουθα : α. Ασφάλεια και τρωκτικά. Αυτό οδηγεί στη γενίκευση της χρήσης θωρακισμένων καλωδίων είτε στο έδαφος, είτε στον αέρα, είτε σε σωλήνες ή κανάλια. β. Τα εκτιθέμενα καλώδια πρέπει να είναι μικρής εκμπομπής καπνού, μηδενικής παραγωγής αλογόνων και ανθεκτικά στη φωτιά (LSZH και F90). γ. Σαν συνέπεια των πιο πάνω, προτάθηκε από την επιτροπή η εγκατάσταση των περισσότερων καλωδίων να είναι είτε υπόγεια είτε εντοιχισμένη ώστε να οδηγεί σε φθηνότερη εγκατάσταση μια και τέτοια εγκατάσταση είναι αφ ενός μεν ασφαλής, αφ ετέρου δε δεν απαιτεί ακριβά καλώδια όπως τα πιο πάνω (β). 2.4 Εγκατάσταση φωτιστικών και καλωδίων Για την εγκατάσταση των φωτιστικών σωμάτων και των εκτεθειμένων καλωδίων η ΕΟΑΕ έχει υιοθετήσει τις γερμανικές προδιαγραφές που προβλέπουν χωριστές σχάρες ή/και αναρτήσεις για τα φωτιστικά σώματα και τα καλώδια, που θα είναι κατασκευασμένες απο γαλβανισμένο χάλυβα και προστατευμένες με ειδικές πυράντοχες βαφές και συνδεόμενες με ανοξείδωτους κοχλίες. 2.5 Ηλεκτρικοί πίνακες - Εσωτερικοί υποσταθμοί Πίνακες οργάνων επιτήρησης και ασφάλειας Σαν θέσεις ηλεκτρικών πινάκων, υποπινάκων και πινάκων οργάνων προτάθηκαν βασικά : α. Τα κτίρια εξυπηρέτησης των σηράγγων που πρέπει να βρίσκονται όσο πιο κοντά είναι δυνατόν στις εισόδους. β. Κατάλληλα διαμορφωμένοι χώροι σε άμεση γειτνίαση με τις εισόδους των σηράγγων. Διημερίδα "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ" Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητής : Ν.Β.Καβουλάκος Σελίδα 3 από 12 7 & 8 Δεκεμβρίου 2001

5 γ. Οι διασυνδετήριες των κύριων σηράγγων. δ. Κατάλληλα διαμορφωμένοι χώροι ενταγμένοι ενδεχομένως στις περιοχές των θέσεων στάθμευσης των μεγάλων σηράγγων. ε. Εσοχές στα τοιχώματα των σηράγγων όπου οι πίνακες θα είναι κλειστοί με πυράντοχο κέλυφος. Το τελευταίο ισχύει μόνο σε περιπτώσεις σηράγγων που βρίσκονται ήδη υπο κατασκευή με μελέτη που συντάχθηκε βάσει της προηγούμενης έκδοσης των ΟΣΜΕΟ Οι εσωτερικοί ηλεκτρικοί υποσταθμοί, όπου και αν απαιτούνται για μήκους μεγαλύτερου των 2000m θα βρίσκονται μέσα στις διασυνδετήριες ή σε ειδικά διαμορφούμενους και προστατευμένους υπόγειους χώρους Ολοι οι πιο πάνω πίνακες, όπου και αν βρίσκονται μέσα στις πρέπει να διαχωρίζονται από τα μέσα πυρόσβεσης για λόγους ασφαλείας. 2.6 Αερισμός Για τις εγκαταστάσεις αερισμού, οι προταθείσες λύσεις είναι σύμφωνες με τις κατευθύνσεις της PIARC και προβλέπουν τα ακόλουθα : Για μήκη σηράγγων μέχρι 350m δεν προβλέπεται εγκατάσταση τεχνητού αερισμού Για μήκη από 350 εως περίπου 800m γίνεται έλεγχος της αναγκαιότητας αερισμού με βάση όλα τα κατασκευαστικά και κυκλοφοριακά δεδομένα και αν απαιτείται προβλέπεται η σχετική εγκατάσταση Για μήκη μεγαλύτερα των 800m περίπου προβλέπεται πάντοτε εγκατάσταση αερισμού Γενικά και για τα μήκη των σηράγγων της ΕΟ η λύση του διαμήκους αερισμού, με βοηθητικούς αγωγούς (SHAFTS) αν απαιτούνται, φαίνεται ότι καλύπτει όλες τις περιπτώσεις. Οι χρησιμοποιούμενοι ανεμιστήρες τύπου ώσης (J FANS) αναστρεφόμενης λειτουργίας όπως και οι τυχόν χρησιμοποιηθησόμενοι σε SHAFTS αξονικοί ανεμιστήρες πρέπει να είναι ανθεκτικοί τουλάχιστον σε 250 ο C για Για τις περιπτώσεις φωτιάς, η ταχύτητα του αέρα που πρέπει να εξασφαλίζεται μέσα στη σήραγγα πρέπει να είναι τουλάχιστον η κρίσιμη ή 3.0m/s, όποια είναι μεγαλύτερη και για οποιαδήποτε θέση της φωτιάς, ανάλογα δε με τη θέση των ανεμιστήρων μια ή δυο ομάδες ανεμιστήρων προβλέπεται ότι θα μπορούν να καταστραφούν. Αυτό βρίσκεται σε συμφωνία με τους περισσότερους Εθνικούς Κανονισμούς που προβλέπουν διασφάλιση ταχυτήτων αέρα σε περίπτωση φωτιάς περί τα 3m/sec (Ελβετικοί Bfs 2001, Γερμανικοί BFVBW 2001, Aυστριακοί RVS 2001, Γαλλικοί IMC κλπ) Για τους υπολογισμούς των απαιτήσεων αερισμού σε περίπτωση φωτιάς, κρίσιμες είναι οι εκτιμήσεις του φυσικού ελκυσμού (διαφορά θερμοκρασίας αέρα στη σήραγγα και στο περιβάλλον, ανεμοπιέσεις κλπ) και η μείωση του βαθμού απόδοσης των ανεμιστήρων σε ψηλές θερμοκρασίες Σ ότι αφορά τα συστήματα επιτήρησης της ποιότητας του αέρα μέσα στην κάθε σήραγγα, προβλέπονται τουλάχιστον δυο ή ένα ανα 600m μήκους. Διημερίδα "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ" Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητής : Ν.Β.Καβουλάκος Σελίδα 4 από 12 7 & 8 Δεκεμβρίου 2001

6 2.7 Συστήματα Πυροπροστασίας Οι απαιτήσεις του Πυροσβεστικού σώματος καθορίζουν πυροσβεστικά μέσα (φωλιές με αυλούς για νερό και αφρό και φορητούς πυροσβεστήρες) ανα 50m στη μια πλευρά κάθε μονής κατεύθυνσης σήραγγας. Οι απαιτήσεις αυτές κρίνεται σκόπιμο να επαναδιερευνηθούν σαν υπερβολικές, δεδομένου ότι ελάχιστες άλλες χώρες εφαρμόζουν τέτοιες πρακτικές Η ΕΟΑΕ απεδέχθη την εισήγηση της Επιτροπής για να προβλέπονται συστήματα πυρόσβεσης με νερό και αφρό για μεγαλύτερες των 500m, ενώ για φορητών πυροσβεστήρων ανα 50m παραμένει επί του παρόντος η σχετική πρόβλεψη για όλες τις εκτός και αν υπάρξει συμφωνία με το Πυροσβεστικό Σώμα για εγκατάστασή τους ανα 150m H επιτροπή επίσης εισηγήθηκε την πρόβλεψη τηλεφώνων ανάγκης στις εισόδους των σηράγγων και ανα 150m περίπου στο εσωτερικό τους, σε αντίθεση με την προηγούμενη πρόβλεψη τηλεφώνων ανα 50m που θεωρήθηκε υπερβολική και δεν εφαρμόζεται πουθενά αλλού στην Ευρώπη. Επί πλέον η επιτροπή εισηγήθηκε την κατασκευή βαθέων εσοχών για την εγκατάσταση τηλεφωνικών θαλάμων, πρόταση που έτυχε αποδοχής από την ΕΟΑΕ Για συστήματα ανίχνευσης πυρκαϊάς προτάθηκε να υπάρχουν για μεγαλύτερες των 500m. 2.8 Σύστημα Επιτήρησης και Ελέγχου λειτουργίας (SCADA) Οι προτάσεις της Επιτροπής προσαρμοσμένες στις διεθνείς πρακτικές κάλυψαν το θέμα των διαφόρων υποσυστημάτων του SCADA και της τηλεματικής ως εξής : α. Κέντρο ελέγχου και οθόνες επιτήρησης Εγκαθίστανται στα κτίρια εξυπηρέτησης τόσο για μόνιμα επανδρωμένα κτίρια ελέγχου όσο και ανεπάνδρωτα. β. Σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης - μήκους μέχρι 350m στα στόμια των σηράγγων - ««« m στα στόμια των σηράγγων και σε πλήρη ανάπτυξή τους και στο εσωτερικό ανα ~200m - «««άνω των 500m στα στόμια και εσωτερικά ανα ~400m στην αρχή και σε πλήρη ανάπτυξη ανα 200m γ. Σύστημα ελέγχου κυκλοφορίας (επαγωγικοί βρόχοι) - μήκους μέχρι 500m στα στόμια των σηράγγων - «««μεγαλύτερες των 500m στα στόμια και ανα m στις θέσεις εγκάρσιων οδεύσεων διαφυγής Διημερίδα "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ" Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητής : Ν.Β.Καβουλάκος Σελίδα 5 από 12 7 & 8 Δεκεμβρίου 2001

7 δ. Σηματοδότες κυκλοφορίας - μήκους μέχρι 350m στα στόμια εισόδου των σηράγγων - «««350 και πάνω στα στόμια εισόδου των σηράγγων και σε πλήρη ανάπτυξη και στις διασυνδετήριες ε. Σηματοδότηση λωρίδων κυκλοφορίας - Δεν προβλέπονται στα πρώτα στάδια λειτουργίας όλων των σηράγγων και σε πλήρη ανάπτυξη για μέχρι 350m, όταν αυτές είναι μεμονωμένες και δεν ανήκουν σε τμήμα με αλληλουχία σηράγγων - Ενώ σε πλήρη ανάπτυξη της κυκλοφορίας στις προβλέπονται - Στο εσωτερικό των στομίων εισόδου για μήκους m - Στο εσωτερικό των στομίων εισόδου και σε θέσεις κοντά στις διασυνδετήριες για μήκη μεγαλύτερα των 500m στ. Πινακίδες μεταβλητού μηνύματος και μεταβλητού ορίου ταχύτητας - Προβλέπονται για μεγαλύτερες των 1000m μόνο σε πλήρη ανάπτυξή τους, ενώ προβλέπονται και σε επιλεγμένες θέσεις σε τμήματα με αλληλουχία σηράγγων. ζ. Σύστημα ελέγχου ύψους οχημάτων και σήματα μοναδικού μηνύματος (BLANKOUT SIGNS) - Προβλέπονται πριν από τις εισόδους των σηράγγων και μάλλον σε κατάλληλα σημεία των οδών προσπέλασης. Σε τμήματα με αλληλουχία σηράγγων προβλέπονται στο άκρο του τμήματος η. Συστήματα επιτήρησης παγετού και σήματα μοναδικού μηνύματος (BLANKOUT SIGNS) - Προβλέπονται για σε πλήρη ανάπτυξη και μήκους μεγαλύτερου των 500m κοντά στις εξόδους των σηράγγων. Σε τμήματα με αλληλυχία σηράγγων προβλέπονται σε επιλεγμένες κατάλληλες θέσεις, κοντά σε γέφυρες, όταν υπάρχουν. θ. Μεγαφωνικά συστήματα - Προβλέπονται μόνο σε πλήρη ανάπτυξη των σηράγγων μήκους πάνω από 1000m στα στόμια και στις ανα 1000m προβλεπόμενες θέσεις στάθμευσης. ι. Κεραίες ραδιοεπικοινωνιών - μήκους μέχρι 1000m μόνο αν είναι δυνατή η λήψη σημάτων στην περιοχή και στην πλήρη ανάπτυξή τους. - μήκους πάνω από 1000m. ια. Σύνδεση υπολογιστή για επί τόπου έλεγχο Πρόβλεψη στα στόμια των σηράγγων και στις διασυνδετήριες για υποστήριξη του εξοπλισμού τηλεματικής σε μεγάλες. Διημερίδα "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ" Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητής : Ν.Β.Καβουλάκος Σελίδα 6 από 12 7 & 8 Δεκεμβρίου 2001

8 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ (5) ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΔΙΚΕΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ Γερμανικοί Κανονισμοί RABT Aυστριακοί Κανονισμοί RVS (1) Γαλλικοί Κανονισμοί (2) Ελβετικοί Κανονισμοί Νορβηγικοί Κανονισμοί (3) Αγγλικοί Κανονισμοί BD 78/99 (4) Προτεινόμενες προβλέψεις για ΕΟ Διασυνδετήριες ή έξοδοι διαφυγής Ανά 350m Ανα 500m και εξυπηρετούν επίσης υπηρεσιακά οχήματα Ανά 400m για μεγαλύτερες των 500m και για υπηρεσιακά οχήματα ανα 800m Ανα 300m Ανα 250m Ανα 100m για πεζούς και επίσης για οχήματα Ανα 350 έως 400m και ανα 1000m περίπου για υπηρεσιακά οχήματα Πυροσβεστικές φωλιές πάνω από 1050m και προαιρετικά για m ανα 175m μεγαλύτερες των 500m προ των στομίων και ανα 250m Ανα 200m για μεγαλύτερες των 500m * Προαιρετικά για τις κατηγοριών B,C,D & E Προβλέπονται για τις κατηγορίας ΑΑ και για τις A,B,C αν ζητηθούν ειδικά Προβλέπονται ανα 50m αλλά προτείνεται να επανεξετασθεί το θέμα Πυροσβεστήρες πάνω από 950m και προαιρετικά για τις μικρές, ανα 175m Για τις κατηγοριών ΙΙΙ & ΙV και αν απαιτηθεί για τις Ι & ΙΙ Ανα 200m * ανα m ανάλογα με την κατηγορία τους κατηγορίας ΑΑ,Α,Β και για τις C αν τους ζητήσει η Ειδική Επιτροπή σηράγγων Ανα 50m αλλά προτείνεται επανεξέταση του θέματος Διημερίδα "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ" Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητής : Ν.Β.Καβουλάκος Σελίδα 7 από 12 7 & 8 Δεκεμβρίου 2001

9 Κομβία κινδύνου πάνω από 350m και προαιρετικά για μικρές Δυνητικά Ναι * * Ανα 150m αλλά προτείνεται να επανεξετασθεί το θέμα Τηλέφωνα ανάγκης πάνω από 350m ανά 175m και προαιρετικά για μικρές μεγαλύτερες των 500m ανα 250m Ανα 200m * Για τις B,C,D & E και προαιρετικά για Α ανα m ανάλογα του μήκους ΑΑ,Α,Β,C και αν απαιτείται από τοπικούς οργανισμούς και D Ανά 150m Εγκατάσταση φωτισμού Ναι, σύμφωνα με CIE, CEN Nαι, σύμφωνα με κανονισμούς Ναι, σύμφωνα με κανονισμούς * Ναι, σύμφωνα με CIE Nαι, σύμφωνα με κανονισμούς Ναι, σύμφωνα με CIE, CEN Διαμήκης Ναι, κατά τα PIARC Ναι, κατά τα PIARC Ναι, κατά τα PIARC Nαι, 3m/s κατά την κίνηση των αυτοκινήτων ή 1,5m/s για μεγάλες κλίσεις και κίνηση των οχημάτων προς τα πάνω και του αέρα προς τα κάτω. Μέγεθος φωτιάς 30MW Nαι, σύμφωνα με Νορβηγικού κανανισμούς Για τις κατηγορίας ΑΑ, Α,Β και C και D αν τις ζητάει η Επιτροπή σηράγγων Nαι κατά PIARC Συνιστώμενες ταχύτητες αέρα σε περίπτωση φωτιάς 4 m/sec 3 m/sec 3m/sec * * 3 5m/sec 3m/sec Διημερίδα "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ" Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητής : Ν.Β.Καβουλάκος Σελίδα 8 από 12 7 & 8 Δεκεμβρίου 2001

10 Hλεκτροδότηση ανάγκης Ναι όπου η ηλεκτροδότηση είναι επισφαλής κατηγ. Ι,ΙΙ & ΙΙΙ αν απαιτηθεί ειδικά. Υποχρεωτικά για κατηγ. IV * * Προαιρετική για όλες τις κατηγορίες σηράγγων Ναι όπου κριθεί αναγκαίο Ναι για όλες τις Σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας Ναι για τις κρίσιμες εγκαταστάσεις κατηγορίας IV και αν απαιτηθεί για κατηγ. II & III Nαι για ½ ώρα για καταναλώσεις ανάγκης * * Ναι για 2 ώρες Ναι για όλες τις Θέσεις εγκαταστάσεως πινάκων Σε προστατευμένους χώρους Σε προστατευόμενους χώρους * * * Μπορούν και μέσα στη σήραγγα κοντά στις Π.Φ. Σε προστατευμένους χώρους Σύστημα ελέγχου CO, NOx, καπνού, ταχύτητας αέρα κλπ Ναι όπου υπάρχει Ναι όπου υπάρχει * Ανα m τουλάχιστον δυο συστήματα Οπου υπάρχει Ναι όπου υπάρχει Ναι όπου υπάρχει Σύστημα CCTV Προαιρετικά για πάνω από 1050m κατηγ. ΙΙΙ & IV ανα m και αν απαιτηθεί για Ι & ΙΙ που καλύπτονται από σύστημα επιτήρησης * Προαιρετικά για D & E Για τις ΑΑ και Α,Β,C και D αν ζητηθεί από την Ειδική Επιτροπή Σύστημα ελέγχου κυκλοφορίας * κατηγ. ΙΙΙ & IV και αν απαιτείται για τις άλλες * * Δυνητικά για με αερισμό ΑΑ και για Α,Β,C και D αν ζητηθεί από την Επιτροπή Διημερίδα "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ" Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητής : Ν.Β.Καβουλάκος Σελίδα 9 από 12 7 & 8 Δεκεμβρίου 2001

11 Φωτεινοί σηματοδότες * Σύστημα ελέγχου λωρίδων κυκλοφορίας * Για κατηγορίες III και αν ζητηθεί ειδικά για IV πάνω από 800m ανα 400μ * Nαι για ειδικές περιπτώσεις AA,A,B,C και αν ζητηθεί από Επιτροπή για D πάνω από 350m ανα m Σήματα μεταβλητού ορίου ταχύτητας * Αν ζητηθούν για III & IV Προαιρετικά * Μόνο για αστικές Σύμφωνα με απαιτήσεις νομοθεσίας πάνω από 1000m σε πλήρη ανάπτυξη Πινακίδες μεταβολής μηνυμάτων * Αν ζητηθούν για κατηγ. ΙΙ, ΙΙΙ & IV Προαιρετικά * D, E και προαιρετικά για C Σύμφωνα με απαιτήσεις νομοθεσίας πάνω από 400m σε πλήρη ανάπτυξη Σύστημα ελέγχου ύψους οχημάτων Ναι όπου είναι αναγκαίο Ναι όπου είναι αναγκαίο * * Για τις Ε και προαιρετικά για A,B,C,D Οπου απαιτείται Οπου απαιτείται Σύστημα ελέγχου κατάστασης οδοστρώματος (παγετός) * * * * * * πάνω από 500m κοντά στην έξοδό τους Σύστημα SCADA Ναι Ναι Ναι * * Ναι Διημερίδα "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ" Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητής : Ν.Β.Καβουλάκος Σελίδα 10 από 12 7 & 8 Δεκεμβρίου 2001

12 Μεγαφωνικό Σύστημα Προαιρετικά για πάνω από 1050m αν ζητηθεί * * * * πάνω από 1000m ανα 1000m, σε πλήρη ανάπτυξη Ραδιοεπικοινωνίες πάνω από 1050m Για κατηγορίες ΙΙ, ΙΙΙ & IV πάνω από 800m Για τις C,D και προαιρετικά για Α & Β κατηγορίας C,D & E και προαιρετικά για Α και Β πάνω από 1000m ανα 1000m, σε πλήρη ανάπτυξη Σύστημα πυρανίχνευσης πάνω από 350m Όταν υπάρχει μηχανικός Όταν υπάρχει μηχανικός * * μεγαλύτερες των 500m Παρατηρήσεις (1) Οι Αυστριακοί κανονισμοί κατατάσσουν τις σε 4 κατηγορίες (I,II,III,IV), ανάλογα με τα μήκη και τα κυκλοφοριακά δεδομένα. (2) Οι Γαλλικοί κανονισμοί κατατάσσουν τις σε 4 κατηγορίες (01, 02, 03, 04), ανάλογα με τον τύπο επιτήρησης της λειτουργίας τους. (3) Οι Νορβηγικοί κανονισμοί κατατάσσουν τις σε 5 κατηγορίες (Α,Β,C,D,Ε), ανάλογα του μήκους και της κυκλοφορίας τους. (4) Οι Αγγλικοί κανονισμοί κατατάσσουν τις σε 5 κατηγορίες (ΑΑ,Α,B,C,D), ανάλογα προς το μήκους τους και τα κυκλοφοριακά δεδομένα. (5) Η πιο πάνω σύγκριση αφορά βασικά δυο οπών μιας κατεύθυνσης. * Δεν υπήρξαν σχετικές πληροφορίες Διημερίδα "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ" Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητής : Ν.Β.Καβουλάκος Σελίδα 11 από 12 7 & 8 Δεκεμβρίου 2001

13 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΔΟΣΗΡΑΓΓΕΣ ΧΩΡΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ~333m ~50m ~50m ~50m : ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΝΑΓΚΗΣ : ΕΡΜΑΡΙΟ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ~333m ~1000m ~333m ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ Διημερίδα "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ" Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητής : Ν.Β.Καβουλάκος Σελίδα 12 από 12 7 & 8 Δεκεμβρίου 2001

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004L0054 EL 07.08.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B C1 ΟΔΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΕΣ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΑΣ- ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Οδηγίες Συντήρησης

ΣΗΡΑΓΓΕΣ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΑΣ- ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Οδηγίες Συντήρησης ΣΗΡΑΓΓΕΣ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΑΣ- ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οδηγίες Συντήρησης Στοιχειώδης Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Σηράγγων 2013 ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ../../ 1.... ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 2....

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Εργοδότης ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ Έργο ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΧΑΡΑ 1- ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ" ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5089 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 23 Νοεμβρίου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 230 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Οδηγίες ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Τεχνικές Οδηγίες ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Ειδικά θέματα οδοποιίας Τεχνικές Οδηγίες ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Παναγιώτης Λεμονάκης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Εισαγωγικά Ο καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7

Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7 Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7 Ηλιού Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος Καθηγ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Λεμονάκης Παναγιώτης Δρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 11.900.000 Ευρώ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 11.900.000 Ευρώ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Eγνατία Οδός: Ανάπτυξη εφαρμογών SCADA/TMS και εκτέλεση υπολειπόμενων Η/Μ εργασιών στο τμήμα Α/Κ Ηγουμενίτσας έως Α/Κ Ιωαννίνων (1.1.2-2.1)» 11.900.000 Ευρώ Ιούλιος 2009 K:\A0112-021\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Κτίριο Ελέγχου Υ/Σ Κω 150/20KV Θεµελιακή Γείωση Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Μελέτη Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Ύδρευση Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Αποχέτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο ΩΝ-ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο ΩΝ-ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 3.1 Εισαγωγή Η οδική κάθετη σήµανση διαδραµατίζει ένα σηµαντικό ρόλο στην ασφάλεια των οδικών µεταφορών, στον τοµέα της αποτροπής τροχαίου ατυχήµατος, και κατά δεύτερον στη σωστή ενηµέρωση του οδηγού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο Σκοπός- Πεδίο εφαρμογής

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο Σκοπός- Πεδίο εφαρμογής ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο Σκοπός- Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.Δ. 71/88) ΑΘΗΝΑ 1999 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Δ. 71 / 88 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων

Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ-32 Α') : Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων (Με το Π.Δ. 531/89 (ΦΕΚ-223 Α') ορίστηκε ότι οι διατάξεις του άνω Π.Δ. 71/88 δεν έχουν εφαρμογή σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά το είδος και την έκταση των εργασιών μετασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Εισηγητής : Ν. Καζίλης Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 32/Α/1988) ( ιόρθ. Σφαλµ. στο Φ.Ε.Κ. Α' 59/28 Μαρτ. 1988)

(Φ.Ε.Κ. 32/Α/1988) ( ιόρθ. Σφαλµ. στο Φ.Ε.Κ. Α' 59/28 Μαρτ. 1988) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ υπ' αριθ. 71 της 15-17 Φεβρ.1988 Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 32/Α/1988) ( ιόρθ. Σφαλµ. στο Φ.Ε.Κ. Α' 59/28 Μαρτ. 1988) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90

Διαβάστε περισσότερα

Μια ενδιαφέρουσα επισκόπηση της νομοθεσίας που αφορά στη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων. Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Τουριστικών Καταλυμάτων

Μια ενδιαφέρουσα επισκόπηση της νομοθεσίας που αφορά στη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων. Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Τουριστικών Καταλυμάτων Υπέρτλος: Τίτλος: Μια ενδιαφέρουσα επισκόπηση της νομοθεσίας που αφορά στη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Τουριστικών Καταλυμάτων Επιμέλεια: Δημήτρης Χαμεζόπουλος Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ.: 16085/Φ.700.1/09 ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 770Β Αριθμ. οικ. 16085 Φ.700.1/09 (ΦΕΚ 770 Β/28-4-2009) : Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ), σε συνεργεία

Διαβάστε περισσότερα

Στον Κώδικα έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες της Κυπριακής αγοράς και πριν τη δημοσίευσή του ο Κώδικας τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Στον Κώδικα έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες της Κυπριακής αγοράς και πριν τη δημοσίευσή του ο Κώδικας τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή και Πεδίο Εφαρμογής 1.1 Εισαγωγή Ο Κώδικας Πρακτικής για τα Πρατήρια Διανομής Υγραερίου Κίνησης, στο εξής καλούμενος Κώδικας, έχει συνταχθεί από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ XΩΡΙΣ ΕΜΠΛΟΚΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ. ΣΕΝΑΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ XΩΡΙΣ ΕΜΠΛΟΚΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ. ΣΕΝΑΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ &ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ XΩΡΙΣ ΕΜΠΛΟΚΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΣΤΟΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΒΗΘΛΕΕΜ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ«ΓΚΡΕΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΑΡΟΓΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΤΣΕΑΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.. 71/88) ΑΘΗΝΑ 1999 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.. 71 / 88 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΛΕΤΗ Αρχιτεκτονικά : Στατικά Ηλεκτροµηχανολογικά: Μ.ΦΑÏ Α Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ Που συντάχθηκε σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 31856/2003

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ TEXNIKΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Σελίδα 1 από 27 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 98 Δ/ΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αθήνα 22.12.1989 Αρ. Πρωτ. Οικ. 82070 ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 2 της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΛΕΝΗ ΤΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Α. Μ :

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1 από Ο ΗΓΟΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.0 ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ Ο ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ 3.0 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ & ΚΙΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2011. 41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 - Παιανία, Τηλ.: 210 6682000, fax: 210 6635578. web: www.aodos.gr, e-mail: aosa@attiki-odos.

Απολογισμός 2011. 41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 - Παιανία, Τηλ.: 210 6682000, fax: 210 6635578. web: www.aodos.gr, e-mail: aosa@attiki-odos. Απολογισμός 2011 41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 - Παιανία, Τηλ.: 210 6682200, fax: 210 6025060 web: www.aodos.gr, e-mail: aosa@attiki-odos.gr 41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 - Παιανία, Τηλ.: 210 6632161,

Διαβάστε περισσότερα