Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar."

Transcript

1 Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Νοµοθετικό πλαίσιο: ΦΕΚ 963 Υ.Α. 3/Α/11346/ «Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας πίεση λειτουργίας έως και 1 bar»

2 Εσωτερική εγκατάσταση αερίου είναι το σύνολο των σωληνώσεων, οργάνων, συσκευών, φρεατίων, δοµικών στοιχείων και λοιπών συναφών εξαρτηµάτων µετά το σηµείο παράδοσης-παραλαβής µέχρι την έξοδο της εγκατάστασης απαγωγής καυσαερίων. ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Τεύχος υπολογισµών 3. Σχεδία

3 Γενικά στοιχεία. Στοιχεία µελετητή Στοιχεία κτιρίου Χρήση ακινήτου Ιδιοκτήτης ακινήτου Χρήστης ακινήτου Αναφορά στον Κανονισµό

4 Τεχνική περιγραφή. Συσκευές Υλικά σωληνώσεων και προδιαγραφές, τρόπος σύνδεσης, εγκατάστασης Όδευση Αποφρακτικές διατάξεις Χώρος τοποθέτησης συσκευών Αερισµός Απαγωγή καυσαερίων Ηλεκτρολογικές συνδέσεις και αυτοµατισµοί Επιπλέον πιθανές ασφαλιστικές διατάξεις οκιµές των σωληνώσεων

5 Τεύχος υπολογισµών. Υπολογισµός διατοµών των σωληνώσεων. Υπολογισµός χώρου εγκατάστασης. Υπολογισµός ανοιγµάτων και αγωγών αερισµού χώρου εγκατάστασης. Υπολογισµός διατοµών καπναγωγών και καπνοδόχων των συσκευών.

6 Σχέδια. 1. Κάτοψη στην οποία θα φαίνονται: Η όδευση των σωληνώσεων. Η θέση του µετρητή. η θέση, το είδος και η ισχύς των συσκευών οι θέσεις των αποφρακτικών διατάξεων ο χώρος εγκατάστασης της συσκευής, οι χώροι διέλευσης του δικτύου καυσίµου αερίου και ο αερισµός τους µε τις διαστάσεις του η διάταξη απαγωγής καυσαερίων 2. Αξονοµετρικό 3. Κατακόρυφο ιάγραµµα

7 Σχέδια. 2. Αξονοµετρικό στο οποίο θα φαίνονται: τα µήκη, τα υλικά και οι διατοµές των σωληνώσεων. ο µετρητής. το είδος και η ισχύς των συσκευών. οι θέσεις των αποφρακτικών διατάξεων και οποιασδήποτε ασφαλιστικής διάταξης ή αυτοµατισµού Αρίθµηση κόµβων

8 Σχέδια. 3. Κατακόρυφο στο οποίο θα φαίνονται: ο µετρητής το είδος και η ισχύς των συσκευών οι θέσεις των αποφρακτικών διατάξεων η διάταξη απαγωγής καυσαερίων επίπεδο αναφοράς

9 Τύποι συσκευών φυσικού αερίου. Τύπος A: Συσκευή αερίου χωρίς εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων. Τύπος B: Συσκευή αερίου µε θάλαµο καύσης, η οποία λαµβάνει τον αέρα καύσης από το χώρο εγκατάστασης. Τύπος C: Συσκευή αερίου µε θάλαµο καύσης, η οποία λαµβάνει τον αέρα καύσης από το ύπαιθρο.

10 ΤΥΠΟΣ Α. A1 Α2 Α3

11 ΤΥΠΟΣ Β. Β1 Συσκευή αερίου µε ασφάλεια ροής B11 χωρίς ανεµιστήρα B13 µε ανεµιστήρα πριν τον καυστήρα Σήµανση AS για συσκευές αερίου µε διάταξη επιτήρησης ατµόσφαιρας Σήµανση: BS για συσκευές αερίου µε διάταξη επιτήρησης καυσαερίων Β2 Συσκευή αερίου χωρίς ασφάλεια ροής B22 µε ανεµιστήρα µετά τον εναλλάκτη θερµότητας Β23 µε ανεµιστήρα πριν τον καυστήρα

12 ΤΥΠΟΣ Β. Β3 Β4 Β5 Συσκευή αερίου χωρίς ασφάλεια ροής, για σύνδεση µε κοινή καπνοδόχο B32 µε ανεµιστήρα µετά τον εναλλάκτη θερµότητας B33 µε ανεµιστήρα πριν τον καυστήρα Συσκευή αερίου µε ασφάλεια ροής για σύνδεση µόνο µε δικό της ιδιαίτερο αγωγό καυσαερίων B41 χωρίς ανεµιστήρα B43 µε ανεµιστήρα πριν τον καυστήρα Πρόσθετη σήµανση: AS, BS Συσκευή αερίου χωρίς ασφάλεια ροής για σύνδεση µε δικό της ιδιαίτερο αγωγό καυσαερίων B52 µε ανεµιστήρα µετά τον εναλλάκτη θερµότητας B53 µε ανεµιστήρα πριν τον καυστήρα

13 ΤΥΠΟΣ C. Tύπος C Συσκευή αερίου µε θάλαµο καύσης, ηοποία λαµβάνει τον αέρα καύσης από το ύπαιθρο µέσω ενός κλειστού συστήµατος (συσκευή αερίου ανεξάρτητη από τον αέρα του χώρου) Όλα τα τµήµατα της διαδροµής των καυσαερίων τα ευρισκόµενα υπό υπερπίεση περιρρέονται από τον αέρα καύσης ή πληρούν αυξηµένες απαιτήσεις στεγανότητας, έτσι ώστε να µην µπορούν να εκρέουν καυσαέρια σε επικίνδυνες ποσότητες

14 ΤΥΠΟΣ C. C1 C3 C4 Συσκευή αερίου µε οριζόντια προσαγωγή αέρα καύσης και απαγωγή καυσαερίων µέσω εξωτερικού τοίχου. C11 χωρίς ανεµιστήρα C12 µε ανεµιστήρα µετά τον εναλλάκτη θερµότητας C13 µε ανεµιστήρα πριν τον καυστήρα Συσκευή αερίου µε κατακόρυφη προσαγωγή αέρα καύσης και απαγωγή καυσαερίων επάνω από τη στέγη. C31 χωρίς ανεµιστήρα C32 µε ανεµιστήρα µετά τον εναλλάκτη θερµότητας C33 µε ανεµιστήρα πριν τον καυστήρα Συσκευή αερίου µε προσαγωγή αέρα καύσης και απαγωγή καυσαερίων για σύνδεση µε ένα σύστηµα αέρα-καυσαερίων C42 µε ανεµιστήρα µετά τον εναλλάκτη θερµότητας C43 µε ανεµιστήρα πριν τον καυστήρα

15 ΤΥΠΟΣ C. ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ C5 C6 C8 Συσκευή αερίου µε χωριστή προσαγωγή αέρα καύσης και απαγωγή καυσαερίων. Tα στόµια των αγωγών βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές πίεσης C52 µε ανεµιστήρα µετά τον εναλλάκτη θερµότητας C53 µε ανεµιστήρα πριν τον καυστήρα Συσκευή αερίου για την οποία προβλέπεται σύνδεση µε διάταξη προσαγωγής αέρα καύσης και απαγωγής καυσαερίων, η οποία δεν έχει δοκιµασθεί µαζί µε τη συσκευή αερίου C62 µε ανεµιστήρα µετά τον εναλλάκτη θερµότητας C63 µε ανεµιστήρα πριν τον καυστήρα Συσκευή αερίου µε σύνδεση απαγωγής καυσαερίων µε µια κοινή εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων και χωριστή προσαγωγή αέρα καύσης από το ύπαιθρο C82 µε ανεµιστήρα µετά τον εναλλάκτη θερµότητας C83 µε ανεµιστήρα πριν τον καυστήρα

16 ΤΥΠΟΣ C. ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ C5 C6 C8 Συσκευή αερίου µε χωριστή προσαγωγή αέρα καύσης και απαγωγή καυσαερίων. Tα στόµια των αγωγών βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές πίεσης C52 µε ανεµιστήρα µετά τον εναλλάκτη θερµότητας C53 µε ανεµιστήρα πριν τον καυστήρα Συσκευή αερίου για την οποία προβλέπεται σύνδεση µε διάταξη προσαγωγής αέρα καύσης και απαγωγής καυσαερίων, η οποία δεν έχει δοκιµασθεί µαζί µε τη συσκευή αερίου C62 µε ανεµιστήρα µετά τον εναλλάκτη θερµότητας C63 µε ανεµιστήρα πριν τον καυστήρα Συσκευή αερίου µε σύνδεση απαγωγής καυσαερίων µε µια κοινή εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων και χωριστή προσαγωγή αέρα καύσης από το ύπαιθρο C82 µε ανεµιστήρα µετά τον εναλλάκτη θερµότητας C83 µε ανεµιστήρα πριν τον καυστήρα

17 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ. 1.Σωληνώσεις Χαλυβδοσωλινες (ΕΝ 10255) Χαλκοσωλήνες (ΕΝ 1057) Πολυαιθυλενίου (ΕΝ 1555) 2.Εξαρτήµατα Χαλυβδοσωληνες χαλύβδινα εξαρτήµατα για συγκολλητές συνδέσεις ΕΛΟΤ EN Εξαρτήµατα για κοχλιωτές συνδέσεις: µαλακτικοποιηµένο χυτοσίδηρο κατά EΛOT EΝ χαλύβδινα εξαρτήµατα µε σπείρωµα κατά ΕΛΟΤ EΝ 10241

18 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ. 2.Εξαρτήµατα Χαλκοσωλήνες Eξαρτήµατα σύνδεσης µε κόλληση από χαλκό ή κράµατα χαλκού για σύνδεση χαλκοσωλήνων κατά EΛOT EN , EΛOT EN , EΛOT EN ή EΛOT EN Σωλήνες ΡΕ Πολυαιθυλενίου (ΕΝ )

19 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ. 3.Aγωγοί σύνδεσης για συσκευές αερίου Άκαµπτοι αγωγοί σύνδεσης Eύκαµπτοι αγωγοί σύνδεσης Για πιέσεις µέχρι 100 mbar επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν: εύκαµπτοι αγωγοί αερίων ασφαλείας DIN 3383 Teil 1 εύκαµπτοι αγωγοί αερίων για σταθερή σύνδεση DIN 3383 Teil 2 εύκαµπτοι αγωγοί αερίων από ανοξείδωτο χάλυβα κατά DIN 3384 Για πιέσεις µέχρι 1 bar επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν µόνον εύκαµπτοι αγωγοί αερίων από ανοξείδωτο χάλυβα κατά DIN 3384

20 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ. 4.Συνδέσεις σωλήνων. Χαλυβδοσωλήνες Kοχλιωτές συνδέσεις Τα σπειρώµατα κατά EΛOT 267.1(µε κυλινδρικό εσωτερικό και κωνικό εξωτερικό σπείρωµα) Συγκολλητές συνδέσεις EΛOT EN EΛOT EN για ηλεκτροσυγκολλήσεις

21 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ. 4.Συνδέσεις σωλήνων. Χαλκοσωλήνες Συνδέσεις µε σκληρή κόλληση κατά EΛOT EN εν επιτρέπονται συνδέσεις µε µαλακή κόλληση. Σωλήνες από πολυαιθυλένιο Μπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο συγκολλητές συνδέσεις Μέθοδος συγκόλλησης ηλεκτροσύντηξης. Oι συνδέσεις πρέπει να γίνονται από προσωπικό εκπαιδευµένο και πιστοποιηµένο από εξουσιοδοµηµένο φορέα ειδικά για την τοποθέτηση σωλήνων πολυαιθυλενίου.

22 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ. 5.Όδευση σωληνώσεων. Εκτός κτιρίου εντός εδάφους. Σε διασταυρώσεις και παράλληλες οδεύσεις καλωδίων και αγωγών πρέπει να εξασφαλίζεται ελάχιστη απόσταση 0,2 m Oι σωλήνες πρέπει να περιβάλλονται µε στρώση τουλάχιστον 10 cm από υλικά επίχωσης κατάλληλης κοκκοµετρίας O αγωγός πρέπει κατά κανόνα να τοποθετείται µε υπερκάλυψη µεταξύ 0,5 και 1,0 m για πίεση λειτουργίας έως 100 mbar. µεταξύ 0,7 και 1,0 m για πίεση λειτουργίας έως 1 bar Οι σωληνώσεις εντός εδάφους πρέπει επισηµαίνονται µε πλέγµα κίτρινου χρώµατος

23 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ. 5.Όδευση σωληνώσεων. Είσοδος στο κτίριο. Η είσοδος σωλήνωσης αερίου σε κτίρια και η έξοδος από κτίρια πρέπει να γίνεται κατά προτίµηση επάνω από το έδαφος. Η είσοδος του σωλήνα στο κτίριο επάνω από το έδαφος πρέπει να γίνεται µέσα από προστατευτικό σωλήνα. Ο προστατευτικός σωλήνας πρέπει να προεξέχει και στις δύο πλευρές του τοίχου τόσο ώστε να είναι ευκρινώς ορατός Ο προστατευτικός σωλήνας πρέπει να είναι ανθεκτικός σε διάβρωση ή να είναι προστατευµένος έναντι διάβρωσης.

24 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ. 5.Όδευση σωληνώσεων. Εγκατάσταση εντός κτιρίου. Aν εγκατασταθούν αγωγοί σε φρεάτια ή κανάλια,τότε πρέπει σ' αυτά να προσάγεται και να απάγεται αέρας. Tα ανοίγµατα προσαγωγής και απαγωγής αέρα πρέπει να έχουν ενεργό εµβαδό περίπου 10 cm2 Oι αγωγοί, οι οποίοι διέρχονται από µη αεριζόµενους κενούς χώρους, πρέπει να περιβάλλονται από προστατευτικούς σωλήνες. Aν εγκατασταθούν αγωγοί σε οικοδοµικά διάκενα, π.χ. σε ψευδοροφές, τότε ο κενός χώρος πρέπει να αερίζεται Oι αγωγοί δεν επιτρέπεται να εγκαθίστανται σε φρεάτια ανελκυστήρων, σε αγωγούς αερισµού, σε αποθήκες στερεών καυσίµων, σε εγκαταστάσεις απόρριψης απορριµµάτων, σε ψυκτικούς χώρους,να διέρχονται µέσα από καπνοδόχους ή να εισέρχονται στις παρειές των καπνοδόχων.

25 ΧΩΡΟΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ. Χώρος τοποθέτησης συσκευών Καταλληλότητα και διαστασιολόγηση των χώρων Οι συσκευές αερίου επιτρέπεται να εγκαθίστανται µόνον σε χώρους, στους οποίους δεν δηµιουργούνται κίνδυνοι λόγω θέσης, µεγέθους, δοµικής ποιότητας και τρόπου χρήσης. Οι συσκευές αερίου επιτρέπεται περαιτέρω να εγκαθίστανται µόνον σε χώρους, οι οποίοι έχουν τέτοιες διαστάσεις, ώστε να είναι δυνατή η εγκατάσταση, η εύρυθµη λειτουργία και η κανονική συντήρηση των συσκευών. O ελάχιστος όγκος του χώρου εγκατάστασης είναι 6 m3

26 ΧΩΡΟΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ. Χώρος τοποθέτησης συσκευών Κατά τη εγκατάσταση συσκευών αερίου πρέπει να δίνεται προσοχή στις οδηγίες εγκατάστασης του κατασκευαστή. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, οι οποίες χρησιµεύουν στη λειτουργία των συσκευών αερίου, πρέπει να ικανοποιούν τις ιατάξεις του Κανονισµού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

27 ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ. Χώρος τοποθέτησης συσκευών Κατά τη εγκατάσταση συσκευών αερίου πρέπει να δίνεται προσοχή στις οδηγίες εγκατάστασης του κατασκευαστή. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, οι οποίες χρησιµεύουν στη λειτουργία των συσκευών αερίου, πρέπει να ικανοποιούν τις ιατάξεις του Κανονισµού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. Οι χώροι κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε την ισχύ: Έως 35 kw 35kW 50kW Από 50kW Λεβητοστάσια

28 ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ. Απαιτήσεις αερισµού 1,6 m3/h ανα KW για συσκευές τύπου Β Αερισµός για λεβητοστάσια µε ανοίγµατα: αέρα καύσης Α=150+2*(ΣPn-50) αέρα ανανέωσης Β=F*a*(2,5*(ΣPn+70) αέρα απαγωγής Γ=F*a*(2,5*(ΣPn+70) Η περίπτωση προσαρµογής αεραγωγών ή φρεατίων (υπολογισµός µε διαγράµµατα ή σχέσεις) Γενικά ο µηχανικός αερισµός-απαγωγή αποφεύγεται µόνο σε υφιστάµενα κτίρια και υπό εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις (2ο υπόγειο κτλ). Κίνδυνοι προερχόµενοι από ελλιπή αερισµό σε συνδυασµό µε τη κακή ρύθµιση καυστήρα-λέβητα: προβληµατική λειτουργία, αυξηµένες εκποµπές ρύπων κίνδυνος ασφυξίας.

29 ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ. Λεβητοστάσια Συµπληρωµατικά µέτρα ασφαλείας Αν µία συσκευή έχει θερµική ισχύ µεγαλύτερη από 200 kw, τότε πρέπει ο καυστήρας της να εξοπλισθεί µε µία αυτόµατη διάταξη ελέγχου στεγανότητας. Αν ο χώρος εγκατάστασης ή το λεβητοστάσιο βρίσκονται σε δεύτερο υπόγειο, τότε πρέπει είτε οι καυστήρες των συσκευών να εξοπλισθούν µε µία αυτόµατη διάταξη ελέγχου στεγανότητας είτε να εγκατασταθεί κατάλληλο σύστηµα ανίχνευσης αερίου.

30 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ. Κριτήρια υπολογισµού: Πτώση πίεσης (1.3mbar 5%) Ταχύτητα αερίου (6m/s) Τραχύτητα σωλήνων Χαλυβδοσωλήνες k = 0.5mm Χαλκοσωλήνες k = 0.015mm

31 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ. Βαθµός απόδοσης Συντελεστής ταυτοχρονισµού

32 ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΠΝΟ ΟΧΟΥ.

33 ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΠΝΟ ΟΧΟΥ.

34 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. Σχεδιασµός εγκαταστάσεων αερίου Επιλογή όδευσης αγωγών διατοµών στηριγµάτων και λοιπών µέτρων προφύλαξης αγωγών ( µηχανική προστασία, αντιδιαβρωτική προστασία, εγκιβωτισµός). Συστήµατα ασφαλείας εγκατάστασης ( ηλεκτροβάνες ανιχνευτές, ασφαλιστικοί µηχανισµοί). Εκπαίδευση του καταναλωτή αερίου. Μέτρα πυροπροστασίας. Η ευθύνη του επιβλέποντος, του εγκαταστάτη, του προµηθευτή υλικών, του συντηρητή και του καταναλωτή. Ευθύνη της ΕΠΑ σε περίπτωση διατήρησης προσωρινής αεριοδότησης πέρα του µηνός ή αεριοδότησης κατά παράβαση της νοµοθεσίας.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Π.. 420/20-10-1987 (ΦΕΚ 187/Α/20-10-87) Προβλέπει ότι η εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου είναι υποχρεωτική για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό)

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό) 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Μελέτη Αερίου συντάχθηκε σύµφωνα µε τον Τεχνικό Κανονισµό «Εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας µέχρι 1 bar» (ΦΕΚ 963/Β/ 15-7-2003

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ Φ. ΑΕΡΙΟ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ Φ. ΑΕΡΙΟ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ Φ. ΑΕΡΙΟ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Κανονισµός φυσικού αερίου - Πεδίο εφαρµογής κανονισµού ΦΕΚ 963β/15/7/03 - Ορόλοςτουµελετητή - επιβλέποντος αερίου

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνική περιγραφή εγκατάστασης φυσικού αερίου

Tεχνική περιγραφή εγκατάστασης φυσικού αερίου Tεχνική περιγραφή εγκατάστασης φυσικού αερίου EPΓO OTHΣ: ΘEΣH: EPΓO: MEΛETHTHΣ: NOMOΣ: ΠOΛH: O OΣ: Aνέγερση Kων/νος Γ. Πασπαλάς ιπλ. Mηχ/γος-Hλ/γος A Γενικά H παρούσα µελέτη εγκατάστασης καυσίµων αερίων

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου

Mελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου Mελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου Aυξ. Aρ. Mητρώου EΠA... EPΓO OTHΣ: ΘEΣH: MEΛETHTHΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑΣ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

O Κόσμος του Χαλκού. Χαλκός & Τεχνολογία. Χαλκός & Υγεία. Χαλκός & Αρχιτεκτονική. http://www.antimicrobialcopper.com/ ΤΕΥΧΟΣ 33

O Κόσμος του Χαλκού. Χαλκός & Τεχνολογία. Χαλκός & Υγεία. Χαλκός & Αρχιτεκτονική. http://www.antimicrobialcopper.com/ ΤΕΥΧΟΣ 33 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ε.Ι.Α.Χ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 33 Χαλκός & Τεχνολογία O Κόσμος του Χαλκού Χαλκός & Αρχιτεκτονική Χαλκός & Υγεία http://www.antimicrobialcopper.com/ editorial Το Ε.Ι.Α.Χ. συμβαδίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Μ.Α.Δ.Φ.Α ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Μ.Α.Δ.Φ.Α ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Μ.Α.Δ.Φ.Α ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Πρακτικής - Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Κατασκευή Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου

Κώδικας Πρακτικής - Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Κατασκευή Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου Κώδικας Πρακτικής - Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Κατασκευή Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Περιεχόµενα Εισαγωγή 2 Σηµεία Ελέγχου Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου 3-4 Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦ. 31856 ΤΗΣ 11.8/3.9.2003 (ΦΕΚ 1257Β ) Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών).

ΑΠΟΦ. 31856 ΤΗΣ 11.8/3.9.2003 (ΦΕΚ 1257Β ) Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών). Σελίδα 1 από 306 ΑΠΟΦ. 31856 ΤΗΣ 11.8/3.9.2003 (ΦΕΚ 1257Β ) Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών). Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 26

Διαβάστε περισσότερα

ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY. "Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar"

ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY. Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY "Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar" για την αντικατάσταση της Δ3/Α/11346/30-06-2003 ΚΥΑ «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ. Αξιοποιούμε το χαλκό με γνώμονα τον άνθρωπο

ΤΙΤΛΟΣ. Αξιοποιούμε το χαλκό με γνώμονα τον άνθρωπο 03 ΤΙΤΛΟΣ Αξιοποιούμε το χαλκό με γνώμονα τον άνθρωπο Η ΧΑΛΚΟΡ είναι ένας σύγχρονος βιομηχανικός όμιλος εταιριών που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων χαλκού, κραμάτων χαλκού και ψευδαργύρου

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Αέριο: Εφαρμογές, Εγκαταστάσεις, Νέος Κανονισμός και Εξελίξεις

Φυσικό Αέριο: Εφαρμογές, Εγκαταστάσεις, Νέος Κανονισμός και Εξελίξεις Φυσικό Αέριο: Εφαρμογές, Εγκαταστάσεις, Νέος Κανονισμός και Εξελίξεις Μιχάλης Στεργιόπουλος Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κός M.Sc. Νοέμβριος 2012 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τεχνικός Κανονισµός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 500mbar.

ΘΕΜΑ: Τεχνικός Κανονισµός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 500mbar. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

O Κόσμος του Χαλκού. Χαλκός & Τεχνολογία. Χαλκός & Υγεία. Χαλκός & Αρχιτεκτονική. http://www.antimicrobialcopper.com/ ΤΕΥΧΟΣ 29

O Κόσμος του Χαλκού. Χαλκός & Τεχνολογία. Χαλκός & Υγεία. Χαλκός & Αρχιτεκτονική. http://www.antimicrobialcopper.com/ ΤΕΥΧΟΣ 29 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ε.Ι.Α.Χ. ΜΑΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 29 Χαλκός & Τεχνολογία O Κόσμος του Χαλκού Χαλκός & Αρχιτεκτονική Χαλκός & Υγεία http://www.antimicrobialcopper.com/ editorial Από την πρώτη στιγμή που

Διαβάστε περισσότερα

ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY. Eγκαταστάσεις υγραερίου στα κτίρια

ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY. Eγκαταστάσεις υγραερίου στα κτίρια ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY Eγκαταστάσεις υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών - βιοτεχνιών) Σελίδα /04 Περιεχόμενα....4.5.6.7 Eισαγωγή Πεδίο εφαρμογής Γενικά Tαξινόμηση εγκαταστάσεων υγραερίου Tαξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση συσκευών αεριού σε επαγγελματικά μαγειρεία.

Εγκατάσταση συσκευών αεριού σε επαγγελματικά μαγειρεία. Εγκατάσταση συσκευών αεριού σε επαγγελματικά μαγειρεία. Α. Πεδίο εφαρμογής Οι διατάξεις ισχύουν για το σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη μετατροπή και τη συντήρηση εγκαταστάσεων αερίου, με πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Καθορισμός θέσης ηλεκτροβάνας Χρήση υποχρεωτικά (τοποθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1257 3 Σεπ τεμβρίου 2003 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 31856 Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ2- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Το ως άνω έργο θα πρέπει να παραδοθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ2- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Το ως άνω έργο θα πρέπει να παραδοθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Αθήνα σήμερα, την -04-2014, μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.), (Α.Φ.Μ. 998554158 και.ο.υ. ' Αθηνών), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ»

«ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ» Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σ.Τ.ΕΦ. ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & Φ. Α. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ» Low and high pressure distribution networks of natural gas ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΓΟΥΡΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ο Σ Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 4 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΦΑΚΑΚΙ, ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η / Μ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ [

Διαβάστε περισσότερα

O Κόσμος του Χαλκού. Χαλκός & Τεχνολογία. Χαλκός & Υγεία. Χαλκός & Αρχιτεκτονική. http://www.antimicrobialcopper.com/ ΤΕΥΧΟΣ 31

O Κόσμος του Χαλκού. Χαλκός & Τεχνολογία. Χαλκός & Υγεία. Χαλκός & Αρχιτεκτονική. http://www.antimicrobialcopper.com/ ΤΕΥΧΟΣ 31 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ε.Ι.Α.Χ. ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 31 Χαλκός & Τεχνολογία O Κόσμος του Χαλκού Χαλκός & Αρχιτεκτονική Χαλκός & Υγεία http://www.antimicrobialcopper.com/ editorial Στην επιτακτική ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή - ορισμός... 29 Είδη καυστήρων... 29 1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ...15 2 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ...29

Περιεχόμενα. Εισαγωγή - ορισμός... 29 Είδη καυστήρων... 29 1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ...15 2 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ...29 Περιεχόμενα 1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ...15 Εισαγωγή... 15 Πλαστικές δεξαμενές... 15 Μεταλλικές δεξαμενές... 16 Πάχος χαλυβδόφυλλου (λαμαρίνας)... 17 Σωλήνες δεξαμενής... 17 Σωλήνας παροχής πετρελαίου... 17

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Εργοδότης ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ Έργο ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΧΑΡΑ 1- ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ" ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ)

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ) ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ) Καθορισµός Θέσης Ηλεκτροβάνας σε σχέση µε την εσωτερική εγκατάσταση αερίου όπου υπάρχει λεβητοστάσιο. 1 Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε ΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε ΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΟΥ LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2011 ΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική περιγραφή του επαγγέλµατος (Job Profile)...3 1.1 Τοµέας ραστηριοτήτων... 3 1.2 Επαγγελµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222

Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Υποκατάστημα: 28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα