Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 1. Εισαγωγή 1.1 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 1.2 Λογισµικό 1.3 Βοήθεια για το λογισµικό 1.4 Χειρισµός δεδοµένων ασθενούς 2. Περιβάλλον εργασίας χρήστη 2.1 Επιλογή λειτουργίας 2.2 Η οθόνη του Λογισµικού για H/Y 2.3 Μενού 2.4 Γραµµή εργαλείων 2.5 Προβολές και λειτουργίες 2.6 Παράθυρο Συνεδριών 2.7 Γραφικές παραστάσεις 2.8 Ρυθµίσεις στο παράθυρο δείκτη 3. Πλαίσια διαλόγου 3.1 Νέο προφίλ ασθενούς 3.2 Άνοιγµα/Εισαγωγή προφίλ ασθενούς 3.3 Αντιγραφή σε/εξαγωγή προφίλ ασθενούς 3.4 Προσθήκη/Κατάργηση αρχείου ασθενούς 3.5 Πληροφορίες συσκευής 3.6 Αλλαγή ονοµάτων προφίλ 3.7 Ρύθµιση διαµεσολαβητή 4. Προβολή στοιχείων ασθενούς 4.1 Επισκόπηση 4.2 Χρήση 5. Προβολή δεδοµένων 24ωρου 5.1 Επισκόπηση 5.2 Χρήση 6. Προβολή µηνιαίων δεδοµένων 6.1 Επισκόπηση 6.2 Χρήση 7. Προβολή ετήσιων δεδοµένων 7.1 Επισκόπηση 7.2 Χρήση 8. Προβολή συναγερµών 8.1 Επισκόπηση 8.2 Χρήση 9. Προβολή παρακολούθησης 9.1 Επισκόπηση 9.2 Χρήση 10. Προβολή αναπαραγωγής 10.1 Επισκόπηση 10.2 Χρήση 11. Αναφορά 11.1 Εκτύπωση αναφοράς 11.2 Επιλογή λογότυπου αναφοράς

2

3 1.1 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Λογισµικό για H/Y του Vivo 50/60 είναι το λογισµικό υποστήριξης για την παρακολούθηση της θεραπείας του ασθενούς. Για να χρησιµοποιήσετε το Λογισµικό για H/Y του Vivo 50/60, πρέπει να µεταφέρετε δεδοµένα από το Vivo 50 ή το Vivo 60 στον υπολογιστή σας. Το Λογισµικό για H/Y µπορεί να επικοινωνεί µε τον αναπνευστήρα µε δύο τρόπους, µέσω καλωδίου USB ή µέσω κάρτας µνήµης CompactFlash. Επικοινωνία µε το Vivo 50 ή το Vivo 60 µέσω καλωδίου USB Για λόγους ηλεκτρικής ασφάλειας, συνιστάται η χρήση φορητού υπολογιστή που τροφοδοτείται από την µπαταρία και όχι από το δίκτυο ρεύµατος. Η χρήση επιτραπέζιου υπολογιστή ή φορητού υπολογιστή που είναι συνδεδεµένος στο δίκτυο ρεύµατος ενδέχεται να απαιτεί µονωµένο καλώδιο USB, ανάλογα µε το σύµβολο που εµφανίζεται στη θύρα USB του αναπνευστήρα: Η θύρα σύνδεσης δεδοµένων USB του αναπνευστήρα δεν είναι µονωµένη: Χρησιµοποιήστε ένα µονωµένο καλώδιο USB (αρ. εξαρτήµατος EU: , UK: , US: ). Η θύρα σύνδεσης δεδοµένων USB του ανεµιστήρα είναι µονωµένη: εν απαιτείται η χρήση µονωµένου καλωδίου USB. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί καλώδιο δεδοµένων USB (αρ. εξαρτήµατος ): εάν δεν υπάρχει ασθενής συνδεδεµένος στον αναπνευστήρα ή εάν ο ασθενής είναι συνδεδεµένος στον αναπνευστήρα και για τη µεταφορά των δεδοµένων χρησιµοποιείται φορητός υπολογιστής που τροφοδοτείται από µπαταρίες. 1. Συνδέστε το καλώδιο USB στο Vivo 50/60 στην αριστερή πλευρά του αναπνευστήρα. 2. Συνδέστε το καλώδιο USB στον υπολογιστή σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τα προγράµµατα οδήγησης USB της Breas, προτού συνδέσετε το καλώδιο στον υπολογιστή σας.

4 3. Tο Vivo 50/60 είναι πλέον σε κατάσταση σύνδεσης µε τον υπολογιστή. Κάντε λήψη των δεδοµένων του αναπνευστήρα επιλέγοντας εδοµένα αναπνευστήρα > Λήψη δεδοµένων µνήµης αναπνευστήρα... στο µενού ή κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Λήψη δεδοµένων µνήµης αναπνευστήρα στη γραµµή εργαλείων. Αν είναι η πρώτη φορά που χρησιµοποιείται αναπνευστήρας µε συγκεκριµένο σειριακό αριθµό, εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή στοιχείων αναπνευστήρα. Ο τύπος και ο σειριακός αριθµός του αναπνευστήρα λαµβάνονται από τον αναπνευστήρα. Ο αριθµός εντοπισµού µονάδας είναι ένας προαιρετικός αριθµός που ενδέχεται να δώσει στον αναπνευστήρα το θεραπευτικό ίδρυµα. 4. Τώρα γίνεται λήψη των δεδοµένων και των ρυθµίσεων του αναπνευστήρα από τον αναπνευστήρα, τα οποία µπορείτε να προβάλετε και να αναλύσετε στο Λογισµικό για H/Y του Vivo 50/60. Επικοινωνία µε το Vivo 50 ή το Vivo 60 µέσω κάρτας µνήµης Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε µε το Vivo 50/60 µέσω κάρτας µνήµης. 1. Εισαγάγετε την κάρτα µνήµης στην υποδοχή της κάρτας µνήµης στην πλαϊνή όψη του Vivo 50/60. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα µνήµης έχει τοποθετηθεί σωστά.

5 2.Όταν εισαχθεί η κάρτα µνήµης στον αναπνευστήρα, εµφανίζεται αυτόµατα το µενού Μνήµη συσκευής. Επιλέξτε Αποθήκ. δεδ. µνήµης στην κάρτα και περιµένετε ενώ ο αναπνευστήρας αποθηκεύει δεδοµένα στην κάρτα µνήµης. 3. Συνδέστε τη συσκευή ανάγνωσης της κάρτας µνήµης στο PC και εισαγάγετε την κάρτα µνήµης. 4. Επιλέξτε τη συσκευή ανάγνωσης κάρτας µνήµης επιλέγοντας Επιλογές > Επιλογή συσκευής ανάγνωσης κάρτας... στο µενού ή κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Επιλογή συσκευής ανάγνωσης κάρτας στη γραµµή εργαλείων. 6. Για να κάνετε λήψη των δεδοµένων του αναπνευστήρα επιλέξτε εδοµένα αναπνευστήρα > Λήψη δεδοµένων κάρτας στο µενού ή κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στη γραµµή εργαλείων. Αν είναι η πρώτη φορά που χρησιµοποιείται αναπνευστήρας µε συγκεκριµένο σειριακό αριθµό, εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή στοιχείων αναπνευστήρα. Ο τύπος και ο σειριακός αριθµός του αναπνευστήρα λαµβάνονται από την κάρτα µνήµης. Ο αριθµός εντοπισµού µονάδας είναι ένας προαιρετικός αριθµός που ενδέχεται να δώσει στον αναπνευστήρα το θεραπευτικό ίδρυµα.

6 7. Τώρα γίνεται λήψη των δεδοµένων και των ρυθµίσεων του αναπνευστήρα από την κάρτα µνήµης, τα οποία µπορείτε να προβάλετε και να αναλύσετε στο Λογισµικό για H/Y του Vivo 50/60.

7 1.2 Λογισµικό Προοριζόµενη χρήση Το Λογισµικό για Η/Υ του Vivo 50/60 προορίζεται για χρήση κατά την παρακολούθηση της θεραπείας ασθενών µε αναπνευστήρα. Το Λογισµικό ενδέχεται να υποδεικνύει πιθανά συµβάντα που µπορεί να απαιτούν περαιτέρω κλινική διερεύνηση. Το Λογισµικό για H/Y του Vivo 50/60 προορίζεται για χρήση σε ιδρύµατα, νοσοκοµεία και κλινικές και από εκπαιδευµένο κλινικό προσωπικό, ιατρούς, προσωπικό για φροντίδα στο σπίτι και προσωπικό τεχνικής υποστήριξης. Απαιτήσεις συστήµατος Για την εκτέλεση του λογισµικού, απαιτούνται Windows XP, Windows Vista ή Windows 7. Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε την τελευταία έκδοση ενός από τα συνιστώµενα λειτουργικά συστήµατα Windows. Το λογισµικό ενδέχεται να εκτελείται και σε άλλα λειτουργικά συστήµατα Windows, αλλά δεν έχει δοκιµαστεί και δεν υποστηρίζεται. Η αποµακρυσµένη παρακολούθηση πολλών αναπνευστήρων απαιτεί περισσότερους πόρους. Συνιστάται ένας σύγχρονος υπολογιστής αυξηµένων δυνατοτήτων. Το λογισµικό για H/Y του Vivo 50/60 H/Y δεν υποκαθιστά τη µονάδα συναγερµού Η οθόνη ενδείξεων συναγερµών του Λογισµικού για H/Y δεν υποκαθιστά την αποµακρυσµένη µονάδα συναγερµού. Ο υπολογιστής δεν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις ασφαλείας για συναγερµούς όσον αφορά το βαθµό ορατότητας και ακουστικότητας.

8 1.3 Βοήθεια για το λογισµικό Προσπέλαση της βοήθειας του λογισµικού Η βοήθεια για το λογισµικό ανοίγει από το µενού (επιλέξτε Βοήθεια > Προβολή τεκµηρίωσης) πατώντας τα πλήκτρα Ctrl + H ή κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Προβολή τεκµηρίωσης στη γραµµή εργαλείων. Μπορείτε επίσης να προβάλετε τη βοήθεια για µια συγκεκριµένη σελίδα, στην οποία εργάζεστε, από το µενού (επιλέξτε Βοήθεια > Βοήθεια), κάνοντας κλικ στο πλήκτρο F1 ή κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Βοήθεια στη γραµµή εργαλείων. Χρήση Στον πίνακα περιεχοµένων, θα βρείτε συνδέσεις µε τις διάφορες ενότητες του αρχείου βοήθειας. Μετά την εισαγωγική ενότητα, ακολουθεί µια επισκόπηση του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη του Λογισµικού για H/Y του Vivo 50/60 και µετά µια ενότητα που εξηγεί τα διάφορα παράθυρα διαλόγου που θα συναντήσετε. Οι επόµενες ενότητες εξηγούν τις προβολές για διάφορες λειτουργίες. Η τελευταία ενότητα εξηγεί πώς θα εκτυπώσετε µια αναφορά δεδοµένων ασθενούς. Για να επιστρέψετε οποιαδήποτε στιγµή στην αρχή του εγγράφου, κάντε κλικ στα κόκκινα βέλη που βρίσκονται στο περιθώριο δεξιά από τις κεφαλίδες των ενοτήτων. Σε ολόκληρο το αρχείο βοήθειας, χρησιµοποιούνται σύµβολα για να επισηµάνουν συγκεκριµένες πληροφορίες. Η σηµασία κάθε συµβόλου είναι η εξής: Προειδοποίηση! Κίνδυνος θανάτου και σοβαρού προσωπικού τραυµατισµού. Προσοχή! Κίνδυνος µικρού ή µέτριου τραυµατισµού. Κίνδυνος βλάβης της συσκευής, απώλειας δεδοµένων, επανάληψης διαδικασίας ή απρόσµενων αποτελεσµάτων. Σηµείωση Πληροφορίες που µπορεί να είναι σηµαντικές, αλλά όχι µείζονος σηµασίας, συµβουλές. Συµβατότητα προγραµµάτων περιήγησης Η βοήθεια για το λογισµικό έχει δοκιµαστεί για τον Internet Explorer και το Firefox. Συνιστούµε να χρησιµοποιείτε την τελευταία έκδοση του προγράµµατος περιήγησής σας. Άλλα προγράµµατα περιήγησης, όπως Opera, Chrome ή Flock, αλλά οι λεπτοµέρειες διάταξης ενδέχεται να διαφέρουν. Έκδοση PDF Υπάρχει διαθέσιµη µια έκδοση PDF του αρχείου βοήθειας στο φάκελο εγκατάστασης λογισµικού του υπολογιστή σας.

9 1.4 Χειρισµός δεδοµένων ασθενούς Στο Λογισµικό για PC του Vivo 50/60 κάθε ασθενής έχει ένα µοναδικό προφίλ ασθενούς που περιέχει τα στοιχεία ασθενούς και λήψεις από τον αναπνευστήρα. Το λογισµικό αποθηκεύει τα προφίλ στα αρχεία ασθενούς. Το αρχείο ασθενούς µπορεί να είναι οποιοσδήποτε φάκελος στο σύστηµά σας και κάθε αρχείο µπορεί να περιέχει πολλά προφίλ ασθενούς. εν χρειάζεται να αποθηκεύετε τα προφίλ ασθενούς χειροκίνητα, καθώς το Λογισµικό για H/Y του Vivo 50/60 αποθηκεύει αυτόµατα όλα τα δεδοµένα ασθενούς. Σε όλα τα πλαίσια διαλόγου που διαχειρίζονται προφίλ ασθενούς, µπορείτε να επιλέξετε αρχείο ασθενούς χρησιµοποιώντας το αναπτυσσόµενο πλαίσιο και να προσθέσετε ή να καταργήσετε αρχεία ασθενούς χρησιµοποιώντας τα κουµπιά αρχείου ασθενούς. Τα προφίλ ασθενούς µπορούν να εξαχθούν σε αρχεία XBF (Συµπιεσµένη µορφή της Breas). Η µορφή αυτή χρησιµοποιείται για τη µετακίνηση δεδοµένων µεταξύ υπολογιστών. Ανατρέξτε στην ενότητα 3. Πλαίσια διαλόγου για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε το χειρισµό των δεδοµένων ασθενούς.

10

11 2.1 Επιλογή λειτουργίας Στην αρχική οθόνη, µπορείτε να επιλέξετε µεταξύ διαφορετικών προβολών και λειτουργιών του Λογισµικού για H/Y του Vivo 50/60. Γλώσσα Λήψη δεδοµένων Ανάλυση δεδοµένων ασθενούς Αποµακρυσµένη παρακολούθηση Πληροφορίες συσκευής Αλλάξτε τη γλώσσα του προγράµµατος. Κάντε λήψη δεδοµένων απευθείας από τον αναπνευστήρα ή από κάρτα µνήµης. Αναλύστε δεδοµένα από το Vivo 50/60 στην προβολή εδοµένα 24ωρου, την προβολή Μηνιαία δεδοµένα, την προβολή Ετήσια δεδοµένα ή την προβολή Συναγερµοί. Παρακολουθήστε τη θεραπεία από απόσταση, εγγράψτε δεδοµένα και αναπαραγάγετε την παρακολούθηση. Το πλαίσιο διαλόγου που εµφανίζει τις πληροφορίες συσκευής. Αν κάνετε κλικ στο δεξί πλήκτρο του ποντικιού πάνω σε ένα από τα κουµπιά Λήψη δεδοµένων, Ανάλυση δεδοµένων ασθενούς ή Αποµακρυσµένη παρακολούθηση, δηµιουργείται µια συντόµευση για το Εκ νέου άνοιγµα ασθενούς. Η λειτουργία αυτή σάς επιτρέπει να αρχίζετε απευθείας τη λήψη δεδοµένων για έναν πρόσφατο ασθενή ή να ανοίγετε έναν πρόσφατο ασθενή για ανάλυση ή αποµακρυσµένη παρακολούθηση. Από προεπιλογή, η Βοήθεια για το Λογισµικό για H/Y του Vivo 50/60 εµφανίζεται σε κάθε εκκίνηση του λογισµικού. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτή χρησιµοποιώντας το πλαίσιο ελέγχου που βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία της αρχικής οθόνης.

12 2.2 Η οθόνη του Λογισµικού για H/Y Επισκόπηση 1. Μενού 2. Γραµµή εργαλείων 3. Κουµπιά Προβολής 4. Πλήκτρα λειτουργίας 5. Παράθυρο Συνεδρίες 6. Παράθυρο Ρυθµίσεις στο δείκτη 7. Παράθυρο εδοµένα/ανάλυση 8. Tίτλος τρέχουσας προβολής Οι Ρυθµίσεις στο παράθυρο δείκτη και το παράθυρο εδοµένα/ανάλυση µπορεί να φαίνονται διαφορετικές σε διαφορετικές συνεδρίες και να εµφανίζουν διαφορετικές ρυθµίσεις και γραφικά. Aνάλογα µε τον τύπο του αναπνευστήρα (Vivo 50 ή Vivo 60) ή την έκδοση υλικολογισµικού αναπνευστήρα που χρησιµοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. ιάταξη παραθύρων Μπορείτε να αποκρύψετε ή να εµφανίσετε ορισµένα παράθυρα µε το εικονίδιο πλην/συν στο πάνω µέρος του παραθύρου. Σε προβολές που περιέχουν παράθυρα εδοµένων/ανάλυσης µε πολλά πεδία γραφικών παραστάσεων, η οπτική αναπαράσταση των διαφόρων τύπων δεδοµένων µπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί µε τα πλαίσια ελέγχου που βρίσκονται πάνω από τις γραφικές παραστάσεις. Στην προβολή Μηνιαία δεδοµένα, η διαίρεση του παραθύρου εδοµένα/ανάλυση µπορεί να προσαρµοστεί µε τη λειτουργία διαίρεσης παραθύρων. Κάντε κλικ σε ένα σηµείο του πεδίου διαίρεσης και µετακινήστε το ποντίκι

13 κάθετα για να ρυθµίστε το µήκος του ανώτερου τµήµατος του παραθύρου που θα είναι ορατό.

14 2.3 Μενού Βοήθεια για το Λογισµικό για PC του Vivo 50/60 (ελληνικά) έκδοση: 3.0

15 Αρχείο Αν επιλέξετε Αρχείο από τη γραµµή µενού, θα έχετε τις ακόλουθες επιλογές. ηµιουργία... Άνοιγµα/ Εισαγωγή... Αντιγραφή σε... Εξαγωγή... ιαγραφή... Εκτύπωση προβολής... (Ctrl+P) Εκ νέου άνοιγµα Έξοδος Ctrl+Q) ηµιουργεί ένα νέο προφίλ ασθενούς. Για να εργαστείτε µε οποιαδήποτε προβολή του Λογισµικού για H/Y του Vivo 50/60 (εκτός από την αρχική οθόνη), πρέπει να έχετε επιλέξει ένα προφίλ ασθενούς. Ανοίγει ένα υπάρχον προφίλ ασθενούς. Αντιγράφει ένα ανοικτό προφίλ ασθενούς σε ένα καθορισµένο αρχείο ασθενούς. Εξάγει ένα ανοικτό προφίλ ασθενούς σε ένα αρχειοθετηµένο αρχείο. ιαγράφει ένα καθορισµένο προφίλ ασθενούς. Εκτυπώνει την τρέχουσα προβολή. Ανοίγει έναν πρόσφατο ασθενή. Πραγµατοποιεί έξοδο από το Λογισµικό για H/Y του Vivo 50/60. Επιλογές Αν επιλέξετε Επιλογές από τη γραµµή µενού, θα έχετε τις ακόλουθες επιλογές. Μέγεθος γραµµατοσειράς Γλώσσα Επιλογή λογότυπου αναφοράς... Έλεγχος λογισµικού για ενηµερώσεις... Επιλογή συσκευής ανάγνωσης κάρτας... Αλλάξτε το µέγεθος της γραµµατοσειράς του προγράµµατος ορίζοντας µία από τις επιλογές Μικρή (Ctrl+1), Mεσαία (Ctrl+2) ή Μεγάλη (Ctrl+3). Αλλάξτε τη γλώσσα του προγράµµατος. Επιλέξτε ένα λογότυπο για την αναφορά. Επιλέξτε εάν θα πραγµατοποιείται έλεγχος για ενηµέρωση λογισµικού κατά την έναρξη. Αν επικοινωνείτε µε τον αναπνευστήρα µέσω κάρτας µνήµης, επιλέξτε εδώ τη συσκευή ανάγνωσης κάρτας. εδοµένα αναπνευστήρα Αν επιλέξετε εδοµένα αναπνευστήρα από τη γραµµή µενού, θα έχετε τις ακόλουθες επιλογές.

16 Λήψη δεδοµένων µνήµης αναπνευστήρα... Λήψη δεδοµένων κάρτας... ιαγραφή λήψεων... ιαγραφή εγγραφών... Κάντε λήψη των δεδοµένων 24ωρου, των µηνιαίων δεδοµένων και των ετήσιων δεδοµένων από τον αναπνευστήρα µέσω καλωδίου USB. Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να διαρκέσει αρκετά λεπτά και ο αναπνευστήρας δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Κάντε λήψη των δεδοµένων 24ωρου, των µηνιαίων δεδοµένων και των ετήσιων δεδοµένων από µια κάρτα µνήµης. ιαγράφει τα δεδοµένα που έχουν ληφθεί. ιαγράφει τα εγγεγραµµένα δεδοµένα. Ανατρέξτε στην ενότητα 9. Προβολή Παρακολούθηση για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο εγγραφής δεδοµένων. Συντήρηση Αν επιλέξετε Συντήρηση από τη γραµµή µενού, θα έχετε τις ακόλουθες επιλογές. ιαγραφή δεδοµένων µνήµης αναπνευστήρα... Επαναφορά χρόνου λειτουργίας ασθενούς... Έλεγχος υλικολογισµικού Vivo για ενηµερώσεις... Αλλαγή ονοµάτων προφίλ... ιαγράψτε όλα τα δεδοµένα από τη µνήµη της συσκευής αερισµού. Κάντε επαναφορά του χρόνου λειτουργίας ασθενούς στον αναπνευστήρα. Ελέγξτε εάν υπάρχει διαθέσιµη νεότερη έκδοση υλικολογισµικού Vivo. Αλλάξτε τα ονόµατα των προφίλ στον αναπνευστήρα. Όλες οι επιλογές στο µενού Συντήρηση απαιτούν συνδεδεµένο αναπνευστήρα. Βοήθεια Αν επιλέξετε Βοήθεια από τη γραµµή µενού, θα έχετε τις ακόλουθες επιλογές. Βοήθεια (Shift+F1) Προβολή τεκµηρίωσης (F1) Έλεγχος για ενηµερώσεις Προβάλετε τη βοήθεια για την τρέχουσα προβολή του λογισµικού. Προβάλετε την πλήρη τεκµηρίωση της βοήθειας για το λογισµικό. Ελέγξτε εάν υπάρχει διαθέσιµη νεότερη έκδοση λογισµικού.

17 Πληροφορίες Πληροφορίες για το λογισµικό.

18 2.4 Γραµµή εργαλείων Οι επιλογές µενού που χρησιµοποιούνται συχνά είναι διαθέσιµες ως εικονίδια στη γραµµή εργαλείων. Ανατρέξτε στην ενότητα 2.3 Μενού για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε συγκεκριµένα εικονίδια.

19 2.5 Προβολές και λειτουργίες Στην αριστερή πλευρά της οθόνης, θα βρείτε κουµπιά που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για να προσπελάσετε τις διάφορες προβολές του Λογισµικού για H/Y του Vivo 50/60αθώς και κουµπιά για να προσπελάσετε βασικές λειτουργίες. Προβολές Λειτουργίες Προβολή στοιχείων ασθενούς Εκτύπωση αναφοράς Προβολή δεδοµένων 24ωρου Εκτύπωση προβολής Προβολή δεδοµένων ενός µήνα Προβολή µακροπρόθεσµων δεδοµένων Προβολή συναγερµών ιακοπή εποπτείας ασθενού [στην Αποµακρυσµένη παρακολούθηση] Εποπτεία άλλου ασθενούς [στην Αποµακρυσµένη παρακολούθηση] Αρχική Προβολή παρακολούθησης [στην Αποµακρυσµένη παρακολούθηση] Προβολή αναπαραγωγής [στην Αποµακρυσµένη παρακολούθηση] Όταν το κουµπί της τρέχουσας προβολής είναι κόκκινο, η προβολή είναι ενεργή.

20 2.6 Παράθυρο Συνεδρίες Λίστα συνεδριών Οι προβολές εδοµένα 24ωρου και Μηνιαία δεδοµένα περιλαµβάνουν ένα παράθυρο Συνεδριών, όπου παρατίθενται οι λήψεις του ασθενούς σε ένα αναπτυσσόµενο πλαίσιο που συµβολίζεται µε έναν κίτρινο φάκελο. Οι ηµεροµηνίες και ώρες που αναφέρονται στο αναπτυσσόµενο πλαίσιο είναι η αρχική ηµεροµηνία της συνεδρίας, η τελική ηµεροµηνία της συνεδρίας και, εντός παρενθέσεων, η ηµεροµηνία και η ώρα λήψης της συνεδρίας. Κάθε λήψη µπορεί να περιλαµβάνει πολλές συνεδρίες, οι οποίες παρατίθενται κάτω από το αναπτυσσόµενο πλαίσιο. Επιλέξτε συνεδρία κάνοντας κλικ σε ένα στοιχείο της λίστας. Μπορείτε να επιλέξετε πολλές συνεδρίες µε τα πλήκτρα Ctrl και Shift. Στο παράθυρο Γραφικές παραστάσεις, οι επιλεγµένες συνεδρίες συγχωνεύονται σε συνδυασµένες γραφικές παραστάσεις, αρχίζοντας από την παλιότερη συνεδρία. Οι επιλεγµένες συνεδρίες διατηρούνται κατά την εναλλαγή µεταξύ της προβολής εδοµένα 24ωρου και της προβολής Μηνιαία δεδοµένα. Οι συνεδρίες, η σύνδεση των οποίων γίνεται σε διαφορετικούς τύπους αναπνευστήρα ή/και διαφορετικές εκδόσεις αναπνευστήρα, µπορεί να περιέχουν διαφορετικούς τύπους δεδοµένων. Συνεπώς, τα γραφικά και οι ρυθµίσεις µπορεί να διαφέρουν από συνεδρία σε συνεδρία. Σελιδοδείκτες Μπορείτε να προσθέσετε σελιδοδείκτες σε πέντε διαφορετικές θέσεις του δείκτη χρόνου στις προβολές εδοµένα 24ωρου και Μηνιαία δεδοµένα. Με αυτόν τον τρόπο µπορείτε να επιστρέψετε σε αυτές τις θέσεις αργότερα. Κάντε κλικ σε ένα από τα κουµπιά σελιδοδείκτη (που είναι αριθµηµένα από 1 έως 5) για να ορίσετε ένα σελιδοδείκτη. Όταν ορίσετε ένα σελιδοδείκτη, ο αριθµός στο κουµπί γίνεται κόκκινος. Ανατρέξτε στην ενότητα 2.7 Γραφικές παραστάσεις για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε τους δείκτες χρόνου. Κάντε δεξί κλικ σε ένα κουµπί σελιδοδείκτη, για να παραχθεί ένα µενού όπου µπορείτε να επιλέξετε Eισαγωγή κειµένου για σελιδοδείκτη, έτσι ώστε να αποθηκεύσετε ένα σχόλιο για το σελιδοδείκτη. Το σχόλιο θα εµφανίζεται ως "επεξήγηση εργαλείου", καθώς µετακινείτε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το κουµπί. Οι σελιδοδείκτες περιλαµβάνονται στην αναφορά ασθενούς (ανατρέξτε στην ενότητα 11 Αναφορά). Φίλτρο διάρκειας συνεδρίας Επιλέξτε τις διάρκειες συνεδρίας που θα εµφανίζονται χρησιµοποιώντας το αναπτυσσόµενο πλαίσιο Φίλτρο διάρκειας συνεδρίας. Με το φίλτρο γίνεται απόκρυψη των συνεδριών που έχουν µικρότερη διάρκεια από την καθορισµένη.

21 2.7 Γραφικές παραστάσεις Επισκόπηση Ορισµένες προβολές περιλαµβάνουν γραφικές παραστάσεις δεδοµένων µε βάση καταχωρηµένα δεδοµένα. Κάθε γραφική παράσταση µπορεί να περιλαµβάνει έναν ή δύο τύπους δεδοµένων. Στην περίπτωση δύο τύπων δεδοµένων, χρησιµοποιούνται διαφορετικά χρώµατα για τις γραφικές παραστάσεις και οι κάθετοι άξονες στη δεξιά και την αριστερή πλευρά αναπαριστούν αντίστοιχα τους δύο τύπους δεδοµένων. Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι διαθέσιµες στις γραφικές παραστάσεις, για να είναι πιο ευέλικτη η προβολή τους. Κάθετο ζουµ Κάντε µεγέθυνση και σµίκρυνση στον κάθετο άξονα, κάνοντας ένα ή περισσότερα κλικ στην κλίµακα που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά των γραφικών παραστάσεων. Υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά επίπεδα ζουµ διαθέσιµα. Αν κάνετε κλικ για πέµπτη φορά, θα επανέρθετε στο επίπεδο ζουµ από το οποίο ξεκινήσατε. Μενού Ζουµ Πατήστε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού σε οποιοδήποτε σηµείο της γραφικής παράστασης για να δείτε το µενού Ζουµ. Μπορείτε να επιλέξετε µεταξύ του βέλτιστου επιπέδου ζουµ, που εµφανίζει όσο το δυνατόν περισσότερα δεδοµένα, και διαφόρων καθορισµένων επιπέδων ζουµ. Σε γραφικές παραστάσεις µε διαφορετικούς τύπους δεδοµένων στο δεξιό και τον αριστερό κάθετο άξονα, το µενού εµφανίζει διαφορετικές επιλογές ανάλογα µε το σηµείο της γραφικής παράστασης στο οποίο έχει τοποθετηθεί ο δείκτης του ποντικιού. Ελεύθερο ζουµ Μπορείτε να κάνετε ελεύθερα µεγέθυνση και σµίκρυνση µιας γραφικής παράστασης χρησιµοποιώντας το ποντίκι. Κρατήστε πατηµένο οποιοδήποτε πλήκτρο του ποντικιού και σύρετε µε κατεύθυνση προς τα κάτω και δεξιά. Θα εµφανιστεί ένα τετράγωνο που

22 σηµειώνει την περιοχή που θα µεγεθυνθεί. Η νέα προβολή θα εµφανιστεί στο παράθυρο Γραφικές παραστάσεις. Μπορείτε να εµφανίσετε όλα τα διαθέσιµα δεδοµένα, αν κρατήσετε πατηµένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και σύρετε το ποντίκι προς οποιαδήποτε κατεύθυνση (εκτός από προς τα κάτω και δεξιά) και στη συνέχεια αφήσετε το πλήκτρο του ποντικιού. είκτες χρόνου Προκειµένου να διαβάσετε και να αναλύσετε τις τιµές ενός συγκεκριµένου χρονικού σηµείου, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το δείκτη χρονικής θέσης. Ο δείκτης αναπαρίσταται µε µια µαύρη διάστικτη γραµµή, που βρίσκεται από προεπιλογή στη δεξιά πλευρά του παραθύρου Γραφικές παραστάσεις. Ο τίτλος της γραφικής παράστασης θα τροποποιηθεί µε τις σχετικές πληροφορίες για τη θέση όπου τοποθετείται ο δείκτης. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε τη θέση του δείκτη εµφανίζονται στο παράθυρο Ρυθµίσεις στο δείκτη (βλ. επόµενη ενότητα). Υπάρχει επίσης ο δείκτης χρόνου δέλτα, που αναπαρίσταται µε µια κόκκινη διάστικτη γραµµή, η οποία βρίσκεται από προεπιλογή στη δεξιά πλευρά του παραθύρου Γραφικές παραστάσεις. Ο µαύρος διάστικτος δείκτης χρόνου πρέπει να µετακινηθεί, προκειµένου να µπορέσετε να µετακινήσετε τον κόκκινο διάστικτο δείκτη χρόνου δέλτα. Η χρονική διαφορά µεταξύ των δύο γραµµών εµφανίζεται κατά τη µετακίνηση των δεικτών.

23 2.8 Ρυθµίσεις στο παράθυρο δείκτη Οι προβολές που περιλαµβάνουν γραφικές παραστάσεις περιλαµβάνουν επίσης το παράθυρο Ρυθµίσεις στο δείκτη. Το παράθυρο αυτό εµφανίζει πληροφορίες για τη ρυθµίσεις του αναπνευστήρα στη θέση του δείκτη χρόνου. Όταν το Λογισµικό για H/Y του Vivo 50/60 χρησιµοποιείται για αποµακρυσµένη παρακολούθηση, εµφανίζεται το παράθυρο Ρυθµίσεις. Είναι παρόµοιο µε το παράθυρο Ρυθµίσεις στο δείκτη, εκτός από το ότι όλες οι τιµές είναι στιγµιαίες. Πραγµατοποιήστε εναλλαγή µεταξύ των διαφόρων ρυθµίσεων µε τα εικονίδια κάθε καρτέλας: Γενικές ρυθµίσεις αναπνευστήρα Ρυθµίσεις κατάστασης λειτουργίας Ρυθµίσεις συναγερµού Στο επάνω τµήµα του παραθύρου Ρυθµίσεις στο δείκτη, θα βρείτε την ηµεροµηνία και την ώρα για την τρέχουσα θέση του δείκτη, καθώς και το σειριακό αριθµό του αναπνευστήρα. Στο κάτω τµήµα του παραθύρου, θα βρείτε την αρχική ώρα και την τελική ώρα της τρέχουσας ρύθµισης, που είναι η περίοδος κατά την οποία η τρέχουσα ρύθµιση ήταν σταθερή. Η αλλαγή µιας ρύθµισης αναπαρίσταται µε έναν κόκκινο ρόµβο στη γραφική παράσταση συµβάντος (ανατρέξτε στην ενότητα 2.7 Γραφικές παραστάσεις για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε τη γραφική παράσταση συµβάντος). Χρησιµοποιήστε τα βέλη που βρίσκονται στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου Ρυθµίσεις στο δείκτη για να κάνετε το δείκτη να µεταπηδήσει µεταξύ των αλλαγών ρυθµίσεων. Οι συνεδρίες, η σύνδεση των οποίων γίνεται σε διαφορετικούς τύπους αναπνευστήρα ή/και διαφορετικές εκδόσεις αναπνευστήρα, µπορεί να περιέχουν διαφορετικούς τύπους δεδοµένων. Συνεπώς, οι ρυθµίσεις µπορεί να διαφέρουν από συνεδρία σε συνεδρία.

24

25 3.1 Νέο προφίλ ασθενούς Στο πλαίσιο διαλόγου ηµιουργία νέου ασθενούς, µπορείτε να εισαγάγετε στοιχεία ασθενούς για να δηµιουργήσετε ένα νέο προφίλ ασθενούς. Το πλαίσιο διαλόγου είναι διαθέσιµο από το µενού και ως εικονίδιο στη γραµµή εργαλείων. OK. Πρέπει να συµπληρώσετε όλα τα πεδία πληροφοριών, πριν πατήσετε το κουµπί εν χρειάζεται να αποθηκεύετε τα προφίλ ασθενούς χειροκίνητα, καθώς το Λογισµικό για H/Y του Vivo 50/60 αποθηκεύει αυτόµατα όλα τα δεδοµένα ασθενούς.

26 3.2 Άνοιγµα/Εισαγωγή προφίλ ασθενούς Άνοιγµα/Εισαγωγή... Στο πλαίσιο διαλόγου Άνοιγµα/Εισαγωγή..., µπορείτε να ανοίξετε προφίλ ασθενών. Το πλαίσιο διαλόγου είναι διαθέσιµο από το µενού και ως εικονίδιο στη γραµµή εργαλείων. Επίσης, εµφανίζεται όταν επιλέξετε Aνάλυση δεδοµένων ασθενούς από την αρχική οθόνη του Λογισµικού για H/Y του Vivo 50/60. Στο πλαίσιο διαλόγου, µπορείτε είτε να επιλέξετε απευθείας ένα προφίλ ασθενούς από τη λίστα είτε, πατώντας το κουµπί Εισαγωγή, να εισαγάγετε ένα προφίλ ασθενούς από ένα αρχείο XBF (ανατρέξτε στην ενότητα 1.4 Χειρισµός δεδοµένων ασθενούς για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα αρχεία XBF). εν χρειάζεται να αποθηκεύετε τα προφίλ ασθενούς χειροκίνητα, καθώς το Λογισµικό για H/Y του Vivo 50/60 αποθηκεύει αυτόµατα όλα τα δεδοµένα ασθενούς. Εκ νέου άνοιγµα Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την επιλογή µενού Εκ νέου άνοιγµα, για να ανοίξετε πάλι πρόσφατα δεδοµένα ασθενούς. Η επιλογή αυτή είναι επίσης διαθέσιµη από την αρχική οθόνη µε δεξί κλικ.

27 3.3 Αντιγραφή σε/εξαγωγή προφίλ ασθενούς Αντιγραφή σε... Στο πλαίσιο διαλόγου Αντιγραφή σε..., µπορείτε να αποθηκεύσετε ένα προφίλ ασθενούς σε ένα καθορισµένο αρχείο ασθενούς. Το πλαίσιο διαλόγου είναι διαθέσιµο από το µενού και ως εικονίδιο στη γραµµή εργαλείων. Εξαγωγή... Με το πλαίσιο διαλόγου Eξαγωγή..., µπορείτε να εξαγάγετε το ανοικτό προφίλ ασθενούς σε ένα αρχείο XBF(ανατρέξτε στην ενότητα 1.4 Χειρισµός δεδοµένων ασθενούς για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα αρχεία XBF). Το πλαίσιο διαλόγου είναι διαθέσιµο από το µενού και ως εικονίδιο στη γραµµή εργαλείων. Επιλέξτε µια θέση για το εξαγόµενο αρχείο, πληκτρολογήστε ένα όνοµα αρχείου και πατήστε το κουµπί Εξαγωγή.

28 3.4 Προσθήκη/Κατάργηση αρχείου ασθενούς Το πλαίσιο διαλόγου Προσθήκη αρχείου ασθενούς είναι διαθέσιµο από όλα τα πλαίσια διαλόγου χειρισµού δεδοµένων ασθενούς. Με την προσθήκη ενός αρχείου ασθενούς, το καθορισµένο αρχείο προστίθεται στη λίστα αρχείων ασθενούς, που είναι προσπελάσιµα από το το Λογισµικό για H/Y του Vivo 50/60. Στο πλαίσιο διαλόγου, µπορείτε να επιλέξετε ένα υπάρχον αρχείο ασθενούς ("PA1" και "PA2" στο παρακάτω πλαίσιο διαλόγου) ή να δηµιουργήσετε ένα νέο αρχείο καθορίζοντας το όνοµα ("NewPA" παρακάτω). Τα νέα αρχεία αποθηκεύονται στον τρέχοντα κατάλογο που εµφανίζεται στο πλαίσιο διαλόγου.

29 3.5 Πληροφορίες συσκευής Το πλαίσιο διαλόγου Πληροφορίες συσκευής ανοίγει από την αρχική οθόνη του Λογισµικού για H/Y του Vivo 50/60 και αναφέρει πληροφορίες σχετικά µε τη συσκευή αερισµού. Εάν πατήσετε το κουµπί Έλεγχος για ενηµερώσεις υλικολογισµικού Vivo..., πραγµατοποιείται έλεγχος για διαθέσιµη νεότερη έκδοση υλικολογισµικού Vivo. Αν κάνετε κλικ στο κουµπί ιαγραφή δεδοµένων µνήµης αναπνευστήρα... διαγράφονται όλα τα δεδοµένα θεραπείας που υπάρχουν στη µνήµη του αναπνευστήρα. Αν κάνετε κλικ στο κουµπί Επαναφορά χρόνου λειτουργίας ασθενούς... γίνεται επαναφορά των ωρών κατά τις οποίες ο αναπνευστήρας χρησιµοποιούταν για τον τρέχοντα ασθενή και µε το κουµπί Αλλαγή ονοµάτων προφίλ... ανοίγει ένα πλαίσιο διαλόγου, στο οποίο µπορείτε να αλλάξετε τα ονόµατα των προφίλ του αναπνευστήρα.

30 3.6 Αλλαγή ονοµάτων προφίλ Στο πλαίσιο διαλόγου Αλλαγή ονοµάτων προφίλ..., µπορείτε να αλλάξετε τα ονόµατα των προφίλ του αναπνευστήρα. Το πλαίσιο διαλόγου είναι διαθέσιµο από το µενού και ως εικονίδιο στη γραµµή εργαλείων, καθώς και από το πλαίσιο διαλόγου Πληροφορίες συσκευής στην αρχική οθόνη. εν είναι δυνατή η χρήση ορισµένων χαρακτήρων, π.χ, å, ü και ñ, σε ονόµατα προφίλ. Σε αυτή την περίπτωση, εµφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου προειδοποίησης.

31 3.7 Ρύθµιση µεσολάβησης Μπορείτε να ρυθµίσετε τις τιµές του κεντρικού υπολογιστή διαµεσολάβησης και της θύρας διαµεσολάβησης στο παράθυρο διαλόγου Ρύθµιση διαµεσολαβητή. Το παράθυρο διαλόγου εµφανίζεται εάν αποτύχει η προσπάθεια σύνδεσης στο Internet µετά από έλεγχο για ενηµέρωση λογισµικού / υλικολογισµικού. Ένας λόγος αυτής της αποτυχίας µπορεί να είναι επειδή η τοποθεσία σας χρησιµοποιεί µια µεσολάβηση για τη σύνδεση στο Internet και, εποµένως, πρέπει να οριστούν αυτές οι τιµές.

32

33 4.1 Επισκόπηση Στην προβολή στοιχείων ασθενούς, µπορείτε να επεξεργαστείτε τα προσωπικά στοιχεία του ασθενούς, τα διοικητικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του αναπνευστήρα του ασθενούς.

34 4.2 Χρήση Στοιχεία αναπνευστήρα Το παράθυρο Στοιχεία αναπνευστήρα εµφανίζει µια λίστα των καταχωρηµένων αναπνευστήρων που έχουν χρησιµοποιηθεί προηγουµένως µε τον τρέχοντα ασθενή. Τα στοιχεία περιλαµβάνουν τον τύπο του αναπνευστήρα, το σειριακό αριθµό του κατασκευαστή και τον αριθµό εντοπισµού της µονάδας. Ο σειριακός αριθµός χρησιµοποιείται για έναν περιορισµένο έλεγχο ασφάλειας κατά τη λήψη των δεδοµένων του αναπνευστήρα από κάρτα µνήµης ή τον αναπνευστήρα. Ο σειριακός αριθµός του αναπνευστήρα που έχει καταχωρήσει τα δεδοµένα συγκρίνεται µε τους σειριακούς αριθµούς στα στοιχεία αναπνευστήρα του ασθενούς. Αν ο σειριακός αριθµός του αναπνευστήρα δεν συµφωνεί µε τους αναπνευστήρες της λίστας, εµφανίζεται µια προειδοποίηση. Παρόµοιος έλεγχος διεξάγεται κατά τη σύνδεση νέου αναπνευστήρα στο Λογισµικό για H/Y του Vivo 50/60. Ο αριθµός εντοπισµού µονάδας είναι ένας προαιρετικός αριθµός που ενδέχεται να δώσει στον αναπνευστήρα το θεραπευτικό ίδρυµα. Προσθέστε έναν αναπνευστήρα στη λίστα κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Προσθήκη αναπνευστήρα. Στο πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή στοιχείων αναπνευστήρα, επιλέξτε τον τύπο του αναπνευστήρα και πληκτρολογήστε το σειριακό αριθµό και τον αριθµό εντοπισµού µονάδας (προαιρετικά). Καταργήστε έναν αναπνευστήρα επιλέγοντάς τον στη λίστα και κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Κατάργηση αναπνευστήρα. Προσωπικά στοιχεία Το παράθυρο προσωπικών στοιχείων εµφανίζει πεδία όπου µπορείτε να προβάλετε και να τροποποιήσετε τα προσωπικά στοιχεία του ασθενούς. Ο αναγνωριστικός κωδικός µπορεί να είναι οποιαδήποτε συµβολοσειρά κειµένου. Η ηλικία του ασθενούς υπολογίζεται από την ηµεροµηνία γέννησης. ιοικητικά στοιχεία Αυτό το παράθυρο εµφανίζει πεδία όπου µπορείτε να προβάλετε και να τροποποιήσετε τα στοιχεία του ασθενούς. Η τελευταία τιµή που πληκτρολογείται στα πεδία Χώρα/Περιοχή, Ιατρός και Νοσοκοµείο αποθηκεύεται ως προεπιλογή µεταξύ των εκκινήσεων του προγράµµατος και κατά τη δηµιουργία νέου ασθενούς.

35

36 5.1 Επισκόπηση Η προβολή δεδοµένων 24ωρου περιέχει δεδοµένα από τις τελευταίες 24 ώρες χρήσης. Η λήψη των δεδοµένων γίνεται είτε από τον αναπνευστήρα είτε από µια κάρτα µνήµης. Η συχνότητα της δειγµατοληψίας των πληροφοριών είναι 10 Hz και η λήψη περιλαµβάνει δεδοµένα έως και 24 ωρών χρήσης.

37 5.2 Χρήση Συνεδρίες Στο παράθυρο Συνεδρίες, εµφανίζονται οι διαφορετικές συνεδρίες του ασθενούς. Μπορείτε να επιλέξετε µία ή περισσότερες συνεδρίες κάθε φορά. Ανατρέξτε στην ενότητα 2.6 Παράθυρο Συνεδρίες για αναλυτική περιγραφή του τρόπου χειρισµού του παραθύρου Συνεδριών. Ρυθµίσεις στο δείκτη Το παράθυρο Ρυθµίσεις στο δείκτη εµφανίζει τις ρυθµίσεις στη θέση όπου τοποθετείται ο δείκτης χρόνου. Ανατρέξτε στην ενότητα 2.7 Γραφικές παραστάσεις για αναλυτική περιγραφή του τρόπου χειρισµού του δείκτη. Γραφικές παραστάσεις Το παράθυρο Γραφικές παραστάσεις περιλαµβάνει τα ακόλουθα δεδοµένα από µια συνεδρία δεδοµένων 24ωρου. Συµβάντα Μπορείτε να δείτε τους παρακάτω συναγερµούς και συµβάντα, καθώς συµβαίνουν: Συναγερµός υψηλής προτεραιότητας (Υψηλή), Συναγερµός µεσαίας προτεραιότητας (Μεσαία), Πηγή ισχύος (Ισχύς), Κατάσταση λειτουργίας (ΚατΛειτ), Αλλαγή ρυθµίσεων (Ρυθµίσεις) και Αυθόρµητες Αναπνοές (ΑυθΑναπν). Οι διαφορετικές πηγές ισχύος αναπαρίστανται µε τα ακόλουθα χρώµατα: Κεντρική παροχή Εξωτερική πηγή DC Συνδεόµενη µπαταρία

38 Εσωτερική µπαταρία Οι διάφορες καταστάσεις λειτουργίας (αερισµού και αναπνοής) αναπαρίστανται µε τα ακόλουθα χρώµατα: PSV - Αερισµός Υποστήριξης Πίεσης PSV(TgV) - Αερισµός Υποστήριξης Πίεσης (µε Στόχο Όγκο) PCV - Αερισµός Ελεγχόµενης Πίεσης PCV(TgV) - Αερισµός Ελεγχόµενης Πίεσης (µε Στόχο Όγκο) PCV(A) - Αερισµός Ελεγχόµενης Πίεσης (Υποβοηθούµενος µε σκανδαλισµό εισπνοής) PCV(A+TgV) - Αερισµός Ελεγχόµενης Πίεσης (Υποβοηθούµενος µε σκανδαλισµό εισπνοής και µε Όγκο-στόχο) PCV-SIMV - Συγχρονισµένος ιαλείπων Υποχρεωτικός Αερισµός Ελεγχόµενης Πίεσης. Μόνο για το Vivo 60. VCV - Αερισµός Ελεγχόµενου Όγκου VCV(A) - Αερισµός Ελεγχόµενου Όγκου (Υποβοηθούµενος µε Σκανδαλισµό εισπνοής) VCV-SIMV - Συγχρονισµένος ιαλείπων Υποχρεωτικός Αερισµός Ελεγχόµενου Όγκου. Μόνο για το Vivo 60. CPAP - Συνεχής Θετική Πίεση Αεραγωγών Οι αναπνοές που προκαλούνται αυθόρµητα από τον ασθενή αναπαρίστανται µε πράσινο χρώµα στις γραφικές παραστάσεις. Οι αναπνοές που προκαλούνται από τον αναπνευστήρα αναπαρίστανται µε κίτρινο χρώµα. Πίεση Υπολογισµένη ροή ασθενούς Vt Vt i Η Πίεση εµφανίζει την πίεση όπως µετράται στον αναπνευστήρα. Η Υπολογισµένη ροή ασθενούς εµφανίζει τη ροή του ασθενούς όπως µετράται στον αναπνευστήρα. Η διαφυγή έχει αφαιρεθεί στην υπολογισµένη ροή ασθενούς. Στη γραφική παράσταση Vt ή Vt i, βλέπετε δεδοµένα δειγµατοληψίας του όγκου εισπνοής-εκπνοής όπως µετράται στον αναπνευστήρα. ιαρροή/ ιαρροή EtCO Η ιαφυγή εµφανίζει τη συνολική διαφυγή (σκόπιµη και ανεπιθύµητη) 2 / CO όπως υπολογίζεται στο επίπεδο πίεσης εκπνοής. 2 Το EtCO 2 εµφανίζει το τελοεκπνευστικό CO 2 του ασθενούς, όπως µετράται στον αναπνευστήρα. Το CO 2 εµφανίζει το CO 2 του ασθενούς, όπως µετράται στον αναπνευστήρα. SpO 2 / FiO 2 Το SpO 2 εµφανίζει τον κορεσµό οξυγόνου του ασθενούς, όπως µετράται µε τη µονάδα Breas ioxy. Το FiO 2 εµφανίζει το ποσοστό του εισπνεόµενου οξυγόνου, όπως µετράται στην έξοδο αέρα του Vivo 50/60. Για τη µέτρηση και εµφάνιση αυτής της τιµής, πρέπει να έχει εγκατασταθεί αισθητήρας FiO 2 (αρ. εξαρτήµατος ). Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την οπτική αναπαράσταση των διαφορετικών τύπων δεδοµένων χρησιµοποιώντας τα πλαίσια ελέγχου που βρίσκονται πάνω από τις γραφικές παραστάσεις.

39

40 6.1 Επισκόπηση Η προβολή Μηνιαία δεδοµένα περιέχει δεδοµένα από τη χρήση του τελευταίου µήνα. Η λήψη των δεδοµένων γίνεται είτε από τον αναπνευστήρα είτε από µια κάρτα µνήµης. Οι πληροφορίες συλλέγονται µία φορά ανά αναπνοή και τα µηνιαία δεδοµένα περιλαµβάνουν περίπου τις τελευταίες τέσσερις εβδοµάδες χρήσης.

41 6.2 Χρήση Συνεδρίες Στο παράθυρο Συνεδρίες, εµφανίζονται οι διαφορετικές συνεδρίες του ασθενούς. Μπορείτε να επιλέξετε µία ή περισσότερες συνεδρίες κάθε φορά. Ανατρέξτε στην ενότητα 2.6 Παράθυρο Συνεδρίες για αναλυτική περιγραφή του τρόπου χειρισµού του παραθύρου Συνεδριών. Ρυθµίσεις στο δείκτη Το παράθυρο Ρυθµίσεις στο δείκτη εµφανίζει τις ρυθµίσεις στη θέση όπου τοποθετείται ο δείκτης χρόνου. Ανατρέξτε στην ενότητα 2.7 Γραφικές παραστάσεις για αναλυτική περιγραφή του τρόπου χειρισµού του δείκτη. Λόγω της καθυστέρησης κατά την πραγµατική καταγραφή των αλλαγών των ρυθµίσεων, το παράθυρο Ρυθµίσεις στο δείκτη µπορεί να εµφανίσει τις αλλαγές 3 δευτερόλεπτα αργότερα σε σχέση µε τον πραγµατικό χρόνο διεξαγωγής τους. Περίληψη δεδοµένων ενδοτικότητας Στο παράθυρο Περίληψη δεδοµένων ενδοτικότητας παρουσιάζονται τα συνοπτικά δεδοµένα για την τρέχουσα συνεδρία. Αν έχουν επιλεγεί πολλές συνεδρίες, το παράθυρο εµφανίζει τα δεδοµένα για όλες τις επιλεγµένες συνεδρίες, µε πρώτη την πιο πρόσφατη συνεδρία. Το πεδίο στο κάτω τµήµα του παραθύρου εµφανίζει τους µέσους όρους κάθε κατηγορίας δεδοµένων, όπως υπολογίζονται από τα περιεχόµενα της λίστας συνεδριών. Αυθόρµητες αναπνοές (%) Όγκος Vt i (ml) Όγκος Vt e (ml) Το ποσοστό των αναπνοών που προκλήθηκαν αυθόρµητα από τον ασθενή κατά τη διάρκεια της συνεδρίας(-ών). Ο εισπνεόµενος ή εκπνεόµενος όγκος σε ml όπως µετράται στον αναπνευστήρα κατά τη διάρκεια της συνεδρίας(-ών). Ο όγκος Vt e προβάλλεται µόνο στο Vivo 60. ιαφυγή (l/min) Ολικός ρυθµός αναπνοής (BPM) Η διαφυγή σε λίτρα ανά λεπτό κατά τη διάρκεια της συνεδρίας(-ών). Η διαφυγή παρακολουθείται µόνο όταν χρησιµοποιείται κύκλωµα διαρροής. Ο µέσος όρος των αναπνοών ανά λεπτό κατά τη διάρκεια της συνεδρίας(-ών). Γραφικές παραστάσεις

42 Το παράθυρο Γραφικές παραστάσεις περιλαµβάνει τα ακόλουθα δεδοµένα από µια συνεδρία µηνιαίων δεδοµένων: Συµβάντα Μπορείτε να δείτε τους παρακάτω συναγερµούς και συµβάντα, καθώς συµβαίνουν: Συναγερµός υψηλής προτεραιότητας (Υψηλή), Συναγερµός µεσαίας προτεραιότητας (Μεσαία), Πηγή ισχύος (Ισχύς), Κατάσταση λειτουργίας (ΚατΛειτ), Αλλαγή ρυθµίσεων (Ρυθµίσεις) και Αυθόρµητες Αναπνοές (ΑυθΑναπν). Οι διαφορετικές πηγές ισχύος αναπαρίστανται µε τα ακόλουθα χρώµατα: Κεντρική παροχή Εξωτερική πηγή DC Συνδεόµενη µπαταρία Εσωτερική µπαταρία Οι διάφορες καταστάσεις λειτουργίας (αερισµού και αναπνοής) αναπαρίστανται µε τα ακόλουθα χρώµατα: PSV - Αερισµός Υποστήριξης Πίεσης PSV(TgV) - Αερισµός Υποστήριξης Πίεσης (µε Στόχο Όγκο) PCV - Αερισµός Ελεγχόµενης Πίεσης PCV(TgV) - Αερισµός Ελεγχόµενης Πίεσης (µε Στόχο Όγκο) PCV(A) - Αερισµός Ελεγχόµενης Πίεσης (Υποβοηθούµενος µε σκανδαλισµό εισπνοής) PCV(A+TgV) - Αερισµός Ελεγχόµενης Πίεσης (Υποβοηθούµενος µε σκανδαλισµό εισπνοής και µε Όγκο-στόχο) PCV-SIMV - Συγχρονισµένος ιαλείπων Υποχρεωτικός Αερισµός Ελεγχόµενης Πίεσης. Μόνο για το Vivo 60. VCV - Αερισµός Ελεγχόµενου Όγκου VCV(A) - Αερισµός Ελεγχόµενου Όγκου (Υποβοηθούµενος µε Σκανδαλισµό εισπνοής) VCV-SIMV - Συγχρονισµένος ιαλείπων Υποχρεωτικός Αερισµός Ελεγχόµενου Όγκου. Μόνο για το Vivo 60. CPAP - Συνεχής Θετική Πίεση Αεραγωγών Οι αναπνοές που προκαλούνται αυθόρµητα από τον ασθενή αναπαρίστανται µε πράσινο χρώµα στις γραφικές παραστάσεις. Οι αναπνοές που προκαλούνται από τον αναπνευστήρα αναπαρίστανται µε κίτρινο χρώµα. Πίεση / PEEP Η Πίεση εµφανίζει την πίεση όπως µετράται στον αναπνευστήρα. Το PEEP εµφανίζει τη χαµηλότερη πίεση που εγγράφεται κατά τη φάση εκπνοής. Vt i / Vt e Το Vt εµφανίζει τον εισπνεόµενο όγκο που παρέχεται στον ασθενή σε κάθε αναπνοή. Όταν χρησιµοποιείται κύκλωµα ασθενούς διαρροής, ο όγκος εισπνοής - εκπνοής υπολογίζεται Όταν χρησιµοποιείται κύκλωµα ασθενούς µε ενεργή βαλβίδα εκπνοής, ο όγκος εισπνοής - εκπνοής

43 µετράται. Το Vt e εµφανίζει τον εκπνεόµενο όγκο που εκπνέει ο ασθενής σε κάθε αναπνοή. Προβάλλεται µόνο στο Vivo 60. ιαρροή / Ρυθµός αναπνοής Η ιαφυγή εµφανίζει τη συνολική διαφυγή (σκόπιµη και ανεπιθύµητη) όπως υπολογίζεται στο επίπεδο πίεσης εκπνοής. Ο Ρυθµός αναπνοής εµφανίζει το ρυθµό αναπνοής του ασθενούς όπως µετράται στον αναπνευστήρα. FiO 2 / EtCO 2 Το FiO 2 εµφανίζει το ποσοστό του εισπνεόµενου οξυγόνου, όπως µετράται στην έξοδο αέρα του Vivo 50/60. Για τη µέτρηση και εµφάνιση αυτής της τιµής, πρέπει να έχει εγκατασταθεί αισθητήρας FiO 2. Το EtCO 2 εµφανίζει το τελοεκπνευστικό CO 2 του ασθενούς, όπως µετράται στον αναπνευστήρα. SpO 2 / Συχνότητα παλµών Το SpO 2 εµφανίζει τον κορεσµό οξυγόνου του ασθενούς, όπως µετράται µε τη µονάδα Breas ioxy. Η Συχνότητα παλµών εµφανίζει τη συχνότητα παλµών του ασθενούς, όπως µετράται µε τη µονάδα Breas ioxy. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την οπτική αναπαράσταση των διαφορετικών τύπων δεδοµένων χρησιµοποιώντας τα πλαίσια ελέγχου που βρίσκονται πάνω από τις γραφικές παραστάσεις: Μπορείτε να αλλάξετε τη χρονική κλίµακα των γραφικών παραστάσεων µε τα κουµπιά που βρίσκονται κάτω από τις γραφικές παραστάσεις:

44

45 7.1 Επισκόπηση Η προβολή Ετήσια δεδοµένα περιέχει δεδοµένα από τη χρήση του τελευταίου έτους. Η λήψη των δεδοµένων γίνεται είτε από τον αναπνευστήρα είτε από µια κάρτα µνήµης. Κάθε γραµµή αναπαριστά µια περίοδο 24 ωρών (µία ηµέρα). Τα δεδοµένα υπολογίζονται από τις µέσες τιµές των συνεδριών κάθε 24ωρου. Αν µια συνεδρία παραταθεί µετά τα µεσάνυχτα, διαιρείται σε δύο ξεχωριστά τµήµατα πριν υπολογιστούν οι µέσες τιµές για κάθε ηµέρα.

46 οήθεια για το Λογισµικό για PC του Vivo 50/60 (ελληνικά) έκδοση: Χρήση Επιλογή λήψης και διάρκειας Για να επιλέξετε λήψη, χρησιµοποιήστε την αναπτυσσόµενη γραµµή που συµβολίζεται µε έναν κίτρινο φάκελο, στην επάνω αριστερή γωνία της προβολής µακροπρόθεσµων δεδοµένων. Για να επιλέξετε την αρχική και τελική ηµεροµηνία των δεδοµένων, χρησιµοποιήστε το ηµερολόγιο δεξιά από την αναπτυσσόµενη γραµµή συνεδριών. Ετήσια δεδοµένα χρήσης Κάτω από τα πεδία επιλογής συνεδρίας και διάρκειας, θα βρείτε µια συλλογή ετήσιων δεδοµένων χρήσης, που περιλαµβάνει τα εξής: Οι τιµές υπολογίζονται από την επιλεγµένη λήψη. Σύνολο ωρών χρήσης Σύνολο ηµερών µε χρήση Μ.Ο. ωρών χρήσης Μ.Ο. ωρών ενεργοποίησης Μέση PEEP Μέση Ppeak Μέσο Vt Μέση διαφυγή Συνολική χρήση λειτουργίας σε ώρες Ο συνολικός αριθµός ωρών που λειτουργούσε ο αναπνευστήρας σε µια κατάσταση λειτουργίας κατά τη διάρκεια του διαστήµατος λήψης. Ο συνολικός αριθµός ηµερών που λειτουργούσε ο αναπνευστήρας σε µια κατάσταση λειτουργίας κατά τη διάρκεια του διαστήµατος λήψης. Ο συνολικός αριθµός ωρών ανά ηµέρα που λειτουργούσε ο αναπνευστήρας σε µια κατάσταση λειτουργίας κατά τη διάρκεια του διαστήµατος λήψης. Ο συνολικός αριθµός ωρών ανά ηµέρα που ήταν ενεργοποιηµένος ο αναπνευστήρας. Η µέση πίεση PEEP κατά τη διάρκεια του διαστήµατος λήψης. Ο µέσος όρος των υψηλότερων τιµών πίεσης που καταχωρήθηκε σε κάθε 24ωρο κατά τη διάρκεια του διαστήµατος λήψης. Ο µέσος όγκος εισπνοής - εκπνοής κατά τη διάρκεια του διαστήµατος λήψης. Η µέση συνολική διαφυγή κατά τη διάρκεια του διαστήµατος λήψης. Η διαφυγή µετράται µόνο όταν χρησιµοποιείται κύκλωµα διαρροής. Ο συνολικός αριθµός ωρών που λειτουργούσε ο αναπνευστήρας σε διάφορες καταστάσεις λειτουργίας (αερισµού και αναπνοής) κατά τη διάρκεια του διαστήµατος λήψης. Οι καταστάσεις λειτουργίας είναι οι εξής: PSV - Αερισµός Υποστήριξης Πίεσης PSV(TgV) - Αερισµός Υποστήριξης Πίεσης (µε Στόχο Όγκο) PCV - Αερισµός Ελεγχόµενης Πίεσης PCV(TgV) - Αερισµός Ελεγχόµενης Πίεσης (µε Στόχο Όγκο) PCV(A) - Αερισµός Ελεγχόµενης Πίεσης (Υποβοηθούµενος µε σκανδαλισµό εισπνοής) PCV(A+TgV) - Αερισµός Ελεγχόµενης Πίεσης (Υποβοηθούµενος µε σκανδαλισµό εισπνοής και µε Στόχο Όγκο) PCV-SIMV - Συγχρονισµένος ιαλείπων Υποχρεωτικός Αερισµός Ελεγχόµενης Πίεσης. Μόνο για το Vivo 60. VCV - Αερισµός Ελεγχόµενου Όγκου VCV(A) - Αερισµός Ελεγχόµενου Όγκου (Υποβοηθούµενος µε Σκανδαλισµό εισπνοής) VCV-SIMV - Συγχρονισµένος ιαλείπων Υποχρεωτικός Αερισµός Ελεγχόµενου Όγκου. Μόνο για το Vivo 60. CPAP - Συνεχής Θετική Πίεση Αεραγωγών Γραφικές παραστάσεις Το παράθυρο Γραφικές παραστάσεις στην προβολή µακροπρόθεσµων δεδοµένων περιλαµβάνει τις ακόλουθες γραφικές παραστάσεις: Μέσες πιέσεις Η µέση PEEP και η µέγιστη πίεση ενός διαστήµατος 24 ωρών εµφανίζονται σε µια γραµµή και αναπαρίσταται ως εξής:

47 PEEP Μέγιστη πίεση Μέση διαφυγή Μ.Ο. όγκων Η µέση διαφυγή ενός διαστήµατος 24 ωρών εµφανίζεται σε µια γραµµή και αναπαρίσταται ως εξής: ιαφυγή, που µετράται µε κύκλωµα διαρροής µονού άκρου Ο µέσος όγκος εισπνοής - εκπνοής ενός διαστήµατος 24 ωρών εµφανίζεται σε µια γραµµή και αναπαρίσταται ως εξής: V t Χρήση Χρήση τύπου Η χρήση ενός διαστήµατος 24 ωρών εµφανίζεται σε µια γραµµή και αναπαρίσταται ως εξής: Ώρες σε χρήση Ώρες ενεργοποίησης Οι διάφορες καταστάσεις λειτουργίας (αερισµού και αναπνοής) του αναπνευστήρα σε διάστηµα 24 ωρών εµφανίζονται σε µια γραµµή. Οι καταστάσεις λειτουργίας αναπαρίστανται µε τα ακόλουθα χρώµατα: PSV - Αερισµός Υποστήριξης Πίεσης PSV(TgV) - Αερισµός Υποστήριξης Πίεσης (µε Στόχο Όγκο) PCV - Αερισµός Ελεγχόµενης Πίεσης PCV(TgV) - Αερισµός Ελεγχόµενης Πίεσης (µε Στόχο Όγκο) PCV(A) - Αερισµός Ελεγχόµενης Πίεσης (Υποβοηθούµενος µε σκανδαλισµό εισπνοής) PCV(A+TgV) - Αερισµός Ελεγχόµενης Πίεσης (Υποβοηθούµενος µε σκανδαλισµό εισπνοής και µε Στόχο Όγκο) PCV-SIMV - Συγχρονισµένος ιαλείπων Υποχρεωτικός Αερισµός Ελεγχόµενης Πίεσης. Μόνο για το Vivo 60. VCV - Αερισµός Ελεγχόµενου Όγκου VCV(A) - Αερισµός Ελεγχόµενου Όγκου (Υποβοηθούµενος µε Σκανδαλισµό εισπνοής) VCV-SIMV - Συγχρονισµένος ιαλείπων Υποχρεωτικός Αερισµός Ελεγχόµενου Όγκου. Μόνο για το Vivo 60. CPAP - Συνεχής Θετική Πίεση Αεραγωγών

48

49 8.1 Επισκόπηση Η προβολή συναγερµών περιλαµβάνει µια λίστα των συναγερµών και των συµβάντων που έχουν συµβεί στο χρονικό διάστηµα της επιλεγµένης λήψης.

50 8.2 Χρήση Επιλογή λήψης και διάρκειας Για να επιλέξετε λήψη, χρησιµοποιήστε το αναπτυσσόµενο πλαίσιο που συµβολίζεται µε έναν κίτρινο φάκελο, στην επάνω αριστερή γωνία. Για να επιλέξετε την αρχική και τελική ηµεροµηνία των δεδοµένων, χρησιµοποιήστε το ηµερολόγιο δεξιά από το αναπτυσσόµενο πλαίσιο συνεδριών. Λίστα συµβάντων Η λίστα συµβάντων περιλαµβάνει πληροφορίες για τα διάφορα συµβάντα και το βαθµό σοβαρότητας των συναγερµών, τα ονόµατα, την ώρα έναρξης και τη διάρκειά τους. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τα διάφορα συµβάντα και συναγερµούς χρησιµοποιώντας τα πλαίσια ελέγχου που βρίσκονται πάνω από τη λίστα συναγερµών.

51 Αποµακρυσµένη παρακολούθηση] [στην

52 9.1 Επισκόπηση Η προβολή παρακολούθησης εµφανίζει ένα αντίγραφο των γραφικών παραστάσεων σε πραγµατικό χρόνο και άλλες πληροφορίες που εµφανίζονται στον αναπνευστήρα. 1. Ενδείξεις συµβάντων και συναγερµών 2. Παράθυρο Γραφικές παραστάσεις µε καρτέλες τρόπων παρουσίασης 3. Πίνακας ελέγχου 4. Γραµµή εικονιδίων και συναγερµών 5. Στιγµιαίες τιµές όπως µετρώνται στον αναπνευστήρα 6. Προσθήκη/Κατάργηση επιτηρούµενου αναπνευστήρα 7. Λίστα επιτηρούµενων ασθενών

53 9.2 Χρήση Παράθυρο Γραφικές παραστάσεις και τρόποι παρουσίασης Το παράθυρο Γραφικές παραστάσεις εµφανίζει αντίγραφα σε πραγµατικό χρόνο των γραφικών παραστάσεων Πίεσης, Ροής και Όγκου όπως εµφανίζονται στο Vivo 50/60. Με τις καρτέλες τρόπων παρουσίασης, µπορείτε να πραγµατοποιήσετε εναλλαγή µεταξύ της παρουσίασης ιαγράµµατα ή Βρόχοι. Στον τρόπο παρουσίασης των διαγραµµάτων, ένα τέταρτο διάγραµµα CO θα υποδείξει εάν ο 2 αισθητήρας CO είναι συνδεδεµένος στον αναπνευστήρα. 2

54 Πίνακας ελέγχου Τα κουµπιά στον πίνακα ελέγχου χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο της παρακολούθησης. Κάντε κλικ στο πρώτο κουµπί για έναρξη της παρακολούθησης, στο δεύτερο κουµπί για πάγωµα/αναίρεση παγώµατος της οθόνης και στο τρίτο κουµπί για διακοπή της παρακολούθησης. Κάντε κλικ στο κουµπί µε την κόκκινη κουκκίδα για να αρχίσει η εγγραφή των εµφανιζόµενων δεδοµένων. Κατά την εγγραφή, το κουµπί γίνεται κόκκινο. Κάντε ξανά κλικ στο κουµπί για να διακοπεί η εγγραφή. Τα εγγεγραµµένα δεδοµένα µπορούν να αναπαραχθούν και να αναλυθούν στην προβολή Αναπαραγωγής του Λογισµικού για H/Y του Vivo 50/60. Ανατρέξτε στην ενότητα 10. Προβολή αναπαραγωγής για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο χειρισµού των εγγεγραµµένων δεδοµένων. Το δεύτερο τµήµα του πίνακα ελέγχου διαφέρει ανάλογα µε το εάν είστε στην παρουσίαση ιαγράµµατα ή Βρόχοι. Στον τρόπο παρουσίασης ιαγράµµατα, αυτό το τµήµα περιλαµβάνει τέσσερα κουµπιά που χρησιµοποιούνται για την τροποποίηση του χρονικού διαστήµατος που εµφανίζεται στη γραφική παράσταση. Στον τρόπο παρουσίασης Βρόχοι, αυτό το τµήµα περιλαµβάνει τέσσερα κουµπιά που χρησιµοποιούνται για την τροποποίηση του ιστορικού αναπνοών. Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή Χωρίς ιστορικό, εµφανίζεται η τρέχουσα αναπνοή σε πραγµατικό χρόνο. Αν επιλέξετε µία, δύο ή τρεις αναπνοές, εµφανίζεται αντίστοιχος αριθµός προηγούµενων αναπνοών, που αναπαρίστανται ως βρόχοι που σβήνουν. Γραµµή εικονιδίων και συναγερµών Η γραµµή εικονιδίων και συναγερµών δείχνει ένα αντίγραφο των πληροφοριών που εµφανίζονται στον αναπνευστήρα σχετικά µε την κατάσταση της µπαταρίας, τον τύπο του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται από τον επιτηρούµενο ασθενή και τους συναγερµούς. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του αναπνευστήρα για λεπτοµέρειες σχετικά µε τα σύµβολα και τους συναγερµούς που εµφανίζονται εδώ. Ζουµ Κάντε µεγέθυνση και σµίκρυνση κάνοντας ένα ή περισσότερα κλικ στην κλίµακα των γραφικών παραστάσεων. Πατήστε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού σε οποιοδήποτε σηµείο της γραφικής παράστασης για να δείτε το µενού Ζουµ. Στο µενού, µπορείτε να επιλέξετε µεταξύ διαφόρων επιπέδων ζουµ για τη

55 συγκεκριµένη γραφική παράσταση, που εξαρτώνται από τη θέση του δείκτη του ποντικιού. Εποπτεία πολλών αναπνευστήρων Το Λογισµικό για H/Y του Vivo 50/60 επιτρέπει την εποπτεία πολλών ασθενών. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά που βρίσκονται στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης για να προσθέσετε ή να καταργήσετε έναν αναπνευστήρα. Κάθε αναπνευστήρας προσδιορίζονται από ένα όνοµα και αναγνωριστικό ασθενούς στο πλαίσιο τίτλου. Το χρώµα του πλαισίου τίτλου υποδεικνύει ποιος αναπνευστήρας έχει επιλεγεί: Επιλεγµένος αναπνευστήρας, µε επιτηρούµενες τιµές που εµφανίζονται στο µεγάλο γράφηµα και στο ταµπλό ρυθµίσεων Vivo 50, δεν είναι επιλεγµένος Vivo 60, δεν είναι επιλεγµένος Κάθε αναπνευστήρας αναπαρίσταται µε ένα πλαίσιο µε ένα µικροσκοπικό αντίγραφο σε πραγµατικό χρόνο της οθόνης του αναπνευστήρα, όπου προβάλλεται η Πίεση (κίτρινο) και ο Όγκος (κυανό). Αν η εγγραφή είναι ενεργοποιηµένη, εµφανίζεται µια κόκκινη κουκκίδα στην επάνω αριστερή γωνία του πλαισίου.

56 Αποµακρυσµένη παρακολούθηση] [στην

57 10.1 Επισκόπηση 1. Ενδείξεις συµβάντων και συναγερµών 2. Παράθυρο Γραφικές παραστάσεις µε καρτέλες τρόπων παρουσίασης 3. Πίνακας ελέγχου 4. Γραµµή εικονιδίων και συναγερµών 5. Στιγµιαίες τιµές όπως εγγράφονται από τον αναπνευστήρα 6. Πληροφορίες ηµεροµηνίας και διάρκειας

58 10.2 Χρήση Παράθυρο Γραφικές παραστάσεις και τρόποι παρουσίασης Το παράθυρο Γραφικές παραστάσεις εµφανίζει εγγεγραµµένα δεδοµένα µε γραφικές παραστάσεις Πίεσης, Ροής και Όγκου όπως εµφανίζονται στο Vivo 50/60. Με τις καρτέλες τρόπων παρουσίασης, µπορείτε να πραγµατοποιήσετε εναλλαγή µεταξύ της παρουσίασης ιαγράµµατα ή Βρόχοι. Πίνακας ελέγχου Τα κουµπιά στον πίνακα ελέγχου χρησιµοποιούνται για την αναπαραγωγή και το χειρισµό των εγγεγραµµένων δεδοµένων. Τα τέσσερα πρώτα κουµπιά χρησιµοποιούνται για την αναπαραγωγή, την παύση, τη διακοπή και την προώθηση. Το τελευταίο κουµπί παράγει ένα πλαίσιο διαλόγου όπου µπορείτε να επιλέξετε από µια λίστα ροών δεδοµένων που έχουν εγγραφεί προηγουµένως. Το δεύτερο τµήµα του πίνακα ελέγχου διαφέρει ανάλογα µε το εάν είστε στην παρουσίαση ιαγράµµατα ή Βρόχοι. Στον τρόπο παρουσίασης ιαγράµµατα, αυτό το τµήµα περιλαµβάνει τέσσερα κουµπιά που χρησιµοποιούνται για την τροποποίηση του χρονικού διαστήµατος που εµφανίζεται στη γραφική παράσταση. Στον τρόπο παρουσίασης Βρόχοι, αυτό το τµήµα περιλαµβάνει τέσσερα κουµπιά που χρησιµοποιούνται για την τροποποίηση του ιστορικού αναπνοών. Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή Χωρίς ιστορικό, εµφανίζεται η τρέχουσα αναπνοή σε πραγµατικό χρόνο. Αν επιλέξετε µία, δύο ή τρεις αναπνοές, εµφανίζεται αντίστοιχος αριθµός προηγούµενων αναπνοών, που αναπαρίστανται ως βρόχοι που σβήνουν. Γραµµή εικονιδίων και συναγερµών Η γραµµή εικονιδίων και συναγερµών δείχνει εγγεγραµµένες πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση της µπαταρίας, τον τύπο του εξοπλισµού που χρησιµοποιήθηκε από τον επιτηρούµενο ασθενή και τους συναγερµούς. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του αναπνευστήρα για λεπτοµέρειες σχετικά µε τα σύµβολα και τους συναγερµούς που εµφανίζονται εδώ. Ζουµ Κάντε µεγέθυνση και σµίκρυνση κάνοντας ένα ή περισσότερα κλικ στην κλίµακα των γραφικών παραστάσεων. Πατήστε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού σε οποιοδήποτε σηµείο της γραφικής παράστασης για να δείτε το µενού Ζουµ. Στο µενού, µπορείτε να επιλέξετε µεταξύ διαφόρων επιπέδων ζουµ για τη συγκεκριµένη γραφική παράσταση, που εξαρτώνται από τη θέση του δείκτη του ποντικιού.

59

60 11.1 Εκτύπωση αναφοράς Μπορείτε να εκτυπώσετε µια αναφορά που θα περιλαµβάνει τα στοιχεία του ασθενούς και µια επισκόπηση της ανάλυσης δεδοµένων κάνοντας κλικ στο κουµπί Αναφορά στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης του Λογισµικού για H/Y του Vivo 50/60 ή πατώντας το πλήκτρο F7. Η αναφορά παραθέτει τα Στοιχεία ασθενούς, τα ιοικητικά στοιχεία, τα Στοιχεία αναπνευστήρα και τις Ρυθµίσεις αναπνευστήρα κατά τη λήψη. Επίσης, περιλαµβάνει τις γραφικές παραστάσεις για προφίλ ετήσιων δεδοµένων για ενεργοποίηση, µέση µέγιστη πίεση και µέση PEEP. Προαιρετικά, µπορείτε να επιλέξετε να εκτυπωθεί ένας ή περισσότεροι σελιδοδείκτες από την προβολή δεδοµένων 24ωρου ή δεδοµένων ενός µήνα ως τµήµα της αναφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τους σελιδοδείκτες, ανατρέξτε στην ενότητα 2.6 Παράθυρο Συνεδρίες. Αν κάνετε κλικ στο κουµπί Αναφορά, θα εµφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου εκτύπωσης. Επιλέξτε λήψη χρησιµοποιώντας το αναπτυσσόµενο πλαίσιο που συµβολίζεται µε έναν κίτρινο φάκελο. Επιλέξτε ηµεροµηνίες αναφοράς χρησιµοποιώντας το ηµερολόγιο που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το αναπτυσσόµενο πλαίσιο. Οι λίστες σελιδοδεικτών εµφανίζονται αφού επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Να συµπεριληφθούν οι σελιδοδείκτες. Επιλέξτε έναν ή περισσότερους σελιδοδείκτες σε µία λίστα. Κάντε κλικ στα ονόµατα των σελιδοδεικτών για να εµφανίσετε την προεπισκόπηση εκτύπωσης. Αν κάνετε κλικ στο κουµπί Εκτύπωση στο παραπάνω πλαίσιο διαλόγου, παράγεται ένα πλαίσιο διαλόγου προεπισκόπησης εκτύπωσης µε την ακόλουθη γραµµή εργαλείων: Η Εκτύπωση... εκτυπώνει την αναφορά. Η ιαµόρφωση σελίδας προσφέρει εναλλακτικές λύσεις σχετικά µε τη µορφή χαρτιού και τη διάταξη. Τα βέλη και ο Αριθµός σελίδας σας δίνουν τη δυνατότητα να µετακινηθείτε στην προεπισκόπηση. Η λειτουργία ζουµ πραγµατοποιεί µεγέθυνση και σµίκρυνση της προεπισκόπησης. Οι σελίδες ελαχιστοποιηµένων διαστάσεων που αναπαρίστανται µε τετράγωνα σάς δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξετε µεταξύ απεικόνισης µίας σελίδας και απέναντι σελίδων. Το Κλείσιµο κλείνει το πλαίσιο διαλόγου προεπισκόπησης εκτύπωσης.

61 11.2 Επιλογή λογότυπου αναφοράς Κατά την εκτύπωση της αναφοράς, µπορείτε να επιλέξετε ένα λογότυπο που θα αντιπροσωπεύει τον οργανισµό για τον οποίο εργάζεστε. Επιλέξτε Επιλογές > Επιλογή λογότυπου αναφοράς... στο µενού ή κάντε κλικ στο εικονίδιο Επιλογή λογότυπου αναφοράς στη γραµµή εργαλείων. Με αυτό τον τρόπο θα εµφανιστεί το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου: Χρησιµοποιήστε την Επιλογή αρχείου για να επιλέξετε το αρχείο λογότυπου που θα χρησιµοποιηθεί στην αναφορά. Το αρχείο πρέπει να είναι σε µορφή PNG, GIF ή JPG και το ελάχιστο προτεινόµενο µέγεθος είναι 560 pixel σε πλάτος και 280 pixel σε ύψος. Αφού επιλέξετε αρχείο, η εικόνα του λογότυπου θα εµφανίζεται στο πεδίο Προεπισκόπηση λογότυπου του πλαισίου διαλόγου. Κάντε κλικ στο κουµπί Κατάργηση για να καταργήσετε το επιλεγµένο λογότυπο. Επιλέξτε OK όταν είστε ικανοποιηµένοι µε την επιλογή σας. Μόλις επιλεγεί το λογότυπο, το Λογισµικό για PC του Vivo 50/60 θα χρησιµοποιεί αυτό το λογότυπο ως προεπιλογή, µέχρι να επιλεγεί κάποιο άλλο.

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κάνοντας κλικ σε έναν τίτλο σε αυτόν τον πίνακα περιεχομένων, θα εμφανιστεί η αντίστοιχη παράγραφος 1. 2. 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ 4 ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Για να εκκινήσουμε το Office PowerPoint 2007 ακολουθούμε τα εξής βήματα: Έναρξη à Όλα τα προγράμματα PowerPoint 2007. à Microsoft Office à Microsoft Office Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

support@displaynote.com +44-2890-730-482

support@displaynote.com +44-2890-730-482 Οδηγίες χρήσης Περιεχόμενα Ρύθμιση... 3 Λήψη του λογισμικού... 3 Εγκατάσταση του λογισμικού... 3 Λήψη της εφαρμογής... 4 Ρύθμιση της σύνδεσης... 5 Χρήση του DisplayNote... 6 Δημιουργία λογαριασμού DisplayNote...

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης BlackBerry Desktop Software Έκδοση: 7.1 Οδηγός χρήσης Δημοσίευση: 2012-06-05 SWD-20120605130440069 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία... 7 Πληροφορίες σχετικά με το BlackBerry Desktop Software... 7 Ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Excel 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp

Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp Σειρά DLX Αντιστροφείς με ενσωματωμένη λειτουργία ConnectSmart www.danfoss.com/solar Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά HDD Password Tool Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά 1 Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Εμπορικά σήματα... 4 Κεφάλαιο 2: Απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα... 5 - HDD Password Tool για Windows... 5

Διαβάστε περισσότερα

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip.

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip. Το αρχείο EstateWeb 4.0.2.exe περιέχει την εγκατάσταση της εφαρµογής σε συµπιεσµένη µορφή. Για αυτό το λόγο θα πρέπει πρώτα να αποσυµπιέσετε τα αρχεία της εγκατάστασης στον σκληρό σας δίσκο. Κάντε διπλό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. 3 4 5 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

SMART Ink. Λειτ ουργικά συστ ήματ α Windows. Οδηγός χρήστ η

SMART Ink. Λειτ ουργικά συστ ήματ α Windows. Οδηγός χρήστ η SMART Ink Λειτ ουργικά συστ ήματ α Windows Οδηγός χρήστ η Σημείωση για το εμπορικό σήμα Τα SMART Ink, SMART Notebook, SMART Meetin Pro, Bridit, smarttech, το λογότυπο της SMART loo και όλα τα σλόγκαν της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft OneNote 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3

Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 1.1 Τι πρέπει να κάνω μετά την εγκατάσταση;...4 1.1.1 Διαχείριση συνδρομής...4 1.1.2 Άνοιγμα του προϊόντος...4 1.2 Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft PowerPoint 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3 Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας EL Network Media Player NSZ-GS7 Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας: ON/STANDBY Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ)

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ) Βασικές λειτουργίες του πληκτρολογίου Αλλαγή μεταξύ Αγγλικών και Ελληνικών Όταν γράφουμε σε πεζά (μικρά) και θέλουμε να γράψουμε ένα γράμμα κεφαλαίο Όταν γράφουμε συνέχεια Κεφαλαία Για να γράψουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το τηλέφωνο Android για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του Office

Διαβάστε περισσότερα

EasyControl Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.0)

EasyControl Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.0) Ultima EasyControl Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.0) E05.06.02.GR.0.9.0.31.7.2013 2/44 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...5 2. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Η/Υ...6 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...6 4. ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας EasyMP Multi PC Projection

Εγχειρίδιο λειτουργίας EasyMP Multi PC Projection Εγχειρίδιο λειτουργίας EsyMP Multi PC Projection Περιεχόμενα 2 Πληροφορίες για το EsyMP Multi PC Projection Στυλ συναντήσεων που προτείνονται από το EsyMP Multi PC Projection... 5 Διεξαγωγή συναντήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N600 Μοντέλο WN3500RP Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

MANAGER SIDE BAR. Μία άλλη λειτουργία είναι το ξυπνητήρι. Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο υπενθύμισης. Μετά την λήξη του χρόνου θα ειδοποιηθείτε ηχητικά

MANAGER SIDE BAR. Μία άλλη λειτουργία είναι το ξυπνητήρι. Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο υπενθύμισης. Μετά την λήξη του χρόνου θα ειδοποιηθείτε ηχητικά MANAGER SIDE BAR Η Manager side bar είναι μία εφαρμογή σχεδιασμένη να προσφέρει μια σειρά από λειτουργίες και ευκολίες σε κάθε χρήστη Η/Υ προχωρημένο ή αρχάριο. Βασική λειτουργία της εφαρμογής είναι ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 - 17 - PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη γρήγορη και εύκολη δημιουργία βασικής παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] Τι είναι το Google Earth Το Google Earth είναι λογισμικό-εργαλείο γραφικής απεικόνισης, χαρτογράφησης και εξερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση Τι είναι μια παρουσίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή Ο υπολογιστής με την κατάλληλη εφαρμογή, μπορεί να μας βοηθήσει στη δημιουργία εντυπωσιακών εγγράφων, διαφανειών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης

Οδηγίες Εγκατάστασης Οδηγίες Εγκατάστασης Εισάγετε το DVD στη μονάδα ανάγνωσης DVD του υπολογιστή σας. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα να εμφανιστεί το παράθυρο εγκατάστασης. Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει αυτόματα, από την

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Κ4607-Ζ. Σχεδιάστηκε από τη Vodafone

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Κ4607-Ζ. Σχεδιάστηκε από τη Vodafone Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Κ4607-Ζ Σχεδιάστηκε από τη Vodafone Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Εγκατάσταση του USB Stick 4 Windows 7, Windows

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία 3D για λογισμικό SMART Notebook 11.1. Οδηγός χρήστη

Εργαλεία 3D για λογισμικό SMART Notebook 11.1. Οδηγός χρήστη Εργαλεία 3D για λογισμικό SMART Notebook 11.1 Οδηγός χρήστη Δήλωση προϊόντος Αν δηλώσετε το προϊόν SMART, θα σας ειδοποιήσουμε για νέα χαρακτηριστικά και αναβαθμίσεις λογισμικού. Κάντε τη δήλωση online

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 3 2. Τι είναι η Πλατφόρµα Τηλεκατάρτισης... 4 3. Απαραίτητος

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη BlackBerry Internet Service Οδηγός χρήστη Δημοσίευση: 2014-01-08 SWD-20140108171026083 Περιεχόμενα 1 Γρήγορα αποτελέσματα... 7 Πληροφορίες για τα σχέδια υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων της υπηρεσίας BlackBerry

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ σ. 1 από 18 _ Εγχειρίδιο ρυθµίσεων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους bibliotecas Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Διαχειριστής Πλήκτρων Μacro Εγχειρίδιο Χρήστη

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Διαχειριστής Πλήκτρων Μacro Εγχειρίδιο Χρήστη ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διαχειριστής Πλήκτρων Μacro Εγχειρίδιο Χρήστη Εισαγωγή Η Διαχείριση Πλήκτρων Μacro αποτελεί ένα ειδικό λογισμικό εφαρμογής της ταμπλέτας. Χρησιμοποιώντας το Διαχειριστή Πλήκτρων Μacro, μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 7 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 2 3 4 5 Καλώς ήρθατε Εγκατάσταση του USB Stick Εκκίνηση εφαρμογής Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία SMART Notebook 3D. Οδηγός χρήστ η

Εργαλεία SMART Notebook 3D. Οδηγός χρήστ η Εργαλεία SMART Notebook 3D Οδηγός χρήστ η Δήλωση προϊόντος Αν δηλώσετε το προϊόν SMART, θα σας ειδοποιήσουμε για νέα χαρακτηριστικά και αναβαθμίσεις λογισμικού. Κάντε τη δήλωση online στη διεύθυνση smarttech.com/reistration.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων. Πριν την εγκατάσταση... 3. Ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισμό... 3 2. Εγκατάσταση... 4

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ http://h2056wwwhp.com/portal/site/hpsc/template.page/public/psi... 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ Για το σπίτι Για την επιχείρηση Υποστήριξη Είσοδος Εγγραφή Βοήθεια ιστότοπου HP Color LaserJet 3600 Printer series

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Περιεχόμενα F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 1.1 Διαχείριση συνδρομής...4 1.2 Πώς μπορώ να βεβαιωθώ ότι ο υπολογιστής μου προστατεύεται;...4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σολωμού 41, 71306, Ηράκλειο Κρήτης τηλ/φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

GMI 10. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης

GMI 10. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης GMI 10 εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Εισαγωγή Δείτε τον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις που αφορούν το προϊόν και άλλες σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Dir Me Up

Εισαγωγή στο Dir Me Up Εισαγωγή στο Dr Me Up V2.00 / 2013-05-18 [Τα νέα χαρακτηριστικά από την προηγούμενη 1.30 έκδοση εμφανίζονται με μπλέ χρώμα] Bong Atttude 2013 Εισαγωγή 1/ Επιστρέψτε στην προηγούμενη τοποθεσία. 2/ Πηγαίνετε

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R)

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

ιαγραφή πίνακα ή απαλοιφή των περιεχοµένων του...52 Συγχώνευση κελιών σε ένα, στον ίδιο πίνακα...53 ιαίρεση πίνακα και κελιών...53 Μετατροπή κειµένου

ιαγραφή πίνακα ή απαλοιφή των περιεχοµένων του...52 Συγχώνευση κελιών σε ένα, στον ίδιο πίνακα...53 ιαίρεση πίνακα και κελιών...53 Μετατροπή κειµένου ηµιουργία εγγράφου...3 ηµιουργία νέου, κενού εγγράφου...3 Από αντίγραφο υπάρχοντος εγγράφου...3 ηµιουργία επιστολής...3 ηµιουργία προτύπου εγγράφου...4 Μετατροπή εγγράφων...5 Μετατροπή ενός µόνο αρχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

nüvi 2300 series εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης για χρήση με αυτά τα μοντέλα nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300 series εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης για χρήση με αυτά τα μοντέλα nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300 series εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης για χρήση με αυτά τα μοντέλα nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Έναρξη χρήσης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Π.1.2.2.: Εγχειρίδια χρήσης της υπηρεσίας για τα κύρια υποστηριζόμενα Λειτουργικά

Π.1.2.2.: Εγχειρίδια χρήσης της υπηρεσίας για τα κύρια υποστηριζόμενα Λειτουργικά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Κωστακιοί Άρτας, ΑΡΤΑ 47100 - Tηλ.. 26810 50500 - Fax. 2681 76941 e-mail: noc@teiep.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

1. Εγκατάσταση και πρώτες ρυθμίσεις

1. Εγκατάσταση και πρώτες ρυθμίσεις Οδηγός για τον Mozilla Firefox 3.5 για χρήστες Microsoft Windows 1. Εγκατάσταση και πρώτες ρυθμίσεις 1.1.Λήψη και Εγκατάσταση του Firefox 1.1.1.Εγκατάσταση σε συστήματα Windows Σημείωση: Εάν κάνετε αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης Photo Album Αναλυτικός οδηγός χρήσης: Photo Album Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού e-mail & web

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Οδηγός γρήγορης έναρξης Κάντε κλικ εδώ για λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης αυτού του εγγράφου Το ESET

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού»

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» ΔΡΑΣΗ 3: Ενηµέρωση- επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη διάγνωση, πρόληψη και αντιµετώπιση των φαινοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα