ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΣΧΕ ΙΟ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΣΧΕ ΙΟ)"

Transcript

1 Επιτροπή Κτιριολογικού Προγράµµατος για το νέο κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΣΧΕ ΙΟ) Αθήνα Νοέµβριος

2 Πρόλογος. Για τη σύνταξη του παρόντος σχεδίου κτιριολογικού προγράµµατος για το νέο κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) ελήφθησαν υπόψη οι µελέτες που προηγήθηκαν µε σκοπό τον προσδιορισµό των κτιριακών αναγκών της για τη στέγαση των υπηρεσιών της, την παροχή υπηρεσιών στους χρήστες, τις λειτουργίες της, και τις συλλογές της σύµφωνα και τη αποστολή της και τους στόχους της. εδοµένου ότι οι µελέτες αυτές έγιναν σε προηγούµενα χρόνια και πριν την οριστική παραχώρηση του στρατοπέδου Πλέσσα (Ιούλιος 2003), όπου πρόκειται να ανοικοδοµηθεί το νέο κτίριο της ΕΒΕ, θεωρήθηκε ότι έπρεπε να επανεξετασθούν και να αξιολογηθούν µε βάση τα νέα δεδοµένα. Για την αξιοποίηση των µελετών ακολουθήθηκε µια διαδικασία συγκρίσεων των µελετών και σύνθεσης των προτάσεών τους προκειµένου να επιτευχθεί πληρότητα, ως προς την προτεινόµενη πρόταση. Παράλληλα, επιδιώχθηκε συστηµατική µελέτη των προτεινόµενων λύσεων προκειµένου να αξιολογηθούν µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα που προέκυψαν από την παραχώρηση του στρατοπέδου, την εξέλιξη στο διεθνή χώρο των εθνικών βιβλιοθηκών αλλά και στις νέες παραµέτρους που δηµιούργησε η εξέλιξη της τεχνολογίας. Με βάση τα παραπάνω διατυπώνεται το συνοπτικό κτιριολογικό πρόγραµµα για το νέο κτίριο της ΕΒΕ. Οι µελέτες που ελήφθησαν υπόψη είναι: G. Grunberg, «Bibliothéque nationale de Gréce, Αθήνα, Jean- Paul Roux- Fouillet, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Αθήνα, Ν. Πελτίκογλου, «Έκθεση», Χ. Βασιλειάδου, Μ. Βασιλοπούλου, Ε. Κοµηνάτου, Ι. Τροχόπουλος, M. Dewe, «Μελέτη Λειτουργικής Αναδιοργάνωσης των Χώρων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος», Αθήνα, Michael Dewe, I. Trohopoulos, Creating the Living Library: Space Utilization in the National Library of Greece: A Report and Recommendations, Αθήνα, Κ. Στάϊκος, «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος», Αθήνα, Η παρούσα µελέτη επιδιώκει µια πρώτη καταγραφή των αναγκών σε χώρους του νέου κτιρίου και ως εκ τούτου πρέπι να θεωρηθεί µια πρώτη καταγαρφή των απαιτήσεων και όχι οριστικό Κτιριολγισκό πρόγραµµα. Τα µέλη της Επιτροπής 2

3 Εισαγωγή Αποστολή της Εθνικής Βιβλιοθήκης Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν. 3149/ ) η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος: α) Αναπτύσσει και διατηρεί την εθνική Συλλογή, η οποία περιλαµβάνει Υλικό που παράγεται στην Ελλάδα καθώς και Υλικό που παράγεται στο εξωτερικό, αλλά συνδέεται ή έχει συνάφεια µε τους ανθρώπους, τη χώρα, τις παραδόσεις και τον πολιτισµό της Ελλάδας σε οποιαδήποτε γλώσσα και µορφή και αν βρίσκεται. Για το σκοπό αυτό συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, συντηρεί, διαφυλάσσει, προβάλλει και καθιστά το Υλικό της Συλλογής της προσιτό σε κάθε ενδιαφερόµενο, κατά τρόπο ισότιµο και µε γνώµονα την ελευθερία της γνώσης, της πληροφόρησης και της έρευνας. β) Αναπτύσσει δραστηριότητες σχετικές µε το σκοπό της, µε στόχο την ενίσχυση της πολιτιστικής και πνευµατικής ζωής της χώρας. γ) Λειτουργεί ως εθνικό βιβλιογραφικό και πληροφοριακό κέντρο της χώρας και είναι αποδέκτης της υποχρεωτικής, σύµφωνα µε το νόµο, κατάθεσης Υλικού. δ) Συντάσσει και εκδίδει την αναδροµική και την τρέχουσα Εθνική Βιβλιογραφία καθώς και τους καταλόγους του χειρόγραφου, έντυπου ή άλλης µορφής Υλικού που ανήκει στη Συλλογή της. ε) Λειτουργεί ως επίσηµο εθνικό κέντρο παροχής οδηγιών, κατευθύνσεων και διαµόρφωσης προτύπων στους τοµείς της βιβλιογραφίας και της συντήρησης, διατήρησης, ψηφιοποίησης και αποκατάστασης Υλικού και της πληροφόρησης που έχει σχέση µε αυτά. στ) Παρέχει τις εθνικές υπηρεσίες διεθνών αριθµοδοτήσεων, όπως αυτές των βιβλίων (ISBN), περιοδικών εκδόσεων (ISSN), µουσικής (ISMN). ζ) Συνεργάζεται σε θέµατα βιβλιοθηκών µε άλλους οργανισµούς και ιδιώτες στο εσωτερικό και εξωτερικό και συµµετέχει σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράµµατα. η) Εκπροσωπεί τη χώρα στο εξωτερικό για ζητήµατα που έχουν σχέση µε την αποστολή της. Υφιστάµενη Κατάσταση Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας στεγάζεται σήµερα σε 3 κτίρια: 1. Το ιδιόκτητο κτίριο της οδού Πανεπιστηµίου (επιφάνειας 3500τ.µ. και χωρητικότητας τµ (λόγω της πενταόροφης µεταλλικής κατασκευής)), στο οποίο στεγάζονται: ο κύριος όγκος των συλλογών, το Τµήµα Χειρογράφων, το Κεντρικό αναγνωστήριο, και λειτουργίες της ΕΒΕ (εισαγωγή προσκτήσεις, υπηρεσία διεθνών 3

4 αριθµοδοτήσεων, το Τµήµα περιοδικών, οι ιοικητικές υπηρεσίες, το Τµήµα Μηχανοργάνωσης και η διοίκηση της. 2. Το ενοικιαζόµενο κτίριο στην Αγία Παρασκευή (εµβαδού 2190 τ.µ.) στο οποίο στεγάζονται το Τµήµα Καταλόγων, το Τµήµα Συντήρησης, Μικροφωτογράφησης, Ψηφιοποίησης, το Τµήµα Εθνικής Βιβλιογραφίας και µέρος των συλλογών. 3. Το ενοικιαζόµενο κτίριο της Νέας Χαλκηδόνας (εµβαδού 1500τ.µ.) το οποίο χρησιµοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος για την στέγαση των διπλών αντιτύπων των βιβλίων και άλλες συλλογές. Ο συνολικός χώρος στον οποίο αναπτύσσονται οι δραστηριότητες της Εθνικής Βιβλιοθήκης ανέρχεται σήµερα σε 7190τ.µ. Η διάσπαση των λειτουργιών της σε τρία κτίρια, σε τρία διαφορετικά σηµεία των Αθηνών δηµιουργεί σηµαντικότατα λειτουργικά προβλήµατα, προβλήµατα επικοινωνίας και εξυπηρέτησης του κοινού, διάσπασης του προσωπικού, κλπ. Οι χώροι είναι ανεπαρκείς ως προς το συνολικό εµβαδόν και ακατάλληλοι για χρήση βιβλιοθήκης ειδικότερα λόγω της διάσπασης λειτουργιών στα δύο κτίρια (Αγία Παρασκευή και Χαλκηδόνα) αλλά και της διαρρύθµισή τους ειδικά τα δύο ενοικιαζόµενα (υφιστάµενα κτίρια άλλης προγενέστερης χρήσης). Η δοµή αυτή (µέγεθος, χωροθέτηση κτιρίων κλπ) δεν επιτρέπει στην Εθνική Βιβλιοθήκη να λειτουργεί αποτελεσµατικά ούτε και να αναπτύξει όλες τις υπηρεσίες της ( ηλεκτρονικές υπηρεσίες, εκδόσεις, κλπ.). Η Εθνική Βιβλιοθήκη πρόκειται να διατηρήσει τη χρήση του κτιρίου της στην οδό Πανεπιστηµίου. Το ιστορικό κτίριο του Χάνσεν προτείνεται να χρησιµοποιηθεί για τη στέγαση των ειδικών συλλογών και χειρογράφων, των εφηµερίδων και των περιοδικών. Κρίθηκε ότι η στέγαση των χειρογράφων και των ειδικών συλλογών αποτελούν µια ενότητα που δεν επηρεάζει τη λειτουργία της κεντρικής συλλογής της βιβλιοθήκης. Με δεδοµένο ότι το παλαιό κτίριο θα διαµορφωθεί ανάλογα ώστε να έχει εκθεσιακό χώρο, η στέγαση των χειρογράφων και των ειδικών συλλογών που αποτελούν και εκθεσιακά αντικείµενα κρίνεται σκόπιµη. Παράλληλα, και για τον ίδιο λόγο κρίνεται λογική η εγκατάσταση της ιεύθυνσης Συντήρησης και ιατήρησης Υλικού στο παλαιό κτίριο, αντικείµενο της οποίας είναι κυρίως η συντήρηση του υλικού των χειρογράφων και των ειδικών συλλογών. Επίσης, οι εφηµερίδες και ο περιοδικός τύπος µπορούν να αναπτυχθούν στα πενταόροφα µεταλλικά ράφια της αριστερής πτέρυγας του παλαιού κτιρίου. Ως χώροι εισαγωγής και επεξεργασίας των περιοδικών και των εφηµερίδων θα χρησιµοποιηθούν οι χώροι του ισογείου κάτω από το Αναγνωστήριο και την αίθουσα της Νέας Ελληνικής Φιλολογίας ΝΦ. Η αίθουσα της ΝΦ θα αποτελέσει τον εκθεσιακό χώρο και ως χώρος διαχείρισης των ειδικών συλλογών τα υπάρχοντα γραφεία. Το εργαστήριο συντήρησης θα εγκατασταθεί στο ισόγειο της δεξιάς πτέρυγας. Το σύνολο των χώρων του παλαιού κτιρίου που έχει εµβαδόν 3500 τ.µ. και χωρητικότητα 5500τµ έχουν αφαιρεθεί από το υπολογιζόµενο εµβαδόν του νέου κτιρίου. Η παράµετρος αυτή επιβάλλει την ηλεκτρονική επικοινωνία των δύο κτιρίων. Για τη χρήση του παλαιού κτιρίου βλ. αναλυτικότερα παρακάτω. 4

5 Αξιοποίηση Παλαιού Κτιρίου Η Εθνική Βιβλιοθήκη πρόκειται να διατηρήσει τη χρήση του γνωστού κτιρίου της στην Οδό Πανεπιστηµίου, ως εκθεσιακό και αποθηκευτικό χώρο των θησαυρών της ( Χειρόγραφα, Οµοιότυπα, Αρχεία Εγγράφων κ.α., ως ηλεκτρονικό αναγνωστήριο αλλά και ως ωφέλιµο χώρο στέγασης συγκεκριµένων λειτουργιών και συλλογών. Το παλαιό κτίριο θα αποτελεί και το σηµείο παρουσίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο ιστορικό κέντρο των Αθηνών. Κρίθηκε σκόπιµο, προκειµένου να αποφευχθεί διάσπαση λειτουργιών και συλλογών να µελετηθεί κάθε δυνατότητα αξιοποίησης του κτιρίου που δε θα δηµιουργεί ωστόσο ανάλογα προβλήµατα. Οι ειδικές συλλογές και τα χειρόγραφα, αποτελούν χωριστή ενότητα µέσα στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Οι συλλογές αυτές δεν είναι ταξινοµηµένες µε το σύνολο της συλλογής αλλά χωριστά, ενώ απαιτούν ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης και ανάλογη µεταχείριση στο Αναγνωστήριο. Με βάση αυτό αποφασίστηκε να παραµείνουν οι παραπάνω συλλογές στο παλιό κτίριο, όπου και µπορούν να αξιοποιηθούν στις εκθέσεις της ΕΒΕ που θα στεγάζονται επίσης στο παλιό κτίριο (σύµφωνα και µε τη µελέτη Στάϊκου και την πρόβλεψη εκθεσιακού χώρου εκεί). Παράλληλα, οι συλλογές αυτές αποτελούν το κεντρικό αντικείµενο της συντήρησης και κρίθηκε ότι σκόπιµο είναι να στεγάζεται και η ιεύθυνση Συντήρησης και ιατήρησης Υλικού, στο ίδιο κτίριο, ώστε να αποφεύγεται η µετακίνηση κειµηλίων. Με βάση τα παραπάνω το παλιό κτίριο θα στεγάσει τη ιεύθυνση των χειρογράφων και των ειδικών συλλογών της καθώς και τη ιεύθυνση συντήρησης και διατήρησης υλικού (Συντηρητήριο, µικροφωτογράφηση και ψηφιοποίηση). Προβλεπόµενος χώρος η πτέρυγα της οδού Ιπποκράτους (τρία επίπεδα). Προκειµένου να αξιοποιηθεί η πτέρυγα της οδού Ρήγα Φεραίου εξετάσθηκαν οι δυνατότητες τοποθέτησης όγκων υλικού που δε δηµιουργεί διάσπαση της συλλογής ούτε λειτουργιών. Κρίθηκε ότι το Τµήµα ιαχείρισης Περιοδικών και Εφηµερίδων µπορεί να στεγαστεί εκεί χρησιµοποιώντας ως χώρο επεξεργασίας το ισόγειο του κεντρικού κλίτους και ως αποθηκευτικό χώρο τµήµατα του πενταόροφου σιδερένιου βιβλιοστασίου. Στο σύνολό της η εσωτερική διαµόρφωση όλων των χώρων του κτιρίου µπορεί να αξιοποιήσει ιδέες ή και πλήρη εφαρµογή της µελέτης Στάϊκου (βλ. Παράρτηµα Α). Επισηµαίνεται ότι οι χώροι που θα καταλαµβάνουν οι διευθύνσεις που προαναφέρθηκαν και οι συλλογές αφαιρούνται από τον υπολογισµό του µεγέθους του νέου κτιρίου. (συνολικό εµβαδόν κατόψεων τ.µ.). Τα βιβλιοστάσια ωστόσο αποδίδουν σύνολο τ.µ..(500τµ 5 ορόφους = 2.500τ.µ.ανεβάζοντας τη χωρητικότητα του κτιρίου στα 5.500τµ). Ανάγκες Από την αποστολή της Εθνικής Βιβλιοθήκης γίνεται σαφές ότι το κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης πρέπει να είναι σε θέση να στεγάσει: 1. Συλλογές υλικού. 2. Εκθετήρια νέων βιβλίων και ιστορικών κειµηλίων. 3. Εκθετήρια περιοδικών και Εφηµερίδων. 5

6 4. Αναγνωστήρια για χρήση των συλλογών της από τους χρήστες της. 5. Χώρο στέγασης των υπηρεσιών διεθνών αριθµοδοτήσεων (ISBN, ISSN, ISMN κ.α.) 6. Χώρο στέγασης των υποδοµών πληροφορικής. 7. Χώρους στέγασης των υπηρεσιών της. 8. Χώρους συναθροίσεων προσωπικού και αναγνωστών. 9. Χώρους υποδοχής αναγνωστών. 10. Αίθουσες διαλέξεων. 11. Αίθουσα εκθέσεων. 12. Αίθουσα χρήσης οπτικοακουστικών µέσων. 13. Κλειστά ατοµικά αναγνωστήρια. Xρήστες Οι χρήστες της Εθνικής βιβλιοθήκης στο νέο κτίριο θα είναι: 1. Αναγνώστες των συλλογών. Η εκτίµηση είναι ότι η ΕΒΕ θα δέχεται ηµερησίως κατά µέγιστο αριθµό 500 αναγνώστες. Η ταυτόχρονη παρουσία στα αναγνωστήρια εκτιµάται σε 200 άτοµα. 2. Χρήστες των υπηρεσιών αριθµοδοτήσεων. Η εκτίµηση είναι ότι η ΕΒΕ θα δέχεται ηµερησίως κατά µέγιστο αριθµό 50 άτοµα για λήψη διεθνών αριθµών εκδόσεων. 3. Καταθέτες εκδόσεων. Η εκτίµηση είναι ότι η ΕΒΕ θα δέχεται ηµερησίως κατά µέγιστο αριθµό 50 άτοµα για κατάθεση εκδόσεων. Χωροθέτηση Το κτίριο θα ανεγερθεί στο οικόπεδο του στρατοπέδου Πλέσσα το οποίο περικλείεται από τις οδούς Μεσογείων, Ξενοπούλου,,.,.. Το οικόπεδο έχει έκταση τ.µ.. Το κτίριο θα αναγερθεί έχοντας πρόσοψη προς την οδό Μεσογείων µε τρόπο που να επιτρέπει την βέλτιστη αξιοποίηση του οικοπέδου και δίνοντας την προοπτική µελλοντικής επέκτασής του. Οι µελετητές είναι ελεύθεροι να χωροθετήσουν το κτίριο όπως επιθυµούν αλλά θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους την ανάγκη δηµιουργίας του υπογείου σταθµού αυτοκινήτων και τα κτίρια που χρησιµοποιούνται για στέγαση συλλογών της ΕΒΕ και τα οποία ευρίσκονται στο πίσω µέρος του οικοπέδου. Το νέο κτίριο θα αναπτυχθεί σε ορόφους σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον συντελεστεί δόµησης της περιοχής. Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης υπογείων χώρων αλλά είναι προτιµότερο αυτό να γίνει για την 6

7 εγκατάσταση του µηχανολογικού εξοπλισµού του κτιρίου και τους χώρους στάθµευσης. Μορφολογία του κτιρίου Το νέο κτίριο της ΕΒΕ πρέπει να έχει µια σύγχρονη αρχιτεκτονική η οποία όµως θα αναδεικνύει τη χρήση του ως κτιρίου στο οποίο θα στεγάζεται η πνευµατική παραγωγή των Ελλήνων στην ιστορική τους διαδροµή. Ως εκ τούτου το κτίριο θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις αισθητικές απαιτήσεις του καιρού µας και των λειτουργικών αναγκών µιας σύγχρονης Εθνικής Βιβλιοθήκης. Επιδίωξη είναι το κτίριο να αποτελέσει σηµείο αναφοράς της σύγχρονης Αθήνας. Αποτελεί άποψη της επιτροπής, χωρίς ωστόσο αυτό να λειτουργεί δεσµευτικά προς τους αρχιτέκτονες ως προς τον τρόπο και τις λύσεις που θα προτείνουν, ότι το νέο κτίριο θα πρέπει να συνδυάζει στοιχεία µιας σύγχρονης αρχιτεκτονικής, να εξασφαλίζει την επιθυµητή χωρητικότητα όπως αυτή αναλύεται στο παρόν κτιριολογικό πρόγραµµα και να έχει την δυνατότητα επέκτασης του στο µέλλον. Το κτίριο µπορεί να αναπτύσσεται σε ορόφους, ο ελάχιστος ωφέλιµος χώρος του κάθε επιπέδου υπολογίζεται σε 4500 τ.µ. περίπου. Επίσης, µπορεί να δοθούν και λύσεις µε περισσότερα από ένα κτίρια µε τον όρο ότι είναι συνεχόµενα ή επικοινωνούν µε καλυµµένες προσβάσεις. Παράλληλα, το νέο κτίριο πρέπει να ενσωµατώνει τις σύγχρονες διεθνής πρακτικές οργάνωσης κτιρίων Βιβλιοθηκών, να εξασφαλίζει την χρήση της πλέον σύγχρονης πληροφοριακής τεχνολογίας και να διαθέτει χώρους στέγασης των νέων διοικητικών δοµών και λειτουργιών που προβλέπει η νέα νοµοθεσία για την Εθνική Βιβλιοθήκη που ψηφίστηκε πρόσφατα και να έχει προοπτικές προσαρµογής τους στις εξελίξεις της τεχνολογίας και πρακτικές διοίκησης. Κατά συνέπεια, οι τεχνολογικές υποδοµές του κτιρίου πρέπει να είναι ανάλογες, το κτίριο πρέπει να περιλαµβάνει και το «όραµα» της υψηλής τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών καθώς τις σύγχρονες µεθόδους µετάδοσης της πληροφορίας το απαιτούν. Υπαίθριοι Χώροι Χώρος εκδηλώσεων Οι µελετητές είναι ελεύθεροι να προτείνουν αίθρια, τόσο ως χώρους φωτισµού όσο και ως χώρους εκδηλώσεων. Το σηµερινό πνεύµα των βιβλιοθηκών δίνει την αίσθηση ότι ο εξωτερικός χώρος αποτελεί συνέχεια αλλά και λειτουργικό σύνολο µε τον εσωτερικό. Η αξιοποίηση των εξωτερικών χώρων για εκδηλώσεις είναι σηµαντικός παράγοντας. 7

8 Χώροι Στάθµευσης αυτοκινήτων Στο κτίριο θα πρέπει να προβλεφθεί υπόγειο χώρος στάθµευσης περίπου θέσεων οργανωµένοι σε δύο διακριτές χρήσεις των 1000 και των 200 αντίστοιχα. Οι 1000 θέσεις µπορούν να λειτουργούν σε ανεξαρτησία µε το κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκη καθώς θα ανήκουν στο ταµείο Στρατού του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. Οι ελάχιστες απαιτούµενες θέσεις στάθµευσης για την Εθνική Βιβλιοθήκη θα είναι

9 Κοινόχρηστοι χώροι Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω κάποιοι από τους κοινόχρηστους χώρους που θα πρέπει να περιληφθούν: 1. Χώροι Φωτοαντιγράφησης Χώροι φωτοαντιγράφησης για χρήση του κοινού. Κοντά στο κεντρικό αναγνωστήριο. Ελάχιστο 10 µηχανήµατα, µε προοπτική αύξησής τους. Χώροι φωτοαντιγράφησης για χρήση της βιβλιοθήκης. 2. Αποθήκες. Αποθήκη καθαρισµού 20τµ. Αποθήκη προµηθειών 70τµ. Γενικοί αποθηκευτικοί χώροι: 200τµ 3. W.C. 4. Βεστιάριο και Lockers Ανάλογο των Αναγνωστηρίων (400 ατόµων) 5. Τηλεφωνικοί θάλαµοι (τηλεφωνικά σηµεία για το κοινό) 6. Μηχανοστάσιο - Λεβητοστάσιο 7. Χώροι ανεφοδιασµού είσοδος προµηθειών 50τµ (κλειστό) Αρχές Σχεδιασµού του Κτιρίου Κατά τον σχεδιασµό του κτιρίου πρέπει να ληφθούν ιδιαιτέρως υπόψη τα παρακάτω: 1. Ελεγχόµενες συνθήκες περιβάλλοντος ( υγρασία, θερµοκρασία) για τις συλλογές., τα αναγνωστήρια και τους χώρους εργασίας του προσωπικού σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα.. 2. Μια κύρια είσοδο/ έξοδο για το κοινό. Η είσοδος πρέπει να είναι εµφανής εξωτερικά και να είναι στεγασµένη. 3. Προστατευµένη είσοδο τροφοδοσίας για µικρά και µεγαλύτερα οχήµατα σε σηµείο του ισογείου ή υπογείου. 4. Εξόδους εκκένωσης του κτιρίου σε περίπτωση κινδύνου. 5. Αυτόµατο σύστηµα µεταφοράς του υλικού στους ορόφους. 6. Εξασφάλιση της πρόσβασης σε όλους τους χώρους του κτιρίου από άτοµα µε ειδικές ανάγκες σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Εθνική και την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 7. Εσωτερική διάταξη µε δηµιουργία χώρων αποµόνωσης (πυροδιαµερίσµατα) για προστασία από φωτιά. 8. Εσωτερική διαµόρφωση που θα επιτρέπει την διαµόρφωση κατά το δυνατόν µεγάλων ανοικτών χώρων χωρίς την παρουσία κολόνων στήριξης.. 9. Εξωτερική διαµόρφωση του κτιρίου και προσανατολισµός που θα εξασφαλίζουν την µέγιστη δυνατή φωτεινότητα αλλά όχι έκθεση των συλλογών στην ηλιακή ακτινοβολία και αντανακλάσεις. Για την κάλυψη αυτής της απαίτησης ο µελετητής µπορεί να προτείνει συγκεκριµένες λύσεις όπως τοποθέτηση ηλιοπετασµάτων και σκιάσεων, ειδικούς απορροφητικούς υαλοπίνακες κ.α. 10. Να εφαρµοστούν τεχνικές βέλτιστης αξιοποίησης της ενέργειας. 11. Ελεγχόµενη είσοδο του προσωπικού. 9

10 12. Οι µηχανολογικές εγκαταστάσεις θα τοποθετηθούν σε θέση που δεν θα δηµιουργούν θόρυβο εντός του κτιρίου. 13. Σύστηµα εντοπισµού πυρός και πυρόσβεσης µε το κατάλληλο µέσο ανάλογα µε το είδος του υλικού και των λειτουργιών. 14. Το νέο κτίριο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα µελλοντικής επέκτασης. Τα παραπάνω σηµεία απαιτούν ειδικές µελέτες και θεωρείται δεδοµένο ότι θα ακολουθηθούν τα διεθνή πρότυπα για δηµόσια κτίρια και ειδικότερα για Βιβλιοθήκες. Ο µελετητής θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι τα φορτία στο κτίριο θα είναι ιδιαίτερα µεγάλα και εποµένως θα υπάρχει ισχυρή στατική στήριξη του γεγονός που ενδεχοµένως να δηµιουργεί περιορισµούς στην σχεδίασή του. Μέγεθος Το κτίριο θα έχει έκταση συνολική ωφέλιµη επιφάνεια τ.µ. η οποία θα καλύπτει τις ανάγκες της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Αυτός ο χώρος εκτιµάται ότι µπορεί να καλύψει τις ανάγκες της Εθνικής βιβλιοθήκης, και να εξασφαλίζει την προοπτική στέγασης και ανάπτυξής της για τα επόµενα 50 χρόνια. Το νέο κτίριο θα στεγάσει τις συλλογές και τις υπηρεσίας της ΕΒΕ, το σύνολο των λειτουργιών της, τις συλλογές και το προσωπικό -µε εξαίρεση τα όσα αναφέρονται ότι θα παραµείνουν στο παλαιό κτίριο. Το νέο κτίριο πρέπει να στηρίξει την ανάπτυξη των υποδοµών της ΕΒΕ αλλά και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού της. Πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα ανάπτυξης των λειτουργιών που αναφέρονται παρακάτω καθώς και να δίνει τη δυνατότητα επέκτασης σε νέες λειτουργίες και δραστηριότητες οι οποίες θα προκύψουν από την εξέλιξη της τεχνολογίας και την ανάπτυξη των Εθνικών Βιβλιοθηκών διεθνώς. Πρέπει επίσης να προβλέπει την πληρέστερη αξιοποίηση όλων των συλλογών, µεγάλο µέρος των οποίων σήµερα είναι αποθηκευµένο καθώς και την πληρέστερη αξιοποίηση όλων των ανθρώπινων και υλικών πόρων, που λόγω της κατάτµησης των υπηρεσιών και της γενικότερης έλλειψης χώρων δεν µπορεί να γίνει. Συνοπτικά το νέο κτίριο θα χώρους για κάλυψη των χρήσεων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Χρήση Έκταση Συλλογές υλικού 9700 Εκθετήρια νέων βιβλίων και ιστορικών κειµηλίων. Εκθετήρια περιοδικών και Εφηµερίδων Αναγνωστήρια 1150 Χώρος στέγασης των υπηρεσιών διεθνών αριθµοδοτήσεων (ISBN, ISSN, ISMN κ.α

11 Χώρος στέγασης των υποδοµών πληροφορικής. 100 Χώροι στέγασης των υπηρεσιών της ΕΒΕ Χώροι κοινού Μηχανοστάσια 1000 Κοινόχρηστοι χώροι (Κλιµακοστάσια, διάδροµοι, χώροι υγιεινής, ελεύθεροι χώροι κ.α.) 8150 ΣΥΝΟΛΟ Συλλογές υλικού. Το νέο κτίριο πρέπει να στεγάσει ένα µεγάλο αριθµό τεκµηρίων κάθε µορφής όπως: Βιβλία, περιοδικά, εφηµερίδες, φυλλάδια, οπτικοακουστικό υλικό, χειρόγραφα, ηλεκτρονικές εκδόσεις, φύλλα µουσικής κ.α. Το υλικό αυτό θα οργανώνεται σε δύο διακριτές συλλογές : α) µια συλλογή παρακαταθήκης β) Συλλογή για χρήση στα αναγνωστήρια της ΕΒΕ και γ) µια συλλογή για διάθεση υλικού σε άλλες Βιβλιοθήκες στα πλαίσια της υπηρεσίας διαδανεισµού την οποία προτίθεται να αναπτύξει. Συλλογή παρακαταθήκης Χρηστική συλλογή Συλλογή διαδανεισµού Συνολική έκταση Βιβλία Περιοδικά (Συνδροµές) Περι οδικ ά (Τόµ οι) Εφηµερίδες (Συνδροµές) Εφηµερ ίδες (Τόµοι) Ο πτ ικ οα κο υ στ ικ ά Άλλο υλικό ΣΥΝΟ ΛΟ Το υπολογιζόµενο εµβαδόν της Εθνικής Βιβλιοθήκης για στέγαση των συλλογών εκτιµάτε σε 9700 τ.µ. Το εµβαδόν των χώρων των βιβλιοστασίων έχουν υπολογιστεί µε ανάλογη ετήσια αύξηση για µια χρονική περίοδο 50 ετών. 11

12 Ο υπολογισµός αυτός έγινε µε βάση: Α) την ετήσια αύξηση των δύο τελευταίων ετών, καθώς κρίνεται ότι αυτά τα δύο χρόνια είναι πλησιέστερα στην πραγµατικής εκδοτική παραγωγή της χώρας και περιλαµβάνουν τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας που επηρεάζουν την έντυπη αλλά και την ηλεκτρονική παραγωγή που και οι δύο µε τον τρόπο τους επηρεάζουν τον υπολογισµό όγκων αποθήκευσης υλικού. Επισηµαίνεται ότι η πρακτική πρόβλεψης µε βάση την τελευταία διετία αποτελεί διεθνή σταθερό τρόπο µέτρησης τα τελευταία δέκα χρόνια, παρά την άθροιση των προσκτήσεων, διαίρεση και αναγωγή των τελευταίων πενήντα χρόνων, πρακτική που ίσχυε παλαιότερα. Το ίδιο ισχύει και για την προοπτική επέκτασης των υπηρεσιών. Β) Την πρόβλεψη αύξησης των προσκτήσεων και άλλων µορφών υλικού όπως : Τεχνικές Αναφορές, Πατέντες, οπτικοακουστικού υλικού κ.α. το οποίο µέχρι τώρα αποκτάται σε περιορισµένους αριθµούς λόγου αδυναµίας στέγασής του. Γ) Βιβλιοστάσια: στα βιβλιοστάσια τοποθετείται σύµφωνα µε ταξινοµικό σύστηµα το σύνολο των συλλογών της βιβλιοθήκης. Η ΕΒΕ συγκεντρώνει δύο αντίτυπα κάθε τεκµηρίου και δηµιουργεί µια συλλογή χρήσης και µια συλλογή παρακαταθήκης. Σκόπιµο είναι οι συλλογές αυτές να έχουν χωριστούς χώρους φύλαξης. Η συλλογή παρακαταθήκης θα πρέπει να φυλάσσεται σε µέρος µε ιδιαίτερες συνθήκες πυροπροστασίας (πυροδιαµέρισµα).η συλλογή παρακαταθήκης µπορεί να στεγαστεί µε χρήση κινητών βιβλιοστασίων τα οποία εξασφαλίζουν Τα Βιβλιοστάσια µπορούν να είναι σε οποιοδήποτε επίπεδο (όροφο) του κτιρίου καθώς και σε ένα ή περισσότερα επίπεδα. Ο Υπολογισµός της έκτασης έγινε µε την παραδοχή: 45 βιβλία/µ. σε διπλά βιβλιοστάσια µε 5 ράφια 40 τόµοι περιοδικών/µ. σε διπλά βιβλιοστάσια µε 5 ράφια Επισηµαίνεται ότι τα βιβλιοστάσια είναι κλειστά για το κοινό, συνεπώς οι διάδροµοι κίνησης υπολογίζονται σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα στα 80εκ. Η εκτίµηση έγινε για πληρότητα ραφιών που θα πλησιάζει το 100%. Το βιβλιοθηκονοµικό σταθερό του πλάτους των ραφιών είναι από 23-25εκ. Τα ράφια µπορεί να είναι µονής ή διπλής όψεως. Εκθετήρια νέων βιβλίων και ιστορικών κειµηλίων. Σε ειδικές κατασκευές θα εκτίθενται νέες προσκτήσεις της ΕΒΕ καθώς και ιστορικά κειµήλια τα οποία διαθέτει. Εκθετήρια βιβλίων 200 Εκθετήρια κειµηλίων 100 Σύνολο 300 τ.µ. Εκθετήρια περιοδικών και Εφηµερίδων. Σε ειδικά κεκλιµένα εκθετήρια θα εκτίθενται τα τρέχοντα τεύχη περιοδικών και Εφηµερίδων της ΕΒΕ. Εκθετήρια Περιοδικών 300 Εκθετήρια Εφηµερίδων

13 Εκθετήρια άλλων εκδόσεων (Ανάτυπα, Τεχνικές αναφορές κ.α.) Βιβλιοπωλείο, Πωλητήριο εκδόσεων. Σύνολο τ.µ Αναγνωστήρια για χρήση των συλλογών της από τους χρήστες της. Αναγνωστήριο Περιοδικών 200 και Εφηµερίδων Αναγνωστήριο Βιβλίων 500 Αναγνωστήριο 100 Οπτικοακουστικού Υλικού Ηλεκτρονικό αναγνωστήριο. 150 Αίθουσα πολυµέσων 200 ( Απαιτεί ηχοµόνωση. Προβλεπόµενες θέσεις 50). ΣΥΝΟΛΟ 1150 τ.µ. Χώροι στέγασης των υπηρεσιών της ΕΒΕ. Σύµφωνα µε τον Νέο Οργανισµό των Υπηρεσιών της ΕΒΕ και τις προβλέψεις αξιοποίησης των χώρων του παλαιού κτιρίου στο νέο κτίριο θα εγκατασταθούν οι παρακάτω ιευθύνσεις της ΕΒΕ της ΕΒΕ: 1) ιεύθυνση ιοικητικών και Τεχνικών, Οικονοµικών και Τεχνικών Υπηρεσιών. 2) ιεύθυνση Συλλογών και Καταλόγων 3) ιεύθυνση Εξυπηρέτησης Αναγνωστών 4) ιεύθυνση Εφαρµογών Πληροφορικής και Τεχνολογίας 5) Γραµµατεία Εφορευτικού Συµβουλίου και Γενικού ιευθυντή. Οι ιευθύνσεις απαρτίζονται από Τµήµατα τα οποία εκτελούν συγκεκριµένες λειτουργίες. Η απαιτήσεις σε χώρους των ιευθύνσεων και των Τµηµάτων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Ο υπολογισµός έγινε σύµφωνα µε τη λειτουργία τους, το προβλεπόµενο προσωπικό τους και τη φύση των καθηκόντων τους. ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τµήµατα Έκταση ιεύθυνση ιοικητικών και Τεχνικών, Οικονοµικών και Τεχνικών Υπηρεσιών. 1. Τµήµα Προσωπικού, Οργάνωσης και Επιµόρφωσης 2. Τµήµα ιοικητικής Υποστήριξης 3. Τµήµα ηµοσίων Σχέσεων και Εκδόσεων 4. Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών 5. Τµήµα Οικονοµικής

14 ιεύθυνση Συλλογών και Καταλόγων ιεύθυνση Εξυπηρέτησης Αναγνωστών ιεύθυνση Εφαρµογών Πληροφορικής και Τεχνολογίας ιεύθυνση Συντήρησης και ιατήρησης Συλλογών ιαχείρισης, 6. Τµήµα Προµηθειών και Κτηµατολογίου 7. Τµήµα Μισθοδοσίας 1. Τµήµα Ανάπτυξης των Συλλογών και Καταθέσεων 2. Τµήµα Περιοδικών Εκδόσεων 3. Τµήµα Βιβλιοθηκονοµικής Επεξεργασίας 4. Τµήµα Εθνικών Βιβλιογραφιών και Συλλογικών Καταλόγων 5. Τµήµα ιεθνών Αριθµοδοτήσεων 6. Τµήµα Ανάπτυξης και εφαρµογής προτύπων 1. Τµήµα Πληροφόρησης και ιαδανεισµού 2. Τµήµα Αναγνωστηρίων και Βιβλιοστασίων 3. Τµήµα Οπτικοακουστικών και Ψηφιακών Συλλογών 1. Τµήµα Μηχανοργάνωσης 2. Τµήµα Ψηφιοποίησης και Ηλεκτρονικών Εκδόσεων 3. Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης και ικτύων 1. Τµήµα Συντήρησης και Βιβλιοδεσίας 2. Τµήµα ιατήρησης και Εφαρµογών Οπτικής Τεχνολογίας Γραµµατεία Εφορευτικού 50 Συµβουλίου και Γενικού ιευθυντή. Αίθουσα Συνεδριάσεων 50 Εφορευτικού Συµβουλίου Αίθουσα Συνεδριάσεων 40 Επιτροπών της ΕΒΕ Αποθηκευτικοί χώροι 400 ΣΥΝΟΛΟ 1150 Στο νέο κτίριο θα δηµιουργηθεί αίθουσα εκδηλώσεων µε την µορφή αµφιθεάτρου και θα υπάρχουν και οι παρακάτω βοηθητικοί ως προς την λειτουργία της ΕΒΕ χώροι: 14

15 Έκταση Χώρος συναθροίσεων προσωπικού και αναγνωστών. 300 Χώρος υποδοχής αναγνωστών. 250 Αίθουσα διαλέξεων (Αµφιθέατρο). 500 Αίθουσα εκθέσεων. 400 Αίθουσα χρήσης οπτικοακουστικών µέσων. 200 Κλειστά ατοµικά αναγνωστήρια 400 ΣΥΝΟΛΟ 2000 τ.µ. Χωροθέτηση Λειτουργιών του κτιρίου. Το κτίριο θα ικανοποιεί τις παρακάτω Λειτουργίες: 1. Πρόσκτησης και Επεξεργασίας του υλικού. 2. Στέγασης των Συλλογών. 3. Παροχής υπηρεσιών σε αναγνώστες. 4. ιοικητικές Λειτουργίες. Σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες δραστηριότητες και τις προβλεπόµενες κινήσεις του προσωπικού και των αναγνωστών εντός του κτιρίου η Χωροθέτηση θα ακολουθήσει τις παρακάτω αρχές: Η πρόσκτηση και επεξεργασία να εκτελείται στο κατώτερο δυνατό επίπεδο του κτιρίου κατά προτίµηση στο ισόγειο. Η Στέγαση των συλλογών να πραγµατοποιείται οπουδήποτε εντός του κτιρίου κατά προτίµηση σε γειτνίαση µε τα αναγνωστήρια. Συλλογή παρακαταθήκης Χρηστική συλλογή Συλλογή διαδανεισµού Εκθετήρια βιβλίων Εκθετήρια κειµηλίων Εκθετήρια Περιοδικών Εκθετήρια Εφηµερίδων Θέση στο κτίριο 4500 Οπουδήποτε 4500 Οπουδήποτε 700 Οπουδήποτε 200 Οπουδήποτε 100 Οπουδήποτε 300 Οπουδήποτε 200 Οπουδήποτε 15

16 Εκθετήρια άλλων εκδόσεων (Ανάτυπα, Τεχνικές αναφορές κ.α.) 100 Οπουδήποτε Βιβλιοπωλείο, Πωλητήριο εκδόσεων. 100 Ισόγειο Αναγνωστήριο Περιοδικών και Εφηµερίδων 200 Οπουδήποτε Αναγνωστήριο Βιβλίων 500 Οπουδήποτε Αναγνωστήριο Οπτικοακουστικού Υλικού 100 Οπουδήποτε Ηλεκτρονικό αναγνωστήριο. 150 Οπουδήποτε Αίθουσα πολυµέσων ( Απαιτεί ηχοµόνωση. Προβλεπόµενες θέσεις 50). 200 Ισόγειο ιεύθυνση ιοικητικών και Τεχνικών, Οικονοµικών και Τεχνικών Υπηρεσιών. 150 Ανω όροφος ιεύθυνση Συλλογών και Καταλόγων 350 Ισόγειο ιεύθυνση Εξυπηρέτησης Αναγνωστών 100 Οπουδήποτε ιεύθυνση Εφαρµογών Πληροφορικής και Τεχνολογίας 250 Ισόγειο ιεύθυνση Συντήρησης και ιατήρησης Συλλογών 200 Ισόγειο Γραµµατεία Εφορευτικού Συµβουλίου και Γενικού ιευθυντή. 50 Άνω Όροφος Αίθουσα Συνεδριάσεων Εφορευτικού Συµβουλίου 50 Άνω Όροφος Αίθουσα Συνεδριάσεων Επιτροπών της ΕΒΕ 40 Άνω Όροφος Αποθηκευτικοί χώροι 400 Ισόγειο Χώρος συναθροίσεων προσωπικού και αναγνωστών. 300 Οπουδήποτε Χώρος υποδοχής αναγνωστών. 250 Ισόγειο Αίθουσα διαλέξεων (Αµφιθέατρο). 500 Α όροφος Αίθουσα εκθέσεων. 400 Α όροφος Αίθουσα χρήσης οπτικοακουστικών µέσων Οπουδήποτε Κλειστά ατοµικά αναγνωστήρια Άνω Οροφος. 16

17 17

18 ιάγραµµα Γειτνίασης Χώρων Α: Συνεχόµενος χώρος ή µε άµεση επικοινωνία Β: Γειτονικός χώρος Γ: Αδιάφορο : Χωριστά Ε: Μακριά Είσοδος Αναγνωστήριο/α Α Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο Β Α Αίθουσα Πολυµέσων Γ Α Γ Αίθουσα Εκθέσεων Γ Γ Γ Α Πληροφοριακοί Σταθµοί Γ Α Α Α Β Κατάλογοι Α Γ Β Α Α Β Ανεξάρτητες Αίθουσες µελέτης Αίθουσα συνεδρίων Ε Ε Ε Γ Ε Ε Ε Ε Πωλητήριο εκδόσεων Β Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Β Καφενείο Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Γραφείο ιευθυντή Γ Ε Ε Ε Ε Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γραφείο Γραµµατείας Α Ε Ε Ε Ε Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Αίθουσα Συνεδριάσεων Β Β Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ ιεεύθυνση ιοικητικών, κλπ Γ Β Β Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ ιεύθυνση Προσκτήσεων Γ Γ Γ Β Ε Ε Ε Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Β Τµήµα Αριθµοδοτήσεων Α Γ Γ Γ Γ Ε Ε Ε Ε Γ Γ Γ Γ Γ Γ Β Τµήµα Εθνικής Βιβλιογρ- Κατάλογοι Α Α Γ Γ Γ Γ Γ Ε Ε Ε Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ ιαχείριση Συλλογών Β Β Γ Γ Γ Γ Ε Ε Ε Ε Ε Β Γ Γ Β Α Α Γ Ταξιθέτηση και 3 Γραφεία Α Β Β Β Γ Γ Γ Γ Ε Ε Ε Ε Γ Β Γ Γ Α Α Β ιεύθυνση Εφαρµογών Πληροφορικής Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Εργαστήριο εκδόσεων Α Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Νέες Λειτουργίες Α Γ Α Α Α Α Γ Γ Γ Γ Γ Γ Β Γ Β Α Α Γ Α Α Α Γ Σταθµός Προσωπικού Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Β Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Βιβλιοστάσια Ε Α Ε Γ Α Α Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Ε Ε Ε Γ Γ Β Ε Γ Α Α Ε Οπτικοακουστικά Α Ε Α Ε Γ Α Α Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Ε Ε Ε Γ Γ Β Ε Γ Α Α Β 18

19 19

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 1 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Αθήνα έργου «ΚΠΣ, το οποίο χρηματοδοτείται κατά 75%

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ. ΤΣΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Δ. ΤΣΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΙΚΕΠ) ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΙΚΕΠ) ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΙΚΕΠ) ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ 2011 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικές Βιβλιοθήκες Νόμοι Αποφάσεις - Διατάγματα

Σχολικές Βιβλιοθήκες Νόμοι Αποφάσεις - Διατάγματα Σχολικές Βιβλιοθήκες Νόμοι Αποφάσεις - Διατάγματα Περιεχόμενα Σχολικές Βιβλιοθήκες... 1 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ 167 τ. Α... 1 Ν. 2640/1998 ΦΕΚ 206 τ. Α... 3 Ν. 2986/2002 ΦΕΚ 24 τ. Α... 3 Ν. 3328/2005 ΦΕΚ 80 τ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "CRESCENT" Center for Regional Social and Cultural Entrepreneurship in Tourism «Οργάνωση και λειτουργία βιώσιµης κοινωνικής επιχείρησης από ένωση νέων, µε σκοπό την ολοκληρωµένη αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» 1 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 2 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ..(ελκε)/2012 με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ..(ελκε)/2012 με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ..(ελκε)/2012 με Δημοσίευση για το Έργο «Δημιουργία Ιδρυματικού Καταθετηρίου/Αποθετηρίου Ψηφιακό Αρχείο Ελληνικής Μουσικής» στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Κυπριακής Βιβλιοθήκης 2010 2014

Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Κυπριακής Βιβλιοθήκης 2010 2014 Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Κυπριακής Βιβλιοθήκης 2010 2014 Από την πραγματικότητα στο ιδεώδες, μέσω του εφικτού Φίλιππος Χ. Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου Συντονιστής Συλλογικού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.) Αναθέτουσα Αρχή: Ένωσις Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Η προσβασιµότητα των ατόµων µε δυσκολίες στη µετακίνηση στην περιοχή του ήµου Θεσσαλονίκης

Η προσβασιµότητα των ατόµων µε δυσκολίες στη µετακίνηση στην περιοχή του ήµου Θεσσαλονίκης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερευνητική Οµάδα Συστηµάτων Μεταφοράς Η προσβασιµότητα των ατόµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΚΕΤΟ 3 3.1 3.1β 2.2.3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού. για το Έργο

Διακήρυξη. Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού. για το Έργο Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.)» Κωδικός ΟΠΣ: Κωδικοί CPV: Προϋπολογισμός: (περιλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 2004-2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 2004-2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 2004-2007 ΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ Μελετητική Οµάδα: Μιχάλης Μεταξάς Γιάννης Τόλιας Θόδωρος Τσαµουρτζής Μάιος 2004 Το παρόν κείµενο αποτελεί µια συνοπτική έκδοση του ολοκληρωµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΟΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΕΚΑΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΟΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΕΚΑΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΟΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΕΚΑΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 1. Εισαγωγή Οι Βιβλιοθήκες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της βασικής υποδομής για τη γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε ηµοσίευση για το Έργο «Σύγχρονες Υπηρεσίες Ταυτοποίησης/Πρόσβασης/ ιαχείρισης στους χώρους, τις συλλογές και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Μεσολογγίου (RFID-Radio

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σύντοµο Ιστορικό ίδρυσης του ΤΕΙ Λαµίας. 6 1.2 Στόχοι και επιδιώξεις του ΤΕΙ Λαµίας.... 6 1.3 ιαδικασία στρατηγικού σχεδιασµού....

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2009-2010 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΙΠAΚ)

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΙΠAΚ) ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΙΠAΚ) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΙΠAΚ) ΑΡΘΡΟ 2. ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 3. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3.1 Γ. Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές καταλυµάτων

Προδιαγραφές καταλυµάτων ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αγίου Αλεξίου & Ουρ. Τσαπάρα 1 Τ.Κ. 250 01 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Τηλ. : 26920 24442, 24443 Fax : 26920 24333 e-mail: achaiasa@otenet.gr ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER+

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Μο.Δι.Π. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Μο.Δι.Π. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Μο.Δι.Π. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τ.Ε.Ι. Πειραιά 3 Ι Εκπαιδευτικό Προσωπικό 4 Ι. 1 Μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό 4 Ι. 1.1. Ερευνητικό έργο του Τ.Ε.Ι. Πειραιά 6 Ι. 2 Ειδικό Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί-Ιλισός

Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί-Ιλισός Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί-Ιλισός Β Φάση: Πρόταση Διαμόρφωσης και Θεσμοθέτησης του Μητροπολιτικού Πάρκου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ-Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ι.ΠΟΛΥΖΟΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π., Τμήμα Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η ιοίκηση του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), στα πλαίσια των ευρύτερων προσπαθειών της για την λειτουργική και θεσµική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2005 2009 20 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 2.1: ραστηριότητες Παρεχόµενες Υπηρεσίες Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Ε1-19Δ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β43Ε1-19Δ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 11/10/2012 Αρ. Πρωτ: 1737 /Φ.92.8 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Κ.Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MANAGEMENT) ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10» ΤΕΥΧΟΣ ΙV:

Διαβάστε περισσότερα