ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΣΧΕ ΙΟ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΣΧΕ ΙΟ)"

Transcript

1 Επιτροπή Κτιριολογικού Προγράµµατος για το νέο κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΣΧΕ ΙΟ) Αθήνα Νοέµβριος

2 Πρόλογος. Για τη σύνταξη του παρόντος σχεδίου κτιριολογικού προγράµµατος για το νέο κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) ελήφθησαν υπόψη οι µελέτες που προηγήθηκαν µε σκοπό τον προσδιορισµό των κτιριακών αναγκών της για τη στέγαση των υπηρεσιών της, την παροχή υπηρεσιών στους χρήστες, τις λειτουργίες της, και τις συλλογές της σύµφωνα και τη αποστολή της και τους στόχους της. εδοµένου ότι οι µελέτες αυτές έγιναν σε προηγούµενα χρόνια και πριν την οριστική παραχώρηση του στρατοπέδου Πλέσσα (Ιούλιος 2003), όπου πρόκειται να ανοικοδοµηθεί το νέο κτίριο της ΕΒΕ, θεωρήθηκε ότι έπρεπε να επανεξετασθούν και να αξιολογηθούν µε βάση τα νέα δεδοµένα. Για την αξιοποίηση των µελετών ακολουθήθηκε µια διαδικασία συγκρίσεων των µελετών και σύνθεσης των προτάσεών τους προκειµένου να επιτευχθεί πληρότητα, ως προς την προτεινόµενη πρόταση. Παράλληλα, επιδιώχθηκε συστηµατική µελέτη των προτεινόµενων λύσεων προκειµένου να αξιολογηθούν µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα που προέκυψαν από την παραχώρηση του στρατοπέδου, την εξέλιξη στο διεθνή χώρο των εθνικών βιβλιοθηκών αλλά και στις νέες παραµέτρους που δηµιούργησε η εξέλιξη της τεχνολογίας. Με βάση τα παραπάνω διατυπώνεται το συνοπτικό κτιριολογικό πρόγραµµα για το νέο κτίριο της ΕΒΕ. Οι µελέτες που ελήφθησαν υπόψη είναι: G. Grunberg, «Bibliothéque nationale de Gréce, Αθήνα, Jean- Paul Roux- Fouillet, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Αθήνα, Ν. Πελτίκογλου, «Έκθεση», Χ. Βασιλειάδου, Μ. Βασιλοπούλου, Ε. Κοµηνάτου, Ι. Τροχόπουλος, M. Dewe, «Μελέτη Λειτουργικής Αναδιοργάνωσης των Χώρων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος», Αθήνα, Michael Dewe, I. Trohopoulos, Creating the Living Library: Space Utilization in the National Library of Greece: A Report and Recommendations, Αθήνα, Κ. Στάϊκος, «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος», Αθήνα, Η παρούσα µελέτη επιδιώκει µια πρώτη καταγραφή των αναγκών σε χώρους του νέου κτιρίου και ως εκ τούτου πρέπι να θεωρηθεί µια πρώτη καταγαρφή των απαιτήσεων και όχι οριστικό Κτιριολγισκό πρόγραµµα. Τα µέλη της Επιτροπής 2

3 Εισαγωγή Αποστολή της Εθνικής Βιβλιοθήκης Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν. 3149/ ) η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος: α) Αναπτύσσει και διατηρεί την εθνική Συλλογή, η οποία περιλαµβάνει Υλικό που παράγεται στην Ελλάδα καθώς και Υλικό που παράγεται στο εξωτερικό, αλλά συνδέεται ή έχει συνάφεια µε τους ανθρώπους, τη χώρα, τις παραδόσεις και τον πολιτισµό της Ελλάδας σε οποιαδήποτε γλώσσα και µορφή και αν βρίσκεται. Για το σκοπό αυτό συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, συντηρεί, διαφυλάσσει, προβάλλει και καθιστά το Υλικό της Συλλογής της προσιτό σε κάθε ενδιαφερόµενο, κατά τρόπο ισότιµο και µε γνώµονα την ελευθερία της γνώσης, της πληροφόρησης και της έρευνας. β) Αναπτύσσει δραστηριότητες σχετικές µε το σκοπό της, µε στόχο την ενίσχυση της πολιτιστικής και πνευµατικής ζωής της χώρας. γ) Λειτουργεί ως εθνικό βιβλιογραφικό και πληροφοριακό κέντρο της χώρας και είναι αποδέκτης της υποχρεωτικής, σύµφωνα µε το νόµο, κατάθεσης Υλικού. δ) Συντάσσει και εκδίδει την αναδροµική και την τρέχουσα Εθνική Βιβλιογραφία καθώς και τους καταλόγους του χειρόγραφου, έντυπου ή άλλης µορφής Υλικού που ανήκει στη Συλλογή της. ε) Λειτουργεί ως επίσηµο εθνικό κέντρο παροχής οδηγιών, κατευθύνσεων και διαµόρφωσης προτύπων στους τοµείς της βιβλιογραφίας και της συντήρησης, διατήρησης, ψηφιοποίησης και αποκατάστασης Υλικού και της πληροφόρησης που έχει σχέση µε αυτά. στ) Παρέχει τις εθνικές υπηρεσίες διεθνών αριθµοδοτήσεων, όπως αυτές των βιβλίων (ISBN), περιοδικών εκδόσεων (ISSN), µουσικής (ISMN). ζ) Συνεργάζεται σε θέµατα βιβλιοθηκών µε άλλους οργανισµούς και ιδιώτες στο εσωτερικό και εξωτερικό και συµµετέχει σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράµµατα. η) Εκπροσωπεί τη χώρα στο εξωτερικό για ζητήµατα που έχουν σχέση µε την αποστολή της. Υφιστάµενη Κατάσταση Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας στεγάζεται σήµερα σε 3 κτίρια: 1. Το ιδιόκτητο κτίριο της οδού Πανεπιστηµίου (επιφάνειας 3500τ.µ. και χωρητικότητας τµ (λόγω της πενταόροφης µεταλλικής κατασκευής)), στο οποίο στεγάζονται: ο κύριος όγκος των συλλογών, το Τµήµα Χειρογράφων, το Κεντρικό αναγνωστήριο, και λειτουργίες της ΕΒΕ (εισαγωγή προσκτήσεις, υπηρεσία διεθνών 3

4 αριθµοδοτήσεων, το Τµήµα περιοδικών, οι ιοικητικές υπηρεσίες, το Τµήµα Μηχανοργάνωσης και η διοίκηση της. 2. Το ενοικιαζόµενο κτίριο στην Αγία Παρασκευή (εµβαδού 2190 τ.µ.) στο οποίο στεγάζονται το Τµήµα Καταλόγων, το Τµήµα Συντήρησης, Μικροφωτογράφησης, Ψηφιοποίησης, το Τµήµα Εθνικής Βιβλιογραφίας και µέρος των συλλογών. 3. Το ενοικιαζόµενο κτίριο της Νέας Χαλκηδόνας (εµβαδού 1500τ.µ.) το οποίο χρησιµοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος για την στέγαση των διπλών αντιτύπων των βιβλίων και άλλες συλλογές. Ο συνολικός χώρος στον οποίο αναπτύσσονται οι δραστηριότητες της Εθνικής Βιβλιοθήκης ανέρχεται σήµερα σε 7190τ.µ. Η διάσπαση των λειτουργιών της σε τρία κτίρια, σε τρία διαφορετικά σηµεία των Αθηνών δηµιουργεί σηµαντικότατα λειτουργικά προβλήµατα, προβλήµατα επικοινωνίας και εξυπηρέτησης του κοινού, διάσπασης του προσωπικού, κλπ. Οι χώροι είναι ανεπαρκείς ως προς το συνολικό εµβαδόν και ακατάλληλοι για χρήση βιβλιοθήκης ειδικότερα λόγω της διάσπασης λειτουργιών στα δύο κτίρια (Αγία Παρασκευή και Χαλκηδόνα) αλλά και της διαρρύθµισή τους ειδικά τα δύο ενοικιαζόµενα (υφιστάµενα κτίρια άλλης προγενέστερης χρήσης). Η δοµή αυτή (µέγεθος, χωροθέτηση κτιρίων κλπ) δεν επιτρέπει στην Εθνική Βιβλιοθήκη να λειτουργεί αποτελεσµατικά ούτε και να αναπτύξει όλες τις υπηρεσίες της ( ηλεκτρονικές υπηρεσίες, εκδόσεις, κλπ.). Η Εθνική Βιβλιοθήκη πρόκειται να διατηρήσει τη χρήση του κτιρίου της στην οδό Πανεπιστηµίου. Το ιστορικό κτίριο του Χάνσεν προτείνεται να χρησιµοποιηθεί για τη στέγαση των ειδικών συλλογών και χειρογράφων, των εφηµερίδων και των περιοδικών. Κρίθηκε ότι η στέγαση των χειρογράφων και των ειδικών συλλογών αποτελούν µια ενότητα που δεν επηρεάζει τη λειτουργία της κεντρικής συλλογής της βιβλιοθήκης. Με δεδοµένο ότι το παλαιό κτίριο θα διαµορφωθεί ανάλογα ώστε να έχει εκθεσιακό χώρο, η στέγαση των χειρογράφων και των ειδικών συλλογών που αποτελούν και εκθεσιακά αντικείµενα κρίνεται σκόπιµη. Παράλληλα, και για τον ίδιο λόγο κρίνεται λογική η εγκατάσταση της ιεύθυνσης Συντήρησης και ιατήρησης Υλικού στο παλαιό κτίριο, αντικείµενο της οποίας είναι κυρίως η συντήρηση του υλικού των χειρογράφων και των ειδικών συλλογών. Επίσης, οι εφηµερίδες και ο περιοδικός τύπος µπορούν να αναπτυχθούν στα πενταόροφα µεταλλικά ράφια της αριστερής πτέρυγας του παλαιού κτιρίου. Ως χώροι εισαγωγής και επεξεργασίας των περιοδικών και των εφηµερίδων θα χρησιµοποιηθούν οι χώροι του ισογείου κάτω από το Αναγνωστήριο και την αίθουσα της Νέας Ελληνικής Φιλολογίας ΝΦ. Η αίθουσα της ΝΦ θα αποτελέσει τον εκθεσιακό χώρο και ως χώρος διαχείρισης των ειδικών συλλογών τα υπάρχοντα γραφεία. Το εργαστήριο συντήρησης θα εγκατασταθεί στο ισόγειο της δεξιάς πτέρυγας. Το σύνολο των χώρων του παλαιού κτιρίου που έχει εµβαδόν 3500 τ.µ. και χωρητικότητα 5500τµ έχουν αφαιρεθεί από το υπολογιζόµενο εµβαδόν του νέου κτιρίου. Η παράµετρος αυτή επιβάλλει την ηλεκτρονική επικοινωνία των δύο κτιρίων. Για τη χρήση του παλαιού κτιρίου βλ. αναλυτικότερα παρακάτω. 4

5 Αξιοποίηση Παλαιού Κτιρίου Η Εθνική Βιβλιοθήκη πρόκειται να διατηρήσει τη χρήση του γνωστού κτιρίου της στην Οδό Πανεπιστηµίου, ως εκθεσιακό και αποθηκευτικό χώρο των θησαυρών της ( Χειρόγραφα, Οµοιότυπα, Αρχεία Εγγράφων κ.α., ως ηλεκτρονικό αναγνωστήριο αλλά και ως ωφέλιµο χώρο στέγασης συγκεκριµένων λειτουργιών και συλλογών. Το παλαιό κτίριο θα αποτελεί και το σηµείο παρουσίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο ιστορικό κέντρο των Αθηνών. Κρίθηκε σκόπιµο, προκειµένου να αποφευχθεί διάσπαση λειτουργιών και συλλογών να µελετηθεί κάθε δυνατότητα αξιοποίησης του κτιρίου που δε θα δηµιουργεί ωστόσο ανάλογα προβλήµατα. Οι ειδικές συλλογές και τα χειρόγραφα, αποτελούν χωριστή ενότητα µέσα στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Οι συλλογές αυτές δεν είναι ταξινοµηµένες µε το σύνολο της συλλογής αλλά χωριστά, ενώ απαιτούν ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης και ανάλογη µεταχείριση στο Αναγνωστήριο. Με βάση αυτό αποφασίστηκε να παραµείνουν οι παραπάνω συλλογές στο παλιό κτίριο, όπου και µπορούν να αξιοποιηθούν στις εκθέσεις της ΕΒΕ που θα στεγάζονται επίσης στο παλιό κτίριο (σύµφωνα και µε τη µελέτη Στάϊκου και την πρόβλεψη εκθεσιακού χώρου εκεί). Παράλληλα, οι συλλογές αυτές αποτελούν το κεντρικό αντικείµενο της συντήρησης και κρίθηκε ότι σκόπιµο είναι να στεγάζεται και η ιεύθυνση Συντήρησης και ιατήρησης Υλικού, στο ίδιο κτίριο, ώστε να αποφεύγεται η µετακίνηση κειµηλίων. Με βάση τα παραπάνω το παλιό κτίριο θα στεγάσει τη ιεύθυνση των χειρογράφων και των ειδικών συλλογών της καθώς και τη ιεύθυνση συντήρησης και διατήρησης υλικού (Συντηρητήριο, µικροφωτογράφηση και ψηφιοποίηση). Προβλεπόµενος χώρος η πτέρυγα της οδού Ιπποκράτους (τρία επίπεδα). Προκειµένου να αξιοποιηθεί η πτέρυγα της οδού Ρήγα Φεραίου εξετάσθηκαν οι δυνατότητες τοποθέτησης όγκων υλικού που δε δηµιουργεί διάσπαση της συλλογής ούτε λειτουργιών. Κρίθηκε ότι το Τµήµα ιαχείρισης Περιοδικών και Εφηµερίδων µπορεί να στεγαστεί εκεί χρησιµοποιώντας ως χώρο επεξεργασίας το ισόγειο του κεντρικού κλίτους και ως αποθηκευτικό χώρο τµήµατα του πενταόροφου σιδερένιου βιβλιοστασίου. Στο σύνολό της η εσωτερική διαµόρφωση όλων των χώρων του κτιρίου µπορεί να αξιοποιήσει ιδέες ή και πλήρη εφαρµογή της µελέτης Στάϊκου (βλ. Παράρτηµα Α). Επισηµαίνεται ότι οι χώροι που θα καταλαµβάνουν οι διευθύνσεις που προαναφέρθηκαν και οι συλλογές αφαιρούνται από τον υπολογισµό του µεγέθους του νέου κτιρίου. (συνολικό εµβαδόν κατόψεων τ.µ.). Τα βιβλιοστάσια ωστόσο αποδίδουν σύνολο τ.µ..(500τµ 5 ορόφους = 2.500τ.µ.ανεβάζοντας τη χωρητικότητα του κτιρίου στα 5.500τµ). Ανάγκες Από την αποστολή της Εθνικής Βιβλιοθήκης γίνεται σαφές ότι το κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης πρέπει να είναι σε θέση να στεγάσει: 1. Συλλογές υλικού. 2. Εκθετήρια νέων βιβλίων και ιστορικών κειµηλίων. 3. Εκθετήρια περιοδικών και Εφηµερίδων. 5

6 4. Αναγνωστήρια για χρήση των συλλογών της από τους χρήστες της. 5. Χώρο στέγασης των υπηρεσιών διεθνών αριθµοδοτήσεων (ISBN, ISSN, ISMN κ.α.) 6. Χώρο στέγασης των υποδοµών πληροφορικής. 7. Χώρους στέγασης των υπηρεσιών της. 8. Χώρους συναθροίσεων προσωπικού και αναγνωστών. 9. Χώρους υποδοχής αναγνωστών. 10. Αίθουσες διαλέξεων. 11. Αίθουσα εκθέσεων. 12. Αίθουσα χρήσης οπτικοακουστικών µέσων. 13. Κλειστά ατοµικά αναγνωστήρια. Xρήστες Οι χρήστες της Εθνικής βιβλιοθήκης στο νέο κτίριο θα είναι: 1. Αναγνώστες των συλλογών. Η εκτίµηση είναι ότι η ΕΒΕ θα δέχεται ηµερησίως κατά µέγιστο αριθµό 500 αναγνώστες. Η ταυτόχρονη παρουσία στα αναγνωστήρια εκτιµάται σε 200 άτοµα. 2. Χρήστες των υπηρεσιών αριθµοδοτήσεων. Η εκτίµηση είναι ότι η ΕΒΕ θα δέχεται ηµερησίως κατά µέγιστο αριθµό 50 άτοµα για λήψη διεθνών αριθµών εκδόσεων. 3. Καταθέτες εκδόσεων. Η εκτίµηση είναι ότι η ΕΒΕ θα δέχεται ηµερησίως κατά µέγιστο αριθµό 50 άτοµα για κατάθεση εκδόσεων. Χωροθέτηση Το κτίριο θα ανεγερθεί στο οικόπεδο του στρατοπέδου Πλέσσα το οποίο περικλείεται από τις οδούς Μεσογείων, Ξενοπούλου,,.,.. Το οικόπεδο έχει έκταση τ.µ.. Το κτίριο θα αναγερθεί έχοντας πρόσοψη προς την οδό Μεσογείων µε τρόπο που να επιτρέπει την βέλτιστη αξιοποίηση του οικοπέδου και δίνοντας την προοπτική µελλοντικής επέκτασής του. Οι µελετητές είναι ελεύθεροι να χωροθετήσουν το κτίριο όπως επιθυµούν αλλά θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους την ανάγκη δηµιουργίας του υπογείου σταθµού αυτοκινήτων και τα κτίρια που χρησιµοποιούνται για στέγαση συλλογών της ΕΒΕ και τα οποία ευρίσκονται στο πίσω µέρος του οικοπέδου. Το νέο κτίριο θα αναπτυχθεί σε ορόφους σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον συντελεστεί δόµησης της περιοχής. Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης υπογείων χώρων αλλά είναι προτιµότερο αυτό να γίνει για την 6

7 εγκατάσταση του µηχανολογικού εξοπλισµού του κτιρίου και τους χώρους στάθµευσης. Μορφολογία του κτιρίου Το νέο κτίριο της ΕΒΕ πρέπει να έχει µια σύγχρονη αρχιτεκτονική η οποία όµως θα αναδεικνύει τη χρήση του ως κτιρίου στο οποίο θα στεγάζεται η πνευµατική παραγωγή των Ελλήνων στην ιστορική τους διαδροµή. Ως εκ τούτου το κτίριο θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις αισθητικές απαιτήσεις του καιρού µας και των λειτουργικών αναγκών µιας σύγχρονης Εθνικής Βιβλιοθήκης. Επιδίωξη είναι το κτίριο να αποτελέσει σηµείο αναφοράς της σύγχρονης Αθήνας. Αποτελεί άποψη της επιτροπής, χωρίς ωστόσο αυτό να λειτουργεί δεσµευτικά προς τους αρχιτέκτονες ως προς τον τρόπο και τις λύσεις που θα προτείνουν, ότι το νέο κτίριο θα πρέπει να συνδυάζει στοιχεία µιας σύγχρονης αρχιτεκτονικής, να εξασφαλίζει την επιθυµητή χωρητικότητα όπως αυτή αναλύεται στο παρόν κτιριολογικό πρόγραµµα και να έχει την δυνατότητα επέκτασης του στο µέλλον. Το κτίριο µπορεί να αναπτύσσεται σε ορόφους, ο ελάχιστος ωφέλιµος χώρος του κάθε επιπέδου υπολογίζεται σε 4500 τ.µ. περίπου. Επίσης, µπορεί να δοθούν και λύσεις µε περισσότερα από ένα κτίρια µε τον όρο ότι είναι συνεχόµενα ή επικοινωνούν µε καλυµµένες προσβάσεις. Παράλληλα, το νέο κτίριο πρέπει να ενσωµατώνει τις σύγχρονες διεθνής πρακτικές οργάνωσης κτιρίων Βιβλιοθηκών, να εξασφαλίζει την χρήση της πλέον σύγχρονης πληροφοριακής τεχνολογίας και να διαθέτει χώρους στέγασης των νέων διοικητικών δοµών και λειτουργιών που προβλέπει η νέα νοµοθεσία για την Εθνική Βιβλιοθήκη που ψηφίστηκε πρόσφατα και να έχει προοπτικές προσαρµογής τους στις εξελίξεις της τεχνολογίας και πρακτικές διοίκησης. Κατά συνέπεια, οι τεχνολογικές υποδοµές του κτιρίου πρέπει να είναι ανάλογες, το κτίριο πρέπει να περιλαµβάνει και το «όραµα» της υψηλής τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών καθώς τις σύγχρονες µεθόδους µετάδοσης της πληροφορίας το απαιτούν. Υπαίθριοι Χώροι Χώρος εκδηλώσεων Οι µελετητές είναι ελεύθεροι να προτείνουν αίθρια, τόσο ως χώρους φωτισµού όσο και ως χώρους εκδηλώσεων. Το σηµερινό πνεύµα των βιβλιοθηκών δίνει την αίσθηση ότι ο εξωτερικός χώρος αποτελεί συνέχεια αλλά και λειτουργικό σύνολο µε τον εσωτερικό. Η αξιοποίηση των εξωτερικών χώρων για εκδηλώσεις είναι σηµαντικός παράγοντας. 7

8 Χώροι Στάθµευσης αυτοκινήτων Στο κτίριο θα πρέπει να προβλεφθεί υπόγειο χώρος στάθµευσης περίπου θέσεων οργανωµένοι σε δύο διακριτές χρήσεις των 1000 και των 200 αντίστοιχα. Οι 1000 θέσεις µπορούν να λειτουργούν σε ανεξαρτησία µε το κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκη καθώς θα ανήκουν στο ταµείο Στρατού του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. Οι ελάχιστες απαιτούµενες θέσεις στάθµευσης για την Εθνική Βιβλιοθήκη θα είναι

9 Κοινόχρηστοι χώροι Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω κάποιοι από τους κοινόχρηστους χώρους που θα πρέπει να περιληφθούν: 1. Χώροι Φωτοαντιγράφησης Χώροι φωτοαντιγράφησης για χρήση του κοινού. Κοντά στο κεντρικό αναγνωστήριο. Ελάχιστο 10 µηχανήµατα, µε προοπτική αύξησής τους. Χώροι φωτοαντιγράφησης για χρήση της βιβλιοθήκης. 2. Αποθήκες. Αποθήκη καθαρισµού 20τµ. Αποθήκη προµηθειών 70τµ. Γενικοί αποθηκευτικοί χώροι: 200τµ 3. W.C. 4. Βεστιάριο και Lockers Ανάλογο των Αναγνωστηρίων (400 ατόµων) 5. Τηλεφωνικοί θάλαµοι (τηλεφωνικά σηµεία για το κοινό) 6. Μηχανοστάσιο - Λεβητοστάσιο 7. Χώροι ανεφοδιασµού είσοδος προµηθειών 50τµ (κλειστό) Αρχές Σχεδιασµού του Κτιρίου Κατά τον σχεδιασµό του κτιρίου πρέπει να ληφθούν ιδιαιτέρως υπόψη τα παρακάτω: 1. Ελεγχόµενες συνθήκες περιβάλλοντος ( υγρασία, θερµοκρασία) για τις συλλογές., τα αναγνωστήρια και τους χώρους εργασίας του προσωπικού σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα.. 2. Μια κύρια είσοδο/ έξοδο για το κοινό. Η είσοδος πρέπει να είναι εµφανής εξωτερικά και να είναι στεγασµένη. 3. Προστατευµένη είσοδο τροφοδοσίας για µικρά και µεγαλύτερα οχήµατα σε σηµείο του ισογείου ή υπογείου. 4. Εξόδους εκκένωσης του κτιρίου σε περίπτωση κινδύνου. 5. Αυτόµατο σύστηµα µεταφοράς του υλικού στους ορόφους. 6. Εξασφάλιση της πρόσβασης σε όλους τους χώρους του κτιρίου από άτοµα µε ειδικές ανάγκες σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Εθνική και την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 7. Εσωτερική διάταξη µε δηµιουργία χώρων αποµόνωσης (πυροδιαµερίσµατα) για προστασία από φωτιά. 8. Εσωτερική διαµόρφωση που θα επιτρέπει την διαµόρφωση κατά το δυνατόν µεγάλων ανοικτών χώρων χωρίς την παρουσία κολόνων στήριξης.. 9. Εξωτερική διαµόρφωση του κτιρίου και προσανατολισµός που θα εξασφαλίζουν την µέγιστη δυνατή φωτεινότητα αλλά όχι έκθεση των συλλογών στην ηλιακή ακτινοβολία και αντανακλάσεις. Για την κάλυψη αυτής της απαίτησης ο µελετητής µπορεί να προτείνει συγκεκριµένες λύσεις όπως τοποθέτηση ηλιοπετασµάτων και σκιάσεων, ειδικούς απορροφητικούς υαλοπίνακες κ.α. 10. Να εφαρµοστούν τεχνικές βέλτιστης αξιοποίησης της ενέργειας. 11. Ελεγχόµενη είσοδο του προσωπικού. 9

10 12. Οι µηχανολογικές εγκαταστάσεις θα τοποθετηθούν σε θέση που δεν θα δηµιουργούν θόρυβο εντός του κτιρίου. 13. Σύστηµα εντοπισµού πυρός και πυρόσβεσης µε το κατάλληλο µέσο ανάλογα µε το είδος του υλικού και των λειτουργιών. 14. Το νέο κτίριο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα µελλοντικής επέκτασης. Τα παραπάνω σηµεία απαιτούν ειδικές µελέτες και θεωρείται δεδοµένο ότι θα ακολουθηθούν τα διεθνή πρότυπα για δηµόσια κτίρια και ειδικότερα για Βιβλιοθήκες. Ο µελετητής θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι τα φορτία στο κτίριο θα είναι ιδιαίτερα µεγάλα και εποµένως θα υπάρχει ισχυρή στατική στήριξη του γεγονός που ενδεχοµένως να δηµιουργεί περιορισµούς στην σχεδίασή του. Μέγεθος Το κτίριο θα έχει έκταση συνολική ωφέλιµη επιφάνεια τ.µ. η οποία θα καλύπτει τις ανάγκες της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Αυτός ο χώρος εκτιµάται ότι µπορεί να καλύψει τις ανάγκες της Εθνικής βιβλιοθήκης, και να εξασφαλίζει την προοπτική στέγασης και ανάπτυξής της για τα επόµενα 50 χρόνια. Το νέο κτίριο θα στεγάσει τις συλλογές και τις υπηρεσίας της ΕΒΕ, το σύνολο των λειτουργιών της, τις συλλογές και το προσωπικό -µε εξαίρεση τα όσα αναφέρονται ότι θα παραµείνουν στο παλαιό κτίριο. Το νέο κτίριο πρέπει να στηρίξει την ανάπτυξη των υποδοµών της ΕΒΕ αλλά και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού της. Πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα ανάπτυξης των λειτουργιών που αναφέρονται παρακάτω καθώς και να δίνει τη δυνατότητα επέκτασης σε νέες λειτουργίες και δραστηριότητες οι οποίες θα προκύψουν από την εξέλιξη της τεχνολογίας και την ανάπτυξη των Εθνικών Βιβλιοθηκών διεθνώς. Πρέπει επίσης να προβλέπει την πληρέστερη αξιοποίηση όλων των συλλογών, µεγάλο µέρος των οποίων σήµερα είναι αποθηκευµένο καθώς και την πληρέστερη αξιοποίηση όλων των ανθρώπινων και υλικών πόρων, που λόγω της κατάτµησης των υπηρεσιών και της γενικότερης έλλειψης χώρων δεν µπορεί να γίνει. Συνοπτικά το νέο κτίριο θα χώρους για κάλυψη των χρήσεων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Χρήση Έκταση Συλλογές υλικού 9700 Εκθετήρια νέων βιβλίων και ιστορικών κειµηλίων. Εκθετήρια περιοδικών και Εφηµερίδων Αναγνωστήρια 1150 Χώρος στέγασης των υπηρεσιών διεθνών αριθµοδοτήσεων (ISBN, ISSN, ISMN κ.α

11 Χώρος στέγασης των υποδοµών πληροφορικής. 100 Χώροι στέγασης των υπηρεσιών της ΕΒΕ Χώροι κοινού Μηχανοστάσια 1000 Κοινόχρηστοι χώροι (Κλιµακοστάσια, διάδροµοι, χώροι υγιεινής, ελεύθεροι χώροι κ.α.) 8150 ΣΥΝΟΛΟ Συλλογές υλικού. Το νέο κτίριο πρέπει να στεγάσει ένα µεγάλο αριθµό τεκµηρίων κάθε µορφής όπως: Βιβλία, περιοδικά, εφηµερίδες, φυλλάδια, οπτικοακουστικό υλικό, χειρόγραφα, ηλεκτρονικές εκδόσεις, φύλλα µουσικής κ.α. Το υλικό αυτό θα οργανώνεται σε δύο διακριτές συλλογές : α) µια συλλογή παρακαταθήκης β) Συλλογή για χρήση στα αναγνωστήρια της ΕΒΕ και γ) µια συλλογή για διάθεση υλικού σε άλλες Βιβλιοθήκες στα πλαίσια της υπηρεσίας διαδανεισµού την οποία προτίθεται να αναπτύξει. Συλλογή παρακαταθήκης Χρηστική συλλογή Συλλογή διαδανεισµού Συνολική έκταση Βιβλία Περιοδικά (Συνδροµές) Περι οδικ ά (Τόµ οι) Εφηµερίδες (Συνδροµές) Εφηµερ ίδες (Τόµοι) Ο πτ ικ οα κο υ στ ικ ά Άλλο υλικό ΣΥΝΟ ΛΟ Το υπολογιζόµενο εµβαδόν της Εθνικής Βιβλιοθήκης για στέγαση των συλλογών εκτιµάτε σε 9700 τ.µ. Το εµβαδόν των χώρων των βιβλιοστασίων έχουν υπολογιστεί µε ανάλογη ετήσια αύξηση για µια χρονική περίοδο 50 ετών. 11

12 Ο υπολογισµός αυτός έγινε µε βάση: Α) την ετήσια αύξηση των δύο τελευταίων ετών, καθώς κρίνεται ότι αυτά τα δύο χρόνια είναι πλησιέστερα στην πραγµατικής εκδοτική παραγωγή της χώρας και περιλαµβάνουν τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας που επηρεάζουν την έντυπη αλλά και την ηλεκτρονική παραγωγή που και οι δύο µε τον τρόπο τους επηρεάζουν τον υπολογισµό όγκων αποθήκευσης υλικού. Επισηµαίνεται ότι η πρακτική πρόβλεψης µε βάση την τελευταία διετία αποτελεί διεθνή σταθερό τρόπο µέτρησης τα τελευταία δέκα χρόνια, παρά την άθροιση των προσκτήσεων, διαίρεση και αναγωγή των τελευταίων πενήντα χρόνων, πρακτική που ίσχυε παλαιότερα. Το ίδιο ισχύει και για την προοπτική επέκτασης των υπηρεσιών. Β) Την πρόβλεψη αύξησης των προσκτήσεων και άλλων µορφών υλικού όπως : Τεχνικές Αναφορές, Πατέντες, οπτικοακουστικού υλικού κ.α. το οποίο µέχρι τώρα αποκτάται σε περιορισµένους αριθµούς λόγου αδυναµίας στέγασής του. Γ) Βιβλιοστάσια: στα βιβλιοστάσια τοποθετείται σύµφωνα µε ταξινοµικό σύστηµα το σύνολο των συλλογών της βιβλιοθήκης. Η ΕΒΕ συγκεντρώνει δύο αντίτυπα κάθε τεκµηρίου και δηµιουργεί µια συλλογή χρήσης και µια συλλογή παρακαταθήκης. Σκόπιµο είναι οι συλλογές αυτές να έχουν χωριστούς χώρους φύλαξης. Η συλλογή παρακαταθήκης θα πρέπει να φυλάσσεται σε µέρος µε ιδιαίτερες συνθήκες πυροπροστασίας (πυροδιαµέρισµα).η συλλογή παρακαταθήκης µπορεί να στεγαστεί µε χρήση κινητών βιβλιοστασίων τα οποία εξασφαλίζουν Τα Βιβλιοστάσια µπορούν να είναι σε οποιοδήποτε επίπεδο (όροφο) του κτιρίου καθώς και σε ένα ή περισσότερα επίπεδα. Ο Υπολογισµός της έκτασης έγινε µε την παραδοχή: 45 βιβλία/µ. σε διπλά βιβλιοστάσια µε 5 ράφια 40 τόµοι περιοδικών/µ. σε διπλά βιβλιοστάσια µε 5 ράφια Επισηµαίνεται ότι τα βιβλιοστάσια είναι κλειστά για το κοινό, συνεπώς οι διάδροµοι κίνησης υπολογίζονται σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα στα 80εκ. Η εκτίµηση έγινε για πληρότητα ραφιών που θα πλησιάζει το 100%. Το βιβλιοθηκονοµικό σταθερό του πλάτους των ραφιών είναι από 23-25εκ. Τα ράφια µπορεί να είναι µονής ή διπλής όψεως. Εκθετήρια νέων βιβλίων και ιστορικών κειµηλίων. Σε ειδικές κατασκευές θα εκτίθενται νέες προσκτήσεις της ΕΒΕ καθώς και ιστορικά κειµήλια τα οποία διαθέτει. Εκθετήρια βιβλίων 200 Εκθετήρια κειµηλίων 100 Σύνολο 300 τ.µ. Εκθετήρια περιοδικών και Εφηµερίδων. Σε ειδικά κεκλιµένα εκθετήρια θα εκτίθενται τα τρέχοντα τεύχη περιοδικών και Εφηµερίδων της ΕΒΕ. Εκθετήρια Περιοδικών 300 Εκθετήρια Εφηµερίδων

13 Εκθετήρια άλλων εκδόσεων (Ανάτυπα, Τεχνικές αναφορές κ.α.) Βιβλιοπωλείο, Πωλητήριο εκδόσεων. Σύνολο τ.µ Αναγνωστήρια για χρήση των συλλογών της από τους χρήστες της. Αναγνωστήριο Περιοδικών 200 και Εφηµερίδων Αναγνωστήριο Βιβλίων 500 Αναγνωστήριο 100 Οπτικοακουστικού Υλικού Ηλεκτρονικό αναγνωστήριο. 150 Αίθουσα πολυµέσων 200 ( Απαιτεί ηχοµόνωση. Προβλεπόµενες θέσεις 50). ΣΥΝΟΛΟ 1150 τ.µ. Χώροι στέγασης των υπηρεσιών της ΕΒΕ. Σύµφωνα µε τον Νέο Οργανισµό των Υπηρεσιών της ΕΒΕ και τις προβλέψεις αξιοποίησης των χώρων του παλαιού κτιρίου στο νέο κτίριο θα εγκατασταθούν οι παρακάτω ιευθύνσεις της ΕΒΕ της ΕΒΕ: 1) ιεύθυνση ιοικητικών και Τεχνικών, Οικονοµικών και Τεχνικών Υπηρεσιών. 2) ιεύθυνση Συλλογών και Καταλόγων 3) ιεύθυνση Εξυπηρέτησης Αναγνωστών 4) ιεύθυνση Εφαρµογών Πληροφορικής και Τεχνολογίας 5) Γραµµατεία Εφορευτικού Συµβουλίου και Γενικού ιευθυντή. Οι ιευθύνσεις απαρτίζονται από Τµήµατα τα οποία εκτελούν συγκεκριµένες λειτουργίες. Η απαιτήσεις σε χώρους των ιευθύνσεων και των Τµηµάτων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Ο υπολογισµός έγινε σύµφωνα µε τη λειτουργία τους, το προβλεπόµενο προσωπικό τους και τη φύση των καθηκόντων τους. ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τµήµατα Έκταση ιεύθυνση ιοικητικών και Τεχνικών, Οικονοµικών και Τεχνικών Υπηρεσιών. 1. Τµήµα Προσωπικού, Οργάνωσης και Επιµόρφωσης 2. Τµήµα ιοικητικής Υποστήριξης 3. Τµήµα ηµοσίων Σχέσεων και Εκδόσεων 4. Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών 5. Τµήµα Οικονοµικής

14 ιεύθυνση Συλλογών και Καταλόγων ιεύθυνση Εξυπηρέτησης Αναγνωστών ιεύθυνση Εφαρµογών Πληροφορικής και Τεχνολογίας ιεύθυνση Συντήρησης και ιατήρησης Συλλογών ιαχείρισης, 6. Τµήµα Προµηθειών και Κτηµατολογίου 7. Τµήµα Μισθοδοσίας 1. Τµήµα Ανάπτυξης των Συλλογών και Καταθέσεων 2. Τµήµα Περιοδικών Εκδόσεων 3. Τµήµα Βιβλιοθηκονοµικής Επεξεργασίας 4. Τµήµα Εθνικών Βιβλιογραφιών και Συλλογικών Καταλόγων 5. Τµήµα ιεθνών Αριθµοδοτήσεων 6. Τµήµα Ανάπτυξης και εφαρµογής προτύπων 1. Τµήµα Πληροφόρησης και ιαδανεισµού 2. Τµήµα Αναγνωστηρίων και Βιβλιοστασίων 3. Τµήµα Οπτικοακουστικών και Ψηφιακών Συλλογών 1. Τµήµα Μηχανοργάνωσης 2. Τµήµα Ψηφιοποίησης και Ηλεκτρονικών Εκδόσεων 3. Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης και ικτύων 1. Τµήµα Συντήρησης και Βιβλιοδεσίας 2. Τµήµα ιατήρησης και Εφαρµογών Οπτικής Τεχνολογίας Γραµµατεία Εφορευτικού 50 Συµβουλίου και Γενικού ιευθυντή. Αίθουσα Συνεδριάσεων 50 Εφορευτικού Συµβουλίου Αίθουσα Συνεδριάσεων 40 Επιτροπών της ΕΒΕ Αποθηκευτικοί χώροι 400 ΣΥΝΟΛΟ 1150 Στο νέο κτίριο θα δηµιουργηθεί αίθουσα εκδηλώσεων µε την µορφή αµφιθεάτρου και θα υπάρχουν και οι παρακάτω βοηθητικοί ως προς την λειτουργία της ΕΒΕ χώροι: 14

15 Έκταση Χώρος συναθροίσεων προσωπικού και αναγνωστών. 300 Χώρος υποδοχής αναγνωστών. 250 Αίθουσα διαλέξεων (Αµφιθέατρο). 500 Αίθουσα εκθέσεων. 400 Αίθουσα χρήσης οπτικοακουστικών µέσων. 200 Κλειστά ατοµικά αναγνωστήρια 400 ΣΥΝΟΛΟ 2000 τ.µ. Χωροθέτηση Λειτουργιών του κτιρίου. Το κτίριο θα ικανοποιεί τις παρακάτω Λειτουργίες: 1. Πρόσκτησης και Επεξεργασίας του υλικού. 2. Στέγασης των Συλλογών. 3. Παροχής υπηρεσιών σε αναγνώστες. 4. ιοικητικές Λειτουργίες. Σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες δραστηριότητες και τις προβλεπόµενες κινήσεις του προσωπικού και των αναγνωστών εντός του κτιρίου η Χωροθέτηση θα ακολουθήσει τις παρακάτω αρχές: Η πρόσκτηση και επεξεργασία να εκτελείται στο κατώτερο δυνατό επίπεδο του κτιρίου κατά προτίµηση στο ισόγειο. Η Στέγαση των συλλογών να πραγµατοποιείται οπουδήποτε εντός του κτιρίου κατά προτίµηση σε γειτνίαση µε τα αναγνωστήρια. Συλλογή παρακαταθήκης Χρηστική συλλογή Συλλογή διαδανεισµού Εκθετήρια βιβλίων Εκθετήρια κειµηλίων Εκθετήρια Περιοδικών Εκθετήρια Εφηµερίδων Θέση στο κτίριο 4500 Οπουδήποτε 4500 Οπουδήποτε 700 Οπουδήποτε 200 Οπουδήποτε 100 Οπουδήποτε 300 Οπουδήποτε 200 Οπουδήποτε 15

16 Εκθετήρια άλλων εκδόσεων (Ανάτυπα, Τεχνικές αναφορές κ.α.) 100 Οπουδήποτε Βιβλιοπωλείο, Πωλητήριο εκδόσεων. 100 Ισόγειο Αναγνωστήριο Περιοδικών και Εφηµερίδων 200 Οπουδήποτε Αναγνωστήριο Βιβλίων 500 Οπουδήποτε Αναγνωστήριο Οπτικοακουστικού Υλικού 100 Οπουδήποτε Ηλεκτρονικό αναγνωστήριο. 150 Οπουδήποτε Αίθουσα πολυµέσων ( Απαιτεί ηχοµόνωση. Προβλεπόµενες θέσεις 50). 200 Ισόγειο ιεύθυνση ιοικητικών και Τεχνικών, Οικονοµικών και Τεχνικών Υπηρεσιών. 150 Ανω όροφος ιεύθυνση Συλλογών και Καταλόγων 350 Ισόγειο ιεύθυνση Εξυπηρέτησης Αναγνωστών 100 Οπουδήποτε ιεύθυνση Εφαρµογών Πληροφορικής και Τεχνολογίας 250 Ισόγειο ιεύθυνση Συντήρησης και ιατήρησης Συλλογών 200 Ισόγειο Γραµµατεία Εφορευτικού Συµβουλίου και Γενικού ιευθυντή. 50 Άνω Όροφος Αίθουσα Συνεδριάσεων Εφορευτικού Συµβουλίου 50 Άνω Όροφος Αίθουσα Συνεδριάσεων Επιτροπών της ΕΒΕ 40 Άνω Όροφος Αποθηκευτικοί χώροι 400 Ισόγειο Χώρος συναθροίσεων προσωπικού και αναγνωστών. 300 Οπουδήποτε Χώρος υποδοχής αναγνωστών. 250 Ισόγειο Αίθουσα διαλέξεων (Αµφιθέατρο). 500 Α όροφος Αίθουσα εκθέσεων. 400 Α όροφος Αίθουσα χρήσης οπτικοακουστικών µέσων Οπουδήποτε Κλειστά ατοµικά αναγνωστήρια Άνω Οροφος. 16

17 17

18 ιάγραµµα Γειτνίασης Χώρων Α: Συνεχόµενος χώρος ή µε άµεση επικοινωνία Β: Γειτονικός χώρος Γ: Αδιάφορο : Χωριστά Ε: Μακριά Είσοδος Αναγνωστήριο/α Α Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο Β Α Αίθουσα Πολυµέσων Γ Α Γ Αίθουσα Εκθέσεων Γ Γ Γ Α Πληροφοριακοί Σταθµοί Γ Α Α Α Β Κατάλογοι Α Γ Β Α Α Β Ανεξάρτητες Αίθουσες µελέτης Αίθουσα συνεδρίων Ε Ε Ε Γ Ε Ε Ε Ε Πωλητήριο εκδόσεων Β Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Β Καφενείο Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε Γραφείο ιευθυντή Γ Ε Ε Ε Ε Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γραφείο Γραµµατείας Α Ε Ε Ε Ε Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Αίθουσα Συνεδριάσεων Β Β Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ ιεεύθυνση ιοικητικών, κλπ Γ Β Β Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ ιεύθυνση Προσκτήσεων Γ Γ Γ Β Ε Ε Ε Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Β Τµήµα Αριθµοδοτήσεων Α Γ Γ Γ Γ Ε Ε Ε Ε Γ Γ Γ Γ Γ Γ Β Τµήµα Εθνικής Βιβλιογρ- Κατάλογοι Α Α Γ Γ Γ Γ Γ Ε Ε Ε Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ ιαχείριση Συλλογών Β Β Γ Γ Γ Γ Ε Ε Ε Ε Ε Β Γ Γ Β Α Α Γ Ταξιθέτηση και 3 Γραφεία Α Β Β Β Γ Γ Γ Γ Ε Ε Ε Ε Γ Β Γ Γ Α Α Β ιεύθυνση Εφαρµογών Πληροφορικής Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Εργαστήριο εκδόσεων Α Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Νέες Λειτουργίες Α Γ Α Α Α Α Γ Γ Γ Γ Γ Γ Β Γ Β Α Α Γ Α Α Α Γ Σταθµός Προσωπικού Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Β Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Βιβλιοστάσια Ε Α Ε Γ Α Α Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Ε Ε Ε Γ Γ Β Ε Γ Α Α Ε Οπτικοακουστικά Α Ε Α Ε Γ Α Α Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Ε Ε Ε Γ Γ Β Ε Γ Α Α Β 18

19 19

Βικελαία Βιβλιοθήκη. Έναρξη εργασιών Β Φάσης (τελικής)

Βικελαία Βιβλιοθήκη. Έναρξη εργασιών Β Φάσης (τελικής) ΕΞΟΦΥΛΛΟ 2 Βικελαία Βιβλιοθήκη Έναρξη εργασιών Β Φάσης (τελικής) ΓΕΝΙΚΑ Η λειτουργία της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης χρονολογείται από το 1908 που έγινε δεκτή η δωρεά Βικέλα. Στην αρχή στεγαζόταν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΜΑΖΙ...

ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΜΑΖΙ... ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 55 ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΜΑΖΙ... Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Γενικός Διευθυντής της Ε.Β.Ε. Αιδεσιμότατε, κ. Εκπρόσωπε του Νομάρχη, κ. Εκπρόσωπε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ (ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ Κ1) Εμβαδόν Οικοπέδου Επιτρεπόμενα Υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

majestic insight in living

majestic insight in living Ψυχικό Πρεσβεία ή Ιδιωτική Κατοικία ή Συγκρότημα Κατοικιών (Υπό κατασκευή) Κτίσμα 1800 μ2 σε οικόπεδο 1300μ2 Μοναδική θέση στην καλύτερη περιοχή του Ψυχικού Κορυφαία Αρχιτεκτονική Σχεδίαση από τον Αλέξανδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Μελέτη Κώστας Αντωνίου, Εδουάρδος Κάστρο, Πάνος Τζώνος, Στέργιος Γαλίκας, Θέμης Χατζηγιαννόπουλος

Αρχιτεκτονική Μελέτη Κώστας Αντωνίου, Εδουάρδος Κάστρο, Πάνος Τζώνος, Στέργιος Γαλίκας, Θέμης Χατζηγιαννόπουλος Δημοτική Βιβλιοθήκη και Μουσείο Βιβλιοθήκης Κοζάνης, Κοζάνη Μελέτη Δημοτική Επιχείρηση Μελετών Κοζάνης (ΔΕΜΚΟ) Αρχιτεκτονική Μελέτη Κώστας Αντωνίου, Εδουάρδος Κάστρο, Πάνος Τζώνος, Στέργιος Γαλίκας, Θέμης

Διαβάστε περισσότερα

Να έχει ξεχωριστές οδεύσεις διαφυγής από το υπόλοιπο κτίριο.

Να έχει ξεχωριστές οδεύσεις διαφυγής από το υπόλοιπο κτίριο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 5 / 2003 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε _ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 30/10/2003 1. Γενικά Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται σαν καταστήματα για την έκθεση,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ρ. Γιώργος Κ. Ζάχος ιευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ηµερίδα Goethe-Institut 01/12/2008 1 Ιστορίατου τουκτιρίου Σύνταξη κτιριολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Αποστολή και Στόχος του ΕΚΤ Το ΕΚΤ είναι ο Εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός»

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Ελένη Καλογεράκη Βιβλιοθηκονόµος, Msc Προϊσταµένη Βιβλιοθήκης ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός» e-mail: evalib@cc.uoa.gr H Βιβλιοθήκη του Ευαγγελισµού ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

(α) Για τις αίθουσες διδασκαλίας υπολογίζεται με την αναλογία 1 ατόμου για κάθε 2 τ.μ. καθαρού εμβαδού δαπέδου της αίθουσας.

(α) Για τις αίθουσες διδασκαλίας υπολογίζεται με την αναλογία 1 ατόμου για κάθε 2 τ.μ. καθαρού εμβαδού δαπέδου της αίθουσας. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3 / 2003 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ _ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ 30/10/2003 1. Γενικά Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Προς: Ταχ. Κώδικας : 501 00 Όπως Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : Ε. Μιχαλόπουλος, Τηλέφωνο : (24610)- 53901, 53936 Fax : (24610)-53969 Email : evagmixa@mou.gr Κοζάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΔHMOTIKO ΣXOΛEIO ΣTΑ ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΔHMOTIKO ΣXOΛEIO ΣTΑ ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ E.M.Π. ΣXOΛH APXITEKTONΩN ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AKAΔΗΜΑΪΚΟ ETOΣ 2012-13 TOMEAΣ I APXITEKTONIKOY ΣXEΔIAΣMOY 5ο XEIMEPINO EΞAMHNO MAΘHMA: APXITEKTONIKOΣ ΣXEΔIAΣMOΣ 5 Διδακτική ομάδα: Β. Γκανιάτσας, Καθηγητής Στ. Γυφτόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 99 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ 1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : To τοπογραφικό διάγραμμα της δεύτερης αρχιτεκτονικής μελέτης ταυτίζεται με αυτό της πρώτης αρχιτεκτονικής μελέτης εφόσον και οι δυο μελέτες εχουν γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 5* 120 ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΗΝ «ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑ» ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ)

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 5* 120 ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΗΝ «ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑ» ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΜΜΜΜΜΜ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 5* 120 ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΗΝ «ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑ» ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε)

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Νοµαρχία: Ροδόπης ΟΤΑ: ήµος Ιάσµου 2. Τίτλος έργου: Ωρίµανση Μελετών και ιαδικασιών Προσέλκυσης Επενδυτών ιεθνούς Εµπορευµατικού Σταθµού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 02/03/ :53:35 EET

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 02/03/ :53:35 EET ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΡΖΕΚΟΣ II ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 7. ΕΙΣΟ ΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η ΕΙΣΟ ΟΣ κάθε κτιρίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Ευρυδίκη Αμπατζή. Ίδρυμα Ευγενίδου Παρασκευή 19 Μαΐου 2006

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Ευρυδίκη Αμπατζή. Ίδρυμα Ευγενίδου Παρασκευή 19 Μαΐου 2006 Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Ευρυδίκη Αμπατζή Ίδρυμα Ευγενίδου Παρασκευή 19 Μαΐου 2006 Σχεδόν δύο αιώνες αδιάσπαστης λειτουργίας καλύπτει μέχρι σήμερα η Bιβλιοθήκη της Βουλής. Ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης Ί ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης λειτουργεί από το 1997. Βασικός στόχος της είναι η ανάπτυξη των συλλογών και των υπηρεσιών της έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα προγράµµατα σπουδών και

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1.

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1. Άρθρο 7 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Εκπαιδευτήρια 1.Γενικά. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ Η δήλωση αυτή γίνεται δυνάµει των προνοιών της εγκυκλίου του Υπουργού Εσωτερικών µε αρ. 1/2008, ηµεροµηνίας 10 Ιανουαρίου 2008. 1. Γενικά στοιχεία αίτησης: Το έντυπο αυτοελέγχου κατατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

κτίρια Πράσινα κτίρια»

κτίρια Πράσινα κτίρια» Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ημερίδα «Έξυπνο Σπίτι & Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών» Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4 ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4 ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΧΡΗΜ. : Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων 2007-2013 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΧΡΗΣΗ: 2013 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΥΠ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : 4.550.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MANAGEMENT) ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10» ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ:

Διαβάστε περισσότερα

1 ΓΕΝΙΚΑ 2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΣΤΟΧΟΙ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1 ΓΕΝΙΚΑ 2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΣΤΟΧΟΙ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ 1 Ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνική Έκθεση

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνική Έκθεση ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνική Έκθεση Αρχιτεκτονικών Κτιριολογικό Πρόγραµµα 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε)

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Θεσσαλίας Νοµαρχία: Τρικάλων ΟΤΑ: ήµος Τρικκαίων 2. Τίτλος έργου: Υποστήριξη του ήµου Τρικκαίων στην προσυµβατική διαδικασία επιλογής Σ ΙΤ για την ανέγερση και εκµετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ.

2. ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ. Άρθρο 13 [Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Χώροι στάθμευσης οχημάτων και πρατήρια υγρών καυσίμων 1. ΓΕΝΙΚΑ. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης

Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Χαρακτηριστικό Παράδειγµα της Πολιτιστικής Πολιτικής της Ελλάδας Γενικές Αρχές: Α. Η πολιτιστική πολιτική της χώρας µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργοδότης : ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤO ΔΗΜΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Τοποθεσία : Δήμος Αγ. Δημητρίου Αττικής Οδός Τηλεμάχου αρ. 39 & Ναπολέοντος αρ. 34 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγί ες γία την παρα δοση καί παρουσί αση της α σκησης του εργαστηρί ου Αρχίτεκτονίκη Εσωτ. Χωρων: Χωροί Γραφεί ων & Φωτίσμο ς.

Οδηγί ες γία την παρα δοση καί παρουσί αση της α σκησης του εργαστηρί ου Αρχίτεκτονίκη Εσωτ. Χωρων: Χωροί Γραφεί ων & Φωτίσμο ς. Οδηγί ες γία την παρα δοση καί παρουσί αση της α σκησης του εργαστηρί ου Αρχίτεκτονίκη Εσωτ. Χωρων: Χωροί Γραφεί ων & Φωτίσμο ς. (αφορά στα τμήματα Γ3 & Γ5) Τα παρακάτω αφορούν στην παράδοση του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές)

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Γραφείο Δανεισμού & Διαδανεισμού Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ Νοέμβριος 2012 Περιεχόμενα Περιγραφή Χώρου ανά όροφο... 3 Δεκαδική Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ : Δήμος Ρεθυμνου. ΘΕΣΗ : Εντός οικισμού Γερανίου, Δήμοτικη Ενότητα Νικηφόρου Φωκά, Δημός Ρεθύμνου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ : Δήμος Ρεθυμνου. ΘΕΣΗ : Εντός οικισμού Γερανίου, Δήμοτικη Ενότητα Νικηφόρου Φωκά, Δημός Ρεθύμνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ- ΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Τ Ο Υ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Κ Α Ι Ο Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Τ Η Σ Π Α Τ Ρ Α,

Θ Ε Μ Α : Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Τ Ο Υ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Κ Α Ι Ο Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Τ Η Σ Π Α Τ Ρ Α, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Γ Ι Α Τ Ο 1 9 Ο F O R U M Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ «Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ Τ Η Ν Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η» Θ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παρατηρήσεις επί της πρότασης/μελέτης Γενικές 1. Η μελέτη δεν έχει τη δομή ούτε μίας οικονομοτεχνικής ή επιχειρησιακής μελέτης αλλά ούτε και

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Φωτεινή Αραβανή Βιβλιοθήκη Αρχείο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος Βασικές αρχές στελέχωσης και λειτουργίας 22/12/2008 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή σελ. 2 Διαδικασία διερεύνησης σελ. 2 Λειτουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Β) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΡΗΕΤ. Γραφείο Βοηθού Επιτρόπου (ΒΕΡΗΕΤ) τελευταίος όροφος ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ ΓΕΡΗΕΤ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ CSIRT

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Β) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΡΗΕΤ. Γραφείο Βοηθού Επιτρόπου (ΒΕΡΗΕΤ) τελευταίος όροφος ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ ΓΕΡΗΕΤ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ CSIRT ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΡΗΕΤ 01 Γραφείο Επιτρόπου (ΕΡΗΕΤ) 1 52 52 τελευταίος όροφος 4m² εκ των 52m² προσωπικός χώρος υγιεινής εντός του Γραφειακού χώρου. Το Γραφείο να μπορεί να διαθέτει πέραν του σταθμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 89-1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. Η πρόσοψη του οικοπέδου βρίσκεται επί της οδού Κρουσόβου, ενώ το οικόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Παραχώρηση ή µη κατά χρήση για πενήντα (50) χρόνια στο Υπουργείο Οικονοµικών, τµ µήµατος του συνόλου των υποδοµών και του γηπέδου της

Παραχώρηση ή µη κατά χρήση για πενήντα (50) χρόνια στο Υπουργείο Οικονοµικών, τµ µήµατος του συνόλου των υποδοµών και του γηπέδου της ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια, / /2017 Αρ. Πρωτ.:.Υ. ΓΡΑΦΕΙΟ : ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : Fax: e-mail: 1γ Βικέλα 4, 591 32 Βέροια

Διαβάστε περισσότερα

4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 -

4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 - 4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 - 4.1 ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ Όπως και τα υπόλοιπα, έτσι και το πρώην σχολείο του Αγίου Σώστη είναι ένα πέτρινο κτίριο µε κεραµοσκεπή και βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Tο κτίριο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Ε Ρ Γ Ο Υ «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΠΥΛΑΙΑΣ» ΑΡ.

Μ Ε Λ Ε Τ Η Ε Ρ Γ Ο Υ «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΠΥΛΑΙΑΣ» ΑΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 5 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α /2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )]

Άρθρο 5 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α /2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Άρθρο 5 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Κατοικίες 1. Γενικά. «Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα κτίρια που χρησιμοποιούνται για κατοικία, δηλαδή μονοκατοικίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ / ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ/ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΚΤΙΡΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ / ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ/ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΠΟ / ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ/ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΑΥΛΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥ ΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΈΝΤΑΞΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΜΕΣΗ ΣΧΕΣΗ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων

Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων Χάρης Σαββίδης αρχιτέκτων d.p.l.g. Η Αρχιτεκτονική εντός της Αρχιτεκτονικής. Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων Στον σύγχρονο πολεοδομικό ιστό της Αθήνας δημιουργήθηκε τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΦΕΚ 59/Δ/ ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ 10 ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ ΜΗΧ

ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΦΕΚ 59/Δ/ ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ 10 ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ ΜΗΧ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΦΕΚ 59/Δ/3-02-89) ΕΙΣΗΓΗΣΗ 10 ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ ΜΗΧ Άρθρο 13 Κλίμακες 1. Οι κλίμακες των κτιρίων και δομικών έργων πρέπει να κατασκευάζονται (αριθμός, μορφή θέση και πλάτος) έτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:... ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:... ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:... (απο...) Με την παρούσα σας δηλώνω οτι το προσφερόμενο για εκμίσθωση ακίνητό μου της εν θέματι προσφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περιφέρεια : υτικής Ελλάδος Νοµός : Ηλείας ΟΤΑ : ήµος Αρχαίας Ολυµπίας Τίτλος έργου : Μελέτη και κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΝ 31-12-2009 Α/Α ΑΚΙΝΗΤΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ m 2 1. Συνολική έκταση οικοπέδων Πάτρας 142.210,12 Έχει παραχωρηθεί ένα τμήμα 700,00 m 2,για την κατασκευή του κόμβου «ΚΟΥΚΟΥ» με ζημιά του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ομάδα Μελέτης: Βασίλης Ιερείδης Χαράλαμπος Ιερείδης Αλέξανδρος Ιερείδης Αιμίλιος Μιχαήλ Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ Μελετητής: Θ. Τσιναράκης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Τεχνική Υπηρεσία Πολυτεχνείου Κρήτης Σύμβουλος:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Αντικατάσταση παλαιών αγωγών δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Αντικατάσταση παλαιών αγωγών δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης --------- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΣΑΥ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Αντικατάσταση παλαιών αγωγών δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ HELLENIC REPUBLIC ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ CHAMBER OF HERAKLION. Ηράκλειο 16/5/2013 Α.Π.: 920

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ HELLENIC REPUBLIC ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ CHAMBER OF HERAKLION. Ηράκλειο 16/5/2013 Α.Π.: 920 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ HELLENIC REPUBLIC ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ CHAMBER OF HERAKLION Ηράκλειο 16/5/2013 Α.Π.: 920 Ταχ. Διεύθυνση : Κορωναίου 9 Ηράκλειο Ταχ. Θυρίδα : 1 154 Ταχ. Κωδικός : 712 02 Τηλ. : 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 1 ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 1 ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 1 ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ. ΝΟΜΟΣ:.. 1 7: Νηπιαγωγείου 60, 8: Νηπιαγωγείου >60 9: Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες τροποποιήσεις ΓΟΚ (Άρθρο7 και 11) και Κτιριοδομικού κανονισμού (Αρθ 3)

Πρόσφατες τροποποιήσεις ΓΟΚ (Άρθρο7 και 11) και Κτιριοδομικού κανονισμού (Αρθ 3) Πρόσφατες τροποποιήσεις ΓΟΚ (Άρθρο7 και 11) και Κτιριοδομικού κανονισμού (Αρθ 3) Αποφ-31252/22-7-09 (ΦΕΚ-396/ΑΑΠ/13-8-09) Συμπλήρωση των διατάξεων της Αποφ-3046/304/30-1-89 του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ "Κτιριοδομικός

Διαβάστε περισσότερα

Η προσπέλαση από το πεζοδρόμιο στο εσωτερικό του κτιρίου πρέπει να γίνεται και αυτή στο ίδιο επίπεδο.

Η προσπέλαση από το πεζοδρόμιο στο εσωτερικό του κτιρίου πρέπει να γίνεται και αυτή στο ίδιο επίπεδο. 7. ΕΙΣΟ ΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. Γενικά Η Είσοδος κάθε κτιρίου είναι το καθοριστικότερο στοιχείο της προσβασιμότητάς του, καθορίζοντας ταυτόχρονα τον βαθμό αυτονομίας της διακίνησης των χρηστών του. Με την έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Σε οικόπεδο που βρίσκεται στην οδό Δαναΐδων στον Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού στην Αθήνα πρόκειται να ανεγερθεί τριώροφη οικοδομή µε υπόγειο και στέγη. Το

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά αποτελέσματα και ευρήματα αξιολόγησης ανά Υπηρεσία και Κτίριο 1 ΚΤΕΛ Ν. ΞΑΝΘΗΣ

Αναλυτικά αποτελέσματα και ευρήματα αξιολόγησης ανά Υπηρεσία και Κτίριο 1 ΚΤΕΛ Ν. ΞΑΝΘΗΣ Αναλυτικά αποτελέσματα και ευρήματα αξιολόγησης ανά Υπηρεσία και Κτίριο 1 ΚΤΕΛ Ν. ΞΑΝΘΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κατηγορία: Κτίριο υπηρεσίας µεταφορών 60,28 Στην αρµοδιότητα της Υπηρεσίας περιλαµβάνονται: Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Πτυχιακή Εργασία: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΙΑ ΒΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΛΑΙΑ

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 51/2016 ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΛΑΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΕΜΠ ΣΧΟΛΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 07 9ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 9: ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΟΜΑ Α 2 ΠΕΡΙΟΧΗ Β

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ανάπτυξη της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ανάπτυξη της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με σκοπό την επαρκή στέγαση των ακαδημαϊκών μονάδων της Πολυτεχνικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ρέθυμνο Αύγουστος 2008 Σ. ΠΙΟΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Μ. ΜΠΙΚΑΚΗΣ Χ. ΧΟΥΣΙΔΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου

Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου Σάββενας Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γ. Σάββενας Πολιτικός Μηχανικός: Κ. Χριστόπουλος Διακοσμήτρια: Κ. Καλλιγά Σάββενα

Διαβάστε περισσότερα

1Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΑΚΑ.ΕΤΟΣ 2008-2009 ΤΟΜΕΑΣ Ι ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

1Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΑΚΑ.ΕΤΟΣ 2008-2009 ΤΟΜΕΑΣ Ι ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 1Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΑΚΑ.ΕΤΟΣ 2008-2009 ΤΟΜΕΑΣ Ι ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 4 0 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 4 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑ Α: ΜΠΙΡΗΣ Τάσος, καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΥ ήµητρα, λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδρομές στον ακάλυπτο

Διαδρομές στον ακάλυπτο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχ/κων Διαδρομές στον ακάλυπτο Εγκαταστάσεις αυτόνομων δημιουργικών ομάδων Διπλωματική Εργασία Φοιτητής: Κουκούμης Νίκος Επιβλέπων: Παπαδόπουλος Σπόρος Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Δρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Με βάση την εφαρμογή της οδηγίας του Νόμου 3661/2008

Διαβάστε περισσότερα

- 94 - TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ

- 94 - TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ - 94 - TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟ Πρόκειται για οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1105,58 τ.μ. που βρίσκεται στο Ο.Τ. 10 και επί της οδών Δημητρίου Πολιορκητού και Κρουσόβου περιοχή Θρακομακεδόνων του σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: «Πολυόροφο κτίριο στάθµευσης αυτοκινήτων στη διασταύρωση των οδών ηµητριάδος-φιλελλήνων» ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Στη διασταύρωση των οδών Φιλελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Αρχεία Ν. Κοζάνης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Αρχεία Ν. Κοζάνης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αρχεία Ν. Κοζάνης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ Α. Πρόσβαση στο αρχειακό υλικό 1. Η πρόσβαση στα αρχεία που φυλάσσονται στα ΓΑΚ είναι ελεύθερη, σύµφωνα µε τους όρους που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έντυπο Υποβολής Πρότασης Κωδικός * Επωνυµία Φορέα Ηµεροµηνία * Αριθµός Συστηµένου * * Συµπληρώνονται από το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Επί µέρους Εµβαδό. Συνολικό

Επί µέρους Εµβαδό. Συνολικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΛΕΜΠΑΣ Λειτουργίες 1. ΙΟΙΚΗΣΗ / ΥΠΟ ΟΧΗ 1.1 Χώρος Υποδοχής 1.2 Γραφείο ιευθυντή 1.3 Γραφείο Γραµµατείας 1.4 Αποθήκη / Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΓ-ΝΟΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΓ-ΝΟΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Νικόλαος Πρασσάκης Τηλέφωνο : 2103307617 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. 21η ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. 21η ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 21η ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 1 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΑ 1989 : Ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1991 : Πρόσληψη των πρώτων μελών του προσωπικού 1992 : Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

winπυρο RUNET win ΠΥΡΟ Copyright RUNET and C.Georgiadis 1999-2003

winπυρο RUNET win ΠΥΡΟ Copyright RUNET and C.Georgiadis 1999-2003 win ΠΥΡΟ Copyright RUNET and C.Georgiadis 1999-2003 1 Το Πρόγραµµα winπυρο που περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο οδηγιών, προστατεύεται από τους νόµους περί πνευµατικών δικαιωµάτων και τις διεθνείς συµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Τη Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης,όπως ισχύει σήμερα.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Τη Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης,όπως ισχύει σήμερα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

21 υπάλληλοι (επί συνόλου 24) ποσό : Ώρες απογευµατινές: Ώρες νυκτερινές : 800. Ώρες Κυριακών & Εξαιρέσιµων : 800

21 υπάλληλοι (επί συνόλου 24) ποσό : Ώρες απογευµατινές: Ώρες νυκτερινές : 800. Ώρες Κυριακών & Εξαιρέσιµων : 800 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ραγάτση 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ. : 210 4194249 50 56 FAX : 210 4194257 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Ένα μοντέλο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών για πληροφόρηση Προϋπολογισμός: 2.013.363 Μερσίνη Μορελέλη-Κακούρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική Η ιδιοκτησία της ΑΝΘΕΜΙΑΣ Α.Ε., χωροθετείται μέσα στον οικισμό της Καρδίας. Ο πολεοδομικός και ο οικιστικός σχεδιασμός των οικοπέδων της ιδιοκτησίας οφείλει να στηρίζεται σε συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο,

Διαβάστε περισσότερα

Περιέχεται στο υλικό της µελέτης ; ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΘΩΣΗ

Περιέχεται στο υλικό της µελέτης ; ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΘΩΣΗ Κωδικός: ΠΕ-Β.4.1-0 Αναθ. : Ηµερ/νία: Σελίδα : από ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης Μελετών Κτιριακών Έργων-Αρχιτεκτονικά Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ: Υπηρεσία: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσιες-κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: Το νοµικό πλαίσιο.

ηµόσιες-κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: Το νοµικό πλαίσιο. 1 ηµόσιες-κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: Το νοµικό πλαίσιο. Ελένη Τζινιέρη-Τζανετάκου ιευθύντρια της ηµόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης Όταν το 2000 οι ηµόσιες Κεντρικές Βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

NOISIS Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Στρατηγικής και Ανάπτυξης Α.Ε.

NOISIS Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Στρατηγικής και Ανάπτυξης Α.Ε. Α. Γενικά Στοιχεία Περιφέρεια: Νομός: ΟΤΑ: Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης Δήμος Ελευθερίου Κορδελιού Τίτλος Έργου: Αξιοποίηση του κτιρίου Μύλοι Μελισσάρη και της δημοτικής ακίνητης περιουσίας με Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 21-04-2016 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 5348 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Τριπιδάκης. Οικοδομική Ι Δίκτυα Κτιρίων και Πόλεων. Ανελκυστήρες. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Ιωάννης Τριπιδάκης. Οικοδομική Ι Δίκτυα Κτιρίων και Πόλεων. Ανελκυστήρες. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Τομέας IV : Συνθέσεων Τεχνολογικής Αιχμής Ιωάννης Τριπιδάκης Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Διδάκτωρ ΕΜΠ Οικοδομική Ι Δίκτυα Κτιρίων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Στατιστικών Στοιχείων και Καθιερωµένων εικτών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Στατιστικών Στοιχείων και Καθιερωµένων εικτών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Στατιστικών Στοιχείων και Καθιερωµένων εικτών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πυρασφάλειας ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μελέτη Πυρασφάλειας ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Χρήση Κτιρίου ιεύθυνση ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΕΣ ΑΝΟΝΥΜΟΣ Ο ΟΣ Ιδιοκτήτης ΑΝΩΝΥΜΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ Υπεύθυνος Παρατηρήσεις ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕNEΡΓΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ (ΕΤΠΑ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕNEΡΓΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ (ΕΤΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕNEΡΓΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ (ΕΤΠΑ) ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3 3.3 3.3.β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα