Η ορολογία η σχετική με την δημόσια διοίκηση στην αρχαία Κρήτη. The terminology about the public administration of ancient Crete.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ορολογία η σχετική με την δημόσια διοίκηση στην αρχαία Κρήτη. The terminology about the public administration of ancient Crete."

Transcript

1 1 Η ορολογία η σχετική με την δημόσια διοίκηση στην αρχαία Κρήτη Angel Martinez ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο πολιτικό καθεστώς της Κρήτης υπάρχουν τρείς κύριες αρχές: Κόσμοι, Αρχαία Βουλή και Εκκλησία του δήμου. Κατά την ελληνιστική εποχή οι κόσμοι είναι επίσης γνωστοί μερικές φορές ως «damiorgoiv, kosmhth're" και a[rconte"». Η Bwlav (Boulhv), ή Συμβούλιο Γερόντων, απαντάται σε μία επιγραφή της Αξού του 6 ου αιώνα π.χ. και στις πρόσφατες επιγραφές διαφόρων πόλεων. Ο όρος preivgisto" χρησιμοποιείται στη Γόρτυνα, σε ενικό και πληθυντικό, για να αναφερθεί στα μέλη του Συμβουλίου στις αρχαίες και πρόσφατες επιγραφές. Η Εκκλησία του δήμου ή Λαϊκή Συνέλευση κατονομάζεται στις αρχαιότερες επιγραφές με την λέξη ajgorav. Στις επιγραφές της ελληνιστικής εποχής ο όρος ajgorav υποκαθίσταται από άλλους, όπως ejkklhsiva, povli", plh'qo", koinovn, dh'mo", ceirotoniva. Κατά την αρχαϊκή και κλασσική περίοδο αλλά επίσης και κατά την Ελληνιστική περίοδο, οι κρητικές επιγραφές παρουσιάζουν διάφορες αναφορές σε άλλους άρχοντες και δημόσιους λειτουργούς, που έχουν ως καθήκον συγκεκριμένες υπηρεσίες, όχι μικρής σημασίας. Οι όροι που χρησιμοποιούνται για να αναφερθούμε σε αυτούς τους δημόσιους λειτουργούς έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και θα αναλυθούν σ αυτή τη εργασία. Τελικά, στη ρωμαϊκή Κρήτη ειδικοί ελληνικοί όροι χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν καθήκοντα και δημόσιους θεσμούς που άνηκαν στη ρωμαϊκή διοίκηση. The terminology about the public administration of ancient Crete ABSTRACT Angel Martinez In the Cretan political regime, there are three main magistracies: Kosmoi, Council and Assembly. In the Hellenistic period, the Kosmoi are sometimes known as damiorgoi, kosmeteres and archontes. The Boule is found in an inscription of Axos which dates from the sixth century B.C. and is also found in the recent inscriptions of various cities. The term preigistos, both in singular and in plural, is employed in Gortina's ancient and recent inscriptions to make reference to the members of the Council. The word agora is used in ancient inscriptions to name the Assembly. In the Hellenistic inscriptions, the term agora is replaced by others, such as ekklesia, polis, plethos, koinon and demos. In the Archaic and Classical periods and also in the Hellenistic period, Cretan inscriptions present various references to other magistrates and public officers who are in charge of well-defined functions of not minor importance. The terms employed to refer to these magistrates are of great interest and will be analyzed in this paper. Finally, in Roman Crete, specific terms are used to designate public positions and institutions that belong to the Roman administration.

2 2 1 Στο πολιτικό καθεστώς της Κρήτης υπάρχουν τρείς κύριες αρχές: Κόσμοι, Αρχαία Βουλή και Εκκλησία του δήμου 1. Οι ανώτατοι άρχοντες ήταν οι «kovsmoi», που εμφανίζονται σε ολόκληρο το νησί από τις αρχαιότερες επιγραφές μέχρι τις πιο πρόσφατες 2. Οι αρμοδιότητές τους ήταν παρόμοιες με εκείνες των αθηναίων αρχόντων. Ήταν εκλεγμένοι μέσα από τους startouv" ή φυλετικές ομάδες 3 (Νομ.Γορτ ) και η διάρκεια του αξιώματός τους διαρκούσε ένα έτος. Κατά τον 5 αιώνα π.χ. στη Γόρτυνα χρησιμοποιείται ο όρος «startagevta"» για να σημαίνει τον αρχηγό του «σταρτού» από τον οποίο κατάγονται οι κόσμοι (Αρ ). Στις πρόσφατες επιγραφές «ο πρόεδρος των κόσμων» αποκαλείται «prwtovkosmo"» (Αρκάδες 20.B.5, Πραισός 7.A.3, 8.8-9, Λύκτος 18.9, 19.10, και άλλοι) και τα μέλη αυτού του σώματος των αρχόντων έχουν ορισθεί ως «suvnkosmoi» (Πραισός 7.A.3-4, 8.11). Κατά την ελληνιστική εποχή οι κόσμοι είναι επίσης γνωστοί μερικές φορές ως «damiorgoiv, kosmhth're" και a[rconte"» 4. Σε μία όψιμη επιγραφή από τη Λύκτο μαρτυρείται επίσης ο όρος «kosmovpoli"» ως έννοια η οποία συγγενεύει με τον όρο «ανώτατος άρχοντας» (Αρ.55.12). Ο ajpovkosmo", που είχε καταγραφεί ότι υπήρχε στη Λύκτο κατά τον 6 ή 5 αιώνα π.χ. (SEG 35, 1985, Αρ.991, A.5) και στην Αξό κατά τα τέλη του 4 ου αιώνα π.χ. (SEG 23, 1968, Αρ ), είναι ένας κόσμος που είχε διορισθεί αλλά ακόμη δεν είχει ασκήσει το καθήκον του Για το κρητικό πολιτικό σύστημα βλ., παραδείγματος χάρην, το έργο του R.F. Willetts, Aristocratic Society in Ancient Crete, London 1955, επανεκτύπωση Westport, Conn., 1980, σελ Ως προς το λεξιλόγιο των κρητικών αρχόντων, βλ. επίσης το έργο του M. Bile, Le dialecte crétois ancien, Paris 1988, σελ Για τις κρητικές επιγραφές θα χρησιμοποιηθεί το έργο της M. Guarducci, Inscriptiones Creticae [ICret.]. I. Tituli Cretae Mediae praeter Gortynios (Roma 1935). II. Tituli Cretae Occidentalis (Roma 1939). III. Tituli Cretae Orientalis (Roma 1942). IV. Tituli Gortynii (Roma 1950). Για τις αναφορές του μεγάλου Νόμου της Γόρτυνας (ICret. IV, 72) θα χρησιμοποιηθεί η συντομογραφία Νομ.Γορτ. Για τα μεταγενέστερα της Γκουαρντούτσι επιγραφικά ευρήματα θα χρησιμοποιηθεί το Supplementum Epigraphicum Graecum [SEG], I-LΙΙ, Για αυτή τη σημασία της λέξης «σταρτός» βλ. το έργο τού R.F. Willetts, The Law Code of Gortyn, Berlin 1967, σελ.10 y 65. Για τον όρο «δημιουργοί», βλ. τις ακόλουθες επιγραφές: Ολούς Αρ. 4.A.IV.31, V.35 και VIII.57, Αρ.4.B.IX.1, X.19, XI.35 και XII.61, Πολυρρηνία Αρ.7.A.1 και Αρ.7.B.1, SEG 23, 1968, Αρ και Αρ (Ολούς), και SEG 41, 1991, N (Άπτερα). Ως προς τους kosmhth're", βλ. Ίτανος 3.22, 4.14, 6.8-9, , και ως προς τους a[rconte"», Κυδωνία 2.2, Πραισός 9.2-3, Ίτανος , 16-17, 19 και 28-29, 8.21.

3 3 Από την άλλη πλευρά, είναι χρήσιμο να σημειώσουμε ότι υπάρχουν «κόσμοι» που ασκούν ειδικές λειτουργίες, όπως ο kovsmo" ksevnio", πού εμφανίζεται στη Γόρτυνα από τον 7 ο έως τον 5 ο αιώνα π.χ. και που είχε αναλάβει τους ξένους και τους απελεύθερους (Αρ.14.gp.2, 30.4, 78.4, 79.15, Νομ.Γορτ ), και ο kovsmo" ijarorgov", που έχει καταγραφεί ότι υπήρξε στη Γόρτυνα κατά το 2 αιώνα π.χ., με αρμοδιότητες στα θρησκευτικά θέματα (Αρ.195.b.3, 259.6, και 6). Μεταξύ των πρωταρχικών λειτουργιών των κόσμων υπήρχαν πιθανώς εκείνες που είχαν δικαιοδοτικό χαρακτήρα, αλλά αυτές είχαν ενωρίς αναληφθεί από ειδικούς λειτουργούς, που αποκαλούνταν «dikastaiv». Ο δικαστής έχει τον «mnavmwn» του, ένα «γραμματέα» ή «γραφέα», που τον βοηθούσε στις διαδικασίες και στη φύλαξη του αρχείου (π.χ., Γόρτυνα 42.B.6, Νομ.Γορτ. 9.32, 11.53). Χρειάζεται να σημειώσουμε επίσης την ύπαρξη στη νομοθεσία της Γόρτυνας του 5 ου αιώνα π.χ. των ojrfanodikastw'n, δηλαδή των «δικαστών ορφανών» (Νομ.Γορτ και 11-12). Πρόκειται για άρχοντες που έχουν ως καθήκον να διευθύνουν τη δικαιοσύνη στις σχετικές με τα ορφανά υποθέσεις και να κηδεμονεύουν ορφανά μικρής ηλικίας. Η Bwlav (Boulav, Boulhv), ή Συμβούλιο Γερόντων, απαντάται σε μία επιγραφή της Αξού του 6 ου αιώνα π.χ. (Αρ.9.13) και στις πρόσφατες επιγραφές διαφόρων πόλεων (π.χ., Γόρτυνα 298, Κνωσός 6.31, Δρήρος 1.C.104, 108 και D.129, Άπτερα 3.2 y 12, Ίτανος 2.3). Τα μέλη του Συμβουλίου εκλέγονταν μεταξύ εκείνων που ήταν «κόσμοι». Ο όρος preivgisto" χρησιμοποιείται στη Γόρτυνα, σε ενικό και πληθυντικό, για να αναφερθεί στα μέλη του Συμβουλίου στις αρχαίες (Αρ.80.11) και πρόσφατες επιγραφές (Αρ , Αρ y 5, και SEG 23, 1968, Αρ ). Επίσης απαντάται στην Ιεράπυτνα σε μία όψιμη επιγραφή (Αρ.7.23, boulh'" prhvgisto"). Η Εκκλησία του δήμου ή Λαϊκή Συνέλευση κατονομάζεται στις αρχαιότερες επιγραφές με την λέξη ajgorav (Γόρτυνα 13.g-i, 80.14, Νομ.Γορτ , 11.12) και σε μία περίπτωση με τη στερεότυπη φράση toi'" Gortunivoi" psapivdons ªiº (Γόρτυνα 78.1). Στις επιγραφές της ελληνιστικής εποχής ο όρος ajgorav υποκαθίσταται από άλλους, όπως ejkklhsiva (π.χ., Κνωσός 12.10, Μάλλα 2.5), povli" (π.χ., Αρκάδες 52.2, Αλλαρία 1.18, 2.B.1), plh'qo" (π.χ., Κνωσός 12.17), koinovn (π.χ., Αρκάδες 52.6, Λατώ 2.5-6), dh'mo" (π.χ., Αρκάδες 19.A.17), ceirotoniva (Χερσόνησος ). 5 Για τη χρήση σ αυτήν την επιγραφή του όρου «χειροτονία» με την έννοια της εκκλησίας, βλ. την

4 4 2 Οι επιγραφές μας παρουσιάζουν άλλους άρχοντες και δημόσιους λειτουργούς, που έχουν ως καθήκον συγκεκριμένες υπηρεσίες, όχι μικρής σημασίας. Στην αρχαϊκή και κλασσική εποχή εμφανίζονται οι ακόλουθοι: α) ajgrevta", άρχοντας της Δρήρου από τον 7 ο -6 ο αιώνα π.χ. αμφίβολης έννοιας (H. van Effenterre, BCH 70, 1946, σελ.590 Αρ.2.2). Μπορεί να πρόκειται για ένα είδος αγγελιοφόρος που ήταν επιφορτισμένος με το καθήκον να συγκαλεί τους πολίτες στη συνέλευση, ή για κάποιο στρατιωτικό υπάλληλο, δηλαδή πρόκειται για τον άρχοντα, που έχει καθήκον να συγκαλεί τους πολεμιστές για την προστασία της πόλης (βλ. H. van Effenterre, ibid., σελ.595-6). β) davmioi, άρχοντες από τη Δρήρο που έδρασαν από τον 6 ο -5 ο αιώνα π.χ. (P. Demargne-H. van Effenterre, BCH 61, 1937, σελ.334 Αρ.1.4), πιθανώς «δημόσιοι θησαυροφύλακες» επιφορτισμένοι με τα οικονομικά 6. γ) ejszikaiwth're" (= *ejkdikaiwth're"), δημόσιοι λειτουργοί της Λύκτου από τον 6 ο -5 ο αιώνα π.χ., που έχουν αρμοδιότητα να εποπτεύουν για την τήρηση του νόμου, «επιθεωρητές» (SEG 35, 1985, Αρ.991.A.8). δ) gnwvmone", «υποθηκοφύλακες», που διαπιστώθηκε ότι έδρασαν στη Γόρτυνα κατά τον 7 ο - 6 ο αιώνα (Αρ.14.g-p.2) και ήταν αντίστοιχοι προς τους μνήμονες ή γραμματείς. ε) ejpovtta" (= ejpovpta"), άρχοντας που επιτελεί υπηρεσίες επιθεωρητή, στη Γόρτυνα κατά τον 5 ο αιώνα π.χ. (Αρ.84.4). στ) karpodai'stai, δημόσιοι λειτουργοί επιφορτισμένοι να επιτελούν τη κατανομή και τη συλλογή των καρπών για την διατήρηση των από κοινού γευμάτων (συσσιτίων) στη Γόρτυνα κατά τον 5 αιώνα π.χ. (Αρ.77. B.5, και αποκατεστημένο στο Αρ. 77.C.3) 7. ζ) ejspravttai«επίσημοι εισπράκτορες», δημόσιοι υπάλληλοι από τη Γόρτυνα που έχουν ως καθήκον να εισπράττουν τα δημόσια χρέη, και οι οποίοι αναφέρονται στις επιγραφές του 5 ου αιώνα π.χ. (Αρ.75.D.2, Αρ.87.1, 7, 8 και 11, Αρ.91.4) και από τον 6 7 Guarducci, ad loc. Βλ. P. Demargne-H. van Effenterre, ibid., σελ.346-7, και F.R. Adrados (επιμ.), Diccionario Griego- Español, Madrid , I-V, λ. dhvmio".ii.1. Ως προς αυτούς του δημόσιους λειτουργούς, βλ. το έργο του R.F. Willetts, "Karpodai'stai", Philologus 105, 1961, σελ

5 5 4 /3 ο αιώνα π.χ. (Αρ.160.B.7).Επιτελούν μία λειτουργία παρόμοια με εκείνη των πρακτόρων των αθηναίων, που εμφανίζονται, εξάλλου, σε μία πρόσφατη επιγραφή της Ιτάνου (Αρ ). η) tivtai, άρχοντες από τη Γόρτυνα που είναι επιφορτισμένοι με το έργο να επιβάλλουν την πληρωμή προστίμων, η ύπαρξη των οποίων καταγράφεται στις επιγραφές από τον 7 ο αιώνα μέχρι τον 3 ο αιώνα π.χ. (Γόρτυνα 14.g-p.1, 15.a-b.2, 78.5, 79.20, 102.3, 107.1, και ). Μπορούσαν να ζητήσουν λογοδοσία από τους «κόσμους», τουλάχιστον σε όσες υποθέσεις ήταν σχετικές με τα πρόστιμα (βλ. Γόρτυνα 14.g-p.1 και ). Αυτή η υπηρεσία των τιτών, επιβεβαιώνεται από το λεκτικό σχόλιο του Ησυχίου tivtai: eu[poroi, h] kathvgoroi tw'n ajrcovntwn. Οι υπηρεσίες τους ήταν παρόμοιες με εκείνες των λογιστών, που αναφέρονται σε ένα ψήφισμα της Ιτάνου του 3 ου αιώνα π.χ. (Αρ.7.21). Εξάλλου, οι tivtai μπορούν να συγκριθούν με τους άρχοντες της Δρήρου από την αρχαϊκή περίοδο που επονομάζονται oij i[kati oij ta'" povl ªioº" «οι είκοσι της πόλης» (P. Demargne-H. van Effenterre, BCH 61, 1937, σελ. 348), οι οποίοι είναι μία επιτροπή ελέγχου, διορισμένη από τη Βουλή, για να εποπτεύει τους «κόσμους». 3 Κατά την ελληνιστική εποχή στην Κρήτη διευρύνεται το δημοκρατικό πολίτευμα. Η ίδια η λέξη «δημοκρατία» εμφανίζεται για πρώτη φορά στα επιγραφικά κείμενα (Γόρτυνα , Κνωσός 9.6, Πριανσός 2.18). Όσον αφορά τους άρχοντες και τους δημόσιους λειτουργούς, απαντώνται οι ακόλουθοι: α) Ο σύλλογος των αρχόντων που είχε λάβει την επωνυμία «Eujnomiva», έχει καταγραφεί κατά τον 2 ο αιώνα π.χ. στη Γόρτυνα (Αρ.178.2), στην Ίστρωνα (Αρ.2.2), στη Λατώ (Αρ.5.35, 21.3 y 24.2), στην Ολούντα (στη Λατώ 5.35), Άπτερα (Αρ.21.7) και Πολυρρηνία (Αρ.9.2). Αυτοί οι άρχοντες πραγματοποιούσαν ταυτόχρονα υπηρεσίες επιτήρησης στους διεθνείς δρόμους, θρησκευτικές τελετές διοικητικού χαρακτήρα και αναστήλωση συγκεκριμένων ναών (βλ. H. van Effenterre, REA 44, 1942, σελ.46). β) neovta", aj, αιτ. neovta", γεν. neovta", «Συμβούλιο νέων» 8 (Γόρτυνα και 163.6), σώμα αρχόντων της Γόρτυνας του 3 ου αιώνα π.χ. που είχε σχηματισθεί από νέους. Μέσα από τα μέλη αυτής της αρχής εκλέγονταν με κλήρωση «οι Επτά της αγοράς» (Αρ , oij ejpta; kat! ajgoravn, oi{ ka lavcwnti klarwvmenoi), 8 Βλ. R.F. Willetts, "The Neotas of Gortyna", Hermes 82, 1954, σελ

6 6 άρχοντες με διοικητικές και δικαιοδοτικές λειτουργίες ισοδύναμες με τους αγορανόμους των Αθηνών και άλλων πόλεων. Επίσης πρέπει να σημειώσουμε την χρήση του ρήματος «neotateuvw», απαξ, που σημαίνει «ότι κάποιος είναι μέλος μίας νεότας» (Γόρτυνα 164.3, 3ος αι. π.χ.). γ) provkormo", υπάλληλος της Γόρτυνας, που ενεργεί ως αντιπρόσωπος των «κόσμων» σε καθορισμένες αστικές πράξεις, όπως στην απελευθέρωση δούλων σε ειδικές περιπτώεις 9 (Αρ.235.8). Ο όρος δεν αναφέρεται, λοιπόν, στον «πρόεδρο των κόσμων» (= πρωτόκοσμος), όπως με συχνότητα έχει προταθεί 10. δ) gunaikonovmo", άρχοντας που γενικά είναι επιφορτισμένος να εποπτεύει τη διαγωγή των γυναικών, και μαρτυρείται σε μία επιγραφή της Γόρτυνας κατά τον 1 αιώνα π.χ. όπου εμφανίζεται με τον τύπο του ρήματος «gunaikonomevw» δηλαδή, «εκτελώ το καθήκον του γυναικονόμου» (Αρ.252.2). ε) ajgoranovmoi, επιθεωρητές της αγοράς, στη Γόρτυνα κατά τον 1 αιώνα π.χ. (Αρ ) και κατά τον 2 ο αιώνα μ.χ. (Αρ ). Ήταν, όπως φαίνειται, αριθμητικά τρείς και είχαν έναν πρόεδρο και ένα γραμματέα. Ύστερα από το όνομα του γραμματέα, σε μία από τις επιγραφές ακολουθεί το όνομα εκείνου που επονομάζεται «speu'sdo"» (Αρ.253.3). Η λέξη speu'sdo", που έχει αβέβαιη σημασία, σχετίζεται πιθανώς με το ρήμα «speuvdw» (βλ. Guarducci, ad loc.). στ) ejrgepistavtai «ελεγκτές δημοσίων έργων», μνημονεύονται σε μία επιγραφή των Αρκάδων κατά τον 2 ο αιώνα, σχετική με την αναστήλωση ενός ναού της Αρτέμιδας (Αρ.5.9). ζ) oijkonovmoi, σώμα δύο αρχόντων ειδικευμένων στο χειρισμό των δημοσίων οικονομικών πόρων, στις Αρκάδες κατά τον 1 αιώνα π.χ./1 αιώνα μ.χ. (SEG 26, , Αρ και 5). η) ejreutaiv (= ejreunhtaiv, βλ. ejreuvw = ejreunavw, Ευστάθιος ad Ιλιάδα 7.127, Ησύχιος), δημόσιοι υπάλληλοι υπεύθυνοι να ανακαλύπτουν και να εισπράττουν τα χρέη που οφείλονται στο κράτος, στην Κνωσό (13.18, 2ος π.χ.) και στη Δρήρο (1.D.132, 9 10 Βλ. Martínez-Fernández, "Cretense provkormo"", Fortunatae 1, 1991, σελ Βλ., π.χ., De Sanctis, Mon.Ant. 18, 1907, σελ.344-5: Blass, στο Collitz-Bechtel, Griech. Dial.- Inschriften, III.2.3, Göttingen 1904, Αρ. 5009, ad b3: LSJ λ. provkormo".

7 7 3ος/2ος π.χ.). θ) pravktore", δημόσιοι υπάλληλοι επιφορτισμένοι με τις κρατικές εισπράξεις, στην Ίτανο κατά τον 3 ο αιώνα π.χ. ( ). ι) logistaiv, ελεγκτές λογαριασμών, στην Ίτανο κατά τον 3 ο αιώνα π.χ. (7.21). κ) tamiva", θησαυροφύλακας, στη Γόρτυνα (Αρ.235.6) και στα Άπτερα (Αρ.3.17) κατά τον 2 ο αιώνα π.χ. λ) sugkritav", δημόσιος υπάλληλος, γνωστός κατά τον 3 ο αιώνα π.χ. στην Ιεράπυτνα και στην Πραισό (Ίτανος Αρ.1.B.56-7 και 65-66), που είχε ως καθήκον την ανάληψη υποθέσεων σχετικών με τα κοπάδια που έβοσκαν στην περιοχή μιάς πόλης αλλά που προέρχονταν από άλλη πόλη και υποθέσεων σχετικών με τους τόπους που παραχωρούνταν στους βοσκούς της άλλης πόλης για την κατασκευτή των ποιμνιοστασίων 11. μ) w\roi, άρχοντες από τη Γόρτυνα περί των οποίων γνωρίζουμε λίγα καί οι οποίοι ήταν ίσως «επόπτες» (Γόρτυνα 184.a.13, 2ος π.χ.). Η λέξη σχετίζεται πιθανώς με την ομηρική λέξη «ou\ro"» δηλαδή φύλακας και στηρίζεται επάνω στη ρίζα *worwo.- ν) krhtavrca", πρόεδρος του Κοινού των Κρητών, στη Γόρτυνα κατα τον 1 ο αιώνα π.χ. (Αρ ). ξ) suvnedroi, απεσταλμένοι από διάφορες πόλεις της Κρήτης για τις συνελεύσεις του Κοινού των Κρητών, στη Γόρτυνα κατά τον 2 ο αιώνα π.χ. (Αρ και 197.1). 4 Κατά τα έτη π.χ. ο ύπατος Κόϊντος Καικίλιος Μέτελλος υποτάσσει όλη τη νήσο Κρήτη στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Μετά την κατάληψη της Κρήτης από τους Ρωμαίους, ιδρύεται η επαρχία Κρήτης και Κυρήνης με αντικειμενικό σκοπό να καταστήσουν πιο αποτελεσματικό τον έλεγχο των Ρωμαίων επί της Αιγύπτου ενώ η έδρα του Επαρχιακού Συμβουλίου της Κρήτης τοποθετείται στη Γόρτυνα. Ο πρόεδρος του νέου Συμβουλίου, επονομαζόμενος αρχικά «Κρητάρχας», εμφανίζεται στις επιγραφές (ICret. IV, αρ. 250, 1ος αι. π.χ.) και στα νομίσματα. Η Κρήτη διοικούνταν από έναν ανθύπατο, ο οποίος συνοδευόταν από έναν quaestor, έναν legatus και από εκπροσώπους της εξουσίας. Οι 11 Βλ. H. et M. van Effenterre, BCH 109, 1985, σελ.183 σημ. 100.

8 8 ρωμαίοι δημόσιοι υπάλληλοι εγκαταστάθηκαν στη Γόρτυνα, όπου φαινόταν ότι υπήρχε επίσης μία ειδική ρωμαϊκή συνέλευση (conventus). Μετά τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις του Διοκλητιανού, περίπου στα μ.χ., η Κρήτη αποχωρίζεται από την Κυρήνη και ενώνεται κατά τη διάρκεια μιας σύντομης περιόδου με τη Διοίκηση της Μοισίας (Diocesis Moesiae). Αργότερα, ο Κωνσταντίνος ο Μέγας (324/337) ένωσε την Κρήτη με την ευρύτερη αυτοκρατορική διοικητική ενότητα της Ιλλυρίας (Praefectura Praetorio Illyrici) και κατ αυτόν τον τρόπο η Κρήτη έμεινε υποταγμένη στη διοίκηση του praefectus του Πραιτωρίου της Ιλλυρίας. Αυτή την εποχή η Γόρτυνα εξακολουθεί να είναι η πρωτεύουσα της Κρήτης και σε μερικές επιγραφές κοσμείται με τον τίτλο της μητρόπολης (ICret. IV, 285, 15 y 336 a-b, 8, 4ος αι. μ.χ.). Μία από τις σαφέστερες αποδείξεις αυτού που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε «ελληνικότητα» των κρητικών πόλεων κατά την διάρκεια της αυτοκρατορικής περιόδου της Ρώμης, είναι η κυρίαρχη και στην πλειονότητα των περιπτώσεων η αποκλειστική χρήση, συμπεριλαμβανομένων μερικές φορές περιπτώσεων κρητών που είχαν αυτοκρατορικά ρωμαϊκά nomina, της ελληνικής γλώσσας στις επιγραφές όχι μόνο στο ιδιωτικό πεδίο αλλά επίσης και στο πλαίσιο του δημοσίου χώρου των επισήμων κρατικών εγγράφων. Αυτή την εποχή, οι επιγραφές οι γραμμένες στα λατινικά είναι πολύ λίγες. Από τις πολυάριθμες κρητικές επιγραφές που σώζονται από την αυτοκρατορική περίοδο της Ρώμης, γύρω στις εννιακόσιες, στη λατινική γλώσσα είναι γραμμένες μόνο περίπου εξήντα πέντε. Παρ όλα αυτά, μερικές φορές εμφανίζεται εμφιλοχώρηση των λατινικών στα ελληνικά. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να παρατηρηθεί σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες που αξίζουν μνείας. Ας δούμε μερικές από αυτές. Στην κρητική ονοματολογία της αυτοκρατορικής περιόδου της Ρώμης η χρησιμοποίηση των ονομάτων praenomina που αναφέρονται σε άνδρες και σε γυναίκες στις επιτύμβιες επιγραφές πρέπει να ερμηνεύονται υπό την επίδραση της λατινικής ονοματολογίας. Η χρήση σε πολλές επιγραφές κοινών συντομογραφημένων ονομάτων οφείλεται στην επίδραση της λατινικής, όπου οι συντομογραφίες στις επιγραφές είναι πολύ συχνές. Στις αυτοκρατορικές επιγραφές της Κρήτης που είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα, ειδικά στις τιμητικές, χρησιμοποιούνται συχνά στερεότυπες εκφράσεις για να εκφράσουν τιμητικούς τίτλους, οι φράσεις δε αυτές είναι μεταφράσεις λατινικών όρων ή φράσεων χρησιμοποιημένων στα λατινικά, μέσα σε παρόμοια επιγραφικά συμφραζόμενα. Ας δούμε εν συνεχεία μερικούς από αυτούς τους όρους. Ο όρος Sebastov", μετάφραση από τα λατινικά

9 9 Augustus (passim): Ο τίτλος ejxocwvtato" (ICret. IV, 312, 5), που έχει την ίδια σημασία με την λατινική λέξη eminentissimus: megaloprepevstato" (ibid. 315, 3), που χρησιμοποιείται με την ίδια σημασία με την λέξη magnificentissimus: Τα στερεότυπα επίθετα ejpifanevstato" (ibid. 283, 2) και ajndreiovtato" (ibid. 283, 2), τα οποία σημαίνουν το ίδιο με τα λατινικά επίθετα nobilissimus και fortissimus αντίστοιχα: kravtisto" (ibid. 301, 2), όρος χρησιμοποιούμενος με την ίδια σημασία που έχει το egregius: Ο τίτλος diashmovtato", που προστίθεται σε μερικούς άρχοντες κατά τον 3 ο και 4 ο αιώνα μ.χ. σημαίνοντας το ίδιο με την λέξη perfectissimus (ibid y 283.4): Το επίθετο ajhvtthto", χρησιμοποιουμένο ως τίτλος ρωμαίων αυτοκρατόρων (ibid. 284a.1 και 284b.1), με την ίδια σημασία που έχει η λατινική λέξη invictus (βλ. ibid. 281, 5): Η φράση dhmarcikh; ejxousiva 12, συχνή στη γενική πτώση για αυτοκρατορικούς τιτλούχους, αποτελεί μετάφραση από το λατινικό tribunicia potestas (ICret. I, XVIII, 17.3, 18.6, 19.5, 21.5, 22.5, 23.4, 27.5, 28.3, 29.6, 30.6, 32.6, 33.5, 39.5, 40.4, 41.6, 42.7, 49.1, Λύκτος: ICret. II, VI, 2.2, Κάντανος: ibid. X, 5.2, ibid. XI, 5.3, Δικτυνναίο: ibid. XII, 29.2, Ελεύθερνα: ICret. IV, , 275, 3): Η φόρμουλα oj th'" oijkoumevnh" despovth", τίτλος προσαρτώμενος στους αυτοκράτορες που χρησιμοποιείται ορισμένες φορές στην Κρήτη (ICret. IV, 282.4, 283.3, 284a.3 και 284b.3) και σε άλλες ελληνικές περιοχές εκτός της Κρήτης (π.χ., IG II-III 2, 3, 1, : IGBulg. III, 1, 881.3: IGBulg. III, 1, : Haussoullier, Milet σελ. 288, γραμμή 4 = Dittenberger, Sylloge 3, 906 A, 4, κτλ.), σημαίνει το ίδιο με τον λατινικό τίτλο dominus totius orbis «κυρίαρχος όλου του κόσμου». Στις ελληνικές επιγραφές της Κρήτης μερικές φορές χρησιμοποιούνται ελληνικοί όροι για να προσδιορίσουν καθήκοντα και δημόσιους θεσμούς της Ρωμαϊκής διοίκησης. Ας παραθέσουμε, παραδείγματος χάριν, τους ακόλουθους: aujtokravtwr, με το νόημα του λατινικού imperator (passim), χρήση που μαρτυρείται πολύ συχνά στα ελληνικά 13 ενώ ο αυτοκρατορικός τίτλος ajnquvpato" 14 στα ελληνικά είναι μετάφραση από το λατινικό proconsul (βλ., π.χ., ICret. I, XVIII, 44.2, Λύκτος: ICret. II, VI, 2.4, Κάντανος: ibid. XI, Δικτυνναίο: ibid. XII, 29.4, Ελεύθερνα: ICret. IV, , 296.5, 297.3, 299.4, 301.3, 314.3, 327.4, 329.2, 431.1, Γόρτυνα): Ο ελληνικός τίτλος ajntistravthgo" 15 είναι μετάφραση από το λατινικό pro praetore (ICret. III, III, 21, 5, 2ος αι. μ.χ., Ιεράπυτνα: ICret. IV, 296, 9 και 297, Βλ., π.χ., DGE, λ. dhmarcikov", 1. Βλ., π.χ., DGE, λ. aujtokravtwr, II. Βλ., π.χ., DGE, λ. Βλ., π.χ., DGE, λ.

10 10 7, μ.χ., Γόρτυνα: ibid. 302, 3, 182 μ.χ.: ibid. 306A.4, μ.χ.): Ο τίτλος στα ελληνικά ujpatikov" είναι μετάφραση από την λατινική λέξη consularis (ICret. I, XXII, 13.A.3, τα τέλη του 4ου αι. μ.χ., Ολούς: ICret. IV, 284a.11 και 284b.10, μ.χ., Γόρτυνα: ibid. 312, 11, μ.χ.: ibid , μ.χ.: ibid , μ.χ.: ibid , 382 μ.χ.: ibid , 384 μ.χ.: ibid , 383 μ.χ.: ibid , 384 μ.χ.: ibid και 320.9, μ.χ.): Το ουσιαστικό tamiva", που χρησιμοποιείται με την σημασία του λατινικού quaestor (βλ., π.χ., ICret. III, III, 20.3 y 21.4, 2ος αι. μ.χ., Ιεράπυτνα: ICret. IV, 292.3, 296.8, 297.6, 302.2, 306A.3, 323, 2, Γόρτυνα: SEG 28, 1978, 739 = ICret. IV, 432, Γόρτυνα): Divkh, όρος χρησιμοποιούμενος για αναφορά στο Praetorium της Γόρτυναs 16, μέγαρο του κυβερνήτη στο οποίο εδρεύει η διοίκηση της δικαιοσύνης (ICret. IV, 313.8, 323.5, ): cilivarco", λέξη χρησιμοποιούμενη με την έννοια του λατινικού tribunus militum σε επιγραφές της Γόρτυνας του 2 ου αιώνα μ.χ. (ICret. IV, y 297.4, μ.χ.): u{parco", όρος που χρησιμοποιείται σε ένα τιμητικό επίγραμμα της Γόρτυνας των αρχών του 5 ου αιώνα, για να προσδιορίσει τον «Praefectus του Πραιτωρίου της Ιλλυρίας» (praefectus praetorio Illyrici) στου οποίου την εξουσία είχε υποταχθεί η Κρήτη από την εποχή τού Κωνσταντίνου (ICret. IV, 325, 1). Η χρησιμοποίηση αυτής της τελευταίας λέξης με την αποδεδειγμένη αξία είναι αρκετά γνωστή εκτός της Κρήτης σε έμμετρες επιγραφές της ίδιας εποχής (βλ., π.χ., IG II-III 2, 4224 και 4226: και IG VII, 94, Μέγαρα: όλες από τον 5ο αι. μ.χ.). Επίσης παρατηρείται μία συγκεκριμένη επίδραση της λατινικής γλώσσας στήν χρήση μερικών όρων της ορολογίας της πελατείας, όπως to;n fivlon, τύπος χρησιμοποιούμενος στο τέλος μερικών τιμητικών επιγραφών (ICret. IV, 301, 6: 302, 10-11: 305, 15, Γόρτυνα): to;n ajxiologwvtaton, έκφραση που στα λατινικά σημαίνει vir perfectissimus, δηλαδή «τελειώτατος άνδρας» (ICret. I, XIII, 1, Ίνατος): to;n pavtrwna (ICret. I, 58, Λύκτος: ICret. IV, 289, Γόρτυνα). Στις κρητικές επιγραφές της αυτοκρατορικής περιόδου χρησιμοποιούνται μερικές φορές επίσης μεταγραφές από λατινικές λέξεις που αναφέρονται στην κυριαρχία του συστήματος της διοίκησης, όπως Kai'sar (passim), praitwvrion (ICret. IV, 284b.7, 312.7, 317.4, Βλ. A. Martínez Fernández, "El vocabulario de los epigramas cretenses de época imperial", Actas del VIII Congreso Español de Estrudios Clásicos, Τόμος I, Madrid 1994, σελ ICret. IV, 313.8, s. IV d.c., para; th;n Divkhn ajnevsthsan "δίπλα στο Praetorium έστησαν το άγαλμα", ibid , proquvroisi ãdãivkh" "στις στοές του Πραιτωρίου", ibid ajgcivquro" d! e[sthka Divkh" "ευρίσκομαι δίπλα στην πύλη του Πραιτωρίου".

11 ), pretwvrion (ICret. IV, 284a.7), legewvn (ICret. IV, 296, 6 και 7). Στις κρητικές πόλεις η εξουσία εξασκούνταν από μία συνέλευση (ejkklhsiva, dh'mo", povli"), ένα συμβούλιο (boulhv) και από μία ένωση εκλεγμένων αρχόντων, που ονομάζονταν κόσμοι. Είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε ποιές ήταν οι αρμοδιότητες της συνέλευσης και της βουλής στην αυτοκρατορική περίοδο, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι ο ρόλος τους δεν ήταν απλά διακοσμητικός. Αντιθέτως, οι αρμοδιότητες των συνελεύσεων και της βουλής, ήταν, εντός των ορίων της ρωμαϊκής εξουσίας, ουσιαστικές για τη διοίκηση των πόλεων. Φαίνεται ότι οι κόσμοι στην ρωμαϊκή περίοδο ήταν τέσσερις και εκλέγονταν ετησίως αν και μπορούσαν να αναλάβουν τα καθήκοντά τους πάνω από μία φορά. Ένας από τους τέσσερις ήταν ο επώνυμος άρχοντας, και επονομαζόταν prwtovkosmo". Το αναφερθέν πολιτικό σύστημα ήταν σε ισχύ γενικά σε όλες ή στην πλειονότητα των κρητικών πόλεων, δηλαδή, στους οικισμούς στους οποίους οι Ρωμαίοι αναγνώριζαν το καθεστώς πόλης. Εν τούτοις, είναι χρήσιμο να σημειώσουμε δύο εξαιρέσεις τις εξής: τη ρωμαϊκή αποικία της Κνωσού και το μεγάλο αριθμό ρωμαίων πολιτών που είχαν εγκατασταθεί στη Γόρτυνα. Και στις δύο περιπτώσεις οι Ρωμαίοι είχαν τη δική τους οργάνωση με τους δικούς τους άρχοντες, και τη δική τους αυτοκρατορική λατρεία 18. Επάνω από το επίπεδο της διοικητικής τοπικής οργάνωσης που υπήρχε στις πόλεις, η οργάνωση παρουσιαζόταν σε ένα επίπεδο ανώτερο ή επαρχιακό, το οποίο αντιστοιχεί στο Koinovn tw'n Krhtw'n, το Κοινό Κρητικό Συμβούλιο, που ήδη υπήρχε στην ελληνιστική περίοδο 19. Σύμφωνα με την τακτική που συνήθως ακολουθείτο από τους ρωμαίους, το Κοινό Κρητικό Συμβούλιο δεν σταμάτησε να ασκεί τη λειτουργία του μετά τη ρωμαϊκή κατάκτηση. Η ύπαρξή του μαρτυρείται σε επιγραφές μέχρι τα τέλη του 4 ου αιώνα μ.χ. (Koinovn th'" tw'n Krhtw'n ejparciva") και είναι πιθανόν να συνέχισε να υφίσταται πολύ αργότερα. Ο πρόεδρος του Κρητικού Επαρχιακού Συμβουλίου αρχικά είχε τον τίτλο του Krhtavrca κατά τον 1 ο αιώνα π.χ., αλλά ύστερα ονομάσθηκε ajrciereuv". Επίσης εμφανίζεται ο τίτλος prwteuvwn (ICret. IV, 313, 6), που φαίνεται να αντιστοιχεί στο λατινικό principalis, και ειδικά Βλ., π.χ., Δ. Τσουγκαράκης, "Ρωμαϊκή Κρήτη", στο Ν. Μ. Παναγιωτάκης, Κρήτη: Ιστορία και Πολιτισμός, I, Ηράκλειο 1987, σελ Για τον όρο Κοινόν κατά την ελληνιστική περιόδο, βλ. το σχετικό κείμενο του A. Chaniotis,"The Epigraphy of Hellenistic Crete. The Cretan Koinon: new and old evidence", XI Internacional Congress of Greek and Latin Epigraphy, Atti I, Roma 1999, σελ

12 12 στά ελληνικά dekaprw'to" ή decemprimus. Η θητεία του ajrcierevw" ήταν ετήσια, αλλά μπορούσε να εκλεγεί δύο φορές και πιθανώς ακόμη περισσότερες. Αυτό το καθήκον ήταν άκρως δαπανηρό αλλά τα πρόσωπα που το ασκούσαν είχαν μία υψηλή κοινωνική θέση τόσο στην κρητική κοινωνία όσο και στην κοινωνία της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Εκτός από τους κρητικούς θεσμούς κάθε πόλης και του Κρητικού Επαρχιακού Συμβουλίου υπήρχαν οι άρχοντες και οι δημόσιοι υπάλληλοι της ρωμαϊκής εξουσίας στο νησί. Επικεφαλής της ρωμαϊκής επαρχίας της Κρήτης και Κυρήνης ήταν ένας διοικητής με το βαθμό του ανθυπάτου. Οι αρμοδιότητες αυτού του διοικητή ήταν πολύ ευρείες και μεταξύ αυτών βρίσκονταν οι δικαστικές, οι αναφερόμενες σε ιδιωτικές ή δημόσιες υποθέσεις, οι υποθέσεις του δημοσίου θησαυροφυλακίου και οι οικονομικές. Ως διοικητής είχε τη βοήθεια από μερικούς υψηλά ισταμένους δημοσίους υπαλλήλους (quaestor και legatus), από έναν αριθμό προσωπικών φίλων, καθώς και από τους μικρούς κατά το αξιώμα δημοσίους υπαλλήλους της δημόσιας διοίκησης που αποτελούσαν τμήμα του γραφείου του. Ángel Martínez Fernández Facultad de Filología - Universidad de La Laguna E La Laguna (Tenerife) - SPAIN

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία (55 ΒΥ1) Διδάσκων: Andrew Farrington (eduserv@otenet.gr)

Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία (55 ΒΥ1) Διδάσκων: Andrew Farrington (eduserv@otenet.gr) Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία (55 ΒΥ1) Διδάσκων: Andrew Farrington (eduserv@otenet.gr) Ενότητα 2: H ρωμαϊκή αυτοκρατορία: Εξάπλωση της κυριαρχίας της Ρώμης μέχρι το τέλος της Δημοκρατίας 1.). Η γεωγραφία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4117, 15/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4117, 15/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως Συνοπτικός τίτλος. 138(I) του 2002 166(I) του 2003. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 109(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 196(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία ΠΗΓΕΣ ΓΝΩΣΗΣ, ΠΗΓΕΣ ΜΝΗΜΗΣ Τα αρχεία στους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους

αρχεία ΠΗΓΕΣ ΓΝΩΣΗΣ, ΠΗΓΕΣ ΜΝΗΜΗΣ Τα αρχεία στους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους αρχεία ΠΗΓΕΣ ΓΝΩΣΗΣ, ΠΗΓΕΣ ΜΝΗΜΗΣ Τα αρχεία στους αρχαϊκούς 6 και κλασικούς χρόνους Γραφή και αρχείο: βίοι παράλληλοι Ο ι απαρχές της τήρησης αρχείων στις ελληνικές πόλεις-κράτη έχουν άμεση σχέση με τη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007. 1.

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ III O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 3. Μέλη της Κοινότητας 4. Μητρώον µελών της Κοινότητας ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 40(Ι) του 1999 111(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Γ Υ Π Τ Ο Σ. 2. Ποια ήταν η κοινωνική διάρθρωση στην αρχαία Αίγυπτο; (6) [σελ. 22-23: παράγραφος «Η κοινωνία»]

Α Ι Γ Υ Π Τ Ο Σ. 2. Ποια ήταν η κοινωνική διάρθρωση στην αρχαία Αίγυπτο; (6) [σελ. 22-23: παράγραφος «Η κοινωνία»] Σ Υ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Σ Η Κ Α Ι Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ω Ν Σ Υ Ν Τ Ο Μ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Γ ε ν ι κ έ ς π α ρ α τ η ρ ή σ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Αρχαίες ιέρειες έφεραν την ισότητα των φύλων»

«Αρχαίες ιέρειες έφεραν την ισότητα των φύλων» ΤΑ ΝΕΑ, 24/01/2007 ΤΖΟΑΝ ΜΠΡΕΤΟΝ ΚΟΝΕΛΙ «Αρχαίες ιέρειες έφεραν την ισότητα των φύλων» Πρόδροµοι της ισότητας των φύλων ήσαν οι ιέρειες στην αρχαία Ελλάδα, αποδεικνύει η καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και από τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Συμπλήρωση κενών Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση μία από τις ακόλουθες λέξεις (τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρώμη και ο ελληνικός κόσμος 146 π.χ. -- 330 μ.χ.

Η Ρώμη και ο ελληνικός κόσμος 146 π.χ. -- 330 μ.χ. Η Ρωμη και ο Ελληνικοσ Κοσμοσ Κεφάλαιο 7 Η Ρώμη και ο ελληνικός κόσμος Για τετρακόσια χρόνια (από τον 1ο αιώνα π.χ. έως τον 3ο αιώνα μ.χ.), η ιστορία της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, από το Γιβραλτάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 352. 83(Ι) του 1999 143(Ι) του 2002 64(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA11] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Α Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Πρώιμοι και Γεωμετρικοί χρόνοι (1100-700 π.χ.) Οι περίοδοι της αρχαίας ελληνικής τέχνης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΣΦEPOMENA MAΘHMATA ΓIA TO AKAΔHMAIKO ETOΣ 2015-2016 XEIMEPINO EΞAMHNO

ΠPOΣΦEPOMENA MAΘHMATA ΓIA TO AKAΔHMAIKO ETOΣ 2015-2016 XEIMEPINO EΞAMHNO ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN TMHMA IΣTOPIAΣ KAI APXAIOΛOΓIAΣ ΔIΔAΣKΩN: Eπ. Καθ. HΛΙΑΣ ΓIANNAKHΣ ΠPOΣΦEPOMENA MAΘHMATA ΓIA TO AKAΔHMAIKO ETOΣ 2015-2016 XEIMEPINO EΞAMHNO 1. Εισαγωγή στις Ελληνοαραβικές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. Οικονομάκη Τηλέφωνο : 213-1514303 Fax : 210-3842509 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση. Αποκρυπτογράφηση

Χρήση. Αποκρυπτογράφηση Εύρεση Ανακαλύφθηκε στις αρχές του εικοστού αιώνα στην Κνωσό από τον Άρθουρ Έβανς, που την ονόμασε έτσι επειδή χρησιμοποιούσε γραμμικούς χαρακτήρες (και όχι εικονιστικούς, όπως η μινωική ιερογλυφική γραφή)

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Τα αρχεία της αθηναϊκής πολιτείας στην Αρχαία Αγορά

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Τα αρχεία της αθηναϊκής πολιτείας στην Αρχαία Αγορά αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Τα αρχεία της αθηναϊκής πολιτείας 7 στην Αρχαία Αγορά Ηαθηναϊκή πολιτεία διατηρούσε πολλών ειδών αρχεία: αρχεία των καταγεγραμμένων νόμων, δημοτολόγια, φορολογικούς καταλόγους,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4184, 5/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4184, 5/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 198(Ι) του 2003 74(Ι) του 2005 79(Ι) του 2007 105(Ι) του 2007 133(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V.

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 890 Κ.Δ.Π. 223/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός 223 Ο ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Απαιτούμενες Ενέργειες στο Στάδιο Σχεδιασμού και Προγραμματισμού του Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας I. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΓΟΥΜΙΔΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Τ: 2103627270 Κ: 6944391697 e-mail: law@lagoumidou.gr www.lagoumidou.gr Τι να κάνω; Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Κλασικές Σπουδές και Σύγχρονη Κοινωνία

Κλασικές Σπουδές και Σύγχρονη Κοινωνία Κλασικές Σπουδές και Σύγχρονη Κοινωνία Γιατί εξακολουθεί να είναι σηµαντικό να σπουδάζουµε αρχαία Ελληνικά και Λατινικά, γλώσσες που σπάνια πια χρησιµοποιούνται στη σύγχρονη κοινωνία; Γιατί να ξοδεύουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013 Ν. 122(Ι)/2013 122(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Θέση ή Καθηγητική Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Θέση ή Καθηγητική Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Στραταριδάκη Όνομα: Άννα Θέση ή Καθηγητική Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γνωστικό αντικείμενο: Αρχαία ελληνική ιστορία, με ιδιαίτερη έμφαση σε σημαντικούς σταθμούς της και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ν. 3556/2007) ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ν. 3556/2007) i 1. Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική γλώσσα και η γραφή της

Η ελληνική γλώσσα και η γραφή της Η ελληνική γλώσσα και η γραφή της Περίληψη οµιλίας που παρουσιάστηκε στο St Demetrios High School, Astoria, Νέα Υόρκη, στις 3 Νοεµβρίου 2009 από τον κ. Γεώργιο Παπαναστασίου, Επίκουρο Καθηγητή Ιστορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Έκδοση Εγγράφου: 1.0 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση & ια Βίου Μάθηση» (ΕΚ. ι.βι.μ) Κενή σελίδα 2 Πίνακας περιεχοµένων 1 Εισαγωγή... 6 1.1 ηµιουργία πρότασης...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΠΟΛΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΕΩΣ 2007»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΠΟΛΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΕΩΣ 2007» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3706, 18/4/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3706, 18/4/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗΣ Ή ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

323 Α) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ (Γ1, 1-2)/ ΠΛΑΤΩΝΑΣ, ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (322 Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

323 Α) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ (Γ1, 1-2)/ ΠΛΑΤΩΝΑΣ, ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (322 Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ (Γ1, 1-2)/ ΠΛΑΤΩΝΑΣ, ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (322 Α 323 Α) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Για όποιον εξετάζει το πολίτευμα, δηλαδή ποια είναι η ουσία του κάθε πολιτεύματος και ποια τα χαρακτηριστικά του, το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. Πρόλογος ελληνικής έκδοσης...7 Πως να αξιοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο...11 Πίνακας Περιεχομένων...15

Πίνακας Περιεχομένων. Πρόλογος ελληνικής έκδοσης...7 Πως να αξιοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο...11 Πίνακας Περιεχομένων...15 Περιεχόμενα 15 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος ελληνικής έκδοσης...7 Πως να αξιοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο...11 Πίνακας Περιεχομένων...15 ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: Η σύνταξη μιας περιγραφής εργασίας...25 Η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Γ.Σ. Νο: 20 / 2014 ( 30/6/2014 )

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Γ.Σ. Νο: 20 / 2014 ( 30/6/2014 ) ΚΟΖΑΚΟΣ ΑΕΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΡ. ΜΥΤΡ. Α.Ε. 28339/91-Β-93-1 Α.Φ.Μ. 094302155.Ο.Υ. ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΑΥΛΑΚΙ ΝΥ ΡΙ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Τ.Κ. 31 084 TEL. (26450) 92537

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

1.1.5 Η έννοια της ταχύτητας στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

1.1.5 Η έννοια της ταχύτητας στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση ΦΥΣΙΚΗ Α ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1.1.1 Ύλη και κίνηση 35 1.1.2 Ο προσδιορισμός της θέσης ενός σωματίου 36 1.1.3 Οι έννοιες της

Διαβάστε περισσότερα

Μια κατάδυση στη Μεσόγειο...

Μια κατάδυση στη Μεσόγειο... Μια κατάδυση στη Μεσόγειο... Ένα μοναδικό πάρκο, ένα από τα μεγαλύτερα κτιριακά συγκροτήματα Έρευνας, τεχνολογίας, εκπαίδευσης, πολιτισμού και αναψυχής στη Μεσόγειο. Τμήμα του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ηµοσίευση στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Διαβάστε περισσότερα

Ορολογία διοίκησης έργων. Project management terminology. Κωνσταντίνος Κηρυττόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Konstantinos Kirytopoulos ABSTRACT

Ορολογία διοίκησης έργων. Project management terminology. Κωνσταντίνος Κηρυττόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Konstantinos Kirytopoulos ABSTRACT Ορολογία διοίκησης έργων Κωνσταντίνος Κηρυττόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ξενόγλωσση βιβλιογραφία σχετικά με τη διοίκηση έργων είναι αρκετά εκτεταμένη, ωστόσο παρουσιάζεται μια σαφής σύγκλιση των απόψεων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE Verbs. thr.less9, p1 moods tenses INDICATIVE VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT present present stem + / primary person endings present stem + / ending of infinitive I stop

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Cleopatra (Κλεοπάτρα) 69 30 π.χ. Αίγυπτος Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.x και βασίλεψε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4445, 10.6.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4445, 10.6.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4445, 10.6.2014 Ν. 70(Ι)/2014 70(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 17(Ι) του 2013 38(Ι) του 2013 97(Ι) του 2013. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια κάτοψη, περισσότερους από έναν ορόφους και στιβαρή κατασκευή.

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες 11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Συλλογή-επιλογή:Μ. ΛΟΟΣ Μετάφραση: Μ. ΣΚΟΜΠΑ Επιµέλεια: Β. ΚΑΝΤΖΑΡΑ Κλεοπάτρα 69 30 π.χ. Αίγυπτος -Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.χ. Βασίλεψε στην Αίγυπτο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός συμβατότητας εκτυπωτή, προαιρετικού εξαρτήματος και βάσης. Εκτυπωτές λέιζερ

Οδηγός συμβατότητας εκτυπωτή, προαιρετικού εξαρτήματος και βάσης. Εκτυπωτές λέιζερ Οδηγός συμβατότητας εκτυπωτή, προαιρετικού εξαρτήματος και βάσης Εκτυπωτές λέιζερ Αύγουστος 2014 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Μέγιστες υποστηριζόμενες διαμορφώσεις...3 Τύπος εκτυπωτή 5027...3 Τύπος εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 106/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4647 Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 797 Αριθμός 106 12(Ι) του 2013. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο» ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο» Επιστ. Υπεύθυνη: Φωτεινή Γαζή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποιητικοί κανόνες (Considerations before judgment)

Προειδοποιητικοί κανόνες (Considerations before judgment) Προειδοποιητικοί κανόνες (Considerations before judgment) της έσποινας Γιαννακοπούλου Ένα ευαίσθητο κεφάλαιο, που φαίνεται ότι δεν έχει κατανοηθεί πλήρως από τους ασκούντες την Ωριαία, είναι οι προειδοποιητικοί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΙΑ Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΙΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Συνταγματικός Ορισμός της Λατινικής Θρησκευτικής Ομάδας ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 187,

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Ι. Έννοια και λειτουργία του δικαίου πηγές κανόνες δικαίου. ΙΙ. Δικαίωμα : Έννοια διακρίσεις γένεση κτήση αλλοίωση απώλεια άσκηση.

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Η ανασκαφή τού 2012 είχε ως στόχους: την περαιτέρω διερεύνηση της στοάς του μεγάλου ρωμαϊκού κτιρίου με τη στοά περιμετρικά

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Πανεπιστημίου 25, 6 ος όροφος, 10564 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-3272700, εσωτ. 111. Πληροφορίες: Όλγα Μακρή.

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Βραβείο Ποίησης Castello di Duino 12η έκδοση 2015

Διεθνές Βραβείο Ποίησης Castello di Duino 12η έκδοση 2015 Διεθνές Βραβείο Ποίησης Castello di Duino 12η έκδοση 2015 Προθεσμία: 10 Νοεμβρίου 2015 Ειδική προθεσμία για τα σχολεία: 31 Δεκεμβρίου 2015 Οι όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να τηρούνται αυστηρά.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αδαμαντίου Κοραή. De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura

Αδαμαντίου Κοραή. De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2013 Αδαμαντίου Κοραή De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura Κωνσταντίνος Ηροδότου (Συντονιστής, Δρ. Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Paris VIII) Διονύσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ. Εξεταστέα ύλη στα θρησκευτικά για τις εξετάσεις σχολικού έτους 2014-2015.

ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ. Εξεταστέα ύλη στα θρησκευτικά για τις εξετάσεις σχολικού έτους 2014-2015. 1 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2015 ΑΛΓΕΒΡΑ 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Παράγραφοι 2.1, 2.2, 2.3, 2. 4 (μόνο οι τετραγωνικές ρίζες) 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Παράγραφοι 3.1, 3.2, 3.3 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Παράγραφοι 4.1, 4.2 6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

Το παρών κείμενο αφορά τα αποτελέσματα

Το παρών κείμενο αφορά τα αποτελέσματα Το παρών κείμενο αφορά τα αποτελέσματα των συζητήσεων των 2 σεμιναρίων σε Αθήνα και Βόλο που διοργανώθηκαν σε συνεργασία του Systemic Innovation Zone και μελών του δικτύου Imagine the City. Σκοπός των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Σκύρος Ναυτική Εταιρεία ιδρύθηκε, από σκυριανούς το 1980 για να λύσει το πιεστικό πρόβλημα της ακτοπλοϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013 Αριθμ. Πρ.: 1750 2013-14 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟ ΘΕΑΤΡΟ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟ ΘΕΑΤΡΟ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟ ΘΕΑΤΡΟ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΘΕΑΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 Ο ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 Ο ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ H Bουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εσωτερικού Ελέγχου Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ. ΚΑΘΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Το δίκαιο και οι διακρίσεις του... 15 2. Οι πηγές γνώσης του Ρωμαϊκού ίκαιου... 20 3. ιαίρεση της Ιστορίας του Ρωμαϊκού πολιτεύματος και του Ρωμαϊκού ικαίου... 32 4. Χαρακτήρας

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα