ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διπλωµατική Εργασία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διπλωµατική Εργασία"

Transcript

1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωµατική Εργασία «Δηµιουργία Εκπαιδευτικού Πολυµεσικού Υλικού για την υποστήριξη του Προγράµµατος Σπουδών στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση: Υποστήριξη του Προγράµµατος της Φυσικής Αγωγής στο µάθηµα της Καλαθοσφαίρισης» Δαλαπάσχου Καλλιρόη Επιβλέπων Καθηγητής : Τσιάτσος Θρασύβουλος, Επίκουρος Καθηγητής Ιανουάριος 2013

2

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Π ΕΡΙΛΗΨΗ Το εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας η οποία είναι η µητέρα του αθλητισµού, τείνει ολοένα να παραγκωνίζει τα αθλήµατα. Η έλλειψη κτηριακών υποδοµών, η πληθώρα των αθλητικών σωµατείων εκτός σχολείου, η έλλειψη κινήτρων στους µαθητές, είναι µερικούς από τους λόγους που το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής ολοένα και "χάνει ώρες" από το ηµερήσιο πρόγραµµα των µαθητών. Η έλλειψη άσκησης, ιδιαίτερα στα παιδιά µικρής ηλικίας, καθίσταται ο µεγαλύτερος εχθρός τους τόσο σε σωµατικό και πνευµατικό όσο και σε ψυχικό επίπεδο. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η δηµιουργία οπτικοακουστικού υλικού, ικανού να οδηγήσει στην εκµάθηση Καλαθοσφαίρισης από τους εκπαιδευτικούς, µέσα από την ιστοσελίδα που δηµιουργήθηκε, κρατώντας αµείωτο το ενδιαφέρον των µαθητών της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Η ευέλικτη µάθηση και τα εργαλεία υποστήριξής της, λαµβάνουν καθηµερινά τις θετικότερες κριτικές. Ήδη πολλά ιδρύµατα τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα έχουν υιοθετήσει το συγκεκριµένο σύστηµα µάθησης, µε πολύ µεγάλη απήχηση από τους χρήστες. Η τεχνολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι το σχολιασµένο βίντεο και το µεγαλύτερο µέρος της υλοποίησης έγινε µε το πρόγραµµα Adobe Premier. Μετά την επεξεργασία του αποτελέσµατος από ειδικούς της Φυσικής Αγωγής στον τοµέα της καλαθοσφαίρισης, µετατράπηκε σε έναν πλήρη οδηγό εκµάθησης. Το τελικό υλικό, κρίθηκε βέλτιστο να ενσωµατωθεί σε διαδικτυακό περιβάλλον, για την άµεση πρόσβαση των ενδιαφεροµένων. III

4 IV ΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ: Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ EVE

5 ABSTRACT A BSTRACT The educational system of the country which is the mother of sports, tends increasingly to supplant sports. The lack of infrastructure buildings, the plethora of sportsclubs outside of school, the lack of motivation to the students, are some of the reasons that the lesson of physical education is increasingly "loosing hours" at the daily program of students. The lack of exercise, especially in young children, is their biggest enemy physically intellectually so as mentally. The aim of this thesis, is the creation of an audiovisual material, capable of leading school teachers to teach basketball through the created website, by making it more interesting for students in primary education. Flexible learning is receiving everyday more and more positive reviews. Already many institutions both abroad and in Greece have adopted this system of learning, with great resonance of it s users. The technology we used is annotated video and the biggest part of the implementation has been made by Adobe Premier. The material has been processed by physical education specialists in the field of basketball and turned into a complete learning guide. The final material was integrated into a web environment so as to succeed direct access from the stakeholders. V

6 VI

7 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ε ΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Από αυτό το σηµείο, αισθάνοµαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω ορισµένους ανθρώπους, οι οποίοι έπαιξαν πολύ σηµαντικό ρόλο στην πραγµατοποίηση της παρούσας εργασίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίκουρο καθηγητή Κο Τσιάτσο Θρασύβουλο, επιβλέποντα καθηγητή µου, για την υποµονή και ακούραστη συµπαράστασή του και την πολύπλευρη υποστήριξη που µου προσέφερε στο χρονικό διάστηµα που απαιτήθηκε για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας. Ιδιαίτερα οφείλω να ευχαριστήσω τον Επίκουρο Καθηγητή Κο. Γαλαζούλα Χρήστο, για τις συµβουλές του, την ενεργή συµµετοχή του και την αγάπη µε την οποία αγκάλιασε τη συγκεκριµένη εργασία παρέχοντας την βοήθειά του σε κάθε της βήµα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω για τη συνεργασία τους, την Καθηγήτρια του Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής, Κα. Σατρατζέµη Μαρία καθώς επίσης και τον Κο. Οικοµίδη Αναστάσιο, Καθηγητή του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών. Τέλος, αισθάνοµαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τους γονείς µου, για την αµέριστη υποστήριξή τους σε όλη τη διάρκεια των σπουδών µου, χωρίς την οποία δεν θα ήταν πραγµατικότητα τίποτα απ όσα έχω καταφέρει µέχρι σήµερα. Ιανουάριος 2013 Δαλαπάσχου Καλλιρόη VII

8 VIII

9 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στους Γονείς µου, Ιωάννη και Μαρία

10 X

11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... III ABSTRACT... V ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ... VII ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... XI ΛΙΣΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ... XIII ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ - ΜΥΗΣΗ: Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΣΕΛΙΔΑ XI

12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΕΙΔΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ XII

13 ΛΙΣΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ Λ ΙΣΤΑ Ε ΙΚΟΝΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΥΧΡΩΜΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΙΚΟΝΑ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΑΡΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΕΙΚΟΝΑ 3: ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΕ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΣΠΡΟ-ΜΑΥΡΟ ΕΙΚΟΝΑ 4: ΧΡΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΡΟΛΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ «ΦΡΟΥΡΟΣ» ΕΙΚΟΝΑ 5: ΧΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ «ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ» ΕΙΚΟΝΑ 6: ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ «ΠΙΑΣΕ ΤΗΝ ΜΠΑΛΑ» ΠΡΙΝ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΙΚΟΝΑ 7: ΤΟ «HOME PAGE» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΕΙΚΟΝΑ 8: ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» ΕΙΚΟΝΑ 9: ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΣΕ ΔΥΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ.. 55 ΕΙΚΟΝΑ 10: ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΩΣ, ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΚΑΤΩ XIII

14 XIV ΛΙΣΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ε ΙΣΑΓΩΓΗ

16 16 ΛΙΣΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η δηµιουργία µιας οπτικοακουστικής εφαρµογής για την υποστήριξη εκµάθησης καλαθοσφαίρισης από τους διδασκάλους Φυσικής Αγωγής της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, παράλληλα µε τον Οδηγών Σπουδών που ορίζει το Υπουργείο παιδείας. Η εργασία ξεκινά µε την επεξήγηση της αναγκαιότητας της άθλησης και τα πλεονεκτήµατα αυτής στα παιδιά, κάνει αναφορά στα χαρακτηριστικά της καλαθοσφαίρισης και συνεχίζει µε την ανάλυση θεωρητικών εννοιών όσων αφορά στα πολυµέσα και στη χρήση της υβριδικής µάθησης στον τοµέα της εκπαίδευσης. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο τρόπος παραγωγής του οπτικοακουστικού υλικού που δηµιουργήθηκε και η ανάρτησή του σε διαδικτυακή ιστοσελίδα. Η εργασία δοµείται σε κεφάλαια ως εξής: Στο Κεφάλαιο 2 εξηγείται η αξία του αθλητισµού στα παιδιά µικρών ηλικιών, αναφέρονται τα χαρακτηριστικά της καλαθοσφαίρισης, καθώς και οι τρόποι προσέγγισης του συγκεκριµένου µαθήµατος από τους εκπαιδευτικούς, µε στόχο την αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη επίδοση των µαθητών. Στο Κεφάλαιο 3 γίνεται µια εισαγωγή στην έννοια των πολυµέσων, παρουσιάζονται οι κατηγορίες τους και η απήχησή τους στον τοµέα της εκπαίδευσης. Αναλύεται επίσης η έννοια της υβριδικής µάθησης και περιγράφονται τα σηµαντικότερα στοιχεία της. Στο Κεφάλαιο 4 περιγράφονται όλα τα βήµατα που υλοποιήθηκαν, από την συλλογή του υλικού προς επεξεργασία µέχρι και το τελικό αποτέλεσµα Στο Κεφάλαιο 5 περιγράφεται η διαδικτυακή ιστοσελίδα που δηµιουργήθηκε, η ενσωµάτωση των βίντεο σε αυτή καθώς και οι επιπλέον πληροφορίες που παρέχει στον επισκέπτη. Στο Κεφάλαιο 6 συντάσσεται η αποτίµηση της εργασίας και εκφράζονται οι σκέψεις της συγγραφέα για την πορεία του έργου. Στο Παράρτηµα I παρουσιάζονται αλφαβητικά η βιβλιογραφία και οι δικτυακοί τόποι που αναφέρονται στην εργασία. 17

18 18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

20

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2.1 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Στη χώρα µας γεννήθηκε ή άποψη ότι ο Αθλητισµός είναι αναπόσπαστο στοιχείο της Εκπαίδευσης. Με τα χρόνια η άποψη αυτή έφυγε από την Ελλάδα, γύρισε τον κόσµο, καθιερώθηκε ως θέση σε πολλά εκπαιδευτικά συστήµατα ξένων χωρών, αλλά στην Ελλάδα δυστυχώς δεν ξαναγύρισε. Από την ίδρυση του Ελληνικού κράτους ο αθλητισµός θεωρήθηκε και θεωρείται µία εξωσχολική δραστηριότητα. Ακόµα και το µάθηµα της Γυµναστικής καθιερώθηκε για πρώτη φορά µόλις το 1862, τρείς δεκαετίες µετά την ίδρυση του Ελληνικού κράτους. Δευτερεύον µάθηµα στα χαρτιά η Γυµναστική, παρέµεινε τριτεύον στη πράξη. Η επικρατούσα νοοτροπία θεωρούσε και θεωρεί εκπαίδευση την απόκτηση γνώσεων. Δεν θεωρεί εκπαίδευση τη διαµόρφωση της συνολικής προσωπικότητας του µαθητή, ίσως γιατί το βρίσκει δύσκολο, ίσως γιατί το θεωρεί περιττό ή ακόµα και επιζήµιο. Στην εκπαιδευτική διαδικασία όµως ο Αθλητισµός πάνω από οτιδήποτε άλλο διαµορφώνει προσωπικότητες. Στον Αθλητισµό ο µαθητής δεν µπορεί να τα βγάλει πέρα µε ένα πασάλειµµα γνώσεων, δεν υπάρχει λυσάρι, δεν γίνεται αντιγραφή. Στον Αθλητισµό ο καθένα είναι αυτό που κάνει. Για να µπορέσει να κάνει ο µαθητής αθλητισµό χρειάζεται βαθύτατη γνώση του αντικείµενου, γνώση του εαυτού του, µάθηση που να έχει βιωθεί σαν εµπειρία της αντίδρασης του οργανισµού του στο καινούριο κάθε φορά ερέθισµα, καθώς και κατανόηση της ψυχολογίας, της τακτικής και της στρατηγικής του αγωνίσµατος. Κάθε άλµα, κάθε τακτική αγώνα, κάθε κινητική εµπειρία όσες φορές και να επαναληφθεί δεν είναι ίδια µε τη προηγούµενη. Πάντοτε µία καινούργια λεπτοµέρεια ενσωµατώνεται στις εικόνες που καταγράφονται στον εγκέφαλο του αθλητή ως χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης προσπάθειας. Τα δεδοµένα µαζεύονται, συνδυάζονται και διαµορφώνουν την επόµενη προσπάθεια, µε στόχο πάντα την τέλεια κίνηση.

22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η επιτυχία στον αθλητισµό προϋποθέτει εκπαίδευση σωµατική, ψυχική και πνευµατική, προϋποθέτει γνώση των κανόνων και όλων των ενδογενών και εξωγενών παραγόντων που συµµετέχουν ή συµβάλλουν στη επιτυχία µιας προσπάθειας. Χρειάζεται ακόµα οξυδέρκεια, αντίληψη της τρέχουσας κατάστασης, εκτίµηση της συγκεκριµένης φάσης σε χρόνο που τρέχει. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που αθλητές υψηλών επιδόσεων διακρίνονται πολλές φορές να έχουν υψηλό δείκτη νοηµοσύνης. Πάνω από όλα όµως, πέραν του ταλέντου απαιτείται πλήρη αφοσίωση και αγάπη σ αυτό που ο αθλητής κάνει. [1] Ο αθλητισµός διδάσκει στον αθλητή εµπεριστατωµένα και σε µικρή ηλικία, πράγµατα που πολλοί άνθρωποι δεν µαθαίνουν ποτέ. Αρετές δυσπρόσιτες διαµορφώνονται µέσα στον χαρακτήρα του αθλούµενου µαθητή, αρετές που θα µείνουν εκεί όποια και αν θα είναι η µελλοντική αθλητική του πορεία, αρετές που θα βρουν εφαρµογή και πέρα από τον αθλητισµό. Έτσι ο αθλητισµός όχι µόνο δεν έρχεται σε σύγκρουση µε την υπόλοιπη εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά αντικειµενικά την υποστηρίζει και τη συµπληρώνει. Ο αθλητισµός αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες διαχρονικές αξίες µε µεγάλες κοινωνικές προεκτάσεις διότι απευθύνεται σε ευρύτατο κοινό κάθε ηλικίας, φύλου και κοινωνικής ή επαγγελµατικής τάξεως. Πρώτοι οι Έλληνες χρησιµοποίησαν τη σωµατική άσκηση όχι µόνο ως µέσο απόκτησης σωµατικής ρώµης αλλά και αρετής. Η γύµναση του σώµατος στις ελληνικές πόλεις δεν ήταν ποτέ αυτοσκοπός. Ανεξάρτητα από τις πολιτειακές και κοινωνικές τους διαφορές ή τις διαφορετικές αντιλήψεις, αποτελούσε το µισό της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας και θεωρείτο µέσο αγωγής µε πρότυπο τον ιδανικό πολίτη: γυµνασµένο στο σώµα και ολοκληρωµένο στο νου και στην ψυχή. [2] Η αναγκαιότητα της αθλητικής αγωγής και του αθλητικού ιδεώδους προβάλλεται ακόµη πιο έντονα σήµερα και η πολιτεία αναγνωρίζει την κορυφαία σηµασία που διαδραµατίζει ο Αθλητισµός στις σύγχρονες κοινωνίες. Η εξέλιξη του πολιτισµού και η ανάδειξη των ανθρωπιστικών αξιών συνδέεται άµεσα µε την αύξηση της συµµετοχής των πολιτών στις αθλητικές δραστηριότητες. Σήµερα που ο άνθρωπος έχει κορεσθεί από τα καταναλωτικά αγαθά και την καθιστική ζωή, η µόνη διέξοδος είναι ο αθλητισµός και τα σπορ γιατί βελτιώνουν την υγεία, συντείνουν στη απόκτηση δύναµης και σφριγηλότητας, προσφέρουν χαρά και 22

23 ψυχαγωγία, ξεπερνούν την κοινωνική αποµόνωση και συµβάλλουν στην ανάπτυξη κοινωνικών επαφών, χαρίζοντας ψυχική και κοινωνική ευεξία. Θα πρέπει, ωστόσο, να υπογραµµιστεί ιδιαίτερα η ηθικοπλαστική συµβολή του αθλητισµού, καθώς αποτελεί µέσο διαµόρφωσης και ανάδειξης της προσωπικότητας του ατόµου, επιτρέποντάς του να επιδρά πάνω στα θετικά του χαρακτηριστικά, να διορθώνει τα αρνητικά, να αυξάνει τη δηµιουργικότητά του και να τονώνει την αυτοπεποίθησή του. Ιδιαίτερη σηµασία αποκτά η συµβολή του αθλητισµού στα παιδιά. Μέσα στην αθλητική οµάδα το παιδί βιώνει την ανάγκη της επικοινωνίας, της δηµιουργίας πνεύµατος συνεργασίας, της αλληλεξάρτησης και της αλληλεγγύης, ακόµη και µε θυσία της προσωπικής προβολής. Μέσα στην οµάδα το παιδί µαθαίνει να υποτάσσει την ατοµικότητά του για το καλό της, να νιώθει πως πέρα από ανεξάρτητο άτοµο είναι µέλος της, να υπερασπίζεται όχι µόνο την ατοµική του τιµή αλλά και την τιµή της οµάδας όπου ανήκει και εκπροσωπεί. Με αυτή την έννοια οι αθλητικές δραστηριότητες υπηρετούν µεγάλο ηθικό αλλά και κοινωνικό σκοπό και προς την κατεύθυνση αυτή ούτε η φυλή, ούτε η θρησκεία ή η γλώσσα, ούτε η πολιτική τοποθέτηση ή η κοινωνική τάξη µπορούν να αποτελέσουν στοιχεία διαφορών. Ο διαπολιτισµικός χαρακτήρας του αθλητισµού είναι αυτός που µπορεί µε σωστούς χειρισµούς να βοηθήσει στην άρση του κοινωνικού αποκλεισµού, οµάδων και µειονοτήτων ( φυλετικών και θρησκευτικών) που παραµένουν στο περιθώριο. Έτσι, σε περιοχές όπου η πολιτιστική πολυµορφία και οι οξυµένες κοινωνικές συνθέσεις είναι δεδοµένες, ο αθλητισµός µπορεί να αποτελέσει µοχλό κοινωνικοποίησης και να ωθήσει τη συµµετοχή στα κοινά δρώµενα. Συνοψίζοντας, έχει γίνει πλέον συνείδηση σε όλους µας ότι η άθληση πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινής δραστηριότητας του σύγχρονου ανθρώπου. Είναι µέσο παιδείας που διδάσκει το σεβασµό, την αυτοπειθαρχία, τις αρχές του τίµιου αγώνα, το οµαδικό πνεύµα, τη συντροφικότητα και την καταπολέµηση του ρατσισµού.[2] 23

24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2.2 ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ Στη σηµερινή εποχή, που η πρόοδος, η εξέλιξη και η χρήση της τεχνολογίας και των επιστηµών συνεπικουρούν στην ανάπτυξη και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της κοινωνίας, συχνά οι επιλογές των ανθρώπων δεν στοχεύουν στην ικανοποίηση των αναγκών τους µε υγιείς αθλητικές δραστηριότητες και κινητικές δεξιότητες ως στάση ζωής. Ποιοτικές µελέτες, που αφορούν τη δραστηριοποίηση των νεότερων γενεών, καταδεικνύουν προβλήµατα και νόσους, άλλοτε κοινωνικές και άλλοτε παθολογικές. Η παιδική παχυσαρκία, και όχι µόνο, η έλλειψη άθλησης και επαρκούς κίνησης µε συστηµατικό και δοµηµένο τρόπο, η υπερκατανάλωση και οι συνεχείς υποχρεώσεις και εξαρτήσεις, καθιστούν τον χρόνο εχθρό και όχι σύµµαχο της καθηµερινής υγιούς ζωής σε σωµατικό, πνευµατικό και ψυχικό επίπεδο. Παιδιά που δεν δραστηριοποιούνται σε οµαδικά παιχνίδια σε χώρους αναψυχής (π.χ. η αλάνα και οι γειτονιές του παρελθόντος έχουν εκλείψει και αποτελούν σηµείο αναφοράς και αντικείµενο µελέτης των σύγχρονων επιστηµών) και κατευθύνονται στην «ακίνητη» διασκέδαση ενός ηλεκτρονικού περιβάλλοντος (π.χ. τηλεόραση, ηλεκτρονικός υπολογιστής) αντιµετωπίζουν, µελλοντικά ως ενήλικες, την έλλειψη επικοινωνίας και «κινητικής» ψυχαγωγίας. Τα τελευταία χρόνια, τα παιδιά δραστηριοποιούνται από πολύ µικρή ηλικία, σε έναν κύκλο συνεχών υποχρεώσεων. Ασχολούνται µε την εκµάθηση ξένων γλωσσών, υπολογιστών, µουσικής κ.ά. Επιπρόσθετα, οι γονείς ασκούν πιέσεις σε αυτά, χωρίς να λαµβάνουν υπόψη τους τις επιθυµίες τους. Έτσι είναι υποχρεωµένα, µην έχοντας τη δυνατότητα της επιλογής, να παρακολουθούν πολλά και διαφορετικά αντικείµενα και µάλιστα χωρίς να έχουν πάντα επιτυχή κατάληξη. Οπωσδήποτε, τα παιδιά πρέπει να ανταποκρίνονται µε συνέπεια στις υποχρεώσεις τους χωρίς όµως να στερούνται την ξεκούραση και την ψυχαγωγία, που εκφράζεται κυρίως 24

25 µε το παιχνίδι αλλά γιατί όχι και µε την τηλεόραση. Το παιχνίδι και µια «διασκεδαστική» δυναµική φυσική δραστηριότητα είναι απαραίτητα για την ψυχική και σωµατική υγεία των παιδιών. Μια τέτοια δραστηριότητα είναι και η καλαθοσφαίριση, που συµπληρώνει βασικές λειτουργίες για την ανάπτυξή τους, για τη φυσιολογική και φυσική υγεία τους και για την οµαλή κοινωνικοποίηση τους. Τα παιδιά και το παιχνίδι είναι βιολογικά αλληλένδετα. Όταν δεν παίζουν σηµαίνει ότι ασθενούν! Σε γενικές γραµµές η προσφορά του παιχνιδιού στα παιδιά στοχεύει στα παρακάτω: Το παιχνίδι είναι απαραίτητο για την ενσωµάτωση των παιδιών στο φυσικό τους περιβάλλον, καθώς και στον ψυχολογικό και κοινωνικό τοµέα. Η ανάπτυξη υπακούει σε ένα γενετικά καθορισµένο σχέδιο, που αντιδρά ως ενδογενής δύναµη, απαιτούνται όµως και τα ανάλογα ερεθίσµατα από το περιβάλλον αυτά προέρχονται από το παιχνίδι, Πολλά από τα παιχνίδια λειτουργούν ως µηχανισµός, που βοηθάει τα παιδιά να εξωτερικεύσουν τις επιθετικές τους τάσεις, τις οποίες δεν είναι δυνατόν να εκφράσουν παρά µόνο µέσω του παιχνιδιού, Το παιχνίδι είναι επίσης, µια διαφορετική οπτική της πραγµατικότητας. Τα παιδιά παίζοντας ανακουφίζονται από τις απαγορεύσεις και τις υποχρεώσεις που τους επιβάλλουν οι ενήλικες, για τη διαµόρφωση της κοινωνικής τους πορείας και τη σφυρηλάτηση υγιών προσωπικοτήτων, Το παιχνίδι είναι ένας τρόπος έκφρασης της προσωπικότητας. Υπάρχει σ αυτό πλαστικότητα, ελευθερία και ρυθµός. Ικανοποιεί, επίσης, την ανάγκη των παιδιών για κοινωνική ζωή και Τέλος, στην ηθική και φυσική υγεία η προσφορά του παιχνιδιού είναι µεγάλη. Bοηθάει τα παιδιά να αναπτύξουν κοινωνικές επαφές και τους δίνει τη δυνατότητα να αντιδράσουν στις κοινωνικές καταστάσεις. Επιτρέπει επίσης στα παιδιά να µοιραστούν εµπειρίες, να αναπτύξουν τον αυτοέλεγχό τους και να µάθουν να ακολουθούν κάποιους κανόνες. 25

26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ - ΜΥΗΣΗ: Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Το πρώτο ζήτηµα που πρέπει να απασχολήσει τους δασκάλους- προπονητές και τους υπεύθυνους διοικητικούς παράγοντες είναι ο τρόπος µε τον οποίο θα προσελκύσουν τα παιδιά, ώστε να ασχοληθούν µε την καλαθοσφαίριση. Αρχικός στόχος είναι να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των παιδιών, που µόλις ξεκινούν την ενασχόλησή τους µε το άθληµα. Για την επιτυχία αυτού του στόχου, θα πρέπει καταρχήν να χρησιµοποιηθούν διάφορα παιχνίδια, που θα διασκεδάζουν τα παιδιά. Μ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η µύηση των παιδιών στις φυσικές δραστηριότητες, που αποτελούν τη βασική προϋπόθεση για φυσική, ψυχική και πνευµατική υγεία. Επίσης, µε τη µύησή τους σε φυσικές δραστηριότητες, θα δηµιουργήσουν την ανάγκη για µελλοντική άσκηση, µε αποτέλεσµα να τους γίνει καθηµερινή ανάγκη και τρόπος ζωής. Τα παιχνίδια, τα οποία είναι η βάση για το ξεκίνηµα και την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ενότητας, είναι σηµαντικό να είναι απλά στην αρχή και σταδιακά να δυσκολεύουν ως προς την πλοκή. Ως βασική αρχή θα περιλαµβάνουν κινήσεις της καλαθοσφαίρισης, που θα έχουν σκοπό το πιάσιµο της µπάλας, το χτύπηµά της στο έδαφος και το πέταγµα της στο καλάθι. Η µεθοδολογία προσέγγισης, που θα ακολουθηθεί, είναι η εξής: στην αρχή κάθε παιδί µόνο του, στη συνέχεια η συνεργασία µε κάποιο άλλο παιδί, και τέλος, η συµµετοχή στο παιχνίδι ως µέλος της οµάδας. 26

27 2.2.2 ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Ο σχεδιασµός µιας πολυµεσικής εφαρµογής, η οποία θα απευθύνεται σε µαθητές ηλικίας 8 έως 12 ετών, έπρεπε να γίνει πολύ προσεκτικά. Ο τρόπος προσέγγισης των παιδιών, είναι πολύ συγκεκριµένος. Τις κατευθυντήριες γραµµές για τη σωστή προσέγγισή τους µε στόχο την αποδοχή του υλικού που θα δηµιουργούσαµε, µας έδωσε ο Επίκουρος Καθηγητής Κο. Χρήστος Γαλαζούλας, αντικείµενο µελέτης του οποίου τα τελευταία χρόνια είναι η εκµάθηση καλαθοσφαίρισης σε µαθητές µικρής ηλικίας. Στα παιδιά αρέσει το παιχνίδι, γι αυτό πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο ώστε να διδαχθούν τη βασική τεχνική της καλαθοσφαίρισης µε µεθόδους που θα κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους και θα τα παρακινούν να συνεχίσουν. Τα παιδιά χρειάζονται κινητικές δεξιότητες, που περιέχονται στις ασκήσεις και στους αγώνες. Τα παιδιά έχουν µικρή δυνατότητα συγκέντρωσης. Συνεπώς, πρέπει να τους δίνεται λίγη θεωρία, µε λίγες επεξηγήσεις και πολύ πράξη. Στα παιδιά αρέσει η µίµηση. Γι αυτό είναι απαραίτητα τα παραδείγµατα, οι φωτογραφίες, οι ταινίες και η παρακίνηση µέσω της αυτόνοµης εκτέλεσης. Τα παιδιά θέλουν µόνο να κερδίζουν είναι όµως σηµαντικό να διδαχθούν να κερδίζουν σωστά και τίµια µε υγιή και δίκαια µέσα και να δέχονται µε αξιοπρέπεια και τη νίκη αλλά και την ήττα. Τα παιδιά παρουσιάζουν µια γνωστική περιέργεια. Θέλουν να τα ξέρουν όλα. Γι' αυτό πρέπει να τους λυθούν όλες οι απορίες. Επίσης, πρέπει να γίνει κατανοητό στα παιδιά ότι το µπάσκετ τους προσφέρει τη δυνατότητα να έχουν φυσική ανάπτυξη και βελτίωση µέσω του αθλήµατος. Στα παιδιά αρέσει να αναλαµβάνουν µικρές ευθύνες και το µπάσκετ είναι ένα ανοικτό πεδίο γεµάτο εµπειρίες σ' αυτόν τον τοµέα. 27

28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τέλος, τα παιδιά συµπαθούν εκείνον που τα αγαπάει και ενδιαφέρεται για τις ανάγκες τους και όχι για την επίτευξη των δικών του στόχων ή την αυτοδιαφήµισή του ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Η καλαθοσφαίριση είναι ένα σύνθετο άθληµα. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αθλητική απόδοση, διακρίνονται: α) σε προσωπικούς και β) σε απρόσωπους. Στην καλαθοσφαίριση και οι δύο κατηγορίες παραγόντων παίζουν σηµαντικό ρόλο στην απόδοση του αθλούµενου. Οι προσωπικοί διακρίνονται: α) σε άµεσα και β) έµµεσα παρατηρούµενους. Αυτοί που αναπτύσσονται µέσω της προπονητικής διαδικασίας διακρίνονται σε τέσσερις τοµείς. Η τεχνική και η τακτική διαδραµατίζουν τον σηµαντικότερο ρόλο. Η τεχνική προηγείται, γιατί ήταν, είναι και θα είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας της απόδοσης στην καλαθοσφαίριση. Είναι µία διαδικασία που ξεκινά από την ηµέρα που ο αθλητής αρχίζει την ενασχόλησή του µε τον αθλητισµό και σταµατά την ηµέρα που τον εγκαταλείπει. Το περιεχόµενο και οι µέθοδοι της προπόνησης της τεχνικής τροποποιούνται και βελτιώνονται συνεχώς. Με τον όρο τεχνική εννοούµε την ακριβή εκτέλεση των κινήσεων. Κάθε άθληµα απαιτεί µια δική του τεχνική, η οποία περιλαµβάνει τις ειδικές και τις τεχνικές ασκήσεις (πχ. τρέξιµο, εκκινήσεις, αλλαγές κατεύθυνσης κλπ.). Μπορούµε λοιπόν να πούµε µε βεβαιότητα ότι τεχνική στο µπάσκετ είναι ο τρόπος εκτέλεσης όλων των κινήσεων. 28

29 29

30 30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 31

32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 3.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πριν από 20 χρόνια η έµφαση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας δινόταν στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση και δευτερευόντως στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σήµερα η έµφαση δίνεται στο Διαδίκτυο, ενώ σε 20 χρόνια από τώρα µπορεί να δίνεται στα ευφυή συστήµατα διδασκαλίας και στην εικονική πραγµατικότητα. Κατά την άποψη των ειδικών του χώρου, οι χρήσιµοι ορισµοί της εκπαιδευτικής τεχνολογίας πρέπει να εστιάζουν τόσο στη διαδικασία της εφαρµογής εργαλείων για εκπαιδευτικούς σκοπούς όσο και στα εργαλεία και στα υλικά που χρησιµοποιούνται. Ένας τέτοιος ορισµός είναι αυτός των Seels & Reachey (1994): Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι «η εφαρµογή τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να λύσουν προβλήµατα της διδασκαλίας και της µάθησης». [3] Διακρίνονται τέσσερις αντιλήψεις για τον ορισµό της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας: 1 η αντίληψη: Εκπαιδευτική τεχνολογία ως µέσα και οπτικοακουστικές επικοινωνίες Η προοπτική αυτή αναπτύχθηκε µε την οπτικοακουστική κίνηση της δεκαετίας του 1930, όταν οι καθηγητές της ανώτερης εκπαίδευσης υπέδειξαν ότι µέσα όπως οι διαφάνειες (slides) ή οι ταινίες (films) µετέδιδαν πληροφορίες µε πιο χειροπιαστό και εποµένως πιο αποδοτικό τρόπο, απ ότι οι διαλέξεις και τα βιβλία. 2 η αντίληψη: Εκπαιδευτική τεχνολογία ως συστήµατα διδασκαλίας και διδακτικός σχεδιασµός Η όψη αυτή ξεκίνησε µετά τον Β Παγκόσµιο Πόλεµο από τους στρατιωτικούς και βιοµηχανικούς εκπαιδευτές που αντιµετώπιζαν το πρόβληµα της προετοιµασίας σε 32

33 σύντοµο χρόνο µεγάλου αριθµού προσωπικού. Βασισµένοι σε µελέτες αποδοτικότητας και θεωρίες µάθησης, συνηγορούσαν υπέρ της χρήσης περισσότερο σχεδιασµένων και συστηµατικών προσεγγίσεων για την ανάπτυξη οµοιόµορφων και αποδοτικών υλικών και εκπαιδευτικών διαδικασιών. Η άποψή τους βασιζόταν στην πεποίθηση ότι όλοι οι πόροι, ανθρώπινοι (δάσκαλοι) και µη (µέσα) µπορούν να αποτελούν τµήµατα ενός αποδοτικού συστήµατος που να απευθύνεται σε οποιαδήποτε διδακτική ανάγκη. 3 η αντίληψη: Εκπαιδευτική τεχνολογία ως επαγγελµατική κατάρτιση Γνωστή και σαν τεχνολογική εκπαίδευση, αυτή η προοπτική ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980 από τους επαγγελµατικούς εκπαιδευτές. Αυτοί πίστευαν ότι (α) µια σηµαντική λειτουργία της µάθησης στο σχολείο είναι η προετοιµασία των µαθητών για τον κόσµο της εργασίας όπου θα χρησιµοποιούν την τεχνολογία, και (β) ότι η επαγγελµατική κατάρτιση µπορεί να είναι ένα πρακτικό µέσο για την διδασκαλία όλων των περιεχόµενων περιοχών όπως τα µαθηµατικά, οι επιστήµες και η γλώσσα. 4 η αντίληψη: Εκπαιδευτική τεχνολογία ως συστήµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών Γνωστή και ως πληροφορική στην εκπαίδευση, ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960, όταν δάσκαλοι και εκπαιδευτές άρχισαν να βλέπουν τη δυνατότητα των υπολογιστών να βοηθήσουν τη διδασκαλία. Τη δεκαετία του 1990, οι εκπαιδευτικοί είδαν τους υπολογιστές ως τµήµα ενός συνδυασµού τεχνολογικών πόρων που περιλαµβάνουν: µέσα, συστήµατα διδασκαλίας και συστήµατα υποστήριξης βασισµένα σε υπολογιστή. Στο σηµείο αυτό η πληροφορική στην εκπαίδευση έγινε γνωστή ως Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Κάθε µία από τις τέσσερις αντιλήψεις που αναφέρθηκαν παραπάνω έχει συνεισφέρει στον κορµό της γνώσης που έχουµε για τις διαδικασίες και τα εργαλεία που καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες[3] 3.2 Η ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Η µέθοδος Blended Learning (mixed learning ή Hybrid Learning) αποτελεί έναν συνδυασµό του e-learning και της παραδοσιακής εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στόχος της υβριδικής µάθησης, είναι η παροχή αποδοτικότερης και αποτελεσµατικότερης µάθησης µέσω του συνδυασµού διαφορετικών µαθησιακών περιβαλλόντων. 33

34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Στόχος της υβριδικής µάθησης, είναι η ενσωµάτωση των καινοτόµων τεχνολογικών επιτευγµάτων στην παραδοσιακή µάθηση. Τα βασικότερα χαρακτηριστικά της υβριδικής µάθησης είναι τα ακόλουθα : Παροχή ενός νέου τρόπου µάθησης Προσαρµογή στο στυλ µάθησης του κάθε µαθητή, µιας και δίνεται η δυνατότητα διαφοροποίησης του περιεχοµένου της µάθησης Οι µαθητές µαθαίνουν το πώς να µαθαίνουν Οι µαθητές αποκτούν τις δεξιότητες της τεχνολογίας Η µέθοδος αυτή είναι πιο οικονοµική Η εστίαση στην τεχνολογία και την επικοινωνία Η βελτίωση του έργου της µάθησης Η βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας Η Υβριδική µέθοδος µάθησης, οδηγεί στην ενεργοποίηση και την αλληλεπίδραση µεταξύ των µαθητών και αποτελεί έναν τρόπο για να ικανοποιηθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευόµενων. Τα συνδυαστικά προγράµµατα µάθησης, µπορεί να περιλαµβάνουν διάφορα µαθησιακά εργαλεία, όπως λογισµικά, προσοµοιώσεις σε εικονικά εργαστήρια, ασκήσεις και δραστηριότητες που τροφοδοτούν οι εκπαιδευτικοί από δικό τους ιστοτόπους. Περιήγηση σε διάφορες ηλεκτρονικές ιστοσελίδες κ.α. Με την εφαρµογή των θεωριών µάθησης µάθησης των Keller, Gagne, Bloom, Merrill, Clark και Gery (2002) πέντε βασικά συστατικά εµφανίζονται ως σηµαντικά στοιχεία της υβριδικής µάθησης: 1.Ζωντανές δραστηριότητες: Καθοδηγηµένη µάθηση στην οποία όλοι οι µαθητές συµµετέχουν, ταυτόχρονα, όπως σε µια ζωντανή "εικονική αίθουσα διδασκαλίας". 34

35 2.Αυτορύθµιση: Μαθησιακές εµπειρίες τις οποίες ο µαθητής αποκτά ατοµικά, µε την δική του ταχύτητά στον ελεύθερο χρόνο του, όπως µια διαδραστική δραστηριότητα, ή µια δραστηριότητα που υπάρχει σε ιστότοπο στο Internet ή σε λογισµικό 3.Συνεργασία: Περιβάλλοντα µέσα από τα οποία οι µαθητές επικοινωνούν µε τους συµµαθητές τους για παράδειγµα , online συζητήσεις. 4.Αξιολόγηση: Μια εκτίµηση των γνώσεων των µαθητών 5. Υλικά υποστήριξης απόδοσης: υλικά που ενισχύουν τη διατήρηση της µάθησης και την εφαρµογή της µεταφορά όπως συµπεριλαµβανοµένων λήψεις από PDA και περιλήψεις, και βοηθήµατα εργασίας. [4] ΠΟΛΥΜΕΣΑ Μια φορµαλιστική απόδοση της έννοιας των πολυµέσων είναι η εξής: Πολυµέσα είναι µια διαδραστική παρουσίαση µέσω του Η/Υ που περιλαµβάνει τουλάχιστον δύο από τα παρακάτω στοιχεία: Κείµενο, ήχο, σταθερά γραφικά (εικόνες), κινούµενα γραφικά, και βίντεο. Αναλυτικότερα, µια εφαρµογή η οποία εκτός από κείµενο περιλαµβάνει εικόνα, ήχο, βίντεο κ.α. καλείται γενικά εφαρµογή πολυµέσων. Μπορούµε να χωρίσουµε τις πολυµεσικές εφαρµογές σε τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο αποτελείται από το σύνολο των δεδοµένων που περιέχει µια εφαρµογή αποθηκευµένα σε ψηφιακή µορφή. Αυτά τα δεδοµένα είναι οργανωµένα σε αυτοτελείς ενότητες που αποτελούν τους κόµβους της εφαρµογής καλούνται δε και στοιχεία πολυµέσων και µπορούν να έχουν τις εξής µορφές: Κείµενο Ήχο Εικόνα Βίντεο Συνθετική κίνηση (animation) 35

36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οι κόµβοι συνδέονται µεταξύ τους µέσω συνδέσµων οι οποίοι αποτελούν το δεύτερο επίπεδο της εφαρµογής. Οι σύνδεσµοι µπορούν να έχουν την µορφή λέξης, γραφικών, κουµπιού κ.α. Το τελευταίο επίπεδο αποτελείται από την σύνδεση της εφαρµογής µε τον χρήστη και ονοµάζεται περιβάλλον διεπαφής χρήστη (user interface). [6] ΕΙΔΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η πληροφορία που βρίσκεται σε ψηφιακή µορφή µπορεί να παρουσιαστεί µε διάφορους τρόπους. Για παράδειγµα η παρουσίαση της πληροφορίας µπορεί να γίνεται γραµµικά. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης παρακολουθεί την παρουσίαση ακολουθώντας µια προκαθορισµένη ροή. Η µέθοδος αυτή είναι ανάλογη µε την οργάνωση ενός βιβλίου. Ένας άλλος τρόπος παρουσίασης είναι ο µη γραµµικός, που επιτρέπει τη µετάβαση σε µη διαδοχικά τµήµατα της πληροφορίας. Εδώ η πληροφορία είναι οργανωµένη σε αυτοτελείς ενότητες οι οποίες συνδέονται µεταξύ τους µέσω συνδέσµων. Ένας σύνδεσµος µπορεί να είναι λέξη, πλήκτρο κτλ. Η µετάβαση από τη µία ενότητα στην άλλη γίνεται µέσω αυτών των συνδέσµων και καλείται πλοήγηση. Τα πολυµέσα χωρίζονται ανάλογα µε τον τρόπο που αλληλεπιδρούν µε τον χρήστη, έτσι υπάρχουν τρία είδη πολυµέσων τα απλά πολυµέσα (multimedia), τα διαλογικά πολυµέσα (interactive multimedia) και τα υπερµέσα (hypermedia). Στα απλά πολυµέσα η πληροφορία παρουσιάζεται γραµµικά δηλαδή, ο χρήστης λαµβάνει τις πληροφορίες µε µια προκαθορισµένη σειρά χωρίς να µπορεί να επέµβει σε αυτήν. Στα διαλογικά πολυµέσα δίνεται στον χρήστη η δυνατότητα να επιλέξει τον δρόµο που θα ακολουθήσει η εφαρµογή αλλά µόνο σε κοµβικά σηµεία, πράγµα που δεν απαλείφει την γραµµικότητα της εφαρµογής. Η εφαρµογή εκτελείται γραµµικά από την στιγµή που ο χρήστης θα επιλέξει έναν δρόµο µέχρι να ξαναφθάσει σε κοµβικό σηµείο. Το τρίτο είδος πολυµεσικής εφαρµογής είναι τα υπερµέσα τα οποία αξιοποιούν στο έπακρο τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης µε τον χρήστη. Δηλαδή ο χρήστης είναι αυτός που επιλέγει ποιες πληροφορίες θα δεχτεί και ποια χρονική στιγµή. Αυτό έχει ως 36

37 αποτέλεσµα να καταργείται τελείως η γραµµικότητα της εφαρµογής και να γίνεται µη γραµµική Σχολιασµένο Βίντεο Τον τελευταίο καιρό γίνεται όλο και πιο διαδεδοµένη η εµπλουτισµένη µε σχόλια (annotations) µορφή βίντεο. Η διαδικασία αποκαλείται video annotation στη διεθνή ορολογία και αποδίδει το σχολιασµένο βίντεο. Τα annotations αναπαράγονται ταυτόχρονα µε το βίντεο ενώ παραδείγµατα της µορφής που µπορεί να έχει ένα annotation είναι τα εξής: Κείµενο και σχήµατα επάνω στο βίντεο Διαδραστικά παράθυρα διαλόγου ή µενού επιλογών Εστίαση σε συγκεκριµένη περιοχή του βίντεο Ήχος που αναπαράγεται παράλληλα µε το βίντεο και το σχολιάζει Δείκτης ποντικιού του οποίου η κίνηση καταγράφεται πάνω στο αρχικό βίντεο (συνήθως εξυπηρετεί τον ηχητικό σχολιασµό δείχνοντας πού αναφέρεται κάθε στιγµή το σχόλιο). [15] 3.3 ΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τελευταίες µελέτες ανά τον κόσµο, καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι για την διδασκαλία ενός γνωστικού αντικειµένου δεν αρκεί η µετάδοση πληροφοριών µέσω κειµένου, αλλά πρέπει να αξιοποιείται επίσης και οπτικοακουστικό υλικό µε ιδιαίτερη έµφαση στις ταινίες, στο βίντεο και στα κινούµενα γραφικά, αφού συµβάλλουν στο να τραβήξουν την προσοχή των εκπαιδευοµένων. Ο τρόπος λοιπόν διδασκαλίας χρειάζεται να είναι περισσότερος ενεργητικός, ζωντανός και συγκεκριµένος. Έτσι τα τελευταία χρόνια το σχολείο προσανατολίζεται προς τη χρήση σύγχρονων διδακτικών µέσων, των οπτικοακουστικών µέσων διδασκαλίας. Η αποκαλούµενη και εκπαιδευτική τεχνολογία όπως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 37

38 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ διάφορες οπτικοακουστικές συσκευές, θεωρείται ότι είναι απαραίτητος πλέον βοηθός διδασκόντων και διδασκοµένων και ότι συµβάλλει στον εκσυγχρονισµό της εκπαίδευσης. Με τα συγκεκριµένα µέσα ενεργοποιούνται όλα τα αισθητήρια όργανα του µαθητή κάτι που οδηγεί στην προαγωγή της µάθησης και στη γρήγορη µετάδοση των γνώσεων. Πολλοί εκπαιδευτικοί τα χρησιµοποίησαν συνειδητοποιώντας ότι δεν υποκαθιστούν το έργο τους αλλά αντίθετα τους βοηθούν ν' ασκήσουν καλύτερα τη διδασκαλία τους. Άλλωστε κανένα τεχνολογικό µέσο δεν έχει αποτελεσµατικότητα αν ο ίδιος ο άνθρωπος δεν ενεργοποιηθεί και αφοµοιώσει οτιδήποτε καινούριο εµφανίζεται στη ζωή του. Η ψηφιοποίηση της πληροφορίας µε τη µορφή ήχου, εικόνας και ταινίας βίντεο(κινούµενη εικόνα συνοδευµένη από ήχο) είναι γεγονός. Τα οπτικοακουστικά υλικά ορίζονται ως "ο συνδυασµός διάφορων τύπων ψηφιακών µέσων, όπως κείµενα, εικόνες, ήχος και βίντεο, σε ολοκληρωµένη πολυαισθητηριακή αλληλεπιδραστική εφαρµογή ή εφαρµογή παρουσίασης οποία στοχεύει στο να µεταδώσει ένα µήνυµα σε ένα σύνολο ατόµων". Οι πολυµεσικές εφαρµογές µε οπτικοακουστικό υλικό αποθηκεύονται σε οπτικούς δίσκους CD-ROM. Πολλά πακέτα από πολυµεσικό εκπαιδευτικό λογισµικό µε οπτικοακουστικό υλικό εισάγονται στην εκπαιδευτική διαδικασία και χρησιµοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς για να καλύψουν τις ποικίλες ανάγκες της διδασκαλίας τους, ενώ πολλά από αυτά αξιολογούνται ως προς την τεχνική τους αρτιότητα και την αποτελεσµατικότητα στη διευκόλυνση της διδασκαλίας και τον εµπλουτισµό της. Οι εκπαιδευτές πρέπει να έχουν εκπαιδευτικό υλικό ώστε να ενισχύσουν τη διερευνητική µάθηση σε συνδυασµό µε την κριτική επισκόπηση, υποστηρίζοντας πολλαπλές αναπαραστάσεις εννοιών και θεµατικών εκπαιδευτικών αντικειµένων.(xριστίνα Σολοµωνίδου,2006) Συνδυάζοντας την εκπαιδευτική αξιοποίηση του οπτικοακουστικού υλικού µε τη σύγχρονη εκπαιδευτική τάση για ενίσχυση της συνεργατικότητας µε ασύγχρονα µέσα, της ενεργής µαθητείας, και της απόκτησης επικοινωνιακών δεξιοτήτων µε ήχο και κείµενο, ανακύπτει η απαίτηση για νέα διαδικτυακά συστήµατα ασύγχρονης συνεργατικής µάθησης. Τα συστήµατα αυτά αξιοποιούν την προστιθέµενη διδακτική αξία των πολλαπλών οπτικών ενός γνωστικού αντικειµένου, όπως παρουσιάζονται µε πιο ενδιαφέροντα τρόπο χάρη στο οπτικοακουστικό υλικό, και ενισχύουν τη συνεργασία, την ασύγχρονη επικοινωνία, και την κριτική σκέψη. Η χρησιµοποίηση ποικίλων καναλιών επικοινωνίας και ερεθισµάτων ενισχύει τη συγκράτηση γνώσεων και την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. Όταν το βίντεο συνδυαστεί µε τον 38

39 ήχο, πράγµα που αποτελεί διπλή κωδικοποίηση της πληροφορίας, αυξάνεται το ποσοστό διατήρησης της πληροφορίας. Βέβαια, τα ερεθίσµατα και τα µηνύµατα προς τους εκπαιδευόµενους πρέπει να είναι σχετικά µε το γνωστικό αντικείµενο και να είναι αλληλοσχετιζόµενα, ώστε να µην προκληθεί ούτε απόσπαση της προσοχής, ούτε υπερφόρτωση µε πληροφορίες, ούτε σύγχυση. [7] 39

40 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

41 41

42 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Δ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ε ΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΔΕΥΣΗ 42

43 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Στην Πρωτοβάθµια εκπαίδευση, η εισαγωγή του µαθήµατος της καλαθοσφαίρισης, σύµφωνα µε τον οδηγό σπουδών, γίνεται στην Ε Τάξη, και συνεχίζεται µε πιο σύνθετες έννοιες στην ΣΤ. Οι περισσότεροι µαθητές, γνωρίζουν ήδη τα βασικά στοιχεία του µπάσκετ, αλλά υπάρχουν και οι µαθητές που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή µε το άθληµα αυτό. Αποφασίστηκε λοιπόν, η πολυµεσική εφαρµογή που θα δηµιουργούσαµε, να χωριστεί σε δύο επιµέρους τοµείς. Ο πρώτος, θα περιλάµβανε ασκήσεις µε τη µορφή παιχνιδιών, και θα αποσκοπούσε στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων των µικρών µαθητών, ώστε να έρθουν σε επαφή µε τεχνικές του αθλήµατος νωρίτερα απ ότι ο οδηγός σπουδών ορίζει και η ένταξή τους σε αυτό να γίνει πιο οµαλή. Ο δεύτερος, ακολουθώντας το πρόγραµµα σπουδών, θα αναπαριστούσε τη θεωρία του βιβλίου µε τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού, ώστε να τα παιδιά να έχουν µια ακριβής εικόνα, των ασκήσεων που ο καθηγητής τους υπαγορεύει και τα ίδια καλούνται αν εκτελέσουν. Η δηµιουργία της πολυµεσικής εφαρµογής µε την οποία ασχοληθήκαµε, ολοκληρώθηκε σε τέσσερις φάσεις. (α) Συλλογή εκπαιδευτικού υλικού και σύνταξη ασκήσεων και παιχνιδιών, (β) Καταγραφή παιχνιδιών και ασκήσεων (βιντεοσκόπηση), (γ) Επεξεργασία πρωτότυπου υλικού, (δ) Αξιολόγηση του υλικού. 4.1 ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Η συλλογή του εκπαιδευτικού υλικού έγινε σύµφωνα µε τον οδηγών σπουδών του Προγράµµατος της Φυσικής Αγωγής. Στις τάξεις Ε και ΣΤ Δηµοτικού, ο οδηγός σπουδών [9] ορίζει ότι οι µαθητές πρέπει να ασχοληθούν µε τις ακόλουθες δεξιότητες: 43

44 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κινήσεις χωρίς µπάλα (Στάσεις Τρέξιµο σε όλες τις κατευθύνσεις εκκινήσεις άλµατα αλλαγή κατεύθυνσης) Κινήσεις χωρίς µπάλα (Σταµατήµατα πίβοτ γλιστρήµατα κινήσεις ξεµαρκαρίσµατος ) Ball Handling Υποδοχή Πιάσιµο µπάλας Ντρίµπλα (Κοντρόλ προωθητική σταυρωτή) Πάσα (Στήθους σκαστή πάνω από το κεφάλι) Μπάσιµο Σουτ Rebound (αµυντικό επιθετικό) Οι παραπάνω δεξιότητες µελετηθήκαν και υπό την καθοδήγηση του Επίκουρου Καθηγητή Κ. Χ. Γαλαζούλα, µε ειδικότητα στην «προπονητική της Καλαθοσφαίρισης» στο ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ, συνταχθήκαν για κάθε δεξιότητα ασκήσεις για τους µαθητές της Ε και Στ Δηµοτικού και αντίστοιχα παιχνίδια για καθεµιά από τις παραπάνω, για τους µικρότερους µαθητές ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Για να γίνει πιο ελκυστικό το υλικό για τους µαθητές των πρώτων τάξεων του Δηµοτικού, δηµιουργήθηκε µε το πρόγραµµα Abode Photoshop[10] ένα συνοδευτικό βιβλίο, στο οποίο καταγράφονται τα παιχνίδια. Το βιβλίο περιλαµβάνει τις εκφωνήσεις των παιχνιδιών οι οποίες συνοδεύονται από πολύχρωµες εικόνες, µε σκοπό να τραβήξουν την προσοχή των µικρών µαθητών. Το βιβλίο µπορεί να παρέχεται σ' αυτούς είτε σε ηλεκτρονική µορφή, είτε σε έντυπη στον καθένα ξεχωριστά ώστε να το παίρνουν µαζί τους, και να δοκιµάζουν τα παιχνίδια µε τους φίλους τους και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος. 44

45 Εικόνα 1: Περιγραφή παιχνιδιών, µε συνοδευτικές πολύχρωµες εικόνες Εικόνα 2: Περιγραφή παιχνιδιών, µε εικόνες που αναπαριστούν τα παιχνίδια που αναγράφονται 45

46 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 4.2 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Η καταγραφή των ασκήσεων του υλικού έγινε στο κλειστό γυµναστήριο µπάσκετ Μίκρας του δήµου Καλαµαριάς της Θεσσαλονίκης, µε τη χρήση µιας ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής Canon Eos 5D. Στην συνεδρία που πραγµατοποιήθηκε, πήραν µέρος 10 φοιτητές του ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ της ειδικότητας της καλαθοσφαίρισης και ο καθηγητής τους κ. Γ. Καραµουσαλίδης. Μετά από συζήτηση που συντελέστηκε ως προς τις απαιτήσεις του έργου από εκπαιδευτικής απόψεως πραγµατοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση του κ. Χ.Γαλαζούλα, η βιντεοσκόπηση των ασκήσεων και των παιχνιδιών. 4.3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Το υλικό προς επεξεργασία θα παρουσιαστεί µε τη χρήση της τεχνολογίας του σχολιασµένου βίντεο. Το πρωτότυπο υλικό που συλλέχθηκε, επεξεργάστηκε κατάλληλα ώστε να αποκτήσει τον απαιτούµενο εκπαιδευτικό χαρακτήρα και να καταστήσει σαφέστερη την πληροφορία που εµπεριέχεται στο βίντεο. Πιο συγκεκριµένα: Με τη χρήση του προγράµµατος Adobe Premier [11] αποµονώθηκε το ωφέλιµο υλικό. Με τη χρήση του προγράµµατος Adobe After Effects [12] προστέθηκαν στα βίντεο ειδικοί χαρακτήρες και εφέ, ώστε να γίνει ευκολότερη η κατανόηση κάθε άσκησης. Προστέθηκαν επίσης ειδικοί χρωµατισµοί ( άσπρο-κόκκινο-πράσινο ) για να δοθεί έµφαση σε σωστές και λάθος κινήσεις που κάνανε οι φοιτητές κατά τη διάρκεια κάθε άσκησης, αργή κίνηση καθώς και πάγωµα της εικόνας όπου ήταν απαραίτητο. 46

47 Εικόνα 3: Χρήση συµβόλων και εφέ στο παιχνίδι άσπρο-µαύρο Εικόνα 4: Χρήση χρωµατισµών πράσινο-κόκκινο, για την έµφαση συγκεκριµένων ρόλων στο παιχνίδι «Φρουρός» Με τη χρήση του προγράµµατος Adobe Premier, προστέθηκε στο υλικό κείµενο, ώστε να περιγράφονται βήµα-βήµα οι κινήσεις των φοιτητών σε όλη τη διάρκεια της άσκησης, κάνοντάς την περισσότερη κατανοητή. 47

48 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εικόνα 5: Χρήση κειµένου µέσα στο επεξεργασµένο βίντεο στο παιχνίδι «Το πέρασµα του ποταµού». Οι εκφωνήσεις κάθε άσκησης είναι πολύ συγκεκριµένες, Δίνουν κατευθυντήριες γραµµές στους µαθητές για το ποια είναι η σωστή κίνηση µετά από κάθε βήµα. Έτσι λοιπόν, αποφασίστηκε, στην αρχή κάθε παιχνιδιού, να υπάρχει η εκφώνηση της αντίστοιχης άσκησης. Για να γίνει περισσότερο κατανοητό από τα παιδιά, θεωρήσαµε καλύτερο όχι µόνο να την διαβάζουν, αλλά και να ακούνε την εκφώνησή της. Έτσι, ηχογραφήθηκαν όλες οι εκφωνήσεις των ασκήσεων µε την ίδια ψηφιακή µηχανή που έγινε και η βιντεοσκόπησή τους. Η επεξεργασία του ηχογραφηµένου υλικού, έγινε µε το πρόγραµµα Adobe Audition [13], ώστε να µείνουν µόνο τα ωφέλιµα κοµµάτια και να σβηστούν τυχόν «παράσιτα». Κατόπιν, έγινε ο συγχρονισµός των ηχογραφήσεων µε τα κείµενα και προστέθηκε το υλικό στην αρχή κάθε βίντεο µε τη χρήση του προγράµµατος Adobe Premier. 48

49 Εικόνα 6: Εκφώνηση της άσκησης «πιάσε την µπάλα» πριν το βίντεο. 4.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Η αξιολόγηση του υλικού που δηµιουργήθηκε πραγµατοποιήθηκε από τον Κ. Χ. Γαλαζούλα, Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΦΑΑ µε ειδικότητα στην προπονητική της καλαθοσφαίρισης. Μετά από αρκετές συναντήσεις, και σύµφωνα µε τις επισηµάνσεις του, ως ειδικός του αντικειµένου, γίνανε οι απαραίτητες διορθώσεις, και το υλικό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα που δηµιουργήθηκε. 49

50 50 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

51 51

52 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Δ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ Υ ΛΙΚΟΥ 52

53 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 5.1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Για να έχουν πρόσβασή τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι µαθητές στο υλικό, δηµιουργήθηκε µία ιστοσελίδα µε το όνοµα «Οπτικοακουστικό υλικό για την ενίσχυση του οδηγού σπουδών του µαθήµατος της καλαθοσφαίρισης». Η ιστοσελίδα γράφτηκε µε τη γλώσσας σήµανσης HTML µε τη βοήθεια του προγράµµατος Adobe Dreamweaver [14]. Εικόνα 7: Το «Home Page» της ιστοσελίδας που δηµιουργήθηκε. Στη σελίδα υπάρχουν πέντε διαφορετικές κατηγορίες στις οποίες µπορεί να πλοηγηθεί ο επισκέπτης. 53

54 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Η κατηγορία «Χρήσιµοι Όροι» περιέχει όρους του αθλήµατος, πολλοί από τους οποίους αναφέρονται και µέσα στις ασκήσεις που έχουν αναρτηθεί. Η κατηγορία «Κανόνες» αναφέρει τους κανόνες του αθλήµατος, που ισχύουν µέχρι και σήµερα, µιας και χαρακτηριστικό του µπάσκετ, είναι ότι οι κανόνες του συνεχώς µεταβάλλονται. Η κατηγορία «Ιστορικά Στοιχεία» περιέχει σηµαντικούς σταθµούς του µπάσκετ από τη δηµιουργία του µέχρι σήµερα. Εικόνα 8: Πλοήγηση στην κατηγορία «Ιστορικά Στοιχεία» Η κατηγορία «Εκπαιδευτικό Υλικό» χωρίζεται σε δύο επιµέρους κατηγορίες, τα παιχνίδια για τους µικρούς µαθητές και τις ασκήσεις για τους µεγαλύτερους. Κάθε κατηγορία, περιλαµβάνει τις αντίστοιχες ασκήσεις-παιχνίδια, τα οποία βρίσκονται σε δική τους υποσελίδα µε το αντίστοιχο βίντεο. 54

55 Εικόνα 9: Διαχωρισµός της κατηγορία «Εκπαιδευτικό Υλικό» σε δύο επιµέρους κατηγορίες. Εικόνα 10: Παιχνίδι Κόκκινο Φως, µε το αντίστοιχο βίντεο από κάτω. 55

56 56 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

57 57

58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Σ ΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΑ 58

59 59

60 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η χρήση πολυµεσικών εφαρµογών µε στόχο την διαδικτυακή εκµάθηση αποτελεί πλέον ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της συνολικής εκπαίδευσης που πρέπει να λαµβάνει ένας µαθητής χωρίς βεβαία να παραγκωνίζουν τις υπάρχουσες µεθόδους διδασκαλίας. Ο ρόλος τους είναι να συµπληρώνουν στοχευµένα την εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έτσι η χρήση των πολυµεσικών εφαρµογών και των εκπαιδευτικών ιστοσελίδων ολοένα αυξάνει ενισχύοντας την αποτελεσµατικότητα των εκπαιδευτικών από την µια πλευρά και καθιστώντας ευκολότερη την κατανόηση των εννοιών από τους µαθητές από την άλλη. Ο βασικός ρόλος του εκπαιδευτικού είναι η συνεχής ενηµέρωση καθώς και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής µάθησης βελτιώνοντας συνεχώς τον τρόπο σκέψης σε σχέση πάντα µε την αναζήτηση πληροφοριών από τους µαθητές. Η παρούσα εργασία ικανοποίησε πλήρως της απαιτήσεις του Κ. Γαλαζούλα, ο οποίος την επέβλεπε καθ' όλη τη διάρκειά της, και προτάθηκε από τον ίδιο, στις προσεχείς ηµέρες, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΦΑΑ, στον χώρο που χρησιµοποιεί ο Κ. Γαλαζούλας και να λειτουργεί στο εξής συµπληρωµατικά µε τα µαθήµατά του. Εξετάζεται επίσης η πρόταση του Κ. Γαλαζούλα να δηµιουργηθεί η προσωπική του ιστοσελίδα, η οποία θα ενσωµατωθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΦΑΑ του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, και πρώτη ανάρτηση αυτής θα είναι το υλικό που δηµιουργήθηκε. Μελλοντικό µας στόχος µιας και δεν καταφέραµε να το υλοποιήσουµε είναι η πραγµατοποίηση αξιολόγησης του υλικού που δηµιουργήθηκε από τους Φοιτητές του ΤΕΦΑΑ και µελλοντικούς εκπαιδευτικούς, ώστε να υπάρξει µια πιο σφαιρική άποψη του κατά πόσο θα µπορούσαν οι ίδιοι σαν εκπαιδευτικοί να χρησιµοποιήσουν το παρόν υλικό, καθώς και να ακούσουµε τις προτάσεις τους για πιθανές βελτιώσεις. 60

61 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γ. Τσίτσκαρης, Π. Χατζηαθανασίου, Α. Λέφας, Χ. Γαλαζούλας (2011) "Basketball, οι τεχνικές δεξιότητες στη διδασκαλία των αναπτυξιακών". Εκδόσεις Salto Γ. Τσίτσκαρης, Ανδρέας Λέφας, Γαλαζούλας Χρήστος Basketball: "Κανόνες διαιτησίας, διεξαγωγή αγώνων, ορολογία". Εκδόσεις Salto Στ. Δηµητριάδης, Χ. Καραγιαννίδης, Α. Ποµπόρτσης, & Θρ. Τσιάτσος. (2008) "Ευέλικτη Μάθηση µε χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών". Εκδόσεις Τζιόλα. Π. Ταυρόπουλος, Σ. Δεδούκος (1990) "Η φυσική κατάσταση στο µπάσκετ-µπωλ". Εκδόσεις Αθλότυπο. Collis, B & Moonen J. (2001) "Flexible learning in a digital world". Oxon: Routledge Falmer. 61

62 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ WEB SITES [1] Εκπαίδευση και Αθλητισµός, [2] Το οπτικο-ακουστικό υλικό ως µέσο εκπαίδευσης, B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9- %CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC% CF%8C%CF%82 [3] Εκπαιδευτική τεχνολογία και Πολυµέσα, 01.pdf [4] Η Συνδυαστική, ή Μεικτή ή Υβριδική µάθηση, [5] Blended Learning, [6] Πολυµέσα και Web Publishing, [7] Το οπτικο-ακουστικό υλικό ως µέσο εκπαίδευσης,http://omada wikispaces.com/ [8] BLENDED LEARNING DESIGN, [9] ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ [10] Adobe Photoshop [11] Adobe Premier [12] Adobe Aftereffects [13] Adobe Audition 62

63 [14] [15] 63

αλαπάσχου Καλλιρόη Επιβλέπων Καθηγητής : Τσιάτσος Θρασύβουλος, Επίκουρος Καθηγητής

αλαπάσχου Καλλιρόη Επιβλέπων Καθηγητής : Τσιάτσος Θρασύβουλος, Επίκουρος Καθηγητής ηµιουργία Εκπαιδευτικού Πολυµεσικού Υλικού για την υποστήριξη του Προγράµµατος Σπουδών στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση: Υποστήριξη του Προγράµµατος της Φυσικής Αγωγής στο µάθηµα της Καλαθοσφαίρισης αλαπάσχου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι,

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Μετά την σύντοµη ανάπαυλα των Χριστουγεννιάτικων διακοπών µας, έφτασε ένας ορεξάτος και Ολόφρεσκος Νέος Χρόνος που κουβαλά µαζί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή εκπαιδευτικών περιβαλλόντων διαδικτύου για την υποστήριξη εκμάθησης κολύμβησης μη αγωνιστικού επιπέδου από απόσταση

Εφαρμογή εκπαιδευτικών περιβαλλόντων διαδικτύου για την υποστήριξη εκμάθησης κολύμβησης μη αγωνιστικού επιπέδου από απόσταση Εφαρμογή εκπαιδευτικών περιβαλλόντων διαδικτύου για την υποστήριξη εκμάθησης κολύμβησης μη αγωνιστικού επιπέδου από απόσταση Πανταζής Δεληγιάννης 1, Θρασύβουλος Τσιάτσος 1, Νικόλαος Κουτλιάνος 2, Σεραφείμ

Διαβάστε περισσότερα

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων»

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» «Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» Ευστράτιος Ντουμανάκης Τεχνολόγος Οχημάτων, Εκπαιδευτικός, 12 ο Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης entoum@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας Α Τίτλος Προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Β Ομάδα Στόχος στην οποία απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Γενικών / Τεχνικών Λυκείων, ΤΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ Εμπειρικές γνώσεις Έλλειψη μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η E - E M P L O Y ER S Ο Μ Α Δ Α 9 M I D N I G H T _ E X P R E S S Σ Κ Ο Υ Λ Η Κ Α Ρ Η Α Ρ Ι Α Δ Ν Η Π Ο Λ Υ Μ Ε Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.com Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού Στηρίζει τους μαθητές στην αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Άνθρωποι του Κάτω Κόσµου: ιδεολογίες και πολιτικές διακρίσεων, αποκλεισµού και διώξεων στη σύγχρονη εποχή. Ιστορικό ανθολόγιο και εκπαιδευτικός οδηγός. People of the Underworld: ideologies

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3: Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση -Βασικές Αρχές. 3.1 Ορισμοί 3.2. Ιστορία 3.3 Θεωρίες 3.4 Συμπεράσματα

Διάλεξη 3: Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση -Βασικές Αρχές. 3.1 Ορισμοί 3.2. Ιστορία 3.3 Θεωρίες 3.4 Συμπεράσματα Διάλεξη 3: Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση -Βασικές Αρχές 3.1 Ορισμοί 3.2. Ιστορία 3.3 Θεωρίες 3.4 Συμπεράσματα 1.ΟΡΙΣΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ορισμοί της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καλύπτουν πολλές πλευρές Η

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα Αντώνιος Τζες Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Το έργο ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ βρίσκεται σε ενδιάμεση φάση υλοποίησης και εφαρμογής συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Θέματα Ψηφιακός Αλφαβητισμός Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Πολυμέσα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Εκπαιδευτικό Λογισμικό Applets

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Το έργο ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ βρίσκεται σε ενδιάμεση φάση υλοποίησης και εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1 Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Μαθαίνουμε Γεωλογία- Γεωγραφία Α Γυμνασίου στον Διαδραστικό Πίνακα» και η αξιοποίησή του στη διδασκαλία του μαθήματος «Ο πλανήτης Γη» Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό

Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό Όλα όσα θέλατε να µάθετε και δεν τολµούσατε να ρωτήσετε Γιακουµάτου Τερέζα www.netschoolbook netschoolbook.gr Με προσεκτικά βήµατα Μπορούµε να χαρακτηρίσουµε ένα λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

«Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή

«Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή «Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή Γούδας Μάριος, Χασάνδρα Μαρία, Παπαχαρίσης Βασίλης, Γεροδήµος Βασίλης H παρουσίαση αυτή έχει ως σκοπό την περιγραφή και εξήγηση του σκεπτικού και των κύριων σηµείων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σύνδεσμος: http://opencourses.uowm.gr/ «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Σύνδεσμος: http://ocw-project.gunet.gr Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα

1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα 1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα Οριζόντια Δράση Σύνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Φιλία Προϋποθέσεις ορθής φιλίας: Σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου. Ειλικρίνεια και τιμιότητα. Κατανόηση προβλημάτων. Αλληλοβοήθεια. Κοινά ενδιαφέροντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Εφαρμογές πολυμέσων: πολλές μορφές πληροφορίας, αποθηκευμένες σε ψηφιακή μορφή, με δυνατότητα αλληλεπίδρασης κατά την παρουσίασή τους 11.1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΈΚΦΡΑΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΈΚΦΡΑΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΈΚΦΡΑΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ Η εποχή µας µπορεί να χαρακτηριστεί ως εποχή της επικοινωνίας. Η τεχνολογική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Η Χρήση της Τεχνολογίας στη Φυσική Αγωγή

Η Χρήση της Τεχνολογίας στη Φυσική Αγωγή Η Χρήση της Τεχνολογίας στη Φυσική Αγωγή Bonnie S. Mohnsen, Ph.D. Consultant/C.E.O. Επιμέλεια: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Διαδικτύου στο μάθημα της μουσικής

Χρήση Διαδικτύου στο μάθημα της μουσικής ΜΟΥΣΙΚΗ & Τ.Π.Ε. Πρόσβαση στην επικοινωνία (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης όπως το facebook, Skype, oovoo, msn) Download φωτογραφίες, βίντεος, audios, μουσικά παιγνίδια

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Οι φοιτητές αντί να παρακολουθούν τα µαθήµατα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE Ζωή-Ελένη Σταθάκη, Ευαγγελία Παυλάτου Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη προγράμματος διαδικτυακής τηλεκπαίδευσης του ΕΥΖΗΝ

Έναρξη προγράμματος διαδικτυακής τηλεκπαίδευσης του ΕΥΖΗΝ Έναρξη προγράμματος διαδικτυακής τηλεκπαίδευσης του ΕΥΖΗΝ Το πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ παρεμβαίνει, μέσω συγκεκριμένων δράσεων, στην καθημερινότητα του σχολείου και της ελληνικής οικογένειας, παρέχοντας διαρκή συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Α. Σαριδάκη, Π. Τσάκωνας, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α. Πέτσος, Π. Τουκίλογλου, Α. Τζιµογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Διευθ.: ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος»

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Αγγελόπουλος Θωμάς, Υπεύθυνος Γραφείου Ποιότητας Οικονόμου Βασίλης, Υπεύθυνος Συστημάτων Πληροφορικής και μέλος του Γρ. Ποιότητας Ποιοι είμαστε Έτος ίδρυσης: 1917

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Μιχαλούδης

Απόστολος Μιχαλούδης ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών προσομοιώσεων Φυσικής σε θέματα ταλαντώσεων και κυμάτων Απόστολος Μιχαλούδης υπό την επίβλεψη του αν. καθηγητή Ευριπίδη Χατζηκρανιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή Το σεμινάριο παρουσιάζει τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Εστιάζει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

One Laptop Per Child

One Laptop Per Child One Laptop Per Child Παρουσίαση του μαθητικού υπολογιστή Αν. Καθηγητής Τσινάκος Αύγουστος, Προϊστάμενος, Τμ. Βιομηχανικής Πληροφορικής TEI Kαβάλας tsinakos@teikav.edu.gr Γιατί μας αφορά ή όλη προσπάθεια?

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων

Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων Ιωάννης Ψυχογιός (Υπεύθυνος Γραφείου Υποστήριξης Ευρωπαϊκών και Ερευνητικών Προγραµµάτων, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) ρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος (Ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Φυσική δραστηριότητα Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Δεδομένα έρευνας Το 24% περίπου των παιδιών δεν συμμετέχει σε καμία οργανωμένη φυσική δραστηριότητα. Μόλις το 4% δεν συμμετέχει σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Η λέξη ΠΑΙΧΝΊΔΙ προέρχεται από την λέξη παίχτης παίζω παις. Με την έννοια παιχνίδι ορίζουμε την κατ εξοχήν αυθόρμητη και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα των παιδιών που έχει ως στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise

Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise Click to edit Master subtitle style 13/4/2011 Επιχειρηματική πρόταση συνεργασίας Mini Sports Club Έχουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία να σας προσφέρουμε μια κερδοφόρο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε.

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Αθηνών Βήµατα για ένα σχέδιο εργασίας Α φάση: Επιλογή και διερεύνηση του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα