ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4. Αποδοχή γνωμοδοτήσεων σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ΚΟΚ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4. Αποδοχή γνωμοδοτήσεων σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ΚΟΚ."

Transcript

1 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αριθ. Πρωτ. Δ17α/146/2/Π.Ε/Φ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΟΜΟΘ. ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του πίνακα Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Διανομής Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ TELEX: TELEFAX: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Αποδοχή γνωμοδοτήσεων σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ΚΟΚ. Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις γνωμοδοτήσεις αριθμ.710/1999 και 767/1999 του Δ' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Οι γνωμοδοτήσεις αυτές, τις οποίες και αποδεχόμαστε, αναφέρονται σε ερμηνεία διατάξεων του άρθρου 11 του ν.2696/1999 "Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας" σχετικά με τον όρο "κατοικημένη περιοχή" και τις προϋποθέσεις για την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων επιγραφών κλπ." Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ Σύνθεση Αριθμός Γνωμοδοτήσεως 767/1999 Δ' Τμήμα Συνεδρίαση της 8 ης Δεκεμβρίου 1999 Προεδρεύων: Κων/νος Βολτής, Αντιπρόεδρος του Ν.Σ.Κράτους. Νομικοί Σύμβουλοι:Θεόδωρος Ρεντζεπέρης, Γεώργιος Κατράνης, Νικόλαος Μαυρίκας, Χρήστος Θωμόπουλος, Σπυρίδων Δελλαπόρτας, Σωτήριος Παπαγεωργακόπουλος, Δημήτριος Αναστασόπουλος. Εισηγητής: Θεόδωρος Ρεντζεπέρης Αριθμ. Ερωτημ.: Το υπ.αριθμ. πρωτ. 2749/ έγγραφο του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., αρμόδιου για θέματα Γεν.Γραμμ.Δημ.Εργων και η προσαρτημένη σε αυτό από 5/8/99 αίτηση της "Ενωσης Διαφημιστικών Επιχειρήσεων Ελλάδας". Περίληψη Ερωτημάτων: Ερωτάται: α) Σε ποίους χώρους είναι δυνατή η επιτρεπόμενη, στις εντός κατοικημένων περιοχών οδούς, διαφήμιση (άρθρο 11 παρ.1 του νέου Κ.Ο.Κ.), β) Υπό ποίους ειδικότερους όρους και περιορισμούς τελεί αυτή στις οδούς στις οποίες είναι εγκατεστημένοι φωτεινοί σηματοδότες ρύθμισης της κυκλοφορίας (παρ.3 ως άνω) και γ) Ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής της διάταξης της παραγράφου 4 του ως άνω άρθρου, σχετικά με τον τρόπο τοποθέτησης των διαφημιστικών πινακίδων". Επί των ερωτημάτων αυτών το Δ' Τμήμα του Ν.Σ.Κράτους γνωμοδότησε ως κατωτέρω: I. Επί του πρώτου ερωτήματος: α) Με το άρθρο 11 παρ.1 εδ.1 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του Ν.2969/99 (Α' 57) Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις τοποθέτησης διαφημίσεων κάθε είδους στα εκτός κατοικημένης περιοχής τμήματα των Εθνικών και Επαρχιακών Οδών, ενώ στο εδ. τέταρτο (τελευταίο) της αυτής παραγράφου αναφέρεται ότι με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. θα χαρακτηρισθούν τμήματα των κοινοχρήστων οδών, ως ανήκοντα στο πρωτεύον αστικό οδικό δίκτυο, των οποίων η ευθύνη συντήρησης τους ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και επί των τμημάτων αυτών, μπορεί να ορισθούν ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για την τοποθέτηση των κάθε είδους διαφημίσεων. Η απόφαση αυτή δεν έχει ακόμη εκδοθεί. β) Περαιτέρω στα εδάφια δεύτερο και τρίτο της αυτής παραγράφου αναγράφεται κατά λέξη ότι: "εδ.2. Η παραπάνω ζώνη απαγόρευσης (σημ.τοποθέτησης διαφημίσεων) περιορίζεται στα σαράντα (40) μέτρα από τις δύο πλευρές του άξονα των ανωτέρω τμημάτων Εθνικών

3 II. και Επαρχιακών οδών, που διέρχονται μέσα από κατοικημένη περιοχή, αν το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στα τμήματα αυτά είναι ανώτερο των 70 km/h". "εδ.3. Προκειμένου περί οδών που βρίσκονται εντός κατοικημένων περιοχών και το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι 70 km/h ή κατώτερο, επιτρέπεται η διαφήμιση, με την επιφύλαξη των κατωτέρω απαγορεύσεων, στο χώρο της οδού και μέχρι τη ρυμοτομική γραμμή". Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3155/55 οι κοινόχρηστοι δρόμοι της χώρας διακρίνονται σε Εθνικούς, Επαρχιακούς και Δημοτικούς ή Κοινοτικούς. γ) Από τις παραπάνω διατάξεις σαφώς προκύπτει ότι το εδάφιο 2 και οι αναφερόμενες σε αυτό προϋποθέσεις αφορά μόνο στις Εθνικές και Επαρχιακές οδούς, ενώ το εδάφιο 3 αφορά σε όλες τις κοινόχρηστες οδούς, οι οποίες βρίσκονται εντός κατοικημένων περιοχών και ως εκ τούτου, κατά την ομόφωνη γνώμη του Τμήματος, η απάντηση που αρμόζει στο πρώτο ερώτημα είναι ότι, στα Τμήματα Εθνικών και Επαρχιακών οδών τα οποία διέρχονται από κατοικημένες περιοχές, εάν το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 70 km/h απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημίσεων σε απόσταση μικρότερη των σαράντα (40) μέτρων από τα όρια της οδού, ενώ, γενικά για το σύνολο των κοινοχρήστων οδών, τα οποία διέρχονται ομοίως από κατοικημένες περιοχές, αν το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας φθάνει μέχρι τα 70 km/h επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, μέχρι τη ρυμοτομική γραμμή, υπό τις πρόσθετες προϋποθέσεις και της παρ.2 του αυτού άρθρου, περί της οποίας θα γίνει ειδική μνεία και ανάπτυξη, μετά την ολοκλήρωση της μελέτης και των τριων επιμέρους ερωτημάτων, διότι η παράγραφος αυτή, εφαρμόζεται και στα τρία επιμέρους ερωτήματα. Επί του δεύτερου ερωτήματος: Στην παρ.3 του αυτού άρθρου αναφέρεται ότι: "παρ.3. Σε οδούς, στις οποίες είναι εγκατεστημένοι φωτεινοί σηματοδότες ρύθμισης της κυκλοφορίας, απαγορεύεται η τοποθέτηση έγχρωμων φωτεινών διαφημίσεων ή πινακίδων ή αναγραφών με χρώματα που χρησιμοποιούνται στη φωτεινή σηματοδότηση σε απόσταση εκατέρωθεν και ύψος μικρότερο των είκοσι (20) μέτρων από κάθε φανό σηματοδότησης". Η παραπάνω ρύθμιση, κατά την ομόφωνη γνώμη του Τμήματος, αφορά σε όλες τοι κοινόχρηστες οδούς με την πρόσθετη επιφύλαξη της εφαρμογής και των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της παρ.1 του Κ.Ο.Κ. προκειμένου για τις Εθνικές ή Επαρχιακές οδούς που διέρχονται από κατοικημένες περιοχές και του τρίτου εδαφίου της αυτής, ως άνω, παραγράφου, για όλες τις κοινόχρηστες οδούς, οι οποίες διέρχονται επίσης μέσα από κατοικημένες περιοχές, κατά τα ειδικότερον αναφερόμενα κατά την εξέταση του πρώτου ερωτήματος. III. Επί του τρίτου ερωτήματος: α) Στην παρ. 4 του άρθρου 11 του ισχύοντος Κ.Ο.Κ. αναφέρεται ότι: "4. Με παράλληλη τήρηση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, επιτρέπεται να τοποθετούνται ή να λειτουργούν επιγραφές, που αναφέρονται στην επωνυμία ή σε άλλο διακριτικό σημείο ή τίτλο επιχείρησης που λειτουργεί παρά την οδό. Οι διαφημιστικές ως άνω πινακίδες και επιγραφές, όπου επιτρέπεται, πρέπει να τοποθετούνται παράλληλα προς τον άξονα της οδού, εκτός από τις διαφημίσεις και τις επιγραφές των εγκεκριμένων πλαισίων και των πρατηρίων καυσίμων που λειτουργούν παρά την οδό, οι οποίες μπορούν να τοποθετούνται και κάθετα προς τον άξονα αυτής".

4 β) Το πρώτο εδάφιο της πιο πάνω παραγράφου αφορά στις επιγραφές, που αναφέρονται στην επωνυμία ή άλλο διακριτικό σημείο ή τίτλο επιχείρησης, οι οποίες λειτουργούν παρά την οδό -σε αντίθεση με τις διαφημιστικές πινακίδες οι οποίες δεν πληρούν τον παραπάνω όρο, δηλαδή δεν αφορούν σε επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν παρά την οδό- κατ'αποτέλεσμα όμως, η ρύθμιση είναι ταυτόσημη, εφόσον και η τοποθέτηση των επιγραφών, επιτρέπεται να γίνεται, υπό τις αυτές προϋποθέσεις, οι οποίες επιβάλλονται για την τοποθέτηση των διαφημίσεων, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 11 του Κ.Ο.Κ. Το δεύτερο εδάφιο της αυτής παραγράφου, αφορά στο σύνολο των κάθε είδους διαφημίσεων και επιγραφών για τις οποίες επιβάλλει να τοποθετούνται παράλληλα με την οδό, πλην αυτών οι οποίες τοποθετούνται εντός εγκεκριμένων πλαισίων και των πρατηρίων εμπορίας καυσίμων, οι οποίες μπορεί να τοποθετούνται και κάθετα προς τον άξονα της οδού. Συνεπώς, κατά την ομόφωνη γνώμη του Τμήματος στο τρίτο ερώτημα αρμόζει η παραπάνω αναφερόμενη απάντηση. IV. α. Στην παρ.2 του άρθρου 11 του Κ.Ο.Κ. αναφέρεται ότι "Απαγορεύεται γενικά η τοποθέτηση επιγραφών ή διαφημίσεων ή η εγκατάσταση οποιασδήποτε πινακίδας, αφίσας, διαγράμμισης ή συσκευής σε θέση ή κατά τρόπο που μπορεί να έχει οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις στους χρήστες της οδού ή να επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο την κυκλοφορία. Ιδίως απαγορεύεται η τοποθέτηση ή εγκατάσταση των ανωτέρω σε τέτοιες θέσεις, ώστε να παρεμποδίζεται η θέα των πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης ή φωτεινών σηματοδοτών ή να δημιουργείται σύγχυση με πινακίδες σήμανσης ή με κυκλοφοριακή διαγράμμιση ή με άλλη συσκευή ρύθμισης της κυκλοφορίας ή να τις καταστήσει λιγότερο ορατές ή αποτελεσματικές ή να προκαλέσει θάμβωση στους χρήστες της οδού και γενικά να αποσπάσουν την προσοχή τους κατά τρόπο που μπορεί να έχει δυσμενή επίδραση στην οδική ασφάλεια γενικά". β. Από της διατύπωσης της προπαρατεθείσας παραγράφου προκύπτει ότι οι αναφερόμενες σε αυτή διατάξεις, οι οποίες δεν χρήζουν ειδικότερης ανάλυσης ή ερμηνείας, αφορούν στο σύνολο των κοινόχρηστων οδών και των κάθε είδους διαφημίσεων, επιγραφών, πινακίδων κλπ. των οποίων μπορεί να απαγορευθεί η τοποθέτηση ή χάραξη, έστω και αν συντρέχουν οι αναφερόμενες στις παραγράφους 1, 3 και 4 του αυτού άρθρου προύποθέσεις, αν αυτό θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στους χρήστες της οδού, των οποίων (αρνητικων επιπτώσεων) η μνεία είναι ενδεικτική και καταλαμβάνει οποιαδήποτε περίπτωση που θα είχε δυσμενή επίδραση στην οδική ασφάλεια γενικά, τούτο δε πρέπει να ερευνάται κατά περίπτωση. Συνεπώς, κατά την ομόφωνη γνώμη του Τμήματος, εάν δεν πληρούνται οι αναφερόμενες στις παραγράφους 1, 3 και 4 του άρθρου 11 του ισχύοντος Κ.Ο.Κ. προϋποθέσεις για την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, επιγραφών κ.λ.π. απαγορεύεται η τοποθέτηση τους, αλλά και στην περίπτωση που πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, είναι δυνατόν να απαγορευθεί η τοποθέτησή τους κ.λ.π. αν αυτό θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στους χρήστες της οδού, των οποίων ομοίως ενδεικτική απαρίθμηση γίνεται στην παρ.2 του αυτού άρθρου. Ο Εισηγητής Θεόδωρος Ρεντζεπέρης

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ Σύνθεση Αριθμός Γνωμοδοτήσεως 710/1999 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Δ' Τμήμα Συνεδρίαση της 17 ης Νοεμβρίου 1999 Προεδρεύων: Κων/νος Βολτής, Αντιπρόεδρος του Ν.Σ.Κράτους. Νομικοί Σύμβουλοι:Θεόδωρος Ρεντζεπέρης, Χρήστος Θωμόπουλος, Νικόλαος Μαυρίκας, Σπυρίδων Δελλαπόρτας, Σωτήριος Παπαγεωργακόπουλος, Δημήτριος Αναστασόπουλος. Εισηγητής: Σταύρος Σπυρόπουλος, Πάρεδρος ΝΣΚ. Αριθμ. Ερωτημ.: Δ17α/68/5/Φ.5.11/ έγγραφο της Γ.Γ.Δ.Ε./Διεύθυνση Νομ. Συντ. και Κωδικοποίησης Περίληψη Ερωτημάτων: Εάν με τον όρο «κατοικημένη περιοχή» του άρθρου 11 παρ.1 ν.2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) εννοείται και περιοχή δομημένη και ευρισκόμενη εκτός σχεδίου και ειδικότερα η περιοχή αυθαιρέτου οικισμού. Επίσης ποια είναι η έννοια του όρου «διέλευση της οδού από κατοικημένη περιοχή» της ανωτέρω διατάξεως του νόμου και ειδικότερα θεωρείται ότι υφίσταται «διέλευση» της οδού από κατοικημένη περιοχή: α) Οταν και από τις δύο πλευρές της οδού υπάρχει σχέδιο πόλης, β) Οταν από την μια πλευρά της οδού υπάρχει σχέδιο πόλης και από την άλλη πλευρά περιοχή με αυθαίρετη δόμηση και γ) Οταν και από τις δύο πλευρές της οδού υπάρχει αυθαίρετη δόμηση. Επί των ερωτημάτων αυτών το Δ Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους γνωμοδότησε ως ακολούθως: Από τις διατάξεις του προϊσχύσαντος Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν.2094/92) ορίζονταν, μεταξύ άλλων, ότι για την εφαρμογή του παρόντος κώδικα νοούνται ως «Κατοικημένη περιοχή», η περιοχή που έχει σημανθεί με πινακίδες ως κατοικημένη στις εισόδους και εξόδους της (άρθρο 2 εδάφ. 21). Απαγορεύεται κάθε διαφήμιση, που πραγματοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο και μέσα σε ζώνη μέχρις εκατό πενήντα (150) μέτρων και από τις δύο πλευρές του άξονα των τμημάτων εθνικών και επαρχιακών οδών και είναι ορατή από τους χρήστες των οδών αυτών. Η παραπάνω ζώνη απαγόρευσης περιορίζεται στα σαράντα (40) μέτρα και από τις δύο πλευρές του άξονα των τμημάτων εθνικών και επαρχιακών οδών, τα οποία εφάπτονται τουλάχιστον κατά την μία πλευρά τους σε οικισμούς που έχουν εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή επίκειται η ένταξή τους στο ρυμοτομικό σχέδιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή είναι οικισμοί προ του 1923, εκτός αν το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο ταχύτητας στα παραπάνω τμήματα είναι εβδομήντα (70)

6 χιλιόμετρα την ώρα ή μικρότερο, οπότε το τέλος της παραπάνω ζώνης απαγόρευσης καθορίζεται από τις οικοδομικές γραμμές, εφόσον υπάρχουν (άρθρο 11 παρ. 1). Από τις διατάξεις του ισχύοντος Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν.2696/1999) ορίζεται, μεταξύ άλλων ότι, για την εφαρμογή του παρόντος κώδικα νοούνται ως «Κατοικημένη Περιοχή», η περιοχή που έχει σημανθεί με πινακίδες ως κατοικημένη στις εισόδους και εξόδους της (άρθρο 2 παρ. 1 εδαφ.24). Απαγορεύεται κάθε διαφήμιση που πραγματοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, στα εκτός κατοικημένης περιοχής τμήματα των χαρακτηρισμένων εθνικών και επαρχιακών οδών και σε ζώνη μέχρι εκατόν πενήντα (150) μέτρων και από τις δύο πλευρές του άξονα των οδών αυτών και είναι ορατή από τους χρήστες των οδών. Η παραπάνω ζώνη απαγόρευσης περιορίζεται στα σαράντα (40) μέτρα και από τις δύο πλευρές του άξονα των ανωτέρω τμημάτων εθνικών και επαρχιακών οδών, που διέρχονται μέσα από κατοικημένη περιοχή, αν το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στα τμήματα αυτά είναι ανώτερο των 70 km/h. Προκειμένου περί οδών που βρίσκονται εντός κατοικημένων περιοχών και το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι 70 km/h ή κατώτερο, επιτρέπεται η διαφήμιση, με την επιφύλαξη των κατωτέρω απαγορεύσεων, στο χώρο της οδού και μέχρι τη ρυμοτομική γραμμή (άρθρο 11 παρ.1). Από την σύγκριση των διατάξεων αυτών των δύο νομοθετημάτων προκύπτει ότι: α) Αμφότεροι οι νόμοι αποδίδουν την αυτή έννοια στον όρο «κατοικημένη περιοχή», όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων τους, δηλαδή θεωρούν αυτήν ως την περιοχή που έχει σημανθεί με πινακίδες ως κατοικημένη στις εισόδους και εξόδους της, β) Για την εφαρμογή των ελαστικώτερων (ευνοϊκώτερων) ρυθμίσεων, όσον αφορά την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων (δηλαδή τήρηση μικρότερης αποστάσεως από τον άξονα της οδού) ο μεν ισχύων ν.2696/1999, θέτει ως προϋπόθεση την διέλευση της οδού μέσα από «κατοικημένη περιοχή», χωρίς να εξειδικεύει αν στην περιοχή αυτή συμπεριλαμβάνεται και η περιοχή αυθαίρετου οικισμού, ο δε προϊσχύσαν ν.2094/1992, θέτει ως προϋπόθεση να εφάπτεται η οδός τουλάχιστον από τη μία πλευρά τους σε οικισμού που έχουν εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή επίκειται η ένταξή τους στο ρυμοτομικό σχέδιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή είναι οικισμοί προ του 1923, δηλαδή αποκλείει από την συγκεκριμένη ρύθμιση τους αυθαίρετους οικισμούς. Στην εισηγητική έκθεση του ισχύοντος ν.2696/1999, προκειμένου περί των διατάξεων του άρθρου 11 αναφέρεται ότι ο ορισμός «κατοικημένη περιοχή» αντικαθιστά τον όρο «σχέδιο πόλης» του ισχύοντος κώδικα (δηλαδή του ν.2094/92), διότι αναφέρεται σε πραγματικές και υπαρκτές συνθήκες με δυνατότητα σήμανσης και προσδιορισμού. Προκύπτει δηλαδή βούληση του νομοθέτη, να περιλάβει στη σχετκή ρύθμιση και περιοχές οικοδομημένες εκτός σχεδίου πόλεως, αρκεί κατά την κοινή πείρα και τα διδάγματα της πολεοδομικής επιστήμης, να στοιχειοθετούν την έννοια της κατοικημένης περιοχής με δυνατότητα να σημανθεί και προσδιορισθεί ως τοιαύτη, δηλαδή να αποτελούν οικισμό. Κατά την κρατήσασα στο Τμήμα άποψη απαρτισθείσα από τον Προεδρεύοντα και τους παρισταμένους Νομικούς Συμβούλους, πλην των Χρήστου Θωμόπουλου, Σπυρίδωνος Δελλαπόρτα και Σωτηρίου Παπαγεωργακόπουλου, η ανωτέρω βούληση του νομοθέτη της διατάξεως του άρθρου 11 παρ.1 του ν.2696/1999, επεκτείνεται μέχρι του σημείου, ώστε να συμπεριλάβει και οικισμούς εκτός σχεδίου οικοδομημένους νομίμως, σύμφωνα με τις περί οικοδομήσεως εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμών υφισταμένων προς του έτους 1923 κείμενες διατάξεις του νόμου. Αντιθέτως δεν συμπεριλαμβάνονται στη σχετικη ρύθμιση αυθαίρετοι οικισμοί, δηλαδή οικισμοί οικοδομημένοι σε περιοχές που κατά τις κείμενες διατάξεις

7 απαγορεύεται η οικοδόμηση που επιπλέον σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ.2 και 16 παρ. 1 και 2 του ν.1337/1983 δεν επιτρέπεται η μετέπειτα ένταξή τους στο σχέδιο πόλεως ή η επέκταση σχεδίου σε αυτές (π.χ. αιγιαλοί, παραλίες, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις κλπ) και τούτο διότι: α) Οι περιοχές αυθαιρέτων οικισμών λόγω του παράνομου, ακανόνιστου και άναρχου τρόπου δημιουργίας και «λειτουργίας» τους δεν έχουν αναγνωρισμένες από τον νόμο γραμμές ορίων, ούτε οικοδομικές και ρυμοτομικές γραμμές (άρθρο 2 ν.1577/85-γοκ), τόσο ως ενιαίο σύνολο, όσο και για το καθένα από τα εντός αυτών οικοδομημένα ακίνητα, με συνέπεια να καθίσταται αδύνατος ο προσδιορισμός των αποστάσεων από τον άξονα της οδού για την τοποθέτηση των διαφημίσεων. β) Η εφαρμογή των ευνοϊκώτερων ρυθμίσεων, όσον αφορά την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων και σε περιοχές αυθαίρετων οικισμών, οι οποίες (ευνοϊκώτερες ρυθμίσεις), σημειωτέον, δεν συμβάλλουν στην ενίσχυση της ασφάλειας της κυκλοφορίας, θα ήταν έμμεση αναγνώριση και επιβράβευση από τον νομοθέτη της παρανομίας και αυθαιρεσίας, που διέπει τους οικισμούς αυτούς, πράγμα, που δεν συνάδει προς τις διατάξεις του άρθρου 24 Συντ/τος 1975 περί προστασίας του περιβάλλοντος και την βάσει σχεδίου χωροταξική αναδιάρθρωση, ανάπτυξη και επέκταση των πόλεων και των οικιστικών εν γένει περιοχών. Κατά την γνώμη των μειοψηφισάντων Νομικών Συμβούλων τα κρινόμενα ερωτήματα θα μπορούσε να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης ενόψει της σήμανσης μιας περιοχής ως κατοικημένης. Μετά την εγκατάσταση όμως των πινακίδων σήμανσης τα εν λόγω ερωτήματα είναι χωρίς αντικείμενο, δεδομένου ότι ο ν.2696/1999 (άρθρο 2 εδαφ.21) ορίζει ευθέως ως κατοικημένη περιοχή αυτή «που έχει σημανθεί με πινακίδες ως κατοικημένη στις εισόδους και εξόδους της» και συνεπώς για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 παρ.1 του ν.2696/1999 εξετάζεται απλώς το πραγματικό γεγονός της ύπαρξης ή μη σχετικής σήμανσης. Περαιτέρω το Τμήμα ομόφωνα αποφαίνεται, ότι ο νομοθέτης της διατάξεως του άρθρου 11 παρ.1 του ν.2696/1999 δεν θέλησε να αποστεί των ρυθμίσεων του προϊσχύσαντος ν.2094/1992 όσον αφορά την έννοια του όρου «διέλευση της οδού από κατοικημένη περιοχή» δηλαδή εννοεί, όπως και ο προηγούμενος νομοθέτης, να εφάπτεται η οδός κατά την μία τουλάχιστον πλευρά με κατοικημένη περιοχή. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΛΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΣΚ Αθήνα, Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΝΣΚ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. Απόφαση /2015 Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα 46100

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. Απόφαση /2015 Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα 46100 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Απόφαση /2015 Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα 46100 Περιεχόμενα Πρόλογος... 2 Άρθρο 1 Αντικείμενο & Σκοπός... 3 Άρθρο 3 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικές οδηγίες για τη δημοπράτηση "υδραυλικών έργων υπό πίεση".

Συμπληρωματικές οδηγίες για τη δημοπράτηση υδραυλικών έργων υπό πίεση. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-7-1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αριθ. Πρωτ. Δ17α/04/60/Φ.Ν.312 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ15 και Δ17 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΙΩ10-52Π. Αριθµ. Απόφασης: 303 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΦΙΩ10-52Π. Αριθµ. Απόφασης: 303 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 16-04-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 303 / 2014 ΘΕΜΑ: Ψήφιση Κανονιστικής ιάταξης για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΔΕΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΔΕΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΔΕΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Απόφαση Δ.Σ υπ αριθμ /2015 (Προσχέδιο) Δεκέμβριος 2014 1 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΔΕΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αφαίρεση παράνομων διαφημίσεων (αφισών, αεροπανώ, πινακίδων, επιγραφών κλπ) που υφίστανται εντός των ορίων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης».

ΘΕΜΑ : «Αφαίρεση παράνομων διαφημίσεων (αφισών, αεροπανώ, πινακίδων, επιγραφών κλπ) που υφίστανται εντός των ορίων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΕΣΟΔΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος, 10.02.2014 Αρ. Πρωτ. 939 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας & Βιώσιμης Κινητικότητας Μικρασιατών 81 383 33 Βόλος Τηλ. 24213-56825 email: nikmoschos@gmail.com http://epoleodomia.volos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 2/29-1-2015 Αριθ.

Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 2/29-1-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 2/29-1-2015 Αριθ. Απόφασης: 24/2015 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ51-46Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 18. Αθήνα, 14 6-2012 Αριθ. Πρωτ. Δ17α/01/100/ΦΝ433.β

ΑΔΑ: Β4Λ51-46Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 18. Αθήνα, 14 6-2012 Αριθ. Πρωτ. Δ17α/01/100/ΦΝ433.β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Περιεχόμενα ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ... 3 ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 8 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές και ρυθμίσεις για ταξί - πάρκινγκ - συνεργεία αυτοκινήτων - ΚΤΕΟ -Πρατήρια καυσίμων - Μεταφορές - Τηλεπικοινωνίες

Αλλαγές και ρυθμίσεις για ταξί - πάρκινγκ - συνεργεία αυτοκινήτων - ΚΤΕΟ -Πρατήρια καυσίμων - Μεταφορές - Τηλεπικοινωνίες Αλλαγές και ρυθμίσεις για ταξί - πάρκινγκ - συνεργεία αυτοκινήτων - ΚΤΕΟ -Πρατήρια καυσίμων - Μεταφορές - Τηλεπικοινωνίες [26.03.2014] Με το σχέδιο νόμου που θέτει το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Σχέδιο)

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Σχέδιο) ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Σχέδιο) Μάιος 2015 Πίνακας Περιεχομένων Γενικά... 3 Άρθρο 1 Σκοπός του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων... 3 Άρθρο 2 Ορισμός κοινόχρηστου χώρου... 3 Άρθρο 3 Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμέλειες των οικοδομικών αδειών

Πλημμέλειες των οικοδομικών αδειών 1 Πλημμέλειες των οικοδομικών αδειών Δημήτρης Βασιλειάδης, Πάρεδρος Συμβουλίου Επικρατείας Διάγραμμα 1. Εισαγωγή 2. Ισχύον νομοθετικό καθεστώς και σχέση των πρόσφατων νομοθετημάτων 3. Ορισμός και νομική

Διαβάστε περισσότερα

125 / 2015 Κανονισμός χρήσης. κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας

125 / 2015 Κανονισμός χρήσης. κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας 125 / 2015 Κανονισμός χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας Περιεχόμενα Άρθρο 1: Αντικείμενο & Σκοπός... 2 Άρθρο 2: Νομικό πλαίσιο Διάθεση κοινόχρηστων χώρων... 3 Άρθρο 3: Έκταση εφαρμογής Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ Μάιος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 0 Αντικείμενο του Κανονισμού... 3 Άρθρο 2 0 Νομικό Πλαίσιο... 3 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφασης: 377/2015 Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 3341/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 Φεβρουαρίου 2013, με την εξής σύνθεση: Κων.

Αριθμός 3341/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 Φεβρουαρίου 2013, με την εξής σύνθεση: Κων. Αριθμός 3341/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 Φεβρουαρίου 2013, με την εξής σύνθεση: Κων. Μενουδάκος, Πρόεδρος, Αθ. Ράντος, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Ράρρας Φώτιος 2. Χανδόλιας Απόστολος 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 4. Κούργιας Φώτιος 5. Μπούτσικος Νικόλαος

1. Ράρρας Φώτιος 2. Χανδόλιας Απόστολος 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 4. Κούργιας Φώτιος 5. Μπούτσικος Νικόλαος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 09/01-10-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ Αριθμ. Απόφ. 27/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΝΕΑ (ΠΡΟΣΘΕΤΗ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ από ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ Από την

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η E K Θ Ε Σ Η ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η E K Θ Ε Σ Η ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η E K Θ Ε Σ Η ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» Επί της αρχής: Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου ρυθμίζονται εκκρεμή θέματα που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Η ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16. ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ'αριθμ. 363/2002 Γνωμοδότησης του ΑΤμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16. ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ'αριθμ. 363/2002 Γνωμοδότησης του ΑΤμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ Ε ΓΕΝ ΓΡΑΜ ΗΜ ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ ΝΟΜ ΣΥΝΤ ΚΑΙ ΚΩ /ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ:γ' Ταχ. /νση:χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 010 64 28 969 FΑΧ: 010 64 64 392 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

3341/2013 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) Αριθμός 3341/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

3341/2013 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) Αριθμός 3341/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 3341/2013 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος. «Τακτοποίηση» αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετων μεταβολών χρήσεων και διαδικασία υπαγωγής στο ν. 4014/2011. Οι αιτούντες

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 1) Μπέλλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Καλαμπάκας, Τρικάλων 9 2) Αθανασίου Ντόβα του Κωνσταντίνου κατοίκου Καλαμπάκας, Βενιζέλου 3

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Το ηµοτικό Συµβούλιο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης, έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 1 του Ν. 3852/2010 2. Το άρθρο 79 παρ. 1 (περ. α 3 & ε ), 2, 3 και 4 του Ν. 3463/06 3. Το Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224Α) 4. Τα άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Προς ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κοιν ΘΕΜΑ: διαμεσολάβησης Σχετ: διαμεσολάβησης

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Προς ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κοιν ΘΕΜΑ:  διαμεσολάβησης Σχετ: διαμεσολάβησης Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα Ταχ. Κώδικας: 190 04, Σπάτα Πληροφορίες: Fax: 210 6633311

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αρ. 359/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Τμήματος ΣΤ. Συνεδρίαση της 19 ης Ιουνίου 2012

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αρ. 359/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Τμήματος ΣΤ. Συνεδρίαση της 19 ης Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αρ. 359/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 19 ης Ιουνίου 2012 Σύνθεση: Πρόεδρος: Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ Το δικαίωµα στην κοινή χρήση ή άλλως το δικαίωµα χρήσης των κοινών τοις πάσι, απορρέον από το αυτοτελές δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα