ΑΔΑ : 4ΙΞ7Ι-Ρ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ : 4ΙΞ7Ι-Ρ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας Tμήμα 1 ο Πυρ/κών Κανονισμών & Διατάξεων Ταχ. Δ/νση Μουρούζη 4 Ταχ. Κωδ Αθήνα Αρ.Τηλ , Αρ. FAX , Αθήνα 18 Οκτωβρίου 2010 ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος ΚΟΙΝ: Αριθ. Πρωτ.: οικ. Φ ΘΕΜΑ: «Συνδρομή των Πυροσβεστικών Κλιμακίων στο έργο των Γραφείων Πυρασφαλείας των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών- Συμπλήρωση και τροποποίηση της Εγκυκλίου Διαταγής Νο 10 Α.Π.Σ.» ΣΧΕΤ.: (α) 13/2008 (Β 1506) Πυροσβεστική Διάταξη «Περί καθορισμού της διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια» όπως τροποποιήθηκε με την 13α/2010 (Β 141) όμοια. (β) Φ / Εγκύκλιος Διαταγή Νο 10 Α.Π.Σ. «Διεξαγωγή Υπηρεσίας στα Γραφεία Προληπτικής Πυροπροστασίας- Τυποποίηση διαδικασίας». 1. Έχει παρατηρηθεί, μελέτες πυροπροστασίας που υποβάλλονται για έλεγχο σε Γραφεία Πυρασφαλείας των οικείων Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (Δ.Π.Υ.) ή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (Π.Υ.) στη δικαιοδοσία των οποίων ανήκουν Πυροσβεστικά Κλιμάκια (Π.Κ.), να μην ελέγχονται άμεσα αλλά να αποστέλλονται με ευθύνη της Διοίκησης στο Π.Κ. στην περιοχή ευθύνης του οποίου λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν οι υπό μελέτη επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις. Το φαινόμενο εντείνεται στις νησιωτικές περιοχές και ως αποτέλεσμα είναι η καθυστέρηση διεκπεραίωσης των υποθέσεων που αφορούν πολίτες, η απώλεια πολύτιμου χρόνου στις μετακινήσεις των φακέλων με κίνδυνο μέχρι και την απώλεια αυτών, η δυσκολία στην παροχή διευκρινήσεων προς την Υπηρεσία από τους συντάκτες ή τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων αλλά και ενδεχομένως ο πλημμελής έλεγχος των φακέλων αφού στα Π.Κ. δεν υπάρχει οργανωμένο γραφείο πυρασφαλείας με διαθέσιμη την κείμενη νομοθεσία καθώς και η εμπειρία εφαρμογής της νομοθεσίας πυροπροστασίας για τον πλήρη έλεγχο της μελέτης. Επιπροσθέτως έχει παρατηρηθεί να καθυστερούν επιτόπιοι έλεγχοι-αυτοψίες σε επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις όπου λειτουργούν Π.Κ. λόγω φόρτου εργασίας στα Γραφεία Πυρασφαλείας ενώ θα μπορούσαν να διενεργηθούν από τον Προϊστάμενο/Διοικητή του Π.Κ. ή τον αναπληρωτή αυτού. 2. Ύστερα από τα παραπάνω συμπληρώνεται η παράγραφος 4 της (β) σχετικής ως εξής:

2 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 12 η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ (Π.Κ.) ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ α. Ο έλεγχος μελετών πυροπροστασίας για έγκριση θα γίνεται αποκλειστικά από τα αρμόδια Γραφεία Πυρασφαλείας των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (Δ.Π.Υ.) ή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (Π.Υ.) και δεν θα διαβιβάζονται οι σχετικοί φάκελοι στα οικεία Πυροσβεστικά Κλιμάκια (Π.Κ.). β. Οι Προϊστάμενοι/Διοικητές Π.Κ. καθώς και οι αναπληρωτές αυτών συνδράμουν το έργο των Γραφείων Πυρασφαλείας διενεργώντας αυτοψίεςεπιτόπιους ελέγχους στην περιοχή ευθύνης τους στα πλαίσια της αποτελεσματικότερης διοικητικής δράσης και ταχύτερης εξυπηρέτησης υποθέσεων του πολίτη, περιοριστικά στις κάτωθι περιπτώσεις: (1) Υπόδειξη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας με επιτόπια αυτοψία στην επιχείρηση ή εγκατάσταση κατ εφαρμογή της υπ αριθ. 7600/1960 εγκυκλίου Διαταγής Α.Π.Σ. (περίπτωση 3 η ). (2) Συμμετοχή στην Α βάθμια Επιτροπή Αποκλίσεων (περίπτωση 4 η ). (3) Διενέργεια αυτοψίας για τον επιτόπιο έλεγχο των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας επιχείρησης ή εγκατάστασης για την εξέταση αιτήματος χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας ή ανανέωσης αυτού (περίπτωση 5 η και 6 η αντίστοιχα), για όπου προβλέπεται και δεν εμπίπτει στη 13 Πυροσβεστική Διάταξη όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δηλαδή στη διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας. (4) Συμμετοχή στο Α βάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Κινηματοθεάτρων για επιθεώρηση κινηματοθεάτρων και κέντρων διασκέδασης χωρητικότητας άνω των 200 ατόμων (απόφαση του οικείου Νομάρχη) σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΑΝ 445/1937 όπως συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα (περίπτωση 7 η ). (5) Διενέργεια εκτάκτων ελέγχων (περίπτωση 8 η, παράγραφος ζ). (6) Διενέργεια αυτοψίας για εξέταση καταγγελιών (περίπτωση 11 η ). (7) Συμμετοχή σε λοιπές Επιτροπές ή Συμβούλια που συγκροτούνται από άλλες Αρχές και προβλέπεται η συμμετοχή πυροσβεστικού υπαλλήλου. γ. Οι ανωτέρω υπό στοιχεία β(1) έως και β(6) επιτόπιοι έλεγχοι-αυτοψίες θα διενεργούνται υποχρεωτικά από τους Προϊστάμενους/Διοικητές Π.Κ. ή αναπληρωτές αυτών στην περιοχή ευθύνης των οποίων βρίσκεται η υπό έλεγχο επιχείρηση-εγκατάσταση. Ειδικότερα για τους Προϊστάμενους/Διοικητές Π.Κ. ηπειρωτικών ή νησιωτικών Π.Κ. ή τους αναπληρωτές αυτών, στην περιοχή επιχειρησιακής ευθύνης των οποίων ανήκουν νησιά όπου δεν λειτουργούν Π.Κ., οι ανωτέρω υπό στοιχεία β(1) έως και β(6) επιτόπιοι έλεγχοι-αυτοψίες θα διενεργούνται υποχρεωτικά από αυτούς. δ. Για την εφαρμογή των ανωτέρω ενεργειών, το Π.Κ. θα πρέπει να υπάγεται διοικητικά στη Δ.Π.Υ. ή Π.Υ. στο Γραφείο Πυρασφαλείας της οποίας ανήκει η τοπική αρμοδιότητα για την εφαρμογή της νομοθεσίας πυροπροστασίας (διοικητική υπαγωγή εντελλόμενου στον εντολέα). Σε αντίθετη περίπτωση οι υπό στοιχεία β(1) έως και β(6) επιτόπιοι έλεγχοι-αυτοψίες, θα διενεργούνται από τους ορισμένους στο οικείο Γραφείο Πυρασφαλείας στο αρχείο του οποίου τηρείται και ο σχετικός φάκελος.

3 ε. Για συμμετοχή πυροσβεστικών υπαλλήλων όπου προβλέπεται σε (πρωτοβάθμια) συλλογικά όργανα που συγκροτούνται από άλλες Αρχές (όπως στα υπό στοιχεία β(4) και β(7)), θα προτείνονται για θέματα περιοχής ευθύνης τους, οι αντίστοιχοι Προϊστάμενοι/Διοικητές Π.Κ. ως τακτικά μέλη με τους αναπληρωτές τους. στ. Για τις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει απαραιτήτως ο Προϊστάμενος/Διοικητής του Π.Κ. ή ο αναπληρωτής του να είναι βαθμοφόρος πυροσβεστικός υπάλληλος (Αξιωματικός, Πυρονόμος ή Αρχιπυροσβέστης παραγωγικής σχολής). ζ. Για διευκόλυνση του έργου των Προϊσταμένων/Διοικητών του Π.Κ. ή των αναπληρωτών αυτών, παρέχεται κάθε δυνατή πληροφορία από τα οικεία Γραφεία Πυρασφαλείας. η. Για τον πλέον ευχερή έλεγχο κατά τη διενέργεια αυτοψίας, θα πρέπει να αποστέλλεται με τον προσφορότερο τρόπο και με ασφάλεια, ο φάκελος της ελεγχόμενης επιχείρησης ή εγκατάστασης με τη σχετική αλληλογραφία ώστε ο ενεργών την αυτοψία να σχηματίζει πλήρη άποψη επί του θέματος. Επίσης δύναται να συγκεντρώνονται οι υποθέσεις αυτοψιών στο Γραφείο Πυρασφαλείας και να αποστέλλονται συγκεντρωτικά στο Π.Κ ανά τακτά χρονικά διαστήματα (πχ μία φορά εβδομαδιαίως), εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος επικαλείται λόγους επείγουσας ανάγκης που επιβάλουν την επίσπευση διεκπεραίωσης της υπόθεσής του. Επί της σχετικής αίτησης, καταγγελίας κ.λπ., θα πρέπει να υπάρχει χαρακτηρισμός με εντολή του Διοικητή της Δ.Π.Υ. ή Π.Υ. (εντολέας) προς τον Διοικητή/Προϊστάμενο του Π.Κ. (εντελλόμενος). Ο Προϊστάμενος/Διοικητής του Π.Κ. διενεργεί αυτοψία το συντομότερο δυνατό, συντάσσει Δ.Υ. αναφορά με σχετική εισήγηση και επιστρέφει τον φάκελο με τον προσφορότερο τρόπο και με ασφάλεια στον εντολέα του. Ειδικά στην υπό στοιχεία β(1) περίπτωση αυτοψίας για υπόδειξη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας κατ εφαρμογή της υπ αριθ. 7600/1960 Εγκυκλίου Διαταγής Α.Π.Σ., ο Προϊστάμενος/Διοικητής του Π.Κ. συμπληρώνει, υπογράφει και αποστέλλει το τυποποιημένο έντυπο της Έκθεσης Επιθεώρησης. 3. Επιπροσθέτως με σκοπό την ομοιόμορφη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των Γραφείων Πυρασφαλείας ως προς τις διοικητικές διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζουν, αντικαθίσταται η παράγραφος 5 της (β) σχετικής ως εξής: 5. α. Η κατά Βήμα ανάπτυξη της διαδικασίας φαντάζει γραφειοκρατική, χρονοβόρα και απαιτούσα πολυάριθμο προσωπικό και χώρους, όμως στη πράξη επιμερίζει την εργασία σε αρμόδια κατά στάδιο άτομα και παρέχει τη δυνατότητα ουσιαστικού ελέγχου όλων των σχετικών ενεργειών που αφορούν τις διαδικασίες διεκπεραίωσης της υπόθεσης σε πολλαπλό επίπεδο για αποφυγή λαθών παραλείψεων ή υπερβάσεων, με σκοπό την αποτελεσματική και ταχεία εξυπηρέτηση του πολίτη. Θεμελιώδης είναι ο συνδυασμός της τήρησης της Αρχής της νομιμότητας με την ανάγκη της μεγαλύτερης δυνατής ευελιξίας και αποδέσμευση από την τυπική προσήλωση αυστηρών διαδικασιών χωρίς να παραβλάπτεται ο βαθμός πυροπροστασίας.

4 β. Η ισχύουσα νομοθεσία πυρασφαλείας εφαρμόζεται από τα οικεία Γραφεία Πυρασφαλείας των Δ.Π.Υ. ή Π.Υ. των οποίων οι διοικητικές πράξεις (έγκριση μελετών, χορήγηση πιστοποιητικών πυροπροστασίας, εξέταση καταγγελιών κ.α.), έχουν εκτελεστικό χαρακτήρα. Ο Διοικητής της Δ.Π.Υ. ή Π.Υ. ως τελικός υπογράφων και υπεύθυνος έκδοσης της διοικητικής πράξης σύμφωνα με τα ισχύοντα, δεν δεσμεύεται και έχει δικαίωμα να διαφοροποιηθεί/διαφωνήσει ως προς την εισήγηση στη ΔΥ αναφορά του ενεργήσαντα τον έλεγχο της μελέτης ή των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση πιστοποιητικού ή του ενεργήσαντα τον επιτόπιο έλεγχο-αυτοψία καθώς και ως προς τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προτείνονται στην Έκθεση Επιθεώρησης, καθότι η Διοίκηση υποχρεούται να εφαρμόσει την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας λαμβάνοντας υπόψη τις διευκρινιστικές-ερμηνευτικές εγκύκλιες διαταγές. Εξαίρεση αποτελούν οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων που διέπονται από το κεφ. Β του Ν.2690/1999 (Α 45), π.χ. Επιτροπών Αποκλίσεων, Συμβουλίων κ.α., και έχουν αποφασιστικό και όχι γνωμοδοτικό χαρακτήρα, οπότε η Διοίκηση πρέπει να συμφωνήσει/ταυτιστεί με τα αναγραφόμενα στα σχετικά πρακτικά, εκτός εάν δεν είναι σύννομα. γ. Η όλη διαδικασία εξέτασης αιτήσεων πολιτών αρμοδιότητας Γραφείων Πυρασφαλείας, θα πρέπει να διεκπεραιώνεται εντός των προθεσμιών που τίθενται από τον κώδικα διοικητικής διαδικασίας. Εξυπακούεται ότι θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να μην εξαντλείται ο χρόνος προθεσμίας των 50 ημερών για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων (έλεγχος μελετών, χορήγηση πιστοποιητικών πυροπροστασίας ύστερα από επιτόπιο έλεγχο/αυτοψία, εξέταση καταγγελιών κ.α.). Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.2690/1999 (Α 45) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 11 του Ν.3230/2004 (Α 44), οι διοικητικές αρχές οφείλουν να χορηγούν αμέσως πιστοποιητικά και βεβαιώσεις ή εάν η άμεση χορήγηση τούτων δεν είναι δυνατή, εντός 10 ημερών. Κατά συνέπεια, η χορήγηση πιστοποιητικών πυροπροστασίας άνευ επιτόπιου ελέγχου/αυτοψίας, θα πρέπει να γίνεται είτε αυθημερόν είτε εντός 10 ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. δ. Ως Προϊστάμενος Γραφείου Πυρασφαλείας ορίζεται ο ανώτερος ή ο αρχαιότερος πυροσβεστικός υπάλληλος από τους ορισμένους. Σε Γραφεία Πυρασφαλείας δύναται να ορισθούν πυροσβεστικοί υπάλληλοι που βρίσκονται σε κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου (ΥΓ) εφόσον το επιτρέπει ή/και δεν το απαγορεύει η σχετική απόφαση θέσης τους σε αυτήν την κατάσταση. Επιπροσθέτως για τους πυροσβεστικούς υπάλληλους σε κατάσταση ΥΓ δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για τον ορισμό τους σύμφωνα με τα ανωτέρω, ως Προϊστάμενοι Γραφείων Πυρασφαλείας. ε. Ο πυροσβεστικός υπάλληλος ελεγκτής μελετών πυροπροστασίας ή ο διενεργών αυτοψίες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων των Γραφείων Πυρασφαλείας, θα πρέπει να είναι βαθμοφόρος πυροσβεστικός υπάλληλος γενικών καθηκόντων (Αξιωματικός, Πυρονόμος ή Αρχιπυροσβέστης παραγωγικής σχολής). Με ευθύνη του Διοικητή της Δ.Π.Υ. ή Π.Υ., θα πρέπει να υπάρχει σχετική καταχώρηση στην Ημερήσια Διαταγή (ΗΔ) της Υπηρεσίας (εμπιστευτική ή κοινή κατά περίπτωση) στην οποία θα ορίζονται στο οικείο Γραφείο Πυρασφαλείας οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι. Το αυτό ισχύει για τους Προϊστάμενους/Διοικητές των Π.Κ. και αναπληρωτές τους που συνδράμουν τα Γραφεία Πυρασφαλείας (περίπτωση 12 η ).

5 Η παραπάνω ΗΔ με ευθύνη του Διοικητή της Δ.Π.Υ. ή Π.Υ., θα πρέπει να επανεκδίδεται όπως παραπάνω, σε περίπτωση αντικατάστασης των ορισμένων στα Γραφεία Πυρασφαλείας. στ.ειδικά στις Δ.Π.Υ.Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, για τον περιορισμό των υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και λοιπά έγγραφα αρμοδιότητας Γραφείου Πυρασφαλείας με σκοπό την απλούστευση και συντόμευση των διαδικασιών έκδοσης και διεκπεραίωσης, δύναται να εκδοθεί απόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με Εντολή Διοικητού», του Διοικητή της Δ.Π.Υ. στον Προϊστάμενο του Γραφείου Πυρασφαλείας δυνάμει του άρθρου 2 του ΠΔ 100/1991 (Α 44) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ΠΔ 359/1992 (Α 179) και ισχύει σήμερα. Σε αυτήν την περίπτωση ο Προϊστάμενος του Γραφείου Πυρασφαλείας έχει όλες τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για το Διοικητή ως προς την διεξαγωγή της Υπηρεσίας στο Γραφείο Πυρασφάλειας και όπου στην παρούσα Εγκύκλιο Διαταγή Νο 10 Α.Π.Σ. αναφέρεται «Διοικητής» εννοείται ο «Προϊστάμενος Γραφείου Πυρασφαλείας». ζ. Τα Γραφεία Πυρασφαλείας των Δ.Π.Υ. Αθηνών και Θεσ/νίκης που έχουν αποκεντρωθεί και στεγάζονται σε Πυροσβεστικούς Σταθμούς, ανήκουν διοικητικά στην οικεία Δ.Π.Υ. Ως Προϊστάμενος Γραφείου Πυρασφαλείας ορίζεται με σχετική ΗΔ, ο Διοικητής του Πυροσβεστικού Σταθμού ή άλλος αξιωματικός μη εξαιρουμένων και των ευρισκόμενων σε κατάσταση ΥΓ. 4. Με την παρούσα δεν επηρεάζεται ο επιχειρησιακός σχεδιασμός των Π.Κ. που καθορίστηκε με την υπ αριθ Φ / Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 5. Η παρούσα από αναρτήσεώς της στο διαδίκτυο, συμπληρώνει και τροποποιεί την υπ αριθ Φ / Εγκύκλιος Διαταγή Νο 10 Α.Π.Σ. «Διεξαγωγή Υπηρεσίας στα Γραφεία Προληπτικής Πυροπροστασίας-Τυποποίηση διαδικασίας». Παρακαλούμε για την εφαρμογή της σε συντρέχουσες περιπτώσεις._ Ο Αρχηγός ΠΣ Στυλιανός Δ. Στεφανίδης Αντιστράτηγος ΠΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Δνσεις Α.Π.Σ. s-υνημμένα: ø f-άκελοι Δνσης: Ετήσιος, ΥΣ, Εγκύκλιος 10 e-file: doc

6 EΓΚΥΚΛΙΟΣ 10 (Όπως συμπληρώθηκε με την περίπτωση 12 της παραγράφου 4 και τροποποιήθηκε η παράγραφος 5 με την υπ αρίθ οικ.φ.701.2/ Εγκύκλιος Διαταγή Α.Π.Σ.) EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Διεύθυνση Ι Προληπτικής Πυροπροστασίας Tμήμα 1ο Πυρ/κών κανονισμών κ Δ/ξεων Ταχ. Δ/νση Μουρούζη 4 Ταχ. Κωδ Αθήνα Αρ.Τηλ. (210) / Αρ. FAX (210) Αθήνα 1 Δεκεμβρίου 2008 ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος Αριθ. Πρωτ: Φ ΘΕΜΑ: «Διεξαγωγή Υπηρεσίας στα Γραφεία Προληπτικής Πυροπροστασίας Τυποποίηση διαδικασίας» 1. H άσκηση της Υπηρεσίας προληπτικής πυροπροστασίας πραγματοποιείται από τα Τμήματα Πυρασφάλειας των Δ/σεων Πυρ/κών Υπηρεσιών, παράγρ. 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 210/1992 (ΦΕΚ Α 99) «Κ.Ε.Υ.Π.Σ.» καθώς και από τα Γραφεία Πυρασφάλειας των ανεξάρτητων Π.Υ. (παράγρ. 2 του άρθρου 6). Τα Τμήματα Πυρασφάλειας των Περ/κών Δ/σεων Π.Υ. (παράγρ. 2 του άρθρου 4 του Κ.Ε.Υ.Π.Σ.) εποπτεύουν και ελέγχουν τα Τμήματα και Γραφεία Πυρασφάλειας των Πυρ/κών Υπηρεσιών της δικαιοδοσίας τους, για την ορθή και ενιαία εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας. 2. Η στελέχωση των ανωτέρω Τμημάτων και Γραφείων βρίσκεται σε άμεση σχέση με τη διατιθέμενη δύναμη της Υπηρεσίας, αλλά και τις εκάστοτε ανάγκες που πρέπει να αντιμετωπισθούν από άποψη εφαρμογής Νομοθεσίας Πυρασφάλειας. Ο έλεγχος και η έγκριση των μελετών πυροπροστασίας, η διεκπεραίωση των υποθέσεων κατ εφαρμογή της υπ αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης, καθώς και η διενέργεια αυτοψίας για χορήγηση ή ανανέωση πιστοποιητικού, όπου αυτό προβλέπεται ή την εξέταση καταγγελίας ή στα πλαίσια εκτάκτου ελέγχου, πραγματοποιείται από βαθμοφόρους απόφοιτους Παραγωγικών Σχολών του Σώματος (Αξιωματικούς, Πυρονόμους, Αρχιπυροσβέστες Παραγωγικής Σχολής). Οι Διοικητές και οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών έχουν την υποχρέωση από τον Κ.Ε.Υ.Π.Σ. να αξιολογούν και να αξιοποιούν όλους τους βαθμοφόρους του Σώματος και να τους αναθέτουν καθήκοντα τα οποία προβλέπονται για το βαθμό τους από την ισχύουσα νομοθεσία. 3. Ο τρόπος λειτουργίας των Τμημάτων Γραφείων Πυρασφάλειας και γενικά η διεξαγωγή της Υπηρεσίας σε αυτά επιβάλλεται να γίνεται ενιαία από όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος, όπως ενιαία και καθολική είναι η ισχύς της υφισταμένης νομοθεσίας προληπτικής πυροπροστασίας. 4. Η πολυετής εμπειρία από την εφαρμογή συγκεκριμένων και υποχρεωτικών μέτρων και μέσων προληπτικής πυροπροστασίας, αλλά και η αδήριτος ανάγκη, όχι μόνο για ταχύτερη αλλά και πληρέστερη εξυπηρέτηση του πολίτη, επιβάλλουν κατ αρχή την απλούστευση της διαδικασίας και την τυποποίησή της σύμφωνα με τις προδιαγεγραμμένες αρχές της υφισταμένης Νομοθεσίας, κατά βήμα ως ακολούθως :

7 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1 η ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ή ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΥ, ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΒΗΜΑ 1 ο : Η μελέτη κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη εκμεταλλευτή της επιχείρησης είτε από τον υπογράφοντα μελετητή μηχανικό είτε από άλλο εξουσιοδοτημένο από τον ιδιοκτήτη πρόσωπο και παραλαμβάνεται από το εντεταλμένο όργανο υποδοχής του Γραφείου Πυρασφάλειας, ελέγχεται για την πληρότητα των δικαιολογητικών όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 3021/1986 και την εν γένει νομοθεσία, στη συνέχεια χαρακτηρίζεται με την ένδειξη «Πυρασφάλεια», ημερομηνία και μονογραφή του οργάνου υποδοχής και στέλνεται στο γενικό Πρωτόκολλο. ΒΗΜΑ 2 ο : Στο γενικό πρωτόκολλο, ο αρμόδιος υπάλληλος δίνει αριθμό πρωτοκόλλου στη σχετική αίτηση υποβολής της Μελέτης, καθώς και απόκομμα με τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία εισόδου στον ενδιαφερόμενο και ακολούθως διαβιβάζει το φάκελο στον Προϊστάμενο του Γραφείου Πυρασφάλειας. ΒΗΜΑ 3 ο : Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Πυρασφάλειας αποστέλλει το φάκελο με τη μελέτη στο Γραφείο Μητρώου Π.Υ. όπου γίνεται έλεγχος για την ύπαρξη ή όχι φακέλου για την ίδια επιχείρηση, ώστε πριν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία γενικού Μητρώου Π.Υ. και αλφαβητικού ευρετηρίου να γίνει η απαιτούμενη συσχέτιση. Περατωμένης της διαδικασίας καταχώρησης, ο φάκελος επανέρχεται στον Προϊστάμενο, ο οποίος εγγράφως πάνω στην αίτηση χρεώνει την υπόθεση σε βαθμοφόρο υπάλληλο του Σώματος για έλεγχο. Η ως άνω γενόμενη χρέωση επικυρώνεται με τη στρογγυλή σφραγίδα της Υπηρεσίας και την υπογραφή του Διοικητού και στη συνέχεια διαβιβάζεται στον ορισθέντα για έλεγχο. ΒΗΜΑ 4 ο : Ο ορισθείς προβαίνει στον ουσιαστικό έλεγχο της μελέτης προκειμένου να διαπιστώσει αν αυτή έχει συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία Πυρασφάλειας, τις ισχύουσες Διαταγές και τα Ευρωπαϊκά ή Εθνικά πρότυπα. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου συντάσσει έγγραφη αναφορά στην οποία εισηγείται την έγκριση της μελέτης εφόσον αυτή είναι πλήρης, ενώ στη αντίθετη περίπτωση καταχωρεί με σαφήνεια τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, τεκμηριώνοντας τις παρατηρήσεις του με παραπομπή στην αντίστοιχη Νομοθεσία, πρότυπο κ.λ.π. ΒΗΜΑ 5 ο : Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Πυρασφάλειας, αφού παραλάβει το φάκελο με την αναφορά του βαθμοφόρου υπαλλήλου, προβαίνει στο συνοπτικό έλεγχο της μελέτης για την επιβεβαίωση των αναγραφομένων στην αναφορά του υπαλλήλου που πραγματοποίησε τον έλεγχο, εισηγείται εγγράφως επ αυτής και διαβιβάζει το φάκελο στη Γραμματεία για την έκδοση των σχετικών εγγράφων. ΒΗΜΑ 6 ο : Ο υπάλληλος της Γραμματείας ανάλογα με την εισήγηση του Προϊστάμενου Πυρασφάλειας, είτε σφραγίζει κατά τα κεκανονισμένα τη μελέτη πυροπροστασίας συντάσσοντας ταυτόχρονα το διαβιβαστικό επιστροφής εγκεκριμένης μελέτης, είτε συντάσσει, βάσει της αναφοράς του ελεγκτή βαθμοφόρου υπαλλήλου, αρνητικό έγγραφο στο οποίο φαίνονται οι λόγοι μη έγκρισης της μελέτης, επιστρέφοντας την αλληλογραφία και στις δύο περιπτώσεις, στον Προϊστάμενο του Γραφείου Πυρασφάλειας. Στην περίπτωση που σφραγίζεται η μελέτη πυροπροστασίας, τίθεται η στρογγυλή σφραγίδα της Π.Υ. σε κάθε σελίδα, για όλες τις σειρές μελετών πυροπροστασίας (έντυπα και κατόψεις σχεδίων) που υποβάλλονται,

8 συμπεριλαμβανομένης της μελέτης πυροπροστασίας που θα παραμείνει στο αρχείο της Υπηρεσίας μας. ΒΗΜΑ 7 ο : Ο Προϊστάμενος ελέγχει, μονογράφει την απαντητική αλληλογραφία και την προσκομίζει στο Διοικητή για την τελική υπογραφή, παρέχοντας κάθε αναγκαία διευκρίνιση. ΒΗΜΑ 8 ο : Η αλληλογραφία μετά την υπογραφή της από το Διοικητή της Υπηρεσίας μεταφέρεται στο Γραφείο Διεκπεραίωσης και ανάλογα με την επιθυμία του ενδιαφερόμενου, που είναι καταχωρημένη στην αίτησή του, είτε ταχυδρομείται, είτε κρατείται μέχρι να την παραλάβει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ή εξουσιοδοτημένο απ αυτόν πρόσωπο και σε κάθε περίπτωση καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο, όπου μετά την ταχυδρόμηση ή την παραλαβή της αναγράφεται σε ξεχωριστές στήλες η ημερομηνία διεκπεραίωσης και δίπλα η ένδειξη Ταχυδρομήθηκε ή η υπογραφή και το ονοματεπώνυμο του παραλήπτη, ανάλογα με τον τρόπο διεκπεραίωσης. ΒΗΜΑ 9 ο : Ένα αντίτυπο από την εγκεκριμένη ή μη, μελέτη πυροπροστασίας και μία πλήρης σειρά σχεδίων κατόψεων παραμένει για κάθε περίπτωση στο Αρχείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Κατά τη διάρκεια του ελέγχου της μελέτης από το βαθμοφόρο υπάλληλο, είναι αναγκαία η συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο ή το συντάκτη μηχανικό για παροχή διευκρινίσεων, διορθώσεων ή συμπληρώσεων, ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατό η άσκοπη αλληλογραφία. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PORTAL (αφορά τα Γραφεία Πυρασφαλείας που έχουν ενταχθεί στο σύστημα) α. Υποβολή αίτησης από τον πολίτη στην Πυροσβεστική Υπηρεσία 1. Τα στοιχεία της αίτησης συμπληρώνονται στο σύστημα από τον υπάλληλο υποδοχής, η αίτηση πρωτοκολλείται και ο πολίτης παίρνει απόδειξη κατάθεσης με αριθμό πρωτοκόλλου. 2. Η αίτηση καταχωρείται στο σύστημα, όπου γίνονται οι απαραίτητες συσχετίσεις. 3. Η αίτηση προωθείται στον Προϊστάμενο του Γραφείου Πυρασφάλειας, ο οποίος αναθέτει το φάκελο πυροπροστασίας σε Βαθμοφόρο Παραγωγικής Σχολής. 4. Μετά τον έλεγχο του φακέλου από το Βαθμοφόρο, ο φάκελος επιστρέφει στον Προϊστάμενο του Γραφείου Πυρασφάλειας, ο οποίος επικυρώνει ή απορρίπτει την Δ.Υ. αναφορά του Βαθμοφόρου. 5. Ο φάκελος προωθείται στη διεκπεραίωση, ώστε να γίνει επικοινωνία με τον πολίτη. 6. Διεκπεραίωση φακέλου και παραλαβή από τον εκμεταλλευτή ιδιοκτήτη της επιχείρησης εγκατάστασης ή τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό του. β. Υποβολή αίτησης από τον πολίτη μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος PORTAL 1. Τα στοιχεία της αίτησης και της μελέτης συμπληρώνονται απευθείας στο σύστημα από τον εκμεταλλευτή ιδιοκτήτη της επιχείρησης εγκατάστασης ή τον εξουσιοδοτημένο απ αυτόν μηχανικό.

9 2. Με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μελέτης (submit), ο εκμεταλλευτής ιδιοκτήτης της επιχείρησης εγκατάστασης ή ο εξουσιοδοτημένος απ αυτόν μηχανικός, λαμβάνει αποδεικτικό υποβολής, καθώς και οδηγίες για το χρόνο υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή. 3. Η αίτηση προωθείται από το σύστημα στο αρμόδιο Γραφείο Πυρασφάλειας. 4. Στο αρμόδιο Γραφείο Πυρασφάλειας, επικυρώνονται τα στοιχεία της αίτησης, η οποία πρωτοκολλείται από το σύστημα, με ηλεκτρονική ειδοποίηση του εκμεταλλευτή ιδιοκτήτη της επιχείρησης εγκατάστασης ή του εξουσιοδοτημένου μηχανικού του. 5. Η αίτηση προωθείται στον Προϊστάμενο του Γραφείου Πυρασφάλειας, ο οποίος αναθέτει το φάκελο σε Βαθμοφόρο Παραγωγικής Σχολής. 6. Μετά τον έλεγχο του φακέλου από το Βαθμοφόρο, ο φάκελος επιστρέφει στον Προϊστάμενο του Γραφείου Πυρασφάλειας, ο οποίος επικυρώνει ή απορρίπτει την Δ.Υ. αναφορά του Βαθμοφόρου. 7. Ο φάκελος προωθείται στη διεκπεραίωση, ώστε να γίνει επικοινωνία με τον εκμεταλλευτή ιδιοκτήτη της επιχείρησης εγκατάστασης ή τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό του. 8. Ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός του εκμεταλλευτή ιδιοκτήτη της επιχείρησης εγκατάστασης, οποιαδήποτε χρονική στιγμή ενημερώνεται από το PORTAL για την κατάσταση του αιτήματός του, μέσω των κωδικών που του έχουν αποδοθεί. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2 η ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ. ΒΗΜΑ 1 ο : Ο φάκελος με τη μελέτη πυροπροστασίας παραδίδεται απ ευθείας στο Πρωτόκολλο, αποσφραγίζεται, πρωτοκολλείται και στη συνέχεια ακολουθείται η ίδια διαδικασία ελέγχου αυτής, όπως στην περίπτωση 1 της παρούσης. ΒΗΜΑ 2 : Οι δια μέσω της Πολεοδομίας υποβαλλόμενες μελέτες πυροπροστασίας, αποτελούνται από δύο ξεχωριστά τμήματα μελέτης, δηλαδή την ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ και την ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ που ελέγχονται και θεωρούνται αντίστοιχα από την Πολεοδομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Στις περιπτώσεις αυτές οι Βαθμοφόροι υπάλληλοι ελεγκτές θα ελέγχουν εγκρίνουν τη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3 η ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 7600/1960 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ Α.Π.Σ. Σε χώρους που δεν υπάρχει ειδική νομοθετική ρύθμιση επιβολής προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, αυτά προτείνονται με Έκθεση Επιθεώρησης σύμφωνα με την 7600/700 Φ.51/1/ Εγκύκλιο Δ/γή Α.Π.Σ (παράγραφος 63 εδάφιο (ε) της ΚΥΑ 3021/1986). Τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας προτείνονται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία : ΒΗΜΑ 1 ο : Η αίτηση παραλαμβάνεται από το εντεταλμένο όργανο υποδοχής του Γραφείου Πυρασφάλειας, ελέγχεται εφόσον συνοδεύεται από τα απαραίτητα

10 δικαιολογητικά όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 63 εδάφιο (ε) της ΚΥΑ 3021/1986, χαρακτηρίζεται με ένδειξη την «πυρασφάλεια», την ημερομηνία και τη μονογραφή του οργάνου υποδοχής και αποστέλλεται στο Γενικό Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας. ΒΗΜΑ 2 ο : Οι ενέργειες των βημάτων 2 και 3 είναι ίδιες όπως στην περίπτωση 1 της παρούσης. ΒΗΜΑ 3 ο : Ο Βαθμοφόρος υπάλληλος που θα χρεωθεί την αίτηση πραγματοποιεί επιτόπια αυτοψία στις εγκαταστάσεις του υπό εξέταση χώρου, συγκεντρώνει τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με το είδος της κατασκευής που στεγάζει την επιχείρηση, τη δραστηριότητα και τους ενδεχόμενους κινδύνους πυρκαγιάς που εγκυμονούν από τη λειτουργία της, τις δυνατότητες διαφυγής σε περίπτωση κινδύνου, τα διατιθέμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας και προσδιορίζεται κατά την απόλυτη κρίση του το είδος και ο αριθμός των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που απαιτούνται για τη διασφάλιση της επιχείρησης και των εργαζομένων (Άρθρο 5 της 7600/1960 Εγκυκλίου Α.Π.Σ.) συντάσσοντας «Έκθεση Επιθεώρησης» την οποία με αναφορά υποβάλλει στη Διοίκησή του. ΒΗΜΑ 4 ο : Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή ο Διοικητής του Πυροσβεστικού Σταθμού ή ο Προϊστάμενος του Γραφείου Πυρασφάλειας ο οποίος υπογράφει με εντολή του Διοικητή Διοίκησης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, για τα Γραφεία Πυρασφάλειας που έχουν προκύψει από την αποκέντρωση των Γραφείων Πυρασφάλειας των Διοικήσεων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, προέρχεται στο συνοπτικό έλεγχο των στοιχείων τροποποιεί ή συμπληρώνει αυτά και εν συνεχεία αποφαίνεται εγγράφως για τις περαιτέρω ενέργειες της Γραμματείας. ΒΗΜΑ 5 ο : Στη Γραμματεία δακτυλογραφείται η Έκθεση Επιθεώρησης σε τρία αντίτυπα, εκδίδονται τα απαραίτητα έγγραφα και διαβιβαστικά τα οποία τηρουμένης της διαδικασίας της περιπτώσεως 1, υπογράφονται από το Διοικητή της Υπηρεσίας ή το Διοικητή του Πυροσβεστικού Σταθμού κατά περίπτωση και παραλαμβάνονται ή διαβιβάζονται επί αποδείξει στον ενδιαφερόμενο, για υλοποίηση. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4 η ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Τηρούμενης της διαδικασίας της πρώτης περίπτωσης σε ότι αφορά τον έλεγχο των μελετών πυροπροστασίας που συντάσσονται κατ εφαρμογή των 2/1979 3/1981, 6/1996, 8γ/2007 και 10/2002 Πυροσβεστικών Διατάξεων, εφόσον ζητούνται αποκλίσεις από την εφαρμογή ορισμένων όρων της Νομοθεσίας, στη διαδικασία έγκρισης μελέτης και μετά το Βήμα (4) προστίθενται τα παρακάτω βήματα. ΒΗΜΑ 1 ο : Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Πυρασφάλειας αφού παραλάβει το φάκελο με την αναφορά του Βαθμοφόρου υπαλλήλου προβαίνει στο συνοπτικό έλεγχο της μελέτης, προτείνει ονομαστικά τρεις (3) βαθμοφόρους υπαλλήλους εκ των οποίων τουλάχιστον έναν Αξιωματικό ως Πρόεδρο, που θα αποτελέσουν την Α /βάθμια Επιτροπή Αποκλίσεων και διαβιβάζει το φάκελο στη Γραμματεία για την έκδοση της σχετικής Απόφασης. ΒΗΜΑ 2 ο : Οι Υπάλληλοι της Γραμματείας συντάσσουν την Απόφαση εξέτασης των αιτούμενων αποκλίσεων, στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ο βαθμός, ο αριθμός μητρώου (Α.Μ.) και τα ονοματεπώνυμα του Προέδρου και των

11 μελών που απαρτίζουν την Επιτροπή, οι απαιτούμενες αποκλίσεις και ο χρόνος εντός του οποίου πρέπει να αποφανθεί η Επιτροπή. ΒΗΜΑ 3 ο : Η Απόφαση, μετά την υπογραφή της από το Διοικητή της Υπηρεσίας ή το Διοικητή του Σταθμού κατά περίπτωση, κοινοποιείται στον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής μαζί με τη μελέτη πυροπροστασίας του υπό εξέταση χώρου. Αντίγραφο της Απόφασης διαβιβάζεται και στον ενδιαφερόμενο για ενημέρωσή του. Ο Πρόεδρος αφού παραλάβει την Απόφαση, συγκαλεί τα μέλη της Επιτροπής εντός των χρονικών ορίων που τάσσονται σ αυτήν, να μεταβούν επί τόπου στον υπό εξέταση χώρο και αφού συνεκτιμήσουν όλα τα επί μέρους στοιχεία του κτιρίου, τις αντικειμενικές αδυναμίες εφαρμογής κάποιων όρων πυροπροστασίας και την εξασφάλιση του πληθυσμού του κτιρίου, αποφαίνονται δια πρακτικού, για κάθε μία από τις αιτούμενες αποκλίσεις χωριστά, καθορίζοντας όπου απαιτείται επιπρόσθετα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας. ΒΗΜΑ 4 ο : Το Πρακτικό υποβάλλεται από τον Πρόεδρο εις 3πλούν στο Γραφείο Πυρασφάλειας όπου θεωρείται από το Διοικητή της Υπηρεσίας. Στη συνέχεια, εάν έχουν γίνει αποδεκτές οι ζητούμενες αποκλίσεις εγκρίνεται η μελέτη πυροπροστασίας ακολουθούμενης της διαδικασίας της πρώτης περίπτωσης. Στην περίπτωση που μερικές από τις ζητούμενες αποκλίσεις ή όλες οι ζητούμενες αποκλίσεις δεν έχουν γίνει αποδεκτές, τότε το Πρακτικό θεωρείται από το Διοικητή της Υπηρεσίας και κοινοποιείται «επί αποδείξει» στον ενδιαφερόμενο και μόνο εφόσον παρέλθει άπρακτη 30ήμερη προθεσμία που ορίζεται από το νόμο για προσφυγή του ενδιαφερομένου, εγκρίνεται η μελέτη πυροπροστασίας. ΒΗΜΑ 5 ο : Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος προσβάλλει την Απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής, τότε ο φάκελος μαζί με την ένσταση του ενδιαφερόμενου παραπέμπεται στην Β /βάθμια Επιτροπή Αποκλίσεων, η οποία τηρεί την ίδια διαδικασία με την Α /βάθμια, ως προς την εξέταση των αποκλίσεων και την σύνταξη του Πρακτικού. ΒΗΜΑ 6 ο : Μετά την υποβολή του Πρακτικού της Β /βάθμιας Επιτροπής Αποκλίσεων, θεωρείται από το Διοικητή της Υπηρεσίας και ταυτόχρονα εγκρίνεται η μελέτη πυροπροστασίας, τηρουμένης κατά τα λοιπά της διαδικασίας της πρώτης περίπτωσης. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 5 η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΗΜΑ 1 ο : Η αίτηση υποβάλλεται στο γραφείο υποδοχής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπου εξετάζεται αν περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να βρεθεί ο τηρούμενος, στο Αρχείο της Υπηρεσίας, φάκελος πυροπροστασίας, αλλά και η ίδια επιχείρηση (θέση, υπεύθυνος κ.λ.π.). Στη συνέχεια χαρακτηρίζεται με την ένδειξη «πυρασφάλεια», τον Α.Μ. Π.Υ. της επιχείρησης, τον αντίστοιχο φάκελο του θεματολογίου, την ημερομηνία εισόδου της αίτησης, τη μονογραφή του αρμοδίου υπαλλήλου υποδοχής π.χ. «πυρασφάλεια» Α.Μ.Π.Υ Φ.701.4/ » και στη συνέχεια διαβιβάζεται στο πρωτόκολλο. Σημείωση 1: Το «Φ.701.4» που αναφέρεται ανωτέρω είναι ενδεικτικό και αντιστοιχεί σε Βιομηχανίες Βιοτεχνίες, επομένως ανάλογα με τη δραστηριότητα του υπό εξέταση χώρου θα τίθεται και ο φάκελος, όπως αυτός έχει προσδιορισθεί στο

12 Υπηρεσιακό Θεματολόγιο. Επίσης, αν ο Αριθμός Μητρώου δεν αναγράφεται στην αίτηση, αναζητείται από το Αρχείο της Υπηρεσίας μας. ΒΗΜΑ 2 ο : Στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, τίθεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία εισόδου στην αίτηση του ενδιαφερόμενου, δίνεται απόκομμα στον ενδιαφερόμενο και στη συνέχεια η αίτηση προωθείται, είτε στο Αρχείο όπου λειτουργεί οργανωμένο Γραφείο, είτε στη Γραμματεία του Γραφείου Πυρασφάλειας, για αναζήτηση του σχετικού φακέλου και την εν συνέχεια διαβίβασή τους στον Προϊστάμενο του Γραφείου Πυρασφάλειας. ΒΗΜΑ 3 ο : Ο προϊστάμενος του Γραφείου Πυρασφάλειας, με εγγραφή πάνω στην αίτηση χρεώνει την υπόθεση σε Βαθμοφόρο υπάλληλο. Η χρέωση επικυρώνεται με τη στρογγυλή σφραγίδα και την υπογραφή του Διοικητή της Υπηρεσίας. ΒΗΜΑ 4 ο : Ο Βαθμοφόρος υπάλληλος πραγματοποιεί έλεγχο των δικαιολογητικών, χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, για όσες επιχειρήσεις στεγάζονται σε κτίρια που εμπίπτουν στα παρακάτω νομοθετήματα, ανεξάρτητα από τη χρήση ή μη υγρών ή αέριων καυσίμων, όπως προβλέπεται από την υπ αριθ. 13/2008 Πυροσβεστική Δ/ξη (ΦΕΚ Β 1506) : I. Π.Δ. 71/1988 Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων II. Πυροσβεστική Διάταξη 2/1979 Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας στα ξενοδοχειακά καταλύματα III. Πυροσβεστική Διάταξη 3/1981 Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας εις αιθούσας συγκεντρώσεως κοινού IV. Πυροσβεστική Διάταξη 6/1996 Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε αποθήκες V. Πυροσβεστική Διάταξη 8γ/2007 Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα VI. Του άρθρου 21 «Πυρασφάλεια σταθμών αυτοκινήτων» του Π.Δ. 455/1976 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων VII. Εγκύκλιος Διαταγή Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος 7600/700/1960 Περί υποδείξεως και εφαρμογής προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυρ/σίας, και εάν τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία, εισηγείται προς τη Διοίκησή του, με έγγραφη αναφορά, για τη χορήγηση ή μη του πιστοποιητικού πυροπροστασίας. Για όσες εγκαταστάσεις επιχειρήσεις, χορηγείται πιστοποιητικό πυροπροστασίας χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, θα γίνεται καταχώρηση στο Βιβλίο χορήγησης πιστοποιητικών πυροπροστασίας χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, το οποίο θα τηρείται σε κάθε Π.Υ. Για όσες επιχειρήσεις δεν εμπίπτουν στα προαναφερόμενα νομοθετήματα, όπως πρατήρια υγρών καυσίμων, πρατήρια υγραερίου, μικτά πρατήρια υγρών και αέριων καυσίμων, διυλιστήρια, εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, τουριστικοί λιμένες σκαφών αναψυχής, λυόμενες στεγασμένες κατασκευές με εύκαμπτο περίβλημα (τέντα) κ.α., ο βαθμοφόρος υπάλληλος προέρχεται σε επιτόπιο έλεγχο των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας της υπό εξέταση επιχείρησης, όπως αυτά προδιαγράφονται στην εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και ανάλογα με τις διαπιστώσεις του, με έγγραφη αναφορά προς τη Διοίκησή του, εισηγείται για τη χορήγηση ή μη, του πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

13 Ο έλεγχος στην επιχείρηση δεν περιορίζεται στην απλή συμφωνία των διατεθειμένων μέσων και μέτρων πυροπροστασίας με τα αναγραφόμενα στη μελέτη, αλλά επεκτείνεται στην καλή και αποτελεσματική λειτουργικότητα αυτών, καθώς και στη γενικότερη συμφωνία των διαφόρων παραμέτρων της υφιστάμενης, στην επιχείρηση, κατάστασης και των προβλεπόμενων στη μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας. Σημείωση 2: Ο ελεγκτής βαθμοφόρος υπάλληλος, για όσες επιχειρήσεις στεγάζονται σε κτίρια όπου προβλέπεται αυτοψία, υποχρεούται με σημείωμα του να γνωρίσει στον ιδιοκτήτη εκμεταλλευτή της επιχείρησης εγκατάστασης, τα απαραίτητα παραστατικά, δηλαδή Υπεύθυνες Δηλώσεις, πιστοποιήσεις πυραντοχής υλικών κ.λ.π., που κατά νόμο επιβάλλονται και πρέπει να προσκομίσει για τη λήψη του πιστοποιητικού. ΒΗΜΑ 5 ο : Η αναφορά του ελεγκτή Βαθμοφόρου υπαλλήλου πρωτοκολλείται και υποβάλλεται μαζί με το φάκελο της επιχείρησης στον Προϊστάμενο του Γραφείου Πυρασφάλειας, ο οποίος αφού μελετήσει τα αναφερόμενα εισηγείται εγγράφως, στο Διοικητή της Υπηρεσίας, για τη χορήγηση ή μη του πιστοποιητικού πυροπροστασίας και διαβιβάζει το φάκελο στη Γραμματεία για την έκδοση των σχετικών εγγράφων. ΒΗΜΑ 6 ο : Η Γραμματεία ανάλογα με την εισήγηση του Προϊστάμενου του Γραφείου Πυρασφάλειας, προβαίνει στην έκδοση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας και του αντίστοιχου διαβιβαστικού εγγράφου ή εκδίδει αρνητικό έγγραφο, τεκμηριωμένο με παραπομπές στη νομοθεσία και τα ισχύοντα πρότυπα και εν συνεχεία επιστρέφει το φάκελο στον Προϊστάμενο του Γραφείου Πυρασφάλειας για τον τελικό έλεγχο της αλληλογραφίας. ΒΗΜΑ 7 ο : Ο Προϊστάμενος αφού ελέγξει την αλληλογραφία, την προσυπογράφει και την προσκομίζει στο Διοικητή της Υπηρεσίας για την τελική υπογραφή και ακολούθως η αλληλογραφία διαβιβάζεται στη διεκπεραίωση. ΒΗΜΑ 8 ο : Η αλληλογραφία στη διεκπεραίωση ταξινομείται κατά κατηγορία (χρήση), ενώ ταξινομούνται ξεχωριστά οι υποθέσεις που έχουν ολοκληρωθεί σε σχέση με εκείνες που παρουσιάζουν ελλείψεις και έχει εκδοθεί αρνητική απαντητική αλληλογραφία. Στη συνέχεια ανάλογα με την επιθυμία του ενδιαφερόμενου, όπως αυτή έχει διατυπωθεί στην αίτησή του, ταχυδρομείται η αλληλογραφία «επί αποδείξει», αφού καταχωρηθεί στο ειδικό προς τούτο βιβλίο ή παραδίδεται ιδιοχείρως στον ενδιαφερόμενο ή σε εξουσιοδοτημένο απ αυτόν άτομο, όταν προσέλθει για παραλαβή, αφού προηγουμένως υπογράψει στο βιβλίο διεκπεραίωσης αλληλογραφίας. Σημείωση 3: Η διεκπεραίωση, είτε με το ταχυδρομείο, είτε ιδιόχειρα, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, εφόσον δεν έχουν προσκομισθεί τα κατά νόμο απαιτούμενα παραστατικά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Στις περιπτώσεις χορήγησης πιστοποιητικών πυροπροστασίας χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, θα καταγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης στο βιβλίο χορήγησης πιστοποιητικών πυροπροστασίας χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5: Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας Προκειμένου να χορηγηθεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, όλες οι εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας, όπως καθορίζεται

14 στην υπ αριθ. 12/2007 Πυρ/κή Διάταξη (ΦΕΚ Β 545), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. 12α/2008 Πυρ/κή Διάταξη (ΦΕΚ Β 2266). Το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας ανήκει αποκλειστικά στην εγκατάσταση επιχείρηση, φυλάσσεται σε ασφαλή χώρο μέσα στο χώρο της εγκατάστασης επιχείρησης και πρέπει να είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή στη διάθεση της Π.Υ. εφόσον ζητηθεί και να ενημερώνεται ενυπόγραφα τουλάχιστον μία (1) φορά κατ έτος και σε κάθε περίπτωση κατά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και της ισχύουσας νομοθεσίας, από άτομο που έχει τα απαραίτητα από το νόμο προσόντα. Το τίμημα του Βιβλίου Ελέγχου και συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας καθορίζεται με Απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. Με μέριμνα του Διοικητή κάθε Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα Βιβλία Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας, χρεώνονται στον Προϊστάμενο του Γραφείου Πυρασφάλειας κάθε Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο οποίος μεριμνά για τη διάθεση των Βιβλίων στις επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις που πρόκειται να εφοδιασθούν με πιστοποιητικό πυροπροστασίας. Την ευθύνη για την τακτή και επαρκή συντήρηση καθώς και τη λειτουργία των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας έχει ο ιδιοκτήτης εκμεταλλευτής της επιχείρησης - εγκατάστασης. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 6 η : ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡOΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τηρείται η ίδια διαδικασία όπως και στη 5 η περίπτωση. Ειδικότερα για όσες επιχειρήσεις προβλέπεται η διαδικασία της αυτοψίας για τη χορήγηση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας και διαπιστωθούν ελλείψεις στα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της επιχείρησης ή έχουν επέλθει μεταβολές στην επιφάνειά της ή έχουν τροποποιηθεί οι αρχικοί όροι Πυρασφάλειας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία προβαίνει σε αρνητική απάντηση επικαλούμενη τους λόγους που επιβάλλουν την μη χορήγηση του αιτουμένου πιστοποιητικού, η οποία κοινοποιείται και στην Αρχή που εκδίδει την άδεια λειτουργίας της συγκεκριμένης επιχείρησης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σε κάθε περίπτωση ανανέωσης πιστοποιητικού πυροπροστασίας, θα επιδεικνύεται το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας της εγκατάστασης επιχείρησης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν αυτό έχει ενημερωθεί ενυπόγραφα, τουλάχιστον μία (1) φορά κατ έτος και σε κάθε περίπτωση κατά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και της ισχύουσας νομοθεσίας, από άτομο που έχει τα απαραίτητα από το νόμο προσόντα, σύμφωνα με την υπ αριθ. 12/2007 Πυρ/κή Διάταξη (ΦΕΚ Β 545), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. 12α/2008 Πυρ/κή Διάταξη (ΦΕΚ Β 2266). ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 7 η : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ α.- Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Α.Ν. 445/1937 όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα, για την επιθεώρηση των κινηματοθεάτρων και κέντρων διασκέδασης χωρητικότητας άνω των 200 ατόμων, συγκροτείται με απόφαση του οικείου Νομάρχη κατ έτος Πρωτοβάθμιο και Αναθεωρητικό Συμβούλιο, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. β.- Στο Α/βάθμιο Συμβούλιο Επιθεωρήσεως Κινηματοθεάτρων ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος ορίζεται ένας (1) Αξιωματικός από το Γραφείο Πυρασφάλειας αυτών, με αναπληρωματικό μέλος έναν (1) Αξιωματικό, επίσης από το ίδιο Γραφείο.

15 γ.- Στο Αναθεωρητικό Συμβούλιο ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος ορίζεται ως κατωτέρω : (1) Στις Διοικήσεις Π.Υ. ορίζεται ο Διοικητής της Διοίκησης και αναπληρωματικό μέλος ο νόμιμος αναπληρωτής του. (2) Στις λοιπές Π.Υ. ορίζεται ο Διοικητής με αναπληρωτή τον Υποδιοικητή, όπου υπάρχει, ή το νόμιμο αναπληρωτή του υπό την προϋπόθεση ότι δεν συμμετείχε στο πρωτοβάθμιο Συμβούλιο. δ.- Οι Αξιωματικοί που συμμετέχουν με καθοιονδήποτε τρόπο στα ανωτέρω Συμβούλια Επιθεωρήσεως Κινηματοθεάτρων, υποχρεούνται να αναζητούν εκ του Αρχείου της Υπηρεσίας τους σχετικούς φακέλους πυροπροστασίας, να ενημερώνονται επί αυτών και να ενεργούν τον έλεγχο κατά την επιτόπια αυτοψία του Συμβουλίου βάσει της εγκεκριμένης Μελέτης Πυροπροστασίας. ε.- Οι μελέτες πυροπροστασίας κινηματοθεάτρων που υποβάλλονται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία ελέγχονται και εγκρίνονται μόνο ως προς το σκέλος της ενεργητικής πυροπροστασίας, δηλαδή για τα φορητά μέσα και τα μόνιμα συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας. Εφόσον στη μελέτη ο μελετητής περιγράφει και θέματα που σχετίζονται με τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του κτιρίου, όπως των οδεύσεων διαφυγής και εξόδων κινδύνου, αυτά αναφέρονται για την ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και όχι για έγκριση. Τυχόν ζητούμενες αποκλίσεις εξετάζονται από το Α βάθμιο Συμβούλιο Κινηματοθεάτρων του οικείου Δήμου και όχι από την Υπηρεσία μας. στ.- Οι παρατηρήσεις, τροποποιήσεις καθώς και ελλείψεις που διαπιστώνονται κατά την αυτοψία, από άποψη ενεργητικής πυροπροστασίας, καταχωρούνται σε πρακτικό, προτείνοντας ικανή, κατά την εκτίμηση του Συμβουλίου, προθεσμία για την τακτοποίησή τους. ζ.- Τα Πρακτικά Επιθεώρησης των Κινηματοθεάτρων και Κέντρων Διασκέδασης κοινοποιούμενα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία τοποθετούνται υποχρεωτικά στον οικείο φάκελο της επιχείρησης που τηρείται στο Αρχείο της Υπηρεσίας. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 8η : «ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ» α.- Οι έκτακτοι έλεγχοι πραγματοποιούνται οποτεδήποτε, καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Ειδικότερα, κατά τις εορτές του Πάσχα και των Χριστουγέννων πραγματοποιούνται με μεγαλύτερη συχνότητα σε πολυσύχναστους χώρους. β.- Με τους έκτακτους ελέγχους επιδιώκεται η ορθή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας, η διαπίστωση ύπαρξης, συντήρησης και καλής λειτουργίας των επιβληθέντων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, καθώς επίσης και τυχόν υπερβάσεις ή παραλείψεις των οργάνων της Διοίκησης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, από τις Διοικήσεις των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και τις Περιφερειακές Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. γ.- Στις Περιφερειακές Διοικήσεις Π.Υ. συγκροτείται τριμελής Επιτροπή κατ έτος, αποτελούμενη από Αξιωματικούς της Περιφέρειάς τους, με στόχο την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας, τον έλεγχο των Υπηρεσιών που λειτουργούν Γραφεία Πυρασφάλειας, τη διαφύλαξη του κύρους των ελεγχόντων υπαλλήλων και τυχόν υπερβάσεις ή παραλείψεις των οργάνων της Διοίκησης κατά

16 την εκτέλεση των καθηκόντων τους, σε ότι αφορά την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας. δ.- Στις Διοικήσεις Π.Υ., οι έκτακτοι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται από τουλάχιστον δύο (2) Βαθμοφόρους παραγωγικών Σχολών, των Γραφείων Πυρασφάλειας αρμοδιότητάς τους, εκ των οποίων το ένα μέλος θα είναι υποχρεωτικά Αξιωματικός. ε.- Στις ανεξάρτητες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, οι έκτακτοι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται από τουλάχιστον δύο (2) Βαθμοφόρους παραγωγικών Σχολών, εκ των οποίων το ένα μέλος θα είναι υποχρεωτικά Αξιωματικός. στ.- Στα γραφεία Πυρασφάλειας, που ιδρύονται από την αποκέντρωση των Γραφείων Πυρασφάλειας των Διοικήσεων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, οι έκτακτοι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται από τουλάχιστον δύο (2) Βαθμοφόρους παραγωγικών Σχολών, εκ των οποίων το ένα μέλος θα είναι υποχρεωτικά Αξιωματικός και σε περίπτωση που η δύναμη των Γραφείων Πυρασφάλειας δεν επαρκεί, οι έκτακτοι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται από δύο (2) Βαθμοφόρους παραγωγικών Σχολών από την υπηρετούσα δύναμη του Σταθμού που λειτουργεί το Γραφείο Πυρασφάλειας. ζ.- Στα Πυροσβεστικά Κλιμάκια, οι έκτακτοι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται από τουλάχιστον δύο (2) Βαθμοφόρους παραγωγικών Σχολών, ενώ κατ εξαίρεση και σε ιδιάζουσες περιπτώσεις, οι έκτακτοι έλεγχοι δύνανται να πραγματοποιούνται από έναν Βαθμοφόρο παραγωγικής Σχολής, που δύναται να είναι ο Προϊστάμενος του Πυροσβεστικού Κλιμακίου. Επιπροσθέτως, ο έκτακτος έλεγχος δύναται να πραγματοποιηθεί από έναν (1) Βαθμοφόρο παραγωγικής Σχολής όταν πρόκειται για επιχειρήσεις που εδρεύουν στη νησιωτική Ελλάδα και δεν λειτουργεί στη νήσο αυτή Πυροσβεστική Υπηρεσία ή Πυροσβεστικό Κλιμάκιο. η.- Ο έλεγχος και η εποπτεία των εκτάκτων ελέγχων των Γραφείων Πυρασφάλειας των Διοικήσεων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, ανήκει αποκλειστικά στους Διοικητές των Διοικήσεων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και στους Προϊστάμενους των Γραφείων Πυρασφάλειας. Ο έλεγχος και η εποπτεία των εκτάκτων ελέγχων των Γραφείων Πυρασφάλειας των ανεξάρτητων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, ανήκει αποκλειστικά στους Διοικητές των Υπηρεσιών αυτών. Ο έλεγχος και η εποπτεία των εκτάκτων ελέγχων που ιδρύονται από την αποκέντρωση των Γραφείων Πυρασφάλειας των Διοικήσεων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, ανήκει αποκλειστικά στους Διοικητές των Διοικήσεων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και στους Διοικητές των Πυροσβεστικών Σταθμών ή των Προϊσταμένων των Γραφείων Πυρασφάλειας που υπογράφουν με εντολή Διοικητή Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. Ο έλεγχος και η εποπτεία των εκτάκτων ελέγχων των Πυροσβεστικών Κλιμακίων των ανεξάρτητων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ανήκει αποκλειστικά στους Διοικητές των ανεξάρτητων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών που διατάσσουν τον έκτακτο έλεγχο των εγκαταστάσεων - επιχειρήσεων με την αποστολή της σχετικής αλληλογραφίας. θ.- Στις επιτροπές εκτάκτων ελέγχων δεν συμμετέχουν οι Διοικητές των Διοικήσεων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, οι Διοικητές των ανεξάρτητων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, καθώς και οι Διοικητές των Πυροσβεστικών Σταθμών. ι.- Στις επιχειρήσεις που έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, ύστερα από τον έλεγχο των προβλεπομένων δικαιολογητικών, επιβάλλεται η διενέργεια έκτακτου ελέγχου, με ευθύνη των

17 αναφερομένων στο παραπάνω εδάφιο (η), υποχρεωτικά έκτακτος έλεγχος, τουλάχιστον σε ποσοστό 20% επί του αριθμού των χορηγηθέντων πιστοποιητικών πυροπροστασίας, σε εξάμηνη (6 μήνες) βάση. Όλοι οι προαναφερόμενοι έκτακτοι έλεγχοι, είτε αφορούν εγκαταστάσεις επιχειρήσεις που έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, είτε αφορούν εγκαταστάσεις επιχειρήσεις που έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας ύστερα από τη διενέργεια αυτοψίας, θα συμπεριλαμβάνονται στα υποδείγματα που αποστέλλονται στη Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Α.Π.Σ. και κοινοποιούνται στην αντίστοιχη Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. ια.- Στις περιπτώσεις που έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας ύστερα από τη διενέργεια αυτοψίας και κατά τη διενέργεια του έκτακτου ελέγχου διαπιστωθούν παραλείψεις ή αποκλίσεις των μέτρων και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία, θα ανακαλείται το πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. (ι) Ειδικότερα, όταν εντοπίζονται ελλείψεις σε φορητά μέσα και μέτρα πυροπροστασίας (π.χ φωτιστικά ασφάλειας, αλλαγή στη φορά ανοίγματος της εξόδου κίνδυνου κ.λ.π) ή γενικότερα σε μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας που μπορούν σε σύντομο χρονικό διάστημα να υλοποιηθούν, θα παρέχεται αυστηρώς η προθεσμία μέχρι δέκα (10) ημερών για την υλοποίηση των μέτρων και μέσων από την επιχείρηση. Η Υπηρεσία με τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας θα επανέρχεται στον επανέλεγχο της επιχείρησης για τον έλεγχο και τη συμμόρφωση των ελλείψεων και σε περίπτωση που δεν έχουν υλοποιηθεί θα ανακαλείται το ισχύον πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, ενώ θα υποβάλλεται μήνυση στον ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή της επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα. Οι λόγοι της ανάκλησης ισχύος του πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας θα αιτιολογούνται με σαφήνεια προς τον ενδιαφερόμενο με ταυτόχρονη κοινοποίηση στις άλλες εμπλεκόμενες Αρχές και σε κάθε περίπτωση στην αδειοδοτούσα Αρχή η οποία είναι αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης, καθώς και στη Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Α.Π.Σ. (ιι) Σε περιπτώσεις όμως που διαπιστώνεται ότι έχουν επέλθει μεταβολές στην επιφάνεια της επιχείρησης ή τροποποιήθηκαν οι αρχικοί όροι πυρασφάλειας ή έγιναν παρεμβάσεις σε μόνιμα μέσα και μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας (π.χ μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα καταιονισμού ύδατος, αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης, χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς κ.λ.π), η Υπηρεσία να προβαίνει άμεσα στην ανάκληση του πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας και να υποβάλλεται μήνυση στον ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή της επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα. Οι δε λόγοι της ανάκλησης ισχύος του πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας θα αιτιολογούνται με σαφήνεια προς τον ενδιαφερόμενο, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στις άλλες εμπλεκόμενες Αρχές και σε κάθε περίπτωση στην αδειοδοτούσα Αρχή που είναι αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης, καθώς και στη Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Α.Π.Σ. Η Υπηρεσία ύστερα από τις ανωτέρω ενέργειες θα επανέρχεται στον επανέλεγχο της επιχείρησης για τον έλεγχο και τη συμμόρφωση των ελλείψεων σε διάστημα (2) δύο μηνών, η οποία θα καταγράφεται στο Βιβλίο Εκτάκτων Ελέγχων που τηρείται στο Γραφείο Πυρασφάλειας (με τη μορφή επανέλεγχου) και σε περίπτωση μη

18 συμμόρφωσης θα αποστέλλεται αντίγραφο της εν λόγω αλληλογραφίας στην αρμόδια Εισαγγελία για ενδεχόμενη άσκηση ποινικής δίωξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 288 του Ποινικού Κώδικα. ιβ.- Στις περιπτώσεις που έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, ύστερα από τον έλεγχο των προβλεπομένων δικαιολογητικών και κατά τη διενέργεια του έκτακτου ελέγχου διαπιστωθούν μικρές παραλείψεις οι οποίες μπορούν να αποκατασταθούν άμεσα, θα χορηγείται προθεσμία μέχρι δέκα (10) ημέρες, όπως αναφέρεται στο εδάφιο 2 του άρθρου 2 της υπ αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης, ενώ για σημαντικές παραλείψεις, δηλαδή τη μη εγκατάσταση μόνιμων μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, (π.χ μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα καταιονισμού ύδατος, αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης, χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς κ.λ.π), θα εφαρμόζονται για τους παραβάτες οι κυρώσεις του άρθρου 4 της υπ αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης, δηλαδή ανάκληση του ισχύοντος πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, υποβολή μήνυσης στον ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή της επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα και διαβίβαση στην οικεία εισαγγελία φωτοαντιγράφων των Υπεύθυνων Δηλώσεων του Ν.1599/1986 του μελετητή ή επιβλέποντος μηχανικού, καθώς και του ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή της επιχείρησης με συνημμένο το Πρακτικό της Επιτροπής εκτάκτων ελέγχων, προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη με το άρθρο 22 του Ν. 1599/1896 «περί ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης». Στις περιπτώσεις νέων κτιρίων, που διαπιστώνονται αποκλίσεις από την εγκεκριμένη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, οι οποίες επηρεάζουν τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης, η Πυροσβεστική Αρχή θα ανακαλεί το ισχύον πιστοποιητικό πυροπροστασίας, ενώ δύναται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου να χορηγεί προσωρινό πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, διάρκειας έως 6 μήνες. ιγ.- Τα αποτελέσματα των εκτάκτων έλεγχων υποβάλλονται από τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες υποχρεωτικά στη Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Α.Π.Σ με ταυτόχρονη κοινοποίηση στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, αυστηρώς εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου με τη λήξη κάθε τρίμηνου, με τη συμπλήρωση του συνημμένου ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ι, ενώ θα επισυνάπτεται μη θεωρημένο το αντίγραφο του σχεδίου του εγγράφου (διαβιβαστικού) που αιτιολογεί την ανάκληση του πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας της επιχείρησης, στο οποίο θα αναγράφονται οι κοινοποιήσεις προς τις άλλες αρμόδιες Αρχές, καθώς και στην αδειοδοτούσα Αρχή, εκτός της εσωτερικής αλληλογραφίας και στο FAX της Διεύθυνσης Προληπτικής Πυροπροστασίας. ιδ.- Για την ορθή συμπλήρωση του υποδείγματος ισχύουν τα παρακάτω: (ι) Στην πρώτη στήλη «Έλεγχοι» θα σημειώνεται ο συνολικός αριθμός των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν κατά περίπτωση, σε κάθε χρήση κτιρίου. Στη δεύτερη στήλη «Συμμόρφωση» θα σημειώνεται ο αριθμός των ελέγχων κατά περίπτωση, όπου διαπιστώθηκε η πλήρης συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τα διαλαμβανόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας. Στη Τρίτη στήλη «Συστάσεις» θα συμπληρώνεται ο αριθμός των συστάσεων που έγιναν, κατά περίπτωση.

19 Στη τέταρτη στήλη «Ανακλήσεις» θα συμπληρώνεται ο αριθμός των ανακλήσεων των πιστοποιητικών πυροπροστασίας που έγιναν, κατά περίπτωση. Στη τελευταία στήλη «Παρατηρήσεις» θα αναγράφονται οποιεσδήποτε παρατηρήσεις θεωρηθούν αναγκαίες, κατά περίπτωση. (ΙΙ) Στη γραμμή (14) Χώροι συνάθροισης κοινού θα αναγράφεται ο συνολικός αριθμός των ελέγχων και των αποτελεσμάτων σ αυτούς τους χώρους, ενώ στις γραμμές (14α-14ιγ) θα γίνεται ανάλυση των παραπάνω στοιχείων ως προς τη συγκεκριμένη χρήση. Επισημαίνουμε δε, ότι η γραμμή 14ιγ θα συμπληρώνεται όταν έχει διενεργηθεί έλεγχος σε κάποιο χώρο συνάθροισης κοινού που δεν έχει κατηγοριοποιηθεί σε μία από τις προηγούμενες περιπτώσεις, αναγράφοντας τη συγκεκριμένη χρήση του χώρου. (ΙΙΙ) Στη γραμμή (15) Λοιποί Χώροι θα αναγράφονται τα αποτελέσματα των ελέγχων σε χώρους που δεν έχουν κατηγοριοποιηθεί σε κάποια από τις προηγούμενες γραμμές (π.χ. κτίρια και εγκαταστάσεις Δ.Ε.Η. - Ο.Τ.Ε. κ.λ.π.) ιε.- Για την καλύτερη συστηματοποίηση, καταγραφή και αξιολόγηση των στοιχείων των εκτάκτων ελέγχων, θα τηρείται στο γραφείο Πυρασφάλειας των Υπηρεσιών Βιβλίο Εκτάκτων Ελέγχων, όπως στο συνημμένο Υπόδειγμα ΙΙ, στο οποίο θα αναφέρονται ο τίτλος της εγκατάστασης - επιχείρησης που διενεργήθηκε ο έκτακτος έλεγχος, η κατηγορία χρήσης, το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη εκμεταλλευτή της εγκατάστασης επιχείρησης, ο αριθμός μητρώου της μελέτης πυροπροστασίας της εγκατάστασης - επιχείρησης αν υπάρχει, η ταχυδρομική της διεύθυνση, η ημερομηνία και ώρα που πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος, η ημερομηνία τελευταίας χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας αν υπάρχει, καθώς και τα αποτελέσματα του ελέγχου. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των εκτάκτων ελέγχων που μας υποβάλλετε κάθε τρίμηνο θα απορρέουν από το εν λόγω βιβλίο, όπου θα πρέπει να υπάρχει πλήρης ταύτιση μεταξύ τους, γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις θα ζητείται η υποβολή φωτοαντίγραφου του Βιβλίου Εκτάκτων Ελέγχων. Το εν λόγω βιβλίο θα θεωρείται από το Διοικητή της Υπηρεσίας. ιστ.- Εκτάκτους Ελέγχους σε θέματα πυροπροστασίας υποχρεούνται να πραγματοποιούν ή να διατάσσουν και οι Διοικητές των Περ/κών Δ/σεων Π.Υ. εντός της περιοχής ευθύνης τους. Για την καλύτερη δε υλοποίηση αυτών, καθορίζουμε τα παρακάτω: (Ι) Οι Διοικητές των Περ/κών Δ/σεων Π.Υ. να συγκροτούν από τις κατά τόπους Πυρ/κές Υπηρεσίες πάγια τριμελή Επιτροπή κατ έτος, αποτελούμενη από Αξιωματικούς της Περιφέρειάς τους, η οποία θα διενεργεί έκτακτους ελέγχους στις διάφορες επιχειρήσεις εντός των ορίων κάθε Περ/κής Δ/σης, με στόχο την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας, την ευαισθητοποίηση των επιχειρηματιών για τη διατήρηση και συντήρηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, τη διαφύλαξη του κύρους των ελεγχόντων υπαλλήλων και τη διαπίστωση τυχόν παραλείψεων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, σε ότι αφορά την εφαρμογή των υφισταμένων διατάξεων Πυρασφάλειας. (ΙΙ) Τα μέλη της Επιτροπής μετά από κάθε έλεγχο, θα συντάσσουν Πρακτικό, το οποίο θα υποβάλλεται με αναφορά του Προέδρου της στην αρμόδια Περ/κή Δ/ση Π.Υ., με κοινοποίηση στην Πυρ/κή Υπηρεσία στη δικαιοδοσία της

20 οποίας βρίσκεται η επιχείρηση όπου διενεργήθηκε ο έκτακτος έλεγχος, αντίγραφο του οποίου θα τίθεται και στο φάκελο της επιχείρησης. (ΙΙΙ) Στις περιπτώσεις όπου κατά τους ελέγχους αυτούς διαπιστώνονται ελλείψεις από τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας, οι Διοικητές των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών να προβαίνουν στις προβλεπόμενες ενέργειες, ενώ οι Διοικητές των Περ/κών Δ/σεων Π.Υ. να προβαίνουν σε πειθαρχικό έλεγχο κατά των οργάνων της Διοίκησης όταν διαπιστώνονται υπερβάσεις ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. (ΙV) Οι Διοικητές των Περ/κών Δ/σεων Π.Υ. όπου και όποτε κρίνουν σκόπιμο, με Απόφασή τους κάθε φορά, θα καθορίζουν συγκεκριμένα σε ποιά Πυρ/κή Υπηρεσία θα πρέπει να μεταβεί η Επιτροπή προκειμένου να πραγματοποιήσει έκτακτους ελέγχους καθώς και το χρόνο που θα διαρκέσουν οι έκτακτοι έλεγχοι. (V) Οι Διοικητές των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών να διευκολύνουν το έργο της Επιτροπής παραδίδοντας σ αυτούς τους σχετικούς φακέλους για να προβούν στον έλεγχο, καθώς επίσης και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρούν χρήσιμο. (VI) Οι Περ/κές Δ/σεις Π.Υ να υποβάλλουν ανά εξάμηνο, στη Δ/νση Προληπτικής Πυρ/σίας του Α.Π.Σ, κατάσταση στην οποία θα φαίνονται οι επιχειρήσεις στις οποίες διενεργήθηκε έκτακτος έλεγχος καθώς και τα αποτελέσματα του ελέγχου, σύμφωνα με τα Πρακτικά των Επιτροπών. (VII) Τα μέλη των Επιτροπών θα δικαιούνται οδοιπορικών εξόδων μετάβασης και επιστροφής και ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης για τις ημέρες που τους έχει χορηγηθεί φύλλο πορείας, προκειμένου να μεταβούν στην Υπηρεσία που έχουν ορισθεί για έκτακτο έλεγχο. ια.- Το πρώτο 10ήμερο του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους θα υποβάλλεται στη Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών/Τμήμα 3 ο - Στατιστικής, Κονδύλη 20 και Πύργου, Μοσχάτο, Τ.Κ , το Υπόδειγμα ΙΙΙ, με κοινοποίηση στη Δ/νση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Α.Π.Σ, το οποίο θα παρουσιάζει την ετήσια δραστηριότητα του Γραφείου Πυρασφάλειας των Υπηρεσιών. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 9 η : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΗΝΥΣΕΩΝ Σε περίπτωση μη τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας, εφαρμόζονται οι διαδικασίες που περιγράφονται στα εδάφια (ια) και (ιβ) της 8 ης ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ «ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ». Στην περίπτωση που σε μία επιχείρηση εγκατάσταση βεβαιώνεται μήνυση σύμφωνα με το άρθρο 433 του Ποινικού Κώδικα, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διασφαλισθεί ότι η μήνυση δεν θα κηρυχθεί αβάσιμη στο αντίστοιχο Πταισματοδικείο, για το λόγο αυτό θα πρέπει να συμπληρώνονται σωστά τα στοιχεία της επιχείρησης εγκατάστασης. Ως απόρροια των παραπάνω, σε περίπτωση μήνυσης σύμφωνα με το άρθρο 433 του Ποινικού Κώδικα από τους Βαθμοφόρους των Παραγωγικών Σχολών της Υπηρεσίας μας, θα πρέπει υποχρεωτικά να ζητούνται τα παρακάτω στοιχεία, τα οποία θα προσκομίζονται στο γραφείο του Δημόσιου Κατηγόρου, προκειμένου να αποσταλεί η σχηματιζόμενη δικογραφία στο Πταισματοδικείο, συμπληρωμένη με τα σωστά στοιχεία της επιχείρησης εγκατάστασης: α.- Για τα φυσικά πρόσωπα, φωτ/φο της άδειας λειτουργίας

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έκδοση - αποστολή της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β' 1506)

ΘΕΜΑ: «Έκδοση - αποστολή της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β' 1506) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Αυγούστου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α' ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της υπ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης»

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της υπ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝ2Ι-7ΦΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΟΝ2Ι-7ΦΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Α ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής 1. Με τις παρούσες διατάξεις ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΑΔΑ: ΒΙΗ5Θ-ΑΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες

ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑ ΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας Tµήµα 1ο Πυρ/κών Κανονισµών & ιατάξεων Ταχ. /νση Μουρούζη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 19/4/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/30/34645 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών

ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.2408/96 (ΦΕΚ 104Α/4-6-96), της παρ. 2 του άρθρου 17 και της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

2238/1994 (ΦΕΚ Α 151), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 του (α) σχετικού

2238/1994 (ΦΕΚ Α 151), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 του (α) σχετικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ- ΕΛ.ΑΚ. Δ/ΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ & ΚΑΝΟΝ. ΛΙΜΕΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΆΣ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις Άρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 4 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5103/51643 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π., Κοζάνη 5 ο χλ Ιωαννίνων -Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

α) ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση (τέκνα).

α) ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση (τέκνα). Αρθρο Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας (άρθρο 16 Ν. 2874/2000) Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας (άρθρο 16 Ν. 2874/2000) Κάθε εργοδότης υποχρεώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Θ4691Ω3-ΙΙΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΗΛ. : 210-5285569 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 14

ΑΔΑ: Β44Θ4691Ω3-ΙΙΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΗΛ. : 210-5285569 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 2/3/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ24/14/19118 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εγγράφων του Υπουργείου Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εγγράφων του Υπουργείου Οικονομικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠΥΟ α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ (Δ31) β) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) Αθήνα, 2014

Διαβάστε περισσότερα

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13-9-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΠΥΡΑΓΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΑΓΟΣ ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΠΥΡΑΓΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΑΓΟΣ ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΠΥΡΑΓΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΑΓΟΣ ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε µια επιχείρηση από την Αδειοδοτούσα Αρχή, απαιτείται να χορηγηθεί πιστοποιητικό ενεργητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού με εξετάσεις για την κάλυψη τριών (3) κενών θέσεων Ανθυποπυραγών Τεχνικών του Πυροσβεστικού Σώματος».

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού με εξετάσεις για την κάλυψη τριών (3) κενών θέσεων Ανθυποπυραγών Τεχνικών του Πυροσβεστικού Σώματος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

& . 3021/19/6 ( 847 /4-12-1986) .1590/1986 ( 75/11-6-86) , , . 5905/.15/839/1995 ( 611/ /12-7-1995)}

& . 3021/19/6 ( 847 /4-12-1986) .1590/1986 (  75/11-6-86) ,        , . 5905/.15/839/1995 ( 611/ /12-7-1995)} ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ Αριθ. 3021/19/6 (ΦΕΚ 847 τ. Β /4-12-1986) Περιορισµός πιστοποιητικών και άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις κείµενες διατάξεις για την διεκπεραίωση υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12 Μαΐου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015 ΠΡΟΣ: Όπως Π ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - FAX. Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΟΛ. 1130. ΠΡΟΣ: Ω Πίνακα Διανομή

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - FAX. Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΟΛ. 1130. ΠΡΟΣ: Ω Πίνακα Διανομή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Δ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ α) Αίτηση, με τρεις πρόσφατες φωτογραφίες στην οποία αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση, το είδος του καταστήματος, αίθουσας ή του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 228/11-12-2014 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.)

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 228/11-12-2014 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 228/11-12-2014 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του ν. 1790/1988 (134Α ), όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986)

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 06 Μαρτίου 2014 Α.Π.: ΔΙΟΙΚ/382/42/οικ. 5820 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αθήνα, 06 Μαρτίου 2014 Α.Π.: ΔΙΟΙΚ/382/42/οικ. 5820 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 06 Μαρτίου 2014 Α.Π.: ΔΙΟΙΚ/382/42/οικ. 5820 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τροποποίηση συμπλήρωση διατάξεων Π.Δ. 318/1992.

Α. Τροποποίηση συμπλήρωση διατάξεων Π.Δ. 318/1992. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία και δικαιολογητικά για την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Διαδικασία και δικαιολογητικά για την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Διαδικασία και δικαιολογητικά για την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 1. Για τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.), ο ενδιαφερόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ.πρωτ.:ΔΑ/Φ32.2/2111 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμός Μητρώου Αδείας :24 ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1. Πεδίο Εφαρμογής ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Η Διαδικασία αυτή καθορίζει την μέθοδο που ακολουθείται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την απονομή του Ελληνικού Σήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : 11526 TELEFAX : 210 6918088 Πληροφορίες : Π.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αλίαρτος, 27-02-2015 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Tαχ. /νση: Λεωφόρος Αθηνών Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Ταχ. Κώδικας : 185 10 Πειραιάς TELEFAX : 210 4224000 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.04.01 ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «Α ΕΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ».

Περιγραφή αιτήµατος: «Α ΕΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήµατος:

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.04 15:21:14 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ψ4ΕΛ465ΦΘΗ-ΝΤΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τις διατάξεις του Ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α ) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 παρ.16 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α )

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τις διατάξεις του Ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α ) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 παρ.16 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,Β, Γ Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 "Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 224Α').

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 224Α'). Αρθρο 0 Αριθμ. 36873 (ΦΕΚ Β 1364/2.8.2007) Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αναρτητέα στο Διαύγεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Φακ.: 214.1 Αριθ. Σχεδ.: 12989

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ Α 32)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ Α 32) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ Α 32) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή

Διαβάστε περισσότερα

καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομοθεσία πυρασφαλείας στα πρατήρια υγρών καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Εισηγητής: Διονύσιος Κουτσούκος Υπεύθυνος Τμήματος Επιστημονικής Έρευνας & Μεθοδολογίας Δ/νσης Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας.

ΘΕΜΑ: Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3375360

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002552688 2015-02-02

15PROC002552688 2015-02-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 15/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210-5295400 Τηλ.: 210-5295401 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις

Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις ΕΠΕΙΓΟΝ Πεύκη : 31.07.2015 Αριθμ. πρωτ. : ΔΑ3Β/19/οικ.29908 Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις Γενική Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση Ελέγχου και Εκκαθάρισης Ταχ. Δ/νση : Απ. Παύλου 12 Μαρούσι 151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 10203

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 10203 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΦΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 10203 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: τους κ.κ. Γενικούς Γραμματείς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα