ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),"

Transcript

1 Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 420/33 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΤΕ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ / ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη: α. τις διατάξεις του Ν. 3431/2006 Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις, ιδίως το άρθρο 3, το άρθρο 12, στοιχ. α, β, στ, κζ και λε, το άρθρο 63 και το άρθρο 68, παρ. 1 αυτού, το άρθρο 69 παρ. 3 και το άρθρο 70 παρ. 2 (ΦΕΚ 13/Α/2006), β. τον Κανονισµό 2887/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης εκεµβρίου 2000 σχετικά µε την Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (ΕΕ L 336 της ), γ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ: 229/26/2001, «Τροποποίηση του Π 437/1995 «Έκδοση Ειδικής Άδειας για την Εγκατάσταση, Ανάπτυξη, Λειτουργία και Εκµετάλλευση Τηλεπικοινωνιακών ικτύων και την Άσκηση άλλων Τηλεπικοινωνιακών ραστηριοτήτων από τον Οργανισµό Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.)» (ΦΕΚ 1303/Β/ ), σε συνδυασµό µε το άρθρο 69 παρ. 3 του Ν.3431/2006, δ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 388/012/ «Ορισµός της Εθνικής Αγοράς Χονδρικής Παροχής (Πλήρως και Μεριζόµενης) Αδεσµοποίητης Πρόσβασης σε Μεταλλικούς Βρόχους και Υποβρόχους για το σκοπό της παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών υπηρεσιών, καθορισµός επιχειρήσεων µε Σηµαντική Ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών», ΦΕΚ 932/Β/ , ε. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 217/29/2001 «Προσφορά Αναφοράς Πλήρως Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο του Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.)» (ΦΕΚ 751/Β/2001), όπως τροποποιήθηκε µε την ΑΠ ΕΕΤΤ 228/23/2001 «Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ ΑΠ 217/29/2001 «Προσφορά Αναφοράς Πλήρως Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο του Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.)», (ΦΕΚ 1261/Β/ ), 1

2 στ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 238/95/2001 «Προσφορά Αναφοράς Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο του Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.). Μέρος 2ο : Μεριζόµενη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο», (ΦΕΚ 1781/Β/2001), ζ την µε αριθ. Πρωτ /Φ.600/ Εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, η. το γεγονός ότι σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ως άνω, σχετ. ζ Εισήγηση: 1. Με την Απόφαση της ΕΕΤΤ υπ αριθ. 388/012/ «Ορισµός της Εθνικής Αγοράς Χονδρικής Παροχής (Πλήρως και Μεριζόµενης) Αδεσµοποίητης Πρόσβασης σε Μεταλλικούς Βρόχους και Υποβρόχους για το σκοπό της παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών υπηρεσιών, καθορισµός επιχειρήσεων µε Σηµαντική Ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών», (ΦΕΚ 932/Β/ ), ο ΟΤΕ ορίσθηκε ως Οργανισµός µε Σηµαντική Ισχύ στην εθνική αγορά Χονδρικής Παροχής (Πλήρως και Μεριζόµενης) Αδεσµοποίητης Πρόσβασης σε Μεταλλικούς Βρόχους και Υποβρόχους για το σκοπό της παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών υπηρεσιών και ως εκ τούτου υποχρεούται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται µε την εν λόγω Απόφαση, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην κείµενη Εθνική και Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία. 2. Στις εν λόγω υποχρεώσεις περιλαµβάνεται η υποχρέωση Πρόσβασης και χρήσης ειδικών ευκολιών δικτύου (Κεφάλαιο Α, 4 (i)), αναφορικά µε την οποία ο ΟΤΕ υποχρεούται µεταξύ άλλων, «(5) Να ικανοποιεί αιτήµατα για µετάβαση µεταξύ των ακόλουθων υπηρεσιών: - Από την Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση (χονδρικές υπηρεσίες xdsl) στην Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον τοπικό βρόχο (πλήρη ή µεριζόµενη) - Από την Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον τοπικό βρόχο (πλήρη ή µεριζόµενη) στην Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση (χονδρικές υπηρεσίες xdsl)) - Από τη µεριζόµενη πρόσβαση στην πλήρως αδεσµοποίητη πρόσβαση σε τοπικούς βρόχους και υποβρόχους - Από την πλήρως αδεσµοποίητη πρόσβαση στη µεριζόµενη πρόσβαση σε τοπικούς βρόχους και υποβρόχους» Σύµφωνα µε την ως άνω διάταξη «οι διαδικασίες της µετάβασης θα πρέπει να συµπεριληφθούν στην σχετική Προσφορά Αναφοράς Αδεσµοποίητης Πρόσβασης» την οποία οφείλει να υποβάλει στην ΕΕΤΤ ο ΟΤΕ µε βάση την υποχρέωση διαφάνειας. 3. Σύµφωνα µε την ίδια ως άνω απόφαση, Κεφάλαιο Α, 4 (i) παράγραφος 6, ο ΟΤΕ, οφείλει να εκπληρώνει τις εκεί επιβαλλόµενες υποχρεώσεις 2

3 πρόσβασης και χρήσης ειδικών ευκολιών δικτύου, αναφορικά µε την πλήρως αδεσµοποίητη και µεριζόµενη πρόσβαση στον τοπικό του βρόχο και τις συναφείς εγκαταστάσεις, υπό όρους ισότιµου, εύλογου και έγκαιρου χαρακτήρα. 4. Ο ΟΤΕ υπέβαλε στην ΕΕΤΤ την πρότασή του σχετικά µε την Προσφορά Αναφοράς Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο και τις συναφείς εγκαταστάσεις, η οποία ετέθη σε δηµόσια διαβούλευση και επί της οποίας επίκειται η έκδοση σχετικής Απόφασης της ΕΕΤΤ. Παρά τη σαφή προς τούτο υποχρέωσή του εντούτοις ο ΟΤΕ δεν συµπεριέλαβε στην υποβληθείσα προσφορά του τις προβλεπόµενες από το Κεφάλαιο Α, 4 (i)), παράγραφος 5 της ΑΠ ΕΕΤΤ388/012/ , διαδικασίες µετάβασης. Παράλληλα, στα πλαίσια της σχετικής δηµόσιας διαβούλευσης οι πάροχοι οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις του δεν υπέβαλαν στην ΕΕΤΤ συγκεκριµένες προτάσεις επί των εφαρµοστέων διαδικασιών µετάβασης. 5. Η µη υποβολή από τον ΟΤΕ των σχετικών διαδικασιών δεν µπορεί να καθυστερεί, και σε καµία περίπτωση δεν αναστέλλει την υποχρέωσή του, όπως ικανοποιεί αιτήµατα µετάβασης µεταξύ υπηρεσιών, όπως αυτές αναφέρονται στο Κεφάλαιο Α, 4 (i)) παρ. 5 της ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/ , ΦΕΚ 932/Β/ η οποία, από τη θέση αυτής σε ισχύ µε τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της. 6. Οι διαδικασίες µετάβασης µεταξύ υπηρεσιών που προτείνονται µε την παρούσα έχουν µεταβατικό χαρακτήρα και θα ισχύσουν πέντε (5) εργάσιµες µέρες από τη θέση σε ισχύ της παρούσας και µέχρι την έγκριση και δηµοσίευση από την ΕΕΤΤ της Προσφοράς Αναφοράς Πλήρως και Μεριζόµενης Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο και Υποβρόχο του ΟΤΕ. 7. Η ΕΕΤΤ θα διαβουλευθεί µε την αγορά αναφορικά µε το παρόν, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη παρατηρήσεις αναφορικά µε προβλήµατα που τυχόν προκύψουν από την µεταβατική εφαρµογή των διαδικασιών που προτείνονται στην παρούσα καθώς και προτάσεις βελτίωσής τους, µε στόχο την εξεύρεση του πλέον αποτελεσµατικού µηχανισµού µετάβασης ο οποίος θα αποτελέσει τµήµα της εγκριθησόµενης Προσφοράς ΑΠΤΒ του ΟΤΕ. 8. Επειδή, η ΕΕΤΤ οφείλει να εξασφαλίζει την τήρηση των αρχών του άρθρου 3 του Ν.3431/2006 µεταξύ των οποίων της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της προστασίας του ανταγωνισµού και της αποφυγής στρέβλωσης της αγοράς και παράλληλα οφείλει να προάγει τον ανταγωνισµό στην παροχή δικτύων ή και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών και υπηρεσιών, διασφαλίζοντας το δηµόσιο συµφέρον το οποίο µεταξύ άλλων επιτυγχάνεται εξασφαλίζοντας ότι οι χρήστες αποκοµίζουν το µέγιστο όφελος σε επίπεδο επιλογών, τιµής 3

4 και ποιότητας αλλά και εξασφαλίζοντας ότι δεν υφίσταται στρέβλωση ή άλλος περιορισµός του ανταγωνισµού στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 9. Επειδή, σύµφωνα µε το άρθρο 12 παρ. α του Ν. 3431/2006, η ΕΕΤΤ είναι αρµόδια όπως ρυθµίζει «κάθε θέµα, που αφορά στον ορισµό και τις υποχρεώσεις παρόχων µε Σηµαντική Ισχύ στις ανωτέρω σχετικές αγορές, ενεργώντας σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος» 10. Επειδή, σύµφωνα µε το άρθρο 12 παρ. κζ του Ν. 3431/2006, η ΕΕΤΤ είναι αρµόδια όπως ρυθµίζει «την πρόσβαση και τη διασύνδεση σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, εκδίδοντας κανονιστικές πράξεις σε όσες περιπτώσεις αυτό απαιτείται», 11. Επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 12 παρ. µα του ίδιου Νόµου η ΕΕΤΤ «Εκδίδει κανονιστικές ή ατοµικές πράξεις µε τις οποίες ρυθµίζεται κάθε διαδικασία και λεπτοµέρεια σε σχέση µε τις ανωτέρω αρµοδιότητές της.» 12. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, και ύστερα από προφορική εισήγηση και των Προέδρου και Αντιπροέδρου (κ. Κουλούρη), Α. Αποφασίζει : 1. Ο ΟΤΕ µε βάση το άρθρο 4 (i)) παρ. 5 του Κεφαλαίου Α της ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/ , υποχρεούται να ικανοποιεί αιτήµατα για µετάβαση µεταξύ των ακόλουθων υπηρεσιών: a. Από την Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση (χονδρικές υπηρεσίες xdsl) στην Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον τοπικό βρόχο (πλήρη ή µεριζόµενη) b. Από την Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον τοπικό βρόχο (πλήρη ή µεριζόµενη) στην Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση (χονδρικές υπηρεσίες xdsl)) c. Από τη µεριζόµενη πρόσβαση στην πλήρως αδεσµοποίητη πρόσβαση σε τοπικούς βρόχους και υποβρόχους 4

5 d. Από την πλήρως αδεσµοποίητη πρόσβαση στη µεριζόµενη πρόσβαση σε τοπικούς βρόχους και υποβρόχους, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο Α, 4 (i) της ως άνω Απόφασης. 2. Για τη συµµόρφωση µε την υποχρέωση της παραγράφου 1 α αναφορικά µε τις διαδικασίες µετάβασης από τη χονδρική ευρυζωνική πρόσβαση στην πλήρως αδεσµοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, καλείται όπως ακολουθεί τις διαδικασίες του Παραρτήµατος Α της παρούσας. 3. Οι διαδικασίες µετάβασης µεταξύ υπηρεσιών που προτείνονται µε την παρούσα έχουν µεταβατικό χαρακτήρα. Οι εν λόγω διαδικασίες τίθενται σε ισχύ µε τη δηµοσίευση της παρούσας και θα ισχύσουν µέχρι την έγκριση και δηµοσίευση από την ΕΕΤΤ της Προσφοράς Αναφοράς Πλήρως και Μεριζόµενης Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο και Υποβρόχο του ΟΤΕ. 4. Η ΕΕΤΤ θα διαβουλευθεί µε την αγορά αναφορικά µε το παρόν, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη παρατηρήσεις αναφορικά µε προβλήµατα που τυχόν προκύψουν από την µεταβατική εφαρµογή των διαδικασιών που προτείνονται στην παρούσα καθώς και προτάσεις βελτίωσής τους, µε στόχο την εξεύρεση του πλέον αποτελεσµατικού µηχανισµού µετάβασης ο οποίος θα αποτελέσει τµήµα της επικείµενης Προσφοράς Αναφοράς Πλήρως και Μεριζόµενης Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο και Υποβρόχο του ΟΤΕ. 5. Η παρούσα δεν περιορίζει σε τίποτα την ΕΕΤΤ, κατά τη λήψη Απόφασης αναφορικά µε την Προσφορά Αναφοράς Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο και Υποβρόχο 5

6 και τις συναφείς εγκαταστάσεις του ΟΤΕ, σύµφωνα µε την ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/ Η παρούσα δεν περιορίζει σε τίποτα τα δικαιώµατα των µερών από την κείµενη εν ισχύ νοµοθεσία. Β. Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας το ακόλουθο Παράρτηµα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΡΟΣ Α: ιαδικασία Μετάβασης υπηρεσιών από Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση (ΑΡΥΣ) που παρέχεται από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 1 (εφεξής ΤΠ1) στην Πλήρη Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο που παρέχεται από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 2 (εφεξής ΤΠ2) 1. Ο Συνδροµητής καταθέτει, σύµφωνα µε το µέρος, στον ΤΠ2 «αίτηση µετατροπής ΑΡΥΣ σε ΠΤοΒ», που περιλαµβάνει: α) αίτηση κατάργησης υπηρεσιών ADSL / καταγγελίας της σχετικής σύµβασης µε ΤΠ1 ή ΟΤΕ κατά περίπτωση, β) αίτηση κατάργησης παροχής υπηρεσιών PSTN / ISDN από τον ΟΤΕ ή επιλογής/προεπιλογής από τον ΤΠ2 ή προεπιλογής άλλου παρόχου και καταγγελίας της σχετικής σύµβασης και γ) αίτηση παροχής ΠΤοΒ. Η «αίτηση µετατροπής ΑΡΥΣ σε ΠΤοΒ» αποτελεί ταυτόχρονα και αίτηση διακοπής των παρεχόµενων από τον ΟΤΕ υπηρεσιών PSTN/ISDN, ή/και των υπηρεσιών επιλογής/προεπιλογής από τον ΤΠ2, ή /και υπηρεσιών προεπιλογής άλλου παρόχου καθώς και των υπηρεσιών ΑΡΥΣ του ΟΤΕ ή του ΤΠ1 και συνιστά καταγγελία της αντίστοιχης σύµβασης την οποία ο Συνδροµητής έχει συνάψει µε τον ΤΠ1 ή/και τον ΟΤΕ ή τον πάροχο προεπιλογής, της οποίας τα έννοµα αποτελέσµατα εκκινούν από την ηµεροµηνία παράδοσης του τοπικού βρόχου. 2. Ο ΤΠ2 προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης, ως προς την ορθότητα των στοιχείων της. 6

7 3. Ο ΤΠ2 καταχωρεί και αποστέλλει αίτηση Παροχής ΕΝΤοΒ στο W-CRM LLU µε την ένδειξη «Μετατροπή Σύνδεσης ΑΡΥΣ», η οποία περιέχει: a. δήλωση διακοπής υπηρεσιών / καταγγελία προς τον πάροχο ΤΠ1 στην περίπτωση όπου ο συνδροµητής λαµβάνει από τον ΤΠ1 υπηρεσίες πρόσβασης ADSL και παροχής υπηρεσιών διαδικτύου µέσω ADSL (στην περίπτωση όπου ο ΤΠ1 είναι διαφορετικός από τον ΤΠ2) b. δήλωση διακοπής υπηρεσιών / καταγγελία προς τον OTE για την διακοπή παροχή υπηρεσιών πρόσβασης ADSL (στην περίπτωση όπου ο ΤΠ1 είναι διαφορετικός από τον ΤΠ2) c. δήλωση διακοπής υπηρεσιών / καταγγελία προς τον πάροχο από τον οποίο ο συνδροµητής λαµβάνει υπηρεσίες προεπιλογής φορέα Στις ανωτέρω περιπτώσεις η ταυτοποίηση των παρόχων γίνεται αυτόµατα από το W-CRM χωρίς ο ΤΠ2 να είναι απαραίτητο να γνωρίζει την ταυτότητά τους. 4. Ο ΟΤΕ ελέγχει τα στοιχεία της αίτησης µετατροπής ως προς την ορθότητα τους (επώνυµο ή επωνυµία, αριθµό τηλεφωνικής σύνδεσης, ύπαρξη συνεγκατάστασης του ΤΠ2 στο Α/Κ). 4.1 Εάν τα στοιχεία της αίτησης είναι σωστά, τότε ο ΤοΒ είναι επιλέξιµος, η αίτηση µετατροπής γίνεται αποδεκτή από τον ΟΤΕ και ο ΤΠ2 ενηµερώνεται από τον ΟΤΕ µέσω του W-CRM LLU εντός τριών εργάσιµων ηµερών (3 ΕΗ) από την επόµενη εργάσιµη ηµέρα καταχώρισης της αίτησης (µετάβαση στο βήµα 5). 4.2 Εάν τα στοιχεία της αίτησης είναι ελλιπή ή ανακριβή, τότε η αίτηση απορρίπτεται. Ο ΤΠ2 θα ενηµερώνεται από τον ΟΤΕ µέσω του W-CRM LLU για τον λόγο απόρριψης και η αίτηση µετατροπής ακυρώνεται αυτόµατα από το σύστηµα. 5. Ο ΟΤΕ ενηµερώνει: 7

8 i. Τον ΤΠ1 µέσω του W-CRM ARYS για την υποβολή αίτησης διακοπής του ΑΡΥΣ ii. Τον πάροχο προεπιλογής µέσω του W-CRM CPS, για την υποβολή αίτησης διακοπής προεπιλογής 6. Εκδίδεται εντολή κατασκευής του ΤοΒ από τον ΟΤΕ. 7. Ο ΟΤΕ υλοποιεί την αίτηση µετατροπής: i. Κατασκευή / παράδοση του ΤοΒ. ii. ιακοπή του ΑΡΥΣ και ενηµέρωση του ΤΠ1, µέσω του W-CRM ARYS του ΟΤΕ. iii. ιακοπή της προεπιλογής εάν υπάρχει µέσω του W-CRM CPS 8. Σε κάθε περίπτωση καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια µεταξύ ΟΤΕ και ΤΠ2 έτσι ώστε οι ενέργειες που περιγράφονται στο σηµείο 6 να λάβουν χώρα την ίδια εργάσιµη ηµέρα. Ο ΤΠ2 θα φέρει το κόστος για τις απαιτούµενες εργασίες / διαδικασίες. Οι ακριβείς διαδικασίες και τα σχετικά κόστη θα οριστικοποιηθούν µε την έγκριση από την ΕΕΤΤ της Προσφοράς Αναφοράς του ΟΤΕ για Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στο Τοπικό Βρόχο. 9. Ο πελάτης (συνδροµητής) δεσµεύεται να εξοφλήσει απολογιστικά τον τελικό λογαριασµό που θα εκδοθεί για τις υπηρεσίες που ελάµβανε από τον ΤΠ1, τον ΟΤΕ ή τον πάροχο προεπιλογής µέχρι την ηµεροµηνία διακοπής και αναλαµβάνει την υποχρέωση να επιτρέψει στον ΤΠ1 ή /και τον πάροχο προεπιλογής ή/και τον ΟΤΕ (κατά περίπτωση) τις οποιαδήποτε τερµατικές διατάξεις (κυριότητας του ΤΠ1 ή/ και του ΟΤΕ) που αυτοί είχαν τυχόν εγκαταστήσει στο χώρο του για την υποστήριξη της παροχής των λαµβανοµένων υπηρεσιών. 8

9 ΜΕΡΟΣ Β: ιαδικασία Μετάβασης υπηρεσιών από Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση (ΑΡΥΣ) που παρέχεται από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 1 (εφεξής ΤΠ1) στην Πλήρη Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο που παρέχεται από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 2 (εφεξής ΤΠ2) µε παράλληλη αίτηση φορητότητας 1. Ο συνδροµητής καταθέτει σύµφωνα µε το µέρος στον ΤΠ2 «αίτηση µετατροπής ΑΡΥΣ σε ΠΤοΒ», που περιλαµβάνει: α) αίτηση κατάργησης υπηρεσιών ADSL / καταγγελίας της σχετικής σύµβασης µε ΤΠ1 ή ΟΤΕ κατά περίπτωση, β) αίτηση κατάργησης παροχής υπηρεσιών PSTN / ISDN από τον ΟΤΕ ή επιλογής/προεπιλογής από τον ΤΠ2 ή προεπιλογής άλλου παρόχου και καταγγελίας της σχετικής σύµβασης γ) αίτηση παροχής ΠτοΒ και δ) αίτηση φορητότητας. Η «αίτηση µετατροπής ΑΡΥΣ σε ΠΤοΒ» αποτελεί ταυτόχρονα και αίτηση διακοπής των παρεχόµενων από τον ΟΤΕ υπηρεσιών PSTN/ISDN, ή / και των υπηρεσιών επιλογής/προεπιλογής από τον ΤΠ2 ή /και υπηρεσιών προεπιλογής άλλου παρόχου καθώς και των υπηρεσιών ΑΡΥΣ του ΟΤΕ ή του ΤΠ1 και συνιστά καταγγελία της αντίστοιχης σύµβασης την οποία ο Συνδροµητής έχει συνάψει µε τον ΤΠ1 ή/και τον ΟΤΕ ή τον πάροχο προεπιλογής, της οποίας τα έννοµα αποτελέσµατα εκκινούν από την ηµεροµηνία παράδοσης του τοπικού βρόχου. 2. Ο ΤΠ2 προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης, ως προς την ορθότητα των στοιχείων της. 3. Ο ΤΠ2 καταχωρεί και αποστέλλει αίτηση Παροχής ΕΝΤοΒ στο W-CRM LLU µε τις εξής σηµάνσεις : Α) από Μετατροπή σύνδεσης ΑΡΥΣ, η οποία περιέχει: a. δήλωση διακοπής υπηρεσιών / καταγγελία προς τον πάροχο ΤΠ1 στην περίπτωση όπου ο συνδροµητής λαµβάνει από τον ΤΠ1 υπηρεσίες πρόσβασης ADSL και παροχής υπηρεσιών διαδικτύου 9

10 µέσω ADSL (στην περίπτωση όπου ο ΤΠ1 είναι διαφορετικός από τον ΤΠ2) b. δήλωση διακοπής υπηρεσιών / καταγγελία προς τον OTE για την διακοπή παροχή υπηρεσιών πρόσβασης ADSL (στην περίπτωση όπου ο ΤΠ1 είναι διαφορετικός από τον ΤΠ2) c. δήλωση διακοπής υπηρεσιών / καταγγελία προς τον πάροχο από τον οποίο ο συνδροµητής λαµβάνει υπηρεσίες προεπιλογής φορέα και Β) επακολουθεί αίτηση φορητότητας. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η ταυτοποίηση των παρόχων γίνεται αυτόµατα από το W-CRM χωρίς ο ΤΠ2 να είναι απαραίτητο να γνωρίζει την ταυτότητά τους. 4. Ο ΟΤΕ ελέγχει τα στοιχεία της αίτησης µετατροπής ως προς την ορθότητα τους (επώνυµο ή επωνυµία, αριθµό τηλεφωνικής σύνδεσης, ύπαρξη συνεγκατάστασης του ΤΠ2 στο Α/Κ). 4.1 Εάν τα στοιχεία της αίτησης είναι σωστά, τότε ο ΤοΒ είναι επιλέξιµος, η αίτηση µετατροπής γίνεται αποδεκτή από τον ΟΤΕ και ο ΤΠ2 ενηµερώνεται από τον ΟΤΕ µέσω του W-CRM LLU εντός τριών εργάσιµων ηµερών (3 ΕΗ) από την επόµενη εργάσιµη ηµέρα καταχώρισης της αίτησης. Ταυτόχρονα µε την ενηµέρωση του ΤΠ2, στο W-CRM LLU ξεκινά ένας timer 8 εργάσιµων ηµερών (Τ8) µέσα στον οποίο θα πρέπει1 ο ΤΠ2 να καταθέσει την αίτηση φορητότητας (συνέχεια στο βήµα 5). Επίσης ο ΟΤΕ ενηµερώνει τον ΤΠ1 µέσω του W-CRM ARYS για την υποβολή αίτησης διακοπής του ΑΡΥΣ και τον πάροχο προεπιλογής µέσω του W-CRM CPS για την υποβολή αίτησης διακοπής προεπιλογής. 1 Ο ΤΠ2 γνωρίζει πλέον ότι η αίτηση µετατροπής δεν θα υλοποιηθεί εάν δεν καταχωρηθεί αποδεκτή αίτηση φορητότητας για την τηλεφωνική σύνδεση, ενώ µε την βοήθεια του Τ8 βλέπει και την καταληκτική ηµεροµηνία που έχει δικαίωµα να καταχωρήσει την αίτηση φορητότητας (τις 8 εργάσιµες ηµέρες) 10

11 4.2 Εάν τα στοιχεία της αίτησης είναι ελλιπή ή ανακριβή, τότε η αίτηση απορρίπτεται. Ο ΤΠ2 θα ενηµερώνεται από τον ΟΤΕ µέσω του W-CRM LLU για τον λόγο απόρριψης και η αίτηση µετατροπής ακυρώνεται αυτόµατα από το σύστηµα. 5. Ο ΤΠ2 καταθέτει / δεν καταθέτει την αίτηση φορητότητας µέσω της ΕΒ ΑΦ εντός των 8 ΕΗ (συνέχεια από βήµα 4.1) 5.1 Εάν ο ΤΠ2 καταθέσει αίτηση φορητότητας, τότε ξεκινάει από τον ΟΤΕ η διαδικασία ελέγχου της αίτησης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Φορητότητας (ΑΠ ΕΕΤΤ 351/75/ Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ ΕΕΤΤ 254/71/ Κανονισµός Εισαγωγής της Φορητότητας Αριθµών στην Ελληνική Αγορά (ΦΕΚ 791/Β/2002) όπως ισχύει τροποποιηθείσα µε την υπ αριθ. 300/23/ Απόφαση της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 1915/Β/2003)) και ο ΤΠ2 θα ενηµερώνεται σχετικά από τον ΟΤΕ µέσω του W-CRM LLU. 5.2 Εάν ο ΤΠ2 δεν καταθέσει αίτηση φορητότητας εντός των 8 ΕΗ, η αίτηση µετατροπής θα ακυρώνεται αυτόµατα από το W-CRM LLU και ο ΤΠ2 θα ενηµερώνεται από τον ΟΤΕ µέσω του W-CRM LLU. 6. Ο ΟΤΕ ελέγχει την κατατεθείσα αίτηση φορητότητας του ΤΠ Εάν η αίτηση φορητότητας δύναται να υλοποιηθεί (βάσει της εγκεκριµένης διαδικασίας φορητότητας) τότε: Ο ΟΤΕ ενηµερώνει τον ΤΠ2 µέσω του W-CRM LLU για την αποδοχή της φορητότητας Ο ΟΤΕ φροντίζει ώστε αυτοµάτως να απενεργοποιείται ο timer Τ8 στο W-CRM LLU Ο ΟΤΕ φροντίζει ώστε αυτοµάτως να εµφανίζεται στο W- CRM LLU η ηµεροµηνία υλοποίησης της κατασκευής του ΤοΒ. Η ηµεροµηνία κατασκευής του ΤοΒ συµπίπτει µε την 11

12 ηµεροµηνία υλοποίησης φορητότητας (Due date) και αυτή ορίζεται σε δέκα εργάσιµες ηµέρες (10 ΕΗ) από την επόµενη εργάσιµη ηµέρα καταχώρισης της αίτησης φορητότητας. (οι περιπτώσεις µεταβολών της παρούσας φάσης αναφέρονται στο ΜΕΡΟΣ Γ) Εκδίδεται εντολή κατασκευής του ΤοΒ. (η περίπτωση αλλαγής της ηµεροµηνίας κατασκευής του ΤοΒ αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Γ). 6.2 Εάν η αίτηση φορητότητας απορριφθεί για τυπικούς λόγους (ορθογραφικά λάθη, αναγραµµατισµοί κλπ), τότε ο ΤΠ2 ενηµερώνεται από τον ΟΤΕ µέσω του W-CRM LLU για την απόρριψη και ελέγχεται ο Τ8: Εάν έχει παρέλθει το διάστηµα του Τ8, θα δηµιουργείται αυτόµατα αίτηση ακύρωσης της όλης διαδικασίας µετατροπής του ΤοΒ Εάν δεν έχει λήξει, ο Τ8 εξακολουθεί να ισχύει ως έχει, και η διαδικασία επιστρέφει στο βήµα Ο ΟΤΕ υλοποιεί την αίτηση µετατροπής: 7.1 Κατασκευή του ΤοΒ. 7.2 Ενεργοποίηση της Φορητότητας. 7.3 ιακοπή του ΑΡΥΣ και ενηµέρωση του ΤΠ1, από τον ΟΤΕ µέσω του W-CRM ARYS (αλλαγή κατάστασης του ΑΡΥΣ σε ελλιπής και θα ισχύουν τα προβλεπόµενα από την αντίστοιχη σύµβαση για κατάργηση ΑΡΥΣ). 7.4 ιακοπή της προεπιλογής εάν υπάρχει µέσω του W-CRM CPS 8. Σε κάθε περίπτωση καταλαµβάνεται κάθε δυνατή προσπάθεια µεταξύ ΟΤΕ και ΤΠ2 έτσι ώστε οι ενέργειες που περιγράφονται στο σηµείο 7 να 12

13 λάβουν χώρα την ίδια εργάσιµη ηµέρα. Ο ΤΠ2 φέρει το κόστος για τις απαιτούµενες εργασίες / διαδικασίες. Οι ακριβείς διαδικασίες και τα σχετικά κόστη θα οριστικοποιηθούν µε την έγκριση από την ΕΕΤΤ της Προσφοράς Αναφοράς του ΟΤΕ για Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στο Τοπικό Βρόχο. 9. Ο πελάτης (συνδροµητής) δεσµεύεται να εξοφλήσει απολογιστικά τον τελικό λογαριασµό που θα εκδοθεί για τις υπηρεσίες που ελάµβανε από τον ΤΠ1, τον ΟΤΕ ή τον πάροχο προεπιλογής µέχρι την ηµεροµηνία διακοπής και αναλαµβάνει την υποχρέωση να επιτρέψει στον ΤΠ1 ή /και τον ΟΤΕ ή/και τον πάροχο προεπιλογής (κατά περίπτωση) τις οποιαδήποτε τερµατικές διατάξεις (κυριότητας του ΤΠ1 ή/ και του ΟΤΕ) που αυτοί είχαν τυχόν εγκαταστήσει στο χώρο του για την υποστήριξη της παροχής των λαµβανοµένων υπηρεσιών. ΜΕΡΟΣ Γ : Περίπτωση τροποποίησης ή ακύρωσης της ηµεροµηνίας υλοποίησης της φορητότητας από τον ΤΠ2 (συνέχεια της παραγράφου 6.1.3). 1. Εάν ο ΤΠ2 αλλάξει την ηµεροµηνία υλοποίησης της φορητότητας, τουλάχιστον δύο (2) ΕΗ πριν την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία υλοποίησης, τότε το W-CRM LLU ενηµερώνεται για την αποδοχή της αλλαγής της ηµεροµηνίας φορητότητας αλλάζοντας και την ηµεροµηνία κατασκευής του ΤοΒ από την παλιά ηµεροµηνία due date, στην νέα ηµεροµηνία due date. Εάν η αλλαγή δοθεί σε λιγότερο από δύο (2) ΕΗ ενδέχεται ο συνδροµητής να µείνει χωρίς καµία υπηρεσία. 2. Εάν ο ΤΠ2 πραγµατοποιήσει ακύρωση της φορητότητας τουλάχιστον 2 ΕΗ πριν την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία υλοποίησης της κατασκευής του ΤοΒ, τότε ο ΟΤΕ θα φροντίσει να µην υλοποιηθεί και η κατασκευή του ΤοΒ. Εάν η αλλαγή δοθεί σε λιγότερο από 2ΕΗ ενδέχεται ο συνδροµητής να µείνει χωρίς υπηρεσία. Ο ΟΤΕ θα φροντίσει να αντιστρέψει την 13

14 µετατροπή του ΑΡΥΣ του ΤΠ1 σε Πλήρη ΤοΒ του ΤΠ2, στον συντοµότερο δυνατό χρόνο, ενώ ο ΤΠ2 θα χρεώνεται µε το «Τέλος Αλλαγής Ορίου». 3. Εάν ο ΤΠ2 δεν καταχωρίσει ποτέ µήνυµα NPExec (παραµένει η αίτηση εσαεί στο NPAccept) ή δεν καταχωρίσει µήνυµα NPNonRFS/NPRFS/NPCancel (παραµένει η αίτηση εσαεί στο NPReady), ο ΟΤΕ δεν θα έχει καµία πληροφόρηση και θα κατασκευάσει την µετατροπή σύµφωνα µε την ηµεροµηνία DueDate, οπότε ο πελάτης θα µείνει χωρίς καµία υπηρεσία. Περίπτωση τροποποίησης της ηµεροµηνίας υλοποίησης του ΤοΒ από τον ΟΤΕ (συνέχεια της παραγράφου 6.1.4) 4. Εάν ο OTE αλλάξει ηµεροµηνία κατασκευής του ΤοΒ, ο τεχνικός θα καταχωρεί την νέα ηµεροµηνία στα ραντεβού και η πληροφορία αυτή θα προωθείται στο W-CRM LLU, τουλάχιστον 2 ΕΗ πριν την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία υλοποίησης. Ο ΤΠ2 θα πρέπει -εάν θέλει να είναι συγχρονισµένη η µετατροπή µε την φορητότητα- να καταχωρίσει αλλαγή ηµεροµηνίας στην Φορητότητα δίνοντας την ίδια ηµεροµηνία µε αυτήν της µετατροπής. Εάν ο ΤΠ2 δεν αλλάξει την ηµεροµηνία φορητότητας τότε οι δύο αιτήσεις θα πάψουν να είναι συγχρονισµένες. ΜΕΡΟΣ : ιαδικασία υποβολής αιτήσεων από τον συνδροµητή α) Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τον συνδροµητή στον Πάροχο από τον οποίο επιθυµούν να πάρουν την υπηρεσία Πλήρους Τοπικού Βρόχου (ΤΠ2) µε τους ακόλουθους τρόπους: (1) εγγράφως, µε την επισύναψη φωτοτυπίας ταυτότητας, (2) µε τηλεοµοιοτυπία, µε την επισύναψη και αποστολή φωτοτυπίας ταυτότητας, (3) ηλεκτρονικά, µόνο µε χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής, 14

15 β) Η αίτηση κατάργησης υπηρεσιών ADSL που παρέχονται από τον ΤΠ1 ή τον ΟΤΕ, κατά περίπτωση, καθώς και η αίτηση κατάργησης υπηρεσιών PSTN/ISDN που παρέχονται από τον ΟΤΕ η οποία υποβάλλεται στον ΤΠ2, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο παρόν, συνιστά καταγγελία της αντίστοιχης σύµβασης την οποία έχει συνάψει µε τον ΤΠ1 ή/και τον ΟΤΕ, της οποίας τα έννοµα αποτελέσµατα εκκινούν από την ηµεροµηνία παράδοσης του τοπικού βρόχου. γ) Ο πελάτης δεσµεύεται να εξοφλήσει απολογιστικά τον τελικό λογαριασµό που θα εκδοθεί για τις υπηρεσίες που ελάµβανε από τον ΤΠ1 και τον ΟΤΕ µέχρι την ηµεροµηνία διακοπής και αναλαµβάνει την υποχρέωση να επιτρέψει στον ΤΠ1 ή /και τον ΟΤΕ (κατά περίπτωση) τις οποιαδήποτε τερµατικές διατάξεις (κυριότητας του ΤΠ1 ή/ και του ΟΤΕ) που αυτοί είχαν τυχόν εγκαταστήσει στο χώρο του για την υποστήριξη της παροχής των λαµβανοµένων υπηρεσιών. Η καταβολή των οφειλοµένων του συνδροµητή προς τον ΤΠ1 ή και τον ΟΤΕ (κατά περίπτωση) δεν αποτελεί προυπόθεση για τη διακοπή των υπηρεσιών που λαµβάνει από αυτούς και τη µετατροπή ΑΡΥΣ σε Πλήρως Αδεσµοποίητο Τοπικό Βρόχο. δ) O συνδροµητής έχει δικαίωµα µετάβασης µεταξύ παρόχων υπηρεσιών ADSL και PSTN/ISDN ακόµη και αν συνδέεται µε τον πάροχο (ΤΠ1 / ΟΤΕ) µε σύµβαση ορισµένου χρόνου. Το δικαίωµα αυτό δεν περιορίζει στο ελάχιστο τις υποχρεώσεις του συνδροµητή από απορρέουν από τη συγκεκριµένη σύµβαση που τον συνδέει µε τον ΤΠ1 ή/και τον ΟΤΕ (κατά περίπτωση). ε) Οι πάροχοι που είναι αποδέκτες των αντίστοιχων ως άνω αιτήσεων, οφείλουν να τηρούν αρχείο µε τις πρωτότυπες και αυθεντικές, κατά περίπτωση, αιτήσεις καθώς και όλα τα σχετικά νοµιµοποιητικά έγγραφα, σε όποια µορφή (έγγραφη ή ηλεκτρονική) έχουν γίνει ή καταγραφεί αντίστοιχα. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για διάστηµα έξι (6) 15

16 µηνών από την υποβολή κάθε ως άνω αίτησης. Εάν στο ανωτέρω διάστηµα ανακύψουν διαφορές ενώπιον οιασδήποτε αρµόδιας Αρχής ή ικαστηρίου, τα αρχεία που αφορούν στις διαφορές αυτές θα πρέπει να διατηρούνται µε ευθύνη του παρόχου µέχρι την αµετάκλητη επίλυσή τους. στ) Οι πάροχοι που είναι αποδέκτες των αντίστοιχων ως άνω αιτήσεων, φροντίζουν ώστε όλα τα ανωτέρω στοιχεία να είναι διαθέσιµα, και σε περίπτωση που ζητηθούν από την ΕΕΤΤ, να παραδίδονται σε αυτήν εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την λήψη του σχετικού αιτήµατος. ζ) Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ υποβάλλει αιτιολογηµένο αίτηµα υποβολής ακριβών αντιγράφων των αιτήσεων µετατροπής ΑΡΥΣ σε ΠΤοΒ καθώς και των ενδεχοµένων συνοδευτικών δικαιολογητικών, ο ΤΠ2 είναι υποχρεωµένος να τα υποβάλλει στον ΟΤΕ χωρίς αυτό να επηρεάζει την διεκπεραίωση της αίτησης. Γ. Η παρούσα Απόφαση να κοινοποιηθεί στον ΟΤΕ καθώς και τους παρόχους.. Η παρούσα Απόφαση, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δηµοσίευσή της, να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 2 Φεβρουαρίου 2006 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Καθηγητής ΝΙΚ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ 16

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 Μαρούσι, 29-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΤΕ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-02-2006 ΑΠ: 375/40 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση των υποβληθέντων από τον Υπόχρεο Πάροχο της διευκόλυνσης Προεπιλογής Φορέα (ΟΤΕ Α.Ε.) τυποποιηµένων κειµένων αιτήσεων συνδροµητών για την ενεργοποίηση, κατάργηση,

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Remote Access Server)

Broadband Remote Access Server) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και Σήµερα στην Αθήνα την.. τα κάτωθι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων. 1 Εισαγωγή Γενικά Σχόλια Σχόλια επί των συγκεκριµένων παραγράφων της ηµόσιας ιαβούλευσης...

Πίνακας Περιεχοµένων. 1 Εισαγωγή Γενικά Σχόλια Σχόλια επί των συγκεκριµένων παραγράφων της ηµόσιας ιαβούλευσης... Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον επί της ηµόσιας ιαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την πρόταση της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε», για τροποποίηση της Προσφοράς Αναφοράς για την Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας «SOLTECH ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΩΤΟ ΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 13/03/2014 Αριθ. ΑΠ.: 710/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Διαδικασία εφαρμογής του εδαφίου ε της παραγράφου 2.1.16 του Παραρτήματος Β της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 676/41/20-12-2012 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 298/Β/2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

CPE CPE OTE CPE OTE CPE CPE CPE

CPE CPE OTE CPE OTE CPE CPE CPE IX. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Γ Στα πλαίσια της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (ΧΕΠ), δίνεται η δυνατότητα στον Τηλεπ. Πάροχο να λάβει ένα νέο τύπο πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο

Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο στον Τοπικό Βρόχο Γ..Ε.Π. 1 Τοπικός Βρόχος (ΤοΒ) είναι το χάλκινο καλώδιο, που εκτείνεται από το σηµείο τερµατισµού του ακραίου δικτύου του ΟΤΕ(escalit ή χαλύβδινο) µέχρι το σηµείο σύνδεσης του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) Οκτώβριος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ορισµοί... 5 1.2 Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Μαρούσι, 19-2-2009 ΑΡΙΘ. : 1598/Φ. 610 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Προσωρινών Μέτρων κατ άρθρο 63 παρ. 4 του ν.3431/2006 σε συνέχεια της από 18-2-2009 ακροάσεως της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΤΕ Α.Ε»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 31-05 - 2012 ΑΠ.: 654/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 23.12.2011 Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με τον 2ο γύρο ανάλυσης της

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 30-12-2004 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 339/31 ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΕΤΤ ΑΠ. 334/45/2004

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ:797/05 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ:797/05 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 02-02-2017 ΑΠ:797/05 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση εντύπου αίτησης αντιγράφου επικαιροποιηµένης πληροφορίας αναφορικά µε το δίκτυο πρόσβασης ΟΤΕ στο πλαίσιο της Α Φάσης Πρώτης Ανάθεσης του Παραρτήµατος 3 της

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Απρίλιος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 66

Μαρούσι, Απρίλιος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 66 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΤΕ Α.Ε», ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 24)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών στην Ελληνική Αγορά

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών στην Ελληνική Αγορά Μαρούσι, 03/06/2010 Αριθ. ΑΠ.: 566/016 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών στην Ελληνική Αγορά Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE Μαρούσι, 16-10-2006 ΑΡΙΘ.: 407/4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1562 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1562 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ:28-1-2008 Αρ. Πρωτ.:1562 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125 Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στην Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις της Εταιρείας. στη ηµόσια ιαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την προταθείσα

Απαντήσεις της Εταιρείας. στη ηµόσια ιαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την προταθείσα Απαντήσεις της Εταιρείας στη ηµόσια ιαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την προταθείσα «Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ 2006 Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο & Σχετικές Υπηρεσίες» Οκτώβριος 2006 ΓΕΝΙΚΑ Με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ

ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΤΕ Α.Ε» ΠΟΥ ΥΠΕΒΛΗΘΗ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ 2016, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Μαρούσι, 8/7/2010 ΑΡΙΘ. AΠ: 570/028 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17

2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17 2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17 ΑΠΟΦΑΣΗ «Παροχή από την εταιρεία «Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.)» νέων ταχυτήτων για τις υπηρεσίες χονδρικής Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Εικονικά Μερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 17-3-2004 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 310/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 268/73/25-11-2002 Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) µε κατάληξη.gr (ΦΕΚ 1617/Β/2002)

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ Παράταση της περιόδου διάθεσης των οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με τις ονομασίες «ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ 165 (4+8)», «ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ 300 (4+8)»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» Μαρούσι, 29-8-2013 ΑΠ.: 700/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αποδοχή του Δικαιολογητικού Συμμετοχής της Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 671 20 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 84 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός των τελών αίτησης φορητότητας αριθμών έτους 2015 της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (API) ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αριθ. 295/65 Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΦΕΚ B' 1730/24.11.2003) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: α. το Ν. 2867/2000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές Μαρούσι, 15/7/2008 ΑΡΙΘ. ΑΠ.. 488/82 ΑΠΟΦΑΣΗ Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 15-3-2002 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 248/69 ΑΠΟΦΑΣΗ Ανακοίνωση της ΕΕΤΤ σχετικά µε τις Υποχρεώσεις των Οργανισµών µε Σηµαντική Θέση στην Αγορά των ηµόσιων ικτύων Κινητής Τηλεφωνίας και των ηµόσιων Υπηρεσιών Κινητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Απρίλιος 2008 Α. Εισαγωγή Η εταιρεία µας χαιρετίζει τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 20

Διαβάστε περισσότερα

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Αλλαγή Προμηθευτή! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα,

Διαβάστε περισσότερα

H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 15-01-2010 Α.Π.: 548/19 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό των Υποχρεώσεων των Φορέων Εκμετάλλευσης σχετικά με την Πρόσβαση στις Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής (API) και στους Ηλεκτρονικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1 Για σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης, ο Παροχέας θα πρέπει να αποστείλει στη Cyta επιστολή συνοδευόμενη από την

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Δ Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Δ Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Δ Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ 2007 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα Προσφορά Αναφοράς Αδεσμοποίητης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Αγοράς Χονδρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 23/7/2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.. 531/67 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 451/010/2007 «Έγκριση Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης» (ΦΕΚ 1943/Β/2007) Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο. Γενική ιεύθυνση Εγχώριων Παρόχων

Υπηρεσία Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο. Γενική ιεύθυνση Εγχώριων Παρόχων Υπηρεσία Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο Περιγραφή Υπηρεσίας Τοπικός Βρόχος είναι το χάλκινο καλώδιο, που συνδέει το τερµατικό σηµείο του δικτύου του ΟΤΕ προς την πλευρά του συνδροµητή (escalit

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιανουάριος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιανουάριος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗΣ»,

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ... 1 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ... 4 2. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ... 4 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα, 3 Μαΐου 2001, η ανώνυµη εταιρία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών στην Ελληνική Αγορά

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών στην Ελληνική Αγορά Κωδικοποιημένο κείμενο της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 696/115/11-7-2013 (ΦΕΚ 1873/Β/2013), όπως ισχύει τροποποιηθείσα από τις Αποφάσεις της ΕΕΤΤ ΑΠ. 708/14/20-2-2014 (ΦΕΚ 557/Β/2014) και ΑΠ. 735/006/9-10- 2014

Διαβάστε περισσότερα

Σωρού Μαρούσι, Αθήνα. T F

Σωρού Μαρούσι, Αθήνα. T F Σωρού 26 151 25 Μαρούσι, Αθήνα T. 210 61 61 761 info@ontelecoms.com F. 210 61 61 771 www.ontelecoms.com «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΑΝΩΤΑΤΑ ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ... 3 2.1 ΠΛΗΡΩΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ... 3 2.1.1. Τέλος Παροχής...

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Δ Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Δ Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Δ Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. ΓΕΝΙΚΑ... 5 1.1. ΣΚΟΠΟΣ...5

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αριθ. : ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, Αριθ. : ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 15-6 - 2016 Αριθ. : 766-019 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικαιροποίηση του Κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας δικτύου ψηφιακής ευρυεκπομπής εθνικής εμβέλειας (ΚΑΛΔ) και περιφερειακής εμβέλειας (ΚΑΛΠΔ) για την υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής)

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος, 2006 Μαρούσι

Φεβρουάριος, 2006 Μαρούσι Αναθεωρηµένο κείµενο για την ανάλυση αγοράς και τις προτεινόµενες κανονιστικές υποχρεώσεις για τη παροχή Αδεσµοποίητης Πρόσβασης σε µεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους (αγορά υπ. αρ. 11, Σύστασης Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ Στην συνεδρίαση της 3-4-2006, η Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ έλαβε την υπ αριθ. 381/2/3-4-2006 Απόφαση όσον αφορά την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ τιµολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε.,

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε., Προς: Ε.Ε.Τ.Τ. Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Αττική E-mail: vpu@eett.gr Φαξ: 2106105049 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την πρόταση του ΟΤΕ σχετικά με την τροποποίηση της Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

β. το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/Α/ ),

β. το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/Α/ ), ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ, ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 10-12-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18676/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθµού Ξηράς, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 27-11-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18438/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10501 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αθήνα, 21/01/2008 Σελ.: 8 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κανονισµό Συνεγκατάστασης Κύριοι, Με το παρόν σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. ΓΕΝΙΚΑ... 6 1.1. ΣΚΟΠΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση Νο /2012 της από / / Σύµβασης RBO Νο.../... µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και...

Τροποποίηση Νο /2012 της από / / Σύµβασης RBO Νο.../... µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και... Τροποποίηση Νο /2012 της από / / Σύµβασης RBO Νο.../... µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και... Σήµερα στην Αθήνα, την τα κάτωθι συµβαλλόµενα µέρη 1) η Εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.» και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ):

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ): ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Μαρούσι, 14/10/2010 ΑΠ: 580/010 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση Διόρθωση διατάξεων της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 573/015/22-7-2010 αναφορικά με την «Έγκριση της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2010 για την Αδεσμοποίητη

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/163 (ΦΕΚ 586/Β/14-03-2013)

Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/163 (ΦΕΚ 586/Β/14-03-2013) Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/163 (ΦΕΚ 586/Β/14-03-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10 / 4 / 2014 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 714 / 13 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 10 / 4 / 2014 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 714 / 13 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10 / 4 / 2014 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 714 / 13 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «ιεξαγωγή ηµόσιας ιαβούλευσης, αναφορικά µε την έκδοση Απόφασης για την πρόσβαση στο Ταχυδροµικό ίκτυο του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (Φ.Π.Κ.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 22-07-2010 ΑΡ.ΑΠ. 573/012 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2009 για την Παροχή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, σε εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/066/23-7-2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28-7-2009).

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1555 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Μητρώου Επιμορφωτών, στο πλαίσιο υλο ποίησης του Υποέργου 8: «Επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί των θεμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης

Παρατηρήσεις επί των θεμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης «Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με (i) την τεχνική περιγραφή των υπηρεσιών χονδρικής VPU (Virtual Partially Unbundled), (ii) τη λειτουργική περιγραφή και τις διαδικασίες παροχής των υπηρεσιών χονδρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR.

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR. ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR. Γ. Κολυβάς, Προϊστάµενος Τµήµατος Ρύθµισης Τηλεπικοινωνιακών Θεµάτων, ΕΕΤΤ Α. Καπώνη, ικηγόρος, ΕΕΤΤ Ηµερίδα Ενηµέρωσης Καταχωρητών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ ΕΕΤΤ /012/ (ΦΕΚ 932/Β/2006)».

ΑΠ ΕΕΤΤ /012/ (ΦΕΚ 932/Β/2006)». Ερµηνευτικές Παρατηρήσεις Αναφορικά µε την Εφαρµογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 429/015 [ΦΕΚ 620/Β/25.04.2007] «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2007 για την Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Συναφείς Ευκολίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1 Για σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης, ο Παροχέας θα πρέπει να αποστείλει Αίτηση στην PRIMETEL υπό μορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-03-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 9348/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8492 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Πιστοποιητικού Πληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή Γενικά Σχόλια Ειδικά σχόλια επί της Χονδρικής παροχής τερματικών κυκλωμάτων & ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών.

1 Εισαγωγή Γενικά Σχόλια Ειδικά σχόλια επί της Χονδρικής παροχής τερματικών κυκλωμάτων & ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών. Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την Αναθεωρημένη Προσφορά Αναφοράς Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής του ΟΤΕ Μάρτιος 2007 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: CT/CA-012/2004/01EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης Πρόεδρος EETT

Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης Πρόεδρος EETT Η ΕΕΤΤ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης Πρόεδρος EETT Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή Η ΕΕΤΤ προωθεί την ευρυζωνικότητα και τον ανταγωνισμό στην ευρυζωνική αγορά Η ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Δ Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Δ Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Δ Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. ΓΕΝΙΚΑ... 6 1.1. ΣΚΟΠΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τον: «Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 22-5-2014 ΑΠ.:719/01 ΑΠΟΦΑΣΗ Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2014 (με απολογιστικά στοιχεία 2012) για τις υπό ρύθμιση αγορές

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 4/09/2014 ΑΡΙΘ. : 731/06 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 4/09/2014 ΑΡΙΘ. : 731/06 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 4/09/2014 ΑΡΙΘ. : 731/06 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων για την έκδοση κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 ) Μαρούσι, 12 Σεπτεμβρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 1980 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 ) Θέμα: Θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας αντικείμενο τον έλεγχο της παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα επί των επιμέρους διατάξεων της προτεινόμενης τροποποίησης: Παράγραφος Σχόλια FORTHnet Προτάσεις

Ειδικότερα επί των επιμέρους διατάξεων της προτεινόμενης τροποποίησης: Παράγραφος Σχόλια FORTHnet Προτάσεις Α. Απόψεις/προτάσεις της εταιρείας Forthnet AE επί της Δημόσιας Διαβούλευσης για την Τροποποίηση διατάξεων της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις συναφείς ευκολίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38021 25 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3797 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ αιτημάτων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), Μαρούσι, 30.01.2014 ΑΠ.: 705/018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για το Έργο: «Παρατηρητήριο Τιμών Τηλεπικοινωνιακών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 20-12-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 415/52 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για την έκδοση κοινής απόφασης περί καθορισμού μηχανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ιανουάριος 2007 ΟΤΕ Α.Ε. - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΒΑΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Πάτρας που συνδέονται με την οικονομική διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ: 546/070 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ: 546/070 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 22-12-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ: 546/070 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης αναφορικά με την εξέταση του υποβληθέντος προς έγκριση στην ΕΕΤΤ νέου οικονομικού προγράμματος προπληρωμένου χρόνου «Conn-x mixed 300» Η ΕΕΤΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων Μαρούσι, 14-2-2003 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:276/49 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα