ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Αίτηση για Σύναψη Συμφωνίας Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αίτηση για Παροχή Συνεγκατάστασης σε Υποστατικά της ΑΤΗΚ Μελέτη Τεχνικής Δυνατότητας Συνεγκατάστασης Προσφορά για Συνεγκατάσταση Υπογραφή Συμφωνίας Συνεγκατάστασης Υλοποίηση Συνεγκατάστασης Μη Χρήση Χώρου Συνεγκατάστασης από το Δικαιούχο Αίτηση για Πρόσθετες Υπηρεσίες Συνεγκατάστασης Υφιστάμενες Συμφωνίες Συνεγκατάστασης για τα Υποστατικά της ΑΤΗΚ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2 ΙΡ Διαδικασία Σύνδεσης στο Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ Παροχή Πρόσβασης 2 xdsl Παροχή Πρόσβασης 2 Naked xdsl Παροχή προϊόντος χονδρικού xdsl 2 350/350 σε συνδυασμό με την Υπηρεσία Φορητότητας Γεωγραφικού Αριθμού ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 3 IP Διαδικασία Σύνδεσης στο Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ Παροχή Πρόσβασης 3 xdsl Παροχή Πρόσβασης 3 Naked xdsl ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ Διαδικασία Χειρισμού Βλαβών Ευρυζωνικής Πρόσβασης Διαδικασία Χειρισμού Βλαβών στη σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ Διαδικασία Χειρισμού Βλαβών Προσβάσεων 2 xdsl, Προσβάσεων 2 Naked xdsl, Προσβάσεων 3 xdsl και Προσβάσεων 3 Naked xdsl Επίπεδα Ποιότητας για Χειρισμό Βλαβών Διαχείριση Προβλημάτων/ Βλαβών στο Χώρο Συνεγκατάστασης Προγραμματισμένες Εργασίες ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΕΚΔΟΣΗ /01/2017 1/72

2 12. ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ /01/2017 2/72

3 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1.1 Όλες οι αιτήσεις με βάση τα έντυπα αίτησης του Παραρτήματος 6 του Υποδείγματος Προσφοράς Ευρυζωνικής Πρόσβασης ΑΤΗΚ, καθώς και του Παραρτήματος 6 της Συμφωνίας Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, θα πρέπει να είναι κατάλληλα συμπληρωμένες και να αποστέλλονται από το Δικαιούχο ταχυδρομικώς ή να προσκομίζονται στην ΑΤΗΚ στη διεύθυνση: ΑΤΗΚ Διευθυντή Εθνικής και Διεθνούς Χονδρικής Αγοράς Οδός Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ , 1396 Λευκωσία. 1.2 Εναλλακτικά, ο Δικαιούχος μπορεί να υποβάλει τις αιτήσεις του, μαζί με τα σχετικά συνημμένα καθώς και συγκεντρωτική κατάσταση αιτήσεων (όπου αυτό ισχύει) στην ΑΤΗΚ μέσω τηλεομοιότυπου στον αριθμό ή ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων και αναφοράς βλαβών και στη συνέχεια υποχρεούται αμέσως να ταχυδρομήσει ή προσκομίσει τις πρωτότυπες αιτήσεις στη διεύθυνση που αναφέρεται στην Παράγραφο 1.1 πιο πάνω. Σε περίπτωση µη παραλαβής του πρωτοτύπου μιας αίτησης, μαζί με τα σχετικά συνημμένα και τη συγκεντρωτική κατάσταση αιτήσεων (όπου αυτό ισχύει), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής του τηλεομοιότυπου ή της ηλεκτρονικής υποβολής, η ΑΤΗΚ μπορεί να ακυρώσει τη συγκεκριμένη αίτηση. 1.3 Ημερομηνία παραλαβής της κάθε αίτησης θα θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της πλήρους αίτησης μέσω ταχυδρομείου ή με το χέρι ή μέσω τηλεομοιότυπου. 1.4 Η ΑΤΗΚ θα τηρεί εμπιστευτικές τις πληροφορίες που κοινοποιούνται σε αυτή με τις αιτήσεις του Δικαιούχου και θα τις χρησιμοποιεί μόνο για σκοπό εξέτασης της σχετικής αίτησης. 1.5 Η ΑΤΗΚ, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής αίτησης, θα απαντήσει κατά πόσο η αίτηση είναι πλήρης και περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία προς εξέταση της αίτησης στοιχεία. 1.6 Σε περίπτωση που η αίτηση είναι ελλιπής, η ΑΤΗΚ θα ζητήσει εγγράφως από το Δικαιούχο να προσκομίσει τα αναγκαία προς εξέταση της αίτησης στοιχεία και σε περίπτωση που ο Δικαιούχος δεν ανταποκριθεί εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών η αίτηση θα απορρίπτεται. Οι λόγοι απόρριψης θα κοινοποιούνται γραπτώς στον Επίτροπο και στο Δικαιούχο. 2. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Η ΑΤΗΚ θα παρέχει στο Δικαιούχο τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 8 του Υποδείγματος Προσφοράς Ευρυζωνικής Πρόσβασης ΑΤΗΚ σύμφωνα με τον όρο 6 των Γενικών Όρων του παρόντος Υποδείγματος. ΕΚΔΟΣΗ /01/2017 3/72

4 2.2 Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος δεν έχει υπογράψει Συμφωνία Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης και επιθυμεί να λάβει τις πληροφορίες του Παραρτήματος 8 του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης ΑΤΗΚ, θα πρέπει να υπογράψει τη Συμφωνία Εμπιστευτικότητας που παρουσιάζεται στο Παράρτημα 7 του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης ΑΤΗΚ και να υποβάλει στην ΑΤΗΚ αίτηση για παροχή πληροφοριών, σύμφωνα με την Παράγραφο 1 πιο πάνω, συμπληρώνοντας το έντυπο αίτησης με αρ.6.1 του Παραρτήματος 6 του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης ΑΤΗΚ. Η ΑΤΗΚ θα προχωρήσει στην αποστολή των εν λόγω πληροφοριών εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της πλήρους αίτησης. 2.3 Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: Το όνομα του Δικαιούχου και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, Τον αριθμό Άδειας του Δικαιούχου στο Μητρώο του Επιτρόπου, Πληροφορίες για το κατά πόσο έχει υπογραφεί Συμφωνία Εμπιστευτικότητας, Στοιχεία ζητούμενων πληροφοριών (Παράρτημα 8 Συμφωνίας, Στοιχεία Kόμβων IP, Στοιχεία ΠΨΣΓ και ΑΠΨΣΓ). 2.4 Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος υπογράψει Συμφωνία Εμπιστευτικότητας ή Συμφωνία Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, η ΑΤΗΚ θα τον ενημερώνει για κάθε αναθεώρηση του Παραρτήματος 8 της Συμφωνίας Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης στην οποία προβαίνει, σύμφωνα με τον όρο 6.3 του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης ΑΤΗΚ. 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 3.1 Αίτηση για Σύναψη Συμφωνίας Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης Για σύναψη Συμφωνίας Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, ο Δικαιούχος θα πρέπει να αποστείλει στην ΑΤΗΚ αίτηση, σύμφωνα με την Παράγραφο 1 πιο πάνω, συμπληρώνοντας το έντυπο αίτησης με αρ.6.2 του Παραρτήματος 6 του Υποδείγματος Προσφοράς Ευρυζωνικής Πρόσβασης της ΑΤΗΚ Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: Το όνομα του Δικαιούχου και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, Τον αριθμό Άδειας του Δικαιούχου στο Μητρώο του Επιτρόπου, Πληροφορίες για το κατά πόσο έχει υπογραφεί Συμφωνία Εμπιστευτικότητας, Η ΑΤΗΚ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, θα απαντήσει κατά πόσο η αίτηση είναι πλήρης και περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία προς εξέταση της αίτησης στοιχεία. ΕΚΔΟΣΗ /01/2017 4/72

5 3.1.4 Σε περίπτωση που η αίτηση είναι ελλιπής, η ΑΤΗΚ θα ζητήσει εγγράφως από το Δικαιούχο να προσκομίσει τα αναγκαία προς εξέταση της αίτησης στοιχεία και σε περίπτωση που ο Δικαιούχος δεν ανταποκριθεί εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών ή ανταποκριθεί εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, αλλά η αίτηση εξακολουθεί να είναι ελλιπής, η αίτηση θα απορρίπτεται. Οι λόγοι απόρριψης θα κοινοποιούνται γραπτώς στο Δικαιούχο Εφόσον η αίτηση είναι πλήρης, η ΑΤΗΚ σε συνεννόηση με το Δικαιούχο, θα ξεκινήσει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής της απάντησης της ΑΤΗΚ που αναφέρεται στην Παράγραφο πιο πάνω, τις διαπραγματεύσεις για σύναψη Συμφωνίας Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης Οι διαπραγματεύσεις για σύναψη Συμφωνίας Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης θα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο εντός τριών (3) εβδομάδων από την ημερομηνία παραλαβής της πλήρους αίτησης. Η διάρκεια των διαπραγματεύσεων μπορεί να παραταθεί με τη σύμφωνη γνώμη των Μερών Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά μεταξύ των Μερών κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, αλλά και στην περίπτωση που δεν έχει επέλθει συμφωνία εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στην Παράγραφο πιο πάνω, θα ακολουθηθεί η διαδικασία επίλυσης διαφορών που προνοείται στον όρο 20 του Υποδείγματος Προσφοράς Ευρυζωνικής Πρόσβασης Το Σχεδιάγραμμα 5.1 πιο κάτω παρουσιάζει τη διαδικασία για σύναψη Συμφωνίας Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης: ΕΚΔΟΣΗ /01/2017 5/72

6 Σχεδιάγραμμα 5.1 Διαδικασία για Σύναψη Συμφωνίας Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 3 εργάσιμες μέρες ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ; ΜΗ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 10 εργάσιμες ημέρες ΠΛΗΡΗΣ 3 εργάσιμες ημέρες ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ; ΟΧΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ 3 εργάσιμες ημέρες ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ; ΜΗ ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ εντός 3 βδομάδων ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ; ΟΧΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ NAI ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗ /01/2017 6/72

7 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 4.1 Αίτηση για Παροχή Συνεγκατάστασης σε Υποστατικά της ΑΤΗΚ Η σύναψη Συμφωνίας Ευρυζωνικής Πρόσβασης μεταξύ της ΑΤΗΚ και του Δικαιούχου είναι προϋπόθεση για τη σύναψη συμφωνίας Συνεγκατάστασης Ο Δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή αίτηση για κάθε Υποστατικό της ΑΤΗΚ στο οποίο επιθυμεί Συνεγκατάσταση, σύμφωνα με την Παράγραφο 1 πιο πάνω, συμπληρώνοντας το έντυπο αίτησης με αρ.6.3 του Παραρτήματος 6 της Συμφωνίας Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης. Με βάση την αίτηση αυτή, τα Μέρη θα προχωρήσουν σε υπογραφή συμφωνίας Συνεγκατάστασης για το συγκεκριμένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ Η αίτηση για παροχή Συνεγκατάστασης σε Υποστατικά της ΑΤΗΚ θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: Τα στοιχεία του Δικαιούχου και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, Τον αριθμό Άδειας του Δικαιούχου στο Μητρώο του Επιτρόπου, Πληροφορία για το κατά πόσον έχει υπογραφεί Συμφωνία Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, Το όνομα και την επαρχία του Τοπικού Τηλεφωνικού Κέντρου που βρίσκεται ο Kόμβος IP Τον επιθυμητό τύπο Συνεγκατάστασης, με βάση την παράγραφο 1.3 του Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, Τις διαστάσεις του ζητούμενου Χώρου Συνεγκατάστασης (σε τ.μ.), Τα στοιχεία για τον Εξοπλισμό Συνεγκατάστασης που θα εγκατασταθεί στο Χώρο Συνεγκατάστασης, όπως: - περιγραφή, ποσότητα, βάρος, διαστάσεις, τροφοδοσία, κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, - μέγιστο φορτίο ισχύος, - μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία και υγρασία Η ΑΤΗΚ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, θα απαντήσει κατά πόσο η αίτηση είναι πλήρης και περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία προς εξέταση της αίτησης στοιχεία Σε περίπτωση που η αίτηση είναι ελλιπής, η ΑΤΗΚ θα ζητήσει εγγράφως από το Δικαιούχο να προσκομίσει τα αναγκαία προς εξέταση της αίτησης στοιχεία και σε περίπτωση που ο Δικαιούχος δεν ανταποκριθεί εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, η αίτηση θα απορρίπτεται. Οι λόγοι απόρριψης θα κοινοποιούνται γραπτώς στο Δικαιούχο Εφόσον η αίτηση είναι πλήρης και αν απαιτηθεί από το Δικαιούχο, η ΑΤΗΚ θα διευθετεί, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής της απάντησης της ΑΤΗΚ που αναφέρεται στην Παράγραφο πιο πάνω, συνάντηση με το Δικαιούχο για συζήτηση των αναγκών που έχουν υποβληθεί από το Δικαιούχο, όπως επίσης και των όρων με βάση τους οποίους θα προσφερθεί η Συνεγκατάσταση. ΕΚΔΟΣΗ /01/2017 7/72

8 4.2 Μελέτη Τεχνικής Δυνατότητας Συνεγκατάστασης Σε περίπτωση που η αίτηση του Δικαιούχου για παροχή Συνεγκατάστασης σε Υποστατικό της ΑΤΗΚ είναι πλήρης, η ΑΤΗΚ πραγματοποιεί μελέτη τεχνικής δυνατότητας Συνεγκατάστασης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της απάντησης της ΑΤΗΚ που αναφέρεται στην Παράγραφο πιο πάνω. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για Συνεγκατάσταση είναι πέραν των τεσσάρων (4) και ανάλογα με τον τύπο Συνεγκατάστασης που αιτείται ο Δικαιούχος, ο Δικαιούχος θα πρέπει να ομαδοποιήσει και προτεραιοποιήσει τις αιτήσεις του και τα Μέρη θα πρέπει να συμφωνήσουν σε ένα λογικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των τεχνικών μελετών από την ΑΤΗΚ Η μελέτη τεχνικής δυνατότητας Συνεγκατάστασης διερευνά τη διαθεσιμότητα Χώρου Συνεγκατάστασης στο Υποστατικό της ΑΤΗΚ για το οποίο ο Δικαιούχος έχει υποβάλει αίτηση για παροχή Συνεγκατάστασης Σε περίπτωση μη δυνατότητας ικανοποίησης της αίτησης του Δικαιούχου για παροχή Συνεγκατάστασης στο συγκεκριμένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ, η ΑΤΗΚ θα πρέπει να ενημερώσει αναλόγως το Δικαιούχο για τους λόγους απόρριψης, όπως αυτοί αναφέρονται στο Παράρτημα 2 της Συμφωνίας Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, παραθέτοντας, αν υπάρχουν, εναλλακτικές λύσεις οι οποίες θα συζητηθούν με το Δικαιούχο Ο Δικαιούχος θα πρέπει να καταβάλει τέλος για τη μελέτη τεχνικής δυνατότητας με βάση το Παράρτημα 3 της Συμφωνίας Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης. 4.3 Προσφορά για Συνεγκατάσταση Σε περίπτωση δυνατότητας ικανοποίησης της αίτησης του Δικαιούχου για παροχή Συνεγκατάστασης στο συγκεκριμένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ, η ΑΤΗΚ, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη συμπλήρωση της μελέτης τεχνικής δυνατότητας Συνεγκατάστασης, υποβάλλει στο Δικαιούχο προσφορά για Συνεγκατάσταση που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει: Την προτεινόμενη συμφωνία Συνεγκατάστασης για το συγκεκριμένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ που θα υπογραφεί μεταξύ των Μερών. Τεχνική περιγραφή των εργασιών που απαιτούνται για παροχή της Συνεγκατάστασης στο συγκεκριμένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ (π.χ. διαμόρφωση του Χώρου Συνεγκατάστασης). Τις διαστάσεις του προτεινόμενου Χώρου Συνεγκατάστασης. Τα χαρακτηριστικά του Χώρου Συνεγκατάστασης (περιλαμβανομένου κλιματισμού, παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ασφάλειας). Τα σχετικά τέλη και τον τρόπο καταβολής τους, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της Συμφωνίας Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης. Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για την παροχή της Συνεγκατάστασης. Τη διαδικασία αποδοχής του Χώρου Συνεγκατάστασης από το Δικαιούχο (πρότυπο έντυπο αποδοχής). Τον εξοπλισμό και τα συστήματα που αφορά το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω συμφωνίας. τις τυχόν διαδικασίες διαβίβασης αιτήματος Συνεγκατάστασης ή και από κοινού χρήση διευκολύνσεων ενός ή περισσοτέρων συστημάτων, τις υπεύθυνες υπηρεσίες και πρόσωπα, καθώς και τις πληροφορίες που πρέπει να περιέχονται στα αιτήματα αυτά. ΕΚΔΟΣΗ /01/2017 8/72

9 τις προθεσμίες για την εκπλήρωση των επί μέρους ελέγχων, εγκρίσεων και εργασιών, που δεν πρέπει να ξεπερνούν ένα συνολικό διάστημα δύο (2) μηνών από την υπογραφή της συμφωνίας Συνεγκατάστασης. την κατανομή των ευθυνών σε θέματα ασφαλείας και σε περίπτωση βλάβης ή ζημιάς στον σχετικό εξοπλισμό, στο Δίκτυο ή σε τρίτο πρόσωπο. την κατανομή των δαπανών. τις ειδικές διαδικασίες και ρυθμίσεις που θα εφαρμόζονται εάν το ακίνητο ή ο χώρος, στον οποίο έχει υλοποιηθεί η Συνεγκατάσταση, ή που ελέγχει την πρόσβαση στο Χώρο Συνεγκατάστασης, ανήκει ή ελέγχεται από τρίτο πρόσωπο. τις εργασίες αποκατάστασης σε περίπτωση τερματισµού της Συνεγκατάστασης. την επίλυση των διαφορών ανάμεσα στα Μέρη. διαδικασία κατανομής Χώρου Συνεγκατάστασης. επιστροφή μη επαναλαμβανόμενων χρεώσεων για διαμόρφωση Χώρου Συνεγκατάστασης. διαδικασίες πρόσβασης στο Χώρο Συνεγκατάστασης. διαχείριση προβλημάτων και βλαβών στο Χώρο Συνεγκατάστασης Η προσφορά της ΑΤΗΚ θα έχει ισχύ για περίοδο είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της στο Δικαιούχο. Η ΑΤΗΚ δύναται κατά την κρίση της να συμφωνήσει στην παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς της. Ο Χώρος Συνεγκατάστασης στο συγκεκριμένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ θα προκρατείται από την ΑΤΗΚ για την περίοδο ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της προσφοράς της η ΑΤΗΚ δεν λάβει απάντηση από το Δικαιούχο ή συμφωνία μεταξύ των Μερών για παράταση της εν λόγω περιόδου, ο χώρος αποδεσμεύεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξυπηρέτηση των αναγκών της ΑΤΗΚ ή για παροχή Συνεγκατάστασης σε Τρίτο Δικαιούχο Μέρος ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος. 4.4 Υπογραφή Συμφωνίας Συνεγκατάστασης Η συμφωνία Εσωτερικής ή Εξωτερικής Φυσικής Συνεγκατάστασης τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που υπογράφεται και θα ισχύει για περίοδο [συμφωνία μεταξύ των μερών] (αρχική περίοδος) και θα ανανεώνεται αυτόματα με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για [αριθμό χρόνων], εκτός αν τερματισθεί νωρίτερα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, εκτός του όρου 9 του Κυρίως Μέρους της Συμφωνίας Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, ο οποίος θα συνεχίσει να βρίσκεται σε ισχύ μέχρις ότου οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες περιέλθουν στη δημόσια γνώση. Στις περιπτώσεις όπου η Συνεγκατάσταση προσφέρεται σε Υποστατικό το οποίο η ΑΤΗΚ εκμισθώνει από τρίτους, η διάρκεια νέας συμφωνίας Εσωτερικής ή Εξωτερικής Φυσικής Συνεγκατάστασης θα πρέπει να συσχετίζεται με τη διάρκεια νέας συμφωνίας εκμίσθωσης χώρου που έχει η ΑΤΗΚ με τον ιδιοκτήτη του υποστατικού Ο Δικαιούχος θα πρέπει να καταβάλει τέλη για τη διαμόρφωση του Χώρου Συνεγκατάστασης, σύμφωνα με το Παράρτημα 3 της Συμφωνίας Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης. ΕΚΔΟΣΗ /01/2017 9/72

10 4.5 Υλοποίηση Συνεγκατάστασης Η ΑΤΗΚ θα ξεκινήσει τις εργασίες για διαμόρφωση του Χώρου Συνεγκατάστασης στο συγκεκριμένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ, αμέσως μετά την πληρωμή από τον Δικαιούχο του τέλους για τη μελέτη τεχνικής δυνατότητας Συνεγκατάστασης και του 50% των τελών που αφορούν τη διαμόρφωση του Χώρου Συνεγκατάστασης, σύμφωνα με τη συμφωνία Συνεγκατάστασης για το συγκεκριμένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ και το Παράρτημα 3 της Συμφωνίας Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης. Ο μέγιστος χρόνος που απαιτείται για την ετοιμασία του Χώρου Συνεγκατάστασης καθορίζεται στους δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας Συνεγκατάστασης Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της παροχής της Συνεγκατάστασης με βάση τη συμφωνία Συνεγκατάστασης, πραγματοποιούνται συναντήσεις μεταξύ των Μερών για θεώρηση της πορείας υλοποίησης της παροχής της Συνεγκατάστασης, αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο από τα Μέρη Με την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του σχετικού Χώρου Συνεγκατάστασης, ο Δικαιούχος θα πραγματοποιήσει σε συνεργασία με την ΑΤΗΚ έλεγχο αποδοχής του Χώρου Συνεγκατάστασης Σε περίπτωση που ο έλεγχος αποδοχής είναι επιτυχής, τα Μέρη προχωρούν σε υπογραφή εγγράφου για την αποδοχή και παράδοση του Χώρου Συνεγκατάστασης. Νοείται ότι ο Δικαιούχος δεν μπορεί, πριν την αποδοχή του Χώρου Συνεγκατάστασης, να εγκαταστήσει σε αυτόν οποιονδήποτε εξοπλισμό. Σε περίπτωση που ο έλεγχος αποδοχής του Χώρου Συνεγκατάστασης δεν είναι επιτυχής, τα Μέρη θα πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για συμπλήρωση της υλοποίησης της παροχής της Συνεγκατάστασης Με την υπογραφή του εγγράφου αποδοχής από το Δικαιούχο, ο Δικαιούχος θα πρέπει να καταβάλει το υπόλοιπο του συνολικού ποσού για διαμόρφωση του Χώρου Συνεγκατάστασης, σύμφωνα με το Παράρτημα 3 της Συμφωνίας Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης και θα ξεκινήσουν οι μηνιαίες χρεώσεις του Δικαιούχου Το Σχεδιάγραμμα 5.2 παρουσιάζει τη διαδικασία για την παροχή Συνεγκατάστασης σε Υποστατικό της ΑΤΗΚ: ΕΚΔΟΣΗ /01/ /72

11 Σχεδιάγραμμα 5-2 Διαδικασία Παροχής Υπηρεσιών Συνεγκατάστασης ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3 εργάσιμες ημέρες ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ; ΜΗ ΠΛΗΡΗΣ ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 10 εργάσιμες ημέρες ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΣΕ 3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΜΕΡΕΣ ( ΑΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕ)Ι ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ; ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 15 εργάσιμες ημέρες ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ; ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ; ΜΗ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ 5 εργάσιμες ημέρες ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 20 εργάσιμες ημέρες ΤΕΛΟΣ ΟΧΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΌ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ; ΝΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέχρι 2 μήνες μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Συνεγκατάστασης ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗ /01/ /72

12 4.6 Μη Χρήση Χώρου Συνεγκατάστασης από το Δικαιούχο Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος δεν προχωρήσει σε εγκατάσταση οποιουδήποτε εξοπλισμού στο Χώρο Συνεγκατάστασης μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την υπογραφή του εγγράφου αποδοχής του Χώρου Συνεγκατάστασης ή σε περίπτωση που εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή του εγγράφου αποδοχής του Χώρου Συνεγκατάστασης δεν έχουν υποβληθεί από το Δικαιούχο αιτήσεις για την παροχή Προϊόντων Ευρυζωνικής Πρόσβασης για το συγκεκριμένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ και ο διαθέσιμος χώρος στο συγκεκριμένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ είναι περιορισμένος και εκκρεμούν αιτήσεις Τρίτων Δικαιούχων Μερών ή οποιωνδήποτε άλλων τρίτων μερών για Συνεγκατάσταση στο ίδιο Υποστατικό ή Χώρο Συνεγκατάστασης ή η ΑΤΗΚ επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το σχετικό χώρο ή μέρος αυτού ή να κρατήσει το σχετικό χώρο ή μέρος αυτού σύμφωνα με το Παράρτημα 2 της Συμφωνίας Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, η ΑΤΗΚ θα αποστέλλει προειδοποιητική διπλό-συστημένη επιστολή στο Δικαιούχο για τερματισμό της συμφωνίας Συνεγκατάστασης εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προειδοποιητικής επιστολής για το συγκεκριμένο Χώρο Συνεγκατάστασης Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος δεν προχωρήσει εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής της εν λόγω προειδοποιητικής επιστολής στην εγκατάσταση εξοπλισμού στο Χώρο Συνεγκατάστασης ή στην υποβολή αιτήσεων για την παροχή Προϊόντων Ευρυζωνικής Πρόσβασης για το συγκεκριμένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ, η ΑΤΗΚ δικαιούται, αφού ενημερώσει σχετικά τον Επίτροπο, να τερματίσει εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών τη συμφωνία Συνεγκατάστασης για το συγκεκριμένο Χώρο Συνεγκατάστασης Η ΑΤΗΚ θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το χώρο για παροχή Συνεγκατάστασης σε τρίτα μέρη και/ή για δική της χρήση. Η ΑΤΗΚ, σε μια τέτοια περίπτωση, επιστρέφει το 50% των χρεώσεων που έχει καταβάλει ο Δικαιούχος για το συγκεκριμένο Χώρο Συνεγκατάστασης, εξαιρουμένων των χρεώσεων που αφορούσαν τη διεξαγωγή της τεχνικής μελέτης Συνεγκατάστασης και πρόσθετες διευκολύνσεις. 4.7 Αίτηση για Πρόσθετες Υπηρεσίες Συνεγκατάστασης Ο Δικαιούχος μπορεί να αιτηθεί πρόσθετες Υπηρεσίες Συνεγκατάστασης, αποστέλλοντας, σύμφωνα με την Παράγραφο 1 πιο πάνω, πλήρως συμπληρωμένο το έντυπο αίτησης με αρ. 6.4 του Παραρτήματος 6 της Συμφωνίας Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία, ανάλογα και με τις ανάγκες του Δικαιούχου: Τα στοιχεία του Δικαιούχου και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, Το όνομα και την επαρχία του Τοπικού Τηλεφωνικού Κέντρου που βρίσκεται ο Kόμβος IP της ΑΤΗΚ Τον τύπο Συνεγκατάστασης που διαθέτει ο Δικαιούχος, με βάση την παράγραφο 1.3 του Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, Τις διαστάσεις του πρόσθετου ζητούμενου Χώρου Συνεγκατάστασης (σε τ.μ.), ΕΚΔΟΣΗ /01/ /72

13 Τα στοιχεία για τον πρόσθετο Εξοπλισμό Συνεγκατάστασης που θα εγκατασταθεί στο Χώρο Συνεγκατάστασης, όπως: - ποσότητα, βάρος, διαστάσεις, τροφοδοσία, κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, - μέγιστο φορτίο ισχύος, - μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία και υγρασία, Ο χειρισμός της αίτησης είναι ανάλογος με τη διαδικασία των παραγράφων 4.1, 4.2 και 4.3 πιο πάνω. Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης που αναφέρεται στην Παράγραφο πιο πάνω, η ΑΤΗΚ θα πρέπει να ενημερώσει το Δικαιούχο κατά πόσο η αίτηση για παροχή πρόσθετων Υπηρεσιών Συνεγκατάστασης γίνεται αποδεκτή ή απορρίπτεται. Σε περίπτωση που η αίτηση γίνει αποδεκτή, η ΑΤΗΚ ενημερώνει το Δικαιούχο για το τέλος παροχής των πρόσθετων Υπηρεσιών Συνεγκατάστασης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Σε περίπτωση που η προσφορά της ΑΤΗΚ γίνει αποδεκτή από τον Δικαιούχο τα Μέρη προχωρούν σε τροποποίηση της συμφωνίας Συνεγκατάστασης για το συγκεκριμένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ με βάση τη διαδικασία της παραγράφου 4.4 πιο πάνω Η υλοποίηση της Συνεγκατάστασης θα γίνει ανάλογα με τη διαδικασία της παραγράφου 4.5 πιο πάνω. 4.8 Υφιστάμενες Συμφωνίες Συνεγκατάστασης για τα Υποστατικά της ΑΤΗΚ Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος έχει ήδη υπογράψει συμφωνίες Συνεγκατάστασης στα πλαίσια Συμφωνίας Διασύνδεσης ή/και Συμφωνίας Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο με την ΑΤΗΚ σε συγκεκριμένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ στο οποίο αιτείται επιπρόσθετη Συνεγκατάσταση για Ευρυζωνική Πρόσβαση τότε ο Δικαιούχος θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία που αναφέρεται στον όρο 4.7 πιο πάνω Στην περίπτωση αυτή τα Μέρη προχωρούν σε τροποποίηση της υφιστάμενης συμφωνίας Συνεγκατάστασης για το συγκεκριμένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ με βάση τη διαδικασία της παραγράφου 4.4 πιο πάνω Σε περίπτωση Τερματισμού της Συμφωνίας Διασύνδεσης ή/και της Συμφωνίας Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο τότε θα πρέπει να γίνεται τροποποίηση της συμφωνίας Συνεγκατάστασης για το συγκεκριμένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ με βάση τους όρους της Συμφωνίας Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης. 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 5.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσει η ΑΤΗΚ στη διερεύνηση της δυνατότητας παροχής συγκεκριμένων Προϊόντων Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Πρόσβασης 2 xdsl ή Πρόσβασης 3 xdsl) σε τηλεφωνική γραμμή Τελικού Χρήστη, είναι ο Δικαιούχος να έχει συνάψει Συμφωνία Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης με την ΑΤΗΚ. ΕΚΔΟΣΗ /01/ /72

14 5.2 Ο Δικαιούχος δύναται να ζητήσει από την ΑΤΗΚ να διερευνήσει τη δυνατότητα παροχής συγκεκριμένων Προϊόντων Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Πρόσβασης 2 xdsl ή Πρόσβασης 3 xdsl) σε τηλεφωνική γραμμή Τελικού Χρήστη. Η διερεύνηση δίνει πληροφορίες για τη δυνατότητα παροχής συγκεκριμένων Προϊόντων Ευρυζωνικής Πρόσβασης μόνο τη στιγμή πραγματοποίησης της διερεύνησης και δεν δεσμεύει με οποιονδήποτε τρόπο την ΑΤΗΚ για μελλοντική αποδοχή οποιασδήποτε αίτησης για παροχή Προϊόντων Ευρυζωνικής Πρόσβασης σε σχέση με την τηλεφωνική γραμμή για την οποία διεξάγεται η διερεύνηση. Στην περίπτωση όπου η διερεύνηση από την ΑΤΗΚ έχει ως αποτέλεσμα τη μη δυνατότητα παροχής Ευρυζωνικής Πρόσβασης στο Δικαιούχο λόγω τεχνικών δυσκολιών της ΑΤΗΚ, η ΑΤΗΚ θα καταγράφει σε ηλεκτρονικό αρχείο τα στοιχεία του Δικαιούχου ο οποίος ζήτησε την παροχή Προϊόντων Ευρυζωνικής Πρόσβασης και οποιαδήποτε στοιχεία απαιτούνται για ταυτοποίηση του Τελικού Χρήστη για τον οποίο έγινε η αίτηση. Σε περίπτωση όπου εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία απόρριψης της αίτησης ένας άλλος δικαιούχος ή η ΑΤΗΚ ζητήσουν την παροχή Προϊόντων Ευρυζωνικής Πρόσβασης για την ίδια περίπτωση και δεν υφίστανται οι τεχνικές δυσκολίες, τότε θα ενημερώνεται ό πρώτος Δικαιούχος ο οποίος είχε αρχικά αιτηθεί την παροχή Υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης και ο οποίος θα έχει ένα διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών να προσεγγίσει τον Τελικό Χρήστη ώστε να προμηθευτεί Προϊόντα Ευρυζωνικής Πρόσβασης από τον ίδιο. Σε περίπτωση όπου δεν συμβεί το ανωτέρω η ΑΤΗΚ θα προχωρεί στην υλοποίηση των μεταγενέστερου αιτήματος (το οποίο έχει γίνει είτε από την ίδια είτε από άλλο δικαιούχο). 5.3 Η διερεύνηση της δυνατότητας παροχής Ευρυζωνικής Πρόσβασης περιλαμβάνει αυτοματοποιημένους ελέγχους του Τοπικού Βρόχου του Τελικού Χρήστη με βάση το Παράρτημα 4 του Υποδείγματος Προσφοράς Ευρυζωνικής Πρόσβασης, νοουμένου ότι υπάρχει διαθέσιμη η σχετική υποδομή εξοπλισμού για πραγματοποίηση των ελέγχων αυτών. 5.4 Για τη διερεύνηση της δυνατότητας παροχής στο Δικαιούχο συγκεκριμένων Προϊόντων Ευρυζωνικής Πρόσβασης σε Τοπικό Βρόχο ή Τοπικό Υπο-βρόχο συγκεκριμένου Τελικού Χρήστη, ο Δικαιούχος αποστέλλει σύμφωνα με την Παράγραφο 1 πιο πάνω, το έντυπο αίτησης με αρ.6.5 του Παραρτήματος 6 της Συμφωνίας Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης. Το έντυπο αυτό περιλαμβάνει συγκεντρωτική κατάσταση με τους τηλεφωνικούς αριθμούς του Τελικού Χρήστη για τους οποίους ο Δικαιούχος αιτείται τη σχετική διερεύνηση. Η συγκεντρωτική κατάσταση θα αποστέλλεται μία (1) φορά κάθε εργάσιμη μέρα μέχρι τις 09:00 π.μ. και θα περιλαμβάνει μέχρι και δεκαπέντε (15) τηλεφωνικούς αριθμούς. Η ΑΤΗΚ, θα πραγματοποιεί τη διερεύνηση και θα αποστέλλει τα αποτελέσματα στο Δικαιούχο με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα/ ηλεκτρονικό μήνυμα στον αριθμό τηλεομοιότυπου. στην ηλεκτρονική διεύθυνση. μέχρι και τις 12:00 της ίδιας μέρας. 5.5 Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η ΑΤΗΚ αδυνατεί για τεχνικούς λόγους να ανταποκριθεί στο πιο πάνω αίτημα θα ενημερώνει γραπτώς το Δικαιούχο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών. ΕΚΔΟΣΗ /01/ /72

15 5.6 Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση αυτοματοποιημένου ελέγχου για τη διερεύνηση ή και σε περίπτωση που η απόσταση μεταξύ του υποστατικού του Τελικού Χρήστη και του ΨΠΣΓ και ΑΨΠΣΓ εμπίπτει στις προϋποθέσεις του Παραρτήματος 4, τότε η ΑΤΗΚ θα πραγματοποιεί μη αυτοματοποιημένους ελέγχους με βάση το Παράρτημα 4 και θα ενημερώνει το Δικαιούχο για τα αποτελέσματα του ελέγχου τρεις (3) εργάσιμες μέρες μετά την παραλαβή της σχετικής αίτησης για τη συγκεκριμένη τηλεφωνική γραμμή. 5.7 Τα τέλη της ΑΤΗΚ για τη διερεύνηση της δυνατότητας παροχής Ευρυζωνικής Πρόσβασης περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 3 της Συμφωνίας Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης. 6. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 6.1 Η ΑΤΗΚ θα προσφέρει στο Δικαιούχο πρόσβαση σε συστήματα πληροφοριών, ώστε να έχει στη διάθεσή του τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο και πιο κάτω. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει τεχνική δυνατότητα για απευθείας πρόσβαση σε συστήματα πληροφοριών, ο Δικαιούχος δύναται να ζητήσει όπως του δοθούν από την ΑΤΗΚ οι εν λόγω πληροφορίες, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται πιο κάτω. Οι πληροφορίες της παραγράφου και θα είναι διαθέσιμες στο Δικαιούχο μόνο εάν ο Δικαιούχος έχει συνάψει Συμφωνία Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης με την ΑΤΗΚ. Η ΑΤΗΚ θα χρεώνει τέλος που να καλύπτει το πραγματικό της κόστος που σχετίζεται με την παροχή των πληροφοριών. Τα τέλη περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 3 της Συμφωνίας Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης. 6.2 Πληροφορίες Η ΑΤΗΚ θα προσφέρει στο Δικαιούχο πρόσβαση σε συστήματα πληροφοριών. Ο Δικαιούχος δύναται να ζητήσει όπως του δοθούν οι ακόλουθες πληροφορίες από την ΑΤΗΚ: Έλεγχος δυνατότητας παροχής Ευρυζωνικής Πρόσβασης για Τοπικό Βρόχο με βάση τον τηλεφωνικό αριθμό του Τελικού Χρήστη. Σκοπός της διερεύνησης αυτής είναι ο έλεγχος της διαθεσιμότητας ενός τοπικού βρόχου ή/και τοπικού Υπο-βρόχου να υποστηρίξει προϊόν ευρυζωνικής πρόσβασης για συγκεκριμένο τελικό χρήστη. Η διερεύνηση αυτή περιλαμβάνει την επιβεβαίωση των κριτηρίων του Παραρτήματος 4 για την παροχή Πρόσβασης 2 xdsl και Πρόσβασης 3 xdsl τα οποία και η ΑΤΗΚ εφαρμόζει για την παροχή ανάλογων υπηρεσιών στους δικούς της Τελικούς Χρήστες. Η διερεύνηση δίδει την κατάσταση του Τοπικού Βρόχου ή/και Τοπικού Υπο-βρόχου του Συνδρομητή μόνο τη συγκεκριμένη στιγμή και δεν αποτελεί οποιαδήποτε δέσμευση της ΑΤΗΚ για μελλοντική αποδοχή οποιασδήποτε αίτησης για παροχή Προϊόντων Ευρυζωνικής Πρόσβασης. ΕΚΔΟΣΗ /01/ /72

16 Μήκος του Τοπικού Βρόχου και Τοπικού Υπο-βρόχου. Το μήκος του Τοπικού Βρόχου αντιστοιχεί στην απόσταση από το Σημείο Τερματισμού του Δικτύου στα υποστατικά του Τελικού Χρήστη μέχρι τον ΚΚΚ. Η πληροφορία αυτή θα δίνεται για Τοπικούς Βρόχους με βάση τον τηλεφωνικό αριθμό του Τελικού Χρήστη. Το μήκος του Τοπικού Υπο-Βρόχου αντιστοιχεί στην απόσταση από το Σημείο Τερματισμού του Δικτύου στα υποστατικά του Τελικού Χρήστη μέχρι το ΔΚ. Η πληροφορία αυτή θα δίνεται με βάση τον τηλεφωνικό αριθμό του Τελικού Χρήστη και απαιτεί την πραγματοποίηση μη αυτοματοποιημένης μέτρησης με βάση τη διαδικασία της παραγράφου 5.6 πιο πάνω Διαδικασία Παροχής Πληροφοριών Αυτοματοποιημένη Πρόσβαση Μέσω αυτοματοποιημένης πρόσβασης προσφέρονται οι πληροφορίες των όρων και Η πρόσβαση γίνεται μέσω διεπαφής διαδικτύου Ο Δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλει γραπτώς το αίτημά του στην ΑΤΗΚ για εξασφάλιση πρόσβασης στη λογισμική εφαρμογή αυτοματοποιημένης πρόσβασης που αφορά τις πληροφορίες των όρων και Η ΑΤΗΚ θα παρέχει στο Δικαιούχο τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσβασης στη λογισμική εφαρμογή και τον κωδικό χρήστη μέσω του οποίου θα μπορεί να καλεί τη λογισμική εφαρμογή σε συγκεκριμένη διεύθυνση IP. Η ταυτοποίηση του Δικαιούχου/χρήστη και ο έλεγχος του δικαιώματος χρήσης της υπηρεσίας θα γίνεται μέσω του κωδικού χρήστη και δημόσιας διεύθυνσης IP που καθορίζει ο Δικαιούχος. Η ΑΤΗΚ θα παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες στο Δικαιούχο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής αίτησης του Δικαιούχου και θα ζητά από το Δικαιούχο τα απαραίτητα στοιχεία για υλοποίηση της πρόσβασης. Η ΑΤΗΚ και ο Δικαιούχος θα συνεργάζονται ώστε η πρόσβαση να υλοποιείται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά την ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών Με την επιτυχή υλοποίηση της πρόσβασης στη λογισμική εφαρμογή ο Δικαιούχος θα μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικά αιτήματα για παροχή πληροφοριών για συγκεκριμένο Ενεργό Τοπικό Βρόχο ή/και τοπικό Υπο-βρόχο. Για κάθε αίτημα η ΑΤΗΚ θα καταγράφει τα στοιχεία του Δικαιούχου, τον αριθμό αιτήματος ο οποίος είναι μοναδικός ανά Δικαιούχο, την ώρα παραλαβής του αιτήματος την ώρα απόκρισης στο αίτημα και τον τηλεφωνικό αριθμό του Ενεργού Τοπικού Βρόχου για τον οποίο γίνεται το αίτημα και την απάντηση που δόθηκε. Στο μήνυμα ανταπόκρισης θα αναγράφεται, η κατάσταση της απάντησης (πετυχημένη/ αποτυχημένη) και η απάντηση που δόθηκε η οποία περιλαμβάνει την ημερομηνία που διενεργήθηκε η καταγεγραμμένη μέτρηση. Ο κατάλογος με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην απάντηση είναι μέρος των τεχνικών προδιαγραφών πρόσβασης στη λογισμική εφαρμογή που κοινοποιούνται από την ΑΤΗΚ στο Δικαιούχο κατά την υλοποίηση της πρόσβασης. ΕΚΔΟΣΗ /01/ /72

17 Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης της λογισμικής εφαρμογής, ο Δικαιούχος θα ενημερώνει τηλεφωνικά την ΑΤΗΚ στο τηλέφωνο Η ΑΤΗΚ, σε περίπτωση που διαπιστώσει την ύπαρξη βλάβης που αφορά την προσφερόμενη πρόσβαση θα προχωρεί σε αποκατάσταση της ακολουθώντας τις εσωτερικές διαδικασίες που εφαρμόζει η ίδια για αποκατάσταση ανάλογων βλαβών και θα ενημερώνει σχετικά το Δικαιούχο Σε περίπτωση προγραμματισμένων εργασιών της ΑΤΗΚ που επηρεάζουν τη λειτουργία της λογισμικής εφαρμογής για πρόσβαση στις πληροφορίες, η ΑΤΗΚ θα ενημερώνει έγκαιρα το Δικαιούχο για τη διάρκεια πιθανής διακοπής Η ΑΤΗΚ θα χρεώνει τέλος που να καλύπτει το πραγματικό της κόστος που σχετίζεται με την αυτοματοποιημένη πρόσβαση στις πληροφορίες. Τα τέλη περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 3 της Συμφωνίας Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης Στην περίπτωση που δεν υπάρχει τεχνική δυνατότητα για αυτοματοποιημένη πρόσβαση ηλεκτρονικής μορφής σε πραγματικό χρόνο (on line), ο Δικαιούχος δύναται να ζητήσει όπως του δοθούν από την ΑΤΗΚ οι εν λόγω πληροφορίες, σύμφωνα με τη μη αυτοματοποιημένη διαδικασία της παραγράφου 6.3 πιο κάτω.» Διαδικασία Παροχής Πληροφοριών Μη αυτοματοποιημένη πρόσβαση Στην περίπτωση που δεν υπάρχει τεχνική δυνατότητα για απευθείας πρόσβαση σε συστήματα πληροφοριών, ο Δικαιούχος θα μπορεί να εξασφαλίσει τις πιο πάνω πληροφορίες ακολουθώντας την πιο κάτω διαδικασία: Ο Δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση συμπληρώνοντας τη συγκεντρωτική κατάσταση του έντυπου αίτησης με αρ.6.8 του Παραρτήματος 6 της Συμφωνίας Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: Τα στοιχεία του Δικαιούχου και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. Την ακριβή πληροφορία που ζητείται. Τον τηλεφωνικό αριθμό του Τελικού Χρήστη H ΑΤΗΚ θα παρέχει τις ζητούμενες πληροφορίες εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής πλήρως συμπληρωμένης αίτησης του Δικαιούχου. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό λόγω τεχνικής αδυναμίας ή μεγάλου όγκου εργασίας που απαιτείται για τη συλλογή των ζητούμενων πληροφοριών, η ΑΤΗΚ θα ενημερώνει σχετικά το Δικαιούχο και θα συμφωνείται νέος χρόνος παροχής των πληροφοριών Η ΑΤΗΚ θα χρεώνει τέλος που να καλύπτει το πραγματικό της κόστος που σχετίζεται με την παροχή των πληροφοριών. Τα τέλη περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 3 της Συμφωνίας Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης. Στην περίπτωση της εξασφάλισης πληροφοριών με απευθείας πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων τα σχετικά τέλη θα συμπεριληφθούν στο Παράρτημα 3 της Συμφωνίας Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης. ΕΚΔΟΣΗ /01/ /72

18 7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2 ΙΡ 7.1 Διαδικασία Σύνδεσης στο Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ Διαδικασία Παραγγελίας και Ικανοποίησης Παραγγελίας για Σύνδεση του Εξοπλισμού του Δικαιούχου στο Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει αίτηση Δικαιούχου για νέα σύνδεση στο Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ, αλλαγή του ρυθμού μετάδοσης δεδομένων υφιστάμενης σύνδεσης στο Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ ή τερματισμό υφιστάμενης σύνδεσης στο Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ Ο Δικαιούχος που έχει συνάψει Συμφωνία Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης µε την ΑΤΗΚ, αποστέλλει σύμφωνα με την Παράγραφο 1 πιο πάνω, τις αιτήσεις του για σύνδεση στο Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ, πλήρως συμπληρωμένες και υπογραμμένες, σύμφωνα µε τα έντυπα αίτησης με αρ.6.6 και του Παραρτήματος 6 της Συμφωνίας Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης. Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος ακυρώσει αίτηση εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την ημέρα κατά την οποία υπέβαλε την αίτηση στην ΑΤΗΚ, δεν θα τύχει οποιασδήποτε οικονομικής επιβάρυνσης. Σε περίπτωση ακύρωσης της αίτησης μετά το πέρας της μίας (1) εργάσιμης ημέρας και πριν την παράδοση, ο Δικαιούχος θα επιβαρύνεται με τα σχετικά τέλη όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα 3 της Προσφοράς Η ΑΤΗΚ εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης του Δικαιούχου που αναφέρεται στην Παράγραφο πιο πάνω, αποστέλλει προς το Δικαιούχο επιβεβαίωση για κάθε αίτηση που γίνεται αποδεκτή ή απορρίπτεται αιτιολογημένα Η ΑΤΗΚ έχει το δικαίωμα να απορρίψει αιτήσεις για σύνδεση στο Δίκτυο IP της, μεταξύ άλλων, για τους ακόλουθους λόγους: Μη σύναψη Συμφωνίας Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης. Μη συμπλήρωση στοιχείων αίτησης. Νομικές υποχρεώσεις ή νομικό κώλυμα που δεν ελέγχεται από την ΑΤΗΚ. Μη υπογραφή Συμφωνίας Συνεγκατάστασης μεταξύ της ΑΤΗΚ και του Δικαιούχου για το συγκεκριμένο Υποστατικό της ΑΤΗΚ ή μη ολοκλήρωση της υλοποίησης Συνεγκατάστασης στην περίπτωση υποβολής αίτησης του Δικαιούχου Πρόσβασης Ethernet - Με Συνεγκατάσταση Μη διαθέσιμη χωρητικότητα στο Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ Ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων της Νοητής Σύνδεσης ΙΡ είναι μεγαλύτερος από το ρυθμό μετάδοσης δεδομένων της Πρόσβασης Ethernet. Δεν υπάρχει ευρυζωνικό δίκτυο της ATHK που να καλύπτει την περιοχή που ζητείται η σύνδεση. Σε περίπτωση που προκύψουν λόγοι πέραν των αναφερθέντων τότε θα ενημερώνεται άμεσα ο Δικαιούχος, ο οποίος μπορεί να ζητήσει από τον Επίτροπο, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης των λόγων απόρριψης από την ΑΤΗΚ στο Δικαιούχο, να αξιολογήσει την ορθότητα των νέων λόγων απόρριψης. Σε αυτή την περίπτωση η ΑΤΗΚ δεν θα προχωρά σε απόρριψη της αίτησης πριν την αξιολόγηση του Επιτρόπου. ΕΚΔΟΣΗ /01/ /72

19 Σε περίπτωση που η αίτηση γίνεται αποδεκτή η ΑΤΗΚ αποστέλλει στο Δικαιούχο τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία που αφορούν την υλοποίηση της σύνδεσης του Εξοπλισμού του Δικαιούχου στο Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ Η ΑΤΗΚ, σε περίπτωση που υπάρχει ήδη εγκατεστημένη στα υποστατικά του Δικαιούχου οπτική ίνα, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την αποδοχή της αίτησης του Δικαιούχου, αναλαμβάνει την υλοποίηση του αιτήματος. Σε περίπτωση που απαιτείται εγκατάσταση οπτικής ίνας για σύνδεση σε δακτύλιο οπτικών ινών της ΑΤΗΚ, το αίτημα του Δικαιούχου θα υλοποιείται εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την αποδοχή της αίτησης του Δικαιούχου. Σε περίπτωση που το υποστατικό του Δικαιούχου βρίσκεται σε περιοχή που δεν καλύπτεται από δακτύλιο οπτικών ινών της ΑΤΗΚ, η ΑΤΗΚ θα ενημερώνει σχετικά το Δικαιούχο και θα προτείνει πιθανές λύσεις και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Τα Μέρη, εντός πέντε (5) εργάσιμων μερών από την αποστολή σχετικής απάντησης της ΑΤΗΚ, θα συμφωνούν για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία, τα Μέρη μπορεί να ενημερώσουν γραπτώς τον Επίτροπο προκειμένου να επιλυθεί η διαφορά σύμφωνα με τον όρο 20 της Συμφωνίας Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης. Και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις ο Δικαιούχος θα επιβαρύνεται με το τέλος εγκατάστασης της οπτικής ίνας. Ο προσδιορισμός του τέλους θα γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και της μη διάκρισης στην βάση μοντέλου συμπίεσης περιθωρίου τιμών. Σε περίπτωση που δεν επέλθει συμφωνία, τα Μέρη μπορεί να ενημερώσουν γραπτώς τον Επίτροπο προκειμένου να επιλυθεί η διαφορά σύμφωνα με τον όρο 20 της Συμφωνίας Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης. Σε περίπτωση που απαιτείται εγκατάσταση οπτικής ίνας, ο Δικαιούχος θα πρέπει να ετοιμάσει έγκαιρα τη σχετική υποδομή που απαιτείται στα υποστατικά Οι αιτήσεις διεκπεραιώνονται κατά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία παραλαβής τους. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για σύνδεση στο Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ, των Νοητών Συνδέσεων ΙΡ είναι μεγαλύτερος κατά 10% από αυτό των προβλέψεων του Παραρτήματος 9 της Συμφωνίας Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, τα Μέρη θα συμφωνήσουν σε ένα λογικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των αιτήσεων Η ΑΤΗΚ σε συνεργασία με το Δικαιούχο πραγματοποιεί έλεγχο των Προσβάσεων Ethernet και των Νοητών Συνδέσεων ΙΡ πριν την παροχή τους Μετά τη συμπλήρωση του ελέγχου των Προσβάσεων Ethernet και των Νοητών Συνδέσεων ΙΡ, ο Δικαιούχος επιβεβαιώνει γραπτώς, υπογράφοντας σχετικό έντυπο αποδοχής το οποίο του αποστέλλει η ΑΤΗΚ, την παραλαβή των Ethernet και των Νοητών Συνδέσεων ΙΡ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παροχής τους. Σε περίπτωση μη αποστολής του εντύπου αποδοχής εντός των τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παροχής οι Προσβάσεις Ethernet και οι Νοητές Συνδέσεις ΙΡ θεωρούνται ότι έχουν γίνει αποδεκτές από το Δικαιούχο. Οι σχετικές περιοδικές χρεώσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία παροχής. ΕΚΔΟΣΗ /01/ /72

20 Το Σχεδιάγραμμα 5.5 πιο κάτω παρουσιάζει τη διαδικασία για παροχή νέας σύνδεσης του Εξοπλισμού του Δικαιούχου με το Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ: Σχεδιάγραμμα 5-5 Διαδικασία Παροχής Νέας Σύνδεσης στο Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ 3 εργάσιμες ημέρες ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ; ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέγιστο 15 εργάσιμες ημέρες ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ IP ΤΗΣ ΑΤΗΚ (ΠΡΟΣΒΑΣΗ ETHERNET, και ΝΙΔ) 3 εργάσιμες ημέρες ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗ /01/ /72

21 Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος αιτείται αλλαγή του ρυθμού μετάδοσης δεδομένων υφιστάμενης σύνδεσης στο Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ (Πρόσβασης Ethernet ή/και Νοητών Συνδέσεων ΙΡ) θα πρέπει να συμπληρώσει τα έντυπα αίτησης με αρ.6.6 και του Παραρτήματος 6 της Συμφωνίας Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης και να τα υποβάλει σύμφωνα με την Παράγραφο 1 πιο πάνω. Η αλλαγή του ρυθμού μετάδοσης δεδομένων θα γίνεται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης και δεδομένου ότι αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Η αίτηση για αλλαγή του ρυθμού μετάδοσης δεδομένων θα απορρίπτεται για τους ακόλουθους λόγους: Μη συμπλήρωση στοιχείων αίτησης. Νομικές υποχρεώσεις ή νομικό κώλυμα που δεν ελέγχεται από την ΑΤΗΚ. Μη διαθεσιμότητα χωρητικότητας στο Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ Ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων των Νοητών Συνδέσεων ΙΡ υπερβαίνει το ρυθμό μετάδοσης δεδομένων της Πρόσβασης Ethernet. Σε περίπτωση που προκύψουν λόγοι πέραν των αναφερθέντων τότε θα ενημερώνεται άμεσα ο Δικαιούχος, ο οποίος μπορεί να ζητήσει από τον Επίτροπο να αξιολογήσει την ορθότητα των νέων λόγων απόρριψης. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για αλλαγή του ρυθμού μετάδοσης δεδομένων, η ΑΤΗΚ εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, θα ενημερώνει γραπτώς σχετικά το Δικαιούχο Διαδικασία Τερματισμού Σύνδεσης του Εξοπλισμού του Δικαιούχου στο Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος αιτείται τερματισμό της παροχής πρόσβασης στο Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ (Πρόσβασης Ethernet ή/και Νοητών Συνδέσεων ΙΡ), θα πρέπει να συμπληρώσει τα έντυπα αίτησης με αρ.6.6 και του Παραρτήματος 6 της Συμφωνίας Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης και να τα υποβάλει σύμφωνα με την Παράγραφο 1 πιο πάνω. Σε περίπτωση που στην αίτηση του Δικαιούχου αναγράφεται επιθυμητή ημερομηνία τερματισμού, για να μπορεί η ΑΤΗΚ να υλοποιήσει τον τερματισμό κατά τη ζητούμενη ημερομηνία, η αίτηση θα πρέπει να παραληφθεί από την ΑΤΗΚ τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται στην αίτηση επιθυμητή ημερομηνία τερματισμού, η ΑΤΗΚ θα υλοποιήσει τον τερματισμό εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης Διαδικασία Παροχής Πληροφοριών Η διαδικασία για την παροχή πληροφοριών περιγράφεται στην παράγραφο 2 πιο πάνω Διαδικασία Ελέγχου Η διαδικασία για τον έλεγχο των συνδέσεων του Δικτύου ΙΡ περιγράφεται στην παράγραφο 2.5 του Παραρτήματος 4. ΕΚΔΟΣΗ /01/ /72

22 7.2 Παροχή Πρόσβασης 2 xdsl Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται σε περιπτώσεις παροχής νέας Πρόσβασης 2 xdsl, μετάβασης από ένα Χονδρικό Προϊόν xdsl 2 ή Χονδρικό Προϊόν VDSL 2 σε άλλο Χονδρικό Προϊόν xdsl 2 ή Χονδρικό Προϊόν VDSL 2, προσωρινής αποσύνδεσης και επανασύνδεσης υφιστάμενου Χονδρικού Προϊόντος xdsl 2 και τερματισμού υφιστάμενης Πρόσβασης 2 xdsl Ο Δικαιούχος που έχει υπογράψει Συμφωνία Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης µε την ΑΤΗΚ και έχει ολοκληρώσει τη σύνδεση του Εξοπλισμού του στο Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ, αποστέλλει στην ΑΤΗΚ, σύμφωνα με την Παράγραφο 1 πιο πάνω, τις αιτήσεις για παροχή νέων Προσβάσεων 2 xdsl, πλήρως συμπληρωμένες και υπογραμμένες, σύμφωνα µε το έντυπο αίτησης με αρ του Παραρτήματος 6 της Συμφωνίας Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, μαζί με τις Υπεύθυνες Δηλώσεις των Τελικών Χρηστών, σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στα έντυπα με αρ Γ και 6.7.1Δ (για νομικά και φυσικά πρόσωπα αντίστοιχα) του Παραρτήματος 6 της Συμφωνίας Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης και υποβάλλει ηλεκτρονικά τα στοιχεία των αιτήσεων στην ΑΤΗΚ μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτήσεων και αναφοράς βλαβών που περιγράφεται στην Παράγραφο 14 πιο κάτω. Ο Δικαιούχος έχει την επιλογή Πρόσβασης 2 xdsl με η χωρίς την εγκατάσταση, λειτουργία και υποστήριξη τερματικού εξοπλισμού από την ΑΤΗΚ, στα υποστατικά του τελικού χρήστη του Δικαιούχου. Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος αιτηθεί προϊόν χονδρικό xdsl 2 350/350 με φορητότητα αριθμού θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στην Παράγραφο 7.4 πιο κάτω Ο Δικαιούχος είναι υποχρεωμένος και έχει την ευθύνη να εξασφαλίσει τη σωστή μεταφορά των στοιχείων των αιτήσεων παροχής Πρόσβασης 2 xdsl στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων και αναφοράς βλαβών Η ΑΤΗΚ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης του Δικαιούχου για παροχή Πρόσβασης 2 xdsl, αποστέλλει προς το Δικαιούχο επιβεβαίωση για κάθε αίτηση που γίνεται αποδεκτή ή απορρίπτεται αιτιολογημένα και τον ενημερώνει για τον αριθμό αναφοράς της Πρόσβασης 2 xdsl και για την ημερομηνία και ώρα παροχής της μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτήσεων και αναφοράς βλαβών. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για παροχή Πρόσβασης 2 xdsl είναι μεγάλος τα Μέρη θα συμφωνήσουν σε ένα λογικό χρονοδιάγραμμα ελέγχου αποδοχής των αιτήσεων Η ΑΤΗΚ έχει το δικαίωμα να απορρίψει αιτήσεις για παροχή νέας Πρόσβασης 2 xdsl, για τους ακόλουθους λόγους: Μη σύναψη Συμφωνίας Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης. Μη συμπλήρωση στοιχείων αίτησης. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία του Τελικού Χρήστη, που αναγράφονται στην αίτηση και στην Υπεύθυνη Δήλωση, διαφέρουν από τα στοιχεία που διαθέτει η ΑΤΗΚ στις βάσεις δεδομένων των συστημάτων πληροφοριών της για τον Τελικό Χρήστη της συγκεκριμένης τηλεφωνικής γραμμής. Ο Τελικός Χρήστης δεν έχει συμβόλαιο σε ισχύ για την αναλογική υπηρεσία (PSTN) με την ΑΤΗΚ ΕΚΔΟΣΗ /01/ /72

23 Ο Τελικός Χρήστης είναι συνδρομητής της διευκόλυνσης αποσύνδεσης σταθερής γραμμής ειδικά για εξοχικά. Η αιτούμενη Πρόσβαση 2 xdsl διαφέρει από τα προσφερόμενα Προϊόντα Ευρυζωνικής Πρόσβασης. Δεν υπάρχει Νοητή Σύνδεση ΙΡ μέσω του Δικτύου IP της ΑΤΗΚ που να συνδέεται με τον ΠΨΣΓ ή τον ΑΠΨΣΓ στον οποίο βρίσκεται συνδεδεμένος ο Τοπικός Βρόχος ή Τοπικός Υπο-βρόχος του Τελικού Χρήστη με τον Εξοπλισμό του Δικαιούχου. Μη διαθεσιμότητα χωρητικότητας (συνδρομητικής πύλης) στον ΠΨΣΓ ή στον ΑΠΨΣΓ που εξυπηρετεί τον Τοπικό Βρόχο ή Τοπικό Υπο-βρόχο του Τελικού Χρήστη για τον οποίο ο Δικαιούχος αιτείται Πρόσβαση 2 xdsl. Δεν υπάρχει Ευρυζωνικό Δίκτυο της ΑΤΗΚ που να καλύπτει τον Τοπικό Βρόχο ή τον Τοπικό Υπο-βρόχο του Τελικού Χρήστη για τον οποίο ο Δικαιούχος αιτείται προϊόν Πρόσβασης 2 xdsl. Ο Τοπικός Βρόχος ή Τοπικός Υπο-βρόχος του Τελικού Χρήστη δεν είναι κατάλληλος για παροχή της αιτούμενης Πρόσβασης 2 xdsl με βάση τους όρους παροχής του Παραρτήματος 1 και τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος 4 της Συμφωνίας Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης. Κατά την περίοδο ελέγχου αποδοχής της αίτησης για παροχή Πρόσβασης 2 xdsl, η ΑΤΗΚ έλαβε από Τρίτο Δικαιούχο Μέρος ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος ή τον Τελικό Χρήστη αίτηση για παροχή Πρόσβασης 2 xdsl ή/και Πρόσβαση 3 xdsl ή/και Μεριζόμενης Πρόσβασης ή/και λιανικές υπηρεσίες xdsl της ΑΤΗΚ για τον ίδιο Τοπικό Βρόχο ή Τοπικό Υπο-βρόχο, με υπεύθυνη δήλωση που υπογράφηκε μεταγενέστερα από τον Τελικό Χρήστη. Σε περίπτωση που έχει γίνει αποδεκτή και βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης αίτηση για παροχή Πρόσβασης 2 xdsl ή/και Πρόσβασης 3 xdsl ή/και Μεριζόμενης Πρόσβασης ή/και λιανικές υπηρεσίες ADSL της ΑΤΗΚ για τον ίδιο Τοπικό Βρόχο ή Τοπικό Υπο-βρόχο. Η ΑΤΗΚ έχει παραλάβει περισσότερες από μία αιτήσεις από το Δικαιούχο ή Τρίτα Δικαιούχα Μέρη ή τρίτα μέρη ή τον Τελικό Χρήστη για παροχή Πρόσβασης 2 xdsl ή/και Πρόσβασης 3 xdsl ή/και Μεριζόμενης Πρόσβασης ή/και λιανικές υπηρεσίες ADSL της ΑΤΗΚ για τον ίδιο Τοπικό Βρόχο ή Τοπικό Υπο-βρόχο, με υπεύθυνες δηλώσεις με την ίδια ημερομηνία υπογραφής του Τελικού Χρήστη. Νομικές υποχρεώσεις ή νομικό κώλυμα που δεν ελέγχεται από την ΑΤΗΚ. Ο Δικαιούχος που αιτείται το προϊόν χονδρικό xdsl 2 350/350 δεν διαθέτει προϊόν πρόσβασης 2 xdsl για την ίδια τηλεφωνική γραμμή. Ο Τελικός Χρήστης έχει συμβόλαιο σε ισχύ για την υπηρεσία ISDN ΒRΑ με την ΑΤΗΚ για τον ίδιο Τοπικό Βρόχο ή Τοπικό Υπο-βρόχο. Σε περίπτωση που προκύψουν λόγοι πέραν των αναφερθέντων τότε θα ενημερώνεται άμεσα ο Δικαιούχος, ο οποίος μπορεί να ζητήσει από τον Επίτροπο, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης των λόγων απόρριψης από την ΑΤΗΚ στο Δικαιούχο, να αξιολογήσει την ορθότητα των νέων λόγων απόρριψης. Σε αυτή την περίπτωση η ΑΤΗΚ δεν θα προχωρά σε απόρριψη της αίτησης πριν την αξιολόγηση του Επιτρόπου Σε περίπτωση που η ΑΤΗΚ απορρίψει αίτηση του Δικαιούχου για παροχή Πρόσβασης 2 xdsl, ο Δικαιούχος θα επιβαρύνεται με τέλος απόρριψης αίτησης όπως αυτό καθορίζεται στο Παράρτημα 3 της Συμφωνίας Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης. ΕΚΔΟΣΗ /01/ /72

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ... 1 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ... 4 2. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ... 4 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ... 2 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1 Για σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης, ο Παροχέας θα πρέπει να αποστείλει στη Cyta επιστολή συνοδευόμενη από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 3 2. ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2 IP... 3 2.1 Σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.1. Η PRIMETEL προσφέρει Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση σε κοινό Δωμάτιο Συνεγκατάστασης με άλλα τρίτα μέρη για σκοπούς παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1 Για σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης, ο Παροχέας θα πρέπει να αποστείλει Αίτηση στην PRIMETEL υπό μορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΑΝΩΤΑΤΑ ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ... 3 2.1 ΠΛΗΡΩΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ... 3 2.1.1. Τέλος Παροχής...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ PRIMETEL PLC εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ... 4 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΣΤΑΘΜΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ... 4 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ... 5 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Παροχής Συμφωνημένου Επιπέδου Υπηρεσιών γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την.......... του μηνός.........., 20 μεταξύ της MTN Cyprus Ltd,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRIMETEL PLC [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRIMETEL PLC [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ PRIMETEL PLC εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ.. 2 1.1 Προϊόντα Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 63 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 64 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 65 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ 66 5. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 66 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ 67 7. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.1 Το παράρτημα αυτό περιλαμβάνει τις βασικές πρόνοιες που διέπουν την παροχή Υπηρεσιών Συνεγκατάστασης από την MTN

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Διαμόρφωση Χώρου Συνεγκατάστασης Για Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση: Ηλεκτρική Παροχή... 6

5.2 Διαμόρφωση Χώρου Συνεγκατάστασης Για Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση: Ηλεκτρική Παροχή... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 2 2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 2.1 Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση με Ξεχωριστό Δωμάτιο

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 6/2015 αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015 Εισαγωγή Η ΑΤΗΚ ανάρτησε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 2 2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 2.1 Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση με Ξεχωριστό Δωμάτιο Συνεγκατάστασης για τον Δικαιούχο...

Διαβάστε περισσότερα

CPE CPE OTE CPE OTE CPE CPE CPE

CPE CPE OTE CPE OTE CPE CPE CPE IX. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Γ Στα πλαίσια της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (ΧΕΠ), δίνεται η δυνατότητα στον Τηλεπ. Πάροχο να λάβει ένα νέο τύπο πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 3 2. ΠPOIONTA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SDH... 3 2.1 ΠΡΟΪΟΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2 2.1 Τέλη Σύνδεσης για την Παροχή των Προϊόντων Χονδρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 Μαρούσι, 29-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΤΕ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1562 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1562 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ:28-1-2008 Αρ. Πρωτ.:1562 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125 Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στην Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Οι συναντήσεις θα συγκαλούνται για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

3.1 Οι συναντήσεις θα συγκαλούνται για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Το παράρτημα αυτό αφορά την τεχνική διαχείριση της Διασύνδεσης με τις πρόνοιες του να εφαρμόζονται μετά που η Διασύνδεση έχει τεθεί σε κανονική λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2 2. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SDH... 2 3. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ETHERNET...

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 7 Τεχνική Διαχείριση Διασύνδεσης

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 7 Τεχνική Διαχείριση Διασύνδεσης Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα Παράρτημα 7 Τεχνική Διαχείριση Διασύνδεσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 1. ΓΕΝΙΚΑ 2 2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το παράρτημα αυτό αφορά την τεχνική διαχείριση της Διασύνδεσης με τις πρόνοιες του να εφαρμόζονται μετά που η Διασύνδεση έχει τεθεί σε κανονική

Διαβάστε περισσότερα

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Αλλαγή Προμηθευτή! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN 1.1 Τερματισμός Kλήσεων στο Κινητό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της MTN 1.1.1. Ο τερματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Συμβόλαιο Διασφάλισης Ποιότητας SLA)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Συμβόλαιο Διασφάλισης Ποιότητας SLA) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Συμβόλαιο Διασφάλισης Ποιότητας SLA) Η Εταιρία και ο αντισυμβαλλόμενος Χρήστης, συμφωνούν για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών (από την πρώτη προς τον δεύτερο) εξ αυτών που αναφέρονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PRIMETEL 1.1. Τερματισμός Κλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΗΚ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΗΚ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΗΚ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1/31 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΟΡΟΙ ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 12 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Περίοδος Από: 1/1/2016 Μέχρι: 31/3/2016 Δείκτες Απόδοσης - απορριφθέντων αιτημάτων ανά λόγο απόρριψης, Πάροχο και προϊόν Δεν περιλαμβάνονται αιτήματα που έχουν ακυρωθεί από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ Π/Υ: 1.249.920 (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Λευκωσία, Απρίλιος 2015 Αρ. Διαγωνισμού 1/2015 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχοντας ως αντικειμενικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 20

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Το παράρτηµα αυτό αφορά την τεχνική διαχείριση της Διασύνδεσης µε τις πρόνοιες του να εφαρµόζονται µετά που η Διασύνδεση έχει τεθεί σε κανονική λειτουργία. Περιγράφει τις αρχές και διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά 1. Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά. Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά («Διαδικασία Εκχώρησης») πραγματοποιείται ως

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή Γενικά Σχόλια Ειδικά σχόλια επί της Χονδρικής παροχής τερματικών κυκλωμάτων & ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών.

1 Εισαγωγή Γενικά Σχόλια Ειδικά σχόλια επί της Χονδρικής παροχής τερματικών κυκλωμάτων & ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών. Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την Αναθεωρημένη Προσφορά Αναφοράς Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής του ΟΤΕ Μάρτιος 2007 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PRIMETEL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PRIMETEL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PRIMETEL 1.1. Τερματισμός Κλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο 1. Στόχος Προγράμματος: Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της Κύπρου ως προορισμού συνεδριακού τουρισμού. 2. Δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 5 Διαδικασίες Εγκατάστασης και Ελέγχου Διασύνδεσης

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 5 Διαδικασίες Εγκατάστασης και Ελέγχου Διασύνδεσης Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα Παράρτημα 5 Διαδικασίες Εγκατάστασης και Ελέγχου Διασύνδεσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 3 2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 3 2.1 Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση με ξεχωριστό Δωμάτιο Συνεγκατάστασης για το Δικαιούχο...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΑΤΗΚ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ /07/2016 1/32

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΑΤΗΚ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ /07/2016 1/32 ΕΚΔΟΣΗ 2016-1 01/07/2016 1/32 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΟΡΟΙ ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 13 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 13 4. ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 13 5. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ Λευκωσία, Νοέμβριος 2014 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...3 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Τελευταία αναθεώρηση 10.04.2014

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Τελευταία αναθεώρηση 10.04.2014 Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Τελευταία αναθεώρηση 10.04.2014 1. Στόχος Προγράμματος: Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της Κύπρου ως προορισμού συνεδριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ 1.1 Έκταση Εργασιών Έργου 1 1.2 Διάρκεια Περιόδου 1 2.1 Προληπτική Συντήρηση 1 2.2 Πρόγραμμα Προληπτικής 1 2.3 Έντυπο αναφοράς Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2B - ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2B - ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2B - ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.1 Δεν χρεώνονται Τέλη Διασύνδεσης για τον τερματισμό Ανεπιτυχών Κλήσεων στο Κινητό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. αναφορικά με τη Δημόσια Διαβούλευση: «Κανονισμός πρόσβασης & διασύνδεσης» Παρατήρηση νομικού περιεχομένου: Οι απόψεις που κατωτέρω διατυπώνονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ CABLENET 1.1. Τερµατισµός κλήσεων στο Σταθερό Τηλεφωνικό Δίκτυο της Cablenet 1.1.1. Ο τερµατισµός κλήσεων στο Σταθερό Τηλεφωνικό Δίκτυο της Cablenet θα περιλαµβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αθήνα, 21/01/2008 Σελ.: 8 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κανονισµό Συνεγκατάστασης Κύριοι, Με το παρόν σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ/ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ

ΔΙΚΑΙΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ/ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ/ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Τα Ασφαλιστικά γραφεία G.M.L Insurance Agent Ltd έχουν θέσει ως στόχο τους τη συνεχή βελτίωση της εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς για το χειρισμό δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες

Κώδικας Συμπεριφοράς για το χειρισμό δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες Κώδικας Συμπεριφοράς για το χειρισμό δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες l Για φυσικά πρόσωπα l Για νομικά πρόσωπα Τι είναι ο Κώδικας Συμπεριφοράς της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου; Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ

Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ 2. Ως προς την τοπολογία Σημείων Διασύνδεσης(άρθρο 5.1 της Προσφοράς Αναφοράς Α. Καταρχήν, θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνει ως εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ CALLSAT

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ CALLSAT ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ CALLSAT 1.1 Τερματισμός Kλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο της CallSat 1.1.1 Ο τερματισμός κλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET Οι υπηρεσίες Μισθωμένων Γραμμών Ethernet αποτελούν την ενδεδειγμένη λύση για αξιόπιστη και ασφαλή μεταφορά δεδομένων σε υψηλές ταχύτητες. Μέσω του συνεχώς αναπτυσσόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΠΛΑΝΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΠΛΑΝΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΠΛΑΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ... 2 2. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟ-ΒΡΟΧΟΥ... 2 3. ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟ-ΒΡΟΧΟΥ (ΣΣΥΒ)... 4 4. ΠΡΟΦΙΛ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ/ΜΑΣΚΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1 Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες, πιστωτικού ιδρύματος Mercedes-Benz Bank Polska Υποκατάστημα Ελλάδας ΑΕ Έκδοση Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έννοια Συνεργάσιμου Δανειολήπτη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Τελευταία αναθεώρηση

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Τελευταία αναθεώρηση Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Τελευταία αναθεώρηση 28.05.2013 1. Στόχος Προγράμματος: Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της Κύπρου ως προορισμού συνεδριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ Η Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ, στη συνεδρίασή της, της 3-4-2006, έλαβε την απόφαση Α.Π. 381/2/3-4-2006, σχετική µε την τιµολογιακή πολιτική που υπέβαλε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας , Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας , Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ: 21-01-2008 Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125, Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η στοχευμένη προβολή του αναβαθμισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ Στην συνεδρίαση της 3-4-2006, η Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ έλαβε την υπ αριθ. 381/2/3-4-2006 Απόφαση όσον αφορά την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ τιµολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ COSMOTE

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ COSMOTE ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ COSMOTE Διαθεσιμότητα υπηρεσίας εξυπηρέτησης τελικών χρηστών (H01) Υπηρεσία Τηλεφωνική Γραμμή Ωράριο Λειτουργίας Χρέωση υπηρεσίας εξυπηρέτησης τελικών Εξυπηρέτηση Οικιακών Πελατών & Καρτοκινητής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2008 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΤ.27/2008 ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ. «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ Cyta»

Copyright 2008 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΤ.27/2008 ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ. «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ Cyta» Copyright 2008 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΤ.27/2008 ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ Cyta Τ.Κ. 24929 Ηµεροµ. ηµοσίευσης: 06/11/2008 CY 1396 Λευκωσία Ηµεροµ. Λήξης Υποβολής: 12/12/2008 ΚΥΠΡΟΣ AT.27/2008 Πώληση Μεταχειρισµένων

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ 2007 Μάρτιος 2007

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ 2007 Μάρτιος 2007 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ 2007 Μάρτιος 2007 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σελ. 1

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ιανουάριος 2007 ΟΤΕ Α.Ε. - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΒΑΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Σελίδα 1 από 6 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί Όροι Υπηρεσίας Broadband Telephony

Ειδικοί Όροι Υπηρεσίας Broadband Telephony Ειδικοί Όροι Υπηρεσίας Broadband Telephony Για την υπηρεσία Broadband Telephony, ισχύουν οι πιο κάτω όροι που βρίσκονται και στη γενική σύμβαση, για νέους και υφιστάμενους πελάτες της υπηρεσίας: 1 Οι παρόντες

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ. Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ)

Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ. Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ) Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 1. Γενικά 7 1.1. Αντικείμενο 7 1.2. Ορισμοί 7 2. Σύμβαση 8 3. Τροποποίηση Προσφοράς 8 4. Δίκτυο Κόμβων ΟΤΕ για την χονδρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικείμενο Το αντικείμενο είναι η παραχώρηση άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης της καντίνας του Δημοτικού Σταδίου Βορείου Πόλου. Έναρξη και διάρκεια Η ημερομηνία έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Διεύθ. : 1ο χιλ. Μυτιλήνης Λουτρών Α.Π.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα