ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο / ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1250/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1250/2014"

Transcript

1 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :59:22 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΔΛΛ7ΛΡ-Ν0Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1250/ ΘΕΜΑ: 25 ο 'ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ /ΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Σταµπουλής Γεώργιος (αναπληρωµατικό µέλος) 2. Γακόπουλος Χρήστος 3. Κόκκαλη-Κουβέλη Γεωργία 4. Λουφόπουλος ηµήτριος (αναπληρωµατικό µέλος) 5. Μπέµπης Απόστολος Απόντες οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ. Καλτσογιάννης και κ. Νοτόπουλος αν και κλήθηκαν νόµιµα µε την υπ αριθµ. 2273/17- πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής. Απουσία του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Αγοραστού, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Καλοµπάτσιος Χρήστος βάσει του Κανονισµού Λειτουργίας της Οικονοµικής Επιτροπής άρθρο 3 παρ.2 & βάσει της απόφασης 996 του πρακτικού 24/19-9- της Οικονοµικής Επιτροπής. Συνήλθε στις 21 Νοεµβρίου και ώρα 15:00 µ.µ. ηµέρα Παρασκευή στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων) η Οικονοµική Επιτροπή µετά από την έγγραφη πρόσκληση µε αριθµό 2273/17- του Προέδρου της Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν.3852/2010. Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Καλοµπάτσιος Χρήστος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία και ήρθε προς συζήτηση το 25 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης. Ο Εισηγητής του θέµατος αυτού κ. Μηχαλές /ντής Οικονοµικού Περιφέρειας Θεσσαλίας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής µε το υπ αριθµ.7512/12- έγγραφο της Υπηρεσίας του τα κατωτέρω: 'Εχοντας υπ'όψη: α) τις διατάξεις του Ν.3852/ΦΕΚ 87Α/ Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης β) το Π 118 Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρου 22 (διαδικασία µε διαπραγµάτευση) και 38(συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων) γ) την παρ. 12 και 13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Ν. 2362/95 περί ηµοσίου Λογιστικού

2 δ) την αριθµ. 2067/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης ε) τις διατάξεις του Ν. 4071(ΦΕΚ 85/ ) Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ άρθρο 5 µε το οποίο αντικαθιστάται το άρθρο 176 του Ν.3852/2010(Πρόγραµµα Καλλικράτης) Ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε Την έγκριση των παρακάτω δαπανών όπως παρουσιάζονται στον συνηµµένο πίνακα ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Π.Ε ΛΑΡΙΣΗΣ A/A ΑΡ.ΕΓΓΡΑΦΟΥ / / / / / /29-10 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟY KAI ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ. ΑΡ. ΚΥ 1507 ΟΧΗΜΑ / /ΝΣΗ ΣΙΑΚΑΒΕΛΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ / /ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ / ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΛΑΡΚ ΜΕ ΑΡ. ΠΛΑΣΙΟΥ ΚΑΙ , ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ /ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ / ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ, ΗΜΙΣΕΤ ΦΛΑΝΤΖΕΣ, ΙΜΑΝΤΑΣ ΥΝΑΜΟ, ΠΑΡΑΦΛΟΥ) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ. ΑΡ. ΚΗΥ 8183 ΟΧΗΜΑ / /ΝΣΗ (ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ, ΗΜΙΣΕΤ ΦΛΑΝΤΖΕΣ, ΙΜΑΝΤΑΣ ΥΝΑΜΟ, ΠΑΡΑΦΛΟΥ) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ. ΑΡ. ΚΗΥ 8183 ΟΧΗΜΑ / /ΝΣΗ ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (HDD SATA, ΜΝΗΜΗ PC2-4200, ΚΑΛΩ ΙΑ VGA ΚΑΙ DVD+ RW) / /ΝΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ / SUPER ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 498, ,00 123, ,00 63, ,00 490, ,00 475, ,00 215, ,00

3 GORGIO LAND / / /05- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ / /ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ / ΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕ Υ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΛΕΙ ΑΡΙΑ ΠΑΡΜΠΡΙΖ, ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΩ ΠΙΣΩ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ, ΚΛΕΙ ΑΡΙΑ ΟΠ ΑΡ ΠΟΡΤΑΣ, ΒΑΣΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΟΠ ΑΡ. ΠΟΡΤΑΣ,ΝΤΙΖΑ ΚΟΜΦΟΡ), ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠ. ΑΡ. ΚΗΥ 8104 ΚΑΙ ΚΗΥ 8093 ΟΧΗΜΑΤΑ / /ΝΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α.Ε. (ΚΛΕΙ ΑΡΙΑ ΠΑΡΜΠΡΙΖ, ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΩ ΠΙΣΩ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ, ΚΛΕΙ ΑΡΙΑ ΟΠ ΑΡ ΠΟΡΤΑΣ, ΒΑΣΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΟΠ ΑΡ. ΠΟΡΤΑΣ,ΝΤΙΖΑ ΚΟΜΦΟΡ), ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠ. ΑΡ. ΚΗΥ 8104 ΚΑΙ ΚΗΥ 8093 ΟΧΗΜΑΤΑ / /ΝΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α.Ε / / / / / /11 (ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΥΝΑΜΟ) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ. ΑΡ. ΚΗΗ 1507 ΟΧΗΜΑ / /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΓΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΥΝΑΜΟ) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ. ΑΡ. ΚΗΗ 1507 ΟΧΗΜΑ / /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΝΤΟΣ / ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ / ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ / /ΝΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ / ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ W.C ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ / ΛΟΥΠΑΣ ΡΟΣΟΣ 34, ,00 67, ,00 35, ,00 61, ,00 250, ,00 347, ,00 125, ,00 674, ,00 799, ,00 08

4 / / / 7635/ / /11 14 (ΣΕΤ ΜΑΚΤΡΟ ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DAIMLER) ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΛΑ Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ. ΑΡ. ΚΗΙ 8183 ΟΧΗΜΑ / /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΜΟΖΑΣ ΑΕ (ΕΛΑΣΤΙΚΑ 175/70 R13 CONTINENTAL), ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ. ΑΡ. ΚΗΟ 9689 ΟΧΗΜΑ / /ΝΣΗ ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ- ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ - (ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ- ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ-ΧΑΡΤΕΣ) /ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΠΟΥΤΣΑ - ΦΑΚΙΡΗ ΗΜΗΤΡΑ 6452/ / 7481/ /20-10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ) ΟΛΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ / ΓΚΕΡΟ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΑΡΤΕΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ / COMPULAND ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ / /ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΗΣ (ΣΕΤ ΜΑΚΤΡΟ ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DAIMLER) ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΛΑ Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ. ΑΡ. ΚΗΙ 8183 ΟΧΗΜΑ / /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΜΟΖΑΣ ΑΕ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ / ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ «εντύπω-γραφικές τέχνες»παλαντζα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ /ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ ΑΡ. ΖΚΖ 8074 ΟΧΗΜΑ /ΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.377, ,00 145, ,00 350, ,00 93, ,00 115, ,00 110, ,00 116, ,00 250, ,00 602, ,00 1, ,00

5 / / / / /11 719/ /12-723/ / / /30-10 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΡΓΑΣΙΑ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ ΑΡ. ΖΚΖ 8074 ΟΧΗΜΑ /ΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ ΑΡ. Α ΖΚΖ 8074 ΟΧΗΜΑ /ΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ. ΈΚ ΟΣΗ ΧΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ /ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 7) ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ / ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ / ΜΑΣΤΟΡΟΣΤΕΡΓΙΟΣ Ν. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΚΕΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ /ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ / ΖΙΩΓΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ / ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΡΙΚΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ / ΑΥΙ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΕΒ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 2.152,50, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΑΝΕΜΕΤΑΙ ΣΕ 307,50 ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΙ 1.845,00 ΓΙΑ ΤΟ 2015 ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ- ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ- ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ / ΓΚΟΥΒΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 9, ,00 3, , , , , ,00 713, ,00 100, ,00 130, , , , , , ,50 (ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 307,50 ΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ) ,00 300, ,00

6 / / / / / /18 80/ /18-11 ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ / ΜΠΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ-ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΧΑΡΤΕΣ / /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 7 / ΠΑΠΟΥΤΣΑ - ΦΑΚΙΡΗ ΗΜΗΤΡΑ. ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 4.880,95, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΑΝΕΜΕΤΑΙ ΣΕ 406,75 ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΙ 4.474,20 ΓΙΑ ΤΟ 2015 (ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ, ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ, ΡΟΥΛΕΜΑΝ) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΗ 1513 / /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΤΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ / ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 7879/ /18-11 (ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ, ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ, ΡΟΥΛΕΜΑΝ) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΗ 1513 / /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΤΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ / ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΣΩΛΗΝΑ ΕΥΘΕΙΑ, ΣΠΙΡΑΛ CONDURE, ΚΟΛΑΡΟ, ΜΟΥΦΑ CONDURE, ΚΑΛΩ ΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ, ΚΟΥΤΙ ΙΑΚΛΑ ΩΣΗΣ,RELE TEXECOM) ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΤΜΗΜ ΤΜΗΜΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΗΜΟΚΑ ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (ΘΗΚΕΣ SAMSUNG NEXUS 10, HXEIA, ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ, ΜΝΗΜΕΣ, SWITCH 24- port10/100+2) / /ΝΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ / ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40, ,00 400, , ,95, (ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙΩΝ 406, ,00 ΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ) 184, ,00 184, ,00 825, ,00 369, ,00 252, ,00 507, ,00

7 / / / / / / / / / / / /21-11 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΙΣΚΟΣ, ΚΑΛΩ ΙΑ USB) / /ΝΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ / ALBIO DATA 82, ,00 ΠΑΡΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΣΤΟ ACTIVE DIRECTORY / /ΝΣΗ 500, ,00 ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ / ALBIO DATA ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΗ , ,00 ΑΠΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ/ ΑΜΕ : , , ΚΑΠ. ΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ 300, ,00 ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ VODAFONE. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (DRUM) / ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ 90, ,00 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ Τ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ "ΟΡΦΕΑΣ", ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ,00 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΚΑΙ 2 ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 250, ,00 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ / ΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ ΙΟΥ, ΡΟ ΕΛΛΑ) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ. ΑΡ. ΚΗΥ 8054 ΟΧΗΜΑ /ΝΣΗΣ 58, ,00 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α.Ε. (ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ ΙΟΥ, ΡΟ ΕΛΛΑ) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ. ΑΡ. ΚΗΥ 8054 ΟΧΗΜΑ /ΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α.Ε. 12, ,00 (ΠΡΟΦΥΚΑΛΤΗΡΑΣ ΠΙΣΩ) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ. ΑΡ. ΚΗΥ 8184 ΟΧΗΜΑ / 305, ,00 /ΝΣΗ (ΠΡΟΦΥΚΑΛΤΗΡΑΣ ΠΙΣΩ) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ. ΑΡ. ΚΗΥ 8184 ΟΧΗΜΑ / /ΝΣΗ 308, ,00

8 /21-11 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΚΑΛΤΣΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ - ΣΙΑ Ο.Ε. 258, ,00 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «περί αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής Επιτροπής», την υπ αριθµ. 169/7-9-/πρακτικό 9 ο - (Α Α: 7ΨΗ17ΛΡ-ΞΟΡ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου «περί εκλογής µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας», την υπ αριθµ. 3020/8-9- (Α Α: 71ΤΚ7ΛΡ-Ι4Β) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί ορισµού Γραµµατέως της Οικονοµικής Επιτροπής και µετά την εισήγηση καθώς και διαλογικής συζήτησης µεταξύ των µελών, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την έγκριση των ανωτέρω δαπανών όπως παρουσιάζονται στον ανωτέρω πίνακα. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1250 Ο Αντιπρόεδρος Εκ της Γραµµατείας Τα µέλη της επιτροπής της επιτροπής της επιτροπής Καλοµπάτσιος Χρήστος Παππά Αικατερίνη Σταµπουλής Γεώργιος Λάρισα 21/11/ Γακόπουλος Χρήστος Κόκκαλη-Κουβέλη Γεωργία Λουφόπουλος ηµήτριος Μπέµπης Απόστολος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011 ΘΕΜΑ: 9 ο Έγκριση πληρωµής πραγµατοποιηθέντων δαπανών /νσεων Εκπαίδευσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014 ΘΕΜΑ: 12 ο Έγκριση: 1.«Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης πρόχειρων διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2012 ΘΕΜΑ: 11 ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013 ΘΕΜΑ: 56 ο Εισήγηση για έγκριση καταστροφής-ανακύκλωσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011 ΘΕΜΑ: 7 ο Ανάθεση παροχής υπηρεσιών αναδόχους ασφάλισης υπηρεσιακών οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 63 η Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ο /--0 ΑΠΟΦΑΣΗ /0 ΘΕΜΑ: ο Αποδοχή ης τροποποίησης της μελέτης ηλεκτροφωτισμού του έργου: Ολοκλήρωση διαλυθεισών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015 ΘΕΜΑ 1 ο : «1 η Τροποποίηση Προϋπολογισµού Περιφέρειας Θεσσαλίας οικ. έτους 2015». Την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2012.. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015 ΘΕΜΑ 2 ο : Εισήγηση επί της Τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισµού 2015 (Α Τρίµηνο)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4417ΛΚ-656. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012

ΑΔΑ: Β4417ΛΚ-656. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: Στο Ηράκλειο σήµερα 1 Μαρτίου 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:30,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 390/2015 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 44 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση προνοιακών ιδρυµάτων α τριµήνου 2013.

Θέµα 44 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση προνοιακών ιδρυµάτων α τριµήνου 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 29 η Απόφαση υπ αριθµ. 1182/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 25 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον καθαρισµό των κτιρίων της πρώην Νοµαρχίας Αθηνών, προϋπολογισµού 60.000, πλέον ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον καθαρισµό των κτιρίων της πρώην Νοµαρχίας Αθηνών, προϋπολογισµού 60.000, πλέον ΦΠΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Συγγρού 80-88 Τ.Κ. 117 41 Αθήνα, 22/02/2011 Αρ. Πρωτ. Οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 237-13/21-04-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

o εκτός ημερήσιας διάταξης

o εκτός ημερήσιας διάταξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 1 η Απόφαση υπ αριθ. 14/2015 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014 ΘΕΜΑ: 50 ο Λήψη απόφασης επί της από 19-6-2014 υποβληθείσας Ενστάσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΘΕΜΑ 20ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «ηµοτική αρδευτική γεώτρηση Υ23-ΕΚ35

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 11-4-2014 Αριθµ. Πρωτ: 412 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΘΕΜΑ 16 ο : Εισήγηση σχετικά µε τη Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Λάρισα 30-03-2015 Αριθµ. Πρωτ: 292 ΘΕΜΑ 18ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 103-04/19-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Λάρισα 30-03-2015 Αριθµ. Πρωτ: 289 ΘΕΜΑ 15ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2014 (σχετ. η αρ.190 /14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς ).

ΘΕΜΑ : Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2014 (σχετ. η αρ.190 /14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς ). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αργοστόλι 02-07-2014 Αριθ. Πρωτ.:30885 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡ. ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 136 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων.

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός εκεµβρίου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα