ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη Προς: 1. Σύλλογο Εργαζοµένων στα Φροντιστήρια Καθηγητών (Σ.Ε.Φ.Κ.), Χαλκοκονδύλη 13, Αθήνα 2. Επαγγελµατικό Σωµατείο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Αττικής (Ε.Σ.Ι.Φ.ΜΕ.Α.), Λεωφ. Ηρακλείου 250, Νέα Ιωνία ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2004 Για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των Καθηγητών, που απασχολούνται στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νοµού Αττικής (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 25/ ) 1. Με την υπ αρ. πρωτ. 044/ αίτησή του, ο «Σύλλογος Εργαζοµένων στα Φροντιστήρια Καθηγητών» (ΣΕΦΚ), νόµιµα εκπροσωπούµενος, ζήτησε την παροχή υπηρεσιών ιαιτησίας, επειδή αποδέχθηκε την υπ αριθ. πρωτ. 1611/ Πρόταση Μεσολάβησης, η οποία απορρίφθηκε από την εργοδοτική οργάνωση «Επαγγελµατικό Σωµατείο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Αττικής» (ΕΣΙΦΜΕΑ), ώστε να υπάρξει και για το έτος 2004 συλλογική ρύθµιση εργασίας για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών, που εργάζονται στα φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νοµού Αττικής. 2. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το άρθρο 16 του Ν. 1876/90 και από τον Κανονισµό Καταστάσεως Μεσολαβητών - ιαιτητών, στις η Βασιλική Γεωργακοπούλου επιλέχθηκα µε κλήρωση ενώπιον των εξουσιοδοτηµένων προς τούτο εκπροσώπων των µερών ιαιτητής, για να επιλύσω την ανωτέρω συλλογική διαφορά εργασίας. 1

2 3. Αυθηµερόν ανέλαβα τα καθήκοντά µου. Προκειµένου να εξετάσω τις εκατέρωθεν απόψεις και να καταλήξω στην Απόφασή µου, κάλεσα εγγράφως τα ενεχόµενα µέρη σε κοινή συνάντηση ιαιτησίας, στις Στις πραγµατοποιήθηκε η κοινή συνάντηση, στην οποία προσήλθαν οι νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι της εργατικής (ΣΕΦΚ) και της εργοδοτικής πλευράς (ΕΣΙΦΜΕΑ). 5. Οι παρόντες στην κοινή συνάντηση της εκπρόσωποι των µερών, εξέθεσαν τις απόψεις και τα επιχειρήµατά τους για την υπό κρίση συλλογική διαφορά, ενέκριναν δε παράταση της προθεσµίας έκδοσης της ιαιτητικής Απόφασης µέχρι και τις , προκειµένου αφ ενός να µου υποβληθεί, µέχρι τις , υπόµνηµα µε τις τελικές θέσεις της εργοδοτικής πλευράς, αφ ετέρου για να σταθµίσω κατάλληλα όλα τα δεδοµένα και να διαµορφώσω την Απόφασή µου, σύµφωνα µε το Νόµο. ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΑΦΟΥ: - ΙΑΠΙΣΤΩΣΑ την αποτυχία των απευθείας διαπραγµατεύσεων και της Μεσολάβησης για την κατάρτιση Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν.1876/90, - ΜΕΛΕΤΗΣΑ όλα τα πορίσµατα, έγγραφα, εξουσιοδοτήσεις, στοιχεία και πρακτικά που συγκεντρώθηκαν -και περιέχονται στους οικείους φακέλουςκατά το στάδιο της Μεσολάβησης και της ιαιτησίας και - ΕΛΑΒΑ ΥΠ ΟΨΙΝ τα ακόλουθα: α. Την υπ αριθ. 105/ αίτηση του ΣΕΦΚ προς τον Ο.ΜΕ.., για παροχή υπηρεσιών Μεσολάβησης, στην οποία αίτηση επισυνάπτονται και τα αιτήµατα της εργατικής πλευράς για το περιεχόµενο της νέας συλλογικής σύµβασης εργασίας έτους 2004, όπως αυτά περιέχονται στην από καταγγελία της από ΣΣΕ. β. Την από ΣΣΕ, καθώς και τις λοιπές προηγούµενες συλλογικές ρυθµίσεις, που ρυθµίζουν τους όρους αµοιβής και εργασίας των υπαγοµένων στην παρούσα µισθωτών και την κωδικοποίησή τους, από τα ίδια τα µέρη, στην προαναφερθείσα ΣΣΕ. Επίσης, τις υπερκείµενες εθνικές κλαδικές ΣΣΕ και.α. για τους καθηγητές φροντιστηρίων Μ.Ε, καθώς και το σκεπτικό, όπου υφίσταται, των αντίστοιχων ρυθµίσεων, ειδικά δε τα σκεπτικά και τις ρυθµίσεις της 40/1999.Α. ( ιαιτητής Φ. Αρχιµανδρίτης) και των 44/2001.Α, 1/2003.Α ( ιαιτητής Γ. Τουτζιαράκης) και της 12/2004 Α ( ιαιτητής Λ. Σέµπος). Σηµειώνεται ότι η συρροή των εθνικών κλαδικών ΣΣΕ/ Α µε την υπό συζήτηση 2

3 τοπική ρύθµιση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 παρ. 1 Ν. 1876/90, δεν επιτρέπει την τροποποίηση όρων της σε δυσµενέστερη βάση από τα αντίστοιχα οριζόµενα στις πανελλαδικής εµβέλειας οικείες κλαδικές ρυθµίσεις. γ. Το υπ αριθµ. 1529/ υπόµνηµα του ΕΣΙΦΜΕΑ και τα υπ αριθµ. 1434/ και 1507/ υποµνήµατα του ΣΕΦΚ, προς το Μεσολαβητή. δ. Την µε αριθ. πρωτ. 1611/ Πρόταση Μεσολάβησης του Μεσολαβητή κ.θεοφάνη Αρχιµανδρίτη, για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών που εργάζονται στα φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νοµού Αττικής και το σκεπτικό των σε αυτήν προτεινοµένων ρυθµίσεων. ε. Ότι, σύµφωνα µε το 1529/ υπόµνηµα του ΕΣΙΦΜΕΑ στη Μεσολάβηση και ειδικότερα στη σελ. 6, προτείνονται από την εργοδοτική πλευρά, προκειµένου να διατηρηθεί θετικό κλίµα ανάµεσα στα µέρη, αυξήσεις 4,5% και επιπλέον 2,5% (2 δόσεις) για τη νέα συλλογική ρύθµιση. Επίσης, αποδέχεται βελτίωση της ισχύουσας ρύθµισης για την προστασία της µητρότητας, αλλά δεν αποδέχεται, για τη διάρκεια της σύµβασης (1 έτος) και µέχρι να φανούν οι συνέπειες των αλλαγών στην Εκπαίδευση, σύµφωνα µε τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης, καµιά άλλη αλλαγή στα δεδοµένα της σύµβασης. στ. Τις θέσεις των µερών, όπως αυτές αναπτύχθηκαν στη συνάντηση της και καταγράφηκαν περιληπτικά στο οικείο Πρακτικό ιαιτησίας. Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι της εργοδοτικής πλευράς (ΕΣΙΦΜΕΑ) υποστήριξαν ότι: - Τα δεδοµένα από τον Ιούλιο έχουν αλλάξει δραµατικά σε βάρος του κλάδου και επιφυλάχθηκαν να το δείξουν, µε σχετικό υπόµνηµα στη ιαιτητή, µέχρι τις , προκειµένου να αναπροσαρµόσει αναλόγως τις ρυθµίσεις της Πρότασης µεσολαβητή. - Αναφέρθηκαν εκ νέου στα προβλήµατα, τα οποία είχαν αναπτυχθεί και στο σχετικό υπόµνηµά τους στη Μεσολάβηση. Οι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς (ΣΕΦΚ) υποστήριξαν ότι: - τα αιτήµατά τους είναι εύλογα και νόµιµα. - νοµίµως προσέφυγαν στη ιαιτησία εφόσον αποδέχθηκαν την Πρόταση του Μεσολαβητή µόνον προκειµένου να υπογραφεί ΣΣΕ. - Επέµειναν στις θέσεις που ανέπτυξαν στο Υπόµνηµά τους στη ιαιτητή και ζήτησαν να γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις στο σώµα της Πρότασης Μεσολαβητή, στις παραλείψεις της κωδικοποίησης ισχυουσών ρυθµίσεων. - Αµφισβήτησαν την αλλαγή δεδοµένων που επικαλέστηκε η εργοδοτική 3

4 πλευρά για να αναιρέσει την αρχική οικονοµική της πρόταση. ζ. Το µε αρ. πρωτ. 1844/ Υπόµνηµα του ΣΕΦΚ προς τη ιαιτητή, µε το οποίο η εργατική πλευρά διατυπώνει τα τελικά της αιτήµατα, ζητώντας, µεταξύ άλλων, την ουσιαστική βελτίωση των αυξήσεων και των ρυθµίσεων της Πρότασης, δεδοµένου ότι έχει µεσολαβήσει, από τον Ιούλιο του 2004, απόφαση για απελευθέρωση (από το ισχύον πλαφόν αυξήσεων) των διδάκτρων των φροντιστηρίων. Κατά την άποψη του ΣΕΦΚ, αυτή η εξέλιξη καταρρίπτει τους ισχυρισµούς της εργοδοτικής πλευράς περί οικονοµικής δυσπραγίας του κλάδου. η. Το µε αρ. πρωτ. 1880/ Υπόµνηµα του ΕΣΙΦΜΕΑ προς τη ιαιτητή και τα σε αυτό συνηµµένα (ενδεικτικά) στοιχεία µαθητολογίου ενός φροντιστηρίου από το Στο υπόµνηµα αυτό η εν λόγω εργοδοτική οργάνωση δηλώνει, µεταξύ άλλων, ότι: - «η (αρχική της) πρόταση για το ποσοστό της αύξησης διαφοροποιείται ριζικά κάτω από τα δεδοµένα των φετινών εγγραφών, που έχουν επηρεαστεί σαφώς από τις αλλαγές στο εξεταστικό σύστηµα και από την εξαγγελθείσα µείωση των εξεταζοµένων µαθηµάτων». Προς επίρρωση τούτου, παραθέτει ενδεικτικά στοιχεία εγγραφών µαθητών στις 15/9/2004, έναντι της ίδιας ηµεροµηνίας του ίδιου χρόνου, από 3 φροντιστήρια εκ των 758 µελών του, µε βάση τα οποία προκύπτει µείωση εγγραφών που ξεπερνά, στα συγκεκριµένα παραδείγµατα, το 25%. - οι µικρότερες µονάδες, µε µέσο όρο µαθητών που έχει υποχωρήσει στα 3-4 άτοµα, είναι αδύνατον να ανταποκριθούν στη συλλογική σύµβαση. - «η απελευθέρωση διδάκτρων, που επικαλείται η πλευρά των εργαζοµένων, δεν έχει επιφέρει αυξήσεις, πράγµα που διαπίστωσε πρόσφατα το ΥΠ.ΑΝ. σε εκτεταµένους ελέγχους και όπως φαίνεται από πραγµατικά στοιχεία µαθητολογίων. Είναι γνωστά εξ άλλου τα δελτία Τύπου του συλλόγου µας και η δέσµευσή µας στον υφυπουργό κ. Παπαθανασίου για µηδενικές αυξήσεις το 2004.» - η «µαύρη παιδεία» επιδεινώνει την οικονοµική δυσπραγία του κλάδου, απορροφά το 50% των φροντιστηριακών δαπανών, µε βάση δεδοµένα της ετήσιας έκθεσης της ICAP, ενώ οι µικρές µονάδες αδυνατούν να αντισταθούν στον αθέµιτο ανταγωνισµό της εκπαιδευτικής παραοικονοµίας. - «το όλο θεσµικό πλαίσιο απαιτεί αναµόρφωση στην κατεύθυνση της ελευθερίας που επιβάλλει µια ειδική απασχόληση». Στο υπόµνηµα αυτό δεν κατατίθεται, από την εργοδοτική πλευρά, κάποια εναλλακτική µισθολογική πρόταση που να µπορούσε, κατά την άποψή της, να 4

5 εξισορροπήσει τα προβλήµατα που αναφέρει. Από αυτά, τα περισσότερα έχουν διαχρονική ισχύ για τον κλάδο, ενώ κατά τη γνώµη µου ο υπερεπαγγελµατισµός που ενδηµεί σε αυτόν, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν µικρές µονάδες που µονίµως κινούνται στο όριο της µη βιωσιµότητας, καθώς και το χρόνιο πρόβληµα της «µαύρης παιδείας», µάλλον αντανακλούν καίρια διαρθρωτικά προβλήµατα του χώρου και της τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης, που δεν θα µπορούσαν να λυθούν από τις µεγαλύτερες, µικρότερες ή και καθόλου αυξήσεις µιας συλλογικής ρύθµισης για τους εκπαιδευτικούς, αλλά απαιτούν σωστούς σχεδιασµούς και γενναίες πρωτοβουλίες τόσο από την Πολιτεία, όσο και από τους ίδιους τους επιχειρηµατίες του κλάδου, µπροστά στα νέα δεδοµένα του ανταγωνισµού και της αγοράς τους. Σε ότι αφορά στις πρόσφατες οικονοµικές εξελίξεις, που επικαλείται η εργοδοτική πλευρά, δεν κατέστη δυνατό να µου κατατεθούν αντιπροσωπευτικά πραγµατικά οικονοµικά δεδοµένα των επιχειρήσεων, ούτε και τυχόν πορίσµατα των ελέγχων του ΥΠΑΝ, για τα απόλυτα µεγέθη και τις αυξήσεις στα δίδακτρα του προηγούµενου και του τρέχοντος εκπαιδευτικού έτους. θ. Το σκεπτικό της µε αρ. πρωτ. 1738/ Πρότασης Μεσολάβησης, εµού της ιδίας, για τη συλλογική διαφορά έτους 2003, που µε την αποδοχή της οδήγησε στην υπογραφή της από ΣΣΕ µεταξύ των ενεχόµενων στην παρούσα µερών, ειδικότερα δε: - την παρ. ια, όπου αναφέρω ότι: «Η αύξηση των διδάκτρων των φροντιστηρίων Μ.Ε. υπάγεται και για το εκπαιδευτικό έτος 2003, σε πλαφόν που καθόρισε ειδική διάταξη Νόµου, η οποία κατετέθη από τα 3 συναρµόδια Υπουργεία (ΥΠΕΘΟ, ΥΠΑΝ,ΥΠΕΠΘ). Το πλαφόν ορίσθηκε, για τα µαθήµατα που περιλαµβάνονται στο υποχρεωτικό πρόγραµµα του ΥΠΕΠΘ, σε 3,8%, που φαίνεται ότι αφορούν στο σύνολο των διδασκοµένων µαθηµάτων στα φροντιστήρια Μ.Ε. Προφανώς τα πλαφόν αυτά τίθενται µε γνώµονα να προστατεύσουν τους οικογενειακούς προϋπολογισµούς όσων καταναλώνουν υπηρεσίες άτυπης εκπαίδευσης. Οµως δε φαίνεται να λαµβάνουν υπ όψιν, όπως συµβαίνει και σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους, τις αντικειµενικές ανάγκες εξέλιξης της µισθοδοσίας των εργαζοµένων στους χώρους αυτούς, τουλάχιστον στα όρια που συµφώνησαν οι κοινωνικοί συνοµιλητές µέσω των ΕΓΣΣΕ. Η εισαγωγή ακαµψίας στα έσοδα των επιχειρήσεων αυτών έχει ως αποτέλεσµα την αναγκαστική συµπίεση των καταβαλλοµένων αποδοχών (ιδίως εάν αυτές κινούνται κοντά στα ελάχιστα νόµιµα που ορίζει η ΣΣΕ) των εργαζοµένων καθηγητών (και των αµοιβών των εργαζοµένων σε αυτά ιδιοκτητών), αλλά 5

6 και των λοιπών εξόδων (υποδοµές, διαφήµιση, λοιπά πάγια έξοδα - λ.χ. θέρµανσης, ΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ.- που ξεπερνούσαν το 50% των συνολικών εξόδων, σύµφωνα µε τον ενδεικτικό πρ/σµό που κατέθεσε η εργοδοτική πλευρά). Εντούτοις, είναι αµφίβολο κατά πόσον τα ανωτέρω µπορούν να συµπιεστούν πέραν ενός ορισµένου ορίου, χωρίς να πλήξουν είτε τη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων, είτε τους όρους απασχόλησης και το εισόδηµα των εργαζοµένων είτε, τέλος, την ποιότητα των παρεχόµενων από αυτές εκπαιδευτικών υπηρεσιών.» (η υπογράµµιση δική µου) Εάν πράγµατι θεσπίστηκε, µε νόµο, η εξαγγελθείσα από τον Υπ.ΑΝ. απελευθέρωση των διδάκτρων, αυτή θα άρει, µερικώς τουλάχιστον, τις ακαµψίες και τις οικονοµικές δυσκολίες που επί σειρά ετών επικαλείται, για τα έσοδά του, ο κλάδος. Σε κάθε περίπτωση, η Πολιτεία δε θα θεσπίσει την απελευθέρωση των διδάκτρων για να υπάρξει κατάχρηση σε βάρος των οικογενειακών προϋπολογισµών (γι αυτό άλλωστε δεσµεύεται να διενεργεί ελέγχους, όπως και στα λοιπά προϊόντα και υπηρεσίες), ούτε όµως µε σκοπό αυτά να «παγώσουν», όπως αντίθετα επέλεξε να δεσµευτεί, τουλάχιστον ηθικά, η πλευρά των εργοδοτών για το τρέχον εκπαιδευτικό έτος. Με βάση αυτά, δεν µπορεί να ανήκει στις προθέσεις της Πολιτείας, εφόσον αυτή όντως απελευθερώσει τα δίδακτρα, το όποιο κόστος της δέσµευσης των φροντιστηριούχων για πάγωµα των αυξήσεων στα δίδακτρα έτους (δέσµευση που ελήφθη εκουσίως και υπό καθεστώς οικονοµικής δυσπραγίας, σύµφωνα µε τα όσα περιγράφονται στο υπόµνηµά του ΕΣΙΦΜΕΑ στο Μεσολαβητή), να αναληφθεί από τους απασχολούµενους στα φροντιστήριά τους καθηγητές. Πόσο µάλλον που θα µειωθεί αναλόγως το εισόδηµα και σε µεγάλο βαθµό ο αριθµός των απασχολουµένων καθηγητών, σχεδόν κατ αναλογία του περιορισµού του εκπαιδευτικού τους έργου, εάν µε την ολοκλήρωση των εγγραφών έτους επιβεβαιωθεί για φέτος νέα σηµαντική µείωση των εγγραφόµενων µαθητών, (όπως την επικαλείται µε ενδεικτικές αναφορές της η εργοδοτική πλευρά), εποµένως δηµιουργηθεί πρόβληµα βιωσιµότητας στα φροντιστήρια ΜΕ, λόγω και των σχετικών εξαγγελιών της Κυβέρνησης για αλλαγές στο εξεταστικό σύστηµα. Αυτό αναγκαστικά συµβαίνει, λόγω της ήδη ευέλικτης εργασιακής σχέσης των εν λόγω εκπαιδευτικών, αλλά και του τρόπου αµοιβής τους (ωροµίσθιο), που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις µεταβολές των ωρών διδασκαλίας και του γενικότερου έργου των αντίστοιχων επιχειρήσεων. Εξαίρεση ίσως θα αποτελέσουν τα φροντιστήρια µε πολύ µικρό συνολικό αριθµό µαθητών. 6

7 Αυτά είτε θα είναι αναγκασµένα να λειτουργήσουν µόνο µε τους απαιτούµενους από το εγκεκριµένο πρόγραµµα καθηγητές, είτε να αναζητήσουν συνέργιες και να συγχωνευθούν µε άλλα, ώστε να αποκτήσουν βιώσιµο µέγεθος και να βελτιώσουν την ποιότητα υποδοµών και προγράµµατος, είτε, αναπόφευκτα, να εγκαταλείψουν την αγορά. Όπως προέκυψε από τη συζήτηση (και ανεξάρτητα από τις έντονες διαφωνίες των µερών σχετικά µε τη βιωσιµότητα ή µη των επιχειρήσεων του κλάδου στο Ν. Αττικής), η εργατική πλευρά θεωρεί επιβεβληµένο να προστατευθούν από τον πληθωρισµό και να βελτιωθούν ουσιαστικά οι πραγµατικές νόµιµες αποδοχές (δηλαδή το ωροµίσθιο και τα αναλογούντα επιδόµατα) όσων από τους υπαγόµενους στην παρούσα απασχοληθούν τελικά και για όσο έργο (σε εκπαιδευτικές ώρες) κληθούν αυτοί να παρέχουν. Άλλωστε τυχούσα εκτόνωση των προβληµάτων του κλάδου στην κατεύθυνση της υποβάθµισης των αµοιβών και των όρων απασχόλησης των εκπαιδευτικών, θα έχει παρενέργειες (αναζήτηση συµπληρωµατικού εισοδήµατος µε ετεροαπασχόληση, µε παράλληλη δρ/τητα σε άλλες επιχειρήσεις, µε ιδιαίτερα, πιθανώς δε και µείωση απόδοσης-ποιότητας διδασκαλίας κ.λπ.), που ίσως πολλαπλασιάσουν τα προβλήµατα του κλάδου, αντί να τα λύσουν. - την παρ. ι, όπου επισηµαίνω ότι: «Υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήµατα του κλάδου των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης, όπως αυτή απεικονίζεται από αποσπάσµατα και στοιχεία πρόσφατης έρευνας της ICAP, που µου κατατέθηκε από την εργοδοτική πλευρά. ( ) εν υπάρχει διαθέσιµη κάποια συστηµατική και αξιόπιστη αποτίµηση των οικονοµικών αποτελεσµάτων και των προοπτικών του κλάδου. Ο «Προϋπολογισµός φροντιστηρίου µέσης δυναµικότητας», που µου κατετέθη από την εργοδοτική πλευρά, αµφισβητείται από την εργατική πλευρά ως προς την ακρίβεια και την αποδεικτική αξία των δεδοµένων του. Πέραν όµως αυτού, από µεθοδολογική άποψη, οφείλω να σηµειώσω ότι µόνο ενδεικτική αξία θα µπορούσε αυτός ο Προϋπολογισµός να έχει, διότι δε φαίνεται να απεικονίζει συστηµατικά δεδοµένα κάποιου συγκεκριµένου και αντιπροσωπευτικού δείγµατος επιχειρήσεων του κλάδου, ούτε αναφέρεται σε αντιπροσωπευτικά οικονοµικά τους αποτελέσµατα. Λαµβάνοντας υπ όψιν τα παραπάνω, τα υποµνήµατα που κατέθεσε ο ΕΣΙΦΜΕΑ στη Μεσολάβηση και στη ιαιτησία επαναφέρουν κυρίως τους προβληµατισµούς της εργοδοτικής πλευράς για τα προβλήµατα του κλάδου, που συζητήθηκαν διεξοδικά και κατά τη Μεσολάβηση του έτους 2003, ενώ δεν έχει ακόµα ξεκαθαρίσει ο ορίζοντας των κυβερνητικών εξαγγελιών για το 7

8 σύστηµα εξετάσεων και τα δίδακτρα, πόσο µάλλον οι επιπτώσεις όλων αυτών στα οικονοµικά δεδοµένα και στη δραστηριότητα του κλάδου στο Ν. Αττικής για το έτος ι. Την τελική εξέλιξη του πληθωρισµού σε µέσα επίπεδα για το έτος 2003, καθώς και τις διαθέσιµες εκτιµήσεις για την εξέλιξή του το έτος ια. Τις αυξήσεις και τις γενικότερες ρυθµίσεις της ΕΓΣΣΕ για τα έτη , οι οποίες αφορούν ειδικώς τα κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων σε όλη τη χώρα, εκφράζουν όµως µια γενικότερη συναντίληψη των κοινωνικών συνοµιλητών του ιδιωτικού τοµέα για την εξέλιξη-διασφάλιση των αποδοχών των µισθωτών στο σύνολο της χώρας και για τον τρόπο διανοµής του παραγωγικού πλεονάσµατος. Βάσει της ΕΓΣΣΕ προβλέπονται για το έτος 2004 αύξηση 4% από την και επιπλέον αύξηση 2% από την Οι επιπλέον αυξήσεις των 8 ευρώ το µήνα (1,35%) και 8,5 ευρώ το µήνα (1,57%) από την , αφορούν ειδικά στους πρωτοδιοριζόµενους ανειδίκευτους εργάτες και υπαλλήλους αντίστοιχα. ιβ. Τις διατάξεις της υπερκείµενης εθνικής κλαδικής ρύθµισης (12/2004.Α), που χορήγησε αυξήσεις 8% σε δύο δόσεις ( και ), ενώ από την θα εκκρεµεί και νέα κλαδική ρύθµιση, µε αυξήσεις που θα επικαλύψουν, για το α 6µηνο του 2005, τη διάρκεια ισχύος της παρούσας. Με την 12/2004 Α χορηγήθηκε αύξηση 8% µε το σκεπτικό ότι πρέπει να εξισορροπηθεί η διαφορά µεταξύ των αµοιβών των καθηγητών όλης της χώρας, σε σχέση µε τα αρκετά υψηλότερα επίπεδα αµοιβών της παρούσας τοπικής συλλογικής ρύθµισης, µε σχετική επιτάχυνση των αυξήσεων της εθνικής ρύθµισης. Με αυτό ως δεδοµένο, ο Μεσολαβητής της παρούσας συλλογικής διαφοράς, δεν έκρινε σκόπιµο να υιοθετήσει ανάλογο µε την εθνική κλαδική ποσοστό αυξήσεων (8%), αλλά αθροιστικά χαµηλότερο κατά µια (1) ποσοστιαία µονάδα, δηλ. 7% σε δύο δόσεις. ιγ. Ότι, στην περίπτωση της παρούσας ρύθµισης όπως και των προηγουµένων αντίστοιχων: - οι αυξήσεις χορηγούνται από την 1η Ιουλίου εκάστου έτους, - στη µέχρι σήµερα πρακτική τους, τα µέρη συµφωνούσαν ποσοστά αυξήσεων αντίστοιχες και συνήθως υπέρτερες εκείνων της ΕΓΣΣΕ, - το εκπαιδευτικό έργο των υπαγοµένων στην παρούσα εκπαιδευτικών είναι τουλάχιστον εφάµιλλο, ποιοτικά, µε εκείνο των συναδέλφων τους 8

9 στο δηµόσιο τοµέα, ενώ υπάρχει σοβαρή υστέρηση στις αποδοχές τους, στη διάρκεια, στη συνέχεια και στη σταθερότητα της απασχόλησής τους, σε σχέση µε τους δηµόσιους εκπαιδευτικούς. Όµως, πέρα από το γενικό αίτηµα της εργατικής πλευράς για µισθολογική εξοµοίωση, υπάρχουν ως φαίνεται αντικειµενικά κωλύµατα και λειτουργικές ιδιοµορφίες του χώρου, που µέχρι και σήµερα δεν καθιστούν εφικτή µια συµφωνία των µερών στο ζήτηµα αυτό. Γενικότερα θεωρώ ότι το αίτηµα της µισθολογικής εξοµοίωσης που θέτουν οι εργαζόµενοι είναι σηµαντικό. Ωστόσο άπτεται, όπως ήδη τονίστηκε και στο σκεπτικό της 40/1999.Α. του ΟΜΕ ( ιαιτητής Φ. Αρχιµανδρίτης), µιας νοµικής διαφοράς δικαιωµάτων και όχι µιας διαφοράς συµφερόντων. Εποµένως, ελλείψει ρητής προς τούτο συµφωνίας των µερών, τούτο αντικειµενικά εκφεύγει της αρµοδιότητας της παρούσας (επίλυση διαφορών συµφερόντων) και υπόκειται στη δικαιοδοσία των τακτικών δικαστηρίων. ιδ. Ότι, κατά τα λοιπά, τα υλικά των οικείων φακέλων, τα επιχειρήµατα και οι γενικότερες προτάσεις και αντιπροτάσεις των µερών κατά τη διαδικασία της ιαιτησίας, δεν τεκµηριώνουν ούτε αποδεικνύουν ότι συντρέχουν λόγοι ουσιώδους τροποποίησης των µισθολογικών και των λοιπών ρυθµίσεων της Πρότασης Μεσολαβητή, - ούτε προς την κατεύθυνση της βελτίωσής της, βάσει των τελικών διεκδικήσεων της εργατικής πλευράς, - ούτε στη βάση όσων επικαλείται µε το δικό της υπόµνηµα στη ιαιτητή η εργοδοτική πλευρά, η οποία άλλωστε δε διατυπώνει συγκεκριµένη οικονοµική πρόταση. Κατόπιν αυτών, εκτιµώ ότι η Πρόταση Μεσολαβητή προέκυψε µετά από προσεκτική στάθµιση των προς επίλυση προβληµάτων και των αντίστοιχων απόψεων των µερών, στο δε οικονοµικό σκέλος της κινείται στα όρια της πρότασης που είχε καταθέσει η εργοδοτική πλευρά. ιε. Τη γενικότερη οικονοµική κατάσταση της χώρας, την οικονοµική κατάσταση των επιχειρήσεων που καλύπτει η παρούσα, τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων των ίδιων ή συναφών επαγγελµάτων ή κλάδων επιχειρηµατικής δραστηριότητας. ιστ. Ότι οι προηγούµενες όµοιες συλλογικές ρυθµίσεις περιλαµβάνουν τις ισχύουσες διατάξεις σε κωδικοποιηµένη µορφή, η οποία είχε συνυπογραφεί από τα µέρη και ενταχθεί στις διατάξεις της από ΣΣΕ. Είναι εποµένως σκόπιµο και οι διατάξεις της παρούσας να επαναλάβουν την 9

10 εν λόγω κωδικοποίηση, εντάσσοντας σε αυτήν και όσα συµπληρώνονται ή τροποποιούνται µε την παρούσα.α. ιζ. Ότι η προηγούµενη ρύθµιση είχε έναρξη ισχύος την Για τους λόγους αυτούς, επιλύοντας τη συλλογική διαφορά εργασίας που δηµιουργήθηκε µεταξύ: - του «Συλλόγου Εργαζοµένων στα Φροντιστήρια Καθηγητών», αφ ενός, - του «Επαγγελµατικού Σωµατείου Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Αττικής», αφ ετέρου, η οποία αφορά στους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών, όλων των ειδικοτήτων, που εργάζονται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης που λειτουργούν στο Νοµό Αττικής, Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Στους όρους της παρούσας υπάγονται οι Καθηγητές, όλων των ειδικοτήτων, που εργάζονται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, που λειτουργούν στην περιοχή του Νοµού Αττικής. 2. Καθηγητής Φροντιστηρίου, κατά την έννοια της παρούσας, θεωρείται εκείνος που είναι εφοδιασµένος, νόµιµα, µε άδεια διδασκαλίας σε φροντιστήριο. Άρθρο 2 Αποδοχές 1. Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των εργαζοµένων, που υπάγονται στην παρούσα και απασχολούνται 21 διδακτικές ώρες την εβδοµάδα, ορίζονται, από , σε 854 ευρώ. Από δε την σε 875 ευρώ. Για διευκόλυνση υπολογισµού των αποδοχών των µε ωροµίσθιο αµειβοµένων καθηγητών, αυτό ορίζεται ως κλάσµα των µηνιαίων αποδοχών δια του αριθµού 88, ήτοι 9,70 ευρώ από την και 9,94 ευρώ από την Σε περίπτωση απασχόλησης των εργαζοµένων περισσότερες ή λιγότερες από 21 ώρες την εβδοµάδα, οι αποδοχές υπολογίζονται σε αντιστοιχία µε την ανά ώρα αµοιβή των ωρών διδασκαλίας. 10

11 Άρθρο 3 Επιδόµατα Στους προηγούµενους εργαζόµενους χορηγούνται τα παρακάτω επιδόµατα, που υπολογίζονται στους βασικούς µηνιαίους µισθούς και τα ωροµίσθια. 1. Επίδοµα πολυετίας, σε ποσοστό 5%, για κάθε τριετία υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, σε οποιοδήποτε εργοδότη και µέχρι πέντε (5) τριετίες. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται µε την υποβολή σχετικών βεβαιώσεων του προηγούµενου ή των προηγούµενων εργοδοτών, ιδιοκτητών φροντιστηρίων ή µε την προσκόµιση του ασφαλιστικού βιβλιαρίου ΙΚΑ, εάν από αυτό αποδεικνύεται η απασχόληση του εργαζόµενου ως καθηγητή. Για τον υπολογισµό της πολυετίας, ως έτος εργασίας θεωρείται το ακαδηµαϊκό έτος, δηλαδή απασχόληση τουλάχιστον εννέα (9) µηνών. 2. Επίδοµα γάµου, σε ποσοστό 10%. ικαιούχοι του επιδόµατος γάµου είναι και οι άγαµοι γονείς, καθώς και οι ευρισκόµενοι σε κατάσταση χηρείας και οι διαζευγµένοι (άρθρ. 20 ν.1849/89). 3. Επίδοµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στους κατόχους MASTER και ιδακτορικού ιπλώµατος καταβάλλεται επίδοµα 8% και 12% αντίστοιχα στις µηνιαίες αποδοχές. Άρθρο 4 Επιδόµατα Χριστουγέννων - Πάσχα - Θερινής Άδειας Στους καθηγητές που υπάγονται στην παρούσα, ανεξάρτητα εάν συνδέονται µε εργασιακή σχέση αορίστου ή ορισµένου χρόνου, καταβάλλονται επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 19040/1981 ΚΥΑ, όπως ισχύει και χορηγείται άδεια ή αποζηµίωση άδειας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες περί αυτών διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, όπως ισχύουν κάθε φορά. Άρθρο 5 Απασχόληση Κυριακών - Αργιών Σε περίπτωση απασχόλησης των καθηγητών κατά τις Κυριακές και τις αργίες, οι αντίστοιχες αποδοχές καταβάλλονται προσαυξηµένες κατά 75%. Άρθρο 6 Καταβολή Αποδοχών Οι αποδοχές καταβάλλονται δεδουλευµένες µέχρι την 5η του εποµένου µηνός και η καταβολή τους αποδεικνύεται µε τη χορήγηση σχετικής εξοφλητικής απόδειξης, κατά 11

12 τις διατάξεις του άρθρου 5 Ν.3227/2004. Άρθρο 7 Υποχρεώσεις και ικαιώµατα 1. Για την καταβολή των αποδοχών ο καθηγητής, εκτός των ωρών διδασκαλίας, έχει τα ακόλουθα καθήκοντα: Να βρίσκεται στο φροντιστήριο τις ώρες που καθορίζει το πρόγραµµά του, πέντε (5), τουλάχιστον, πρώτα λεπτά πριν την έναρξη του µαθήµατος και να εισέρχεται στην αίθουσα διδασκαλίας αµέσως µετά το κτύπηµα του κουδουνιού. Να δίνει πληροφορίες στους γονείς για την πρόοδο των µαθητών του, σε χρόνο που καθορίζεται από τη διεύθυνση του φροντιστηρίου, ύστερα από σχετική συνεννόηση µαζί του και πάντως εκτός των ωρών διδασκαλίας του καθηγητή, αλλά σε χρόνο που συνάπτεται µε αυτές. Να επιτηρεί τους µαθητές, κατά το χρόνο των διαγωνισµάτων του φροντιστηρίου, στα πλαίσια του συµφωνηµένου ωραρίου. Εάν η επιτήρηση γίνεται εκτός του συµφωνηµένου ωραρίου θα καταβάλλεται το ανάλογο ωροµίσθιο. Να συµµετέχει σε επιµορφωτικά σεµινάρια που διοργανώνει το φροντιστήριο ή στα οποία αυτό συµµετέχει. Εάν τα σεµινάρια πραγµατοποιούνται εκτός του συµφωνηµένου ωραρίου, θα καταβάλλεται το ανάλογο ωροµίσθιο. 2. εν επιτρέπεται στους καθηγητές, χωρίς την έγγραφη συµφωνία του εργοδότη, να κάνουν ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές του φροντιστηρίου, στο οποίο εργάζονται. Επίσης δεν επιτρέπεται σ αυτούς να προβαίνουν σε πράξεις ανταγωνιστικές της δραστηριότητας του φροντιστηρίου. 3. Απαγορεύεται στους εργοδότες να προβαίνουν σε πράξεις και ενέργειες που δυσχεραίνουν τη συνδικαλιστική δραστηριότητα των µελών του Συλλόγου καθηγητών. 4. Οι σηµειώσεις των καθηγητών αναπαράγονται µε δαπάνη του εργοδότη και διανέµονται δωρεάν στους µαθητές. Αυτές, εφόσον είναι πρωτότυπες, φέρουν στο εξώφυλλο, εκτός από την επωνυµία του φροντιστηρίου, και το όνοµα του καθηγητή ή και των επιµελητών της έκδοσης. 5. Παράβαση των όρων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 αυτού του άρθρου, από οποιοδήποτε µέρος, θεωρείται µονοµερής καταγγελία της σύµβασης µε υπαιτιότητά του και επιφέρει τις από το νόµο συνέπειες. 12

13 Άρθρο 8 Αριθµός ιδακτικών Ωρών 1. Ο αριθµός των διδακτικών ωρών των καθηγητών καθορίζεται µε κοινή συµφωνία. 2. Ελάχιστος εβδοµαδιαίος αριθµός διδακτικών ωρών είναι ο µέσος όρος των εβδοµαδιαίων διδακτικών ωρών, που πραγµατοποίησε ο καθηγητής µέχρι την 15η Νοεµβρίου, εφόσον απασχολείται από τις αρχές Σεπτεµβρίου κάθε έτους, ή µέχρι την τελευταία ηµέρα του δεύτερου µήνα, από την ηµέρα της πρόσληψης, εάν προσλήφθηκε µετά την 1η Οκτωβρίου. 3. Μείωση του αριθµού των ωρών διδασκαλίας και µέχρι ποσοστού 20%, στρογγυλοποιηµένου αναλόγως του µεγέθους του κλάσµατος, προς τα άνω ή κάτω, είναι δυνατή, µονοµερώς, από τον εργοδότη, εάν υπάρξει µείωση των συνολικών ωρών του φροντιστηρίου, στα µαθήµατα της ειδικότητας κάθε καθηγητή. 4. Σε κάθε νέο διδακτικό έτος, στο ίδιο φροντιστήριο, ο µικρότερος αριθµός διδακτικών ωρών, σε κάθε καθηγητή, είναι αυτός που υπήρχε στα µέσα του µήνα που έπεται αυτού της πρόσληψης. Μείωση των ωρών αυτών µπορεί να γίνει µε κοινή συµφωνία των µερών, είτε µονοµερώς από τον εργοδότη, µέχρι 20% σε σχέση µε τις µέσες ώρες απασχόλησης του καθηγητή, κατά την προηγούµενη σχολική περίοδο, και εάν υπάρχει απόλυτα αποδεδειγµένη µείωση του συνολικού αριθµού των ωρών του µαθήµατος της ειδικότητας του καθηγητή, η µείωση µπορεί να υπερβαίνει το παραπάνω ποσοστό, όχι όµως πέραν του 50%. 5. Αύξηση των ωρών διδασκαλίας, σε κάθε περίπτωση, γίνεται ύστερα από κοινή συµφωνία των µερών. Άρθρο 9 Πρόγραµµα ιδασκαλίας - ιακοπές ιδασκαλίας 1. Το πρόγραµµα διδασκαλίας κάθε καθηγητή συντάσσεται ύστερα από κοινή συµφωνία. Σε περίοδο εξετάσεων ή άλλων σοβαρών αιτίων, µπορεί να γίνεται νέο πρόγραµµα, πάλι µε κοινή συµφωνία. 2. Η διδακτική ώρα ορίζεται σε 45 λεπτά. Μεταξύ δύο διδακτικών ωρών διενεργείται διάλειµµα 10 λεπτών. 3. Προγραµµατισµένες ώρες διδασκαλίας, που δεν πραγµατοποιούνται για λόγους που αφορούν το φροντιστήριο, ενώ ο καθηγητής βρίσκεται στη θέση του, αµείβονται ως χρόνος πραγµατικής εργασίας και δεν υπάρχει υποχρέωση του καθηγητή για αναπλήρωσή τους. Εάν όµως ο καθηγητής έχει προειδοποιηθεί 13

14 έγκαιρα, τουλάχιστον από την προηγούµενη ηµέρα, οι ώρες αυτές αναπληρώνονται εντός της αυτής ή το πολύ εντός της επόµενης εβδοµάδας και εφόσον αυτό δεν καταστεί εφικτό αµείβονται κατά το ήµισυ. 4. Κατά το χρονικό διάστηµα από 24/12 µέχρι και την 2/1 του εποµένου έτους οι καθηγητές δεν προσφέρουν υπηρεσίες, δικαιούµενοι των αποδοχών τους που προκύπτουν βάσει του προγράµµατος των αντίστοιχων ηµερών. Από 3/1 µέχρι και 5/1 οι καθηγητές υποχρεούνται να προσφέρουν κανονικά την προγραµµατισµένη εργασία τους, εκτός αν υπάρχει ειδική συµφωνία µεταξύ των µερών. Εάν οι ώρες εργασίας από 3/1 έως 5/1 είναι περισσότερες από τις ώρες του κανονικού προγράµµατος, για τις επί πλέον αυτές ώρες καταβάλλεται ανάλογη πρόσθετη αµοιβή. 5. Κατά το χρονικό διάστηµα από τη Μ. Πέµπτη µέχρι και την Τρίτη του Πάσχα κάθε έτους, οι καθηγητές δεν προσφέρουν υπηρεσίες, δικαιούµενοι των αποδοχών τους, που προκύπτουν βάσει του προγράµµατος των αντίστοιχων ηµερών. Μετά την Τρίτη του Πάσχα το πρόγραµµα συνεχίζεται κανονικά εκτός αν υπάρχει ειδική συµφωνία των µερών. 6. Κατά τις ηµέρες αργίας που ορίζονται στο β.δ. 748/66 και κατά την Καθαρή ευτέρα, την 1η Μαΐου, την εορτή του Αγίου Πνεύµατος, την 17η Νοέµβρη και την 30ή Ιανουαρίου, κάθε έτους, οι καθηγητές δεν προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δικαιούµενοι των αντίστοιχων αποδοχών τους, βάσει του προγράµµατος. Άρθρο 10 Λύση Εργασιακών Συµβάσεων 1. Η σύµβαση εργασίας των καθηγητών λύεται, εάν µεν είναι ορισµένου χρόνου, χωρίς άλλη διατύπωση, εάν δε είναι αορίστου χρόνου µε την τήρηση των διατάξεων του Ν. 3198/55, περί καταγγελίας των αορίστου χρόνου συµβάσεων εργασίας. 2. Σε περίπτωση λύσης της σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου προ του χρόνου που έχει συµφωνηθεί, µε ευθύνη οποιουδήποτε των µερών, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 672 επ. ΑΚ. 3. Οι εργοδότες είναι υποχρεωµένοι να προειδοποιούν τους καθηγητές, µε τους οποίους είχαν συνάψει σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου το προηγούµενο διδακτικό έτος, για τη µη ανανέωση των συµβάσεών τους, µέχρι και την 10η Ιουλίου κάθε έτους. Εάν η σύµβαση αυτή δεν ανανεωθεί, µε ευθύνη του εργοδότη, ο καθηγητής δικαιούται αποζηµίωσης ίσης µε τις αποδοχές ενός µέσου µηνιαίου µισθού, του προηγούµενου διδακτικού έτους. Την αποζηµίωση αυτή δικαιούνται καθηγητές που είχαν εργασθεί στο φροντιστήριο από το οποίο 14

15 απολύονται, κατά τη διάρκεια του προηγούµενου διδακτικού έτους, τουλάχιστον για δύο µήνες. 4. Με αποκλειστικό γνώµονα την προστασία της µητρότητας, ορίζεται ότι σε περίπτωση εγκυµοσύνης καθηγήτριας, εφόσον αυτή εγκυµονεί κατά τη διάρκεια της απασχόλησής της, ο εργοδότης είναι υποχρεωµένος να την επαναπροσλάβει, για το επόµενο διδακτικό έτος, τουλάχιστον για τα 3/5 του ωραρίου που δίδαξε η καθηγήτρια το τελευταίο διδακτικό έτος που εργάστηκε. Η κατά τα ανωτέρω υποχρέωση επαναπρόσληψης δεν ισχύει εάν δεν προσληφθεί κανένας καθηγητής στο φροντιστήριο για το αντίστοιχο µάθηµα. 5. Η απασχόληση καθηγητών µε σύµβαση ορισµένου χρόνου αποδεικνύεται από σχετική έγγραφη συµφωνία των µερών. Στην αντίθετη περίπτωση η σύµβαση εργασίας είναι αορίστου χρόνου. Άρθρο 11 Αρχή Ευνοϊκότερης Ρύθµισης Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, ΣΣΕ ή Α, κανονισµούς εργασίας, έθιµα, κ.λπ., δε θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν. Άρθρο 12 Έναρξη Ισχύος Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την Ηµεροµηνία έκδοσης ιαιτητικής Απόφασης: Αθήνα, 20 Σεπτεµβρίου 2004 Η ΙΑΙΤΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ν. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 15

Άρθρο 6ο Καταβολή αποδοχών

Άρθρο 6ο Καταβολή αποδοχών Π.Κ. 142/8-11-2000 Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών που Εργάζονται στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Αττικής Σήμερα ++++ Οκτωβρίου 2000, με την παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 16 / 2000

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 16 / 2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: 1. O.I.E.Λ.Ε, Χαλκοκονδύλη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000 1. Οµοσπονδία Ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), Χαλκοκονδύλη 13, 104 32 Αθήνα

1. Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), Χαλκοκονδύλη 13, 104 32 Αθήνα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 29 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς 1. Ένωση Προσωπικού Ιδρύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Αθήνα, 26 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΕΦΙΕ Θ-Β.Ε)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΕΦΙΕ Θ-Β.Ε) 1 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΕΦΙΕ Θ-Β.Ε) ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πρόταση προς τις εργοδοτικές οργανώσεις για την κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: 1. Σωµατείο Εργαζοµένων στους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 17 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Πανελλήνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 6 Iουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Αθήνα, 18 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49533/2366

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49533/2366 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49533/2366 Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των Μουσικών που απασχολούνται στις ηµοτικές Επιχειρήσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης, ηµοτικούς Οργανισµούς κλ,π. µε µορφή Ν.Π.Ι. ΦΕΚ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Αθήνα, 4 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Αθήνα, 20 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: 1. Πανελλήνια Οµοσπονδία Λογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ιαιτητική απόφαση 31/2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των βυρσοδεψεργατών όλης της χώρας για το 2000

ιαιτητική απόφαση 31/2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των βυρσοδεψεργατών όλης της χώρας για το 2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Προς: 1. Ο.Ε.Κ.Ι..Ε.,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 25 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολικών µονάδων Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολικών µονάδων Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολικών µονάδων Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (Ι ΙΩΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 30 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2003

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2003 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών και θερμαστών που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου» Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Αθήνα, 27 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

(Aρ.Πρ.Κατ. 15/ )

(Aρ.Πρ.Κατ. 15/ ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Αθήνα, 17 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Oµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2008 Αρ. Πρωτ.: 1737 Προς: 1. Oµοσπονδία Σωµατείων Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΠΑ), Ζαν Μωρεάς 29, Αθήνα

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2008 Αρ. Πρωτ.: 1737 Προς: 1. Oµοσπονδία Σωµατείων Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΠΑ), Ζαν Μωρεάς 29, Αθήνα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 1 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: 1. Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 26 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2000

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922-3 88 15 393 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Αθήνα, 20-6-2000 Προς: 1. Σ.T.E.B. Γ. Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2004

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2004 ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2004 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τουριστικών Συνοδών που εργάζονται, µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, σε Τουριστικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας ( Πράξη κατάθεσης Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 40/2003

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 40/2003 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 40/2003 «Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα διαγνωστικά κέντρα και στα ιατρικά εργαστήρια όλης της χώρας» 1. Με την υπ αρ. πρωτ. 043/25-6-2003 αίτησή της,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 6 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Φορτηγών κ.λπ. Αυτοκινήτων Μεταφοράς Σκυροδέµατος - των Χειριστών και Βοηθών Αντλιών Σκυροδέµατος και Εργατών που απασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς : 1. Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Κινηµατογράφων όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Κινηµατογράφων όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Κινηµατογράφων όλης της χώρας ( Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 8/23-03-2004) Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης (Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου Κρήτης: 10/18-12-2002)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα, σήµερα 2 Ιουνίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός ιονύσης Νικολάου, Γενικός ιευθυντής ως

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων»

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων» ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 51/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων» 1. Με βάση το ν. 1876/90 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα της, ειδικότητας και του τρόπου αμοιβής

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης». (Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης :2/21.7.2009)

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης». (Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης :2/21.7.2009) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 16 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Αθήνα, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών Βιοµηχανικών επιχειρήσεων όλης της χώρας»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών Βιοµηχανικών επιχειρήσεων όλης της χώρας» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών Βιοµηχανικών επιχειρήσεων όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας 123/11-10-2002) Στην Αθήνα σήµερα την 22

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργασίας των Πτυχιούχων Πρακτικών "Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, συντηρητών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Συντηρητών Καυστήρων Υγρών Καυσίµων και Θερµαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002)

(Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002) (Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2002-2003 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών, Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών όλης της χώρας Σήµερα την 6 Ιουνίου 2002, στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙTΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. 50/2001 Για την ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των µουσικών της Φιλαρµονικής του ήµου Ηρακλείου Κρήτης

ΙΑΙTΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. 50/2001 Για την ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των µουσικών της Φιλαρµονικής του ήµου Ηρακλείου Κρήτης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 ΙΑΙTΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2001 Αριθ πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Συμβολαιογραφείων όλης της χώρας»

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Συμβολαιογραφείων όλης της χώρας» ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 25/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Συμβολαιογραφείων όλης της χώρας» Στην Αθήνα σήμερα την 18 η Ιουνίου 2003, ο κατά το νόμο 1876/90 Μεσολαβητής - Διαιτητής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ Σ.Σ.Ε ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ Σ.Σ.Ε ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ Σ.Σ.Ε ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας: 16/24.4.2002) Σήµερα την 19 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 5 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών/-τριών χαρτοποιίας, χαρτονοποιίας, χαρτοβιοµηχανίας και πολτού χάρτου όλης της Χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μείωση κατώτατων αποδοχών. Της ΕΓΣΣΕ από 14/2/2012 και για όσο διαρκεί το πρόγραµµα κατά 22% (µισθός 586,08 /

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 74/13-07-2005)

Διαβάστε περισσότερα

1. Οµοσπονδία Μισθωτών Τύπου και Βιοµηχανίας Χάρτου, Σολωµού 65, ΑΘΗΝΑ 2. Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών, Ξενοφώντος 5, ΑΘΗΝΑ

1. Οµοσπονδία Μισθωτών Τύπου και Βιοµηχανίας Χάρτου, Σολωµού 65, ΑΘΗΝΑ 2. Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών, Ξενοφώντος 5, ΑΘΗΝΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 14 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 4 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγών-χειριστών βοηθών χειριστών αντλίων σκυροδέματος κ.λπ. περιοχής Ν. Αττικής» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα 27 Σεπτεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός, Νίκος Αναλυτής, Αντιπρόεδρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Το παρόν κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 19.1.2007 Αρ.Πρωτ.66. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 19.1.2007 Αρ.Πρωτ.66. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 19.1.2007 Αρ.Πρωτ.66 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: «Συλλογική σύμβαση εργασίας υπαλλήλων Συμβολαιογραφείων» Σας κοινοποιούμε την υπ αριθμ.3/2007 διαιτητική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Συλλόγου Ηλεκτρονικών του Πολεµικού Ναυτικού (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Δ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Ε Ω Ν Η σχέση όρων συλλογικών συμβάσεων με άλλους ρυθμιστικούς παράγοντες ΣΣΕ και Νόμος Ταυτόχρονη ρύθμιση των ίδιων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/1/2015. Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών

Αθήνα, 29/1/2015. Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών Αθήνα, 29/1/2015 Αγαπητοί συνάδελφοι, Σε συνέχεια των όσων έχουμε πει σχετικά με το θέμα, διευκρινίζουμε ότι οι όποιες υπουργικές αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 90/30-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα, 17 Ιουλίου 2002, οι

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2003

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2003 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μαγείρων και του λοιπού τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού κουζίνας, που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ.Υ.Ε. 45/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

Π.Κ.Υ.Ε. 45/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Π.Κ.Υ.Ε. 45/14-6-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Στην Αθήνα σήμερα την 22 Μαΐου 2000, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ., Πλ. Βικτωρίας 7 και παρουσία του Μεσολαβητή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 23 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Αρχιφυλάκων, Φυλάκων, Νυκτοφυλάκων και Θυρωρών, που υπηρετούν µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου στις ηµόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π... όλης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στα βιβλιοπωλεία, βιβλιοχαρτοπωλεία, τµήµατα βιβλίου σε πολυκαταστήµατα, τµήµατα βιβλίου σε σούπερ-µάρκετ, εκδοτικούς οίκους

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Δώρο Πάσχα

Εργασιακά Θέματα. Δώρο Πάσχα Εργασιακά Θέματα Δώρο Πάσχα Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δώρο Πάσχα Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Δικαιούχοι. 4 3. Χρόνος και τρόπος καταβολής 4 4. Υπολογισμός δώρου Πάσχα. 5 5. Βάση υπολογισμού. 6 6. Συνέπειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΣΕ 2010

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΣΕ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 10/12/2010

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (συµπληρωµατική και τροποποιητική)»

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (συµπληρωµατική και τροποποιητική)» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (συµπληρωµατική και τροποποιητική)» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας:65/29.12.2010)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 51/07-07-2004) Στην Αθήνα, σήµερα την 30η Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2000

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Προς: 1. O.Ι.Υ.Ε,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 62/2003. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 62/2003. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 62/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών που εργάζονται σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, σε τεχνικέςκατασκευαστικές εταιρείες, σε ιδιωτικές κλινικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Aθήνα, 12 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μουσικών και Τραγουδιστών όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μουσικών και Τραγουδιστών όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μουσικών και Τραγουδιστών όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 25/24-03-2005) Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των Βιοµηχανιών Κατασκευής Πλαισίων και Αµαξωµάτων Αυτοκινήτων και Συνεργείων αυτών, καθώς και των Συνεργείων Επισκευής Γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του Πίνακας αδειών υπαλλήλων και εργατών με συνολική υπηρεσία ή προϋπηρεσία μέχρι 10 έτη μη συμπληρωμένα στον ίδιο εργοδότη ή μέχρι 12 έτη μη συμπληρωμένα σε οποιονδήποτε εργοδότη ή μέχρι 25 έτη συμπληρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Συλλόγου Ηλεκτρονικών του Πολεµικού Ναυτικού (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11.

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας»

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας» ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης (Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου Κρήτης: 5/4-05-2004) Στο Ηράκλειο της Κρήτης σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα