ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη Προς: 1. Σύλλογο Εργαζοµένων στα Φροντιστήρια Καθηγητών (Σ.Ε.Φ.Κ.), Χαλκοκονδύλη 13, Αθήνα 2. Επαγγελµατικό Σωµατείο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Αττικής (Ε.Σ.Ι.Φ.ΜΕ.Α.), Λεωφ. Ηρακλείου 250, Νέα Ιωνία ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2004 Για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των Καθηγητών, που απασχολούνται στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νοµού Αττικής (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 25/ ) 1. Με την υπ αρ. πρωτ. 044/ αίτησή του, ο «Σύλλογος Εργαζοµένων στα Φροντιστήρια Καθηγητών» (ΣΕΦΚ), νόµιµα εκπροσωπούµενος, ζήτησε την παροχή υπηρεσιών ιαιτησίας, επειδή αποδέχθηκε την υπ αριθ. πρωτ. 1611/ Πρόταση Μεσολάβησης, η οποία απορρίφθηκε από την εργοδοτική οργάνωση «Επαγγελµατικό Σωµατείο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Αττικής» (ΕΣΙΦΜΕΑ), ώστε να υπάρξει και για το έτος 2004 συλλογική ρύθµιση εργασίας για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών, που εργάζονται στα φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νοµού Αττικής. 2. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το άρθρο 16 του Ν. 1876/90 και από τον Κανονισµό Καταστάσεως Μεσολαβητών - ιαιτητών, στις η Βασιλική Γεωργακοπούλου επιλέχθηκα µε κλήρωση ενώπιον των εξουσιοδοτηµένων προς τούτο εκπροσώπων των µερών ιαιτητής, για να επιλύσω την ανωτέρω συλλογική διαφορά εργασίας. 1

2 3. Αυθηµερόν ανέλαβα τα καθήκοντά µου. Προκειµένου να εξετάσω τις εκατέρωθεν απόψεις και να καταλήξω στην Απόφασή µου, κάλεσα εγγράφως τα ενεχόµενα µέρη σε κοινή συνάντηση ιαιτησίας, στις Στις πραγµατοποιήθηκε η κοινή συνάντηση, στην οποία προσήλθαν οι νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι της εργατικής (ΣΕΦΚ) και της εργοδοτικής πλευράς (ΕΣΙΦΜΕΑ). 5. Οι παρόντες στην κοινή συνάντηση της εκπρόσωποι των µερών, εξέθεσαν τις απόψεις και τα επιχειρήµατά τους για την υπό κρίση συλλογική διαφορά, ενέκριναν δε παράταση της προθεσµίας έκδοσης της ιαιτητικής Απόφασης µέχρι και τις , προκειµένου αφ ενός να µου υποβληθεί, µέχρι τις , υπόµνηµα µε τις τελικές θέσεις της εργοδοτικής πλευράς, αφ ετέρου για να σταθµίσω κατάλληλα όλα τα δεδοµένα και να διαµορφώσω την Απόφασή µου, σύµφωνα µε το Νόµο. ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΑΦΟΥ: - ΙΑΠΙΣΤΩΣΑ την αποτυχία των απευθείας διαπραγµατεύσεων και της Μεσολάβησης για την κατάρτιση Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν.1876/90, - ΜΕΛΕΤΗΣΑ όλα τα πορίσµατα, έγγραφα, εξουσιοδοτήσεις, στοιχεία και πρακτικά που συγκεντρώθηκαν -και περιέχονται στους οικείους φακέλουςκατά το στάδιο της Μεσολάβησης και της ιαιτησίας και - ΕΛΑΒΑ ΥΠ ΟΨΙΝ τα ακόλουθα: α. Την υπ αριθ. 105/ αίτηση του ΣΕΦΚ προς τον Ο.ΜΕ.., για παροχή υπηρεσιών Μεσολάβησης, στην οποία αίτηση επισυνάπτονται και τα αιτήµατα της εργατικής πλευράς για το περιεχόµενο της νέας συλλογικής σύµβασης εργασίας έτους 2004, όπως αυτά περιέχονται στην από καταγγελία της από ΣΣΕ. β. Την από ΣΣΕ, καθώς και τις λοιπές προηγούµενες συλλογικές ρυθµίσεις, που ρυθµίζουν τους όρους αµοιβής και εργασίας των υπαγοµένων στην παρούσα µισθωτών και την κωδικοποίησή τους, από τα ίδια τα µέρη, στην προαναφερθείσα ΣΣΕ. Επίσης, τις υπερκείµενες εθνικές κλαδικές ΣΣΕ και.α. για τους καθηγητές φροντιστηρίων Μ.Ε, καθώς και το σκεπτικό, όπου υφίσταται, των αντίστοιχων ρυθµίσεων, ειδικά δε τα σκεπτικά και τις ρυθµίσεις της 40/1999.Α. ( ιαιτητής Φ. Αρχιµανδρίτης) και των 44/2001.Α, 1/2003.Α ( ιαιτητής Γ. Τουτζιαράκης) και της 12/2004 Α ( ιαιτητής Λ. Σέµπος). Σηµειώνεται ότι η συρροή των εθνικών κλαδικών ΣΣΕ/ Α µε την υπό συζήτηση 2

3 τοπική ρύθµιση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 παρ. 1 Ν. 1876/90, δεν επιτρέπει την τροποποίηση όρων της σε δυσµενέστερη βάση από τα αντίστοιχα οριζόµενα στις πανελλαδικής εµβέλειας οικείες κλαδικές ρυθµίσεις. γ. Το υπ αριθµ. 1529/ υπόµνηµα του ΕΣΙΦΜΕΑ και τα υπ αριθµ. 1434/ και 1507/ υποµνήµατα του ΣΕΦΚ, προς το Μεσολαβητή. δ. Την µε αριθ. πρωτ. 1611/ Πρόταση Μεσολάβησης του Μεσολαβητή κ.θεοφάνη Αρχιµανδρίτη, για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών που εργάζονται στα φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νοµού Αττικής και το σκεπτικό των σε αυτήν προτεινοµένων ρυθµίσεων. ε. Ότι, σύµφωνα µε το 1529/ υπόµνηµα του ΕΣΙΦΜΕΑ στη Μεσολάβηση και ειδικότερα στη σελ. 6, προτείνονται από την εργοδοτική πλευρά, προκειµένου να διατηρηθεί θετικό κλίµα ανάµεσα στα µέρη, αυξήσεις 4,5% και επιπλέον 2,5% (2 δόσεις) για τη νέα συλλογική ρύθµιση. Επίσης, αποδέχεται βελτίωση της ισχύουσας ρύθµισης για την προστασία της µητρότητας, αλλά δεν αποδέχεται, για τη διάρκεια της σύµβασης (1 έτος) και µέχρι να φανούν οι συνέπειες των αλλαγών στην Εκπαίδευση, σύµφωνα µε τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης, καµιά άλλη αλλαγή στα δεδοµένα της σύµβασης. στ. Τις θέσεις των µερών, όπως αυτές αναπτύχθηκαν στη συνάντηση της και καταγράφηκαν περιληπτικά στο οικείο Πρακτικό ιαιτησίας. Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι της εργοδοτικής πλευράς (ΕΣΙΦΜΕΑ) υποστήριξαν ότι: - Τα δεδοµένα από τον Ιούλιο έχουν αλλάξει δραµατικά σε βάρος του κλάδου και επιφυλάχθηκαν να το δείξουν, µε σχετικό υπόµνηµα στη ιαιτητή, µέχρι τις , προκειµένου να αναπροσαρµόσει αναλόγως τις ρυθµίσεις της Πρότασης µεσολαβητή. - Αναφέρθηκαν εκ νέου στα προβλήµατα, τα οποία είχαν αναπτυχθεί και στο σχετικό υπόµνηµά τους στη Μεσολάβηση. Οι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς (ΣΕΦΚ) υποστήριξαν ότι: - τα αιτήµατά τους είναι εύλογα και νόµιµα. - νοµίµως προσέφυγαν στη ιαιτησία εφόσον αποδέχθηκαν την Πρόταση του Μεσολαβητή µόνον προκειµένου να υπογραφεί ΣΣΕ. - Επέµειναν στις θέσεις που ανέπτυξαν στο Υπόµνηµά τους στη ιαιτητή και ζήτησαν να γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις στο σώµα της Πρότασης Μεσολαβητή, στις παραλείψεις της κωδικοποίησης ισχυουσών ρυθµίσεων. - Αµφισβήτησαν την αλλαγή δεδοµένων που επικαλέστηκε η εργοδοτική 3

4 πλευρά για να αναιρέσει την αρχική οικονοµική της πρόταση. ζ. Το µε αρ. πρωτ. 1844/ Υπόµνηµα του ΣΕΦΚ προς τη ιαιτητή, µε το οποίο η εργατική πλευρά διατυπώνει τα τελικά της αιτήµατα, ζητώντας, µεταξύ άλλων, την ουσιαστική βελτίωση των αυξήσεων και των ρυθµίσεων της Πρότασης, δεδοµένου ότι έχει µεσολαβήσει, από τον Ιούλιο του 2004, απόφαση για απελευθέρωση (από το ισχύον πλαφόν αυξήσεων) των διδάκτρων των φροντιστηρίων. Κατά την άποψη του ΣΕΦΚ, αυτή η εξέλιξη καταρρίπτει τους ισχυρισµούς της εργοδοτικής πλευράς περί οικονοµικής δυσπραγίας του κλάδου. η. Το µε αρ. πρωτ. 1880/ Υπόµνηµα του ΕΣΙΦΜΕΑ προς τη ιαιτητή και τα σε αυτό συνηµµένα (ενδεικτικά) στοιχεία µαθητολογίου ενός φροντιστηρίου από το Στο υπόµνηµα αυτό η εν λόγω εργοδοτική οργάνωση δηλώνει, µεταξύ άλλων, ότι: - «η (αρχική της) πρόταση για το ποσοστό της αύξησης διαφοροποιείται ριζικά κάτω από τα δεδοµένα των φετινών εγγραφών, που έχουν επηρεαστεί σαφώς από τις αλλαγές στο εξεταστικό σύστηµα και από την εξαγγελθείσα µείωση των εξεταζοµένων µαθηµάτων». Προς επίρρωση τούτου, παραθέτει ενδεικτικά στοιχεία εγγραφών µαθητών στις 15/9/2004, έναντι της ίδιας ηµεροµηνίας του ίδιου χρόνου, από 3 φροντιστήρια εκ των 758 µελών του, µε βάση τα οποία προκύπτει µείωση εγγραφών που ξεπερνά, στα συγκεκριµένα παραδείγµατα, το 25%. - οι µικρότερες µονάδες, µε µέσο όρο µαθητών που έχει υποχωρήσει στα 3-4 άτοµα, είναι αδύνατον να ανταποκριθούν στη συλλογική σύµβαση. - «η απελευθέρωση διδάκτρων, που επικαλείται η πλευρά των εργαζοµένων, δεν έχει επιφέρει αυξήσεις, πράγµα που διαπίστωσε πρόσφατα το ΥΠ.ΑΝ. σε εκτεταµένους ελέγχους και όπως φαίνεται από πραγµατικά στοιχεία µαθητολογίων. Είναι γνωστά εξ άλλου τα δελτία Τύπου του συλλόγου µας και η δέσµευσή µας στον υφυπουργό κ. Παπαθανασίου για µηδενικές αυξήσεις το 2004.» - η «µαύρη παιδεία» επιδεινώνει την οικονοµική δυσπραγία του κλάδου, απορροφά το 50% των φροντιστηριακών δαπανών, µε βάση δεδοµένα της ετήσιας έκθεσης της ICAP, ενώ οι µικρές µονάδες αδυνατούν να αντισταθούν στον αθέµιτο ανταγωνισµό της εκπαιδευτικής παραοικονοµίας. - «το όλο θεσµικό πλαίσιο απαιτεί αναµόρφωση στην κατεύθυνση της ελευθερίας που επιβάλλει µια ειδική απασχόληση». Στο υπόµνηµα αυτό δεν κατατίθεται, από την εργοδοτική πλευρά, κάποια εναλλακτική µισθολογική πρόταση που να µπορούσε, κατά την άποψή της, να 4

5 εξισορροπήσει τα προβλήµατα που αναφέρει. Από αυτά, τα περισσότερα έχουν διαχρονική ισχύ για τον κλάδο, ενώ κατά τη γνώµη µου ο υπερεπαγγελµατισµός που ενδηµεί σε αυτόν, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν µικρές µονάδες που µονίµως κινούνται στο όριο της µη βιωσιµότητας, καθώς και το χρόνιο πρόβληµα της «µαύρης παιδείας», µάλλον αντανακλούν καίρια διαρθρωτικά προβλήµατα του χώρου και της τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης, που δεν θα µπορούσαν να λυθούν από τις µεγαλύτερες, µικρότερες ή και καθόλου αυξήσεις µιας συλλογικής ρύθµισης για τους εκπαιδευτικούς, αλλά απαιτούν σωστούς σχεδιασµούς και γενναίες πρωτοβουλίες τόσο από την Πολιτεία, όσο και από τους ίδιους τους επιχειρηµατίες του κλάδου, µπροστά στα νέα δεδοµένα του ανταγωνισµού και της αγοράς τους. Σε ότι αφορά στις πρόσφατες οικονοµικές εξελίξεις, που επικαλείται η εργοδοτική πλευρά, δεν κατέστη δυνατό να µου κατατεθούν αντιπροσωπευτικά πραγµατικά οικονοµικά δεδοµένα των επιχειρήσεων, ούτε και τυχόν πορίσµατα των ελέγχων του ΥΠΑΝ, για τα απόλυτα µεγέθη και τις αυξήσεις στα δίδακτρα του προηγούµενου και του τρέχοντος εκπαιδευτικού έτους. θ. Το σκεπτικό της µε αρ. πρωτ. 1738/ Πρότασης Μεσολάβησης, εµού της ιδίας, για τη συλλογική διαφορά έτους 2003, που µε την αποδοχή της οδήγησε στην υπογραφή της από ΣΣΕ µεταξύ των ενεχόµενων στην παρούσα µερών, ειδικότερα δε: - την παρ. ια, όπου αναφέρω ότι: «Η αύξηση των διδάκτρων των φροντιστηρίων Μ.Ε. υπάγεται και για το εκπαιδευτικό έτος 2003, σε πλαφόν που καθόρισε ειδική διάταξη Νόµου, η οποία κατετέθη από τα 3 συναρµόδια Υπουργεία (ΥΠΕΘΟ, ΥΠΑΝ,ΥΠΕΠΘ). Το πλαφόν ορίσθηκε, για τα µαθήµατα που περιλαµβάνονται στο υποχρεωτικό πρόγραµµα του ΥΠΕΠΘ, σε 3,8%, που φαίνεται ότι αφορούν στο σύνολο των διδασκοµένων µαθηµάτων στα φροντιστήρια Μ.Ε. Προφανώς τα πλαφόν αυτά τίθενται µε γνώµονα να προστατεύσουν τους οικογενειακούς προϋπολογισµούς όσων καταναλώνουν υπηρεσίες άτυπης εκπαίδευσης. Οµως δε φαίνεται να λαµβάνουν υπ όψιν, όπως συµβαίνει και σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους, τις αντικειµενικές ανάγκες εξέλιξης της µισθοδοσίας των εργαζοµένων στους χώρους αυτούς, τουλάχιστον στα όρια που συµφώνησαν οι κοινωνικοί συνοµιλητές µέσω των ΕΓΣΣΕ. Η εισαγωγή ακαµψίας στα έσοδα των επιχειρήσεων αυτών έχει ως αποτέλεσµα την αναγκαστική συµπίεση των καταβαλλοµένων αποδοχών (ιδίως εάν αυτές κινούνται κοντά στα ελάχιστα νόµιµα που ορίζει η ΣΣΕ) των εργαζοµένων καθηγητών (και των αµοιβών των εργαζοµένων σε αυτά ιδιοκτητών), αλλά 5

6 και των λοιπών εξόδων (υποδοµές, διαφήµιση, λοιπά πάγια έξοδα - λ.χ. θέρµανσης, ΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ.- που ξεπερνούσαν το 50% των συνολικών εξόδων, σύµφωνα µε τον ενδεικτικό πρ/σµό που κατέθεσε η εργοδοτική πλευρά). Εντούτοις, είναι αµφίβολο κατά πόσον τα ανωτέρω µπορούν να συµπιεστούν πέραν ενός ορισµένου ορίου, χωρίς να πλήξουν είτε τη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων, είτε τους όρους απασχόλησης και το εισόδηµα των εργαζοµένων είτε, τέλος, την ποιότητα των παρεχόµενων από αυτές εκπαιδευτικών υπηρεσιών.» (η υπογράµµιση δική µου) Εάν πράγµατι θεσπίστηκε, µε νόµο, η εξαγγελθείσα από τον Υπ.ΑΝ. απελευθέρωση των διδάκτρων, αυτή θα άρει, µερικώς τουλάχιστον, τις ακαµψίες και τις οικονοµικές δυσκολίες που επί σειρά ετών επικαλείται, για τα έσοδά του, ο κλάδος. Σε κάθε περίπτωση, η Πολιτεία δε θα θεσπίσει την απελευθέρωση των διδάκτρων για να υπάρξει κατάχρηση σε βάρος των οικογενειακών προϋπολογισµών (γι αυτό άλλωστε δεσµεύεται να διενεργεί ελέγχους, όπως και στα λοιπά προϊόντα και υπηρεσίες), ούτε όµως µε σκοπό αυτά να «παγώσουν», όπως αντίθετα επέλεξε να δεσµευτεί, τουλάχιστον ηθικά, η πλευρά των εργοδοτών για το τρέχον εκπαιδευτικό έτος. Με βάση αυτά, δεν µπορεί να ανήκει στις προθέσεις της Πολιτείας, εφόσον αυτή όντως απελευθερώσει τα δίδακτρα, το όποιο κόστος της δέσµευσης των φροντιστηριούχων για πάγωµα των αυξήσεων στα δίδακτρα έτους (δέσµευση που ελήφθη εκουσίως και υπό καθεστώς οικονοµικής δυσπραγίας, σύµφωνα µε τα όσα περιγράφονται στο υπόµνηµά του ΕΣΙΦΜΕΑ στο Μεσολαβητή), να αναληφθεί από τους απασχολούµενους στα φροντιστήριά τους καθηγητές. Πόσο µάλλον που θα µειωθεί αναλόγως το εισόδηµα και σε µεγάλο βαθµό ο αριθµός των απασχολουµένων καθηγητών, σχεδόν κατ αναλογία του περιορισµού του εκπαιδευτικού τους έργου, εάν µε την ολοκλήρωση των εγγραφών έτους επιβεβαιωθεί για φέτος νέα σηµαντική µείωση των εγγραφόµενων µαθητών, (όπως την επικαλείται µε ενδεικτικές αναφορές της η εργοδοτική πλευρά), εποµένως δηµιουργηθεί πρόβληµα βιωσιµότητας στα φροντιστήρια ΜΕ, λόγω και των σχετικών εξαγγελιών της Κυβέρνησης για αλλαγές στο εξεταστικό σύστηµα. Αυτό αναγκαστικά συµβαίνει, λόγω της ήδη ευέλικτης εργασιακής σχέσης των εν λόγω εκπαιδευτικών, αλλά και του τρόπου αµοιβής τους (ωροµίσθιο), που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις µεταβολές των ωρών διδασκαλίας και του γενικότερου έργου των αντίστοιχων επιχειρήσεων. Εξαίρεση ίσως θα αποτελέσουν τα φροντιστήρια µε πολύ µικρό συνολικό αριθµό µαθητών. 6

7 Αυτά είτε θα είναι αναγκασµένα να λειτουργήσουν µόνο µε τους απαιτούµενους από το εγκεκριµένο πρόγραµµα καθηγητές, είτε να αναζητήσουν συνέργιες και να συγχωνευθούν µε άλλα, ώστε να αποκτήσουν βιώσιµο µέγεθος και να βελτιώσουν την ποιότητα υποδοµών και προγράµµατος, είτε, αναπόφευκτα, να εγκαταλείψουν την αγορά. Όπως προέκυψε από τη συζήτηση (και ανεξάρτητα από τις έντονες διαφωνίες των µερών σχετικά µε τη βιωσιµότητα ή µη των επιχειρήσεων του κλάδου στο Ν. Αττικής), η εργατική πλευρά θεωρεί επιβεβληµένο να προστατευθούν από τον πληθωρισµό και να βελτιωθούν ουσιαστικά οι πραγµατικές νόµιµες αποδοχές (δηλαδή το ωροµίσθιο και τα αναλογούντα επιδόµατα) όσων από τους υπαγόµενους στην παρούσα απασχοληθούν τελικά και για όσο έργο (σε εκπαιδευτικές ώρες) κληθούν αυτοί να παρέχουν. Άλλωστε τυχούσα εκτόνωση των προβληµάτων του κλάδου στην κατεύθυνση της υποβάθµισης των αµοιβών και των όρων απασχόλησης των εκπαιδευτικών, θα έχει παρενέργειες (αναζήτηση συµπληρωµατικού εισοδήµατος µε ετεροαπασχόληση, µε παράλληλη δρ/τητα σε άλλες επιχειρήσεις, µε ιδιαίτερα, πιθανώς δε και µείωση απόδοσης-ποιότητας διδασκαλίας κ.λπ.), που ίσως πολλαπλασιάσουν τα προβλήµατα του κλάδου, αντί να τα λύσουν. - την παρ. ι, όπου επισηµαίνω ότι: «Υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήµατα του κλάδου των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης, όπως αυτή απεικονίζεται από αποσπάσµατα και στοιχεία πρόσφατης έρευνας της ICAP, που µου κατατέθηκε από την εργοδοτική πλευρά. ( ) εν υπάρχει διαθέσιµη κάποια συστηµατική και αξιόπιστη αποτίµηση των οικονοµικών αποτελεσµάτων και των προοπτικών του κλάδου. Ο «Προϋπολογισµός φροντιστηρίου µέσης δυναµικότητας», που µου κατετέθη από την εργοδοτική πλευρά, αµφισβητείται από την εργατική πλευρά ως προς την ακρίβεια και την αποδεικτική αξία των δεδοµένων του. Πέραν όµως αυτού, από µεθοδολογική άποψη, οφείλω να σηµειώσω ότι µόνο ενδεικτική αξία θα µπορούσε αυτός ο Προϋπολογισµός να έχει, διότι δε φαίνεται να απεικονίζει συστηµατικά δεδοµένα κάποιου συγκεκριµένου και αντιπροσωπευτικού δείγµατος επιχειρήσεων του κλάδου, ούτε αναφέρεται σε αντιπροσωπευτικά οικονοµικά τους αποτελέσµατα. Λαµβάνοντας υπ όψιν τα παραπάνω, τα υποµνήµατα που κατέθεσε ο ΕΣΙΦΜΕΑ στη Μεσολάβηση και στη ιαιτησία επαναφέρουν κυρίως τους προβληµατισµούς της εργοδοτικής πλευράς για τα προβλήµατα του κλάδου, που συζητήθηκαν διεξοδικά και κατά τη Μεσολάβηση του έτους 2003, ενώ δεν έχει ακόµα ξεκαθαρίσει ο ορίζοντας των κυβερνητικών εξαγγελιών για το 7

8 σύστηµα εξετάσεων και τα δίδακτρα, πόσο µάλλον οι επιπτώσεις όλων αυτών στα οικονοµικά δεδοµένα και στη δραστηριότητα του κλάδου στο Ν. Αττικής για το έτος ι. Την τελική εξέλιξη του πληθωρισµού σε µέσα επίπεδα για το έτος 2003, καθώς και τις διαθέσιµες εκτιµήσεις για την εξέλιξή του το έτος ια. Τις αυξήσεις και τις γενικότερες ρυθµίσεις της ΕΓΣΣΕ για τα έτη , οι οποίες αφορούν ειδικώς τα κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων σε όλη τη χώρα, εκφράζουν όµως µια γενικότερη συναντίληψη των κοινωνικών συνοµιλητών του ιδιωτικού τοµέα για την εξέλιξη-διασφάλιση των αποδοχών των µισθωτών στο σύνολο της χώρας και για τον τρόπο διανοµής του παραγωγικού πλεονάσµατος. Βάσει της ΕΓΣΣΕ προβλέπονται για το έτος 2004 αύξηση 4% από την και επιπλέον αύξηση 2% από την Οι επιπλέον αυξήσεις των 8 ευρώ το µήνα (1,35%) και 8,5 ευρώ το µήνα (1,57%) από την , αφορούν ειδικά στους πρωτοδιοριζόµενους ανειδίκευτους εργάτες και υπαλλήλους αντίστοιχα. ιβ. Τις διατάξεις της υπερκείµενης εθνικής κλαδικής ρύθµισης (12/2004.Α), που χορήγησε αυξήσεις 8% σε δύο δόσεις ( και ), ενώ από την θα εκκρεµεί και νέα κλαδική ρύθµιση, µε αυξήσεις που θα επικαλύψουν, για το α 6µηνο του 2005, τη διάρκεια ισχύος της παρούσας. Με την 12/2004 Α χορηγήθηκε αύξηση 8% µε το σκεπτικό ότι πρέπει να εξισορροπηθεί η διαφορά µεταξύ των αµοιβών των καθηγητών όλης της χώρας, σε σχέση µε τα αρκετά υψηλότερα επίπεδα αµοιβών της παρούσας τοπικής συλλογικής ρύθµισης, µε σχετική επιτάχυνση των αυξήσεων της εθνικής ρύθµισης. Με αυτό ως δεδοµένο, ο Μεσολαβητής της παρούσας συλλογικής διαφοράς, δεν έκρινε σκόπιµο να υιοθετήσει ανάλογο µε την εθνική κλαδική ποσοστό αυξήσεων (8%), αλλά αθροιστικά χαµηλότερο κατά µια (1) ποσοστιαία µονάδα, δηλ. 7% σε δύο δόσεις. ιγ. Ότι, στην περίπτωση της παρούσας ρύθµισης όπως και των προηγουµένων αντίστοιχων: - οι αυξήσεις χορηγούνται από την 1η Ιουλίου εκάστου έτους, - στη µέχρι σήµερα πρακτική τους, τα µέρη συµφωνούσαν ποσοστά αυξήσεων αντίστοιχες και συνήθως υπέρτερες εκείνων της ΕΓΣΣΕ, - το εκπαιδευτικό έργο των υπαγοµένων στην παρούσα εκπαιδευτικών είναι τουλάχιστον εφάµιλλο, ποιοτικά, µε εκείνο των συναδέλφων τους 8

9 στο δηµόσιο τοµέα, ενώ υπάρχει σοβαρή υστέρηση στις αποδοχές τους, στη διάρκεια, στη συνέχεια και στη σταθερότητα της απασχόλησής τους, σε σχέση µε τους δηµόσιους εκπαιδευτικούς. Όµως, πέρα από το γενικό αίτηµα της εργατικής πλευράς για µισθολογική εξοµοίωση, υπάρχουν ως φαίνεται αντικειµενικά κωλύµατα και λειτουργικές ιδιοµορφίες του χώρου, που µέχρι και σήµερα δεν καθιστούν εφικτή µια συµφωνία των µερών στο ζήτηµα αυτό. Γενικότερα θεωρώ ότι το αίτηµα της µισθολογικής εξοµοίωσης που θέτουν οι εργαζόµενοι είναι σηµαντικό. Ωστόσο άπτεται, όπως ήδη τονίστηκε και στο σκεπτικό της 40/1999.Α. του ΟΜΕ ( ιαιτητής Φ. Αρχιµανδρίτης), µιας νοµικής διαφοράς δικαιωµάτων και όχι µιας διαφοράς συµφερόντων. Εποµένως, ελλείψει ρητής προς τούτο συµφωνίας των µερών, τούτο αντικειµενικά εκφεύγει της αρµοδιότητας της παρούσας (επίλυση διαφορών συµφερόντων) και υπόκειται στη δικαιοδοσία των τακτικών δικαστηρίων. ιδ. Ότι, κατά τα λοιπά, τα υλικά των οικείων φακέλων, τα επιχειρήµατα και οι γενικότερες προτάσεις και αντιπροτάσεις των µερών κατά τη διαδικασία της ιαιτησίας, δεν τεκµηριώνουν ούτε αποδεικνύουν ότι συντρέχουν λόγοι ουσιώδους τροποποίησης των µισθολογικών και των λοιπών ρυθµίσεων της Πρότασης Μεσολαβητή, - ούτε προς την κατεύθυνση της βελτίωσής της, βάσει των τελικών διεκδικήσεων της εργατικής πλευράς, - ούτε στη βάση όσων επικαλείται µε το δικό της υπόµνηµα στη ιαιτητή η εργοδοτική πλευρά, η οποία άλλωστε δε διατυπώνει συγκεκριµένη οικονοµική πρόταση. Κατόπιν αυτών, εκτιµώ ότι η Πρόταση Μεσολαβητή προέκυψε µετά από προσεκτική στάθµιση των προς επίλυση προβληµάτων και των αντίστοιχων απόψεων των µερών, στο δε οικονοµικό σκέλος της κινείται στα όρια της πρότασης που είχε καταθέσει η εργοδοτική πλευρά. ιε. Τη γενικότερη οικονοµική κατάσταση της χώρας, την οικονοµική κατάσταση των επιχειρήσεων που καλύπτει η παρούσα, τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων των ίδιων ή συναφών επαγγελµάτων ή κλάδων επιχειρηµατικής δραστηριότητας. ιστ. Ότι οι προηγούµενες όµοιες συλλογικές ρυθµίσεις περιλαµβάνουν τις ισχύουσες διατάξεις σε κωδικοποιηµένη µορφή, η οποία είχε συνυπογραφεί από τα µέρη και ενταχθεί στις διατάξεις της από ΣΣΕ. Είναι εποµένως σκόπιµο και οι διατάξεις της παρούσας να επαναλάβουν την 9

10 εν λόγω κωδικοποίηση, εντάσσοντας σε αυτήν και όσα συµπληρώνονται ή τροποποιούνται µε την παρούσα.α. ιζ. Ότι η προηγούµενη ρύθµιση είχε έναρξη ισχύος την Για τους λόγους αυτούς, επιλύοντας τη συλλογική διαφορά εργασίας που δηµιουργήθηκε µεταξύ: - του «Συλλόγου Εργαζοµένων στα Φροντιστήρια Καθηγητών», αφ ενός, - του «Επαγγελµατικού Σωµατείου Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Αττικής», αφ ετέρου, η οποία αφορά στους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών, όλων των ειδικοτήτων, που εργάζονται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης που λειτουργούν στο Νοµό Αττικής, Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Στους όρους της παρούσας υπάγονται οι Καθηγητές, όλων των ειδικοτήτων, που εργάζονται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, που λειτουργούν στην περιοχή του Νοµού Αττικής. 2. Καθηγητής Φροντιστηρίου, κατά την έννοια της παρούσας, θεωρείται εκείνος που είναι εφοδιασµένος, νόµιµα, µε άδεια διδασκαλίας σε φροντιστήριο. Άρθρο 2 Αποδοχές 1. Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των εργαζοµένων, που υπάγονται στην παρούσα και απασχολούνται 21 διδακτικές ώρες την εβδοµάδα, ορίζονται, από , σε 854 ευρώ. Από δε την σε 875 ευρώ. Για διευκόλυνση υπολογισµού των αποδοχών των µε ωροµίσθιο αµειβοµένων καθηγητών, αυτό ορίζεται ως κλάσµα των µηνιαίων αποδοχών δια του αριθµού 88, ήτοι 9,70 ευρώ από την και 9,94 ευρώ από την Σε περίπτωση απασχόλησης των εργαζοµένων περισσότερες ή λιγότερες από 21 ώρες την εβδοµάδα, οι αποδοχές υπολογίζονται σε αντιστοιχία µε την ανά ώρα αµοιβή των ωρών διδασκαλίας. 10

11 Άρθρο 3 Επιδόµατα Στους προηγούµενους εργαζόµενους χορηγούνται τα παρακάτω επιδόµατα, που υπολογίζονται στους βασικούς µηνιαίους µισθούς και τα ωροµίσθια. 1. Επίδοµα πολυετίας, σε ποσοστό 5%, για κάθε τριετία υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, σε οποιοδήποτε εργοδότη και µέχρι πέντε (5) τριετίες. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται µε την υποβολή σχετικών βεβαιώσεων του προηγούµενου ή των προηγούµενων εργοδοτών, ιδιοκτητών φροντιστηρίων ή µε την προσκόµιση του ασφαλιστικού βιβλιαρίου ΙΚΑ, εάν από αυτό αποδεικνύεται η απασχόληση του εργαζόµενου ως καθηγητή. Για τον υπολογισµό της πολυετίας, ως έτος εργασίας θεωρείται το ακαδηµαϊκό έτος, δηλαδή απασχόληση τουλάχιστον εννέα (9) µηνών. 2. Επίδοµα γάµου, σε ποσοστό 10%. ικαιούχοι του επιδόµατος γάµου είναι και οι άγαµοι γονείς, καθώς και οι ευρισκόµενοι σε κατάσταση χηρείας και οι διαζευγµένοι (άρθρ. 20 ν.1849/89). 3. Επίδοµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στους κατόχους MASTER και ιδακτορικού ιπλώµατος καταβάλλεται επίδοµα 8% και 12% αντίστοιχα στις µηνιαίες αποδοχές. Άρθρο 4 Επιδόµατα Χριστουγέννων - Πάσχα - Θερινής Άδειας Στους καθηγητές που υπάγονται στην παρούσα, ανεξάρτητα εάν συνδέονται µε εργασιακή σχέση αορίστου ή ορισµένου χρόνου, καταβάλλονται επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 19040/1981 ΚΥΑ, όπως ισχύει και χορηγείται άδεια ή αποζηµίωση άδειας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες περί αυτών διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, όπως ισχύουν κάθε φορά. Άρθρο 5 Απασχόληση Κυριακών - Αργιών Σε περίπτωση απασχόλησης των καθηγητών κατά τις Κυριακές και τις αργίες, οι αντίστοιχες αποδοχές καταβάλλονται προσαυξηµένες κατά 75%. Άρθρο 6 Καταβολή Αποδοχών Οι αποδοχές καταβάλλονται δεδουλευµένες µέχρι την 5η του εποµένου µηνός και η καταβολή τους αποδεικνύεται µε τη χορήγηση σχετικής εξοφλητικής απόδειξης, κατά 11

12 τις διατάξεις του άρθρου 5 Ν.3227/2004. Άρθρο 7 Υποχρεώσεις και ικαιώµατα 1. Για την καταβολή των αποδοχών ο καθηγητής, εκτός των ωρών διδασκαλίας, έχει τα ακόλουθα καθήκοντα: Να βρίσκεται στο φροντιστήριο τις ώρες που καθορίζει το πρόγραµµά του, πέντε (5), τουλάχιστον, πρώτα λεπτά πριν την έναρξη του µαθήµατος και να εισέρχεται στην αίθουσα διδασκαλίας αµέσως µετά το κτύπηµα του κουδουνιού. Να δίνει πληροφορίες στους γονείς για την πρόοδο των µαθητών του, σε χρόνο που καθορίζεται από τη διεύθυνση του φροντιστηρίου, ύστερα από σχετική συνεννόηση µαζί του και πάντως εκτός των ωρών διδασκαλίας του καθηγητή, αλλά σε χρόνο που συνάπτεται µε αυτές. Να επιτηρεί τους µαθητές, κατά το χρόνο των διαγωνισµάτων του φροντιστηρίου, στα πλαίσια του συµφωνηµένου ωραρίου. Εάν η επιτήρηση γίνεται εκτός του συµφωνηµένου ωραρίου θα καταβάλλεται το ανάλογο ωροµίσθιο. Να συµµετέχει σε επιµορφωτικά σεµινάρια που διοργανώνει το φροντιστήριο ή στα οποία αυτό συµµετέχει. Εάν τα σεµινάρια πραγµατοποιούνται εκτός του συµφωνηµένου ωραρίου, θα καταβάλλεται το ανάλογο ωροµίσθιο. 2. εν επιτρέπεται στους καθηγητές, χωρίς την έγγραφη συµφωνία του εργοδότη, να κάνουν ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές του φροντιστηρίου, στο οποίο εργάζονται. Επίσης δεν επιτρέπεται σ αυτούς να προβαίνουν σε πράξεις ανταγωνιστικές της δραστηριότητας του φροντιστηρίου. 3. Απαγορεύεται στους εργοδότες να προβαίνουν σε πράξεις και ενέργειες που δυσχεραίνουν τη συνδικαλιστική δραστηριότητα των µελών του Συλλόγου καθηγητών. 4. Οι σηµειώσεις των καθηγητών αναπαράγονται µε δαπάνη του εργοδότη και διανέµονται δωρεάν στους µαθητές. Αυτές, εφόσον είναι πρωτότυπες, φέρουν στο εξώφυλλο, εκτός από την επωνυµία του φροντιστηρίου, και το όνοµα του καθηγητή ή και των επιµελητών της έκδοσης. 5. Παράβαση των όρων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 αυτού του άρθρου, από οποιοδήποτε µέρος, θεωρείται µονοµερής καταγγελία της σύµβασης µε υπαιτιότητά του και επιφέρει τις από το νόµο συνέπειες. 12

13 Άρθρο 8 Αριθµός ιδακτικών Ωρών 1. Ο αριθµός των διδακτικών ωρών των καθηγητών καθορίζεται µε κοινή συµφωνία. 2. Ελάχιστος εβδοµαδιαίος αριθµός διδακτικών ωρών είναι ο µέσος όρος των εβδοµαδιαίων διδακτικών ωρών, που πραγµατοποίησε ο καθηγητής µέχρι την 15η Νοεµβρίου, εφόσον απασχολείται από τις αρχές Σεπτεµβρίου κάθε έτους, ή µέχρι την τελευταία ηµέρα του δεύτερου µήνα, από την ηµέρα της πρόσληψης, εάν προσλήφθηκε µετά την 1η Οκτωβρίου. 3. Μείωση του αριθµού των ωρών διδασκαλίας και µέχρι ποσοστού 20%, στρογγυλοποιηµένου αναλόγως του µεγέθους του κλάσµατος, προς τα άνω ή κάτω, είναι δυνατή, µονοµερώς, από τον εργοδότη, εάν υπάρξει µείωση των συνολικών ωρών του φροντιστηρίου, στα µαθήµατα της ειδικότητας κάθε καθηγητή. 4. Σε κάθε νέο διδακτικό έτος, στο ίδιο φροντιστήριο, ο µικρότερος αριθµός διδακτικών ωρών, σε κάθε καθηγητή, είναι αυτός που υπήρχε στα µέσα του µήνα που έπεται αυτού της πρόσληψης. Μείωση των ωρών αυτών µπορεί να γίνει µε κοινή συµφωνία των µερών, είτε µονοµερώς από τον εργοδότη, µέχρι 20% σε σχέση µε τις µέσες ώρες απασχόλησης του καθηγητή, κατά την προηγούµενη σχολική περίοδο, και εάν υπάρχει απόλυτα αποδεδειγµένη µείωση του συνολικού αριθµού των ωρών του µαθήµατος της ειδικότητας του καθηγητή, η µείωση µπορεί να υπερβαίνει το παραπάνω ποσοστό, όχι όµως πέραν του 50%. 5. Αύξηση των ωρών διδασκαλίας, σε κάθε περίπτωση, γίνεται ύστερα από κοινή συµφωνία των µερών. Άρθρο 9 Πρόγραµµα ιδασκαλίας - ιακοπές ιδασκαλίας 1. Το πρόγραµµα διδασκαλίας κάθε καθηγητή συντάσσεται ύστερα από κοινή συµφωνία. Σε περίοδο εξετάσεων ή άλλων σοβαρών αιτίων, µπορεί να γίνεται νέο πρόγραµµα, πάλι µε κοινή συµφωνία. 2. Η διδακτική ώρα ορίζεται σε 45 λεπτά. Μεταξύ δύο διδακτικών ωρών διενεργείται διάλειµµα 10 λεπτών. 3. Προγραµµατισµένες ώρες διδασκαλίας, που δεν πραγµατοποιούνται για λόγους που αφορούν το φροντιστήριο, ενώ ο καθηγητής βρίσκεται στη θέση του, αµείβονται ως χρόνος πραγµατικής εργασίας και δεν υπάρχει υποχρέωση του καθηγητή για αναπλήρωσή τους. Εάν όµως ο καθηγητής έχει προειδοποιηθεί 13

14 έγκαιρα, τουλάχιστον από την προηγούµενη ηµέρα, οι ώρες αυτές αναπληρώνονται εντός της αυτής ή το πολύ εντός της επόµενης εβδοµάδας και εφόσον αυτό δεν καταστεί εφικτό αµείβονται κατά το ήµισυ. 4. Κατά το χρονικό διάστηµα από 24/12 µέχρι και την 2/1 του εποµένου έτους οι καθηγητές δεν προσφέρουν υπηρεσίες, δικαιούµενοι των αποδοχών τους που προκύπτουν βάσει του προγράµµατος των αντίστοιχων ηµερών. Από 3/1 µέχρι και 5/1 οι καθηγητές υποχρεούνται να προσφέρουν κανονικά την προγραµµατισµένη εργασία τους, εκτός αν υπάρχει ειδική συµφωνία µεταξύ των µερών. Εάν οι ώρες εργασίας από 3/1 έως 5/1 είναι περισσότερες από τις ώρες του κανονικού προγράµµατος, για τις επί πλέον αυτές ώρες καταβάλλεται ανάλογη πρόσθετη αµοιβή. 5. Κατά το χρονικό διάστηµα από τη Μ. Πέµπτη µέχρι και την Τρίτη του Πάσχα κάθε έτους, οι καθηγητές δεν προσφέρουν υπηρεσίες, δικαιούµενοι των αποδοχών τους, που προκύπτουν βάσει του προγράµµατος των αντίστοιχων ηµερών. Μετά την Τρίτη του Πάσχα το πρόγραµµα συνεχίζεται κανονικά εκτός αν υπάρχει ειδική συµφωνία των µερών. 6. Κατά τις ηµέρες αργίας που ορίζονται στο β.δ. 748/66 και κατά την Καθαρή ευτέρα, την 1η Μαΐου, την εορτή του Αγίου Πνεύµατος, την 17η Νοέµβρη και την 30ή Ιανουαρίου, κάθε έτους, οι καθηγητές δεν προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δικαιούµενοι των αντίστοιχων αποδοχών τους, βάσει του προγράµµατος. Άρθρο 10 Λύση Εργασιακών Συµβάσεων 1. Η σύµβαση εργασίας των καθηγητών λύεται, εάν µεν είναι ορισµένου χρόνου, χωρίς άλλη διατύπωση, εάν δε είναι αορίστου χρόνου µε την τήρηση των διατάξεων του Ν. 3198/55, περί καταγγελίας των αορίστου χρόνου συµβάσεων εργασίας. 2. Σε περίπτωση λύσης της σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου προ του χρόνου που έχει συµφωνηθεί, µε ευθύνη οποιουδήποτε των µερών, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 672 επ. ΑΚ. 3. Οι εργοδότες είναι υποχρεωµένοι να προειδοποιούν τους καθηγητές, µε τους οποίους είχαν συνάψει σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου το προηγούµενο διδακτικό έτος, για τη µη ανανέωση των συµβάσεών τους, µέχρι και την 10η Ιουλίου κάθε έτους. Εάν η σύµβαση αυτή δεν ανανεωθεί, µε ευθύνη του εργοδότη, ο καθηγητής δικαιούται αποζηµίωσης ίσης µε τις αποδοχές ενός µέσου µηνιαίου µισθού, του προηγούµενου διδακτικού έτους. Την αποζηµίωση αυτή δικαιούνται καθηγητές που είχαν εργασθεί στο φροντιστήριο από το οποίο 14

15 απολύονται, κατά τη διάρκεια του προηγούµενου διδακτικού έτους, τουλάχιστον για δύο µήνες. 4. Με αποκλειστικό γνώµονα την προστασία της µητρότητας, ορίζεται ότι σε περίπτωση εγκυµοσύνης καθηγήτριας, εφόσον αυτή εγκυµονεί κατά τη διάρκεια της απασχόλησής της, ο εργοδότης είναι υποχρεωµένος να την επαναπροσλάβει, για το επόµενο διδακτικό έτος, τουλάχιστον για τα 3/5 του ωραρίου που δίδαξε η καθηγήτρια το τελευταίο διδακτικό έτος που εργάστηκε. Η κατά τα ανωτέρω υποχρέωση επαναπρόσληψης δεν ισχύει εάν δεν προσληφθεί κανένας καθηγητής στο φροντιστήριο για το αντίστοιχο µάθηµα. 5. Η απασχόληση καθηγητών µε σύµβαση ορισµένου χρόνου αποδεικνύεται από σχετική έγγραφη συµφωνία των µερών. Στην αντίθετη περίπτωση η σύµβαση εργασίας είναι αορίστου χρόνου. Άρθρο 11 Αρχή Ευνοϊκότερης Ρύθµισης Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, ΣΣΕ ή Α, κανονισµούς εργασίας, έθιµα, κ.λπ., δε θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν. Άρθρο 12 Έναρξη Ισχύος Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την Ηµεροµηνία έκδοσης ιαιτητικής Απόφασης: Αθήνα, 20 Σεπτεµβρίου 2004 Η ΙΑΙΤΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ν. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 15

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 16 / 2000

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 16 / 2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), Χαλκοκονδύλη 13, 104 32 Αθήνα

1. Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), Χαλκοκονδύλη 13, 104 32 Αθήνα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 29 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Αθήνα, 18 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Πανελλήνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Oµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: 1. Πανελλήνια Οµοσπονδία Λογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2004

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2004 ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2004 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τουριστικών Συνοδών που εργάζονται, µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, σε Τουριστικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας ( Πράξη κατάθεσης Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 30 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης (Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου Κρήτης: 10/18-12-2002)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Συντηρητών Καυστήρων Υγρών Καυσίµων και Θερµαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς : 1. Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 4 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα, σήµερα 2 Ιουνίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός ιονύσης Νικολάου, Γενικός ιευθυντής ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μείωση κατώτατων αποδοχών. Της ΕΓΣΣΕ από 14/2/2012 και για όσο διαρκεί το πρόγραµµα κατά 22% (µισθός 586,08 /

Διαβάστε περισσότερα

O.ME.D. α. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ. Από 1.1.2000 165.700

O.ME.D. α. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ. Από 1.1.2000 165.700 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2000

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Προς: 1. O.Ι.Υ.Ε,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 74/13-07-2005)

Διαβάστε περισσότερα

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 - - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θυγατρικές τραπεζών όλης της χώρας. Ειδικότερα δε στις επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών Θέατρου (Ηλεκτρολόγων, Βοηθών Ηλεκτρολόγων, Ηχητικών)

ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών Θέατρου (Ηλεκτρολόγων, Βοηθών Ηλεκτρολόγων, Ηχητικών) ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών Θέατρου (Ηλεκτρολόγων, Βοηθών Ηλεκτρολόγων, Ηχητικών) (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας»

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας» ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/1/2015. Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών

Αθήνα, 29/1/2015. Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών Αθήνα, 29/1/2015 Αγαπητοί συνάδελφοι, Σε συνέχεια των όσων έχουμε πει σχετικά με το θέμα, διευκρινίζουμε ότι οι όποιες υπουργικές αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Αθήνα, 01 Μαρτίου 2005 Αριθµ.Πρωτ:οίκ.3392 ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 Στην Αθήνα σήμερα 25 Ιουλίου 2008, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2010, 2011 ΚΑΙ 2012 Στην Αθήνα, σήµερα την 15 η Ιουλίου 2010, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, αφενός: α) ηµήτριος ασκαλόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:43/29-5-2007 )

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ημερομισθίων Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων.» Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α21/251/31/4-4-2014 Γενικό Έγγραφό μας.

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ημερομισθίων Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων.» Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α21/251/31/4-4-2014 Γενικό Έγγραφό μας. Αθήνα 23/4/2014 Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/33 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : M. Δημητρακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ιδιωτικές κλινικές, οίκους ευγηρίας, ιατρικά εργαστήρια κ.λπ., όλης της χώρας» (Πράξη κατάθεσης Υπ. Εργασίας 80/17-7-2002)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των παιδαγωγών ή βοηθών παιδαγωγών (πτυχιούχων ανωτάτων και ανωτέρων σχολών και μη πτυχιούχων) στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 - Πεδίο ισχύος

Άρθρο 1 - Πεδίο ισχύος ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2006-2007 Στην Αθήνα σήµερα, 7/9/2006, οι υπογράφοντες, αφενός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015 Στην Αθήνα σήμερα, 24 Αυγούστου 2012, οι υπογεγραμμένοι αφενός ο κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς, Διευθύνων Σύμβουλος ως εκπρόσωπος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστηµάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, µπαρ κ.λ.π.

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστηµάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, µπαρ κ.λ.π. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστηµάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, µπαρ κ.λ.π.) Π.Κ. 47/5 6-2006 Άρθρο 1 Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠΟΨΗ 1. Η από 3.3.1971 ΣΣΕ 2. Η 28/1974 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα 29 Σεπτεμβρίου 2012, μεταξύ: αφ ενός της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ» (στο εξής: η Τράπεζα), που αποτελεί υποκατάστημα στην Ελλάδα της Κυπριακής Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:26/26-4-2007)

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:26/26-4-2007) ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2007 & 2008. (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ηµοσιογράφων - µελών της ΕΣΠΗΤ που απασχολούνται στα περιοδικά των εκδοτικών επιχειρήσεων - µελών του ΣΕΠΤ (Πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Ημερίδα 2014 Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Πρόσληψη Εργαζομένου Η πρόσληψη κατατίθεται στο ηλεκτρονικό σύστημα Εργάνη την ίδια ημέρα και πριν ο εργαζόμενος αναλάβει καθήκοντα Ο πίνακας ωρών εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Η σύμβαση εργασίας 1.1. Είδη Συμβάσεων Εργασίας και η ισχύς τους 1.1.1. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 1.1.2. Σύμβαση Έργου 1.1.3. Σύμβαση Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών των Πάσης Φύσεως Φορτηγών Αυτοκινήτων, καθώς και των Ρυµουλκών µετά των Ρυµουλκοµένων Αυτοκινήτων που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2010, 2011 ΚΑΙ 2012

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2010, 2011 ΚΑΙ 2012 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2010, 2011 ΚΑΙ 2012 Στην Αθήνα, σήμερα την 15 η Ιουλίου 2010, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αφενός: α) Δημήτριος Δασκαλόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων»

Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων» Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Δώρο Χριστουγέννων Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Νομική θεμελίωση. 4 3. Νομική φύση δώρου Χριστουγέννων.. 4 4. Δικαιούχοι... 4 5. Προϋποθέσεις καταβολής...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Σύνδεσµο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ & TIPSΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΩΡΑΡΙΟ Α ΕΙΕΣ ΥΓIΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Αν η ΠΡΟΣΛΗΨΗ γίνει µε: τότε: Σχέση εξαρτηµένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων σε Επιχειρήσεις Παρασκευής Τυποποιηµένων Πρόχειρων - Στιγµιαίας Παρασκευής Τροφίµων (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Αθήνα, 24 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η Νικόλαος Καρανάσιος Εξαρτημένη εργασία Συμβατική (νόμιμη) Εργασία Υπερεργασία Υπερωρία Εργασία σε εξαιρέσιμες ημέρες Εργασία σε εξαιρέσιμες ώρες Εργασία Μαθητείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2006 ΚΑΙ 2007

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2006 ΚΑΙ 2007 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2006 ΚΑΙ 2007 Στην Aθήνα, σήµερα την 12 η Απριλίου 2006, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, αφενός: α) Οδυσσέας Κυριακόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ 1.Το δικαίωμα των μισθωτών για μία ημέρα εβδομαδιαίας ξεκούρασης Όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται (τουλάχιστον) μία ημέρα εβδομαδιαίας ξεκούρασης (αναπαύσεως). Κατά κανόνα αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Στην Αθήνα σήμερα, 30 Νοεμβρίου 2010, οι υπογράφοντες, αφ ενός ο κ. Κλεάνθης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος ενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στα Ιδρύµατα Ειδικής Αγωγής, που λειτουργούν ως Ν.Π.Ι..

ΘΕΜΑ : Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στα Ιδρύµατα Ειδικής Αγωγής, που λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 3 ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΣ : Αθήνα 29 Μαΐου 2003 Αριθ.Πρωτ.: 14765 Ταχ. /νση : Πειραιώς 40 Ταχ.Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX : Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μελέτη της:

Συγκριτική Μελέτη της: Συγκριτική Μελέτη της: «Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Μετάλλου όλων των Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων καθώς και Τμημάτων, Παραγωγής, Επεξεργασίας, Συναρμολόγησης, Συσκευασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (εκτός ΑΕΕΧΠΛ και Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων Καρβάλης)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (εκτός ΑΕΕΧΠΛ και Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων Καρβάλης) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (εκτός ΑΕΕΧΠΛ και Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων Καρβάλης) Στην Αθήνα σήµερα 21 Ιουνίου 2004 οι υπογράφοντες αφενός, Γ. αφερέρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2001

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2001 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η νέα κλαδική ΣΣΕ, το κείµενο της οποίας ακολουθεί, αποτελεί ακόµα µια σηµαντική κατάκτηση των εργαζοµένων του κλάδου µας. Συµφωνήθηκε µετά από επίπονες και σκληρές διαπραγµατεύσεις, που απασχόλησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009-2010. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών του Συλλόγουω Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009-2010. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών του Συλλόγουω Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών του Συλλόγουω Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.)» (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11500/2005

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11500/2005 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11500/2005 Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στα Ιδρύµατα Ειδικής Αγωγής, που λειτουργούν ως ΝΠΙ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 593/04-05-2005) Οι Υπουργοί Οικονοµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σύμβαση δανεισμού... 2 1.1 Γενικά... 4 1.2 Γνήσιος και μη γνήσιος δανεισμός... 5 1.3 Το νομικό πλαίσιο για τον κατ επάγγελμα δανεισμό εργαζομένων... 5 Πηγές... 9 Συντακτική ομάδα... 9 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1.Εισαγωγικά Η διαθεσιμότητα και η εκ περιτροπής εργασία είναι δυο διαφορετικές περιπτώσεις υποαπασχόλησης του

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων µελών των πρωτοβαθµίων σωµατείων της Οµοσπονδίας Μηχανικών και Θερµαστών Ελλάδος που απασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας...

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας... Περιεχόμενα 1. Χρόνος εργασίας... 2 1.1 Νόμιμο ωράριο εργασίας... 4 1.2 Ο συμβατικός χρόνος εργασίας... 5 1.3 Υπέρβαση του ωραρίου εργασίας... 5 1.3.1 Υπερεργασία... 5 1.3.2 Υπερωριακή εργασία... 6 1.3.3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Τι είναι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις; Διαπραγματεύσεις μεταξύ εκπροσώπων εργοδοτών και εργαζομένων που στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

O.ME.D. Α. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ. Από 1.1.2000 165.700

O.ME.D. Α. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ. Από 1.1.2000 165.700 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΥΚ ΚΑΙ ΚΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΥΚ ΚΑΙ ΚΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ Àªºø π À 03-05-07 21:25 Page 1 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΥΚ ΚΑΙ ΚΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ Η δηµιουργία και λειτουργία της ενοποιηµένης χρηµατιστηριακής πλατφόρµας Χρηµατιστηρίου Αθηνών και Λευκωσίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας»

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διευθέτηση χρόνου εργασίας Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.. 6 3. Περιεχόμενο της διευθέτησης χρόνου εργασίας.. 6 4. Διασφαλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ Στην Αθήνα, την 29 Ιουλίου 2004 οι υπογράφοντες νόµιµοι εκπρόσωποι αφενός: α) του Συνδέσµου

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012-2013

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012-2013 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012-2013 Στην Αθήνα, σήμερα 14 Μαΐου 2013, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αφενός: α) Γεώργιος Καββαθάς Πρόεδρος και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών βιοµηχανικών, βιοτεχνικών, εµπορικών κλπ πάσης φύσεως επιχειρήσεων όλης της χώρας» Στην Αθήνα, σήµερα 26

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Τουριστικών και Επισιτιστικών Καταστηµάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, µπαρ κ.λπ.) ( Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Σύνδεσµο

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Oι εργασιακές αλλαγές με το Ν.4093/12.11.2012 & τους λοιπούς εργασιακούς νόμους και η σύννομη διαχείρισή τους

Σεμινάριο ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Oι εργασιακές αλλαγές με το Ν.4093/12.11.2012 & τους λοιπούς εργασιακούς νόμους και η σύννομη διαχείρισή τους Σεμινάριο ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Oι εργασιακές αλλαγές με το Ν.4093/12.11.2012 & τους λοιπούς εργασιακούς νόμους και η σύννομη διαχείρισή τους Το σεμινάριο θα διεξαχθεί την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013 () στο Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ)

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΕΡΙΕΛΙΓΚΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΟΥΡΓΕΙΑ, ΠΛΟΙΑ, ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στην άδεια µητρότητας

Αλλαγές στην άδεια µητρότητας Maternity leave changes - Greek PL507 (Rev 3) Αλλαγές στην άδεια µητρότητας Βασική περίληψη Η Κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να βοηθήσει τους εργαζόµενους γονείς. Οι αλλαγές που αφορούν στα δικαιώµατα της άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών µηχανοδηγών και γεωτρυπανιστών µηχανηµάτων ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΠΕΤΡΑΣ,ΧΩΜΑΤΟΣ και ΜΑΡΜΑΡΟΥ όλης της Χώρας (Πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων Σχολών απασχολούµενων στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων Σχολών απασχολούµενων στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων Σχολών απασχολούµενων στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. Στην Αθήνα την 15 η Νοεµβρίου 2004, οι υπογράφοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984. Άρθρο 2 Εξαρτώµενα µέλη

ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984. Άρθρο 2 Εξαρτώµενα µέλη ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984 Προστασία και διευκόλυνση των εργαζοµένων µε οικογενειακές υποχρεώσεις -Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόµων (ΦΕΚ 153 Α /8.10.1984) Άρθρο 1 Έκταση εφαρµογής 1. Οι διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ του Π.Δ 340/1998 «Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του» (συμπεριλαμβάνονται οι τροποποιήσεις με τους Ν. 2771/1999,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου

Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Εργατικό Δίκαιο 2.1 Έννοια - πηγές εργατικού δικαίου 2.2 Κυριότερα αντικείμενα των Κοινωνικών Επιθεωρήσεων Εργασίας του Σ.Ε.Ε. 2.3 Διαδικασία προσλήψεων 2.4 Συμβάσεις εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

α) ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση (τέκνα).

α) ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση (τέκνα). Αρθρο Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας (άρθρο 16 Ν. 2874/2000) Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας (άρθρο 16 Ν. 2874/2000) Κάθε εργοδότης υποχρεώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές Ποιοι είμαστε Η Eurobank Business Services, με παρουσία 12 ετών και ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά, στον τομέα της Έκδοσης και Διαχείρισης Μισθοδοσίας, δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύλλογο Τεχνικών Τηλεόρασης Νοτιοδυτικής Ελλάδος (Σ.Τ.ΤΗΛ. Ν.Ε), 2. Ένωση Περιφερειακών Καναλιών (ΕΠΕΚ), Πινδάρου 6, Αθήνα.

1. Σύλλογο Τεχνικών Τηλεόρασης Νοτιοδυτικής Ελλάδος (Σ.Τ.ΤΗΛ. Ν.Ε), 2. Ένωση Περιφερειακών Καναλιών (ΕΠΕΚ), Πινδάρου 6, Αθήνα. Προς: 1. Σύλλογο Τεχνικών Τηλεόρασης Νοτιοδυτικής Ελλάδος (Σ.Τ.ΤΗΛ. Ν.Ε), Φιλοποίμενος 51, Πάτρα. 2. Ένωση Περιφερειακών Καναλιών (ΕΠΕΚ), Πινδάρου 6, Αθήνα. 3. Τηλεόραση Ελληνικής Περιφέρειας (Τ.Ε.Π),

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΏΝ Α Π Π ΕΤΟΥΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΏΝ Α Π Π ΕΤΟΥΣ 1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΏΝ Α Π Π ΕΤΟΥΣ 2011 ======================================================== Στην Αθήνα σήμερα την 6 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 10/6/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 10/6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 10/6/2014 ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ14/5/825151 Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων ΠΡΟΣ: Αποδέκτες του Πίνακα Α Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για Τους Όρους Αµοιβής Και Εργασίας Των Πρακτικών Μηχανικών Μηχανοδηγών, Θερµαστών Κλπ Και Των Ψυκτικών Μέσων Σχολών Όλης Της Χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και

Διαβάστε περισσότερα