ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2000-2006"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 4.3, ΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΑΒΕΤ-ΝΕ)» Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005

2 1.0 ΓΕΝΙΚA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΑΒΕT-ΝΕ) " Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ " Το ΠΑΒΕΤ-ΝΕ είναι πρόγραµµα που εκτελείται στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος υτικής Μακεδονίας και σύµφωνα µε α) το Π.. 274/2000 (ΦΕΚ 225/Α/ ) Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χρηµατοδότησης (επιχορήγησης ή συνδροµής) έργων και προγραµµάτων που υποβάλλονται από βιοµηχανικές ή άλλες παραγωγικές µονάδες" όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το Π.. 103/2003 (ΦΕΚ 96/Α/ ) και µε το αρ.34 του Ν 3259/2004 και β) την Κρατική Ενίσχυση 760/00 (µε στοιχεία E(2001)4750/ ) όπως αυτή τροποποιήθηκε µε το D/52584/ έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει ως σκοπό την ενθάρρυνση και την ανάπτυξη της βιοµηχανικής έρευνας και των δραστηριοτήτων προανταγωνιστικού τύπου µε την επιχορήγηση έργων, που θα εκτελεστούν στην Ελλάδα από δυναµικές επιχειρήσεις, οι οποίες ξεκινούν την παραγωγική και εµπορική τους δραστηριότητα. Ως "βιοµηχανική έρευνα" εννοείται η σχεδιασµένη έρευνα ή έρευνες που αποσκοπούν στην απόκτηση νέων γνώσεων µε στόχο οι γνώσεις αυτές να είναι χρήσιµες για την οριστική διαµόρφωση των νέων προϊόντων, µεθόδων ή υπηρεσιών ή να συνεπάγονται σηµαντική βελτίωση των υφιστάµενων, προϊόντων, µεθόδων ή υπηρεσιών. Ως "δραστηριότητα ανάπτυξης σε προανταγωνιστικό στάδιο" εννοείται η συγκεκριµενοποίηση των αποτελεσµάτων της βιοµηχανικής έρευνας σε ένα σχέδιο, πρόγραµµα ή σχεδιασµό για νέα προϊόντα, νέες µεθόδους παραγωγής ή νέες υπηρεσίες, τροποποιηµένες ή βελτιωµένες, που προορίζονται για πώληση ή για χρήση, περιλαµβανόµενης και της δηµιουργίας ενός πρώτου πρωτοτύπου που δεν θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για εµπορικούς σκοπούς. Μπορεί επίσης να περιλαµβάνει την εννοιολογική και το σχεδιασµό άλλων προϊόντων, µεθόδων ή υπηρεσιών καθώς και προγραµµάτων αρχικής επίδειξης ή προτύπων πειραµατικών προγραµµάτων, υπό τον όρο ότι αυτά τα προγράµµατα δεν θα µπορούν να µετατρέπονται ή να χρησιµοποιούνται για βιοµηχανικές εφαρµογές ή για εµπορική εκµετάλλευση. εν περιλαµβάνει τις συνήθεις τροποποιήσεις ή τις τροποποιήσεις που γίνονται κατά καιρούς σε προϊόντα, στάδια παραγωγής, µεθόδους κατασκευής, υπάρχουσες υπηρεσίες και άλλες τρέχουσες ενέργειες, ακόµη και αν αυτές οι τροποποιήσεις µπορεί να παρουσιάζουν βελτιώσεις. Προϋπόθεση : οι εργασίες ή και τα αποτελέσµατα αυτών να είναι πρωτότυπα. ιευκρινίζεται ότι: Στην περίπτωση που µετά την διαδικασία αξιολόγησης δεν εξαντληθεί το ποσό της ηµόσιας απάνης η ΓΓΕΤ διατηρεί το δικαίωµα δεύτερου κύκλου υποβολής προτάσεων µετά από σχετική ανακοίνωση. Η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης τελεί υπό την επιφύλαξη της έγκρισης της σχετικής δαπάνης του έργου εγγραφή στο Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (Π Ε). ΠΑΒΕΤ-ΝΕ Σελίδα 2 από 14

3 2.0 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραµµα ανάπτυξης της βιοµηχανικής έρευνας και δραστηριοτήτων ανάπτυξης σε προανταγωνιστικό στάδιο έχει ως στόχους : Έρευνα που αποσκοπεί στην απόκτηση νέων γνώσεων µε στόχο οι γνώσεις αυτές να φανούν χρήσιµες για την οριστική διαµόρφωση νέων ή βελτιωµένων προϊόντων ή υπηρεσιών µε υψηλή προστιθέµενη αξία (λαµβάνοντας υπόψη την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας). Έρευνα που αποσκοπεί στην απόκτηση νέων γνώσεων για την βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και ανάπτυξη νέων ή βελτιωµένων µεθόδων παραγωγής. Αναζήτηση µεθόδων µεταφοράς υψηλής έρευνας σε παραδοσιακούς κλάδους της βιοµηχανίας. Ανάπτυξη δραστηριοτήτων έρευνας µε στοιχεία καινοτοµίας. Συγκεκριµένα, µέσω του ΠΑΒΕΤ-ΝΕ επιχορηγούνται δραστηριότητες από νέες επιχειρήσεις, νεώτερες των πέντε (5) ετών, οι οποίες δεν συνδέονται κεφαλαιακά µε ήδη εδραιωµένες επιχειρήσεις σε ποσοστό µεγαλύτερο του 50% (συνολικά). Οι δραστηριότητες αφορούν σε εφαρµοσµένη τεχνολογική έρευνα και τεχνολογική καινοτοµία σ όλους τους τοµείς της παραγωγής. Ενδεικτικά αναφέρονται : - Αυτοµατοποίηση Παραγωγικών Κλάδων ( CIM,CAD/CAM κ.α.) - Πληροφορική, Ηλεκτρονικά, Επικοινωνίες, Μέσα Ενηµέρωσης - ιεργασίες, Μεταλλουργία, Υλικά (µέταλλα, κεραµικά, πολυµερή, ίνες, δέρµα, χαρτί, Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα κ.α.), - Αγροβιοµηχανική, ασική και Αλιευτική Παραγωγή, Τρόφιµα, Ποτά - Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, Ενέργειας - Κατασκευές, Μηχανολογία, Μεταφορές - Ιατρική, Φάρµακα, ιαγνωστικά 3.0 ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Προτάσεις µπορούν να υποβάλλουν Νέες Επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονοµίας. Η πρόταση για επιχορήγηση µπορεί να υποβληθεί από µία και µόνο επιχείρηση ή από κοινού από δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις. Στην δεύτερη περίπτωση η µία από τις επιχειρήσεις, ορίζεται από τους ενδιαφερόµενους ως κοινός εκπρόσωπος (ανάδοχος), αλλά κάθε µία εκ των ανωτέρω επιχειρήσεων πρέπει να έχει χρόνο ζωής µικρότερο των πέντε ετών και ευθύνεται εξ ολοκλήρου απέναντι στη ΓΓΕΤ. Στις ανωτέρω επιχειρήσεις δεν είναι δυνατόν να περιληφθούν όσες είναι θυγατρικές άλλων ή εκείνες που συνδέονται κεφαλαιακά µε ήδη εδραιωµένες επιχειρήσεις σε ποσοστό µεγαλύτερο του 50% (συνολικά). Η παρούσα προκήρυξη προς τους δικαιούχους των ενισχύσεων απευθύνεται σε επιχειρήσεις που εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα συµµετοχής και σε επιχειρήσεις που εδρεύουν σε άλλες περιφέρειες (ως συνεργαζόµενοι φορείς) και τη δυνατότητα συνεργασίας (µε τη µορφή υπεργολαβίας) µε ερευνητικούς φορείς (ερευνητικά ινστιτούτα, εκπαιδευτικά ιδρύµατα, εταιρείες ΒΕΤΑ κλπ) που εδρεύουν τόσο στην εν λόγω περιφέρεια όσο σε άλλες περιφέρειες. ΠΑΒΕΤ-ΝΕ Σελίδα 3 από 14

4 Απαραίτητές προϋποθέσεις είναι: Ο ανάδοχος να έχει ερευνητική ή/ και παραγωγική υποδοµή στην περιφέρεια υτικής Μακεδονίας και Τουλάχιστον το 80% του συνολικού προϋπολογισµού της προτεινόµενης έρευνας να αφορά έρευνα που εκτελείται στην περιφέρεια υτικής Μακεδονίας από φορείς που έχουν τη σχετική ερευνητική ή /και παραγωγική υποδοµή στην εν λόγω περιφέρεια. Η επιχείρηση δύναται να καλύψει µέρος της ιδίας συµµετοχής της µε δανειακά κεφάλαια. Το ποσοστό δανειοδότησης δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% του συνολικού προϋπολογισµού της πρότασης. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη η υποβολή γραπτής εγγύησης του ενδιαφερόµενου Τραπεζικού Οργανισµού, όπου θα αναγράφεται τόσο το ποσό της χρηµατοδότησης όσο και το συγκεκριµένο ερευνητικό υποέργο που θα επιχορηγηθεί. εν είναι δυνατή η χρηµατοδότηση περισσοτέρων της µίας πρότασης ανά επιχείρηση (είτε ως ανάδοχος, είτε ως συνεργαζόµενη) από το ΠΑΒΕΤ-ΝΕ. Στην περίπτωση αυτή συµπεριλαµβάνονται και οι επιχειρήσεις που είναι θυγατρική η µία της άλλης ή που συνδέονται κεφαλαιακά σε ποσοστό µεγαλύτερο του 50% Ακόµη δίδεται η δυνατότητα ένα τµήµα της έρευνας να εκτελείται υπεργολαβικά από Εργαστήρια ΑΕΙ, ΤΕΙ, από ηµόσιο Ερευνητικό Κέντρο (ΕΙΕ, ΕΚΕΦΕ, ΙΤΕ, ΕΚΕΤΑ, ΕΘΙΑΓΕ κλπ), από Κέντρο Καινοτοµιών (ΕΟΜΜΕΧ Αθηνών, Πατρών κλπ), και από Εταιρεία Βιοµηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΒΕΤΑ). Ως εταιρείες ΒΕΤΑ θεωρούνται οι εξής : - Εταιρεία Βιοµηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων (ΕΒΕΤΑΜ AE) - Εταιρεία Κεραµικών Πυρίµαχων (ΕΚΕΠΥ AE) - Εταιρεία Ανάπτυξης της Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΑΝΤ AE) - Εταιρεία Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας Ένδυσης και Ινών (ΕΤΑΚΕΙ AE) - Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Τροφίµων (ΕΤΑΤ ΑΕ) - Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου (ΙΧΘΥΚΑ ΑΕ) - Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας έρµατος και Υποδηµάτων (ΕΛΚΕ Ε AE) - Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών (ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ) Η δαπάνη του υπεργολάβου δεν µπορεί να ξεπερνά το 30% του συνολικού προϋπολογισµού του έργου. Στην περίπτωση αυτή επισυνάπτεται στην πρόταση το προσύµφωνο συνεργασίας µεταξύ της επιχείρησης και της εταιρείας BETA ή ιδρύµατος ή κέντρου. Το ερευνητικό έργο που θα προταθεί από µια επιχείρηση δεν θα πρέπει κατ' ανάγκη να περιορίζεται στο συγκεκριµένο πεδίο παραγωγής της, αλλά µπορεί να αναφέρεται και σε άλλα προϊόντα ή διαδικασίες, προκειµένου η επιχείρηση να γίνει ικανή να ασχοληθεί µε µια νέα παραγωγική δραστηριότητα. Οι µεγάλες επιχειρήσεις, δηλαδή, επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στον ορισµό των ΜΜΕ (παράρτηµα 1) σύµφωνα µε την ΣΥΣΤΑΣΗ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 361/2003 (L124 της σ. 36) & τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 364/2004 (L63 της σ.22 ) µε τον οποίο τροποποιείται ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 70/2001 της 12/01/2001 για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ περί κρατικών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις µικρού και µεσαίου µεγέθους, πρέπει να υποβάλουν µία σαφή και εµπεριστατωµένη περιγραφή του κινήτρου (incentive effect) σε ποσοτικούς δείκτες. Υπογραµµίζεται πως η επίδειξη της ύπαρξης τέτοιου κινήτρου αποτελεί προϋπόθεση για τη χρηµατοδότηση µεγάλης επιχείρησης από το πρόγραµµα. ΠΑΒΕΤ-ΝΕ Σελίδα 4 από 14

5 Ο ορισµός των ΜΜΕ δίνεται στο Παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) 364/2004 (L63 της σ.22) µε τον οποίο τροποποιείται ο κανονισµός (ΕΚ) 70/2001 (το Παράρτηµα είναι απόσπασµα της σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 361/2003 (L124 της σ. 36)). 4.0 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Από τους πόρους του ΠΑΒΕΤ-ΝΕ καλύπτονται µερικώς οι δαπάνες των επιλεγµένων ερευνητικών προγραµµάτων ή έργων κατά κατηγορία δαπανών ως εξής : α) Για αµοιβές προσωπικού : Για αµοιβές νέου προσωπικού, που θα προσληφθεί από την επιχείρηση αποκλειστικά για τις ανάγκες του έργου µε σύµβαση εργασίας ποσοστό µέχρι 80% της σχετικής δαπάνης. Αν η απασχόληση του νέου προσωπικού στηρίζεται σε αναθέσεις έργου το ποσοστό επιχορήγησης µπορεί να ανέρχεται µέχρι το 50%. Για αµοιβές προσωπικού, ήδη απασχολούµενου, το ποσοστό µπορεί να φθάσει έως 30% της σχετικής δαπάνης. Η απασχόληση του υφιστάµενου προσωπικού των επιχειρήσεων που θα χρεωθεί στο έργο δεν µπορεί να ξεπερνά τους οκτώ (8) ανθρωποµήνες ανά έτος/ ανά άτοµο. Οι µέτοχοι δεν δικαιούνται αµοιβής. - Ο µέσος όρος αµοιβών που θα χρεωθεί στο έργο ανά κατηγορία προσωπικού δεν θα ξεπερνά τα κατωτέρω ποσά : / ανθρωποµήνα πλήρους απασχόλησης στο έργο για το έµπειρο ερευνητικό προσωπικό (κάτοχοι διδακτορικού ή κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου µε τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσίας ή πτυχιούχοι µε προϋπηρεσία άνω των 15 ετών σε αντίστοιχη θέση) / ανθρωποµήνα πλήρους απασχόλησης στο έργο για το απλό ερευνητικό προσωπικό (κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου ή πτυχιούχοι χωρίς µεταπτυχιακές σπουδές) / ανθρωποµήνα πλήρους απασχόλησης στο έργο για προσωπικό υποστήριξης (τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό, γραµµατείς). Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για αµοιβές του προσωπικού κάθε ειδικότητας και αναλογικά µε το χρόνο απασχόλησής του, µε την προϋπόθεση ότι αυτό θεωρείται αναγκαίο για την εκπόνηση του συγκεκριµένου ερευνητικού έργου. β) Για επιστηµονικά όργανα, εξοπλισµό και λογισµικό που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και σε µόνιµη βάση για την ερευνητική δραστηριότητα ποσοστό έως 50% του συνόλου των σχετικών δαπανών. Περιλαµβάνονται µικρά όργανα, συσκευές, διατάξεις και εξαρτήµατά τους, που θα χρησιµοποιηθούν για την εξυπηρέτηση του έργου, σε εργαστηριακή ή και ηµιβιοµηχανική κλίµακα. εν επιχορηγείται η αγορά βασικού εξοπλισµού, αποσβέσεις και ενοικιάσεις. γ) Για αναλώσιµα που σχετίζονται άµεσα και στηρίζουν την ερευνητική δραστηριότητα µέχρι ποσοστού 50% της σχετικής δαπάνης. δ) απάνες υπεργολαβίας: Στην περίπτωση που τµήµα του ερευνητικού έργου εκτελείται από εργαστήρια ΑΕΙ, ΤΕΙ, ηµόσιο Ερευνητικό Κέντρο και Εταιρείας ΒΕΤΑ, (αναφέρονται στην παράγραφο 3.0) η δαπάνη του υπεργολάβου καλύπτεται από το πρόγραµµα κατά 50% αν πρόκειται για βιοµηχανική έρευνα, ενώ αν πρόκειται για δραστηριότητα προανταγωνιστικού τύπου για την περίπτωση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων κατά 45%, και για την περίπτωση των µεγάλων επιχειρήσεων κατά 35%. Το αντίστοιχο υπόλοιπο καλύπτεται από την ανάδοχο εταιρεία. Η δαπάνη υπεργολαβίας δεν θα υπερβαίνει το 30 % του συνολικού προϋπολογισµού. ΠΑΒΕΤ-ΝΕ Σελίδα 5 από 14

6 ε) Λοιπά έξοδα λειτουργίας (π.χ. κόστος υλικών, προµήθειες και παρεµφερή προϊόντα) που στηρίζουν άµεσα την ερευνητική δραστηριότητα έως 30% του συνόλου του σχετικού κονδυλίου. Τα έξοδα αυτά δεν θα υπερβαίνουν το 5% του συνολικού προϋπολογισµού. Στα λοιπά έξοδα περιλαµβάνονται έξοδα πιστοποίησης, προτυποποίησης και κατοχύρωσης των αποτελεσµάτων, έξοδα µετακινήσεων και γενικά έξοδα. Αν οι δαπάνες µετακινήσεων υπερβαίνουν τα θα πρέπει να αιτιολογείται πλήρως η αναγκαιότητά τους µέσα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου. Επιπλέον σε περιπτώσεις όπου για την εκπλήρωση των σκοπών του έργου τεκµηριώνεται η σκοπιµότητα συνεργασίας µε επιχείρηση του εξωτερικού (π.χ. ανάληψη κοινών δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης, αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσµάτων ή τεχνογνωσίας που έχει αναπτυχθεί εκτός της χώρας κλπ), καλύπτονται τα έξοδα µετακίνησης και παραµονής προσωπικού της αναδόχου εταιρείας στην αντίστοιχη χώρα για τους παραπάνω σκοπούς. Ειδικά για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις περιλαµβάνονται οι δαπάνες πιστοποίησης, τυποποίησης και κατοχύρωσης των αποτελεσµάτων. εν είναι επιλέξιµες οι τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασµοί ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ ΑΠ κλπ) και ο Φ.Π.Α. Οι χρηµατοδουτούµενοι φορείς υποχρεούνται να φυλάττουν τα παραστατικά που αφορούν στο χρηµατοδοτούµενο έργο µέχρι το Η επιχορήγηση θα καλύπτει συνολικά και κατά ανώτατο όριο µέχρι : 60% του συνολικού προϋπολογισµού των προαναφερθεισών δαπανών έργων βιοµηχανικής έρευνας (όπως ορίζονται παραπάνω) ανεξάρτητα από το µέγεθος της επιχείρησης που αναλαµβάνει το έργο, 45% του συνολικού προϋπολογισµού των προαναφερθεισών δαπανών έργων δραστηριοτήτων ανάπτυξης σε προανταγωνιστικό στάδιο (όπως ορίζονται παραπάνω) τα οποία αναλαµβάνει µικρή ή µεσαία επιχείρηση (όπως ορίζεται στο παράρτηµα 1), 35% του συνολικού προϋπολογισµού των προαναφερθεισών δαπανών έργων δραστηριοτήτων ανάπτυξης σε προανταγωνιστικό στάδιο (όπως ορίζονται παραπάνω) τα οποία αναλαµβάνει µεγάλη επιχείρηση. 5.0 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αναγκαία προϋπόθεση για την εξέταση της πρότασης είναι η εναρµόνισή της µε τις προδιαγραφές και τους στόχους της προκήρυξης, ο ερευνητικός και αναπτυξιακός της χαρακτήρας και η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας σε δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Ακόµη λαµβάνεται υπόψη η διασφάλιση πραγµατικής οικονοµικής συµµετοχής (χρηµατοδότησης) του έργου από την αιτούσα επιχείρηση, δηλαδή η σχέση ανάµεσα στις οικονοµικές δυνατότητες της επιχείρησης, όπως παρουσιάζονται στους δηµοσιευµένους ισολογισµούς της ή στα επίσηµα φορολογικά στοιχεία και στον προτεινόµενο προϋπολογισµό του έργου. Επίσης όπως έχει ήδη αναφερθεί στην παράγραφο 3.0, παρέχεται η δυνατότητα τραπεζικού δανεισµού της εταιρείας µε ποσό που δεν θα υπερβαίνει το 30% του συνολικού προϋπολογισµού της πρότασης. ΠΑΒΕΤ-ΝΕ Σελίδα 6 από 14

7 Η χρονική διάρκεια του έργου δεν πρέπει να είναι µικρότερη των 12 µηνών και δεν πρέπει να ξεπερνά τους 18 µήνες. Σε κάθε περίπτωση η καταληκτική ηµεροµηνία λήξης όλων των έργων δεν θα είναι µεταγενέστερη της 31/12/2007. Η ηµεροµηνία έναρξης του έργου ορίζεται από την ανάδοχο εταιρεία και δεν µπορεί να είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας υποβολής της πρότασης. Σηµειώνεται ότι η ηµεροµηνία έναρξης του έργου δεν µπορεί να τροποποιηθεί. Επισηµαίνεται ότι : - εν είναι δυνατή η χρηµατοδότηση περισσοτέρων της µίας πρότασης (1) ανά εταιρεία (είτε ως ανάδοχος, είτε ως συνεργαζόµενη) από το ΠΑΒΕΤ-ΝΕ. 6.0 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Οι ερευνητικές προτάσεις υποβάλλονται στη ΓΓΕΤ µε τη µορφή και τον τύπο των ειδικών εντύπων που χορηγούνται για το σκοπό αυτό. Κάθε ερευνητική πρόταση αποτελείται από µια σειρά εντύπων που περιέχουν γενικές πληροφορίες για την ίδια την επιχείρηση (τους στόχους και τις δραστηριότητές της), την ερευνητική οµάδα, τις νέες θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται, την περιγραφή του αντικειµένου του έργου και της προτεινόµενης µεθοδολογίας. Θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνονται πληροφορίες και σχόλια που να τεκµηριώνουν την σκοπιµότητα και τα οφέλη της επιχείρησης και γενικότερα της εθνικής οικονοµίας από την εκτέλεση του προγράµµατος. Τα έντυπα συµπληρώνονται µε ευθύνη της επιχείρησης, η οποία αποφασίζει για την έκταση του κειµένου της πρότασης κατά την κρίση της. Θα πρέπει όµως να προσεχθεί ιδιαίτερα ώστε να είναι περιεκτικό, να µπορεί να γίνεται κατανοητό και από επιστήµονες χωρίς εξειδίκευση στο ιδιαίτερο αντικείµενο της πρότασης και να θεµελιώνονται µε επάρκεια τα επιχειρήµατα και οι αναλύσεις. Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να δοθεί στην σαφήνεια της µεθοδολογίας εκτέλεσης του έργου, των παραδοτέων ανά φάση εργασίας και του τελικού παραδοτέου του έργου. Επίσης θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα ο υπολογισµός των ανθρωποµηνών ανά φάση εργασίας. Οι προτάσεις πρέπει να περιλαµβάνουν όλα εκείνα τα στοιχεία που κατά την γνώµη των επιστηµονικών υπεύθυνων πρέπει να διαθέτουν τα µέλη των επιτροπών για την καλύτερη αξιολόγηση των προτάσεων. Οι επιτροπές θα αξιολογήσουν τις προτάσεις µε βάση τα στοιχεία που θα τους δοθούν χωρίς να ζητήσουν συµπληρωµατικά στοιχεία ή διευκρινίσεις σε περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις ή ασάφειες. Οι ερευνητικές προτάσεις υποβάλλονται δακτυλογραφηµένες σε διπλό διάστηµα σε δύο αντίτυπα (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο) και σε ψηφιακή µορφή. Κάθε πρόταση, εκτός από τα συµπληρωµένα έντυπα, συνοδεύεται από : 1) αναλυτικό ιδρυτικό καταστατικό της αιτούσας επιχείρησης και των τροποποιήσεων αυτού, 2) δηµοσίευση του ιδρυτικού καταστατικού και των τροποποιήσεων αυτού στο µητρώο ανωνύµων εταιρειών (ΦΕΚ). 3) επίσηµα στοιχεία της επιχείρησης που να αποδεικνύουν το ύψος των οικονοµικών της δραστηριοτήτων κατά το διάστηµα από την ίδρυση έως την υποβολή της πρότασης (δηµοσιευµένοι ισολογισµοί των τριών τελευταίων ετών ή όσοι ισολογισµοί έχουν συνταχθεί µέχρι εκείνη τη στιγµή ή επίσηµα φορολογικά στοιχεία, παραγγελίες, συµβάσεις, κ.ά.), 4) µισθοδοτική κατάσταση του προσωπικού, που θα συµµετάσχει στην υλοποίηση του έργου, κατά την τελευταία ηµέρα του µήνα που προηγείται της υποβολής της πρότασης υπογεγραµµένη από τον /ντή προσωπικού ή τον λογιστή της εταιρείας, 5) βιογραφικά σηµειώµατα των µελών των ερευνητικών οµάδων που θα συµµετέχουν στο έργο ΠΑΒΕΤ-ΝΕ Σελίδα 7 από 14

8 6) αν στην πρόταση συµµετέχει υπεργολάβος προσύµφωνο συνεργασίας µεταξύ της επιχείρησης και του υπεργολάβου (ίδρυµα ή κέντρο ή εταιρεία BETA), 7) σε περίπτωση δανειοδότησης γραπτή εγγύηση του ενδιαφερόµενου Τραπεζικού Οργανισµού στην οποία να αναγράφεται το ποσό δανειοδότησης, ο τίτλος του υποέργου και του προγράµµατος. 8) Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 (άρθρο 8) για κάθε επιχείρηση που συµµετέχει στην πρόταση ερευνητικού έργου υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπό της στην οποία θα δηλώνεται το είδος της εταιρείας (ΜΜΕ ή Μεγάλη) κατά την έννοια της ΣΥΣΤΑΣΗΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 361/2003 (L124 της σ. 36) & του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 364/2004 (L63 της σ.22 ) µε τον οποίο τροποποιείται ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 70/ ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 (άρθρο 8) του νόµιµου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας ότι «δεν χρηµατοδοτείται από άλλη πηγή κανείς εκ των συµβαλλοµένων για µέρος ή ολόκληρο το αντικείµενο έρευνας της πρότασης». Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων στην ΓΓΕΤ ορίζεται η 16/12/2005 και ώρα 12:00 π.µ. (την ίδια ηµεροµηνία πρέπει να φέρει η ταχυδροµική σφραγίδα σε περίπτωση συστηµένης ταχυδροµικής αποστολής). Οι προτάσεις υποβάλλονται στη: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, Τµήµα Γ ΠΑΒΕ Μεσογείων 14-18, ΑΘΗΝΑ, ΤΘ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Οι προτάσεις που υποβάλλονται στη ΓΓΕΤ, πριν την αξιολόγηση τους καταχωρούνται σε βάση δεδοµένων και ταξινοµούνται σε θεµατικές περιοχές µε βάση τη δήλωση της αναδόχου εταιρείας στο έντυπο της πρότασης. 7.1 ιαδικασία κρίσης Οι προτάσεις που υποβάλλονται στη ΓΓΕΤ ελέγχονται πρώτα από αρµόδια στελέχη της ΓΓΕΤ ως προς την τήρηση των τυπικών όρων συµµετοχής στο πρόγραµµα. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται, απορρίπτονται : όσες δεν πληρούν τους όρους της προκήρυξης, όσα έργα χρηµατοδοτούνται ήδη από άλλες δηµόσιες πηγές, όταν υποβληθούν περισσότερες της µίας (1) πρότασης ανά εταιρεία (είτε ως αιτούσα είτε ως συνεργαζόµενη), όσες προβλέπουν ιδία συµµετοχή ανά έτος άνω του 50% του κύκλου εργασιών ή του 50% του µετοχικού της κεφαλαίου. Προτάσεις που υποβάλλονται µε ελλιπή στοιχεία (π.χ. λείπουν έντυπα ή κάποιο από τα υποχρεωτικά παραρτήµατα, δηµοσιευµένο καταστατικό, δηµοσιευµένοι ισολογισµοί, µισθοδοτικές καταστάσεις, βιογραφικά, κλπ ή υποβάλλονται σε λιγότερα από τρία αντίγραφα) δεν θα προχωρούν στην διαδικασία της αξιολόγησης. Η ανάδοχος εταιρεία θα ενηµερωθεί για τις ελλείψεις που παρουσιάζει η πρότασή της και θα ζητηθεί η υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων άµεσα (εντός 10 ηµερών από την ηµεροµηνία γραπτής ενηµέρωσης της ΓΓΕΤ προς την ανάδοχο). Στην περίπτωση κατά την οποία παρέλθει η παραπάνω προθεσµία χωρίς να υποβληθούν τα σχετικά στοιχεία ή αν τα νέα στοιχεία κρίνονται ανεπαρκή, η πρόταση τίθεται στο αρχείο και ενηµερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόµενος. ΠΑΒΕΤ-ΝΕ Σελίδα 8 από 14

9 Οι προτάσεις που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις αξιολογούνται από Επιτροπές, τα µέλη των οποίων ορίζονται από το Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Στην σύνθεση της επιτροπής, τα µέλη της οποίας διαθέτουν βιοµηχανική πείρα, συµµετέχει εκπρόσωπος του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών ή της Ένωσης Εµπορικών και Βιοµηχανικών Επιµελητηρίων χωρίς ψήφο και δύναται να συµµετέχει εκπρόσωπος της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας επίσης χωρίς ψήφο. Οι επιτροπές αξιολόγησης ορίζονται έτσι ώστε να καλύπτουν τους επιστηµονικούς τοµείς που αναφέρονται στην προκήρυξη. Οι επιτροπές συγκαλούνται µε φροντίδα της αρµόδιας ιεύθυνσης της ΓΓΕΤ. Έργο της κάθε επιτροπής είναι : - Η συγκριτική αξιολόγηση των προτάσεων τόσο από άποψη επιστηµονικής, τεχνικής και οικονοµικής αρτιότητας και σηµασίας, όσο και από άποψη προτεραιοτήτων πολιτικής για αύξηση της ανταγωνιστικότητας. - H υπογραφή και η υποβολή στον Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας εισήγησης για την αποδοχή των προτάσεων µε την υψηλότερη βαθµολογία που καλύπτουν το διατιθέµενο ποσό της δηµόσιας δαπάνης. Προκειµένου να διευκολυνθεί στο έργο της η επιτροπή για την αντιµετώπιση εξειδικευµένων θεµάτων, µπορεί ν απευθυνθεί σε εµπειρογνώµονες που συντάσσουν ειδική έκθεση αξιολόγησης και οι οποίοι καλούµενοι από την επιτροπή µπορούν να συµµετέχουν στις εργασίες της χωρίς ψήφο. Οι προτάσεις παρουσιάζονται στις επιτροπές αξιολόγησης µε τεκµηριωµένη εισήγηση από εισηγητή, συνεργάτη της ΓΓΕΤ, που ορίζεται από την αρµόδια ιεύθυνση της ΓΓΕΤ αµέσως µετά την υποβολή της πρότασης στην Υπηρεσία. Έργο του εισηγητή είναι : - O έλεγχος της αρτιότητας της πρότασης και της καλής εκτέλεσης προηγούµενων ερευνητικών έργων (ΠΑΒΕΤ κα) της επιχείρησης (εφόσον υπάρχουν). - H σύνταξη εισήγησης προς την επιτροπή αξιολόγησης. Οι επιτροπές βαθµολογούν τις προτάσεις σύµφωνα µε τα παρακάτω κριτήρια και οι προτάσεις κατατάσσονται µε φθίνουσα κατάταξη βαθµολογίας. 7.2 Κριτήρια Αξιολόγησης α. Σοβαρότητα και αξιοπιστία της επιχείρησης που προτείνει το έργο και η ικανότητά της να το υποστηρίξει διοικητικά και οργανωτικά και επιστηµονικά (βαθµός 1-15) Θα λαµβάνονται υπόψη : Οικονοµικά και εµπορικά στοιχεία της αιτούσας επιχείρησης σε σχέση µε το ύψος του προτεινόµενου έργου και της ιδίας οικονοµικής συµµετοχής αυτής. Η επιχείρηση πρέπει να δικαιολογεί ότι µπορεί να υποστηρίξει οικονοµικά το έργο µε δικά της ή/και δανειακά κεφάλαια. Ύπαρξη και λειτουργία εργαστηρίου έρευνας ή και ελέγχου ποιότητας Επάρκεια Υποδοµής που διαθέτουν ο φορείς για την εκτέλεση του έργου (επάρκεια υλικοτεχνικής υποδοµής και εξοπλισµού, διοικητική και οικονοµική υποστήριξη) Οι διεθνείς συνεργασίες που πιθανόν υπάρχουν. Επάρκεια προσωπικού, προσλήψεις νέου προσωπικού, κατόχων µεταπτυχιακών τίτλων ( ιδακτορικό, Master) ή τεχνικών και βοηθητικών, που δεν αντικαθιστούν υπάρχοντες εργαζοµένους. ΠΑΒΕΤ-ΝΕ Σελίδα 9 από 14

10 β. Η τεχνολογική, παραγωγική και εµπορική σπουδαιότητα του έργου σε σχέση µε το κόστος του. Ο βαθµός καινοτοµίας του προϊόντος και της παραγωγικής διαδικασίας. (βαθµός 1-35) Πρωτοτυπία / Καινοτοµικότητα : Πρωτοτυπία και καινοτοµικότητα του αναµενόµενου αποτελέσµατος/τελικού παραδοτέου Παραγωγική Σπουδαιότητα : Αύξηση παραγωγικότητας Μείωση κόστους Αύξηση προστιθέµενης αξίας και ποιοτική βελτίωση Εµπορική Σπουδαιότητα : υνατότητα εµπορικής αξιοποίησης ιείσδυση σε νέες αγορές (εσωτερικού / εξωτερικού) Υποκατάσταση εισαγωγών γ. Η δυνατότητα υλοποίησης του έργου σε σχέση µε την µέθοδο που θα εφαρµοσθεί και την πείρα του προσωπικού που θα απασχοληθεί. (βαθµός 1-30) Η περιγραφή της µεθόδου που θα χρησιµοποιηθεί να είναι σαφής και επιστηµονικά τεκµηριωµένη. Επίσης να γίνεται αναλυτική περιγραφή των φάσεων εργασίας καθώς και των τµηµάτων του έργου το οποίο θα εκτελέσει το κάθε µέλος της ερευνητικής οµάδας. Ερευνητική πείρα : Ερευνητική πείρα των ερευνητικών οµάδων Ποιότητα και έκταση προγενεστέρου ερευνητικού έργου συµµετεχόντων σε σχέση µε το αντικείµενο Τρέχουσα Ε&Τ δραστηριότητα (συµµετοχή σε προγράµµατα, εργαστήρια Ε&Τ, κλπ.) Συνάφεια προτεινόµενου έργου µε υπάρχουσες δυνατότητες. Εφικτότητα : Σαφήνεια και εφικτότητα του προτεινόµενου έργου Καταλληλότητα και ποιότητα επιστηµονικής µεθοδολογίας Πληρότητα και αποτελεσµατικότητα διαδικασίας υλοποίησης Παραδοτέα (Σαφή παραδοτέα ανά φάση και τελικό παραδοτέο που να αντιστοιχεί σε άµεσα αξιοποιήσιµο προϊόν ή παραγωγική διαδικασία) δ. Η ικανότητα της επιχείρησης να αξιοποιήσει τα αποτελέσµατα της έρευνας. Αναµενόµενο οικονοµικό αποτέλεσµα από το έργο και σχέδιο εφαρµογής των αποτελεσµάτων (βαθµός 1-10) ε. Ύψος και καταλληλότητα της κατανοµής του προϋπολογισµού µεταξύ των φορέων. (βαθµός 1-10). Αντιστοιχία {Α/Μ πλήρους απασχόλησης} και {εργασιών και παραδοτέων ανά φάση} ΠΑΒΕΤ-ΝΕ Σελίδα 10 από 14

11 Αντιστοιχία {ύψους ποσού υπεργολαβίας} και {εργασιών και παραδοτέων του υπεργολάβου} Ποσά για ερευνητικό εξοπλισµό, αναλώσιµα και για άλλα έξοδα Μέγιστη βαθµολογία πρότασης 100. Κάθε πρόταση βαθµολογείται από την επιτροπή στα παραπάνω κριτήρια, ώστε να είναι δυνατή στη συνέχεια η ιεράρχηση των προτάσεων από την υπηρεσία µε βάση το σύνολο της βαθµολογίας που συγκέντρωσαν. Προτάσεις που θα συγκεντρώσουν βαθµολογία µικρότερη του 50, δεν πρόκειται να χρηµατοδοτηθούν. 7.3 ιασφάλιση του βιοµηχανικού απόρρητου. Κατά τις διάφορες φάσεις της παραπάνω διαδικασίας αξιολόγησης, η ΓΓΕΤ τηρεί εχεµύθεια, προκειµένου να διασφαλιστεί το βιοµηχανικό απόρρητο, τόσο στο περιεχόµενο της πρότασης, όσο και στα λοιπά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε την επιχείρηση, που συνοδεύουν την πρόταση. Ειδικότερα : α) Η ερευνητική πρόταση κοινοποιείται στα µέλη της αντίστοιχης επιτροπής αξιολόγησης και στους εµπειρογνώµονες. Αυτοί έχουν δεσµευτεί από την αρχή ενυπόγραφα ότι θα χειριστούν το περιεχόµενο των προτάσεων εµπιστευτικά. β) Τα ονόµατα των µελών των επιτροπών αξιολόγησης και των εµπειρογνωµόνων είναι απόρρητα και δεν γνωστοποιούνται στις επιχειρήσεις. γ) Η απόρριψη µιας ερευνητικής πρότασης γνωστοποιείται µόνο στην επιχείρηση που την υπέβαλε. δ) Η ΓΓΕΤ στο τέλος της αξιολόγησης δηµοσιεύει µόνο τις προτάσεις που εγκρίθηκαν και ειδικότερα τον τίτλο του έργου, το όνοµα της εταιρείας και το ύψος του εγκεκριµένου προϋπολογισµού. 8.0 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Στις δηµοσιεύσεις που γίνονται και περιέχουν προκαταρκτικά, µερικά ή τελικά αποτελέσµατα του ερευνητικού έργου, που χρηµατοδοτήθηκε από την ΓΓΕΤ, πρέπει να µνηµονεύεται ότι η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα υτικής Μακεδονίας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηµατοδότησαν µέρος ή ολόκληρο το ερευνητικό έργο. Μέσα σε έξη µήνες από την λήξη του προγράµµατος ή έργου ο χρηµατοδοτούµενος υποχρεούται να δηλώσει στη ΓΓΕΤ τον τρόπο µε τον οποίο πρόκειται να χρησιµοποιήσει τα αποτελέσµατα αυτού. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης υποβολής της παραπάνω δήλωσης, το ηµόσιο µπορεί να αξιοποιεί ή να εκµεταλλεύεται το ίδιο ή µέσω τρίτων, τα αποτελέσµατα αυτά ελεύθερα. ΠΑΒΕΤ-ΝΕ Σελίδα 11 από 14

12 Ο χρηµατοδοτούµενος που υποβάλει εµπρόθεσµα την πιο πάνω δήλωση οφείλει να αξιοποιήσει τα προκύψαντα αποτελέσµατα µέσα σε 4 έτη από την υποβολή της δήλωσης του. Με την παρέλευση των 4 ετών χωρίς αξιοποίηση των αποτελεσµάτων από το χρηµατοδοτούµενο, το ηµόσιο µπορεί να χρησιµοποιεί και να εκµεταλλεύεται τα αποτελέσµατα αυτά ελεύθερα. 9.0 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, οι προτάσεις θα ιεραρχηθούν σε πίνακα, κατά φθίνουσα βαθµολογική σειρά. Με βάση την κατάταξη των προτάσεων και την διαθέσιµη δηµόσια δαπάνη, προσδιορίζονται οι προς χρηµατοδότηση προτάσεις, οι οποίες σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν συνολικό βαθµό αξιολόγησης µεγαλύτερο του 50. Στην συνέχεια, η αρµόδια ιεύθυνση εισηγείται σχετικά προς τον Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας, ο οποίος αποφασίζει για την τελική έγκριση. Σε περίπτωση αποδοχής της πρότασης, υπογράφεται από τον Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας και τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας απόφαση, που περιλαµβάνει τους όρους που διέπουν τη χρηµατοδότηση, την παρακολούθηση του έργου και τη διαπίστωση της εκτέλεσής του από την Υπηρεσία. Στην απόφαση επισυνάπτεται Τεχνικό Παράρτηµα που περιγράφεται αναλυτικά, το φυσικό αντικείµενο, η επιστηµονική µεθοδολογία, οι φάσεις εργασίας µε τα αντίστοιχα παραδοτέα, οι πίνακες δαπανών κλπ. Για την καταβολή της συµµετοχής της ΓΓΕΤ απαιτείται να υποβληθεί προηγουµένως στη ΓΓΕΤ εγγυητική επιστολή ίση προς το 5% της συνολικής συµµετοχής της. Σε όλα τα έργα ανεξαρτήτως διάρκειας προκαταβάλλεται το 50% του συνολικού ύψους της επιχορήγησης. Στην περίπτωση που η πρόταση αφορά σε συνεργασία µεταξύ δύο ή και περισσοτέρων επιχειρήσεων, η ΓΓΕΤ προκαταβάλλει στον ανάδοχο φορέα το σύνολο του ποσού που αντιστοιχεί σε όλους τους συνεργαζόµενους φορείς, λαµβάνοντας αθεώρητο τιµολόγιο επιχορήγησης από τον κάθε συνεργαζόµενο φορέα χωριστά. Ο ανάδοχος ύστερα από εξουσιοδότηση κάθε συνεργαζόµενου φορέα λαµβάνει το σύνολο της χρηµατοδότησης του υποέργου και υποχρεούται να το κατανείµει κατά το ποσοστό συµµετοχής του κάθε φορέα στην δηµόσια δαπάνη του έργου. Ο χρηµατοδοτούµενος φορέας, υποχρεούται να υποβάλει στην ΓΓΕΤ έγκαιρα όλα τα απαραίτητα στοιχεία (ενδιάµεση και τελική τεχνική έκθεση, εξαµηνιαίες οικονοµικές εκθέσεις και τριµηνιαία δελτία παρακολούθησης φυσικής προόδου του υποέργου) και παραστατικά. Ειδικότερα: Η υποβολή της ενδιάµεσης έκθεσης πρέπει να γίνεται το αργότερο εντός 1 µηνός από την λήξη της αντιστοίχου περιόδου υλοποίησης του ερευνητικού έργου, προκειµένου η ΓΓΕΤ να καταβάλει στον ανάδοχο την β δόση, η οποία ανέρχεται το µέγιστο, στο 30% του συνολικού ύψους της επιχορήγησης και µε την προϋπόθεση ότι οι πιστοποιηµένες δαπάνες των συµµετεχόντων φορέων αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 40% του συνολικού προϋπολογισµού (επιχορήγηση ΓΓΕΤ και ιδία συµµετοχή) του υποέργου. Στην περίπτωση που οι πιστοποιηµένες δαπάνες των συµµετεχόντων φορέων κυµαίνονται µεταξύ 30-40% του συνολικού προϋπολογισµού (επιχορήγηση ΓΓΕΤ και ιδία συµµετοχή) καταβάλλεται το αντίστοιχο ποσοστό της επιχορήγησης µειωµένο κατά 10%. ΠΑΒΕΤ-ΝΕ Σελίδα 12 από 14

13 Στην περίπτωση που οι πιστοποιηµένες δαπάνες των συµµετεχόντων φορέων είναι κάτω του 30% του συνολικού προϋπολογισµού (επιχορήγηση ΓΓΕΤ και ιδία συµµετοχή) η β δόση δεν καταβάλλεται στο στάδιο αυτό αλλά µε την ολοκλήρωση του υποέργου µαζί µε την αποπληρωµή. Το υπόλοιπο 20% της εγκεκριµένης δηµόσιας δαπάνης καταβάλλεται µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του υποέργου, την υποβολή της Τελικής Έκθεσης Ολοκλήρωσης και την πιστοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου από την ΓΓΕΤ. Η τελική έκθεση (φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου) πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός διµήνου από την λήξη του ερευνητικού έργου. Μετά τον έλεγχο ολοκλήρωσης του έργου καταβάλλεται στον ανάδοχο, το ποσό επιχορήγησης που αντιστοιχεί στην αποπληρωµή του. Για τα ερευνητικά έργα διάρκειας 12 µηνών, µε την έναρξη του έργου προκαταβάλλεται το 50% της συνολικής δηµόσιας επιχορήγησης και µετά την λήξη του έργου καταβάλλεται επιχορήγηση αντίστοιχη προς το ποσό της αποπληρωµής. ΠΑΒΕΤ-ΝΕ Σελίδα 13 από 14

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Ορισµός των ΜΜΕ Για την εφαρµογή του παρόντος πλαισίου, οι «Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις» νοούνται κατά την έννοια της ΣΥΣΤΑΣΗΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 361/2003 (L124 της σ. 36) & του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 364/2004 (L63 της σ.22 ) µε τον οποίο τροποποιείται ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 70/2001. Κατά τον ορισµό που ισχύει από 1/1/2005 οι ΜΜΕ είναι επιχειρήσεις: - που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόµενους - και οι οποίες 1. είτε έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια Eυρώ, 2. είτε έχουν ετήσιο σύνολο ενεργητικού που δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια Eυρώ, Για τον χαρακτηρισµό µιας επιχείρησης ως ΜΜΕ ή µεγάλης λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία (εργαζόµενοι και οικονοµικά στοιχεία) των 2 ή 3 κλεισµένων διαχειριστικών χρήσεων Τι λαµβάνεται υπόψη για των υπολογισµό των εργαζοµένων και των οικονοµικών µεγεθών. 1. Εάν ο φορέας είναι ανεξάρτητη επιχείρηση λαµβάνονται µόνο τα στοιχεία της επιχείρησης - φορέα (εργαζόµενοι & οικονοµικά στοιχεία) Μία επιχείρηση (Α) είναι ανεξάρτητη εάν: α) δεν συµµετέχει ή ίδια (Α) σε άλλη επιχείρηση (Β) µε ποσοστό 25% και β) δεν έχει ως µέτοχο - εταίρο µε ποσοστό 25% άλλη επιχείρηση ( Γ)* *δεν αφορά εταιρείες επιχειρηµατικού κεφαλαίου, Πανεπιστήµια ή ερευνητικά κέντρα, θεσµικούς επενδυτές και ΟΤΑ µε ετήσιο προϋπολογισµό < 10 εκατ και κατοίκους< Εάν ο φορέας είναι επιχείρηση συνεργαζόµενη µε µία άλλη επιχείρηση λαµβάνονται τα στοιχεία της επιχείρησης - φορέα + τα στοιχεία της συνεργαζόµενης επί το ποσοστό συµµετοχής (%) Μία επιχείρηση (Α) είναι συνεργαζόµενη µε µία άλλη (Β)* εάν: α) Η (Α) µετέχει στην επιχείρηση (Β) µε : 25% ποσοστό συµµ. 50% ή β) η (Α) έχει ως µέτοχο την (Β)* µε : 25% ποσοστό συµµ. 50% *δεν αφορά i) εταιρείες επιχειρηµατικού κεφαλαίου, Πανεπιστήµια ή ερευνητικά κέντρα, θεσµικούς επενδυτές και ΟΤΑ µε ετήσιο προϋπολογισµό < 10 εκατ και κατοίκους< Εάν ο φορέας είναι επιχείρηση συνδεδεµένη µε µία άλλη επιχείρηση λαµβάνονται τα στοιχεία της επιχείρησης - φορέα + τα στοιχεία της συνδεδεµένης επιχείρησης Μία επιχείρηση (Α) είναι συνδεδεµένη µε µία άλλη (Β)* εάν: α) Η (Α) µετέχει στην επιχείρηση (Β) µε ποσοστό συµµ. > 50% (ή ελέγχει µε άλλο τρόπο την (Β)) ή β) η (Α) έχει ως µέτοχο την (Β)* µε ποσοστό συµµ. > 50% (ή ελέγχει µε άλλο τρόπο την (Β)) *δεν αφορά i) εταιρείες επιχειρηµατικού κεφαλαίου, Πανεπιστήµια ή ερευνητικά κέντρα, θεσµικούς επενδυτές και ΟΤΑ µε ετήσιο προϋπολογισµό < 10 εκατ και Κατοίκους< Αν ο φορέας είναι υπό σύσταση επιχείρηση : Α) εφόσον η επιχείρηση φορέας θα είναι ανεξάρτητη θεωρείται ότι πληροί τα κριτήρια και χαρακτηρίζεται ως ΜΜΕ ανεξαρτήτως των προβλεποµένων µεγεθών Β) εφόσον είναι συνεργαζόµενες ή συνδεδεµένες µε άλλες επιχειρήσεις εξετάζονται µε βάσει τα µεγέθη αυτών σύµφωνα µε τα προηγούµενα. ΠΑΒΕΤ-ΝΕ Σελίδα 14 από 14

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 4.3, ΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 4.3, ΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 4.3, ΡΑΣΗ 4.3.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΒΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ..

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ.. Προδημοσίευση Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)» Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ AΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ AΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ YΠOYPΓEIO ANAΠTYΞHΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ AΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: «EUREKA - ΕUROSTARS» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 4.6, ΡΑΣΗ 4.6.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 4.6, ΡΑΣΗ 4.6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 4.6, ΡΑΣΗ 4.6.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΠΠΚ)» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 1514/85 (ΦΕΚ 13/Α' /8.2.85) "Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας".

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 1514/85 (ΦΕΚ 13/Α' /8.2.85) Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Οροι, προϋποθέσεις, και διαδικασία χρηματοδότησης (επιχορήγησης ή συνδρομής) έργων και προγραμμάτων που υποβάλλονται από βιομηχανικές ή άλλες παραγωγικές μονάδες - Π.Δ 274/2000 'Οροι, προϋποθέσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 2020 Σταυρούλα Πούλου, Μονάδα Α, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009 Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή Προκήρυξη 2009 Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεµελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεµένες δραστηριότητες της ακαδηµαϊκής ζωής. Το Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 Το πρόγραμμα αποτελεί σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (έως 75%) επιχειρήσεων ή συμπράξεων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1 «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Προδηµοσίευση του Προγράµµατος ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPIN OFF (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ /ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ) Τι είναι οι εταιρίες spin off ; Οι εταιρίες spin off (επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί) είναι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Έρευνας Προκήρυξη 2015

Εσωτερικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Έρευνας Προκήρυξη 2015 Εσωτερικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Έρευνας Προκήρυξη 2015 Η παρούσα προκήρυξη αποτελεί την πρώτη προκήρυξη εσωτερικού προγράμματος χρηματοδότησης της Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης, και απευθύνεται σε μέλη του Επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ικαιούχοι χρηµατοδότησης

ικαιούχοι χρηµατοδότησης Προεδρικό ιάταγµα 274/2000 «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χρηµατοδότησης (επιχορήγησης ή συνδροµής) έργων και προγραµµάτων που υποβάλλονται από βιοµηχανικές ή άλλες παραγωγικές µονάδες» (ΦΕΚ Α' 225/17.10.2000)

Διαβάστε περισσότερα

«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» Β Κυκλος Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν την προκήρυξη του Α' κύκλου - Η προκήρυξη του Β' κύκλου αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Περιγραφή:

Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Περιγραφή: Στοιχεία Προγράμματος:2813 Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Περιγραφή: Eνθάρρυνση και ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΣΗ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΣΗ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΣΗ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενθάρρυνση και η ανάπτυξη της βιοµηχανικής έρευνας και της πειραµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΕΠΙΝΟΗΤΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Παρακαλώ να απαντήσετε

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Στόχος προγράμματος 2 Δικαιούχοι προγράμματος Προϋποθέσεις 3 Υποστήριξη έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΜΠ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΜΠ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Σ.E.B.E.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΜΠ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1 Το Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Βασικής Έρευνας (Π.E.B.E.) του Ε.Μ.Π. αποβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει και να επιχορηγηθεί ως δυνητικός δικαιούχος σε έως 3 προτάσεις ανεξαρτήτως παρέμβασης.

ΕΣΠΑ Κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει και να επιχορηγηθεί ως δυνητικός δικαιούχος σε έως 3 προτάσεις ανεξαρτήτως παρέμβασης. ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΠΑΝΕΚ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Η δράση «Ερευνώ Δημιουργώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ 2008-2010 ΙΠΕ 1 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ Η ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α.Π. 065/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΠΑΤΟΣ

Αθήνα, Α.Π. 065/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΠΑΤΟΣ Αθήνα, 27.05.2016 Α.Π. 065/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΠΑΤΟΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Ανακοινώνεται ότι η Ελληνική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ»

Ενημερωτικό σημείωμα «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» Ενημερωτικό σημείωμα «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2016 2Ενημερωτικό για τη δράση «Ερευνώ - Δημιουργώ Καινοτομώ» Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» που χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ σε προδημοσίευση

ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ σε προδημοσίευση ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ σε προδημοσίευση Λέλα Πουλακάκη Προϊσταμένη ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 1 Δράση κρατικής ενίσχυσης ΕΤΑΚ ΕΣΠΑ 2014 2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προκηρύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

(Spin-off και Spin-out)»

(Spin-off και Spin-out)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ου ΚΥΚΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ου ΚΥΚΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΟ 4.1 «Υποστήριξη ερευνητικών Μονάδων για την προτυποποίηση και την εµπορική εκµετάλλευση ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Μονάδα Corallia /νση : Σώρου

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο

Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο Παντελής ηµητρίου Σχέδια Νεανικής / Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας ΥΕΒ&Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταµείου. Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταµείου. Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΝΟΠΤΙΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίίσχυση Μιικροµεσαίίων Επιιχειιρήσεων που δρασττηριιοποιιούντταιι σττους ττοµείίς Μετταποίίησης,, Τουριισµού,, Εµπορίίου -- Υπηρεσιιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΠΕΠ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2014-2020 Άξονας Προτεραιότητας 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας» Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015 Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ. «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» - Λήξη Προθεσµίας Υποβολής Προτάσεων 10/10/ Α.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ. «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» - Λήξη Προθεσµίας Υποβολής Προτάσεων 10/10/ Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» - Λήξη Προθεσµίας Υποβολής Προτάσεων 10/10/2013 - Α. Περιγραφή ράσης Το πρόγραµµα αυτό επιδιώκει την ενίσχυση του εξωστρεφούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Ελασσόνα, 27 Μαΐου 2009 ΘΕΜΑ: «Προδηµοσίευση της προκήρυξης για την ενίσχυση των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων». Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, µετά από συστηµατικές παρεµβάσεις της ΕΣΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ Κάθε πρόταση ΕΤΑΚ θα πρέπει να αφορά εφαρμοσμένη έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, πιλοτικές δοκιμές και επιδεικτικά έργα, αλλά όχι βασική έρευνα. Για τη συμπλήρωση του ΤΔΕ θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση προϋποθέσεις για την ένταξη των εν λόγω έργων (δυνητικά εντασσόµενα), αποτελούν:

Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση προϋποθέσεις για την ένταξη των εν λόγω έργων (δυνητικά εντασσόµενα), αποτελούν: Ηµεροµηνία: 22-11-2013 ΑΠ 8524/2192/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε. που ραστηριοποιούνται στους Τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου & Υπηρεσιών Στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 2013» ΕΣΠΑ - Ενίσχυση ΜΜΕ σε Μεταποίηση, Τουρισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (SPIN-OFF ΚΑΙ SPIN-OUT)»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (SPIN-OFF ΚΑΙ SPIN-OUT)» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (SPIN-OFF ΚΑΙ SPIN-OUT)» ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση της δηµιουργίας και της εξέλιξης

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 11/2016 Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Σε εφαρμογή τα τέσσερα (4) πρώτα καθεστώτα ενισχύσεων. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) Η Αρχή ιασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να επιλέξει ως συνεργάτες δύο (2) Ειδικούς Επιστήµονες µε ειδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

(SPIN OFF),ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Α' 1. Σκοπός του παρόντος είναι η ενθάρρυνση της δηµιουργίας και της ανάπτυξης νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στην

(SPIN OFF),ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Α' 1. Σκοπός του παρόντος είναι η ενθάρρυνση της δηµιουργίας και της ανάπτυξης νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στην ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 17 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 14 20010131 Τέθηκε σε ισχύ: 31.01.2001 Ηµ.Υπογραφής: 29.01.2001 Για την χρηµατοδοτική στήριξη νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «Συνεργασία»

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «Συνεργασία» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «Συνεργασία» Ερώτηση [1]: Μπορεί να συνυπάρξει Πειραματική Ανάπτυξη με Βιομηχανική και Βασική έρευνα σε έργα της Πράξης Ι; Ο λόγος για τον οποίο στον οδηγό εφαρμογής δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 3.5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Ειδικότερα η ενότητα περιλαµβάνει:

Μέτρο 3.5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Ειδικότερα η ενότητα περιλαµβάνει: Μέτρο 3.5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ειδικότερα η ενότητα περιλαµβάνει: Συνοπτική παρουσίαση υπάρχουσας κατάστασης : Οι ενέργειες του µέτρου αυτού αποσκοπούν στην δηµιουργία θετικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Π.Α

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Π.Α 09.08.2016 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 «ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΤΑΚ ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Προδημοσίευση του Προγράμματος του Υπ. Παιδείας, Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας Πρώτη ηµέρα υποβολής: 1/8/2011 Τελευταία ηµέρα υποβολής: 30/9/2011 ηµόσια δαπάνη: 30.000.000,00 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΜΠ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΜΠ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Σ.E.B.E.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΜΠ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1 Το Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Βασικής Έρευνας (Π.E.B.E.)

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες

Επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες ΔΙΜΕΡΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣΙΣΡΑΗΛ 2013 Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναφέρεται στη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων σε συνεργασία με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς του Ισραήλ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Α.Ε., Ε.Π.Ε.: ΦΕΚ σύστασης και ΦΕΚ εκπροσώπησης καθώς και τα πιο πρόσφατα στοιχεία της εταιρικής / µετοχικής σύνθεσης (αντίγραφο των σελίδων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ηµεροµηνία: 27-4 - 2005 ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Π.: 4245 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΕΥΜΑΤΩΝ σχ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΛΩΒΦ- Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 119

Διαβάστε περισσότερα

1. Θέµατα που αφορούν στην έναρξη και λήξη της διδακτορικής έρευνας: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1. Θέµατα που αφορούν στην έναρξη και λήξη της διδακτορικής έρευνας: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 23/2/2012 Αριθµ. Πρωτ.: 1342 Ο Ειδικός Λογαριασµός του Πανεπιστηµίου Κρήτης έχοντας υπόψη: τον Κανονισµό Χρηµατοδοτήσεων Εσωτερικό Κανονισµό Συστήµατος Αξιολόγησης Έρευνας, όπως αυτός εγκρίθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» Ταχ. /νση : Πιττακού & Περίανδρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: Ιεροσολύµων 6 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

«Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» Προκήρυξη 30/07/2013

«Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» Προκήρυξη 30/07/2013 «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» Προκήρυξη 30/07/2013 Επιδότηση έως 55% για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων ΣTOXOI ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η δημιουργία προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Γενική ιεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας ΑΝΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 κ. Τσαγκρής ιονύσης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές ιαδικασίες Κανονισµοί Συµµετοχής

Γενικές ιαδικασίες Κανονισµοί Συµµετοχής Γενικές ιαδικασίες Κανονισµοί Συµµετοχής ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ικαίωµα συµµετοχής στα Προγράµµατα: ΟΛΟΙ εφόσον έχουν την έδρα τους στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή ηµοκρατία. 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΡΕΩΝ Α. Οργανισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού 2-4, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ»

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ» 1. Εµπορική επιχείρηση που έχει δραστηριότητα λιανικό εµπόριο, πριν την υποβολή της πρότασης θα αποκτήσει επιλέξιµο ΚΑ χονδρικού εµπορίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Δράση. Β Κύκλος. «Μικρές Επιχειρήσεις & ΤΕΧνολογική Ωθηση (Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω.) στην Κοινωνία της Πληροφορίας»

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Δράση. Β Κύκλος. «Μικρές Επιχειρήσεις & ΤΕΧνολογική Ωθηση (Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω.) στην Κοινωνία της Πληροφορίας» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΟ 1.4)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΟ 1.4) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΟ 1.4) 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι.1.ΓΕΝΙΚΑ Ι.2.ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λαµίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΕΛΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ MAIL ΤΕΙ Λαμίας,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Έρευνας. Πληροφορίες: Π. Παναγοπούλου, τηλ: 2610/969058

Μονάδα Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Έρευνας.   Πληροφορίες: Π. Παναγοπούλου, τηλ: 2610/969058 Ο ΗΓΙΙΕΣ ΙΙΑΧΕΙΙΡΙΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "Κ.. Καραθεοδωρή 2013" Μεταδιιδακτοριική Έρευνα Μονάδα Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Έρευνας email: researchsup@upatras.gr Πληροφορίες: Π. Παναγοπούλου, τηλ: 2610/969058

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέµα: Κατάρτιση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης - Συγκερασµός Αποτελεσµάτων Αξιολόγησης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέµα: Κατάρτιση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης - Συγκερασµός Αποτελεσµάτων Αξιολόγησης ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης 5, Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 10563 Αθήνα 26-09 - 2011 Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών: Επιτροπή Ερευνών [Απρ/2014]

Πανεπιστήμιο Πατρών: Επιτροπή Ερευνών [Απρ/2014] Πρόγραμμα Καραθεοδωρή 2013 Συχνές Ερωτήσεις Παρακάτω δίνονται απαντήσεις σε κάποιες ερωτήσεις που διατυπώνονται συχνά από καθηγητές και λέκτορες του Πανεπιστημίου Πατρών που έχουν υποβάλει ή σκέφτονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Αντικείμενο H δυνατότητα υλοποίησης μικρών προτάσεων οι οποίες κατατίθενται από ομάδες νέων ερευνητών. Στόχος Η ενίσχυση του ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσ/νίκη 15/2/2005 Α.Π.:1541 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ Γραφεία : Λεωφ. Δημοκρατίας 307, 68100 Αλεξανδρούπολη. Τηλ : 2551038366 Fax : 2551038366 Web Page : www.sbbevros.gr e-mail: info@sbbevros.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα