ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2000-2006"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 4.3, ΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΑΒΕΤ-ΝΕ)» Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005

2 1.0 ΓΕΝΙΚA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΑΒΕT-ΝΕ) " Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ " Το ΠΑΒΕΤ-ΝΕ είναι πρόγραµµα που εκτελείται στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος υτικής Μακεδονίας και σύµφωνα µε α) το Π.. 274/2000 (ΦΕΚ 225/Α/ ) Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χρηµατοδότησης (επιχορήγησης ή συνδροµής) έργων και προγραµµάτων που υποβάλλονται από βιοµηχανικές ή άλλες παραγωγικές µονάδες" όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το Π.. 103/2003 (ΦΕΚ 96/Α/ ) και µε το αρ.34 του Ν 3259/2004 και β) την Κρατική Ενίσχυση 760/00 (µε στοιχεία E(2001)4750/ ) όπως αυτή τροποποιήθηκε µε το D/52584/ έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει ως σκοπό την ενθάρρυνση και την ανάπτυξη της βιοµηχανικής έρευνας και των δραστηριοτήτων προανταγωνιστικού τύπου µε την επιχορήγηση έργων, που θα εκτελεστούν στην Ελλάδα από δυναµικές επιχειρήσεις, οι οποίες ξεκινούν την παραγωγική και εµπορική τους δραστηριότητα. Ως "βιοµηχανική έρευνα" εννοείται η σχεδιασµένη έρευνα ή έρευνες που αποσκοπούν στην απόκτηση νέων γνώσεων µε στόχο οι γνώσεις αυτές να είναι χρήσιµες για την οριστική διαµόρφωση των νέων προϊόντων, µεθόδων ή υπηρεσιών ή να συνεπάγονται σηµαντική βελτίωση των υφιστάµενων, προϊόντων, µεθόδων ή υπηρεσιών. Ως "δραστηριότητα ανάπτυξης σε προανταγωνιστικό στάδιο" εννοείται η συγκεκριµενοποίηση των αποτελεσµάτων της βιοµηχανικής έρευνας σε ένα σχέδιο, πρόγραµµα ή σχεδιασµό για νέα προϊόντα, νέες µεθόδους παραγωγής ή νέες υπηρεσίες, τροποποιηµένες ή βελτιωµένες, που προορίζονται για πώληση ή για χρήση, περιλαµβανόµενης και της δηµιουργίας ενός πρώτου πρωτοτύπου που δεν θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για εµπορικούς σκοπούς. Μπορεί επίσης να περιλαµβάνει την εννοιολογική και το σχεδιασµό άλλων προϊόντων, µεθόδων ή υπηρεσιών καθώς και προγραµµάτων αρχικής επίδειξης ή προτύπων πειραµατικών προγραµµάτων, υπό τον όρο ότι αυτά τα προγράµµατα δεν θα µπορούν να µετατρέπονται ή να χρησιµοποιούνται για βιοµηχανικές εφαρµογές ή για εµπορική εκµετάλλευση. εν περιλαµβάνει τις συνήθεις τροποποιήσεις ή τις τροποποιήσεις που γίνονται κατά καιρούς σε προϊόντα, στάδια παραγωγής, µεθόδους κατασκευής, υπάρχουσες υπηρεσίες και άλλες τρέχουσες ενέργειες, ακόµη και αν αυτές οι τροποποιήσεις µπορεί να παρουσιάζουν βελτιώσεις. Προϋπόθεση : οι εργασίες ή και τα αποτελέσµατα αυτών να είναι πρωτότυπα. ιευκρινίζεται ότι: Στην περίπτωση που µετά την διαδικασία αξιολόγησης δεν εξαντληθεί το ποσό της ηµόσιας απάνης η ΓΓΕΤ διατηρεί το δικαίωµα δεύτερου κύκλου υποβολής προτάσεων µετά από σχετική ανακοίνωση. Η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης τελεί υπό την επιφύλαξη της έγκρισης της σχετικής δαπάνης του έργου εγγραφή στο Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (Π Ε). ΠΑΒΕΤ-ΝΕ Σελίδα 2 από 14

3 2.0 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραµµα ανάπτυξης της βιοµηχανικής έρευνας και δραστηριοτήτων ανάπτυξης σε προανταγωνιστικό στάδιο έχει ως στόχους : Έρευνα που αποσκοπεί στην απόκτηση νέων γνώσεων µε στόχο οι γνώσεις αυτές να φανούν χρήσιµες για την οριστική διαµόρφωση νέων ή βελτιωµένων προϊόντων ή υπηρεσιών µε υψηλή προστιθέµενη αξία (λαµβάνοντας υπόψη την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας). Έρευνα που αποσκοπεί στην απόκτηση νέων γνώσεων για την βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και ανάπτυξη νέων ή βελτιωµένων µεθόδων παραγωγής. Αναζήτηση µεθόδων µεταφοράς υψηλής έρευνας σε παραδοσιακούς κλάδους της βιοµηχανίας. Ανάπτυξη δραστηριοτήτων έρευνας µε στοιχεία καινοτοµίας. Συγκεκριµένα, µέσω του ΠΑΒΕΤ-ΝΕ επιχορηγούνται δραστηριότητες από νέες επιχειρήσεις, νεώτερες των πέντε (5) ετών, οι οποίες δεν συνδέονται κεφαλαιακά µε ήδη εδραιωµένες επιχειρήσεις σε ποσοστό µεγαλύτερο του 50% (συνολικά). Οι δραστηριότητες αφορούν σε εφαρµοσµένη τεχνολογική έρευνα και τεχνολογική καινοτοµία σ όλους τους τοµείς της παραγωγής. Ενδεικτικά αναφέρονται : - Αυτοµατοποίηση Παραγωγικών Κλάδων ( CIM,CAD/CAM κ.α.) - Πληροφορική, Ηλεκτρονικά, Επικοινωνίες, Μέσα Ενηµέρωσης - ιεργασίες, Μεταλλουργία, Υλικά (µέταλλα, κεραµικά, πολυµερή, ίνες, δέρµα, χαρτί, Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα κ.α.), - Αγροβιοµηχανική, ασική και Αλιευτική Παραγωγή, Τρόφιµα, Ποτά - Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, Ενέργειας - Κατασκευές, Μηχανολογία, Μεταφορές - Ιατρική, Φάρµακα, ιαγνωστικά 3.0 ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Προτάσεις µπορούν να υποβάλλουν Νέες Επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονοµίας. Η πρόταση για επιχορήγηση µπορεί να υποβληθεί από µία και µόνο επιχείρηση ή από κοινού από δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις. Στην δεύτερη περίπτωση η µία από τις επιχειρήσεις, ορίζεται από τους ενδιαφερόµενους ως κοινός εκπρόσωπος (ανάδοχος), αλλά κάθε µία εκ των ανωτέρω επιχειρήσεων πρέπει να έχει χρόνο ζωής µικρότερο των πέντε ετών και ευθύνεται εξ ολοκλήρου απέναντι στη ΓΓΕΤ. Στις ανωτέρω επιχειρήσεις δεν είναι δυνατόν να περιληφθούν όσες είναι θυγατρικές άλλων ή εκείνες που συνδέονται κεφαλαιακά µε ήδη εδραιωµένες επιχειρήσεις σε ποσοστό µεγαλύτερο του 50% (συνολικά). Η παρούσα προκήρυξη προς τους δικαιούχους των ενισχύσεων απευθύνεται σε επιχειρήσεις που εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα συµµετοχής και σε επιχειρήσεις που εδρεύουν σε άλλες περιφέρειες (ως συνεργαζόµενοι φορείς) και τη δυνατότητα συνεργασίας (µε τη µορφή υπεργολαβίας) µε ερευνητικούς φορείς (ερευνητικά ινστιτούτα, εκπαιδευτικά ιδρύµατα, εταιρείες ΒΕΤΑ κλπ) που εδρεύουν τόσο στην εν λόγω περιφέρεια όσο σε άλλες περιφέρειες. ΠΑΒΕΤ-ΝΕ Σελίδα 3 από 14

4 Απαραίτητές προϋποθέσεις είναι: Ο ανάδοχος να έχει ερευνητική ή/ και παραγωγική υποδοµή στην περιφέρεια υτικής Μακεδονίας και Τουλάχιστον το 80% του συνολικού προϋπολογισµού της προτεινόµενης έρευνας να αφορά έρευνα που εκτελείται στην περιφέρεια υτικής Μακεδονίας από φορείς που έχουν τη σχετική ερευνητική ή /και παραγωγική υποδοµή στην εν λόγω περιφέρεια. Η επιχείρηση δύναται να καλύψει µέρος της ιδίας συµµετοχής της µε δανειακά κεφάλαια. Το ποσοστό δανειοδότησης δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% του συνολικού προϋπολογισµού της πρότασης. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη η υποβολή γραπτής εγγύησης του ενδιαφερόµενου Τραπεζικού Οργανισµού, όπου θα αναγράφεται τόσο το ποσό της χρηµατοδότησης όσο και το συγκεκριµένο ερευνητικό υποέργο που θα επιχορηγηθεί. εν είναι δυνατή η χρηµατοδότηση περισσοτέρων της µίας πρότασης ανά επιχείρηση (είτε ως ανάδοχος, είτε ως συνεργαζόµενη) από το ΠΑΒΕΤ-ΝΕ. Στην περίπτωση αυτή συµπεριλαµβάνονται και οι επιχειρήσεις που είναι θυγατρική η µία της άλλης ή που συνδέονται κεφαλαιακά σε ποσοστό µεγαλύτερο του 50% Ακόµη δίδεται η δυνατότητα ένα τµήµα της έρευνας να εκτελείται υπεργολαβικά από Εργαστήρια ΑΕΙ, ΤΕΙ, από ηµόσιο Ερευνητικό Κέντρο (ΕΙΕ, ΕΚΕΦΕ, ΙΤΕ, ΕΚΕΤΑ, ΕΘΙΑΓΕ κλπ), από Κέντρο Καινοτοµιών (ΕΟΜΜΕΧ Αθηνών, Πατρών κλπ), και από Εταιρεία Βιοµηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΒΕΤΑ). Ως εταιρείες ΒΕΤΑ θεωρούνται οι εξής : - Εταιρεία Βιοµηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων (ΕΒΕΤΑΜ AE) - Εταιρεία Κεραµικών Πυρίµαχων (ΕΚΕΠΥ AE) - Εταιρεία Ανάπτυξης της Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΑΝΤ AE) - Εταιρεία Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας Ένδυσης και Ινών (ΕΤΑΚΕΙ AE) - Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Τροφίµων (ΕΤΑΤ ΑΕ) - Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου (ΙΧΘΥΚΑ ΑΕ) - Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας έρµατος και Υποδηµάτων (ΕΛΚΕ Ε AE) - Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών (ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ) Η δαπάνη του υπεργολάβου δεν µπορεί να ξεπερνά το 30% του συνολικού προϋπολογισµού του έργου. Στην περίπτωση αυτή επισυνάπτεται στην πρόταση το προσύµφωνο συνεργασίας µεταξύ της επιχείρησης και της εταιρείας BETA ή ιδρύµατος ή κέντρου. Το ερευνητικό έργο που θα προταθεί από µια επιχείρηση δεν θα πρέπει κατ' ανάγκη να περιορίζεται στο συγκεκριµένο πεδίο παραγωγής της, αλλά µπορεί να αναφέρεται και σε άλλα προϊόντα ή διαδικασίες, προκειµένου η επιχείρηση να γίνει ικανή να ασχοληθεί µε µια νέα παραγωγική δραστηριότητα. Οι µεγάλες επιχειρήσεις, δηλαδή, επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στον ορισµό των ΜΜΕ (παράρτηµα 1) σύµφωνα µε την ΣΥΣΤΑΣΗ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 361/2003 (L124 της σ. 36) & τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 364/2004 (L63 της σ.22 ) µε τον οποίο τροποποιείται ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 70/2001 της 12/01/2001 για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ περί κρατικών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις µικρού και µεσαίου µεγέθους, πρέπει να υποβάλουν µία σαφή και εµπεριστατωµένη περιγραφή του κινήτρου (incentive effect) σε ποσοτικούς δείκτες. Υπογραµµίζεται πως η επίδειξη της ύπαρξης τέτοιου κινήτρου αποτελεί προϋπόθεση για τη χρηµατοδότηση µεγάλης επιχείρησης από το πρόγραµµα. ΠΑΒΕΤ-ΝΕ Σελίδα 4 από 14

5 Ο ορισµός των ΜΜΕ δίνεται στο Παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) 364/2004 (L63 της σ.22) µε τον οποίο τροποποιείται ο κανονισµός (ΕΚ) 70/2001 (το Παράρτηµα είναι απόσπασµα της σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 361/2003 (L124 της σ. 36)). 4.0 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Από τους πόρους του ΠΑΒΕΤ-ΝΕ καλύπτονται µερικώς οι δαπάνες των επιλεγµένων ερευνητικών προγραµµάτων ή έργων κατά κατηγορία δαπανών ως εξής : α) Για αµοιβές προσωπικού : Για αµοιβές νέου προσωπικού, που θα προσληφθεί από την επιχείρηση αποκλειστικά για τις ανάγκες του έργου µε σύµβαση εργασίας ποσοστό µέχρι 80% της σχετικής δαπάνης. Αν η απασχόληση του νέου προσωπικού στηρίζεται σε αναθέσεις έργου το ποσοστό επιχορήγησης µπορεί να ανέρχεται µέχρι το 50%. Για αµοιβές προσωπικού, ήδη απασχολούµενου, το ποσοστό µπορεί να φθάσει έως 30% της σχετικής δαπάνης. Η απασχόληση του υφιστάµενου προσωπικού των επιχειρήσεων που θα χρεωθεί στο έργο δεν µπορεί να ξεπερνά τους οκτώ (8) ανθρωποµήνες ανά έτος/ ανά άτοµο. Οι µέτοχοι δεν δικαιούνται αµοιβής. - Ο µέσος όρος αµοιβών που θα χρεωθεί στο έργο ανά κατηγορία προσωπικού δεν θα ξεπερνά τα κατωτέρω ποσά : / ανθρωποµήνα πλήρους απασχόλησης στο έργο για το έµπειρο ερευνητικό προσωπικό (κάτοχοι διδακτορικού ή κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου µε τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσίας ή πτυχιούχοι µε προϋπηρεσία άνω των 15 ετών σε αντίστοιχη θέση) / ανθρωποµήνα πλήρους απασχόλησης στο έργο για το απλό ερευνητικό προσωπικό (κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου ή πτυχιούχοι χωρίς µεταπτυχιακές σπουδές) / ανθρωποµήνα πλήρους απασχόλησης στο έργο για προσωπικό υποστήριξης (τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό, γραµµατείς). Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για αµοιβές του προσωπικού κάθε ειδικότητας και αναλογικά µε το χρόνο απασχόλησής του, µε την προϋπόθεση ότι αυτό θεωρείται αναγκαίο για την εκπόνηση του συγκεκριµένου ερευνητικού έργου. β) Για επιστηµονικά όργανα, εξοπλισµό και λογισµικό που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και σε µόνιµη βάση για την ερευνητική δραστηριότητα ποσοστό έως 50% του συνόλου των σχετικών δαπανών. Περιλαµβάνονται µικρά όργανα, συσκευές, διατάξεις και εξαρτήµατά τους, που θα χρησιµοποιηθούν για την εξυπηρέτηση του έργου, σε εργαστηριακή ή και ηµιβιοµηχανική κλίµακα. εν επιχορηγείται η αγορά βασικού εξοπλισµού, αποσβέσεις και ενοικιάσεις. γ) Για αναλώσιµα που σχετίζονται άµεσα και στηρίζουν την ερευνητική δραστηριότητα µέχρι ποσοστού 50% της σχετικής δαπάνης. δ) απάνες υπεργολαβίας: Στην περίπτωση που τµήµα του ερευνητικού έργου εκτελείται από εργαστήρια ΑΕΙ, ΤΕΙ, ηµόσιο Ερευνητικό Κέντρο και Εταιρείας ΒΕΤΑ, (αναφέρονται στην παράγραφο 3.0) η δαπάνη του υπεργολάβου καλύπτεται από το πρόγραµµα κατά 50% αν πρόκειται για βιοµηχανική έρευνα, ενώ αν πρόκειται για δραστηριότητα προανταγωνιστικού τύπου για την περίπτωση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων κατά 45%, και για την περίπτωση των µεγάλων επιχειρήσεων κατά 35%. Το αντίστοιχο υπόλοιπο καλύπτεται από την ανάδοχο εταιρεία. Η δαπάνη υπεργολαβίας δεν θα υπερβαίνει το 30 % του συνολικού προϋπολογισµού. ΠΑΒΕΤ-ΝΕ Σελίδα 5 από 14

6 ε) Λοιπά έξοδα λειτουργίας (π.χ. κόστος υλικών, προµήθειες και παρεµφερή προϊόντα) που στηρίζουν άµεσα την ερευνητική δραστηριότητα έως 30% του συνόλου του σχετικού κονδυλίου. Τα έξοδα αυτά δεν θα υπερβαίνουν το 5% του συνολικού προϋπολογισµού. Στα λοιπά έξοδα περιλαµβάνονται έξοδα πιστοποίησης, προτυποποίησης και κατοχύρωσης των αποτελεσµάτων, έξοδα µετακινήσεων και γενικά έξοδα. Αν οι δαπάνες µετακινήσεων υπερβαίνουν τα θα πρέπει να αιτιολογείται πλήρως η αναγκαιότητά τους µέσα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου. Επιπλέον σε περιπτώσεις όπου για την εκπλήρωση των σκοπών του έργου τεκµηριώνεται η σκοπιµότητα συνεργασίας µε επιχείρηση του εξωτερικού (π.χ. ανάληψη κοινών δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης, αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσµάτων ή τεχνογνωσίας που έχει αναπτυχθεί εκτός της χώρας κλπ), καλύπτονται τα έξοδα µετακίνησης και παραµονής προσωπικού της αναδόχου εταιρείας στην αντίστοιχη χώρα για τους παραπάνω σκοπούς. Ειδικά για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις περιλαµβάνονται οι δαπάνες πιστοποίησης, τυποποίησης και κατοχύρωσης των αποτελεσµάτων. εν είναι επιλέξιµες οι τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασµοί ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ ΑΠ κλπ) και ο Φ.Π.Α. Οι χρηµατοδουτούµενοι φορείς υποχρεούνται να φυλάττουν τα παραστατικά που αφορούν στο χρηµατοδοτούµενο έργο µέχρι το Η επιχορήγηση θα καλύπτει συνολικά και κατά ανώτατο όριο µέχρι : 60% του συνολικού προϋπολογισµού των προαναφερθεισών δαπανών έργων βιοµηχανικής έρευνας (όπως ορίζονται παραπάνω) ανεξάρτητα από το µέγεθος της επιχείρησης που αναλαµβάνει το έργο, 45% του συνολικού προϋπολογισµού των προαναφερθεισών δαπανών έργων δραστηριοτήτων ανάπτυξης σε προανταγωνιστικό στάδιο (όπως ορίζονται παραπάνω) τα οποία αναλαµβάνει µικρή ή µεσαία επιχείρηση (όπως ορίζεται στο παράρτηµα 1), 35% του συνολικού προϋπολογισµού των προαναφερθεισών δαπανών έργων δραστηριοτήτων ανάπτυξης σε προανταγωνιστικό στάδιο (όπως ορίζονται παραπάνω) τα οποία αναλαµβάνει µεγάλη επιχείρηση. 5.0 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αναγκαία προϋπόθεση για την εξέταση της πρότασης είναι η εναρµόνισή της µε τις προδιαγραφές και τους στόχους της προκήρυξης, ο ερευνητικός και αναπτυξιακός της χαρακτήρας και η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας σε δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Ακόµη λαµβάνεται υπόψη η διασφάλιση πραγµατικής οικονοµικής συµµετοχής (χρηµατοδότησης) του έργου από την αιτούσα επιχείρηση, δηλαδή η σχέση ανάµεσα στις οικονοµικές δυνατότητες της επιχείρησης, όπως παρουσιάζονται στους δηµοσιευµένους ισολογισµούς της ή στα επίσηµα φορολογικά στοιχεία και στον προτεινόµενο προϋπολογισµό του έργου. Επίσης όπως έχει ήδη αναφερθεί στην παράγραφο 3.0, παρέχεται η δυνατότητα τραπεζικού δανεισµού της εταιρείας µε ποσό που δεν θα υπερβαίνει το 30% του συνολικού προϋπολογισµού της πρότασης. ΠΑΒΕΤ-ΝΕ Σελίδα 6 από 14

7 Η χρονική διάρκεια του έργου δεν πρέπει να είναι µικρότερη των 12 µηνών και δεν πρέπει να ξεπερνά τους 18 µήνες. Σε κάθε περίπτωση η καταληκτική ηµεροµηνία λήξης όλων των έργων δεν θα είναι µεταγενέστερη της 31/12/2007. Η ηµεροµηνία έναρξης του έργου ορίζεται από την ανάδοχο εταιρεία και δεν µπορεί να είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας υποβολής της πρότασης. Σηµειώνεται ότι η ηµεροµηνία έναρξης του έργου δεν µπορεί να τροποποιηθεί. Επισηµαίνεται ότι : - εν είναι δυνατή η χρηµατοδότηση περισσοτέρων της µίας πρότασης (1) ανά εταιρεία (είτε ως ανάδοχος, είτε ως συνεργαζόµενη) από το ΠΑΒΕΤ-ΝΕ. 6.0 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Οι ερευνητικές προτάσεις υποβάλλονται στη ΓΓΕΤ µε τη µορφή και τον τύπο των ειδικών εντύπων που χορηγούνται για το σκοπό αυτό. Κάθε ερευνητική πρόταση αποτελείται από µια σειρά εντύπων που περιέχουν γενικές πληροφορίες για την ίδια την επιχείρηση (τους στόχους και τις δραστηριότητές της), την ερευνητική οµάδα, τις νέες θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται, την περιγραφή του αντικειµένου του έργου και της προτεινόµενης µεθοδολογίας. Θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνονται πληροφορίες και σχόλια που να τεκµηριώνουν την σκοπιµότητα και τα οφέλη της επιχείρησης και γενικότερα της εθνικής οικονοµίας από την εκτέλεση του προγράµµατος. Τα έντυπα συµπληρώνονται µε ευθύνη της επιχείρησης, η οποία αποφασίζει για την έκταση του κειµένου της πρότασης κατά την κρίση της. Θα πρέπει όµως να προσεχθεί ιδιαίτερα ώστε να είναι περιεκτικό, να µπορεί να γίνεται κατανοητό και από επιστήµονες χωρίς εξειδίκευση στο ιδιαίτερο αντικείµενο της πρότασης και να θεµελιώνονται µε επάρκεια τα επιχειρήµατα και οι αναλύσεις. Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να δοθεί στην σαφήνεια της µεθοδολογίας εκτέλεσης του έργου, των παραδοτέων ανά φάση εργασίας και του τελικού παραδοτέου του έργου. Επίσης θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα ο υπολογισµός των ανθρωποµηνών ανά φάση εργασίας. Οι προτάσεις πρέπει να περιλαµβάνουν όλα εκείνα τα στοιχεία που κατά την γνώµη των επιστηµονικών υπεύθυνων πρέπει να διαθέτουν τα µέλη των επιτροπών για την καλύτερη αξιολόγηση των προτάσεων. Οι επιτροπές θα αξιολογήσουν τις προτάσεις µε βάση τα στοιχεία που θα τους δοθούν χωρίς να ζητήσουν συµπληρωµατικά στοιχεία ή διευκρινίσεις σε περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις ή ασάφειες. Οι ερευνητικές προτάσεις υποβάλλονται δακτυλογραφηµένες σε διπλό διάστηµα σε δύο αντίτυπα (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο) και σε ψηφιακή µορφή. Κάθε πρόταση, εκτός από τα συµπληρωµένα έντυπα, συνοδεύεται από : 1) αναλυτικό ιδρυτικό καταστατικό της αιτούσας επιχείρησης και των τροποποιήσεων αυτού, 2) δηµοσίευση του ιδρυτικού καταστατικού και των τροποποιήσεων αυτού στο µητρώο ανωνύµων εταιρειών (ΦΕΚ). 3) επίσηµα στοιχεία της επιχείρησης που να αποδεικνύουν το ύψος των οικονοµικών της δραστηριοτήτων κατά το διάστηµα από την ίδρυση έως την υποβολή της πρότασης (δηµοσιευµένοι ισολογισµοί των τριών τελευταίων ετών ή όσοι ισολογισµοί έχουν συνταχθεί µέχρι εκείνη τη στιγµή ή επίσηµα φορολογικά στοιχεία, παραγγελίες, συµβάσεις, κ.ά.), 4) µισθοδοτική κατάσταση του προσωπικού, που θα συµµετάσχει στην υλοποίηση του έργου, κατά την τελευταία ηµέρα του µήνα που προηγείται της υποβολής της πρότασης υπογεγραµµένη από τον /ντή προσωπικού ή τον λογιστή της εταιρείας, 5) βιογραφικά σηµειώµατα των µελών των ερευνητικών οµάδων που θα συµµετέχουν στο έργο ΠΑΒΕΤ-ΝΕ Σελίδα 7 από 14

8 6) αν στην πρόταση συµµετέχει υπεργολάβος προσύµφωνο συνεργασίας µεταξύ της επιχείρησης και του υπεργολάβου (ίδρυµα ή κέντρο ή εταιρεία BETA), 7) σε περίπτωση δανειοδότησης γραπτή εγγύηση του ενδιαφερόµενου Τραπεζικού Οργανισµού στην οποία να αναγράφεται το ποσό δανειοδότησης, ο τίτλος του υποέργου και του προγράµµατος. 8) Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 (άρθρο 8) για κάθε επιχείρηση που συµµετέχει στην πρόταση ερευνητικού έργου υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπό της στην οποία θα δηλώνεται το είδος της εταιρείας (ΜΜΕ ή Μεγάλη) κατά την έννοια της ΣΥΣΤΑΣΗΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 361/2003 (L124 της σ. 36) & του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 364/2004 (L63 της σ.22 ) µε τον οποίο τροποποιείται ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 70/ ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 (άρθρο 8) του νόµιµου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας ότι «δεν χρηµατοδοτείται από άλλη πηγή κανείς εκ των συµβαλλοµένων για µέρος ή ολόκληρο το αντικείµενο έρευνας της πρότασης». Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων στην ΓΓΕΤ ορίζεται η 16/12/2005 και ώρα 12:00 π.µ. (την ίδια ηµεροµηνία πρέπει να φέρει η ταχυδροµική σφραγίδα σε περίπτωση συστηµένης ταχυδροµικής αποστολής). Οι προτάσεις υποβάλλονται στη: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, Τµήµα Γ ΠΑΒΕ Μεσογείων 14-18, ΑΘΗΝΑ, ΤΘ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Οι προτάσεις που υποβάλλονται στη ΓΓΕΤ, πριν την αξιολόγηση τους καταχωρούνται σε βάση δεδοµένων και ταξινοµούνται σε θεµατικές περιοχές µε βάση τη δήλωση της αναδόχου εταιρείας στο έντυπο της πρότασης. 7.1 ιαδικασία κρίσης Οι προτάσεις που υποβάλλονται στη ΓΓΕΤ ελέγχονται πρώτα από αρµόδια στελέχη της ΓΓΕΤ ως προς την τήρηση των τυπικών όρων συµµετοχής στο πρόγραµµα. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται, απορρίπτονται : όσες δεν πληρούν τους όρους της προκήρυξης, όσα έργα χρηµατοδοτούνται ήδη από άλλες δηµόσιες πηγές, όταν υποβληθούν περισσότερες της µίας (1) πρότασης ανά εταιρεία (είτε ως αιτούσα είτε ως συνεργαζόµενη), όσες προβλέπουν ιδία συµµετοχή ανά έτος άνω του 50% του κύκλου εργασιών ή του 50% του µετοχικού της κεφαλαίου. Προτάσεις που υποβάλλονται µε ελλιπή στοιχεία (π.χ. λείπουν έντυπα ή κάποιο από τα υποχρεωτικά παραρτήµατα, δηµοσιευµένο καταστατικό, δηµοσιευµένοι ισολογισµοί, µισθοδοτικές καταστάσεις, βιογραφικά, κλπ ή υποβάλλονται σε λιγότερα από τρία αντίγραφα) δεν θα προχωρούν στην διαδικασία της αξιολόγησης. Η ανάδοχος εταιρεία θα ενηµερωθεί για τις ελλείψεις που παρουσιάζει η πρότασή της και θα ζητηθεί η υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων άµεσα (εντός 10 ηµερών από την ηµεροµηνία γραπτής ενηµέρωσης της ΓΓΕΤ προς την ανάδοχο). Στην περίπτωση κατά την οποία παρέλθει η παραπάνω προθεσµία χωρίς να υποβληθούν τα σχετικά στοιχεία ή αν τα νέα στοιχεία κρίνονται ανεπαρκή, η πρόταση τίθεται στο αρχείο και ενηµερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόµενος. ΠΑΒΕΤ-ΝΕ Σελίδα 8 από 14

9 Οι προτάσεις που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις αξιολογούνται από Επιτροπές, τα µέλη των οποίων ορίζονται από το Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Στην σύνθεση της επιτροπής, τα µέλη της οποίας διαθέτουν βιοµηχανική πείρα, συµµετέχει εκπρόσωπος του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών ή της Ένωσης Εµπορικών και Βιοµηχανικών Επιµελητηρίων χωρίς ψήφο και δύναται να συµµετέχει εκπρόσωπος της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας επίσης χωρίς ψήφο. Οι επιτροπές αξιολόγησης ορίζονται έτσι ώστε να καλύπτουν τους επιστηµονικούς τοµείς που αναφέρονται στην προκήρυξη. Οι επιτροπές συγκαλούνται µε φροντίδα της αρµόδιας ιεύθυνσης της ΓΓΕΤ. Έργο της κάθε επιτροπής είναι : - Η συγκριτική αξιολόγηση των προτάσεων τόσο από άποψη επιστηµονικής, τεχνικής και οικονοµικής αρτιότητας και σηµασίας, όσο και από άποψη προτεραιοτήτων πολιτικής για αύξηση της ανταγωνιστικότητας. - H υπογραφή και η υποβολή στον Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας εισήγησης για την αποδοχή των προτάσεων µε την υψηλότερη βαθµολογία που καλύπτουν το διατιθέµενο ποσό της δηµόσιας δαπάνης. Προκειµένου να διευκολυνθεί στο έργο της η επιτροπή για την αντιµετώπιση εξειδικευµένων θεµάτων, µπορεί ν απευθυνθεί σε εµπειρογνώµονες που συντάσσουν ειδική έκθεση αξιολόγησης και οι οποίοι καλούµενοι από την επιτροπή µπορούν να συµµετέχουν στις εργασίες της χωρίς ψήφο. Οι προτάσεις παρουσιάζονται στις επιτροπές αξιολόγησης µε τεκµηριωµένη εισήγηση από εισηγητή, συνεργάτη της ΓΓΕΤ, που ορίζεται από την αρµόδια ιεύθυνση της ΓΓΕΤ αµέσως µετά την υποβολή της πρότασης στην Υπηρεσία. Έργο του εισηγητή είναι : - O έλεγχος της αρτιότητας της πρότασης και της καλής εκτέλεσης προηγούµενων ερευνητικών έργων (ΠΑΒΕΤ κα) της επιχείρησης (εφόσον υπάρχουν). - H σύνταξη εισήγησης προς την επιτροπή αξιολόγησης. Οι επιτροπές βαθµολογούν τις προτάσεις σύµφωνα µε τα παρακάτω κριτήρια και οι προτάσεις κατατάσσονται µε φθίνουσα κατάταξη βαθµολογίας. 7.2 Κριτήρια Αξιολόγησης α. Σοβαρότητα και αξιοπιστία της επιχείρησης που προτείνει το έργο και η ικανότητά της να το υποστηρίξει διοικητικά και οργανωτικά και επιστηµονικά (βαθµός 1-15) Θα λαµβάνονται υπόψη : Οικονοµικά και εµπορικά στοιχεία της αιτούσας επιχείρησης σε σχέση µε το ύψος του προτεινόµενου έργου και της ιδίας οικονοµικής συµµετοχής αυτής. Η επιχείρηση πρέπει να δικαιολογεί ότι µπορεί να υποστηρίξει οικονοµικά το έργο µε δικά της ή/και δανειακά κεφάλαια. Ύπαρξη και λειτουργία εργαστηρίου έρευνας ή και ελέγχου ποιότητας Επάρκεια Υποδοµής που διαθέτουν ο φορείς για την εκτέλεση του έργου (επάρκεια υλικοτεχνικής υποδοµής και εξοπλισµού, διοικητική και οικονοµική υποστήριξη) Οι διεθνείς συνεργασίες που πιθανόν υπάρχουν. Επάρκεια προσωπικού, προσλήψεις νέου προσωπικού, κατόχων µεταπτυχιακών τίτλων ( ιδακτορικό, Master) ή τεχνικών και βοηθητικών, που δεν αντικαθιστούν υπάρχοντες εργαζοµένους. ΠΑΒΕΤ-ΝΕ Σελίδα 9 από 14

10 β. Η τεχνολογική, παραγωγική και εµπορική σπουδαιότητα του έργου σε σχέση µε το κόστος του. Ο βαθµός καινοτοµίας του προϊόντος και της παραγωγικής διαδικασίας. (βαθµός 1-35) Πρωτοτυπία / Καινοτοµικότητα : Πρωτοτυπία και καινοτοµικότητα του αναµενόµενου αποτελέσµατος/τελικού παραδοτέου Παραγωγική Σπουδαιότητα : Αύξηση παραγωγικότητας Μείωση κόστους Αύξηση προστιθέµενης αξίας και ποιοτική βελτίωση Εµπορική Σπουδαιότητα : υνατότητα εµπορικής αξιοποίησης ιείσδυση σε νέες αγορές (εσωτερικού / εξωτερικού) Υποκατάσταση εισαγωγών γ. Η δυνατότητα υλοποίησης του έργου σε σχέση µε την µέθοδο που θα εφαρµοσθεί και την πείρα του προσωπικού που θα απασχοληθεί. (βαθµός 1-30) Η περιγραφή της µεθόδου που θα χρησιµοποιηθεί να είναι σαφής και επιστηµονικά τεκµηριωµένη. Επίσης να γίνεται αναλυτική περιγραφή των φάσεων εργασίας καθώς και των τµηµάτων του έργου το οποίο θα εκτελέσει το κάθε µέλος της ερευνητικής οµάδας. Ερευνητική πείρα : Ερευνητική πείρα των ερευνητικών οµάδων Ποιότητα και έκταση προγενεστέρου ερευνητικού έργου συµµετεχόντων σε σχέση µε το αντικείµενο Τρέχουσα Ε&Τ δραστηριότητα (συµµετοχή σε προγράµµατα, εργαστήρια Ε&Τ, κλπ.) Συνάφεια προτεινόµενου έργου µε υπάρχουσες δυνατότητες. Εφικτότητα : Σαφήνεια και εφικτότητα του προτεινόµενου έργου Καταλληλότητα και ποιότητα επιστηµονικής µεθοδολογίας Πληρότητα και αποτελεσµατικότητα διαδικασίας υλοποίησης Παραδοτέα (Σαφή παραδοτέα ανά φάση και τελικό παραδοτέο που να αντιστοιχεί σε άµεσα αξιοποιήσιµο προϊόν ή παραγωγική διαδικασία) δ. Η ικανότητα της επιχείρησης να αξιοποιήσει τα αποτελέσµατα της έρευνας. Αναµενόµενο οικονοµικό αποτέλεσµα από το έργο και σχέδιο εφαρµογής των αποτελεσµάτων (βαθµός 1-10) ε. Ύψος και καταλληλότητα της κατανοµής του προϋπολογισµού µεταξύ των φορέων. (βαθµός 1-10). Αντιστοιχία {Α/Μ πλήρους απασχόλησης} και {εργασιών και παραδοτέων ανά φάση} ΠΑΒΕΤ-ΝΕ Σελίδα 10 από 14

11 Αντιστοιχία {ύψους ποσού υπεργολαβίας} και {εργασιών και παραδοτέων του υπεργολάβου} Ποσά για ερευνητικό εξοπλισµό, αναλώσιµα και για άλλα έξοδα Μέγιστη βαθµολογία πρότασης 100. Κάθε πρόταση βαθµολογείται από την επιτροπή στα παραπάνω κριτήρια, ώστε να είναι δυνατή στη συνέχεια η ιεράρχηση των προτάσεων από την υπηρεσία µε βάση το σύνολο της βαθµολογίας που συγκέντρωσαν. Προτάσεις που θα συγκεντρώσουν βαθµολογία µικρότερη του 50, δεν πρόκειται να χρηµατοδοτηθούν. 7.3 ιασφάλιση του βιοµηχανικού απόρρητου. Κατά τις διάφορες φάσεις της παραπάνω διαδικασίας αξιολόγησης, η ΓΓΕΤ τηρεί εχεµύθεια, προκειµένου να διασφαλιστεί το βιοµηχανικό απόρρητο, τόσο στο περιεχόµενο της πρότασης, όσο και στα λοιπά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε την επιχείρηση, που συνοδεύουν την πρόταση. Ειδικότερα : α) Η ερευνητική πρόταση κοινοποιείται στα µέλη της αντίστοιχης επιτροπής αξιολόγησης και στους εµπειρογνώµονες. Αυτοί έχουν δεσµευτεί από την αρχή ενυπόγραφα ότι θα χειριστούν το περιεχόµενο των προτάσεων εµπιστευτικά. β) Τα ονόµατα των µελών των επιτροπών αξιολόγησης και των εµπειρογνωµόνων είναι απόρρητα και δεν γνωστοποιούνται στις επιχειρήσεις. γ) Η απόρριψη µιας ερευνητικής πρότασης γνωστοποιείται µόνο στην επιχείρηση που την υπέβαλε. δ) Η ΓΓΕΤ στο τέλος της αξιολόγησης δηµοσιεύει µόνο τις προτάσεις που εγκρίθηκαν και ειδικότερα τον τίτλο του έργου, το όνοµα της εταιρείας και το ύψος του εγκεκριµένου προϋπολογισµού. 8.0 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Στις δηµοσιεύσεις που γίνονται και περιέχουν προκαταρκτικά, µερικά ή τελικά αποτελέσµατα του ερευνητικού έργου, που χρηµατοδοτήθηκε από την ΓΓΕΤ, πρέπει να µνηµονεύεται ότι η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα υτικής Μακεδονίας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηµατοδότησαν µέρος ή ολόκληρο το ερευνητικό έργο. Μέσα σε έξη µήνες από την λήξη του προγράµµατος ή έργου ο χρηµατοδοτούµενος υποχρεούται να δηλώσει στη ΓΓΕΤ τον τρόπο µε τον οποίο πρόκειται να χρησιµοποιήσει τα αποτελέσµατα αυτού. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης υποβολής της παραπάνω δήλωσης, το ηµόσιο µπορεί να αξιοποιεί ή να εκµεταλλεύεται το ίδιο ή µέσω τρίτων, τα αποτελέσµατα αυτά ελεύθερα. ΠΑΒΕΤ-ΝΕ Σελίδα 11 από 14

12 Ο χρηµατοδοτούµενος που υποβάλει εµπρόθεσµα την πιο πάνω δήλωση οφείλει να αξιοποιήσει τα προκύψαντα αποτελέσµατα µέσα σε 4 έτη από την υποβολή της δήλωσης του. Με την παρέλευση των 4 ετών χωρίς αξιοποίηση των αποτελεσµάτων από το χρηµατοδοτούµενο, το ηµόσιο µπορεί να χρησιµοποιεί και να εκµεταλλεύεται τα αποτελέσµατα αυτά ελεύθερα. 9.0 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, οι προτάσεις θα ιεραρχηθούν σε πίνακα, κατά φθίνουσα βαθµολογική σειρά. Με βάση την κατάταξη των προτάσεων και την διαθέσιµη δηµόσια δαπάνη, προσδιορίζονται οι προς χρηµατοδότηση προτάσεις, οι οποίες σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν συνολικό βαθµό αξιολόγησης µεγαλύτερο του 50. Στην συνέχεια, η αρµόδια ιεύθυνση εισηγείται σχετικά προς τον Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας, ο οποίος αποφασίζει για την τελική έγκριση. Σε περίπτωση αποδοχής της πρότασης, υπογράφεται από τον Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας και τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας απόφαση, που περιλαµβάνει τους όρους που διέπουν τη χρηµατοδότηση, την παρακολούθηση του έργου και τη διαπίστωση της εκτέλεσής του από την Υπηρεσία. Στην απόφαση επισυνάπτεται Τεχνικό Παράρτηµα που περιγράφεται αναλυτικά, το φυσικό αντικείµενο, η επιστηµονική µεθοδολογία, οι φάσεις εργασίας µε τα αντίστοιχα παραδοτέα, οι πίνακες δαπανών κλπ. Για την καταβολή της συµµετοχής της ΓΓΕΤ απαιτείται να υποβληθεί προηγουµένως στη ΓΓΕΤ εγγυητική επιστολή ίση προς το 5% της συνολικής συµµετοχής της. Σε όλα τα έργα ανεξαρτήτως διάρκειας προκαταβάλλεται το 50% του συνολικού ύψους της επιχορήγησης. Στην περίπτωση που η πρόταση αφορά σε συνεργασία µεταξύ δύο ή και περισσοτέρων επιχειρήσεων, η ΓΓΕΤ προκαταβάλλει στον ανάδοχο φορέα το σύνολο του ποσού που αντιστοιχεί σε όλους τους συνεργαζόµενους φορείς, λαµβάνοντας αθεώρητο τιµολόγιο επιχορήγησης από τον κάθε συνεργαζόµενο φορέα χωριστά. Ο ανάδοχος ύστερα από εξουσιοδότηση κάθε συνεργαζόµενου φορέα λαµβάνει το σύνολο της χρηµατοδότησης του υποέργου και υποχρεούται να το κατανείµει κατά το ποσοστό συµµετοχής του κάθε φορέα στην δηµόσια δαπάνη του έργου. Ο χρηµατοδοτούµενος φορέας, υποχρεούται να υποβάλει στην ΓΓΕΤ έγκαιρα όλα τα απαραίτητα στοιχεία (ενδιάµεση και τελική τεχνική έκθεση, εξαµηνιαίες οικονοµικές εκθέσεις και τριµηνιαία δελτία παρακολούθησης φυσικής προόδου του υποέργου) και παραστατικά. Ειδικότερα: Η υποβολή της ενδιάµεσης έκθεσης πρέπει να γίνεται το αργότερο εντός 1 µηνός από την λήξη της αντιστοίχου περιόδου υλοποίησης του ερευνητικού έργου, προκειµένου η ΓΓΕΤ να καταβάλει στον ανάδοχο την β δόση, η οποία ανέρχεται το µέγιστο, στο 30% του συνολικού ύψους της επιχορήγησης και µε την προϋπόθεση ότι οι πιστοποιηµένες δαπάνες των συµµετεχόντων φορέων αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 40% του συνολικού προϋπολογισµού (επιχορήγηση ΓΓΕΤ και ιδία συµµετοχή) του υποέργου. Στην περίπτωση που οι πιστοποιηµένες δαπάνες των συµµετεχόντων φορέων κυµαίνονται µεταξύ 30-40% του συνολικού προϋπολογισµού (επιχορήγηση ΓΓΕΤ και ιδία συµµετοχή) καταβάλλεται το αντίστοιχο ποσοστό της επιχορήγησης µειωµένο κατά 10%. ΠΑΒΕΤ-ΝΕ Σελίδα 12 από 14

13 Στην περίπτωση που οι πιστοποιηµένες δαπάνες των συµµετεχόντων φορέων είναι κάτω του 30% του συνολικού προϋπολογισµού (επιχορήγηση ΓΓΕΤ και ιδία συµµετοχή) η β δόση δεν καταβάλλεται στο στάδιο αυτό αλλά µε την ολοκλήρωση του υποέργου µαζί µε την αποπληρωµή. Το υπόλοιπο 20% της εγκεκριµένης δηµόσιας δαπάνης καταβάλλεται µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του υποέργου, την υποβολή της Τελικής Έκθεσης Ολοκλήρωσης και την πιστοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου από την ΓΓΕΤ. Η τελική έκθεση (φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου) πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός διµήνου από την λήξη του ερευνητικού έργου. Μετά τον έλεγχο ολοκλήρωσης του έργου καταβάλλεται στον ανάδοχο, το ποσό επιχορήγησης που αντιστοιχεί στην αποπληρωµή του. Για τα ερευνητικά έργα διάρκειας 12 µηνών, µε την έναρξη του έργου προκαταβάλλεται το 50% της συνολικής δηµόσιας επιχορήγησης και µετά την λήξη του έργου καταβάλλεται επιχορήγηση αντίστοιχη προς το ποσό της αποπληρωµής. ΠΑΒΕΤ-ΝΕ Σελίδα 13 από 14

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Ορισµός των ΜΜΕ Για την εφαρµογή του παρόντος πλαισίου, οι «Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις» νοούνται κατά την έννοια της ΣΥΣΤΑΣΗΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 361/2003 (L124 της σ. 36) & του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 364/2004 (L63 της σ.22 ) µε τον οποίο τροποποιείται ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 70/2001. Κατά τον ορισµό που ισχύει από 1/1/2005 οι ΜΜΕ είναι επιχειρήσεις: - που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόµενους - και οι οποίες 1. είτε έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια Eυρώ, 2. είτε έχουν ετήσιο σύνολο ενεργητικού που δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια Eυρώ, Για τον χαρακτηρισµό µιας επιχείρησης ως ΜΜΕ ή µεγάλης λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία (εργαζόµενοι και οικονοµικά στοιχεία) των 2 ή 3 κλεισµένων διαχειριστικών χρήσεων Τι λαµβάνεται υπόψη για των υπολογισµό των εργαζοµένων και των οικονοµικών µεγεθών. 1. Εάν ο φορέας είναι ανεξάρτητη επιχείρηση λαµβάνονται µόνο τα στοιχεία της επιχείρησης - φορέα (εργαζόµενοι & οικονοµικά στοιχεία) Μία επιχείρηση (Α) είναι ανεξάρτητη εάν: α) δεν συµµετέχει ή ίδια (Α) σε άλλη επιχείρηση (Β) µε ποσοστό 25% και β) δεν έχει ως µέτοχο - εταίρο µε ποσοστό 25% άλλη επιχείρηση ( Γ)* *δεν αφορά εταιρείες επιχειρηµατικού κεφαλαίου, Πανεπιστήµια ή ερευνητικά κέντρα, θεσµικούς επενδυτές και ΟΤΑ µε ετήσιο προϋπολογισµό < 10 εκατ και κατοίκους< Εάν ο φορέας είναι επιχείρηση συνεργαζόµενη µε µία άλλη επιχείρηση λαµβάνονται τα στοιχεία της επιχείρησης - φορέα + τα στοιχεία της συνεργαζόµενης επί το ποσοστό συµµετοχής (%) Μία επιχείρηση (Α) είναι συνεργαζόµενη µε µία άλλη (Β)* εάν: α) Η (Α) µετέχει στην επιχείρηση (Β) µε : 25% ποσοστό συµµ. 50% ή β) η (Α) έχει ως µέτοχο την (Β)* µε : 25% ποσοστό συµµ. 50% *δεν αφορά i) εταιρείες επιχειρηµατικού κεφαλαίου, Πανεπιστήµια ή ερευνητικά κέντρα, θεσµικούς επενδυτές και ΟΤΑ µε ετήσιο προϋπολογισµό < 10 εκατ και κατοίκους< Εάν ο φορέας είναι επιχείρηση συνδεδεµένη µε µία άλλη επιχείρηση λαµβάνονται τα στοιχεία της επιχείρησης - φορέα + τα στοιχεία της συνδεδεµένης επιχείρησης Μία επιχείρηση (Α) είναι συνδεδεµένη µε µία άλλη (Β)* εάν: α) Η (Α) µετέχει στην επιχείρηση (Β) µε ποσοστό συµµ. > 50% (ή ελέγχει µε άλλο τρόπο την (Β)) ή β) η (Α) έχει ως µέτοχο την (Β)* µε ποσοστό συµµ. > 50% (ή ελέγχει µε άλλο τρόπο την (Β)) *δεν αφορά i) εταιρείες επιχειρηµατικού κεφαλαίου, Πανεπιστήµια ή ερευνητικά κέντρα, θεσµικούς επενδυτές και ΟΤΑ µε ετήσιο προϋπολογισµό < 10 εκατ και Κατοίκους< Αν ο φορέας είναι υπό σύσταση επιχείρηση : Α) εφόσον η επιχείρηση φορέας θα είναι ανεξάρτητη θεωρείται ότι πληροί τα κριτήρια και χαρακτηρίζεται ως ΜΜΕ ανεξαρτήτως των προβλεποµένων µεγεθών Β) εφόσον είναι συνεργαζόµενες ή συνδεδεµένες µε άλλες επιχειρήσεις εξετάζονται µε βάσει τα µεγέθη αυτών σύµφωνα µε τα προηγούµενα. ΠΑΒΕΤ-ΝΕ Σελίδα 14 από 14

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΕΥΜΑΤΩΝ σχ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΣ 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.6 ΡΑΣΗ 4.6.3. Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα»

ΚΠΣ 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.6 ΡΑΣΗ 4.6.3. Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα» ΚΠΣ 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.6 ΡΑΣΗ 4.6.3 Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα» Μέτρο 4.6 «ηµιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτοµίας Ζώνη Καινοτοµίας Ανατολικής Θεσσαλονίκης» ράση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΕΙΣ, ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ»/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΕΙΣ, ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ»/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ιαχείρισης για το Ερευνητικό Πρόγραµµα : «Θαλής»

Οδηγός ιαχείρισης για το Ερευνητικό Πρόγραµµα : «Θαλής» Οδηγός ιαχείρισης για το Ερευνητικό Πρόγραµµα : «Θαλής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΡΑΣΗΣ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΡΑΣΗΣ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 01/06/2011 Αρ. πρωτ.: 5529 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας 2013 2015

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας 2013 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

17025:2005. 17021:2006.

17025:2005. 17021:2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 2011-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 2011-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑKΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

«Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 30/1/2013 Αρ.Πρωτ.: 1045 ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος: «Αρχιµήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στα ΤΕΙ»

Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος: «Αρχιµήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στα ΤΕΙ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ 2011-2012»

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ 2011-2012» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑKΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος: «Αρχιµήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στα ΤΕΙ»

Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος: «Αρχιµήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στα ΤΕΙ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ (XM) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΟΧ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009 2014 AKAΔHMAΪKH EΡEYNA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 5 η προκήρυξη των ERC Grant Schemes» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2455/4-6-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 1 «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)»

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6575/12-11-2014

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6575/12-11-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6575/12-11-2014 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 4 Άρθρο 1. Σκοπός Ειδικού Λογαριασµού... 5 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα