ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (SPIN-OFF ΚΑΙ SPIN-OUT)»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (SPIN-OFF ΚΑΙ SPIN-OUT)»"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (SPIN-OFF ΚΑΙ SPIN-OUT)» ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση της δηµιουργίας και της εξέλιξης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτοµίας, εφαρµογή καινοτόµων επενδυτικών σχεδίων, αξιοποίηση της γνώσης από ερευνητές της Ελλάδας και του εξωτερικού, µε απώτερο σκοπό την παραγωγή νέων προϊόντων, διεργασιών και διαδικασιών υψηλής προστιθέµενης αξίας και έντασης γνώσης. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ -ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Υφιστάµενες και Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις Τεχνοβλαστοί (Spin off / Spin out) µικρού µεγέθους. Υφιστάµενες και Υπό Σύσταση Καινοτόµες Επιχειρήσεις µικρού µεγέθους. Οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι επιλέξιµες για συµµετοχή στην Πράξη, θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια: Μορφή εταιρείας: Α.Ε ή Ε.Π.Ε Να ανήκουν κατά πλειοψηφία σε ιδιώτες επενδυτές (περιλαµβάνονται και οι ερευνητές) ή Ν.Π.Ι.. (π.χ. venture capitals) Κατανοµή τουλάχιστον 15% των λειτουργικών δαπανών τους σε Έρευνα και Ανάπτυξη, για τουλάχιστον ένα από τα τρία τελευταία έτη πριν από την χορήγηση της ενίσχυσης. Υποβολή ολοκληρωµένων επενδυτικών σχεδίων που οδηγούν στην παραγωγή και εκµετάλλευση καινοτόµων προϊόντων, διεργασιών ή διαδικασιών. Υφιστάµενες επιχειρήσεις που αξιοποιούν ερευνητικά αποτελέσµατα πρέπει να πληρούν τα χαρακτηριστικά του δικαιούχου, όπως αναφέρεται στον Οδηγό. Μη λήψη ενίσχυσης για τον ίδιο σκοπό από άλλες δηµόσιες (κοινοτικές ή εθνικές) πηγές. Τήρηση των κανονισµών δηµοσιότητας. Εγκατάσταση και δραστηριότητα στην περιφέρεια στην οποία ανήκουν, και παραµονή σε αυτήν τουλάχιστον 5 έτη από την ολοκλήρωση του έργου. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ- Ι ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ο αναµενόµενος µέσος προϋπολογισµός ενός έργου αναµένεται να είναι της τάξης των Η µέγιστη ενίσχυση για κάθε επιχείρηση δεν θα ξεπερνά το Το µέγιστο ποσοστό ενίσχυσης επί του προϋπολογισµού δεν θα ξεπερνά το 70%. Η ιδία συµµετοχή δε µπορεί να είναι λιγότερη του 25% των συνολικά επιλέξιµων δαπανών, ενώ το υπόλοιπο της ιδιωτικής συµµετοχής µπορεί να καλυφθεί µε δανεισµό από τράπεζες ή άλλα αναγνωρισµένα Ευρωπαϊκά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα. Ως ιδία συµµετοχή της επιχείρησης νοείται για µεν τις νεοϊδρυόµενες εταιρείες το καταβεβληµένο σε µετρητά κεφάλαιό τους, για δε τις υφιστάµενες το ποσό της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου τους που προκύπτει από νέες σε µετρητά εισφορές των µετόχων. Η µέγιστη διάρκεια του έργου είναι 36 µήνες. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Η διαδικασία υποβολής των προτάσεων θα είναι συνεχώς ανοιχτή µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής την 30/6/2010. Ανά 3 µήνες από την ηµεροµηνία της προκήρυξης της δράσης θα σχηµατίζονται οµάδες προς αξιολόγηση προτάσεων και µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ορίζονται οι δικαιούχοι χρηµατοδότησης. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ, ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 1. ΑΠΑΝΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Εδαφικές εκτάσεις Κτίρια, εγκαταστάσεις κτιρίων, τεχνικά έργα Μηχανήµατα, τεχνικές εγκαταστάσεις, λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός Μεταφορικά µέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός ck0348 Σελίδα 1 από 6

2 Ασώµατες ακινητοποιήσεις 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 3. ΑΠΑΝΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ε θα πρέπει αθροιστικά να υπερβαίνουν το 30% του συνολικού προϋπολογισµού κάθε έργου. Αµοιβές και έξοδα προσωπικού απάνες αµοιβών και εξόδων τρίτων (περιλαµβάνει δαπάνες υπεργολαβίας, οι οποίες δε θα πρέπει να υπερβαίνουν το 20% του συνολικά επιλέξιµου προϋπολογισµού) απάνες για αγορά τεχνολογίας τεχνογνωσίας Παροχές τρίτων ιάφορα έξοδα Αµοιβές προσωπικού που θα χρησιµοποιηθεί για την πραγµατοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων απάνες για υπηρεσίες συµβούλων απάνες αγοράς ή αποσβέσεων ερευνητικού εξοπλισµού απάνες για υπεργολάβους που θα υλοποιήσουν τµήµα του ερευνητικού έργου Μετακινήσεις προσωπικού υψηλής ειδίκευσης Έξοδα προβολής ερευνητικών δραστηριοτήτων Λοιπά έξοδα που σχετίζονται µε την ερευνητική δραστηριότητα Πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 15% των λειτουργικών δαπανών της επιχείρησης. 4. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Σε περίπτωση που η επιχείρηση κρίνει ως απαραίτητη την πραγµατοποίηση δαπανών που δεν περιλαµβάνονται στις προαναφερθείσες κατηγορίες, προτείνει σε αυτήν την κατηγορία τις δαπάνες αυτές. Αξιολογούνται και ελέγχονται στη φάση διαπραγµάτευσης για το αν είναι συµβατές µε το θεσµικό πλαίσιο. Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών: ηµήτριος Καραχάλιος, τηλ , 803, κιν , Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης: Γιώργος Γάτος, τηλ , εσωτ 129, Χριστόδουλος Κερατίδης, τηλ , εσωτ 113, Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης: Ελίνα Βασσάλου, τηλ , κιν , Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών: Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ , κιν , ck0348 Σελίδα 2 από 6

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται σε δύο διακριτά στάδια. Στο πρώτο στάδιο η Επιτροπή ελέγχει: 1. την επιλεξιµότητα της επιχείρησης όπως περιγράφεται στον παρόντα Οδηγό Εφαρµογής. 2. την πληρότητα της πρότασης µε βάση τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. Τονίζεται ότι στα απαιτούµενα δικαιολογητικά περιλαµβάνεται και εξετάζεται και η Φερεγγυότητα των επενδυτών- µετόχων, εάν υπάρχει δηλαδή τεκµηρίωση της δυνατότητας κάλυψης της ιδίας συµµετοχής αυτών στην υποψήφια προς ένταξη στην παρούσα δράση επένδυση. Η πρόταση συνεχίζει στο επόµενο στάδιο αξιολόγησης, εφόσον η Επιτροπή αποφασίσει ότι: 1. η επιχείρηση είναι επιλέξιµη και 2. έχει κατατεθεί το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών και έχουν ελεγχθεί οι επενδυτές - µέτοχοι/εταίροι ως προς τη δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συµµετοχής. Σε περίπτωση διαπίστωσης από την Επιτροπή Αξιολόγησης της µη επιλεξιµότητας της επιχείρησης σύµφωνα µε τον παρόντα Οδηγό Εφαρµογής συντάσσεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης σχετικό απορριπτικό πρακτικό το οποίο απευθύνει στην αρµόδια διεύθυνση του Ε.Φ.. για την έκδοση απορριπτικής απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο. Σε περίπτωση διαπίστωσης από την Επιτροπή Αξιολόγησης ουσιωδών - κατά την τεκµηριωµένη κρίση της - ελλείψεων στην πληρότητα των δικαιολογητικών στο φάκελο µιας πρότασης, συντάσσεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης σχετικό απορριπτικό πρακτικό το οποίο απευθύνει στην αρµόδια διεύθυνση του Ε.Φ.. για την έκδοση απορριπτικής απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο. Σε περίπτωση διαπίστωσης από την Επιτροπή Αξιολόγησης επουσιωδών ελλείψεων στην πληρότητα των δικαιολογητικών στο φάκελο µιας πρότασης, τις οποίες ελλείψεις η Επιτροπή Αξιολόγησης τεκµηριωµένα κρίνει ότι µπορούν εύκολα να αρθούν µε την προσκόµιση συµπληρωµατικών στοιχείων, η Επιτροπή Αξιολόγησης περιγράφει σε εισήγησή της προς την αρµόδια διεύθυνση του Ε.Φ.. µε σαφήνεια ποια είναι τα στοιχεία αυτά. Με βάση την παραπάνω εισήγηση, η αρµόδια διεύθυνση του Ε.Φ.. αποστέλλει άµεσα έγγραφο στην επιχείρηση µε τις παραπάνω παρατηρήσεις. Η επιχείρηση πρέπει να προσκοµίσει στην υπηρεσία τα ζητούµενα συµπληρωµατικά στοιχεία εντός έξι εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία αποδεδειγµένης παραλαβής της επιστολής. Τα τυχόν συµπληρωµατικά στοιχεία προωθούνται από την επιχείρηση στην Επιτροπή Αξιολόγησης για συνέχιση της αξιολόγησης της πρότασης σε αµέσως επόµενη συνεδρίασή της. Σε περίπτωση που ο φορέας δεν υποβάλλει τα ζητούµενα συµπληρωµατικά στοιχεία εντός της παραπάνω προθεσµίας ο Ε.Φ.. ενηµερώνει γραπτώς προς τούτο την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει σχετικό απορριπτικό πρακτικό το οποίο απευθύνει στην αρµόδια διεύθυνση του Ε.Φ.. για την έκδοση απορριπτικής απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο. Εφόσον ελεγχθούν και πληρούνται τα 2 παραπάνω στοιχεία η Επιτροπή Αξιολόγησης προχωρεί στο δεύτερο στάδιο, ενώ στην αντίθετη περίπτωση η πρόταση απορρίπτεται στο πρώτο στάδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ A': ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Α1 (Καινοτοµικότητα) Εξετάζεται ο βαθµός καινοτοµικότητας του συγκεκριµένου καινοτόµου προϊόντος ή της διεργασίας ή διαδικασίας όπου καταλήγει το υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο. Σ' αυτό το πλαίσιο διερευνώνται τα προϊόντα ή οι διεργασίες ή οι διαδικασίες που αναπτύσσονται από άλλες επιχειρήσεις της χώρας ή και διεθνώς και εµφανίζουν οµοιότητες µε τα εξεταζόµενα σε οποιοδήποτε επίπεδο. Σε περίπτωση επέκτασης υφιστάµενου επενδυτικού σχεδίου εξετάζεται κατά πόσον αυτό βελτιώνεται και διαφοροποιείται ουσιαστικά µε την προτεινόµενη επέκταση ώστε να αποφεύγεται η διπλή χρηµατοδότηση του ίδιου επενδυτικού σχεδίου. Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζεται η ποσοτική κλιµάκωση της καινοτοµικότητας. [ 0-2 ] [ 3-5 ] [ 6-8] [9-10] Μικρή Μεσαία Μεγάλη Πολύ Μεγάλη ck0348 Σελίδα 3 από 6

4 Α2 (Εξέλιξη σχετικής τεχνολογίας) Αξιολογείται η εξέλιξη, µέσα στα τελευταία πέντε χρόνια, τεχνολογιών σχετικών µε το προϊόν ή τη διεργασία ή τη διαδικασία, που παρέχονται σε εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο και γίνεται συσχέτιση της τεχνολογίας που αναφέρεται στο επενδυτικό σχέδιο µε τις πρόσφατες επιστηµονικές ή τεχνολογικές εξελίξεις του κλάδου. Τέλος γίνεται αξιολόγηση των περιθωρίων για περαιτέρω εξέλιξη του συγκεκριµένου καινοτόµου προϊόντος ή της καινοτόµου διεργασίας ή διαδικασίας. Σε περίπτωση επέκτασης υφιστάµενου επενδυτικού σχεδίου είναι απαραίτητη η εισαγωγή νέων τεχνολογιών που δεν περιλαµβάνονταν στο αρχικό ώστε να θεωρηθεί ότι έχουµε ουσιαστική διαφοροποίησή του. Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζεται η ποσοτική κλιµάκωση της εξέλιξης. [ 0-2 ] [ 3-5 ] [ 6-8] [9-10] Μικρή Μεσαία Μεγάλη Πολύ Μεγάλη Α3 (Προστιθέµενη αξία / Ποιότητα Παραδοτέων) Εξετάζεται η προστιθέµενη αξία κάθε φάσης της διαδικασίας για την «παραγωγή» και την παροχή του αποτελέσµατος του επενδυτικού σχεδίου. Πρέπει σαφώς να τεκµηριώνεται η ουσιαστική συµβολή του αποτελέσµατος του επενδυτικού σχεδίου στην προώθηση της τεχνολογίας στον τοµέα τον οποίο αφορά και να αποδεικνύεται το συγκριτικό πλεονέκτηµα της υπηρεσίας. Επίσης εξετάζεται η δηµιουργία συνεργιών του προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου µε τα υπάρχοντα αποτελέσµατα άλλων συµπληρωµατικών προς αυτό καθώς και η δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας και φάσµατος. Σε περίπτωση επέκτασης υφιστάµενου επενδυτικού σχεδίου η προστιθέµενη αξία υπολογίζεται µόνο µε βάση τα νέα στάδια ανάπτυξης που θα προστεθούν. Τέλος εξετάζεται η σαφήνεια στην περιγραφή των παραδοτέων. Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζεται η ποσοτική κλιµάκωση της προστιθέµενης αξίας / ποιότητας παραδοτέων. [ 0-2 ] [ 3-5 ] [ 6-8] [9-10] Μικρή Μεσαία Μεγάλη Πολύ Μεγάλη Α4 (Κοινωνικό όφελος / Πράσινη οικονοµία) Εξετάζεται αν το παραγόµενο προϊόν ή η διεργασία ή η διαδικασία συνεισφέρει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, της υγείας και της ασφάλειας των χρηστών του, αν συµβάλλει στη µείωση της ανεργίας, αν είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αν προωθεί την οικοκαινοτοµία (θοο-ιηηον3ίιοη), αν συµβάλλει στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και γενικότερα η συνεισφορά του επενδυτικού σχεδίου στην προώθηση της πράσινης οικονοµίας. Σε περίπτωση υφιστάµενης επιχείρησης συναξιολογούνται και τα πολύ πρόσφατα ιστορικά δεδοµένα της επιχείρησης σε σχετικούς τοµείς. Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζεται η ποσοτική κλιµάκωση του κοινωνικού οφέλους και της συνεισφοράς στην πράσινη οικονοµία. [ 0-2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] Μικρό Μεσαίο Μεγάλο Πολύ Μεγάλο Α5 (Αξιοποίηση υπάρχουσας τεχνογνωσίας) Αξιολογείται ο καταµερισµός της γνώσης, η ενδεχόµενη ύπαρξη και ποιότητα διπλώµατος(-ων) ευρεσιτεχνίας, ή η διαδικασία που έχει δροµολογηθεί για την απόκτησή τους χωρίς να έχει περατωθεί, στις περιπτώσεις όπου η κατοχύρωση των πνευµατικών δικαιωµάτων µε την απόκτηση ιπλώµατος Ευρεσιτεχνίας είναι δυνατή/επιτρεπτή. Τα διπλώµατα αυτά πρέπει να σχετίζονται µε το καινοτόµο προϊόν / διεργασία/ διαδικασία που αφορά το υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο. Επίσης αξιολογούνται δηµοσιεύσεις σχετικές µε τα συγκεκριµένα επενδυτικά σχέδια σε έγκυρα διεθνή ερευνητικά επιστηµονικά περιοδικά, οι οποίες αποκτούν µεγαλύτερη βαρύτητα σε περίπτωση που συνοδεύονται από τυχόν αναφορές - παραποµπές (οΐίαΐίοηβ) τρίτων σε αυτές. Οι δηµοσιεύσεις αυτές πρέπει να έχουν πραγµατοποιηθεί από άτοµα που συµπεριλαµβάνονται είτε στο µόνιµο προσωπικό της επιχείρησης όπως αυτό περιγράφεται στο υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο είτε από αµειβόµενα µέλη της οµάδας του υπεργολάβου που θα συµµετάσχει στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση επέκτασης επενδυτικών σχεδίων τα στοιχεία αυτά πρέπει να µην έχουν συµπεριληφθεί στο αρχικό επενδυτικό σχέδιο και να είναι σχετικά µε την ουσιαστική διαφοροποίηση που προτείνεται µε την επέκταση του επενδυτικού σχεδίου. Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζεται η ποσοτική κλιµάκωση της αξιοποίησης των αποτελεσµάτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. [ 0-3] [ 4-9 ] [ 10-12] [13-15] Μικρή Μέτρια Μεγάλη Πολύ Μεγάλη ck0348 Σελίδα 4 από 6

5 2. ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β': ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β1: ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Β1.1 (Οικονοµική βιωσιµότητα) Εξετάζεται η τεκµηρίωση της µεσοπρόθεσµης βιωσιµότητας της επιχείρησης. Αξιολογούνται [σε 3ετή βάση ή µέχρι το break-even point αν αυτό έπεται της τριετίας], οι εκτιµώµενοι Λογαριασµοί Αποτελεσµάτων Χρήσης (προβλέψεις Κέρδους και Ζηµιών) και οι αναλυτικές ετήσιες χρηµατορροές. Σηµειώνεται εδώ ως προς το κριτήριο Β1 ότι δεν αξιολογείται η απόδοση της επένδυσης αλλά η τεκµηρίωση της δυνατότητας βιωσιµότητας της επιχείρησης στο χρονικό ορίζοντα που περιγράφεται στην πρόταση. Σε περίπτωση υφισταµένων επιχειρήσεων εξετάζονται επίσης οι ισολογισµοί των πιο πρόσφατων χρήσεων και η µέχρι τώρα κερδοφορία τους. Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζεται η ποσοτική κλιµάκωση της οικονοµικής βιωσιµότητας. [ 0-2 ] [ 3-4 ] [ 5-6] [7-8] [9-10] Ανεπαρκής Στοιχειώδης Ελλιπής Επαρκής Πλήρης Β1.2 (Επάρκεια υποδοµών και διασφάλιση ποιότητας) Αξιολογείται η ευρύτερη υποδοµή που έχει ή προτείνει να δηµιουργήσει η επιχείρηση µε το προτεινόµενο επενδυτικό σχέδιο για την υποστήριξη της τεχνολογίας που θα εφαρµόσει. Αξιολογείται επίσης ο ειδικός εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί λαµβάνοντας υπόψη την έκταση που επηρεάζει το κόστος και την ποιότητα του επενδυτικού σχεδίου. Επιπλέον, εξετάζεται η διασφάλιση ποιότητας του επενδυτικού σχεδίου και εκτιµάται η υιοθέτηση προτύπων από εθνικούς ή διεθνείς οργανισµούς. Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζεται η ποσοτική κλιµάκωση της επάρκειας υποδοµών και διασφάλισης της ποιότητας. [ 0-1] [ 2] [ 3] [4] [5] Ανεπαρκής Ελλιπής Στοιχειώδης Επαρκής Πλήρης ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β2: ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Β2.1 (Έρευνα αγοράς) Εξετάζεται η έρευνα αγοράς που έχει εκπονήσει η επιχείρηση για το συγκεκριµένο τοµέα όπου θα διεκδικήσει την είσοδό της. Αξιολογείται η τεκµηρίωση της ύπαρξης «κενού» στην αγορά ή της προοπτικής δηµιουργίας νέας αγοράς που θα επιδιώξει να καλύψει η επιχείρηση και η προοπτική εξαγωγών των προϊόντων ή διεργασιών ή διαδικασιών στη διεθνή αγορά ή και η υποκατάσταση εισαγωγών. Σε περίπτωση επέκτασης επενδυτικού σχεδίου συνεκτιµώνται η µέχρι τώρα εµπορική επιτυχία του προϊόντος ή της διεργασίας ή της διαδικασίας. Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζεται η ποσοτική κλιµάκωση της έρευνας αγοράς. [ 0-2 ] [ 3] [ 4] [5] Ανεπαρκής Περιορισµένη Επαρκής Πλήρης Β2.2 (Στρατηγική προώθησης) Εξετάζεται η προσέγγιση της αγοράς από την πλευρά της επιχείρησης. Εξετάζεται η στρατηγική που θα ακολουθήσει η επιχείρηση για την αξιοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου, η αντιµετώπιση της αδιαφορίας ή της έλλειψης ενηµέρωσης του κοινού σχετικά µε το αποτέλεσµα του επενδυτικού σχεδίου, η αντιµετώπιση πιθανών ανταγωνιστών και η αξιοποίηση άλλων ευκαιριών που παρέχει η αγορά για προώθηση ενός καινοτόµου προϊόντος ή διεργασίας ή διαδικασίας. Τέλος, αποτιµώνται οι µέθοδοι διανοµής του τελικού προϊόντος, διαδικασίας ή διεργασίας και υποστήριξης των δυνητικών πελατών. Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζεται η ποσοτική κλιµάκωση της στρατηγικής προώθησης. [ 0-2] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] Ανεπαρκής Περιορισµένη Επαρκής Πλήρης ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β3: ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Β3.1 (Στελέχωση επιχείρησης) Εξετάζεται η ικανότητα του Επιστηµονικού και ιοικητικού Προσωπικού της επιχείρησης να υλοποιήσει το επενδυτικό σχέδιο. Αξιολογείται η σύνθεση της οµάδος (µε βάση τα βιογραφικά σηµειώµατα όπου αυτά υπάρχουν ή τις προδιαγραφές και τα προσόντα -job description- των θέσεων εργασίας), το επίπεδο γνώσεων και εµπειρίας του προσωπικού σε σχέση µε το αντικείµενο, η (υπάρχουσα ή και προβλεπόµενη) στελέχωση της επιχείρησης µε εξειδικευµένο επιστηµονικό και διοικητικό προσωπικό και η κατανοµή του στο οργανόγραµµα. Σε περίπτωση επέκτασης ck0348 Σελίδα 5 από 6

6 επενδυτικού σχεδίου συναξιολογείται µε έµφαση στο νέο προσωπικό που θα προστεθεί και θα διαφοροποιήσει το επενδυτικό σχέδιο. Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζεται η ποσοτική κλιµάκωση της εξέλιξης της επιχείρησης. [ 0-2 ] [ 3-4 ] [ 5-6] [7-8] [9-10] Ανεπαρκής Στοιχειώδης Ελλιπής Επαρκής Πλήρης Β3.2 (Ηγετική οµάδα) Εξετάζεται η ικανότητα των ηγετικών στελεχών της επιχείρησης να διεκπεραιώσουν το προτεινόµενο επενδυτικό σχέδιο. Ένα τουλάχιστον εκ των ηγετικών στελεχών πρέπει να έχει επαρκή προϋπηρεσία στη διοίκηση επιχειρήσεων και να έχει ηγηθεί κατά το παρελθόν σε οµάδες αναλόγων δράσεων. Πρέπει να έχει αποδεδειγµένη εµπειρία σε θέµατα χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης όπως είναι η εύρεση συµπληρωµατικών µέσων χρηµατοδότησης και η διαµόρφωση κατάλληλου κεφαλαιακού µείγµατος. Επίσης εξετάζεται η επάρκεια και η καταλληλότητα της οµάδας πιθανών εξωτερικών συµβούλων που θα συµπεριλάβει η επιχείρηση στο προτεινόµενο επενδυτικό σχέδιο. Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζεται η ποσοτική κλιµάκωση της ηγετικής οµάδας. [ 0-3] [ 4-7 ] [ 8-10 ] [ 11-13] [14-15] Μικρή Στοιχειώδης Ελλιπής Επαρκής Πλήρης Από την αξιολόγηση µε βάση τα πιο πάνω κριτήρια προκύπτει ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ. Α Β Οµάδα Κριτηρίων ΚΡΙΤΗΡΙΑ Βαθµός ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αν η βαθµολογία Α<25 ή η Β<25 Απόρριψη πρότασης Αν η Τελική Βαθµολογία < 65 Απόρριψη πρότασης Κριτήριο Α1 (10 βαθµοί) Κριτήριο Α2 (10 βαθµοί) Κριτήριο Α3 (10 βαθµοί) Κριτήριο Α4 (5 βαθµοί) Κριτήριο Α5 (15 βαθµοί) Κριτήριο Β1.1 (10 βαθµοί) Κριτήριο Β1.2 (5 βαθµοί) Κριτήριο Β2.1 (5 βαθµοί) Κριτήριο Β2.2 (5 βαθµοί) Κριτήριο Β3.1 (10 βαθµοί) Κριτήριο Β3.2 (15 βαθµοί) Συνολική Βαθµολογία (Βάση: 25 µονάδες) (Βάση: 25 µονάδες) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Οποιεσδήποτε προβλέψεις για πιθανές µελλοντικές ζηµιές ή υποχρεώσεις Οι τόκοι ή η απόδοση του χρησιµοποιηθέντος κεφαλαίου Αβάσιµα χρέη, µεταξύ των οποίων και τα µη δυνάµενα να διαπιστωθούν πλήρως Οποιαδήποτε δαπάνη πραγµατοποιήθηκε πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης στον Ε.Φ.. Παραστατικά που δεν έχουν εξοφληθεί µέχρι τη συµβατική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του κάθε έργου. Κρατήσεις υπέρ του ίδιου του δικαιούχου ή για λογαριασµό του ή παρακρατήσεις που επιστρέφουν στο δικαιούχο µε οποιονδήποτε τρόπο. Οι χρεωστικοί τόκοι, οι προµήθειες χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγµατος και οι χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές, καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα του δικαιούχου Οι δαπάνες για πρόστιµα, χρηµατικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών Οι δαπάνες αγοράς µεταχειρισµένου εξοπλισµού Η δαπάνη αγοράς έκτασης που ανήκει στο δηµόσιο ή σε οργανισµό ή σε νοµικό πρόσωπο του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) ck0348 Σελίδα 6 από 6

(Spin-off και Spin-out)»

(Spin-off και Spin-out)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

- (Spin-off Spin-out)» 1.

- (Spin-off Spin-out)» 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΕΥΜΑΤΩΝ σχ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΣ 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.6 ΡΑΣΗ 4.6.3. Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα»

ΚΠΣ 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.6 ΡΑΣΗ 4.6.3. Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα» ΚΠΣ 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.6 ΡΑΣΗ 4.6.3 Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα» Μέτρο 4.6 «ηµιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτοµίας Ζώνη Καινοτοµίας Ανατολικής Θεσσαλονίκης» ράση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2000-2006

ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 4.3, ΡΑΣΗ 4.3.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' 15θήµερο Απριλίου 2009 ΤΕΥΧΟΣ 145

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' 15θήµερο Απριλίου 2009 ΤΕΥΧΟΣ 145 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' 15θήµερο Απριλίου 2009 ΤΕΥΧΟΣ 145 1) Προκήρυξη προγράµµατος για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια (e-security) µε ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

17025:2005. 17021:2006.

17025:2005. 17021:2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝ ΙΙ Αθήνα, 8.4.2009 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΑΝ ΙΙ, στην 1 η συνεδρίασή της που πραγµατοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2000 2006 ΜΕΤΡΟ 6.2 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ο ΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΟΔΗΓΟΥ (18-03-2011)

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΟΔΗΓΟΥ (18-03-2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ένδυση και Υπόδηση Νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΡΑΣΗΣ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΡΑΣΗΣ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 01/06/2011 Αρ. πρωτ.: 5529 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» ενέργειας. Ενεργειακού Εξοπλισμού και Ενεργειακών Προϊόντων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» ενέργειας. Ενεργειακού Εξοπλισμού και Ενεργειακών Προϊόντων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» ΜΕΤΡΟ 3.1 Προώθηση επιχειρηματικής αριστείας στον τομέα ενέργειας ΔΡΑΣΗ 3.1.2 Προσδιορισμός Αξιοπιστίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ (XM) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΟΧ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009 2014 AKAΔHMAΪKH EΡEYNA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα