Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Ενότητα 2 : Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία Δημήτριος Σταυρουλάκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 2

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 3

4 Σκοποί ενότητας Οι έννοιες της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της διοίκησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων απαντώνται όλο και συχνότερα στη σύγχρονη οικονομία. Ο σκοπός της δεύτερης ενότητας είναι η οριοθέτηση των εννοιών αυτών και η σύντομη συζήτηση του ρόλου τους στο οικονομικοκοινωνικό πλαίσιο. 4

5 Περιεχόμενα ενότητας Η έννοια του επιχειρηματία Η έννοια της επιχειρηματικότητας Τα διακριτικά στοιχεία του επιχειρηματία Ενδοεπιχειρηματικότητα (intrapreneurship) Τομείς λειτουργίας επιχείρησης Καινοτομία Τύποι καινοτομίας 5

6 Ο επιχειρηματίας

7 Ορισμός του επιχειρηματία Ο επιχειρηματίας ιδρύει οργανισμούς με δικά του έξοδα με σκοπό την εκμετάλλευση ευκαιριών στην αγορά. Η ενασχόληση με την επιχειρηματικότητα συχνά συνεπάγεται πολύωρη και σκληρή καθημερινή εργασία με αβέβαιες προοπτικές. Σύμφωνα με τον Schumpeter (1934), ο επιχειρηματίας φέρνει το νέο στην αγορά μέσα από δημιουργική ανταπόκριση (creative response) στις απαιτήσεις της αγοράς. Επισήμανε ότι η εμφάνιση νέων ανταγωνιστικών επιχειρήσεων προκαλεί το κλείσιμο όσων δεν ανταποκρίνονται πλέον στις ανάγκες της αγοράς (δημιουργική καταστροφή creative destruction) και ανανεώνει την οικονομία. Χωρίς τη συνεχή ανανέωση που προκύπτει μέσα από την επιχειρηματικότητα, η αγορά θα διαφεντευόταν αιωνίως από τους ίδιους οικονομικούς κολοσσούς. 7

8 Ορισμός του επιχειρηματία Ο πρώτος ορισμός δόθηκε από τον Jean-Batiste Say (1816): «Ο επιχειρηματίας μεταφέρει οικονομικούς πόρους από περιοχές χαμηλής απόδοσης σε περιοχές υψηλής απόδοσης». Από τότε έχει διατυπωθεί πληθώρα ορισμών ανάλογα με την έμφαση σε επιμέρους χαρακτηριστικά. 8

9 Ορισμός της επιχειρηματικότητας Σύμφωνα με τον Kuratko & Hodgetts, επιχειρηματικότητα είναι μια δυναμική διαδικασία οράματος, αλλαγής και δημιουργίας. Προϋποθέτει την αφιέρωση ενέργειας και πάθους με σκοπό τη δημιουργία και την υλοποίηση νέων ιδεών και δημιουργικών λύσεων. Αναγκαία συστατικά που περιλαμβάνει είναι: Η επιθυμία ανάληψης λελογισμένου ρίσκου με τη μορφή χρόνου, δικαιωμάτων ή καριέρας. Η ικανότητα δημιουργίας μιας έμπειρης επιχειρηματικής ομάδας. Η δημιουργική ικανότητα συγκέντρωσης και ταξινόμησης των αναγκαίων πόρων. Η θεμελιώδης δεξιότητα εκπόνησης ενός στέρεου επιχειρηματικού σχεδίου. Και τέλος η ικανότητα αναγνώρισης ευκαιριών εκεί όπου οι άλλοι βλέπουν μόνο χάος, αντιφάσεις και σύγχυση.» 9

10 Ορισμός της επιχειρηματικότητας Οι Wennekers et al ορίζουν την επιχειρηματικότητα ως εξής: «Επιχειρηματικότητα είναι η ικανότητα και επιθυμία των ατόμων, είτε κατ ιδίαν είτε στα πλαίσια οργανώσεων να: Αντιλαμβάνονται και να δημιουργούν νέες οικονομικές ευκαιρίες (νέα προϊόντα, νέες παραγωγικές μέθοδοι, νέα οργανωτικά σχήματα και νέους συνδυασμούς προϊόντων και αγοράς. Εισάγουν τις ιδέες τους στην αγορά ενόψει αβεβαιότητας και άλλων εμποδίων, λαμβάνοντας αποφάσεις για την τοποθεσία [εγκατάστασης], καθώς και για τη μορφή και τη χρήση [των αναγκαίων] πόρων και των θεσμών. Ανταγωνίζονται με άλλους για μερίδιο στην αγορά.» 10

11 Επιχειρηματικότητα και Επιχειρηματίας Οι δραστηριότητες του επιχειρηματία αποτελούν αντικείμενο ολόκληρων επιστημονικών κλάδων. Έρευνες έχουν εστιάσει στη συσχέτιση της επιχειρηματικότητας με δημογραφικούς παράγοντες όπως το φύλο, την ηλικία, το εκπαιδευτικό επίπεδο, αλλά και με περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως το ύψος των μισθών, το κοινωνικό κράτος, η δομή της αγοράς κλπ. Για παράδειγμα, οι άνδρες ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα περισσότερο από ότι οι γυναίκες, ενώ οι υψηλοί μισθοί και η αφθονία κοινωνικών παροχών σε μια χώρα αποθαρρύνουν από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. 11

12 Διακριτικά Στοιχεία επιχειρηματία 1. Καινοτομία. Αποτελεί την ουσία της επιχειρηματικότητας (Schumpeter). Υποδηλώνει την ικανότητα μιας επιχείρησης να πειραματίζεται και να παράγει νέες ιδέες που μπορούν να καταλήξουν σε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς. Ο επιτυχημένος επιχειρηματίας ξεχωρίζει από την ικανότητά του να δημιουργεί οργανισμούς προκειμένου να εφαρμόσει καινοτομικές ιδέες που έχουν τη δυναμική να αποφέρουν κέρδος (Drucker). 12

13 Διακριτικά Στοιχεία επιχειρηματία 2. Ρίσκο. Εκτός από το οικονομικό ρίσκο και τον κίνδυνο απώλειας της περιουσίας του, ο επιχειρηματίας αντιμετωπίζει κίνδυνο καταστροφής της σταδιοδρομίας του,, καθώς και κίνδυνο αξιοπιστίας, Εξίσου σοβαρός είναι και ο οικογενειακός και κοινωνικός κίνδυνος, που υποδηλώνει την αποξένωση του επιχειρηματία από το προσωπικό του περιβάλλον και την πιθανή καταστροφή των οικογενειακών σχέσεων είτε λόγω της υπερωριακής απασχόλησής του, είτε λόγω των επιπτώσεων από ενδεχόμενη χρεωκοπία. Ο ψυχικός κίνδυνος είναι σφαιρικός και αναφέρεται στην απώλεια της ικανότητας διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων και στον τραυματισμό της προσωπικότητας από υπερβολικό στρες. Επομένως η αντοχή στην αβεβαιότητα (tolerance of ambiguity) είναι σημαντική παράμετρος της προσωπικότητας του επιχειρηματία. 13

14 Διακριτικά Στοιχεία επιχειρηματία 3. Αυτεπάρκεια (self-efficacy): Είναι η αίσθηση του επιχειρηματία ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του εγχειρήματος, η πεποίθηση ότι έχει την ικανότητα να σχεδιάζει και να υλοποιεί επιτυχώς σχέδια δράσης στα πλαίσια της δραστηριότητάς του. Η αυτεπάρκεια εξαρτάται από τη γνώση και τις θετικές εμπειρίες του επιχειρηματία. Υψηλά επίπεδα αυτεπάρκειας υποδηλώνουν αυξημένη ικανότητα αναγνώρισης και εκμετάλλευσης ευκαιριών και μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας. Συναφής έννοια είναι ο φόβος αποτυχίας, που υποδηλώνει τους ενδοιασμούς του επιχειρηματία για την επιτυχία του. 14

15 Διακριτικά Στοιχεία επιχειρηματία 4. Εσωτερική παρακίνηση (intrinsic motivation). Αναφέρεται στις δραστηριότητες που επιδίδεται το άτομο χωρίς να απολαμβάνει ειδική αμοιβή, το λεγόμενο «μεράκι». Ο επιχειρηματίας κινητοποιείται από την ίδια τη φύση της ενασχόλησής του και επομένως η παρακίνησή του είναι ισχυρότερη από εκείνη του υπαλλήλου που υπακούει σε εντολές. Κάποιες από τις δραστηριότητες του υπαλλήλου μπορεί επίσης περιστασιακά να δημιουργήσουν εσωτερική παρακίνηση. 15

16 Διακριτικά Στοιχεία επιχειρηματία 5. Ατομικισμός. Ο επιχειρηματίας παραδοσιακά ήταν ηγεμονική φυσιογνωμία με αυταρχική προσωπικότητα που προσπαθούσε να επιβάλλει τους δικούς του κανόνες στην αγορά (Henry Ford, Soichiro Honda). Αυτή η προσέγγιση βασίστηκε στην αντίληψη ότι η κοινωνία μετασχηματίζεται από ισχυρές προσωπικότητες, κατά συνέπεια ο επιχειρηματίας είναι φορέας αλλαγής. Στην αντίληψη αυτή έχει ασκηθεί κριτική ως προς το ότι στη σημερινή οικονομία της επικοινωνίας η συμμετοχή σε δίκτυα και οι κοινωνικές δεξιότητες ενδεχομένως είναι πιο απαραίτητες στον επιχειρηματία από ότι η δυναμική προσωπικότητα. 16

17 Διακριτικά Στοιχεία επιχειρηματία 6. Διαίσθηση Διαίσθηση είναι η 6 η αίσθηση που διαθέτουν ορισμένοι και είναι συνάρτηση της γνώσης και της εμπειρίας του ατόμου. Εκδηλώνεται με τη λήψη της άριστης απόφασης, χωρίς όμως αυτή να προκύπτει από ορθολογική επεξεργασία όλων των πληροφοριών και των δεδομένων. Η ανάγκη για γρήγορες αποφάσεις, η πολυπλοκότητα των δεδομένων και οι ταχύτατες μεταβολές στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης έχουν φέρει τη διαίσθηση ξανά στο προσκήνιο, καθώς οι επιχειρηματίες προτιμούν συχνά να βασίζονται στη διαίσθησή τους παρά στις μοντελοποιημένες αποφάσεις των επαγγελματικών στελεχών. 17

18 Χαρακτηριστικά Διοικητικού στελέχους Ακεραιότητα Εξειδικευμένη γνώση Ηγετική ικανότητα Πολιτικό ένστικτο Επικοινωνία Σφαιρική αντίληψη του οργανισμού 18

19 Ενδοεπιχειρηματικότητα

20 Ενδοεπιχειρηματικότητα (intrapreneurship) Η έννοια εισάχθηκε από τον Norman McRae το Αφορά επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν διοικητικά στελέχη Οι πρωτοβουλίες αυτές αφορούν την παραγωγή καινοτομίας. Είναι ιδιαίτερα κερδοφόρες και συχνά οι οργανισμοί θεσπίζουν κίνητρα για να τις ενθαρρύνουν.(παράδειγμα, το μοντέλο Mustang της Ford και το πρωτότυπο PC της IBM ) Η διαδικασία ξεκινά με πρωτοβουλία ενός στελέχους ή ομάδας στελεχών πρότασης στα ανώτερα κλιμάκια σχετικά με μια καινοτομική ιδέα και να ζητήσει πόρους και κεφάλαια για την υλοποίησή της. Ο επιχειρηματίας αναλαμβάνει το ρίσκο με την έννοια ότι εάν αποτύχει η ιδέα του, το μέλλον του στον οργανισμό θα είναι δυσοίωνο. 20

21 Καινοτομία

22 Η έννοια της καινοτομίας Ο ΟΟΣΑ ορίζει την καινοτομία ως την υλοποίηση ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου προϊόντος, υπηρεσίας, διαδικασίας, μεθόδου μάρκετινγκ, διοικητικής πρακτικής, οργάνωσης εργασίας, είτε εξωτερικών σχέσεων. Ο Schumpeter διέκρινε τις ακόλουθες διαστάσεις της καινοτομίας, που προκύπτουν από νέους συνδυασμούς συντελεστών παραγωγής: νέα προϊόντα, νέες μέθοδοι παραγωγής, νέες πηγές προμηθειών, νέες αγορές, νέα οργάνωση μιας βιομηχανίας (μονοπώλιο). 22

23 Τομείς λειτουργίας επιχείρησης - καινοτομία Σχήμα 2. Ενδεικτικοί τομείς της λειτουργίας της επιχείρησης που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγές καινοτομίας (Afuah) Η καινοτομικότητα έχει αποκτήσει ευρύ περιεχόμενο, καθώς δεν αφορά μόνο την τεχνολογική καινοτομία, αλλά επεκτείνεται σε όλους τους τομείς της λειτουργίας της επιχείρησης, στο σχεδιασμό του προϊόντος, στη διαφήμιση, στην προώθηση, ακόμα και στην ικανότητα των στελεχών να σκέφτονται δημιουργικά. Ο Drucker επισήμανε ότι 95% των επιχειρήσεων είναι μιμητικές και μόνο 5% καινοτομικές. 23

24 Καινοτομία VS Εφεύρεση Μια εφεύρεση δεν είναι καινοτομική εάν δεν καταλήξει σε οικονομική αξιοποίηση και σε παραγωγή πλούτου. Κατά συνέπεια θα πρέπει να περάσει από διάφορα στάδια πριν καταλήξει στην αγορά. Οι περισσότεροι δείκτες που έχουν δημιουργηθεί για την καταμέτρηση της καινοτομίας (ευρεσιτεχνίες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, κονδύλια για Έρευνα & Ανάπτυξη) στην πραγματικότητα μετρούν τις εφευρέσεις, όχι την καινοτομία. 24

25 Τύποι καινοτομίας Σταδιακή (incremental): Είναι σχετικά προβλέψιμη. Αναφέρεται σε βελτιώσεις της υπάρχουσας τεχνολογίας ή τεχνογνωσίας, πραγματοποιείται ομαλά και προγραμματισμένα και οι επενδύσεις σε αυτήν είναι χαμηλού ρίσκου. Ριζική (disruptive): Προκύπτει αιφνίδια και αφορά είτε ένα εντελώς νέο προϊόν που δημιουργεί ανατροπές στην αγορά, είτε μια νέα μέθοδο παραγωγής που μειώνει δραστικά το κόστος. Χαρακτηρίζεται από υψηλή αβεβαιότητα, δεν μπορεί να μοντελοποιηθεί ή να προγραμματιστεί, και προκαλεί επαναστατικές αλλαγές στην αγορά. Οι επενδύσεις σε αυτήν είναι υψηλού ρίσκου επειδή τα αποτελέσματα δεν είναι προβλέψιμα. 25

26 Ένταση τεχνολογικής αλλαγής και αγορά (Carpenter) Σχήμα 3. Ένταση τεχνολογικής αλλαγής και αγορά (Carpenter) Στον οριζόντιο άξονα του Σχήματος 3 απεικονίζεται η ένταση της τεχνολογικής αλλαγής (σταδιακή ριζική) και στον κάθετο η αγορά (υπάρχουσα νέα) (Carpenter). 26

27 Ένταση τεχνολογικής αλλαγής και αγορά (Carpenter) Σταδιακή καινοτομία, υπάρχουσα αγορά. Αναφέρεται σε μικρές βελτιώσεις που ενισχύουν τη θέση της επιχείρησης στην υπάρχουσα αγορά. Π.χ. η Wal-Mart έχει εκπονήσει πρόγραμμα για τη βελτίωση της απόδοσης του στόλου των φορτηγών αυτοκινήτων της μέχρι το 2015, με την εγκατάσταση νέων κινητήρων, την προσθήκη αεροδυναμικής επένδυσης και τον ανασχεδιασμό των δρομολογίων. Σταδιακή καινοτομία, δημιουργία νέας αγοράς. Η κατάλληλη χρήση μικρών τεχνολογικών βελτιώσεων είναι δυνατόν να ανοίξει νέες αγορές στην επιχείρηση. Π.χ. η προβολή μέσα από το διαδίκτυο τουριστικών προορισμών γίνεται μέσα από απλές web εφαρμογές. 27

28 Ένταση τεχνολογικής αλλαγής και αγορά (Carpenter) Ριζική καινοτομία, υπάρχουσα αγορά. Μια επιχείρηση που χάνει συνεχώς έδαφος είναι δυνατόν να ανακτήσει τη θέση της με μια επαναστατική εφεύρεση. Η Motorola που ήταν κυρίαρχη δύναμη στην κινητή τηλεφωνία έχασε μεγάλο μερίδιο αγοράς από τη Nokia, τη Samsung και την Blackberry κατά τα μέσα της δεκαετίας Ριζική καινοτομία, δημιουργία νέας αγοράς. Μια ριζική καινοτομία ανατρέπει τα δεδομένα και δημιουργεί νέες αγορές. Οι ηλεκτρονικές συσκευές ανάγνωσης (E-readers) έχουν αποσπάσει σημαντικό έδαφος από τον κλάδο του έντυπου βιβλίου. Εκτιμάται ότι στις ΗΠΑ πάνω από 25% του αναγνωστικού κοινού προτιμά τους ηλεκτρονικούς αναγνώστες και το ποσοστό αυξάνει συνεχώς. 28

29 Τέλος Ενότητας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΜΕ Διάκριση επιχειρήσεων: Με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: Η ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: Η ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: Η ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION: THE OPINION OF BUSSINESS HERAKLION

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet»

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Πτυχιακή Εργασία «Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα Μπούρη Στυλιανή Α.Ε.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η Επιχείρηση Με τον όρο επιχείρηση ως μια οικονομική μονάδα, εννοούμε τους κάθε φύσεως συστηματικούς συνδυασμούς των παραγωγικών συντελεστών, όπως είναι το έδαφος, το κεφάλαιο,

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογική Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη

Οικολογική Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οικολογική Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Τουριστική ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Η Ι ΡΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΜΙΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ: ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΧΕΙΜ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-2014 Επιμέλεια Ύλης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Υποβληθείσα στην Καθηγήτρια Από την σπουδάστρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η γνώση είναι ο κυριότερος παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας. Επιχειρηµατικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας. Επιχειρηµατικότητα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης σε εξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία, Καινοτοµία και Επιχειρηµατικότητα

Τεχνολογία, Καινοτοµία και Επιχειρηµατικότητα Τεχνολογία, Καινοτοµία και Επιχειρηµατικότητα Σκοπός του κεφαλαίου Προσδοκώµενα αποτελέσµατα Έννοιες κλειδιά 9.1 Εισαγωγή 9.2 Έννοια και ορισµός της τεχνολογίας 9.3 Έννοια και ορισµός της καινοτοµίας 9.4

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της νεανικής επιγειρηματικότητας στην Ελλάδα στο πλαίσιο των επενδυτικών ποονοαμμάτων ΕΣΠΑ ΚΟΥΣΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Οι προοπτικές της νεανικής επιγειρηματικότητας στην Ελλάδα στο πλαίσιο των επενδυτικών ποονοαμμάτων ΕΣΠΑ ΚΟΥΣΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΥΣΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Στους γονείς μας [2] Οι προοπτικές της νεανικής επιγειρηματικότητας στ^^ Ελλάδα στο πλαίσιο των επενδυτικών ποονοαμμάτ^^ ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 5 ΣΕΛ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Επιβλέπων καθηγητής: κος Γιώργος Αναστασόπουλος Επιμέλεια: Γεωργία Ροσγοβά Νοέμβριος 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1.Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟΛΟΓΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΜΒΑ»

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΜΒΑ» ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΜΒΑ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ζουγανέλη Σοφία Α.Μ. 108 ΘΕΜΑ: Ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 2 SPIRAL BUSINESS SOLUTIONS ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σε μία εποχή, όπου το άνοιγμα των αγορών και η άρση των περιοριστικών όρων στις εμπορικές συναλλαγές διαμόρφωσαν μία νέα τάξη πραγμάτων, που στην καθημερινότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η σύγχρονη επιχειρηματική πρωτοβουλία: Η περίπτωση της πράσινης επιχειρηματικότητας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η σύγχρονη επιχειρηματική πρωτοβουλία: Η περίπτωση της πράσινης επιχειρηματικότητας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA TQM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η σύγχρονη επιχειρηματική πρωτοβουλία: Η περίπτωση της πράσινης επιχειρηματικότητας Ψαροπούλου Φωτεινή Ευθυμία

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ BENCHMARKING - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ BENCHMARKING - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ BENCHMARKING - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Υποβληθείσα στον Καθηγητή κ. Ρουκανά Σπύρο

Πτυχιακή εργασία. Υποβληθείσα στον Καθηγητή κ. Ρουκανά Σπύρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέ»α πτυχιακής εργασίας: Ο ρόλος του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος στην Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για την εκπόνηση του παρόντος οδηγού συνεργάστηκαν το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας και το Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο οδηγός συντάχθηκε, υπό τη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ... 3 1.1. Παράγοντες Καινοτομίας... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ

ΜΙΚΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΜΙΚΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ Αγορά Ο χώρος μέσα στον οποίο γίνονται η αγορά και η πώληση παραγωγικών συντελεστών, αγαθών και υπηρεσιών. Ο χώρος μπορεί να είναι υποθετικός ή πραγματικός (κεντρική λαχαναγορά).

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΡΤΑΣ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΡΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΡΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ρ. Τρίγκας Μάριος Ph.D. Οικονομικής & Καινοτομίας Επιχειρήσεων Τηλ. 6974287874, 24410-77535 FAX: 24410-77539 mtrigkas@cereteth.gr mtrigkas@for.auth.gr 1

Διαβάστε περισσότερα