Η ΛΑΘΕΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΒΑΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΛΑΘΕΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΒΑΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ"

Transcript

1 Η ΛΑΘΕΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΒΑΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Αναστασίας ιαµ. ιαµαντοπούλου ρος Αρχιτέκτονος Μηχανικού Ε.Μ.Π. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι επιστρώσεις βατών επιφανειών διακρίνονται σε εσωτερικές δαπεδοστρώσεις και σε εξωτερικές πλακοστρώσεις. απεδόστρωση είναι η χάριν βελτιώσεως επικάλυψη πατώµατος κτιρίου. Πλακόστρωση είναι η επικάλυψη βατής επιφάνειας εκτός δοµηµένου χώρου. Η επίστρωση των επιφανειών έχει λειτουργικό προορισµό, αλλά πρέπει να ικανοποιεί και αισθητικές απαιτήσεις. Σηµαντικά αρχιτεκτονικά µνηµεία έχουν καλλιτεχνικές δαπεδοστρώσεις από φυσικά δοµικά υλικά, όπως ψηφιδωτά ή σύνθεση πλακών από διακοσµητικά πετρώµατα. Στα σύγχρονα κτίρια χρησιµοποιούνται ποικίλα δοµικά υλικά για την κατασκευή επιστρώσεως επιφανειών, µε κριτήρια κυρίως οικονοµικά. Είναι όµως αναµφισβήτητη η υπεροχή των φυσικών υλικών στον τοµέα αυτόν και ιδιαίτερα η υπεροχή των διακοσµητικών πετρωµάτων, που προσδίδουν πολυτέλεια στο χώρο και εξασφαλίζουν αντοχή στο πέρασµα του χρόνου. Και, βέβαια, τα διακοσµητικά πετρώµατα είναι το µοναδικό υλικό πλακοστρώσεως των ελεύθερων χώρων, όπου, πρόσθετα, συµβάλλουν στην αρµονία του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα όταν χρησιµοποιούνται τοπικά παραδοσιακά υλικά κατασκευής. Σηµαντική είναι η επιλογή του κατάλληλου δοµικού υλικού για την κατασκευή επιστρώσεως επιφάνειας, του υλικού δηλαδή που προσαρµόζεται στην αρχιτεκτονική, τη χρήση του χώρου και τα άλλα δοµικά υλικά του έργου. Για παράδειγµα, δεν µπορεί να γίνει δαπεδόστρωση από διακοσµητικά πετρώµατα σε ανώι παραδοσιακού αρχοντικού της ηπειρωτικής Ελλάδας, όπου κυριαρχεί το ξύλο (όπως στο ανώι του αρχοντικού Σβαρτς, στα Θεσσαλικά Αµπελάκια), ούτε δαπεδόστρωση µε ξυλεία σε λουτρό, κουζίνα ή εργοστάσιο, όπου οι επιφάνειες είναι εκτεθειµένες στο νερό, την -1-

2 υγρασία ή έντονη καταπόνηση (όπως σε εργοστάσιο κοπής και κατεργασίας διακοσµητικών πετρωµάτων). Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. ΛΑΘΕΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 1 Για τις επιστρώσεις των επιφανειών ισχύουν ορισµένες γενικές απαιτήσεις: α) Τα υλικά κατασκευής της επιστρώσεως πρέπει να είναι σταθερά στερεωµένα στο υπόστρωµα (να µην αποκολλούνται, να µην κινούνται και να µην αντηχούν εξαιτίας κενών στο υλικό στερεώσεως). β) Η επιφάνεια δαπέδου από φυσικούς λίθους ή κεραµικά πλακίδια πρέπει, όχι µόνο να είναι επίπεδη, µε απόλυτη σύµπτωση των επιφανειών του υλικού επιστρώσεως στις θέσεις των αρµών, αλλά και να έχει τις απαραίτητες κλίσεις προς τα τυχόν υπάρχοντα σιφόνια, τις πόρτες κλπ. Συνηθισµένο είναι το λάθος που παρατηρείται στις βεράντες των κτιρίων, όπου αλλού είναι το σιφόνι και αλλού συγκεντρώνονται τα νερά. γ) Τα υλικά κατασκευής της επιστρώσεως πρέπει να ανταποκρίνονται στις τυχόν ισχύουσες σχετικές προδιαγραφές. δ) Η τοποθέτηση των πλακών διακοσµητικού πετρώµατος πρέπει να γίνεται µε το απαραίτητο πλάτος αρµών ανάµεσά τους. Η κατασκευή επιστρώσεως επιφάνειας χωρίς αρµούς, πλάτους τουλάχιστον 5 mm, οδηγεί σε αστοχίες (οι ακµές των πλακών παρουσάζουν απολεπίσεις εξαιτίας ελλείψεως δυνατότητας ελεύθερης διαστολής). Σε συµµόρφωση µε την απαίτηση αυτή, η αρχική δαπεδόστρωση φουαγιέ του Μεγάρου Μουσικής, στην Αθήνα, αντικαταστάθηκε, γιατί κυρίως είχε κατασκευαστεί χωρίς τους ενδεδειγµένους αρµούς. ε) Σε περίπτωση κατασκευής δαπεδοστρώσεως ή πλακοστρώσεως από διαφορετικά είδη διακοσµητικού πετρώµατος, πρέπει όλα τα είδη αυτά να παρουσιάζουν περίπου ίση αντοχή σε φθορά από τριβή. Σε αντίθετη περίπτωση, οι πλάκες φθείρονται ανοµοιόµορφα µε το πέρασµα του χρόνου και η επιφάνεια του δαπέδου καταντά κυµατοειδής ( πλακόστρωση στοάς κτιρίου επί της οδού Εδουάρδου Λω στην Αθήνα µαρτυρεί το µεγαλύτερο βαθµό φθοράς αυτών των λευκών πλακών έναντι των µαύρων) και -2-

3 στ) Η δαπεδόστρωση πρέπει να συντηρείται µεθοδικά και να προφυλάσσεται από την υγρασία του υποστρώµατος, µε την παρεµβολή ασφαλτικής µεµβράνης. Είναι γεγονός, ότι πόρτα κατοικίας δεν άνοιγε εξαιτίας στρεβλώσεως των µαρµαροπλακών του δαπέδου από την υγρασία. Εξάλλου η γήρανση και η εξαιτίας της συρρίκνωση του ξύλου µε το πέρασµα του χρόνου οδηγεί στην παραµόρφωση της επιφάνειας της δαπεδοστρώσεως µε ξυλεία και στη διεύρυνση των αρµών και δηµιουργεί κατάσταση που αδικεί το οικείο αυτό φυσικό δοµικό υλικό. Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ Οι επιστρώσεις των επιφανειών διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα µε: τη θέση τους σε σχέση µε το κτίριο (εσωτερικές δαπεδοστρώσεις, εξωτερικές πλακοστρώσεις), το είδος του κτιρίου (κατοικίες, θρησκευτικά οικοδοµήµατα, δηµόσια κτίρια, όπως δηµαρχεία ή κοινοβουλευτικά κτίρια, κτίρια οικονοµικού χαρακτήρα, όπως µεγάλα εµπορικά συγκροτήµατα, χρηµατιστήρια ή κτίρια εκθέσεων, εκπαιδευτικά κτίρια, όπως σχολεία, πανεπιστήµια, βιβλιοθήκες ή εργαστήρια, υγειονοµικά κτίρια, όπως τα νοσοκοµεία, αθλητικά κτίρια, όπως στάδια, γυµναστήρια ή κολυµβητήρια, αίθουσες θεαµάτων κ.ά.), το βαθµό καταπονήσεώς τους σε φθορά από τριβή εξαιτίας, ειδικότερα, του είδους της κυκλοφορίας (µικρή, µεσαία ή µεγάλη), τη µορφή και τα είδη των πλακών, την αισθητική αξία των υλικών (απλές, περίτεχνες, λαϊκής τεχνοτροπίας), τον τύπο των ενδιάµεσων αρµών (απλοί, σφραγισµένοι, µε ένθετες ταινίες µετάλλου, ασύµµετροι) και τον τρόπο επεξεργασίας της επιφάνειας των πλακών πετρώµατος (λειασµένες, τροχισµένες, σκαπιτσαριστές, µε φυσική επιφάνεια). Η επιτυχία της συνθέσεως επιστρώσεως επιφάνειας εξαρτάται από την πλήρη γνώση της συστάσεως και των ιδιοτήτων του υλικού, καθώς και των µεθόδων κατασκευής. Γι αυτό η σύνθεση επιστρώσεως επιφάνειας µε διακοσµητικά πετρώµατα δεν µπορεί να ταυτίζεται µε σύνθεση δαπεδοστρώσεως µε ξυλεία. -3-

4 Γ. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 2 Ι. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1. Πλάκες του διακοσµητικού πετρώµατος Το πάχος των πλακών διακοσµητικού πετρώµατος κατασκευής δαπεδοστρώσεων, πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 cm. Το πάχος αυτό µπορεί να είναι µικρότερο, αν το πέτρωµα έχει αυξηµένη αντοχή, όπως οι χαλαζίτες και οι σχιστόλιθοι. Στις πλακοστρώσεις, οι πλάκες πρέπει να έχουν πάχος τουλάχιστον 3 cm. Σε περίπτωση ειδικής χρήσης του δαπέδου (κίνηση µεγάλων φορτίων), το πάχος των πλακών του πετρώµατος πρέπει να προσδιορίζεται µε βάση ειδική µελέτη. Στις πλάκες διακοσµητικού πετρώµατος δεν πρέπει να στερεώνονται άλλα στοιχεία. Γενικά, οι πλάκες διακοσµητικού πετρώµατος, που προορίζονται για την κατασκευή δαπεδοστρώσεων ή πλακοστρώσεων, δεν πρέπει να παρουσιάζουν ελαττώµατα στη µορφή, το χρωµατισµό και την υφή της επιφάνειας (π.χ. δεν είναι κατάλληλα πετρώµατα µε πλούσια ανοµοιογενή φλέβωση γιατί έχουν µειωµένες αντοχές, ο τραβερτίνης γιατί έχει οπές, ορισµένοι γρανίτες γιατί απορροφούν τους λεκέδες κλπ.). Στις δαπεδοστρώσεις χρησιµοποιούνται συµπαγή πετρώµατα (λουτρά, κουζίνες), ανοιχτόχρωµοι ασβεστόλιθοι (είσοδοι, διάδροµοι) και πετρώµατα µε ιδιαίτερα διακοσµητική επιφάνεια (χώροι υποδοχής, υπνοδωµάτια). Γενικά, ο χρωµατισµός και το µέγεθος των πλακών διακοσµητικού πετρώµατος στις δαπεδοστρώσεις καθορίζονται από αισθητικούς παράγοντες και από το φωτισµό, τον ηλιασµό, το µέγεθος, τη µορφή και τη χρήση του χώρου. Επειδή τα διακοσµητικά πετρώµατα έχουν αυξηµένη θερµοχωρητικότητα (συγκρατούν για αρκετό χρόνο τη θερµότητα που δέχθηκαν), πρέπει να αξιοποιείται η ιδιότητά τους αυτή µε τη ρύθµιση της σκιάσεως της επιφάνειας του δαπέδου, ανάλογα µε την εποχή του έτους (αυξηµένος ηλιασµός το χειµώνα κ.ο.κ.). Η ιδιότητα αυτή µπορεί να αποτελέσει και παράγοντα κατά την επιλογή του χρωµατισµού διακοσµητικού πετρώµατος πλακοστρώσεων (µείωση θερµοκρασίας περιβάλλοντος). -4-

5 Η επεξεργασία της επιφάνειας των πλακών κατασκευής επιστρώσεως και πατηµάτων σκάλας πρέπει να γίνεται µε λείανση, µε λεπτό σκαπιτσάρισµα (χτυπητό ή χτενιστό) ή µε αµµοβολή. Αν οι πλάκες δεν είναι προλειασµένες, η λείανση της επιστρώσεως γίνεται µετά 10 ηµέρες τουλάχιστον από την κατασκευή του. εν επιτρέπεται στίλβωση της επιφάνειας των πλακών (F 400, οξαλικό), για την αποφυγή ατυχηµάτων. Σε ειδικές περιπτώσεις, µπορεί να διατηρηθεί η φυσική, ακατέργαστη µορφή της επιφάνειας. Αξιοσηµείωτη είναι πλακόστρωση υπαίθριου χώρου συγκροτήµατος κτιρίων 3, µε πλάκες γρανίτη διαφορετικής επεξεργασίας, άλλες λειασµένες και άλλες σκαπιτσαριστές, που σχηµατίζουν µεγάλα οκτάγωνα διαχωρισµένα µε ελεύθερη σύνθεση σε πλατιές ταινίες. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της στιλβώσεως των πλακών γρανίτη, που τοποθετήθηκαν στα δάπεδα και τα πατήµατα των σκαλοπατιών στους σταθµούς του Μετρό της Αθήνας µετά από πολύ µικρό διάστηµα χρειάστηκε να τρίψουν µε σβουράκι τις τοποθετηµένες πλάκες, για να καταστραφεί η στίλβωση, που είχε προκαλέσει πολλά προβλήµατα για τους χρήστες των δαπέδων και των σκαλοπατιών. Στο πρότυπο ΕΝ 1341, που ισχύει και σαν ΕΛΟΤ, καθορίζονται οι απαιτήσεις και οι απαραίτητες µέθοδοι δοκιµής για τις πλάκες από φυσικούς λίθους, που προορίζονται για την κατασκευή εξωτερικής πλακοστρώσεως και εξωτερικής σκάλας 4. Εδώ, οι πλάκες κατατάσσονται σε κατηγορίες και ορίζονται οι αντίστοιχες επιτρεπόµενες παρεκκλίσεις στις διαστάσεις, το γώνιασµα και την επιπεδότητα, ανάλογα µε το µέγεθος και τη µέθοδο κοπής και κατεργασίας της επιφάνειάς τους. Ειδικά, η παρέκκλιση της επιπεδότητας της επιφάνειας των πλακών δεν πρέπει να ξεπερνάει το 0,2% του µήκους της πλάκας και πάντως δεν πρέπει να είναι πάνω από 3mm. Από την απαίτηση αυτή εξαιρούνται βέβαια οι φυσικές πλάκες. Πρόσθετες απαιτήσεις ορίζονται στο EN 12058, όπου περιέχονται και οι ιδιότητες, που πρέπει να συνοδεύουν τη σήµανση CE των πλακών. Οι ιδιότητες των πλακών διακοσµητικού πετρώµατος εξωτερικής πλακοστρώσεως και σκάλας που πρέπει να ελέγχονται, είναι: α) η ορυκτολογική σύσταση και η πετρογραφική ονοµατολογία (ΕΝ 12407, διαπίστωση δοµής, συστάσεως και ασυνεχειών της µάζας του πετρώµατος), β) το ανοικτό πορώδες και η φαινόµενη πυκνότητα (ΕΝ 1936), -5-

6 γ) η αντοχή σε κάµψη (ΕΝ και ΕΝ 13161, κατώτερη και µέση τιµή και απόκλιση), σε κανονικές συνθήκες και µετά από δοκιµή αντιστάσεως σε παγετό, δ) η αντίσταση σε παγετό (ΕΝ 12371) πραγµατοποιούνται 48 κύκλοι δοκιµασίας για τον τεχνολογικό έλεγχο ή ακολουθείται άλλο πρόγραµµα, ανάλογα µε τον προορισµό εφαρµογής των πλακών. Μετρείται η κατώτερη τιµή αντοχής σε κάµψη µετά 48 κύκλους ή ο αριθµός των κύκλων µέχρι την αστοχία του πετρώµατος. Ο έλεγχος αυτός µπορεί να µη χρειαστεί, αν δεν επιβάλλεται από τις κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής, ε) η αντίσταση σε γήρανση µε την επίδραση SO 2 παρουσία υγρασίας (EN 13919, 30 κύκλοι - σταθερή εµφάνιση), αν η περιοχή υπόκειται σε επίθεση ατµοσφαιρικής ρυπάνσεως, στ) η αντίσταση σε θερµικό αιφνιδιασµό (EN 14066, 20 κύκλοι - σταθερή εµφάνιση και µάζα, και µείωση του δ.µ.ε.< 6%), αν η περιοχή υφίσταται κρίσιµους θερµικούς κύκλους, ζ) η υδαταπορρόφηση σε ατµοσφαιρική πίεση (ΕΝ 13755) η υδαταπορρόφηση µέσω του τριχοειδούς (ΕΝ 1925) πρέπει να ελέγχεται, αν οι πλάκες ακουµπάνε σε επιφάνεια µε νερό και πάντως, όταν το πορώδες είναι µεγαλύτερο από 1%, η) η διαπερατότητα υδρατµών (ΕΝ ή ΕΝ ISO 12572), αν υπάρχουν στο χώρο υδρατµοί και η στερέωση των πλακών γίνεται µε κονίαµα ή κόλλες, θ) η αντίσταση σε φθορά από τριβή (EN 14157), µε εξαίρεση τα ρίχτια σκάλας, ι) η ολισθηρότητα (σε υγρή και ξηρή κατάσταση), µε εξαίρεση τα ρίχτια σκάλας (EN 14231). Ο έλεγχος επιβάλλεται, όταν η τραχύτητα της επιφάνειας των πλακών είναι < 1mm (EN 13373). Η ολισθηρότητα των πατηµάτων σκάλας µπορεί να αντιµετωπιστεί µε επανεπεξεργασία της επιφάνειάς τους ή µε την τοποθέτηση αντιολισθηρών ταινιών στις ακµές τους. ια) η αίσθηση στο πέλµα, σε ειδικές περιπτώσεις (BS 7997: 2001) και µε εξαίρεση τα ρίχτια σκάλας, ιβ) η αντίδραση στη φωτιά, αν η περιεκτικότητα σε άσφαλτο ή σε οργανικές προσµίξεις κ.ά. είναι > 1% της µάζας ή του όγκου (ΕΝ ) και ιγ) η ικανότητα προσφύσεως, αν χρειάζεται. -6-

7 Απαραίτητη είναι η περιγραφή της εµφανίσεως των πλακών επιστρώσεων συνοδευόµενη από δείγµα αναφοράς, µε ελάχιστη επιφάνεια 0,01m 2 (0,01 µέχρι 0,25m 2 ). Στο δείγµα αυτό πρέπει να φαίνονται το χρώµα, η πρότυπη φλέβωση, η φυσική δοµή, η υφή της τελικής επιφάνειας και τα ειδικά χαρακτηριστικά του πετρώµατος, όπως οπές, κοµµοί, διάφορες κηλίδες κ.λ.π. Η απαίτηση για δείγµα αναφοράς ισχύει και προκειµένου για πλάκες διακοσµητικού πετρώµατος επενδύσεως τοίχων. Μπορεί, ακόµα, να ελέγχονται η αντοχή του χρωµατισµού στην επίδραση των ηλιακών ακτίνων, ο συντελεστής θερµικής διαστολής, η αντοχή σε θλίψη, πρό και µετά τη δοκιµή παγετού (ιδιότητα απαραίτητη προκειµένου για κυβολίθους) και σε κρούση και η µικροσκληρότητα Knoop. Στη σήµανση CE των πλακών εξωτερικής πλακοστρώσεως και σκάλας πρέπει να αναγράφονται οι ιδιότητες: πετρογραφική ονοµατολογία, γ, δ, στ, ι και ια. Η ελάχιστη επιτρεπόµενη αντοχή σε θλίψη των πλακών του διακοσµητικού πετρώµατος εξαρτάται από τη χρήση της επιφάνειας (πεζόδροµοι, πλακόστρωση µε υπόστρωµα από κονίαµα, κήποι, είσοδοι χώρων σταθµεύσεως, περίβολοι εµπορικών κτιρίων, χώροι κινήσεως οχηµάτων, διακοσµητικές εφαρµογές κλπ.). Στους δρόµους κινήσεως οχηµάτων απαιτείται η µεγαλύτερη αντοχή σε θλίψη (25 kn), ενώ στους πεζοδρόµους η µικρότερη (0,75 kn). Αξίζει να αναφερθεί, ότι η µέτρηση των πλακών πρέπει να γίνεται µε ακρίβεια 0,5 mm και µε ειδικές µεθόδους, ανάλογα µε τη µέθοδο κοπής. Εξάλλου, οι απαιτήσεις και οι µέθοδοι δοκιµής για τους κυβολίθους και τα κράσπεδα από φυσικούς λίθους, που προορίζονται για την κατασκευή εξωτερικών πλακοστρώσεων (ανάλογες µε εκείνες των πλακών), ορίζονται στα πρότυπα ΕΝ 1342 και ΕΝ 1343, αντίστοιχα. Προκειµένου για διακοσµητικά πετρώµατα, που προορίζονται για δαπεδοστρώσεις και εσωτερικές σκάλες 5,πρέπει να ελέγχονται: α) η πετρογραφική ονοµατολογία, β) η αντίδραση στη φωτιά, αν χρειάζεται (περιγραφή 94/603/ΕΕC), -7-

8 γ) η υδαταπορρόφηση σε ατµοσφαιρική πίεση (EN 13755) και η υδαταπορρόφηση µέσω του τριχοειδούς (ΕΝ 1925), αν χρειάζεται, όπως αν στο υπόστρωµα εµφανίζεται νερό, δ) η διαπερατότητα υδρατµών (ΕΝ ή ΕΝ ISO 12572), αν χρειάζεται, όπως όταν τα πετρώµατα χρησιµοποιούνται σε χώρους µε υδρατµούς και στερεώνονται µε κονίαµα ή κόλλες, ε) η αντοχή σε κάµψη ( ΕΝ ή ΕΝ 13161, κατώτερη και µέση τιµή και απόκλιση), προ και µετά από δοκιµή παγετού, στ) η ολισθηρότητα (σε υγρή και ξηρή κατάσταση), µε εξαίρεση τα ρίχτια σκάλας, ζ) η αίσθηση στο πέλµα, σε ειδικές περιπτώσεις και µε εξαίρεση τα ρίχτια σκάλας και η) η φαινόµενη πυκνότητα (ΕΝ 1936). Μπορεί, ακόµα, να ελέγχονται η αντοχή σε θλίψη, η αντοχή σε κρούση, η αντίσταση σε φθορά από τριβή και η µικροσκληρότητα Knoop. Στη σήµανση CE των πλακών διακοσµητικού πετρώµατος, που προορίζονται για εσωτερικές δαπεδοστρώσεις και σκάλες, πρέπει να αναγράφονται η αντίδραση στη φωτιά, η αντοχή σε κάµψη, η ολισθηρότητα, η αίσθηση στο πέλµα και η φαινόµενη πυκνότητα Κονιάµατα στερεώσεως των πλακών Τα κονιάµατα, που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των επιστρώσεων επιφανειών, πρέπει να έχουν σύνθεση που ανταποκρίνεται στον ακόλουθο πίνακα: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΕΙ ΟΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ Στερεώσεως πλακών ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΜΕΙΞΕΩΣ kg τσιµέντο Πόρτλαντ Ι 45 1 m 3 άµµος καθαρή 0/2 ή 0/3 * πρόσµικτο (πλαστικοποιητικό) -8-

9 Σφραγίσµατος απλών αρµών Επισκευής πλακών 260 kg τσιµέντο λευκό Πόρτλαντ Ι 45 1 m 3 νερό χρώµα µε ανάλογο νερό 100 gr µαγνησιακό τσιµέντο 30 gr νερό σκόνη πετρώµατος µε ανάλογο νερό * ισοδύναµο άµµου: 70%, µέγεθος κόκκων άµµου: 0-3 mm Πρόσµικτα υλικά, σε αναλογία 5-10%, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη βελτίωση της προσφύσεως των πλακών, την αποφυγή ολισθήσεώς τους κατά την τοποθέτησή τους στο έργο (ιδιαίτερα σε κατακόρυφες επιφάνειες), καθώς και για τη βελτίωση της αντοχής του κονιάµατος στη µεταβολή της θερµοκρασίας. Ακόµα, µε ειδικά πρόσµικτα µπορεί να ρυθµιστεί η απαραίτητη ποσότητα νερού στο κονίαµα, ώστε να διατηρηθεί η πλαστικότητά του για όσο χρόνο απαιτείται µέχρι τη διάστρωσή του ή µέχρι την τοποθέτηση των πλακών. ΙΙ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Το υπόστρωµα τοποθετήσεως πλακών διακοσµητικού πετρώµατος πρέπει να είναι σταθερό και ανθεκτικό (συνηθισµένη είναι η θραύση πλακών πεζοδροµίου, εξαιτίας υποχωρήσεως του υποστρώµατος). Η επιφάνεια, που πρόκειται να στρωθεί µε πλάκες διακοσµητικού πετρώµατος, πρέπει να επιπεδωθεί, να καθαριστεί καλά και να διαβραχεί. Οι πλάκες του πετρώµατος στερεώνονται µε τσιµεντοκονίαµα πάχους 2,5 cm. Η διάστρωση του τσιµεντοκονιάµατος πρέπει να γίνεται προσεκτικά, για να µη δηµιουργηθούν κενά αέρα, που αποτελούν σηµαντικό παράγοντα αποκολλήσεως των πλακών µε το πέρασµα του χρόνου. Οι εργασίες κατασκευής της επιστρώσεως επιφάνειας πρέπει να αρχίσουν µετά 45 ηµέρες τουλάχιστον από την κατασκευή του σκιροδέµατος του υποστρώµατος. Όταν προβλέπεται να κλειστούν σωληνώσεις θερµάνσεως µέσα στο δάπεδο, πρέπει να προηγηθεί στρώση τσιµεντοκονιάµατος µε ειδικό θερµοµονωτικό πρόσµικτο ή -9-

10 στρώση ειδικού σκιροδέµατος. Πρέπει, τέλος, να προβλέπεται προστασία από το θόρυβο και την υγρασία. Η θερµοµόνωση µεταξύ υποστρώµατος και δαπέδου αποσκοπεί και στην ενίσχυση της θερµικής αντιστάσεως του δαπέδου, για να αποφευχθεί η αµφίδροµη µεταβίβαση της θερµότητας µεταξύ των δύο αυτών στοιχείων. ΙΙΙ. ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ α) Κατασκευή των αρµών Οι αρµοί µεταξύ των πλακών του πετρώµατος πρέπει να έχουν πλάτος τουλάχιστον 5 mm, για να είναι δυνατή η διαστολή των πλακών χωρίς τον κίνδυνο αποκολλήσεώς τους από το υπόστρωµα. Συνηθισµένη είναι η αποφλοίωση των ακµών των πλακών ασβεστολίθου στη θέση αρµών, χωρίς το απαραίτητο πλάτος. Η αρχική δαπεδόστρωση του Μεγάρου Μουσικής Αθήνας αντικαταστάθηκε, εξαιτίας και της ελλείψεως των απαραίτητων αρµών ανάµεσα στις πλάκες. Το πλάτος των αρµών πλακοστρώσεως λαϊκής τεχνοτροπίας µπορεί να φθάσει µέχρι 3 cm. Στις πλακοστρώσεις πρέπει να κατασκευάζονται και αρµοί διαστολής, πλάτους 10 mm, στις θέσεις συναντήσεως της στρώσης των πλακών µε τους τοίχους των κτιρίων, καθώς και ανά m 2 επιφάνειας πλακών. β) Τοποθέτηση των πλακών 1. Κάθε πλάκα του πετρώµατος διαβρέχεται, τοποθετείται στη θέση της δοκιµαστικά, ανασηκώνεται µε το µυστρί για να γεµιστούν ξανά µε κονίαµα κενά αέρα που πιθανά δηµιουργήθηκαν και ραντίζεται τσιµέντο στη βρεγµένη κάτω επιφάνειά της τέλος, η πλάκα τοποθετείται στην οριστική θέση της µε κτυπήµατα µε τη λαβή του µυστριού. Η επιτυχία της κατασκευής εξαρτάται από την προσεκτική τοποθέτηση της πρώτης πλάκας. Οι λεπτοµέρειες αυτές δεν τηρούνται συνήθως ή δεν είναι γνωστές, µε συνέπεια να είναι συνηθισµένη η αποκόλληση των πλακών στις επιστρώσεις επιφανειών µε διακοσµητικά πετρώµατα. -10-

11 Οι πλάκες αλφαδιάζονται έτσι, που καµία να µην είναι περισσότερο από 0,5 mm πιο πάνω ή πιο κάτω από τις γειτονικές της πλάκες. Μετά την αποπεράτωση των εργασιών τοποθετήσεως των πλακών και για 2-3 ηµέρες τουλάχιστον, δεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί η στρωµένη επιφάνεια. Η τελική επιφάνεια του δαπέδου πρέπει να είναι οριζόντια. Για τον έλεγχο, τοποθετείται πάνω στο δάπεδο χάρακας µήκους 2 m και οριζοντιώνεται µε αλφάδι δεν πρέπει σε καµία θέση του δαπέδου να παρατηρηθεί κλίση µεγαλύτερη από 2 mm. Για την κατασκευή µε οφειτασβεστίτες και χαλαζίτες απαιτείται ειδική τεχνική. Κατά την κατασκευή των εξωτερικών πλακοστρώσεων πρέπει να γίνεται συστηµατική διαβροχή της επιφάνειας που θα δεχθεί τη στρώση του διακοσµητικού πετρώµατος, να παρασκευάζονται µικρές ποσότητες κονιάµατος σε σκιά και να στρώνονται µικρές επιφάνειες µε κονίαµα, ώστε να διατηρείται τούτο υγρό. Στις θέσεις που τελειώνουν οι εργασίες, πρέπει να εξασφαλίζεται η διύγρανση των κονιαµάτων µε την τοποθέτηση υγρών καλυµµάτων για 2-3 ηµέρες. 2. Για να αποφευχθεί ο σχηµατισµός λεκέδων (έγχρωµων υδατοδιαλυτών νατριούχων ή καλιούχων αλάτων) σε επίστρωση επιφάνειας µε λευκά µάρµαρα, πρέπει κατά την κατασκευή να λαµβάνονται τα πιο κάτω µέτρα: Το τσιµέντο παρασκευής του κονιάµατος στερεώσεως των πλακών να είναι λευκό και φτωχό σε διαλυτά αλκάλια. Η άµµος του κονιάµατος να είναι φτωχή σε οργανικές ενώσεις καταλληλότερη είναι η λευκή πλυµένη άµµος. Το τσιµέντο και η άµµος δεν πρέπει να περιέχουν ξένα σώµατα, όπως κοµµατάκια ξύλου κ.ά. Το πέτρωµα των πλακών της επιστρώσεως δεν πρέπει να περιέχει διαλυτές χηµικές ενώσεις. Οι επιφάνειες των πλακών του πετρώµατος, που ακουµπούν στο κονίαµα, πρέπει να υποστούν επεξεργασία, ώστε να γίνουν αδρές. Όταν χρησιµοποιούνται πρόσθετα για την παρασκευή του κονιάµατος στερεώσεως των πλακών, πρέπει να είναι ειδικά υλικά ακρυλικού τύπου. Το υπόστρωµα πρέπει να είναι στεγνό, όταν αρχίζει η επίστρωση επιφάνειας ή, αν χρειάζεται, να τοποθετείται στεγανωτική µεµβράνη. -11-

12 γ) Σφράγισµα των αρµών Η σταθερότητα της επιστρώσεως επιφανειών εξαρτάται από το καλό σφράγισµα των αρµών. Το γέµισµα των απλών αρµών µεταξύ των πλακών του πετρώµατος πρέπει να γίνεται µε αραιό τσιµεντοπολτό (αριάνι), αφού καθαριστούν καλά οι πλάγιες επιφάνειες των πλακών από τα υπολείµµατα κονιάµατος και όλο το βάθος των αρµών, πιο κάτω και από το πάχος των πλακών. Στον τσιµεντοπολτό αρµολογήµατος είναι δυνατό να προστεθεί και χρώµα. Στην περίπτωση που συνδυάζονται οµοιόχρωµες, ανοιχτόχρωµες πλάκες µε γεωµετρικά σχήµατα σε επαναλαµβανόµενη σύνθεση, συνιστάται οι αρµοί να σφραγίζονται µε σκουρόχρωµο υλικό. Το γέµισµα των αρµών διαστολής πρέπει να γίνεται µετά το στέγνωµα του κονιάµατος συγκολλήσεως των πλακών του πετρώµατος µε το υπόστρωµα (ελάχιστος χρόνος µια εβδοµάδα). Το γέµισµα πρέπει να γίνεται µε κατάλληλο πλαστικό στόκο από εποξειδικές ρητίνες, αφού προηγούµενα καθαριστούν οι αρµοί σε βάθος µέχρι το σκιρόδεµα. Είναι δυνατόν, επίσης, οι αρµοί να γεµιστούν εν µέρει µε υαλοβάµβακα ή άλλο ανάλογο αδρανές υλικό µέχρι 1 cm κάτω από την εξωτερική επιφάνεια των πλακών και το υπόλοιπο τµήµα τους να συµπληρωθεί µε κατάλληλο πλαστικό στόκο. ΙV. ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΣ ΒΑΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Οι πλάκες του διακοσµητικού πετρώµατος µπορεί να έχουν ποικίλες διαστάσεις επιφάνειας και ποικίλες µορφές. Για τις συνηθισµένες επιστρώσεις συστήνονται τετραγωνικές ή ορθογωνικές πλάκες, διαστάσεων 30x30, 40x40 ή 40x60 cm, για να συνδυάζονται µε ευχέρεια. Οι ορθογωνικές πλάκες, ειδικά, είναι σκόπιµο, για τον ευχερή συνδυασµό τους, να έχουν µήκος διπλάσιο του πλάτους τους. Ειδικά, η διαγώνια διάταξη τετραγωνικών πλακών, µε διαστάσεις cm και σε χρωµατισµούς εναλλάξ λευκό και µαύρο (η σκακιέρα), είναι σύνθεση που προσαρµόζεται και εξυπηρετεί την επισκευή των δαπεδοστρώσεων παραδοσιακών κτιρίων. Ουσιώδη παράγοντα επιτυχίας της επιστρώσεως επιφάνειας αποτελεί η χρωµατική αρµονία και, γενικά, η τήρηση των επιταγών της Μορφολογίας. Οι µορφές των διαφόρων συνθέσεων µε διακοσµητικά πετρώµατα είναι 7 : -12-

13 α) ενιαίο σχέδιο, µε ίδιες ή εναλλασσόµενες χρωµατικά πλάκες οι πλάκες είναι κανονικού γεωµετρικού σχήµατος συνήθως. Στις επιστρώσεις επιφανειών και ιδιαίτερα στις δαπεδοστρώσεις µε οµοιόχρωµες κυρίως πλάκες, έχει ιδιαίτερη σηµασία ο συνδυασµός των φλεβών και των µερικότερων αποχρώσεων του πετρώµατος, για να αποφευχθεί ανοµοιογένεια και δυσαρµονία στην εµφάνιση της τελικής επιφάνειας, β) µοτίβο, που επαναλαµβάνεται αυτούσιο ή µε µικρή παραλλαγή εναλλάξ παραλλαγή αποτελεί η ρωµαϊκή σύνθεση, όπου το µοτίβο συγκροτείται από οµάδα πλακών µε ποικίλα µεγέθη και µορφές (όπως στο δάπεδο του Μεγάρου Μουσικής Αθήνας, όπου το βασικό µοτίβο αποτελείται από ορθογωνικές πλάκες µε ποικίλα µήκη και πλάτη ανά σειρά), γ) κεντρικό µοτίβο ή µοτίβο σε ειδική θέση της επιφάνειας, δ) ψηφιδωτά ή συνδυασµός ψηφιδωτού µε πλακόστρωτη επιφάνεια ή, ακόµα, βοτσαλωτά, ε) γεωµετρική σύνθεση, στ) ελεύθερη σύνθεση. Με την εφαρµογή της υδροκοπής, σε συνδυασµό µε ηλεκτρονικό υπολογιστή, είναι πια ευχερής η κοπή πλακών πετρώµατος σε οποιαδήποτε µορφή και έτσι διευκολύνονται ιδιαίτερα οι ελεύθερες συνθέσεις. ζ) ειδικές συνθέσεις (ναοί, όπως οι δαπεδοστρώσεις α. του κεντρικού χώρου στο ναό Αγίου Γεωργίου Ζωγράφου, αρχιτέκτων: Αν.. ιαµαντοπούλου, 1994 και β. της Martorana στο Παλέρµο της Ιταλίας, 1143), η) συνθέσεις λαϊκής τεχνοτροπίας (όπως στον πεζόδροµο της Ακροπόλεως Αθήνας) και θ) συνδυασµός διάφορων µορφών (Εικ.1) -13-

14 Εικ.1. ΛΑΘΕΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ Οι λαθεµένες συνθέσεις επιστρώσεως επιφανειών από διακοσµητικά πετρώµατα είναι πολύ συνηθισµένες και οφείλονται: α) σε µίµηση άλλων δοµικών στοιχείων, όπως τοιχοποιίας ή σκάλας (εναλλαγή σειρών από διάφορα είδη διακοσµητικών πετρωµάτων, δύο συνήθως, µε αντίθεση χρωµάτων), β) σε νόθευση της κλίµακας της επιφάνειας του δαπέδου, εξαιτίας χρησιµοποιήσεως κλασικών µοτίβων σε ασυµβίβαστα µεγέθη (όπως ο υπερµεγέθης µαίανδρος στη δαπεδόστρωση του σταθµού του Μετρό, στο Σύνταγµα), γ) σε σύνθεση χωρίς αρχές και αρµονία (όπως κακόγουστα ή άναρχα µοτίβα ή παραφορτωµένες συνθέσεις) και δ) σε συνθέσεις που µιµούνται επιστρώσεις επιφανειών µε άλλο δοµικό υλικό (όπως χρήση πετρωµάτων σε συνθέσεις προορισµένες για ξυλεία, π.χ. το ψαροκόκαλο). -14-

15 Άστοχη είναι, τέλος, η διακοπή της συνθέσεως στην τυχαία θέση συναντήσεώς της µε άλλη (όπως παρατηρείται σε δαπεδόστρωση διαδρόµου κεντρικού καταστήµατος της Αθήνας, όπου είναι έκδηλη η συνθετική ατέλεια στη διαµόρφωση της δαπεδοστρώσεως εκεί που διασταυρώνεται, υπό γωνίαν, µε άλλο διάδροµο του καταστήµατος). Επιστέγασµα της όλης αυτής έρευνας και των πορισµάτων της είναι, ότι τόσο η ξυλεία, οικείο δοµικό υλικό, όσο και τα διακοσµητικά πετρώµατα, ένα ευγενές δοµικό υλικό, αξιώνουν από τον επιστήµονα και τον εφαρµοστή, όχι µόνο το σεβασµό βασικών κανόνων και τεχνικών, αλλά, όπως σε κάθε επιτυχηµένο ανθρώπινο έργο, και την εκδήλωση των εκλεπτυσµένων πτυχών της ανθρώπινης σκέψης και ψυχής, µε τη µορφή της επιµέλειας και της αγάπης προς αυτά και το έργο που τα δέχεται. ( Η διάλεξη συνοδεύεται από 29 εικόνες και ειδικά κεφάλαια για τη φθορά, το καθάρισµ α και την προστασία της επιφάνειας των πλακών των επιστρώσεων, καθώς και για τα ξύλινα δάπεδα). ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Αν.. ιαµαντοπούλου, Η λαθεµένη µαρµαροκατασκευή, περ. Ελληνικό Μάρµαρο, τ. 5-6/1990, σ Αν.. ιαµαντοπούλου: α) «Κατασκευές απέδων και Πλακοστρώσεων µε µαρµάρινες πλάκες», περ. Ελληνικό Μάρµαρο, τ. 9-10/1977, σ. 61. β) «Κατασκευή απέδων και Πλακοστρώσεων µε µάρµαρα», περ. Ελληνικό Μάρµαρο, τ. 3-4/1985, σ. 83. γ) Το Μάρµαρο στην Αρχιτεκτονική, Αθήνα δ) Τεχνική Εφαρµογής του Μαρµάρου, Αθήνα ε) Τεχνική Εφαρµογής των ιακοσµητικών Πετρωµάτων, Αθήνα στ) «ιαµόρφωση Αστικού Τοπίου», περ. ιακοσµητικά Πετρώµατα, τ. 17/2002, σ. 115, ζ) ιακοσµητικά Πετρώµατα- Εφαρµογή, Αθήνα Σχέδιο ΕΛΟΤ 1146: απεδοστρώσεις µε Μάρµαρα. Υποβλήθηκε από την Επιτροπή Τ.Ε. 33 «οµικά Υλικά και Στοιχεία» (εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε.: Αν.. ιαµαντοπούλου), µε βάση σχέδιο προτύπου συνταχθέν υπό Αν.. ιαµαντοπούλου. Το σχέδιο ΕΛΟΤ 1146 (1989), όπως και το σχέδιο ΕΛΟΤ 583 (1981), για τις εξωτερικές επενδύσεις µε µάρµαρα, δεν οριστικοποιήθηκαν σαν πρότυπα ΕΛΟΤ, εξαιτίας εντελώς αναιτιολόγητης και µη σύννοµης ενέργειας κάποιων. 3. περ. Ελληνικό Μάρµαρο, τ. 7-8/1989, σ. 48: Κέντρο Forrest, στο Περθ της Αυστραλίας. 4. ΕΝ 1341: Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για τις πλάκες από φυσικούς λίθους εξωτερικών πλακοστρώσεων. EN 14231: Προσδιορισµός της τιµής αντιστάσεως σε ολίσθηση. 5. EN και EN Μέθοδοι ελέγχου χαρακτηριστικών ιδιοτήτων: α. Οι τιµές αντιστάσεως σε ολίσθηση αναφέρονται σε επιφάνεια υλικών επιστρώσεως

16 στιλβωµένη (τιµή PSRV) και µη στιλβωµένη (τιµή USRV) και προσδιορίζονται µε ειδικό εκκρεµές. Η στίλβωση των δοκιµίων (ανα 2 σε κάθε φάση) γίνεται µε ειδική µηχανή που συνοδεύει το εκκρεµές και διαρκεί 30. Τα δοκίµια (4 για κάθε τιµή ή 8, αν η διαφορά µεταξύ ανώτερης και κατώτερης τιµής είναι µεγαλύτερη από 8 µονάδες) έχουν επιφάνεια 150± 2Χ 85 ±2mm, πάχος 30-80mm και απότµηση σε δύο συνεχόµενες ακµές της επιφάνειας, ορισµένης µορφής. β. Η αντίσταση των φυσικών λίθων σε φθορά από τριβή προσδιορίζεται: α) µε την τριβή της επιφάνειας δοκιµίου µε πλατύ τροχό ειδικής µηχανής (ταχύτητα περιστροφής 75 στρ./min.) και παρεµβολή σκληρού υλικού φθοράς (σκόνης κορουνδίου), που φέρεται στη θέση τριβής από ειδικά χωνιά µε βαλβίδες παροχής. Υπολογίζεται µε βάση το πλάτος επιµήκους αυλακιάς, που δηµιουργείται στο δοκίµιο στη θέση τριβής από τον τροχό. Τα δοκίµια πρέπει να είναι τουλάχιστον 6, υγιή και καθαρά, µε επίπεδες επιφάνειες, διαστάσεων 100Χ70mm τουλάχιστον, β) µε τη µηχανή Bohme. 7. Αν.. ιαµαντοπούλου, " απεδοστρώσεις µε ιακοσµητικά Πετρώµατα- Σύνθεση και Κατασκευή", περ. ιακοσµητικά Πετρώµατα, τ. 10/2000, σ

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΘΟΣ (ΙΓΜΕ) Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ Ι.Γ.Μ.Ε., Διεύθυνση Κοιτασματολογίας, Τμήμα Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών,

Διαβάστε περισσότερα

Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης

Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης 1. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Hidrozol & Hidrozol Elastik: Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης Αδιάβροχο Ελαστικό Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Hempafloor Συστήματα δαπέδου Hempel

Hempafloor Συστήματα δαπέδου Hempel Ευρετήριο Συστήματα για χώρους στάθμευσης...04 Αυτοεπιπεδούμενα συστήματα...08 Πολυστρωματικά συστήματα...10 Αθλητικές εγκαταστάσεις...13 Οδική σήμανση...14 Προετοιμασία της επιφάνειας...15 Hempafloor

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΕΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ PIANO ZERO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ,

ΔΑΠΕΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ PIANO ZERO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΔΑΠΕΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ PIANO ZERO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΞΥΛΟΥ, LINOLEUM, ΜΟΚΕΤΑ, ΠΑΡΚΕ Η ΓΡΑΝΙΤΗ ΚΛΠ., ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΞΟΜΑΛΥΝΤΙΚΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΚΕ ΜΠΑΝΙΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΚΕ ΜΠΑΝΙΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΡΚΕ ΜΠΑΝΙΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ www.huema.de Περιεχομενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ... 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ... 5 ΕΓΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ... 5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΟΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

RAPID CLIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Τα προϊόντα LinkWerks παράγονται σύμφωνα με την άδεια των βιομηχανικών δαπέδων, της

RAPID CLIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Τα προϊόντα LinkWerks παράγονται σύμφωνα με την άδεια των βιομηχανικών δαπέδων, της RAPID CLIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αυτό το έγγραφο παρέχει τις οδηγίες εγκατάστασης για πλακίδια και σανίδες LinkWerks. Τα προϊόντα LinkWerks παράγονται σύμφωνα με την άδεια των βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: ΑΠΕ Α ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ άπεδο καλείται η ανώτατη στρώση του πατώµατος, η διαµόρφωση της οποίας αποβλέπει στην εξασφάλιση µίας τελικής βατής επιφάνειας. Πιο συγκεκριµένα, ως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Σελίδα 1 από8 Περισσότερο από 19 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ τετραγωνικά µέτρα και 25 χρόνια πείρας στην Ευρώπη!

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TD 13 C Κονίαμα δομικής ενίσχυσης ιστορικής τοιχοποιίας Περιγραφή Το TD13C είναι ένα έτοιμο κονίαμα δομικής ενίσχυσης, βασισμένο σε φυσικό υδραυλικό ασβέστη και επιλεγμένα αδρανή. Είναι ιδανικό για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

κάτω από επιστρώσεις πλακιδίων

κάτω από επιστρώσεις πλακιδίων Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα Ιδιότητες Το WATERBLOCK είναι ένα ανόργανο, επαλειφόμενο, στεγανωτικό κονίαμα σε μορφή σκόνης, που για την εφαρμογή του αναμιγνύεται απλά με νερό. Περιέχει τσιμέντο, πυριτικά

Διαβάστε περισσότερα

LawiPur Versiegelung. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.145. Βερνίκι 2-συστατικών, υδατοδιαλυτο Νο. 77-002. Ι. Το Προϊόν

LawiPur Versiegelung. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.145. Βερνίκι 2-συστατικών, υδατοδιαλυτο Νο. 77-002. Ι. Το Προϊόν ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.145 LawiPur Versiegelung Βερνίκι 2-συστατικών, υδατοδιαλυτο Νο. 77-002 Ι. Το Προϊόν Το einza LawiPur Versiegelung είναι µια άχρωµη-άοσµηυδατοδιαλυτη επίστρωση 2-συστατικών

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασίες Συσκευασία των 5Kg Χαρτοκιβώτιο (4τεµ. x 5kg) 60 Σακιά των 25kg σε παλέτα SUPER ELASTIC 500 ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙ ΙΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΗ Ρητινούχος αρµόστοκος, µε βάση το τσιµέντο, υψηλής ποιότητας, ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ ÕÐÏÓÔÑÙÌÁÔÁ ÄÁÐÅÄÙÍ Η εταιρεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος από το 1985, έχοντας συνδέσει το όνομά της με την ποιότητα και τη συνέπεια. Σήμερα, με πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ δάπεδα εσωτερικού χώρου δάπεδα εξωτερικού χώρου κριτήρια επιλογής επίστρωσης δαπέδου σε σχέση και με τη θέση του στην οικοδομή συμπεριφορά σε σχέση με τον ήχο, το νερό και την υγρασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ. www.synco.gr. Ασφαλής επιλογή, εγγυημένη ποιότητα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ. www.synco.gr. Ασφαλής επιλογή, εγγυημένη ποιότητα Ασφαλής επιλογή, εγγυημένη ποιότητα Θωρακισμένες πόρτες Οι θωρακισμένες πόρτες δίνουν απόλυτη προτεραιότητα στην ασφάλειά σας. Είναι κατασκευασμένες από μονοκόμματα, διαμορφωμένα χαλύβδινα φύλλα, που καλύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ δάπεδα εσωτερικού χώρου δάπεδα εξωτερικού χώρου κριτήρια επιλογής επίστρωσης δαπέδου σε σχέση και με τη θέση του στην οικοδομή συμπεριφορά σε σχέση με τον ήχο, το νερό και την υγρασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΟΤ EN 12667 ΕΛΟΤ ΕΝ 1606 ΕΛΟΤ ΕΝ -- -- 2500 600 ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΟΤ EN 12667 ΕΛΟΤ ΕΝ 1606 ΕΛΟΤ ΕΝ -- -- 2500 600 ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ SHAPEMATE GREC-A ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ SHAPEMATE GREC-A ΔΗΛΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤ. ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ λ 90 ΗΜΕΡ. ΣΤΟΥΣ 10 C ΕΛΟΤ EN 12667 W/mkKcal/mh C 0,035 0,030 ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ (τιμή στο όριο

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά υλικά αρχιτεκτονικών μορφών

Δομικά υλικά αρχιτεκτονικών μορφών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Δομικά υλικά αρχιτεκτονικών μορφών 1. Ιστορική αναδρομή στην τεχνολογία παρασκευής - χρήσης του υλικού στην αρχαιολογία και τέχνη (4 ώρες θεωρία) 2. Αναγνώριση - διάγνωση τεχνικών κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και. κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09 06 2015

«Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και. κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09 06 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09

Διαβάστε περισσότερα

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C)

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ελαστοµερής ασφαλτική µεµβράνη κεραµοσκεπής EshaRoof Reflect ανήκει στις µεµβράνες κεραµοσκεπής νέας γενιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητες Ανόργανο υλικό, διαπνέον, για εσωτερική και εξωτερική χρήση, με εξαιρετική εργασιμότητα.

Ιδιότητες Ανόργανο υλικό, διαπνέον, για εσωτερική και εξωτερική χρήση, με εξαιρετική εργασιμότητα. Baumit StarContact Προϊόν Σύνθεση Έτοιμη προς χρήση κονία για επικόλληση θερμομονωτικών πλακών EPS, πετροβάμβακα και XPS και για επίστρωση του υαλοπλέγματος. Κατάλληλο για εφαρμογή με το χέρι ή μηχανή.

Διαβάστε περισσότερα

υγρό διαφανές 5 30 o C

υγρό διαφανές 5 30 o C ΕΚΔΟΗ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2006 POLYSTAMP PROTECT 862 (ΕΙΔΙΚΟ ΥΡΑΓΙΣΙΚΟ, ΚΛΗΡΤΝΣΙΚΟ,ΑΝΣΙΚΟΝΙΚΟ,ΔΙΑΥΑΝΕ ΒΕΡΝΙΚΙ ΓΙΑ ΣΑΜΠΩΣΟ ΔΑΠΕΔΟ) ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΣΗΝ ΣΑΦΕΙΑ ΕΞΑΣΜΙΗ ΣΟΤ ΝΕΡΟΤ ΚΑΙ ΥΡΑΓΙΖΕΙ ΣΟΤ ΠΟΡΟΤ ΣΟΤ ΜΠΕΣΟΝ, ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΝΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ ΣΑΚΟΣ 25KG 3 ΣΑΚ 6,35 19,05 ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ 0 KG 6,35 0,00 ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΗ 3 KG 4,10 12,30 ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΗ 5 KG 4,10 20,50 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2-συστ., ταχείας ωρίμανσης, εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας και στεγανοποίησης

2-συστ., ταχείας ωρίμανσης, εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας και στεγανοποίησης Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 20/4/2012 Κωδικός: 2012.03.02.070 Sikalastic 152 Sikalastic 152 2-συστ., ταχείας ωρίμανσης, εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας και στεγανοποίησης Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Τοιχοποιία Ι Επισκευές

Τοιχοποιία Ι Επισκευές Τοιχοποιία Ι Επισκευές Τα κατεστραμμένα ή φθαρμένα μέρη της τοιχοποιίας επισκευάζονται ακολουθώντας τις παραδοσιακές τεχνικές. Ο τεχνίτης πριν ξεκινήσει πρέπει να έχει έτοιμα τα απαιτούμενα υλικά: πέτρες

Διαβάστε περισσότερα

Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή

Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση δωµάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ενδοδαπέδιας θέρµανσης - δροσισµού MULTIBETON

Σύστηµα ενδοδαπέδιας θέρµανσης - δροσισµού MULTIBETON Σύστηµα ενδοδαπέδιας θέρµανσης - δροσισµού MULTIBETON Η MULTIBETON HELLAS A.E. δραστηριοποιείται στον χώρο της θέρµανσης δαπέδου από το 1978. Με πάνω από 5.000 έργα στο ενεργητικό της σε όλη την Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ESHADIEN ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (SBS 20 C) ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η µεµβράνη ESHADIEN είναι ελαστοµερής στεγανωτική µεµβράνη, η οποία παράγεται από ειδική

Διαβάστε περισσότερα

KEIM GRANITAL TEXNIKO Δ Ε Λ Τ Ι Ο

KEIM GRANITAL TEXNIKO Δ Ε Λ Τ Ι Ο KEIM GRANITAL TEXNIKO Δ Ε Λ Τ Ι Ο Χρώμα για εξωτερικές επιφάνειες με βάση τα πυριτικά άλατα : - φιλικό για το περιβάλλον - οικονομικό - - προστατευτικό - ανεξίτηλο Φιλικό για το περιβάλλον Το ΚΕΙΜ-Granital

Διαβάστε περισσότερα

Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα

Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 23/11/2009 Κωδικός: 07.03.060 Sika Primer MB Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα Construction

Διαβάστε περισσότερα

ÓõããñÜììáôá êáé ÌåëÝôåò ÅðéóôçìïíéêÞ Äñáóôçñéüôçôá

ÓõããñÜììáôá êáé ÌåëÝôåò ÅðéóôçìïíéêÞ Äñáóôçñéüôçôá ÓõããñÜììáôá êáé ÌåëÝôåò ÅðéóôçìïíéêÞ Äñáóôçñéüôçôá 1. Η Αρχιτεκτονική και η Διακόσμησις των αρχοντικών των Θεσσαλικών Αμπελακίων, Αθήναι 1970 (διατριβή επί Διδακτορία). 2. Εργαστηριακαί ασκήσεις, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων σκυροδέματος

Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων σκυροδέματος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/04/2012 Κωδικός: 2012.11.01.030 Sikafloor -ProSeal-22 Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων σκυροδέματος Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές To Sikafloor

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΑΘΗΝΑ 2225 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Τ.Ε.Ε. ENVIRONMENT & ENERGY IN SHIPS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες και οδηγίες συστηµάτων εξωτερικών θερµοµονώσεων µε διογκωµένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισµένα οργανικά επιχρίσµατα ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλτόπανα Valli Zabban

Ασφαλτόπανα Valli Zabban Ασφαλτόπανα Valli Zabban Η εταιρεία µας εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά ασφαλτόπανα του οίκου Valli Zabban Ιταλίας. Τα ασφαλτόπανα Valli Zabban χρησιµοποιούνται για τη στεγανοποίηση δωµάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Aqua-Siegel. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.046. Γυαλιστερό και Μεταξένιο- µατ. Ι. Προϊόν

Aqua-Siegel. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.046. Γυαλιστερό και Μεταξένιο- µατ. Ι. Προϊόν ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.046 Aqua-Siegel Γυαλιστερό και Μεταξένιο- µατ Ι. Προϊόν Τύπος: Το προϊόν einza Aqua-Siegel είναι υδατοδιαλυτο, καθαρό βερνίκι ενός συστατικού για εµποτισµό/βαφη ξύλων και

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ελαστική Συγκόλληση για Ξύλινα Δάπεδα Βασικές Αρχές Συγκόλλησης

Construction. Ελαστική Συγκόλληση για Ξύλινα Δάπεδα Βασικές Αρχές Συγκόλλησης Construction Ελαστική Συγκόλληση για Ξύλινα Δάπεδα Βασικές Αρχές Συγκόλλησης Η νέα Τεχνολογία για Δάπεδα με μόνιμα Εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, τα ξύλινα δάπεδα δεν τοποθετούνται μόνο καρφωτά,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ιστορικά στοιχεία Η πορεία της θερμομόνωσης στη χώρα: 1979 1990 ΚΘΚ Καμία θερμομόνωση - θερμοπροστασία

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΚΑΣ»

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΚΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 100 Ταχ. Κώδικας: 73100 Πληροφορίες: Αφροδίτη Παπαδάκη, Γιώργος Ευθυμίου

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Δαπέδων και Τζαµιών

Προϊόντα Δαπέδων και Τζαµιών 49 Προϊόντα Δαπέδων και Τζαµιών 3M Δίσκοι Συντήρησης & Καθαρισµού Δαπέδων Πλήρης σειρά δίσκων συντήρησης και καθαρισµού πατωµάτων. Προσφέρει εξαιρετικά και µακροχρόνια αποτελέσµατα στις διαδικασίες της

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΗ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

1. ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΗ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΗ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : Οι όροι σπατουλαριστή πατητή τσιμεντοκονία είναι ταυτόσημοι και παραπέμπουν σε σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ιακοσµητικες Τσιµεντοκονιεσ Τσιµεντοκονιες Προετοιµασιασ απεδων

ιακοσµητικες Τσιµεντοκονιεσ Τσιµεντοκονιες Προετοιµασιασ απεδων ιακοσµητικες Τσιµεντοκονιεσ Τσιµεντοκονιες Προετοιµασιασ απεδων Προφυλάξτε το περιβάλλον ιατηρείτε το χώρο καθαρό Protect the environment Keep clean www.marmoline.gr e-mail: info@marmoline.gr Tel.: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

Baumit Baumacol. Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων κόλλησης πλακιδίων

Baumit Baumacol. Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων κόλλησης πλακιδίων Baumit Baumacol Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων κόλλησης πλακιδίων Για όλα τα είδη πλακιδίων και υποστρωμάτων Πλήρη σειρά προϊόντων Ποιότητα υψηλού επιπέδου Baumacol Κόλληση πλακιδίων Βλέποντας νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

'1 ο(\. ΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ. ΣΠΟΥΔΆΣΤΡΙΑ : ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : θεοφανοπουλοσ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ 1997 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΝΠΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ

'1 ο(\. ΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ. ΣΠΟΥΔΆΣΤΡΙΑ : ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : θεοφανοπουλοσ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ 1997 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΝΠΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ 16 '1 ο(\. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΝΠΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ ΣΠΟΥΔΆΣΤΡΙΑ : ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : θεοφανοπουλοσ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ 1997 ΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ Στην παραλιακή, ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης. Περιγραφή Προϊόντος EN 1504-4:2004 EN 1504-3:2005

Construction. Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης. Περιγραφή Προϊόντος EN 1504-4:2004 EN 1504-3:2005 Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 04/06/2014 Κωδικός: 08.04.010 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010401040010000001 EN 1504-4:2004 EN 1504-3:2005 09 09 0099 0099 Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ:

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: Η ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας ανταποκρίνεται σχεδόν απόλυτα στις θερμοκρασιακές απαιτήσεις της ιδανικής θέρμανσης. Η μέση θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

MΑτ. OΛό ΓΙΟ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ EΓΧΡΩΜΟΣ ΣΟΒΑΣ EΓΧΡΩΜΟΣ ΑΡΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΨΗΦΙΔΩΤΟ Δ Η Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

MΑτ. OΛό ΓΙΟ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ EΓΧΡΩΜΟΣ ΣΟΒΑΣ EΓΧΡΩΜΟΣ ΑΡΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΨΗΦΙΔΩΤΟ Δ Η Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ ΧΡΩ MΑτ OΛό ΓΙΟ EΓΧΡΩΜΟΣ ΣΟΒΑΣ EΓΧΡΩΜΟΣ ΑΡΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΨΗΦΙΔΩΤΟ Δ Η Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ H EΤΑΙΡΙΑ Η βιομηχανία ΠΡΟΛΑΤ ιδρύθηκε το 1967 κάνοντας κονιοποίηση και επεξεργασία ορυκτών υλικών. Τα ορυκτά

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκληρωµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης KELYFOS είναι προϊόν συνεργασίας των εταιρειών:

Το ολοκληρωµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης KELYFOS είναι προϊόν συνεργασίας των εταιρειών: 1 Το ολοκληρωµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης KELYFOS είναι προϊόν συνεργασίας των εταιρειών: 2 Εξοικονόµηση ενέργειας - Τεχνοοικονοµική Μελέτη (ΚΑΠΕ) Αποτελέσµατα για κτίριο κατοικίας: Εξοικονόµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΕΡΓΟ : " Ανακαίνιση WC στο κτίριο υπηρεσιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ. Περιγραφή χρήσης. Αρμόστοκος

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ. Περιγραφή χρήσης. Αρμόστοκος ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ Σύμβολο Περιγραφή Περιγραφή χρήσης Αρμόστοκος Εσωτερικές επιφάνειες τοίχων και δαπέδων, επίσης κάτω από το επίπεδο του εδάφους, εξωτερικές επιφάνειες τοίχων, επίσης κάτω από το επίπεδο του

Διαβάστε περισσότερα

Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση

Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση Προϊόντα Baumit Για βέλτιστη ανακαίνιση στα ιστορικά κτίρια και μνημεία Ιδέες με μέλλον. Συνδετικά υλικά Baumit για την αποκατάσταση επιλεγμένα και κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Ο ΗΓΙΑ ΕΝ Ο ΑΠΕ ΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ Ο ΗΓΙΑ ΕΝ Ο ΑΠΕ ΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο ΗΓΙΑ ΕΝ Ο ΑΠΕ ΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Stand 02.2009 ( η παρούσα καταργεί όλες τις προηγούµενες) Έδρα: REHAU ΕΠΕ 2ο χλµ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοпούλου Τ.Κ. 190 02 Παιανία Τηλ.: (210) 66 82 500 Фαξ.: (210)

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα θερµοµόνωσης µε πετροβάµβακα

Σύστηµα θερµοµόνωσης µε πετροβάµβακα Σύστηµα θερµοµόνωσης µε πετροβάµβακα Η µόνωση για εξωτερικές προσόψεις για κάθε τύπο κτιρίου Βιοκλιµατική δόµηση στο µέγιστο Θερµοµόνωση και διαµόρφωση πρόσοψης ταυτόχρονα Κατάλληλο για όλα τα υποστρώµατα

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος

αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

EN 12004:2007+A1:2012

EN 12004:2007+A1:2012 Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 11/6/2014 (v2) Κωδικός: 10.04.040 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010306020010000083 SikaCeram -243 W EN 12004:2007+A1:2012 08 0437 SikaCeram -243 W Υψηλής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

MasterSeal 6100 FX 1 / 6

MasterSeal 6100 FX 1 / 6 MasterSeal 6100 FX Ελαστομερής μεμβράνη γεφύρωσης ρωγμών κατηγορίας Α4, ενός συστατικού, ταχείας πήξης, υψηλής απόδοσης, για τη στεγανοποίηση και την προστασία του σκυροδέματος. Περιγραφή του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικές Ασφαλτικές Μεµβράνες Index Argo (Ελαστικότητα σε χαµηλή θερµοκρασία (ΕΝ 1109) 0 C)

Στεγανωτικές Ασφαλτικές Μεµβράνες Index Argo (Ελαστικότητα σε χαµηλή θερµοκρασία (ΕΝ 1109) 0 C) Ασφαλτόπανα INDEX Τα ασφαλτόπανα Index χρησιµοποιούνται για τη στεγανοποίηση δωµάτων, υπογείων, δεξαµενών, σηράγγων, θεµελίων, γεφυρών και άλλων κατασκευών. Είναι οπλισµένα µε «µη υφασµένο» πολυεστερικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩ ΣΧΕΔΙΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ. ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΕΣ : ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓlΟΣ - ΣlΜΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΠΉΤΗΣ :ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩ ΣΧΕΔΙΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ. ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΕΣ : ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓlΟΣ - ΣlΜΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΠΉΤΗΣ :ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΠΉΤΗΣ :ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩ ΣΧΕΔΙΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉ : ΚΕΦΑΛΆΡΙ - ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΕΣ : ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓlΟΣ - ΣlΜΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Γενικά: Οι συχνότερες επισκευές ενίσχυσης έχουν ως υλικά συγκόλλησης των ρωγµών του σκυροδέµατος τις εποξειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Stand 02.2009 ( η παρούσα καταργεί όλες τις προηγούμενες 1 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : Με την παρούσα τεχνική οδηγία σκοπό έχουμε να διευκρινήσουμε τυχόν απορίες των εγκαταστατών

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή.

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. Page 1/5 Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι υλικό ενός συστατικού το οποίο πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και παράγει μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ. Η μοντέρνα πρόταση για κάθε ανάγκη τοποθέτησης κεραμικών πλακιδίων.

ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ. Η μοντέρνα πρόταση για κάθε ανάγκη τοποθέτησης κεραμικών πλακιδίων. Η μοντέρνα πρόταση για κάθε ανάγκη τοποθέτησης κεραμικών πλακιδίων. Nero ASTARTE NERO QUARTZ SUPER ACRYLIC ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΚΟΛΛΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Η ASTARTE Nero, είναι μια εύκαμπτη ισχυρή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Σεπτέμβριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι όψεις του Δημαρχείου Αργυρούπολης επί της οδού Κύπρου 68 χρήζουν άμεσης επισκευής (αποκατάσταση επιχρισμάτων και ελαιοχρωματισμοί). Το μόνιμο προσωπικό του

Διαβάστε περισσότερα

προστατευστε και επισκευαστε την οικοδομη σας!

προστατευστε και επισκευαστε την οικοδομη σας! δοσολογια για πανισχυρα κονιαματα εφαρμογη TΣΙΜΕΝΤΟ ΑΜΜΟΣ ΝΕΡΟ,5 χ2 18 lt 20 lt 10 lt σοβαδεσ DUROMAX προστατευστε και επισκευαστε την οικοδομη σας! μαρμαροκονιεσ τσιμεντοκονιεσ λασπη κτισιματοσ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ο συνθετικός τάπητας στίβου που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές της Γ.Γ.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ο συνθετικός τάπητας στίβου που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές της Γ.Γ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια και τοποθέτηση ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Πύλου Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ. ΔΟΜ. & ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ

ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ (Με δύο όμοιους ανακλινόμενους χειρολισθήρες) ΓΕΝΙΚΑ: Απαραίτητη προϋπόθεση για να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Κατάλογος Προϊόντων / Σκοπός και Δομή Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

Baumit NormalputzSystem

Baumit NormalputzSystem Baumit NormalputzSystem Baumit MPA 35 o παραδοσιακός σοβάς ασβέστη/τσιµέντου για απλή, οικονοµική εφαρµογή µε µηχανή Κατάλληλο για τις τυπικές τοιχοποιίες Για καλή ηχοµόνωση Υψηλής διάχυσης για κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

η καινοτομία στη δόμηση λέγεται υαλομάρμαρο!

η καινοτομία στη δόμηση λέγεται υαλομάρμαρο! η καινοτομία στη δόμηση λέγεται υαλομάρμαρο! powered by χαρακτηριστικά πρωτοποριακό ανθεκτικό ευέλικτο οικολογικό οικονομικό διαχρονικό μοναδικό εύχρηστο Είναι φιλικό προς το περιβαλλον και κατασκευάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Κατανάλωση Ενέργειας στον Κτιριακό Τομέα Κατανομή τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ελλάδα (1999) Οικιακός Τομέας Τριτογενής Τομέας Κατανάλωση ενέργειας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΙΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΠΕΤΡΙΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Φυσικές ή και τεχνητές πέτρες, κεραμικά ή τσιμεντοειδή διακοσμητικά τουβλάκια, ακανόνιστες μαρμάρινες πλάκες, βότσαλα. Ό,τι και αν επιλέξετε, για χρήση σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους, σε κάθετες ή

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα n Διαπνέουσα θερμομόνωση n Ευχάριστο εσωτερικό κλίμα n Εξοικονόμηση ενέργειας Ευχάριστο κλίμα για μιά ζωή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Πίνακας Ασταριών για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond. Περιγραφή των Ασταριών Sika Primers. Περιεχόμενα:

Construction. Πίνακας Ασταριών για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond. Περιγραφή των Ασταριών Sika Primers. Περιεχόμενα: Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 19/11/2009 Κωδικός:02.02.030 Πίνακας Ασταριών Sika Primer για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond Πίνακας Ασταριών για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond Περιγραφή των Ασταριών

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Η εταιρεία µας διαθέτει τα προϊόντα της ελληνικής βιοµηχανίας ασφαλτικών και στεγανωτικών υλικών Bituline A.B.E.E. Η Bituline αποτελεί µία σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Epoxy Aqua Paint. Epoxy Aqua Primer. Ειδικά Χρώματα. Εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών

Epoxy Aqua Paint. Epoxy Aqua Primer. Ειδικά Χρώματα. Εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών Ειδικά Χρώματα Epoxy Aqua Paint Εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών Εποξειδικό τελικό χρώμα νερού δύο συστατικών, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, κατάλληλο για την προστασία τσιμεντένιων, μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή.

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. Page 1/5 Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι υλικό ενός συστατικού το οποίο πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και παράγει μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα. Η οικονοµική µόνωση για εξωτερικές προσόψεις. µε θερµοµονωτικές πλάκες από πολυστερίνη

Σύστηµα. Η οικονοµική µόνωση για εξωτερικές προσόψεις. µε θερµοµονωτικές πλάκες από πολυστερίνη Σύστηµα θερµοµόνωσης µε ΕPS Η οικονοµική µόνωση για εξωτερικές προσόψεις µε θερµοµονωτικές πλάκες από πολυστερίνη Θερµοµόνωση και διαµόρφωση προσόψεων σε ένα βήµα Προστασία και οικονοµία στην καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ ATLAS STOPTER, ATLAS HOTER.

ΤΟΜΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ ATLAS STOPTER, ATLAS HOTER. ATLAS STOPTER K-10 /ATLAS HOTER S/ 3. Δεύτερο στρώμα κόλας εγκιβωτισμού ενισχυμένου γιαλοπλέγματος έως 1m πάνω από το επίπεδο του εδάφους. 4. Κόλα επικόλλησης πολυστερίνης ATLAS STOPTER K-20 6. Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ Ηµεροµηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. TECNOCELL Αφρός πολυουρεθάνης Ανάγλυφη πάνω επιφάνεια Δεν απορροφά τη σκόνη και τις ακαθαρσίες MERFOCELL MERFOCELL PU ACUSTICAB

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. TECNOCELL Αφρός πολυουρεθάνης Ανάγλυφη πάνω επιφάνεια Δεν απορροφά τη σκόνη και τις ακαθαρσίες MERFOCELL MERFOCELL PU ACUSTICAB Ακουστικά Υλικά ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ TECOCELL Ανάγλυφη πάνω επιφάνεια Δεν απορροφά τη σκόνη και τις ακαθαρσίες Αεραγωγοί Τεχνικοί χώροι Ηχομονωτικοί κλωβοί MERFOCELL Με επίπεδη ακατέργαστη επιφάνεια ή με υφή

Διαβάστε περισσότερα

Έκτακτες Εργασίες Συντήρησης. Στο Πολ/κό Κέντρο «Μίκης Θεοδωράκης»

Έκτακτες Εργασίες Συντήρησης. Στο Πολ/κό Κέντρο «Μίκης Θεοδωράκης» CPV: 45259000-7 (Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων) ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Μάιος 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σε εξωτερικό τοίχο του Πολιτιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14.03.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 15629 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Easy. Keraflex GEV C2E

Easy. Keraflex GEV C2E ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ EN 12004 C2E ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗΣ ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ EN 12004 Keraflex Κόλλα με βάση τσιμέντο υψηλών επιδόσεων, με παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής, υψηλή ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Αδρανή υλικά είναι τα διαβαθμισμένα, ορυκτής ή βιομηχανικής προέλευσης υλικά, που χρησιμοποιούνται είτε με κάποιο συγκολλητικό μέσο (για παρασκευή κονιαμάτων, σκυροδεμάτων κλπ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S Α.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Ο μεταλλικός σκελετός των τοιχοποιιών καλύπτεται από συστήματα ξηράς δόμησης όπως γυψοσανίδες. Εξτρά μονώσεις τοποθετούνται στους εξωτερικούς τοίχους

Διαβάστε περισσότερα

Αντιολισθητικές γραμμές και αντιολισθητικά προφίλ Mega-Tread για δάπεδα και σκαλοπάτια

Αντιολισθητικές γραμμές και αντιολισθητικά προφίλ Mega-Tread για δάπεδα και σκαλοπάτια Αντιολισθητικές γραμμές και αντιολισθητικά προφίλ Mega-Tread για δάπεδα και σκαλοπάτια ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Στις σκάλες οι άνθρωποι μπορεί να κινδυνεύσουν να γλιστρήσουν και να πέσουν. Αυτού του τύπου τα

Διαβάστε περισσότερα

Το einza Aqua-Floor PU είναι άοσµο, και ως εκ τούτου ιδιαίτερα κατάλληλο για εσωτερική χρήση. Όταν στεγνώσει µας δίνει Μεταξένιο-γυαλιστερό φιλµ.

Το einza Aqua-Floor PU είναι άοσµο, και ως εκ τούτου ιδιαίτερα κατάλληλο για εσωτερική χρήση. Όταν στεγνώσει µας δίνει Μεταξένιο-γυαλιστερό φιλµ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο. 052A Aqua-Floor PU Συνδυασµός χρωµάτων µε einza mix Ι. Το προϊόν Το einza Aqua-Floor PU είναι ένα υψηλής ποιότηταςυδατοδιαλυτο- φιλικό στο περιβάλλον χρώµα( µε χαµηλή περιεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Θερµοµόνωση κτιρίων

Εξωτερική Θερµοµόνωση κτιρίων Εξωτερική Θερµοµόνωση κτιρίων Εισηγητής :ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ. ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε..Ε ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΑΣ ΤΕΕ ΤΑΚ Ενεργειακή Κατανάλωση Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει την ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης NEO by CLASSEN Επένδυση δαπέδου υψηλού σχεδιασμού

Οδηγίες τοποθέτησης NEO by CLASSEN Επένδυση δαπέδου υψηλού σχεδιασμού Οδηγίες τοποθέτησης NEO by CLASSEN Επένδυση δαπέδου υψηλού σχεδιασμού Λάβατε μια σωστή απόφαση! Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της ποιοτικής επένδυσης δαπέδου υψηλού σχεδιασμού. Θα απολαύσετε για πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΙΑΣΤΟΛΗ - ΣΥΣΤΟΛΗ Όταν θερµαίνεται το ξύλο αυξάνονται

Διαβάστε περισσότερα

κτίριο και υλικά Οι σημειώσεις βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα :

κτίριο και υλικά Οι σημειώσεις βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα : ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Δ.Π.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι κτίριο και υλικά Διδάσκοντες Ρίκα Δεληγιαννίδου Νίκος Κ. Μπάρκας e-mail mail : nbarkas@arch.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6900mm Απαιτούμενος χώρος 10150Χ10500mm Μήκος 8000mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 1550 mm Ύψος

Διαβάστε περισσότερα