Η ΛΑΘΕΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΒΑΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΛΑΘΕΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΒΑΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ"

Transcript

1 Η ΛΑΘΕΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΒΑΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Αναστασίας ιαµ. ιαµαντοπούλου ρος Αρχιτέκτονος Μηχανικού Ε.Μ.Π. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι επιστρώσεις βατών επιφανειών διακρίνονται σε εσωτερικές δαπεδοστρώσεις και σε εξωτερικές πλακοστρώσεις. απεδόστρωση είναι η χάριν βελτιώσεως επικάλυψη πατώµατος κτιρίου. Πλακόστρωση είναι η επικάλυψη βατής επιφάνειας εκτός δοµηµένου χώρου. Η επίστρωση των επιφανειών έχει λειτουργικό προορισµό, αλλά πρέπει να ικανοποιεί και αισθητικές απαιτήσεις. Σηµαντικά αρχιτεκτονικά µνηµεία έχουν καλλιτεχνικές δαπεδοστρώσεις από φυσικά δοµικά υλικά, όπως ψηφιδωτά ή σύνθεση πλακών από διακοσµητικά πετρώµατα. Στα σύγχρονα κτίρια χρησιµοποιούνται ποικίλα δοµικά υλικά για την κατασκευή επιστρώσεως επιφανειών, µε κριτήρια κυρίως οικονοµικά. Είναι όµως αναµφισβήτητη η υπεροχή των φυσικών υλικών στον τοµέα αυτόν και ιδιαίτερα η υπεροχή των διακοσµητικών πετρωµάτων, που προσδίδουν πολυτέλεια στο χώρο και εξασφαλίζουν αντοχή στο πέρασµα του χρόνου. Και, βέβαια, τα διακοσµητικά πετρώµατα είναι το µοναδικό υλικό πλακοστρώσεως των ελεύθερων χώρων, όπου, πρόσθετα, συµβάλλουν στην αρµονία του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα όταν χρησιµοποιούνται τοπικά παραδοσιακά υλικά κατασκευής. Σηµαντική είναι η επιλογή του κατάλληλου δοµικού υλικού για την κατασκευή επιστρώσεως επιφάνειας, του υλικού δηλαδή που προσαρµόζεται στην αρχιτεκτονική, τη χρήση του χώρου και τα άλλα δοµικά υλικά του έργου. Για παράδειγµα, δεν µπορεί να γίνει δαπεδόστρωση από διακοσµητικά πετρώµατα σε ανώι παραδοσιακού αρχοντικού της ηπειρωτικής Ελλάδας, όπου κυριαρχεί το ξύλο (όπως στο ανώι του αρχοντικού Σβαρτς, στα Θεσσαλικά Αµπελάκια), ούτε δαπεδόστρωση µε ξυλεία σε λουτρό, κουζίνα ή εργοστάσιο, όπου οι επιφάνειες είναι εκτεθειµένες στο νερό, την -1-

2 υγρασία ή έντονη καταπόνηση (όπως σε εργοστάσιο κοπής και κατεργασίας διακοσµητικών πετρωµάτων). Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. ΛΑΘΕΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 1 Για τις επιστρώσεις των επιφανειών ισχύουν ορισµένες γενικές απαιτήσεις: α) Τα υλικά κατασκευής της επιστρώσεως πρέπει να είναι σταθερά στερεωµένα στο υπόστρωµα (να µην αποκολλούνται, να µην κινούνται και να µην αντηχούν εξαιτίας κενών στο υλικό στερεώσεως). β) Η επιφάνεια δαπέδου από φυσικούς λίθους ή κεραµικά πλακίδια πρέπει, όχι µόνο να είναι επίπεδη, µε απόλυτη σύµπτωση των επιφανειών του υλικού επιστρώσεως στις θέσεις των αρµών, αλλά και να έχει τις απαραίτητες κλίσεις προς τα τυχόν υπάρχοντα σιφόνια, τις πόρτες κλπ. Συνηθισµένο είναι το λάθος που παρατηρείται στις βεράντες των κτιρίων, όπου αλλού είναι το σιφόνι και αλλού συγκεντρώνονται τα νερά. γ) Τα υλικά κατασκευής της επιστρώσεως πρέπει να ανταποκρίνονται στις τυχόν ισχύουσες σχετικές προδιαγραφές. δ) Η τοποθέτηση των πλακών διακοσµητικού πετρώµατος πρέπει να γίνεται µε το απαραίτητο πλάτος αρµών ανάµεσά τους. Η κατασκευή επιστρώσεως επιφάνειας χωρίς αρµούς, πλάτους τουλάχιστον 5 mm, οδηγεί σε αστοχίες (οι ακµές των πλακών παρουσάζουν απολεπίσεις εξαιτίας ελλείψεως δυνατότητας ελεύθερης διαστολής). Σε συµµόρφωση µε την απαίτηση αυτή, η αρχική δαπεδόστρωση φουαγιέ του Μεγάρου Μουσικής, στην Αθήνα, αντικαταστάθηκε, γιατί κυρίως είχε κατασκευαστεί χωρίς τους ενδεδειγµένους αρµούς. ε) Σε περίπτωση κατασκευής δαπεδοστρώσεως ή πλακοστρώσεως από διαφορετικά είδη διακοσµητικού πετρώµατος, πρέπει όλα τα είδη αυτά να παρουσιάζουν περίπου ίση αντοχή σε φθορά από τριβή. Σε αντίθετη περίπτωση, οι πλάκες φθείρονται ανοµοιόµορφα µε το πέρασµα του χρόνου και η επιφάνεια του δαπέδου καταντά κυµατοειδής ( πλακόστρωση στοάς κτιρίου επί της οδού Εδουάρδου Λω στην Αθήνα µαρτυρεί το µεγαλύτερο βαθµό φθοράς αυτών των λευκών πλακών έναντι των µαύρων) και -2-

3 στ) Η δαπεδόστρωση πρέπει να συντηρείται µεθοδικά και να προφυλάσσεται από την υγρασία του υποστρώµατος, µε την παρεµβολή ασφαλτικής µεµβράνης. Είναι γεγονός, ότι πόρτα κατοικίας δεν άνοιγε εξαιτίας στρεβλώσεως των µαρµαροπλακών του δαπέδου από την υγρασία. Εξάλλου η γήρανση και η εξαιτίας της συρρίκνωση του ξύλου µε το πέρασµα του χρόνου οδηγεί στην παραµόρφωση της επιφάνειας της δαπεδοστρώσεως µε ξυλεία και στη διεύρυνση των αρµών και δηµιουργεί κατάσταση που αδικεί το οικείο αυτό φυσικό δοµικό υλικό. Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ Οι επιστρώσεις των επιφανειών διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα µε: τη θέση τους σε σχέση µε το κτίριο (εσωτερικές δαπεδοστρώσεις, εξωτερικές πλακοστρώσεις), το είδος του κτιρίου (κατοικίες, θρησκευτικά οικοδοµήµατα, δηµόσια κτίρια, όπως δηµαρχεία ή κοινοβουλευτικά κτίρια, κτίρια οικονοµικού χαρακτήρα, όπως µεγάλα εµπορικά συγκροτήµατα, χρηµατιστήρια ή κτίρια εκθέσεων, εκπαιδευτικά κτίρια, όπως σχολεία, πανεπιστήµια, βιβλιοθήκες ή εργαστήρια, υγειονοµικά κτίρια, όπως τα νοσοκοµεία, αθλητικά κτίρια, όπως στάδια, γυµναστήρια ή κολυµβητήρια, αίθουσες θεαµάτων κ.ά.), το βαθµό καταπονήσεώς τους σε φθορά από τριβή εξαιτίας, ειδικότερα, του είδους της κυκλοφορίας (µικρή, µεσαία ή µεγάλη), τη µορφή και τα είδη των πλακών, την αισθητική αξία των υλικών (απλές, περίτεχνες, λαϊκής τεχνοτροπίας), τον τύπο των ενδιάµεσων αρµών (απλοί, σφραγισµένοι, µε ένθετες ταινίες µετάλλου, ασύµµετροι) και τον τρόπο επεξεργασίας της επιφάνειας των πλακών πετρώµατος (λειασµένες, τροχισµένες, σκαπιτσαριστές, µε φυσική επιφάνεια). Η επιτυχία της συνθέσεως επιστρώσεως επιφάνειας εξαρτάται από την πλήρη γνώση της συστάσεως και των ιδιοτήτων του υλικού, καθώς και των µεθόδων κατασκευής. Γι αυτό η σύνθεση επιστρώσεως επιφάνειας µε διακοσµητικά πετρώµατα δεν µπορεί να ταυτίζεται µε σύνθεση δαπεδοστρώσεως µε ξυλεία. -3-

4 Γ. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 2 Ι. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1. Πλάκες του διακοσµητικού πετρώµατος Το πάχος των πλακών διακοσµητικού πετρώµατος κατασκευής δαπεδοστρώσεων, πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 cm. Το πάχος αυτό µπορεί να είναι µικρότερο, αν το πέτρωµα έχει αυξηµένη αντοχή, όπως οι χαλαζίτες και οι σχιστόλιθοι. Στις πλακοστρώσεις, οι πλάκες πρέπει να έχουν πάχος τουλάχιστον 3 cm. Σε περίπτωση ειδικής χρήσης του δαπέδου (κίνηση µεγάλων φορτίων), το πάχος των πλακών του πετρώµατος πρέπει να προσδιορίζεται µε βάση ειδική µελέτη. Στις πλάκες διακοσµητικού πετρώµατος δεν πρέπει να στερεώνονται άλλα στοιχεία. Γενικά, οι πλάκες διακοσµητικού πετρώµατος, που προορίζονται για την κατασκευή δαπεδοστρώσεων ή πλακοστρώσεων, δεν πρέπει να παρουσιάζουν ελαττώµατα στη µορφή, το χρωµατισµό και την υφή της επιφάνειας (π.χ. δεν είναι κατάλληλα πετρώµατα µε πλούσια ανοµοιογενή φλέβωση γιατί έχουν µειωµένες αντοχές, ο τραβερτίνης γιατί έχει οπές, ορισµένοι γρανίτες γιατί απορροφούν τους λεκέδες κλπ.). Στις δαπεδοστρώσεις χρησιµοποιούνται συµπαγή πετρώµατα (λουτρά, κουζίνες), ανοιχτόχρωµοι ασβεστόλιθοι (είσοδοι, διάδροµοι) και πετρώµατα µε ιδιαίτερα διακοσµητική επιφάνεια (χώροι υποδοχής, υπνοδωµάτια). Γενικά, ο χρωµατισµός και το µέγεθος των πλακών διακοσµητικού πετρώµατος στις δαπεδοστρώσεις καθορίζονται από αισθητικούς παράγοντες και από το φωτισµό, τον ηλιασµό, το µέγεθος, τη µορφή και τη χρήση του χώρου. Επειδή τα διακοσµητικά πετρώµατα έχουν αυξηµένη θερµοχωρητικότητα (συγκρατούν για αρκετό χρόνο τη θερµότητα που δέχθηκαν), πρέπει να αξιοποιείται η ιδιότητά τους αυτή µε τη ρύθµιση της σκιάσεως της επιφάνειας του δαπέδου, ανάλογα µε την εποχή του έτους (αυξηµένος ηλιασµός το χειµώνα κ.ο.κ.). Η ιδιότητα αυτή µπορεί να αποτελέσει και παράγοντα κατά την επιλογή του χρωµατισµού διακοσµητικού πετρώµατος πλακοστρώσεων (µείωση θερµοκρασίας περιβάλλοντος). -4-

5 Η επεξεργασία της επιφάνειας των πλακών κατασκευής επιστρώσεως και πατηµάτων σκάλας πρέπει να γίνεται µε λείανση, µε λεπτό σκαπιτσάρισµα (χτυπητό ή χτενιστό) ή µε αµµοβολή. Αν οι πλάκες δεν είναι προλειασµένες, η λείανση της επιστρώσεως γίνεται µετά 10 ηµέρες τουλάχιστον από την κατασκευή του. εν επιτρέπεται στίλβωση της επιφάνειας των πλακών (F 400, οξαλικό), για την αποφυγή ατυχηµάτων. Σε ειδικές περιπτώσεις, µπορεί να διατηρηθεί η φυσική, ακατέργαστη µορφή της επιφάνειας. Αξιοσηµείωτη είναι πλακόστρωση υπαίθριου χώρου συγκροτήµατος κτιρίων 3, µε πλάκες γρανίτη διαφορετικής επεξεργασίας, άλλες λειασµένες και άλλες σκαπιτσαριστές, που σχηµατίζουν µεγάλα οκτάγωνα διαχωρισµένα µε ελεύθερη σύνθεση σε πλατιές ταινίες. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της στιλβώσεως των πλακών γρανίτη, που τοποθετήθηκαν στα δάπεδα και τα πατήµατα των σκαλοπατιών στους σταθµούς του Μετρό της Αθήνας µετά από πολύ µικρό διάστηµα χρειάστηκε να τρίψουν µε σβουράκι τις τοποθετηµένες πλάκες, για να καταστραφεί η στίλβωση, που είχε προκαλέσει πολλά προβλήµατα για τους χρήστες των δαπέδων και των σκαλοπατιών. Στο πρότυπο ΕΝ 1341, που ισχύει και σαν ΕΛΟΤ, καθορίζονται οι απαιτήσεις και οι απαραίτητες µέθοδοι δοκιµής για τις πλάκες από φυσικούς λίθους, που προορίζονται για την κατασκευή εξωτερικής πλακοστρώσεως και εξωτερικής σκάλας 4. Εδώ, οι πλάκες κατατάσσονται σε κατηγορίες και ορίζονται οι αντίστοιχες επιτρεπόµενες παρεκκλίσεις στις διαστάσεις, το γώνιασµα και την επιπεδότητα, ανάλογα µε το µέγεθος και τη µέθοδο κοπής και κατεργασίας της επιφάνειάς τους. Ειδικά, η παρέκκλιση της επιπεδότητας της επιφάνειας των πλακών δεν πρέπει να ξεπερνάει το 0,2% του µήκους της πλάκας και πάντως δεν πρέπει να είναι πάνω από 3mm. Από την απαίτηση αυτή εξαιρούνται βέβαια οι φυσικές πλάκες. Πρόσθετες απαιτήσεις ορίζονται στο EN 12058, όπου περιέχονται και οι ιδιότητες, που πρέπει να συνοδεύουν τη σήµανση CE των πλακών. Οι ιδιότητες των πλακών διακοσµητικού πετρώµατος εξωτερικής πλακοστρώσεως και σκάλας που πρέπει να ελέγχονται, είναι: α) η ορυκτολογική σύσταση και η πετρογραφική ονοµατολογία (ΕΝ 12407, διαπίστωση δοµής, συστάσεως και ασυνεχειών της µάζας του πετρώµατος), β) το ανοικτό πορώδες και η φαινόµενη πυκνότητα (ΕΝ 1936), -5-

6 γ) η αντοχή σε κάµψη (ΕΝ και ΕΝ 13161, κατώτερη και µέση τιµή και απόκλιση), σε κανονικές συνθήκες και µετά από δοκιµή αντιστάσεως σε παγετό, δ) η αντίσταση σε παγετό (ΕΝ 12371) πραγµατοποιούνται 48 κύκλοι δοκιµασίας για τον τεχνολογικό έλεγχο ή ακολουθείται άλλο πρόγραµµα, ανάλογα µε τον προορισµό εφαρµογής των πλακών. Μετρείται η κατώτερη τιµή αντοχής σε κάµψη µετά 48 κύκλους ή ο αριθµός των κύκλων µέχρι την αστοχία του πετρώµατος. Ο έλεγχος αυτός µπορεί να µη χρειαστεί, αν δεν επιβάλλεται από τις κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής, ε) η αντίσταση σε γήρανση µε την επίδραση SO 2 παρουσία υγρασίας (EN 13919, 30 κύκλοι - σταθερή εµφάνιση), αν η περιοχή υπόκειται σε επίθεση ατµοσφαιρικής ρυπάνσεως, στ) η αντίσταση σε θερµικό αιφνιδιασµό (EN 14066, 20 κύκλοι - σταθερή εµφάνιση και µάζα, και µείωση του δ.µ.ε.< 6%), αν η περιοχή υφίσταται κρίσιµους θερµικούς κύκλους, ζ) η υδαταπορρόφηση σε ατµοσφαιρική πίεση (ΕΝ 13755) η υδαταπορρόφηση µέσω του τριχοειδούς (ΕΝ 1925) πρέπει να ελέγχεται, αν οι πλάκες ακουµπάνε σε επιφάνεια µε νερό και πάντως, όταν το πορώδες είναι µεγαλύτερο από 1%, η) η διαπερατότητα υδρατµών (ΕΝ ή ΕΝ ISO 12572), αν υπάρχουν στο χώρο υδρατµοί και η στερέωση των πλακών γίνεται µε κονίαµα ή κόλλες, θ) η αντίσταση σε φθορά από τριβή (EN 14157), µε εξαίρεση τα ρίχτια σκάλας, ι) η ολισθηρότητα (σε υγρή και ξηρή κατάσταση), µε εξαίρεση τα ρίχτια σκάλας (EN 14231). Ο έλεγχος επιβάλλεται, όταν η τραχύτητα της επιφάνειας των πλακών είναι < 1mm (EN 13373). Η ολισθηρότητα των πατηµάτων σκάλας µπορεί να αντιµετωπιστεί µε επανεπεξεργασία της επιφάνειάς τους ή µε την τοποθέτηση αντιολισθηρών ταινιών στις ακµές τους. ια) η αίσθηση στο πέλµα, σε ειδικές περιπτώσεις (BS 7997: 2001) και µε εξαίρεση τα ρίχτια σκάλας, ιβ) η αντίδραση στη φωτιά, αν η περιεκτικότητα σε άσφαλτο ή σε οργανικές προσµίξεις κ.ά. είναι > 1% της µάζας ή του όγκου (ΕΝ ) και ιγ) η ικανότητα προσφύσεως, αν χρειάζεται. -6-

7 Απαραίτητη είναι η περιγραφή της εµφανίσεως των πλακών επιστρώσεων συνοδευόµενη από δείγµα αναφοράς, µε ελάχιστη επιφάνεια 0,01m 2 (0,01 µέχρι 0,25m 2 ). Στο δείγµα αυτό πρέπει να φαίνονται το χρώµα, η πρότυπη φλέβωση, η φυσική δοµή, η υφή της τελικής επιφάνειας και τα ειδικά χαρακτηριστικά του πετρώµατος, όπως οπές, κοµµοί, διάφορες κηλίδες κ.λ.π. Η απαίτηση για δείγµα αναφοράς ισχύει και προκειµένου για πλάκες διακοσµητικού πετρώµατος επενδύσεως τοίχων. Μπορεί, ακόµα, να ελέγχονται η αντοχή του χρωµατισµού στην επίδραση των ηλιακών ακτίνων, ο συντελεστής θερµικής διαστολής, η αντοχή σε θλίψη, πρό και µετά τη δοκιµή παγετού (ιδιότητα απαραίτητη προκειµένου για κυβολίθους) και σε κρούση και η µικροσκληρότητα Knoop. Στη σήµανση CE των πλακών εξωτερικής πλακοστρώσεως και σκάλας πρέπει να αναγράφονται οι ιδιότητες: πετρογραφική ονοµατολογία, γ, δ, στ, ι και ια. Η ελάχιστη επιτρεπόµενη αντοχή σε θλίψη των πλακών του διακοσµητικού πετρώµατος εξαρτάται από τη χρήση της επιφάνειας (πεζόδροµοι, πλακόστρωση µε υπόστρωµα από κονίαµα, κήποι, είσοδοι χώρων σταθµεύσεως, περίβολοι εµπορικών κτιρίων, χώροι κινήσεως οχηµάτων, διακοσµητικές εφαρµογές κλπ.). Στους δρόµους κινήσεως οχηµάτων απαιτείται η µεγαλύτερη αντοχή σε θλίψη (25 kn), ενώ στους πεζοδρόµους η µικρότερη (0,75 kn). Αξίζει να αναφερθεί, ότι η µέτρηση των πλακών πρέπει να γίνεται µε ακρίβεια 0,5 mm και µε ειδικές µεθόδους, ανάλογα µε τη µέθοδο κοπής. Εξάλλου, οι απαιτήσεις και οι µέθοδοι δοκιµής για τους κυβολίθους και τα κράσπεδα από φυσικούς λίθους, που προορίζονται για την κατασκευή εξωτερικών πλακοστρώσεων (ανάλογες µε εκείνες των πλακών), ορίζονται στα πρότυπα ΕΝ 1342 και ΕΝ 1343, αντίστοιχα. Προκειµένου για διακοσµητικά πετρώµατα, που προορίζονται για δαπεδοστρώσεις και εσωτερικές σκάλες 5,πρέπει να ελέγχονται: α) η πετρογραφική ονοµατολογία, β) η αντίδραση στη φωτιά, αν χρειάζεται (περιγραφή 94/603/ΕΕC), -7-

8 γ) η υδαταπορρόφηση σε ατµοσφαιρική πίεση (EN 13755) και η υδαταπορρόφηση µέσω του τριχοειδούς (ΕΝ 1925), αν χρειάζεται, όπως αν στο υπόστρωµα εµφανίζεται νερό, δ) η διαπερατότητα υδρατµών (ΕΝ ή ΕΝ ISO 12572), αν χρειάζεται, όπως όταν τα πετρώµατα χρησιµοποιούνται σε χώρους µε υδρατµούς και στερεώνονται µε κονίαµα ή κόλλες, ε) η αντοχή σε κάµψη ( ΕΝ ή ΕΝ 13161, κατώτερη και µέση τιµή και απόκλιση), προ και µετά από δοκιµή παγετού, στ) η ολισθηρότητα (σε υγρή και ξηρή κατάσταση), µε εξαίρεση τα ρίχτια σκάλας, ζ) η αίσθηση στο πέλµα, σε ειδικές περιπτώσεις και µε εξαίρεση τα ρίχτια σκάλας και η) η φαινόµενη πυκνότητα (ΕΝ 1936). Μπορεί, ακόµα, να ελέγχονται η αντοχή σε θλίψη, η αντοχή σε κρούση, η αντίσταση σε φθορά από τριβή και η µικροσκληρότητα Knoop. Στη σήµανση CE των πλακών διακοσµητικού πετρώµατος, που προορίζονται για εσωτερικές δαπεδοστρώσεις και σκάλες, πρέπει να αναγράφονται η αντίδραση στη φωτιά, η αντοχή σε κάµψη, η ολισθηρότητα, η αίσθηση στο πέλµα και η φαινόµενη πυκνότητα Κονιάµατα στερεώσεως των πλακών Τα κονιάµατα, που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των επιστρώσεων επιφανειών, πρέπει να έχουν σύνθεση που ανταποκρίνεται στον ακόλουθο πίνακα: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΕΙ ΟΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ Στερεώσεως πλακών ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΜΕΙΞΕΩΣ kg τσιµέντο Πόρτλαντ Ι 45 1 m 3 άµµος καθαρή 0/2 ή 0/3 * πρόσµικτο (πλαστικοποιητικό) -8-

9 Σφραγίσµατος απλών αρµών Επισκευής πλακών 260 kg τσιµέντο λευκό Πόρτλαντ Ι 45 1 m 3 νερό χρώµα µε ανάλογο νερό 100 gr µαγνησιακό τσιµέντο 30 gr νερό σκόνη πετρώµατος µε ανάλογο νερό * ισοδύναµο άµµου: 70%, µέγεθος κόκκων άµµου: 0-3 mm Πρόσµικτα υλικά, σε αναλογία 5-10%, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη βελτίωση της προσφύσεως των πλακών, την αποφυγή ολισθήσεώς τους κατά την τοποθέτησή τους στο έργο (ιδιαίτερα σε κατακόρυφες επιφάνειες), καθώς και για τη βελτίωση της αντοχής του κονιάµατος στη µεταβολή της θερµοκρασίας. Ακόµα, µε ειδικά πρόσµικτα µπορεί να ρυθµιστεί η απαραίτητη ποσότητα νερού στο κονίαµα, ώστε να διατηρηθεί η πλαστικότητά του για όσο χρόνο απαιτείται µέχρι τη διάστρωσή του ή µέχρι την τοποθέτηση των πλακών. ΙΙ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Το υπόστρωµα τοποθετήσεως πλακών διακοσµητικού πετρώµατος πρέπει να είναι σταθερό και ανθεκτικό (συνηθισµένη είναι η θραύση πλακών πεζοδροµίου, εξαιτίας υποχωρήσεως του υποστρώµατος). Η επιφάνεια, που πρόκειται να στρωθεί µε πλάκες διακοσµητικού πετρώµατος, πρέπει να επιπεδωθεί, να καθαριστεί καλά και να διαβραχεί. Οι πλάκες του πετρώµατος στερεώνονται µε τσιµεντοκονίαµα πάχους 2,5 cm. Η διάστρωση του τσιµεντοκονιάµατος πρέπει να γίνεται προσεκτικά, για να µη δηµιουργηθούν κενά αέρα, που αποτελούν σηµαντικό παράγοντα αποκολλήσεως των πλακών µε το πέρασµα του χρόνου. Οι εργασίες κατασκευής της επιστρώσεως επιφάνειας πρέπει να αρχίσουν µετά 45 ηµέρες τουλάχιστον από την κατασκευή του σκιροδέµατος του υποστρώµατος. Όταν προβλέπεται να κλειστούν σωληνώσεις θερµάνσεως µέσα στο δάπεδο, πρέπει να προηγηθεί στρώση τσιµεντοκονιάµατος µε ειδικό θερµοµονωτικό πρόσµικτο ή -9-

10 στρώση ειδικού σκιροδέµατος. Πρέπει, τέλος, να προβλέπεται προστασία από το θόρυβο και την υγρασία. Η θερµοµόνωση µεταξύ υποστρώµατος και δαπέδου αποσκοπεί και στην ενίσχυση της θερµικής αντιστάσεως του δαπέδου, για να αποφευχθεί η αµφίδροµη µεταβίβαση της θερµότητας µεταξύ των δύο αυτών στοιχείων. ΙΙΙ. ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ α) Κατασκευή των αρµών Οι αρµοί µεταξύ των πλακών του πετρώµατος πρέπει να έχουν πλάτος τουλάχιστον 5 mm, για να είναι δυνατή η διαστολή των πλακών χωρίς τον κίνδυνο αποκολλήσεώς τους από το υπόστρωµα. Συνηθισµένη είναι η αποφλοίωση των ακµών των πλακών ασβεστολίθου στη θέση αρµών, χωρίς το απαραίτητο πλάτος. Η αρχική δαπεδόστρωση του Μεγάρου Μουσικής Αθήνας αντικαταστάθηκε, εξαιτίας και της ελλείψεως των απαραίτητων αρµών ανάµεσα στις πλάκες. Το πλάτος των αρµών πλακοστρώσεως λαϊκής τεχνοτροπίας µπορεί να φθάσει µέχρι 3 cm. Στις πλακοστρώσεις πρέπει να κατασκευάζονται και αρµοί διαστολής, πλάτους 10 mm, στις θέσεις συναντήσεως της στρώσης των πλακών µε τους τοίχους των κτιρίων, καθώς και ανά m 2 επιφάνειας πλακών. β) Τοποθέτηση των πλακών 1. Κάθε πλάκα του πετρώµατος διαβρέχεται, τοποθετείται στη θέση της δοκιµαστικά, ανασηκώνεται µε το µυστρί για να γεµιστούν ξανά µε κονίαµα κενά αέρα που πιθανά δηµιουργήθηκαν και ραντίζεται τσιµέντο στη βρεγµένη κάτω επιφάνειά της τέλος, η πλάκα τοποθετείται στην οριστική θέση της µε κτυπήµατα µε τη λαβή του µυστριού. Η επιτυχία της κατασκευής εξαρτάται από την προσεκτική τοποθέτηση της πρώτης πλάκας. Οι λεπτοµέρειες αυτές δεν τηρούνται συνήθως ή δεν είναι γνωστές, µε συνέπεια να είναι συνηθισµένη η αποκόλληση των πλακών στις επιστρώσεις επιφανειών µε διακοσµητικά πετρώµατα. -10-

11 Οι πλάκες αλφαδιάζονται έτσι, που καµία να µην είναι περισσότερο από 0,5 mm πιο πάνω ή πιο κάτω από τις γειτονικές της πλάκες. Μετά την αποπεράτωση των εργασιών τοποθετήσεως των πλακών και για 2-3 ηµέρες τουλάχιστον, δεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί η στρωµένη επιφάνεια. Η τελική επιφάνεια του δαπέδου πρέπει να είναι οριζόντια. Για τον έλεγχο, τοποθετείται πάνω στο δάπεδο χάρακας µήκους 2 m και οριζοντιώνεται µε αλφάδι δεν πρέπει σε καµία θέση του δαπέδου να παρατηρηθεί κλίση µεγαλύτερη από 2 mm. Για την κατασκευή µε οφειτασβεστίτες και χαλαζίτες απαιτείται ειδική τεχνική. Κατά την κατασκευή των εξωτερικών πλακοστρώσεων πρέπει να γίνεται συστηµατική διαβροχή της επιφάνειας που θα δεχθεί τη στρώση του διακοσµητικού πετρώµατος, να παρασκευάζονται µικρές ποσότητες κονιάµατος σε σκιά και να στρώνονται µικρές επιφάνειες µε κονίαµα, ώστε να διατηρείται τούτο υγρό. Στις θέσεις που τελειώνουν οι εργασίες, πρέπει να εξασφαλίζεται η διύγρανση των κονιαµάτων µε την τοποθέτηση υγρών καλυµµάτων για 2-3 ηµέρες. 2. Για να αποφευχθεί ο σχηµατισµός λεκέδων (έγχρωµων υδατοδιαλυτών νατριούχων ή καλιούχων αλάτων) σε επίστρωση επιφάνειας µε λευκά µάρµαρα, πρέπει κατά την κατασκευή να λαµβάνονται τα πιο κάτω µέτρα: Το τσιµέντο παρασκευής του κονιάµατος στερεώσεως των πλακών να είναι λευκό και φτωχό σε διαλυτά αλκάλια. Η άµµος του κονιάµατος να είναι φτωχή σε οργανικές ενώσεις καταλληλότερη είναι η λευκή πλυµένη άµµος. Το τσιµέντο και η άµµος δεν πρέπει να περιέχουν ξένα σώµατα, όπως κοµµατάκια ξύλου κ.ά. Το πέτρωµα των πλακών της επιστρώσεως δεν πρέπει να περιέχει διαλυτές χηµικές ενώσεις. Οι επιφάνειες των πλακών του πετρώµατος, που ακουµπούν στο κονίαµα, πρέπει να υποστούν επεξεργασία, ώστε να γίνουν αδρές. Όταν χρησιµοποιούνται πρόσθετα για την παρασκευή του κονιάµατος στερεώσεως των πλακών, πρέπει να είναι ειδικά υλικά ακρυλικού τύπου. Το υπόστρωµα πρέπει να είναι στεγνό, όταν αρχίζει η επίστρωση επιφάνειας ή, αν χρειάζεται, να τοποθετείται στεγανωτική µεµβράνη. -11-

12 γ) Σφράγισµα των αρµών Η σταθερότητα της επιστρώσεως επιφανειών εξαρτάται από το καλό σφράγισµα των αρµών. Το γέµισµα των απλών αρµών µεταξύ των πλακών του πετρώµατος πρέπει να γίνεται µε αραιό τσιµεντοπολτό (αριάνι), αφού καθαριστούν καλά οι πλάγιες επιφάνειες των πλακών από τα υπολείµµατα κονιάµατος και όλο το βάθος των αρµών, πιο κάτω και από το πάχος των πλακών. Στον τσιµεντοπολτό αρµολογήµατος είναι δυνατό να προστεθεί και χρώµα. Στην περίπτωση που συνδυάζονται οµοιόχρωµες, ανοιχτόχρωµες πλάκες µε γεωµετρικά σχήµατα σε επαναλαµβανόµενη σύνθεση, συνιστάται οι αρµοί να σφραγίζονται µε σκουρόχρωµο υλικό. Το γέµισµα των αρµών διαστολής πρέπει να γίνεται µετά το στέγνωµα του κονιάµατος συγκολλήσεως των πλακών του πετρώµατος µε το υπόστρωµα (ελάχιστος χρόνος µια εβδοµάδα). Το γέµισµα πρέπει να γίνεται µε κατάλληλο πλαστικό στόκο από εποξειδικές ρητίνες, αφού προηγούµενα καθαριστούν οι αρµοί σε βάθος µέχρι το σκιρόδεµα. Είναι δυνατόν, επίσης, οι αρµοί να γεµιστούν εν µέρει µε υαλοβάµβακα ή άλλο ανάλογο αδρανές υλικό µέχρι 1 cm κάτω από την εξωτερική επιφάνεια των πλακών και το υπόλοιπο τµήµα τους να συµπληρωθεί µε κατάλληλο πλαστικό στόκο. ΙV. ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΣ ΒΑΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Οι πλάκες του διακοσµητικού πετρώµατος µπορεί να έχουν ποικίλες διαστάσεις επιφάνειας και ποικίλες µορφές. Για τις συνηθισµένες επιστρώσεις συστήνονται τετραγωνικές ή ορθογωνικές πλάκες, διαστάσεων 30x30, 40x40 ή 40x60 cm, για να συνδυάζονται µε ευχέρεια. Οι ορθογωνικές πλάκες, ειδικά, είναι σκόπιµο, για τον ευχερή συνδυασµό τους, να έχουν µήκος διπλάσιο του πλάτους τους. Ειδικά, η διαγώνια διάταξη τετραγωνικών πλακών, µε διαστάσεις cm και σε χρωµατισµούς εναλλάξ λευκό και µαύρο (η σκακιέρα), είναι σύνθεση που προσαρµόζεται και εξυπηρετεί την επισκευή των δαπεδοστρώσεων παραδοσιακών κτιρίων. Ουσιώδη παράγοντα επιτυχίας της επιστρώσεως επιφάνειας αποτελεί η χρωµατική αρµονία και, γενικά, η τήρηση των επιταγών της Μορφολογίας. Οι µορφές των διαφόρων συνθέσεων µε διακοσµητικά πετρώµατα είναι 7 : -12-

13 α) ενιαίο σχέδιο, µε ίδιες ή εναλλασσόµενες χρωµατικά πλάκες οι πλάκες είναι κανονικού γεωµετρικού σχήµατος συνήθως. Στις επιστρώσεις επιφανειών και ιδιαίτερα στις δαπεδοστρώσεις µε οµοιόχρωµες κυρίως πλάκες, έχει ιδιαίτερη σηµασία ο συνδυασµός των φλεβών και των µερικότερων αποχρώσεων του πετρώµατος, για να αποφευχθεί ανοµοιογένεια και δυσαρµονία στην εµφάνιση της τελικής επιφάνειας, β) µοτίβο, που επαναλαµβάνεται αυτούσιο ή µε µικρή παραλλαγή εναλλάξ παραλλαγή αποτελεί η ρωµαϊκή σύνθεση, όπου το µοτίβο συγκροτείται από οµάδα πλακών µε ποικίλα µεγέθη και µορφές (όπως στο δάπεδο του Μεγάρου Μουσικής Αθήνας, όπου το βασικό µοτίβο αποτελείται από ορθογωνικές πλάκες µε ποικίλα µήκη και πλάτη ανά σειρά), γ) κεντρικό µοτίβο ή µοτίβο σε ειδική θέση της επιφάνειας, δ) ψηφιδωτά ή συνδυασµός ψηφιδωτού µε πλακόστρωτη επιφάνεια ή, ακόµα, βοτσαλωτά, ε) γεωµετρική σύνθεση, στ) ελεύθερη σύνθεση. Με την εφαρµογή της υδροκοπής, σε συνδυασµό µε ηλεκτρονικό υπολογιστή, είναι πια ευχερής η κοπή πλακών πετρώµατος σε οποιαδήποτε µορφή και έτσι διευκολύνονται ιδιαίτερα οι ελεύθερες συνθέσεις. ζ) ειδικές συνθέσεις (ναοί, όπως οι δαπεδοστρώσεις α. του κεντρικού χώρου στο ναό Αγίου Γεωργίου Ζωγράφου, αρχιτέκτων: Αν.. ιαµαντοπούλου, 1994 και β. της Martorana στο Παλέρµο της Ιταλίας, 1143), η) συνθέσεις λαϊκής τεχνοτροπίας (όπως στον πεζόδροµο της Ακροπόλεως Αθήνας) και θ) συνδυασµός διάφορων µορφών (Εικ.1) -13-

14 Εικ.1. ΛΑΘΕΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ Οι λαθεµένες συνθέσεις επιστρώσεως επιφανειών από διακοσµητικά πετρώµατα είναι πολύ συνηθισµένες και οφείλονται: α) σε µίµηση άλλων δοµικών στοιχείων, όπως τοιχοποιίας ή σκάλας (εναλλαγή σειρών από διάφορα είδη διακοσµητικών πετρωµάτων, δύο συνήθως, µε αντίθεση χρωµάτων), β) σε νόθευση της κλίµακας της επιφάνειας του δαπέδου, εξαιτίας χρησιµοποιήσεως κλασικών µοτίβων σε ασυµβίβαστα µεγέθη (όπως ο υπερµεγέθης µαίανδρος στη δαπεδόστρωση του σταθµού του Μετρό, στο Σύνταγµα), γ) σε σύνθεση χωρίς αρχές και αρµονία (όπως κακόγουστα ή άναρχα µοτίβα ή παραφορτωµένες συνθέσεις) και δ) σε συνθέσεις που µιµούνται επιστρώσεις επιφανειών µε άλλο δοµικό υλικό (όπως χρήση πετρωµάτων σε συνθέσεις προορισµένες για ξυλεία, π.χ. το ψαροκόκαλο). -14-

15 Άστοχη είναι, τέλος, η διακοπή της συνθέσεως στην τυχαία θέση συναντήσεώς της µε άλλη (όπως παρατηρείται σε δαπεδόστρωση διαδρόµου κεντρικού καταστήµατος της Αθήνας, όπου είναι έκδηλη η συνθετική ατέλεια στη διαµόρφωση της δαπεδοστρώσεως εκεί που διασταυρώνεται, υπό γωνίαν, µε άλλο διάδροµο του καταστήµατος). Επιστέγασµα της όλης αυτής έρευνας και των πορισµάτων της είναι, ότι τόσο η ξυλεία, οικείο δοµικό υλικό, όσο και τα διακοσµητικά πετρώµατα, ένα ευγενές δοµικό υλικό, αξιώνουν από τον επιστήµονα και τον εφαρµοστή, όχι µόνο το σεβασµό βασικών κανόνων και τεχνικών, αλλά, όπως σε κάθε επιτυχηµένο ανθρώπινο έργο, και την εκδήλωση των εκλεπτυσµένων πτυχών της ανθρώπινης σκέψης και ψυχής, µε τη µορφή της επιµέλειας και της αγάπης προς αυτά και το έργο που τα δέχεται. ( Η διάλεξη συνοδεύεται από 29 εικόνες και ειδικά κεφάλαια για τη φθορά, το καθάρισµ α και την προστασία της επιφάνειας των πλακών των επιστρώσεων, καθώς και για τα ξύλινα δάπεδα). ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Αν.. ιαµαντοπούλου, Η λαθεµένη µαρµαροκατασκευή, περ. Ελληνικό Μάρµαρο, τ. 5-6/1990, σ Αν.. ιαµαντοπούλου: α) «Κατασκευές απέδων και Πλακοστρώσεων µε µαρµάρινες πλάκες», περ. Ελληνικό Μάρµαρο, τ. 9-10/1977, σ. 61. β) «Κατασκευή απέδων και Πλακοστρώσεων µε µάρµαρα», περ. Ελληνικό Μάρµαρο, τ. 3-4/1985, σ. 83. γ) Το Μάρµαρο στην Αρχιτεκτονική, Αθήνα δ) Τεχνική Εφαρµογής του Μαρµάρου, Αθήνα ε) Τεχνική Εφαρµογής των ιακοσµητικών Πετρωµάτων, Αθήνα στ) «ιαµόρφωση Αστικού Τοπίου», περ. ιακοσµητικά Πετρώµατα, τ. 17/2002, σ. 115, ζ) ιακοσµητικά Πετρώµατα- Εφαρµογή, Αθήνα Σχέδιο ΕΛΟΤ 1146: απεδοστρώσεις µε Μάρµαρα. Υποβλήθηκε από την Επιτροπή Τ.Ε. 33 «οµικά Υλικά και Στοιχεία» (εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε.: Αν.. ιαµαντοπούλου), µε βάση σχέδιο προτύπου συνταχθέν υπό Αν.. ιαµαντοπούλου. Το σχέδιο ΕΛΟΤ 1146 (1989), όπως και το σχέδιο ΕΛΟΤ 583 (1981), για τις εξωτερικές επενδύσεις µε µάρµαρα, δεν οριστικοποιήθηκαν σαν πρότυπα ΕΛΟΤ, εξαιτίας εντελώς αναιτιολόγητης και µη σύννοµης ενέργειας κάποιων. 3. περ. Ελληνικό Μάρµαρο, τ. 7-8/1989, σ. 48: Κέντρο Forrest, στο Περθ της Αυστραλίας. 4. ΕΝ 1341: Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για τις πλάκες από φυσικούς λίθους εξωτερικών πλακοστρώσεων. EN 14231: Προσδιορισµός της τιµής αντιστάσεως σε ολίσθηση. 5. EN και EN Μέθοδοι ελέγχου χαρακτηριστικών ιδιοτήτων: α. Οι τιµές αντιστάσεως σε ολίσθηση αναφέρονται σε επιφάνεια υλικών επιστρώσεως

16 στιλβωµένη (τιµή PSRV) και µη στιλβωµένη (τιµή USRV) και προσδιορίζονται µε ειδικό εκκρεµές. Η στίλβωση των δοκιµίων (ανα 2 σε κάθε φάση) γίνεται µε ειδική µηχανή που συνοδεύει το εκκρεµές και διαρκεί 30. Τα δοκίµια (4 για κάθε τιµή ή 8, αν η διαφορά µεταξύ ανώτερης και κατώτερης τιµής είναι µεγαλύτερη από 8 µονάδες) έχουν επιφάνεια 150± 2Χ 85 ±2mm, πάχος 30-80mm και απότµηση σε δύο συνεχόµενες ακµές της επιφάνειας, ορισµένης µορφής. β. Η αντίσταση των φυσικών λίθων σε φθορά από τριβή προσδιορίζεται: α) µε την τριβή της επιφάνειας δοκιµίου µε πλατύ τροχό ειδικής µηχανής (ταχύτητα περιστροφής 75 στρ./min.) και παρεµβολή σκληρού υλικού φθοράς (σκόνης κορουνδίου), που φέρεται στη θέση τριβής από ειδικά χωνιά µε βαλβίδες παροχής. Υπολογίζεται µε βάση το πλάτος επιµήκους αυλακιάς, που δηµιουργείται στο δοκίµιο στη θέση τριβής από τον τροχό. Τα δοκίµια πρέπει να είναι τουλάχιστον 6, υγιή και καθαρά, µε επίπεδες επιφάνειες, διαστάσεων 100Χ70mm τουλάχιστον, β) µε τη µηχανή Bohme. 7. Αν.. ιαµαντοπούλου, " απεδοστρώσεις µε ιακοσµητικά Πετρώµατα- Σύνθεση και Κατασκευή", περ. ιακοσµητικά Πετρώµατα, τ. 10/2000, σ

1060. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1061. ΓΕΝΙΚΑ

1060. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1061. ΓΕΝΙΚΑ 1061.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1061.1.1 Πεδίο Εφαρμογής 1060. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1061. ΓΕΝΙΚΑ α. Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος καλύπτει τους γενικούς όρους και απαιτήσεις για τις εργασίες επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

1080. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 1081. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

1080. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 1081. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 1081.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1080. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 1081. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ α. Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος καλύπτει τις εργασίες παρασκευής ασβεστοκονιαμάτων και τσιμεντοκονιαμάτων καθώς και τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1120. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1121. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

1120. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1121. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1121.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 1120. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1121. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ α. Το παρόν άρθρο αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωµάτων (θυρών και παραθύρων) από αλουµίνιο καθώς

Διαβάστε περισσότερα

TS.DOC / 02-12 / 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

TS.DOC / 02-12 / 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 01. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 3 02. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ... 10 03. TΟΙΧΟ ΟΜΕΣ... 16 04. ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ... 26 05. ΣΙ ΕΡΕΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 44

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΜΟΣ 4

ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΜΟΣ 4 ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. Γ. Ι. ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΜΟΣ 4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 2006 ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. Γ. Ι. ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 03-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 03-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 03-07-04-00 03 οµικές εργασίες κτιρίων 07 Επενδύσεις - επιστρώσεις 04 Επένδυση τοίχων µε φυσικές πλάκες (µάρµαρα-γρανίτες)

Διαβάστε περισσότερα

CALCIDUR / HYDRADUR ΦΥΣΙΚΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΣΒΕΣΤΗΣ NHL 2 / NHL 3,5 / NHL 5

CALCIDUR / HYDRADUR ΦΥΣΙΚΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΣΒΕΣΤΗΣ NHL 2 / NHL 3,5 / NHL 5 CALCIDUR / HYDRADUR ΦΥΣΙΚΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΣΒΕΣΤΗΣ NHL 2 / NHL 3,5 / NHL 5 Η Ελλάδα του ασβέστη είναι ωραία... ας την συντηρήσουμε σωστά! Εισαγωγή στον φυσικό υδραυλικό ασβέστη NHL Ο ασβέστης παράγεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Σ.Δ.Α.) ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΙΛΙΟΝ Ο.Τ. 1152 (μεταξύ των οδών Φιλιατών, Ηροδότου, Ιωνίας και Πλουτάρχου) ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ»

Διαβάστε περισσότερα

1120. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1121. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

1120. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1121. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1121.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1120. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1121. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ α. Το παρόν άρθρο αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων (θυρών και παραθύρων) από αλουμίνιο καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Κεφάλαιο 1: Υλικά για Αποκατάσταση & Ανακαίνιση Κτιρίων 17 1 ο Kεφάλαιο ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 1 ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 1 Τα κονιάματα είναι μείγματα κονιών, αδρανών και νερού. Η επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1. Το Ξύλο 1.1 Γενικά Το ξύλο, ένα από τα παλαιότερα οικοδοµικά υλικά, ήταν το πρώτο που χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή κουφωµάτων, δεδοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Τ.Π.1 Οπτοπλινθοδομές. Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Οι ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας υλικών και οι κανόνες έντεχνης κατασκευής μη φερόντων τοίχων με τεχνητά λιθοσώματα μικρού μεγέθους από ψημένη άργιλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ o Οικοδοµικών εργασιών o Ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών o ΠΙΝΑΚΑΣ Κατάργησης Προδιαγραφών και αντικατάστασης µε ΕΤΕΠ Εγκυκλίου 26/2012 «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΜΟΣ 1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΜΟΣ 1 ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. Γ. Ι. ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΜΟΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 2006 ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. Γ. Ι. ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΣΤΟ 1 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: 1 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΔΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΤΣΑΚΩΝΑ 6 ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1000.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΛΙΘΟ ΟΜΕΣ (ΒΛ. ΓΤΣΥ, ΑΡΘΡΟ 1001)

1000.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΛΙΘΟ ΟΜΕΣ (ΒΛ. ΓΤΣΥ, ΑΡΘΡΟ 1001) 1000.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΛΙΘΟ ΟΜΕΣ (ΒΛ. ΓΤΣΥ, ΑΡΘΡΟ 1001) 1000.1.1 Γενικά (1) Το παρόν κεφάλαιο καλύπτει εργασίες τοιχοποιιών από οπτόπλινθους, τσιµεντόλιθους, υαλότουβλα, πυρότουβλα, εργασίες λιθοδοµών και

Διαβάστε περισσότερα

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Μονωτής. Σελίδα 1

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Μονωτής. Σελίδα 1 Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Τεχνίτης Μονωτής Σελίδα 1 Τεχνίτης Μονωτής Τεχνίτης Μονωτής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 «Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΛΙΜΑΚΕΣ-ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Δρ Λάμπρος Λάιος Δρ Γεώργιος Σκρουμπέλος Από τους φοιτητές : Δεδούσης Παναγίωτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 03-07-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 03-07-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 03-07-02-00 03 οµικές εργασίες κτιρίων 07 Επενδύσεις - επιστρώσεις 02 Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΡΓΟ : Ενεργειακή Αναβάθµιση των Υφιστάµενων ηµοτικών Κτιρίων (Πράξη: Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ήµο Αµαρουσίου) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΡΓΟ : Ενεργειακή Αναβάθµιση των Υφιστάµενων ηµοτικών Κτιρίων (Πράξη: Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ήµο Αµαρουσίου) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΑΞΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

1160. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ 1161. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ - ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΑ

1160. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ 1161. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ - ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΑ 1161.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1160. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ 1161. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ - ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΑ α. Το παρόν άρθρο αφορά στην προμήθεια και στην τοποθέτηση υαλοπινάκων (μονών ή διπλών), την προμήθεια και τοποθέτηση διαφώτιστων

Διαβάστε περισσότερα

1100. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 1101. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

1100. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 1101. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ 1101.1 Ορισµοί Πεδίο εφαρµογής 1100. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 1101. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ α. Το παρόν άρθρο αφορά στην τοποθέτηση ή/και κατασκευή των θερµοµονώσεων δαπέδων, δωµάτων και κατακόρυφων επιφανειών κτιρίων, καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 03-06-02-04 03 οµικές εργασίες κτιρίων 06 Μονώσεις 02 Θερµοµονώσεις 04 Συστήµατα εξωτερικών θερµοµονώσεων (ΣΕΘ) µε διογκωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: ΑΠΕ Α ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ άπεδο καλείται η ανώτατη στρώση του πατώµατος, η διαµόρφωση της οποίας αποβλέπει στην εξασφάλιση µίας τελικής βατής επιφάνειας. Πιο συγκεκριµένα, ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Α.Μ. 27975 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΝΙΚΟΛΑΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ. 27973 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας είναι η µελέτη του κύκλου ζωής των δοµικών υλικών µιας µονοκατοικίας 80 m 2 στη νησιωτική περιοχή της Κρήτης σε ελληνικές συνθήκες, καθώς και η αποτίµηση και σύγκριση των διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

Copyright: Κακαβάς Π., Λέμης Π., Eκδόσεις Zήτη, Νοέμβριος 2008

Copyright: Κακαβάς Π., Λέμης Π., Eκδόσεις Zήτη, Νοέμβριος 2008 2 Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων Επικοινωνία με το συγγραφέα Κακαβά Παναγιώτη Τηλ: 2610 313778 E-mail: kakavas@teipat.gr Φωτογραφίες εξωφύλλου: Ναός του Επικούρειου Απόλλωνα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Έκδοση 1 η Ιούνιος 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210 9238170

Διαβάστε περισσότερα