Μοντελοποίηση και Ανάλυση Δυναμικής Ευστάθειας της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης των Κυκλάδων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μοντελοποίηση και Ανάλυση Δυναμικής Ευστάθειας της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης των Κυκλάδων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Μοντελοποίηση και Ανάλυση Δυναμικής Ευστάθειας της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης των Κυκλάδων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεώργιος Ι. Ρογδάκης Επιβλέπων : Νικόλαος Δ. Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ Αθήνα, Ιούλιος 2008

2 2

3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Μοντελοποίηση και Ανάλυση Δυναμικής Ευστάθειας της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης των Κυκλάδων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεώργιος Ι. Ρογδάκης Επιβλέπων : Νικόλαος Δ. Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 16 η Ιουλίου Ν. Χατζηαργυρίου Ε. Διαλυνάς Καθηγητής ΕΜΠ Καθηγητής ΕΜΠ Σ. Παπαθανασίου Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Αθήνα, Ιούλιος 2008

4 ... Γεώργιος Ι. Ρογδάκης Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Copyright Γεώργιος Ι. Ρογδάκης Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All right reerved. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

5 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον καθηγητή κ. Ν. Χατζηαργυρίου για την ανάθεση της διπλωματικής εργασίας και για τις διεισδυτικές και χρήσιμες παρατηρήσεις του που αποτέλεσαν το έναυσμα για περαιτέρω έρευνα και προσπάθεια. Πολλές ευχαριστίες οφείλω επίσης στον υποψήφιο διδάκτορα κ. Ε.Βουμβουλάκη για την πρόθυμη ανταπόκρισή του στα συνεχή μου αιτήματα για ενημέρωση. Με τη διαρκή ανταλλαγή απόψεων με βοήθησε να αποκτήσω την απαραίτητη υποδομή για την θεωρητική και πρακτική προσέγγιση, επεξεργασία και αξιοποίηση ενός τεράστιου σε σύνθεση και ποικιλία υλικού. Η συνεργασία του υπήρξε πολύτιμη για την ολοκλήρωση της παρούσας διπλωματικής εργασίας 5

6 Abtract Thi diploma thei deal with the Interconnection of the Cycladic iland with the Continental Electric Sytem of Greece. It examine the frequency tability of the Cycladic iland after their connection with the Interconnected Sytem. The modeling of the Sytem and the Interconnection i done by uing the oftware Eurotag. Moreover imulation are conducted in order to tudy the reult of different fault, a the opening of the AC line between Evoia and Andro or the hort circuit at the node of Andro. In chapter 2, a brief decription of the Interconnected Sytem of Greece i preented. Furthermore i preented the current and future tatu of the demand and production of Electric Power in the Cycladic iland. In chapter 3, the tranmiion of Electric Power with High Voltage Direct Current i preented and i decribed the converion AC/DC/AC. In chapter 4, i preented the tability problem i made a claification of the tability problem. In chapter 5 and 6, i decribed the Software ued in thi diploma thei (Eurotag) and the modeling of the Electric Sytem of Greece and the Interconnection. In chapter 7, the reult of the tudy are preented. Key word Eurotag, High Voltage Direct Current, Frequency Stability, Frequency and Active Power Control, Short Circuit, Interconnected Sytem, Converter AC/DC/AC, 6

7 Περίληψη Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης της επίδρασης στη δυναμική ευστάθεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας του νησιωτικού συμπλέγματος των Κυκλάδων, μετά την σύνδεση του με γραμμή Συνεχούς Ρεύματος Υψηλής Τάσης με το διασυνδεδεμένο Σύστημα. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μοντελοποίηση του Συστήματος καθώς και της Διασύνδεσης με Συνεχές Ρεύμα Υψηλής Τάσης στο λογισμικό πακέτο Eurotag, καθώς και η διεξαγωγή προσομοιώσεων για τη μελέτη των επιδράσεων που θα έχουν διάφορα σφάλματα στην ευστάθεια συχνότητας και τάσης του συστήματος. Στο κεφάλαιο 2 γίνεται μία σύντομη περιγραφή του Ελληνικού Διασυνδεδεμένου Συστήματος, καθώς και αναφορά στην παρούσα κατάσταση ηλεκτροδότησης και ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιά των Κυκλάδων. Στο κεφάλαιο 3, αναφέρονται λεπτομέρειες για τα συστήματα μεταφοράς με Συνεχές Ρεύμα Υψηλής Τάσης όπως επίσης και για τη λειτουργία των μετατροπέων AC/DC/AC. Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται τα είδη ευστάθειας ενός Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας. Επίσης γίνεται προσέγγιση της ευστάθειας χαμηλού σήματος του συστήματος μέσω του υπολογισμού των ιδιοτιμών του πίνακα κατάστασης. Τα κεφάλαια 5 και 6 περιλαμβάνουν την περιγραφή του προγράμματος Eurotag που χρησιμοποιήθηκε για την μελέτη της διασύνδεσης καθώς και την μοντελοποίηση του Συστήματος και της Διασύνδεσης. Στο κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα της εργασίας. Λέξεις κλειδιά Eurotag, Συνεχές Ρεύμα Υψηλής Τάσης, Ευστάθεια Συχνότητας, Έλεγχος Συχνότητας και Ενεργούς Ισχύος, Βραχυκύκλωμα, Διασύνδεση Συστημάτων, Μετατροπείς AC/DC/AC, Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα 7

8 8

9 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1- Εισαγωγή Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας Στόχος Οργάνωση του τόμου...14 Κεφάλαιο 2- Το Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Γενικά Μελέτες διασύνδεσης Προκαταρκτική μελέτη διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα Υλοποίηση Σύνδεσης Λαυρίου-Σύρου Υλοποίηση Σύνδεσης με Συνεχές Ρεύμα Υλοποίηση Σύνδεσης με Εναλλασσόμενο Ρεύμα Χρονοπρογραμματισμός έργων Παρούσα κατάσταση ηλεκτροδότησης και ζήτησης ενέργειας στις Κυκλάδες Αυτόνομοι Σταθμοί Παραγωγής Υπάρχοντα Αιολικά Πάρκα Πρόβλεψη φορτίων Καλώδια που χρησιμοποιήθηκαν στους υπολογισμούς Μετασχηματιστές...28 Κεφάλαιο 3- Σύστημα Μεταφοράς με Συνεχές Ρεύμα Υψηλής Τάσης Συστήματα μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Συστήματα Μεταφοράς HVDC Στοιχεία Συστήματος μεταφοράς HVDC Μετατροπείς Γενικά-Λειτουργία Θυρίστορ Ανορθωτές Αντιστροφείς

10 Εξισώσεις μετατροπέων Τρόποι διασύνδεσης των ανορθωτικών διατάξεων Τεχνολογία HVDC Light...53 Κεφάλαιο 4- Ευστάθεια ΣΗΕ Ορισμός Κατηγοριοποίηση φαινομένων ευστάθειας ΣΗΕ Ευστάθεια γωνίας Ευστάθεια τάσης Ευστάθεια συχνότητας Έλεγχος συχνότητας Ιδιοτιμές πίνακα συστήματος Ανανπαράσταση της σταθερής κατάστασης συστήματος Γραμμικοποίηση Ιδιοτιμές και ευστάθεια συστήματος Εκτίμηση ασφάλειας συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας...64 Κεφάλαιο 5- Το μοντέλο προσομοίωσης Eurotag Εισαγωγή Λειτουργία του Eurotag Τεχνική περιγραφή του Eurotag Μοντελοποίηση του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Eurotag...73 Κεφάλαιο 6- Έλεγχος HVDC- Μοντελοποίηση της διασύνδεσης HVDC στο Eurotag Έλεγχος του HVDC συστήματος Περιθώριο ρεύματος Περιορισμός της τάξης του ρεύματος από την τάση (Voltage dependent Current Order Limit) Μοντελοποίηση στο Eurotag Mater Controller Έλεγχος συχνότητας Περιοριστής ρεύματος Ελεγκτής γωνίας έναυσης και ρεύματος

11 6.7. Ρυθμιστής γωνίας σβέσης Μοντέλο μετατροπέα Δίκτυο HVDC...97 Κεφάλαιο 7- Προσομοιώσεις και αποτελέσματα Εισαγωγή Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας προσομοίωσης Αποτελέσματα και συμπεράσματα Ανάλυση του συστήματος για τη χρονιά Λειτουργική κατάσταση Α: Μέγιστη ζήτηση ισχύος- Μέγιστη Αιολική παραγωγή Λειτουργική κατάσταση Β: Μέγιστη ζήτηση ισχύος- Μηδενική Αιολική παραγωγή Λειτουργική κατάσταση Γ: Ελάχιστη ζήτηση ισχύος- Μηδενική Αιολική παραγωγή Λειτουργική κατάσταση Δ: Ελάχιστη ζήτηση ισχύος- Μέγιστη Αιολική παραγωγή Λειτουργική κατάσταση Α1: Μέγιστη ζήτηση ισχύος- Μέγιστη Αιολική παραγωγή Λειτουργική κατάσταση Δ1: Ελάχιστη ζήτηση ισχύος- Μηδενική Αιολική παραγωγή Συμπεράσματα Ιδιοτιμές πίνακα κατάστασης για τη χρονιά Λειτουργική κατάσταση Α: Μέγιστη ζήτηση ισχύος- Μέγιστη Αιολική παραγωγή Λειτουργική κατάσταση Β: Μέγιστη ζήτηση ισχύος- Μηδενική Αιολική παραγωγή Λειτουργική κατάσταση Γ: Ελάχιστη ζήτηση ισχύος- Μηδενική Αιολική παραγωγή Λειτουργική κατάσταση Δ: Ελάχιστη ζήτηση ισχύος- Μέγιστη Αιολική παραγωγή Συμπεράσματα Κεφάλαιο 8- Συμπεράσματα

12 8.1. Αναγκαιότητα Διασύνδεσης Συμπεράσματα κεφαλαίων Παραρτήματα Παράρτημα Παράρτημα Παράρτημα Βιβλιογραφία

13 Κεφάλαιο 1-Εισαγωγή 1.1 Αντικείμενο διπλωματικής εργασίας Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το θέμα της διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα. Η σύνδεση θα γίνει μέσω Ευβοίας-Άνδρου με Εναλλασσόμενο Ρεύμα και μέσω Λαυρίου-Σύρου με Συνεχές Ρεύμα Υψηλής Τάσης. Όσον αφορά τα νησιά των Κυκλάδων που αφορά η σύνδεση είναι η Άνδρος, η Τήνος, η Σύρος, η Μύκονος, η Πάρος και η Νάξος. Εξετάζεται η δυναμική ευστάθεια της συχνότητας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας για τη μέγιστη και την ελάχιστη ζήτηση ισχύος των ετών 2020, 2025, 2030 και 2035, όπως και η ελάχιστη και μέγιστη αιολική παραγωγή κατά τις ίδιες χρονικές περιόδους. Σε κάθε περίπτωση εξετάζεται η δυναμική ευστάθεια του συστήματος κατά την πραγματοποίηση των ακόλουθων διαταραχών: 1. Άνοιγμα της γραμμής Εύβοια-Άνδρος 2. Άνοιγμα της γραμμής Εύβοια-Άνδρος και αύξηση του φορτίου κατά 10% 3. Βραχυκύκλωμα στο ζυγό της Άνδρου και εκκαθάρισή του με άνοιγμα της γραμμής Εύβοια-Άνδρος Επίσης εξετάζεται η επίδραση στο σύστημα της χρησιμοποίησης ανεμογεννητριών διαφορετικού τύπου, όταν πραγματοποιούνται οι προαναφερθείσες διαταραχές. Τέλος εξετάζεται η δυναμική ευστάθεια του συστήματος μέσω της εύρεσης των ιδιοτιμών του πίνακα κατάστασης του συστήματος. 1.2 Στόχος Στόχος της διπλωματικής αυτής είναι, βάσει της συγκεκριμένης τοπολογίας που πραγματοποιείται η διασύνδεση, να εξετάσει την επίδραση της σύνδεσης με Συνεχές Ρεύμα Υψηλής Τάσης (HVDC) στην δυναμική ευστάθεια του συστήματος. Κύριο μέλημα είναι η εξέταση, σε περίπτωση που η γραμμή Εύβοια-Άνδρος τεθεί εκτός λειτουργίας, αν το HVDC μπορεί να διατηρήσει και να ελέγξει ικανοποιητικά την συχνότητα του συστήματος. 13

14 1.3 Οργάνωση του τόμου Το κεφάλαιο 1 είναι η εισαγωγή της διπλωματικής. Στο κεφάλαιο 2 γίνεται η ιστορική αναδρομή του έργου της διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα. Επίσης παρουσιάζεται αναλυτικά το Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας. Στο κεφάλαιο 3 αναφέρονται τα βασικά στοιχεία για την σύνδεση με Συνεχές Ρεύμα Υψηλής Τάσης. Επίσης γίνεται ανάλυση του τρόπου λειτουργίας των μετατροπέων. Στο κεφάλαιο 4 ορίζεται η ευστάθεια ενός Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας ενώ γίνεται και κατηγοριοποίηση των φαινομένων ευστάθειας. Στο κεφάλαιο 5 αναφέρεται το μοντέλο προσομοίωσης Eurotag και πως γίνεται η μοντελοποίηση ενός Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Eurotag. Στο κεφάλαιο 6 αναλύεται ο τρόπος ελέγχου των μετατροπέων καθώς επίσης και ο τρόπος μοντελοποίησης της HVDC διασύνδεσης στο Eurotag. Στο κεφάλαιο 7 παρουσιάζεται η διαδικασία προσομοίωσης και παρουσιάζονται τα αποτελέσματά της. Στο κεφάλαιο 8 παρουσιάζονται τα γενικά συμπεράσματα από τη μελέτη που πραγματοποιήθηκε μέσω της διπλωματικής εργασίας. 14

15 Κεφάλαιο 2-Το Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας 2.1. Γενικά Η διασύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό σύστημα είναι ένα έργο απαραίτητο για τα νησιά των Κυκλάδων, καθώς η συνεχής ανάπτυξη τους δεν μπορεί εξ ολοκλήρου να καλυφθεί από τοπικούς σταθμούς παραγωγής, λόγω και των περιορισμένων δυνατοτήτων ανάπτυξης των τελευταίων. Οι πρώτες μελέτες για τον τρόπο διασύνδεσης πραγματοποιήθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 80, ενώ άρχισαν να τίθενται σε εφαρμογή από τα μέσα της δεκαετίας του 90. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί ένα σημαντικό μέρος του αρχικού σχεδιασμού (υποβρύχια και εναέρια τμήματα της διασύνδεσης Άνδρου και Τήνου, χάραξη της γραμμής Υ.Τ επί της Τήνου, πόντιση υποβρυχίων καλωδίων 66 kv Τήνου-Σύρου και Τήνου-Μυκόνου, χάραξη των γραμμών μεταφοράς 66 kv επί της Τήνου μέχρι τα σημεία προσαιγιάλωσης των καλωδίων Τήνου-Σύρου και Τήνου-Μυκόνου). Η ολοκλήρωση της διασύνδεσης δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα εξαιτίας προσφυγών κατοίκων των νησιών Τήνου, Σύρου και Μυκόνου στο Συμβούλιο της Επικρατείας που οδήγησαν σε δικαστικές αποφάσεις ακύρωσης των περιβαλλοντικών όρων του έργου. Απαγορεύτηκε η ανάπτυξη δικτύου Υ.Τ στα μικρά νησιά καθώς θεωρήθηκε ότι με αυτόν τον τρόπο δινόταν η δυνατότητα να συντελεστεί πολιτιστική και περιβαλλοντική καταστροφή τους, ενώ συνέστησε την αξιοποίηση των ανανεώσιμων και ήπιων μορφών ενέργειας. Μετά από πολλαπλές προσφυγές και δικαστικές αποφάσεις τελικά επετράπη η ολοκλήρωση κάποιων εκ των προγραμματισμένων έργων και η κατασκευή κάποιων νέων, όπως η κατασκευή μόνιμου Υποσταθμού στην Άνδρο, ο οποίος και κατασκευάζεται, και του δικτύου Υ.Τ. στην Τήνο, έργο το οποίο όμως δεν υλοποιείται λόγω εκκρεμοδικίας. 2.2 Μελέτες διασύνδεσης Κατά την διάρκεια όλων αυτών των ετών πραγματοποιήθηκαν αρκετές μελέτες, στις οποίες όμως δεν κρίνουμε σκόπιμο να αναφερθούμε εκτενώς. Η τελευταία μελέτη με ονομασία «Προκαταρτική Μελέτη Διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα» ήταν και αυτή που καθόρισε την τελική μορφή του δικτύου. 15

16 2.2.1 Προκαταρτική μελέτη διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα Στη μελέτη αυτή εξετάστηκαν αναλυτικά 3 επιλογές [1] 1 0 σενάριο: συνέχιση της τροφοδότησης των νησιών μόνο από την Εύβοια (επέκταση μέχρι την Πάρο) και συμπληρωματική ανάπτυξη των σταθμών παραγωγής στα νησιά 2 0 σενάριο: δημιουργία διασύνδεσης Λαύριο-Σύρος με συνεχές ή εναλλασσόμενο ρεύμα και διατήρηση της διασύνδεσης της Εύβοιας (επέκταση μέχρι τη Σύρο) 3 0 σενάριο: ανάπτυξη νέων αυτόνομων σταθμών παραγωγής στα νησιά με διατήρηση της γραμμής της Εύβοιας. Τα παραπάνω σενάρια εξετάστηκαν διεξοδικά, ώστε να βρεθεί η οικονομικά και τεχνικά βέλτιστη λύση για την ηλεκτροδότηση των Κυκλάδων, με ταυτόχρονη επιδίωξη την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε. Η μελέτη αυτή κάλυπτε την περίοδο και προέβλεπε τα ακόλουθα: Μη κατασκευή νέων εναέριων γραμμών Υψηλής Τάσης 150 kv επί των νησιών Κατασκευή νέων υποσταθμών Υ.Τ./Μ.Τ. με στόχο τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της καταλαμβανόμενης έκτασης Περιορισμό της ανάπτυξης των Τοπικών Σταθμών Παραγωγής με πετρέλαιο Διευκόλυνση της αξιοποίησης των τοπικών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Γεωθερμίας Εξασφάλιση σε κάθε περίπτωση της τροφοδότησης, ανεξαρτήτως βλάβης ενός στοιχείου του Συστήματος (κριτήριο N-1). Η οικονομική αξιολόγηση κάθε σεναρίου πραγματοποιείται σε άλλη διπλωματική εργασία [2] και δεν είναι αντικείμενο της παρούσας εργασίας. Η ομάδα εργασίας για την Διασύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα προέκρινε τελικά προς υλοποίηση το σενάριο Β, δηλαδή την πραγματοποίηση της διασύνδεσης μέσω του Λαυρίου [3]. Σύμφωνα με το σενάριο αυτό, ποντίζεται νέο υποβρύχιο καλώδιο που συνδέει το Λαύριο με το Σύρο, ενώ και η υφιστάμενη σύνδεση Ευβοίας-Άνδρου επεκτείνεται μέχρι τη Σύρο. Τα νησιά Άνδρος και Τήνος θα τροφοδοτούνται μέσω της γραμμής Εύβοιας-Άνδρου, ενώ τα νησιά Πάρος, Νάξος και Μύκονος μέσω της σύνδεσης 16

17 Λαυρίου-Σύρου. Σε περίπτωση διακοπής από το Ηπειρωτικό Σύστημα, η τροφοδότηση όλων των νησιών θα γίνεται μέσω της γραμμής Εύβοιας-Άνδρου. Η σύνδεση Λαυρίου-Σύρου μπορεί να γίνει με δύο τρόπους, είτε με Εναλλασσόμενο Ρεύμα (AC) είτε με Συνεχές Ρεύμα (DC) Υλοποίηση Σύνδεσης Λαυρίου-Σύρου Όπως αναφέρθηκε, η σύνδεση μπορεί να γίνει είτε με Εναλλασσόμενο Ρεύμα (AC) είτε με Συνεχές Ρεύμα (DC). Η ομάδα εργασίας εξέτασε εκ νέου τοπολογίες και τελικά η τοπολογία που προκρίθηκε (σχήμα 2.1) ήταν αυτή που είχε ως κύριο στόχο τον περιορισμό των έργων μεταφοράς επί των νησιών. Η χρονική περίοδος στην οποία θα γίνει η υλοποίηση της διασύνδεσης είναι Το έργο διακρίνεται σε τρεις φάσεις: Υλοποίηση Σύνδεσης με Συνεχές Ρεύμα Α φάση (περίοδος ): Κατά την πρώτη φάση του έργου δεν κατασκευάζονται νέες Γραμμές Μεταφοράς ή Υποσταθμοί. Η κάλυψη των φορτίων της Άνδρου και της Τήνου πραγματοποιείται μέσω της υφιστάμενης διασύνδεσης 150 kv και του δικτύου των 20 kv. Αυτή την περίοδο η κάλυψη των φορτίων της Σύρου και της Μυκόνου πραγματοποιείται από τους Τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής, ενώ υπάρχει δυνατότητα κάλυψης μικρού μέρους του φορτίου μέσω της Εύβοιας. Η κάλυψη των φορτίων Πάρου και Νάξου γίνεται από τον Αυτόνομο Σταθμό Παραγωγής της Πάρου. Β φάση (περίοδος ): Σε αυτή την φάση του έργου προβλέπεται η κατασκευή τεσσάρων νέων υποσταθμών 150/20 kv στις νήσους Σύρο, Πάρο, Νάξο και Μύκονο. Στην περίπτωση που η διασύνδεση στο Λαύριο πραγματοποιηθεί με συνεχές ρεύμα, θα κατασκευαστεί ένας σύνδεσμος Σ.Ρ. μεταξύ Λαυρίου-Σύρου, ισχύος 200 MW και μήκους 100 km και θα εγκατασταθεί ένας μετατροπέας Ε.Ρ/Σ.Ρ σε κάθε άκρο του. Σε αυτήν την τοπολογία πραγματοποιείται η ακτινική σύνδεση της Σύρου με τα υπόλοιπα νησιά (Πάρο, Νάξο, Μύκονο). Έτσι ποντίζονται υποβρύχια καλώδια 150 kv Ε.Ρ. με πλαστική μόνωση: Σύρος-Άνδρος 32 km (1x3πολικό/140 MVA) Σύρος-Μύκονος 36 km(2x3πολικά ή 4{3+1}x1πολικό/ 140 MVA) Σύρος-Πάρος 50 km (2x3πολικά ή 4{3+1}x1πολικό/280 MVA) 17

18 Πάρος-Νάξος 16 km (2x3πολικά ή 4{3+1}x1πολικό/140 MVA) Σχήμα 2.1: Τοπολογία διασύνδεσης Επίσης εξετάζεται και η σύνδεση της Σύρου με την Τήνο αντί της σύνδεσης της Άνδρου με την Σύρο, για την εκμετάλλευση του τμήματος 3,2 km Άνδρου-Τήνου και την εξασφάλιση δυνατότητας μελλοντικής εγκατάστασης υποσταθμού 150/20 kv στην Τήνο. Εναλλακτικά, αντί των ακτινικών συνδέσεων από την Σύρο προς τα υπόλοιπα νησιά, προτείνεται η πόντιση απλών τριπολικών καλωδίων και η δημιουργία βρόχου Σύρος- 18

19 Πάρος-Νάξος-Μύκονος-Σύρος. Η λύση αυτή προσφέρει μεγαλύτερη αξιοπιστία λόγω της δυνατότητας εξυπηρέτησης των νησιών από διαφορετική διαδρομή καλωδίων, μειωμένη περιβαλλοντική επιβάρυνση λόγω της αποφυγής πολλών καλωδίων σε μια διαδρομή, ευκολότερη διαχείριση των καλωδίων στους υποσταθμούς των νησιών και κυρίως της Σύρου, καθώς και χαμηλότερο κόστος εξαιτίας του μικρότερου μήκους πόντισης καλωδίων. Σε αυτή την περίπτωση τα καλώδια που ποντίζονται είναι: Σύρος-Άνδρος 32 km (1x3πολικό/140 MVA) Σύρος-Μύκονος 36 km(2x3πολικά ή 4{3+1}x1πολικό/ 140 MVA) Σύρος-Πάρος 50 km (2x3πολικά ή 4{3+1}x1πολικό/280 MVA) Πάρος-Νάξος 16 km (2x3πολικά ή 4{3+1}x1πολικό/140 MVA) Νάξος-Μύκονος 40 km (1x3πολικό/280 MVA) Γ φάση (περίοδος ): Κατασκευάζεται δεύτερος σύνδεσμος Σ.Ρ. μεταξύ Λαυρίου-Σύρου και εγκαθίσταται και άλλο ένα ζεύγος μετατροπέων Ε.Ρ/Σ.Ρ. Στη συνέχεια προβλέπεται σταδιακή κατάργηση των Α.Σ.Π Υλοποίηση Σύνδεσης με Εναλλασσόμενο Ρεύμα Στην περίπτωση που η διασύνδεση γίνει με Ε.Ρ., τότε ενώ στην πρώτη φάση του έργου (περίοδος ) τα έργα παραμένουν ίδια, στην δεύτερη φάση του έργου (περίοδος ) μεταξύ Λαυρίου και Σύρου θα ποντιστεί καλώδιο 150 kv με πλαστική μόνωση. Εξαιτίας του περιορισμού στο μήκος του καλωδίου για Ε.Ρ. (70 km) προτείνεται να πραγματοποιηθεί η διασύνδεση με ενδιάμεσες στάσεις στις νήσους Κέα ή/και Κύθνο για την ελαχιστοποίηση του αριθμού των μη εργοστασιακών συνδέσμων στα υποβρύχια τμήματα των καλωδίων και την κατανομή των απαραίτητων συσκευών αντιστάθμισης κατά μήκος του καλωδίου. Επιπλέον, σε αυτή τη φάση του έργου οι Α.Σ.Π. τίθενται σε ψυχρή εφεδρεία. Στη σύνδεση με Ε.Ρ. το έργο ολοκληρώνεται στην δεύτερη φάση. Στην παρούσα διπλωματική γίνεται μελέτη πραγματοποίησης της διασύνδεσης με Συνεχές Ρεύμα. 19

20 2.2.3 Χρονοπρογραμματισμός έργων Κατά τη μελέτη αυτή εξετάστηκε κατά πόσο ήταν σκόπιμη η καθυστέρηση της διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Λαύριο. Η καθυστέρηση αυτή θα βοηθούσε στην ωρίμανση της νέας προτεινόμενης τεχνολογίας, στην άρση ενδεχόμενων επιφυλάξεων που υπάρχουν σχετικά με την εξασφάλιση του αναγκαίου χρόνου για την προκήρυξη και κατασκευή ενός έργου τόσο μεγάλης κλίμακας αλλά και στην εξέταση της οικονομικής αποδοτικότητας του έργου. Για τους παραπάνω λόγους εξετάστηκαν οι ακόλουθοι δύο τρόποι προγραμματισμού. Προγραμματισμός Α Σε περίπτωση υλοποίησης με Συνεχές ρεύμα Α φάση (περίοδος ) Ενίσχυση των υφιστάμενων Α.Σ.Π. με τις αδειοδοτημένες μονάδες (+25 MW) Β φάση (περίοδος ) Ένταξη του πρώτου συνδέσμου Σ.Ρ. Ένταξη των λοιπών έργων διασύνδεσης Θέση των Α.Σ.Π. σε ψυχρή εφεδρεία (λειτουργία σε συνθήκες Ν-1) Γ φάση (περίοδος ) Ένταξη του δεύτερου συνδέσμου Σ.Ρ. Σταδιακή κατάργηση των Α.Σ.Π. Σε περίπτωση υλοποίησης με Εναλλασσόμενο ρεύμα Α φάση ( ) Ενίσχυση των υφιστάμενων Α.Σ.Π με τις αδειοδοτημένες μονάδες (+25 MW) Β φάση Πραγματοποίηση της διασύνδεσης Ε.Ρ. το έτος 2010 Σταδιακή κατάργηση των Α.Σ.Π. Προγραμματισμός Β Σε περίπτωση υλοποίησης με Συνεχές ρεύμα Α φάση (περίοδος ) 20

21 Ενίσχυση των υφιστάμενων Α.Σ.Π. στη μέγιστη δυνατότητά τους (25+35=60 MW) Β φάση (περίοδος ) Καθυστέρηση της ένταξης του πρώτου συνδέσμου Σ.Ρ. για χρονικό διάστημα που θα εξαρτηθεί τόσο από την εξέλιξη των φορτίων όσο και από τις δυνατότητες των Α.Σ.Π. Κανονική ένταξη των λοιπών έργων διασύνδεσης. Λειτουργία των Α.Σ.Π. σε κανονικές συνθήκες (Ν) μέχρι την ένταξη του συνδέσμου Σ.Ρ και στη συνέχεια θέση των Α.Σ.Π. σε ψυχρή εφεδρεία (συνθήκες Ν-1) Γ φάση (περίοδος ) Καθυστέρηση ένταξης του δεύτερου συνδέσμου Σ.Ρ. για χρονικό διάστημα που θα εξαρτηθεί τόσο από την εξέλιξη των φορτίων όσο και από τις δυνατότητες των Α.Σ.Π Σταδιακή κατάργηση των Α.Σ.Π. Σε περίπτωση υλοποίησης με Εναλλασσόμενο ρεύμα Α φάση ( ) Ενίσχυση των υφιστάμενων Α.Σ.Π. στη μέγιστη δυνατότητα τους (25+35=60 MW) Β φάση ( ) Πραγματοποίηση της διασύνδεσης Ε.Ρ το έτος 2015 Σταδιακή κατάργηση των Α.Σ.Π. Η επιλογή του τρόπου προγραμματισμού θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητα επέκτασης των σταθμών παραγωγής, από την εξέλιξη των φορτίων καθώς και από την οικονομικότητα του κάθε σεναρίου προγραμματισμού. 2.3 Παρούσα κατάσταση ηλεκτροδότησης και ζήτησης ενέργειας στις Κυκλάδες Στη συνέχεια θα αναφέρουμε την σημερινή κατάσταση που επικρατεί στα νησιά των Κυκλάδων όσον αφορά την εγκατεστημένη ισχύ και τις προβλεπόμενες μελλοντικές επεκτάσεις των ΑΣΠ στα νησιά, την εγκατεστημένη ισχύ των αιολικών πάρκων και τις μελλοντικές επεκτάσεις στα νησιά καθώς και την πρόβλεψη των φορτίων στις Κυκλάδες μέχρι το

22 2.3.1 Αυτόνομοι Σταθμοί Παραγωγής Η σημερινή κατάσταση στα νησιά σε ότι αφορά την εγκατεστημένη ισχύ και τις προβλεπόμενες μελλοντικές επεκτάσεις των ΑΣΠ στα νησιά είναι η ακόλουθη: Σύρος Η μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς των υφιστάμενων μονάδων ανέρχεται στα 35.5 MW. Η αποδιδόμενη ισχύς των υφιστάμενων μονάδων ανέρχεται στα 25 MW περίπου. Έχει αδειοδοτηθεί επίσης Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος 8 MW. Πάρος Η μέγιστη αποδιδόμενη ισχύς των υφιστάμενων μονάδων παραγωγής εντός του σταθμού ανέρχεται στα 39 MW περίπου. Επιπλέον, βρίσκεται υπό εγκατάσταση μονάδα παραγωγής 11.2 MW. Τέλος, στην ύπαιθρο βρίσκονται εγκατεστημένα φορητά Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη ισχύος 15 MW. Η συνολικά αποδιδόμενη ισχύς του νησιού υπολογίζεται περί τα 53.4 MW. Πρέπει να τονιστεί ότι με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι δυνατή η επέκταση το σταθμού. Σε περίπτωση αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου προβλέπεται εγκατάσταση Η/Ζ ισχύος 15 MW περίπου. Μύκονος Η μέγιστη αποδιδόμενη ισχύς των υφιστάμενων μονάδων παραγωγής εντός του σταθμού ανέρχεται στα 15 MW περίπου. Στην ύπαιθρο βρίσκονται εγκατεστημένα 2 φορητά Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη συνολικής αποδιδόμενης ισχύος 4 MW περίπου, καθώς και ένας αεριοστρόβιλος αποδιδόμενης ισχύος 11 MW, του οποίου όμως η λειτουργία είναι προβληματική. Για τη Μύκονο έχει ήδη αδειοδοτηθεί η εγκατάσταση Η/Ζ ισχύος 6 MW. Επίσης, μετά την πρόσφατη αγορά οικοπέδου υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης με φορητά Η/Ζ Dieel ή με αεριοστρόβιλο ισχύος MW. Η συνολικά αποδιδόμενη ισχύς υπολογίζεται στα 31.1 MW. Άνδρος Η εγκατεστημένη ισχύς στην Άνδρο υπολογίζεται στα 23.4 MW. Η μέγιστη αποδιδόμενη ισχύς των υφιστάμενων μονάδων εντός του σταθμού ανέρχεται στα 15.3 MW περίπου, ενώ δεν προβλέπεται επέκταση του σταθμού καθώς η Άνδρος τροφοδοτείται από την Εύβοια. 22

23 Ακολουθούν σχηματικά οι υφιστάμενες και οι μελλοντικές δυνατότητες παραγωγής των Α.Σ.Π. των νησιών Άνδρου, Σύρου, Μυκόνου και Πάρου. Σχήμα 2.2: Παραγωγή Α.Σ.Π. Κυκλάδων Υπάρχοντα Αιολικά Πάρκα Η εγκατεστημένη ισχύς Αιολικών στις Κυκλάδες στις μέρες μας είναι πολύ χαμηλή. Το γεγονός αυτό δικαιολογείται εν μέρει από τον περιορισμό των τεχνικών ελαχίστων στα νησιά, που καθιστά ασύμφορες πολλές πιθανές επενδύσεις στο χώρο των Κυκλάδων. Ο περιορισμός αυτός βέβαια θα αρθεί με την πραγματοποίηση της διασύνδεσης, οπότε είναι δυνατό να εγκατασταθεί σημαντική ισχύς στα νησιά αυτά. Η εγκατεστημένη ισχύς Αιολικών στα νησιά που θα συμμετάσχουν στη διασύνδεση φαίνεται στον παρακάτω πίνακα [6]: 23

24 Εγκατεστημένα Α/Π Κυκλάδων Νησί Ισxύς Α/Π (MW) Αριθμός Α/Γ MW/Περιοχή Άνδρος Τήνος Σύρος Μύκονος Πάρος Νάξος Πίνακας 2.1 Τα αιολικά πάρκα που χρησιμοποιούνται στους υπολογισμούς για την μελέτη της διασύνδεσης έχουν υπολογιστεί σε άλλες διπλωματικές [2,4], που πραγματεύονται το ζήτημα της διασύνδεσης από την σκοπιά της οικονομικής αποδοτικότητας των πάρκων αλλά και τους περιορισμούς όσον αφορά την εγκατάσταση των αιολικών πάρκων. Τελικά η συνολική ισχύς των αιολικών πάρκων που θα εγκατασταθούν προκύπτει ίση με MW λόγω των θερμικών ορίων των καλωδίων. Η επιλογή της ισχύος των αιολικών πάρκων που θα εγκατασταθούν σε κάθε νησί φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Α/Π Κυκλάδων Νησί Εγκατεστημένη Ισχύς (MW) Αριθμός Α/Π Άνδρος 174,8 32 Νάξος 128,4 20 Πάρος 66,4 12 Τήνος 15,2 3 Σύρος 4,4 1 Μύκονος 18 5 Πίνακας 2.2: Επιλεγμένα Αιολικά Πάρκα μετά από περιορισμούς τοπολογίας Αυτά τα πάρκα δεν είναι δυνατόν να κατασκευαστούν και να λειτουργήσουν ταυτόχρονα στα νησιά, αλλά θα αναπτυχθούν σταδιακά μέχρι να φτάσουν το ανώτατο όριο των MW. Για το λόγο αυτό τα αιολικά πάρκα εντάσσονται κατά ομάδες, από το 2010 μέχρι και το 2020 οπότε και θεωρούμε ότι θα έχουν κατασκευαστεί και θα λειτουργούν όλα τα Α/Π κανονικά. 24

25 Στη συνέχεια ακολουθεί πίνακας που δείχνει τη σειρά ένταξης των Α/Π με την εξέλιξη των ετών. Α/Π Κυκλάδων Τελική Νησί Εγκατεστημένη Ισχύς (MW) εγκατεστημένη ισχύς Νέα Α/Π (MW) Άνδρος 1,575 43,2 44,775 Τήνος 0,4 8,8 9, Σύρος 3,505 4,4 7,905 Μύκονος 0,3 8 8,3 Πάρος 0,11 14,4 14,51 Νάξος 1,275 42,4 43,675 Άνδρος 44,775 65,6 110,375 Τήνος 9,2 6,4 15, Σύρος 7, ,905 Μύκονος 8, ,3 Πάρος 14, ,51 Νάξος 43, ,675 Άνδρος 110, ,375 Τήνος 15,6 0 15, Σύρος 7, ,905 Μύκονος 18,3 0 18,3 Πάρος 42, ,51 Νάξος 91, ,675 Πίνακας 2.3: Σειρά ένταξης των Α/Π με την εξέλιξη των ετών Πρόβλεψη φορτίων Τα νησιά των Κυκλάδων παρουσίασαν τα τελευταία χρόνια ρυθμό αύξησης της ζήτησης σημαντικά μεγαλύτερο από το μέσο ελλαδικό αλλά και τον νησιωτικό χώρο, ο οποίος συνδέεται άμεσα με τον ρυθμό της τουριστικής ανάπτυξης [6]. Η υλοποίηση της διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εξέλιξη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στις νήσους και την ικανότητα των υπαρχόντων Α.Σ.Π. για κάλυψη των απαιτούμενων φορτίων. Παρακάτω ακολουθούν στοιχεία για τη μεθοδολογία και την πρόβλεψη των φορτίων όπως προέκυψαν από την μελέτη για τη διασύνδεση των Κυκλάδων [5]. Η πρόβλεψη της ζήτησης βασίστηκε σε απολογιστικά στοιχεία των 5-6 τελευταίων ετών, ώστε να αντανακλά τις πλέον πρόσφατες τάσεις της ζήτησης. Αρχικά, 25

26 εκτιμήθηκε η συνολική ετήσια ζήτηση ενέργειας κάθε νησιού που παρουσιάζει κατά κανόνα ομαλότερη μεταβολή σε σχέση με τη μέγιστη ετήσια ζήτηση ισχύος. Στη συνέχεια η πρόβλεψη της ετήσιας αιχμής προέκυψε με εκτίμηση του ετήσιου συντελεστή φορτίου, που βασίστηκε στο μέσο όρο της τελευταίας 5ετίας. Ο συντελεστής φορτίου θεωρήθηκε είτε σταθερός είτε με μικρή διαχρονική τάση ανόδου. Στη συνέχεια θεωρήθηκε διαχρονική μείωση των ποσοστών αύξησης, με σταθεροποίηση των ρυθμών σε χαμηλά επίπεδα ετήσιων αυξήσεων για τα τελευταία έτη ( ), ανάλογα με τις εκτιμώμενες δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης ή τις τάσεις κορεσμού που αναμένεται να εμφανισθούν στα πλέον τουριστικώς αναπτυγμένα νησιά. Ως πρόσθετο κριτήριο θεωρείται και η έκταση του εκάστοτε νησιού ώστε η αναμενόμενη μελλοντική πυκνότητα φορτίου να φράσσεται σε επίπεδα ανάλογα με την πυκνότητα δόμησης των νησιών. Η πρόβλεψη του ελαχίστου βασίστηκε στα διαθέσιμα στοιχεία ζήτησης ανά Α.Σ.Π, με την παραδοχή ότι η αύξηση του ελαχίστου συμβαδίζει με εκείνη της ετήσιας ζήτησης ενέργειας ανά νησί. Τα αποτελέσματα της πρόβλεψης μέγιστης και ελάχιστης ζήτησης ισχύος για τα νησιά Άνδρο, Τήνο, Σύρο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο φαίνονται στους παρακάτω πίνακες και διαγράμματα. [3, 7] Για την Άνδρο, την Τήνο και την Σύρο Μέγιστη-Ελάχιστη Ζήτηση Ισχύος ανά έτος (MW) Άνδρος Τήνος Σύρος Έτος φορτία max min max min max min 2020 P (MW) Q (MVar) S (MVA) Coφ P (MW) Q (MVar) S (MVA) Coφ P (MW) Q (MVar) S (MVA) Coφ P (MW) Q (MVar) S (MVA) Coφ Πίνακας 2.4: Μέγιστη και ελάχιστη ζήτηση ισχύος για Άνδρο, Τήνο, Σύρο 26

27 Για τη Μύκονο, την Πάρο και τη Νάξο Μέγιστη-Ελάχιστη Ζήτηση Ισχύος ανά έτος (MW) Μύκονος Πάρος Νάξος Έτος Φορτία max min max min max min 2020 P (MW) Q (MVar) S (MVA) Coφ P (MW) Q (MVar) S (MVA) Coφ P (MW) Q (MVar) S (MVA) Coφ P (MW) Q (MVar) S (MVA) coφ Πίνακας 2.5: Μέγιστη και ελάχιστη ζήτηση ισχύος για Μύκονο, Πάρο, Νάξο Καλώδια που χρησιμοποιήθηκαν στους υπολογισμούς Στη συνέχεια ακολουθούν τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων και νέων εναέριων και υποβρυχίων καλωδίων που λήφθηκαν υπόψη κατά τους υπολογισμούς [8]: Υφιστάμενο υποβρύχιο καλώδιο 150 kv (Εύβοια-Άνδρος, Άνδρος-Τήνος) R=0,227 Ω/km X=0,1 Ω/km C=350 nf/km S max =140 MVA (3x1)x1x300mm 2 Cu-Oil μήκη καλωδίων: Εύβοια-Άνδρος: 15 km Άνδρος-Τήνος: 3,2 km Νέο υποβρύχιο καλώδιο 150 kv (Άνδρος-Σύρος, Σύρος-Πάρος, Σύρος-Μύκονος, Πάρος-Νάξος, Νάξος-Μύκονος) R=0,1 Ω/km X=0,1 Ω/km C=126 nf/km 27

28 S max =140 MVA (3x1)x1x300 mm 2 XLPE μήκη καλωδίων: Σύρος-Άνδρος: 32 km Σύρος-Μύκονος: 36 km Σύρος-Πάρος: 50 km Πάρος-Νάξος: 16 km Νάξος-Μύκονος: 40 km Νέο υποβρύχιο καλώδιο (Λαύριο-Σύρος) διπολικό καλώδιο 2x200 MW/Σ.Ρ. μήκος καλωδίου: 2x100 km Υποβρύχιο καλώδιο 66 kv (Τήνος-Σύρος, Τήνος-Μύκονος) R=0,095 Ω/km X=0,120 Ω/km C=450 nf/km S max =60 MVA (3x1)x1x300mm 2 XLPE μήκη καλωδίων: Τήνος-Σύρος: 20 km Τήνος-Μύκονος: 13 km Μετασχηματιστές Στον παρακάτω πίνακα ακολουθούν οι μετασχηματιστές που συνδέουν τα αιολικά στη Μέση Τάση. Α/Π Κυκλάδων Νησί Εγκατεστημένα Α/Π (MW) Μετασχηματιστές 2020 Άνδρος 176, Τήνος 15,6 17,5 Σύρος 7, Μύκονος 18,3 20 Πάρος 66,51 70 Νάξος 129, ,5 Πίνακας 2.6: Ισχύς μετασχηματιστώνα/π 28

29 Όσον αφορά τους μετασχηματιστές Υ.Τ/Μ.Τ (150/20 kv) στους ζυγούς των νησιών ακολουθεί ο παρακάτω πίνακας. Αναφορές Μετασχηματιστές Νησί (150/20 kv) (MW) Σύρος (Σύρος-Σύρος2) Τήνος (Τήνος-Τήνος2) Μύκονος (Μύκονος- Μύκονος2) Πίνακας: 2.7: Ισχύς μετασχηματιστών Υ.Τ/Μ.Τ [1] ΔΕΣΜΗΕ, Μελέτη Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς , Αθήνα Ιανουάριος 2006 [2] Βροντίση Ζωή, «Διπλωματική Εργασία με θέμα: Τεχνοοικονομική Ανάλυση της ανάπτυξης αιολικής ενέργειας στις διασυνδεδεμένες Κυκλάδες», Οκτώβριος 2006 [3] Τελική Έκθεση- Ομάδα Εργασίας για την Διασύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα, Αθήνα, Μάιος 2005 [4] Τσαπέ Ειρήνη, «Διπλωματική Εργασία με θέμα: Μελέτη Διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα», Ιούλιος 2007 [5] «Προκαταρκτική Μελέτη Διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας», Μέρος Τεχνική Ανάλυση, Αθήνα, Μάρτιος 2004 [6] «Προκαταρκτική Μελέτη Διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας», Μέρος Τεχνική Ανάλυση, Αθήνα, Μάρτιος 2004 [7] Παραρτήματα- Ομάδα Εργασίας για την διασύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα, Αθήνα, Μάιος 2005 [8] Οδηγός Προγραμματισμού των Δικτύων Διανομής, Τυποποίηση και τεχνικά χαρακτηριστικά εγκαταστάσεων, Υποβρύχια καλώδια, Δ.Ε.Η. 29

30 30

31 Κεφάλαιο 3-Σύστημα Μεταφοράς με Συνεχές Ρεύμα Υψηλής Τάσης 3.1. Συστήματα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Η μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται με ρεύμα υψηλής τάσης, καθώς με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η μαζική ενεργειακή μεταφορά (bulk-energy tranfer). Υπάρχουν δύο συστήματα μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας, το σύστημα υψηλής τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος (High Voltage Alternating Current, HVAC), και το σύστημα μεταφοράς υψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος (High Voltage Direct Current, HVDC). Αν και το σύστημα μεταφοράς που χρησιμοποιείται ευρέως είναι το HVAC, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιείται το σύστημα HVDC καθώς παρουσιάζει ορισμένα πλεονεκτήματα έναντι του HVAC. Οι περιπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιήθηκε σύνδεση με HVDC είναι οι ακόλουθες: i) Σύνδεση δύο συστημάτων με υποβρύχια καλώδια μεγάλης απόστασης. Σε αυτή την περίπτωση η μετάδοση AC ρεύματος δεν είναι πρακτική εξαιτίας της χωρητικής συμπεριφοράς των καλωδίων που απαιτεί σταθμούς αντιστάθμισης ισχύος κάθε 30 km. ii) Ασύγχρονη σύνδεση μεταξύ δύο συστημάτων εναλλασσόμενου ρεύματος που είτε έχουν διαφορετική συχνότητα είτε η σύνδεση δεν θα ήταν βιώσιμη λόγω προβλημάτων ευστάθειας του συστήματος iii) Μετάδοση υψηλής ποσότητας ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις με εναέριες γραμμές. Τα συστήματα μεταφοράς HVDC σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 600 km είναι ανταγωνιστική εναλλακτική λύση σε σύγκριση με τα συστήματα HVAC. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω η σύνδεση πραγματοποιήθηκε με HVDC λόγω των πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει αυτός ο τρόπος μετάδοσης του ρεύματος έναντι του HVAC. Έτσι τα κύρια πλεονεκτήματα της μετάδοσης της ηλεκτρικής ενέργειας με HVDC είναι: η μεταφορά HVDC δεν χρειάζεται αντιστάθμιση ισχύος. Άρα δεν απαιτείται η κατασκευή σταθμών αντιστάθμισης ισχύος, όπως συμβαίνει για συνδέσεις AC όταν το μήκος των καλωδίων ξεπερνά τα 30 km. 31

32 με κατάλληλο έλεγχο ένα σύστημα ζεύξης DC μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της ευστάθειας ενός συστήματος AC η δυνατότητα ηλεκτρονικού ελέγχου των HVDC συστημάτων. Δίνεται η δυνατότητα γρήγορου ελέγχου τόσο του μεγέθους όσο και της φοράς της μεταδιδόμενης ισχύος. Στα ακόλουθα σχήματα παρουσιάζονται το τυπικό σύστημα διανομής για AC και DC γραμμές μεταφοράς μεγάλου μήκους. Στην περίπτωση που έχουμε AC γραμμή μεταφοράς παρατηρούμε ότι πρέπει να τοποθετήσουμε κατάλληλους αντισταθμιστές ισχύος ώστε να διατηρήσουμε την τάση στους ζυγούς σταθερή και μέσα στα ανεκτά όρια ( ±5% της ονομαστικής της τιμής). Αντίστοιχα, στην DC γραμμή μεταφοράς, δεν χρειάζονται αντισταθμιστές ισχύος, γεγονός που καθιστά αυτό το σύστημα μεταφοράς το πλέον εφικτό για μεγάλες αποστάσεις αλλά και περισσότερο οικονομικό. Σχήμα 3.1: Τυπικό DC σύστημα διανομής (a): AC σύστημα (b): σταθμοί μετατροπής (c): DC γραμμή (F): φίλτρα 32

33 Σχήμα 3.2: Τυπικό AC σύστημα διανομής μεγάλης απόστασης (a): AC σύστημα (b): AC γραμμή μεταφοράς (c): υποσταθμός 3.2. Συστήματα μεταφοράς HVDC Για να γίνει η μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας με HVDC, χρειάζονται δύο μετατροπείς ισχύος, μία ανορθωτική διάταξη στο σταθμό παραγωγής όπου η εναλλασσόμενη τάση των γεννητριών μετατρέπεται σε συνεχή και ένα αντιστροφέα στο φορτίο όπου η DC τάση μεταφοράς μετατρέπεται σε τριφασική εναλλασσόμενη τάση. Στο ακόλουθο σχήμα φαίνεται ένα σύστημα μεταφοράς HVDC όπου μπορούμε να δούμε τους δύο προαναφερθέντες μετατροπείς ισχύος. Σχήμα 3.3: Σύστημα μεταφοράς HVDC 33

34 Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι ο ανορθωτής βρίσκεται πλησίον του σταθμού παραγωγής, ενώ ο αντιστροφέας βρίσκεται πλησίον του φορτίου. Στην ανάλυση των κυκλωμάτων των μετατροπέων που θα γίνει στην συνέχεια του κεφαλαίου θα φανεί ότι στον ανορθωτή έχουμε μεταφορά ισχύος από το AC στο DC σύστημα, ενώ στον αντιστροφέα έχουμε μεταφορά ισχύος από το DC στο AC σύστημα. Η τεχνολογία μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας με Υψηλής Τάσης Συνεχές Ρεύμα εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 1954 για την σύνδεση του Ηπειρωτικού συστήματος της Σουηδίας με το νησί Gotland [1]. Η ισχύς της σύνδεσης ήταν 20 MW και το υποβρύχιο καλώδιο είχε μήκος 90 km. Η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την σύνδεση ήταν οι ανορθωτές λυχνίας. Στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλα έργα που χρησιμοποιήθηκε η ίδια τεχνολογία, όπως η υποβρύχια σύνδεση Αγγλίας- Γαλλίας (1961), η σύνδεση Σαρδηνίας-Ιταλίας (1967) κ.ά. Το 1972 χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά μία νέα τεχνολογία για την μεταφορά HVDC. Το έργο αυτό έγινε στον Καναδά (Eel River) και η μετατροπή AC-DC γίνεται μέσω θυρίστορ. Στη συνέχεια ακολούθησαν πολλά έργα στα οποία χρησιμοποιήθηκε αυτή η τεχνολογία. Από το 1997 όμως και μετά, αντί των θυρίστορ χρησιμοποιούνται νέα διακοπτικά στοιχεία, τα IGBT, και η τεχνολογία που τα χρησιμοποιεί ονομάζεται HVDC Light Στοιχεία Συστήματος Μεταφοράς HVDC Τα βασικά στοιχεία από τα οποία αποτελείται ένα σύστημα μεταφοράς HVDC φαίνονται στο ακόλουθο σχήμα: 34

35 Σχήμα 3.4: Βασικά στοιχεία ενός HVDC συστήματος [2] Τα στοιχεία που αποτελούν ένα HVDC σύστημα είναι: μετατροπείς (ανορθωτής ή αντιστροφέας και μετασχηματιστής) DC γραμμές AC φίλτρα DC φίλτρα DC πηνία εξομάλυνσης σύστημα ελέγχου πηγή άεργου ισχύος Μετατροπείς: Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, για να έχουμε μεταφορά HVDC, χρειάζονται ειδικές διατάξεις οι οποίες θα μετατρέπουν την εναλλασσόμενη τάση (AC) των γεννητριών σε συνεχή (DC) και αντίστροφα την συνεχή σε εναλλασσόμενη ώστε να μπορούν να τροφοδοτούνται τα φορτία. Οι μετατροπείς που μετατρέπουν την τάση από AC σε DC ονομάζονται ανορθωτές, ενώ οι μετατροπείς που μετατρέπουν την τάση από DC σε AC, ονομάζονται αντιστροφείς. Ανάμεσα στον μετατροπέα και την AC πλευρά του κυκλώματος είναι συνδεδεμένοι μετασχηματιστές με μεταβλητό λόγο μετασχηματισμού (tap changer). Οι μετασχηματιστές χρησιμοποιούνται για δύο λόγους, για την προσαρμογή της τάσης μεταξύ της εναλλασσόμενης τάσης παραγωγής και της HVDC τάσης μεταφοράς αλλά και για την ύπαρξη γαλβανικής ή 35

36 ωμικής απομόνωσης μεταξύ της τροφοδοσίας από το σταθμό παραγωγής και της εξόδου της ανορθωτικής διάταξης. [3] Πηνία εξομάλυνσης: Τα πηνία που βρίσκονται στην DC γραμμή (moothing reactor, η τιμή τους είναι κοντά στο 1,0 H) είναι συνδεδεμένα σε σειρά με τους μετατροπείς AC/DC/AC. Χρησιμοποιούνται για περαιτέρω μείωση των DC αρμονικών αλλά και για τον περιορισμό των βραχυκυκλωμάτων σε περίπτωση που συμβεί ένα σφάλμα στην DC γραμμή. Επιπλέον με τα πηνία αυτά αποφεύγεται η ασυνέχεια στην περίπτωση χαμηλού φορτίου ενώ επιτυγχάνεται και η αποφυγή του σφάλματος μετάβασης στον αντιστροφέα. [1] AC και DC φίλτρα: Οι μετατροπείς δημιουργούν αρμονικές στην τάση και στο ρεύμα τόσο στην AC όσο και στην DC πλευρά. Αυτές οι αρμονικές μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση στους πυκνωτές γειτονικών γεννητριών αλλά και να επηρεάσουν τηλεπικοινωνιακά συστήματα. Για να αποφευχθεί αυτό χρησιμοποιούνται φίλτρα για την εξάλειψη των αρμονικών τόσο στην AC όσο και στην DC πλευρά. Προσφορά άεργου ισχύος: Οι μετατροπείς AC/DC/AC απορροφούν άεργο ισχύ. Στη μόνιμη κατάσταση λειτουργίας, η άεργος ισχύς που καταναλώνεται είναι περίπου το 50% της ενεργού ισχύος που μεταφέρεται μέσω της DC σύνδεσης. Στη μεταβατική κατάσταση λειτουργίας, η κατανάλωση άεργου ισχύος μπορεί να είναι και μεγαλύτερη από το προηγούμενο ποσοστό. Για αυτό τον λόγο, πρέπει κοντά στους μετατροπείς να υπάρχουν πηγές άεργου ισχύος. Στην περίπτωση που η DC σύνδεση γίνεται μεταξύ δύο ισχυρών AC συστημάτων, η προσφορά ισχύος γίνεται συνήθως μέσω εγκάρσιων πυκνωτών (hunt capacitor). Ανάλογα με την ζήτηση ισχύος μέρος της προσφερόμενης άεργου ισχύος στους μετατροπείς μπορεί να γίνει μέσω σύγχρονων πυκνωτών ή πυκνωτών αντιστάθμισης. Ένα μέρος της ζητούμενης άεργου ισχύος μπορεί να καλύπτεται και από τους πυκνωτές των AC φίλτρων που χρησιμοποιούνται. Ηλεκτρόδια: Πολλές DC συνδέσεις σχεδιάζονται ώστε να χρησιμοποιούν τη γη ως ουδέτερο αγωγό. Η σύνδεση με τη γη απαιτεί έναν αγωγό μεγάλης επιφάνειας ο οποίος αναφέρεται ως ηλεκτρόδιο. 36

37 3.4. Μετατροπείς Γενικά-Λειτουργία θυρίστορ Το κλασσικό σύστημα μεταφοράς με HVDC περιλαμβάνει την μετατροπή AC/DC/AC η οποία γίνεται μέσω των θυρίστορ. Το θυρίστορ είναι ημιαγωγικό στοιχείο ισχύος, το οποίο από πλευράς δομής είναι ένας ελεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου τεσσάρων στρωμάτων (p-n-p-n) που μπορεί να θεωρηθεί σαν ένας συνδυασμός δύο τρανζίστορ. Η εσωτερική δομή του τρανζίστορ φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα: Σχήμα 3.5: Εσωτερική δομή θυρίστορ Το θυρίστορ είναι ελεγχόμενος διακόπτης, αφού αν δεν υπάρχει παλμός έναυσης στην πύλη (G) του θυρίστορ, ανεξάρτητα αν είναι θετικά πολωμένο, δεν υπάρχει ροή ρεύματος μέσω του θυρίστορ. Για να βρεθεί το θυρίστορ σε κατάσταση αγωγής θα πρέπει να δοθεί στην πύλη του παλμός έναυσης, με την προϋπόθεση το θυρίστορ να είναι θετικά πολωμένο. Το θυρίστορ όταν βρεθεί στην κατάσταση αγωγής, μετά την εφαρμογή του παλμού έναυσης, θα εξακολουθεί να παραμένει στην κατάσταση αυτή ακόμα και αν ο παλμός έναυσης αφαιρεθεί. Για να διακοπεί η κατάσταση αγωγής θα πρέπει είτε το ρεύμα που ρέει μέσω του θυρίστορ να μηδενισθεί είτε η πολικότητα της ανόδου να γίνει αρνητική σε σχέση με την κάθοδο. Παρατηρούμε ότι διακρίνεται σε τρεις περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζουν και την κατάσταση στην οποία μπορεί να βρεθεί το θυρίστορ: α) Κατάσταση αγωγής: το θυρίστορ άγει και υπάρχει ροή ρεύματος από την άνοδο στην κάθοδο β) Κατάσταση θετικής αποκοπής: το θυρίστορ είναι θετικά πολωμένο, δηλαδή η τάση στην άνοδο είναι μεγαλύτερη από την τάση στην κάθοδο, αλλά βρίσκεται σε 37

38 κατάσταση αποκοπής. Όταν δοθεί παλμός έναυσης στο θυρίστορ τότε μεταβαίνει στην κατάσταση αγωγής γ) Κατάσταση αρνητικής αποκοπής: το θυρίστορ μεταβαίνει στην κατάσταση αυτή όταν μεταξύ ανόδου και διόδου εφαρμοστεί αρνητική τάση. Όταν το θυρίστορ μεταβεί σε αυτή την κατάσταση έχουμε επιτύχει την σβέση του. Όπως φαίνεται από την γραφική παράσταση υπάρχει μία οριακή τιμή της τάσης του θυρίστορ πέρα από την οποία το θυρίστορ μεταβαίνει σε κατάσταση αγωγής χωρίς να χρειάζεται παλμός έναυσης. Η οριακή αυτή τιμή ονομάζεται κρίσιμη τάση αποκοπής. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω όταν η τάση στην άνοδο του θυρίστορ είναι μεγαλύτερη από την τάση στην κάθοδο, τότε το θυρίστορ είναι σε κατάσταση θετικής αποκοπής και αν στο θυρίστορ δοθεί παλμός έναυσης, τότε θα περάσει στην κατάσταση αγωγής. Όμως υπάρχει ένας χρόνος καθυστέρησης (t d, της τάξης των μec) προτού το ρεύμα της ανόδου αρχίσει να αυξάνει. Επιπλέον, απαιτείται και ένα χρονικό διάστημα μέχρι το ρεύμα της ανόδου να αυξηθεί από το 10% στο 90% της ονομαστικής του τιμής. Ο χρόνος αυτό ονομάζεται χρόνος ανύψωσης (t r ), ενώ το άθροισμα του χρόνου καθυστέρησης και του χρόνου έναυσης (t d +t r ) ονομάζεται χρόνος έναυσης του θυρίστορ. Η σβέση του θυρίστορ αρχίζει από την στιγμή που εφαρμόζεται αρνητική τάση στα άκρα του. Κατά την σβέση του θυρίστορ παρατηρείται όπως και κατά την έναυση, μία καθυστέρηση για την μετάβαση από την μία κατάσταση στην άλλη. Η καθυστέρηση αυτή ονομάζεται χρόνος αποκατάστασης (t n ) Ανορθωτές Η μετατροπή AC/DC γίνεται με τριφασικές ελεγχόμενες ανορθωτικές διατάξεις οι οποίες μετατρέπουν την εναλλασσόμενη τάση των γεννητριών σε συνεχή. Στο ακόλουθο σχήμα παρουσιάζεται η τριφασική ανορθωτική διάταξη, η οποία χρησιμοποιεί έξι θυρίστορ και ένα μετασχηματιστή στην είσοδο της ο οποίος δεν παρουσιάζεται στο σχήμα. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της ανορθωτικής διάταξης είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιεί μετασχηματιστή εισόδου χωρίς να υπάρχει το πρόβλημα του μαγνητικού κορεσμού [4]. Επιπλέον η ανορθωτική διάταξη όχι μόνο μετατρέπει την AC σε DC τάση αλλά ελέγχει και την τάση εξόδου μέσω της γωνίας έναυσης (α) των θυρίστορ. 38

39 Σχήμα 3.6: Τριφασική ελεγχόμενη ανορθωτική διάταξη [2] Οι φασικές τάσεις δίνονται από τις ακόλουθες σχέσεις: e = E t+ a b c 0 mco( ω 60 ) e = E t 0 mco( ω 60 ) e = E t 0 mco( ω 180 ) Αν V ac είναι rm τιμή της πολικής τάσης, τότε οι παραπάνω εξισώσεις μπορούν να γραφούν ως εξής: 2 ea = V t+ 3 0 acco( ω 60 ) 2 eb = V t 3 0 acco( ω 60 ) 2 ec = V t 3 0 acco( ω 180 ) Οι κάθοδοι των τριών άνω θυρίστορ (1, 3, 5) είναι συνδεδεμένες. Αυτό σημαίνει ότι όταν η φασική τάση οποιασδήποτε φάσης είναι μεγαλύτερη από την τάση της καθόδου, τότε το θυρίστορ θα άγει (εφόσον βέβαια του δοθεί παλμός έναυσης). Για αυτό τον λόγο τα τρία αυτά θυρίστορ ονομάζονται θετική ομάδα της ανόρθωσης. Αντίστοιχα, οι άνοδοι των τριών θυρίστορ της κάτω σειράς (4, 6, 2) είναι συνδεδεμένες. Έτσι όταν η φασική τάσης οποιασδήποτε φάσης είναι μικρότερη από την τάση της ανόδου, τότε το θυρίστορ θα άγει (με την προϋπόθεση και πάλι να δοθεί στο θυρίστορ παλμός έναυσης). Αυτή η ομάδα των θυρίστορ ονομάζεται αρνητική ομάδα της ανόρθωσης. (1) 39

40 Η γωνία έναυσης των θυρίστορ (α) χρησιμοποιείται για την έναυση των θυρίστορ αλλά και τον έλεγχο της DC τάσης. Άρα πλέον τα θυρίστορ αρχίζουν να άγουν τη χρονική στιγμή ωt = α αντί της ω t = 0 και αντίστοιχα την στιγμή π ωt = + α αντί 3 π της ω t =. Η γωνία έναυσης των θυρίστορ μετράται με αφετηρία τη διασταύρωση 3 δύο τάσεων. Τα παραπάνω φαίνονται και στο ακόλουθο σχήμα. Σχήμα 3.7: Γωνία αγωγής [2] Οι παλμοί έναυσης των θυρίστορ μιας ομάδας έχουν μεταξύ τους μία διαφορά φάσης 120 0, όπως συμβαίνει και με τις αντίστοιχες φασικές τους τάσεις. Επομένως κάθε θυρίστορ άγει για Τα θυρίστορ της αρνητικής ομάδας αρχίζουν να άγουν μετά από σε σχέση με τα αντίστοιχα τους θυρίστορ της θετικής ομάδας. Δηλαδή αν το θυρίστορ 1 (σχήμα 3.6) αρχίσει να άγει σε μία γωνία α, τότε το αντίστοιχο του θυρίστορ από την αρνητική ομάδα, το οποίο είναι το θυρίστορ 4, θα αρχίσει να άγει στην γωνία α. Για κάθε περίοδο της τάσης εισόδου η τάση εξόδου έχει 6 παλμούς. Για το λόγο αυτό η ανόρθωση αυτή ονομάζεται και ανόρθωση έξι παλμών. Όταν η γωνία έναυσης είναι μηδέν (α=0 0 ), τότε η ανόρθωση λειτουργεί σαν μη ελεγχόμενη τριφασική ανόρθωση γέφυρας, αφού τα θυρίστορ λειτουργούν σαν να ήταν δίοδοι. Η υψηλότερη τιμή της γωνίας έναυσης είναι Αν ξεπεραστεί αυτή η 40

41 τιμή της γωνίας έναυσης τότε το θυρίστορ δεν μπορεί να περάσει στην κατάσταση αγωγής λόγω της αντίστροφης πολικότητας της τάσης στην άνοδο και στην κάθοδο. Θεωρώντας ότι η γωνία αγωγής είναι μηδέν (α=0), θα εξετάσουμε την αγωγή των θυρίστορ. Από το σχήμα 3.7, όταν είμαστε λίγο πριν το ωt=0, είναι τα θυρίστορ 1 και 2 που άγουν. Αμέσως μετά την ωt=0, η e b γίνεται μεγαλύτερη από την e a, οπότε άγει το θυρίστορ 3, ενώ επέρχεται η σβέση του θυρίστορ 1 αφού η κάθοδος του έχει υψηλότερο δυναμικό από την άνοδο του. Μέχρι την στιγμή ωt=60 0 είναι τα θυρίστορ 2 και 3 που άγουν. Εκείνη όμως την στιγμή, η e a είναι περισσότερο αρνητική από την e c, με αποτέλεσμα την σβέση του 2 και έναυση του 4. Τη χρονική στιγμή ωt=120 0, η e c είναι μεγαλύτερη από την e b, επομένως έχουμε την σβέση του 3 και έναυση του 5. Αντίστοιχα, τη στιγμή ωt=180 0, έχουμε την σβέση του 4 και έναυση του 6, τη στιγμή ωt=240 0 έχουμε την σβέση του 5 και έναυση του 1 και τέλος την στιγμή ωt=300 0 έχουμε την σβέση του 6 και έναυση του 2. Εδώ ολοκληρώνεται μία περίοδος οπότε και επαναλαμβάνεται ο κύκλος. Τα παραπάνω συμβαίνουν όταν η γωνία αγωγής των θυρίστορ είναι μηδέν. Στην περίπτωση που η γωνία αγωγής είναι διαφορετική του μηδενός, τότε το θυρίστορ 3 αντί να αρχίσει να άγει την στιγμή ωt=0 θα αρχίσει να άγει την στιγμή ωt=α. Αντίστοιχα το θυρίστορ 4 θα αρχίσει να άγει όταν ωt=α+60 0, το θυρίστορ 5 όταν ωt=α κοκ. Η γωνία αγωγής περιορίζεται μέχρι το 180 0, καθώς αν υπερβεί την τιμή αυτή το θυρίστορ δεν θα περάσει στην κατάσταση αγωγής. Για παράδειγμα, θεωρώντας το θυρίστορ 3 του σχήματος 3.6 και την τάση e b, τότε αν α>180 0, η τάση της φάση a είναι μεγαλύτερη από την τάση της φάσης b. Επομένως σε αυτή την περίπτωση η αγωγή του θυρίστορ 3 είναι αδύνατη. Με βάση και τα παραπάνω, για γωνία αγωγής α, η μέση συνεχής τάση δίνεται από την σχέση: όπου 3 3 Vd = Emcoα = Vdocoα (2), π είναι η DC τάση κενού φορτίου. V do 3 2 = V π ac 41

42 Υποθέτουμε ότι οι απώλειες του ανορθωτή είναι αμελητέες, οπότε η ενεργός ισχύς της DC και AC πλευράς του ανορθωτή είναι ίσες: P = P 3V I coφ = V I (3), ac dc ac φ d d όπου V ac είναι η rm τιμή της πολικής τάσης V ac = 3 E 2 I φ είναι η rm τιμή του ρεύματος που ρέει σε κάθε φάση coφ ο συντελεστής ισχύος I d το ρεύμα στην DC πλευρά του ανορθωτή. m Το ρεύμα I d εξαρτάται από την βασική συνιστώσα του φασικού ρεύματος που παράγεται στην AC πλευρά και από την εξίσωση από την οποία τελικά προκύπτει Id I 2 3 = I π 2 φ d π = I φ (4) 6 Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε το φαινόμενο της μετάβασης το οποίο πραγματοποιείται λόγω της ύπαρξης της επαγωγικής αντίδρασης (L C ) στην AC πλευρά του δικτύου. Λόγω της επαγωγικής αυτής αντίδρασης η μετάβαση του ρεύματος από την μία φάση στην άλλη απαιτεί κάποιο χρονικό διάστημα (το ρεύμα διαμέσου μίας επαγωγής δεν μπορεί να αλλάξει άμεσα). Αυτό σημαίνει ότι κατά την διάρκεια της μετάβασης θα άγουν ταυτόχρονα τρία θυρίστορ, τα δύο από αυτά σχηματίζοντας βραχυκύκλωμα. Από το σχήμα 3.6 αν αναλύσουμε το κύκλωμα κατά την διάρκεια της μετάβασης από το θυρίστορ 1 στο θυρίστορ 3, παρατηρούμε ότι η τάση πέφτει στο e a + e 2 b, αντί του e b, όπως άλλωστε φαίνεται και στο ακόλουθο σχήμα. Η μείωση της AC τάσης οδηγεί και στην μείωση της DC τάσης 42

Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ

Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Μέχρι το 1950, η ηλεκτροδότηση όλης της χώρας γινόταν με περίπου 350 Αυτόνομους Σταθμούς Παραγωγής, συνήθως ένα,, εγκατεστημένο

Διαβάστε περισσότερα

Το ακριβές αντικείµενο της Επιτροπής προσδιορίστηκε ως εξής:

Το ακριβές αντικείµενο της Επιτροπής προσδιορίστηκε ως εξής: Το ακριβές αντικείµενο της Επιτροπής προσδιορίστηκε ως εξής: Η εξέταση των προτεινόµενων λύσεων για τη ιασύνδεση των Νησιών των Κυκλάδων Άνδρου, Τήνου, Μυκόνου, Πάρου και Νάξου µε το Εθνικό ιασυνδεδεµένο

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Ελέγχου Ηλεκτρικών Κινητήρων Σ.Ρ.

Μέθοδοι Ελέγχου Ηλεκτρικών Κινητήρων Σ.Ρ. Μέθοδοι Ελέγχου Ηλεκτρικών Κινητήρων Σ.Ρ. Ευθυμίου Σωτήρης Δέδες Παναγιώτης 26/06/2014 Εισαγωγή Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι η συνοπτική περιγραφή τριών διαφορετικών μεθόδων ελέγχου κινητήρων Σ.Ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των Ευέλικτων Συστηµάτων Μεταφοράς

Ο ρόλος των Ευέλικτων Συστηµάτων Μεταφοράς EΘΝΙΚΟ MΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Αναπλ. Καθηγητής Γ. Κορρές 1. Εισαγωγή Ο ρόλος των Ευέλικτων Συστηµάτων Μεταφοράς Η αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020 Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, ΓΓ ΙΕΝΕ

Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020 Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, ΓΓ ΙΕΝΕ Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020 Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, ΓΓ ΙΕΝΕ Η ανάπτυξη των ΑΠΕ: Κυρίαρχο θέμα στις επόμενες δεκαετίες. Είμεθα στην αρχή και πρέπει να θέσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΑΘ.. 12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι μετατροπείς συνεχούς ρεύματος επιτελούν τη μετατροπή μιας τάσης συνεχούς μορφής, σε συνεχή τάση με ρυθμιζόμενο σταθερό πλάτος ή και πολικότητα.

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444.οργανωτικά Δρ Ανδρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το βιβλίο Ned Mohan First course on Power Electronics

Διαβάστε περισσότερα

Ευστάθεια ιασυνδεδεµένου Συστήµατος µε µεγάλη Αιολική ιείσδυση: Προβλήµατα και λύσεις

Ευστάθεια ιασυνδεδεµένου Συστήµατος µε µεγάλη Αιολική ιείσδυση: Προβλήµατα και λύσεις Ευστάθεια ιασυνδεδεµένου Συστήµατος µε µεγάλη Αιολική ιείσδυση: Προβλήµατα και λύσεις Κ. Βουρνάς Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σύνοψη Μελέτες Ορίων Αιολικής ιείσδυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Η ιστορία της ηλεκτροδότησης των Κυκλάδων θα μπορούσε να χωρισθεί σε τρεις περιόδους. Η πρώτη περίοδος αρχίζει στις αρχές του εικοστού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 1.1 Επιτροπή Για Τη ιασύνδεση Των Κυκλάδων...16 1.1.1 Συγκρότηση Επιτροπής 16 1.1.2 Ενέργειες Επιτροπής 17 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ... 19 2.1

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα»

Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα» Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα» ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Ν. Δρόσος Διευθυντής Διεύθυνσης Διαχείρισης Δικτύου (ΔΔΔ) Διοργανωτής:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Ισχύος. ίοδος

Ηλεκτρονικά Ισχύος. ίοδος Ηλεκτρονικά Ισχύος Πρόκειται για στοιχεία κατασκευασμένα από υλικά με συγκεκριμένες μη γραμμικές ηλεκτρικές ιδιότητες (ημιαγωγά στοιχεία) Τα κυριότερα από τα στοιχεία αυτά είναι: Η δίοδος Το thyristor

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακός Σχεδιασμός Κρήτης Αναπτυξιακές Προοπτικές»

«Ενεργειακός Σχεδιασμός Κρήτης Αναπτυξιακές Προοπτικές» «Ενεργειακός Σχεδιασμός Κρήτης Αναπτυξιακές Προοπτικές» ΧΑΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙ Ηράκλειο 22&23 Απρίλη 2016 Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ηλεκτρικό Σύστημα Κρήτης Τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Το εξεταστικό δοκίµιο µαζί µε το τυπολόγιο αποτελείται από εννιά (9) σελίδες. Τα µέρη του εξεταστικού δοκιµίου είναι τρία (Α, Β και Γ ).

Το εξεταστικό δοκίµιο µαζί µε το τυπολόγιο αποτελείται από εννιά (9) σελίδες. Τα µέρη του εξεταστικού δοκιµίου είναι τρία (Α, Β και Γ ). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙI) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γαβριήλ Β. Γιαννακόπουλος

Γαβριήλ Β. Γιαννακόπουλος Πρόλογος Σ κοπός του παρόντος βιβλίου είναι να διερευνήσει τη λειτουργία των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) υπό την επίδραση διαταραχών. Καλύπτει την ύλη του μαθήματος «Έλεγχος και Ευστάθεια ΣΗΕ»,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη αιολικού πάρκου 100 MW στη Ν. Γυάρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Ανάπτυξη αιολικού πάρκου 100 MW στη Ν. Γυάρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ανάπτυξη αιολικού πάρκου 100 MW στη Ν. Γυάρο Δραστηριότητες εταιρείας Ο όμιλος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗΣ ΤΕΒ έχει δραστηριοποιηθεί έντονα σε όλο το φάσμα των έργων ενέργειας και περιβάλλοντος μέσω της,

Διαβάστε περισσότερα

DC-DC ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ

DC-DC ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ DC-DC ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ Ε. Καρφόπουλος, Π. Πάχος, Π. Παναγής, Κ. Παύλου, Στ. Μανιάς Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17 Είδη ηλεκτρικών μηχανών και εφαρμογές τους. 1. Οι ηλεκτρογεννήτριες ή απλά γεννήτριες, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Α. Ζαμπέλη, Οικονομολόγος Σ. Πανταβού, Μηχ/νος Μηχ/κος Η παρουσίαση με μια ματιά Εθνικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

PWM (Pulse Width Modulation) Διαμόρφωση εύρους παλμών

PWM (Pulse Width Modulation) Διαμόρφωση εύρους παλμών PWM (Pulse Width Modulation) Διαμόρφωση εύρους παλμών Μία PWM κυματομορφή στην πραγματικότητα αποτελεί μία περιοδική κυματομορφή η οποία έχει δύο τμήματα. Το τμήμα ΟΝ στο οποίο η κυματομορφή έχει την μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

6 Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας

6 Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Πρόλογος Σ το βιβλίο αυτό περιλαμβάνεται η ύλη του μαθήματος «Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας» που διδάσκεται στους φοιτητές του Γ έτους σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Χάρης Δημουλιάς Επίκουρος Καθηγητής, ΤΗΜΜΥ, ΑΠΘ

Χάρης Δημουλιάς Επίκουρος Καθηγητής, ΤΗΜΜΥ, ΑΠΘ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

tkoronides@desmie.gr

tkoronides@desmie.gr tkoronides@desmie.gr 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Διασυνδεμένο Σύστημα της Χώρας Παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη του Συστήματος Συμβάντα παρελθόντος Μέτρα Ανάπτυξη Συστήματος στο Νότο Συμπεράσματα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Προτεινόμενο Θέμα: [1] Ανάλυση της μόνιμης και της μεταβατικής κατάστασης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας με το λογισμικό PSAT Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 2 Δίοδοι-Επαφή pn 1. Ποιες είναι οι 3 κατηγορίες υλικών στην ηλεκτρονική; a) Στερεά, υγρά αέρια. b) Αγωγοί, μονωτές, ημιαγωγοί. c) Γη, αέρας, φωτιά. d) Ημιαγωγοί, μονωτές,

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση και Ανάλυση της Δυναμικής Ευστάθειας της HVDC Διασύνδεσης της Κρήτης με το Κεντρικό Δίκτυο

Μοντελοποίηση και Ανάλυση της Δυναμικής Ευστάθειας της HVDC Διασύνδεσης της Κρήτης με το Κεντρικό Δίκτυο Μοντελοποίηση και Ανάλυση της Δυναμικής Ευστάθειας της HVDC Διασύνδεσης της Κρήτης με το Κεντρικό Δίκτυο ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημήτριος Π. Πετρόπουλος Επιβλέπων : Νικόλαος Δ. Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Μιχάλη Π. Παπαδόπουλου Ομ. καθ. ΕΜΠ 1. Οι πρώτες προσπάθειες Η πρώτη συστηματική διερεύνηση για την

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας

Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας ΔΙΟΔΟΣ Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές όπως οι τηλεοράσεις, τα στερεοφωνικά συγκροτήματα και οι υπολογιστές χρειάζονται τάση dc για να λειτουργήσουν σωστά.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη υποδομών Μεταφοράς και Διανομής στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα

Ανάπτυξη υποδομών Μεταφοράς και Διανομής στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα Φώτιος Ε. Καραγιάννης Διευθυντής Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ O μακροχρόνιος προγραμματισμός των απαιτουμένων έργων

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο. Σύντομη παρουσίαση ορισμών που σχετίζονται με την αντιστάθμιση αέργου ισχύος. Περιγραφή μεθόδων αντιστάθμισης.

Αντικείμενο. Σύντομη παρουσίαση ορισμών που σχετίζονται με την αντιστάθμιση αέργου ισχύος. Περιγραφή μεθόδων αντιστάθμισης. Αντικείμενο Σύντομη παρουσίαση ορισμών που σχετίζονται με την αντιστάθμιση αέργου ισχύος. Περιγραφή μεθόδων αντιστάθμισης. Εισαγωγή Εισαγωγή Συντελεστής ισχύος Επομένως με μειωμένο συντελεστή ισχύος έχουμε:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1 Κατανεμημένη

Διαβάστε περισσότερα

Στατικοί μετατροπείς συχνότητας μεγάλης ισχύος

Στατικοί μετατροπείς συχνότητας μεγάλης ισχύος Στατικοί μετατροπείς συχνότητας μεγάλης ισχύος Οι στατικοί μετατροπείς συχνότητας χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για τη μετατροπή μίας εναλλασσόμενης τάσης σε μία τάση άλλης συχνότητας και σε μεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

DC-DC ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ

DC-DC ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ DC-DC ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ Ε. Καρφόπουλος, Π. Πάχος, Π. Παναγής, Κ. Παύλου, Στ. Μανιάς Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Ημιανορθωτής. Πλήρης ανορθωτής

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Ημιανορθωτής. Πλήρης ανορθωτής Ημιανορθωτής 1 Πλήρης ανορθωτής 2 1 Πλήρης τριφασικός ανορθωτής 3 Φίλτρα στη έξοδο του Ανορθωτή Η έξοδος των ανορθωτών μπορεί να εξομαλυνθεί ακόμα περισσότερο με τη χρήση φίλτρων διέλευσης χαμηλών συχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα προς Παράδοση ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Θέμα προς Παράδοση ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 26 Μαΐου 2014 Θέμα προς Παράδοση ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 7: Μέθοδοι Εκκίνησης και Πέδησης Ασύγχρονων Τριφασικών Κινητήρων Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΥ 499

ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΥ 499 ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΥ 499 ΣΤΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ (S) ρ Ανρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τα Θέµατα Βαθµίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MM505 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστήριο ο - Θεωρητικό Μέρος Βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις σε συνεχές και εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...13

Περιεχόμενα. Πρόλογος...13 Περιεχόμενα Πρόλογος...3 Κεφάλαιο : Στοιχεία ηλεκτρικών κυκλωμάτων...5. Βασικά ηλεκτρικά μεγέθη...5.. Ηλεκτρικό φορτίο...5.. Ηλεκτρικό ρεύμα...5..3 Τάση...6..4 Ενέργεια...6..5 Ισχύς...6..6 Σύνοψη...7.

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εργασία 2 η : Χρήση του λογισμικού Neplan για τον υπολογισμό ρευμάτων βραχυκύκλωσης κατά IEC

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εργασία 2 η : Χρήση του λογισμικού Neplan για τον υπολογισμό ρευμάτων βραχυκύκλωσης κατά IEC ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα Υποβάλλεται από τον Κάτοχο Άδειας Παραγωγής µαζί µε την Αίτηση Σύνδεσης Απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61400-21

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την:

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: Σκοπός της Άσκησης: ΑΣΚΗΣΗ η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: α. Κατασκευή μετασχηματιστών. β. Αρχή λειτουργίας μετασχηματιστών.

Διαβάστε περισσότερα

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ηλεκτρική μηχανή ονομάζεται κάθε διάταξη η οποία μετατρέπει τη μηχανική ενεργεια σε ηλεκτρική ή αντίστροφα ή μετατρεπει τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι ηλεκτρικες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 (powerworld): ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8 ΖΥΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΥΣΗ ΡΟΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ.

ΑΣΚΗΣΗ 2 (powerworld): ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8 ΖΥΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΥΣΗ ΡΟΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ. ΑΣΚΗΣΗ 2 (powerworld): ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8 ΖΥΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΥΣΗ ΡΟΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ. 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ Η παρούσα εργαστηριακή άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ύλη του βιβλίου περιλαμβάνει δέκα κεφάλαια.

Η ύλη του βιβλίου περιλαμβάνει δέκα κεφάλαια. vii Πρόλογος Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι να διερευνήσει τη λειτουργία των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) υπό την επίδραση διαταραχών. Καλύπτει την ύλη των μαθημάτων «Ανάλυση ΣΗΕ ΙΙ» και «Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΔΙΟΔΟΙ Επαφή ΡΝ Σε ένα κομμάτι κρύσταλλο πυριτίου προσθέτουμε θετικά ιόντα 5σθενούς στοιχείου για τη δημιουργία τμήματος τύπου Ν από τη μια μεριά, ενώ από την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΣΥΝΘΕΣΗ DC ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ AC Δρ Ανδρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 1 Τα Θέματα Διακοπτικός πόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 DC ΔΙΑΚΟΠΤΙΚA ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ Δρ Ανδρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΕ Ι ΘΕΩΡΙΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑ ΣΗΕ Μονοφασικά εναλλασσόµενα ρεύµατα

ΣΗΕ Ι ΘΕΩΡΙΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑ ΣΗΕ Μονοφασικά εναλλασσόµενα ρεύµατα ΣΗΕ Ι ΘΕΩΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑ ΣΗΕ Μονοφασικά εναλλασσόµενα ρεύµατα 1. Αναφέρατε περιπτώσεις που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι υψηλές αρµονικές στη µελέτη συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας. 2. Ποια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 2012. 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2. 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 2012. 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2. 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3 1.3 Παράδειγμα τριφασικού επαγωγικού κινητήρα..σελ. 4-9 1.4 Σχεδίαση στο Visio

Διαβάστε περισσότερα

«Προκαταρκτική Μελέτη ιασύνδεσης των Κυκλάδων µε το Ηπειρωτικό Σύστηµα Ηλεκτρικής Ενέργειας»

«Προκαταρκτική Μελέτη ιασύνδεσης των Κυκλάδων µε το Ηπειρωτικό Σύστηµα Ηλεκτρικής Ενέργειας» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικής Ισχύος ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ «Προκαταρκτική Μελέτη ιασύνδεσης των Κυκλάδων µε το Ηπειρωτικό Σύστηµα Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 73 5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Στην συνέχεια εξετάζονται οι µονοφασικοί επαγωγικοί κινητήρες αλλά και ορισµένοι άλλοι όπως οι τριφασικοί σύγχρονοι κινητήρες που υπάρχουν σε µικρό ποσοστό σε βιοµηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α. Κορωνίδης Διεύθυνση Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος ΑΔΜΗΕ a.koronidis@admie.gr ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

Χάρης Δημουλιάς Επίκουρος Καθηγητής, ΤΗΜΜΥ, ΑΠΘ

Χάρης Δημουλιάς Επίκουρος Καθηγητής, ΤΗΜΜΥ, ΑΠΘ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2008-2012

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2008-2012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση συστημάτων Διευκρινήσεις και οδηγίες για τον έλεγχο των

Διαβάστε περισσότερα

HΛEKTΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ (Εργαστήριο) Σημειώσεις

HΛEKTΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ (Εργαστήριο) Σημειώσεις HΛEKTΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ (Εργαστήριο) Σημειώσεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πρόεδρος: Γκλαβάς Σωτήριος ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Β Προϊστάμενος: Μάραντος Παύλος, Σύμβουλος ΥΠΟΠΑΙΘ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Δρ Ανδρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΑΝΟΡΘΩΤΗ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ IGBT. Παπαναστασίου Χρήστος Μετ. Φοιτητής Δ.Π.Θ., Αδαμίδης Γεώργιος Επ. Καθ. Δ.Π.Θ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΑΝΟΡΘΩΤΗ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ IGBT. Παπαναστασίου Χρήστος Μετ. Φοιτητής Δ.Π.Θ., Αδαμίδης Γεώργιος Επ. Καθ. Δ.Π.Θ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΑΝΟΡΘΩΤΗ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ IGBT Παπαναστασίου Χρήστος Μετ. Φοιτητής Δ.Π.Θ., Αδαμίδης Γεώργιος Επ. Καθ. Δ.Π.Θ. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών, Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικής Ισχύος Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80, Ζωγράφου Τηλ. 210-7723967, Fax 210-7723659, e-mail: mppapad@power.ece.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών (ΔΔΝ)

Αποστολή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών (ΔΔΝ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΗΠΙΩΝΜΟΡΦΩΝΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 10/11/2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Πειραιάς ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Πειραιάς ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Επιβλέπων Καθηγητής: Σπύρος τσιόλης Σπουδαστές : Κοιλάκος Γεώργιος ΑΜ: 37464

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΡΙΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Πανεπιστημιακές παραδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Συστημάτα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι

Συστημάτα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι Συστημάτα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι Γενικά Υπεύθυνος μαθήματος thpapad@ee.duth.gr Τομέας Ενεργειακών Συστημάτων Εργαστήριο ΣΗΕ Περιεχόμενα Μαθήματος Εισαγωγικά Μαθήματος Ανάπτυξη των Δικτύων Μεταφοράς Διασυνδέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Ισχύος II

Ηλεκτρονικά Ισχύος II Ηλεκτρονικά Ισχύος II Ενότητα 2: Μετατροπείς Συνεχούς Τάσης σε Εναλλασσόμενη Τάση (DC-AC Converers ή Inverers) Δρ.-Μηχ. Εμμανουήλ Τατάκης, Καθηγητής Πολυτεχνική Σχολή Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: «Η Ηλεκτρική Ενέργεια στα. Νησιά. Αυτονομία ή Διασύνδεση;»

Εισήγηση: «Η Ηλεκτρική Ενέργεια στα. Νησιά. Αυτονομία ή Διασύνδεση;» 6ο Συνέδριο Περιφερειακών Τμημάτων ΤΕΕ Χαλκίδα 5-6-7 Ιούνη 2008 Εισήγηση: «Η Ηλεκτρική Ενέργεια στα Νησιά. Αυτονομία ή Διασύνδεση;» Εισηνη^: Ε. Σπίθας ΑΤΜ Ηλεκτρικό Σύστημα Ελλάδος * Εθνικό Σύστημα Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI. Ενότητα 5: Γεννήτριες εκτύπων πόλων και διεγέρσεις Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI. Ενότητα 5: Γεννήτριες εκτύπων πόλων και διεγέρσεις Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI Ενότητα 5: Γεννήτριες εκτύπων πόλων και διεγέρσεις Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

() { ( ) ( )} ( ) () ( )

() { ( ) ( )} ( ) () ( ) Ηλεκτρική Ισχύς σε Μονοφασικά και Τριφασικά Συστήματα. Μονοφασικά Συστήματα Έστω ότι σε ένα μονοφασικό καταναλωτή η τάση και το ρεύμα περιγράφονται από τις παρακάτω δύο χρονικές συναρτήσεις: ( t cos( ω

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Βασικά στοιχεία κυκλωμάτων Ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα αποτελείται από: Πηγή ενέργειας (τάσης ή ρεύματος) Αγωγούς Μονωτές

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Ισχύος II

Ηλεκτρονικά Ισχύος II Ηλεκτρονικά Ισχύος II Ενότητα 2: Μετατροπείς Συνεχούς Τάσης σε Εναλλασσόμενη Τάση (DC-AC Converters ή Inverters) Δρ.-Μηχ. Εμμανουήλ Τατάκης, Καθηγητής Πολυτεχνική Σχολή Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 5: Η σύγχρονη μηχανή (γεννήτρια/κινητήρας ) Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2010 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός Αντικείμενο της Μελέτης Η παρούσα μελέτη (ΦΑΣΗ Α ) αποτελεί τη βάση του Στρατηγικού Σχεδιασμού Διασυνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ελέγχου και Ευστάθειας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ελέγχου και Ευστάθειας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ελέγχου και Ευστάθειας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 3 Μελέτη ασύμμετρων βραχυκυκλωμάτων Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ: 210 3727400, FAX: 210-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 2 Ροή ισχύος και ρύθμιση τάσης σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Μέσα Προστασίας II Προστασία από την ηλεκτροπληξία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Επίκουρος Καθηγητής Τηλ:2810379231 Email: ksiderakis@staff.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί Φορτίων Περίληψη Πως σχεδιάζουμε μία ηλεκτρική εγκατάσταση? Ξεκινώντας από τα αρχιτεκτονικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Χρησιμοποιήστε σαν βάση για την ισχύ την τιμή των 100 ΜVA. Η τιμή βάσης για την τάση θα πρέπει να καθοριστεί ανάλογα με την αντίστοιχη περιοχή.

Χρησιμοποιήστε σαν βάση για την ισχύ την τιμή των 100 ΜVA. Η τιμή βάσης για την τάση θα πρέπει να καθοριστεί ανάλογα με την αντίστοιχη περιοχή. ΗΜΥ 680: Ανάλυση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ισχύος Χειμερινό Εξάμηνο 2016 Σχεδιασμός και ανάλυση συστήματος μεταφοράς Ημερομηνία Παραδόσεως Εργασίας: Τετάρτη, 7/12/16 A. Ορισμός του προβλήματος Το Σχεδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Σύνδεσης Καταναλωτών στο Δίκτυο Μεταφοράς

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Σύνδεσης Καταναλωτών στο Δίκτυο Μεταφοράς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Για εσωτερική Χρήση) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Σύνδεσης Καταναλωτών στο Δίκτυο Μεταφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγίες 1) Το Ερωτηματολόγιο αυτό θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις των Θεμάτων Ενδιάμεσης Αξιολόγησης στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» Ημερομηνία: 29/04/2014. i S (ωt)

Απαντήσεις των Θεμάτων Ενδιάμεσης Αξιολόγησης στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» Ημερομηνία: 29/04/2014. i S (ωt) Θέμα 1 ο Απαντήσεις των Θεμάτων Ενδιάμεσης Αξιολόγησης στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» Ημερομηνία: 29/04/2014 Για το κύκλωμα ΕΡ του διπλανού σχήματος δίνονται τα εξής: v ( ωt 2 230 sin (

Διαβάστε περισσότερα

7 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ φ

7 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ φ 7 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ φ Το µεγαλύτερο µέρος των ηλεκτρικών κινητήρων που χρησιµοποιούνται στην βιοµηχανία, αποτελείται από επαγωγικούς κινητήρες βραχυκυκλωµένου κλωβού. Ο κινητήρας αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΥ 499

ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΥ 499 ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΥ 499 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΗΓΕΣ STATic var COMpensator (STATCOM) Δρ Ανρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. EEN HELLAS S.A. (EDF( group) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 100MW 90,1MW Αιολικά Πάρκα 100 MW Aνάστροφο Αντλησιοταμιευτικό

Διαβάστε περισσότερα