Το ακριβές αντικείµενο της Επιτροπής προσδιορίστηκε ως εξής:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το ακριβές αντικείµενο της Επιτροπής προσδιορίστηκε ως εξής:"

Transcript

1

2 Το ακριβές αντικείµενο της Επιτροπής προσδιορίστηκε ως εξής: Η εξέταση των προτεινόµενων λύσεων για τη ιασύνδεση των Νησιών των Κυκλάδων Άνδρου, Τήνου, Μυκόνου, Πάρου και Νάξου µε το Εθνικό ιασυνδεδεµένο Σύστηµα και η υποβολή τελικών προτάσεων για την υλοποίηση του έργου Πιο συγκεκριµένα το αντικείµενο της Επιτροπής αναλύεται ως ακολούθως: Εξέταση και αντιµετώπιση λειτουργικών υποθέσεων και σεναρίων. Εξασφάλιση αξιόπιστης και απρόσκοπτης τροφοδότησης των νησιών για έναν εύλογο χρονικό ορίζοντα (25έτη). Αντιµετώπιση τεχνικών και λειτουργικών θεµάτων (θέµατα ηλέκτρισης καλωδίων και χειρισµών). Αξιοποίηση των υφιστάµενων εγκαταστάσεων, κυρίως των έργων υψηλού κόστους (υποβρύχια καλώδια). ιερεύνηση της διαθεσιµότητας και αξιοπιστίας του εξοπλισµού νέας τεχνολογίας καθώς και πόντισης καλωδίων. Προσδιορισµός του συνόλου του εξοπλισµού που θα απαιτηθεί και των χώρων εγκατάστασης αυτού. Αρχική εκτίµηση της χωροθέτησης των απαιτούµενων εγκαταστάσεων, προϋπόθεση που τίθεται από τους τοπικούς φορείς, προκειµένου να υπάρχει συναίνεση. Προσδιορισµός του κόστους έργων που θα απαιτηθούν και η αξιολόγηση της οικονοµικότητας του έργου. υνατότητα εκµετάλλευσης των προτεινόµενων λύσεων µε στόχο την απορρόφηση και αξιοποίηση των διαπιστωµένων δυνατοτήτων παραγωγής ενέργειας ήπιας µορφής που διαθέτουν τα νησιά των Κυκλάδων (εκµετάλλευση αιολικού δυναµικού και γεωθερµικού πεδίου Μήλου) Εκπρόσωποι των φορέων ορίστηκαν οι εξής: ΕΣΜΗΕ: Γιάννης Καµπούρης, Προϊστάµενος Υπηρεσίας Μελετών Ανάπτυξης Σταµατίνα Ευσταθίου, Ειδική Επιστήµων ΡΑΕ: Καθ. ΕΜΠ Μιχάλης Παπαδόπουλος, πρώην Μέλος και νυν συνεργάτης ΡΑΕ Νίκος Μπουλαξής, Ειδικός Επιστήµων ΕΗ: Αλβέρτος Μαΐσης, /ντής ΕΗ/ ΕΣΜ Γρηγόρης Αντωνόπουλος, /ντής ΕΗ/ Α Ι Γιώργος Γεωργαντζής, Βοηθός /ντής ΕΗ/ ΚΣ Επιπλέον, το έργο της Επιτροπής συνέδραµαν και τα εξής στελέχη των φορέων: ΕΣΜΗΕ: Αθανάσιος Κορωνίδης, /ντής ΕΣΜΗΕ/ ΣΣ ΡΑΕ: Γιώργος Πεπόνης, Μ. Ασλάνογλου, Κων/νος Περράκης, Ειδικοί Επιστήµονες ΕΗ: Νικόλαος. ρόσος, Βοηθός /ντής ΕΗ/ Α Ι Φώτης Καραγιάννης, Τοµεάρχης ΕΗ/ ΣΠ Σοφία Πολιτοπούλου, Τοµεάρχης ΕΗ/ ΣΠ Μανώλης Κορωνιωvτάκης, Τοµεάρχης ΕΗ/ ΝΕΜ ηµήτριος Ψυχογιός, Πέτρος Θεοδώρου, Ειδικοί Επιστήµονες Ειρήνη Λεωνιδάκη, Ειδική Επιστήµων ΕΗ/ Α Ι Ιωάννης Βογιατζάκης, πρώην /ντής ΕΗ/ ΜΚΜ ΕΜΠ: Σταύρος Παπαθανασίου, Λέκτορας 1

3 ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡ ΙΙΛΗΨΗ ΠΟΡ ΙΙΣΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Το υπό εξέταση έργο διασύνδεσης των Κυκλάδων, από τη διερεύνηση που έγινε, προκύπτει ότι είναι το πρώτο στο είδος του διεθνώς, όσον αφορά το πλήθος των διασυνδεδεµένων νησιών, το πλήθος, το µήκος, το βάθος πόντισης και την απαιτούµενη ισχύ των καλωδίων διασύνδεσης, τις εφαρµοζόµενες τεχνολογίες κλπ. Ως σηµείο αποµάστευσης της ισχύος για την τροφοδότηση των Κυκλάδων επελέγη το Λαύριο. Η εναλλακτική δυνατότητα από Ν. Εύβοια θεωρήθηκε µη υλοποιήσιµη (κατά τη συνάντηση της Επιτροπής µε την οµάδα εργασίας για την ηλεκτρική ενέργεια υπό τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, που έλαβε χώρα στις 16/2/2005), κυρίως λόγω των απαιτούµενων πολυδάπανων και αµφίβολων ως προς τη δυνατότητα αδειοδότησης και υλοποίησης έργων επί της Εύβοιας και δεν αναλύθηκε περαιτέρω. Οι µελέτες που εκπονήθηκαν αφορούν την τεχνικο-οικονοµική σκοπιµότητα διασύνδεσης των νησιών µε το Λαύριο µε µακροπρόθεσµο στόχο την εξασφάλιση της ασφαλούς και αξιόπιστης τροφοδότησης των νησιών από το Ε ΣΜ και τη δυνατότητα σταδιακής παύσης της λειτουργίας των υφιστάµενων Αυτόνοµων Σταθµών Παραγωγής (ΑΣΠ) µελλοντικά. Η διασύνδεση των νησιών θα υποκαταστήσει ενέργεια από πετρέλαιο µε ενέργεια από το Ε ΣΜ µε σηµαντικό οικονοµικό όφελος. Παράλληλα, θα επιτρέψει την απορρόφηση σηµαντικής αιολικής παραγωγής στα νησιά µε επιπρόσθετα οφέλη, καθώς και τη µελλοντική διασύνδεση της Μήλου για την αξιοποίηση του γεωθερµικού της δυναµικού. Στη συνέχεια παρατίθενται συνοπτικά τα κύρια συµπεράσµατα από τις εργασίες της Επιτροπής. 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Από τη διερεύνηση των διαθέσιµων τεχνολογιών προκύπτουν τα ακόλουθα: 2.1. Υποβρύχια καλώδια Οι κυρίως διαθέσιµες τεχνολογίες καλωδίων αφορούν καλώδια πλήρωσης ελαίου (oil filled) και καλώδια µε πλαστική µόνωση XLPE. Τα καλώδια ελαίου έχουν πλήθος εφαρµογών και είναι µια ώριµη και ευρέως χρησιµοποιηµένη τεχνολογία που όµως παρουσιάζει τα µειονεκτήµατα του σηµαντικά µεγαλύτερου κόστους, των απαιτήσεων χώρου για την εγκατάσταση των υδραυλικών συστηµάτων, του µεγαλύτερου όγκου και βάρους (µε συνακόλουθες δυσκολίες κατά την πόντιση) και δευτερευόντως της αυξηµένης χωρητικής αντίδρασης (µε συνακόλουθα προβλήµατα αντιστάθµισης της παραγόµενης αέργου ισχύος). Οι λόγοι αυτοί περιορίζουν το µήκος των συνδέσµων σε km. Από την άλλη µεριά, τα πλαστικά καλώδια µε µόνωση XLPE παρουσιάζουν τα πλεονεκτήµατα του µειωµένου κόστους, όγκου και βάρους, καθώς και απαιτούµενων χώρων στα σηµεία προσαιγιάλωσης. Επιπλέον, παρουσιάζουν σηµαντικά χαµηλότερη παραγωγή αέργου ισχύος. Πρόκειται για νέα σχετικά τεχνολογία για υποβρύχιες εφαρµογές, η οποία όµως έχει χρησιµοποιηθεί στην Ελλάδα (µε πολύ καλά αποτελέσµατα) σε υπόγειες εφαρµογές. ιεθνώς αναφέρονται περιορισµένες εφαρµογές της για υποβρύχιες διασυνδέσεις και σε µικρές αποστάσεις (έως 70km). Λόγω των προαναφερθέντων πλεονεκτηµάτων της, όλοι οι µεγάλοι κατασκευαστές καλωδίων αναπτύσσουν την τεχνολογία αυτή, η οποία φαίνεται ότι θα επικρατήσει στο µέλλον. Ωστόσο, ένα κρίσιµο θέµα, σε ότι αφορά τη δυνατότητα εγκατάστασης καλωδίων µόνωσης XLPE σε υποβρύχιες διασυνδέσεις µεγάλου µήκους, όπως αυτή που απαιτείται στην εν λόγω εφαρµογή (Λαύριο-Σύρος 2

4 της τάξης των 100km), είναι η συµπεριφορά των µη εργοστασιακών συνδέσµων σε υποβρύχιες εγκαταστάσεις. Για το λόγο αυτό και προς άρση της σχετικής ανησυχία που έχει εκφραστεί για το συγκεκριµένο θέµα σε περίπτωση που η διασύνδεση Λαύριο-Σύρος γίνει µε Ε.Ρ. προτείνεται να εξετασθεί η υλοποίησή της µε ενδιάµεσες στάσεις στα νησιά Κέα ή/και Κύθνο για την ελαχιστοποίηση του αριθµού των µη εργοστασιακών συνδέσµων στα υποβρύχια τµήµατα των καλωδίων και την κατανοµή των απαραίτητων συσκευών αντιστάθµισης κατά µήκος του καλωδίου µε προφανή λειτουργικά πλεονεκτήµατα. Τονίζεται ότι τα προϋπολογιζόµενα κόστη για τα υποβρύχια καλώδια πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικά, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει προγενέστερη εµπειρία. Ειδικά σε ότι αφορά τα υποβρύχια καλώδια, το κόστος τους εξαρτάται έντονα από πολλούς παράγοντες, όπως το βάθος πόντισης, ο αριθµός επισκέψεων των πλοίων πόντισης, κλπ. Σε κάθε περίπτωση πάντως, εκτιµάται (όπως προκύπτει από τη σχετική ανάλυση ευαισθησίας, Πιν. 17) ότι η αβεβαιότητα δεν θα επηρεάσει τη σχετική οικονοµικότητα των σεναρίων και τα τελικά συµπεράσµατα Τεχνικές διασύνδεσης ιερευνήθηκε εναλλακτικά η τεχνική δυνατότητα διασύνδεσης, είτε µε εναλλασσόµενο ρεύµα (Ε.Ρ.) είτε µε συνεχές (Σ.Ρ.) µε χρήση τεχνολογίας µετατροπέων πηγής τάσης (VSC s). Η διασύνδεση Ε.Ρ. και η παράλληλη λειτουργία της µε την υφιστάµενη διασύνδεση Ε.Ρ. από Εύβοια, είναι τεχνική απλή και δοκιµασµένη µε µεγάλη λειτουργική αξιοπιστία και εµπειρία λειτουργίας, παρουσιάζει µειωµένο κόστος, αλλά µειονεκτεί σε ότι αφορά τις απαιτήσεις αέργου αντιστάθµισης µε τις συνακόλουθες δυσκολίες ρύθµισης της τάσης. Η χρήση καλωδίων µόνωσης XLPE, λόγω της µειωµένης τους χωρητικότητας, περιορίζει σηµαντικά τις ανάγκες αέργου αντιστάθµισης και φαίνεται ότι θα επικρατήσει στο άµεσο µέλλον για διασύνδεση µε Ε.Ρ. σε µεγάλα µήκη. Ωστόσο απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της εν λόγω τεχνολογίας για την άρση των επιφυλάξεων που αναφέρθηκαν, ενώ παραµένει το πρόβληµα της έλλειψης εφαρµογών σε µεγάλα µήκη (άνω των 70km). Σε ότι αφορά την τεχνική διασύνδεσης µε Σ.Ρ., για την εν λόγω εφαρµογή θεωρήθηκε κατάλληλη η τεχνολογία µε µετατροπείς νεώτερης γενιάς (πηγής τάσης µέσω Voltage Source Converters - VSC) µε χρήση ηλεκτρονικών διακοπτικών στοιχείων ισχύος (Transistors IGBT), δεδοµένου ότι η κλασσική τεχνολογία διασύνδεσης µε µετατροπείς φυσικής µεταγωγής (Line Commutated Converter, LCC) µε χρήση thyristors απαιτεί τη λειτουργία µονάδων παραγωγής εκατέρωθεν της διασύνδεσης, έχει σηµαντικά µεγαλύτερο κόστος αλλά και σηµαντικά µεγαλύτερες απαιτήσεις χώρων εγκατάστασης. Η τεχνική διασύνδεσης µε Σ.Ρ. µε χρήση VSC s παρέχει τη δυνατότητα τροφοδότησης ασθενών ή παθητικών δικτύων, όπως είναι επιθυµητό για την περίπτωση των Κυκλάδων, ενώ παρουσιάζει το πλεονεκτήµατα των µειωµένων απαιτήσεων χώρων εγκατάστασης. Θα πρέπει όµως να σηµειωθούν τα ακόλουθα µειονεκτήµατα: - Έχει τύχει πολύ λίγων πρακτικών εφαρµογών έως σήµερα, από τις οποίες µόνο µία εµφανίζει σηµαντικές οµοιότητες µε την περίπτωση των Κυκλάδων (παράλληλη λειτουργία συνδέσµου Σ.Ρ. µε Ε.Ρ.) - ιατίθεται από περιορισµένο αριθµό κατασκευαστών-προµηθευτών (ένας ή δύο). - Έχει σχετικά υψηλό προϋπολογιζόµενο κόστος, για το οποίο υπάρχουν αβεβαιότητες (τα θεωρούµενα στοιχεία κόστους είναι ενδεικτικά, καθώς στηρίζονται σε πληροφορίες από τους κατασκευαστές). Κατόπιν των παραπάνω, οι εναλλακτικές τεχνολογίες που θεωρήθηκαν στα σενάρια διασύνδεσης που παρουσιάζονται στη συνέχεια, αφορούν σε διασύνδεση Σ.Ρ. ή Ε.Ρ. µε χρήση καλωδίων XLPE. 3

5 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Θεωρήθηκε ένα πλήθος εναλλακτικών σεναρίων διασύνδεσης από τα οποία προκρίθηκαν και αναλύθηκαν σε βάθος τα ακόλουθα: 3.1. Εσωτερικές διασυνδέσεις Περιγραφή των εναλλακτικών τοπολογιών εσωτερικής διασύνδεσης Θεωρήθηκαν οι ακόλουθες εναλλακτικές τοπολογίες διασύνδεσης: Τοπολογία 1 (Περιορισµός έργων µεταφοράς επί των νησιών) Κατασκευάζονται τέσσερις νέοι Υ/Σ 150/20kV στις νήσους Σύρο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο, οι οποίοι διασυνδέονται µεταξύ τους µε υποβρύχια καλώδια 150kV είτε ακτινικά (4 1πολικά καλώδια Σύρος - Μύκονος και Σύρος - Πάρος - Νάξος, Σχήµα 1), είτε σε βρόχο (1 3πολικό καλώδιο Σύρος - Πάρος - Νάξος - Μύκονος - Σύρος, Σχήµα 1α), καθώς και µε την Εύβοια µέσω Άνδρου (1 3πολικό καλώδιο Σύρος - Άνδρος). Τοπολογία 2 (Περιορισµός έργων Υ.Τ. επί της Τήνου) (Σχήµα 2) Κατασκευάζονται τέσσερις νέοι Υ/Σ: 150/20kV σε Πάρο και Νάξο, 150/66/20kV στη Σύρο, 66/20kV σε Μύκονο και Τήνο. Ο Υ/Σ Τήνου συνδέεται µέσω νέων υπογείων τµηµάτων καλωδίων 66kV και των υφιστάµενων υποβρυχίων καλωδίων 66kV µε τους Υ/Σ Σύρου και Μυκόνου. Οι Υ/Σ 150/20kV Σύρου, Πάρου και Νάξου διασυνδέονται µεταξύ τους ακτινικά µε υποβρύχια καλώδια 150kV (4 1πολικά καλώδια Σύρος - Πάρος - Νάξος), καθώς και µε την Εύβοια µέσω Άνδρου (1 3πολικό καλώδιο Σύρος - Άνδρος). Τοπολογία 3 (Πλήρης αξιοποίηση υφιστάµενων επενδύσεων και ολοκλήρωση προγραµµατισµένων έργων) (Σχήµα 3) Κατασκευάζονται τέσσερις νέοι Υ/Σ: 150/20kV σε Πάρο και Νάξο, 150/66/20kV σε Σύρο και Τήνο, 66/20kV στη Μύκονο. Ο Υ/Σ Τήνου συνδέεται µε την Άνδρο µέσω νέας εναέριας Γ.Μ. 150kV, καθώς και µέσω νέων υπογείων τµηµάτων καλωδίων 66kV και των υφιστάµενων υποβρυχίων καλωδίων 66kV µε τους Υ/Σ Σύρου και Μυκόνου. Οι Υ/Σ 150/20kV Σύρου, Πάρου και Νάξου διασυνδέονται µεταξύ τους ακτινικά µε υποβρύχια καλώδια 150kV (4 1πολικά καλώδια και Σύρος - Πάρος - Νάξος). 4

6 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σταθµός Παραγωγής Υποσταθµός (Υ/Σ) Γ.Μ. 400kV Γ.Μ. 150kV Καλώδιο 150kV Καλώδιο 66kV Γ.Μ. 20kV Σχήµα 1: Τοπολογία Εσωτερικής ιασύνδεσης 1 5

7 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σταθµός Παραγωγής Υποσταθµός (Υ/Σ) Γ.Μ. 400kV Γ.Μ. 150kV Καλώδιο 150kV Καλώδιο 66kV Γ.Μ. 20kV Σχήµα 1α: Τοπολογία Εσωτερικής ιασύνδεσης 1 α 6

8 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σταθµός Παραγωγής Υποσταθµός (Υ/Σ) Γ.Μ. 400kV Γ.Μ. 150kV Καλώδιο 150kV Καλώδιο 66kV Γ.Μ. 20kV Σχήµα 2: Τοπολογία Εσωτερικής ιασύνδεσης 2 7

9 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σταθµός Παραγωγής Υποσταθµός (Υ/Σ) Γ.Μ. 400kV Γ.Μ. 150kV Καλώδιο 150kV Καλώδιο 66kV Σχήµα. 3: Τοπολογία Εσωτερικής ιασύνδεσης 3 8

10 Αξιολόγηση των εναλλακτικών τοπολογιών εσωτερικής διασύνδεσης Η λειτουργική διερεύνηση των πιο πάνω τοπολογιών διασύνδεσης κατέληξε στα ακόλουθα συµπεράσµατα: Και οι τρεις τοπολογίες διασύνδεσης εξασφαλίζουν την αξιόπιστη τροφοδότηση των νησιών και είναι λειτουργικά εφικτές. Η Τοπολογία 1 υπερέχει ως προς τα εξής: Οι εργασίες που θα απαιτηθούν επί των νησιών (εγκατάσταση Υ/Σ) είναι πολύ περιορισµένες (κυρίως σε σχέση µε την τοπολογία 3), και φαίνεται να έχουν την αποδοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης εφόσον εγκατασταθούν στις προτεινόµενες θέσεις, πράγµα που θα έχει ως συνέπεια την αποφυγή αντιδράσεων και καθυστερήσεων, µε συνακόλουθη αύξηση του κόστους. Τονίζεται πάντως ότι η καταλληλότητα των χώρων που έχουν προταθεί από τη Νοµαρχία Κυκλάδων χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Παρέχει εναλλακτικά την δυνατότητα δηµιουργίας βρόχου 150kV µεταξύ των νησιών Σύρου, Πάρου, Νάξου και Μυκόνου, µε χρήση τριπολικών καλωδίων, πράγµα το οποίο αφενός µειώνει σηµαντικά το κόστος, αφετέρου αυξάνει ακόµη περισσότερο την αξιοπιστία της τροφοδότησης. Η Τοπολογία 1 παρουσιάζει το µειονέκτηµα ότι αξιοποιεί µερικώς µόνο (υπό τάση 20kV) τα υποβρύχια καλώδια 66kV Τήνου-Σύρου και Τήνου-Μυκόνου, για την τροφοδότηση της Τήνου από Άνδρο, Σύρο και Μύκονο, διασφαλίζοντας πλήρως τον απρόσκοπτο εφοδιασµό του νησιού. Η Τοπολογία 3 (και λιγότερο η 2) υπερέχει ως προς τα εξής: Αξιοποιεί πλήρως (στην ονοµαστική τους τάση) τα υποβρύχια καλώδια 66kV Τήνου-Σύρου και Τήνου-Μυκόνου. Επιτρέπει την άµεση υλοποίηση των έργων επί της Τήνου (ανάλογα και µε την εξέλιξη της σχετικής εκκρεµοδικίας) και την τροφοδότηση των νησιών Σύρου, Τήνου και Μυκόνου (µέχρι το 2015), υπό την προϋπόθεση βεβαίως της εγκατάστασης των αδειοδοτηµένων πρόσθετων µονάδων. Το πρώτο στάδιο της διασύνδεσης (γραµµή 150 kv και υποσταθµός 150/20 kv επί της Τήνου) είναι ιδιαίτερα ώριµο, καθώς έχει συµπεριληφθεί στη ΜΑΣΜ Η Τοπολογία 3 (και λιγότερο η 2) µειονεκτεί ως προς τα εξής Απαιτεί την εκτέλεση των προγραµµατισµένων έργων Υ.Τ. επί της Τήνου (Γ.Μ. 150kV) τα οποία συναντούν αντιδράσεις. Η τροφοδότηση µέσω δικτύου 66kV έχει περιορισµένες δυνατότητες οι οποίες εξαντλούνται περί το τέλος της περιόδου µελέτης. Αντίθετα, στην τοπολογία 1 οι δυνατότητες τροφοδότησης είναι κατά πολύ µεγαλύτερες. Σηµειώνεται ότι κατά την εκτίµηση της εξελίξεως των φορτίων θεωρήθηκε ότι ειδικά για τα νησιά Σύρο και Μύκονο θα υπάρξει σηµαντική µείωση του ρυθµού ανάπτυξης της ζήτησης λόγω κορεσµού των δραστηριοτήτων, εξέλιξη η οποία δεν είναι βέβαιο ότι θα συµβεί. Επιπλέον, ο µετασχηµατισµός τάσεων περιπλέκει την εκµετάλλευση του δικτύου και συνεπάγεται την αύξηση των απωλειών και των δαπανών συντηρήσεως, παράγοντες οι οποίοι δεν έχουν κοστολογηθεί. Από τη λειτουργική διερεύνηση των τοπολογιών διασύνδεσης και σύµφωνα µε τα ανωτέρω προκρίνεται η Τοπολογία 1 (ή 1α). Σηµειώνεται ότι η πορεία και τα προβλήµατα υλοποίησης του αρχικού σχεδιασµού του έργου κατά τη δεκαετία του 90, σε συνδυασµό µε τις τεχνολογικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα µέχρι σήµερα, οδηγούν σε αλλαγή του σχεδιασµού της διασύνδεσης ώστε να καλυφθούν οι σηµερινές και µελλοντικές ανάγκες των νησιών. Ειδικότερα, οι τοπικές συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί ως αποτέλεσµα των αντιδράσεων και των σχετικών δικαστικών αποφάσεων, σε συνδυασµό µε τις τεχνολογικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα µέχρι σήµερα επιβάλουν την εγκατάσταση πρόσθετων 9

11 καλωδιακών εγκαταστάσεων στα νησιά για την κάλυψη των σηµερινών και µελλοντικών αναγκών, αφού ο αρχικός σχεδιασµός µε εναέριες γραµµές κατέστη αδύνατος και πλέον είναι ανεπαρκής για να καλύψει τη συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση και οδηγούν αναπόφευκτα σε απαξίωση πολυδάπανων εγκαταστάσεων. Ωστόσο, η εµπειρία αυτή έδειξε ότι θα πρέπει, πριν την υλοποίηση νέων καλωδιακών διασυνδέσεων, να έχει εξασφαλιστεί πλήρως η δυνατότητα υλοποίησης των αναγκαίων εγκαταστάσεων επί των νησιών, άλλως θα επαναληφθεί η ίδια ιστορία µε τεράστιο αυτή τη φορά απωλεσθέν κόστος ιασύνδέση Κυκλάδων µε το Ηπειρωτικό Σύστηµα Θεωρήθηκαν οι ακόλουθες τεχνικές για τη διασύνδεση Λαυρίου-Σύρου: Περιγραφή των εναλλακτικών τρόπων διασύνδεσης Με σύνδεσµο Σ.Ρ. Κατασκευάζεται ένας σύνδεσµος Σ.Ρ µεταξύ Λαυρίου-Σύρου ισχύος 200ΜW και εγκαθίσταται ένας µετατροπέας Ε.Ρ./Σ.Ρ σε κάθε άκρο του (Λαύριο και Σύρος). Σε δεύτερο χρόνο κατασκευάζεται και δεύτερος σύνδεσµος Σ.Ρ µεταξύ Λαυρίου-Σύρου (καλώδιο Σ.Ρ. και ζεύγος µετατροπέων Ε.Ρ./Σ.Ρ). Μετά την κατασκευή του δεύτερου συνδέσµου είναι δυνατή η σταδιακή κατάργηση των ΑΣΠ, πλην του ΑΣΠ Μυκόνου για τις Τοπολογίες 2 και 3 (απαιτείται ενίσχυση του δικτύου 66kV). Με διασύνδεση Ε.Ρ. Εγκαθίσταται υποβρύχιο καλώδιο 150kV Ε.Ρ. µε µόνωση XLPE [εναλλακτικά 2 τριπολικά ή 4 µονοπολικά (3+1εφεδρικό) ονοµαστικής ικανότητας 390MVA]. Η διασύνδεση προτείνεται να πραγµατοποιηθεί µε ενδιάµεσες στάσεις στα νησιά Κέα ή/και Κύθνο για την ελαχιστοποίηση του αριθµού των µη εργοστασιακών συνδέσµων στα υποβρύχια τµήµατα των καλωδίων και την κατανοµή των απαραίτητων συσκευών αντιστάθµισης κατά µήκος του καλωδίου µε προφανή λειτουργικά πλεονεκτήµατα. Μετά την πραγµατοποίηση της διασύνδεσης Ε.Ρ. είναι δυνατή η σταδιακή κατάργηση των ΑΣΠ (πλήν του ΑΣΠ Μυκόνου για τις Τοπολογίες 2 και 3 όπου απαιτείται ενίσχυση του δικτύου 66kV). Εάν η κατασκευή του συνδέσµου Σ.Ρ ή της διασύνδεσης Ε.Ρ. µεταξύ Λαυρίου-Σύρου καθυστερήσει πέραν του έτους 2010, απαιτείται εγκατάσταση παραγωγής (+35MW) στα νησιά επιπλέον της αδειοδοτηµένης (25MW) και παραλληλισµός των ΑΣΠ, ανάλογα και µε την εξέλιξη των φορτίων. Η πρόσθετη αυτή ισχύς θεωρείται ως η µέγιστη που µπορεί να εγκατασταθεί στα νησιά σύµφωνα µε εκτιµήσεις της ΠΝ/ ΕΗ (υπό την προϋπόθεση της δυνατότητας επέκτασης των υφιστάµενων σταθµών Πάρου και Μυκόνου) και είναι ικανή να καλύψει τις ανάγκες των νησιών µέχρι το έτος 2015, µε βάση την εξέλιξη των φορτίων που έχει θεωρηθεί στα πλαίσια της παρούσας µελέτης Αξιολόγηση των εναλλακτικών τρόπων διασύνδεσης Η λειτουργική διερεύνηση των πιο πάνω τεχνικών διασύνδεσης κατέληξε στα ακόλουθα συµπεράσµατα: Η διασύνδεση Λαύριο-Σύρος είναι λειτουργικά εφικτή τόσο µε Ε.Ρ., όσο και µε Σ.Ρ. Η τεχνολογία Σ.Ρ παρουσιάζει το πλεονέκτηµα ότι εκτός από τη µεταφορά ισχύος για την κάλυψη των φορτίων, εξασφαλίζει µέσω των µετατροπέων Ε.Ρ./Σ.Ρ. και τη ρύθµιση των τάσεων στο διασυνδεδεµένο συγκρότηµα των Κυκλάδων. Κατά συνέπεια, η ανάγκη εγκατάστασης επιπλέον συσκευών αντιστάθµισης για ρύθµιση της τάσης περιορίζεται σηµαντικά. 10

12 Τονίζεται ωστόσο ότι η παράλληλη λειτουργία του συνδέσµου Σ.Ρ. µε την υφιστάµενη διασύνδεση µε την Εύβοια είναι εφικτή µόνο υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η αυτόµατη µεταγωγή του συνδέσµου από ρύθµιση ισχύος σε ρύθµιση συχνότητας σε περίπτωση απώλειας της διασύνδεσης µε την Εύβοια. Το σηµείο αυτό χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Η τεχνολογία Ε.Ρ. πλεονεκτεί ως προς τα εξής: Εµφανίζει µεγαλύτερη λειτουργική αξιοπιστία, λόγω της δυνατότητας παράλληλης λειτουργίας των διασυνδέσεων από Λαύριο και από Εύβοια σε κάθε περίπτωση. Η δυνατότητα κατάργησης των ΑΣΠ είναι δυνατό να εµφανιστεί σε νωρίτερο στάδιο (φάση B έναντι φάση Γ για την τεχνολογίας Σ.Ρ.). Συγκεκριµένα, σε περίπτωση διασύνδεσης µε Ε.Ρ. η αποξήλωση των ΑΣΠ είναι δυνατό να αρχίσει µετά την πραγµατοποίηση της διασύνδεσης, ενώ µε τη διασύνδεση Σ.Ρ. είναι αναγκαία η διατήρηση των ΑΣΠ µέχρι την κατασκευή και του δεύτερου συνδέσµου για λόγους εξασφάλισης λειτουργικής ευελιξίας και αξιοπιστίας στην περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του συνδέσµου Λαύριο-Σύρος. Για την αποξήλωση του ΑΣΠ Μυκόνου απαιτείται ενίσχυση του δικτύου 66kV προς το τέλος της περιόδου µελέτης στις Τοπολογίες 2 και 3. Η τεχνολογία Ε.Ρ απαιτεί, ωστόσο, την εγκατάσταση επιπλέον στατών συσκευών αντιστάθµισης για τη ρύθµιση της τάσης στο συγκρότηµα των Κυκλάδων. Σε περίπτωση υλοποίησης της διασύνδεσης Ε.Ρ. Λαύριο-Σύρος, προτείνεται η εγκατάσταση ενδιάµεσων σταθµών στα νησιά Κέα ή/και Κύθνο, καθώς παρουσιάζει σηµαντικά πλεονεκτήµατα: Αίρει τους υφιστάµενους περιορισµούς µήκους πόντισης των καλωδίων Ε.Ρ. µε πλαστική µόνωση XLPE, καθώς συµβάλει στην ελαχιστοποίηση του αριθµού των µη εργοστασιακών συνδέσµων στα υποβρύχια τµήµατα των καλωδίων, Επιτρέπει την κατανοµή των απαραίτητων συσκευών αντιστάθµισης κατά µήκος του καλωδίου µε προφανή λειτουργικά πλεονεκτήµατα (αποτελεσµατικότερη και ασφαλέστερη αντιστάθµιση της παραγόµενης από τα καλώδια άεργης ισχύος και περιορισµός των απωλειών ισχύος) Καθιστά την εν λόγω λύση άµεσα υλοποιήσιµη. Επιτρέπει την τροφοδότηση από το Ηπειρωτικό Σύστηµα, εάν τούτο κριθεί αναγκαίο στο µέλλον, των νήσων Κέας, Κύθνου και Σερίφου µε κατασκευή Υ/Σ 150/20kV στην Κέα και διασύνδεση των νήσων Κύθνου και Σερίφου υπό Μ.Τ Χρονοπρογραµµατισµός Υλοποίησης Όσον αφορά το χρονικό προγραµµατισµό των έργων, αναλύθηκαν εναλλακτικά δύο περιπτώσεις: A. DC: Έτος 2010: Υλοποίηση των εσωτερικών διασυνδέσεων και του 1 ου συνδέσµου Σ.Ρ. Λαύριο-Σύρος. Μέχρι τότε απαιτείται η ένταξη των νέων αδειοδοτηµένων µονάδων (+24MW). Έτος 2020: Υλοποίηση 2 ου όµοιου συνδέσµου Σ.Ρ.. Μέχρι τότε η διατήρηση των τοπικών ΑΣΠ είναι απαραίτητη για λόγους εφεδρείας. Η αποξήλωσή των ΑΣΠ προβλέπεται ν αρχίσει µετά το ΑC: Έτος 2010: Υλοποίηση των εσωτερικών διασυνδέσεων και της διασύνδεση Ε.Ρ. Λαύριο Σύρος. Μέχρι τότε απαιτείται η ένταξη των νέων αδειοδοτηµένων µονάδων (+24MW). Η κατάργηση των ΑΣΠ µπορεί να αρχίσει µετά την υλοποίηση της διασύνδεσης (2010), µε βάση και την αποκτηθησόµενη λειτουργική εµπειρία. B. DC: Έτος 2010: Υλοποίηση των εσωτερικών διασυνδέσεων 11

13 Έτος 2015: Υλοποίηση του 1 ου συνδέσµου Σ.Ρ. Λαύριο-Σύρος. Μέχρι τότε απαιτείται η ένταξη των νέων αδειοδοτηµένων µονάδων (+24MW), αλλά και η ανάπτυξη νέων µονάδων (+35MW) στους υφιστάµενους ΑΣΠ εξαντλώντας τη σχετική δυνατότητα µε πρόσκτηση νέων οικοπέδων δίπλα στους σταθµούς Πάρου και Μυκόνου. Η υλοποίηση του 2 ου συνδέσµου Σ.Ρ. µετατοπίζεται προς το τέλος της περιόδου (έτος 2035). Μέχρι τότε η διατήρηση των τοπικών ΑΣΠ είναι απαραίτητη για λόγους εφεδρείας και η αποξήλωσή τους προβλέπεται ν αρχίσει µετά το ΑC: Έτος 2010: Υλοποίηση των εσωτερικών διασυνδέσεων Έτος 2015: Υλοποίηση της διασύνδεσης Ε.Ρ. Λαύριο Σύρος. Μέχρι τότε απαιτείται η ένταξη των νέων αδειοδοτηµένων µονάδων (+24MW), αλλά και η ανάπτυξη νέων µονάδων (+35MW) στους υφιστάµενους ΑΣΠ εξαντλώντας τη σχετική δυνατότητα µε πρόσκτηση νέων οικοπέδων δίπλα στους σταθµούς Πάρου και Μυκόνου. Η κατάργηση των ΑΣΠ µπορεί να αρχίσει µετά την υλοποίηση της διασύνδεσης (2015). Η διαφοροποίηση αυτή ως προς τον χρονοπρογραµµατισµό κρίθηκε σκόπιµη για τους ακόλουθους λόγους: Έως το έτος 2015 φαίνεται ότι η διασύνδεση από Εύβοια µπορεί να εξυπηρετήσει τα προβλεπόµενα φορτία των νησιών εφόσον έχουν κατασκευασθεί οι διασυνδέσεις µεταξύ τους και έχει εγκατασταθεί πρόσθετη ισχύς στους ΑΣΠ (25MW αδειοδοτηθέντα + 35MW µέγιστη δυνατότητα). Οι δε ΑΣΠ θα πρέπει να λειτουργούν παράλληλα µε το Σύστηµα. εδοµένου ότι τα φορτία των νησιών αφορούν κυρίως φορτία τριτογενή τοµέα, η πρόβλεψη της εξέλιξής τους είναι πολύ επισφαλής. Συνεπώς, σε περίπτωση που οι ρυθµοί αύξησης του φορτίου είναι µειωµένοι σε σχέση µε αυτούς που εξετάστηκαν στην παρούσα µελέτη, ενδεχοµένως να είναι δυνατή η χρονική µετάθεση επενδύσεων. Σε αντίθετη βέβαια περίπτωση θα απαιτηθεί περαιτέρω ενίσχυση των ΑΣΠ, πράγµα που δεν είναι εξασφαλισµένο. Το κόστος του συνδέσµου Λαύριο Σύρος αποτελεί ένα µεγάλο τµήµα του συνολικού κόστους (35-55% για λύση Σ.Ρ. και % για λύση Ε.Ρ.). Συνεπώς, η καθυστέρηση πραγµατοποίησης του έργου αυτού ενδεχοµένως να αποκοµίσει οικονοµικό όφελος. Αναµένεται ότι θα έχουν ωριµάσει αρκετά οι προτεινόµενες νέες τεχνολογίες και θα έχει µειωθεί το κόστος τους. Επιπλέον θα έχουν αρθεί οι σηµερινές επιφυλάξεις των Υπηρεσιών της ΕΗ για τη προδιαγραφή των νέων τεχνολογιών, δεδοµένου ότι αναµένεται να υπάρχουν έως τότε περισσότερες διεθνείς αναφορές. Θα πρέπει να σηµειωθούν τα ακόλουθα: Για την εξασφάλιση λειτουργικής ευελιξίας αλλά και αξιοπιστίας, κυρίως σε περίπτωση καθυστέρησης στην κατασκευή της διασύνδεσης πέραν του έτους 2010, είναι αναγκαία η εξασφάλιση της παράλληλης λειτουργίας των υφισταµένων ΑΣΠ. Υπό τις συνθήκες αυτές κρίνεται ότι η αξιοπιστία της τροφοδότησης θα είναι µειωµένη. Η εγκατάσταση µονάδων στους ΑΣΠ Πάρου και Μυκόνου επιπλέον των αδειοδοτηµένων, που είναι απαραίτητη στον χρονοπρογραµµατισµό Β, δεν είναι απολύτως βέβαιο ότι µπορεί να πραγµατοποιηθεί, καθώς απαιτεί επέκταση των σταθµών µε άρση υφιστάµενων απαγορευτικών διατάξεων (ΑΣΠ Πάρου) και ενδέχεται να προκαλέσει νέες αντιδράσεις. Οι νέες µονάδες µετά την αποξήλωσή τους προβλέπεται ότι θα είναι σε άριστη κατάσταση και να µεταφερθούν σε άλλα νησιά. 12

14 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ Το συνολικό κόστος κάθε σεναρίου παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. Οι βασικές οικονοµικές παραδοχές και υποθέσεις που ελήφθησαν υπόψη για τους υπολογισµούς δίδονται αναλυτικά στο κείµενο της ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ. Από την επισκόπηση των αποτελεσµάτων της οικονοµικής ανάλυσης σε συνδυασµό µε τη λειτουργική αξιολόγηση προκύπτουν τα ακόλουθα συµπεράσµατα: Σε όλες τις περιπτώσεις η λύση του Ε.Ρ. για τη διασύνδεση Λαυρίου-Σύρου εµφανίζεται οικονοµικότερη. Επιπλέον, αποτελεί δοκιµασµένη τεχνική και αποτελεί τη λύση ελαχίστου ρίσκου, ενώ επιτρέπει την παύση λειτουργίας (κατάργηση) των ΑΣΠ σαφώς νωρίτερα από τη λύση Σ.Ρ. Σε περίπτωση υλοποίησης της διασύνδεσης Ε.Ρ. Λαύριο-Σύρος, η εγκατάσταση ενδιάµεσων σταθµών στα νησιά Κέα ή/και Κύθνο παρουσιάζει σηµαντικά πλεονεκτήµατα, καθώς Αίρει τους υφιστάµενους περιορισµούς µήκους πόντισης των καλωδίων Ε.Ρ. µε πλαστική µόνωση XLPE, καθώς συµβάλει στην ελαχιστοποίηση του αριθµού των µη εργοστασιακών συνδέσµων στα υποβρύχια τµήµατα των καλωδίων, Επιτρέπει την κατανοµή των απαραίτητων συσκευών αντιστάθµισης κατά µήκος του καλωδίου µε προφανή λειτουργικά πλεονεκτήµατα (αποτελεσµατικότερη και ασφαλέστερη αντιστάθµιση της παραγόµενης από τα καλώδια άεργης ισχύος και περιορισµός των απωλειών ισχύος) Καθιστά την εν λόγω λύση άµεσα υλοποιήσιµη. Επιτρέπει την τροφοδότηση από το Ηπειρωτικό Σύστηµα, εάν τούτο κριθεί αναγκαίο στο µέλλον, των νήσων Κέας, Κύθνου και Σερίφου µε κατασκευή Υ/Σ 150/20kV στην Κέα και διασύνδεση των νήσων Κύθνου και Σερίφου υπό Μ.Τ. Επιτρέπει την εκµετάλλευση και του αιολικού δυναµικού των νησιών Κέας ή/και Κύθνου. Ωστόσο η λύση αυτή αυξάνει τα έργα και το κόστος της διασύνδεσης. Όσον αφορά τις τοπολογίες των εσωτερικών διασυνδέσεων φαίνεται ότι έχουν παραπλήσιο κόστος, µε τα σενάρια που αναφέρονται στην τοπολογία 1 να είναι ελαφρώς οικονοµικότερα σε όλες τις περιπτώσεις. Παρόλα αυτά, δεδοµένης της µεγάλης αβεβαιότητας των στοιχείων κόστους για τις νέες τεχνολογίες, τα σενάρια αυτά από άποψη οικονοµικότητας χαρακτηρίζονται ως ισοδύναµα. Τα σενάρια που αναφέρονται στην Τοπολογία 1α όµως υπερτερούν τόσο λειτουργικά (µε κύρια σηµεία υπεροχής την αυξηµένη αξιοπιστία και καλύτερη ποιότητα τροφοδότησης), όσο και από περιβαλλοντική άποψη (καθώς περιορίζουν την περιβαλλοντική όχληση και πιθανότατα τις συνακόλουθες αντιδράσεις), καθώς και από οικονοµική άποψη αφού παρουσιάζουν πρόσθετο οικονοµικό όφελος της τάξεως των 15 εκ.. Η τελική δυνατότητα εγκατάστασης αιολικής παραγωγής στα νησιά των Κυκλάδων που διασυνδέονται δεν επηρεάζεται από το σχήµα που θα επιλεγεί για τη διασύνδεση. Σηµειώνεται ότι όλα τα σενάρια που εξετάστηκαν µπορούν να συνδυαστούν µε τη διασύνδεση της Μήλου για την αξιοποίηση του γεωθερµικού της δυναµικού. Η χρονική καθυστέρηση της ένταξης του συνδέσµου Λαυρίου-Σύρος (χρονοπρογραµµατισµός Β) δεν ενδείκνυται καθώς, παρά τη µετάθεση των επενδύσεων δεν προσφέρει οικονοµικό όφελος, ενώ παραµένει η µειωµένη αξιοπιστία εξυπηρέτησης των νησιών και απαιτείται η ένταξη πρόσθετων πέρα από τις αδειοδοτηµένες πετρελαϊκές µονάδες. Συµπερασµατικά, η λειτουργική και οικονοµική αξιολόγηση των επιµέρους λύσεων που εξετάστηκαν, µε βάση τα δεδοµένα που έχει η Επιτροπή στη διάθεσή της κατά την παρούσα φάση, συνηγορεί υπέρ της διασύνδεσης του Λαυρίου µε τη Σύρο µε Ε.Ρ. (ενδεχοµένως µε ενδιάµεσους 13

15 σταθµούς στα νησιά Κέα ή/και Κύθνο) κατά το έτος Οι εσωτερικές διασυνδέσεις θα πραγµατοποιηθούν κατά το ίδιο έτος σύµφωνα µε την Τοπολογία 1 ή 1α. 5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Συνεκτιµώντας τα αποτελέσµατα των αναλύσεων, η Επιτροπή καταλήγει στα ακόλουθα συµπεράσµατα-προτάσεις: Για την ασφαλή και αξιόπιστη εξυπηρέτηση του φορτίου του Β/Α συγκροτήµατος των Κυκλάδων σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα και µε βάση τις συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί στα νησιά, είναι αναγκαία η διασύνδεσή τους µε το Ηπειρωτικό Σύστηµα. Ως σηµείο αποµάστευσης της ισχύος για την τροφοδότηση των Κυκλάδων επελέγη το Λαύριο. Η εναλλακτική δυνατότητα από Ν. Εύβοια θεωρήθηκε µη υλοποιήσιµη κυρίως λόγω των απαιτούµενων πολυδάπανων και αµφίβολων ως προς τη δυνατότητα αδειοδότησης και υλοποίησης έργων επί της Εύβοιας και δεν αναλύθηκε περαιτέρω. Η διασύνδεση Λαύριο-Σύρος είναι τεχνικά εφικτή τόσο µε Ε.Ρ. όσο και µε Σ.Ρ. Με τα δεδοµένα που η Επιτροπή έχει στη διάθεσή της κατά την παρούσα φάση, και µε βάση τη λειτουργική και οικονοµική αξιολόγηση των πιθανών λύσεων που πραγµατοποιήθηκε, η λύση της διασύνδεσης του Λαυρίου µε τη Σύρο µε Ε.Ρ. (µε ενδιάµεσους σταθµούς στα νησιά Κέα ή/και Κύθνο) κατά το έτος 2010 και η πραγµατοποίηση των εσωτερικών διασυνδέσεων των νησιών Άνδρος, Σύρος, Μύκονος, Πάρος και Νάξος υπό τάση 150kV (σύµφωνα µε την Τοπολογία 1 ή 1α), φαίνεται να υπερέχει οικονοµικά και είναι ευκολότερη στην υλοποίησή της. Ωστόσο, προτείνεται όπως η τελική απόφαση ληφθεί σε µεταγενέστερο χρόνο και αφού διευθετηθούν περαιτέρω λειτουργικά θέµατα και ζητήµατα τεχνολογίας που αφορούν: τους πιθανούς τρόπους λειτουργίας και ελέγχου του συνδέσµου Σ.Ρ. ώστε να είναι εφικτή η παράλληλη λειτουργία του και το κλείσιµο βρόχου µε την υφιστάµενη διασύνδεση µε Εύβοια την εξέλιξη της τεχνολογίας των καλωδίων Ε.Ρ. µε µόνωση XLPE για διασυνδέσεις µεγάλου µήκους, προοπτική που φαίνεται πολύ πιθανή στο άµεσο µέλλον Ανεξάρτητα του προκρινόµενου σχήµατος διασύνδεσης, σε κάθε περίπτωση, πρέπει οπωσδήποτε να προηγηθούν τα προγραµµατιζόµενα έργα επί των νησιών (Υ/Σ, τερµατικά καλωδίων, υπόγεια καλώδια ή/και γραµµές µεταφοράς) και στη συνέχεια να γίνει η πόντιση των υποβρυχίων καλωδίων, ώστε να αποφευχθούν ενδεχόµενες καθυστερήσεις λόγω αντιδράσεων. Για τον περιορισµό των χώρων εγκατάστασης και της οπτικής όχλησης προτείνεται όπως οι νέοι Υ/Σ επί των νησιών να κατασκευαστούν ως κλειστού τύπου (GIS). Ο ακριβής χρόνος αποξήλωσης των ΑΣΠ θα αποφασιστεί στο µέλλον µε βάση την αποκτηθησόµενη λειτουργική εµπειρία. Θα πρέπει παράλληλα να αναλυθεί περαιτέρω η επίδραση της σύνδεσης των Κυκλάδων στο Ηπειρωτικό Σύστηµα και να ληφθούν τα αναγκαία µέτρα όσον αφορά: την απαιτούµενη πρόσθετη ισχύ παραγωγής (σύµφωνα µε υπολογισµούς της ΣΠ/ ΕΗ περί τα 100MW το 2014) την επίδραση στο Νότιο Σύστηµα (µε τα γνωστά προβλήµατα ευστάθειας τάσεων). Τέλος, η Επιτροπή προτείνει άµεσα τις ακόλουθες ενέργειες: Άµεση έναρξη ενεργειών για την εξασφάλιση των απαραίτητων χώρων και αδειοδοτήσεων για τα έργα επί των νησιών σύµφωνα µε τα ανωτέρω, καθώς όσο ταχύτερα ολοκληρωθεί η διασύνδεση τόσο το καλύτερο για την εξυπηρέτηση των νησιών και την εθνική οικονοµία. Καθορισµό του σχήµατος χρηµατοδότησης και εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων. Περαιτέρω διερεύνηση θεµάτων τεχνολογιών, κόστους και λειτουργίας της διασύνδεσης. 14

16 ιερεύνηση του τρόπου υλοποίησης του έργου. Συγκεκριµένα, είναι εξεταστέα η προκήρυξη του έργου µε βάση λειτουργική προδιαγραφή µε Ε.Ρ. ή Σ.Ρ. ώστε λόγω του ανταγωνισµού να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσµα από πλευράς λειτουργικών δυνατοτήτων και κόστους. Σενάριο Κόστος νέων εγκατ. [M ] Πίνακας 1: Συνολικό Κόστος Σεναρίων Κόστος ενέργειας από ΑΣΠ [M ] Κόστος ενέργειας από ιασ/µένο [M ] Χρέωση Ρύπων [M ] Χρέωση Σταθ. Κόστος Λ&Σ [M ] ΣΥΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ [M ] Α1-DC-XLPE Α2-DC-XLPE Α3-DC-XLPE Α1-ΑC-XLPE Α2-ΑC-XLPE Α3-AC-XLPE B1-DC-XLPE B2-DC-XLPE B3-DC-XLPE B1-AC-XLPE B2-AC-XLPE B3-AC-XLPE Τα µέλη της Επιτροπής: Ανάλυση: ΕΗ/ ΣΠ ΕΣΜΗΕ: Γιάννης Καµπούρης Σταµατίνα Ευσταθίου ΡΑΕ: Καθ. ΕΜΠ Μιχάλης Παπαδόπουλος, Νίκος Μπουλαξής ΕΗ: Αλβέρτος Μαΐσης Γρηγόρης Αντωνόπουλος Γιώργος Γεωργαντζής 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 1.1 Επιτροπή Για Τη ιασύνδεση Των Κυκλάδων...16 1.1.1 Συγκρότηση Επιτροπής 16 1.1.2 Ενέργειες Επιτροπής 17 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ... 19 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Η ιστορία της ηλεκτροδότησης των Κυκλάδων θα μπορούσε να χωρισθεί σε τρεις περιόδους. Η πρώτη περίοδος αρχίζει στις αρχές του εικοστού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2010 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός Αντικείμενο της Μελέτης Η παρούσα μελέτη (ΦΑΣΗ Α ) αποτελεί τη βάση του Στρατηγικού Σχεδιασμού Διασυνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Προκαταρκτική Μελέτη ιασύνδεσης των Κυκλάδων µε το Ηπειρωτικό Σύστηµα Ηλεκτρικής Ενέργειας»

«Προκαταρκτική Μελέτη ιασύνδεσης των Κυκλάδων µε το Ηπειρωτικό Σύστηµα Ηλεκτρικής Ενέργειας» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικής Ισχύος ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ «Προκαταρκτική Μελέτη ιασύνδεσης των Κυκλάδων µε το Ηπειρωτικό Σύστηµα Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Μιχάλη Π. Παπαδόπουλου Ομ. καθ. ΕΜΠ 1. Οι πρώτες προσπάθειες Η πρώτη συστηματική διερεύνηση για την

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη αιολικού πάρκου 100 MW στη Ν. Γυάρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Ανάπτυξη αιολικού πάρκου 100 MW στη Ν. Γυάρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ανάπτυξη αιολικού πάρκου 100 MW στη Ν. Γυάρο Δραστηριότητες εταιρείας Ο όμιλος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗΣ ΤΕΒ έχει δραστηριοποιηθεί έντονα σε όλο το φάσμα των έργων ενέργειας και περιβάλλοντος μέσω της,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη υποδομών Μεταφοράς και Διανομής στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα

Ανάπτυξη υποδομών Μεταφοράς και Διανομής στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα Φώτιος Ε. Καραγιάννης Διευθυντής Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ O μακροχρόνιος προγραμματισμός των απαιτουμένων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικής Ισχύος Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80, Ζωγράφου Τηλ. 210-7723967, Fax 210-7723659, e-mail: mppapad@power.ece.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2014-2023 (Σχέδιο προς ΡΑΕ)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2014-2023 (Σχέδιο προς ΡΑΕ) ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2014-2023 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΡΑΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ/ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Π. ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Π. ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Π. ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ Τι σημαίνει «Ηλεκτρική Διασύνδεση»; Σκοπός ενός τυπικού αιολικού σταθμού είναι να τροφοδοτήσει με ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

- Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ. Παπαγεωργίου - Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Μαθιουδάκη

- Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ. Παπαγεωργίου - Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Μαθιουδάκη Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 07/12/2012 Προς: Κοινοπ/ση: Θέμα: ΥΠΕΚΑ - Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006. Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006. Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006 Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 2 α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του 1. Δήμου Ικαρίας, όπως εκπροσωπείται από το Δήμαρχο Ικαρίας Χριστόδουλο Σταυρινάδη ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Α. Ζαμπέλη, Οικονομολόγος Σ. Πανταβού, Μηχ/νος Μηχ/κος Η παρουσίαση με μια ματιά Εθνικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ. Παρουσίαση Έργου. Λήµνος, 17 Ιουλίου 2012

ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ. Παρουσίαση Έργου. Λήµνος, 17 Ιουλίου 2012 ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ Παρουσίαση Έργου Λήµνος, 17 Ιουλίου 2012 Λέσβος, 12 Ιουλίου 2012 Περιεχόµενα 1. Φορέας και όραµα 2. Περιγραφή του έργου 3. Αρχές σχεδιασµού 4. Οφέλη 5. Συµπεράσµατα 2 Ρόκας -πρωτοπορία στις

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 343/2014 Θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ηλεκτροδότηση των νησιών και την. Συντονιστής μονάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ΡΑΕ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ηλεκτροδότηση των νησιών και την. Συντονιστής μονάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ΡΑΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στρατηγικές επιλογές για την ηλεκτροδότηση των νησιών και την αξιοποίηση των ΑΠΕ που διαθέτουν Νίκος Μπουλαξής, Δρ. Ηλ. Μηχανικός Συντονιστής μονάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Αξιοποίηση περιθωρίων ανάπτυξης µικρών ανεµογεννητριών στα Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1.1 Ιστορικό Προηγούμενες Μελέτες... 1 1.2 Αντικείμενο - Σκοπός της Μελέτης... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1.1 Ιστορικό Προηγούμενες Μελέτες... 1 1.2 Αντικείμενο - Σκοπός της Μελέτης... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.1 Ιστορικό Προηγούμενες Μελέτες... 1 1.2 Αντικείμενο - Σκοπός της Μελέτης... 2 2. ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ... 3 2.1 Ανάπτυξη και εκτίμηση της συμβολής των ΑΠΕ (με

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα των Νησιών

Συστήµατα των Νησιών ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ υνατότητες και Προοπτικές Ανάπτυξης ΑΠΕ στα Αυτόνοµα Ηλεκτρικά Συστήµατα των Νησιών Νίκος Μπουλαξής, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π Ειδικός Επιστήµων ΡΑΕ 1 Αυτόνοµα ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 96/2007 Καθορισµός περιοχών µε κορεσµένα δίκτυα, προσδιορισµός περιθωρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές στην ηλεκτροπαραγωγή Νίκος Μπουλαξής, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ιονύσης Παπαχρήστου, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής Κάραλης Γιώργος, Δρ Περιβολάρης Γιάννης, Δρ Ράδος Κώστας, Αν. Καθ. Εισηγητής: Κάραλης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 54/2012 ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΑΚΤΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ. Ασηµακόπουλος, Α. Καρταλίδης και Γ. Αραµπατζής Σχολή Χηµικών Μηχανικών, ΕΜΠ Ηµερίδα ProDES 9 Σεπτεµβρίου 2010 Υδροδότηση Κυκλάδων και ωδεκανήσων Προβληµατική κάλυψη αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ

Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΗΣ Π. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΗ / ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Εισαγωγή 1. Γενικότητες 2. Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτριος Καρδοµατέας /ντής Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΠΑ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΑ ΤΟ 1997

ηµήτριος Καρδοµατέας /ντής Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΠΑ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΑ ΤΟ 1997 ηµήτριος Καρδοµατέας /ντής Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΠΑ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΑ ΤΟ 1997 Ηµερίδα για τη Χρήση του Φυσικού Αερίου στην Κρήτη ως καυσίµου

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αδειοδοτική ιαδικασία ΦΒ Άδεια Παραγωγής ή Εξαίρεση ή Απαλλαγή Απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 105 64 ΤΗΛ. : 010-3727400, FAX: 010-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: info.rae.gr ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. /2007 Έγκριση Μεθοδολογίας για τον Προσδιορισµό του Περιθωρίων Ανάπτυξης Σταθµών ΑΠΕ σε Κορεσµένα ίκτυα, Σύµφωνα µε τις

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΕΗ στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον

H ΔΕΗ στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον 1 H ΔΕΗ στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον Νέα δεδομένα τόσο στις ανταγωνιστικές όσο και στις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες Άμεση ανάγκη μετασχηματισμού της ΔΕΗ σε πελατοκεντρική επιχείρηση Υπάρχουν ακόμη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Μ Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Ι Κ Ο

Ε Μ Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Ε Μ Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Αθήνα, 15.10.2003 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο Θέµα : Προφορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Το 1997 καταργήθηκε (προσωρινά) ο σταθμός Κεραμεικός της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας, λόγω μη έγκρισης διέλευσης των σηράγγων κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά 1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1.1 Γενικά Ο τοµέας της ενέργειας συνιστά σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας. Η σηµερινή περίοδος αποτελεί τµήµα µίας µακράς µεταβατικής φάσης προς την «οικονοµία χαµηλού

Διαβάστε περισσότερα

Source: Pacific Institute, 2006

Source: Pacific Institute, 2006 Σύρος, 19 Ιουνίου 2010 Αφαλάτωση Η λύση στη λειψυδρία Ευτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Το πρόβληµα νερού στην Ελλάδα Μείωση βροχοπτώσεων Ακραίες µετεωρολογικές µεταβολές Λειψυδρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα Υποβάλλεται από τον Κάτοχο Άδειας Παραγωγής µαζί µε την Αίτηση Σύνδεσης Απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61400-21

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του. Θόδωρος. Τσετσέρης

Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του. Θόδωρος. Τσετσέρης Το γεωθερμικό πεδίο της Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του 21 Ιουνίου, 2008 Θόδωρος. Τσετσέρης Τι είναι η Γεωθερμία; Η Γεωθερμική ενέργεια δημιουργείται από την αποθηκευμένη θερμότητα στο εσωτερικό της

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ

ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ Μάιος 2004 Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 3 περ. α) του Ν.2244/1994 Ρύθµιση θεµάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και από συµβατικά

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ενέργεια αποτελεί εξαίρεση.

ενέργεια αποτελεί εξαίρεση. Συνέδριο Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών «Αιολική Ενέργεια: Ανάπτυξη και Περιβάλλον» 7-8 Φεβρουαρίου 2009, Ερέτρια -Εύβοια Εισήγηση: Μεγάλο Αιολικό Έργο στην Εύβοια συνολικής ισχύος 387MW Εισηγητής: ΙωάννηςΠαντούσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26.05.2014 C(2014) 3173 final

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26.05.2014 C(2014) 3173 final ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.05.2014 C(2014) 3173 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Συµβατικές Μονάδες Παραγωγής

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Συµβατικές Μονάδες Παραγωγής ΣΤΟΙΧΕΙ ΝΦΟΡΣ ΙΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΟΣ ΜΕΤΦΟΡΣ ΕΡΩΤΗΜΤΟΛΟΓΙΟ για Συµβατικές Μονάδες Παραγωγής ΠΡΡΤΗΜ ΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγίες Παράρτηµα Εντύπου ΣΜ ρ. 002(2005) 1) Το Ερωτηµατολόγιο αποτελείται από τα εδοµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007 Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής

Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής ρ Γ. Γιαννακίδης Εισαγωγή Στόχοι και Οφέλη Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής Life Cycle Cost Analysis - LCCA Μέθοδος οικονοµικής σύγκρισης εναλλακτικών επενδύσεων που βασίζεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή στην ευθύνη για την επίτευξη του Εθνικού Στόχου για τις ΑΠΕ: Μπορούμε, αλλά θέλουμε; Νίκος Μπουλαξής Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Συμμετοχή στην ευθύνη για την επίτευξη του Εθνικού Στόχου για τις ΑΠΕ: Μπορούμε, αλλά θέλουμε; Νίκος Μπουλαξής Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Συμμετοχή στην ευθύνη για την επίτευξη του Εθνικού Στόχου για τις ΑΠΕ: Μπορούμε, αλλά θέλουμε; Νίκος Μπουλαξής Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Τουλάχιστον 9-10 GW αιολικών μέχρι το 2020... Δεσμευτικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 703/2008 Τροποποίηση της απόφασης 96/2007 της ΡΑΕ ως προς προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες.

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες. Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 202-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή 2 3 4 5 6 Έλεγχος της τάσης και της άεργης ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Σπουδαστές : Μανώλης Καμβύσης, Γιάννης Κυριαζής Επιβλέπων καθηγητής : Περιεχόμενα 1 2 3 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 1ης ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 1ης ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 1ης ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ Κ. Γκαράκης Εργαστήριο ΑΠΕ / Τµήµα Ενεργειακής Τεχνολογίας / ΤΕΙ Αθήνας Αγ. Σπυρίδωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων

Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων Περιεχόμενα Αντικείμενο του έργου 3 Υλοποίηση μέσω ΣΔΙΤ 5 Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση 6 1. Προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ιεθνής Συνάντηση για την Πράσινη Ανάπτυξη στην Πράξη Οργανισµός Ανάπτυξης Σητείας Σητεία 21-22/9/2010 Η Ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Κρήτη: Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή ασφάλεια στο απομονωμένο σύστημα της

Ενεργειακή ασφάλεια στο απομονωμένο σύστημα της Ενεργειακή ασφάλεια στο απομονωμένο σύστημα της Κύπρου Δρ Χρ. Χριστοδουλίδης Διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Μάιος 2012, Ηράκλειο, Κρήτη Ενότητες Στοιχεία Ηλεκτρικού Συστήματος της Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις ΦωτοβολταΙκών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας Απευθείας κατανάλωση Εφεδρική λειτουργία Αυτόνομο Σύστημα 10ΚWp, Αίγινα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

οποία όταν συνδέονται µε µία πηγή τάσης ηµιτονοειδούς µορφής άγουν ρεύµα µη ηµιτονοειδούς µορφής. Το φαινόµενο αυτό έχει ως αποτέλεσµα

οποία όταν συνδέονται µε µία πηγή τάσης ηµιτονοειδούς µορφής άγουν ρεύµα µη ηµιτονοειδούς µορφής. Το φαινόµενο αυτό έχει ως αποτέλεσµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Η προσέγγιση βάσει της τεχνογνωσίας της SEMAN Α.Ε. Η µη γραµµική φύση των σύγχρονων ηλεκτρικών φορτίων καθιστά συχνά αναγκαία

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Σε απάντηση των ερωτήσεων που τίθενται στην δημόσια διαβούλευση «ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Μεταφορά 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΔΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΡΑΜΑ Ο Σκοπός μας Οι Αξίες μας Η Εικόνα του Μέλλοντος ΙΣΤΟΡΙΚA ΟΡΟΣΗΜΑ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ Αντικείμενο Λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου, Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής Δ/νων Σύµβουλος ΔΕΗ Χαρτοφυλάκιο σταθµών παραγωγής ιασυνδεδεµένο Σύστηµα Υ/Η ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

αστικά στερεά απορρίµµατα

αστικά στερεά απορρίµµατα υνατότητες ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου από αστικά στερεά απορρίµµατα Εφαρµογή στον ΧΥΤΑ Ταγαράδων Χριστόδουλος Χατζηδηµούλας, ιευθυντής Λειτουργίας & Συντήρησης Το πρόβληµα των Αστικών Στερεών Απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» TEXNOOIKONOMIKH ΜΕΛΕΤΗ Για την καλύτερη κατανόηση της οικονοµικότητας και της απόδοσης µιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, θα παρουσιαστεί µία τεχνοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα»

Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα» Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα» ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Ν. Δρόσος Διευθυντής Διεύθυνσης Διαχείρισης Δικτύου (ΔΔΔ) Διοργανωτής:

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Γιατί να επιλέξει κανείς τη γεωθερµία ; Ποιος ο ρόλος των γεωθερµικών αντλιών θερµότητας ; Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ( Με στόχο την ενηµέρωση περί γεωθερµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΑΠΕ στα Ελληνικά Νησιά

Οι ΑΠΕ στα Ελληνικά Νησιά Οι ΑΠΕ στα Ελληνικά Νησιά Κοινό χαρακτηριστικό των περισσότερων από τα νησιά του Αιγαίου είναι το µεγάλο αιολικό και ηλιακό δυναµικό, ενώ σε µερικά νησιά υπάρχει αρκετά αξιόλογο γεωθερµικό δυναµικό, µε

Διαβάστε περισσότερα

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις European Sustainable Energy Week, 15-19 June 2015 Δρ. Χρίστος Ε. Χριστοδουλίδης Διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤ 400 kv/150 kv/mt ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΡΟΥΦ

ΚΥΤ 400 kv/150 kv/mt ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΡΟΥΦ ΚΥΤ 400 kv/150 kv/mt ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΡΟΥΦ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 1. Το αντικείµενο του Έργου είναι η ολοκληρωµένη µελέτη, η προµήθεια εξοπλισµού, η ανέγερση, η δοκιµή και η παράδοση στη ΕΗ έτοιµου για εµπορική λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Γ. Σταµπουλής, Γ. Παπαχρήστος, Ε.. Αδαµίδης και Μ. Ψωφάκη Τµήµα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε» ΚΑΙ «KAZINO & ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε.,

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε., Προς: Ε.Ε.Τ.Τ. Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Αττική E-mail: vpu@eett.gr Φαξ: 2106105049 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την πρόταση του ΟΤΕ σχετικά με την τροποποίηση της Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 / 2007 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την προσθήκη της Παραγράφου Δ. Αθήνα, 3/12/21 Ο Πρόεδρος Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Μονάδας Αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στη Ν. Μήλο

Συνοπτική Παρουσίαση Μονάδας Αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στη Ν. Μήλο Συνοπτική Παρουσίαση Μονάδας Αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στη Ν. Μήλο Ο όμιλος ΙΤΑ, μέσω της θυγατρικής εταιρίας του «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΗΛΟΥ Α.Ε.», έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί στη Μήλο, από το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2610 432243, e-mail: info@energy-greece.gr - web: www.energy-greece.com

Τηλ.: 2610 432243, e-mail: info@energy-greece.gr - web: www.energy-greece.com Σχεδίαση, πώληση και εγκατάσταση μονοφασικού συστήματος αυτόνομης ηλεκτροδότησης, από ανανεώσιμες πηγές ονομαστικής ισχύος 7kW (inverter), συνεργαζόμενο και υποβοηθούμενο από Η/Ζ (γεννήτρια). Προς: Υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 123/2007. Τροποποίηση Α φάσης Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 123/2007. Τροποποίηση Α φάσης Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 123/2007 Τροποποίηση Α φάσης Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3468/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΑΚΤΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΥΠΕΡΑΚΤΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ Ίος Κυκλάδων, 840 01, Κυκλάδες, τηλ. 22860 92450, fax 22860 92254, info@aegean-energy.gr Γραφείο Αθήνας: Χαρ. Τρικούπη 65, 106 81 Αθήνα, τηλ. 210 8848055, fax 210 8846278 ΥΠΕΡΑΚΤΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα