Το ακριβές αντικείµενο της Επιτροπής προσδιορίστηκε ως εξής:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το ακριβές αντικείµενο της Επιτροπής προσδιορίστηκε ως εξής:"

Transcript

1

2 Το ακριβές αντικείµενο της Επιτροπής προσδιορίστηκε ως εξής: Η εξέταση των προτεινόµενων λύσεων για τη ιασύνδεση των Νησιών των Κυκλάδων Άνδρου, Τήνου, Μυκόνου, Πάρου και Νάξου µε το Εθνικό ιασυνδεδεµένο Σύστηµα και η υποβολή τελικών προτάσεων για την υλοποίηση του έργου Πιο συγκεκριµένα το αντικείµενο της Επιτροπής αναλύεται ως ακολούθως: Εξέταση και αντιµετώπιση λειτουργικών υποθέσεων και σεναρίων. Εξασφάλιση αξιόπιστης και απρόσκοπτης τροφοδότησης των νησιών για έναν εύλογο χρονικό ορίζοντα (25έτη). Αντιµετώπιση τεχνικών και λειτουργικών θεµάτων (θέµατα ηλέκτρισης καλωδίων και χειρισµών). Αξιοποίηση των υφιστάµενων εγκαταστάσεων, κυρίως των έργων υψηλού κόστους (υποβρύχια καλώδια). ιερεύνηση της διαθεσιµότητας και αξιοπιστίας του εξοπλισµού νέας τεχνολογίας καθώς και πόντισης καλωδίων. Προσδιορισµός του συνόλου του εξοπλισµού που θα απαιτηθεί και των χώρων εγκατάστασης αυτού. Αρχική εκτίµηση της χωροθέτησης των απαιτούµενων εγκαταστάσεων, προϋπόθεση που τίθεται από τους τοπικούς φορείς, προκειµένου να υπάρχει συναίνεση. Προσδιορισµός του κόστους έργων που θα απαιτηθούν και η αξιολόγηση της οικονοµικότητας του έργου. υνατότητα εκµετάλλευσης των προτεινόµενων λύσεων µε στόχο την απορρόφηση και αξιοποίηση των διαπιστωµένων δυνατοτήτων παραγωγής ενέργειας ήπιας µορφής που διαθέτουν τα νησιά των Κυκλάδων (εκµετάλλευση αιολικού δυναµικού και γεωθερµικού πεδίου Μήλου) Εκπρόσωποι των φορέων ορίστηκαν οι εξής: ΕΣΜΗΕ: Γιάννης Καµπούρης, Προϊστάµενος Υπηρεσίας Μελετών Ανάπτυξης Σταµατίνα Ευσταθίου, Ειδική Επιστήµων ΡΑΕ: Καθ. ΕΜΠ Μιχάλης Παπαδόπουλος, πρώην Μέλος και νυν συνεργάτης ΡΑΕ Νίκος Μπουλαξής, Ειδικός Επιστήµων ΕΗ: Αλβέρτος Μαΐσης, /ντής ΕΗ/ ΕΣΜ Γρηγόρης Αντωνόπουλος, /ντής ΕΗ/ Α Ι Γιώργος Γεωργαντζής, Βοηθός /ντής ΕΗ/ ΚΣ Επιπλέον, το έργο της Επιτροπής συνέδραµαν και τα εξής στελέχη των φορέων: ΕΣΜΗΕ: Αθανάσιος Κορωνίδης, /ντής ΕΣΜΗΕ/ ΣΣ ΡΑΕ: Γιώργος Πεπόνης, Μ. Ασλάνογλου, Κων/νος Περράκης, Ειδικοί Επιστήµονες ΕΗ: Νικόλαος. ρόσος, Βοηθός /ντής ΕΗ/ Α Ι Φώτης Καραγιάννης, Τοµεάρχης ΕΗ/ ΣΠ Σοφία Πολιτοπούλου, Τοµεάρχης ΕΗ/ ΣΠ Μανώλης Κορωνιωvτάκης, Τοµεάρχης ΕΗ/ ΝΕΜ ηµήτριος Ψυχογιός, Πέτρος Θεοδώρου, Ειδικοί Επιστήµονες Ειρήνη Λεωνιδάκη, Ειδική Επιστήµων ΕΗ/ Α Ι Ιωάννης Βογιατζάκης, πρώην /ντής ΕΗ/ ΜΚΜ ΕΜΠ: Σταύρος Παπαθανασίου, Λέκτορας 1

3 ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡ ΙΙΛΗΨΗ ΠΟΡ ΙΙΣΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Το υπό εξέταση έργο διασύνδεσης των Κυκλάδων, από τη διερεύνηση που έγινε, προκύπτει ότι είναι το πρώτο στο είδος του διεθνώς, όσον αφορά το πλήθος των διασυνδεδεµένων νησιών, το πλήθος, το µήκος, το βάθος πόντισης και την απαιτούµενη ισχύ των καλωδίων διασύνδεσης, τις εφαρµοζόµενες τεχνολογίες κλπ. Ως σηµείο αποµάστευσης της ισχύος για την τροφοδότηση των Κυκλάδων επελέγη το Λαύριο. Η εναλλακτική δυνατότητα από Ν. Εύβοια θεωρήθηκε µη υλοποιήσιµη (κατά τη συνάντηση της Επιτροπής µε την οµάδα εργασίας για την ηλεκτρική ενέργεια υπό τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, που έλαβε χώρα στις 16/2/2005), κυρίως λόγω των απαιτούµενων πολυδάπανων και αµφίβολων ως προς τη δυνατότητα αδειοδότησης και υλοποίησης έργων επί της Εύβοιας και δεν αναλύθηκε περαιτέρω. Οι µελέτες που εκπονήθηκαν αφορούν την τεχνικο-οικονοµική σκοπιµότητα διασύνδεσης των νησιών µε το Λαύριο µε µακροπρόθεσµο στόχο την εξασφάλιση της ασφαλούς και αξιόπιστης τροφοδότησης των νησιών από το Ε ΣΜ και τη δυνατότητα σταδιακής παύσης της λειτουργίας των υφιστάµενων Αυτόνοµων Σταθµών Παραγωγής (ΑΣΠ) µελλοντικά. Η διασύνδεση των νησιών θα υποκαταστήσει ενέργεια από πετρέλαιο µε ενέργεια από το Ε ΣΜ µε σηµαντικό οικονοµικό όφελος. Παράλληλα, θα επιτρέψει την απορρόφηση σηµαντικής αιολικής παραγωγής στα νησιά µε επιπρόσθετα οφέλη, καθώς και τη µελλοντική διασύνδεση της Μήλου για την αξιοποίηση του γεωθερµικού της δυναµικού. Στη συνέχεια παρατίθενται συνοπτικά τα κύρια συµπεράσµατα από τις εργασίες της Επιτροπής. 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Από τη διερεύνηση των διαθέσιµων τεχνολογιών προκύπτουν τα ακόλουθα: 2.1. Υποβρύχια καλώδια Οι κυρίως διαθέσιµες τεχνολογίες καλωδίων αφορούν καλώδια πλήρωσης ελαίου (oil filled) και καλώδια µε πλαστική µόνωση XLPE. Τα καλώδια ελαίου έχουν πλήθος εφαρµογών και είναι µια ώριµη και ευρέως χρησιµοποιηµένη τεχνολογία που όµως παρουσιάζει τα µειονεκτήµατα του σηµαντικά µεγαλύτερου κόστους, των απαιτήσεων χώρου για την εγκατάσταση των υδραυλικών συστηµάτων, του µεγαλύτερου όγκου και βάρους (µε συνακόλουθες δυσκολίες κατά την πόντιση) και δευτερευόντως της αυξηµένης χωρητικής αντίδρασης (µε συνακόλουθα προβλήµατα αντιστάθµισης της παραγόµενης αέργου ισχύος). Οι λόγοι αυτοί περιορίζουν το µήκος των συνδέσµων σε km. Από την άλλη µεριά, τα πλαστικά καλώδια µε µόνωση XLPE παρουσιάζουν τα πλεονεκτήµατα του µειωµένου κόστους, όγκου και βάρους, καθώς και απαιτούµενων χώρων στα σηµεία προσαιγιάλωσης. Επιπλέον, παρουσιάζουν σηµαντικά χαµηλότερη παραγωγή αέργου ισχύος. Πρόκειται για νέα σχετικά τεχνολογία για υποβρύχιες εφαρµογές, η οποία όµως έχει χρησιµοποιηθεί στην Ελλάδα (µε πολύ καλά αποτελέσµατα) σε υπόγειες εφαρµογές. ιεθνώς αναφέρονται περιορισµένες εφαρµογές της για υποβρύχιες διασυνδέσεις και σε µικρές αποστάσεις (έως 70km). Λόγω των προαναφερθέντων πλεονεκτηµάτων της, όλοι οι µεγάλοι κατασκευαστές καλωδίων αναπτύσσουν την τεχνολογία αυτή, η οποία φαίνεται ότι θα επικρατήσει στο µέλλον. Ωστόσο, ένα κρίσιµο θέµα, σε ότι αφορά τη δυνατότητα εγκατάστασης καλωδίων µόνωσης XLPE σε υποβρύχιες διασυνδέσεις µεγάλου µήκους, όπως αυτή που απαιτείται στην εν λόγω εφαρµογή (Λαύριο-Σύρος 2

4 της τάξης των 100km), είναι η συµπεριφορά των µη εργοστασιακών συνδέσµων σε υποβρύχιες εγκαταστάσεις. Για το λόγο αυτό και προς άρση της σχετικής ανησυχία που έχει εκφραστεί για το συγκεκριµένο θέµα σε περίπτωση που η διασύνδεση Λαύριο-Σύρος γίνει µε Ε.Ρ. προτείνεται να εξετασθεί η υλοποίησή της µε ενδιάµεσες στάσεις στα νησιά Κέα ή/και Κύθνο για την ελαχιστοποίηση του αριθµού των µη εργοστασιακών συνδέσµων στα υποβρύχια τµήµατα των καλωδίων και την κατανοµή των απαραίτητων συσκευών αντιστάθµισης κατά µήκος του καλωδίου µε προφανή λειτουργικά πλεονεκτήµατα. Τονίζεται ότι τα προϋπολογιζόµενα κόστη για τα υποβρύχια καλώδια πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικά, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει προγενέστερη εµπειρία. Ειδικά σε ότι αφορά τα υποβρύχια καλώδια, το κόστος τους εξαρτάται έντονα από πολλούς παράγοντες, όπως το βάθος πόντισης, ο αριθµός επισκέψεων των πλοίων πόντισης, κλπ. Σε κάθε περίπτωση πάντως, εκτιµάται (όπως προκύπτει από τη σχετική ανάλυση ευαισθησίας, Πιν. 17) ότι η αβεβαιότητα δεν θα επηρεάσει τη σχετική οικονοµικότητα των σεναρίων και τα τελικά συµπεράσµατα Τεχνικές διασύνδεσης ιερευνήθηκε εναλλακτικά η τεχνική δυνατότητα διασύνδεσης, είτε µε εναλλασσόµενο ρεύµα (Ε.Ρ.) είτε µε συνεχές (Σ.Ρ.) µε χρήση τεχνολογίας µετατροπέων πηγής τάσης (VSC s). Η διασύνδεση Ε.Ρ. και η παράλληλη λειτουργία της µε την υφιστάµενη διασύνδεση Ε.Ρ. από Εύβοια, είναι τεχνική απλή και δοκιµασµένη µε µεγάλη λειτουργική αξιοπιστία και εµπειρία λειτουργίας, παρουσιάζει µειωµένο κόστος, αλλά µειονεκτεί σε ότι αφορά τις απαιτήσεις αέργου αντιστάθµισης µε τις συνακόλουθες δυσκολίες ρύθµισης της τάσης. Η χρήση καλωδίων µόνωσης XLPE, λόγω της µειωµένης τους χωρητικότητας, περιορίζει σηµαντικά τις ανάγκες αέργου αντιστάθµισης και φαίνεται ότι θα επικρατήσει στο άµεσο µέλλον για διασύνδεση µε Ε.Ρ. σε µεγάλα µήκη. Ωστόσο απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της εν λόγω τεχνολογίας για την άρση των επιφυλάξεων που αναφέρθηκαν, ενώ παραµένει το πρόβληµα της έλλειψης εφαρµογών σε µεγάλα µήκη (άνω των 70km). Σε ότι αφορά την τεχνική διασύνδεσης µε Σ.Ρ., για την εν λόγω εφαρµογή θεωρήθηκε κατάλληλη η τεχνολογία µε µετατροπείς νεώτερης γενιάς (πηγής τάσης µέσω Voltage Source Converters - VSC) µε χρήση ηλεκτρονικών διακοπτικών στοιχείων ισχύος (Transistors IGBT), δεδοµένου ότι η κλασσική τεχνολογία διασύνδεσης µε µετατροπείς φυσικής µεταγωγής (Line Commutated Converter, LCC) µε χρήση thyristors απαιτεί τη λειτουργία µονάδων παραγωγής εκατέρωθεν της διασύνδεσης, έχει σηµαντικά µεγαλύτερο κόστος αλλά και σηµαντικά µεγαλύτερες απαιτήσεις χώρων εγκατάστασης. Η τεχνική διασύνδεσης µε Σ.Ρ. µε χρήση VSC s παρέχει τη δυνατότητα τροφοδότησης ασθενών ή παθητικών δικτύων, όπως είναι επιθυµητό για την περίπτωση των Κυκλάδων, ενώ παρουσιάζει το πλεονεκτήµατα των µειωµένων απαιτήσεων χώρων εγκατάστασης. Θα πρέπει όµως να σηµειωθούν τα ακόλουθα µειονεκτήµατα: - Έχει τύχει πολύ λίγων πρακτικών εφαρµογών έως σήµερα, από τις οποίες µόνο µία εµφανίζει σηµαντικές οµοιότητες µε την περίπτωση των Κυκλάδων (παράλληλη λειτουργία συνδέσµου Σ.Ρ. µε Ε.Ρ.) - ιατίθεται από περιορισµένο αριθµό κατασκευαστών-προµηθευτών (ένας ή δύο). - Έχει σχετικά υψηλό προϋπολογιζόµενο κόστος, για το οποίο υπάρχουν αβεβαιότητες (τα θεωρούµενα στοιχεία κόστους είναι ενδεικτικά, καθώς στηρίζονται σε πληροφορίες από τους κατασκευαστές). Κατόπιν των παραπάνω, οι εναλλακτικές τεχνολογίες που θεωρήθηκαν στα σενάρια διασύνδεσης που παρουσιάζονται στη συνέχεια, αφορούν σε διασύνδεση Σ.Ρ. ή Ε.Ρ. µε χρήση καλωδίων XLPE. 3

5 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Θεωρήθηκε ένα πλήθος εναλλακτικών σεναρίων διασύνδεσης από τα οποία προκρίθηκαν και αναλύθηκαν σε βάθος τα ακόλουθα: 3.1. Εσωτερικές διασυνδέσεις Περιγραφή των εναλλακτικών τοπολογιών εσωτερικής διασύνδεσης Θεωρήθηκαν οι ακόλουθες εναλλακτικές τοπολογίες διασύνδεσης: Τοπολογία 1 (Περιορισµός έργων µεταφοράς επί των νησιών) Κατασκευάζονται τέσσερις νέοι Υ/Σ 150/20kV στις νήσους Σύρο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο, οι οποίοι διασυνδέονται µεταξύ τους µε υποβρύχια καλώδια 150kV είτε ακτινικά (4 1πολικά καλώδια Σύρος - Μύκονος και Σύρος - Πάρος - Νάξος, Σχήµα 1), είτε σε βρόχο (1 3πολικό καλώδιο Σύρος - Πάρος - Νάξος - Μύκονος - Σύρος, Σχήµα 1α), καθώς και µε την Εύβοια µέσω Άνδρου (1 3πολικό καλώδιο Σύρος - Άνδρος). Τοπολογία 2 (Περιορισµός έργων Υ.Τ. επί της Τήνου) (Σχήµα 2) Κατασκευάζονται τέσσερις νέοι Υ/Σ: 150/20kV σε Πάρο και Νάξο, 150/66/20kV στη Σύρο, 66/20kV σε Μύκονο και Τήνο. Ο Υ/Σ Τήνου συνδέεται µέσω νέων υπογείων τµηµάτων καλωδίων 66kV και των υφιστάµενων υποβρυχίων καλωδίων 66kV µε τους Υ/Σ Σύρου και Μυκόνου. Οι Υ/Σ 150/20kV Σύρου, Πάρου και Νάξου διασυνδέονται µεταξύ τους ακτινικά µε υποβρύχια καλώδια 150kV (4 1πολικά καλώδια Σύρος - Πάρος - Νάξος), καθώς και µε την Εύβοια µέσω Άνδρου (1 3πολικό καλώδιο Σύρος - Άνδρος). Τοπολογία 3 (Πλήρης αξιοποίηση υφιστάµενων επενδύσεων και ολοκλήρωση προγραµµατισµένων έργων) (Σχήµα 3) Κατασκευάζονται τέσσερις νέοι Υ/Σ: 150/20kV σε Πάρο και Νάξο, 150/66/20kV σε Σύρο και Τήνο, 66/20kV στη Μύκονο. Ο Υ/Σ Τήνου συνδέεται µε την Άνδρο µέσω νέας εναέριας Γ.Μ. 150kV, καθώς και µέσω νέων υπογείων τµηµάτων καλωδίων 66kV και των υφιστάµενων υποβρυχίων καλωδίων 66kV µε τους Υ/Σ Σύρου και Μυκόνου. Οι Υ/Σ 150/20kV Σύρου, Πάρου και Νάξου διασυνδέονται µεταξύ τους ακτινικά µε υποβρύχια καλώδια 150kV (4 1πολικά καλώδια και Σύρος - Πάρος - Νάξος). 4

6 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σταθµός Παραγωγής Υποσταθµός (Υ/Σ) Γ.Μ. 400kV Γ.Μ. 150kV Καλώδιο 150kV Καλώδιο 66kV Γ.Μ. 20kV Σχήµα 1: Τοπολογία Εσωτερικής ιασύνδεσης 1 5

7 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σταθµός Παραγωγής Υποσταθµός (Υ/Σ) Γ.Μ. 400kV Γ.Μ. 150kV Καλώδιο 150kV Καλώδιο 66kV Γ.Μ. 20kV Σχήµα 1α: Τοπολογία Εσωτερικής ιασύνδεσης 1 α 6

8 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σταθµός Παραγωγής Υποσταθµός (Υ/Σ) Γ.Μ. 400kV Γ.Μ. 150kV Καλώδιο 150kV Καλώδιο 66kV Γ.Μ. 20kV Σχήµα 2: Τοπολογία Εσωτερικής ιασύνδεσης 2 7

9 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σταθµός Παραγωγής Υποσταθµός (Υ/Σ) Γ.Μ. 400kV Γ.Μ. 150kV Καλώδιο 150kV Καλώδιο 66kV Σχήµα. 3: Τοπολογία Εσωτερικής ιασύνδεσης 3 8

10 Αξιολόγηση των εναλλακτικών τοπολογιών εσωτερικής διασύνδεσης Η λειτουργική διερεύνηση των πιο πάνω τοπολογιών διασύνδεσης κατέληξε στα ακόλουθα συµπεράσµατα: Και οι τρεις τοπολογίες διασύνδεσης εξασφαλίζουν την αξιόπιστη τροφοδότηση των νησιών και είναι λειτουργικά εφικτές. Η Τοπολογία 1 υπερέχει ως προς τα εξής: Οι εργασίες που θα απαιτηθούν επί των νησιών (εγκατάσταση Υ/Σ) είναι πολύ περιορισµένες (κυρίως σε σχέση µε την τοπολογία 3), και φαίνεται να έχουν την αποδοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης εφόσον εγκατασταθούν στις προτεινόµενες θέσεις, πράγµα που θα έχει ως συνέπεια την αποφυγή αντιδράσεων και καθυστερήσεων, µε συνακόλουθη αύξηση του κόστους. Τονίζεται πάντως ότι η καταλληλότητα των χώρων που έχουν προταθεί από τη Νοµαρχία Κυκλάδων χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Παρέχει εναλλακτικά την δυνατότητα δηµιουργίας βρόχου 150kV µεταξύ των νησιών Σύρου, Πάρου, Νάξου και Μυκόνου, µε χρήση τριπολικών καλωδίων, πράγµα το οποίο αφενός µειώνει σηµαντικά το κόστος, αφετέρου αυξάνει ακόµη περισσότερο την αξιοπιστία της τροφοδότησης. Η Τοπολογία 1 παρουσιάζει το µειονέκτηµα ότι αξιοποιεί µερικώς µόνο (υπό τάση 20kV) τα υποβρύχια καλώδια 66kV Τήνου-Σύρου και Τήνου-Μυκόνου, για την τροφοδότηση της Τήνου από Άνδρο, Σύρο και Μύκονο, διασφαλίζοντας πλήρως τον απρόσκοπτο εφοδιασµό του νησιού. Η Τοπολογία 3 (και λιγότερο η 2) υπερέχει ως προς τα εξής: Αξιοποιεί πλήρως (στην ονοµαστική τους τάση) τα υποβρύχια καλώδια 66kV Τήνου-Σύρου και Τήνου-Μυκόνου. Επιτρέπει την άµεση υλοποίηση των έργων επί της Τήνου (ανάλογα και µε την εξέλιξη της σχετικής εκκρεµοδικίας) και την τροφοδότηση των νησιών Σύρου, Τήνου και Μυκόνου (µέχρι το 2015), υπό την προϋπόθεση βεβαίως της εγκατάστασης των αδειοδοτηµένων πρόσθετων µονάδων. Το πρώτο στάδιο της διασύνδεσης (γραµµή 150 kv και υποσταθµός 150/20 kv επί της Τήνου) είναι ιδιαίτερα ώριµο, καθώς έχει συµπεριληφθεί στη ΜΑΣΜ Η Τοπολογία 3 (και λιγότερο η 2) µειονεκτεί ως προς τα εξής Απαιτεί την εκτέλεση των προγραµµατισµένων έργων Υ.Τ. επί της Τήνου (Γ.Μ. 150kV) τα οποία συναντούν αντιδράσεις. Η τροφοδότηση µέσω δικτύου 66kV έχει περιορισµένες δυνατότητες οι οποίες εξαντλούνται περί το τέλος της περιόδου µελέτης. Αντίθετα, στην τοπολογία 1 οι δυνατότητες τροφοδότησης είναι κατά πολύ µεγαλύτερες. Σηµειώνεται ότι κατά την εκτίµηση της εξελίξεως των φορτίων θεωρήθηκε ότι ειδικά για τα νησιά Σύρο και Μύκονο θα υπάρξει σηµαντική µείωση του ρυθµού ανάπτυξης της ζήτησης λόγω κορεσµού των δραστηριοτήτων, εξέλιξη η οποία δεν είναι βέβαιο ότι θα συµβεί. Επιπλέον, ο µετασχηµατισµός τάσεων περιπλέκει την εκµετάλλευση του δικτύου και συνεπάγεται την αύξηση των απωλειών και των δαπανών συντηρήσεως, παράγοντες οι οποίοι δεν έχουν κοστολογηθεί. Από τη λειτουργική διερεύνηση των τοπολογιών διασύνδεσης και σύµφωνα µε τα ανωτέρω προκρίνεται η Τοπολογία 1 (ή 1α). Σηµειώνεται ότι η πορεία και τα προβλήµατα υλοποίησης του αρχικού σχεδιασµού του έργου κατά τη δεκαετία του 90, σε συνδυασµό µε τις τεχνολογικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα µέχρι σήµερα, οδηγούν σε αλλαγή του σχεδιασµού της διασύνδεσης ώστε να καλυφθούν οι σηµερινές και µελλοντικές ανάγκες των νησιών. Ειδικότερα, οι τοπικές συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί ως αποτέλεσµα των αντιδράσεων και των σχετικών δικαστικών αποφάσεων, σε συνδυασµό µε τις τεχνολογικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα µέχρι σήµερα επιβάλουν την εγκατάσταση πρόσθετων 9

11 καλωδιακών εγκαταστάσεων στα νησιά για την κάλυψη των σηµερινών και µελλοντικών αναγκών, αφού ο αρχικός σχεδιασµός µε εναέριες γραµµές κατέστη αδύνατος και πλέον είναι ανεπαρκής για να καλύψει τη συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση και οδηγούν αναπόφευκτα σε απαξίωση πολυδάπανων εγκαταστάσεων. Ωστόσο, η εµπειρία αυτή έδειξε ότι θα πρέπει, πριν την υλοποίηση νέων καλωδιακών διασυνδέσεων, να έχει εξασφαλιστεί πλήρως η δυνατότητα υλοποίησης των αναγκαίων εγκαταστάσεων επί των νησιών, άλλως θα επαναληφθεί η ίδια ιστορία µε τεράστιο αυτή τη φορά απωλεσθέν κόστος ιασύνδέση Κυκλάδων µε το Ηπειρωτικό Σύστηµα Θεωρήθηκαν οι ακόλουθες τεχνικές για τη διασύνδεση Λαυρίου-Σύρου: Περιγραφή των εναλλακτικών τρόπων διασύνδεσης Με σύνδεσµο Σ.Ρ. Κατασκευάζεται ένας σύνδεσµος Σ.Ρ µεταξύ Λαυρίου-Σύρου ισχύος 200ΜW και εγκαθίσταται ένας µετατροπέας Ε.Ρ./Σ.Ρ σε κάθε άκρο του (Λαύριο και Σύρος). Σε δεύτερο χρόνο κατασκευάζεται και δεύτερος σύνδεσµος Σ.Ρ µεταξύ Λαυρίου-Σύρου (καλώδιο Σ.Ρ. και ζεύγος µετατροπέων Ε.Ρ./Σ.Ρ). Μετά την κατασκευή του δεύτερου συνδέσµου είναι δυνατή η σταδιακή κατάργηση των ΑΣΠ, πλην του ΑΣΠ Μυκόνου για τις Τοπολογίες 2 και 3 (απαιτείται ενίσχυση του δικτύου 66kV). Με διασύνδεση Ε.Ρ. Εγκαθίσταται υποβρύχιο καλώδιο 150kV Ε.Ρ. µε µόνωση XLPE [εναλλακτικά 2 τριπολικά ή 4 µονοπολικά (3+1εφεδρικό) ονοµαστικής ικανότητας 390MVA]. Η διασύνδεση προτείνεται να πραγµατοποιηθεί µε ενδιάµεσες στάσεις στα νησιά Κέα ή/και Κύθνο για την ελαχιστοποίηση του αριθµού των µη εργοστασιακών συνδέσµων στα υποβρύχια τµήµατα των καλωδίων και την κατανοµή των απαραίτητων συσκευών αντιστάθµισης κατά µήκος του καλωδίου µε προφανή λειτουργικά πλεονεκτήµατα. Μετά την πραγµατοποίηση της διασύνδεσης Ε.Ρ. είναι δυνατή η σταδιακή κατάργηση των ΑΣΠ (πλήν του ΑΣΠ Μυκόνου για τις Τοπολογίες 2 και 3 όπου απαιτείται ενίσχυση του δικτύου 66kV). Εάν η κατασκευή του συνδέσµου Σ.Ρ ή της διασύνδεσης Ε.Ρ. µεταξύ Λαυρίου-Σύρου καθυστερήσει πέραν του έτους 2010, απαιτείται εγκατάσταση παραγωγής (+35MW) στα νησιά επιπλέον της αδειοδοτηµένης (25MW) και παραλληλισµός των ΑΣΠ, ανάλογα και µε την εξέλιξη των φορτίων. Η πρόσθετη αυτή ισχύς θεωρείται ως η µέγιστη που µπορεί να εγκατασταθεί στα νησιά σύµφωνα µε εκτιµήσεις της ΠΝ/ ΕΗ (υπό την προϋπόθεση της δυνατότητας επέκτασης των υφιστάµενων σταθµών Πάρου και Μυκόνου) και είναι ικανή να καλύψει τις ανάγκες των νησιών µέχρι το έτος 2015, µε βάση την εξέλιξη των φορτίων που έχει θεωρηθεί στα πλαίσια της παρούσας µελέτης Αξιολόγηση των εναλλακτικών τρόπων διασύνδεσης Η λειτουργική διερεύνηση των πιο πάνω τεχνικών διασύνδεσης κατέληξε στα ακόλουθα συµπεράσµατα: Η διασύνδεση Λαύριο-Σύρος είναι λειτουργικά εφικτή τόσο µε Ε.Ρ., όσο και µε Σ.Ρ. Η τεχνολογία Σ.Ρ παρουσιάζει το πλεονέκτηµα ότι εκτός από τη µεταφορά ισχύος για την κάλυψη των φορτίων, εξασφαλίζει µέσω των µετατροπέων Ε.Ρ./Σ.Ρ. και τη ρύθµιση των τάσεων στο διασυνδεδεµένο συγκρότηµα των Κυκλάδων. Κατά συνέπεια, η ανάγκη εγκατάστασης επιπλέον συσκευών αντιστάθµισης για ρύθµιση της τάσης περιορίζεται σηµαντικά. 10

12 Τονίζεται ωστόσο ότι η παράλληλη λειτουργία του συνδέσµου Σ.Ρ. µε την υφιστάµενη διασύνδεση µε την Εύβοια είναι εφικτή µόνο υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η αυτόµατη µεταγωγή του συνδέσµου από ρύθµιση ισχύος σε ρύθµιση συχνότητας σε περίπτωση απώλειας της διασύνδεσης µε την Εύβοια. Το σηµείο αυτό χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Η τεχνολογία Ε.Ρ. πλεονεκτεί ως προς τα εξής: Εµφανίζει µεγαλύτερη λειτουργική αξιοπιστία, λόγω της δυνατότητας παράλληλης λειτουργίας των διασυνδέσεων από Λαύριο και από Εύβοια σε κάθε περίπτωση. Η δυνατότητα κατάργησης των ΑΣΠ είναι δυνατό να εµφανιστεί σε νωρίτερο στάδιο (φάση B έναντι φάση Γ για την τεχνολογίας Σ.Ρ.). Συγκεκριµένα, σε περίπτωση διασύνδεσης µε Ε.Ρ. η αποξήλωση των ΑΣΠ είναι δυνατό να αρχίσει µετά την πραγµατοποίηση της διασύνδεσης, ενώ µε τη διασύνδεση Σ.Ρ. είναι αναγκαία η διατήρηση των ΑΣΠ µέχρι την κατασκευή και του δεύτερου συνδέσµου για λόγους εξασφάλισης λειτουργικής ευελιξίας και αξιοπιστίας στην περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του συνδέσµου Λαύριο-Σύρος. Για την αποξήλωση του ΑΣΠ Μυκόνου απαιτείται ενίσχυση του δικτύου 66kV προς το τέλος της περιόδου µελέτης στις Τοπολογίες 2 και 3. Η τεχνολογία Ε.Ρ απαιτεί, ωστόσο, την εγκατάσταση επιπλέον στατών συσκευών αντιστάθµισης για τη ρύθµιση της τάσης στο συγκρότηµα των Κυκλάδων. Σε περίπτωση υλοποίησης της διασύνδεσης Ε.Ρ. Λαύριο-Σύρος, προτείνεται η εγκατάσταση ενδιάµεσων σταθµών στα νησιά Κέα ή/και Κύθνο, καθώς παρουσιάζει σηµαντικά πλεονεκτήµατα: Αίρει τους υφιστάµενους περιορισµούς µήκους πόντισης των καλωδίων Ε.Ρ. µε πλαστική µόνωση XLPE, καθώς συµβάλει στην ελαχιστοποίηση του αριθµού των µη εργοστασιακών συνδέσµων στα υποβρύχια τµήµατα των καλωδίων, Επιτρέπει την κατανοµή των απαραίτητων συσκευών αντιστάθµισης κατά µήκος του καλωδίου µε προφανή λειτουργικά πλεονεκτήµατα (αποτελεσµατικότερη και ασφαλέστερη αντιστάθµιση της παραγόµενης από τα καλώδια άεργης ισχύος και περιορισµός των απωλειών ισχύος) Καθιστά την εν λόγω λύση άµεσα υλοποιήσιµη. Επιτρέπει την τροφοδότηση από το Ηπειρωτικό Σύστηµα, εάν τούτο κριθεί αναγκαίο στο µέλλον, των νήσων Κέας, Κύθνου και Σερίφου µε κατασκευή Υ/Σ 150/20kV στην Κέα και διασύνδεση των νήσων Κύθνου και Σερίφου υπό Μ.Τ Χρονοπρογραµµατισµός Υλοποίησης Όσον αφορά το χρονικό προγραµµατισµό των έργων, αναλύθηκαν εναλλακτικά δύο περιπτώσεις: A. DC: Έτος 2010: Υλοποίηση των εσωτερικών διασυνδέσεων και του 1 ου συνδέσµου Σ.Ρ. Λαύριο-Σύρος. Μέχρι τότε απαιτείται η ένταξη των νέων αδειοδοτηµένων µονάδων (+24MW). Έτος 2020: Υλοποίηση 2 ου όµοιου συνδέσµου Σ.Ρ.. Μέχρι τότε η διατήρηση των τοπικών ΑΣΠ είναι απαραίτητη για λόγους εφεδρείας. Η αποξήλωσή των ΑΣΠ προβλέπεται ν αρχίσει µετά το ΑC: Έτος 2010: Υλοποίηση των εσωτερικών διασυνδέσεων και της διασύνδεση Ε.Ρ. Λαύριο Σύρος. Μέχρι τότε απαιτείται η ένταξη των νέων αδειοδοτηµένων µονάδων (+24MW). Η κατάργηση των ΑΣΠ µπορεί να αρχίσει µετά την υλοποίηση της διασύνδεσης (2010), µε βάση και την αποκτηθησόµενη λειτουργική εµπειρία. B. DC: Έτος 2010: Υλοποίηση των εσωτερικών διασυνδέσεων 11

13 Έτος 2015: Υλοποίηση του 1 ου συνδέσµου Σ.Ρ. Λαύριο-Σύρος. Μέχρι τότε απαιτείται η ένταξη των νέων αδειοδοτηµένων µονάδων (+24MW), αλλά και η ανάπτυξη νέων µονάδων (+35MW) στους υφιστάµενους ΑΣΠ εξαντλώντας τη σχετική δυνατότητα µε πρόσκτηση νέων οικοπέδων δίπλα στους σταθµούς Πάρου και Μυκόνου. Η υλοποίηση του 2 ου συνδέσµου Σ.Ρ. µετατοπίζεται προς το τέλος της περιόδου (έτος 2035). Μέχρι τότε η διατήρηση των τοπικών ΑΣΠ είναι απαραίτητη για λόγους εφεδρείας και η αποξήλωσή τους προβλέπεται ν αρχίσει µετά το ΑC: Έτος 2010: Υλοποίηση των εσωτερικών διασυνδέσεων Έτος 2015: Υλοποίηση της διασύνδεσης Ε.Ρ. Λαύριο Σύρος. Μέχρι τότε απαιτείται η ένταξη των νέων αδειοδοτηµένων µονάδων (+24MW), αλλά και η ανάπτυξη νέων µονάδων (+35MW) στους υφιστάµενους ΑΣΠ εξαντλώντας τη σχετική δυνατότητα µε πρόσκτηση νέων οικοπέδων δίπλα στους σταθµούς Πάρου και Μυκόνου. Η κατάργηση των ΑΣΠ µπορεί να αρχίσει µετά την υλοποίηση της διασύνδεσης (2015). Η διαφοροποίηση αυτή ως προς τον χρονοπρογραµµατισµό κρίθηκε σκόπιµη για τους ακόλουθους λόγους: Έως το έτος 2015 φαίνεται ότι η διασύνδεση από Εύβοια µπορεί να εξυπηρετήσει τα προβλεπόµενα φορτία των νησιών εφόσον έχουν κατασκευασθεί οι διασυνδέσεις µεταξύ τους και έχει εγκατασταθεί πρόσθετη ισχύς στους ΑΣΠ (25MW αδειοδοτηθέντα + 35MW µέγιστη δυνατότητα). Οι δε ΑΣΠ θα πρέπει να λειτουργούν παράλληλα µε το Σύστηµα. εδοµένου ότι τα φορτία των νησιών αφορούν κυρίως φορτία τριτογενή τοµέα, η πρόβλεψη της εξέλιξής τους είναι πολύ επισφαλής. Συνεπώς, σε περίπτωση που οι ρυθµοί αύξησης του φορτίου είναι µειωµένοι σε σχέση µε αυτούς που εξετάστηκαν στην παρούσα µελέτη, ενδεχοµένως να είναι δυνατή η χρονική µετάθεση επενδύσεων. Σε αντίθετη βέβαια περίπτωση θα απαιτηθεί περαιτέρω ενίσχυση των ΑΣΠ, πράγµα που δεν είναι εξασφαλισµένο. Το κόστος του συνδέσµου Λαύριο Σύρος αποτελεί ένα µεγάλο τµήµα του συνολικού κόστους (35-55% για λύση Σ.Ρ. και % για λύση Ε.Ρ.). Συνεπώς, η καθυστέρηση πραγµατοποίησης του έργου αυτού ενδεχοµένως να αποκοµίσει οικονοµικό όφελος. Αναµένεται ότι θα έχουν ωριµάσει αρκετά οι προτεινόµενες νέες τεχνολογίες και θα έχει µειωθεί το κόστος τους. Επιπλέον θα έχουν αρθεί οι σηµερινές επιφυλάξεις των Υπηρεσιών της ΕΗ για τη προδιαγραφή των νέων τεχνολογιών, δεδοµένου ότι αναµένεται να υπάρχουν έως τότε περισσότερες διεθνείς αναφορές. Θα πρέπει να σηµειωθούν τα ακόλουθα: Για την εξασφάλιση λειτουργικής ευελιξίας αλλά και αξιοπιστίας, κυρίως σε περίπτωση καθυστέρησης στην κατασκευή της διασύνδεσης πέραν του έτους 2010, είναι αναγκαία η εξασφάλιση της παράλληλης λειτουργίας των υφισταµένων ΑΣΠ. Υπό τις συνθήκες αυτές κρίνεται ότι η αξιοπιστία της τροφοδότησης θα είναι µειωµένη. Η εγκατάσταση µονάδων στους ΑΣΠ Πάρου και Μυκόνου επιπλέον των αδειοδοτηµένων, που είναι απαραίτητη στον χρονοπρογραµµατισµό Β, δεν είναι απολύτως βέβαιο ότι µπορεί να πραγµατοποιηθεί, καθώς απαιτεί επέκταση των σταθµών µε άρση υφιστάµενων απαγορευτικών διατάξεων (ΑΣΠ Πάρου) και ενδέχεται να προκαλέσει νέες αντιδράσεις. Οι νέες µονάδες µετά την αποξήλωσή τους προβλέπεται ότι θα είναι σε άριστη κατάσταση και να µεταφερθούν σε άλλα νησιά. 12

14 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ Το συνολικό κόστος κάθε σεναρίου παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. Οι βασικές οικονοµικές παραδοχές και υποθέσεις που ελήφθησαν υπόψη για τους υπολογισµούς δίδονται αναλυτικά στο κείµενο της ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ. Από την επισκόπηση των αποτελεσµάτων της οικονοµικής ανάλυσης σε συνδυασµό µε τη λειτουργική αξιολόγηση προκύπτουν τα ακόλουθα συµπεράσµατα: Σε όλες τις περιπτώσεις η λύση του Ε.Ρ. για τη διασύνδεση Λαυρίου-Σύρου εµφανίζεται οικονοµικότερη. Επιπλέον, αποτελεί δοκιµασµένη τεχνική και αποτελεί τη λύση ελαχίστου ρίσκου, ενώ επιτρέπει την παύση λειτουργίας (κατάργηση) των ΑΣΠ σαφώς νωρίτερα από τη λύση Σ.Ρ. Σε περίπτωση υλοποίησης της διασύνδεσης Ε.Ρ. Λαύριο-Σύρος, η εγκατάσταση ενδιάµεσων σταθµών στα νησιά Κέα ή/και Κύθνο παρουσιάζει σηµαντικά πλεονεκτήµατα, καθώς Αίρει τους υφιστάµενους περιορισµούς µήκους πόντισης των καλωδίων Ε.Ρ. µε πλαστική µόνωση XLPE, καθώς συµβάλει στην ελαχιστοποίηση του αριθµού των µη εργοστασιακών συνδέσµων στα υποβρύχια τµήµατα των καλωδίων, Επιτρέπει την κατανοµή των απαραίτητων συσκευών αντιστάθµισης κατά µήκος του καλωδίου µε προφανή λειτουργικά πλεονεκτήµατα (αποτελεσµατικότερη και ασφαλέστερη αντιστάθµιση της παραγόµενης από τα καλώδια άεργης ισχύος και περιορισµός των απωλειών ισχύος) Καθιστά την εν λόγω λύση άµεσα υλοποιήσιµη. Επιτρέπει την τροφοδότηση από το Ηπειρωτικό Σύστηµα, εάν τούτο κριθεί αναγκαίο στο µέλλον, των νήσων Κέας, Κύθνου και Σερίφου µε κατασκευή Υ/Σ 150/20kV στην Κέα και διασύνδεση των νήσων Κύθνου και Σερίφου υπό Μ.Τ. Επιτρέπει την εκµετάλλευση και του αιολικού δυναµικού των νησιών Κέας ή/και Κύθνου. Ωστόσο η λύση αυτή αυξάνει τα έργα και το κόστος της διασύνδεσης. Όσον αφορά τις τοπολογίες των εσωτερικών διασυνδέσεων φαίνεται ότι έχουν παραπλήσιο κόστος, µε τα σενάρια που αναφέρονται στην τοπολογία 1 να είναι ελαφρώς οικονοµικότερα σε όλες τις περιπτώσεις. Παρόλα αυτά, δεδοµένης της µεγάλης αβεβαιότητας των στοιχείων κόστους για τις νέες τεχνολογίες, τα σενάρια αυτά από άποψη οικονοµικότητας χαρακτηρίζονται ως ισοδύναµα. Τα σενάρια που αναφέρονται στην Τοπολογία 1α όµως υπερτερούν τόσο λειτουργικά (µε κύρια σηµεία υπεροχής την αυξηµένη αξιοπιστία και καλύτερη ποιότητα τροφοδότησης), όσο και από περιβαλλοντική άποψη (καθώς περιορίζουν την περιβαλλοντική όχληση και πιθανότατα τις συνακόλουθες αντιδράσεις), καθώς και από οικονοµική άποψη αφού παρουσιάζουν πρόσθετο οικονοµικό όφελος της τάξεως των 15 εκ.. Η τελική δυνατότητα εγκατάστασης αιολικής παραγωγής στα νησιά των Κυκλάδων που διασυνδέονται δεν επηρεάζεται από το σχήµα που θα επιλεγεί για τη διασύνδεση. Σηµειώνεται ότι όλα τα σενάρια που εξετάστηκαν µπορούν να συνδυαστούν µε τη διασύνδεση της Μήλου για την αξιοποίηση του γεωθερµικού της δυναµικού. Η χρονική καθυστέρηση της ένταξης του συνδέσµου Λαυρίου-Σύρος (χρονοπρογραµµατισµός Β) δεν ενδείκνυται καθώς, παρά τη µετάθεση των επενδύσεων δεν προσφέρει οικονοµικό όφελος, ενώ παραµένει η µειωµένη αξιοπιστία εξυπηρέτησης των νησιών και απαιτείται η ένταξη πρόσθετων πέρα από τις αδειοδοτηµένες πετρελαϊκές µονάδες. Συµπερασµατικά, η λειτουργική και οικονοµική αξιολόγηση των επιµέρους λύσεων που εξετάστηκαν, µε βάση τα δεδοµένα που έχει η Επιτροπή στη διάθεσή της κατά την παρούσα φάση, συνηγορεί υπέρ της διασύνδεσης του Λαυρίου µε τη Σύρο µε Ε.Ρ. (ενδεχοµένως µε ενδιάµεσους 13

15 σταθµούς στα νησιά Κέα ή/και Κύθνο) κατά το έτος Οι εσωτερικές διασυνδέσεις θα πραγµατοποιηθούν κατά το ίδιο έτος σύµφωνα µε την Τοπολογία 1 ή 1α. 5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Συνεκτιµώντας τα αποτελέσµατα των αναλύσεων, η Επιτροπή καταλήγει στα ακόλουθα συµπεράσµατα-προτάσεις: Για την ασφαλή και αξιόπιστη εξυπηρέτηση του φορτίου του Β/Α συγκροτήµατος των Κυκλάδων σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα και µε βάση τις συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί στα νησιά, είναι αναγκαία η διασύνδεσή τους µε το Ηπειρωτικό Σύστηµα. Ως σηµείο αποµάστευσης της ισχύος για την τροφοδότηση των Κυκλάδων επελέγη το Λαύριο. Η εναλλακτική δυνατότητα από Ν. Εύβοια θεωρήθηκε µη υλοποιήσιµη κυρίως λόγω των απαιτούµενων πολυδάπανων και αµφίβολων ως προς τη δυνατότητα αδειοδότησης και υλοποίησης έργων επί της Εύβοιας και δεν αναλύθηκε περαιτέρω. Η διασύνδεση Λαύριο-Σύρος είναι τεχνικά εφικτή τόσο µε Ε.Ρ. όσο και µε Σ.Ρ. Με τα δεδοµένα που η Επιτροπή έχει στη διάθεσή της κατά την παρούσα φάση, και µε βάση τη λειτουργική και οικονοµική αξιολόγηση των πιθανών λύσεων που πραγµατοποιήθηκε, η λύση της διασύνδεσης του Λαυρίου µε τη Σύρο µε Ε.Ρ. (µε ενδιάµεσους σταθµούς στα νησιά Κέα ή/και Κύθνο) κατά το έτος 2010 και η πραγµατοποίηση των εσωτερικών διασυνδέσεων των νησιών Άνδρος, Σύρος, Μύκονος, Πάρος και Νάξος υπό τάση 150kV (σύµφωνα µε την Τοπολογία 1 ή 1α), φαίνεται να υπερέχει οικονοµικά και είναι ευκολότερη στην υλοποίησή της. Ωστόσο, προτείνεται όπως η τελική απόφαση ληφθεί σε µεταγενέστερο χρόνο και αφού διευθετηθούν περαιτέρω λειτουργικά θέµατα και ζητήµατα τεχνολογίας που αφορούν: τους πιθανούς τρόπους λειτουργίας και ελέγχου του συνδέσµου Σ.Ρ. ώστε να είναι εφικτή η παράλληλη λειτουργία του και το κλείσιµο βρόχου µε την υφιστάµενη διασύνδεση µε Εύβοια την εξέλιξη της τεχνολογίας των καλωδίων Ε.Ρ. µε µόνωση XLPE για διασυνδέσεις µεγάλου µήκους, προοπτική που φαίνεται πολύ πιθανή στο άµεσο µέλλον Ανεξάρτητα του προκρινόµενου σχήµατος διασύνδεσης, σε κάθε περίπτωση, πρέπει οπωσδήποτε να προηγηθούν τα προγραµµατιζόµενα έργα επί των νησιών (Υ/Σ, τερµατικά καλωδίων, υπόγεια καλώδια ή/και γραµµές µεταφοράς) και στη συνέχεια να γίνει η πόντιση των υποβρυχίων καλωδίων, ώστε να αποφευχθούν ενδεχόµενες καθυστερήσεις λόγω αντιδράσεων. Για τον περιορισµό των χώρων εγκατάστασης και της οπτικής όχλησης προτείνεται όπως οι νέοι Υ/Σ επί των νησιών να κατασκευαστούν ως κλειστού τύπου (GIS). Ο ακριβής χρόνος αποξήλωσης των ΑΣΠ θα αποφασιστεί στο µέλλον µε βάση την αποκτηθησόµενη λειτουργική εµπειρία. Θα πρέπει παράλληλα να αναλυθεί περαιτέρω η επίδραση της σύνδεσης των Κυκλάδων στο Ηπειρωτικό Σύστηµα και να ληφθούν τα αναγκαία µέτρα όσον αφορά: την απαιτούµενη πρόσθετη ισχύ παραγωγής (σύµφωνα µε υπολογισµούς της ΣΠ/ ΕΗ περί τα 100MW το 2014) την επίδραση στο Νότιο Σύστηµα (µε τα γνωστά προβλήµατα ευστάθειας τάσεων). Τέλος, η Επιτροπή προτείνει άµεσα τις ακόλουθες ενέργειες: Άµεση έναρξη ενεργειών για την εξασφάλιση των απαραίτητων χώρων και αδειοδοτήσεων για τα έργα επί των νησιών σύµφωνα µε τα ανωτέρω, καθώς όσο ταχύτερα ολοκληρωθεί η διασύνδεση τόσο το καλύτερο για την εξυπηρέτηση των νησιών και την εθνική οικονοµία. Καθορισµό του σχήµατος χρηµατοδότησης και εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων. Περαιτέρω διερεύνηση θεµάτων τεχνολογιών, κόστους και λειτουργίας της διασύνδεσης. 14

16 ιερεύνηση του τρόπου υλοποίησης του έργου. Συγκεκριµένα, είναι εξεταστέα η προκήρυξη του έργου µε βάση λειτουργική προδιαγραφή µε Ε.Ρ. ή Σ.Ρ. ώστε λόγω του ανταγωνισµού να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσµα από πλευράς λειτουργικών δυνατοτήτων και κόστους. Σενάριο Κόστος νέων εγκατ. [M ] Πίνακας 1: Συνολικό Κόστος Σεναρίων Κόστος ενέργειας από ΑΣΠ [M ] Κόστος ενέργειας από ιασ/µένο [M ] Χρέωση Ρύπων [M ] Χρέωση Σταθ. Κόστος Λ&Σ [M ] ΣΥΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ [M ] Α1-DC-XLPE Α2-DC-XLPE Α3-DC-XLPE Α1-ΑC-XLPE Α2-ΑC-XLPE Α3-AC-XLPE B1-DC-XLPE B2-DC-XLPE B3-DC-XLPE B1-AC-XLPE B2-AC-XLPE B3-AC-XLPE Τα µέλη της Επιτροπής: Ανάλυση: ΕΗ/ ΣΠ ΕΣΜΗΕ: Γιάννης Καµπούρης Σταµατίνα Ευσταθίου ΡΑΕ: Καθ. ΕΜΠ Μιχάλης Παπαδόπουλος, Νίκος Μπουλαξής ΕΗ: Αλβέρτος Μαΐσης Γρηγόρης Αντωνόπουλος Γιώργος Γεωργαντζής 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 1.1 Επιτροπή Για Τη ιασύνδεση Των Κυκλάδων...16 1.1.1 Συγκρότηση Επιτροπής 16 1.1.2 Ενέργειες Επιτροπής 17 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ... 19 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ

Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Μέχρι το 1950, η ηλεκτροδότηση όλης της χώρας γινόταν με περίπου 350 Αυτόνομους Σταθμούς Παραγωγής, συνήθως ένα,, εγκατεστημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Η ιστορία της ηλεκτροδότησης των Κυκλάδων θα μπορούσε να χωρισθεί σε τρεις περιόδους. Η πρώτη περίοδος αρχίζει στις αρχές του εικοστού

Διαβάστε περισσότερα

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α. Κορωνίδης Διεύθυνση Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος ΑΔΜΗΕ a.koronidis@admie.gr ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ INVESTING IN ENERGY 2015 Tρίτη 13 Οκτωβρίου 2015 Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ Γ. Καμπούρης Διευθυντής Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος ΑΔΜΗΕ kabouris@admie.gr ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2010 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός Αντικείμενο της Μελέτης Η παρούσα μελέτη (ΦΑΣΗ Α ) αποτελεί τη βάση του Στρατηγικού Σχεδιασμού Διασυνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ:

ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ: ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διασυνδέσεις Νησιών και Ενσωμάτωση ΑΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Δ/ντής Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

«Προκαταρκτική Μελέτη ιασύνδεσης των Κυκλάδων µε το Ηπειρωτικό Σύστηµα Ηλεκτρικής Ενέργειας»

«Προκαταρκτική Μελέτη ιασύνδεσης των Κυκλάδων µε το Ηπειρωτικό Σύστηµα Ηλεκτρικής Ενέργειας» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικής Ισχύος ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ «Προκαταρκτική Μελέτη ιασύνδεσης των Κυκλάδων µε το Ηπειρωτικό Σύστηµα Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη υποδομών Μεταφοράς και Διανομής στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα

Ανάπτυξη υποδομών Μεταφοράς και Διανομής στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα Φώτιος Ε. Καραγιάννης Διευθυντής Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ O μακροχρόνιος προγραμματισμός των απαιτουμένων έργων

Διαβάστε περισσότερα

Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020 Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, ΓΓ ΙΕΝΕ

Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020 Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, ΓΓ ΙΕΝΕ Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020 Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, ΓΓ ΙΕΝΕ Η ανάπτυξη των ΑΠΕ: Κυρίαρχο θέμα στις επόμενες δεκαετίες. Είμεθα στην αρχή και πρέπει να θέσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: «Η Ηλεκτρική Ενέργεια στα. Νησιά. Αυτονομία ή Διασύνδεση;»

Εισήγηση: «Η Ηλεκτρική Ενέργεια στα. Νησιά. Αυτονομία ή Διασύνδεση;» 6ο Συνέδριο Περιφερειακών Τμημάτων ΤΕΕ Χαλκίδα 5-6-7 Ιούνη 2008 Εισήγηση: «Η Ηλεκτρική Ενέργεια στα Νησιά. Αυτονομία ή Διασύνδεση;» Εισηνη^: Ε. Σπίθας ΑΤΜ Ηλεκτρικό Σύστημα Ελλάδος * Εθνικό Σύστημα Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Μιχάλη Π. Παπαδόπουλου Ομ. καθ. ΕΜΠ 1. Οι πρώτες προσπάθειες Η πρώτη συστηματική διερεύνηση για την

Διαβάστε περισσότερα

tkoronides@desmie.gr

tkoronides@desmie.gr tkoronides@desmie.gr 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Διασυνδεμένο Σύστημα της Χώρας Παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη του Συστήματος Συμβάντα παρελθόντος Μέτρα Ανάπτυξη Συστήματος στο Νότο Συμπεράσματα 2

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη αιολικού πάρκου 100 MW στη Ν. Γυάρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Ανάπτυξη αιολικού πάρκου 100 MW στη Ν. Γυάρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ανάπτυξη αιολικού πάρκου 100 MW στη Ν. Γυάρο Δραστηριότητες εταιρείας Ο όμιλος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗΣ ΤΕΒ έχει δραστηριοποιηθεί έντονα σε όλο το φάσμα των έργων ενέργειας και περιβάλλοντος μέσω της,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 Η ΡΑΕ στο πλαίσιο της σχετικής γνωµοδοτικής διαδικασίας θέτει σε δηµόσια διαβούλευση το τελικό σχέδιο της ΜΑΣΜ για τα έτη 2010-2014 το οποίο υπέβαλε ο ΕΣΜΗΕ. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακός Σχεδιασμός Κρήτης Αναπτυξιακές Προοπτικές»

«Ενεργειακός Σχεδιασμός Κρήτης Αναπτυξιακές Προοπτικές» «Ενεργειακός Σχεδιασμός Κρήτης Αναπτυξιακές Προοπτικές» ΧΑΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙ Ηράκλειο 22&23 Απρίλη 2016 Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ηλεκτρικό Σύστημα Κρήτης Τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικής Ισχύος Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80, Ζωγράφου Τηλ. 210-7723967, Fax 210-7723659, e-mail: mppapad@power.ece.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2014-2023 (Σχέδιο προς ΡΑΕ)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2014-2023 (Σχέδιο προς ΡΑΕ) ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2014-2023 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΡΑΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ/ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

- Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ. Παπαγεωργίου - Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Μαθιουδάκη

- Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ. Παπαγεωργίου - Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Μαθιουδάκη Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 07/12/2012 Προς: Κοινοπ/ση: Θέμα: ΥΠΕΚΑ - Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Π. ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Π. ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Π. ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ Τι σημαίνει «Ηλεκτρική Διασύνδεση»; Σκοπός ενός τυπικού αιολικού σταθμού είναι να τροφοδοτήσει με ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006. Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006. Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006 Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 2 α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση και Ανάλυση Δυναμικής Ευστάθειας της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης των Κυκλάδων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μοντελοποίηση και Ανάλυση Δυναμικής Ευστάθειας της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης των Κυκλάδων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Μοντελοποίηση και Ανάλυση Δυναμικής Ευστάθειας της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης των Κυκλάδων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 332 / Για τη Μελέτη Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 332 / Για τη Μελέτη Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 332 / 2010 Για τη Μελέτη Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2010-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του 1. Δήμου Ικαρίας, όπως εκπροσωπείται από το Δήμαρχο Ικαρίας Χριστόδουλο Σταυρινάδη ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου

ρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου 16ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2011» ρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου Υπεύθυνη Ενεργειακών Έργων Ο.Α. Υ.Κ. Καθηγητής Γεώργιος Σταυρακάκης Πολυτεχνείο Κρήτης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Ιδιαιτερότητες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ: 210 3727400, FAX: 210-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr WEB: www.rae.gr. Αθήνα, 16.12.

ΕΠΕΙΓΟΝ. Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr WEB: www.rae.gr. Αθήνα, 16.12. Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr WEB: www.rae.gr Αθήνα, 16.12.2003 ΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Κοινοποίηση: Θέµα : ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΑΝΟΜΗΣ ΕΗ ΑΕ κ. Ν. Γκαγκαουδάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΟ : Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΣΜΗΕ Ι. Καµπούρης /ντης Ανάπτυξης Συστήµατος ΕΣΜΗΕ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η οδηγία 2009/28/EC της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Αξιοποίηση περιθωρίων ανάπτυξης µικρών ανεµογεννητριών στα Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2008-2012

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2008-2012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. - κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, Δ/ντα Σύμβουλο. 2. ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. - κ. Ε. Λεκατσά, Πρόεδρο Δ.Σ. 3. ΔΕΗ Α.Ε.

ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. - κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, Δ/ντα Σύμβουλο. 2. ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. - κ. Ε. Λεκατσά, Πρόεδρο Δ.Σ. 3. ΔΕΗ Α.Ε. Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2007 Προς: ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. - κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, Δ/ντα Σύμβουλο Κοινοποίηση: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ευστάθεια ιασυνδεδεµένου Συστήµατος µε µεγάλη Αιολική ιείσδυση: Προβλήµατα και λύσεις

Ευστάθεια ιασυνδεδεµένου Συστήµατος µε µεγάλη Αιολική ιείσδυση: Προβλήµατα και λύσεις Ευστάθεια ιασυνδεδεµένου Συστήµατος µε µεγάλη Αιολική ιείσδυση: Προβλήµατα και λύσεις Κ. Βουρνάς Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σύνοψη Μελέτες Ορίων Αιολικής ιείσδυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ικανότητα Απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής στην Πελοπόννησο

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ικανότητα Απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής στην Πελοπόννησο ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ικανότητα Απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής στην Πελοπόννησο Πειραιάς Νοέµβριος 2009 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Σκοπός... 1 2. Βασικές παραδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Α. Ζαμπέλη, Οικονομολόγος Σ. Πανταβού, Μηχ/νος Μηχ/κος Η παρουσίαση με μια ματιά Εθνικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ Άρθρο 229 Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ (ΔΠΑ)Μελέτη Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) 1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος εκπονεί και δημοσιεύει σε ετήσια βάση Δεκαετές

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα,

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα, Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 15.07.03 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Θέµα : Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΟ : Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μιχάλης Π. Παπαδόπουλος Οµ. Καθ. ΕΜΠ Πρόεδρος ΕΣΜΗΕ 1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) Ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 03/08/2010. ΕΗ ΑΕ - κ. Αρθ. Ζερβό, Πρόεδρο.Σ. και /ντα Σύµβουλο. Ποιότητα τάσης για εµπορικούς και βιοµηχανικούς καταναλωτές

Αθήνα, 03/08/2010. ΕΗ ΑΕ - κ. Αρθ. Ζερβό, Πρόεδρο.Σ. και /ντα Σύµβουλο. Ποιότητα τάσης για εµπορικούς και βιοµηχανικούς καταναλωτές Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 03/08/2010 Προς: Θέµα: Σχετικά: ΕΗ ΑΕ - κ. Αρθ. Ζερβό, Πρόεδρο.Σ. και /ντα Σύµβουλο Ποιότητα τάσης

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη του δικτύου είναι πρώτη προτεραιότητα για την καλή και ασφαλή του λειτουργία, όµως πρέπει να προκύψουν έργα:

Η ανάπτυξη του δικτύου είναι πρώτη προτεραιότητα για την καλή και ασφαλή του λειτουργία, όµως πρέπει να προκύψουν έργα: Κύριοι, Στα πλαίσια της ηµόσιας ιαβούλευσης για το εκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης ( ΠΑ) του ΕΣΜΗΕ για τα έτη 2010-2014, θα θέλαµε να διατυπώσουµε τις απόψεις µας σχετικά µε τα δίκτυα υψηλής τάσης. Στους µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Σχεδίου Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ)

Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Σχεδίου Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Σχεδίου Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) για την περίοδο 2014-2023 Στους παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ. Παρουσίαση Έργου. Λήµνος, 17 Ιουλίου 2012

ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ. Παρουσίαση Έργου. Λήµνος, 17 Ιουλίου 2012 ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ Παρουσίαση Έργου Λήµνος, 17 Ιουλίου 2012 Λέσβος, 12 Ιουλίου 2012 Περιεχόµενα 1. Φορέας και όραµα 2. Περιγραφή του έργου 3. Αρχές σχεδιασµού 4. Οφέλη 5. Συµπεράσµατα 2 Ρόκας -πρωτοπορία στις

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αδειοδοτική ιαδικασία ΦΒ Άδεια Παραγωγής ή Εξαίρεση ή Απαλλαγή Απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικές Οδηγίες για την καταγραφή της Απόδοσης Λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς

Ρυθµιστικές Οδηγίες για την καταγραφή της Απόδοσης Λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς Ρυθµιστικές Οδηγίες για την καταγραφή της Απόδοσης Λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς εκέµβριος 2010 0 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Εισαγωγή... 2 2. ιαθεσιµότητα Συστήµατος Μεταφοράς... 5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 280/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 280/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 280/2016 Έγκριση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ηλεκτροδότηση των νησιών και την. Συντονιστής μονάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ΡΑΕ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ηλεκτροδότηση των νησιών και την. Συντονιστής μονάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ΡΑΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στρατηγικές επιλογές για την ηλεκτροδότηση των νησιών και την αξιοποίηση των ΑΠΕ που διαθέτουν Νίκος Μπουλαξής, Δρ. Ηλ. Μηχανικός Συντονιστής μονάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ. Ασηµακόπουλος, Α. Καρταλίδης και Γ. Αραµπατζής Σχολή Χηµικών Μηχανικών, ΕΜΠ Ηµερίδα ProDES 9 Σεπτεµβρίου 2010 Υδροδότηση Κυκλάδων και ωδεκανήσων Προβληµατική κάλυψη αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) E.E. Παρ. Ι(Ι) 5377 Ν. 239(Ι)/2004 Αρ. 3918, 5.11.2004 Ο περί Ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη : Απόψεις Ε ΗΕ επί της ημόσιας ιαβούλευσης εκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ περιόδου ( ΠΑ).

Περίληψη : Απόψεις Ε ΗΕ επί της ημόσιας ιαβούλευσης εκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ περιόδου ( ΠΑ). ιεύθυνση Στρατηγικής & Ρύθμισης Λ. Συγγρού 47, 117 43, ΑΘΗΝΑ Προς: Α ΜΗΕ Περίληψη : Απόψεις Ε ΗΕ επί της ημόσιας ιαβούλευσης εκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ περιόδου 2017-2026 ( ΠΑ). Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Νησί που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Μόνιμος πληθυσμός (απογρ. 2011) 680.000 κάτοικοι. Ελκυστικός τουριστικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονοµικά µεγέθη της πιθανής εξέλιξης της οικονοµίας Εξέλιξη διεθνών τιµών καυσίµων Εξέλιξη τιµών δικαιωµάτων εκποµπών Εξέλιξη

Μακροοικονοµικά µεγέθη της πιθανής εξέλιξης της οικονοµίας Εξέλιξη διεθνών τιµών καυσίµων Εξέλιξη τιµών δικαιωµάτων εκποµπών Εξέλιξη Ανάλυση της δυνατότητας ιείσδυσης των Τεχνολογιών ΑΠΕ και Εξοικονόµησης Ενέργειας στο Ελληνικό Ενεργειακό Σύστηµα εν όψει των στόχων της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής Ο ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τίγκας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ 2244/94 : Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, από Συµβατικά Καύσιµα και άλλες διατάξεις Oί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) - αιολική, ηλιακή, γεωθερµία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1396/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1396/2010 Πειραιώς 132 115 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@raegr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1396/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής Κάραλης Γιώργος, Δρ Περιβολάρης Γιάννης, Δρ Ράδος Κώστας, Αν. Καθ. Εισηγητής: Κάραλης

Διαβάστε περισσότερα

TEYXH TΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ 41303

TEYXH TΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ 41303 TEYXH TΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ 41303 για το Έργο : «ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Υποβρύχια καλώδια 150 kv Υφιστάµενο Σύστηµα 150 kv Υφιστάµενο Σύστηµα 400 kv ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα των Νησιών

Συστήµατα των Νησιών ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ υνατότητες και Προοπτικές Ανάπτυξης ΑΠΕ στα Αυτόνοµα Ηλεκτρικά Συστήµατα των Νησιών Νίκος Μπουλαξής, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π Ειδικός Επιστήµων ΡΑΕ 1 Αυτόνοµα ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε ΑΠΕ: Σύντομη επισκόπηση με ειδική αναφορά στην αδειοδότηση αιολικών στην Εύβοια. Γεωργία Λ. Γληνού Συντονίστρια Ομάδας Α.Π.Ε.

Επενδύσεις σε ΑΠΕ: Σύντομη επισκόπηση με ειδική αναφορά στην αδειοδότηση αιολικών στην Εύβοια. Γεωργία Λ. Γληνού Συντονίστρια Ομάδας Α.Π.Ε. Επενδύσεις σε ΑΠΕ: Σύντομη επισκόπηση με ειδική αναφορά στην αδειοδότηση αιολικών στην Εύβοια Γεωργία Λ. Γληνού Συντονίστρια Ομάδας Α.Π.Ε. 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕ ΤΟ 2008 ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ (Ι) Πηγή: REN21,

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση παρ. 4, αρ. 8, ν.3468/2006 και προσθήκη νέας παρ. 4Α

Τροποποίηση παρ. 4, αρ. 8, ν.3468/2006 και προσθήκη νέας παρ. 4Α ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΑΚΕΤΟ» ΤΗΣ ΕΛΕΤΑΕΝ Άµεση έκδοση νέων δεσµευτικών προσφορών σύνδεσης σε όλη την Ελλάδα µε εύλογη υπερδέσµευση της διαθέσιµης χωρητικότητας και ειδικό όρο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 343/2014 Θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.07.20 11:19:23 EEST Reason: Location: Athens : 7146537- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 105 64 ΤΗΛ. : 010-3727400, FAX: 010-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: info.rae.gr ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες 2003/87/ΕΚ & 2004/101/ΕΚ: Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας (ΕΣΕ) εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου & ευέλικτοι μηχανισμοί του πρωτοκόλλου του ΚΙΟΤΟ

Οδηγίες 2003/87/ΕΚ & 2004/101/ΕΚ: Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας (ΕΣΕ) εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου & ευέλικτοι μηχανισμοί του πρωτοκόλλου του ΚΙΟΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. - ΚΥΚΛΑΔΕΣ Βασιλική Τσάδαρη Χημικός Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc. Διευθύντρια Περιβάλλοντος Παραγωγής ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23/11/2010. Παρασκευάς Ν. Γεωργίου, Γεώργιος Μαυρωτάς & Δανάη Διακουλάκη

Αθήνα, 23/11/2010. Παρασκευάς Ν. Γεωργίου, Γεώργιος Μαυρωτάς & Δανάη Διακουλάκη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας 7 η Συνεδρία: «Οδικός Χάρτης για το 2020: Κρίσιμες Επενδύσεις και Τεχνολογίες» Η ΠΡΟΚΛΗΣΗΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο τρόπος καταµερισµού του δυναµικού (σε MW για κάθε ώρα του έτους) των ηλεκτρικών διασυνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1.1 Ιστορικό Προηγούμενες Μελέτες... 1 1.2 Αντικείμενο - Σκοπός της Μελέτης... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1.1 Ιστορικό Προηγούμενες Μελέτες... 1 1.2 Αντικείμενο - Σκοπός της Μελέτης... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.1 Ιστορικό Προηγούμενες Μελέτες... 1 1.2 Αντικείμενο - Σκοπός της Μελέτης... 2 2. ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ... 3 2.1 Ανάπτυξη και εκτίμηση της συμβολής των ΑΠΕ (με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.0-Α Έκδοση η /.0.04 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος Θέµατος Μέλος Ε.Π. Σύντοµη Περιγραφή Προαπαιτούµενα γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ. στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή

Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ. στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή ικαιωµάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης στην ζώνη συχνοτήτων 3,5 GHz Α. Γενικά Όπως αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308 / Για την Μελέτη Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308 / Για την Μελέτη Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308 / 2008 Για την Μελέτη Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ)

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών (ΔΔΝ)

Αποστολή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών (ΔΔΝ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΗΠΙΩΝΜΟΡΦΩΝΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 10/11/2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 96/2007 Καθορισµός περιοχών µε κορεσµένα δίκτυα, προσδιορισµός περιθωρίων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Ανάπτυξης ΑΠΕ και Τεχνικές Προκλήσεις

Στρατηγική Ανάπτυξης ΑΠΕ και Τεχνικές Προκλήσεις Στρατηγική Ανάπτυξης ΑΠΕ και Τεχνικές Προκλήσεις Γ. Καµπούρης /νση Σχεδιασµού Συστήµατος ΕΣΜΗΕ Μεσο-µακροπρόθεσµοι Στόχοι - ιακηρυγµένος στόχος για ορίζοντα 10ετίας (ΥΑ 19598/2010): - 7500 MW A/Π - 2200

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η ενεργειακή πολιτική της χώρας στηρίζει και εξυπηρετεί το µείζονα πολιτικό στόχο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και βασίζεται σε τρεις κυρίως κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση αφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ 5 η Αναθεώρηση Στο Τιμολόγιο περιλαμβάνονται όλες οι βοηθητικές εργασίες που περιγράφονται στην παράγραφο 1 της Σύμβασης βοηθητικών

Διαβάστε περισσότερα

Source: Pacific Institute, 2006

Source: Pacific Institute, 2006 Σύρος, 19 Ιουνίου 2010 Αφαλάτωση Η λύση στη λειψυδρία Ευτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Το πρόβληµα νερού στην Ελλάδα Μείωση βροχοπτώσεων Ακραίες µετεωρολογικές µεταβολές Λειψυδρία

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Παρατήρηση: A2. Οι δύο προτεινόμενες λύσεις για την μέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας στους χώρους

Γενική Παρατήρηση: A2. Οι δύο προτεινόμενες λύσεις για την μέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας στους χώρους Απόψεις/προτάσεις της εταιρείας Forthnet AE επί της Δημόσιας Διαβούλευσης με αντικείμενο Α) την εγκατάσταση «Συστήματος Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτόματης Ανάγνωσης των Μετρητών» στους χώρους

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές στην ηλεκτροπαραγωγή Νίκος Μπουλαξής, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ιονύσης Παπαχρήστου, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος του ΕΣΜΗΕ στην ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών ρ. Ευάγγελος Λεκατσάς Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, ΕΣΜΗΕ

O ρόλος του ΕΣΜΗΕ στην ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών ρ. Ευάγγελος Λεκατσάς Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, ΕΣΜΗΕ O ρόλος του ΕΣΜΗΕ στην ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών ρ. Ευάγγελος Λεκατσάς Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, ΕΣΜΗΕ 1 Θέµατα της Παρουσίασης Ο ρόλος του ΕΣΜΗΕ ( ιαχειριστής Ελληνικού Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 16/2011 Τροποποίηση της υπ αριθµ. Πρωτ. ΥΠΑΝ 5/ΗΛ/Α/Φ17/1219/8183/24.06.2008 Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Το 1997 καταργήθηκε (προσωρινά) ο σταθμός Κεραμεικός της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας, λόγω μη έγκρισης διέλευσης των σηράγγων κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ

Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ 2. Ως προς την τοπολογία Σημείων Διασύνδεσης(άρθρο 5.1 της Προσφοράς Αναφοράς Α. Καταρχήν, θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνει ως εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

cc bcc 10/05/ :57 ZE3 > FW: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ν... - ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΔ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

cc bcc 10/05/ :57 ZE3 > FW: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ν... - ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΔ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ > FW: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ν... http://domino.rae.gr/rae/webprotocol.nsf/systemmemoprintbycdocid/id=c2256d6... Σελίδα 1 από 1 10/6/2011 Εξοδος 10/05/2011 09:57 ZE3 To cc bcc

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α. Βασικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για τον κλάδο 1. η σηµασία του κλάδου των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα