ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Η ιστορία της ηλεκτροδότησης των Κυκλάδων θα μπορούσε να χωρισθεί σε τρεις περιόδους. Η πρώτη περίοδος αρχίζει στις αρχές του εικοστού αιώνα με την εγκατάσταση των πρώτων μηχανών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιά από μεγάλες εταιρείες ή ιδιώτες μικρής σχετικά ισχύος, που σκοπό έχουν να καλύπτουν μέρος των αναγκών των νησιών. Οι ανάγκες αυτές μεγαλώνουν με την πάροδο των χρόνων και απαιτούν σημαντικές επενδύσεις τόσο σε μηχανές ηλεκτροπαραγωγής όσο και σε δίκτυα. Φθάνουμε έτσι στις αρχές της δεκαετίας του 50 που οι τοπικές εταιρείες δεν μπορούν πλέον να ανταπεξέλθουν στις απαιτούμενες επενδύσεις. Ιδιαίτερα για την Ερμούπολη αρχικά η Thomson and Houston αναλαμβάνει την ηλεκτροδότησή της εγκαθιστώντας το 1900 «δύο κινητηρίους ατμομηχανάς ελβετικού τύπου δυναμικότητας εκάστη 170 ατμοίππων, ων η μία μόνον ετοποθετήθη και λειτουργεί η δε εταίρα χρησιμεύουσα ως έφεδρος τοποθετηθήσεται προσεχώς, παραγγελθείσα ήδη και 4 ηλεκτροδυναμικαί μηχαναί των 50 χιλιοβάτ ων οι δύο τοποθετηθείσαι ήδη λειτουργούσιν, αι δε δύο έτεραι έφεδροι, τοποθετηθήσονται προσεχώς» όπως αναφέρεται στο πρωτόκολλο παραλαβής τους με ημερομηνία 15 Μαίου 1900 μέρος του οποίου φαίνεται στην διαφάνεια. Παράλληλα ιδιώτες ιδρύουν μικρές ηλεκτρικές εταιρείες όπως την «Ηλεκτρική Εταιρεία Σύρου Ν.Α. ΒΑΛΜΑ & ΥΙΟΥ» Η δεύτερη περίοδος αρχίζει στις αρχές της δεκαετίας του 50 με την εξαγορά των εταιρειών αυτών από την ημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού και την εν συνεχεία εγκατάσταση περισσοτέρων μηχανών ηλεκτροπαραγωγής προκειμένου να αυξηθεί η εγκατεστημένη ισχύς και να καλύπτεται ολόκληρο το νησί. Συνεχίζουν δηλαδή να αντιμετωπίζονται τα νησιά σαν απομονωμένα από το ηπειρωτικό σύστημα δίκτυα. Παράλληλα όμως γίνονται σημαντικές επενδύσεις σε δίκτυα μέσης και χαμηλής τάσης. Είναι η εποχή του εξηλεκτρισμού της υπαίθρου. Το σύνθημα που κυριαρχεί είναι να φθάσει ηλεκτρικό και στο τελευταίο χωριό και στο μικρότερο νησί. Η Τρίτη περίοδος ξεκινά στα τέλη της δεκαετίας του 1980 με τη σύνταξη μελετών για την διασύνδεση των νήσων Άνδρου, Τήνου, Μύκονου και Σύρου με το διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς μέσω της Εύβοιας και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Η διασύνδεση αυτή δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθεί λόγω των αντιδράσεων των πολιτών, προσφυγών στο ΣτΕ και των αποφάσεων που λήφθηκαν από αυτό, μας προσέφερε όμως πλούσια εμπειρία κυρίως στο τι θα πρέπει να αποφύγουμε σε μια επόμενη προσπάθεια ώστε να είναι επιτυχής. Ο κύριος σκοπός της περιόδου αυτής είναι να διασυνδεθούν με το Ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς τα νησιά εκείνα που είναι σε μια εύλογη απόσταση από την Ηπειρωτική Ελλάδα, έχουν σημαντική κατανάλωση και είναι εξαιρετικά δύσκολη και ενδεχομένως αντιοικονομική η συνεχής επέκταση των Αυτόνομων Σταθμών 1

2 Παραγωγής (ΑΣΠ), οι οποίοι επίσης δημιουργούν σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα λόγω της καύσης diesel ή μαζούτ. 2. Μετά την μη επιτυχή προσπάθεια διασύνδεσης των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό σύστημα το θέμα ήλθε και πάλι στην επικαιρότητα με μελέτη που συνέταξε το ΕΜΠ κατ εντολή της ΡΑΕ την άνοιξη του Η μελέτη αυτή παρουσιάστηκε στους τοπικούς φορείς, συζητήθηκε εκτενώς, τον Οκτώβριο δε του 2004 συζητήθηκε στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, το οποίο και συμφώνησε στην υλοποίηση των σχετικών έργων. Στη συνέχεια ορίστηκε επιτροπή από στελέχη της ΡΑΕ του ΕΣΜΗΕ και της ΕΗ, για τη μελέτη των τεχνικών θεμάτων που προέκυπταν. Η Επιτροπή αυτή επισκέφθηκε τις Κυκλάδες και συνεργάστηκε με τις τοπικές αρχές και έλαβε υπόψη της τις προτάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά με την χωροθέτηση των απαιτούμενων εγκαταστάσεων. Από τις συνεργασίες αυτές προέκυψε και το συμπέρασμα ότι το κλίμα για την κατασκευή του έργου ήταν θετικό και μπορούσε να βρεθούν κοινά αποδεκτές λύσεις. Η Επιτροπή αυτή υπέβαλλε τη μελέτη της τον Μάιο του Τα πορίσματα της μελέτης αυτής περιελήφθησαν για πρώτη φορά στην Μελέτη Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς που εγκρίθηκε το 2005 και περιείχε τα έργα ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς κατά τα 5 επόμενα χρόνια (ΜΑΣΜ ) αναφέροντας μεταξύ άλλων και τα εξής: «Η διασύνδεση των Κυκλάδων αποτελεί έργο μείζονος σημασίας για την μελλοντική τροφοδότησή τους, λόγω των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης των φορτίων τους αλλά και των περιορισμένων δυνατοτήτων εγκατάστασης νέας τοπικής παραγωγής στα εν λόγω νησιά για περιβαλλοντικούς λόγους.» Λίγο πιο κάτω δε αναφέρει: «Για την συνολική αντιμετώπιση του θέματος που περιλαμβάνει και την διασύνδεση των νήσων Σύρου, Πάρου-Νάξου και Μυκόνου με δυνατότητα επέκτασης της διασύνδεσης μέχρι και την Μήλο, έχει ήδη ολοκληρωθεί προκαταρκτική μελέτη του έργου. Είναι σε εξέλιξη σχετικές μελέτες ανάπτυξης σε συνεργασία με την ΡΑΕ και τον ιαχειριστή του ικτύου στις οποίες εξετάζεται η λύση σύγχρονης σύνδεσης ΣΡ λόγω των μεγάλων αποστάσεων και της έντονης χρονικής διακύμανσης των φορτίων των νησιών. Οι μελέτες αυτές αποσκοπούν στην: Αποσαφήνιση της τελικής τοπολογίας Εξέταση και αντιμετώπιση ρεαλιστικών υποθέσεων και σεναρίων Αντιμετώπιση θεμάτων ηλέκτρισης καλωδίων και χειρισμών Εξασφάλιση αξιόπιστης λειτουργίας Την αξιοποίηση των ήδη υφισταμένων εγκαταστάσεων και ιδίως των ποντισμένων καλωδίων μεγάλου κόστους Τον προσδιορισμό του συνόλου του εξοπλισμού που θα αποκτηθεί Την εξέταση του βυθού στην ζώνη όδευσης των υποβρυχίων καλωδίων Σε μια αρχική εκτίμηση της χωροθέτησης των απαιτούμενων εγκαταστάσεων, προϋπόθεση που τίθεται από τους τοπικούς φορείς για να υπάρξει συναίνεση» 2

3 και κατέληγε ότι η λύση που θα προκριθεί τελικά θα περιληφθεί σε επόμενη ΜΑΣΜ. 4. Η επόμενη ΜΑΣΜ που εγκρίθηκε το καλοκαίρι του 2006 έχει μια περισσότερο εκτενή αναφορά στην ιασύνδεση των Κυκλάδων, δύο εναλλακτικές τοπολογίες με κύριο μέλημα, τις όσο το δυνατόν λιγότερες εγκαταστάσεις επί των νησιών, ώστε να υπάρξει συναίνεση της τοπικής κοινωνίας. 5. Στο σημείο αυτό θα αναφέρουμε τα κυριότερα χαρακτηριστικά της παραγωγής των νησιών που πρόκειται να συνδεθούν στο ηπειρωτικό σύστημα στο τέλος του Στην Άνδρο είναι εγκατεστημένες 6 μηχανές με συνολική ισχύ 11.5 ΜW, οι οποίες δουλεύουν μόνο όταν υπάρχει πρόβλημα στην γραμμή από Εύβοια, στην Μύκονο 20 μηχανές συνολικής ισχύος 38.4 MW στην Σύρο 12 μηχανές ισχύος 34.2 MW και στην Πάρο 9 μηχανές ισχύος 68 MW όπως φαίνεται στην επόμενη διαφάνεια. 6. Επίσης προκειμένου να έχουμε μία πλήρη εικόνα για την αιχμή στα νησιά αλλά και για την παραγόμενη ενέργεια αναφέρονται τα στοιχεία αυτά για τα αντίστοιχα νησιά και για το έτος ΑΝ ΡΟΣ αιχμή 24 MW, ενέργεια 67 GWh ΜΥΚΟΝΟΣ αιχμή 32.6 MW, ενέργεια 102 GWh ΠΑΡΟΣ αιχμή 61.5 MW, ενέργεια 195 GWh ΣΥΡΟΣ αιχμή 25,4 MW, και ενέργεια 195 GWh 7. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία αλλά και την προβολή τους στο μέλλον, διερευνήθηκαν από την ΕΗ και τον ΕΣΜΗΕ πλήθος θεμάτων που προέκυπταν για την υλοποίηση ενός τόσο μεγάλου και σύνθετου έργου σαν αυτό, ώστε να φθάσουμε στην λύση που προτείνεται με την υπό έγκριση ΜΑΣΜ και η οποία περιλαμβάνει: a. Την διασύνδεση του Λαυρίου με την Σύρο με σύνδεσμο συνεχούς ρεύματος ισχύος 250MV που θα περιλαμβάνει μετατροπείς ΕΡ/ΣΡ, υποβρύχια καλώδια συνεχούς 100 km ( δύο καλώδια σε λειτουργία και ένα εφεδρικό) και μετατροπείς ΣΡ/ΕΡ, ή με καλώδια εναλλασσόμενου ρεύματος, ισχύος 280 MVA (δύο τριπολικά ή 4 μονοπολικά) και την απαιτούμενη αντιστάθμιση των χωρητικών φορτίων τους. β. Την κατασκευή Υ/Σ κλειστού τύπου GIS στην Σύρο, την Πάρο, την Νάξο και την Μύκονο. γ. Την κατασκευή ζεύξης στην Άνδρο ή την Τήνο και δ. Την σύνδεση των νησιών Σύρος-Πάρος, Πάρος-Νάξος, Νάξος-Μύκονος και Μύκονος-Σύρος καθώς και Σύρος με το σημείο ζεύξης στην Άνδρο ή την Τήνο με υποβρύχια καλώδια εναλλασσόμενου ρεύματος 150 kv, 200 MVA με μόνωση XPLE. 8. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι από την προηγούμενη προσπάθεια για την διασύνδεση των Κυκλάδων μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις, οι σημαντικότερες των οποίων είναι οι εξής: 3

4 Τα υποβρύχια καλώδια εναλασσομένου ρεύματος ΥΤ με μόνωση λαδιού που κυριαρχούσαν πριν από 15 χρόνια έχουν αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό με καλώδια με πλαστική μόνωση XLPE Έ χουν κατασκευασθεί υποβρύχια καλώδια εναλασσομένου ρεύματος ΥΤ με μεγαλύτερες διατομές αλλά και τριπολικά. Έ χουν αναπτυχθεί καλώδια αλλά και μετατροπείς AC/DC για την κατασκευή συνδέσμων συνεχούς ρεύματος αξιόπιστα και οικονομικά. Οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν άμεσα την εξέλιξη του υπόψη έργου. 9. Η προαναφερθείσα τοπολογία έχει τα παρακάτω κύρια χαρακτηριστικά: Το Λαύριο και η Σύρος γίνονται σημαντικοί κόμβοι για την τροφοδότηση των Ανατολικών Κυκλάδων. ημιουργείται τοπικός βρόχος μεταξύ των νησιών Σύρου-Πάρου-Νάξου-Μυκόνου- Σύρου και εξασφαλίζεται η τροφοδότηση κάθε νησιού από δύο διαφορετικούς δρόμους εξασφαλίζοντας αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. ημιουργείται ένας μεγαλύτερος βρόχος Λαύριο-Σύρος-Άνδρος (ή Τήνος)-Εύβοια. 10. Από την έγκριση της ΜΑΣΜ (καλοκαίρι του 2006) μέχρι σήμερα, έχουν γίνει οι εξής ενέργειες: - Τον εκέμβριο του 2006 υπεβλήθη στο ΥΠΕΧΩ Ε για έγκριση η Προκαταρτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση του Έργου (ΠΠΕΑ). - Τον Νοέμβριο του 2006 το ΥΠΑΝ είχε ήδη χαρακτηρίσει το έργο ως γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν 3175/ Η Γενική ιεύθυνση Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ γνωμοδότησε θετικά για τους χώρους του Λαυρίου και της Νάξου, μετά από προηγούμενη απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) - Η ΚΑ ΕΠΚΑ γνωμοδότησε θετικά για τους χώρους των υπολοίπων νησιών. - Να σημειωθεί ότι αποφασίστηκε μετατόπιση της θέσης των Υ/Σ Νάξου και Πάρου σε όμορες θέσεις μετά από αίτημα του ήμου Νάξου και κατοίκων της Πάρου. - Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Κυκλάδων μετά από συζήτηση που έγινε στις αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έγκριση του σχεδίου διασύνδεσης των Κυκλάδων όπως αυτό οριστικοποιήθηκε από την ΕΗ. - Τέλος προχθές εγκρίθηκε από το ΥΠΕΧΩ Ε η ΠΠΕΑ του έργου. - Τις επόμενες εβδομάδες θα κατατεθεί στο ΥΠΕΧΩ Ε η μελέτη για την έκδοση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου (ΕΠΟ). Παράλληλα με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου έχει ανατεθεί η έρευνα του βυθού στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών εκτιμάται δε ότι η τελική μελέτη θα μας υποβληθεί τους προσεχείς μήνες. 4

5 Γίνονται επίσης συστηματικές συνεργασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την χάραξη του αιγιαλού στα σημεία προσγειάλωσης του καλωδίου όπου αυτός δεν έχει ορισθεί. Τέλος με βάση τα τελικά κτηματολογικά διαγράμματα θα ελεγχθούν οι εγκαταστάσεις μας σε σχέση με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις για κάθε θέση και όπου υπάρξουν παρεκκλίσεις θα ζητηθεί η έκδοση Π για την κατά παρέκκλιση αδειοδότησή τους. Για την υλοποίηση των παραπάνω, και ιδιαίτερα Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων, την οριοθέτηση του αιγιαλού στα σημεία προσγειάλωσης των καλωδίων και την έγκριση των παρεκκλίσεων στις πολεοδομικές διατάξεις, οι τοπικές αρχές μπορούν να έχουν σημαντική συμβολή. 11. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προκύπτει ότι με μία αισιόδοξη πρόβλεψη το έργο θα μπορούσε να τελειώσει το τέλος του 2011 ή το πρώτο εξάμηνο του Μετά την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των Ανατολικών Κυκλάδων θα υπάρξει σημαντική βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών στα νησιά αυτά αφού θα κλείσουν οι αυτόνομοι σταθμοί παραγωγής, κατά συνέπεια θα εκλείψουν τα καυσαέρια και ο θόρυβος που δημιουργούνται από την λειτουργία τους καθώς και ο κίνδυνος διαρροών καυσίμων κατά την μεταφόρτωσή τους. Όσον αφορά τις νέες εγκαταστάσεις, οι Υ/Σ κλειστού τύπου (GIS) θα είναι σχεδιασμένοι με τρόπο που να εντάσσονται στο Κυκλαδίτικο τοπίο, σε χώρους που έχουν συμφωνηθεί με τις τοπικές αρχές ενώ δεν θα υπάρχουν δίκτυα υψηλής τάσης στα νησιά. Ενδεικτικά παρουσιάζονται φωτογραφίες του Υ/Σ GIS του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, στην Αττική. Η διασύνδεση των Κυκλάδων θα επιτρέψει την απορρόφηση αιολικής παραγωγής στα νησιά και θα εξασφαλίσει μελλοντικά τη διασύνδεση με τη Μήλο για την αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού της. 13. Η ημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού καταβάλλει συστηματικές προσπάθειες ώστε: α) Να εξασφαλίσει επαρκή, αξιόπιστη και υψηλής ποιότητας ενέργεια στους πελάτες της. β) Με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και γ) Με το μικρότερο δυνατό κόστος. Το έργο αυτό ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στόχους της αυτούς, και για τον λόγο αυτό καταβάλλει συντονισμένες προσπάθειες για να το υλοποιήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα. 14. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για την υλοποίηση τόσο μεγάλων και σύνθετων έργων είναι και η συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και αρχές ( ήμους, Νομαρχία, ημοτικά και Νομαρχιακά Συμβούλια, Περιφέρεια, Βουλευτές του Νομού κλπ) ώστε να υπάρχει πλήρης ενημέρωσή τους για την εξέλιξη του έργου και τα προβλήματα που ανακύπτουν να 5

6 επιλύονται με συνεχείς συζητήσεις και προσπάθεια σύνθεσης των διαφόρων απόψεων. Τα στελέχη της ΕΗ και εγώ προσωπικά θα είμαστε πάντοτε έτοιμοι να συζητήσουμε διεξοδικά οποιοδήποτε θέμα προκύπτει με τις τοπικές κοινωνίες και με την συμβολή του ΕΣΜΗΕ και της ΡΑΕ, να βρίσκουμε τις προσφορότερες λύσεις των προβλημάτων, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν και να εξασφαλίζει : α. αξιόπιστη, επαρκή και υψηλής ποιότητας ενέργεια. β. με την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση του περιβάλλοντος και γ. με το μικρότερο δυνατό κόστος Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, και είμαι στην διάθεσή σας για περαιτέρω ερωτήσεις κατά την συζήτηση που θα επακολουθήσει. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΣ ΕΚΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Γενικός ιευθυντής Μεταφοράς 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 1.1 Επιτροπή Για Τη ιασύνδεση Των Κυκλάδων...16 1.1.1 Συγκρότηση Επιτροπής 16 1.1.2 Ενέργειες Επιτροπής 17 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ... 19 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2010 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός Αντικείμενο της Μελέτης Η παρούσα μελέτη (ΦΑΣΗ Α ) αποτελεί τη βάση του Στρατηγικού Σχεδιασμού Διασυνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το ακριβές αντικείµενο της Επιτροπής προσδιορίστηκε ως εξής:

Το ακριβές αντικείµενο της Επιτροπής προσδιορίστηκε ως εξής: Το ακριβές αντικείµενο της Επιτροπής προσδιορίστηκε ως εξής: Η εξέταση των προτεινόµενων λύσεων για τη ιασύνδεση των Νησιών των Κυκλάδων Άνδρου, Τήνου, Μυκόνου, Πάρου και Νάξου µε το Εθνικό ιασυνδεδεµένο

Διαβάστε περισσότερα

«Προκαταρκτική Μελέτη ιασύνδεσης των Κυκλάδων µε το Ηπειρωτικό Σύστηµα Ηλεκτρικής Ενέργειας»

«Προκαταρκτική Μελέτη ιασύνδεσης των Κυκλάδων µε το Ηπειρωτικό Σύστηµα Ηλεκτρικής Ενέργειας» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικής Ισχύος ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ «Προκαταρκτική Μελέτη ιασύνδεσης των Κυκλάδων µε το Ηπειρωτικό Σύστηµα Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Μιχάλη Π. Παπαδόπουλου Ομ. καθ. ΕΜΠ 1. Οι πρώτες προσπάθειες Η πρώτη συστηματική διερεύνηση για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26.05.2014 C(2014) 3173 final

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26.05.2014 C(2014) 3173 final ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.05.2014 C(2014) 3173 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2014-2023 (Σχέδιο προς ΡΑΕ)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2014-2023 (Σχέδιο προς ΡΑΕ) ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2014-2023 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΡΑΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ/ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1.1 Ιστορικό Προηγούμενες Μελέτες... 1 1.2 Αντικείμενο - Σκοπός της Μελέτης... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1.1 Ιστορικό Προηγούμενες Μελέτες... 1 1.2 Αντικείμενο - Σκοπός της Μελέτης... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.1 Ιστορικό Προηγούμενες Μελέτες... 1 1.2 Αντικείμενο - Σκοπός της Μελέτης... 2 2. ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ... 3 2.1 Ανάπτυξη και εκτίμηση της συμβολής των ΑΠΕ (με

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Part1_7_ΥΠΑΝ.doc 5-8 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Eισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006. Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006. Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006 Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 2 α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 150kV/MT ΣΥΡΟΥ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 150kV/MT ΣΥΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ υρραχίου 89 & Κηφισού 104 43 - ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 150kV/MT ΣΥΡΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 150kV/MT ΠΑΡΟΥ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 150kV/MT ΠΑΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ υρραχίου 89 & Κηφισού 104 43 - ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 150kV/MT ΠΑΡΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ κατ ανάθεση της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΑΘΗΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συντονιστής / υπεύθυνος: Ηλίας Ευθυμιόπουλος. Συντάκτες : Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εμμανουηλίδης

Συντονιστής / υπεύθυνος: Ηλίας Ευθυμιόπουλος. Συντάκτες : Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εμμανουηλίδης Συντονιστής / υπεύθυνος: Ηλίας Ευθυμιόπουλος Συντάκτες : Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εμμανουηλίδης Στο δίκτυο μέχρι σήμερα συμμετέχουν : Δήμος ΑΙΓΙΝΑΣ, ο Δήμος ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, ο Δήμος ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ, ο Δήμος ΑΜΟΡΓΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. Έτος 2010

Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. Έτος 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. Έτος 2010 Φεβρουάριος 2011 Υπηρεσία Α.Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΧΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΧΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΧΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Τοµέας Συστηµάτων Παραγωγής Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων και Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2009-31 Δεκεμβρίου 2009)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2009-31 Δεκεμβρίου 2009) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2009-31 Δεκεμβρίου 2009) H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον, ο κόσμος μας!

Περιβάλλον, ο κόσμος μας! Περιβάλλον, ο κόσμος μας! Η ΔΕΗ στο δρόμο της Βιώσιμης Ανάπτυξης Αθήνα 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Επιστολή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου σελ. 5 Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: Κεφάλαιο 4: Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας» Ι. Γενικό Μέρος Με τις εισαγόµενες διατάξεις, µε τις οποίες συµπληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Μεταφορά 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΔΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΡΑΜΑ Ο Σκοπός μας Οι Αξίες μας Η Εικόνα του Μέλλοντος ΙΣΤΟΡΙΚA ΟΡΟΣΗΜΑ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ Αντικείμενο Λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Greek Islands: Electric Energy, Networks, Connections and Smart Grids

Greek Islands: Electric Energy, Networks, Connections and Smart Grids ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε. Greek Islands: Electric Energy, Networks, Connections and Smart Grids Prof. Nikos Hatziargyriou, Vice Chair and Deputy CEO, PPC RES & ENERGY SAVINGS IN ISLANDS, 23-25

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» Ι. Γενικό Μέρος Με τις εισαγόμενες διατάξεις, με τις οποίες συμπληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ηλεκτρισμού: συμβατικοί πόροι vs 14 ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Παραγωγή ηλεκτρισμού: συμβατικοί πόροι vs 14 ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Παραγωγή ηλεκτρισμού: συμβατικοί πόροι vs 14 ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 1 2 3 4 14.1 Εισαγωγή 14.2 Ανάλυση 14.3 Κυρίως σενάριο 14.4 Δραστηριότητες 14.5 Παραρτήματα 14.6 Ενδεικτική βιβλιογραφία Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα