15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC003163355 2015-10-14"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 12 Οκτωβρίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: /12552 ΑΔΑ:71247ΛΛ-46Ξ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : Θεσ/νίκη Τηλέφωνο : Fax : Πληροφορίες : Μ.Μιχαηλίδου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ FAX, ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Κ.Μ.,ΤΗΣ ΠΕΘ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΥ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : Αναλώσιμα υλικά εκτυπωτών,συσκευών FAX, και πολυμηχανημάτων καθώς και ανταλλακτικά περιφερειακών αναλωσίμων για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Ανοικτός Διαγωνισμός : σε ευρώ Κριτήριο αξιολόγησης : Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα εβδομάδας Ώρα ΤΕΤΑΡΤΗ 09:00 μ.μ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/νση Οικονομικού-Τμήμα Προμηθειών, Βασ. Όλγας 198, Τ.Κ , Θεσ/νίκη ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Στις και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Βασ. Όλγας 198. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: ,84 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(46.708,00 Ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α.). 1

2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ SITE ΤΗΣ Π.Κ.Μ Δημοσίευσης στον Ημερήσιο Τύπο Έχοντας υπόψη : 1.Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α / ) 2.Τις Δ/ξεις του Ν. 4071/2012, Αρ. Φ. 85/ , τεύχος Α', Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη,την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ 3.Το Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Φ.Ε.Κ. 226/τ.Α / ). 4.Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 5.Το Ν.4250/ , άρθρο 3 περί Απλούστευσης διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου. 6.Το Ν. 2286/1995, «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων». 7.Τις δ/ξεις του άρθρου 13 του Ν.2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτ/ση & άλλες δ/ξεις». 8.Το Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 9.Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 10.Το Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.160/Α / ), ΜΕΡΟΣ Β, άρθρο Την αριθμ /739/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ Β'/ ), περί αύξησης των χρηματικών ποσών του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 12.Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112/Α / ) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις, 13.Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α'/ ) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και τη σχετική αριθμ.π1/2380/ ΚΥΑ. 14.Το αριθμ /876/ αίτημα της Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την ανάγκη προμήθειας εκτυπωτικών αναλώσιμων. 15.Την αριθ /5967/ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 1970 (ΑΔΑ:ΩΕΞ37ΛΛ-ΒΟ8) του τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Κ.Μ., με την οποία εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ποσού ,84,00 ΕΥΡΩ. 16.Την αριθμ1414/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. περί έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού και όρων της διακήρυξης. 2

3 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη προμηθευτών του έργου: Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για εκτυπωτές,συσκευών τηλεοποιοτυπίας φαξ,και πολυμηχανημάτα καθώς και ανταλλακτικά περιφερειακών αναλωσίμων για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, για τις ανάγκες των Κεντρικών Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ.,της ΠΕΘ καθώς και των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης του Ν.Θεσσαλονικής, για το έτος 2015 Προϋπολογισθείσα δαπάνη: ,84, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συσκέψεων του τμήματος Προμηθειών, Β. Όλγας 198 στις , ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 09:00 μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να αποστείλουν Προσφορά, με οποιονδήποτε τρόπο, καθημερινά από τις 8:00 έως τις 15:30.. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς είναι στις στις 14:00 μ.μ δηλαδή η ίδια μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για πέντε (5) ημερολογιακούς μήνες, προσμετρούμενους από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, πριν την λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα προκήρυξη. Μετά τη λήξη και του χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/ ). Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται. Οι υποψήφιοι απαιτείται να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (2% του προϋπολογισμού των υπό προμήθεια ειδών για τα οποία θα καταθέσουν προσφορά, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.), με χρόνο ισχύος ένα (1) μήνα επιπλέον από τη λήξη ισχύος των προσφορών, ήτοι για έξι (6) ημερολογιακούς μήνες. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια και ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν : 1.Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 2.Συνεταιρισμοί 3.Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 3

4 Η γραμματειακή υποστήριξη, στο πλαίσιο της διενέργειας του διαγωνισμού, θα γίνει από την υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών, κα Μαρία Μιχαηλίδου. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών της Π.Κ.Μ., Β.Όλγας 198, τηλ και από την ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ.: 4

5 Α ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, για την Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για εκτυπωτές,συσκευών τηλεοποιοτυπίας φαξ,και πολυμηχανημάτων καθώς και ανταλλακτικά περιφερειακών αναλωσίμων για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Κ.Μ. και των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης του Ν.Θεσσαλονικής, για το έτος 2015, με προϋπολογισθείσα δαπάνη ,84, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(46.708,00 καθαρή τιμή). Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς. Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί, νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την έκταση του Έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν, σε κανένα σημείο, τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων. Προσφορές που, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται. Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: Αναθέτουσα αρχή Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη Βασ. Όλγας 198, Τ.Κ

6 Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού Υπεύθυνη υπηρεσία για την διενέργεια του παρόντος Διαγωνισμού είναι το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Κ.Μ., το οποίο στεγάζεται στη Θεσσαλονίκη, Βασ. Όλγας 198 τηλ , Fax: Αρμόδιοι για την Παροχή πληροφοριών Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών της Π.Κ.Μ. στο τηλέφωνο Προκήρυξη Η παρούσα προκήρυξη /12552/ Έργο Το σύνολο των ενεργειών που καλείται να υλοποιήσει ο Ανάδοχος, ώστε να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη. Επιτροπή Διαγωνισμού Η αρμόδια για την αποσφράγιση, τον έλεγχο της ορθότητας και πληρότητας των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί, επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. Προσφέρων Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και Κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων, που είναι αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του δημοπρατούμενου έργου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της Σύμβασης. Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα. Ανάδοχος Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος. 6

7 Κατακύρωση Η απόφαση των αρμοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον Ανάδοχο. Σύμβαση Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. Προϋπολογισμός Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου Έργου. Συμβατικό Τίμημα Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το έργο και θα αποτελέσει το οικονομικό αντικείμενο της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με: 1.Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α / ) 2.Τις Δ/ξεις του Ν. 4071/2012, Αρ. Φ. 85/ , τεύχος Α', Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη,την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ 3.Το Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Φ.Ε.Κ. 226/τ.Α / ). 4..Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 5.Το Ν.4250/ , άρθρο 3 περί Απλούστευσης διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου. 6.Το Ν. 2286/1995, «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων». 7.Τις δ/ξεις του άρθρου 13 του Ν.2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτ/ση & άλλες δ/ξεις». 8.Το Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 9.Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 7

8 10.Το Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.160/Α / ), ΜΕΡΟΣ Β, άρθρο Την αριθμ /739/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ Β'/ ), περί αύξησης των χρηματικών ποσών του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 12.Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112/Α / ) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις, 13.Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α'/ ) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και τη σχετική αριθμ.π1/2380/ ΚΥΑ. 14.Το αριθμ /876/ αίτημα της Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την ανάγκη προμήθειας εκτυπωτικών αναλώσιμων. 15.Την αριθ /5967/ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 1970 (ΑΔΑ:ΩΕΞ37ΛΛ-ΒΟ8) του τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Κ.Μ., με την οποία εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ποσού ,84,00 ΕΥΡΩ. 16.Την αριθμ.1414/ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. περί έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού και όρων της διακήρυξης. Α.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση: α. κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού β. κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό και γ. κατά της διενέργειας του διαγωνισμού. δ. κατά της κατακυρωτικής απόφασης Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Υπηρεσία Διενέργειας ως εξής: α.κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της Διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από τη αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων η οποία γνωμοδοτεί σχετικά. Επί της ένστασης αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας. β. Κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό ή κατά της διενέργειας ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση, στην περίπτωση αυτή, δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης από την αρμόδια Επιτροπή η οποία γνωμοδοτεί σχετικά. Επί της ένστασης αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό 8

9 κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της. γ. Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών από την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση, στην περίπτωση αυτή, εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά. Επί της ένστασης αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την κατά περίπτωση λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. δ. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά στη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών της παρούσας Διακήρυξης, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή η οποία γνωμοδοτεί σχετικά. Επί της ένστασης αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της ανωτέρω τριήμερου προθεσμίας. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. Η σχετική απόφαση επί της ένστασης κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Αναθέτουσας Αρχής. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους. Οι προμηθευτές δικαιούνται να υποβάλουν προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οποιασδήποτε μορφής κυρώσεις σε βάρος τους, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβαν γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της προσφυγής αποφαίνεται η αναθέτουσα αρχή δια των αρμοδίων οργάνων της. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης των ανωτέρω παραγράφων α. έως δ. (παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/07) απαιτείται να προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου. Το ποσό του παραβόλου είναι ίσο με το 0,10 τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του προς προμήθεια είδους. Το ύψος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των ευρώ και μεγαλύτερο των ευρώ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»). A.3.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, και οικονομικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία. 9

10 Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης. Προσφορές που, κατά την κρίση των Επιτροπών Αξιολόγησης Προσφορών, είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται. Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Α.4 ΑΙΤΗΣΗ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ Α.4.1Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την έδρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Τμήμα Προμηθειών, και η παραλαβή της γίνεται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους από το δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής (www.pkm.gov.gr) επιλέγοντας Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, ενότητα Προκηρύξεις, όπου βρίσκεται αντίγραφο αυτής. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να αποστείλουν στην Αναθέτουσα Αρχή επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τα στοιχεία τους όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έτσι ώστε η ΠΚΜ. να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ αυτής. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο Τμήμα Προμηθειών της Π.Κ.Μ. Προκειμένου το τμήμα προμηθειών να προβεί στην ανάλογη ηλεκτρονική διόρθωση. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Α.4.2 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν, έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς, μέσα σε έξι (6) εργάσιμες μέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης κατά της διακήρυξης όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο Α.3, παράγραφος Α.3.2., αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προς της εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) 10

11 ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης κατά της διακήρυξης. Α.5 ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του τμήματος Προμηθειών της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ η οποία στεγάζεται επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας 198, στη Θεσσαλονίκη, Τ.Κ τηλ Fax: , στις 04 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 μ.μ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α.6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α.6.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν : α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά γ) Συνεταιρισμοί. Η Ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με την παρούσα έργο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης. Κάθε ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να συμμετάσχει με περισσότερες από μία προσφορές. Α.6.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 1. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των προηγουμένων παραγράφων. 2. Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 3. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. 11

12 4. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. 5. Κάθε υποψήφιος εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήματα: I. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. II. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. III. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. IV. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Α.7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι υποψήφιοι απαιτείται να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο των Δικαιολογητικών τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των υπό προμήθεια ειδών για τα οποία θα καταθέσουν προσφορά, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.), με χρόνο ισχύος ένα (1) μήνα επιπλέον από αυτόν της προσφοράς. Προς διευκόλυνση του ελέγχου του ποσού της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (2% του προϋπολογισμού στα είδη που συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος, σύμφωνα με τη Διακήρυξη) από την Επιτροπή Διαγωνισμών της Π.Κ.Μ., οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την εγγυητική επιστολή συμμετοχής πίνακα με τα προσφερόμενα είδη στα οποία συμμετέχουν, στον οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά τα είδη και το σύνολο του προϋπολογισμού των ειδών. Δίνεται στήλη, με αναλογική κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 2% συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στο Παράρτημα Ι, Β.4.1 Οικονομική Προσφορά. Πίνακας Ι (σελ 48/61). 2.Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75),, στην οποία θα αναγράφονται: (ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4250/ ) τα στοιχεία της προκήρυξης του διαγωνισμού, που συμμετέχουν, ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους : 12

13 δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/ ), ήτοι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ/τος 60/2007 δηλ. συμμετοχή σε εγκληματική ενέργεια. δωροδοκία, απάτη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητος ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης της εκβίασης της πλαστογραφίας της ψευδορκίας της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν τελούν σε διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης ή κήρυξης σε διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους, όπου θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν 2190/1920 ή ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990(α 101) ή σε άλλες ανάλογες καταστάσεις (για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ιδίων νομοθετημάτων ή υπό ανάλογες καταστάσεις(μόνο αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 'Ότι δεν έχουν αποκλειστεί τελεσίδικα από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξής (Π.Δ.118/2007 Άρθρο 34 παρ 4γ. (αν πρόκειται για φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού), δεν έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις (αν πρόκειται για ενώσεις προσώπων), δεν ισχύει οτιδήποτε από τα παραπάνω για κανένα από τα μέλη της. Ότι δεν έχουν ποτέ κριθεί από αρμόδιο όργανο ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή των πληροφοριών που τους ζητήθηκαν από Αναθέτουσες Αρχές, σχετικά με την 13

14 ανταπόκρισή τους σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής τους ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές. ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20, του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/ ). 3. Επιπλέον στο Φάκελο των Δικαιολογητικών να δηλώνεται υπεύθυνα ότι: 1. Θα διατηρήσουν εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσουν μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν θα τεθούν υπόψη τους και αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους, εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο. 2. Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση και ότι αποδέχονται ανεπιφύλαχτα τους όρους της Προκήρυξης. 3. Ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής που έχει σχέση με αναβολή, ακύρωση ή ματαίωση του Διαγωνισμού που προκύπτει από λόγους δημοσίου συμφέροντος και έως τη σύναψη της σύμβασης. 4.Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), στην οποία θα αναφέρεται η χώρα προέλευσης και το εργοστάσιο κατασκευής του προσφερόμενου προϊόντος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Π.Δ/118/2007. Συγκεκριμένα: α) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους, επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την αναθέτουσα αρχή, ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος, καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 14

15 Εάν διαπιστωθεί από την αρμόδια Επιτροπή ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου Τομέα και των Ο.Τ.Α. που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού. Μετά τη σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά συνεπάγεται την κήρυξη του προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση με τις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις. 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Τα υπό προμήθεια αναλώσιμα υλικά (toners, ink cartridges, μελανοταινίες) μπορεί να είναι γνήσια, συμβατά ή ανακατασκευασμένα. Ο ανάδοχος που θέλει να υποβάλλει προσφορά για συμβατά ή ανακατασκευασμένα αναλώσιμα οφείλει να προσφέρει τους δικούς της κωδικούς,που αντιστοιχούν σε κάθε ένα των αυθεντικών. Όλα τα συμβατά ή ανακατασκευασμένα αναλώσιμα επιβάλλεται να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας. 5.1 Τα ανακατασκευασμένα μελάνια / toner θα δηλώνεται ρητά ότι τα υλικά (μελάνια και ανταλλακτικά) πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και τα μελανοδοχεία να έχουν υποστεί συντήρηση του πλαστικού καλύμματος. 5.2 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής που θα αναγράφεται στο τιμολόγιο ή δελτίο αποστολής. 5.3 Στη συσκευασία του προϊόντος θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης και το προϊόν να έχει χρόνο ζωής τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία παράδοσής του στην Υπηρεσία. 5.4 Τα προϊόντα θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του κάθε μηχανήματος που αντιστοιχούν. 5.5 Τόσο τα μελάνια όσο και τα toner απαραιτήτως να είναι εσωτερικά συσκευασμένα αεροστεγώς και να αναφέρουν την επωνυμία του κατασκευαστή (brand name). 15

16 5.6 Για τα toner θα πρέπει να δοθούν στοιχεία για την ποσότητα του περιεχόμενο τους (αριθμό σελίδων βάσει ISO /IEC στα toners). 5.7 Τα ανακατασκευασμένα μελάνια (laser toners cartridge) με ενσωματωμένο τύμπανο να έχουν: Καινούριο τύμπανο Καινούριο Viper Blade Καινούριο ότι χρειάζεται αντικατάσταση (chip. Doctor blade, Doctor Bar κλπ) Ταινία ασφαλείας 5.8 Ο Ανάδοχος με δικά του μέσα θα συλλέγει τα χρησιμοποιημένα αναλώσιμα προς ανακύκλωση 5.9 Τα αναλώσιμα υλικά που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής ή και κατά τη διάρκεια χρήσης τους ακατάλληλα θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει την υποχρέωση να τα αντικαταστήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα και όχι παραπάνω από 15 εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να αντικαταστήσει την προβληματική παρτίδα η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα προμήθειας της εν λόγω ποσότητας για κάλυψη επειγουσών αναγκών από το εμπόριο και καταλογισμού στον προμηθευτή της διαφοράς δαπάνης Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε αλλοίωση σε τόνερ, ink cartridges, σε ποσοστό πάνω από το 10% ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει ΟΛΗ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Επίσης οποιαδήποτε άλλα τυχόν ελαττώματα όπως ανομοιόμορφη κατανομή μελάνης ή και άλλα που έχουν σαν αποτέλεσμα την περιοδική τυχαία κακή εκτύπωση ή την έλλειψη παντελούς εκτύπωσης, αφού διαπιστωθούν από την Υπηρεσία, δημιουργούν υποχρέωση του προμηθευτή για αντικατάσταση όλης της λοιπής ποσότητας, καθώς και των ελαττωματικών που εντοπίσθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν μερικώς. 6) Πιστοποιήσεις ISO Ο προσφέρων σε περίπτωση που δεν είναι κατασκευαστής του τελικού προϊόντος θα πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση, ότι ο κατασκευαστείς του προϊόντος διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2004 ή ισοδύναμο και πιστοποίηση ISO 14001:2004 ή ισοδύναμο και ότι τα προϊόντα του 16

17 είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN (laser toner) και DIN (ink cartridges) ή ισοδύναμες. Σε περίπτωση που υπάρχει πρωτότυπη βεβαίωση του κατασκευαστή τότε υποβάλλεται αντίγραφο. Υποχρεώσεις σχετικά με την υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής: Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που ορισμένα από τα δικαιολογητικά κατακύρωσης δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει να αναπληρωθούν με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Eφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά, παραστατικό εκπροσώπησης. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α.8 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για πέντε (5) ημερολογιακούς μήνες, προσμετρούμενοι από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ όσον ζητηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού πριν τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα διακήρυξη. Μετά τη λήξη του παραπάνω ορίου παράτασης ισχύος των προσφορών τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται. 17

18 Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Υπηρεσία Διενέργειας θα απευθύνει σχετικό αίτημα προς τους Προσφέροντες, πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται. Α.9 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Α.10 ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν προσφορές τόσο για το σύνολο του έργου όσο και για μέρος αυτού, με αναλογική κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (2% του προϋπολογισμού των υπό προμήθεια ειδών για τα οποία θα καταθέσουν προσφορά, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Δίνεται στήλη, με αναλογική κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 2% συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στο Παράρτημα Ι, Β.4.1 Οικονομική Προσφορά. Πίνακας Ι (σελ 48-61). Α.11 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Εξωτερικά, στον κυρίως ενιαίο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα Ο πλήρης τίτλος της Προκήρυξης. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα. Εσωτερικά, του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται οι υποφάκελοι των προσφορών με όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και συγκεκριμένα: 1. Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με μορφή επιστολής προς την Π.Κ.Μ., στην οποία πρέπει να αναφέρονται: α) το περιεχόμενο του κυρίους φακέλου β) ότι η προσφορά τους ισχύει και δεσμεύεται για πέντε (5) ημερολογιακούς μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών του διαγωνισμού και γ) ότι έλαβαν γνώση, αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης και πληρούν όλα τα κριτήρια συμμετοχής. 2. Τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε δύο αντίτυπα, πρωτότυπο και αντίγραφο, τοποθετημένα σε σφραγισμένο υποφάκελο, που φέρει την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». Το πρώτο αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας 18

19 του με το δεύτερο αντίτυπο, το οποίο θα φέρει την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». Ο υποφάκελος των δικαιολογητικών θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 3. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σε δύο αντίτυπα, πρωτότυπο και αντίγραφο, τοποθετημένα σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο, που φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Το πρώτο αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας του με το δεύτερο αντίτυπο, το οποίο θα φέρει την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». Ο υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, να συμπεριλάβουν μέσα στον εν λόγω φάκελο μαγνητικό μέσο (cd ή usb-stick) με την οικονομική τους προσφορά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας του μαγνητικού μέσου με το αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» θα υπερισχύει το δεύτερο ( «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» αντίτυπο). Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από την προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο, είτε ενώπιον του είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην Προκήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του Προσφέροντα ή του Εκπροσώπου του, ενώ όλες οι σελίδες τους θα πρέπει να μονογράφονται από τον ίδιο. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα ή εφόσον αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, μόνον στην Αγγλική. Τα εγχειρίδια που θα συνοδεύουν την προσφορά, μπορούν να υποβάλλονται μόνον στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που τα στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, ή η ανωτέρω ένσταση έχει απορριφθεί, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 19

20 ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δε γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Α.12 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η Οικονομική Προσφορά τοποθετείται, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο Προσφοράς. Στην οικονομική προσφορά ο συμμετέχων πρέπει να συμπληρώσει τις τιμές στον πίνακα των ειδών, εντός προϋπολογισθείσας δαπάνης, όπως αυτός παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι, παράγραφος Β.4.1, Πίνακας Ι (σελ 48). Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμπεριλάβουν μέσα στον εν λόγω φάκελο μαγνητικό μέσο (cd ή usb-stick) με την οικονομική τους προσφορά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας του μαγνητικού μέσου με το αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» θα υπερισχύει το δεύτερο ( «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» αντίτυπο). Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή όπως ορίζεται κατωτέρω : (α) η τιμή θα πρέπει να δίδεται σε ΕΥΡΩ. (β) προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες (γ) εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη (δ) προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες (στ) η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση της προσφερόμενης τιμής, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. (ζ) αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση Του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του. Α.13 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 20

21 Οι προσφορές πρέπει να αποστέλλονται στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία Διενέργειας μέχρι και τις και ώρα 14:00 μ.μ, με ευθύνη του Προσφέροντος. Η Υπηρεσία Διενέργειας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία Διενέργειας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α.14 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της Π.Κ.Μ., με την παρουσία ή όχι των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία: Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε ανοικτή συνεδρίαση από την αρμόδια Επιτροπή στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της Π.Κ.Μ., κατά σειρά επίδοσης των προσφορών. Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Δικαιολογητικών. Ελέγχονται, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων Δικαιολογητικών κατά φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμών, αφού τα ελέγξει γνωμοδοτεί για την καταλληλότητα αυτών, και στη συνέχεια, αν έχει διαπιστώσει ακατάλληλες προσφορές, ανακοινώνει τα ονόματα των αποκλεισθέντων και τους λόγους για τους οποίους αποκλείστηκαν. Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμών συντάσσει και διαβιβάζει το Πρακτικό της στο αρμόδιο όργανο της Π.Κ.Μ. το οποίο αποφαίνεται σχετικά, και με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους το αποτέλεσμα του 1ου σταδίου του Διαγωνισμού. Η διαδικασία θα συνεχιστεί με την αποσφράγιση των Φακέλων Οικονομικής Προσφοράς, για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα 21

22 οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Οι Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονομικών Προσφορών, μονογράφονται και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο. Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία: α) Θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Προκήρυξης. β) Θα προχωρήσει στην συγκριτική κατάταξη των οικονομικών προσφορών,σύμφωνα με την προσφερόμενη τιμή Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από την αρμόδια Επιτροπή. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις νομικές διατάξεις που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της Π.Κ.Μ. και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή. Σε περίπτωση συνυποβολής με την Προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο της ΠΚΜ σε τρία (3) όμοια αντίτυπα. Α.15 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η Επιτροπή Διαγωνισμών έχει το δικαίωμα, εφ όσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τους προσφέροντες την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του, καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης που περιγράφεται στα προηγούμενα άρθρα. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Τέτοιου είδους διευκρινίσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή Διαγωνισμού, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι μικρότερο των πέντε (5) εργασίμων ημερών. 22

23 Από τις διευκρινίσεις που δίνουν οι προσφέροντες, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν. Διευκρινίσεις δίνονται μόνον όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε γραπτώς. Επισημαίνεται ότι οι προσφέροντες δεν έχουν το δικαίωμα να μεταβάλουν τις προσφορές τους ή να καταθέσουν αντιπροσφορά μετά την ημερομηνία υποβολής των προσφορών τους. A.16 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους της Α.6.2, Α.7 θα απορρίπτονται ως μη αποδεκτές. 2. Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 5. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης (όπου αναφέρονται), θα απορρίπτεται. 6. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης από τους όρους της Διακήρυξης, θα απορρίπτεται. 7. Προσφορά, που κρίνεται ασύμφορη, θα απορρίπτεται. Α.17 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α 290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: α. Έλληνες πολίτες. 1.Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της ανωτέρω παρ. Α.6.2 («Αποκλεισμός Συμμετοχής»), για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 2.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 23

24 τελούν υπό πτώχευση, διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, πτωχευτικό συμβιβασμό, διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό, ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση, διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης. 3.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης. 4.Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά. β. Αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα: 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της ανωτέρω παρ. Α.6.2 («Αποκλεισμός Συμμετοχής»), για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασης τους περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. γ. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, αντίστοιχα. 24

14PROC001826069 2014-01-14

14PROC001826069 2014-01-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Θ. : 10226 Τ.Κ. : 54655- Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 43.535,10 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 43.535,10 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΛΟ7ΛΛ-ΚΒΟ Θεσσαλονίκη, 27/08/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 300525(9590) Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο αξιολόγησης : ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κριτήριο αξιολόγησης : ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΔΑ:ΒΙΦ87ΛΛ-ΙΘ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη : 14 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 174206(5783) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 14PROC002058572 2014-05-20 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη,10-12-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 482115/16187 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10.30π.μ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10.30π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 200409(6335) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 13PROC001529656 ΑΔΑ: ΒΛ4Ω7ΛΛ-2ΙΥ 2013-07-03 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002003693 2014-04-22

14PROC002003693 2014-04-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008 Πληροφορίες : Χ. Κοτσαπουϊκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Παρεχόµενες υπηρεσίες: Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών Πρόχειρος ιαγωνισµός: Σε ευρώ Κριτήριο αξιολόγησης: Η χαµηλότερη τιµή

Παρεχόµενες υπηρεσίες: Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών Πρόχειρος ιαγωνισµός: Σε ευρώ Κριτήριο αξιολόγησης: Η χαµηλότερη τιµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 12 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.315579/3663 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ9Λ7ΛΛ-Τ3Ω 13PROC001614795 2013-09-11 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το Έργο: «ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το Έργο: «ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 6-8 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11141 ΤΗΛ. 210 2120700 FAX. 210 2285122 Αριθμός πρωτοκόλλου: 941/08.05.2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για τη Δημιουργία Θεραπευτικής Μονάδας Αποκατάστασης και εκπαίδευσης Παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001741538 2013-11-27

13PROC001741538 2013-11-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 26/11/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 458547(15462) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο WOODE3, με αριθμό διακήρυξης : 3200/133 11-1-2013

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο WOODE3, με αριθμό διακήρυξης : 3200/133 11-1-2013 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο WOODE3, με αριθμό διακήρυξης : 3200/133 11-1-2013 1. Επικοινωνία και διάχυση αποτελεσμάτων του έργου WOODE3, 2. Υπηρεσίες μετάφρασης υλικού και διοργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873738 2015-06-25

15PROC002873738 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΓ5Ψ7ΛΛ-ΣΓΞ Θεσσαλονίκη, 24 Ιουνίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 213414(6482) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Ταχ. Δ/νση. : Νικολάου. Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο. Ηράκλειο, 18/02/2013 Αρ. Πρωτ. : 109. 391575 Φαξ: 2810. Τηλ.: 2810

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Ταχ. Δ/νση. : Νικολάου. Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο. Ηράκλειο, 18/02/2013 Αρ. Πρωτ. : 109. 391575 Φαξ: 2810. Τηλ.: 2810 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: ΒΛΓΨ469ΗΚΥ-91Ξ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ. 700 13, Ηράκλειο Ηράκλειο 13.12.2013 Πληροφορίες : κ. Νικόλαο Καλαϊτζάκη ΑΠ(ΤΥ):

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΖ046ΗΚΥ-ΕΕΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ για την επιλογή αναδόχου για το έργο :

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ για την επιλογή αναδόχου για το έργο : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ν.Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών 71003, Ηράκλειο Πληροφορίες : Θεόδωρος Κωστέας Τηλέφωνο : 2810 391072 FAX : 2810 391101 Email : kosteas@imbb.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Προκήρυξη δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων ειδών για τις οργανικές μονάδες της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Διοικητήριο, Δερβενακίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική ιακήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισμού. Κατασκευή, προμήθεια και τοποθέτηση Ξύλινων πινακίδων Γεωπάρκου Λέσβου

Αναλυτική ιακήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισμού. Κατασκευή, προμήθεια και τοποθέτηση Ξύλινων πινακίδων Γεωπάρκου Λέσβου Αναλυτική ιακήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισμού Κατασκευή, προμήθεια και τοποθέτηση Ξύλινων πινακίδων Γεωπάρκου Λέσβου Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 79% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά

Διαβάστε περισσότερα