1. ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ 2 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 3. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ 3 4. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΚΡΟΗΣ 4

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ 2 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 3. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ 3 4. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΚΡΟΗΣ 4"

Transcript

1 1 1. ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ 2 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 3. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ 3 4. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΚΡΟΗΣ 4 5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 6 6. ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 8 7. ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ ΠΔ 51/ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΡΥΠΩΝ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 17

2 2 1. Τίτλος Έργου ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΣ : ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ- ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕKΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΕ ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ ΤΙΤΛΟΣ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ 2. Περιγραφή Συστήματος Επεξεργασίας Στο ΣΕΑ Νίκαιας εγκαθίσταται μονάδα επεξεργασίας λυμάτων μια ανά κλάδο. Έκαστη μονάδα είναι προκατασκευασμένη και τοποθετείται υπόγεια. Τα λύματα των WC εξυπηρέτησης των ταξιδιωτών, των WC-ντούς του προσωπικού και του αναψυκτηρίου οδηγούνται προς την μονάδα επεξεργασίας λυμάτων. Η εγκατάσταση της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων (ΜΕΛ) για το ΣΕΑ αφορά στην επεξεργασία των λυμάτων που παράγονται από τις διάφορες δραστηριότητές του. Τα λύματα, αφού επεξεργασθούν με βιολογική επεξεργασία και χλωριωθούν, διατίθενται με υπεδάφια διάθεση σύμφωνα με τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις. Η ανωτέρω εγκατάσταση προβλέπεται, ούτως ώστε το τελικό αποτέλεσμα να μην επιβαρύνει το περιβάλλον και να καλύπτει τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας και διαχείρισης των υδάτων και τη διάθεση στο έδαφος των επεξεργασμένων αποβλήτων. Η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε: Η διάταξη να προσαρμόζεται αισθητικά στον περιβάλλοντα χώρο. Η Μονάδα να μπορεί να δεχτεί αυξημένο και κυμαινόμενο φορτίο και να λειτουργήσει με ικανοποιητικό βαθμό απόδοσης. Η εγκατάσταση να μην επηρεάζεται από μικρές διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος εφόσον υπάρχει πρόβλεψη τροφοδότησης από το Η/Ζ του Σ.Ε.Α.. Να έχει εξασφαλισθεί η εγκατάσταση εφεδρικού εξοπλισμού για την απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας.

3 3 Όπως παρουσιάζεται ακολούθως, κατά τη λειτουργία της μονάδας οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι περιορισμένες, ενώ παράλληλα λαμβάνονται όλα εκείνα τα τεχνικά και άλλα μέτρα ώστε να επιτευχθεί : i. η πλήρης επεξεργασία και περιβαλλοντικά ασφαλής διάθεση των υγρών αποβλήτων του συγκροτήματος ii. η ελαχιστοποίηση και ορθή διαχείριση των απορριμμάτων iii. η ελαχιστοποίηση της καταναλισκόμενης ενέργειας iv. η ορθολογική χρήση του νερού v. η μείωση του εκπεμπόμενου θορύβου vi. ο περιορισμός των οσμών Για την επεξεργασία των λυμάτων επιλέγεται ο βιολογικός καθαρισμός με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος. Η μέθοδος αυτή είναι η πλέον κατάλληλη για την επεξεργασία των λυμάτων σε αντίστοιχες μονάδες επειδή: Δεν παράγονται οσμές από τη λειτουργία της μονάδος. Παράγεται η ελάχιστη δυνατή ποσότητα βιολογικής ιλύος Η λειτουργία της εγκατάστασης είναι απλή, αυτόματη και σταθερή, ώστε ο συντηρητής να δαπανά ελάχιστο χρόνο για τον έλεγχό της. 3. Δεδομένα Σχεδιασμού Μονάδας Τα δεδομένα σχεδιασμού και λειτουργίας έχουν ως εξής: Υπολογισμός ατόμων/παροχής εισερχομένων λυμάτων Χρήση WC Έξι (6) λεωφορεία = 6 x 50 άτομα= 300 άτομα/24ώρο Εκατόν είκοσι (120) αυτοκίνητα= 120 x 2 άτομα= 240 άτομα/24ώρο ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ 24ΩΡΟ Εκτιμάται χρήση WC για το 80% των εισερχομένων ατόμων: Κατανάλωση ύδατος ανά εισερχόμενο άτομο: Κατανάλωση ύδατος από τα εισερχόμενα άτομα 20lt*440άτ: Κατανάλωση ύδατος από τη χρήση του πρατηρίου: Κατανάλωση ύδατος από τη χρήση του αναψυκτηρίου: ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑ 24ΩΡΟ 540 άτομα/24ωρο 80%*540~440 άτ 20lt/άτομο 8800lt/24ωρο 1000lt/24ωρο 2000lt/24ωρο lt/24ωρο

4 4 Συνεπώς, η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων διαστασιολογείται για ημερήσια παροχή σχεδιασμού Qdes=11.80 m 3 /d με δυνατότητα επεξεργασίας του 120% της ημερήσιας παροχής σχεδιασμού. Για τον υπολογισμό της παροχής αιχμής, θεωρείται συντελεστής αιχμής 3, οπότε η αναμενόμενη παροχή αιχμής για τη διαστασιολόγηση της μονάδας θα είναι Qpeak = (3*11.80m3/d)/24 h/d ~ 1.5 m 3 /h, ενώ η υδραυλική δυναμικότητα της μονάδας θα είναι 2 m 3 /h. Θεωρείται ότι οι συγκεντρώσεις των λυμάτων σε ρυπαντές είναι οι εξής: Συγκέντρωση BOD5 εισόδου Βιολογικής Επεξεργασίας 350 mg/l Συγκέντρωση SS εισόδου Βιολογικής Επεξεργασίας 400 mg/l Συγκέντρωση (ΤΝ) εισόδου Βιολογικής Επεξεργασίας 65 mg/l Συγκέντρωση (Ρ) εισόδου Βιολογικής Επεξεργασίας 20 mg/l Συνεπώς, τα συνολικά ρυπαντικά φορτία που πρέπει να επεξεργάζεται η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων (ΜΕΛ) είναι: Βιολογικό Φορτίο (BOD5) 4,13 kgbod5 /ημ Φορτίο Αιωρούμενων Στερεών (SS) 4,72 kgss /ημ Φορτίο Ολικού Αζώτου (ΤΝ) 0,77 kgτν /ημ Φορτίο Φωσφόρου (Ρ) 0,24 kgρ /ημ Σημειώνεται ότι θεωρείται 24ωρη λειτουργία του ΣΕΑ και κατά το σχεδιασμό της ΜΕΛ λαμβάνεται υπόψη ότι στο ΣΕΑ το αναψυκτήριο είναι εφοδιασμένο με κατάλληλο λιποσυλλέκτη. 4. Δεδομένα Εκροής Τα χαρακτηριστικά της επεξεργασμένης εκροής ικανοποιούν τα Standards της υπεδάφιας διάθεσης χωρίς περιορισμούς. Κατά το ελάχιστο τα βασικά χαρακτηριστικά της εκροής (EFFLUENT STANDARDS) των επεξεργασμένων λυμάτων πρέπει να ικανοποιούν τα standards της οδηγίας της ΕΟΚ 91/271 (παράρτημα ΙΙ, πίνακες I και ΙΙ) και την ενσωμάτωση της στην Ελληνική Νομοθεσία [ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ192/Β)]. Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία η επεξεργασμένη εκροή (ποιότητα) των επεξεργασμένων λυμάτων είναι η ακόλουθη: ph 6-9 Λίπη και λάδια <15mg/L Συγκέντρωση BOD5 25 mg/l Συγκέντρωση COD 125 mg/l

5 5 Συγκέντρωση SS 35 mg/l Συγκέντρωση NH3-N <2mg/L Συγκέντρωση NO3-N <11mg/L Συγκέντρωση ολικού Ν 15 mg/l Βαθμός απόδοσης Βιολογικής βαθμίδας ως προς BOD 95% Βαθμός απόδοσης Βιολογικής βαθμίδας ως προς SS ~88% Για τον σχεδιασμό της ΜΕΛ επελέγη η μέθοδος της ενεργού ιλύος (ACTIVATED SLUDGE) καθότι απαιτείται υψηλή προσαρμοσιμότητα του συστήματος ώστε να επιτυγχάνεται υψηλή απόδοση καθαρισμού. Η μέθοδος αυτή ανταποκρίνεται πλήρως σε αυτό το στόχο. Στην πορεία αυτής της μεθόδου διακρίνονται τα ακόλουθα στάδια : 1. Μικρή ταχύτητα αντίδρασης που οφείλεται στην προσπάθεια των μικροοργανισμών να προσαρμοστούν στην συγκεκριμένη ποιότητα των αποβλήτων που προορίζονται για επεξεργασία. 2. Μεγάλη ταχύτητα αντίδρασης και μεγάλη μείωση του BOD λόγω της προσαρμογής και της ανάπτυξης άφθονου οργανικού υποστρώματος. 3. Μείωση ταχύτητας ανάπτυξης των βιοσυστημάτων μέχρι οριακής τιμής λόγω κορεσμού. 4. Μείωση του αριθμού των μικροοργανισμών λόγω του διαθέσιμου οργανικού υποστρώματος. Οι μικροοργανισμοί τρέφονται πια με την μικροβιακή οργανική ύλη και αυτοκαταναλώνονται. Ο θάνατος τους έρχεται όταν εξαντληθεί όλη η ποσότητα της οργανικής ύλης. Τα παραπροϊόντα της εγκατάστασης επεξεργασίας θα είναι: Εσχαρίσματα Ιλύς Τα στερεά απόβλητα - εσχαρίσματα, απομακρύνονται με τα αστικά απορρίμματα. Η παραγόμενη ιλύς και τα συγκρατούμενα λίπη απομακρύνονται με κατάλληλο βυτιοφόρο βοθρολυμάτων και διατίθενται σε εγκεκριμένους χώρους διάθεσης. Οι επεξεργασμένες εκροές διατίθενται σε υπεδάφιο σύστημα διάθεσης.

6 6 5. Συνοπτική περιγραφή των σταδίων επεξεργασίας των λυμάτων Η ΜΕΛ περιλαμβάνει τις παρακάτω μονάδες: I. Διάταξη Εισόδου και Εσχάρωσης με βαρυτική προσαγωγή των λυμάτων II. Δεξαμενή (ές) υποδοχής και/η πρωτοβάθμιας καθίζησης III. Δεξαμενή(ές) Αερισμού -Νιτροποίησης IV. Δεξαμενή(ές) Καθίζησης V. Δεξαμενή Χλωρίωσης VI. Δεξαμενή Επεξεργασμένων Λυμάτων VII. Εγκατάσταση φυσητήρα(ων) I. Διάταξη Εισόδου και Εσχάρωσης με βαρυτική προσαγωγή των λυμάτων Τα ανεπεξέργαστα λύματα οδεύουν με βαρύτητα μέσω ανοξείδωτης εσχάρας, μέσω της οποίας απομακρύνονται όλα τα στερεά με μέγεθος άνω των 20mm. Τα λύματα υφίστανται εσχαρισμό για την συγκράτηση των ευμεγεθών στερεών σωμάτων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν το φράξιμο των αντλιών και να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην κατάντη λειτουργία της εγκατάστασης. Η εσχάρα διαστασιολογείται για την παροχή αιχμής δηλαδή για παροχή 2m3/h και συνδέεται με τον αγωγό εισόδου. Τα εσχαρίσματα απομακρύνονται σε κάδο και στη συνέχεια οδηγούνται μαζί με τα αστικά απορρίμματα σε χώρους διάθεσης. II. Μονάδα πρωτοβάθμιας καθίζησης Στη συνέχεια, τα εσχαρισμένα λύματα εισέρχονται στη μονάδα Πρωτοβάθμιας Καθίζησης στην οποία γίνεται αρχικός διαχωρισμός στερεών. III. Μονάδα Αερισμού -Νιτροποίησης Ακολούθως, οι πρωτοβάθμιες εκροές οδηγούνται με υπερχείλιση στη μονάδα Αερισμού, στην οποία παρέχεται αέρας μέσω φυσητήρα και διαχυτών αέρα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρης ανάμιξη και ο αερισμός των λυμάτων. Η εγκατεστημένη κλίνη πληρωτικού υλικού επιτρέπει την ανάπτυξη μικροοργανισμών στην επιφάνειά της με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επηρεάζεται από τις αυξομειώσεις υδραυλικού φορτίου. Η μέθοδος της ενεργού ιλύος είναι μία διαρκής διαδικασία, κατά την οποία η διάσπαση των οργανικών ουσιών των λυμάτων πραγματοποιείται στην δεξαμενή αυτή. Από την παροχή και διασπορά του αέρα στα λύματα τροφοδοτούνται τα αερόβια βακτηρίδια με το απαραίτητο οξυγόνο για την διάσπαση των οργανικών ενώσεων που εμπεριέχονται στα λύματα. Τα βακτηρίδια αυτά μέσα από τον κυτταρικό φλοιό τους απορροφούν τις οργανικές ρυπαντικές ουσίες και ή τις επεξεργάζονται για την σύνθεση των δικών τους συστατικών ή επενεργούν έτσι ώστε από τις

7 7 ασταθείς οργανικές ενώσεις με την επίδραση του οξυγόνου και μέσα από πολλαπλούς μεταβολισμούς να δημιουργούνται σταθερά ανόργανα τελικά προϊόντα. Το οξυγόνο για την διατήρηση αερόβιων συνθηκών στις δεξαμενές αερισμού που είναι απαραίτητες για την επιβίωση των αερόβιων μικροοργανισμών που αποτελούν την ενεργό ιλύ, παρέχεται από μονάδες παροχής αέρος. Ο αέρας παρέχεται στην μονάδα αερισμού μέσω συστήματος διασποράς του αέρος με σκοπό την καλύτερη ανάδευση και οξυγόνωση των λυμάτων. Η προσθήκη του απαιτούμενου αέρα επιτυγχάνεται μέσω διαχυτών οι οποίοι τροφοδοτούνται με αέρα από φυσητήρες. Εγκαθίστανται δύο φυσητήρες εκ των οποίων ο ένας εφεδρικός οι οποίοι εναλλάσσονται κυκλικά. Στην δεξαμενή Αερισμού ο αέρας διανέμεται μέσα στη μάζα των λυμάτων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρης ανάμιξη και ο αερισμός των λυμάτων. IV. Μονάδα Καθίζησης Μετά τον αερισμό, το ανάμικτο υγρό (υγρά λύματα και βιομάζα) εισέρχεται με βαρύτητα στη μονάδα Δευτεροβάθμιας Καθίζησης για να γίνει καθίζηση των αιωρούμενων καθιζανόντων στερεών και η πληρέστερη διαύγαση του υπερκείμενου υγρού. Με κατάλληλη διάταξη ανακυκλοφορίας μεταφέρεται η λάσπη από την μονάδα Δευτεροβάθμιας Καθίζησης στην μονάδα Πρωτοβάθμιας Καθίζησης όπου και αναμιγνύεται με τα πρωτοβάθμια λύματα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του συστήματος. Με αυτό τον τρόπο διατηρούνται αερόβιες συνθήκες και αποφεύγεται πλήρως η έκλυση οσμών. Η ενεργός ιλύς (μικροοργανισμοί) που ανακυκλοφορεί τρέφεται με το οργανικό φορτίο των εισερχόμενων λυμάτων. V. Δεξαμενή Καθαρών Από τη Μονάδα Δευτεροβάθμιας Καθίζησης οι δευτεροβάθμιες εκροές ρέουν για απολύμανση στη δεξαμενή Καθαρών και στο κατάντη δίκτυο υπεδάφιας διάθεσης. Η δεξαμενή καθαρών είναι κατάλληλα διαμορφωμένη για να αποφεύγονται τα υδραυλικά βραχυκυκλώματα. Στη δεξαμενή καθαρών γίνεται και η επαφή χλωρίου (υπό τη μορφή διαλύματος NaOCl 14%) με τα επεξεργασμένα λύματα σε χρόνο παραμονής μεγαλύτερο από 30min. Η διάταξη χλωρίωσης ρυθμίζεται χειροκίνητα για να γίνεται η προσαρμογή της ποσότητας του απολυμαντικού μέσου που προστίθεται στον όγκο των επεξεργασμένων λυμάτων. Η παραγόμενη σταθεροποιημένη λάσπη απομακρύνεται από το χώρο του συγκροτήματος μέσω βυτιοφόρου και οδηγείται σε κατάλληλο χώρο διάθεσης.

8 8 Για τον περιορισμό των οσμών, οι μονάδες επεξεργασίας αποτελούνται από κλειστές δεξαμενές, συνδεδεμένες με σύστημα απόσμησης που διαστασιολογείται λαμβάνοντας υπόψη την περιοδική ανανέωση του κενού όγκου των δεξαμενών (όχι του όγκου που καταλαμβάνουν τα υγρά) συν την παροχή αέρα που προσδίδεται στη μονάδα αερισμού. Για την περίπτωση διακοπής ρεύματος, υπάρχει πρόβλεψη τροφοδοσίας του απαραίτητου εξοπλισμού από το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) της εγκατάστασης. Τα ακριβή χαρακτηριστικά της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων θα δοθούν κατά την φάση της μελέτης εφαρμογής. 6. Διάθεση Επεξεργασμένων Υγρών Αποβλήτων Το παραγόμενο επεξεργασμένο νερό θα πληροί τις προδιαγραφές για να διατίθενται σε υπεδάφιο πεδίο διάθεσης μέσω δικτύου διάτρητων σωληνώσεων κατάλληλα εγκιβωτισμένων (σύστημα drainage). Πιο αναλυτικά το υπεδάφιο πεδίο θα αποτελείται από σύστημα διάτρητων αγωγών για τη διάχυση των αποβλήτων, που τοποθετούνται σε τάφρους και θα περιβάλλονται με στρώμα από χαλίκια. H μέθοδος εμπλουτισμού υπόγειου υδροφορέα με διήθηση δια μέσου στρώματος επιλέγεται ως καταλληλότερη καθώς υπάρχει στρώμα εδάφους με κατάλληλα χαρακτηριστικά και επαρκές βάθος. Έτσι δεν επιλέγεται η μέθοδος εμπλουτισμού με γεώτρηση αφού αυτή η μέθοδος είναι καταλληλότερη σε βραχώδεις γεωλογικούς σχηματισμούς (π.χ. καρτσικοί σχηματισμοί ή λάβες). Το Θεσσαλικό Πεδίο είναι τεκτονικό βύθισµα που περιβάλλεται από τις οροσειρές Ολύµπου- Καµβουνίων στα βόρεια, Πίνδου στα δυτικά, Όθρυος στα νότια και Πηλίου-Όσσας στα ανατολικά. Στο υδατικό διαµέρισµα αναπτύσσονται από τα ανατολικά προς τα δυτικά οι ακόλουθες γεωτεκτονικές ζώνες και ενότητες: Ενότητα Όσσας, που συναντάται στο οµώνυµο βουνό και στον Όλυµπο. Αποτελεί τεκτονικό παράθυρο και συνίσταται από φυλλίτες, µάρµαρα και δολοµίτες. Πελαγονική Ζώνη, που συναντάται στο ανατολικό τµήµα του διαµερίσµατος και συνίσταται από κρυσταλλικούς ασβεστόλιθους και µάρµαρα, καθώς επίσης και από γνεύσιους, σχιστόλιθους και αµφιβολίτες. Υποπελαγονική Ζώνη, που συναντάται στην κεντρική Θεσσαλία, µε κύριο χαρακτηριστικό την εκτεταµένη ανάπτυξη των οφιολιθικών υπερβασικών πετρωµάτων, του φλύσχη και των σχιστοκερατόλιθων. Ζώνη της Πίνδου, που αναπτύσσεται στα δυτικά όρια της πεδιάδας προς την ορο-σειρά της Πίνδου και αποτελείται από λεπτοπλακώδεις ασβεστόλιθους σε εναλλαγές µε σχιστοκερατόλιθους και φλύσχη.

9 9 Η μελετούμενη περιοχή στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί ο ΣΕΑ Νίκαιας τοποθετείται γεωλογικά στο δυτικό περιθώριο της Πελαγονικής και προς το μέρος της Υποπελαγονικής ζώνης. Η Πελαγονική γεωλογική ζώνη συγκροτείται κατά κύριο λόγο από παλαιοζωϊκά και προπαλαιοζωϊκά κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα που συνιστούν μια συμπαγή μάζα, καθώς και το Μεσοζωϊκό της κάλυμμα. Η Πελαγονική εκτείνεται σαν μια επιμήκης ζώνη ΒΒΔ-ΝΝΑ διεύθυνσης κατά μήκος των ορεινών συγκροτημάτων Βόρα, Βαρνούντα, Βέρνου, Άσκιου, Πιερίων, Πηλίου, Ανατολικής Όθρης και φτάνει μέχρι τη Βόρεια Εύβοια και τα νησιά Σκιάθο και Σκόπελο. Τα Παλαιοζωικά κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα της Πελαγωνικής ζώνης αποτελούνται κυρίως από γνευσίους, αμφιβολίτες, αμβιβολιτικούς-βιοτιτικούς και μαρμαρυγιακούς σχιστόλιθους με παρεμβολές γρανιτών. Ασύμφωνα επάνω σ αυτά, κατά τη διάρκεια Περμίου Κάτω Τριαδικού, αποτέθηκε μια κλαστική ιζηματογενής σειρά πάχους περίπου 200 m. Κατά τη διάρκεια του Τριαδικού Ιουρασικού, η ιζηματογένεση της Πελαγονικής ζώνης ήταν κυρία ανθρακική. Στην ευρύτερη περιοχή από τους νεότερους προς τους παλαιότερους σχηματισμούς συναντάμε τα εξής: Αλλουβιακές προσχώσεις πεδινών περιοχών (al). Λιμναίες αποθέσεις Ποταμοχερσαίοι σχηματισμοί (Pl-Pt).

10 10 Το επιφανειακό στρώμα όπου θα γίνεται η διάθεση χαρακτηρίζεται από τις Αλλουβιακές Προσχώσεις και τους ποταμοχερσαίους σχηματισμούς. Πρόκειται για αποθέσεις αργιλοαμμώδους σύστασης με χάλικες. Η εν λόγω σύσταση σημαίνει ότι το έδαφος εμφανίζει μέση απορροφητικότητα. Πίνακας 5.1: Υπολογισμός υπεδάφιου συστήματος διαθέσεως (Πηγή: Μαρκαντωνάτος,1990) Το νερό που παράγεται με την επεξεργασία των λυμάτων συγκεντρώνεται στη δεξαμενή επεξεργασμένου νερού της μονάδας και εν συνεχεία οδηγείται με διάταξη αγωγών σε στεγανή δεξαμενή όγκου 15 m 3. Το υπεδάφιο πεδίο θα σχεδιαστεί ώστε να δέχεται το 60% του επεξεργασμένου νερού ήτοι 7 m 3 /d ενώ στον απορροφητικό βόθρο ο οποίος θα κατασκευαστεί στο τέλος του υπεδάφιου πεδίου θα καταλήγει το υπόλοιπο 40% ήτοι 4,8 m 3 /d. Υπολογισμός Υπεδάφιου Πεδίου Με αυτές τις συνθήκες, θεωρώντας μέσο χρόνο διήθησης 5 min/cm και με βάση τον παραπάνω πίνακα, η απαιτούμενη έκταση για διάθεση με επεξεργασμένα λύματα προκύπτει ως εξής: Ε έκτασης= 95 m 2 / m 3 λυμ/d * 7 m 3 /d = 665 m 2 = 0,665 στρ 0,7 στρ. Η εν λόγω έκταση είναι διαθέσιμη και για τους δύο κλάδους του ΣΕΑ. Θα επιλεγεί έκταση συνολικού εμβαδού 1 στρέμματος στο οποίο θα διαμορφωθεί κατάλληλη κλίση και θα τοποθετηθεί το σύστημα drainage. Ε πυθμένα= 28 m 2 / m 3 λυμ/d * 7 m 3 /d = 196 m 2

11 11 Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των τάφρων είναι: Πλάτος πυθμένα τάφρου W=0,90m Βάθος H max= 1,05 από την επιφάνεια του εδάφους. Αξονική απόσταση τάφρων M=2,75m (Πηγή: Μαρκαντωνάτος,1990) Με δεδομένο ότι το πλάτος πυθμένα τάφρου είναι 0,90 m και η απαιτούμενη επιφάνεια του πυθμένα των τάφρων είναι 196 m 2, το μήκος των τάφρων προκύπτει ίσο με 218 m. Το συνολικό μήκος των αγωγών διάθεσης θα είναι L=212m. Οι αγωγοί θα τοποθετηθούν πάνω σε μια στρώση πάχους τουλάχιστον 0,20m από λεπτό χαλίκι, θα επιχωθούν και θα επικαλυφθούν με το ίδιο υλικό. Συνολικά η στρώση του χαλικιού διαμορφώνεται στα 0,75m. Επιφανειακά, οι τάφροι συμπληρώνονται με φυτική γη σε βάθος 0,3m ενώ ανάμεσα στις δυο στρώσεις τοποθετείται γεωύφασμα. Η διάταξη του υπεδάφιου πεδίου διάθεσης (drainage) είναι μαιανδρικής γεωμετρίας απεικονίζεται στο σκαρίφημα που συνοδεύει την παρούσα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η εγκατάσταση του υπεδάφιου πεδίου διάθεσης ξεκινά σε απόσταση μεγαλύτερη των 30m από πηγές και φρέατα 15m από σωλήνες υδραγωγείων και 3m από τις υπόλοιπες οριογραμμές ή θεμέλια κτιρίων.

12 12 Υπολογισμός Απορροφητικού βόθρου Ο υπολογισμός των διαστάσεων του απορροφητικού βόθρου γίνεται με βάση την μέγιστη ημερήσια παροχή και την απορροφητικότητα του εδάφους. Το έδαφος της περιοχής είναι άμμος μετά αργίλου οπότε η απαιτούμενη παράπλευρη επιφάνεια θα είναι 12 m 2 για κάθε m 3 /d αποβλήτων σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη της ΚΥΑ Ε1β. 221/1965 (ΦΕΚ 138Β/ ). Υπολογισμός διαστάσεων απορροφητικού βόθρου Μέγιστη παροχή 4,8 m 3 /d Ελάχιστη απαιτούμενη παράπλευρη 4,8 m 3 /d x 12 m2/ m3/d = 57,6 m 2 επιφάνεια Πραγματικές διαστάσεις βόθρου 5m (μήκος) x 5m (πλάτος) x 3m (ύψος) Πραγματική παράπλευρη επιφάνεια 60m 2 Ο βόθρος θα φέρει καπάκι από οπλισμένο σκυρόδεμα, πάχους τουλάχιστον 20cm, και σωλήνα εξαερισμού διαμέτρου τουλάχιστον 10cm. Περιμετρικά του βόθρου και σε πάχος περίπου 20cm θα τοποθετηθεί στρώμα από χαλίκι (κροκκάλα θαλάσσης), σε ύψος μέχρι την στάθμη του σωλήνα εισροής των λυμάτων. Ο άνω υδροφόρος ορίζοντας στη θέση διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων εντοπίζεται στο μέσο βάθος των μέτρων, ενώ το νερό του δεν είναι εκμεταλλεύσιμο σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την εκπόνηση της μελέτης για το Διαχειριστικό Σχέδιο Λεκανών Απορροής Θεσσαλίας. Ο εμπλουτισμός- τροφοδότηση του υπόγειου υδροφορέα με τα επεξεργασμένα απόβλητα θα γίνεται καθ όλη τη διάρκεια του έτους. 7. Επαναχρησιμοποίηση στα υδατικά συστήματα του άρθρου 7 του ΠΔ 51/2007 Συμφώνα με το άρθρο 8 της ΚΥΑ /2011 (ΦΕΚ 354Β/ ) «Επαναχρησιμοποίηση στα υδατικά συστήματα του άρθρου 7 του ΠΔ 51/2007» και με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών περιοριστικών ή απαγορευτικών μέτρων σε εφαρμογή του άρθρου 7 του ΠΔ 51/2007, η άρδευση με επεξεργασμένα υγρά απόβλητα, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 (εδ. γ.) του άρθρου 2, καθώς και η διοχέτευση τους με υπεδάφια διάθεση μέσω διήθησης δια μέσου εδαφικού στρώματος προς υπόγειο υδατικό σύστημα που υπάγεται στις ρυθμίσεις του άρθρου 7 του ΠΔ 51/2007. Σύμφωνα με τις ανωτέρω νομοθεσίες η προτεινόμενη θέση για τον εμπλουτισμό (τροφοδότηση) υπόγειου υδροφορέα με επεξεργασμένα υγρά απόβλητα δεν εμπίπτει σε περιοχή προστατευόμενων περιοχών που χρησιμοποιούνται για την Άντληση Πόσιμου Ύδατος (Εικ. 1).

13 13 Εικόνα 1: Προστατευόμενες Περιοχές- Περιοχές Πόσιμου Νερού Συγκεκριμένα ο υπόγειος υδροφορέας στον οποίον θα γίνεται η τροφοδότηση των επεξεργασμένων λυμάτων εμφανίζει υποβάθμιση και στις περισσότερες περιοχές δεν είναι εκμεταλλεύσιμος και κατά συνέπεια δεν χρησιμοποιείται το νερό του για πόση, οπότε δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 7 Π.Δ. 51/ Επίσης το υπόγειο υδατικό σύστημα της περιοχής χαρακτηρίζεται κακής ποιότητας λόγο νιτροποίησης (Εικ. 2)

14 14 Εικόνα 2: Χημική κατάσταση ΥΥΣ Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας 8. Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Επεξεργασμένων Υγρών Αποβλήτων Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά επεξεργασμένων προς υπεδάφια διάθεση υδάτων έπειτα από την προτεινόμενη μέθοδο επεξεργασίας θα είναι σύμφωνα με τον Πίνακα Ι του Παραρτήματος της ΚΥΑ /2011 (ΦΕΚ 354Β / ).

15 15 Σύμφωνα δε με την ΚΥΑ 5673/400/1997 (192Β / ) τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εξόδου του βιολογικού καθαρισμού παρατίθενται στον πίνακα: Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Εξόδου Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο, BOD < 25 mg/l Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο, COD <125 mg/l Αιωρούμενα Στερεά (Total SS) < 35 mg/l Ολικό Άζωτο (TN) <15 mg/l ph Εcoli 200 (/100ml) Χρώμα Ελαφρώς Υποκίτρινο Δεδομένης της προέλευσης και της φύσης των υγρών αποβλήτων που οδηγούνται προς επεξεργασία στο υπό εξέταση σύστημα, δεν αναμένεται ο εντοπισμός ουσιών ή ιόντων ή παραμέτρων, τα οποία αναφέρονται στο Μέρος Β του Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ 39626/2208/Ε130/ (ΦΕΚ2075Β/2009), ήτοι αρσενικό, κάδμιο, μόλυβδος, υδράργυρος, αμμώνιο, χλωριούχα ιόντα, θειικά ιόντα, τριχλωροαιθυλένιο, τετραχλωροαιθυλένιο και αγωγιμότητα. 9. Μέτρα Πρόληψης και Περιορισμού της εισαγωγής ρύπων στα υπόγεια ύδατα Απαραίτητη προϋπόθεση για τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα είναι το χρησιμοποιούμενο νερό να είναι κατάλληλης ποιότητας ώστε να εκμηδενίζεται οποιαδήποτε περίπτωση υποβάθμισης της ποιότητας του υδροφορέα.

16 16 Όπως προαναφέρθηκε ανωτέρω στην επεξεργασμένη εκροή δεν αναμένεται η παρουσία ρύπων που να δύναται να επιφέρει ουσιαστική υποβάθμιση στα υπόγεια ύδατα. Ως εκ τούτου δεν απαιτείται η λήψη μέτρων πρόληψης, παρά μόνο ο έλεγχος ορθής λειτουργίας και επιμελής συντήρηση του συστήματος επεξεργασίας ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή του απόδοση και λειτουργία. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζονται παράμετροι όπως τα φυσικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, αλλά και τα χημικά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά τους. Η συχνότητα των δειγματοληψιών για τις παραμέτρους BOD, COD, SS, N εκτιμάται σε 1 φορά ανά τρεις μήνες, ενώ τα αποτελέσματα των αναλύσεων από τις δειγματοληψίες θα καταγράφονται σε σελιδομετρημένο και θεωρημένο βιβλίο από τη Δ/νση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στο ίδιο βιβλίο θα καταχωρούνται και τυχόν συμβάντα κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, καθώς και τις ενέργειες που έγιναν για την επαναφορά του συστήματος σε κανονική λειτουργία. Η διάθεση και παροχή των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων προς επαναχρησιμοποίηση θα διακόπτεται όταν δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της ΚΥΑ / Επιταχυνόμενη αραίωση με τα ύδατα του υπόγειου υδροφορέα Η επεξεργασία των λυμάτων στο έδαφος στηρίζεται στην ικανότητα της εδαφικής και ακόρεστης ζώνης να μειώνουν το ρυπαντικό φορτίο, μέχρι και πλήρους εξασθένησης. Για τον λόγο αυτό τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα διηθούνται στο έδαφος, καθαρίζονται κινούμενα προς την κορεσμένη ζώνη και εκφορτίζονται από τον υδροφορέα. Τα συστήματα επεξεργασίας του εδάφους περιλαμβάνουν: το έδαφος όπου φιλτράρονται τα απόβλητα και μειώνεται η συγκέντρωση των ρύπων, τους μικροοργανισμούς και τα βακτήρια που επιταχύνουν διάφορες αντιδράσεις. Οι φυσικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα κατά την εδαφική επεξεργασία των λυμάτων είναι η κίνηση των ρύπων και του νερού στο έδαφος, η συγκράτηση αιωρούμενων στερεών κ.λπ. Οι χημικές διαδικασίες σχετίζονται με φαινόμενα ιοντοανταλλαγής, προσρόφησης, κατακρήμνισης και αντιδράσεις οξειδοαναγωγής. Οι βιολογικές διεργασίες περιλαμβάνουν την πρόσληψη θρεπτικών ουσιών από τα φυτά και τις διάφορες μικροβιακές διασπάσεις. Η υδραυλική αγωγιμότητα του σχηματισμού των αδρομερών φάσεων (όπως άμμων έως κροκαλοπαγών, λατυποπαγων) στην εν λόγω θέση είναι Κ= m/d, ενώ ο υδροφόρος ορίζοντας βρίσκεται σε βάθος όχι μικρότερο των 50 m. Συνεπώς ακόμα και στην πιο γρήγορη κίνηση με Κ=1 m/d η επεξεργασμένη εκροή θα φτάσει σε 50 μέρες στον υδροφόρο γεγονός που αποδεικνύει ότι η

17 17 επεξεργασμένη εκροή δεν θα προκαλέσει ουδεμία υποβάθμιση της ποιότητας του υδροφορέα καθώς το όριο διάσπασης του BOD είναι περίπου 1 μ. 11. Μέτρα και Υποχρεώσεις του Φορέα Διαχείρισης και Παροχής Απαραίτητη προϋπόθεση για τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα είναι το χρησιμοποιούμενο νερό να είναι κατάλληλης ποιότητας ώστε να εκμηδενίζεται οποιαδήποτε περίπτωση υποβάθμισης της ποιότητας του υδροφορέα. Για τον λόγο αυτό θα γίνεται τακτική καθαριότητα και συντήρηση δικτύου σωληνώσεων και έλεγχος αυτού μέσω των φρεατίων επίσκεψης και παρατήρησης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία διάθεσης των υγρών αποβλήτων. Όταν δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της εκροής, όπως αυτές θα διακόπτεται η διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων προς επαναχρησιμοποίηση, ενώ σε περίπτωση αστοχίας της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ή του συστήματος διάθεσης του ανακτημένου νερού τα λύματα θα συλλέγονται στις δεξαμενές αποθήκευσης και θα απομακρύνονται με βυτιοφόρα σε κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης. Η συχνότητα των δειγματοληψιών για τις παραμέτρους BOD, COD, SS, N εκτιμάται σε 1 φορά ανά τρεις μήνες, ενώ τα αποτελέσματα των αναλύσεων από τις δειγματοληψίες θα καταγράφονται σε σελιδομετρημένο και θεωρημένο από τη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης βιβλίο. Στο ίδιο βιβλίο θα καταχωρούνται και τυχόν συμβάντα κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, καθώς και τις ενέργειες που έγιναν για την επαναφορά του συστήματος σε κανονική λειτουργία. Τέλος, εφόσον διαπιστωθεί επεισόδιο ρύπανσης το οποίο οφείλεται σε δυσλειτουργία της μονάδας ο φορέας του έργου γνωστοποιεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες τα επανορθωτικά μέτρα που διατίθεται να πάρει και το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή τους. Η τήρηση των μέτρων και του χρονοδιαγράμματος είναι ευθύνη της επιχείρησης, που συντάσσει σχετικές εκθέσεις μετά την ολοκλήρωση των μέτρων και οι οποίες κρατούνται στο αρχείο της εγκατάστασης και αποτελούν μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία το ιστορικό λειτουργίας της μονάδας. Το αρχείο αυτό να είναι στη διάθεση των αρμόδιων Υπηρεσιών της Περιφέρειας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των συναρμόδιων Υπουργείων.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (.Ε.Υ.Α.Λ.) ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προμελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θέρμης - Βασιλικών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προμελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θέρμης - Βασιλικών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ»... ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 Γενικά»...3 Δημογραφικά...4 Ύδρευση...5 Κλιματολογικά...5 ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ...7 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ...8 ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ...9 ΕΠΙΛΟΓΗ... Απαιτήσεις... Εναλλακτικές... 6... Ενεργός Ιλύς...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ ΙΙ Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝ ΙΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓ ΙΙΣΜΟ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα.

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Τίτλος: Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Σπουδάστρια: Σαραντόγλου Ευθυμία Επιβλέπων Καθηγητής : Ανδρέας Θ. Δεληγίαννης, Dr Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αναστάσιος Ι. Στάµου Επικ. Καθηγητής Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Εργων. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές ` ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ. Πίνακας Περιεχοµένων

ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ. Πίνακας Περιεχοµένων ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Πίνακας Περιεχοµένων 2. ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ... 1 2.1 ΓΕΝΙΚΑ... 1 2.2. ΕΡΓΑ ΕΙΣΟ ΟΥ-ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ... 1 2.2.1. Πιεζοθραυστικό φρεάτιο άφιξης... 1 2.2.2. Eσχάρωση... 1 2.2..

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ»

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» «ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜ ΜΑΝΣΗΣΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜ ΜΑΤΩΝ»» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Επιστημονικός υπεύθυνος: ημήτριος Αργυρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ Ε.Ε.Λ.(ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ)...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Α.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4 Α.2 ΣΤΕΡΕΑ (SOLIDS)..5 Α.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ..6

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΑΛΚΗΣΤΙΣ- ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΕΚΚΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ ΙΙ Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝ ΙΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓ ΙΙΣΜΟ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού

Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Στέφανος Κανάκας (ΑΜ: Τ-767) Επιβλέπων: Βέντζας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Τεχνική Υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (νυν Ειδική Γραμματεία Υδάτων) για τον επιλογής για την επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ.

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Γενικά Οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων είναι τεχνικές διατάξεις που αποτελούν κατά βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ Κ. ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑ Εξεταστική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.2.1 Φρεάτιο εισόδου, αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης, εσχάρωση... 3 Φρεάτιο εισόδου... 3 Θέσεις εκκένωσης βυτιοφόρων, Φρεάτια υποδοχής λυμάτων - βοθρολυμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥ- ΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ - ΛΙΜΕ- ΝΑΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Ταχ. /νση: Λιμένας Θάσου ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΡΟΩΝ Ραφαέλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις».

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ ΕΕ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και λυμάτων της πόλης της Πάτρας

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και λυμάτων της πόλης της Πάτρας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την μονάδα επεξεργασίας υγρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 2 12 2014 Αριθ. πρωτ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 2 12 2014 Αριθ. πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων νήσου Θηρασίας (Ν2000a)» 1.276.000 ευρώ Απρίλιος 2013 K:\N2000a\cons\tefhi\MAPS.doc Ν2000a/5247/B02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Προϋπολογισµού: 970.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Προϋπολογισµού: 970.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 006/2011 Μ Ε Λ

Διαβάστε περισσότερα