ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Ε.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Ε.)"

Transcript

1 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Ι ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Ε.) ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Α.: ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ*: Συµπληρώνεται ο τίτλος του έργου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Συµπληρώνεται το ποσό προϋπολογισµού του έργου ΑΞΟΝΑΣ Συµπληρώνεται ο κωδικός του ΜΕΤΡΟ Συµπληρώνεται ο κωδικός του ΔΡΑΣΗ Συµπληρώνεται ο κωδικός της Άξονα (πχ 2) µέτρου (πχ 2.2) δράσης(πχ 2.2.3) *Στην έννοια του έργου περιλαμβάνονται και η μελέτη, υπηρεσία, ενέργεια 1 Υποβάλλεται στη /νση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Τµήµα Εφαρµογής Προγραµµάτων και ιαχείρισης Έργων της Περιφέρειας Κρήτης (Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2, Ηράκλειο), προκειµένου να τεθούν υπόψη της Τεχνικής Γραµµατείας για την οριστική ένταξη έργων και συνοδεύεται µε απόφαση συλλογικού οργάνου (απόφαση Νοµαρχιακού ή ηµοτικού Συµβουλίου) και από τα δικαιολογητικά τα οποία επιβεβαιώνουν την ωριµότητα ετοιµότητα υλοποίησης του. Επίσης, υποβάλλεται στην περίπτωση που ζητείται τροποποίηση κάποιου στοιχείου της υλοποίησης του ενταγµένου έργου.

2 ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" - ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (Τ Ε) 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Συµπληρώνεται η Περιφέρεια στην οποία ανήκει ο ΟΤΑ που υποβάλει το Τ ΔΗΜΟΣ /ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Συµπληρώνεται η πλήρης ονοµασία του ΟΤΑ που υποβάλει το Τ. Σε περίπτωση ΗΜΟΥ διαγράφεται η λέξη ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ και σε περίπτωση ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ διαγράφεται η λέξη ΗΜΟΣ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Σε περίπτωση που πρόκειται για διαδηµοτικό / διανοµαρχιακό έργο θα σηµειωθεί µε Χ ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία συµπλήρωσης του Τ αριθµητικά, όπου η ηµέρα και ο µήνας θα δηλωθούν µε δύο ψηφία και το έτος µε τέσσερα Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία υποβολής του Τ αριθµητικά, όπου η ηµέρα και ο µήνας θα δηλωθούν µε δύο ψηφία και το έτος µε τέσσερα ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Συµπληρώνεται η επωνυµία του φορέα πρότασης του Έργου ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ ΔΙΕΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Συµπληρώνεται η επωνυµία του φορέα υλοποίησης του Εργου 2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 2.1 ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Συµπληρώνεται ο τίτλος του έργου

3 ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" - ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (Τ Ε) 2.2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Αναφέρονται συνοπτικά : τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου, με ιδιαίτερη έμφαση στα μετρήσιμα δεδομένα) 2.3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Αναφέρονται συνοπτικά : η σκοπιμότητα του προτεινόμενου έργου, οι ανάγκες τις οποίες σκοπεύει να καλύψει, τα αναμενόμενα αποτελέσματα του.)

4 ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" - ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (Τ Ε) 2.4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ (Αναφέρονται συνοπτικά οι τυχόν επιπτώσεις στην απασχόληση, όπως η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ή η διατήρηση θέσεων εργασίας. Αναφέρονται συνοπτικά οι τυχόν επιπτώσεις που αναμένεται ότι θα έχει η υλοποίηση και λειτουργία του έργου στο περιβάλλον περιγραφικά ή ποσοτικοποιημένα. Αναφέρονται οποιεσδήποτε άλλες επιπτώσεις αναμένεται να προκύψουν ανάλογα με το είδος του έργου ).

5 ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" - ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (Τ Ε) 3 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - Προεκτιμώμενο κόστος έργου κατά ομοειδείς ομάδες δαπανών - Φάσεις και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΕΤΗ ΟΜΑΔΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Εργα υποδομής Εργα περιβάλλ. χώρου Κτιριακά Εξοπλισμός Εγκαταστάσεις Αλλα ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ Σηµειώνεται ο εκτιµώµενος χρόνος εκτέλεσης του Έργου κατά οµάδα δαπανών και οι εκτιµώµενες ετήσιες κατανοµές του προϋπολογισµού του Έργου

6 ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" - ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (Τ Ε) 4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 4.1 ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Νέο έργο / Εγκατάσταση Διαμόρφωση-Ανάπλαση Βελτίωση- Επέκταση Αναστύλωση Εκσυγχρονισμός Σηµειώνεται Χ στο αντίστοιχο κουτάκι 4.2 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΕΣ Μελέτη Τεχνική Στήριξη Εξοπλισμός Έντυπα -Προβολή-Προώθηση Άλλο ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ (ΑΡ. ΑΠΟΦ.) Μελέτη Σκοπιμότητας Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση & Αξιολόγηση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Τεχνικές Προμελέτες Έγκριση περιβαλλοντικών όρων Μελέτες εφαρμογής Τεύχη Δημοπράτησης Βεβαίωση Δασικής Υπηρεσίας Βεβαίωση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Οικοδομική Άδεια Άλλες.. Σηµειώνεται Χ στο αντίστοιχο κουτάκι (στις 2 τελευταίες στήλες συµπληρώνονται οι αντίστοιχες ηµ/νιες υποβολής έγκρισης και ο αριθµός πρωτοκόλλου) 4.3 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ Έχει ο ήµος στην Ιδιοκτησία του την απαιτούµενη γη για την υλοποίηση του έργου; ΝΑΙ ΟΧΙ Αρ. Απόφασης Εάν ΟΧΙ σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης Αγορά οικοπέδου Απαλλοτριώσεις Αναδασμός Άλλος Άλλος τρόπος, να αναφέρετε ποιος : Αναφέρεται ο τρόπος απόκτησης

7 ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" - ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (Τ Ε) Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 5 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ 5.1 Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλα έργα που υφίστανται (Συμπληρώνεται όταν το προτεινόμενο έργο είναι σε συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλο υφιστάμενο έργο (συνέργεια & συμπληρωματικότητα μεταξύ έργων υπάρχει όταν η λειτουργία ή τα αποτελέσματα του καθενός είτε βελτιώνουν τη λειτουργία και πολλαπλασιάζουν τα αποτελέσματα του άλλου, είτε αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις της λειτουργίας του άλλου). Τίτλος / Τίτλοι Συµπληρώνεται ο/οι τίτλος/οι του υφιστάµενου Εργου Πρόγραμμα / Προγράμματα Συµπληρώνεται ο τίτλος του προγράµµατος ΚΩΔ. Συλλογικής Απόφασης Συµπληρώνεται ο κωδικός συλλογικής απόφασης του προγράµµατος χρηµατοδότησης Φορέας Υλοποίησης ΚΩΔ. Έργου Συµπληρώνεται η επωνυµία του φορέα που υλοποίησε το Έργο Συµπληρώνεται ο κωδικός έργου στο πρόγραµµα ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Αναφέρονται συνοπτικά : τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υφιστάµενου Έργου, µε ιδιαίτερη έµφαση στα µετρήσιµα δεδοµένα Τελικό κόστος έργου 5.2 Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλα έργα που σχεδιάζονται ή προτείνονται (Συμπληρώνεται όταν το προτεινόμενο έργο είναι σε συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλο έργο που προτείνεται στο ίδιο ή σε άλλο πρόγραμμα): Συµπληρώνεται ο/οι τίτλος/οι του προτεινόµενου Εργου

8 ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" - ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (Τ Ε) 6 ΔΙΑΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ - ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Σε περίπτωση που πρόκειται για έργο συνεργασίας των μεταξύ των Περιφερειών, Νομών, Δήμων να αναφέρετε: τη μορφή της συνεργασίας (Αναφέρεται η μορφή της συνεργασίας (δηλαδή, προγραμματική σύμβαση, σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας, συμπολιτεία, κ.λπ): τους Φορείς που συνεργάζονται : Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ / ΝΟΜΑΡΧΙΑ / ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Χωροθέτηση Ωφελούμενοι Στη δεύτερη στήλη θα αναγραφούν οι Περιφέρειες, Νομοί, Δήμοι που σχετίζονται με το έργο. Στην τρίτη στήλη θα σημειωθούν με Χ αυτοί στους οποίους βρίσκεται το έργο, και στην τέταρτη, αυτοί των οποίων οι κάτοικοι θα ωφεληθούν από την υλοποίηση του έργου. 7 ΥΠΟΕΡΓΑ Α/Α ΥΠΟΕΡΓΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΣ 2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΣ 3 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΣ 4 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΣ 5 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Συμπληρώνεται σε περίπτωση ύπαρξης υποέργων

9 ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" - ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (Τ Ε) 8 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 8.1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συµπληρώνεται το ονοµατεπώνυµο του συντάκτη του Τ.. ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

10 Ε.Α.. «ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΙΙ: Νοµός ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ήµος ηµοτικό ιαµέρισµα Εντός περιοχής παρέµβασης ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ 1

11 Ε.Α.. «ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΟΥ Α/Α 1 Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Υπάρχει πλήρως συµπληρωµένο και αξιόπιστο Τεχνικό ελτίο του Έργου (Τ..Ε.); 9 ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΠ* 2 Το έργο είναι εντός περιοχής παρέµβασης; 3 Το έργο εντάσσεται στις δράσεις του προγράµµατος; 4 5 Ο Φορέας Υλοποίησης του έργου, είναι στους ικαιούχους του προγράµµατος; Το αντικείµενο του Έργου συµβαδίζει µε τους Στόχους του Ειδικού Προγράµµατος «Κρήτη Πράσινη Ανάπτυξη»; 6 Το έργο θα ολοκληρωθεί στα χρονικά περιθώρια του Προγράµµατος ; 7 Έχουν τα έργα περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής το χαρακτήρα ολοκληρωµένων και όχι αποσπασµατικών παρεµβάσεων; Α/Α Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΡΕΑ Έχει τη δυνατότητα ο Φορέας Επίβλεψης του Έργου να παρακολουθεί, να ελέγχει και να διοικεί απρόσκοπτα την υλοποίηση του έργου από απόψεως διαθέσεως των κατάλληλων τεχνικών µέσων, τεχνολογίας και στελεχών; Ο Φορέας Υλοποίησης γνωρίζει τους Εθνικούς Κανόνες που πρέπει να τηρηθούν κατά τη διαδικασία δηµοπράτησης και αφορούν τον ανταγωνισµό και τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών; Ο φορέας υλοποίησης έχει τη διοικητική διάρθρωση (υπηρεσίες προσωπικό) για την υλοποίηση του έργου (ανάλογα µε τη φύση του έργου και το ύψος του προτεινόµενου προϋπολογισµού) ; ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΠ* A** Α/Α Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΠ* A** ΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ 2

12 Ε.Α.. «ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Εγκρίθηκε όλη η σειρά των µελετών που προβλέπεται από τη σχετική νοµοθεσία, προκειµένου να υλοποιηθεί το εν λόγω υποέργο-εργολαβία; Έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες απόκτησης γης / ακινήτου ; Υπάρχει Προέγκριση Χωροθέτησης του Έργου (εκτός αν γνωµοδότησε εγγράφως η καθ ύλην αρµόδια υπηρεσία ότι δεν απαιτείται); Έχει συνταχθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε); 5 Έχουν εκδοθεί οι Περιβαλλοντικοί Όροι; 6 Έχει εκδοθεί Οικοδοµική Άδεια * EΠΙΦΥΛΑΞΗ ** ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΟΥ /ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 1 ΚΑΡΑΜΗΤΣΑ ΦΑΝΗ 2 ΑΒΕΤΤΑ ΜΑΡΙΑ 3 ΜΙΧΕΛΕΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 4 ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5 ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ 3

13 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΙΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ.. Ηµ/νία: Αριθ. Πρωτ. : ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Τηλέφωνο : : ΠΡΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Fax : ΚΟΙΝ. : 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2. Φορέα Τεχνικής Στήριξης ΘΕΜΑ : Αίτηση για έκδοση έγκρισης δηµοπράτησης έργου. στο πλαίσιο του προγράµµατος «ΚΡΗΤΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Σε συνέχεια της από απόφασης της ης Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.) του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος «Κρήτη- Πράσινη Ανάπτυξη», σας υποβάλλουµε συνηµµένα πρόταση έργου µε τα παρακάτω στοιχεία, για έγκριση δηµοπράτησης: Άξονας Μέτρο ράση Τίτλος Προϋπ/σµός( ) Η πρόταση περιγράφεται αναλυτικά στο συνηµµένο Τεχνικό ελτίο Ε/Ε και τα σχετικά έγγραφα. Συνηµµένα Έγγραφα: 1 Τεχνικό ελτίο Ε/Ε 2 Φύλλο ιαπίστωσης Ωριµότητας Έργου 3 Απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου ή αρµόδιου οργάνου του φορέα 4 Βοηθητικές και Συµπληρωµατικές µελέτες - εγκρίσεις 5 Μελέτη Εφαρµογής 6 Άλλο Για τον ήµο. Ο ήµαρχος

14 Ε.Α.Π. «ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΙV: ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΦΥΛΛΟ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ (Νοµός, ήµος,.., τοποθεσία) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΛΟ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ 1

15 Ε.Α.Π. «ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Α. ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΙ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ) Πληρότητα τεχνικού φακέλου 1.Σχέδιο διακήρυξης δηµοπρασίας (διασφαλίζεται η αρχή της ισότητας ευκαιριών και µη διακρίσεων και δεν υπάρχουν όροι που θέτουν άµεσα ή έµµεσα διακρίσεις ως προς την ιθαγένεια των πολιτών και την προέλευση των προϊόντων, µόνο για τα κράτη µέλη της Ε.Ε άρθρο25 Π 334/2000) Προϊσταµένη Αρχή : ιευθύνουσα Υπηρεσία : Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου και της διακήρυξης από την Προϊσταµένη Αρχή (άρθρο 4 Π 609/85. Έλεγχος νοµιµότητας της απόφασης έγκρισης της διακήρυξης από την /νση Τοπικής Αυτ/σης της Περιφέρειας 2.Σχέδιο περίληψης διακήρυξης 3.Σχέδιο Εντύπων οικονοµικής προσφοράς 4.Τιµολόγιο µελέτης 5.Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων (ΕΣΥ) 6.Γενική συγγραφή υποχρεώσεων (ΓΣΥ) 7.Τεχνική περιγραφή 8.Τεχνικές προδιαγραφές, Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) 9. Χρονοδιάγραµµα, Πρόγραµµα κατασκευής του έργου 10.Προϋπολογισµός µελέτης και προµέτρηση 11.Τεχνικές Μελέτες 12. Σχέδια ΦΥΛΛΟ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ 2

16 Ε.Α.Π. «ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΙ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ) 13.Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), ΙΠΑ /ΟΙΚ/889/ ΥΠΕΧΩ Ε 14.Εγκριτικές αποφάσεις µελετών από την Προϊσταµένη Αρχή 15.Πρόγραµµα ποιότητας έργου (ΠΠΕ) ΙΠΑ /ΟΙΚ/889/ / ΥΠΕΧΩ Ε ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Τίτλοι ιδιοκτησίας που αφορούν τη διαδικασία απόκτησης γης και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης Πιστοποιητικά µη διεκδικήσεων (Υποθηκοφυλακείο, Πρόσφατη µεταγραφή) Πιστοποιητικά βαρών (Πρωτοδικείο, Υποθηκοφυλακείο) Απόφαση έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων ή το έγγραφο απαλλαγής σε περίπτωση που δεν απαιτείται Όλα τα έγγραφα των συνεννοήσεων µε φορείς που εµπλέκονται στην υλοποίηση του (Οργανισµοί Κοινής Ωφέλειας, Ο.Τ.Α. κλπ) Όλες οι λοιπές απαιτούµενες αδειοδοτήσεις ή γνωµοδοτήσεις (π.χ. η γνωµοδότηση των αρµοδίων αρχαιολογικών οργάνων) ή το χρονοδιάγραµµα προσεχούς έκδοσής τους Πολεοδοµία (Οικοδοµική άδεια) Χαρακτηρισµός από το ασαρχείο Απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου για αποδοχή της επιχορήγησης από το Πρόγραµµα και κάλυψη της επιπλέον δαπάνης (αν υπάρχει επιπλέον δαπάνη) ΦΥΛΛΟ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ 3

17 Ε.Α.Π. «ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Β. ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΦΟΡΕΩΝ ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ) Έγγραφα ορισµού νοµίµου εκπροσώπου (για υπό σύσταση δίκτυα, Υ.. των µελών του δικτύου εξουσιοδότησης ατόµου) Θεωρηµένο καταστατικό του φορέα (να προκύπτει ότι έχει την αρµοδιότητα υλοποίησης της δράσης) ή σχέδιο καταστατικού για τα υπό ίδρυση δίκτυα Αποδεικτικά στοιχεία επάρκειας του φορέα για την υλοποίηση του έργου Απαιτούµενες µελέτες, άδειες, εγκρίσεις Προσφορές (και prospectus) του εξοπλισµού και των υπηρεσιών Απόφαση του αρµοδίου οργάνου του φορέα για την αποδοχή της χρηµατοδότησης και την υλοποίηση του έργου. Υ.. του νοµίµου εκπροσώπου, ότι το έργο δεν χρηµατοδοτείται από άλλο πρόγραµµα. Βεβαίωση µη λύσης (για νοµικά πρόσωπα) Τίτλος ιδιοκτησίας (ή µισθωτήριο συµβόλαιο) Πιστοποιητικό βαρών και µη διεκδικήσεων Η επενδυτική πρόταση αφορά ολοκληρωµένο και λειτουργικό φυσικό αντικείµενο Βεβαίωση από την αρµόδια ΟΥ για το καθεστώς ΦΠΑ ΦΥΛΛΟ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ 4

18 Ε.Α.Π. «ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Με το παρόν έγγραφο: εισηγούµαστε ανεπιφύλακτα εισηγούµαστε υπό προϋποθέσεις δεν εισηγούµαστε την προέγκριση δηµοπράτησης του έργου Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 10 Α/Α 11 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 1 ΚΑΡΑΜΗΤΣΑ ΦΑΝΗ 2 ΑΒΕΤΤΑ ΜΑΡΙΑ 3 ΜΙΧΕΛΕΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 4 ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5 ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΥΛΛΟ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ 5

19 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ V ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" Ηµ/νία: Αριθ. Πρωτ. : Ταχ. /νση : ΠΡΟΣ : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Τηλέφωνο : Fax : ΚΟΙΝ. : 1. ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης 2. Φορέα Τεχνικής Στήριξης ΘΕΜΑ : Έγκριση δηµοπράτησης του έργου µε Φορέα Υλοποίησης τον. Ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας. έχοντας υπόψη: 1. Την υπ αριθµ / Ε1137/ /ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονοµικών µε θέµα το Σύστηµα ιοίκησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος «Κρήτη- Πράσινη Ανάπτυξη» 2. Την απόφαση της ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράµµατος περί ένταξης έργων 3. Το αίτηµα για έκδοση έγκρισης δηµοπράτησης µε Αρ. Πρωτ. /.. του 4. Την υπ. αριθµ... εισήγηση της Τεχνικής Γραµµατείας α π ο φ α σ ί ζ ει την έγκριση δηµοπράτησης του έργου µε τα εξής χαρακτηριστικά: Τίτλος : Άξονας Προτεραιότητας : Κωδικός ΣΑΕ : Προϋπολογισµός : Πίστωση έτους.. : Ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας Κρήτης

20 ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" - ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ VΙ ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Α/Α Εξαµηνιαίου ελτίου Ηµεροµηνία Συµπλήρωσης: Περίοδος Αναφοράς Εξάµηνο Ετος: Ηµεροµηνία Πρωτοκόλλησης: - - 1

21 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΞΟΝΑΣ: ΜΕΤΡΟ: ΡΑΣΗ: ΚΩ. ΕΡΓΟΥ: ΣΑΕ - ΣΑΜ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (για δηµόσια έργα) Επωνυµία Νόµιµος Εκπρόσωπος Τηλ. Επικοινωνίας Επωνυµία Επιβλέπων Τηλ. Επικοινωνίας Επωνυµία Υπεύθυνος Τηλ. Επικοινωνίας Επωνυµία Υπεύθυνος Τηλ. Επικοινωνίας 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΘΕΝ ΠΟΣΟ 3. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 4.1 ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΛΗΞΗ - - 2

22 A/A ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 2 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4.2 ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ 3 ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 4 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ 5 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 6 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 7 ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 8 ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 9 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 10 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 5. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΟΥ A/A ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΟ ΟΥ 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Περιγράφεται µε ακρίβεια η φάση στην οποία βρίσκεται το έργο, εργασίες που εκτελέστηκαν το εξάµηνο αναφοράς, τυχόν προβλήµατα που υπάρχουν κλπ - - 3

23 7. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΓΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟ Ο ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΥΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ. ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ Ή ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ Α/Α ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ 8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Περιγράφονται µε ακρίβεια οι, εργασίες που προγραµµατίζονται για το επόµενο εξάµηνο, καθώς και η πρόβλεψη για αίτηση επόµενης πληρωµής του έργου. 9. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ.. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙ Α - - 4

24 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ VIΙ ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: Α.Φ.Μ.: ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛ: FAX: Ε-mail: ΤΟΠΟΣ: ΑΡ.ΠΡΩΤ. (Εφόσον υπάρχει) ΟΥ: ΗΜ/ΝΙΑ: ΠΡΟΣ: ΙΣΑ Περιφέρειας Κρήτης Υποβάλλω τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά έγγραφα (τα οποία αναφέρονται παρακάτω) που αφορούν την πρώτη τµηµατική ή τελική πληρωµή (διαγράφεται κατά περίπτωση) του έργου (γράφεται ο τίτλος του έργου). στη θέση:.. το οποίο εντάχθηκε µε την.. απόφαση της Ε.Π. του Προγράµµατος (γράφεται ο αριθµός και η ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης) ένταξης στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα «Κρήτη - Πράσινη Ανάπτυξη» και παρακαλούµε ύστερα από τους προβλεπόµενους ελέγχους να προβείτε στην πληρωµή της αναλογούσας οικονοµικής ενίσχυσης. Η πιστοποίηση αφορά στις παρακάτω εργασίες:

25 Κατηγορία εργασιών Εγκεκρ. ποσό προϋπολ/σµού Προηγούµενη Πιστοποίηση Αιτούµενο ποσό προς πιστοποίηση Υπόλοιπο ποσό προς πιστοποίηση ΣΥΝΟΛΟ Συνηµµένα υποβάλλουµε τα παρακάτω δικαιολογητικά (κατά περίπτωση ανάλογα µε το είδος του φορέα): 1. Χρηµατικό ένταλµα, υπογεγραµµένο από τον επίτροπο 2. Αναλυτική επιµέτρηση εργασιών υπογεγραµµένη από τον επιβλέποντα µηχανικό του έργου 3. Αναλυτικό λογαριασµό εκτέλεσης εργασιών υπογεγραµµένο από µηχανικό. 4. Πρωτότυπα τιµολόγια δελτία αποστολής των δαπανών (σύµφωνα µε τον ΚΒΣ), σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση 5. Άλλο (Προσδιορίστε) Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ Ονοµατεπώνυµο Υπογραφή - Σφραγίδα Εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος του Νοµικού Προσώπου

26 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΙ ΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ ΟΤΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΕΓΚΡΙΝ. ΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΑ: Σηµ.: Θα υπάρχει οµαδοποίηση των παραστατικών κατά κατηγορία δαπάνης. Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ Ονοµατεπώνυµο Υπογραφή - Σφραγίδα Εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος του Νοµικού Προσώπου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8/1-1 - ΓΕΝΙΚΑ Τα πεδία του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, συμπληρώνονται με ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση : Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ

ΟΜΑ Α ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ Oδηγοί - Eγχειρίδια 3. «Eγκύκλιος για τις διαδικασίες ένταξης πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα» (Tελικό Σχέδιο), Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (Αρ. πρωτ. 24955/2058/26-7-01) 87 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Προς: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΒΣΖΤΒ-ΨΘ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 2529 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΤ -ΑΛΙΕΙΑΣ ( ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ.: 218/7541 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AGRO2 / AGRO3. Σελ 1/21

AGRO2 / AGRO3. Σελ 1/21 ΜΕΤΡΟ 132 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΑΞΟΝΑΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1698/06 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR) Ηµεροµηνία: 12/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα