Διερεύνηση άγχους και κατάθλιψης σε άτομα εξαρτημένα από ουσίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διερεύνηση άγχους και κατάθλιψης σε άτομα εξαρτημένα από ουσίες"

Transcript

1 ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2015, 32(1):36-44 Διερεύνηση άγχους και κατάθλιψης σε άτομα εξαρτημένα από ουσίες ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση των επιπέδων άγχους και κατάθλιψης ατόμων εξαρτημένων από ουσίες, τα οποία ζήτησαν βοήθεια από το Πρόγραμμα Ψυχικής Απεξάρτησης Τοξικομανών. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Για τη διεξαγωγή της έρευνας θεωρήθηκε ως καταλληλότερη η ποσοτική μέθοδος. Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 79 άτομα, εξαρτημένα από ουσίες. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ανώνυμα αυτοσυμπληρούμενα ερωτηματολόγια καταγραφής κοινωνικοδημογραφικών στοιχείων, η κλίμακα μέτρησης του άγχους του Spielberger και η κλίμακα κατάθλιψης του A.T. Beck. ΑΠΟΤΕΛΕ- ΣΜΑΤΑ Οι αντίστοιχες επαγωγικές αναλύσεις έδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς το άγχος και την κατάθλιψη των υποκειμένων σε σχέση με το φύλο τους, τις ηλικιακές ομάδες που ανήκαν, την οικογενειακή τους κατάσταση και κυρίως το στάδιο θεραπείας. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Φάνηκε ότι το Πρόγραμμα Ψυχικής Απεξάρτησης Τοξικομανών μπορεί να διαχειριστεί το αίτημα του εξαρτημένου από ουσίες ατόμου, να αντιμετωπίσει τόσο το άγχος όσο και την κατάθλιψη. Copyright Athens Medical Society ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 2015, 32(1): Κ. Θανοπούλου, 1 Ε. Καμπά, 2 Μ. Τσιρώνη, 1 Σ. Τζιαφέρη, 1 Σ. Παπαπέτρου, 1 Β. Αλικάρη, 1 Σ. Ζυγά 1 1 Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σπάρτη 2 Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αθήνα Investigation of anxiety and depression among individuals addicted to substances Abstract at the end of the article Λέξεις ευρετηρίου Εξάρτηση Θεραπεία της εξάρτησης Θεραπευτική κοινότητα Κατάχρηση ουσιών Συν-νοσηρότητα Υποβλήθηκε Εγκρίθηκε Σε κάθε κοινωνία, η χρήση αλλά και ο τρόπος χρήσης των ψυχοτρόπων ουσιών αποτελούσε συστατικό στοιχείο οργάνωσης της κοινωνικής ζωής. Είχε πάντα ένα ιδιαίτερο κοινωνικό και πολιτιστικό νόημα, το οποίο προσδιόριζε και τον ειδικό ρόλο που διαδραμάτιζε η συγκεκριμένη ουσία στη ζωή των ανθρώπων αυτής της κοινωνίας. 1 Η αμφίδρομη σχέση μεταξύ του κοινωνικού, πολιτιστικού περιβάλλοντος και των προβλημάτων της υγείας βρίσκει την πλέον χαρακτηριστική της έκφραση στην περίπτωση των νόσων που συσχετίζονται με την εξάρτηση από ουσίες. Είναι γνωστό ότι κοινωνικές συνθήκες δημιουργούν κοινωνικά προβλήματα ή καταστάσεις, τις οποίες οι παλαιότεροι κοινωνιολόγοι αποκαλούσαν κοινωνική παθολογία, όπως είναι ο αλκοολισμός και η εξάρτηση από άλλες ουσίες. Μέσα από αμοιβαίους μηχανισμούς, δηλαδή μια παραβατική συμπεριφορά εφήβων και νεαρών ενηλίκων, μπορεί να επεκταθεί στη χρήση ουσιών, ενώ από την άλλη πλευρά, η χρήση ουσιών ενδέχεται να οδηγήσει σε παραβατική συμπεριφορά. 2 Στη σύγχρονη κοινωνία, η κατάχρηση εξαρτησιογόνων ουσιών αποτελεί ένα σοβαρό διεθνές πρόβλημα, που αφορά τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες του πλανήτη. Ο λόγος είναι ότι η χρήση/κατάχρηση των ουσιών έχει ως επακόλουθο πλήθος προβλημάτων σχετιζόμενων τόσο με την άμεση υγεία των χρηστών, όσο και με τον οικογενειακό, τον εργασιακό και τον ευρύτερο κοινωνικό τους χώρο. 3 Το πρόβλημα των εξαρτήσεων εξακολουθεί να είναι μείζον για τη χώρα μας, με αμείωτη τη χρήση, αλλά και τους αντίστοιχους θανάτους που καταγράφονται από τη χρήση ουσιών. Το γεγονός αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη για εξάπλωση των δράσεων κατά των ναρκωτικών και του οινοπνεύματος, δράσεις που

2 AΓΧΟΣ-ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΟΥΣΙΕΣ 37 στοχεύουν τόσο στη θεραπεία όσο και στην πρόληψη. 2 Έρευνα που διεξήχθη από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ) το 2004 και περιλάμβανε πανελλήνιο αντιπροσωπευτικό δείγμα πληθυσμού, ηλικίας ετών, έδειξε ότι κατά το χρονικό διάστημα διπλασιάστηκε ο αριθμός των ατόμων που ανέφεραν χρήση παράνομων ουσιών, έστω και μία φορά σε όλη τη ζωή, από 4% στο 8,6%. Ωστόσο, τα υψηλότερα ποσοστά στη διάρκεια της εικοσαετίας καταγράφηκαν το 1998, οπότε το ποσοστό της επικράτησης της χρήσης ανήλθε στο 12,2%. 4 Η αναγνώριση δύο ταυτόχρονων διαταραχών σε ασθενείς που κάνουν κατάχρηση ουσιών είναι ένα από τα σημαντικότερα κλινικά επιτεύγματα των τελευταίων χρόνων. Εξειδικευμένες έρευνες τεκμηρίωσαν την υψηλή συν-νοσηρότητα της κατάχρησης ουσιών με άλλες ψυχικές διαταραχές. 5 Επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν καταφανώς ότι ο επιπολασμός συναισθηματικών διαταραχών, περιλαμβανομένης της κατάθλιψης και της αγχώδους διαταραχής, εμφανίζονται σε μεγάλο ποσοστό στις εξαρτήσεις από ουσίες. 6 Σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης ήταν η διερεύνηση των επιπέδων άγχους και κατάθλιψης ατόμων εξαρτημένων από ουσίες, τα οποία ζήτησαν βοήθεια από το πρόγραμμα ψυχικής απεξάρτησης στα τρία στάδια της θεραπείας: (α) Όταν προσέρχονταν για θεραπεία, (β) κατά τη διάρκεια της θεραπείας και (γ) κατά τη διάρκεια της επανένταξης. Σε σχέση με το σκοπό της ερευνητικής μελέτης, τα αντίστοιχα ερευνητικά ερωτήματα διαμορφώθηκαν ως εξής: Ποιος είναι ο βαθμός στα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης, όταν τα εξαρτημένα από ουσίες άτομα ζητήσουν βοήθεια από ένα εξειδικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα, σε σχέση με το στάδιο θεραπείας κατά την έναρξη της θεραπείας, κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας και κατά τη διάρκεια της επανένταξης; Ποιος είναι ο βαθμός στα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης, όταν τα εξαρτημένα από ουσίες άτομα ζητήσουν βοήθεια από ένα εξειδικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα, σε σχέση με το φύλο τους; Ποιος είναι ο βαθμός στα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης, όταν τα εξαρτημένα από ουσίες άτομα ζητήσουν βοήθεια από ένα εξειδικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα, σε σχέση με την ηλικία τους; ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Πληθυσμός της μελέτης Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 79 άτομα, εξαρτημένα από ουσίες, τα οποία ζήτησαν βοήθεια από το πρόγραμμα ψυχικής απεξάρτησης από τοξικές ουσίες σε κέντρο απεξάρτησης του νομού Αττικής. Κριτήρια για την ένταξη των ασθενών στη μελέτη ήταν η διάγνωση της τοξικοεξάρτησης και η καλή γνώση/ χρήση της ελληνικής γλώσσας. Οι ασθενείς που πληρούσαν τα κριτήρια εισόδου στη μελέτη ενημερώνονταν από τους ερευνητές προφορικά για τους σκοπούς και τον τρόπο διεξαγωγής της παρούσας έρευνας. Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν μόνο τα άτομα που έδωσαν την προφορική συγκατάθεσή τους για συμμετοχή. Η έρευνα διεξήχθη το Σεπτέμβριο Δεκέμβριο του Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ανώνυμα αυτοσυμπληρούμενα ερωτηματολόγια καταγραφής κοινωνικοδημογραφικών στοιχείων. Το πρώτο τμήμα του ερωτηματολογίου περιείχε 7 συνολικά ερωτήσεις καταγραφής κοινωνικών και δημογραφικών στοιχείων. Δόθηκε έγκριση διεξαγωγής της μελέτης από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου. Αξιολόγηση ψυχικής υγείας Για την αξιολόγηση της ψυχικής υγείας των ασθενών χρησιμοποιήθηκαν δύο κλίμακες (ψυχομετρικά εργαλεία): (α) Η κλίμακα μέτρησης άγχους του Spielberger (State-Trait Anxiety Inventory, STAI, 1987) 7 και (β) η κλίμακα κατάθλιψης του Α.Τ. Beck (Beck Depression Inventory, BDI, 1961). 8 Η κλίμακα μέτρησης άγχους του Spielberger είναι ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς που αποτελείται από 40 συνολικά θέματα. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας στο κάθε θέμα (καθόλου, κάπως, μέτρια, πάρα πολύ). Τα πρώτα 20 θέματα αφορούν στο πώς αισθάνεται κάποιος τη στιγμή που απαντά στο ερωτηματολόγιο (το άγχος ως κατάσταση), ενώ τα υπόλοιπα 20 θέματα (21 40) απαντώνται με βάση το πώς αισθάνεται γενικά (άγχος ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας). Έτσι, στο ερωτηματολόγιο άγχους του Spielberger (STAI) διαχωρίζεται το άγχος ως κατάσταση (state) από το άγχος ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας (trait). Οι απαντήσεις των ερωτήσεων δίνονται σε τετράβαθμη κλίμακα. Οι υψηλότερες βαθμολογίες αποτελούν ένδειξη υψηλότερου επιπέδου αυτοαναφερόμενου άγχους. Η κλίμακα προσαρμόστηκε στον ελληνικό πληθυσμό από τους Μystakidou et al και έχει καλή αξιοπιστία και εγκυρότητα. 9 Η κλίμακα κατάθλιψης του Α.Τ. Beck (Beck Depression Inventory, BDI) 8 περιλαμβάνει 21 θέματα, το καθένα από τα οποία, ανάλογα με τη σοβαρότητά του, βαθμολογείται σε μια κλίμακα τεσσάρων διαβαθμίσεων (0 3). Τα θέματα αφορούν στη θλίψη (λύπη), στην απαισιοδοξία, στην αποθάρρυνση, στο αίσθημα αποτυχίας, στην έλλειψη ικανοποίησης, στην ενοχή, στην προσδοκία τιμωρίας, στην απέχθεια προς τον εαυτό, στην αυτομορφή, στις ιδέες αυτοκτονίας, στο κλάμα, στην ευερεθιστότητα, στην κοινωνική απόσυρση, στην αναποφασιστικότητα, στην εικόνα του σώματος, στην εργασιακή επιβράδυνση, στην αϋπνία, στην εύκολη κόπωση, στην ανορεξία, στην απώλεια βάρους, στη σωματική ενασχόληση, στην απώλεια της libido. Η κλίμακα προσαρμόστηκε στον ελληνικό πληθυσμό από τους Μystakidou et al και έχει καλή αξιοπιστία και εγκυρότητα. 10

3 38 Κ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ και συν Στατιστική ανάλυση Για τον έλεγχο της συσχέτισης μεταξύ δύο ποιοτικών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο x 2, ενώ ως στατιστικά σημαντικό θεωρήθηκε το επίπεδο σημαντικότητας 5%. Για τη στατιστική ανάλυση εφαρμόστηκε το στατιστικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS), έκδοση ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιγραφικά αποτελέσματα Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται ορισμένα γενικά χαρακτηριστικά του δείγματος, καθώς και το στάδιο θεραπείας στο οποίο βρίσκονταν τα άτομα την περίοδο της μελέτης. Σχετικά με τα επίπεδα κατάθλιψης των ατόμων, φάνηκε ότι η πλειοψηφία (51,9%) ήταν σε «αρχή κατάθλιψης». Σχετικά με τα επίπεδα άγχους των ατόμων φάνηκε ότι η πλειοψηφία (79,7%) των ατόμων βίωνε το άγχος ως κατάσταση (state), ενώ μεγάλο ποσοστό (89,9%) βίωνε το άγχος ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας (trait). Σχετικά αποτελέσματα παρατίθενται στον πίνακα 2. Συσχετίσεις Σε σχέση με το στάδιο της θεραπείας Όσον αφορά στη συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων κατάθλιψης και του σταδίου θεραπείας των υποκειμένων, φάνηκε ότι από το 51,9% των ατόμων με εξάρτηση από ουσίες που βρίσκονταν σε «αρχή κατάθλιψης», το 14,6% βρισκόταν στην αρχή της θεραπείας, το 39,0% βρισκόταν κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ενώ το 46,3% βρισκόταν στη φάση της επανένταξης. Επίσης, από το 41,8% των ατόμων που τελούσαν σε «κατάθλιψη», το 42,4% βρισκόταν στην αρχή της θεραπείας, το 36,4% βρισκόταν κατά τη διάρκεια της θεραπείας και το 21,2% βρισκόταν στη φάση της επανένταξης. Σε αντίθεση με τα παραπάνω, Πίνακας 1. Γενικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού μελέτης. Συχνότητα (n=79) Ποσοστό (%) Σχετικό ποσοστό Αθροιστικό ποσοστό Έως 30 ετών 21 26,6 26,6 26, ετών 54 68,4 68,4 94,9 >40 ετών 4 5,1 5,1 100,0 Άνδρας 48 60,8 60,8 60,8 Γυναίκα 31 39,2 39,2 100,0 Απόφοιτος Δημοτικού 5,1 5,1 5,1 Απόφοιτος Γυμνασίου 15 19,0 19,0 24,1 Απόφοιτος Λυκείου 47 59,5 59,5 83,5 Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ/μεταπτυχιακά 13 16,5 16,5 100,0 Άγαμος(η) 70 88,6 88,6 88,6 Έγγαμος(η) 4 5,1 5,1 93,7 Διαζευγμένος(η) 5 6,3 6,3 100,0 Χήρος(α) Άνεργος(η) 57 72,2 72,2 72,2 Ιδιωτικός υπάλληλος 14 17,7 17,7 89,9 Δημόσιος υπάλληλος 2 2,5 2,5 92,4 Ελεύθερος επαγγελματίας 4 5,1 5,1 97,5 Φοιτητής(τρια) 1 1,3 1,3 98,7 Άλλο 1 1,3 1,3 100,0 Έναρξη θεραπείας 20 25,3 25,3 25,3 Κατά τη διάρκεια της θεραπείας 29 36,7 36,7 62,0 Στην επανένταξη 30 38,0 38,0 100,0 Σύνολο ,0 100,0 ΑΕΙ/ΤΕΙ: Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα/Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

4 AΓΧΟΣ-ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΟΥΣΙΕΣ 39 Πίνακας 2. Αποτελέσματα μέτρησης επιπέδων άγχους (ως κατάσταση και ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας) και κατάθλιψης. n=79 % Σχετικό ποσοστό Αθροιστικό ποσοστό Ως κατάσταση Ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας Κατάθλιψη Χαμηλός βαθμός 4 5,1 5,1 5,1 Μέτριος βαθμός 63 79,7 79,7 84,8 Υψηλός βαθμός 12 15,2 15,2 100,0 Χαμηλός βαθμός 4 5,1 5,1 5,1 Μέτριος βαθμός 71 89,9 89,9 94,9 Υψηλός βαθμός 4 5,1 5,1 100,0 Καθόλου κατάθλιψη 5 6,3 6,3 6,3 Αρχή κατάθλιψης 41 51,9 51,9 58,2 Ύπαρξη κατάθλιψης 33 41,8 41,8 100,0 Σύνολο ,0 100,0 από το 6,3% των ατόμων που δεν εμφάνιζαν «κατάθλιψη», μηδενικό ποσοστό βρισκόταν στην αρχή της θεραπείας, το 20,0% βρισκόταν κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ενώ το 80,0% βρισκόταν στη φάση της επανένταξης (πίν. 3). Ως προς τη σχέση άγχους ως κατάσταση και σταδίου θεραπείας φάνηκε ότι από το 79,7% των ατόμων που παρουσίαζαν «μέτριο βαθμό» άγχους, το 27,0% βρισκόταν στην αρχή της θεραπείας, το 31,7% βρισκόταν κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ενώ το 41,3% βρισκόταν στη φάση της επανένταξης. Επίσης, από το 41,8% των ατόμων που παρουσίαζαν «υψηλό βαθμό» άγχους, το 25,0% βρισκόταν στην αρχή της θεραπείας, το 58,3% βρισκόταν κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ενώ το 16,7% βρισκόταν στη φάση της επανένταξης. Σε αντίθεση με τα παραπάνω, από το 6,3% των ατόμων που παρουσίαζαν «χαμηλό βαθμό» άγχους, μηδενικό ποσοστό βρισκόταν στην αρχή της θεραπείας, το 50,0% βρισκόταν κατά τη διάρκεια της θεραπείας και το 50,0% βρισκόταν στη φάση της επανένταξης (πίν. 4). Πίνακας 3. Αποτελέσματα μέτρησης επιπέδων κατάθλιψης σε σχέση με το στάδιο θεραπείας των υποκειμένων. Έναρξη θεραπείας Κατά τη διάρκεια Επανένταξη Σύνολο Καθόλου κατάθλιψη , , ,3 Αρχή κατάθλιψης 6 14, , ,3 63, ,9 Ύπαρξη κατάθλιψης 14 42, ,4 41,4 7 21,2 23, ,8 Σύνολο 20 25, , Δεν απάντησαν x 2 =12,8 DF=4 p<0,05 * Σχετική συχνότητα, ** Αθροιστική συχνότητα Πίνακας 4. Αποτελέσματα μέτρησης επιπέδων άγχους ως κατάσταση σε σχέση με το στάδιο της θεραπείας των υποκειμένων. Έναρξη θεραπείας Κατά τη διάρκεια Επανένταξη Σύνολο Χαμηλός βαθμός , , ,1 Μέτριος βαθμός , ,3 86, ,7 Υψηλός βαθμός ,3 24,1 2 16,7 6, ,2 Σύνολο 20 25, , Δεν απάντησαν x 2 =4,9 DF=4 p<0,05 * Σχετική συχνότητα, ** Αθροιστική συχνότητα

5 40 Κ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ και συν Ως προς τη σχέση του άγχους ως χαρακτηριστικό προσωπικότητας και του σταδίου θεραπείας, φάνηκε ότι από το 89,7% των ατόμων που παρουσίαζαν «μέτριο βαθμό» άγχους, το 26,8% βρισκόταν στην αρχή της θεραπείας, το 35,2% βρισκόταν κατά τη διάρκεια της θεραπείας και το 38,0% βρισκόταν στη φάση της επανένταξης. Επίσης, από το 5,1% των ατόμων που παρουσίαζαν «υψηλό βαθμό» άγχους, το 25,0% βρισκόταν στην αρχή της θεραπείας, το 50,0% βρισκόταν κατά τη διάρκεια της θεραπείας και το 25,0% βρισκόταν στη φάση της επανένταξης. Σε αντίθεση με τα παραπάνω, από το 5,1% των ατόμων που παρουσίαζαν «χαμηλό βαθμό» άγχους, μηδενικό ποσοστό βρισκόταν στην αρχή της θεραπείας, το 50,0% βρισκόταν κατά τη διάρκεια της θεραπείας και το 50,0% βρισκόταν στη φάση της επανένταξης (πίν. 5). Σε σχέση με το φύλο Όσον αφορά στο άγχος ως κατάσταση, από το 79,7% των ατόμων που παρουσίαζαν «μέτριο βαθμό» άγχους, τα 38 άτομα (ποσοστό 60,3%) ήταν άνδρες και τα 25 άτομα (39,7%) ήταν γυναίκες. Επίσης, από το 15,2% των ατόμων που παρουσίαζαν «υψηλό βαθμό» άγχους, τα 6 άτομα (ποσοστό 50,0%) ήταν άνδρες και τα 6 άτομα (50,0%) ήταν γυναίκες. Σε αντίθεση με τα παραπάνω, από το 5,1% των ατόμων που παρουσίαζαν «χαμηλό βαθμό» άγχους, και τα 4 άτομα (100%) ήταν άνδρες. Όσον αφορά στο άγχος ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, από το 89,7% των ατόμων που παρουσίαζαν «μέτριο βαθμό» άγχους, τα 42 άτομα (59,2%) ήταν άνδρες και τα 29 άτομα (40,8%) ήταν γυναίκες. Επίσης, από το 5,1% των ατόμων που παρουσίαζαν «υψηλό βαθμό» άγχους, τα 2 άτομα (50%) ήταν άνδρες και τα άλλα 2 άτομα (50,0%) ήταν γυναίκες. Σε αντίθεση με τα παραπάνω, από το 5,1% των ατόμων που παρουσίαζαν «χαμηλό βαθμό» άγχους, και τα 4 από αυτά (100%) ήταν άνδρες (πίν. 6). Από το 51,9% των ατόμων που βρίσκονταν σε «αρχή Πίνακας 5. Αποτελέσματα μέτρησης επιπέδων άγχους ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας σε σχέση με το στάδιο της θεραπείας. Έναρξη θεραπείας Κατά τη διάρκεια Επανένταξη Σύνολο Χαμηλός βαθμός , , ,1 Μέτριος βαθμός 19 26, ,2 86, ,9 Υψηλός βαθμός , , ,1 Σύνολο 20 25, , Δεν απάντησαν x 2 =1,8 DF=4 p>0,05 * Σχετική συχνότητα, **Αθροιστική συχνότητα Πίνακας 6. Αποτελέσματα μέτρησης επιπέδων άγχους ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας και ως κατάσταση σε σχέση με το φύλο. Άνδρες Γυναίκες Σύνολο n %* %** n %* %** n %* %** Ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας Χαμηλός βαθμός , ,1 Μέτριος βαθμός 42 59,2 87, ,8 93, ,9 Υψηλός βαθμός , , ,1 Σύνολο 48 60, , Δεν απάντησαν x 2 =2,8 DF=2 p<0,05 Ως κατάσταση Χαμηλός βαθμός , ,1 Μέτριος βαθμός 38 60,3 79, ,7 80, ,7 Υψηλός βαθμός , , ,2 Σύνολο 48 60, , Δεν απάντησαν x 2 =3,1 DF=2 p<0,05 *Σχετική συχνότητα, **Αθροιστική συχνότητα

6 AΓΧΟΣ-ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΟΥΣΙΕΣ 41 κατάθλιψης», τα 27 άτομα (65,9%) ήταν άνδρες και τα 14 άτομα (34,1%) ήταν γυναίκες. Επίσης, από το 41,8% των ατόμων που βρίσκονταν σε «κατάθλιψη», τα 18 άτομα (54,5%) ήταν άνδρες και τα 15 άτομα (45,5%) ήταν γυναίκες. Σε αντίθεση με τα παραπάνω, από το 6,3% των ατόμων που δεν εμφάνιζαν «κατάθλιψη», 3 άτομα (60,0%) ήταν άνδρες και 2 άτομα (20%) ήταν γυναίκες (πίν. 7). Σε σχέση με την ηλικία Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα 8, από το 51,9% των ατόμων που βρίσκονταν σε «αρχή κατάθλιψης», τo 22,0% είχε ηλικία «έως 30 ετών», το 73,2% ήταν ηλικίας «31 40 ετών» και το 4,9% είχε ηλικία «41 ετών και άνω». Επίσης, από το 41,8% των ατόμων που βρίσκονταν σε «κατάθλιψη», το 27,3% είχε ηλικία «έως 30 ετών», το 66,7% ήταν ηλικίας «31 40 ετών» και το 6,1% είχε ηλικία «>41 ετών». Σε αντίθεση με τα παραπάνω, από το 6,3% των ατόμων που δεν εμφάνιζαν «κατάθλιψη», το 60,0% είχε ηλικία «έως 30 ετών» και το 40,0% ήταν ηλικίας «31 40 ετών». Επίσης, μηδενικό ποσοστό είχε ηλικία «>41 ετών». Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα 9, από το 89,9% των ατόμων που παρουσίαζαν «μέτριο βαθμό» άγχους ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, το 23,9% είχε ηλικία «έως 30 ετών», το 71,8% ήταν ηλικίας «31 40 ετών» και το 4,2% είχε ηλικία «>41 ετών». Επίσης, από το 5,1% των ατόμων που παρουσίαζαν «υψηλό βαθμό» άγχους, το 25,0% είχε ηλικία «έως 30 ετών», το 75,0% ήταν ηλικίας «31 40 ετών» και μηδενικό ποσοστό είχε ηλικία «>40 ετών». Σε αντίθεση με τα παραπάνω, από το 5,1% των ατόμων που παρουσίαζαν «χαμηλό βαθμό» άγχους, μηδενικό ποσοστό ήταν ηλικίας «31 40 ετών», 75,0% είχε ηλικία «έως 30 ετών» και μόνο το 25,0% είχε ηλικία «>41 ετών». ΣΥΖΗΤΗΣΗ Από την παρούσα έρευνα προέκυψε ότι η κατάθλιψη εμφανίζεται με μεγαλύτερη συχνότητα στις γυναίκες απ ό,τι στους άνδρες. Επίσης, φάνηκε ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία είχαν λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν σημεία καταθλιπτικής νόσου, σε αντίθεση με τους νεότερους, οι οποίοι εμφάνιζαν σημεία της νόσου. Η σχέση ψυχιατρικής διαταραχής και εξάρτησης, όπως φάνηκε στην εν λόγω μελέτη, είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη. Πολλοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η ψυχοπαθολογία γίνεται σε πολλές περιπτώσεις το έδαφος πάνω στο οποίο μπορεί να εγκατασταθεί η τοξικομανία. Από μια μεγάλη επιδημιολογική έρευνα που αφορούσε σε νέους, ηλικίας ετών διαπιστώθηκε ότι ο Πίνακας 7. Αποτελέσματα μέτρησης επιπέδων κατάθλιψης σε σχέση με το φύλο. Άνδρες Γυναίκες Σύνολο n %* %** n %* %** n %* %** Καθόλου κατάθλιψη , , ,3 Αρχή κατάθλιψης 27 65,9 56, ,1 45, ,9 Ύπαρξη κατάθλιψης 18 54,5 37, ,5 48, ,8 Σύνολο 48 60, , Δεν απάντησαν x 2 =0,9 DF=2 p>0,05 *Σχετική συχνότητα, **Αθροιστική συχνότητα Πίνακας 8. Αποτελέσματα μέτρησης επιπέδων κατάθλιψης σε σχέση με την ηλικία. Έως 30 ετών ετών >41 ετών Σύνολο Καθόλου κατάθλιψη , , ,3 Αρχή κατάθλιψης , ,2 55,6 2 4, ,9 Ύπαρξη κατάθλιψης 9 27,3 42, ,7 40,7 2 6, ,8 Σύνολο 21 26, , , Δεν απάντησαν x 2 =3,4 DF=4 p<0,05 *Σχετική συχνότητα, **Αθροιστική συχνότητα

7 42 Κ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ και συν Πίνακας 9. Αποτελέσματα μέτρησης επιπέδων άγχους σε σχέση με την ηλικία. Έως 30 ετών ετών >40 ετών Σύνολο Ως κατάσταση Χαμηλός βαθμός , ,1 Μέτριος βαθμός 15 23,8 71, ,4 83,3 3 4, ,7 Υψηλός βαθμός , , ,2 Σύνολο 21 26, , , Δεν απάντησαν x 2 =10,3 DF=4 p<0,05 Ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας Χαμηλός βαθμός , ,1 Μέτριος βαθμός 17 23, ,8 94,4 3 4, ,9 Υψηλός βαθμός , , ,1 Σύνολο 21 26, , , Δεν απάντησαν x 2 =10,0 DF=4 p<0,05 *Σχετική συχνότητα, **Αθροιστική συχνότητα κίνδυνος κατάχρησης ουσιών είναι διπλάσιος όταν έχει προηγηθεί της χρήσης κάποιο επεισόδιο αγχώδους και καταθλιπτικής διαταραχής. 11 Κατά τον Hendriks, το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 50%. 12 Κατά τους Στεφανή και Κοκκέβη, το 25% των τοξικομανών εμφανίζει στη ζωή του κάποια διαταραχή συναισθηματικού τύπου. 13 Τα στοιχεία είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά για τους εφήβους. Αναφέρονται καταθλιπτικά συμπτώματα σε ποσοστό 47% των εφήβων τοξικομανών, αυτοκτονικός ιδεασμός στο 18% και κρίσεις πανικού στο 43%. 14 Σε μελέτη που διεξήχθη στον Καναδά και διήρκεσε 12 μήνες, η επίπτωση της κατάθλιψης ήταν τρεις φορές υψηλότερη σε άτομα με εξάρτηση απ ό,τι στο γενικό πληθυσμό. 15 Επί πλέον, αξιοσημείωτη συν-νοσηρότητα έχει παρατηρηθεί σε πολλές άλλες χώρες, όπως στην Ολλανδία, 16,17 στην Αγγλία 18 και στη Φινλανδία. 19 Σε εθνική μελέτη που εκπονήθηκε στη Σουηδία, μόνο το 25% των υπό θεραπεία ασθενών έπασχαν από ψυχιατρική διαταραχή. Από τους ασθενείς αυτούς, το 47% είχε ψυχιατρική διαταραχή μη σχετιζόμενη με τη χρήση ουσιών, το 34% έπασχε από αγχώδη διαταραχή, το 25% από κατάθλιψη και το 22% από διαταραχή προσωπικότητας. 20 Μερικοί ασθενείς με εξάρτηση αναφέρουν ότι τα συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης προηγούνταν της κατάχρησης ουσιών. Σε μερικές περιπτώσεις αυτό ενδεχομένως σημαίνει ότι τα ψυχιατρικά συμπτώματα προκάλεσαν την κατάχρηση ουσιών. 21 Σε άλλες περιπτώσεις, η ηλικία εμφάνισης των ψυχιατρικών διαταραχών είναι μικρότερη της ηλικίας χρήσης ουσιών. 22 Άλλοι ερευνητές τονίζουν ότι μερικά από τα συμπτώματα των ψυχικών διαταραχών που προκαλούνται από κατάχρηση ουσιών είναι προσωρινά. 23 Η συν-νοσηρότητα φαίνεται να είναι συχνότερα ο κανόνας απ ό,τι η εξαίρεση. Στο σχεδιασμό της θεραπείας θα πρέπει να ληφθούν υπ όψη τα ακόλουθα: Η σοβαρότητα της κατάστασης, αν οι παθήσεις που προκαλούνται οφείλονται στην κατάχρηση ουσιών ή είναι ανεξάρτητες, αν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται χωριστά, διαδοχικά ή ολοκληρωμένα, καθώς και η εύρεση κέντρων εξειδικευμένης θεραπείας. Μια επαρκής διάγνωση είναι απαραίτητη για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Θα πρέπει, λοιπόν, να συνειδητοποιηθεί το μέγεθος του προβλήματος και να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Σε αυτό μπορεί να βοηθήσει και να παρέμβει και ο(η) νοσηλευτής ως μέλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η ενημέρωση της κοινωνίας, μέσα στην οποία ανήκει, και της οικογένειας σχετικά με τα συμπτώματα, την πιθανή εξέλιξη και του τι είναι η κατάθλιψη μπορεί να συνδράμει στην πρώιμη αναγνώριση και στην άμεση αντιμετώπισή της στα άτομα με εξάρτηση από ουσίες. Πρέπει να ενθαρρύνονται τα άτομα με εξάρτηση από ουσίες να συναναστρέφονται με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Άλλωστε, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα και τα άτομα με εξάρτηση από ουσίες να συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες. Έτσι, το άτομο ξεφεύγει από τη μοναξιά και αποβάλλει τις άσχημες σκέψεις που τυχόν υπάρχουν (αναξιότητα, υποτίμηση του Εγώ). Επί πλέον, η στήριξη της οικογένειας (ψυχολογική

8 AΓΧΟΣ-ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΟΥΣΙΕΣ 43 υποστήριξη, ενημέρωση) είναι πολύ σημαντική, έτσι ώστε να είναι σε θέση αφ ενός να στηρίξει ψυχολογικά τα άτομα με εξάρτηση από ουσίες και αφ ετέρου να μην τα θέσει στο περιθώριο. Είναι ουσιαστικό για τα άτομα με εξάρτηση από ουσίες να αισθάνονται χρήσιμα και ότι δεν αποτελούν βάρος για τους δικούς τους ανθρώπους. EYXΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα θέλαμε πραγματικά να ευχαριστήσουμε το προσωπικό του Προγράμματος Ψυχικής Απεξάρτησης Τοξικομανών, καθώς και τους θεραπευόμενους για τη συνδρομή τους και την προθυμία τους να βοηθήσουν στη διεξαγωγή της έρευνας. ABSTRACT Investigation of anxiety and depression among individuals addicted to substances Κ. ΤHANOPOULOU, 1 Ε. KABA, 2 Μ. TSIRONI, 1 S. TZIAFERI, 1 S. PAPAPETROU, 1 V. ALIKARI, 1 S. ZYGA 1 1 Department of Nursing, Faculty of Human Movement and Quality of Life Sciences, University of the Peloponnese, Sparti, 2 Department of Nursing, Technological Educational Institute of Athens, Athens, Greece Archives of Hellenic Medicine 2015, 32(1):36 44 OBJECTIVE Investigation of the levels of anxiety and depression among individuals addicted to substances who requested help from a Mental Health Rehabilitation Program. METHOD To conduct this study quantitative methodology was considered appropriate. The study sample consisted of 79 individuals addicted to substances, who completed an anonymous, self-administered questionnaire recording the sociodemographic data and Spielberger s Anxiety Scale and Beck s Depression Scale. RESULTS Inductive analysis revealed statistically significant variations in stress and depression of the subjects in relation to gender, age, family situation and in particular the stage of treatment. CONCLUSIONS It is apparent that a Mental Health Rehabilitation Program for addicts should meet the demands of substance-dependent individuals for treatment of both anxiety and depression. Key words: Co-morbidity, Dependence, Substance abuse, Therapeutic community, Treatment of addiction Βιβλιογραφία 1. GOODMAN J, LOVEJOY PE, SHERRATT A. Consuming habits. Drugs in history and anthropology. 1st ed. Routledge, London & New York, 1995: BRADY KT, HALLIGAN P, MALCOLM RJ. Dual diagnosis. In: Galanter M, Kleber HD (eds) Textbook of substance abuse treatment. 2nd ed. American Psychiatric Press, Washington, 1999: DAVINDSON KM, RITSON BE. The relationship between alcohol dependence and depression. Alcohol Alcohol 1993, 28: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩ- ΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΙΑ ΕΚΤΕΠΝ. Ετήσια έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ για την κατάσταση των ναρκωτικών και των οινοπνευματωδών στην Ελλάδα ΕΠΙΨΥ, Αθήνα 5. YALOM I. Το ιστορικό πλαίσιο: Οι κοινωνικές ρίζες των κλινικών προβλημάτων. Στο: Yalom Ι (Επιμ.) Αλκοόλ. Από την εξάρτηση στη θεραπεία. ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ, Αθήνα, 2011: ΛΙAΠΠΑΣ Ι. Συν-νοσηρότητα ψυχιατρικών διαταραχών και κατάχρησης οινοπνεύματος. Στο: Λιάππας ΙΑ, Μέλλος ΕΔ, Πομίνι Β (Επιμ.) Κατάχρηση και εξάρτηση από το οινόπνευμα. Εκδόσεις ITACA Ελληνικό τμήμα, Αθήνα, SPIELBERGER CD. State-Trait Anxiety Inventory: Bibliography. 2nd ed. Consulting Psychologists Press, Palo Alto, CA, BECK AT, WARD CH, MENDELSON M, MOCK J, ERBAUGH J. An inventory for measuring depression. Arch Gen Psychiatry 1961, 4: MYSTAKIDOU K, TSILIKA E, PARPA E, SAKKAS P, VLAHOS L. The psychometric properties of the Greek version of the State-Trait Anxiety Inventory in cancer patients receiving palliative care. Psychol Health 2009, 24: MYSTAKIDOU K, TSILIKA E, PARPA E, SMYRNIOTIS V, GALANOS A, VLA- HOS L. Beck Depression Inventory: Exploring its psychometric properties in a palliative care population of advanced cancer patients. Eur J Cancer Care (Engl) 2007, 16: CHRISTIE KA, BURKE JD Jr, REGIER DA, RAE DS, BOYD JH, LOCKE BZ. Epidemiologic evidence for early onset of mental disorders and higher risk of drug abuse in young adults. Am J Psychiatry 1988, 145: HENDRIKS VM. Psychiatric disorders in a Dutch addict population: Rates and correlates of DSM-III diagnosis. J Consult Clin Psychol 1990, 58: KOKKEVI A, STEFANIS C. Drug abuse and psychiatric comorbidity. Compr Psychiatry 1995, 36: CHATLOS JC. Adolescent dual diagnosis: A 12-step transformational model. J Psychoactive Drugs 1989, 21: CURRIE SR, PATTEN SB, WILLIAMS JV, WANG J, BECK CA, EL-GUEBALY N ET AL. Comorbidity of major depression with substance use disorders. Can J Psychiatry 2005, 50: DE GRAAF R, BIJL RV, TEN HAVE M, BEEKMAN AT, VOLLEBERGH WA.

9 44 Κ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ και συν Pathways to comorbidity: The transition of pure mood, anxiety and substance use disorders into comorbid conditions in a longitudinal population-based study. J Affect Disord 2004, 82: DE GRAAF R, BIJL RV, SMIT F, VOLLEBERGH WA, SPIJKER J. Risk factors for 12-month comorbidity of mood, anxiety, and substance use disorders: Findings from the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study. Am J Psychiatry 2002, 159: FARRELL M, HOWES S, BEBBINGTON P, BRUGHA T, JENKINS R, LEWIS G ET AL. Nicotine, alcohol and drug dependence and psychiatric comorbidity. Results of a national household survey. Br J Psychiatry 2001,179: AALTO-SETÄLÄ T, MARTTUNEN M, TUULIO-HENRIKSSON A, POIKO- LAINEN K, LÖNNQVIST J. One-month prevalence of depression and other DSM-IV disorders among young adults. Psychol Med 2001, 31: GRÅWE RWRT. Rus og psykiske lidelser i psykisk helsevern for voksne. SINTEF Helse; Ref Type: Report 21. MARKOU A, KOSTEN TR, KOOB GF. Neurobiological similarities in depression and drug dependence: A self-medication hypothesis. Neuropsychopharmacology 1998, 18: ΚESSLER RC, AMMINGER GP, AQUILAR-GAXIOLA S, ALONSO J, LEE S, USTÜN TB. Age of onset of mental disorders: A review of recent literature. Curr Opin Psychiatry 2007, 20: BROWN SA, INABA RK, GILLIN JC, SCHUCKIT MA, STEWART MA, IRWIN MR. Alcoholism and affective disorder: Clinical course of depressive symptoms. Am J Psychiatry 1995, 152:45 52 Corresponding author: V. Alikari, 25 Glykerias street, GR Petroupolis, Greece

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1

Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1 Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1 1 Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, Α.Π.Θ., Γ.Π.Ν. «Γ.Παπανικολάου» 2 Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου

Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου Πανταζής Α. Ιορδανίδης Διδάκτωρ Ψυχιατρικής Α.Π.Θ Καθηγητής Ψυχολογίας & Διατροφής, ΑΤΕΙ Ιορδανίδης,, 10/3/11 1 ρ.πανταζής Ιορδανίδης, 10/3/11 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 18 ΑΝΩ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Επεξεργασία και ανάλυση ερωτηματολογίου TDI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ. Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Απολογιστικά Στοιχεία: Ιούλιος Δεκέμβριος 2012

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ. Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Απολογιστικά Στοιχεία: Ιούλιος Δεκέμβριος 2012 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Απολογιστικά Στοιχεία: Ιούλιος Δεκέμβριος 2012 Πρόγραμμα «αντι-στίγμα» Τι είναι η Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ; Αικατερίνη Παρασκευαΐδου Ιατρός -Επιθεωρήτρια Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας ΣΕΠΕ ΚΕΠΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ; Αικατερίνη Παρασκευαΐδου Ιατρός -Επιθεωρήτρια Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας ΣΕΠΕ ΚΕΠΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ; Αικατερίνη Παρασκευαΐδου Ιατρός -Επιθεωρήτρια Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας ΣΕΠΕ ΚΕΠΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Τι είναι υγεία; Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Έχουν αναπτυχθεί δύο συστήματα ταξινόμησης και διάγνωσης ψυχικών διαταραχών βάσει κριτηρίων, τα οποία συνήθως χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο:

Έχουν αναπτυχθεί δύο συστήματα ταξινόμησης και διάγνωσης ψυχικών διαταραχών βάσει κριτηρίων, τα οποία συνήθως χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο: Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την ακούσια νοσηλεία ασθενών σε µια ψυχιατρική κλινική

Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την ακούσια νοσηλεία ασθενών σε µια ψυχιατρική κλινική 110 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 14 (2), 2003 Ερευνητική εργασία Research paper Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την ακούσια νοσηλεία ασθενών σε µια ψυχιατρική κλινική Β. Μποζίκας, 1 Β. Τσιπροπούλου, 1 Χ. εσερή, 1 Μ. Κοσµίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Θέματα που θα αναπτυχθούν Άσκηση και κατάθλιψη Άσκηση και σχιζοφρένεια Άσκηση και αλκοόλ Εισαγωγή Για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης και

Διαβάστε περισσότερα

Επιπολασμός και κοινωνικοδημογραφικές συσχετίσεις της ψυχιατρικής νοσηρότητας σε αγροτικές κοινότητες της περιφέρειας του βόρειου Αιγαίου

Επιπολασμός και κοινωνικοδημογραφικές συσχετίσεις της ψυχιατρικής νοσηρότητας σε αγροτικές κοινότητες της περιφέρειας του βόρειου Αιγαίου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2007, 24(Συμπλ 1):30-36 Επιπολασμός και κοινωνικοδημογραφικές συσχετίσεις της ψυχιατρικής νοσηρότητας σε αγροτικές κοινότητες της περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συλλήψεις για Ναρκωτικά ανά 1000 κατ.

Συλλήψεις για Ναρκωτικά ανά 1000 κατ. ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ: 3 (ΣΥΝΟΛΟ 7) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ ΖΩΗ» ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ, ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΙΣΜΟΣ. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Χρήση και Κατάχρηση Διαδικτύου σε παιδιά & εφήβους ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Μ.Ε.Υ.

«ΕΘΙΣΜΟΣ. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Χρήση και Κατάχρηση Διαδικτύου σε παιδιά & εφήβους ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Μ.Ε.Υ. «ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Χρήση και Κατάχρηση Διαδικτύου σε παιδιά & εφήβους ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Μ.Ε.Υ. Άρτεμις Τσίτσικα - Λέκτορας Εφηβικής Παιδιατρικής Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟΧΟΙ Το ερευνητικό αυτό σχέδιο εντάσσεται στο ευρύτερο πεδίο της οικονομικής αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, συνίσταται στη συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ

Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τροποποίηση της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ HAMILTON ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (HAM-D)

ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ HAMILTON ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (HAM-D) ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ HAMILTON ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (HAM-D) Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ HAM-D : Για κάθε ερώτηση, επιλέξτε τον αριθµό εκείνο που αντιπροσωπεύει καλύτερα τον/την ασθενή κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

μαθητών, ανά φύλο, ηλικία και, όπου είναι δυνατόν, διαχρονικά. Σχολιάζονται μόνο οι στατιστικά σημαντικές διαφορές (επίπεδο σημαντικότητας p< 0,01).

μαθητών, ανά φύλο, ηλικία και, όπου είναι δυνατόν, διαχρονικά. Σχολιάζονται μόνο οι στατιστικά σημαντικές διαφορές (επίπεδο σημαντικότητας p< 0,01). Εισαγωγή Το οικογενειακό περιβάλλον αποτελεί το πρωταρχικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση του εφήβου και η οικογενειακή ζωή αναγνωρίζεται, όλο και περισσότερο, ως ο σημαντικότερος μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Επιπολασμός κοινών ψυχιατρικών διαταραχών σε μια νησιωτική περιοχή Εκτίμηση αναγκών και σχεδιασμός δράσεων ψυχικής υγείας

Επιπολασμός κοινών ψυχιατρικών διαταραχών σε μια νησιωτική περιοχή Εκτίμηση αναγκών και σχεδιασμός δράσεων ψυχικής υγείας ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 200, 27(4):675-683 Επιπολασμός κοινών ψυχιατρικών διαταραχών σε μια νησιωτική περιοχή Εκτίμηση αναγκών και σχεδιασμός δράσεων ψυχικής υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακό στρες και Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης λειτουργών υγείας Κωνσταντινος Ν Φουντουλάκης

Εργασιακό στρες και Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης λειτουργών υγείας Κωνσταντινος Ν Φουντουλάκης Εργασιακό στρες και Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης λειτουργών υγείας Κωνσταντινος Ν Φουντουλάκης Επικουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής Γ Παν Ψυχιατρική Κλινική ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια

Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια ρ ZΩΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ Νευρολόγος ιευθύντρια ΕΣΥ Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια µορφή κατάθλιψης,

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσα αποτελέσματα διακοπής του καπνίσματος. Στερητικά Συμπτώματα. Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος

Άμεσα αποτελέσματα διακοπής του καπνίσματος. Στερητικά Συμπτώματα. Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος Άμεσα αποτελέσματα διακοπής του καπνίσματος Στερητικά Συμπτώματα Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος Εκδηλώσεις αμέσως μετά τη διακοπή του καπνίσματος Στερητικές εκδηλώσεις - ταξινόμηση Εργαλεία διάγνωσης και καταγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Η αυτοκτονική συµπεριφορά ορίζεται ως η συµπεριφορά, κατά την οποία το άτοµο θέλει να κάνει κακό στον εαυτό του µε σκοπό να δώσει ένα τέλος στη ζωή του. ιαχωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, Γ.Ν.Π. «Π.. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΟΜEΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ωνιομανία σε κρίση. Ονοματεπώνυμο:Βάρθη Ρεγγίνα Σειρά:MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΩΜΚΟΣ

Ωνιομανία σε κρίση. Ονοματεπώνυμο:Βάρθη Ρεγγίνα Σειρά:MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΩΜΚΟΣ Ωνιομανία σε κρίση Ονοματεπώνυμο:Βάρθη Ρεγγίνα Σειρά:MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΩΜΚΟΣ Δεκέμβριος 2011 Ωνιομανία Υπερκαταναλωτισμός αγορομανίαωνιομανία (shopaholic) # Αγοραθεραπεία (shopping

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑΥΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑΥΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑΥΤΕΣ Β. Μενούτης, Β. Παυλόπουλος, Λ. Τζέμος, Χ. Δημητρακόπουλος, Χ. Γεωργόπουλος, Σ. Λαρεντζάκης Γραφείο Προληπτικής Ψυχικής Υγιεινής Πολεμικού Ναυτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Safer internet. a multiannual Community Programme on promoting safer use of the Internet and new online technologies.

Safer internet. a multiannual Community Programme on promoting safer use of the Internet and new online technologies. Ευρωπαϊκή Μελέτη για τις συμπεριφορές εξάρτησης στο Διαδίκτυο - EU NET ADB Άρτεμις Τσίτσικα Λέκτορας Εφηβικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστ. Υπεύθυνος Προγράμματος «Αριάδνη» ρ η Επιστ. Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη

Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Κατάθλιψη και Οικονομική Κρίση Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Στοιχεία για το διάστημα Ιανουάριος Ιούνιος 2011 Πρόγραμμα «αντι-στίγμα» Αθήνα, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ. Προσωπικές πληροφορίες. 17121 N. ΑΘΗΝΑ, (Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Ελλάδα) mpsarrakou@gmail.com. Ελληνική.

Βιογραφικό σημείωμα Europass ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ. Προσωπικές πληροφορίες. 17121 N. ΑΘΗΝΑ, (Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Ελλάδα) mpsarrakou@gmail.com. Ελληνική. Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΘΡΑΚΗΣ 19, 17121 N. ΑΘΗΝΑ, (Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Ελλάδα) Διεύθυνση (-εις) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Τηλέφωνο (-α) 2109329890

Διαβάστε περισσότερα

Είναι υποειδικότητα της ψυχιατρικής που διαμεσολαβεί μεταξύ της ψυχιατρικής και υπόλοιπης ιατρικής Αντικείμενο της ο ασθενής του γενικού νοσοκομείου

Είναι υποειδικότητα της ψυχιατρικής που διαμεσολαβεί μεταξύ της ψυχιατρικής και υπόλοιπης ιατρικής Αντικείμενο της ο ασθενής του γενικού νοσοκομείου Είναι υποειδικότητα της ψυχιατρικής που διαμεσολαβεί μεταξύ της ψυχιατρικής και υπόλοιπης ιατρικής Αντικείμενο της ο ασθενής του γενικού νοσοκομείου που αντιμετωπίζει ψυχικά προβλήματα λόγω της σωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΝΟΣΕΙ Ραφαέλλα Χαραλάμπους Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες πώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 19, ΑΘΗΝΑ, 17121 Ν.ΣΜΥΡΝΗ Τηλέφωνο (-α) 2109329890, 6948595973 Διεύθυνση E-mail mpsarrakou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Γρεβενών

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Γρεβενών Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές Έρευνα ESPAD 2011 Αποτελέσματα για το Ν. Γρεβενών Σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Greek Leadership Diabetes Forum 11-April 2014

Greek Leadership Diabetes Forum 11-April 2014 Greek Leadership Diabetes Forum 11-April 2014 MΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Σ.Ι.Παππάς «Το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση του ΣΔτ2. Ο Διαβήτης ως πρότυπο χρόνιων νόσων» ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΒΙΩΣIΜΟΤΗΤΑΣ Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Γνώσεις, στάσεις και ποιότητα ζωής σε ασθενείς με λέμφωμα Οι ασθενείς που πάσχουν από λέμφωμα στην Ελλάδα εμφανίζονται ελλιπώς ενημερωμένοι σχετικά με ζητήματα που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΙΤΙΑ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΙΤΙΑ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Συνεδρίου-Σεμιναρίου Μητρικού Θηλασμού Μιλένα Ρούσκοβα 22-26 Οκτωβρίου 2014 ΞΑΝΘΗ ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΙΤΙΑ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Παναγιώτης Μ. Σαμαράς Ψυχολόγος Mphil, PgDip, BSc Hons κατάθλιψη της λοχείας Κύρια

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

«Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας»

«Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας» «Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας» Mαρίνα Οικονόµου-Λαλιώτη Επικ. Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Επιστηµονικά Υπεύθυνη του Προγράµµατος «αντι-στίγµα» ΕΠΙΨΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Φορτίο των Φροντιστών Ανοϊκών Aσθενών

Το Φορτίο των Φροντιστών Ανοϊκών Aσθενών Το Φορτίο των Φροντιστών Ανοϊκών Aσθενών Δρ. Παρασκευή Σακκά Νευρολόγος Ψυχίατρος Τμήμα Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων Εγκεφάλου Ιατρείο Μνήμης Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα που αφορούν στον καρκίνο είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του ελέγχου του καρκίνου

Τα δεδομένα που αφορούν στον καρκίνο είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του ελέγχου του καρκίνου Τα δεδομένα που αφορούν στον καρκίνο είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του ελέγχου του καρκίνου Πέτρος Καρακίτσος Καθηγητής Κυτταρολογίας Διευθυντής Εργαστηρίου Διαγνωστικής

Διαβάστε περισσότερα

212 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 23 (3), 2012. Ψυχιατρική 2012, 23:212 220

212 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 23 (3), 2012. Ψυχιατρική 2012, 23:212 220 212 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 23 (3), 2012 Ερευνητική εργασία Research article M. Σαμακουρή, 1,2 Γ. Μπούχος, 1 Μ. Καδόγλου, 1 Α. Γιαντσελίδου, 1 Κ. Τσολάκη, 1 Μ. Λειβαδίτης, 1,2 1 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

PSYCHIATRIKI 20 (1), 2009 17. Β. Λεωνιδάκη, Μ. Μαλλιώρη. Α Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αθήνα

PSYCHIATRIKI 20 (1), 2009 17. Β. Λεωνιδάκη, Μ. Μαλλιώρη. Α Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αθήνα PSYCHIATRIKI 20 (1), 2009 17 Ανασκόπηση Review Β. Λεωνιδάκη, Μ. Μαλλιώρη Α Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αθήνα Ψυχιατρική 2009, 20:17 34 Ηπαρούσα ανασκόπηση αφορά το θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 2010

ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 2010 H ποιότητα ζωής στον αντίποδα της ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 16-2-2010 2010 Μ. Τζινιέρη Κοκκώση, Ph.D Επικ. Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας Α Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών-Αιγινήτειο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2 (2010) ΚΕΚ Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής 3 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Μελέτη για τις συμπεριφορές εξάρτησης στο Διαδίκτυο- EU NET ADB

Ευρωπαϊκή Μελέτη για τις συμπεριφορές εξάρτησης στο Διαδίκτυο- EU NET ADB Ευρωπαϊκή Μελέτη για τις συμπεριφορές εξάρτησης στο Διαδίκτυο- EU NET ADB Kορμάς Γιώργος Συντονιστής Προγράμματος«Αριάδνη» Υπεύθυνος Γραμμής Βοηθείας Υποστηρίζω Επ.Συνεργάτης Μονάδας Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ)

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδική 6ία στην κοινωνία και την υγεία

Η παιδική 6ία στην κοινωνία και την υγεία Η παιδική 6ία στην κοινωνία και την υγεία Γιάννης Υφαντόπουλος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ πάρχουν πολλές περιπτώσεις Βίας σε Βάρος των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2 ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2014, 31(6):702-717 Διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τη χρήση υπολογιστών με τη βοήθεια ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στο

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN MATTERS INSTITUTE. Προγράμματα. Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2015. Promoting Excellence in Mental Health through Learning

BRAIN MATTERS INSTITUTE. Προγράμματα. Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2015. Promoting Excellence in Mental Health through Learning BRAIN MATTERS INSTITUTE Προγράμματα Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2015 Στόχος του η Προώθηση της Ψυχικής Υγείας μέσα από την Μάθηση Promoting Excellence in Mental Health through Learning www.brainmattersinstitute.com

Διαβάστε περισσότερα

Προς δημοσίευση Αθήνα, 27.7.2015

Προς δημοσίευση Αθήνα, 27.7.2015 Α.Π. : 2508 Προς δημοσίευση Αθήνα, 27.7.2015 Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) Ν.Π.Ι.Δ., που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης, έρευνας, στον τομέα της αντιμετώπισης της ουσιοεξάρτησης

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτησιογόνες ουσίες

Εξαρτησιογόνες ουσίες Ναρκωτικά Ναρκωτικά-Εξάρτηση Ο όρος ναρκωτικά χρησιµοποιείται για να χαρακτηρίσει όλες τις τοξικές ψυχοτρόπες ουσίες που διακινούνται παρανόµως και προκαλούν σοβαρή διαστρέβλωση της προσωπικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές συμπεριφοράς ανοϊκών

Διαταραχές συμπεριφοράς ανοϊκών Επιστημονικό Συμπόσιο ALCOVE Αθήνα 12 & 13 Οκτωβρίου 2012 Διαταραχές συμπεριφοράς ανοϊκών ασθενών που φροντίζονται στο σπίτι Ελένη Μαργιώτη Κλινική Νευροψυχολόγος Συντονίστρια Κέντρου Ημέρας Αμαρουσίου

Διαβάστε περισσότερα

πρίσμα της παραγωγικότητας Ολιστική προσέγγιση" Κρικέλλα Αλκινόη-Ιατρός Εργασίας Πετροχείλου Αικατερίνη-Κλινική Ψυχολόγος

πρίσμα της παραγωγικότητας Ολιστική προσέγγιση Κρικέλλα Αλκινόη-Ιατρός Εργασίας Πετροχείλου Αικατερίνη-Κλινική Ψυχολόγος "Η χρόνια νόσος μέσα από το πρίσμα της παραγωγικότητας Ολιστική προσέγγιση" Κρικέλλα Αλκινόη-Ιατρός Εργασίας Πετροχείλου Αικατερίνη-Κλινική Ψυχολόγος ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ιατρική ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Δεκέμβριος 2011 Στόχος Έρευνας H βιτρίνα των καταστημάτων αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Σ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ (1), Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ (2) (1) (2) ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΕΠΕ, Ελ. Βενιζέλου 63-71, 142 31 Νέα Ιωνία,

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Σακχαρώδης Διαβήτης Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Number of people with diabetes by IDF Region, 2013 IDF Diabetes Atlas.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική στον Τομέα της Τοξικοεξάρτησης: οι Γνώσεις, οι Δεξιότητες και η Στάση στην Επαγγελματική Πρακτική 9ος κύκλος 2014-2015

Συμβουλευτική στον Τομέα της Τοξικοεξάρτησης: οι Γνώσεις, οι Δεξιότητες και η Στάση στην Επαγγελματική Πρακτική 9ος κύκλος 2014-2015 Συμβουλευτική στον Τομέα της Τοξικοεξάρτησης: οι Γνώσεις, οι Δεξιότητες και η Στάση στην Επαγγελματική Πρακτική 9ος κύκλος 2014-2015 Κέντρο Θεραπείας Συμβουλευτική στον Τομέα της Τοξικοεξάρτησης: Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Εισαγωγή στο P.A.S.W. Υποχρεωτικό μάθημα 4 ου εξαμήνου

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιημένες εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις από την Βρετανική Ένωση Ψυχολόγων

Πιστοποιημένες εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις από την Βρετανική Ένωση Ψυχολόγων Πιστοποιημένες εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις από την Βρετανική Ένωση Ψυχολόγων Εισαγωγή στην Κλινική Νευροψυχολογία της Μείζωνος Κατάθλιψης & της Σχιζοφρένειας (ONLINE CLINICAL SEMINAR) Εισηγητής: Δρ. Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ψυχοθεραπεία;

Τι είναι ψυχοθεραπεία; (M. HERSEN και W. SLEDGE, Encyclopedia of Psychotherapy Academic Press, 2002) 1 Τι είναι ψυχοθεραπεία; Ψυχοθεραπεία είναι η λεκτική επικοινωνία μεταξύ θεραπευόμενου και ψυχοθεραπευτή με σκοπό : Την διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται σε σχέση µε το πώς ο/η ασθενής αισθάνονταν την περασµένη εβδοµάδα.

Η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται σε σχέση µε το πώς ο/η ασθενής αισθάνονταν την περασµένη εβδοµάδα. Κλίµακα Μontgomery Asberg για την Κατάθλιψη Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ MADRS: Η βαθµολόγηση πρέπει να γίνεται κατόπιν συνέντευξης µε τον/την ασθενή, αρχίζοντας από γενικές ερωτήσεις µε τα συµπτώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Βάγια Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Βάγια Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος «Ενδυνάμωση και υποστήριξη ομάδων οικογενειών ατόμων με αυτισμό» Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ΙΙ ΕΠΕΑΕΚ Ενέργεια 1.1.4 Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Πράξη 1.1.4 α Φορέας Υλοποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ. για την έρευνα. «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ. για την έρευνα. «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ για την έρευνα «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας» Η Έρευνα - γενικά Η έρευνα αυτή αφορά τη σχεδίαση και διεξαγωγή μιας πανελλαδικής έρευνας για την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη

Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη 3 η Πανελλήνια Συνάντηση Συλλόγων Ατόμων και Γονέων Παιδιών με Ρευματικές παθήσεις Αθήνα 3-4 Οκτωβρίου 2014 Κατερίνα Κουτσογιάννη Πρόεδρος Σ Ρ Κ Ορισμός Ως "συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης Προαγωγή Υγείας Προγράμματα άσκησης Σύσταση 13: Συστήνεται οι Γενικοί Ιατροί, άλλοι Ιατροί, καθώς και επαγγελματίες υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας να ενθαρρύνουν τους ασθενείς με κατάθλιψη (κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ «ΓΕΦΥΡΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ «ΓΕΦΥΡΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ «ΓΕΦΥΡΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Την εποχή που διανύουμε οι ψυχοτρόπες ουσίες είναι παντού. Δυστυχώς η μάστιγα των ναρκωτικών εξαπλώνεται πολύ γρήγορα και έπαψε να είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές. Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo.

Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές. Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo. Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo.gr Διαχείριση κρίσεων: Ψυχο-κοινωνικές «Ακόμα και οι χώρες που είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική στον Τομέα της Τοξικοεξάρτησης: οι Γνώσεις, οι Δεξιότητες και η Στάση στην Επαγγελματική Πρακτική

Συμβουλευτική στον Τομέα της Τοξικοεξάρτησης: οι Γνώσεις, οι Δεξιότητες και η Στάση στην Επαγγελματική Πρακτική 8 ος Κύκλος Σπουδών 2012-2013 Συμβουλευτική στον Τομέα της Τοξικοεξάρτησης: οι Γνώσεις, οι Δεξιότητες και η Στάση στην Επαγγελματική Πρακτική Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων www.kethea.gr Τομέας Ψυχιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής στην Εφηβεία

Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής στην Εφηβεία Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής στην Εφηβεία Β. Α. Παπαγεωργίου MD, Med, Δρ. Α.Π.Θ. Παιδοψυχίατρος - TEACCH Consultant τ. Επίκουρος Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής Οι Δ.Π.Τ. Δεν είναι απλώς αποκλίνουσες διατροφικές

Διαβάστε περισσότερα

Επικινδυνότητακαι. και Ψυχικές ιαταραχές. Α. ουζένης Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατροδικαστικής Αθηνών Β Ψυχιατρική Κλινική, Αττικο Νοσοκοµείο

Επικινδυνότητακαι. και Ψυχικές ιαταραχές. Α. ουζένης Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατροδικαστικής Αθηνών Β Ψυχιατρική Κλινική, Αττικο Νοσοκοµείο Επικινδυνότητακαι και Ψυχικές ιαταραχές Α. ουζένης Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατροδικαστικής Ιατρική Σχολή Παν/µιου Αθηνών Β Ψυχιατρική Κλινική, Αττικο Νοσοκοµείο Ποιόςείναι είναιεπικίνδυνος; Κοινωνικοδηµογραφικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην έρευνα χρησιµοποίησης υπηρεσιών υγείας χρησιµοποιούνται επιδηµιολογικές, κοινωνιολογικές, οικονοµετρικές, καθώς και καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΥΡΙΚΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΥΡΙΚΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΥΡΙΚΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΝΤΕΛΙΜΙΧΑΛΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ MSc ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ι.ΙΕΚ ΒΑΪΑ ΜΠΑΛΩΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΜΕΘ ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Άσθμα. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Άσθμα. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Άσθμα Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Γ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ιαχρονική παρακολούθηση της υγείας των Ελληνοπαίδων από τη γέννηση ως τα 18 χρόνια Χρύσα Μπακούλα Καθηγήτρια Παιδιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών

ιαχρονική παρακολούθηση της υγείας των Ελληνοπαίδων από τη γέννηση ως τα 18 χρόνια Χρύσα Μπακούλα Καθηγήτρια Παιδιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών ιαχρονική παρακολούθηση της υγείας των Ελληνοπαίδων από τη γέννηση ως τα 18 χρόνια Χρύσα Μπακούλα Καθηγήτρια Παιδιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών Η εκκίνηση... Α Πανελλήνια Περιγεννητική Έρευνα όλοι ανεξαιρέτως

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές συμπεριφοράς στην Άνοια

Διαταραχές συμπεριφοράς στην Άνοια Διαταραχές συμπεριφοράς στην Άνοια Κώστας Νικολάου ψυχίατρος Παρουσίαση βασισμένη στο: BPSD Educational Pack, International Psychogeriatric Association (IPA) 2002 Τα Συμπεριφορικά και Ψυχολογικά συμπτώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ(Διαφ.1) Στη 10χρονη εμπειρία μου με χρήστες ηρωίνης

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχιατρική 2010, 21:54 59

Ψυχιατρική 2010, 21:54 59 54 PSYCHIATRIKI 21 (1), 2010 Eρευνητική εργασία Research article - (AUDIT) Γ.Ι. Μουσσάς,1 Γ. Νταντούτη,2 Α. Δουζένης, 3 Ε. Πουλής,2 A. Τσελεμπής, 1 Δ. Μπράτης, 1 Χ. Χριστοδούλου, 3 Ε. Λύκουρας 3 1 Ψυχιατρικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ονοματεπώνυμο: Κυπριωτάκη Αθηνά Νεκταρία Ειδικότητα: Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια Σύμβουλος Ανθρωπίνων Συστημάτων Ημερομηνία Γέννησης: 04/09/1976 Τόπος Γέννησης: Σπάρτη Ν. Λακωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά για την περιοχή Αττικής ο αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής: Ειδικότητα Αριθμός θέσεων Κωδ. Θέσης. Ψυχίατρος 1 ΨΥΧΤ-ΑΤ1

Αναλυτικά για την περιοχή Αττικής ο αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής: Ειδικότητα Αριθμός θέσεων Κωδ. Θέσης. Ψυχίατρος 1 ΨΥΧΤ-ΑΤ1 Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) Ν.Π.Ι.Δ., που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης, έρευνας, στον τομέα της αντιμετώπισης της ουσιοεξάρτησης και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Πορεία, Πρόγνωση και Θεραπεία. Φίλιππος Γουρζής Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Πορεία, Πρόγνωση και Θεραπεία. Φίλιππος Γουρζής Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Πορεία, Πρόγνωση και Θεραπεία Φίλιππος Γουρζής Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών Πορεία, Πρόγνωση Η πορεία είναι κρίσιμος παράγοντας για την εκτίμηση των κοινωνικών συνεπειών, του κόστους,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ. Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ. Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc Εξειδικευμένες ασκήσεις προσαρμοσμένες στον τύπο της σκολίωσης Τρισδιάστατη αυτοδιόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις ευρετηρίου: νόσος του Πάρκινσον, µείζων κατάθλιψη, δυσθυµία, διαταραχές διάθεσης, άνοια.

Λέξεις ευρετηρίου: νόσος του Πάρκινσον, µείζων κατάθλιψη, δυσθυµία, διαταραχές διάθεσης, άνοια. ιαταραχές της διάθεσης και άνοια σε παρκινσονικούς ασθενείς Ε. Πάλλης, 1 Ι. Πεδιαδίτης, 2 Ε. Καναβάκης, 3 Η. Πρασσάς 1 1 Νευρολογικό, 2 Παθολογικό, 3 ΨυχιατρικόΤµήµα Βενιζελείου Περιφερειακού Γενικού Νοσοκοµείου

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Αποτελεσμάτων Πανελλή Πανελλ νια ς Έρ Έ ευνα ς για γ τ η τ ν η ν Ψωρ Ψω ίασ ίασ

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Αποτελεσμάτων Πανελλή Πανελλ νια ς Έρ Έ ευνα ς για γ τ η τ ν η ν Ψωρ Ψω ίασ ίασ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλήνιας Έρευνας ςγ για την Ψωρίαση Ετοιμάστηκε για τις: Ταυτότητα Έρευνας Μθδλ Μεθοδολογία: Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου στο internet και αυτοσυμπληρούμενα ερωτηματολόγια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ Ι ΕΟΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΤΑΡΑΧΗΣ: ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ Ι ΕΟΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΤΑΡΑΧΗΣ: ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ HELLENIC SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF PSYCHIATRY AND RELATED SCIENCES ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο πραγματικά γνωρίζουμε το διαδίκτυο; Μία έρευνα που παρουσιάζει την συμπεριφορά των εφήβων σε σχέση μ αυτό.

Πόσο πραγματικά γνωρίζουμε το διαδίκτυο; Μία έρευνα που παρουσιάζει την συμπεριφορά των εφήβων σε σχέση μ αυτό. Πόσο πραγματικά γνωρίζουμε το διαδίκτυο; Μία έρευνα που παρουσιάζει την συμπεριφορά των εφήβων σε σχέση μ αυτό. Γεώργιος Ασσιόγλου Εκπαιδευτήρια Απόστολος Παύλος gassi384@hotmail.com Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα