ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε."

Transcript

1 ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ.Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα Τ.Κ ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/19

2 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Ισολογισμός. 1 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως. 2 Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων... 3 Κατάσταση Ταμειακών Ροών 4 Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων. 5-22

3 Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ <<ALLIANZ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ>> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Θέτουμε υπόψη σας τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας της χρήσης από 1/1/2008 έως 31/12/2008 όπως αυτές έχουν συνταχθεί με βάση τα ΔΠΧΠ. Διευκρινιστικά για τα στοιχεία αυτά, όπως και γενικότερα για την πορεία της Εταιρείας σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Για τη χρήση 1/1-31/12/2009 εν μέσω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης η εταιρεία προβλέπεται να διατηρήσει την κερδοφορία της και την σχετική αύξηση του μεριδίου της στην αγορά.προς τούτο θα συμβάλλουν τόσο οι αποδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται, όσο και η ανάπτυξη των εργασιών στη διαχείριση χαρτοφυλακίων ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών και στην αντιπροσώπευση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της AGIF. Πιο συγκεκριμένα και στα πλαίσια του 3ετούς πλάνου της εταιρείας προβλέπεται σταθερή κερδοφορία με σημαντικό περιορισμό των δαπανών και ταυτόχρονη αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων και αντιστοίχως των εσόδων. Στα ίδια πλαίσια προβλέπεται σημαντική αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων τρίτων και την ιδιαίτερη ανάπτυξη των πωλήσεων των αμοιβαίων κεφαλαίων της AGIF. Η εταιρεία λόγω της φύσης της και του αντικειμένου της δεν αντιμετωπίζει χρηματοοικονομικούς κινδύνους ούτε χορηγεί πιστώσεις και ως εκ τούτου δεν εφαρμόζει πολιτικές αντιστάθμισης και αντιμετώπισης πιστωτικού κινδύνου. Σε ότι αφορά τον κίνδυνο ρευστότητας αυτός είναι σχετικά μηδαμινός αφού το κύριο έσοδο της εταιρείας προέρχεται από τη διαχείριση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και καταβάλλεται σε αυτήν σε μηναία βάση. 1.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η οικονομική κατάσταση της εταιρίας απεικονίζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης. Κατά την σύνταξή τους η εταιρεία εφάρμοσε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ). Τα κυριότερα μεγέθη της οικονομικής χρήσης 2008 έχουν ως εξής : ΕΤΑΙΡΙΑ Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Σύνολο Ενεργητικού Έσοδα διαχείρισης Λοιπά έσοδα Κόστος Διαχείρισης ( ) ( ) Λειτουργικά Έξοδα ( ) ( ) Κέρδη/(ζημίες) προ Φόρων Κέρδη/(ζημίες) μετά από Φόρους

4 2.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η εταιρεία διαχειρίζεται 7 Αμοιβαία Κεφάλαια με συνολικό Ενεργητικό την 31/12/ Εκτός της διαχείρισης αυτών των Α/Κ, αντιπροσωπεύει βάσει συμφωνίας τα Α/Κ της AGIF. Η αντιπροσώπευση αυτή επέφερε για την χρήση 1/1-31/12/08 στην εταιρεία έσοδα ποσού Στο 2008 η Εταιρεία συνέχισε τη διαχείριση χαρτοφυλακίου ιδιωτών, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.3283/2004. Τα έξοδα της χρήσης παρουσίασαν μείωση λόγω της συνεχιζόμενης προσπάθειας περιορισμού του λειτουργικού κόστους. 3.Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ Α/Κ Στο τέλος του 2008 στην ελληνική αγορά δραστηριοποιούνται 22 Α.Ε.Δ.Α.Κ. έχοντας υπό διαχείριση 352 Α/Κ. Το συνολικό ενεργητικό της αγοράς διαμορφώθηκε στα 10,4 δις (από 24,5 δις στην αρχή του χρόνου). Η σύνθεση της αγοράς ανά κατηγορία διαμορφώθηκε ως εξής: Κατηγορία Ποσοστό Ομολογιακά 32,01% Διαχείρισης διαθεσίμων 24,23% Μικτά 12,44% Μετοχικά 24,99% Funds of Funds 6,19% Ξένων κεφαλαιαγορών 0,14% Σε μια χρονιά που το συνολικό ενεργητικό των Α/Κ μειώθηκε κατά 57,51%, η Εταιρεία μείωσε το ενεργητικό υπό διαχείριση κατά 44,20% από 230,5 εκ. το 2007 σε 128,6 εκ.το 2008, βελτιώνοντας το μερίδιο αγοράς κατά 0,30% σε 1,24%.

5 Η απόδοση των διαφόρων κατηγοριών Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά το 2008 μη συμπεριλαμβανομένων των Α/Κ που δεν δραστηριοποιούνταν από την αρχή του έτους έχουν ως εξής : Κατηγορία μέση απόδοση Ομολογιακά εσωτερικού -1,69% Ομολογιακά εξωτερικού -7,11% Διαχείρισης διαθεσίμων εσωτ. 2,62% Διαχείρισης διαθεσίμων εξωτ. 4,42% Μικτά εσωτερικού -28,88% Μικτά εξωτερικού -25,37% Μετοχικά εσωτερικού -57,87% Μετοχικά εξωτερικού -37,21% Funds of funds Ομολογιακά -3,81% Funds of funds Μικτά -20,36% Funds of funds Μετοχικά -46,00% Η απόδοση των Α/Κ της Εταιρείας σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη αναφοράς, εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: Α/Κ Απόδοση Allianz A/K Mικτό Εσωτερικού -41,25% Δείκτης Αναφοράς (50%Γ. Δ Χ.Α.+Lehman Euro Aggr.Covt 3-5 Y.) -29,84% Allianz A/K Mικτό Εσωτερικού Unit Linked -39,48% Δείκτης Αναφοράς (50%Γ. Δ Χ.Α.+Lehman Euro Aggr.Covt 3-5 Y.) -29,84% Allianz A/K Mετοχών Εσωτερικού -58,86% Δείκτης Αναφοράς (Γενικός Δείκτης Χ.Α.) -65,50% Allianz A/K Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού -60,06% Δείκτης Αναφοράς (Γενικός Δείκτης Χ.Α.) -65,50% Allianz A/K Millennium ΕΜΕΑ Μετοχών Εξωτερικού -52,85% Δείκτης Αναφοράς (MSCI Emerging Markets Europe & Middle East in Euro) -61,82% Allianz A/K Ομολογιών Εσωτερικού -2,16% Δείκτης Αναφοράς (Lehman Euro Aggr.Covt 3-5 Y.) 6,81% Allianz A/K Βραχυπροθέσμων Επενδ.Διαχ.Διαθ.Εσωτερικού 2,01% Δείκτης Αναφοράς (65% 1M Euribor,35%Lehman Euro Aggr.Covt 1-3 Y.) 6,05%

6 4.ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η Εταιρεία κατά την παρούσα χρήση εμφάνισε κέρδη ύψους έναντι κέρδους της προηγούμενης χρήσης. Ο κύκλος εργασιών (έσοδα διαχείρισης ) της παρούσης χρήσης ανήλθε στο ποσό των σημειώνοντας μείωση έναντι του 2007 (2007: ). Τα έξοδα της χρήσης ανήλθαν συνολικά σε εμφανίζοντας μείωση έναντι αυτών της προηγούμενης χρήσης (2007: ). Τέλος, οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσης χρήσεως και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως που τον συνοδεύουν αναφέρονται στις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Ύστερα απ όλα αυτά παρακαλούμε να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσεως και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσεως Παρακαλείστε επίσης να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της χρήσεως Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2009 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

7 KPMG Certified Auditors AE 3 Stratigou Tombra Street Aghia Paraskevi GR Athens Greece Στρατηγού Τόμπρα Αγία Παρασκευή Ελλάς ΑΡΜΑΕ29527/01AT/B/ 93/162/96 Telephone Τηλ: Fax Φαξ: Internet Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ALLIANZ Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της ALLIANZ Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (η Εταιρεία) που αποτελούνται από τον Ισολογισμό της και τις Καταστάσεις Αποτελεσμάτων, Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και Ταμειακών Ροών για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και από περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπών επεξηγηματικών σημειώσεων. Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη και την εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει το σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με τη σύνταξη και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες, που οφείλονται σε απάτη ή λάθος επιλέγοντας και εφαρμόζοντας κατάλληλες λογιστικές πολιτικές και πραγματοποιώντας λογιστικές εκτιμήσεις οι οποίες είναι εύλογες για την περίσταση. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με κανόνες ηθικής δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την αποκόμιση εύλογης διασφάλισης ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, σχετικά με τη σύνταξη και την εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό κατάλληλων ελεγκτικών διαδικασιών για την περίσταση και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.

8 Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι Οικονομικές Καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές ροές της για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις στα πλαίσια των οριζομένων από τα άρθρα 37 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2009 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Νικόλαος Τσιμπούκας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΑΜ ΣΟΕΛ 17151

9 Ισολογισμός 31 Δεκεμβρίου (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση Πάγια περιουσιακά στοιχεία Αναβαλλόμενοι φόροι Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Χρεόγραφα εμπορικού χαρτοφυλακίου Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεματικά Κέρδη εις νέον Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Παροχές προς το προσωπικό Προβλέψεις Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Προμηθευτές Λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες από 5 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 1

10 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου (Ποσά σε Ευρώ) Σημείωση Αμοιβές από προμήθειες Χρηματοοικονομικά έσοδα Λοιπά έσοδα Σύνολο εσόδων Έξοδα προμηθειών 4 ( ) ( ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6 ( ) ( ) Αποσβέσεις (18 747) ( ) Λοιπά έξοδα 7 ( ) ( ) Σύνολο εξόδων ( ) ( ) Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήματος 8 (74 292) ( ) Κέρδη μετά από φόρους Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες από 5 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 2

11 Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων Για τη χρήση που έληξε στις (Ποσά σε Ευρώ) Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεματικά Κέρδη εις νέον Σύνολο Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Κέρδη χρήσεως Μερίσματα πληρωθέντα - - ( ) ( ) Αύξηση κεφαλαίου ( ) ( ) - Φόρος αύξησης κεφαλαίου - ( ) Αποθεματικά (55 960) - Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου Κέρδη χρήσεως Αποθεματικά (53 133) - Υπόλοιπο Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες από 5 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 3

12 Κατάσταση Ταμειακών Ροών Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου (Ποσά σε Ευρώ) Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων Προσαρμογές ζημιών προ φόρων Αποσβέσεις Προβλέψεις Κέρδη (ζημιές) από αποτίμηση εμπορικού χαρτοφυλακίου (66 232) Κέρδη από πώληση αμοιβαίων κεφαλαίων (80 361) (3 694) Καθαρή(αύξηση) μείωση στοιχείων ενεργητικού που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες Λοιπές απαιτήσεις Λοιπές υποχρεώσεις ( ) Καταβολή αποζημίωσης σε προσωπικό (71 867) (15 853) Φόροι πληρωθέντες ( ) ( ) Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ( ) Επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά παγίων (8 882) (63 415) Πώληση παγίων Αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων ( ) ( ) Πώληση αμοιβαίων κεφαλαίων Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (7 725) ( ) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Μερίσματα πληρωθέντα (-) ( ) Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (-) ( ) Καθαρή αύξηση/(μείωση) ταμειακών ροών ( ) Ταμείο και ταμειακά διαθέσιμα 1 Ιανουαρίου Ταμείο και ταμειακά διαθέσιμα 31 Δεκεμβρίου Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες από 5 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 4

13 1. Γενικές Πληροφορίες H Allianz AEΔΑΚ ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1992 έχοντας ως αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1969/1991. Εν συνεχεία, τον Ιούλιο του 2006, και ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρεία διεύρυνε το σκοπό λειτουργίας της και πλέον δραστηριοποιείται και στη διαχείριση κεφαλαίων ιδιωτών (Asset Management). Σκοπός της νέας δραστηριότητας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, συμβουλευτικής ή διακριτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίων, σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες κάθε επενδυτή (φυσικό ή νομικό πρόσωπο). Η Allianz AEΔΑΚ διαχειρίζεται 7 αμοιβαία κεφάλαια που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων. Ανάλυση των υπό διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων ως προς το είδος των επενδύσεων και του ύψους του ενεργητικού τους παρέχεται στη σημείωση 23. Η διάθεση μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Εταιρεία γίνεται μέσω των υποκαταστημάτων του ασφαλιστικού δικτύου της Allianz Ελλάς Α.Α.Ε. 2. Βάση παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων 2.1 Δήλωση συμμόρφωσης Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 24 Φεβρουαρίου 2009 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 2.2 Βάση επιμέτρησης Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους, με εξαίρεση τα χρεόγραφα του εμπορικού χαρτοφυλακίου που έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία τους. 2.3 Λειτουργικό νόμισμα Το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας είναι το Ευρώ. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις επιμέρους σημειώσεις. 2.4 Χρήση εκτιμήσεων και παραδοχών Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και υιοθέτηση παραδοχών από τη Διοίκηση, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν την εφαρμογή των λογιστικών αρχών και τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, καθώς επίσης και τα ποσά των εσόδων και εξόδων. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές υποθέσεις επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αποκλίσεις των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται την περίοδο κατά την οποία επανεξετάζονται εφόσον αφορούν μόνο την τρέχουσα περίοδο ή αν αφορούν και τις μελλοντικές περιόδους, οι αποκλίσεις επηρεάζουν την τρέχουσα και μελλοντικές περιόδους. 5

14 3. Σημαντικές λογιστικές αρχές 3.1 Χρηματοοικονομικά μέσα Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις, τα διαθέσιμα και τα χρεόγραφα εμπορικού χαρτοφυλακίου. Οι απαιτήσεις και τα διαθέσιμα απεικονίζονται στην αξία κτήσης μείον τυχόν ζημίες απομείωσης. Τα χρεόγραφα εμπορικού χαρτοφυλακίου (επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια) αποτιμούνται στην εύλογη αξία η οποία βασίζεται στην καθαρή τιμή μεριδίου κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού. Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από την αλλαγή της εύλογης αξίας των στοιχείων του εμπορικού χαρτοφυλακίου καταχωρούνται απευθείας στα αποτελέσματα χρήσεως. 3.2 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματικά διαθέσιμα στο ταμείο, οι καταθέσεις σε τράπεζες και οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις που λήγουν εντός τριών μηνών από την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. 3.3 Πάγια περιουσιακά στοιχεία Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στην αξία κτήσης μειωμένη με τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν απομειώσεις. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους. Η ωφέλιμη ζωή έχει προσδιοριστεί ως εξής: Εγκαταστάσεις σε κτίρια τρίτων Εξοπλισμός και έπιπλα Ηλεκτρονικοί υπολογιστές Μικρότερο μεταξύ της διάρκειας της μίσθωσης και της ωφέλιμης ζωής τους 4 έως 8 έτη 5 έτη Οι υπολειμματικές αξίες των παγίων και η ωφέλιμη ζωή τους υπόκεινται σε επανεξέταση, όποτε κριθεί αναγκαίο, κάθε φορά που συντάσσονται οικονομικές καταστάσεις. Πάγια που έχουν υποστεί απομείωση προσαρμόζονται στην ανακτήσιμη αξία τους. Κέρδη και ζημίες από διαθέσεις παγίων αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως. 3.4 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα λογισμικά προγράμματα της Εταιρείας και απεικονίζονται στο κόστος κτήσης μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις. Οι αποσβέσεις καταχωρούνται στα αποτελέσματα με βάση τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους που είναι 4 έως 10 χρόνια. 3.5 Απαιτήσεις Οι απαιτήσεις από πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις επισκοπούνται σε κάθε περίοδο σύνταξης οικονομικών καταστάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ενδείξεις για απομείωση. Αν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, τότε προσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό της απαίτησης. Απομείωση της αξίας των απαιτήσεων πραγματοποιείται όταν η λογιστική αξία αυτών υπερβαίνει το ποσό της ανακτήσιμης αξίας τους. 6

15 3.6 Παροχές προς το προσωπικό (α) Παροχές καθορισμένων εισφορών Οι υποχρεώσεις για εισφορές σε προγράμματα καθορισμένων εισφορών καταχωρούνται ως έξοδα στο λογαριασμό των αποτελεσμάτων κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους. (β) Προγράμματα καθορισμένων παροχών Τα προγράμματα καθορισμένων παροχών αφορούν στη νομική υποχρέωση της Εταιρείας για καταβολή στο προσωπικό εφάπαξ αποζημίωσης κατά την ημερομηνία εξόδου κάθε εργαζόμενου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για το πρόγραμμα αυτό είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή ανάλογα με το δεδουλευμένο δικαίωμα των εργαζομένων και σε σχέση με το χρόνο που αναμένεται να καταβληθεί. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται ως επιτόκιο το μέσο σταθμικό της καμπύλης απόδοσης κρατικών ομολόγων, λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα καταβολής των παροχών. 3.7 Προβλέψεις Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροής πόρων είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή. 3.8 Έσοδα και έξοδα από προμήθειες Έσοδα και έξοδα από προμήθειες αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου κατά την οποία παρέχονται οι σχετικές υπηρεσίες. Οι προμήθειες αφορούν έσοδα και έξοδα από τη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, διάθεση και εξαγορά μεριδίων και από διαχείριση χαρτοφυλακίου τρίτων. 3.9 Μισθώσεις Η Εταιρεία μισθώνει το κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες της. Η μίσθωση αυτή θεωρείται λειτουργική και η σχετική δαπάνη επιβαρύνει τα αποτελέσματα Φόρος εισοδήματος Ο φόρος εισοδήματος στα αποτελέσματα χρήσης αποτελείται από το φόρο της τρέχουσας χρήσης και από τον αναβαλλόμενο φόρο. Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης εκτός και αν σχετίζεται με στοιχεία που αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση οπότε και αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση. Ο φόρος της τρέχουσας χρήσης είναι η αναμενόμενη φορολογική υποχρέωση επί του φορολογητέου εισοδήματος, χρησιμοποιώντας τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές και οποιαδήποτε αναπροσαρμογή που αφορά φορολογική υποχρέωση παρελθουσών χρήσεων. 7

16 Ο αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζεται με τη μέθοδο του ισολογισμού, βάσει των προσωρινών διαφορών οι οποίες προκύπτουν μεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις και της φορολογικής αξίας που αποδίδεται σε αυτά σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. Για τις ακόλουθες προσωρινές διαφορές δεν υπολογίζεται αναβαλλόμενος φόρος: υπεραξία που προκύπτει από εξαγορές που δεν εκπίπτει για φορολογικούς σκοπούς, η αρχική αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων που δεν επηρεάζουν είτε τα λογιστικά είτε τα φορολογικά κέρδη και διαφορές σχετιζόμενες με επενδύσεις σε θυγατρικές στην έκταση που αυτές δεν θα αναστραφούν στο άμεσο μέλλον. Για τον προσδιορισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας χρησιμοποιούνται οι θεσπισμένοι φορολογικοί συντελεστές ή οι φορολογικοί συντελεστές που έχουν θεσπιστεί κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού και έχουν εφαρμογή σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται μόνο στη περίπτωση που είναι πιθανόν τα μελλοντικά φορολογητέα κέρδη να είναι επαρκή για το συμψηφισμό των προσωρινών διαφορών. Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση μειώνεται σε περίπτωση που είναι πιθανόν να μην πραγματοποιηθεί το φορολογικό όφελος Νέα πρότυπα των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ορισμένα από τα νέα πρότυπα, οι τροποποιήσεις στα ισχύοντα πρότυπα και διερμηνείες, δεν έχουν εφαρμογή για τη χρήση που λήγει την και δεν έχουν εφαρμοστεί κατά τη σύνταξη αυτών των οικονομικών καταστάσεων: ΔΠΧΠ 8 «Τομείς λειτουργικών δραστηριοτήτων» (σε ισχύ από ) Το Πρότυπο αυτό εισάγει την «προσέγγιση της Διοίκησης» στην πληροφόρηση ανά τομέα. Το ΔΠΧΠ 8, που γίνεται υποχρεωτικό το 2009, θα απαιτεί γνωστοποίηση πληροφοριών κατά τομέα βάσει της εσωτερικής πληροφόρησης που σε τακτική βάση επισκοπεί η Διοίκηση που είναι αρμόδια να λαμβάνει αποφάσεις με σκοπό την αξιολόγηση της απόδοσης κάθε τομέα και τον επιμερισμό των πόρων σε αυτούς. Τροποποίηση του ΔΛΠ 23 «Κόστος δανεισμού» (σε ισχύ από ) Το αναθεωρημένο ΔΛΠ 23 αφαιρεί την επιλογή να εξοδοποιείται το κόστος δανεισμού και απαιτεί από μια οικονομική μονάδα να κεφαλαιοποιεί το κόστος δανεισμού που είναι άμεσα σχετιζόμενο με την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός συγκεκριμένου στοιχείου ενεργητικού ως μέρος του κόστους αυτού. Τροποποίηση του ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων» (σε ισχύ από ) Η υιοθέτηση του Προτύπου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή του από την Εταιρεία αναμένεται να επιφέρει αλλαγές στον τρόπο παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Τροποποίηση του ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις» (σε ισχύ από ) Οι κυριότερες αλλαγές που επιφέρει η τροποποίηση του προτύπου αναφέρεται στις περιπτώσεις μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής σε μια επιχείρηση, στα δικαιώματα μειοψηφίας (τα οποία πλέον θα απορροφούν το σύνολο των ζημιών που τους αναλογούν) και στην αντιμετώπιση των εξόδων που σχετίζονται με τη διαδικασία εξαγοράς (τα οποία θα καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσης). 8

17 Τροποποιήσεις του Δ.Λ.Π. 32 "Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση και Δ.Λ.Π. 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων Διαθέσιμα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Υποχρεώσεις που επέρχονται στη Ρευστοποίηση". Απαιτεί διαθέσιμα χρηματοοικονομικά μέσα, και μέσα που επιβάλλουν σε μία οικονομική οντότητα την υποχρέωση να παραδώσει σε τρίτον κατ αναλογία μερίδιο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της οικονομικής οντότητας μόνο σε περίπτωση ρευστοποίησης, να απεικονιστούν στην καθαρή θέση εάν πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Τροποποιήσεις του Δ.Λ.Π. 39 "Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση όσον αφορά στοιχεία κατάλληλα προς αντιστάθμιση" (σε ισχύ από ). Με την τροποποίηση αυτή παρέχονται διευκρινίσεις όσον αφορά την εφαρμογή λογιστικής αντιστάθμισης. Τροποποιήσεις του Δ.Λ.Π. 39 "Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις" (σε ισχύ από ). Η εν λόγω τροποποίηση επιτρέπει υπό προϋποθέσεις την αναταξινόμηση ορισμένων χρηματοοικονομικών στοιχείων σε κατηγορίες αποτίμησης διαφορετικές από εκείνες που είχαν ταξινομηθεί κατά την αρχική αναγνώρισή τους. Τροποποίηση του Δ.Π.Χ.Π. 3 "Συνένωση Επιχειρήσεων" (σε ισχύ από ). Η τροποποίηση αυτή ενσωματώνει τις ακόλουθες αλλαγές: - Ο ορισμός της επιχείρησης έχει επεκταθεί, και συνεπώς είναι πιθανόν να χειρίζονται περισσότερες αποκτήσεις ως συνενώσεις επιχειρήσεων. - Ενδεχόμενες αμοιβές θα επιμετρούνται σε εύλογη αξία, και μεταγενέστερες μεταβολές αυτών θα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. - Τα κόστη συναλλαγής, εκτός από τα κόστη για έκδοση μετοχών και χρέους, θα αναγνωρίζονται ως δαπάνες όταν πραγματοποιούνται. - Τυχόν συμμετοχή στην αποκτώμενη που προϋπήρχε θα επιμετρείται σε εύλογη αξία με το κέρδος ή ζημιά να αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. - Τυχόν δικαιώματα μειοψηφίας θα επιμετρούνται είτε σε εύλογη αξία, ή κατά την αναλογία δικαιωμάτων στα αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία της αποκτώμενης, ανά συναλλαγή. Τροποποίηση του Δ.Π.Χ.Π. 2 "Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις" (σε ισχύ από ). Ξεκαθαρίζει τον ορισμό των προϋποθέσεων κατοχύρωσης, εισάγει την έννοια των προϋποθέσεων μη κατοχύρωσης, απαιτεί οι προϋποθέσεις μη κατοχύρωσης να απεικονίζονται στην εύλογη αξία την ημερομηνία της παραχώρησης και παρέχει τον λογιστικό χειρισμό των προϋποθέσεων μη κατοχύρωσης και ακυρώσεων. Διερμηνεία 12 «Συμφωνία Παραχώρησης Εκμεταλλεύσεως» (σε ισχύ από ) Παρέχει οδηγίες σε ορισμένα θέματα αναγνώρισης και επιμέτρησης που προκύπτουν κατά τη λογιστικοποίηση των συμφωνιών παραχώρησης εκμεταλλεύσεως μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. 9

18 Διερμηνεία 13 «Προγράμματα επιβράβευσης πελατών» (σε ισχύ από ) Με τη διερμηνεία αυτή διευκρινίζεται ο λογιστικός χειρισμός των προγραμμάτων επιβράβευσης που προσφέρουν οι επιχειρήσεις ως κίνητρο για την αύξηση των πωλήσεων ή του εσόδου παροχής υπηρεσιών. Ειδικότερα ορίζεται ότι η αξία των πόντων επιβράβευσης που χορηγούνται στους πελάτες πρέπει να διακρίνεται από το τίμημα της αρχικής πώλησης και να αναγνωρίζεται ως έσοδο όταν αυτή εξαργυρώνεται. Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση εισπράττει ποσά για λογαριασμό τρίτων οι οποίοι χορηγούν τους πόντους επιβράβευσης τους πελάτες της επιχείρησης, αυτά αναγνωρίζονται ως υποχρέωση της επιχείρησης προς τους τρίτους. Διερμηνεία 14 - ΔΛΠ 19 «Τα όρια σε στοιχεία του Ενεργητικού Καθορισμένων Παροχών, Ελάχιστες απαιτήσεις χρηματοδότησης και η αλληλεπίδρασή τους» (σε ισχύ από ) Διευκρινίζει το πότε θεωρούνται διαθέσιμες οι επιστροφές ή μειώσεις μελλοντικών εισφορών σχετικά με στοιχεία ενεργητικού καθορισμένων παροχών και παρέχονται οδηγίες για την επίδραση των ελάχιστων απαιτήσεων χρηματοδότησης για αυτά τα στοιχεία του ενεργητικού. Επιπλέον αναφέρεται στο πότε μια ελάχιστη απαίτηση χρηματοδότησης μπορεί να δημιουργήσει υποχρέωση. Διερμηνεία 15 «Συμβάσεις κατασκευής ακίνητης περιουσίας» (σε ισχύ από ) Η διερμηνεία αυτή αποσαφηνίζει αν το έσοδο και τα σχετικά έξοδα επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν την κατασκευή ακίνητης περιουσίας και συνάπτουν συμφωνίες με αγοραστές πριν την ολοκλήρωση της κατασκευής, αναγνωρίζονται σύμφωνα με το ΔΛΠ 11 (ως συμβάσεις κατασκευής έργων) ή σύμφωνα με το ΔΛΠ 18 Έσοδα (ως συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή ως πώληση αγαθών). Διερμηνεία 16 «Αντιστάθμιση καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό» (σε ισχύ από ) Η διερμηνεία αυτή παρέχει διευκρινήσεις σε ότι αφορά τη εφαρμογή λογιστικής αντιστάθμισης του κινδύνου από την καθαρή επένδυση σε εταιρείες του εξωτερικού, οι οποίες χρησιμοποιούν λειτουργικό νόμισμα διαφορετικό από εκείνο της μητρικής. Διερμηνεία 17 «Διανομή μη ταμειακών περιουσιακών στοιχείων στους μετόχους» (σε ισχύ από ) Με τη διερμηνεία αυτή δίνονται οδηγίες για την αναγνώριση και τη μεταγενέστερη αποτίμηση της υποχρέωσης που προκύπτει από την απόφαση για διανομή στους μετόχους, στοιχείων ενεργητικού πλην μετρητών. Διερμηνεία 18 «Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από πελάτες» (σε ισχύ από ) Διευκρινίζεται η λογιστική αντιμετώπιση συμφωνιών βάσει των οποίων η επιχείρηση στα πλαίσια της παροχής αγαθών ή υπηρεσιών σε πελάτες της λαμβάνει από αυτούς κάποιο στοιχείο ενσώματων ακινητοποιήσεων που πρέπει να χρησιμοποιήσει προκειμένου να εξυπηρετήσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις προς αυτούς. Επίσης η διερμηνεία έχει εφαρμογή σε περιπτώσεις όπου η επιχείρηση λαμβάνει μετρητά από τους πελάτες για να κατασκευάσει ή αγοράσει κάποιο στοιχείο ενσώματων ακινητοποιήσεων που θα χρησιμοποιήσει όπως προσδιορίστηκε ανωτέρω. Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση των συγκεκριμένων νέων προτύπων και διερμηνειών. 10

19 4. Αμοιβές από προμήθειες (ποσά σε Ευρώ) Αμοιβή διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων Προμήθειες διάθεσης αμοιβαίων κεφαλαίων Προμήθειες εξαγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων Προμήθειες συναλλαγών με αμοιβαία κεφάλαια εξωτερικού Προμήθειες διαχείρισης χαρτοφυλακίου ιδιωτών Η Εταιρεία διαχειρίζεται επτά αμοιβαία κεφάλαια (10 στην προηγούμενη χρήση) και εισπράττει προμήθειες διαχείρισης, διάθεσης και εξαγοράς βάσει του εγκεκριμένου κανονισμού κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου. Επίσης η Εταιρεία αντιπροσωπεύει τα αμοιβαία κεφάλαια της ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUNDS στην Ελλάδα. Έξοδα προμηθειών (ποσά σε Ευρώ) Προμήθειες πώλησης αμοιβαίων κεφαλαίων Οι προμήθειες πώλησης αφορούν προμήθειες σε συνεργάτες και στην ασφαλιστική εταιρεία Allianz Ελλάς Α.Α.Ε. Η Εταιρεία βάσει σύμβασης χρησιμοποιεί τα δίκτυα καταστημάτων της Allianz Ελλάς Α.Α.Ε. για την πώληση των αμοιβαίων κεφαλαίων. 5. Χρηματοοικονομικά έσοδα (ποσά σε Ευρώ) Κέρδη από πώληση χρεογράφων Κέρδη (ζημίες) από αποτίμηση χρεογράφων (68 987) Έσοδα από τόκους Έξοδα από τόκους (561) (221) 6. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ποσά σε Ευρώ) Μισθοί και ημερομίσθια ( ) ( ) Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης ( ) ( ) Έξοδα συνταξιοδότησης προσωπικού (87 305) (29 966) ( ) ( ) 11

20 Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας κατά την ήταν 22 άτομα (31 Δεκεμβρίου 2007: 22). 7. Λοιπά έξοδα (ποσά σε Ευρώ) Ενοίκια Συνδρομές εισφορές και έξοδα δημοσιεύσεων Έξοδα διαφήμισης Αμοιβές τρίτων (Δικηγόροι ελεγκτές κλπ.) Τηλεπικοινωνίες Αμοιβές μηχανογραφικής υποστήριξης Κοινόχρηστα Υλικά άμεσης αναλώσεως Έξοδα μεταφορών-ταξιδίων Φόροι-τέλη Ασφάλιστρα Επισκευές και συντηρήσεις Πρόβλεψη για αποζημίωση πελατών Λοιπά έξοδα Φόρος εισοδήματος (ποσά σε Ευρώ) Ο φόρος εισοδήματος αναλύεται ως εξής: Τρέχων φόρος (33 152) ( ) Φόρος αύξησης κεφαλαίου - ( ) Πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις (45 000) - Αναβαλλόμενος φόρος (74 292) ( ) Περισσότερες πληροφορίες για τον αναβαλλόμενο φόρο υπάρχει στη σημείωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Πέτρου Ράλλη 26, 118 10 Ταύρος ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1570/01NT/Β/86/145(2011) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 274601000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά)

ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά) ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44332/11/Β/99/6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ Oικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2009 (1 Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2009) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 68510/66/Β/09/3 Ε ΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς -.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α. ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε.

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44194/66/Β/99/017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΔIΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΠΑΝΑΔIΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΔIΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα