ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ ΟΜΑ ΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 26 07/12/2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ ΟΜΑ ΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 26 07/12/2007"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ 26 07/12/2007 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Erasmus Mundus External Cooperation Window ακαδηµαϊκού έτους EACEA/34/07 Κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για την προώθηση της συνεργασίας µεταξύ ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και την ανταλλαγή φοιτητών, ερευνητών και ακαδηµαϊκού προσωπικού από χώρες µέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες. 15/02/2008 Περισσότερες πληροφορίες: COST - Ευρωπαϊκή Συνεργασία στον τοµέα της Επιστηµονικής και Τεχνικής Έρευνας Το COST απευθύνει πρόσκληση για προτάσεις δράσεων που συµβάλλουν στην επιστηµονική, τεχνολογική, οικονοµική, πολιτιστική ή κοινωνική ανάπτυξη της Ευρώπης Περισσότερες πληροφορίες: MEDIA 2007 EACEA 27/07 Υποστήριξη για τη διακρατική διανοµή ευρωπαϊκών ταινιών «Αυτόµατο» σύστηµα στήριξης. Περισσότερες πληροφορίες: 28/03/2008 Προκαταρκτικές προτάσεις 30/04/2008 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2008 ΤΟΥ 7ΟΥ ΠΠ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚ KAΙ ΤΟΥ 7ΟΥ ΠΠ 7ο ΠΠ: «Ικανότητες» Research Infrastructures call 3, (FP7 INFRASTRUCTURES ) 29/02/2008 Περισσότερες πληροφορίες: Regions of Knowledge - Analysis, mentoring, integration of research agendas and definition of joint action plans (FP7-REGIONS ) Περισσότερες πληροφορίες: Regions of Knowledge - Facilitating the emergence of new regional research driven clusters and mutual exchange of information ( FP7 REGIONW ) Περισσότερες πληροφορίες: Research Potential - Unlocking and developing the Research Potential of research entities established in the EU s Convergence Regions and Outermost regions (FP7-REGPOT ) Περισσότερες πληροφορίες: Research Potential - Providing evaluation facilities for research entities in the EU s convergence regions and outermost regions (FP7-REGPOT ) Περισσότερες πληροφορίες: Science in Society (FP7 SCIENCE- IN-SOCIETY ) 18/03/2007 Περισσότερες πληροφορίες: Research for the benefit of SMEs call 2 (FP7-SME ) 11/04/2007 Περισσότερες πληροφορίες:

2 ΤΕΥΧΟΣ 26 07/12/2007 ΣΕΛ.2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2008 ΤΟΥ 7ΟΥ ΠΠ 7ο ΠΠ: «Συνεργασία» Environment (including Climate Change) (FP7-ENV ) 25/02/2008 Περισσότερες πληροφορίες: Environment (including Climate Change) - Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies (FP7-ENV-NMP ) 25/02/2008 Περισσότερες πληροφορίες: Energy Call Part I (FP7-ENERGY ) 26/02/2008 Περισσότερες πληροφορίες: Energy FET Call (FP7-ENERGY-2008-FET) 26/02/2008 Περισσότερες πληροφορίες: Energy EU-Russia Call (FP7-ENERGY-2008-RUSSIA) 26/02/2008 Περισσότερες πληροφορίες: Energy - Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies (FP7-ENERGY-NMP ) 26/02/2008 Περισσότερες πληροφορίες: Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology General call 3 (FP7-KBBE B) 26/02/2008 Περισσότερες πληροφορίες: Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies LARGE (FP7-NMP-2008-LARGE-2) 6/03/2008 Περισσότερες πληροφορίες: Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies SMALL (FP7-NMP-2008SMALL-2) 6/03/2008 Περισσότερες πληροφορίες: Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies SME (FP7-NMP-2008-SME-2) 6/03/2008 Περισσότερες πληροφορίες: Information and Communication Technologies - call 3 (FP7-ICT ) 8/04/2008 Περισσότερες πληροφορίες: Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies (FP7-NMP-2008-CSA-2) 24/04/2008 Περισσότερες πληροφορίες: Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies EU-India (FP7-NMP-2008-EU-India-2) 24/04/2008

3 ΤΕΥΧΟΣ 26 07/12/2007 ΣΕΛ.3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2008 ΤΟΥ 7ΟΥ ΠΠ 7ο ΠΠ: «Συνεργασία» Transport (including Aeronautics) - AERONAUTICS and AIR TRANSPORT (AAT) RTD-1 (FP7-AAT-2008-RTD-1) Περισσότερες πληροφορίες: Transport (including Aeronautics) - SUSTAINABLE SURFACE TRANSPORT (SST)-2008-RTD-1 (FP7-SST-2008-RTD-1) Περισσότερες πληροφορίες: Transport (including Aeronautics) - SUSTAINABLE SURFACE TRANSPORT (SST) 2008 TREN 1 (FP7-SST-2008-TREN-1) Περισσότερες πληροφορίες: Transport (including Aeronautics) - Transport (TPT)-2008-RTD-1 (FP7-TPT-2008-RTD-1) Περισσότερες πληροφορίες: Energy Call Part I - Stage 2 (only for proposals retained at stage 1) (FP7-ENERGY ) 29/05/2007 Περισσότερες πληροφορίες: Energy FET Call - Stage 2 (only for proposals retained at stage 1) (FP7-ENERGY-2008-FET) 29/05/2007 Περισσότερες πληροφορίες: Energy - Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies - Stage 2 (only for proposals retained at stage 1) FP7-ENERGY-NMP /05/2007 Περισσότερες πληροφορίες: ERA-NET/ERA-NET PLUS Call 2008 (FP7-ERANET-2008-RTD) 12/08/2007 Περισσότερες πληροφορίες: Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies SMALL (FP7-NMP-2008-SMALL-2) 2/09/2008 Περισσότερες πληροφορίες: Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies LARGE - Stage 2 (only for proposals retained at stage 1) (FP7-NMP-2008-LARGE-2) 23/09/2008 Περισσότερες πληροφορίες: Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies - SME (FP7-NMP-2008-SME-2) 23/09/2008 Περισσότερες πληροφορίες:

4 ΤΕΥΧΟΣ 26 07/12/2007 ΣΕΛ.4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2008 ΤΟΥ 7ΟΥ ΠΠ 7ο ΠΠ: «Άνθρωποι» Researchers Night (FP7-PEOPLE-NIGHT-2008) 5/03/2008 Περισσότερες πληροφορίες: Marie Curie Actions - Industry-Academia IAPP (FP7-PEOPLE-IAPP-2008) 25/03/2008 Περισσότερες πληροφορίες: Marie Curie Actions - International Research Staff Exchange Scheme IRSES (FP7-PEOPLE-IRSES-2008) 28/03/2008 Περισσότερες πληροφορίες: European Reintegration Grants ERG 1st cut-off date (FP7-PEOPLE-ERG-2008) 3/04/2008 International Reintegration Grants IRG (FP7-PEOPLE-IRG-2008) 3/04/2008 Περισσότερες πληροφορίες: European Reintegration Grants ERG 2nd cut-off date (FP7-PEOPLE-ERG-2008) 8/10/2008 International Reintegration Grants IRG (FP7-PEOPLE-IRG-2008) 8/10/2008 Περισσότερες πληροφορίες: European Reintegration Grants ERG (FP7-PEOPLE-ERG-2008) 31/12/2008 7ο ΠΠ: «Ιδέες» ERC Advanced Grant (Physical Sciences & Engineering) (ERC-2008-AdG_ ) 28/02/2008 Περισσότερες πληροφορίες: ERC - Coordination and Support Action (CSA) (ERC-2008-Support) 6/03/2008 Περισσότερες πληροφορίες: ERC Advanced Grant Social Sciences & Humanities (Panels SH1 - SH6) (ERC-2008-AdG_ ) 18/03/2008 Περισσότερες πληροφορίες: ERC Advanced Grant Life Sciences (Panels LS1 - LS9) (ERC-2008-AdG_ ) 22/04/2008 Περισσότερες πληροφορίες: 7ο ΠΠ: «ΕΥΡΑΤΟΜ» Nuclear Fission and Radiation Protection (FP7-Fission-2008) 15/04/2008 Περισσότερες Πληροφορίες:

5 ΤΕΥΧΟΣ 26 07/12/2007 ΣΕΛ.5 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ INTERREG IV C Ανταλλαγή εµπειριών στη βιοµηχανική οικολογία και τα οικο-βιοµηχανικά πάρκα Ως συνεργάτες αναζητούνται δηµόσιες αρχές και οργανισµοί που διέπονται από καθεστώς δηµοσίου δικαίου και διαθέτουν εµπειρία στην εφαρµογή πολιτικών που στοχεύουν στην εφαρµογή των βιοµηχανικών πάρκων ή στην επίλυση σε τοπικό επίπεδο προβληµάτων στον τοµέα αυτόν. Περιφέρεια Pescara Ιταλία 15/01/2008 TOFIE: Tools for International Enhancement INTERREG IV C To σχέδιο αφορά το άνοιγµα µιας περιφέρειας/κοινότητας στη διεθνή αγορά. Οι στόχοι του σχεδίου TOFIE συνοψίζονται στα ακόλουθα θέµατα: 1.Ευαισθητοποίηση στην πολιτιστική προσέγγιση των αναδυόµενων αγορών εντός και εκτός ΕΕ 2. Ανάληψη πρωτοβουλιών οι οποίες προωθούν την πολιτισµική διαφορετικότητα και τη διαπολιτισµική διοίκηση στον κόσµο των επιχειρήσεων 3. Πρακτική καθοδήγηση των πολύ µικρών και µικροµεσαίων επιχειρήσεων στα πλαίσια της συµµετοχής τους στις διεθνείς αγορές 4. Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση για προγράµµατα που αφορούν νέους ή νέους απόφοιτους που επιθυµούν να ξεκινήσουν µια διεθνή καριέρα 5. Συνεργασία επιχειρήσεων ως πλεονέκτηµα των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Υπηρεσία Εξαγωγών και Ξένων Επενδύσεων Βαλωνίας Βέλγιο 15/01/2008 Καλούνται να συµµετέχουν τοπικές ή περιφερειακές αναπτυξιακές εταιρείες, υπηρεσίες υποστήριξης και προώθησης εξαγωγών και ξένων επενδύσεων, τοπικές αρχές και µη κερδοσκοπικές ενώσεις ή πρωτοβουλίες οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη της πολιτισµικής διαφορετικότητας. Comenius - School Partnerships 10 προτάσεις συνεργασίας από σχολεία της Περιφέρειας της Ανατολικής Σουηδίας µε θέµατα όπως: ειδική αγωγή, τέχνη (µουσική, θέατρο, χορός), υγεία και εξωτερικές δραστηριότητες ίσες ευκαιρίες, πολιτισµός, διαφορετικότητα κ.α. Επιλέξιµοι φορείς: παιδικοί σταθµοί, νηπιαγωγεία, σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. EU-Coordinator for Education Municipal Office for Education Norrköping City Council Σουηδία 15/02/2008 ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ Transport & Climate Change: Challenges and opportunities for local and Regional Authorities 18 εκεµβρίου Βρυξέλλες, Βέλγιο. Περισσότερες πληροφορίες: Individual learning accounts: An incentive for financing continuing vocational education and training 31 Ιανουαρίου Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Περισσότερες πληροφορίες: 12th European Career Fair at MIT 1-4 Φεβρουαρίου Cambridge, United States. Περισσότερες πληροφορίες: https://www.euro-career.com/ Trust International Event that brings together scientific stakeholders from all over the world in the field of Trusted Computing Μαρτίου Villach, Αυστρία. Περισσότερες πληροφορίες: Designing for the Future - the Market and Quality of life 10 Απριλίου Βρυξέλλες, Βέλγιο. Περισσότερες πληροφορίες: Ροζµαρί Στρεβινιώτη Λειτουργός Γραφείο Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων Πανεπιστήµιο Κύπρου Περισσότερες Πληροφορίες Μαρούλα Σφονδύλα Εκπαιδευόµενη Λειτουργός Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Avenue d Auderghem 22-28, B 1040, Βρυξέλλες, Tηλ.: , Φαξ: Πανεπιστήµιο Κύπρου κτ. Συµβουλίου-Συγκλήτου Α.Γ. Λεβέντης, Τ.Θ , 1678 Λευκωσία, Τηλ.: , Φαξ:

Ιανουάριος 2008. Φεβρουάριος 2008. Μάρτιος 2008

Ιανουάριος 2008. Φεβρουάριος 2008. Μάρτιος 2008 Ιανουάριος ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΕΚ ΟΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Φεβρουάριος Μάρτιος 7o Πρόγραµµα Πλαίσιο 7ΠΠ «Συνεργασία» - Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας Τεχνολογίες του µέλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy

makrides.g@ucy.ac.cy makrides.g@ucy.ac.cy Ευκαιρίες χρηματοδότησης HORIZON 2020 HORIZON 2020 Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία Το πρόγραμμα υποστηρίζει πλήρως τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» που αναδεικνύει την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 0 Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy

makrides.g@ucy.ac.cy makrides.g@ucy.ac.cy Περιεχόμενα Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020 Χρηματοδότηση Μορφή Χρηματοδότησης Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Πρακτικές συμβουλές για την προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του δικτύου IGLO (Informal Group of RTD Liaison

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του δικτύου IGLO (Informal Group of RTD Liaison ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 9 9 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ 2 0 1 5 INFO DAYS «Secure, Clean and Efficient Energy Info Day» 14-15 Σεπτεµβρίου 2015 http://tinyurl.com/nzgdcws «Info Day on

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy 1

makrides.g@ucy.ac.cy 1 makrides.g@ucy.ac.cy 1 Δομή Χρηματοδότησης 2N Μορφές Χρηματοδότησης Ευκαιρίες θεματικής χρηματοδότησης: Η χρηματοδότηση είναι βασικά θεματική με συγκεκριμένους στόχους - περιβάλλον, έρευνα, εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 8 8 Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 4 Συµµετοχή του ΕΓΚ σε νέο ευρωϖαϊκό σχέδιο για «Πράσινες εξιότητες» ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα των µελών του

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Το Ευρω αϊκό Γραφείο Κύ ρου αναλαµβάνει τη διοργάνωση του FAME LAB Cyprus 2011! Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Το Ευρω αϊκό Γραφείο Κύ ρου αναλαµβάνει τη διοργάνωση του FAME LAB Cyprus 2011! Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 0 Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 0 INFO DAYS «FP7 ICT Internet of Things and Future Internet Enterprise Systems» 8 Οκτωβρίου 2010,

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 8 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. βου που µερικοί µαθητές έχουν προς τα µαθηµατικά.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. βου που µερικοί µαθητές έχουν προς τα µαθηµατικά. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 7 2 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 3 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1-2 Νέα των µελών του ΕΓΚ Έρευνα και Καινοτοµία Επιχειρήσεις 8 Ηµερολόγιο 9 Ηµερολόγια

Διαβάστε περισσότερα

2012 2011 2010 (Inter-Service Consultation)

2012 2011 2010 (Inter-Service Consultation) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 7 ΟΥ ΠΠ Ροζµαρί Στρεβινιώτη, έσποινα Τσικουδή Λειτουργοί Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου - Βρυξέλλες 21 Μαΐου 2010 Τα προγράµµατα εργασίας στο 7 ο ΠΠ Τασηµαντικότεραέγγραφαγιατηνεφαρµογήτου

Διαβάστε περισσότερα

04, Ιουλίου 2008, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας

04, Ιουλίου 2008, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας Ημερίδα παρουσίασης των προγραμμάτων «Ενέργεια», «Ιδέες», «Ερευνητικές Υποδομές» και «Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ» του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την έρευνα της ΕΕ 04, Ιουλίου 2008, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,

Διαβάστε περισσότερα

«Ευκαιρίες και προοπτικές από τα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα σε θέματα τουρισμού»

«Ευκαιρίες και προοπτικές από τα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα σε θέματα τουρισμού» «Ευκαιρίες και προοπτικές από τα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα σε θέματα τουρισμού» Πολιτιστικό Κέντρο, Τετάρτη 23 Ιουλίου, 10.30-12.30 Dr Gregory MAKRIDES Executive Director of the European Office

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα: Η έρευνα και η καινοτομία κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Αφιέρωμα: Η έρευνα και η καινοτομία κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ υψιπετης Iούλιος - Αύγουστος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 42 ISSN 1986-0218 Αφιέρωμα: Η έρευνα και η καινοτομία κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ Βραδιά

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική έκθεση των δράσεων και υπηρεσιών του Δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής και της Ελληνικής συμμετοχής στο 7 ο ΠΠ

Συνοπτική έκθεση των δράσεων και υπηρεσιών του Δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής και της Ελληνικής συμμετοχής στο 7 ο ΠΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ Ε+Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Συνοπτική έκθεση των δράσεων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. γενικό τίτλο «Περιφέρειες και Πόλεις σε έναν κόσµο προκλήσεων». Νέα του ΕΓΚ 1. Έρευνα & Καινοτοµία 2-3.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. γενικό τίτλο «Περιφέρειες και Πόλεις σε έναν κόσµο προκλήσεων». Νέα του ΕΓΚ 1. Έρευνα & Καινοτοµία 2-3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 0 8 ΝΕΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ 7 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ιανουάριος 2007

Αθήνα Ιανουάριος 2007 7 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Συνοπτικός Οδηγός Αθήνα Ιανουάριος 2007 7o Πρόγραµµα Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της ΕΕ (2007-2013) Πρόγραµµα Περιγραφή Προϋπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Έρευνα και Επιστήµη 1-3. Απασχόληση και Ανάπτυξη 4. Θεσµικά Θέµατα. Οικονοµία 5. Κοινωνική πολιτική

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Έρευνα και Επιστήµη 1-3. Απασχόληση και Ανάπτυξη 4. Θεσµικά Θέµατα. Οικονοµία 5. Κοινωνική πολιτική Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Σ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Τ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 4 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 0 8 Εϖιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

74 η ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης υναµική αρουσία των κυ ριακών ανε ιστηµίων

74 η ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης υναµική αρουσία των κυ ριακών ανε ιστηµίων Ε Υ Ρ Ω Π ΑΪ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ INFO DAY «Πρωτοβουλία για τα Καινοτόµα Φάρµακα» Βρυξέλλες, 17 Νοεµβρίου 2009 http://imi.europa.eu/ events03_en.html ΝΕΑ ΕΚ ΟΣΗ «Γυναίκες στην Επιστήµη» http://ec.europa.eu/research/

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα: Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαγωνισμός: «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΩ 2011-2012»

Αφιέρωμα: Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαγωνισμός: «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΩ 2011-2012» υψιπετης ISSN 1986-0218 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 39 Διαγωνισμός: «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΩ 2011-2012» Αφιέρωμα: Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού για να

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού για να ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 9 1 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 4 Το ΕΓΚ συνδιοργανωτής της ιεθνούς Έκθεσης Κύϖρου «Εκϖαίδευση και Καριέρα 2015» ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 9 2 Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 4 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1-2 Έρευνα και Καινοτοµία Επιχειρήσεις Ηµερολόγιο 79 ευρωπαϊκών Ηµερολόγια εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόµενο της πεταλούδας, Μια κριτική ανάλυση των επιπτώσεων των λαχανόκηπων στη ζωή των παιδιών, Η επιστήµη της

Το φαινόµενο της πεταλούδας, Μια κριτική ανάλυση των επιπτώσεων των λαχανόκηπων στη ζωή των παιδιών, Η επιστήµη της ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 9 5 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 5 Οι 10 φιναλίστ του Κυ ριακού FameLab 2015 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα των µελών του ΕΓΚ Έρευνα και Καινοτοµία INFO

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εµπορίου Βιοµηχανίας και Τουρισµού, καθώς και εταιρείες συµβούλων που. ευκαιρία να ενηµερωθούν για τις νέες ευκαιρί-

Υπουργείο Εµπορίου Βιοµηχανίας και Τουρισµού, καθώς και εταιρείες συµβούλων που. ευκαιρία να ενηµερωθούν για τις νέες ευκαιρί- Ε Υ Ρ Ω Π ΑΪ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ «INFO DAY on the Public Private Partnerships (PPPs) 2009: Energy-efficient buildings, Factories of the Future and Green Cars» Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2009 https://rpid09.regware.be/

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Έκθεση Πεπραγµένων 2008

Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Έκθεση Πεπραγµένων 2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ενηµέρωση Συµµετοχή Ανάπτυξη ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2008 Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Επιµέλεια ύλης και έκδοσης: Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Βρυξέλλες, Φεβρουάριος 2009 Ευρωπαϊκό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Ευρω αϊκή Εβδοµάδα Περιφερειών και Πόλεων - Open Days 2010 - Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Ευρω αϊκή Εβδοµάδα Περιφερειών και Πόλεων - Open Days 2010 - Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 2 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 0 INFO DAYS «Intelligent Energy - Europe (ΙΕΕ programme)» 18 Ιανουαρίου 2011, Βρυξέλλες, Βέλγιο http://ec.europa.eu/energy/

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες χρηματοδότησης για τους φορείς του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020

Ευκαιρίες χρηματοδότησης για τους φορείς του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 13 Ιουνίου 2014 Αθήνα (Ελλάδα) Ευκαιρίες χρηματοδότησης για τους φορείς του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 Δρ Χριστίνα Πασκουάλ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - ΕΚΤ Εθνικό Σημείο Επαφής για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2014-2020 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2014-2020 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2014-2020 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μέλη του ΤΕΣ, στην τρέχουσα σύνθεση, είναι: Ν. Καλουπτσίδης (πρόεδρος) Καθηγητής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα