Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιανουάριος 2008. Φεβρουάριος 2008. Μάρτιος 2008"

Transcript

1 Ιανουάριος ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΕΚ ΟΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Φεβρουάριος Μάρτιος 7o Πρόγραµµα Πλαίσιο 7ΠΠ «Συνεργασία» - Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας Τεχνολογίες του µέλλοντος (FP7-ICT-- C) MEDIA EACEA// ιευκόλυνση σε χρηµατοδοτικούς πόρους INTERREG IVC ιαπεριφερειακή συνεργασία - Comenius, Grundtvig: κινητικότητα - Erasmus Mundus EACEA/34/ Παράθυρο Εξωτερικής Συνεργασίας - - European Academic Tax Thesis Award - Leonardo da Vinci: κινητικότητα 7ΠΠ «Ικανότητες» - ραστηριότητες ιεθνούς Συνεργασίας (FP7-INCO--3) - Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Συµπράξεις - Πρόγραµµα Jean Monnet 7ΠΠ «Συνεργασία» Τρόφιµα, γεωργία, αλιεία και βιοτεχνολογία (FP7-KBBE--2A) MEDIA - EACEA// Υποστήριξη τηλεοπτικής µετάδοσης ευρωπαϊκών οπτικοαουστικών -7ΠΠ «Συνεργασία» - Περιβάλλον & περιβαλλοντική αλλαγή (FP7-ENV--1) - 7ΠΠ «Συνεργασία» - Περιβάλλον & Νανοεπιστήµες, νανοτεχνολογίες (FP7-ENV-NMP--2) - Βραβείο Ευρωπαϊκής Επιστήµης Microsoft Research -7ΠΠ «Συνεργασία» - Ενέργεια (FP7-ENERGY--1) -7ΠΠ «Συνεργασία» -Ενέργεια (FP7-ENERGY -FET -7ΠΠ «Συνεργασία» - Ενεργειακές Σχέσεις ΕΕ - Ρωσία (FP7-ENERGY--RUSSIA) -7 ΠΠ «Συνεργασία» Ενέργεια και νανοεπιστήµες, νανοτεχνολογία (FP7-ENERGY-NMP--1) - 7ΠΠ «Συνεργασία» Τρόφιµα, γεωργία, αλιεία και βιοτεχνολογία (FP7-KBBE--2B) - Erasmus Mundus ( ράση 2): άτοµα από τρίτες χώρες - 7ΠΠ «Ιδέες» Φυσικές Επιστήµες & Μηχανική (ERC-- AdG_08) - Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Πολυµερή σχέδια, δίκτυα και συνοδευτικά µέτρα - 7ΠΠ «Ικανότητες» -Υποδοµές FP7-INFRASTRUCTURES--1-7ΠΠ «GALILEO» Μεταφορές (FP7-GALILEO--GSA-1) - Κατάρτιση εθνικών δικαστών στο δίκαιο ανταγωνισµού και στην ανάπτυξη συνεργασίας µεταξύ εθνικών - ηµοσίευση άφνη ΙΙΙ (*ηµεροµηνία προς επιβεβαίωση) - ηµοσίευση Αστική ικαιοσύνη - ηµοσίευση Ποινική ικαιοσύνη - ηµοσίευση ικαιώµατα και Ιθαγένεια - ηµοσίευση Πρόληψη κατά των Ναρκωτικών - ηµοσίευση Ευφυής Ενέργεια - Ευρώπη - ηµοσίευση ηµόσια Υγεία 05 - OPEN DAYS - 7ΠΠ «Άνθρωποι» (FP7-PEOPLE-NIGHT-) - 7ΠΠ: «Ικανότητες» - Ανάπτυξη πολιτικών έρευνας (FP7-COH--2-2-OMC-NET) - 7ΠΠ «ιδέες» - Συντονισµός & δράση υποστήριξης (ERC--Support) -7ΠΠ «Συνεργασία» Νανοεπιστήµες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής (FP7-NMP--LARGE-2) (FP7-NMP--SMALL-2) Νανοεπιστήµες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής - Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (FP7-NMP--SME-2) Τοµεακές προσεγγίσεις µετά το 7ΠΠ «Άνθρωποι» - Συγχρηµατοδότηση περιφερειακών, Εθνικών και διακρατικών προγραµµάτων (FP7-PEOPLE--2-3-COFUND) - ια βίου Μάθηση Erasmus: κινητικότητα Leonardo da Vinci: Πολυµερή σχέδια µεταφοράς καινοτοµίας - 7ΠΠ «Ικανότητες» - Περιφέρειες της γνώσης - Ανάλυση & ολοκλήρωση ερευνητικών προγραµ- µάτων & κοινά σχέδια δράσης (FP7-REGIONS--1) -Περιφέρειες της γνώσης-ενίσχυση περιφερειακών ερευνητικών οµάδων(fp7-regions--2) - Ανάπτυξη ερευνητικών δυνατοτήτων στις συγκλίνουσες περιφέρειες (FP7-REGPOT--1) - Συστήµατα αξιολόγησης σε ερευνητικούς οργανισµούς συγκλινουσών περιφερειών (FP7- REGPOT--2) - MEDIA - EACEA 03/: Ανάπτυξη, διανοµή, προώθηση και κατάρτιση - PROGRESS -VP//0: Εργασιακές σχέσεις και κοινωνικός διάλογος Κοινό εναρµονισµένο πρόγραµµα ερευνών συγκυρίας σε επιχειρήσεις και καταναλωτές στην Ε,Ε. (ECFIN//A3-003) - 7ΠΠ «ιδέες» - Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήµες (ERC--AdG_) -7ΠΠ «Ικανότητες» - Επιστήµη στην κοινωνία (FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY--1) ESPON : ιαδικτυακό Παρατηρητήριο Ευρωπαϊκής Χωροταξίας 7ΠΠ «Άνθρωποι» - Βιοµηχανία - Ακαδηµία (FP7-PEOPLE-IAPP-) «Πρόγραµµα Πρόληψη κατά των Ναρκωτικών και Πληροφόρηση» European city of science -7ΠΠ «Άνθρωποι» ράσεις Marie Curie - ιεθνή σχέδια ανταλλαγών ερευνητικού προσωπικού (FP7-PEOPLE-IRSES-) -COST - εγκάρσιο πρόγραµµα - PROGRESS - VP//003: Ενηµέρωση, διαβούλευση εκπροσώπων επιχειρήσεων - «Πρόγραµµα Αστική ικαιοσύνη» ηµοσίευση econtentplus ηµοσίευση Safer Internet Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία Ηλε-συµµετοχή άφνη Erasmus Mundus Ελευθερία Ασφάλεια και ικαιοσύνη ια Βίου Μάθηση Πολιτισµός Ευρώπη για τους Πολίτες Νεολαία εν ράσει Media PROGRESS LIFE Marco Polo Όπου Αναµένεται να δηµοσιευθούν

2 Λογοτεχνική µετάφραση (1.2.2) - MEDIA - EACEA / : Σύστηµα Συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση (ATLANTIS) -«Πρόγραµµα Θεµελιώδη ικαιώµατα και Ιθαγένεια» 03-7ΠΠ «Άνθρωποι» - Ευρωπαϊκή επανένταξη (FP7-PEOPLE-ERG-) -7ΠΠ «Άνθρωποι» - ιεθνής επανένταξη (FP7-PEOPLE-IRG-) MARCO POLO II ράσεις µεταφορών, θαλάσσιων αρτηριών, αποφυγής κυκλοφορίας, κοινής εκµάθησης 7ΠΠ «Συνεργασία» Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (FP7-ICT--3) - «Πρόγραµµα Ποινική δικαιοσύνη» 11-7ΠΠ «Ικανότητες» - Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ (FP7-SME--1) -Συνεργασία ΕΕ-Καναδά στην τριτοβάθ- µια εκπαίδευση, κατάρτιση και νεολαία -Γενική ιεύθυνση Οικονοµικών Υποθέσεων «Επίκαιροι δείκτες υψηλής συχνότητας για το παγκόσµιο και περιφερειακό εµπόριο» (ECFIN/A//0) Γ Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας: «Μελέτη/δίκτυα/συναντήσεις και συνέδρια για καθορισµό τιµών και αποζηµίωσης φαρµακευτικών προϊόντων» ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΕΚ ΟΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Απρίλιος Μάιος -MEDIA - EACEA 16/: Μυθοπλασία, δηµιουργικό ντοκυµαντέρ, κινούµενα Σχέδια -MEDIA - EACEA /: Υποστήριξη για την ανάπτυξη πολυµεσικών για όλες τις πλατφόρµες on-line και off-line - Νεολαία σε δράση - EACEA//: «Νεολαία στον κόσµο»: συνεργασία µε χώρες εκτός των γειτονικών χωρών της E.E. - 7ΠΠ «Ευρατοµ» - Πυρηνική Σχάση και προστασία από την ακτινοβολία (FP7- Fission-) ηµοσίευση Οικολογική Καινοτοµία - 7ΠΠ «ιδέες» - Εφαρµοσµένες επιστήµες (ERC--AdG_04) -«ΑΦΝΗ ΙΙΙ» JLS/DAP/-1-7ΠΠ «Συνεργασία» -Νανοεπιστήµες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογικές παραγωγής (FP7-NMP--CSA-2) - 7ΠΠ «Συνεργασία» -Νανοεπιστήµες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογικές παραγωγής, σχέσεις ΕΕ - Ινδίας (FP7-NMP- -EU-India-2) PROGRESS - VP//0: Μέτρα πληροφόρησης και κατάρτισης για οργανώσεις εργαζοµένων TEMPUS IV - EAC/04/ Μεταρρύθµιση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µέσω διεθνούς πανεπιστηµιακής συνεργασίας -MEDIA - EACEA /: Οπτικοαουστικά Φεστιβάλ -MEDIA - EACEA /: Αυτόµατο σύστηµα στήριξης -«Χρηµατοδοτικός µηχανισµός πολιτικής προστασίας - Έργα συνεργασίας για την ετοιµότητα και την πρόληψη» 7ΠΠ «Συνεργασία» Τεχνολογίες (FP7-ICT--C) Αεροναυτική και Αεροµεταφορές (FP7-AAT--RTD-1) Βιώσιµη µεταφορική επιφάνεια (FP7-SST--RTD-1) Βιώσιµη µεταφορική επιφάνεια (FP7-SST--TREN-1) (FP7-TPT--RTD-1) MEDIA Κατάρτιση -Erasmus Mundus -EACEA// ράση 4 - «Πρόληψη, ετοιµότητα και διαχείριση των συνεπειών της τροµοκρατίας και άλλων κινδύνων που συνδέονται µε την ασφάλεια» -«Χρηµατοδοτικός µηχανισµός πολιτικής προστασίας - Ασκήσεις προσοµοίωσης στον τοµέα της πολιτικής προστασίας» - «Υπεύθυνη ανταγωνιστικότητα: ενίσχυση της συλλογικής κοινωνικής ευθύνης στον ευρωπαϊκό βιοµηχανικό τοµέα» (ENT/CIP//C/N04S00) - PROGRESS - VP//2 - «Βελτίωση της ισότητας των δύο φύλων στις εθνικές πολιτικές και προγράµµατα - περιοριστική πρόσκληση» - Πρόγραµµα Υγεία - -SAFER INTERNET PLUS (*λήξη) -7ΠΠ «Συνεργασία» - Ενέργεια - επίπεδο 2 (FP7-ENERGY--1) -7ΠΠ «Συνεργασία» - Ενέργεια FET - επίπεδο 2 (FP7 ENERGY- FET) -7ΠΠ «Συνεργασία» - Ενέργεια - Νανοεπιστήµες, νανοτεχολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής (FP7-ENERGY-NMP--1) - Ίδρυση Ευρωπαϊκού Επιχειρηµατικού και Τεχνολογικού Κέντρου στην Ινδία για την Ευρωπαϊκή και Ε π ι σ τ η µ ο ν ι κ ή Κ ο ι ν ό τ η τ α (EUROPAID) - PROGRESS - VP//005 - «Εθνικές δράσεις ευαισθητοποίησης κατά των διακρίσεων- περιοριστική πρόσκληση» Ιούνιος Ειδικές δράσεις πολιτιστικής συνεργασίας µε και σε τρίτες χώρες (Βραζιλία) - Ευρώπη για τους πολίτες- ράση 1 Ειδική κατηγορία: πολυετή σχέδια για δίκτυα αδελφοποιηµένων πόλεων» - Πρόγραµµα ανταλλαγής και κατάρτισης διευθυντικών στελεχών µεταξύ Ε.Ε. και Κίνας METP Συνεργασία µεταξύ Ε.Ε. και Αυστραλίας, Ιαπωνίας, ηµοκρατίας της Κορέας και Νέα Ζηλανδίας στους τοµείς τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και κατάρτισης - EAC// Πρόγραµµα econtentplus (*λήξη) - MEDIA - EACEA//: Υποστήριξη της τηλεοπτικής µετάδοσης ευρωπαϊκών οπτικοαουστικών - Προκαταρκτική ράση MEDIA International 16 - «Ευρωπαϊκοί Προορισµοί Αριστείας» (ENT//IMA/4.1.1) - ALFA III - Πρόγραµµα συνεργασίας µεταξύ ιδρυµάτων τριτοβάθ- µιας εκπαίδευσης Ε.Ε. και Λατινικής Αµερικής PROGRESS - VP//0 «Σχέδια στον τοµέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» PROGRESS - VP//4 «Καινοτόµα σχέδια για την κινητικότητα ων εργαζοµένων στην Ε.Ε.» - Πρόγραµµα «Πρόληψη και καταπολέµηση της εγκληµατικότητας» Ευφυής Ενέργεια - Ευρώπη -Νεολαία σε δράση - EACEA/10/: «Στήριξη δράσεων πληροφόρησης» - ράση PROGRESS-VP / «Αναδιάρθρωση, ευηµερία στην εργασία και οικονοµική συµµετοχή»

3 Ιούλιος ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΕΚ ΟΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Αύγουστος Σεπτέµβριος - MEDIA - EACEA//: Σύστηµα «επιλεκτικής» στήριξης -«Ευρώπη για τους πολίτες EACEA// - Σχέδια πολιτών - ράση 1 µέτρο 2.1» Πρωτοβουλία του Βρετανικού Συµβουλίου για Ενίσχυση της Ανταλλαγής Ερευνητών 04 - PROGRESS - VP//0 «Αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόλησης» - MEDIA - EACEA/11/: «Μέτρα για την υποστήριξη της προώθησης και της πρόσβασης στην αγορά» -MEDIA - EACEA /: Υποστήριξη για την υλοποίηση πιλοτικών σχεδίων -MEDIA - EACEA//: Μέτρα υποστήριξης της προώθησης εκτός των χωρών MEDIA -MEDIA - EACEA /: Υποστήριξη βίντεο και ψηφιακής κινηµατογραφικής διανοµής - «Μέσο σταθερότητας Ετοιµότητα σε καταστάσεις κρίσης Στήριξη της εταιρικής σχέσης για την οικοδόµηση της ειρήνης - ιοργάνωση στρογγυλών τραπεζών» -Νεολαία εν ράσει - ράση 4.5.β - EACEA//: «Σχέδια υποστήριξης ενηµερωτικών δράσεων για τις ευρωεκλογές του» - Πρωτοβουλία Καινοτόµα Φάρµακα (ΙΜΙ) -7ΠΠ «Ικανότητες» - Επιστήµη στην Κοινωνία» (FP7-SCIENCE- IN-SOCIETY--3) - ηµοσίευση θεµατικών 7ΠΠ «AL-INVEST» - Ενίσχυση των ΜΜΕ της Λατινικής Αµερικής - «Ευρωπαϊκά Βραβεία SOLAR - «ίκτυα για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιµότητα του Ευρωπαϊκού Τουρισµού» (ENT/ CIP//B/N05S00) - Πολιτισµός - EAC10/ Οργάνωση και απονοµή ετήσιου βραβείου λογοτεχνίας της Ε.Ε. COST Συνεργασία στον τοµέα της επιστηµονικής και τεχνικής έρευνας (COST Open Call) 7ΠΠ «Συνεργασία» ERANET (FP7-ERANET--RTD) - ια Βίου Μάθηση - EACEA// «Χορήγηση επιδοτήσεων για πειραµατικά σχέδια ανάπτυξης συστή- µατος µεταφοράς µονάδων µαθητείας στην επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET)» - ια Βίου Μάθηση - EACEA/16/ «Χορήγηση επιδοτήσεων για την ανάπτυξη και την εφαρµογή του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελµατικών Προσόντων (ΕΠΕΠ), συµπεριλαµβανοµένων εθνικών και τοµεακών πλαισίων επαγγελ- µατικών προσόντων» - ια Βίου Μάθηση - EACEA// - «Εθνικές Στρατηγικές ιά Βίου Μάθησης» PROGRESS-VP/ «Προώθηση συζητήσεων για την κοινωνική ενσωµάτωση και τη στήριξη της ανοικτής µεθόδου συντονισµού όσον αφορά στην κοινωνική προστασία» - 7ΠΠ «Άνθρωποι» Ευρωπαϊκές και ιεθνείς Υποτροφίες (FP7-PEOPLE-IEF-) (FP7-PEOPLE-IOF-) (FP7-PEOPLE-IIF-) - PROGRESS-VP/16 «Μακροπρόθεσµες προοπτικές για καλύτερες κοινωνικές συνθήκες στην Ε.Ε.» «ERASMUS Νεαροί Επιχειρηµατίες» (ENT/ERA//1) Προπαρασκευαστικές δράσεις για την ανάπτυξη ικανότητας ταχείας επέµβασης της Ε.Ε. «Αυτόνοµη διαβίωση υποβοηθού- µενη από το περιβάλλον - Λύσεις βασισµένες στις ΤΠΕ για την πρόληψη και διαχείριση χρόνιων καταστάσεων για ηλικιωµένους» - (AAL- -1) eparticipation /1 «EUROGLOBE» - Πολιτισµός για ενίσχυση των δηµοσίων συζητήσεων για την Ευρώπη -PROGRESS - VP//0 «Εργασιακές σχέσεις και κοινωνικός διάλογος» -PROGRESS-VP/ «Αναδιάρθρωση, ευηµερία στην εργασία και οικονοµική συµµετοχή» - «FEBS/EMBO Βραβείο Γυναίκες στην Επιστήµη» -7ΠΠ «Συνεργασία» Τεχνολογίες (FP7-ICT--C) -7ΠΠ «Συνεργασία» - Νανοεπιστή- µες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής (FP7-NMP--SMALL-2) -7ΠΠ «Άνθρωποι» - ίκτυα Αρχικής Κατάρτισης (FP7-PEOPLE-ITN- ) 05 - PROGRESS - VP//003: Ενηµέρωση, διαβούλευση και συµµετοχή εκπροσώπων των επιχειρήσεων -Adult Learners Award - Grundtvig - Πρόγραµµα υποτροφιών επιστή- µης και τεχνολογίας στην Κίνα «Υποστήριξη πολιτικής για τις ΤΠΕ» - (CIP-ICT PSP--2) 11 «Οικολογική Καινοτοµία» (*λήξη) - 7ΠΠ «Ικανότητες» -Υποδοµές έρευνας (FP7-INFRASTRUCTURES- --2) «Προκαταρκτική δράση MEDIA International» «EIBURS» - Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - πρόγραµµα χρη- µατοδότησης πανεπιστηµιακής έρευνας «Αδελφοποίηση για την Ανάπτυξη» - 7ΠΠ «Συνεργασία» - Νανοεπιστήµες, νανοτεχνολογίες και υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής - 2ο Επίπεδο (FP7- NMP- -LARGE0-2) -7ΠΠ «Συνεργασία» - Νανοεπιστήµες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής ΜΜΕ (FP7-NMP--SME-2) - COST - EUROPE DIRECT - Πρόγραµµα κατάρτισης σε Ιαπωνία και Κορέα - ETP - Πολιτισµός - EAC16/ Πιλοτικό έργο: ικτύωσης της υπάρχουσας υποδοµής για την ενθάρρυνση της κινητικότητας σε διάφορους πολιτιστικούς τοµείς

4 Οκτώβριος ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΕΚ ΟΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Νοέµβριος εκέµβριος Σκέλος 1.1: Πολυετή σχέδια συνεργασίας Σκέλος 1.2.1: Σχέδια συνεργασίας - Επιδοτήσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον τοµέα της Ενη- µέρωσης για το -7ΠΠ «Άνθρωποι» - Ευρωπαϊκή Επανένταξη 2ο Επίπεδο (FP7-PEOPLE-ERG-) -7ΠΠ «Άνθρωποι» - ιεθνής επανένταξη (FP7-PEOPLE-IRG-) -7ΠΠ «Συνεργασία» - Ενέργεια (FP7-ENERGY--TREN-1) ράσεις Marie Curie - Επιδοτήσεις επανένταξης (FP7-PEOPLE--RG) ράσεις Marie Curie - Βραδιά του Ερευνητή (FP7-PEOPLE--NIGHT) - Πολιτισµός - EAC/ Οργάνωση και απονοµή ετήσιου βραβείου σύγχρονης ποπ µουσικής της Ε.Ε. - Προώθηση ασφαλών και ποιοτικώς ανώτερων χώρων ανάπαυσης στις διαβάσεις συνόρων µεταξύ Ε.Ε. και Ρωσίας TREN/PREP/ - Πρόγραµµα Ερευνητικής ικτύωσης του European Science Foundation (ESF) - ESPON : ιαδικτυακό Παρατηρητήριο Ευρωπαϊκής Χωροταξίας 7ΠΠ - Πρόγραµµα «PolarCLIMATE» -EUROPOLAR ERA-NET Τοµέας Φυσικών Επιστηµών και Εφαρµοσµένης Μηχανικής (ERC- -StG_10) - Erasmus Mundus - EACEA// Παράθυρο εξωτερικής συνεργασίας περιοχή Ασίας για το ακαδηµαϊκό έτος / - Νεολαία εν ράσει - EAC// Προπαρασκευαστική ενέργεια AMICUS - MEDIA - EACEA//: Υποστήριξη για τη δικτύωση των κινηµατογραφικών αιθουσών που προγραµµατίζουν ευρωπαϊκές ταινίες - MEDIA - EACEA//: Οπτικοακουστικά φεστιβάλ - 7ΠΠ «Ικανότητες» Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ (FP7-SME--3) Σκέλος 1.1: Στήριξη οργανισµών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον πολιτιστικό τοµέα (σκέλος 2) Έρευνας - ράσεις συντονισµού και στήριξης (ERC-- Support) - Αστική ικαιοσύνη «Επιδοτήσεις λειτουργίας JLS/CJ/-2» - Θεµελιώδη ικαιώµατα και Ιθαγένεια «Επιδοτήσεις λειτουργίας JLS/FRC/-2» - MEDIA - EACEA//: Υποστήριξη της τηλεοπτικής µετάδοσης ευρωπαϊκών οπτικοαουστικών - Υποστήριξη δράσεων ενηµέρωσης σχετικά µε την Κοινή Γεωργική Πολιτική - MEDIA - EACEA//: Πράκτορες διεθνούς πώλησης ευρωπαϊκών κινηµατογραφικών ταινιών -MEDIA - EACEA//: Μυθοπλασία, δηµιουργικό ντοκυ- µαντέρ, κινούµενα σχέδια -MEDIA - EACEA /: Υποστήριξη για την ανάπτυξη πολυµεσικών για όλες τις πλατφόρµες on-line και off-line - Ευρώπη για τους πολίτες- ράση 2 µέτρο 1 και 2: ιαρθρωτική στήριξη σε ερευνητικούς οργανισµούς στον τοµέα των ευρωπαϊκών δη- µοσίων πολιτικών και σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών - Τοµέας Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών (ERC-- StG_11) ράσεις Marie Curie - Συγχρηµατοδότηση Περιφερειακών, Εθνικών και ιεθνών προγραµµάτων (FP7-PEOPLE-COFUND-) ΑΦΝΗ ΙΙΙ «Επιδοτήσεις λειτουργίας JLS/DAP/-2» - «LIFE+» - «Πιλοτικό έργο για την ένταση της συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών όσον αφορά την αντιµετώπιση των δασικών πυρκαγιών» - «EUROSTARS» - MEDIA - EACEA//: Μέτρα για την υποστήριξη της προώθησης και της πρόσβασης στην αγορά - 7ΠΠ «Συνεργασία» Ενέργεια (FP7-ENERGY--1) (FP7-ENERGY--3) ιεθνή σχέδια ανταλλαγών ερευνητικού προσωπικού IRSES (FP7- PEOPLE--IRSES) ια Βίου Μάθηση - EAC// - «Πανεπιστηµιακός χάρτης Erasmus» - «Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών και Βελτίωση της Προσβασιµότητας» - MEDIA - EACEA// : ικτύωση των ευρωπαίων διανο- µέων σύστηµα «επιλεκτικής» υποστήριξης -Νεολαία εν ράσει - EACEA// ράση 4.6 Συµπράξεις -Νεολαία εν ράσει - EACEA// ράση 4.1 Υποστήριξη φορέων που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τοµέα της νεολαίας 7ΠΠ «Συνεργασία» Κοινή πρόσκληση: Τρόφιµα, γεωργία και αλιεία και βιοτεχνολογία, Νανοεπιστήµες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής, Ενέργεια και Περιβάλλον (συν αλλαγή κλίµατος) (FP7--BIOREFINERY_CP) (FP7--BIOREFINERY_CSA) 03 7ΠΠ «Συνεργασία» Υγεία (FP7-Health--single-stage) (FP7-Health--two-stage) 04-7ΠΠ «Συνεργασία» Ασφάλεια (FP7-SEC--1) - 7ΠΠ «Συνεργασία» ιάστηµα (FP7-SPACE--1) 10 Τοµέας Βιολογικών Επιστηµών (ERC--StG_10) - 7ΠΠ «Ικανότητες» Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ (FP7-SME--2) Ασκήσεις προσοµοίωσης στον τοµέα του κοινοτικού µηχανισµού πολιτικής προστασίας -7ΠΠ «Συνεργασία» Τεχνολογίες (FP7-ICT C) - Λήξη θεµατικών 7ΠΠ που θα δηµοσιευθούν στις Ιουλίου

5 ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΕΚ ΟΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Σεπτέµβριος - «Μέσο σταθερότητας Ετοι- µότητα σε καταστάσεις κρίσης Στήριξη της εταιρικής σχέσης για την οικοδόµηση της ειρήνης - ιοργάνωση στρογγυλών τραπεζών» 7ΠΠ «Συνεργασία» Περιβάλλον (συν αλλαγή κλίµατος) (FP7-ENV--1) - 7ΠΠ «Ικανότητες» ραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας (FP7-INCO--1) (FP7-INCO--2) (FP7-INCO--4) (FP7-INCO--5) - 7ΠΠ «Συνεργασία» Κοινωνικοοικονοµικές και ανθρωπιστικές επιστήµες (FP7-SSH--A) (FP7-SSH--B) (FP7-SSH--C) - 7ΠΠ «Ικανότητες» Επιστήµη στην Κοινωνία (FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY- -1) Marie Curie - Βραδιά του Ερευνητή (FP7-PEOPLE-- NIGHT) - ια Βίου Μάθηση «Απονοµή ECTS label και Diploma Supplement label για τα ακαδηµαϊκά έτη -» - 7ΠΠ «Συνεργασία» Τρόφιµα, γεωργία και αλιεία, και βιοτεχνολογία (FP7-KBBE--3) - 7ΠΠ «Συνεργασία» Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσί- µου και υδρογόνου» (FCH-JU--1) 16 ια Βίου Μάθηση - EAC// - - ηµοσίευση 7ΠΠ «Άνθρωποι» ράσεις Marie Curie - EURAXESS Services Network (FP7-PEOPLE-- EURAXESS) - 7ΠΠ «Ικανότητες» Περιφέρειες της γνώσης (FP7-REGIONS--1) - 7ΠΠ «Ικανότητες» Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ (FP7-SME--1) «Comenius: εργασία σε θέσεις βοηθών» Σκέλος 1.2.2: Σχέδια λογοτεχνικής µετάφρασης - «Leonardo da Vinci: κινητικότητα» - «Erasmus: εντατικά µαθήµατα ξένων γλωσσών» «Πρόγραµµα Jean Monnet» Marie Curie - Συγχρηµατοδότηση Περιφερειακών, Εθνικών και ιεθνών προγραµµάτων (FP7-PEOPLE-COFUND-) - «Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: εταιρικές σχέσεις» - «Comenius: Comenius Regio εταιρικές σχέσεις» - «Grundtvig: εργαστήρια» - MEDIA - EACEA//: Υποστήριξη της τηλεοπτικής µετάδοσης ευρωπαϊκών οπτικοαουστικών - - «Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: πολυµερή σχέδια, δίκτυα και συνοδευτικά µέτρα» - «Leonardo da Vinci: πολυµερή σχέδια µεταφοράς καινοτοµίας» «Erasmus: εντατικά προγράµµατα, κινητικότητα σπουδαστών για σπουδές και περιόδους άσκησης και κινητικότητα προσωπικού» ράσεις Marie Curie - Ευρωπαϊκές υποτροφίες (FP7-PEOPLE--IEF) ιεθνείς υποτροφίες εσωτερικού (FP7-PEOPLE--IIF) ιεθνείς υποτροφίες εξωτερικού (FP7-PEOPLE--IOF) - Λήξη 7ΠΠ «Άνθρωποι» ιεθνή σχέδια ανταλλαγών ερευνητικού προσωπικού IRSES (FP7-PEOPLE- -IRSES) - «Grundtvig: εργασία σε θέσεις βοηθών, σχέδια εθελοντισµού για άτοµα άνω των 50 ετών» - «Εγκάρσιο πρόγραµµα» - MEDIA - EACEA//: ικτύωση των ευρωπαίων διανο- µέων σύστηµα «επιλεκτικής» υποστήριξης Marie Curie - Επιδοτήσεις επανένταξης (FP7-PEOPLE--RG) «Εγκάρσιο πρόγραµµα: βασική δραστηριότητα 1 επισκέψεις µελέτης» -MEDIA - EACEA//: Μυθοπλασία, δηµιουργικό ντοκυ- µαντέρ, κινούµενα σχέδια -MEDIA - EACEA /: Υποστήριξη για την ανάπτυξη πολυµεσικών για όλες τις πλατφόρµες on-line και off-line Marie Curie - EURAXESS Services Network (FP7-PEOPLE--EURAXESS) ράσεις Marie Curie - Συνεργασία και ίοδοι Επικοινωνίας µεταξύ Βιοµηχανίας και Ακαδηµαϊκού χώρου (FP7-PEOPLE--IAPP) - 7ΠΠ «Συνεργασία» Ενέργεια (FP7-ENERGY--2) - MEDIA - EACEA//: Οπτικοακουστικά φεστιβάλ - Σκέλος 1.3: Σχέδια συνεργασίας µε τρίτες χώρες Ιούνιος - MEDIA - EACEA//: Υποστήριξη της τηλεοπτικής µετάδοσης ευρωπαϊκών οπτικοαουστικών Ιούλιος - MEDIA - EACEA//: ικτύωση των ευρωπαίων διανοµέων σύστηµα «επιλεκτικής» υποστήριξης Marie Curie - Συνεργασία και ίοδοι Επικοινωνίας µεταξύ Βιοµηχανίας και Ακαδηµαϊκού χώρου (FP7-PEOPLE--IAPP) Αύγουστος Marie Curie - Ευρωπαϊκές υποτροφίες (FP7-PEOPLE--IEF) ιεθνείς υποτροφίες εσωτερικού (FP7-PEOPLE--IIF) ιεθνείς υποτροφίες εξωτερικού (FP7-PEOPLE--IOF) Οκτώβριος - Λήξη 7ΠΠ «Άνθρωποι» ράσεις Marie Curie - Επιδοτήσεις επανένταξης (FP7-PEOPLE--RG) Νοέµβριος εκέµβριος