Το μάθημα της ιστορίας στο περιβάλλον του υπολογιστή. Η διαχείριση μιας Βάσης Δεδομένων Μ. Ρεπούση, Α. Τσιβάς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το μάθημα της ιστορίας στο περιβάλλον του υπολογιστή. Η διαχείριση μιας Βάσης Δεδομένων Μ. Ρεπούση, Α. Τσιβάς"

Transcript

1 Το μάθημα της ιστορίας στο περιβάλλον του υπολογιστή. Η διαχείριση μιας Βάσης Δεδομένων Μ. Ρεπούση, Α. Τσιβάς Η σχέση των νέων τεχνολογιών με τις ιστορικές σπουδές έχει ήδη τη δική της ιστορία. Η αρχή της εντοπίζεται στη δεκαετία του 70, όταν το κίνημα της ποσοτικής ιστορίας ανακαλύπτει τον υπολογιστή και τις δυνατότητες που προσφέρει στη σύνθεση και την ανάλυση στατιστικών συνόλων. Η οικονομική ιστορία αρχικά αλλά και η κοινωνική και πολιτική ιστορία, η ιστορία των νοοτροπιών και της καθημερινής ζωής ανανεώνονται σημαντικά μέσα από την αξιοποίηση της ηλεκτρονικών διαστάσεων ποσοτικής προσέγγισης. Η νέα ποσότητα, αυτή του υπολογιστή, οδηγεί σε ασφαλέστερα συμπεράσματα για την πορεία των ανθρώπων μέσα στο χρόνο. Μεγάλες σειρές εγγράφων, ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως, γάμου και θανάτου αποκρυπτογραφούνται για να οδηγήσουν σε ιστορικές αποκαλύψεις σχετικά με την παιδική θνησιμότητα, το μέσο όρο ηλικίας των ανθρώπων, τον αναλφαβητισμό, τα επαγγέλματα κ. ά. Κατάλογοι πάσης φύσεως, εκλογικοί, απογραφικοί ή άλλοι δανείζουν τις πληροφορίες τους στους ιστορικούς που τους απευθύνουν ερωτήματα για να μάθουν την πολιτική συμπεριφορά των ανθρώπων σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, τις μετακινήσεις, τη δημογραφική εξέλιξη ή οτιδήποτε σχετίζεται με την κατανόηση των ανθρώπινων πράξεων και σκέψεων στο παρελθόν 1. Η εμφάνιση της νέας γενιάς των μικροϋπολογιστών τη δεκαετία του 80 και οι γενιές που την ακολούθησαν, απλοποιώντας και εκλαϊκεύοντας τις πολλαπλές ηλεκτρονικές χρήσεις συνθέτουν το νέο περιβάλλον εργασίας. Από την επεξεργασία του κειμένου έως την επεξεργασία των δεδομένων, ο υπολογιστής γίνεται βασικό εργαλείο της ιστοριογραφίας 2. Η τεχνολογική εξέλιξη το καθιστά ευέλικτο στην επεξεργασία όχι μόνο ποσοτικών αλλά και ποιοτικών δεδομένων ικανό να υποδεχθεί την ποικιλία, τον πηγών που διεκδικούν, με βάση τις επιστημολογικές εξελίξεις, μια σημαντική θέση στο πάνελ των ιστορικών μαρτυριών. Η ανανέωση των ιστοριογραφικών προσεγγίσεων το νομιμοποιεί ως ένα από τα ποικίλα εργαλεία της ιστορικής έρευνας και η κριτική που ασκείται στη χρήση του, το προφυλάσσει από αυθαίρετες γενικεύσεις της συνεισφοράς του στην εξέλιξη των ιστορικών σπουδών 3. Η σχέση υπολογιστή και ιστορίας σημειώνεται και στο χώρο της διδακτικής της ιστορίας. 4 Συνδέεται εξαρχής με την υποστήριξη της αλλαγής του παραδοσιακού παραδειγματικού προτύπου διδασκαλίας του μαθήματος που στηρίχθηκε στην αναμετάδοση ιστορικών πληροφοριών και αυτοπροσδιορίζεται στο χώρο των προσεγγίσεων που επιχειρούν να αντικαταστήσουν την αναμετάδοση με την αναζήτηση της πληροφορίας 5. Φιλοξενείται αρχικά στο βρετανικό περιβάλλον της δεκαετίας του 80 και στο πλαίσιο της εκεί δημόσιας διαμάχης αναφορικά με το περιεχόμενο της σχολικής ιστορίας. Η αξιοποίηση του υπολογιστή, με τον τίτλο: "Μάθηση με την υποστήριξη του υπολογιστή", στρατεύεται 1

2 εξαρχής στην υπηρεσία της "νέας ιστορίας" στο σχολείο. Σύμφωνα με αυτήν την προβληματική, η ιστορία πρέπει να διδάσκεται, ως αντικείμενο με μεθοδολογική και εννοιολογική δομή και όχι ως ένα σύνολο γνώσεων. Η ιστορική σκέψη είναι το ζητούμενο, η αξιολόγηση και ερμηνεία των τεκμηρίων, η προσπάθεια αποτίμησης της εγκυρότητας των ιστορικών εκτιμήσεων, η κατανόηση των απόψεων και τον συστημάτων αξιών των υποκειμένων και των ομάδων στο παρελθόν ως άλλων, διαφορετικών στο χώρο και στο χρόνο, η δόμηση ιστορικών εξερευνήσεων με παράλληλη κατανόηση των απαραίτητων γι' αυτό ιστορικών εννοιών. Αυτή η προσέγγιση, υποστηρίζεται, είναι δυνατόν να οδηγήσει όχι μόνο σε γνώση κάποιων πληροφοριών που αναφέρονται στο ανθρώπινο παρελθόν αλλά κυρίως σε γνώση για τη φύση της ιστορίας, γνώση απαραίτητη για την κατανόηση του παρελθόντος και για την απόκτηση αίσθησης του παρόντος 6. Από παιδαγωγική άποψη, η πρόταση για την αξιοποίηση του υπολογιστή στο μάθημα της ιστορίας εκδηλώνει τη συγγένεια της με τις απόψεις που υποστηρίζουν την ενεργητική, συμμετοχική μάθηση και τη διαδικαστική γνώση 7. "Ο τρόπος μάθησης είναι το ίδιο σημαντικός με το περιεχόμενο της μάθησης" ή ακραία "ο τρόπος της μάθησης είναι το ίδιο το περιεχόμενο της μάθησης", υπήρξαν οι αποφάνσεις αυτής της εκδήλωσης από το χώρο της "νέας ιστορίας" στο σχολείο. Οι αποφάνσεις αυτές εξασφάλιζαν ταυτόχρονα και την παιδαγωγική νομιμότητα του υπολογιστή σ' ένα διδακτικό αντικείμενο των επιστημών του ανθρώπου, σε μια εποχή που η παρουσία του υπολογιστή ήταν αποδεκτή ή και αυτονόητη μόνο για τις φυσικές επιστήμες και τις αντίστοιχες ειδικότητες στο σχολείο. Ο υπολογιστής στο μάθημα της ιστορίας υπηρετούσε ταυτόχρονα και τη θέση του μαθήματος στη σύγχρονη εκπαίδευση και αναιρούσε τις πιέσεις που δεχόταν το αντικείμενο για την έλλειψη ανταπόκρισης του με την αγορά εργασίας 8. Ο υπολογιστής αποτελούσε στην περίπτωση αυτή το διαβατήριο της ιστορίας για την είσοδο της στον κορμό των μαθημάτων που επρόκειτο να έχουν αναγνώριση και οικονομική στήριξη. Διότι, αν το μάθημα της ιστορίας δεν όφειλε, όπως υποστηριζόταν, να είναι μάθημα εθνικής αγωγής, έπρεπε να μπορεί να είναι χρήσιμο για την προετοιμασία των αυριανών πολιτών και πολιτισσών του συγχρόνου κόσμου εφοδιάζοντας τους/τις, με τις απαραίτητες δεξιότητες και στάσεις. Ο υπολογιστής, ήταν στην προκειμένη περίπτωση, το μέσο. το οποίο συνηγορούσε για την επιβίωση του διδακτικού αντικείμενοι; της ιστορίας στη σύγχρονη εκπαίδευση''. Αξιοποιώντας τον υπολογιστή και τα εργαλεία του το μάθημα της ιστορίας, αποκτούσε ένα νέο περιβάλλον μάθησης και ενίσχυε τη θέση του στο σύγχρονο σχολείο. Στο νέο αυτό μαθησιακό περιβάλλον, υποστηρίζεται ότι: * Γίνεται δυνατή η ιστορική αναζήτηση * Γίνεται δυνατή η προσομοίωση παρελθοντικών όψεων * Γίνεται δυνατή η απεικόνιση και η σύνθεση των ιστορικών πληροφοριών * Γίνεται δυνατή η επικοινωνία ανάμεσα σε διαφορετικές σχολικές μονάδες και 2

3 εξασφαλίζεται ο πολλαπλασιαστικός χαρακτήρας της ιστορικής εργασίας που επιτελείται. Διαφορετικά εργαλεία εξασφαλίζουν τις παραπάνω λειτουργίες. Το εγκυκλοπαιδικό, εκπαιδευτικό ή άλλο περιεχόμενο των πολυμέσων με τη μορφή των CD ROM, το λογισμικό των PC και των Mac, το Διαδίκτυο συγκροτούν ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών που μπορούν να αξιοποιηθούν στο μάθημα της ιστορίας και να συμβάλουν στην ανανέωση του 10. Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, θα απομονώσουμε τη Βάση Δεδομένων και θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε τις δυνατότητες που προσφέρει για τη δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος ιστορικής αναζήτησης στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο. Οι δυνατότητες αυτές σχετίζονται με 11 : τη δημιουργία ενός δείγματος καρτέλας και την τροποποίηση του δείγματος την προσθήκη μεγάλου αριθμού καρτελών και τη διόρθωση τους την απεικόνιση των πληροφοριών και των στοιχείων των καρτελών σε πίνακα την εκτύπωση των καταγραφών την επιλογή καρτελών στη βάση κριτηρίων αναζήτησης τη διαλογή των καρτελών σε μια ή πολλές στήλες τη μέτρηση των αριθμητικών δεδομένων την εκτέλεση λειτουργιών διαχείρισης της καρτέλας, μερική αντιγραφή, συγχώνευση δυο καρτελών κ. ά. τη μεταφορά των δεδομένων σε άλλο λογισμικό σύστημα. Τα συστήματα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων που εμπεριέχουν λειτουργίες συσχέτισης επιτρέπουν τη διασύνδεση των καρτελών μεταξύ τους και αυτή ακριβώς η λειτουργία τις καθιστά εξαιρετικά συμβατές με την ιστορία. Αυτήν τη λειτουργία έχουμε την πρόθεση να διαχειριστούμε αξιοποιώντας την εμβέλεια της Βάσης να αποδεχθεί όχι μόνο το γραπτό κείμενο αλλά και την εικόνα, τον ήχο, το γράφημα, το χάρτη κλπ. Θα προσαρμόσουμε το πολυμέσο αυτό στη φύση του ιστορικού μαθήματος και των ιστορικών σπουδών από όπου η ιστορία στο σχολείο αντλεί τη γνώση, τη μέθοδο και τα εργαλεία. Θα χρειαστούν, γι' αυτό, κάποιες παραδοχές: Το αντικείμενο της ιστορίας -οι ανθρώπινες κοινωνίες στο παρελθόν- προσεγγίζεται μέσα από τα ίχνη που άφησε το πέρασμα των ανθρώπων μέσα στο χρόνο. Τα ίχνη αυτά, όταν και στο βαθμό που αξιοποιούνται από την ιστορική έρευνα μετατρέπονται σε πηγές της ιστορίας. Χωρίς πηγές δεν είναι δυνατή η ιστορική έρευνα και αναζήτηση. Τα ίχνη που άφησαν και αφήνουν οι ανθρώπινες κοινωνίες χαρακτηρίζονται από εξαιρετική ποικιλότητα, την οποία η νέα ιστορία ανακαλύπτει, αξιοποιεί όλο και περισσότερο και ταυτόχρονα νομιμοποιεί. Οι γραπτές πηγές και μάλιστα επίσημου χαρακτήρα της ιστοριογραφίας του 19ου αιώνα, παραχωρούν χώρο στις προφορικές, ηχητικές, κινηματογραφικές ή άλλες μαρτυρίες, όσες αναδεικνύονται 3

4 μέσα από την ιστορική έρευνα ως πηγές του ιστορικού λόγου. Ακόμα και οι σιωπές των ανθρώπων έχουν τη θέση τους ανάμεσα στις πηγές που μαρτυρούν για το παρελθόν. Οι μαρτυρίες της παρουσίας, δράσης και σκέψης των ανθρώπων μέσα στο χρόνο καθίστανται πηγές της ιστορίας μέσω του ιστορικού ερωτήματος. Δεν υπάρχουν, υπό αυτήν την έννοια, πηγές χωρίς τα ερωτήματα που τους απευθύνουν οι ιστορικοί ή και γενικά οι άνθρωποι του εκάστοτε παρόντος. Η Βάση Δεδομένων που εδώ θα αξιοποιήσουμε είναι η Access 97 της Microsoft. Συγκροτείται από ένα σύνολο εγγραφών-καταχωρήσεων από διαφορετικές κατηγορίες πληροφοριών, που σχετίζονται με κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Παρέχει τη δυνατότητα συνεχούς τροφοδότησης και ανατροφοδότησης με νέα στοιχεία - εγγραφές ή και τη μεταβολή των ήδη καταχωρηθέντων, όπως επίσης τη δυνατότητα πολλαπλής αναζήτησης, ταξινόμησης και παρουσίασης-απεικόνισης των πληροφοριών και συσχέτισης τους. Αναβαθμίζει, άρα, τη "διαχείριση" των ιστορικών πληροφοριών. Αποτελεί ένα μόνο, ανάμεσα σε πολλά άλλα, δείγμα διαχείρισης ιστορικών πληροφοριών. Η διαχείριση των πληροφοριών προϋποθέτει εδώ την κατηγοριοποίηση τους σε ιδιαίτερα πεδία απ' όπου δύνανται να κληθούν και να συσχετισθούν στη βάση των ερωτημάτων που τους απευθύνονται 12. Η συγκεκριμένη βάση δεδομένων υποστηρίζει οκτώ ειδών τύπους δεδομένοι, που ανταποκρίνονται με ευχέρεια στο σύνολο των μορφών που παρουσιάζουν οι ιστορικές πηγές 13 : Text (κείμενο): Για πεδία που μπορούν να δεχθούν χαρακτήρες (γράμματα, ψηφία, σύμβολα, κ. ά.) έως 255 μέγιστα. Memo (υπόμνημα): Για πεδία που μπορούν να δεχθούν κείμενο το οποίο δεν ξεπερνά τους χαρακτήρες. Date/Time (ημερομηνία - ώρα): Για πεδία που μπορούν να δεχθούν ημερομηνία ή ώρα. Currency (νομισματική μονάδα): Για πεδία που θα δέχονται χρηματικά ποσά. Counter (αυτόματη αρίθμηση): Για πεδία που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σαν πρωτεύοντα κλειδιά με ακέραιες τιμές, οι οποίες θα καταχωρούνται αυτόματα από το σύστημα. Yes/No(ναι - όχι): Για πεδία που πρόκειται να δεχθούν τις λογικές τιμές Ναι /Όχι (Αληθές/Ψευδές). OLE Object (αντικείμενο OLE): Για πεδία που πρόκειται να δεχθούν σύνθετα αντικείμενα, όπως εικόνες, ήχους, διαγράμματα, κείμενα του Word ή φύλλα του Excel. Δεσμός: Για πεδία που πρόκειται να δεχθούν συνδέσεις με άλλα αρχεία. Λίστα αναζήτησης: Για πεδία που πρόκειται να δεχθούν στοιχεία από λίστα δεδομένων. 4

5 Το θέμα που θα μας πλοηγήσει είναι το "καράβι" μέσα στο χρόνο. Ο χώρος της πλοήγησης είναι ο ελληνικός χώρος έτσι όπως αυτός κάθε φορά ορίζεται. Ο πρώτος πίνακας συγκροτείται στη βάση των ιστορικών πηγών. Πίνακας 1. Τυπολογία πηγών α. Γραπτές β. Ηχητικές Υ- Κινηματογραφικές δ. Πίνακες (στατιστικοί) ε. Πολυμέσα (ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες) στ. Προφορικές μαρτυρίες ζ. Φωτογραφικές η. Χάρτες Στην αρχή προχωρούμε στην εισαγωγή - σχεδίαση πινάκων (tables), καθώς αποτελούν την θεμελιώδη αρχή μιας βάσης δεδομένων στην Access. Ο κάθε πίνακας χρησιμοποιείται για την αποθήκευση πληροφοριών, που σχετίζονται με συγκεκριμένο είδος της προτεινόμενης τυπολογίας πηγών και αποτελείται από πεδία που καλύπτουν συγκεκριμένες πληροφορίες με διαφορετικό κάθε φορά τύπο δεδομένων (Πίνακας 2). Το σύνολο πληροφοριών που αφορά ένα για παράδειγμα κείμενο αποτελεί μια νέα εγγραφή (record) στον αντίστοιχο πίνακα "Γραπτές πηγές". Ενώ επιμέρους πληροφορίες σχετικές με την παραπάνω εγγραφή καλούνται πεδία (Field), όπως τίτλος, βιβλιογραφική παραπομπή, σημειώσεις, κ. ά. Σε κάθε ένα πίνακα περιέχονται πεδία Κοινά για όλους τους πίνακες, (Κατηγορία, Είδος, Εποχή, Θέμα) αλλά και Ιδιαίτερα πεδία που περιγράφουν τις ιδιαιτερότητες κάθε πηγής. Πίνακας 2: Κατάλογος Πινάκων με τα επιμέρους πεδία εισόδου Πηγή Κοινά πεδία Ιδιαίτερα πεδία Γραπτές πηγές Κατηγορία Είδος Εποχή Θέμα Τίτλος Βιβλ. παρ/μπή Κείμενο Σημειώσεις Ηχητικές πηγές Κατηγορία Είδος Εποχή Θέμα Τίτλος Αναφορά Ήχος Σημειώσεις Κινηματογραφικές Κατηγορία Είδος Εποχή Θέμα Τίτλος Αναφορά Ταινία Σημειώσεις Πίνακες Κατηγορία Είδος Εποχή Θέμα Τίτλος Αναφορά Πίνακας Σημειώσεις Πολυμέσα Κατηγορία Είδος Εποχή Θέμα Τίτλος Αναφορά Παρουσίαση Σημειώσεις Προφορικές μαρτυρίες Κατηγορία Είδος Εποχή Θέμα Τίτλος Αναφορά Μαρτυρία Σημειώσεις Φωτογραφικές Κατηγορία Είδος Εποχή Θέμα Τίτλος Βιβλ. παρ/μπή Εικόνα Σημειώσεις Χάρτες Κατηγορία Είδος Εποχή Θέμα Τίτλος Αναφορά Χάρτης Σημειώσεις Η παρουσίαση των επιμέρους πινάκων προτείνεται και μέσα από το φιλικό 5

6 περιβάλλον των "φορμών" που μπορούν εύκολα να δημιουργηθούν τόσο κατά την φάση αποθήκευσης - καταχώρησης, όσο και κατά την φάση της ανάγνωσης. Κατά τη σχεδίαση των πινάκων (και των φορμών, καθώς αυτές διαχειρίζονται τα δεδομένα αντίστοιχων πινάκων) προτείνονται κάποια βασικά, κοινά πεδία αναφοράς (κατηγορία, είδος, εποχή, θέμα) σε όλους τους πίνακες για να μπορούν έτσι να συσχετίζονται και μεταξύ τους και τα οποία τροφοδοτούνται με δεδομένα, από πίνακες που λειτουργούν ως λίστες αναφοράς (Πίνακας 3). Πίνακας 3: Λίστες αναφοράς κατηγορία πολεμικό εμπορικό είδος τριήρης δρόμων ατμοκίνητο ολκάς μπρίκι κ. ά. κ.ά. εποχή στα αρχαία χρόνια στα βυζαντινά χρόνια στα χρονιά της ξενοκρατίας στα νεοτέρα χρόνια άξονας καράβι πλήρωμα ταξίδι λιμάνι Για την ασφαλή διαχείριση της βάσης δεδομένων, μέσω της επιλογής "Εργαλεία" > "Ασφάλεια" > "Δικαιώματα χρηστών και ομάδων", μπορούμε να ορίσουμε την δυνατότητα άλλων προσώπων να επισκέπτονται τη βάση δεδομένων και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν vet την διαχειρίζονται, με την δημιουργία λογαριασμών ομάδων και χρηστών με αντίστοιχους κωδικούς πρόσβασης. Εκτός από την απλή "φυλλομέτρηση" όλων των καταχωρήσεων, αυτή η βάση δεδομένων επιτρέπει στους μαθητές και τις μαθήτριες μιας τάξης να απευθύνουν ερωτήματα και να επισκεφθούν το υλικό στη βάση των ερωτημάτων που κάθε φορά θέτουν. Η επίσκεψη αυτή του υλικού δύναται επίσης να συμπληρωθεί με συσχέτιση των πληροφοριών που το υλικό τους εμπεριέχει. Τα "Ερωτήματα" και το 'Επιλεγμένο φίλτρο" αποτελούν στη περίπτωση αυτή τα ηλεκτρονικά εργαλεία που προσφέρει η Βάση Δεδομένων. Η δυνατότητα διατύπωσης ερωτημάτων μας επιτρέπει να έχουμε υποσύνολα του συνόλου της βάσης. Ερωτήματα που συσχετίζουν τους διάφορους πίνακες μεταξύ τους ή επιμέρους πεδία τους, και μπορούν εκ των προτέρων να σχεδιασθούν αλλά ταυτόχρονα να διατυπωθούν και να επιχειρηθεί η απάντηση τους κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας. Μπορούμε να έχουμε π.χ. το σύνολο των γραπτών πηγών ή των φωτογραφιών - εικόνων που αναφέρονται στα λιμάνια, στα ιστιοφόρα, ή τους χάρτες που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη περίοδο, ή το σύνολο των πηγών που αναφέρονται στη ζωή των πληρωμάτων, των τρόπων ταξιδιού,... Τα '"έτοιμα" αυτά ερωτήματα είναι στη διάθεση της τάξης παράλληλα με τους πίνακες και τις φόρμες από την επιλογή "Ερωτήματα". Παράδειγμα: Στη βάση δεδομένων "Το καράβι στον ελληνικό χώρο" το πρωτογενές και δευτερογενές υλικό που έχουμε εντάξει, μπορεί να υποστηρίξει -ενδεικτικά - την αναζήτηση στα εξής ιστορικά ερωτήματα: Πώς κατασκεύαζαν οι Έλληνες τα πλοία τους; 6

7 Ποια η τεχνολογία στην κατασκευή των καραβιών; Ποια λιμάνια εμφανίζονται κατά εποχή και γιατί αυτά; Τι προϊόντα μετέφεραν; Ποια η ζωή των πληρωμάτων πάνω στο καράβι; Ποια τα ταξίδια; Η αναζήτηση της απάντησης σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω ερωτήματα μέσω της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, όπως και σε οποιαδήποτε βιβλιοθήκη ή αρχειακό χώρο, εμπλέκει αναγκαστικά πληροφορίες που αποκαλύπτουν όψεις της κοινωνικής και οικονομικής ζωής των ανθρώπων στο συγκεκριμένο χρόνο και τόπο που υπερβαίνουν το αρχικό ερώτημα. Το πρώτο, για παράδειγμα, ερώτημα από τα παραπάνω, αυτό το εκ πρώτης όψεως τεχνικό ερώτημα του τρόπου κατασκευής των πλοίων κατά το παρελθόν εμπλέκει ανάμεσα σε άλλα: τα υλικά κατασκευής την τεχνολογία της κατασκευής τις συνθήκες κατασκευής το ανθρώπινο δυναμικό της κατασκευής τους χώρους κατασκευής το ιδιοκτησιακό καθεστώς των χώρων κατασκευής και των πλοίων τις αιτίες κατασκευής τα έθιμα και τις προλήψεις που σχετίζονταν με την κατασκευή και την καθέλκυση των πλοίων Αν επιλέξουμε κάποιο απ' αυτά και προχωρούμε στη συνέχεια στη συσχέτιση επιμέρους πινάκων και πεδίων μεταξύ τους. Αν. για παράδειγμα, το ερώτημα που επιλέγουμε αναφέρεται στην τεχνολογία στη μακρά της διάρκεια (2ο ερώτημα), έτσι όπως αυτή απεικονίζεται στην κατασκευή των πλοίων, μπορούμε να συγκεντρώσουμε το σύνολο των λημμάτων με κριτήριο το κοινό τους πεδίο "θέμα" (Πίνακας 3) και πιο συγκεκριμένα τη λέξη (κλειδί) καράβι, το οποίο σχετίζεται με τον τρόπο κατασκευής των πλοίων και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά. Με αυτό τον τρόπο εμφανίζεται το σύνολο του πρωτογενούς και δευτερογενούς υλικού (κείμενο, εικόνα, ήχος, ταινία, στατιστικός πίνακας,...), που αφορά τους διαφορετικούς τρόπους κατασκευής των καραβιών. Το υλικό αυτό που κάθε φορά συγκεντρώνεται στη βάση του ερωτήματος που τίθεται μπορούμε να απομονώσουμε για την περαιτέρω επεξεργασία του είτε εντάσσοντας το σε μια νέα φόρμα είτε εκτυπώνοντας το. Το ίδιο αποτέλεσμα μπορούμε να έχουμε και με την σχεδίαση μιας νέας φόρμας που θα συγκεντρώνει στοιχεία από τις φόρμες - πίνακες (Πίνακας 2) που αρχικά σχεδιάστηκαν και θα ομαδοποιεί το υλικό της βάσης δεδομένων κατά "θέμα", κατά "εποχή", "είδος" και "κατηγορία" (Πίνακας 3). Στο Σχήμα 1 φαίνεται η φόρμα "καράβι" με το σύνολο των εγγραφών κατά είδος πηγής. Οι εγγραφές αφορούν την τεχνολογία κατασκευής των καραβιών ( εδώ εμφανίζεται η πρώτη εγγραφή των γραπτών πηγών και των φωτογραφικών) (image 1. vasi dedomenon.jpg) 7

8 Ο κατάλογος των προσχεδιασμένων - από το δημιουργό ή τους δημιουργούς της Βάσης - ερωτημάτων, όσο διευρυμένος και αν είναι δεν δύναται αντικειμενικά να καλύψει το σύνολο των πιθανών ερωτημάτων που μια σχολική ομάδα ή και κάθε μέλος της χωριστά μπορεί να θέσει. Το εργαλείο δυνατότητα του "Επιλεγμένου φίλτρου" έρχεται να συμπληρώσει τη δυνατότητα της ομάδας να θέσει ερωτήματα και να αναζητήσει την απάντηση τους. Με την δυνατότητα του "Επιλεγμένου φίλτρου" και την εντολή "φιλτράρισμα με βάση την επιλογή", μπορούμε να κατευθυνθούμε σε εκείνο το υποσύνολο της βάσης δεδομένων που κάθε φορά μας ενδιαφέρει. Έχουμε επίσης τη δυνατότητα να συγκεντρώνουμε το υλικό που χρειαζόμαστε χωρίς τη δέσμευση έτοιμων λύσεων, έστω κι αν αυτές απαντώνται ως "Ερωτήματα". Μέσα από το "φιλικό", στην παρουσίαση περιβάλλον φόρμας (π.χ. Γραπτές πηγές: Εικόνα 4) μπορούμε να διαχειριστούμε το σύνολο των εγγραφών του αντίστοιχου Πίνακα (Γραπτές πηγές). Πιο αναλυτικά μπορούμε, επιλέγοντας κείμενα που αφορούν την τριήρη, το δρόμωνα, τη νάβα κ.ά., από το πεδίο "Είδος", να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο τύπο καραβιού, αλλά και να προχωρήσουμε κάνοντας χρήση και άλλης επιλογής και δεύτερου πεδίου με επιπλέον φιλτράρισμα από το σύνολο των προηγούμενων πληροφοριών. Έχουμε για παράδειγμα τη δυνατότητα να ασχοληθούμε με κείμενα, που αναφέρονται στην τριήρη και ταυτόχρονα στο "πλήρωμα " ή το "λιμάνι" από το πεδίο "θέμα". Κατ' αυτόν τον τρόπο είτε διατρέχοντας το 8

9 σύνολο των πηγών κατά είδος (γραπτές πηγές, ηχητικές, πηγές...) είτε με τη χρήση συγκεκριμένου φίλτρου ή φίλτρων, διαχειριζόμαστε ένα πολύ μεγάλο αριθμό πληροφοριών, επιλέγοντας κάθε φορά εκείνες που θα μας επιτρέψουν να προσεγγίσουμε πολλαπλά τα ερωτήματα που η σχολική ομάδα αναδεικνύει ως σημαντικά (Σχήματα 2 και 3). 9

10 Η μέθοδος της ιστορικής αναζήτησης στο μάθημα της ιστορίας και στο περιβάλλον της σχολικής τάξης υποστηρίζεται με τη σχεδίαση του ερωτήματος από το διδάσκοντα και τη διδάσκουσα εμπλέκοντας περισσότερους του ενός πίνακες ή πεδία πινάκων. Η περίπτωση του "Επιλεγμένου φίλτρου" παραμένει συμπληρωματική και αποτελεί ευκολότερη για τις δυνατότητες σχολικών ομάδων λύση διαχείρισης του ιστορικού υλικού. Η ανεύρεση του σχετικού υλικού (κείμενα, εικόνες, χάρτες, ηχητικά ντοκουμέντα. ταινίες, κ.ά.) ακολουθείται από την ανάγνωση του και την περαιτέρω επεξεργασία του μέσα από τη λειτουργία των σημειώσεων. Οι σημειώσεις αυτές επιτρέπουν στη συνέχεια τη διασταύρωση των πληροφοριών και την τελική τους αξιολόγηση. Όλες αυτές οι σημειώσεις μπορούν να συγκεντρωθούν και μέσα από τη διαδικασία της "Έκθεσης" να βρίσκονται στη διάθεση της ομάδας που προσπαθεί να απαντήσει στο αρχικό της ερώτημα. Το περιβάλλον "φόρμας" και η επιλογή "Δημιουργία αντικειμένου: αναφορά" παρέχει τη δυνατότητα να έχουμε το σύνολο των καταχωρήσεων σε ηλεκτρονική και μέσω της εκτύπωσης σε έντυπη μορφή έκθεσης. Το σημείο αυτό αποτελεί σημαντικό σταθμό στη συλλογική ερευνητική εργασία της σχολικής τάξης. Η περιέργεια των μαθητών και μαθητριών, η διάθεση να εξερευνήσουν περισσότερο το παρελθόν που έχει καταρχήν αναδυθεί μέσα από την πρώτη αυτή φάση, ο διαθέσιμος χρόνος, ο εξοπλισμός του σχολείου, το κεφάλαιο των διαθέσιμων γνώσεων και πολλοί άλλοι παράγοντες καθορίζουν την έκταση και το βάθος της ιστορικής αναζήτησης που θα επιχειρηθεί. Η Βάση Δεδομένων αποτελεί απλώς το εργαλείο για τη δημιουργία του αναγκαίου περιβάλλοντος ιστορικής αναζήτησης. Οι διδάσκοντες και οι σχολικές ομάδες διατηρούν το δικαίωμα της επιλογής. Μπορούν να αποφασίσουν να δημιουργήσουν μια Βάση Δεδομένων και να αναμετρηθούν με τα ερωτήματα που ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν o να χειρισθούν μια υπάρχουσα Βάση στη βάση των προεπιλεγμένων ερωτημάτων που εμπεριέχει. o να εμπλουτίσουν μια υπάρχουσα Βάση με τα δικά τους ερωτήματα. o o o o Σε κάθε περίπτωση θα αναμετρηθούν ανάμεσα σε άλλα με το ζήτημα του ιστορικού ερωτήματος την αναζήτηση πληροφοριών την αποθήκευση και διαχείριση τους την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εργασίας τους Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί μια πολύτιμη για το μάθημα της ιστορίας διαδικασία καθώς υποστηρίζει την ιστορική σκέψη των εμπλεκομένων σε αυτήν υποκειμένων που είναι στην περίπτωση που μας αφορά οι μαθητές και οι μαθήτριες του δευτεροβάθμιου κυρίως σχολείου. Η εξέλιξη του ηλεκτρονικού αλφαβητισμού των εκπαιδευτικών και των παιδιών του πρωτοβάθμιου σχολείου και η τεχνολογική εξέλιξη της απλοποίησης παν ηλεκτρονικών εργαλείων ανοίγει το πεδίο της εφαρμογής των Βάσεων Δεδομένων και για τις μεγάλες τάξεις του Δημοτικού σχολείου. Παραπομπές: 1. Βλ. Μ Ρεπούση, "Νέες προσεγγίσεις στη διδασκαλία της ιστορίας: η περίπτωση της εκπαιδευ- 10

11 τικής τεχνολογίας", Θεωρητικά προβλήματα και διδακτική προσέγγιση της ιστορίας, ΠΕΦ, Σεμινάριο Για τον ιστοριογραφικό λόγο που προκύπτει από την παρεμβολή του υπολογιστή βλ. τους συλλογικούς τόμους Ι, II & III, του History and Computing, οι οποίοι βασίζονται στις παρεμβάσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια των τριών ομώνυμων συνεδρίων. Βλ. D. Peter και Η. Deian (eds.), History and Computing, και κυρίως το Α' μέρος με την παρουσίαση σχετικών εφαρμογών στους τομείς της ιστορίας των κοινοτήτων ή των περιφερειών, της νέας ιστορικής βιογραφίας, της οικονομικής ιστόρίας, της πολιτικής ιστορίας ή της ιστορίας του πολιτικού ο , Μάντσεστερ Βλ. επίσης Ρ. Denley, S. Fogelvik και Ch. Harvey (eds.), History and Computing Π, Μάντσεστερ 1989, με σημαντικές παρεμβάσεις στα ζητήματα τη; μεθοδολογίας, τη; εκπαίδευση;, των συστημάτων βάσης δεδομένων, της ποσοτικής ιστορίας, της δημογραφίας, της οικονομία; και κοινωνίας και των πολιτικών σπουδών. Βλ. επίσης Ε. Mawdsley, Ν. Morgan, L.Richmond and R.Trainor (eds.). History and Computing III, Historians, Research and Teaching, Μάντσεστερ Σημαντική είναι επίσης η αρθρογραφία του περιοδικού History and Computing (1989-) που εκδίδεται 3 φορές το χρόνο, από την Εταιρεία History and Computing, στις πανεπιστημιακέ; εκδόσεις του Εδιμβούργου 3. Βλ. το σχετικό προβληματισμό στο " Les Multimedia", Monde de I 'Education (1994). 220, π. 40. Για τους προβληματισμούς αναφορικά με την ποσοτική προσέγγιση κλασικό παραμένει το F. Furet, "Η ποσοτική ιστορία", J. LeGoff καιρ. Nora, To έργο της ιστορίας, 3, Αθήνα σ Βλ. τη μόνιμη πια στήλη για την εκπαίδευση του περιοδικού History and Computing, την αρθρογραφία στο Teaching History της The Historical Association, το Perspectives της American Historical Association. Βλ. επίσης τις εθνικές και διεθνείς συναντήσεις που οργανώνονται με αυτό το θέμα. Η πρώτη Διεθνής Συνδιάσκεψη για τον υπολογιστή στο μάθημα της ιστορίας έγινε στο Πανεπιστήμιο του Leeds, το Η επόμενη με αναφορά στη διδασκαλία της ιστορία; οργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης, το 1992: Computers in Teaching Initiative Centre for History του Πανεπιστήμιου της Γλασκόβης & Institute for Historical Research του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, European Curriculum Workshop, Πανεπιστήμιο τη; Γλασκόβη;, Μαΐου Για τα θέματα που εκεί συζητήθηκαν και κυρίως τις προτάσεις διδασκαλίας βλ. History and Computing (1992), V. 4, no 2, σ ; AHC, International Conference, Workshop on an International Curriculum for History and Computing, Graz, Αυγούστου Για τα θέματα που εκεί συζητήθηκαν βλ. History and Computing (1993), V. 5, no 3, σ Έκτοτε διοργανώνονται σε ετήσια βάση. 5. Trudi Johanna Abel, "Students as Historians: Lessons from an 'interactive' Census Database Project". Perspectives, American Historical Association Newsletter, V35,1997, σ Και Β. Κύμης, "Οι νέε; τεχνολογίες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: μια περιήγηση βασισμένη στη γαλλική εμπειρία", Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 92, 1997, σ Βλ. ύλη την επιχειρηματολογία της πρόταση; F. Blow, "A fertile error is more productive than a barren truth: Computer Assisted Learning in History", P. Denley και D. Hopkin, History and Comuring Ι., οπ. π., σ Βλ. πως από την αρχή ο υπολογιστής στην εκπαίδευση συνδυάστηκε στη Βρετανία με την υποστήριξη της ενεργητικής μάθησης: D. Chandler. "The educational ideology of the computer", British Journal of Educational Technology (1990), v.21, n. 3, σ ; P. Scrimshaw, "Educational computing: what can philosophy of education contribute?", Journal of Philosophy of Education (1989), v.23,n. 1, σ Μ. Wild, "History and New Technology in Schools: Problems. Possibilities and the Way Forward", History and Computing Π, ο,τ..τ., σ Πολλές παρεμβάσεις για την αναγκαιότητα του υπολογιστή στο μάθημα της ιστορίας προβάλλουν φόβους ότι η ιστορία θα χάσει τη θέση της στο αναλυτικό πρόγραμμα, αν 6εν εκσυγχρονιστεί. Βλ. χαρακτηριστικά R. Scott, "History CAL through the secondary school", J. Wilkes... οπ. π., σ Για το θέμα της αξιοποίησης των CD-ROM βλ. Μ. Ρεπούση "Τα πολυμέσα στη διδασκαλία της Ιστορίας. Το παράδειγμα του CΟΦΙΑ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Αριστο- 11

12 τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης", Διήμερο Σεμινάριο της ΟΙΕΛΕ και του ΣΙΕΛ, Η Διδασκαλία της ιστορίας και της γεωγραφίας στο δημοτικό σχολείο, Αθήνα 1995, σ J. L. Ρinol και A. Zysberg, Metier d' Historien ave un ordinateur, Παρίσι 1995, σ Hillis Peter, "Using information technology to enhance the learning and teaching of history in Scottish schools", Teaching History, v. 90, 1998, α και Roger Austin, "Computer Conferencing in history; a pilot study at 16-18", Teaching History, 75, 1994, a Διαφοροποιούνται χρωματικά όσα εδώ αξιοποιούνται. 12

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη»

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» Κεφάλαιο: Μινωϊκός πολιτισµός (Ιστορία Γ ηµοτικού) Ενότητες: Το ανάκτορο της Κνωσού Καθηµερινή ζωή των Μινωϊτών Η τέχνη των Μινωϊτών 2. Εµπλεκόµενες

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

4. Γνωστικά Αντικείμενα και Αντίστοιχες Γνώσεις/Δεξιότητες προς Εξέταση

4. Γνωστικά Αντικείμενα και Αντίστοιχες Γνώσεις/Δεξιότητες προς Εξέταση Κωδ.: CSR-APDX2C Ισχύς: 01/10/2014 Έκδοση: 01 Σελίδα 1 από 8 Σύνταξη: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Έγκριση: Διευθύνων Σύμβουλος 1. Γενικές Προδιαγραφές Πιστοποιητικών Οι ειδικές απαιτήσεις για την πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της. Γεωμετρικής Εποχής»

Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της. Γεωμετρικής Εποχής» Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της Γεωμετρική ς Εποχής; Ερωτήματα - κλειδιά: 2 Πόσο μεγάλες ήταν οι ομάδες των ανθρώπων της Γεωμετρικής Εποχής; Υπήρχαν αρχηγοί στις ομάδες των ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΣΑΠΗΣ Επιμέλεια 7 o Διήμερο Διαλόγου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών 15 & 16 Μαρτίου 2008 Ομάδα Έρευνας της Μαθηματικής Εκπαίδευσης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ i ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή MULTIMEDIA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - CD ROM για Διαδραστικό Πίνακα Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή ΑΚΤΙΝΕΣ v5.0 Πακέτο 112 εκπαιδευτικών προγραμμάτων το οποίο εστιάζει στην υποστήριξη της διδασκαλίας των διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Οδηγίες. προς τον / την εκπαιδευτικό

Γενικές Οδηγίες. προς τον / την εκπαιδευτικό Γενικές Οδηγίες προς τον / την εκπαιδευτικό 1 Γενικές Οδηγίες προς τον / την εκπαιδευτικό Τα δύο τεύχη Ιστορίας-Γεωγραφίας αποτελούν δειγματικές διδακτικές ενότητες οι οποίες μπορούν να μυήσουν αποτελεσματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 5 Νοεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ. 20126093 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «BRINGING EUROPE TO SCHOOL TEACHERS (B.E.S.T.)» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 5 Using Databases) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 10-16 (δέκα έως δεκαέξι) ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επιμορφωτικό Σεμινάριο στις Ερευνητικές Εργασίες (Project) στην Α & Β Λυκείου. Σχολικό έτος 2012-2013

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επιμορφωτικό Σεμινάριο στις Ερευνητικές Εργασίες (Project) στην Α & Β Λυκείου. Σχολικό έτος 2012-2013 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Επιμορφωτικό Σεμινάριο στις Ερευνητικές Εργασίες (Project) στην Α & Β Λυκείου Σχολικό έτος 2012-2013 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ανάθεση Πρώτη για όλες τις ειδικότητες Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή και η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού ως διδακτική επιλογή

Η παραγωγή και η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού ως διδακτική επιλογή Η παραγωγή και η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού ως διδακτική επιλογή Κ. Ραβάνης Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση Η μεγάλη ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και οι υψηλές ταχύτητες πρόσβασης στις πληροφορίες,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο της Δράσης "Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα" Έκδοση Εγγράφου:1.0

Οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο της Δράσης Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Έκδοση Εγγράφου:1.0 Οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο της Δράσης "Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα" Έκδοση Εγγράφου:1.0 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΚΔιΒιΜ) 1 Κενή σελίδα 2 Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα.

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα. Τίτλος μαθήματος: Μεθοδολογία Έρευνας Κωδικός μαθήματος: ΒΠ0800 (3Ω/Υ) Διδάσκουσα: Ελευθερία Τσέλιου Ηλεκτρονική διεύθυνση για επικοινωνία: tseliou@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Κέντρο και άξονας αυτών των μεθόδων διδασκαλίας είναι ο δάσκαλος. Αυτός είναι η αυθεντία μέσα στην τάξη που καθοδηγεί και προσφέρει. Γι αυτό οι μέθοδοι αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE Ζωή-Ελένη Σταθάκη, Ευαγγελία Παυλάτου Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο Επίπεδο ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Ταυτότητα Στόχος Περιγραφή Προτεινόμενο ή υλοποιημένο Λογισμικό Λέξεις κλειδιά Δημιουργοί α) Γνώσεις για τον κόσμο: Οι δυνάμεις εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ kv@hua.gr Στόχος Μαθήματος Εισαγωγή σε Βασικούς Όρους Πληροφορικής και Τηλεματικής. Εφαρμογές Τηλεματικής. Αναφορά στις κοινωνικές επιπτώσεις των Υπολογιστών.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η µεθοδική παρατήρηση των καιρικών συνθηκών για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, η καταγραφή και οργάνωση των παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μιχάλης Αργύρης 1 Λόγοι και αναλογίες Περίληψη Οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους μια υπολογιστική οντότητα, ένα καγκουρό του οποίου το μέγεθος μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Σεπτέμβριος 2011 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ucy.ac.cy/~kedima.

http://www.ucy.ac.cy/~kedima. http://www.ucy.ac.cy/~kedima. Δομή και Στόχοι Mε απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 30 Αυγούστου 2002, ιδρύθηκε το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας. Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006.

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006. - 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006 O ΠΕPΙ ΤHΣ ΔHΜOΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΥΠHPΕΣΙΑΣ ΝOΜOΣ ΤOΥ 1969 (10 ΤOΥ 1969)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ FORUM (E-GROUP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εισαγωγή στην Αρχειονομία 1 ο Μάθημα Μια πρώτη ματιά... Κοινωνία της Πληροφορίας Η Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται ως η εποχή της πληροφορίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Άνθρωποι του Κάτω Κόσµου: ιδεολογίες και πολιτικές διακρίσεων, αποκλεισµού και διώξεων στη σύγχρονη εποχή. Ιστορικό ανθολόγιο και εκπαιδευτικός οδηγός. People of the Underworld: ideologies

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 64 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ MULTITERM '95 ΤΗΣ TRADOS GMBH ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ "ΓΗ ΚΑΙ ΆΝΘΡΩΠΟΣ" - GEANDER 3.0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ Για να αναζητήσετε Μαθησιακά Αντικείμενα στο Φωτόδεντρο χρησιμοποιείστε το πεδίο εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013)

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου Η Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου

Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου 120 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 1 (Γενικό Μέρος) Ενότητα 3.3 1. Εισαγωγή Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου Πρόκειται για ένα μάθημα γνωριμίας με ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Survey 123 User Manual

Survey 123 User Manual Survey 123 User Manual 1. Γενικά για το πρόγραμμα 2. Έναρξη προγράμματος 3. Ορισμός χρηστών εφαρμογής 4. Επιλογή - Άνοιγμα έρευνας 5. Δημιουργία νέας έρευνας 6. Δημιουργία έρευνας με βάση το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle Ιωάννου Παρασκευή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών

Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών Ματσατσίνης Ν., Καθηγητής Κρασαδάκη Ε., Υποψ.

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προκαταρκτική έρευνα Διερευνήστε πριν απ όλα την περιοχή μέσα στην οποία μπορεί να βρεθεί ένα ερευνητικό ερώτημα. Τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών Έκδοση 4.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)...1 Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών...1 Συγγραφείς...3 Διορθωτές...3 1. Το Διαδικτυακό

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) Curriculum Γεωλογίας - Γεωγραφίας Κική Μακρή, Γεωλόγος M.Sc Υπ. Διδάκτορας Διδασκαλίας της Γεωλογίας kmakri@geo.auth.gr Η δομή του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Η

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα παραδοσιακά συστήματα συνιστά το γεγονός ότι διδάσκοντες και

Διαβάστε περισσότερα