Το μάθημα της ιστορίας στο περιβάλλον του υπολογιστή. Η διαχείριση μιας Βάσης Δεδομένων Μ. Ρεπούση, Α. Τσιβάς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το μάθημα της ιστορίας στο περιβάλλον του υπολογιστή. Η διαχείριση μιας Βάσης Δεδομένων Μ. Ρεπούση, Α. Τσιβάς"

Transcript

1 Το μάθημα της ιστορίας στο περιβάλλον του υπολογιστή. Η διαχείριση μιας Βάσης Δεδομένων Μ. Ρεπούση, Α. Τσιβάς Η σχέση των νέων τεχνολογιών με τις ιστορικές σπουδές έχει ήδη τη δική της ιστορία. Η αρχή της εντοπίζεται στη δεκαετία του 70, όταν το κίνημα της ποσοτικής ιστορίας ανακαλύπτει τον υπολογιστή και τις δυνατότητες που προσφέρει στη σύνθεση και την ανάλυση στατιστικών συνόλων. Η οικονομική ιστορία αρχικά αλλά και η κοινωνική και πολιτική ιστορία, η ιστορία των νοοτροπιών και της καθημερινής ζωής ανανεώνονται σημαντικά μέσα από την αξιοποίηση της ηλεκτρονικών διαστάσεων ποσοτικής προσέγγισης. Η νέα ποσότητα, αυτή του υπολογιστή, οδηγεί σε ασφαλέστερα συμπεράσματα για την πορεία των ανθρώπων μέσα στο χρόνο. Μεγάλες σειρές εγγράφων, ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως, γάμου και θανάτου αποκρυπτογραφούνται για να οδηγήσουν σε ιστορικές αποκαλύψεις σχετικά με την παιδική θνησιμότητα, το μέσο όρο ηλικίας των ανθρώπων, τον αναλφαβητισμό, τα επαγγέλματα κ. ά. Κατάλογοι πάσης φύσεως, εκλογικοί, απογραφικοί ή άλλοι δανείζουν τις πληροφορίες τους στους ιστορικούς που τους απευθύνουν ερωτήματα για να μάθουν την πολιτική συμπεριφορά των ανθρώπων σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, τις μετακινήσεις, τη δημογραφική εξέλιξη ή οτιδήποτε σχετίζεται με την κατανόηση των ανθρώπινων πράξεων και σκέψεων στο παρελθόν 1. Η εμφάνιση της νέας γενιάς των μικροϋπολογιστών τη δεκαετία του 80 και οι γενιές που την ακολούθησαν, απλοποιώντας και εκλαϊκεύοντας τις πολλαπλές ηλεκτρονικές χρήσεις συνθέτουν το νέο περιβάλλον εργασίας. Από την επεξεργασία του κειμένου έως την επεξεργασία των δεδομένων, ο υπολογιστής γίνεται βασικό εργαλείο της ιστοριογραφίας 2. Η τεχνολογική εξέλιξη το καθιστά ευέλικτο στην επεξεργασία όχι μόνο ποσοτικών αλλά και ποιοτικών δεδομένων ικανό να υποδεχθεί την ποικιλία, τον πηγών που διεκδικούν, με βάση τις επιστημολογικές εξελίξεις, μια σημαντική θέση στο πάνελ των ιστορικών μαρτυριών. Η ανανέωση των ιστοριογραφικών προσεγγίσεων το νομιμοποιεί ως ένα από τα ποικίλα εργαλεία της ιστορικής έρευνας και η κριτική που ασκείται στη χρήση του, το προφυλάσσει από αυθαίρετες γενικεύσεις της συνεισφοράς του στην εξέλιξη των ιστορικών σπουδών 3. Η σχέση υπολογιστή και ιστορίας σημειώνεται και στο χώρο της διδακτικής της ιστορίας. 4 Συνδέεται εξαρχής με την υποστήριξη της αλλαγής του παραδοσιακού παραδειγματικού προτύπου διδασκαλίας του μαθήματος που στηρίχθηκε στην αναμετάδοση ιστορικών πληροφοριών και αυτοπροσδιορίζεται στο χώρο των προσεγγίσεων που επιχειρούν να αντικαταστήσουν την αναμετάδοση με την αναζήτηση της πληροφορίας 5. Φιλοξενείται αρχικά στο βρετανικό περιβάλλον της δεκαετίας του 80 και στο πλαίσιο της εκεί δημόσιας διαμάχης αναφορικά με το περιεχόμενο της σχολικής ιστορίας. Η αξιοποίηση του υπολογιστή, με τον τίτλο: "Μάθηση με την υποστήριξη του υπολογιστή", στρατεύεται 1

2 εξαρχής στην υπηρεσία της "νέας ιστορίας" στο σχολείο. Σύμφωνα με αυτήν την προβληματική, η ιστορία πρέπει να διδάσκεται, ως αντικείμενο με μεθοδολογική και εννοιολογική δομή και όχι ως ένα σύνολο γνώσεων. Η ιστορική σκέψη είναι το ζητούμενο, η αξιολόγηση και ερμηνεία των τεκμηρίων, η προσπάθεια αποτίμησης της εγκυρότητας των ιστορικών εκτιμήσεων, η κατανόηση των απόψεων και τον συστημάτων αξιών των υποκειμένων και των ομάδων στο παρελθόν ως άλλων, διαφορετικών στο χώρο και στο χρόνο, η δόμηση ιστορικών εξερευνήσεων με παράλληλη κατανόηση των απαραίτητων γι' αυτό ιστορικών εννοιών. Αυτή η προσέγγιση, υποστηρίζεται, είναι δυνατόν να οδηγήσει όχι μόνο σε γνώση κάποιων πληροφοριών που αναφέρονται στο ανθρώπινο παρελθόν αλλά κυρίως σε γνώση για τη φύση της ιστορίας, γνώση απαραίτητη για την κατανόηση του παρελθόντος και για την απόκτηση αίσθησης του παρόντος 6. Από παιδαγωγική άποψη, η πρόταση για την αξιοποίηση του υπολογιστή στο μάθημα της ιστορίας εκδηλώνει τη συγγένεια της με τις απόψεις που υποστηρίζουν την ενεργητική, συμμετοχική μάθηση και τη διαδικαστική γνώση 7. "Ο τρόπος μάθησης είναι το ίδιο σημαντικός με το περιεχόμενο της μάθησης" ή ακραία "ο τρόπος της μάθησης είναι το ίδιο το περιεχόμενο της μάθησης", υπήρξαν οι αποφάνσεις αυτής της εκδήλωσης από το χώρο της "νέας ιστορίας" στο σχολείο. Οι αποφάνσεις αυτές εξασφάλιζαν ταυτόχρονα και την παιδαγωγική νομιμότητα του υπολογιστή σ' ένα διδακτικό αντικείμενο των επιστημών του ανθρώπου, σε μια εποχή που η παρουσία του υπολογιστή ήταν αποδεκτή ή και αυτονόητη μόνο για τις φυσικές επιστήμες και τις αντίστοιχες ειδικότητες στο σχολείο. Ο υπολογιστής στο μάθημα της ιστορίας υπηρετούσε ταυτόχρονα και τη θέση του μαθήματος στη σύγχρονη εκπαίδευση και αναιρούσε τις πιέσεις που δεχόταν το αντικείμενο για την έλλειψη ανταπόκρισης του με την αγορά εργασίας 8. Ο υπολογιστής αποτελούσε στην περίπτωση αυτή το διαβατήριο της ιστορίας για την είσοδο της στον κορμό των μαθημάτων που επρόκειτο να έχουν αναγνώριση και οικονομική στήριξη. Διότι, αν το μάθημα της ιστορίας δεν όφειλε, όπως υποστηριζόταν, να είναι μάθημα εθνικής αγωγής, έπρεπε να μπορεί να είναι χρήσιμο για την προετοιμασία των αυριανών πολιτών και πολιτισσών του συγχρόνου κόσμου εφοδιάζοντας τους/τις, με τις απαραίτητες δεξιότητες και στάσεις. Ο υπολογιστής, ήταν στην προκειμένη περίπτωση, το μέσο. το οποίο συνηγορούσε για την επιβίωση του διδακτικού αντικείμενοι; της ιστορίας στη σύγχρονη εκπαίδευση''. Αξιοποιώντας τον υπολογιστή και τα εργαλεία του το μάθημα της ιστορίας, αποκτούσε ένα νέο περιβάλλον μάθησης και ενίσχυε τη θέση του στο σύγχρονο σχολείο. Στο νέο αυτό μαθησιακό περιβάλλον, υποστηρίζεται ότι: * Γίνεται δυνατή η ιστορική αναζήτηση * Γίνεται δυνατή η προσομοίωση παρελθοντικών όψεων * Γίνεται δυνατή η απεικόνιση και η σύνθεση των ιστορικών πληροφοριών * Γίνεται δυνατή η επικοινωνία ανάμεσα σε διαφορετικές σχολικές μονάδες και 2

3 εξασφαλίζεται ο πολλαπλασιαστικός χαρακτήρας της ιστορικής εργασίας που επιτελείται. Διαφορετικά εργαλεία εξασφαλίζουν τις παραπάνω λειτουργίες. Το εγκυκλοπαιδικό, εκπαιδευτικό ή άλλο περιεχόμενο των πολυμέσων με τη μορφή των CD ROM, το λογισμικό των PC και των Mac, το Διαδίκτυο συγκροτούν ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών που μπορούν να αξιοποιηθούν στο μάθημα της ιστορίας και να συμβάλουν στην ανανέωση του 10. Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, θα απομονώσουμε τη Βάση Δεδομένων και θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε τις δυνατότητες που προσφέρει για τη δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος ιστορικής αναζήτησης στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο. Οι δυνατότητες αυτές σχετίζονται με 11 : τη δημιουργία ενός δείγματος καρτέλας και την τροποποίηση του δείγματος την προσθήκη μεγάλου αριθμού καρτελών και τη διόρθωση τους την απεικόνιση των πληροφοριών και των στοιχείων των καρτελών σε πίνακα την εκτύπωση των καταγραφών την επιλογή καρτελών στη βάση κριτηρίων αναζήτησης τη διαλογή των καρτελών σε μια ή πολλές στήλες τη μέτρηση των αριθμητικών δεδομένων την εκτέλεση λειτουργιών διαχείρισης της καρτέλας, μερική αντιγραφή, συγχώνευση δυο καρτελών κ. ά. τη μεταφορά των δεδομένων σε άλλο λογισμικό σύστημα. Τα συστήματα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων που εμπεριέχουν λειτουργίες συσχέτισης επιτρέπουν τη διασύνδεση των καρτελών μεταξύ τους και αυτή ακριβώς η λειτουργία τις καθιστά εξαιρετικά συμβατές με την ιστορία. Αυτήν τη λειτουργία έχουμε την πρόθεση να διαχειριστούμε αξιοποιώντας την εμβέλεια της Βάσης να αποδεχθεί όχι μόνο το γραπτό κείμενο αλλά και την εικόνα, τον ήχο, το γράφημα, το χάρτη κλπ. Θα προσαρμόσουμε το πολυμέσο αυτό στη φύση του ιστορικού μαθήματος και των ιστορικών σπουδών από όπου η ιστορία στο σχολείο αντλεί τη γνώση, τη μέθοδο και τα εργαλεία. Θα χρειαστούν, γι' αυτό, κάποιες παραδοχές: Το αντικείμενο της ιστορίας -οι ανθρώπινες κοινωνίες στο παρελθόν- προσεγγίζεται μέσα από τα ίχνη που άφησε το πέρασμα των ανθρώπων μέσα στο χρόνο. Τα ίχνη αυτά, όταν και στο βαθμό που αξιοποιούνται από την ιστορική έρευνα μετατρέπονται σε πηγές της ιστορίας. Χωρίς πηγές δεν είναι δυνατή η ιστορική έρευνα και αναζήτηση. Τα ίχνη που άφησαν και αφήνουν οι ανθρώπινες κοινωνίες χαρακτηρίζονται από εξαιρετική ποικιλότητα, την οποία η νέα ιστορία ανακαλύπτει, αξιοποιεί όλο και περισσότερο και ταυτόχρονα νομιμοποιεί. Οι γραπτές πηγές και μάλιστα επίσημου χαρακτήρα της ιστοριογραφίας του 19ου αιώνα, παραχωρούν χώρο στις προφορικές, ηχητικές, κινηματογραφικές ή άλλες μαρτυρίες, όσες αναδεικνύονται 3

4 μέσα από την ιστορική έρευνα ως πηγές του ιστορικού λόγου. Ακόμα και οι σιωπές των ανθρώπων έχουν τη θέση τους ανάμεσα στις πηγές που μαρτυρούν για το παρελθόν. Οι μαρτυρίες της παρουσίας, δράσης και σκέψης των ανθρώπων μέσα στο χρόνο καθίστανται πηγές της ιστορίας μέσω του ιστορικού ερωτήματος. Δεν υπάρχουν, υπό αυτήν την έννοια, πηγές χωρίς τα ερωτήματα που τους απευθύνουν οι ιστορικοί ή και γενικά οι άνθρωποι του εκάστοτε παρόντος. Η Βάση Δεδομένων που εδώ θα αξιοποιήσουμε είναι η Access 97 της Microsoft. Συγκροτείται από ένα σύνολο εγγραφών-καταχωρήσεων από διαφορετικές κατηγορίες πληροφοριών, που σχετίζονται με κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Παρέχει τη δυνατότητα συνεχούς τροφοδότησης και ανατροφοδότησης με νέα στοιχεία - εγγραφές ή και τη μεταβολή των ήδη καταχωρηθέντων, όπως επίσης τη δυνατότητα πολλαπλής αναζήτησης, ταξινόμησης και παρουσίασης-απεικόνισης των πληροφοριών και συσχέτισης τους. Αναβαθμίζει, άρα, τη "διαχείριση" των ιστορικών πληροφοριών. Αποτελεί ένα μόνο, ανάμεσα σε πολλά άλλα, δείγμα διαχείρισης ιστορικών πληροφοριών. Η διαχείριση των πληροφοριών προϋποθέτει εδώ την κατηγοριοποίηση τους σε ιδιαίτερα πεδία απ' όπου δύνανται να κληθούν και να συσχετισθούν στη βάση των ερωτημάτων που τους απευθύνονται 12. Η συγκεκριμένη βάση δεδομένων υποστηρίζει οκτώ ειδών τύπους δεδομένοι, που ανταποκρίνονται με ευχέρεια στο σύνολο των μορφών που παρουσιάζουν οι ιστορικές πηγές 13 : Text (κείμενο): Για πεδία που μπορούν να δεχθούν χαρακτήρες (γράμματα, ψηφία, σύμβολα, κ. ά.) έως 255 μέγιστα. Memo (υπόμνημα): Για πεδία που μπορούν να δεχθούν κείμενο το οποίο δεν ξεπερνά τους χαρακτήρες. Date/Time (ημερομηνία - ώρα): Για πεδία που μπορούν να δεχθούν ημερομηνία ή ώρα. Currency (νομισματική μονάδα): Για πεδία που θα δέχονται χρηματικά ποσά. Counter (αυτόματη αρίθμηση): Για πεδία που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σαν πρωτεύοντα κλειδιά με ακέραιες τιμές, οι οποίες θα καταχωρούνται αυτόματα από το σύστημα. Yes/No(ναι - όχι): Για πεδία που πρόκειται να δεχθούν τις λογικές τιμές Ναι /Όχι (Αληθές/Ψευδές). OLE Object (αντικείμενο OLE): Για πεδία που πρόκειται να δεχθούν σύνθετα αντικείμενα, όπως εικόνες, ήχους, διαγράμματα, κείμενα του Word ή φύλλα του Excel. Δεσμός: Για πεδία που πρόκειται να δεχθούν συνδέσεις με άλλα αρχεία. Λίστα αναζήτησης: Για πεδία που πρόκειται να δεχθούν στοιχεία από λίστα δεδομένων. 4

5 Το θέμα που θα μας πλοηγήσει είναι το "καράβι" μέσα στο χρόνο. Ο χώρος της πλοήγησης είναι ο ελληνικός χώρος έτσι όπως αυτός κάθε φορά ορίζεται. Ο πρώτος πίνακας συγκροτείται στη βάση των ιστορικών πηγών. Πίνακας 1. Τυπολογία πηγών α. Γραπτές β. Ηχητικές Υ- Κινηματογραφικές δ. Πίνακες (στατιστικοί) ε. Πολυμέσα (ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες) στ. Προφορικές μαρτυρίες ζ. Φωτογραφικές η. Χάρτες Στην αρχή προχωρούμε στην εισαγωγή - σχεδίαση πινάκων (tables), καθώς αποτελούν την θεμελιώδη αρχή μιας βάσης δεδομένων στην Access. Ο κάθε πίνακας χρησιμοποιείται για την αποθήκευση πληροφοριών, που σχετίζονται με συγκεκριμένο είδος της προτεινόμενης τυπολογίας πηγών και αποτελείται από πεδία που καλύπτουν συγκεκριμένες πληροφορίες με διαφορετικό κάθε φορά τύπο δεδομένων (Πίνακας 2). Το σύνολο πληροφοριών που αφορά ένα για παράδειγμα κείμενο αποτελεί μια νέα εγγραφή (record) στον αντίστοιχο πίνακα "Γραπτές πηγές". Ενώ επιμέρους πληροφορίες σχετικές με την παραπάνω εγγραφή καλούνται πεδία (Field), όπως τίτλος, βιβλιογραφική παραπομπή, σημειώσεις, κ. ά. Σε κάθε ένα πίνακα περιέχονται πεδία Κοινά για όλους τους πίνακες, (Κατηγορία, Είδος, Εποχή, Θέμα) αλλά και Ιδιαίτερα πεδία που περιγράφουν τις ιδιαιτερότητες κάθε πηγής. Πίνακας 2: Κατάλογος Πινάκων με τα επιμέρους πεδία εισόδου Πηγή Κοινά πεδία Ιδιαίτερα πεδία Γραπτές πηγές Κατηγορία Είδος Εποχή Θέμα Τίτλος Βιβλ. παρ/μπή Κείμενο Σημειώσεις Ηχητικές πηγές Κατηγορία Είδος Εποχή Θέμα Τίτλος Αναφορά Ήχος Σημειώσεις Κινηματογραφικές Κατηγορία Είδος Εποχή Θέμα Τίτλος Αναφορά Ταινία Σημειώσεις Πίνακες Κατηγορία Είδος Εποχή Θέμα Τίτλος Αναφορά Πίνακας Σημειώσεις Πολυμέσα Κατηγορία Είδος Εποχή Θέμα Τίτλος Αναφορά Παρουσίαση Σημειώσεις Προφορικές μαρτυρίες Κατηγορία Είδος Εποχή Θέμα Τίτλος Αναφορά Μαρτυρία Σημειώσεις Φωτογραφικές Κατηγορία Είδος Εποχή Θέμα Τίτλος Βιβλ. παρ/μπή Εικόνα Σημειώσεις Χάρτες Κατηγορία Είδος Εποχή Θέμα Τίτλος Αναφορά Χάρτης Σημειώσεις Η παρουσίαση των επιμέρους πινάκων προτείνεται και μέσα από το φιλικό 5

6 περιβάλλον των "φορμών" που μπορούν εύκολα να δημιουργηθούν τόσο κατά την φάση αποθήκευσης - καταχώρησης, όσο και κατά την φάση της ανάγνωσης. Κατά τη σχεδίαση των πινάκων (και των φορμών, καθώς αυτές διαχειρίζονται τα δεδομένα αντίστοιχων πινάκων) προτείνονται κάποια βασικά, κοινά πεδία αναφοράς (κατηγορία, είδος, εποχή, θέμα) σε όλους τους πίνακες για να μπορούν έτσι να συσχετίζονται και μεταξύ τους και τα οποία τροφοδοτούνται με δεδομένα, από πίνακες που λειτουργούν ως λίστες αναφοράς (Πίνακας 3). Πίνακας 3: Λίστες αναφοράς κατηγορία πολεμικό εμπορικό είδος τριήρης δρόμων ατμοκίνητο ολκάς μπρίκι κ. ά. κ.ά. εποχή στα αρχαία χρόνια στα βυζαντινά χρόνια στα χρονιά της ξενοκρατίας στα νεοτέρα χρόνια άξονας καράβι πλήρωμα ταξίδι λιμάνι Για την ασφαλή διαχείριση της βάσης δεδομένων, μέσω της επιλογής "Εργαλεία" > "Ασφάλεια" > "Δικαιώματα χρηστών και ομάδων", μπορούμε να ορίσουμε την δυνατότητα άλλων προσώπων να επισκέπτονται τη βάση δεδομένων και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν vet την διαχειρίζονται, με την δημιουργία λογαριασμών ομάδων και χρηστών με αντίστοιχους κωδικούς πρόσβασης. Εκτός από την απλή "φυλλομέτρηση" όλων των καταχωρήσεων, αυτή η βάση δεδομένων επιτρέπει στους μαθητές και τις μαθήτριες μιας τάξης να απευθύνουν ερωτήματα και να επισκεφθούν το υλικό στη βάση των ερωτημάτων που κάθε φορά θέτουν. Η επίσκεψη αυτή του υλικού δύναται επίσης να συμπληρωθεί με συσχέτιση των πληροφοριών που το υλικό τους εμπεριέχει. Τα "Ερωτήματα" και το 'Επιλεγμένο φίλτρο" αποτελούν στη περίπτωση αυτή τα ηλεκτρονικά εργαλεία που προσφέρει η Βάση Δεδομένων. Η δυνατότητα διατύπωσης ερωτημάτων μας επιτρέπει να έχουμε υποσύνολα του συνόλου της βάσης. Ερωτήματα που συσχετίζουν τους διάφορους πίνακες μεταξύ τους ή επιμέρους πεδία τους, και μπορούν εκ των προτέρων να σχεδιασθούν αλλά ταυτόχρονα να διατυπωθούν και να επιχειρηθεί η απάντηση τους κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας. Μπορούμε να έχουμε π.χ. το σύνολο των γραπτών πηγών ή των φωτογραφιών - εικόνων που αναφέρονται στα λιμάνια, στα ιστιοφόρα, ή τους χάρτες που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη περίοδο, ή το σύνολο των πηγών που αναφέρονται στη ζωή των πληρωμάτων, των τρόπων ταξιδιού,... Τα '"έτοιμα" αυτά ερωτήματα είναι στη διάθεση της τάξης παράλληλα με τους πίνακες και τις φόρμες από την επιλογή "Ερωτήματα". Παράδειγμα: Στη βάση δεδομένων "Το καράβι στον ελληνικό χώρο" το πρωτογενές και δευτερογενές υλικό που έχουμε εντάξει, μπορεί να υποστηρίξει -ενδεικτικά - την αναζήτηση στα εξής ιστορικά ερωτήματα: Πώς κατασκεύαζαν οι Έλληνες τα πλοία τους; 6

7 Ποια η τεχνολογία στην κατασκευή των καραβιών; Ποια λιμάνια εμφανίζονται κατά εποχή και γιατί αυτά; Τι προϊόντα μετέφεραν; Ποια η ζωή των πληρωμάτων πάνω στο καράβι; Ποια τα ταξίδια; Η αναζήτηση της απάντησης σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω ερωτήματα μέσω της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, όπως και σε οποιαδήποτε βιβλιοθήκη ή αρχειακό χώρο, εμπλέκει αναγκαστικά πληροφορίες που αποκαλύπτουν όψεις της κοινωνικής και οικονομικής ζωής των ανθρώπων στο συγκεκριμένο χρόνο και τόπο που υπερβαίνουν το αρχικό ερώτημα. Το πρώτο, για παράδειγμα, ερώτημα από τα παραπάνω, αυτό το εκ πρώτης όψεως τεχνικό ερώτημα του τρόπου κατασκευής των πλοίων κατά το παρελθόν εμπλέκει ανάμεσα σε άλλα: τα υλικά κατασκευής την τεχνολογία της κατασκευής τις συνθήκες κατασκευής το ανθρώπινο δυναμικό της κατασκευής τους χώρους κατασκευής το ιδιοκτησιακό καθεστώς των χώρων κατασκευής και των πλοίων τις αιτίες κατασκευής τα έθιμα και τις προλήψεις που σχετίζονταν με την κατασκευή και την καθέλκυση των πλοίων Αν επιλέξουμε κάποιο απ' αυτά και προχωρούμε στη συνέχεια στη συσχέτιση επιμέρους πινάκων και πεδίων μεταξύ τους. Αν. για παράδειγμα, το ερώτημα που επιλέγουμε αναφέρεται στην τεχνολογία στη μακρά της διάρκεια (2ο ερώτημα), έτσι όπως αυτή απεικονίζεται στην κατασκευή των πλοίων, μπορούμε να συγκεντρώσουμε το σύνολο των λημμάτων με κριτήριο το κοινό τους πεδίο "θέμα" (Πίνακας 3) και πιο συγκεκριμένα τη λέξη (κλειδί) καράβι, το οποίο σχετίζεται με τον τρόπο κατασκευής των πλοίων και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά. Με αυτό τον τρόπο εμφανίζεται το σύνολο του πρωτογενούς και δευτερογενούς υλικού (κείμενο, εικόνα, ήχος, ταινία, στατιστικός πίνακας,...), που αφορά τους διαφορετικούς τρόπους κατασκευής των καραβιών. Το υλικό αυτό που κάθε φορά συγκεντρώνεται στη βάση του ερωτήματος που τίθεται μπορούμε να απομονώσουμε για την περαιτέρω επεξεργασία του είτε εντάσσοντας το σε μια νέα φόρμα είτε εκτυπώνοντας το. Το ίδιο αποτέλεσμα μπορούμε να έχουμε και με την σχεδίαση μιας νέας φόρμας που θα συγκεντρώνει στοιχεία από τις φόρμες - πίνακες (Πίνακας 2) που αρχικά σχεδιάστηκαν και θα ομαδοποιεί το υλικό της βάσης δεδομένων κατά "θέμα", κατά "εποχή", "είδος" και "κατηγορία" (Πίνακας 3). Στο Σχήμα 1 φαίνεται η φόρμα "καράβι" με το σύνολο των εγγραφών κατά είδος πηγής. Οι εγγραφές αφορούν την τεχνολογία κατασκευής των καραβιών ( εδώ εμφανίζεται η πρώτη εγγραφή των γραπτών πηγών και των φωτογραφικών) (image 1. vasi dedomenon.jpg) 7

8 Ο κατάλογος των προσχεδιασμένων - από το δημιουργό ή τους δημιουργούς της Βάσης - ερωτημάτων, όσο διευρυμένος και αν είναι δεν δύναται αντικειμενικά να καλύψει το σύνολο των πιθανών ερωτημάτων που μια σχολική ομάδα ή και κάθε μέλος της χωριστά μπορεί να θέσει. Το εργαλείο δυνατότητα του "Επιλεγμένου φίλτρου" έρχεται να συμπληρώσει τη δυνατότητα της ομάδας να θέσει ερωτήματα και να αναζητήσει την απάντηση τους. Με την δυνατότητα του "Επιλεγμένου φίλτρου" και την εντολή "φιλτράρισμα με βάση την επιλογή", μπορούμε να κατευθυνθούμε σε εκείνο το υποσύνολο της βάσης δεδομένων που κάθε φορά μας ενδιαφέρει. Έχουμε επίσης τη δυνατότητα να συγκεντρώνουμε το υλικό που χρειαζόμαστε χωρίς τη δέσμευση έτοιμων λύσεων, έστω κι αν αυτές απαντώνται ως "Ερωτήματα". Μέσα από το "φιλικό", στην παρουσίαση περιβάλλον φόρμας (π.χ. Γραπτές πηγές: Εικόνα 4) μπορούμε να διαχειριστούμε το σύνολο των εγγραφών του αντίστοιχου Πίνακα (Γραπτές πηγές). Πιο αναλυτικά μπορούμε, επιλέγοντας κείμενα που αφορούν την τριήρη, το δρόμωνα, τη νάβα κ.ά., από το πεδίο "Είδος", να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο τύπο καραβιού, αλλά και να προχωρήσουμε κάνοντας χρήση και άλλης επιλογής και δεύτερου πεδίου με επιπλέον φιλτράρισμα από το σύνολο των προηγούμενων πληροφοριών. Έχουμε για παράδειγμα τη δυνατότητα να ασχοληθούμε με κείμενα, που αναφέρονται στην τριήρη και ταυτόχρονα στο "πλήρωμα " ή το "λιμάνι" από το πεδίο "θέμα". Κατ' αυτόν τον τρόπο είτε διατρέχοντας το 8

9 σύνολο των πηγών κατά είδος (γραπτές πηγές, ηχητικές, πηγές...) είτε με τη χρήση συγκεκριμένου φίλτρου ή φίλτρων, διαχειριζόμαστε ένα πολύ μεγάλο αριθμό πληροφοριών, επιλέγοντας κάθε φορά εκείνες που θα μας επιτρέψουν να προσεγγίσουμε πολλαπλά τα ερωτήματα που η σχολική ομάδα αναδεικνύει ως σημαντικά (Σχήματα 2 και 3). 9

10 Η μέθοδος της ιστορικής αναζήτησης στο μάθημα της ιστορίας και στο περιβάλλον της σχολικής τάξης υποστηρίζεται με τη σχεδίαση του ερωτήματος από το διδάσκοντα και τη διδάσκουσα εμπλέκοντας περισσότερους του ενός πίνακες ή πεδία πινάκων. Η περίπτωση του "Επιλεγμένου φίλτρου" παραμένει συμπληρωματική και αποτελεί ευκολότερη για τις δυνατότητες σχολικών ομάδων λύση διαχείρισης του ιστορικού υλικού. Η ανεύρεση του σχετικού υλικού (κείμενα, εικόνες, χάρτες, ηχητικά ντοκουμέντα. ταινίες, κ.ά.) ακολουθείται από την ανάγνωση του και την περαιτέρω επεξεργασία του μέσα από τη λειτουργία των σημειώσεων. Οι σημειώσεις αυτές επιτρέπουν στη συνέχεια τη διασταύρωση των πληροφοριών και την τελική τους αξιολόγηση. Όλες αυτές οι σημειώσεις μπορούν να συγκεντρωθούν και μέσα από τη διαδικασία της "Έκθεσης" να βρίσκονται στη διάθεση της ομάδας που προσπαθεί να απαντήσει στο αρχικό της ερώτημα. Το περιβάλλον "φόρμας" και η επιλογή "Δημιουργία αντικειμένου: αναφορά" παρέχει τη δυνατότητα να έχουμε το σύνολο των καταχωρήσεων σε ηλεκτρονική και μέσω της εκτύπωσης σε έντυπη μορφή έκθεσης. Το σημείο αυτό αποτελεί σημαντικό σταθμό στη συλλογική ερευνητική εργασία της σχολικής τάξης. Η περιέργεια των μαθητών και μαθητριών, η διάθεση να εξερευνήσουν περισσότερο το παρελθόν που έχει καταρχήν αναδυθεί μέσα από την πρώτη αυτή φάση, ο διαθέσιμος χρόνος, ο εξοπλισμός του σχολείου, το κεφάλαιο των διαθέσιμων γνώσεων και πολλοί άλλοι παράγοντες καθορίζουν την έκταση και το βάθος της ιστορικής αναζήτησης που θα επιχειρηθεί. Η Βάση Δεδομένων αποτελεί απλώς το εργαλείο για τη δημιουργία του αναγκαίου περιβάλλοντος ιστορικής αναζήτησης. Οι διδάσκοντες και οι σχολικές ομάδες διατηρούν το δικαίωμα της επιλογής. Μπορούν να αποφασίσουν να δημιουργήσουν μια Βάση Δεδομένων και να αναμετρηθούν με τα ερωτήματα που ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν o να χειρισθούν μια υπάρχουσα Βάση στη βάση των προεπιλεγμένων ερωτημάτων που εμπεριέχει. o να εμπλουτίσουν μια υπάρχουσα Βάση με τα δικά τους ερωτήματα. o o o o Σε κάθε περίπτωση θα αναμετρηθούν ανάμεσα σε άλλα με το ζήτημα του ιστορικού ερωτήματος την αναζήτηση πληροφοριών την αποθήκευση και διαχείριση τους την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εργασίας τους Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί μια πολύτιμη για το μάθημα της ιστορίας διαδικασία καθώς υποστηρίζει την ιστορική σκέψη των εμπλεκομένων σε αυτήν υποκειμένων που είναι στην περίπτωση που μας αφορά οι μαθητές και οι μαθήτριες του δευτεροβάθμιου κυρίως σχολείου. Η εξέλιξη του ηλεκτρονικού αλφαβητισμού των εκπαιδευτικών και των παιδιών του πρωτοβάθμιου σχολείου και η τεχνολογική εξέλιξη της απλοποίησης παν ηλεκτρονικών εργαλείων ανοίγει το πεδίο της εφαρμογής των Βάσεων Δεδομένων και για τις μεγάλες τάξεις του Δημοτικού σχολείου. Παραπομπές: 1. Βλ. Μ Ρεπούση, "Νέες προσεγγίσεις στη διδασκαλία της ιστορίας: η περίπτωση της εκπαιδευ- 10

11 τικής τεχνολογίας", Θεωρητικά προβλήματα και διδακτική προσέγγιση της ιστορίας, ΠΕΦ, Σεμινάριο Για τον ιστοριογραφικό λόγο που προκύπτει από την παρεμβολή του υπολογιστή βλ. τους συλλογικούς τόμους Ι, II & III, του History and Computing, οι οποίοι βασίζονται στις παρεμβάσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια των τριών ομώνυμων συνεδρίων. Βλ. D. Peter και Η. Deian (eds.), History and Computing, και κυρίως το Α' μέρος με την παρουσίαση σχετικών εφαρμογών στους τομείς της ιστορίας των κοινοτήτων ή των περιφερειών, της νέας ιστορικής βιογραφίας, της οικονομικής ιστόρίας, της πολιτικής ιστορίας ή της ιστορίας του πολιτικού ο , Μάντσεστερ Βλ. επίσης Ρ. Denley, S. Fogelvik και Ch. Harvey (eds.), History and Computing Π, Μάντσεστερ 1989, με σημαντικές παρεμβάσεις στα ζητήματα τη; μεθοδολογίας, τη; εκπαίδευση;, των συστημάτων βάσης δεδομένων, της ποσοτικής ιστορίας, της δημογραφίας, της οικονομία; και κοινωνίας και των πολιτικών σπουδών. Βλ. επίσης Ε. Mawdsley, Ν. Morgan, L.Richmond and R.Trainor (eds.). History and Computing III, Historians, Research and Teaching, Μάντσεστερ Σημαντική είναι επίσης η αρθρογραφία του περιοδικού History and Computing (1989-) που εκδίδεται 3 φορές το χρόνο, από την Εταιρεία History and Computing, στις πανεπιστημιακέ; εκδόσεις του Εδιμβούργου 3. Βλ. το σχετικό προβληματισμό στο " Les Multimedia", Monde de I 'Education (1994). 220, π. 40. Για τους προβληματισμούς αναφορικά με την ποσοτική προσέγγιση κλασικό παραμένει το F. Furet, "Η ποσοτική ιστορία", J. LeGoff καιρ. Nora, To έργο της ιστορίας, 3, Αθήνα σ Βλ. τη μόνιμη πια στήλη για την εκπαίδευση του περιοδικού History and Computing, την αρθρογραφία στο Teaching History της The Historical Association, το Perspectives της American Historical Association. Βλ. επίσης τις εθνικές και διεθνείς συναντήσεις που οργανώνονται με αυτό το θέμα. Η πρώτη Διεθνής Συνδιάσκεψη για τον υπολογιστή στο μάθημα της ιστορίας έγινε στο Πανεπιστήμιο του Leeds, το Η επόμενη με αναφορά στη διδασκαλία της ιστορία; οργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης, το 1992: Computers in Teaching Initiative Centre for History του Πανεπιστήμιου της Γλασκόβης & Institute for Historical Research του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, European Curriculum Workshop, Πανεπιστήμιο τη; Γλασκόβη;, Μαΐου Για τα θέματα που εκεί συζητήθηκαν και κυρίως τις προτάσεις διδασκαλίας βλ. History and Computing (1992), V. 4, no 2, σ ; AHC, International Conference, Workshop on an International Curriculum for History and Computing, Graz, Αυγούστου Για τα θέματα που εκεί συζητήθηκαν βλ. History and Computing (1993), V. 5, no 3, σ Έκτοτε διοργανώνονται σε ετήσια βάση. 5. Trudi Johanna Abel, "Students as Historians: Lessons from an 'interactive' Census Database Project". Perspectives, American Historical Association Newsletter, V35,1997, σ Και Β. Κύμης, "Οι νέε; τεχνολογίες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: μια περιήγηση βασισμένη στη γαλλική εμπειρία", Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 92, 1997, σ Βλ. ύλη την επιχειρηματολογία της πρόταση; F. Blow, "A fertile error is more productive than a barren truth: Computer Assisted Learning in History", P. Denley και D. Hopkin, History and Comuring Ι., οπ. π., σ Βλ. πως από την αρχή ο υπολογιστής στην εκπαίδευση συνδυάστηκε στη Βρετανία με την υποστήριξη της ενεργητικής μάθησης: D. Chandler. "The educational ideology of the computer", British Journal of Educational Technology (1990), v.21, n. 3, σ ; P. Scrimshaw, "Educational computing: what can philosophy of education contribute?", Journal of Philosophy of Education (1989), v.23,n. 1, σ Μ. Wild, "History and New Technology in Schools: Problems. Possibilities and the Way Forward", History and Computing Π, ο,τ..τ., σ Πολλές παρεμβάσεις για την αναγκαιότητα του υπολογιστή στο μάθημα της ιστορίας προβάλλουν φόβους ότι η ιστορία θα χάσει τη θέση της στο αναλυτικό πρόγραμμα, αν 6εν εκσυγχρονιστεί. Βλ. χαρακτηριστικά R. Scott, "History CAL through the secondary school", J. Wilkes... οπ. π., σ Για το θέμα της αξιοποίησης των CD-ROM βλ. Μ. Ρεπούση "Τα πολυμέσα στη διδασκαλία της Ιστορίας. Το παράδειγμα του CΟΦΙΑ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Αριστο- 11

12 τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης", Διήμερο Σεμινάριο της ΟΙΕΛΕ και του ΣΙΕΛ, Η Διδασκαλία της ιστορίας και της γεωγραφίας στο δημοτικό σχολείο, Αθήνα 1995, σ J. L. Ρinol και A. Zysberg, Metier d' Historien ave un ordinateur, Παρίσι 1995, σ Hillis Peter, "Using information technology to enhance the learning and teaching of history in Scottish schools", Teaching History, v. 90, 1998, α και Roger Austin, "Computer Conferencing in history; a pilot study at 16-18", Teaching History, 75, 1994, a Διαφοροποιούνται χρωματικά όσα εδώ αξιοποιούνται. 12

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD

Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD Εργαστήριο Διδακτικής, Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Κουμπί Κενή βάση δεδομένων Κουμπί του Office Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στο κουμπί «Κενή βάση δεδομένων»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα της διδακτικής πρότασης: «Η ανάπτυξη δυναμικών ομάδων και ο ρόλος τους στον ελλαδικό χώρο από το το 1453 έως το 1820».

Θέμα της διδακτικής πρότασης: «Η ανάπτυξη δυναμικών ομάδων και ο ρόλος τους στον ελλαδικό χώρο από το το 1453 έως το 1820». M ί α δ ι δ α κ τ ι κ ή π ρ ό τ α σ η μ ε α ν α ζ ή τ η σ η κ α ι α ξ ι ο π ο ί η σ η ι σ τ ο ρ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ α π ό τ ο λ ο γ ι σ μ ι κ ό 2 1 Ε Ν Π Λ Ω Σύντομη περιγραφή: Οι μαθητές/τριες αντλούν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Χρήση Βάσεων Δεδομένων Microsoft Access Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Χρήση Βάσεων Δεδομένων Microsoft Access Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων Δημιουργία -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς,

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι

2. Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι ¾ Αναλυτικά Προγράμματα ή Προγράμματα Σπουδών ¾ Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι ¾ Τι είναι σχέδιο μαθήματος, Τι περιλαμβάνει ένα σχέδιο μαθήματος ¾ Μορφές σχεδίων μαθήματος ¾ Διδακτικές τεχνικές,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Έκδοση Α Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Κατάρτισης Ιανουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το μοντέλο των τριών κύκλων... 3 1.1 Α κύκλος:

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21

Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21 Περιεχόμενα Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19 Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21 1.1 Εκκίνηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή... 22 1.2 Γραφικό παραθυρικό περιβάλλον εργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός των Πινάκων μίας Βάσης Δεδομένων

Σχεδιασμός των Πινάκων μίας Βάσης Δεδομένων Σχεδιασμός των Πινάκων μίας Βάσης Δεδομένων 3 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Επιλογή τύπου δεδομένων και ιδιότητες πεδίων Δημιουργία πινάκων Συσχετισμός πινάκων ΑΡΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΕΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η ιδέα Η θέση και ο ρόλος της γυναίκας στο κοινωνικό σύνολο διαφοροποιείται από κοινωνία σε κοινωνία και από εποχή σε εποχή. Είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Πρόγραμμα. Θέμα: «Δημιουργική Γραφή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ανακαλύπτοντας την απόλαυση της γραφής»

1 ο Πρόγραμμα. Θέμα: «Δημιουργική Γραφή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ανακαλύπτοντας την απόλαυση της γραφής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ο και 2 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ WΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Υπεύθυνη Ομίλου: Όλγα Μούσιου-Μυλωνά Σχολική Σύμβουλος 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Φλώρινας, Μέλος ΕΠ.Ε.Σ. Πρότυπου Πειραματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α τάξη Γενικού Λυκείου και Α τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου Το Π.Σ. για το μάθημα της Λογοτεχνίας στην Α Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασι α Έκδοσης Αποτελεσμα των στο ΠΣ myschool

Διαδικασι α Έκδοσης Αποτελεσμα των στο ΠΣ myschool Διαδικασι α Έκδοσης Αποτελεσμα των στο ΠΣ myschool Με το πέρας του Διδακτικού Έτους στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool, απαιτείται μία σειρά από βήματα για την Προαγωγή και Απόλυση των Μαθητών της Σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή MULTIMEDIA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - CD ROM για Διαδραστικό Πίνακα Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή ΑΚΤΙΝΕΣ v5.0 Πακέτο 112 εκπαιδευτικών προγραμμάτων το οποίο εστιάζει στην υποστήριξη της διδασκαλίας των διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε Ειδικοί σκοποί ΑΠΣ Κατανόηση: φυσικού κόσμου νόμων που τον διέπουν φυσικών φαινομένων διαδικασιών που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς International Conference Facilitating the Acquisition and Recognition of Key Competences ΑΡΧΙΚΗ ΙΔΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Προβληματισμός αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος: Ανάπτυξη θεωρητικού σχήματος κατανόησης της ποιότητας στην εκπαίδευση: Εγκυροποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα»

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα» «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα» Τα θέματά μας Γιατί «μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας» για εσάς; Ποιους τομείς είναι δυνατόν

Διαβάστε περισσότερα

II29 Θεωρία της Ιστορίας

II29 Θεωρία της Ιστορίας II29 Θεωρία της Ιστορίας Ενότητα 15: Αντώνης Λιάκος Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Τί κοινό έχουν; 2 Το παρόν στο παρελθόν 1 Raphael Samuel, Theatres of memory. Past and Present in contemporary

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η µεθοδική παρατήρηση των καιρικών συνθηκών για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, η καταγραφή και οργάνωση των παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Windows 8.1 1.1 Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εισαγωγή 19 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 20 Κατηγορίες Υπολογιστών 21 Κύρια μέρη ενός Προσωπικού Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Έκδοση 2.0

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Έκδοση 2.0 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Έκδοση 2.0 MICROSOFT WORD EXPERT ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Το πρόγραμμα Microsoft Word Expert περιλαμβάνει εξαιρετικά χρήσιμες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γ/σιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων. Περιβαλλοντικής Αγωγής

Πρότυπο Πειραματικό Γ/σιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων. Περιβαλλοντικής Αγωγής ΠΡΟΣ: Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων Καινοτόμες Δράσεις (Υπόψη: κ. Ράπτη Γ.) kainotomes@sch.gr (Με ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο) 83/143 Αίτηση Σχέδιο υποβολής προγράμματος Ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρησης: 11/19/2013

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 5 Using Databases) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 10-16 (δέκα έως δεκαέξι) ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ Για να αναζητήσετε Μαθησιακά Αντικείμενα στο Φωτόδεντρο χρησιμοποιείστε το πεδίο εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Οι τρεις διαστάσεις της μάθησης Αλέξης Κόκκος Ο Knud Illeris, ο σημαντικότερος ίσως θεωρητικός της μάθησης σήμερα, στο κείμενό του «Μια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα, έννοιες ή συμπεριφορές επιχειρεί να απαντήσει το γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες 1. Οδηγίες μεθοδολογίας της έρευνας, συλλογής δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων. 2. Συγγραφή της ερευνητικής εργασίας. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 Εκπαίδευση στα Λογισμικά Adobe Premiere Pro CS3 και Visual Basic ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Το παρόν εκπονήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΣΑΠΗΣ Επιμέλεια 7 o Διήμερο Διαλόγου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών 15 & 16 Μαρτίου 2008 Ομάδα Έρευνας της Μαθηματικής Εκπαίδευσης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ i ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο

ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο Καθ. Β. Δενδρινού Τι είναι η «Τράπεζα Θεμάτων»; H «Τράπεζα Θεμάτων» είναι ένα αποθετήριο στο οποίο καταχωρίζονται,

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Το παραδοσιακό μοντέλο -ιδεολογία

Το παραδοσιακό μοντέλο -ιδεολογία Το παραδοσιακό μοντέλο -ιδεολογία Φρονηματισμός Εθνοκεντρισμός Έμφαση στα πολιτικο-στρατιωτικά γεγονότα Μεγάλες εθνικές αφηγήσεις με βάση την αρχή του αξιοσημείωτου Μονοδιάστατη ανάγνωση του παρελθόντος

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ «ΚΑΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας απόψεις, προτάσεις,

Διαβάστε περισσότερα